Status quo tyranniet, Den norske modellen og Innovasjon Open Innovation Report no SAS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status quo tyranniet, Den norske modellen og Innovasjon Open Innovation Report no. 2 2013 SAS"

Transkript

1 OPEN INNOVATION REPORT ET TANKESKRIFT OM DILEMMAER OG PARADOKSER OM INNOVASJON OG HVORDAN MØTE EN ANNERLEDES FREMTID. OPEN INNOVATION REPORT DISTRIBUERES BI MÅNEDLIG TIL MEDLEMMER AV INNOVATION FORUM NORWAY OG ABONNENTER PÅ BRAND MANAGEMENT BRIEF Open Innovation Report borrer i denne utgaven i nyheter som kan gi innsikt i hva de rød grønne i praksis legger i den «norske modellen» relatert til næring og innovasjon. «Modellen» vil sannsynligvis erobre en sentral del av det politiske landskap og debatt frem mot valget i høst. I så måte har Open Innovation Report denne gang en næringspolitisk bunnklang. Etter forfatteren syn behøver ikke modellen forbedres men innoveres! Her ligger en betydelig forskjell samt en utfordring som kan være svært komplisert før krisen hos våre handelspartnere smitter modellen. Vi avslutter med en oppskrift som rokker Status Quo og sannsynliggjør mer innovasjon uten vekst i offentlig sektor! Vi tar utgangspunkt i statsselskapet SAS og salget av Widerøe SAS Du og jeg har vært deleier i SAS sammen med våre naboer i Skandinavia siden krigen. Det har ikke vært noe lukrativt eierskap. Verst har det vært etter liberalisering av europeisk luftfart (97) som åpnet en ny verden for folk flest. Ryan Air så mulighetene og SAS har siden den gang vært og er på randen av konkurs. Eierne må bidra. SAS blir bevilget støtte hvis de kan selge unna aktiva for ganske mye kroner og får forlenget kortsiktige kreditter fra bankene på tilsvarende beløp i fall løsningene er troverdige. Nå er det ikke første gang SAS selger unna for å kunne overleve (se ramme i marg) uten at det i generende grad har bidratt til goder for deg og meg. Vi burde kanskje heller stilt spørsmålet om hvilke forutsetninger SAS har til å utvikle programvare, drive skoler, forlagsvirksomhet eller drifte flyselskap i Sør Amerika! 2. mai annonserte SAS salget av Widerøe som gjør det hele mer pikant og gir ny innsikt i den norske modellen. FIGUR 1 UTSALG I SAS Den 16. mai fikk SAS tillatelse fra næringsdepartementet til å gjeninnføre Eurobonusprogrammet på innenriksflyvninger. 1

2 Konkurransetilsynet har tatt beslutningen til orientering og avslutter sin behandling av saken. Det er neppe noen hemmelighet at næringsdepartementet sin håndtering er kontroversiell, gir SAS nye konkurransefordeler og mot Christine Meyer sin innstilling. CASH IS KING Men SAS behøver (mye) mer av den norske modellen. SAS behøver cash for å drive. Bankene må bidra. Og hvem eier bankene jo det er bl.a. deg og meg (eksempelet DnB). Finansdepartementet har gitt nye direktiver til DnB og Rune Bjerke om å fornye kassekreditten. Og Rune sier ja! Om det betyr at du og jeg får øket boligrente er ikke helt enkelt å få oversikt over men vi kan jo spekulere. Det kan være en del av den norske modellen..! TILFELLET WIDERØE Vi er glade i WIDERØE det er selskapet som frekventerer kortbaneflyplassene i Norge og det er mange av dem. Twin Ottere og Dash maskiner gjør sitt beste for å bringe oss til og fra grissgrendte strøk. FIGURE 2. WIDERØE - GODT LIKT Og lander du i Sandane i stedet for Førde og må ta en taxi eller leiebil så tilgir du selskapet de gjør sitt beste. Til tross for at selskapet neppe kan sies å levere tjenester med forutsigbar kvalitet scorer de brukbart på norsk kundebarometer og svært godt på omdømmemålinger. Markedsgrunnlaget er konsesjonsbelagte ruter (stort sett) og Widerøe har ingen direkte konkurrenter. Det heter seg at Widerøe er lønnsomme og gir bidrag til eieren (og til aksjonærene) derfor er de mye verdt og må prises høyt. Men samtidig skylder de konsernbidrag fra mange år tilbake. Pussig en del av den norske modellen..?. KORTBANEFLYPLASSENE I NORGE Det er som nevnt mange flyplasser i Norge klart flest i 2

