Status quo tyranniet, Den norske modellen og Innovasjon Open Innovation Report no SAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status quo tyranniet, Den norske modellen og Innovasjon Open Innovation Report no. 2 2013 SAS"

Transkript

1 OPEN INNOVATION REPORT ET TANKESKRIFT OM DILEMMAER OG PARADOKSER OM INNOVASJON OG HVORDAN MØTE EN ANNERLEDES FREMTID. OPEN INNOVATION REPORT DISTRIBUERES BI MÅNEDLIG TIL MEDLEMMER AV INNOVATION FORUM NORWAY OG ABONNENTER PÅ BRAND MANAGEMENT BRIEF Open Innovation Report borrer i denne utgaven i nyheter som kan gi innsikt i hva de rød grønne i praksis legger i den «norske modellen» relatert til næring og innovasjon. «Modellen» vil sannsynligvis erobre en sentral del av det politiske landskap og debatt frem mot valget i høst. I så måte har Open Innovation Report denne gang en næringspolitisk bunnklang. Etter forfatteren syn behøver ikke modellen forbedres men innoveres! Her ligger en betydelig forskjell samt en utfordring som kan være svært komplisert før krisen hos våre handelspartnere smitter modellen. Vi avslutter med en oppskrift som rokker Status Quo og sannsynliggjør mer innovasjon uten vekst i offentlig sektor! Vi tar utgangspunkt i statsselskapet SAS og salget av Widerøe SAS Du og jeg har vært deleier i SAS sammen med våre naboer i Skandinavia siden krigen. Det har ikke vært noe lukrativt eierskap. Verst har det vært etter liberalisering av europeisk luftfart (97) som åpnet en ny verden for folk flest. Ryan Air så mulighetene og SAS har siden den gang vært og er på randen av konkurs. Eierne må bidra. SAS blir bevilget støtte hvis de kan selge unna aktiva for ganske mye kroner og får forlenget kortsiktige kreditter fra bankene på tilsvarende beløp i fall løsningene er troverdige. Nå er det ikke første gang SAS selger unna for å kunne overleve (se ramme i marg) uten at det i generende grad har bidratt til goder for deg og meg. Vi burde kanskje heller stilt spørsmålet om hvilke forutsetninger SAS har til å utvikle programvare, drive skoler, forlagsvirksomhet eller drifte flyselskap i Sør Amerika! 2. mai annonserte SAS salget av Widerøe som gjør det hele mer pikant og gir ny innsikt i den norske modellen. FIGUR 1 UTSALG I SAS Den 16. mai fikk SAS tillatelse fra næringsdepartementet til å gjeninnføre Eurobonusprogrammet på innenriksflyvninger. 1

2 Konkurransetilsynet har tatt beslutningen til orientering og avslutter sin behandling av saken. Det er neppe noen hemmelighet at næringsdepartementet sin håndtering er kontroversiell, gir SAS nye konkurransefordeler og mot Christine Meyer sin innstilling. CASH IS KING Men SAS behøver (mye) mer av den norske modellen. SAS behøver cash for å drive. Bankene må bidra. Og hvem eier bankene jo det er bl.a. deg og meg (eksempelet DnB). Finansdepartementet har gitt nye direktiver til DnB og Rune Bjerke om å fornye kassekreditten. Og Rune sier ja! Om det betyr at du og jeg får øket boligrente er ikke helt enkelt å få oversikt over men vi kan jo spekulere. Det kan være en del av den norske modellen..! TILFELLET WIDERØE Vi er glade i WIDERØE det er selskapet som frekventerer kortbaneflyplassene i Norge og det er mange av dem. Twin Ottere og Dash maskiner gjør sitt beste for å bringe oss til og fra grissgrendte strøk. FIGURE 2. WIDERØE - GODT LIKT Og lander du i Sandane i stedet for Førde og må ta en taxi eller leiebil så tilgir du selskapet de gjør sitt beste. Til tross for at selskapet neppe kan sies å levere tjenester med forutsigbar kvalitet scorer de brukbart på norsk kundebarometer og svært godt på omdømmemålinger. Markedsgrunnlaget er konsesjonsbelagte ruter (stort sett) og Widerøe har ingen direkte konkurrenter. Det heter seg at Widerøe er lønnsomme og gir bidrag til eieren (og til aksjonærene) derfor er de mye verdt og må prises høyt. Men samtidig skylder de konsernbidrag fra mange år tilbake. Pussig en del av den norske modellen..?. KORTBANEFLYPLASSENE I NORGE Det er som nevnt mange flyplasser i Norge klart flest i 2