3 verden i forhold til folketallet 1 se kart i marg. Begrunnelsen har vært behovet for bedre infrastruktur i Norge. Topografien i landet vårt forklarer mye. Flyplassene eies av staten ved Avinor og favner alle flyplassene i Norge med unntak av to (Torp og Rygge). Nettverket finansieres av deg og meg. Denne gang ikke direkte over skatteseddelen men ved overføring av overskuddene fra de tre flyplassene som går med sånt OSL, Værnes og Flesland! Og har du spist et rekesmørbrød på OSL i det siste forstår du hvor deler av det overskuddet kommer fra deg og meg den norske modellen nok en gang. Da kan du kanskje tenke deg hvem som er de lykkelige nye eierne av Widerøe? FIGURE 3 DET NORSKE FLYPLASSNETTVERKET FYLKESKOMMUNENE SELVSAGT HVEM ELLERS..? Et godt spørsmål - hva gjør egentlig fylkeskommunen? Rollen er å være et bindeledd mellom staten og kommunen et overvåkingsorgan (på vegne av staten) som skal se til at ting går riktig for seg. Men hva i huleste kan fylkeskommunen om flytransport utover at trumfet med det høyeste budet 3 mrd. kroner! Finansiert av ja nettopp deg og meg den norske modellen! I dette tilfelle er det Nordland Fylkeskommune direkte og Sogn og Fjordane indirekte gjennom sin 51 % eierinteresse i fergeselskapet Fjord 1 2 som står i førersetet. Interessant nok er styreformann i Fjord 1 også styreformann i Norge. Burde kanskje borge for innovasjon eller..? NÅR TROND GISKE SIER DET ER EN GOD LØSNING ER DET GRUNN FOR ETTERTANKE 1 Det finnes et par øysamfunn med høyere tetthet 2 I rettferdighetens navn skal sies at transportkonsernet Torghatten har vært drivende og er part i transaksjonen 3

4 Widerøe vil i det korte løp bli finansiert av flyplassavgifter, overføringer fra OSL, Værnes og Flesland og monopolpriser. Samtidig slipper Trond plagsomme journalister som stiller spørsmål ved nye direkte subsidier til statsforetaket SAS håper Trond! Kvitt et problem - en god løsning den norske modellen. Men i bunn og grunn er ingen ting endret den norske modellen er «still going strong even stronger» men lagt godt under radaren i fanget på fylkeskommunene! En interessant parentes er hvordan de nye eierne vil agere når den planlagte E 6 traséen, som vha. broer skal binde Fjord Norge og Hålogaland-kysten sammen og derved skape konkurranseulemper til ferge så vel som kortbaneflyplasser. Nå er det jo deg og meg som skal delfinansiere denne traséen også gjennom bom penger - den norske modellen skal vite. FIGUR 4 PRIVATE FLYPLASSER FINNES DET ALTERNATIV MODELLER? Vi behøver ikke gå lenger enn til Østfold og Rygge. Her er den gamle militære flyplassen omgjort til en privat sådan kjøpt og betalt av Thon Gruppen. Pelsjegeren fra Hallingdal har forstått at en flyplass kan være et svært interessant kjøpesenter bare det kommer nok folk og tilbudet er attraktivt nok. Og folk kommer når Ryan Air (og Norwegian på Torp!) deltar. Resultatet er et nytt reise (og shopping) tilbud til store deler av østlandsbefolkningen. Ingen subsidier ingen skjulte overføringer bare et rimelig og kundenært transporttilbud. i praksis. Du og jeg liker tilbudet selv om mange tenker som så de må jo tjene utrolig dårlig i Ryan Air (eller Norwegian) for å kunne selge flybilletter billigere til Mallorca enn et par timers parkering på OSL. INNOVASJONEN LIGGER I FORRETNINGSMODELLEN IKKE I LAVE LØNNINGER Ingen hemmelighet men kjøpesenteret Rygge Flyplass betaler Ryan Air penger fordi de skaffer kunder til senteret. Her ligger en viktig forklaring bak Ryan Air sine uforståelige lave priser. Ill i margen neste side viser hvordan Ryan Air har innovert sin forretningsmodell. Pilene illustrerer pengestrømmene. Ryan Air har skapt en 4