3 verden i forhold til folketallet 1 se kart i marg. Begrunnelsen har vært behovet for bedre infrastruktur i Norge. Topografien i landet vårt forklarer mye. Flyplassene eies av staten ved Avinor og favner alle flyplassene i Norge med unntak av to (Torp og Rygge). Nettverket finansieres av deg og meg. Denne gang ikke direkte over skatteseddelen men ved overføring av overskuddene fra de tre flyplassene som går med sånt OSL, Værnes og Flesland! Og har du spist et rekesmørbrød på OSL i det siste forstår du hvor deler av det overskuddet kommer fra deg og meg den norske modellen nok en gang. Da kan du kanskje tenke deg hvem som er de lykkelige nye eierne av Widerøe? FIGURE 3 DET NORSKE FLYPLASSNETTVERKET FYLKESKOMMUNENE SELVSAGT HVEM ELLERS..? Et godt spørsmål - hva gjør egentlig fylkeskommunen? Rollen er å være et bindeledd mellom staten og kommunen et overvåkingsorgan (på vegne av staten) som skal se til at ting går riktig for seg. Men hva i huleste kan fylkeskommunen om flytransport utover at trumfet med det høyeste budet 3 mrd. kroner! Finansiert av ja nettopp deg og meg den norske modellen! I dette tilfelle er det Nordland Fylkeskommune direkte og Sogn og Fjordane indirekte gjennom sin 51 % eierinteresse i fergeselskapet Fjord 1 2 som står i førersetet. Interessant nok er styreformann i Fjord 1 også styreformann i Norge. Burde kanskje borge for innovasjon eller..? NÅR TROND GISKE SIER DET ER EN GOD LØSNING ER DET GRUNN FOR ETTERTANKE 1 Det finnes et par øysamfunn med høyere tetthet 2 I rettferdighetens navn skal sies at transportkonsernet Torghatten har vært drivende og er part i transaksjonen 3

4 Widerøe vil i det korte løp bli finansiert av flyplassavgifter, overføringer fra OSL, Værnes og Flesland og monopolpriser. Samtidig slipper Trond plagsomme journalister som stiller spørsmål ved nye direkte subsidier til statsforetaket SAS håper Trond! Kvitt et problem - en god løsning den norske modellen. Men i bunn og grunn er ingen ting endret den norske modellen er «still going strong even stronger» men lagt godt under radaren i fanget på fylkeskommunene! En interessant parentes er hvordan de nye eierne vil agere når den planlagte E 6 traséen, som vha. broer skal binde Fjord Norge og Hålogaland-kysten sammen og derved skape konkurranseulemper til ferge så vel som kortbaneflyplasser. Nå er det jo deg og meg som skal delfinansiere denne traséen også gjennom bom penger - den norske modellen skal vite. FIGUR 4 PRIVATE FLYPLASSER FINNES DET ALTERNATIV MODELLER? Vi behøver ikke gå lenger enn til Østfold og Rygge. Her er den gamle militære flyplassen omgjort til en privat sådan kjøpt og betalt av Thon Gruppen. Pelsjegeren fra Hallingdal har forstått at en flyplass kan være et svært interessant kjøpesenter bare det kommer nok folk og tilbudet er attraktivt nok. Og folk kommer når Ryan Air (og Norwegian på Torp!) deltar. Resultatet er et nytt reise (og shopping) tilbud til store deler av østlandsbefolkningen. Ingen subsidier ingen skjulte overføringer bare et rimelig og kundenært transporttilbud. i praksis. Du og jeg liker tilbudet selv om mange tenker som så de må jo tjene utrolig dårlig i Ryan Air (eller Norwegian) for å kunne selge flybilletter billigere til Mallorca enn et par timers parkering på OSL. INNOVASJONEN LIGGER I FORRETNINGSMODELLEN IKKE I LAVE LØNNINGER Ingen hemmelighet men kjøpesenteret Rygge Flyplass betaler Ryan Air penger fordi de skaffer kunder til senteret. Her ligger en viktig forklaring bak Ryan Air sine uforståelige lave priser. Ill i margen neste side viser hvordan Ryan Air har innovert sin forretningsmodell. Pilene illustrerer pengestrømmene. Ryan Air har skapt en 4

5 dobbeltsidig forretningsmodell de kaprer verdi både fra Kjøpesenteret og fra deg og meg. På OSL og andre statlige flyplasser går pengestrømmene motsatt vei flyselskapene betaler betydelige summer i flyavgifter til staten samtidig som staten flår oss i sanseløse priser på flyplassen og sender provenyet til distriktene. Det er forståelig at interessentene bak den norske modellen ikke liker den nye. FIGUR 5 RYAN AIR SIN DOBLE FORRETNINGSMODELL Mer oppsiktsvekkende er det at statsministeren opptrer i det offentlige rom med sin autoritet og ber folk velge SAS. Kloke PR rådgivere har dog bedt han senke garden her kan fallhøyden bli ganske stor. I stedet sender de rød grønne sin viktigste finansieringspartner LO i front og i sann vanvare råker LO Bjørn Kjos i Norwegian i samme slengen. BILDE 6 LO`S NYE FRONTSOLDAT BAK SIN APPLE!, JENS TIL VENSTRE På første mai utbasunerer LO sin nye frontsoldat; «hvis ikke Bjørn Kjos kan tjene penger uten å drive med sosial dumping får han jaggu finne på annet å drive med..» Utsagnet er såvel populistisk og speiler et skremmende (offisielt?) syn på entreprenørskap i Norge. Norwegian står for oss som arbeider i praksis med å skape ny virksomhet som et av de mest vellykkede eksempler på nyskaping i gammel industri som vi har i Norge. INNOVASJON VS. STATUS QUO TYRANNIET og status quo danner to naturlige motpoler. Det finnes neppe politikere med regjeringsambisjoner som vil våge å utfordre status quo i Norge i dag. Ja kanskje på lissom - 5

6 innovasjon fint ord bør være med i retorikken men neppe i praksis. Det er nok dessverre - først når den norske modellen sklir sidelengs inn i «the perfect storm» at vi kan forvente innovasjonspolitikk mer enn status quo politkk. THE PERFECT STORM Perfect storm oppstår når politikerne må snu den synlige pengestrømmen fra statskassen til borgerne den andre vei ala Kypros og PIIGS landene. Da oppstår «perfect storm» som sannsynliggjør offentlig innovasjon. Pensjonsreformen kan tjene som et tidlig signal (Folketrygden på vei mot konkurs) og bragte Widerøe paradoksalt nok inn i en streik som lammet den landsdelen virksomheten skal betjene. Helt uavhengig av hvilken partigruppering som vinner frem i høst kan vi forvente status quo. Lytt bare til den forsiktige og forsonende tonen til Erna om å videreutvikle forholdet til fagrørsla og hvordan vi forsiktig skal videreutvikle den norske modellen. Vanskelig å tolke på annet vis enn at maktposisjoner er viktigere enn nødvendigheten av innovasjon! DEN NORSKE MODELLEN OG HVORDAN DEN BØR INNOVERES Forleden tok Jens motet til seg og avduket den norske modellen (dagsrevyen 27. mai). Ikke like elegant som Arthur Laffer da han tegnet sin «Laffer curve» på servietten til Ronald Reagan til sistnevnte store begeistring! FIGUR 7 DE RØD/GRØNNES NORSKE MODELL Men like fullt katta er ute av sekken. «Alle mann i arbeid skaper skatteinntekter som går til nye og gode velferdstiltak» er melodien. Og vi har få registrerte arbeidsløse i Norge. Men samtidig er hver 10 nordmann i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet pga. skrantende helse og får lønna fra NAV! Utover at helsetilstanden blant voksne nordmenn øyensynlig er skrøpelig - er det (minst) tre alvorlige indikatorer som gjør at «rødlysene» bør blinke for den norske modellen.. 6