5 dobbeltsidig forretningsmodell de kaprer verdi både fra Kjøpesenteret og fra deg og meg. På OSL og andre statlige flyplasser går pengestrømmene motsatt vei flyselskapene betaler betydelige summer i flyavgifter til staten samtidig som staten flår oss i sanseløse priser på flyplassen og sender provenyet til distriktene. Det er forståelig at interessentene bak den norske modellen ikke liker den nye. FIGUR 5 RYAN AIR SIN DOBLE FORRETNINGSMODELL Mer oppsiktsvekkende er det at statsministeren opptrer i det offentlige rom med sin autoritet og ber folk velge SAS. Kloke PR rådgivere har dog bedt han senke garden her kan fallhøyden bli ganske stor. I stedet sender de rød grønne sin viktigste finansieringspartner LO i front og i sann vanvare råker LO Bjørn Kjos i Norwegian i samme slengen. BILDE 6 LO`S NYE FRONTSOLDAT BAK SIN APPLE!, JENS TIL VENSTRE På første mai utbasunerer LO sin nye frontsoldat; «hvis ikke Bjørn Kjos kan tjene penger uten å drive med sosial dumping får han jaggu finne på annet å drive med..» Utsagnet er såvel populistisk og speiler et skremmende (offisielt?) syn på entreprenørskap i Norge. Norwegian står for oss som arbeider i praksis med å skape ny virksomhet som et av de mest vellykkede eksempler på nyskaping i gammel industri som vi har i Norge. INNOVASJON VS. STATUS QUO TYRANNIET og status quo danner to naturlige motpoler. Det finnes neppe politikere med regjeringsambisjoner som vil våge å utfordre status quo i Norge i dag. Ja kanskje på lissom - 5

6 innovasjon fint ord bør være med i retorikken men neppe i praksis. Det er nok dessverre - først når den norske modellen sklir sidelengs inn i «the perfect storm» at vi kan forvente innovasjonspolitikk mer enn status quo politkk. THE PERFECT STORM Perfect storm oppstår når politikerne må snu den synlige pengestrømmen fra statskassen til borgerne den andre vei ala Kypros og PIIGS landene. Da oppstår «perfect storm» som sannsynliggjør offentlig innovasjon. Pensjonsreformen kan tjene som et tidlig signal (Folketrygden på vei mot konkurs) og bragte Widerøe paradoksalt nok inn i en streik som lammet den landsdelen virksomheten skal betjene. Helt uavhengig av hvilken partigruppering som vinner frem i høst kan vi forvente status quo. Lytt bare til den forsiktige og forsonende tonen til Erna om å videreutvikle forholdet til fagrørsla og hvordan vi forsiktig skal videreutvikle den norske modellen. Vanskelig å tolke på annet vis enn at maktposisjoner er viktigere enn nødvendigheten av innovasjon! DEN NORSKE MODELLEN OG HVORDAN DEN BØR INNOVERES Forleden tok Jens motet til seg og avduket den norske modellen (dagsrevyen 27. mai). Ikke like elegant som Arthur Laffer da han tegnet sin «Laffer curve» på servietten til Ronald Reagan til sistnevnte store begeistring! FIGUR 7 DE RØD/GRØNNES NORSKE MODELL Men like fullt katta er ute av sekken. «Alle mann i arbeid skaper skatteinntekter som går til nye og gode velferdstiltak» er melodien. Og vi har få registrerte arbeidsløse i Norge. Men samtidig er hver 10 nordmann i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet pga. skrantende helse og får lønna fra NAV! Utover at helsetilstanden blant voksne nordmenn øyensynlig er skrøpelig - er det (minst) tre alvorlige indikatorer som gjør at «rødlysene» bør blinke for den norske modellen.. 6