7 Den første varsellampa Vår Sysselsetting forklares av at Industriarbeidere i konkurranseutsatt sektor er erstattet med saksbehandlerarbeidere i offentlig sektor 1. DE NYE JOBBENE ER I OFFENTLIG SEKTOR I dag er ca. 35 % av yrkesaktive sysselsatt i offentlig sektor (SSB 2011) dvs. på kostnadssiden i regnskapet til AS Norge. Andelen vokser. Pikant nok er det her LO rekrutterer sine nye medlemmer og forklarer at til tross for at Jern og Metall er desimert og integrert i Fellesforbundet i kjølvannet av bortfall av norsk industri, har LO aldri før vært større. Industriarbeiderne er erstattet med saksbehandlerarbeidere (smatt på ordet). Utgiftsveksten er ca. 3 ganger veksten i BNP (verdiskaping i 2012). Tidligere NHO leder Svein Aaser harselerte tidligere at vi kan ikke leve av å klippe håret til hverandre. Jo vi kan det. Tjenesteøkonomien vokser og den vokser sunt med en annen verdiskapingslogikk enn industrien. Men verre er det hvis de fleste arbeider med å fortolke regelverk. Når også denne sektoren er i ferd med å bli lønnsledende blinker den første varsellampa! Den andre varsellampa «Vår ensidige avhengighet av fossile energikilder er den store brune elefanten i det norske rommet» Magnus Lindkvist 2. NORSK NÆRINGSLIV HVILER PÅ TO BRANSJER SOM IKKE ER BÆREKRAFTIGE Inntektssiden vår domineres av olje og fisk (oppdrett). Olje er vanvittig lønnsomt ikke fornybart og skadelig for planeten vår (selv FrP har kommet med en form for erkjennelse). Oppdrettsfisken bruker 3-4 ganger så mye for som ferdigslaktet vare ergo ikke bærekraftig. Og annet av betydning er det ikke i AS Norge. Når vi til stadighet ligger på nedre ende av tabellen i Europa hva gjelder innovasjonsevne (Innovation Union Scorecard 2013) så blinker varsellampene for annen gang. Og merk at EU neppe topper verdensligaen hva gjelder innovasjon. Den karismatiske svenske fremtidsforskeren Magnus Lindkvist uttaler (Forskningsrådets næringslivsdager 2013) at Norges petroleumsavhengighet er den store brune (ikke rosa) elefanten i rommet og at det er på overtid at vi adresserer spørsmålet. Han har sannsynligvis rett. 7

8 3. VI ER (BLITT) GANSKE LATE OG ER IKKE SPESIELT SMARTE Vi bevilger oss kortere arbeidstid, høyere lønnsvekst og fortsatt scorer vi nær bunn på de internasjonale PISA målinger (unntak lesning). Selv om vi slår oss på brystet og forteller hverandre at det er typisk norsk å være god vi er utrolige effektive vi er best på likestilling og er verdens mest feministiske land så er det neppe jordnært og tilstrekkelig. Resultatlista på prestasjoner i naturfaglige emner (se marg) ser ikke spesielt lovende ut hva gjelder nivået på de som trer inn i arbeidslivet om noen år. Vi deler plass med middelhavslandene som alle sliter i nedgang, høy arbeidsløshet og befinner seg i «the perfect storm». Så kan vi da argumentere for at målingene ikke måler de riktige ting (som vi også gjør for Innovation Score Card indeksen) for å forklare vår triste posisjon på resultatlista. Ja det kan vi. Men den tredje varsellampa lyser lell! FIGUR 8 DEN TREDJE VARSELLAMPA (NATURFAG) EN INNOVASJONSPOLITIKK SOM ROKKER STATUS QUO I det følgende deler vi en mulig endringsstrategi som betydelig ingrediens i en mer fremtidsrettet norsk modell for innovasjon enn belyst i praksis via den norske modellen så langt. 8

9 LA SAMFUNNSUTFORDRINGER VÆRE DRIVENDE FOR DEN NASJONALE INNOVASJONSMODELLEN Globalisering forteller oss at vi kan ikke lukke øynene og late som vi ikke er berørt av verden rundt oss. Den vestlige verdens livsstil har skapt en rekke eksternaliteter, som vil få vidtgående konsekvenser for alle hvis vi ikke løser dem ved å tenke nytt. La oss ta fatt i disse utfordringene og plukke noen få hvor vi har særegne forutsetninger for å spille en rolle! Ja satsingen må da erstatte velferdspolitikken som drivende og målet for den norske modellen. Vel ment men mer velferd som målsetting finansiert av det offentlige har to grusomme systemeffekter; 1. matleie borgere som krever stadig mer (Fat Cat) 2. utvikling av nye regelverk og rekruttering av enda flere saksbehandlerarbeidere som skal levere millimeterrettferdighet på de nye «godene» og spiser i stort opp bevilgningene. (mindre tjenester, mer «red tape», økt fremmedgjøring) Analogien til gode foretak er nærliggende; Virksomheter som driver klok CSR politikk vinner frem for aktører som driver «profit only» tenkning. Stormberg topper Rep Trak 2013 og det er ikke fordi de tjener forferdelig mye penger eller lager vanvittige stilige fleece-gensere. De scorer på etikk og samfunnsansvar og har skapt en fremtidsrettet og god bedrift i et globalt konkurransesamfunn. ILL. 9 STORMBERG TOPPER REP TRAK Det samme bør skje på nasjonsnivå! Land som primært tenker hvilke nye goder vi skal bevilge til borgerne (jfr. modellen til Jens) vil tape for nasjoner som lar samfunnsutfordringene drive innovasjon og utvikling og maner borgerne til medvirkning. HVOR BØR VI SATSE..? En nasjonal politikk må satse der vi har iboende forutsetninger for å være svært gode og som kan løse samfunnsutfordringer (globale ikke nasjonale) av alvorlig art. Tabellen på neste side indikerer tre områder som parrer samfunnsinnovasjon og næringspolitikk og overskriftene er Vann, Mat og Feminisme. 9

10 1. Vi både har og kan mer om vann enn de fleste! 2. Vi både har og kan mer om aquaculture (og gode forløsninger) som må supplere jordbruket som verdens matfat enn alle! FIGUR 9 TRE «DEVIDES» HVOR VI KAN VÆRE BEST 3. Og vi er kåret (fortjent) til verdens mest feminine land og det må vi utnytte til annet enn å tweake pappa permisjoner og nye sykelønnsordninger. Med tre samfunnsutfordringer som ny driver for den norske modellen foreslår vi tre satsinger. ETABLERING AV STATLIGE INVESTERINGSFOND MED MANDAT Å INVESTERE TUNGT I TIDLIG FASE FOR Å LØSE SAMFUNNSUTFORDRINGENE Vi mangler privat risikokapital i Norge. Det er en naturlig sideeffekt av det egalitære Norge som har mye bra ved seg. Men en sideeffekt er at vi mangler privat risikokapital. Det hemmer innovasjon. Pløy derfor betydelige deler av vår overskuddslikviditet fra oljefondet fra verdipapirer inn i formålsstyrte såkornsfond. Kapitalen må gjøres kompetent ved bygging av sterke komplementære næringsklynger av foretak og FoU miljøer målrettet mot å løse de samfunnsutfordringene vi har forutsetninger for å løse bedre enn andre. Inkludere NGO `er i satsingene! Da bygger vi fremtidsrettede nye næringer som 10