7 Den første varsellampa Vår Sysselsetting forklares av at Industriarbeidere i konkurranseutsatt sektor er erstattet med saksbehandlerarbeidere i offentlig sektor 1. DE NYE JOBBENE ER I OFFENTLIG SEKTOR I dag er ca. 35 % av yrkesaktive sysselsatt i offentlig sektor (SSB 2011) dvs. på kostnadssiden i regnskapet til AS Norge. Andelen vokser. Pikant nok er det her LO rekrutterer sine nye medlemmer og forklarer at til tross for at Jern og Metall er desimert og integrert i Fellesforbundet i kjølvannet av bortfall av norsk industri, har LO aldri før vært større. Industriarbeiderne er erstattet med saksbehandlerarbeidere (smatt på ordet). Utgiftsveksten er ca. 3 ganger veksten i BNP (verdiskaping i 2012). Tidligere NHO leder Svein Aaser harselerte tidligere at vi kan ikke leve av å klippe håret til hverandre. Jo vi kan det. Tjenesteøkonomien vokser og den vokser sunt med en annen verdiskapingslogikk enn industrien. Men verre er det hvis de fleste arbeider med å fortolke regelverk. Når også denne sektoren er i ferd med å bli lønnsledende blinker den første varsellampa! Den andre varsellampa «Vår ensidige avhengighet av fossile energikilder er den store brune elefanten i det norske rommet» Magnus Lindkvist 2. NORSK NÆRINGSLIV HVILER PÅ TO BRANSJER SOM IKKE ER BÆREKRAFTIGE Inntektssiden vår domineres av olje og fisk (oppdrett). Olje er vanvittig lønnsomt ikke fornybart og skadelig for planeten vår (selv FrP har kommet med en form for erkjennelse). Oppdrettsfisken bruker 3-4 ganger så mye for som ferdigslaktet vare ergo ikke bærekraftig. Og annet av betydning er det ikke i AS Norge. Når vi til stadighet ligger på nedre ende av tabellen i Europa hva gjelder innovasjonsevne (Innovation Union Scorecard 2013) så blinker varsellampene for annen gang. Og merk at EU neppe topper verdensligaen hva gjelder innovasjon. Den karismatiske svenske fremtidsforskeren Magnus Lindkvist uttaler (Forskningsrådets næringslivsdager 2013) at Norges petroleumsavhengighet er den store brune (ikke rosa) elefanten i rommet og at det er på overtid at vi adresserer spørsmålet. Han har sannsynligvis rett. 7

8 3. VI ER (BLITT) GANSKE LATE OG ER IKKE SPESIELT SMARTE Vi bevilger oss kortere arbeidstid, høyere lønnsvekst og fortsatt scorer vi nær bunn på de internasjonale PISA målinger (unntak lesning). Selv om vi slår oss på brystet og forteller hverandre at det er typisk norsk å være god vi er utrolige effektive vi er best på likestilling og er verdens mest feministiske land så er det neppe jordnært og tilstrekkelig. Resultatlista på prestasjoner i naturfaglige emner (se marg) ser ikke spesielt lovende ut hva gjelder nivået på de som trer inn i arbeidslivet om noen år. Vi deler plass med middelhavslandene som alle sliter i nedgang, høy arbeidsløshet og befinner seg i «the perfect storm». Så kan vi da argumentere for at målingene ikke måler de riktige ting (som vi også gjør for Innovation Score Card indeksen) for å forklare vår triste posisjon på resultatlista. Ja det kan vi. Men den tredje varsellampa lyser lell! FIGUR 8 DEN TREDJE VARSELLAMPA (NATURFAG) EN INNOVASJONSPOLITIKK SOM ROKKER STATUS QUO I det følgende deler vi en mulig endringsstrategi som betydelig ingrediens i en mer fremtidsrettet norsk modell for innovasjon enn belyst i praksis via den norske modellen så langt. 8

9 LA SAMFUNNSUTFORDRINGER VÆRE DRIVENDE FOR DEN NASJONALE INNOVASJONSMODELLEN Globalisering forteller oss at vi kan ikke lukke øynene og late som vi ikke er berørt av verden rundt oss. Den vestlige verdens livsstil har skapt en rekke eksternaliteter, som vil få vidtgående konsekvenser for alle hvis vi ikke løser dem ved å tenke nytt. La oss ta fatt i disse utfordringene og plukke noen få hvor vi har særegne forutsetninger for å spille en rolle! Ja satsingen må da erstatte velferdspolitikken som drivende og målet for den norske modellen. Vel ment men mer velferd som målsetting finansiert av det offentlige har to grusomme systemeffekter; 1. matleie borgere som krever stadig mer (Fat Cat) 2. utvikling av nye regelverk og rekruttering av enda flere saksbehandlerarbeidere som skal levere millimeterrettferdighet på de nye «godene» og spiser i stort opp bevilgningene. (mindre tjenester, mer «red tape», økt fremmedgjøring) Analogien til gode foretak er nærliggende; Virksomheter som driver klok CSR politikk vinner frem for aktører som driver «profit only» tenkning. Stormberg topper Rep Trak 2013 og det er ikke fordi de tjener forferdelig mye penger eller lager vanvittige stilige fleece-gensere. De scorer på etikk og samfunnsansvar og har skapt en fremtidsrettet og god bedrift i et globalt konkurransesamfunn. ILL. 9 STORMBERG TOPPER REP TRAK Det samme bør skje på nasjonsnivå! Land som primært tenker hvilke nye goder vi skal bevilge til borgerne (jfr. modellen til Jens) vil tape for nasjoner som lar samfunnsutfordringene drive innovasjon og utvikling og maner borgerne til medvirkning. HVOR BØR VI SATSE..? En nasjonal politikk må satse der vi har iboende forutsetninger for å være svært gode og som kan løse samfunnsutfordringer (globale ikke nasjonale) av alvorlig art. Tabellen på neste side indikerer tre områder som parrer samfunnsinnovasjon og næringspolitikk og overskriftene er Vann, Mat og Feminisme. 9

10 1. Vi både har og kan mer om vann enn de fleste! 2. Vi både har og kan mer om aquaculture (og gode forløsninger) som må supplere jordbruket som verdens matfat enn alle! FIGUR 9 TRE «DEVIDES» HVOR VI KAN VÆRE BEST 3. Og vi er kåret (fortjent) til verdens mest feminine land og det må vi utnytte til annet enn å tweake pappa permisjoner og nye sykelønnsordninger. Med tre samfunnsutfordringer som ny driver for den norske modellen foreslår vi tre satsinger. ETABLERING AV STATLIGE INVESTERINGSFOND MED MANDAT Å INVESTERE TUNGT I TIDLIG FASE FOR Å LØSE SAMFUNNSUTFORDRINGENE Vi mangler privat risikokapital i Norge. Det er en naturlig sideeffekt av det egalitære Norge som har mye bra ved seg. Men en sideeffekt er at vi mangler privat risikokapital. Det hemmer innovasjon. Pløy derfor betydelige deler av vår overskuddslikviditet fra oljefondet fra verdipapirer inn i formålsstyrte såkornsfond. Kapitalen må gjøres kompetent ved bygging av sterke komplementære næringsklynger av foretak og FoU miljøer målrettet mot å løse de samfunnsutfordringene vi har forutsetninger for å løse bedre enn andre. Inkludere NGO `er i satsingene! Da bygger vi fremtidsrettede nye næringer som 10

11 kan løse samfunnsutfordringer som vi vet verden må løses fremfor å investere i verdipapirer rundt forbi. Og det er ikke usannsynlig at vi vil gjenskape samfunnstro, stolthet og optimisme i «verdens beste land». Men fondene må styres på armlengdes avstand fra statlig og kommunale instanser skal vite. PRIORITER OG FOKUSER FOU INNSATSEN SYLSKARPT- OG HENT INNSIKT FRA DE SOM ER FLINKERE ENN OSS PÅ ANDRE OMRÅDER SHORT STORY TOFTE «Tofte ble etablert i 1980 finansiert av statlige midler og med Norske Skog (staten) som 50 % aksjonær. Året etter gikk de konkurs pga. fallende tremassepriser» Hørt det før..? Gjennomgang av forskningsrådets portefølje av satsinger skaper et bilde av at vi gjør nesten alt og intet. (det samme gjelder Norge) Strategi er som kjent «the pattern of your investments» se Brand Management Brief Skisporet inspirasjon til å gå nye veier Det er vanskelig å spore mønstrene i Norsk FoU nettopp fordi vi prioriterer dårlig. Vi er et lite land og bør ikke skjems over å hente kunnskap fra andre som er flinkere enn oss. F.eks. er svenskene og finnene overlegne oss hva gjelder BIO og skogsindustri. Når svenske Sødra velger å gi opp Tofte - og det er ikke første gang det skjer (se short story i marg) er det opportunistisk av staten å bla opp nye 100 millioner kroner for å skape enda noe nytt. En langt bedre løsning ville vært å stille spørsmålet til de som kan (svenskene) «hva skal til for at dere kan videreutvikle drift og verdiskaping ved Tofte..?» Svaret vil være garantert billigere og med større odds for positiv avkastning. På innovasjonsspråket heter det åpen innovasjon og implisitt en erkjennelse av at de fleste flinke menneskene jobber andre steder enn i Norge. Da er det en klok strategi og stikke fingeren i jorda og finne ut hvem som kan og samspille med disse! På den annen side må vi finne ut hva vi skal være best på og plassere veddemålene våre der! Tungt, tydelig og målrettet Vann, Aqua culture og Feminisme - kanskje! 11

12 HVA MED ALT DET ANDRE..? Mange klager sin nød grunnet mangel på støtteordninger eller for mye byråkrati forbundet med støtten. Laissez Fair According to historical legend, the phrase laissez faire stems from a meeting in about 1680 between the powerful French finance minister Jean-Baptiste Colbert and a group of French businessmen led by a certain M. Le Gendre. When the eager minister asked how the French state could be of service to the merchants and help promote their commerce, Le Gendre replied simply "Laisseznous faire" la oss være! Men det finnes ingen empiri som forteller at økt støtte gir mer innovasjon. Sannsynligvis er sammenhengen motsatt støtte stimulerer status quo tyranniet. Her har vi bare et råd mer laissez fair (se marg). Det er ingen grunn til å benytte statlige midler for å hjelpe privat næringsliv der vi ikke har en nasjonal politikk. Privat næringsliv må være gode til å hjelpe seg selv! Det er ikke statlige bevilgninger som står bak Google, Apple, Facebook, Lego, Orkla, Schibsted, Thon, Rema 1000, Tomra, Norwegian, Stormberg. Vi må lete svært lenge på listen over suksessrike virksomheter som er det i kraft av statlig engasjement og støtte (Statoil er et unntak men tuftet på fremtidsrettet næringspolitikk den gang!) Næringslivet må prise loven om mindre red tape, mindre støtteordninger mer innovasjon og entreprenørskap. Og mindre statlig eierskap så lenge staten misbruker eierrollen ved å iscenesette konkurransevridende tiltak (jfr. SAS). Anniken Huitfeldt klager sin nød over sykemeldingene og alle de som blir spilt ut av arbeidslivet grunnet slepphendthet i fast legeordningen. Det er som å skyte på pianisten. Det er ganske nøyaktig det samme som skjer hva gjelder Skattefunn en etter sigende suksessrik satsing om å øke forskningsinnsatsen i næringslivet. Rundt forbi sitter styreformenn (jeg en) og skriver søknader som stort sett innvilges. Og det er revisor - næringslivets fastlege - som signerer og sender regningene til det offentlige. Vi blir ikke mer innovative av slikt selv om vi kanskje nærmer oss den statlige 3 % målsettingen for FoU innsats i næringslivet Terje Sand er rådgiver, investor, verktøyutvikler, skribent, foredragsholder i entreprenørskap, innovasjon og strategi. Du kan nå Terje på flere kontakter;

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

#Drømmeløftet. Rapport Innovasjon Norge 21 mai 2015

#Drømmeløftet. Rapport Innovasjon Norge 21 mai 2015 #Drømmeløftet Rapport Norge 21 mai 2015 #Drømmeløftet Hovedrapporten fra Norges innovasjonspolitiske dugnad mai 2015 #Drømmeløftet Hovedrapport fra drømmeløftprosessen Utgitt av Norge Pb. 448 Sentrum,

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2011 Inntektspolitikkens dilemmaer Side 5 Kollektivtrafikken må få en tydelig plass i NTP Side 19 Forenkling for verdiskapning Side 28 Arbeidslivet går

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 21):

Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 21): 2012 27. nov. Finansdebatt 677 Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet

Detaljer

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1 2562 Møte tirsdag den 7. mai kl. 10 President: Inge Lø nning Dagsorden (nr. 80): 1. Debatt om kommunal- og regionalministerens redegjørelse om distrikts- og regionalpolitikken (Redegjørelsen holdt i Stortingets

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Utgivers forord Global konkurranse, teknologisk utvikling og ikke minst forbrukeres ønsker om informasjon og åpenhet, har skjerpet kravene til bedriftene.

Detaljer

Skatt i en kunnskapsøkonomi

Skatt i en kunnskapsøkonomi Skatt i en kunnskapsøkonomi Av Hans Henrik Ramm Kunnskap i videste forstand, herunder særlig bedriftskultur og ledelsesevne, er i stigende grad avgjørende for hvilke bedrifter eller land som lykkes best.

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. april Dagsorden 3137 Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2013 (Innst.

Detaljer