11 kan løse samfunnsutfordringer som vi vet verden må løses fremfor å investere i verdipapirer rundt forbi. Og det er ikke usannsynlig at vi vil gjenskape samfunnstro, stolthet og optimisme i «verdens beste land». Men fondene må styres på armlengdes avstand fra statlig og kommunale instanser skal vite. PRIORITER OG FOKUSER FOU INNSATSEN SYLSKARPT- OG HENT INNSIKT FRA DE SOM ER FLINKERE ENN OSS PÅ ANDRE OMRÅDER SHORT STORY TOFTE «Tofte ble etablert i 1980 finansiert av statlige midler og med Norske Skog (staten) som 50 % aksjonær. Året etter gikk de konkurs pga. fallende tremassepriser» Hørt det før..? Gjennomgang av forskningsrådets portefølje av satsinger skaper et bilde av at vi gjør nesten alt og intet. (det samme gjelder Norge) Strategi er som kjent «the pattern of your investments» se Brand Management Brief Skisporet inspirasjon til å gå nye veier Det er vanskelig å spore mønstrene i Norsk FoU nettopp fordi vi prioriterer dårlig. Vi er et lite land og bør ikke skjems over å hente kunnskap fra andre som er flinkere enn oss. F.eks. er svenskene og finnene overlegne oss hva gjelder BIO og skogsindustri. Når svenske Sødra velger å gi opp Tofte - og det er ikke første gang det skjer (se short story i marg) er det opportunistisk av staten å bla opp nye 100 millioner kroner for å skape enda noe nytt. En langt bedre løsning ville vært å stille spørsmålet til de som kan (svenskene) «hva skal til for at dere kan videreutvikle drift og verdiskaping ved Tofte..?» Svaret vil være garantert billigere og med større odds for positiv avkastning. På innovasjonsspråket heter det åpen innovasjon og implisitt en erkjennelse av at de fleste flinke menneskene jobber andre steder enn i Norge. Da er det en klok strategi og stikke fingeren i jorda og finne ut hvem som kan og samspille med disse! På den annen side må vi finne ut hva vi skal være best på og plassere veddemålene våre der! Tungt, tydelig og målrettet Vann, Aqua culture og Feminisme - kanskje! 11

12 HVA MED ALT DET ANDRE..? Mange klager sin nød grunnet mangel på støtteordninger eller for mye byråkrati forbundet med støtten. Laissez Fair According to historical legend, the phrase laissez faire stems from a meeting in about 1680 between the powerful French finance minister Jean-Baptiste Colbert and a group of French businessmen led by a certain M. Le Gendre. When the eager minister asked how the French state could be of service to the merchants and help promote their commerce, Le Gendre replied simply "Laisseznous faire" la oss være! Men det finnes ingen empiri som forteller at økt støtte gir mer innovasjon. Sannsynligvis er sammenhengen motsatt støtte stimulerer status quo tyranniet. Her har vi bare et råd mer laissez fair (se marg). Det er ingen grunn til å benytte statlige midler for å hjelpe privat næringsliv der vi ikke har en nasjonal politikk. Privat næringsliv må være gode til å hjelpe seg selv! Det er ikke statlige bevilgninger som står bak Google, Apple, Facebook, Lego, Orkla, Schibsted, Thon, Rema 1000, Tomra, Norwegian, Stormberg. Vi må lete svært lenge på listen over suksessrike virksomheter som er det i kraft av statlig engasjement og støtte (Statoil er et unntak men tuftet på fremtidsrettet næringspolitikk den gang!) Næringslivet må prise loven om mindre red tape, mindre støtteordninger mer innovasjon og entreprenørskap. Og mindre statlig eierskap så lenge staten misbruker eierrollen ved å iscenesette konkurransevridende tiltak (jfr. SAS). Anniken Huitfeldt klager sin nød over sykemeldingene og alle de som blir spilt ut av arbeidslivet grunnet slepphendthet i fast legeordningen. Det er som å skyte på pianisten. Det er ganske nøyaktig det samme som skjer hva gjelder Skattefunn en etter sigende suksessrik satsing om å øke forskningsinnsatsen i næringslivet. Rundt forbi sitter styreformenn (jeg en) og skriver søknader som stort sett innvilges. Og det er revisor - næringslivets fastlege - som signerer og sender regningene til det offentlige. Vi blir ikke mer innovative av slikt selv om vi kanskje nærmer oss den statlige 3 % målsettingen for FoU innsats i næringslivet Terje Sand er rådgiver, investor, verktøyutvikler, skribent, foredragsholder i entreprenørskap, innovasjon og strategi. Du kan nå Terje på flere kontakter;

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt.

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. Av Gaute Nøkleholm NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. La meg innledningsvis si at vi som næringsorganisasjon klart

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg Næringslivets behov for forskning President i Tekna, Marianne Harg Hovedpoeng Forskning er risikosport - bedriftene ønsker så høy og sikker avkastning og så lav risiko som mulig For samfunnet er det viktig

Detaljer

«Markedsorientering vegen til suksess»

«Markedsorientering vegen til suksess» «Markedsorientering vegen til suksess» IN skal gjøre Norge og norske bedrifter kjent Pådriver for økt verdiskaping: Et godt omdømme gjør deg attraktiv for : -Kompetanse -Kunder -Kapital Pådriver Et sterkt

Detaljer

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Paul Chaffey, Abelia Hvordan har det gått? Gigantisk redningsoperasjon med skattebetalerpenger Island er konkurs og

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

KJENT ELLER POPULÆR Hvorfor lønner det seg å være godt likt?

KJENT ELLER POPULÆR Hvorfor lønner det seg å være godt likt? 1 KJENT ELLER POPULÆR Hvorfor lønner det seg å være godt likt? Your reputation is what people say about you when you re not in the room. JEFF BESOZ, GRUNNLEGGER AV AMAZON.COM 16 1: Kjent eller populær

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Handlingsregelen myter og muligheter

Handlingsregelen myter og muligheter Handlingsregelen myter og muligheter Infrastrukturmuligheter Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann Vi får ikke lov Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle

Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Energilederkonferansen 2012 Energi Norge Sundvollen, 24.05.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens

Detaljer

Enron og Arthur Andersen

Enron og Arthur Andersen Etisk forretning Enron og Arthur Andersen Børs eller katedral? Interessentene til bedriften Bedriften som borger Bedriftens samfunnsansvar Etisk forretning og tillit John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke?

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? H I L D E C. B J Ø R N L A N D H A N D E L S H Ø Y S K O L E N B I Lerchendalkonferansen, Trondheim, 11.-12. Januar 2011 Oljelandet Norge.

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

20 å EN BEDRIFT Å DRIVE BEDRIFT!

20 å EN BEDRIFT Å DRIVE BEDRIFT! 20 å 1992 2 EN BEDRIFT Å DRIVE BEDRIFT! NÆRINGSPOLITISK PROGRAM 2015 2017 Vi i Bedriftsforbundet ønsker oss et samfunn der de minste verdiskaperne blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten

Detaljer

Forskningsrådet og EU -

Forskningsrådet og EU - Forskningsrådet og EU - Muligheter for finansiering Olaug Råd, Programkoordinator VERDIKT Forskning lønner seg! Evaluering av 609 innovasjonsprosjekter: Forskningsrådet 1,6 mrd Bedrifter 3,7 mrd N=609

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune IWA nasjonalkomiteen Innovasjonskonferanse 12.03.14 ms 1

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Byen og regionen Et vanskelig samliv

Byen og regionen Et vanskelig samliv Byen og regionen Et vanskelig samliv Tor Selstad Professor i samfunnsgeografi og planlegging Høgskolen i Lillehammer Norsk planmøte Bergen22. 23. oktober Svake regionale tradisjoner? Nei! Gamle len ble

Detaljer

Stortingsmelding om innovasjon invitasjon til å komme med synspunkter

Stortingsmelding om innovasjon invitasjon til å komme med synspunkter Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200604560 200604010-/AKH 23.01.2007 Stortingsmelding om innovasjon invitasjon til å komme med synspunkter

Detaljer

Gullbelagte kundemagasiner!

Gullbelagte kundemagasiner! Gullbelagte kundemagasiner! I et av de mest kompetitive markedene i Europa, kan analysebyrået MillwardBrown dokumentere at mottakere av kundemagasiner har en høyere merkepreferanse og handler mer av de

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16 Moss kommune Saksutredning Høring flypassasjeravgift i Norge Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 27.01.2016 Arkivref.: 16/3669/FA - Q65, GmlSak - 15/6715 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Handelshøyskolen i Bodø. 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg

Handelshøyskolen i Bodø. 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg Handelshøyskolen i Bodø 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg Finanskrisen Terra Securities og kommunene Terra Gruppen og bankalliansen Finanskrisen Fra fjorårets foredrag i Bodø Markedsverdi for

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Når myke verdier blir harde verdier

Når myke verdier blir harde verdier Når myke verdier blir harde verdier Om kulturnæringens vekst og potensial Seniorforsker, Dr. Art Kirsti Mathiesen Hjemdahl En uforløst næringssektor EU Green Paper 2010 Det er mye uforløst potensial innen

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400 Passenger figures from 2007 Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400 passengers a year (by helicopters) (+3,5%) Bergen Transit 198 000 passengers a year Domestic 3 198 000 passengers

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken?

Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken? Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken? Næringsforeningen i Stavanger-regionen i samarbeid med Sparebanken Vest Per Heum 30. november 2012 www.snf.no

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Mål 20. oktober: Få frem et kvinneperspektiv på verdiskaping og internasjonalisering. Nettverk for kvinner og innovasjon

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Er reiselivet en næring verdt å satse på?

Er reiselivet en næring verdt å satse på? Er reiselivet en næring verdt å satse på? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Fjord Norges Markedsmøte Molde, 15.09.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten?

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI Partnerforums vårkonferanse: E ektivitet i staten, 6 mai 2010 HCB (BI) Fremtidige utfordringer

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 Leonid Hurwicz: Jeg vokste opp under Depresjonen. Når noen snakker om økonomiens herlig mekanisme så ser jeg for min del mange feil med den. I statistisk

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

The Social Intrapreneur - Kime til banebrytende innovasjon?

The Social Intrapreneur - Kime til banebrytende innovasjon? Skrevet av Terje Sand - Kime til banebrytende innovasjon? Open Innovation Report Et tankeskrift om dilemmaer og paradokser om åpen innovasjon. Tankeskriftet distribueres bimånedelig til medlemmer av Forum

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013. Per Morten Hoff, IKT-Norge

Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013. Per Morten Hoff, IKT-Norge Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013 Per Morten Hoff, IKT-Norge Norge i verden - hva skjer Norge taper konkurransekraft Vi stuper når det gjelder konkurransekraft Vi stuper når det

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer