f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland"

Transkript

1 O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1

2 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene har temaet dukket opp i samfunnsdebatten med jevne mellomrom. Hvilke verdier skal prege barns oppvekst, hva slags innhold skal de ha? På en rystende måte førte 22. juli 2011 til at samfunnets fellesskapsverdier ble løftet fram på nytt. Og Sigrid-saken året etter viste nestekjærlighet og engasjement i et utvidet nabolag. Senere gikk samtalen livlig, ikke minst i pressen og på sosiale medier: Hva er typisk norsk? Hva er de norske verdiene? På hvilken måte kan vi forvente at de som flytter til Norge skal akseptere og eventuelt tilegne seg de norske verdiene? Valg av verdier Vi har alle en mening om hva verdier er. Det er noe som er viktig for oss, noe vi mer eller mindre bevisst bruker som grunnlag for små og store valg vi tar i dagliglivet og ved viktige veivalg i livet. Det sies at verdier er stjernene du styrer liver ditt etter, eller stabbesteinene langs veien som hjelper deg på riktig kurs. Ingebrigt Steen Jensen (1) sier det slik: «Verdier er å ligne med personlighetstrekk de få, sterke begrepene som skal kjennetegne bedriften, organisasjonen eller foreningen vår, i ett og alt.» Verdiene preger oss, de viser seg i holdninger og normer og uttrykkes gjennom regler og handlinger. Det finnes mange ord og uttrykk for verdier og nye dukker opp fra tid til annen. Men noen kjerneverdier synes å gå igjen, og som det er enighet om i mange ulike samfunn: Respekt, likeverd, tilgivelse, rettferdighet, ydmykhet. (Fløistad (2)). «Ikke alt som teller kan telles» (3) Menigheter som har utarbeidet lokal trosopplæringsplan, kan kjenne en viss oppgitthet over alt som skal telles: hvor mange tiltak, hvor mange timer, hvor mange deltakere, ansatte, frivillige I visse faser av utviklingsarbeid er dette nødvendig. Men det kan også være en ulempe: Altfor mye tid og oppmerksomhet går på det målbare. Verdier har et annet preg. De er ikke direkte målbare. De sier mer om kvalitet enn kvantitet. Men: De kommer ikke av seg selv. Målbevisst arbeid er nødvendig her også! Foto: Camilla Orten Tilgivelse, respekt, omsorg, egenverd og nestekjærlighet er fem viktige verdier

3 Verdier i trosopplæringen Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER (4) definerer hvilke verdier som skal gjelde i trosopplæringen i Den norske kirke. I dette utdraget fra planen er verdiene uthevet av oss: «VI DELER TRADISJONER OG VERDIER Det dobbelte kjærlighetsbudet rommer vår grunnleggende relasjon til Gud og til medmennesker. Ut fra dette springer sentrale verdier som tilgivelse, omsorg og solidaritet. Et gjennomreflektert verdigrunnlag gir forankring. ( s. 9 ) LIVSTOLKNING OG LIVSMESTRING Trosopplæringen skal fremme opplevelsen av egenverd og legge til rette for at barn og unge kan se seg selv og tolke sin verden som skapt, elsket og holdt oppe ved Guds kjærlighet. (s. 16) KRISTEN TRO I PRAKSIS Gjennom trosopplæringen skal barn og unge arbeide med hva det vil si å være elsket av Gud, elske seg selv, sin neste og Gud. De skal lære å be, lese Bibelen, feire gudstjeneste og vise nestekjærlighet i praktisk solidaritet.» (s. 16) 1. Indirekte verdiarbeid: Miljøet i trosopplæringen er preget av verdiene a) «Det sitter i veggene» Noen sier at «det sitter i veggene»: Da tenker en gjerne på det psykiske, men også det fysiske miljøet: I rammen av kirkerom og menighetshus/bedehus: Hvordan merkes det, fysisk sett, at de gode verdiene er her? Barn/unge skal få oppleve at de er unike personligheter slik som de er, at de er verd noe. Og de har verdi akkurat nå, ikke som framtidige voksne. Hvordan viser dette seg i kirkebyggets arkitektur og utsmykning? Utsmykkingen er gjerne plassert høyt og med stor avstand til sitteplassene. For små barn på store stoler med mange voksne som skygger, er dette vanskelig å se. Kanskje burde det være mer vanlig med noen bilder i barnehøyde, for eksempel ved inngangen eller langs veggene? Midtgangen og trapper innbyr til løping og hopping. Noen ganger gir det oss øvrige kirkegjengere glede, slik som når to glade jenter i dåpsfølget danser i midtgangen ved slutten av gudstjenesten. Andre ganger kan det oppleves forstyrrende med barn som klatrer på alterringen eller løper omkring under prekenen. Hvordan kan menigheten ivareta både små og store, særlig i gudstjenester med dåp? Les mer: GUD GIR - VI DELER De valgte verdiene er veivisere for ansatte og frivillige medarbeidere i trosopplæringen. I hovedsak kan verdier relateres til to dimensjoner, vi kan kalle dem indirekte verdiarbeid og direkte verdiarbeid. Det er ikke alltid like lett å skille disse to, de går noe over i hverandre og de påvirker hverandre gjensidig. Å dele dem inn på denne måten kan likevel lette oversikten over verdiarbeidet. To eksempler kan si oss noe om virkningen av utsmykning og plakater: I en arbeidskirke er det satt opp et sidealter bak i kirken. Det er vanlig høyde på alteret, men det er likevel barnevennlig. Foran alteret er det satt opp en liten trapp med to trinn: Barna går opp trappen og kan selv tenne lys og sette det i en liten kasse med sand. Alteret er pyntet med tekstiler med stofftrykk av kirkesymboler, laget av barn på en samling i kirken. 3

4 Lise var småbarnsmor på besøk hos slektninger og ble med dem på gudstjeneste. Ved døra inn til kirkerommet hang det en stor innrammet plakat: Plakaten formante om at vi nå var i Herrens hus, og at vi skulle lytte og være stille. Lise, som var her for første gang og hadde med to aktive gutter i førskolealder, sa etterpå: Da jeg leste plakaten fikk jeg mest lyst til å gå ut igjen Mine to små greier ikke sitte lenge i ro og lytte... TENK OVER: Hvordan er det tilrettelagt fysisk for barn og familier i deres kirke? Og er den tilrettelagt for alle, uansett funksjonsnivå? Tenk deg at du er nylig flyttet inn i en menighet. Du har et barn på 2 år, og har nylig fått barn nummer to som skal døpes i den lokale kirken. Hvilke ønsker har du for dåpsgudstjenesten? Les mer: Tor Ivar Torgauten: OM Inkludering b) Ritualer, liturgier, tradisjoner I dagens verdidebatt er det fokus på behovet for tradisjon og ritualer, jf rosene ved Oslo Domkirke. Det som innebærer aktiv deltagelse sammen med andre, det vi gjentar med jevne mellomrom, er av stor viktighet. Kirken har allerede dette, men det er nødvendig at slike elementer i trosopplæringen er grundig gjennomtenkte. Ord, musikk og handlinger skal få fram det vi ønsker. c) «Ditt liv roper så høyt at jeg ikke kan høre hva du sier» Dette kinesiske ordtaket er et godt uttrykk for at de voksnes verdier gjenspeiles i miljøet. Det er de ansatte som har et særlig ansvar for at relasjoner og virksomhet skal «ose av» verdier, som omsorg og tilgivelse. Men alle som deltar i trosopplæringen og i menighetens liv for øvrig - bidrar, enten vi vil eller ikke. Et klassisk eksempel kan være presten som med engasjement og oppriktighet forteller om Jesus og barna. Samtidig får lille Ole som småprater halvhøyt og kryper opp og ned av kirkebenken, irriterte blikk fra andre kirkegjengere. Hva vil Ole huske? Hvis aktiviteter, samvær og relasjoner skal være preget av verdiene, forutsetter det at jeg som trosopplærer er preget av det samme. Har jeg fått med meg disse verdiene? Er de så integrert i meg at andre merker dem? For mange av oss kan dette variere: Ikke alt har vært like bra i vår oppvekst. Noen ganger er vi stresset og slitne og får det ikke til Vi har våre såre punkter, reaksjoner kommer uten at vi er helt klar over det. Vi vil gjerne ha Jesus som forbilde og tenke at alle er unike, like mye verd og høyt elsket. I praksis kan vi likevel irritere oss over andre og være ganske fordømmende. Andre ganger har vi det bedre med oss selv og greier å vise større aksept og mer omtanke for andre. TENK OVER: Er menigheten vår bevisst hvordan liturgier, ritualer, tradisjoner oppleves av barn/unge/foreldre innen bredden av trosopplæringen? Er det noe vi bør forbedre/forandre? TENK OVER: Vi vet at vi ikke er perfekte vi har alle våre sterke og svake sider. Hvordan kan vi sammen videreføre gode verdier, for eksempel ved å hjelpe hverandre til å hente fram de beste sidene i oss? En del barn deltar på gudstjenester med ujevne mellomrom, kanskje 4-5 ganger i løpet av barnehagealderen. Hva skal til for at de skal oppleve gjenkjennelse og trygghet, og kunne delta aktivt i sang og bønn?

5 2. Direkte verdiarbeid: Bidra til at barn og unge tilegner seg verdiene og gjør dem til sine Gjennom planlagte tiltak og aktiviteter kan vi legge til rette for at barn/unge får oppleve, lære om og praktisere verdiene. De viktigste verdipåvirkerne er barnets foreldre. Arv er en del av det, og miljøet, særlig de første barneårene bidrar vesentlig. Etter hvert blir barnets omgivelser med venner, barnehage og skole av større betydning. Også kirken og andre foreninger/organisasjoner, samt medier, kommer inn etter hvert. Det finnes mye forskning og litteratur om hvordan barn tilegner seg verdier. Noe er man enig om, andre ting er det mer ulike meninger om. Nedenstående punkter synes å være allment kjent. For den som vil gå grundigere inn i stoffet se henvisning (5). I møte med barna kan kirken bidra med følgende: Gode relasjoner Menigheten kan satse bevisst på å bygge gode relasjoner mellom barn/familier og lederne i trosopplæringen. Ved opplegg og aktiviteter kan en også bidra til gode relasjoner deltagerne i mellom. (Rom. 7,19) Uttrykket samsvar mellom liv og lære er kjent for de fleste av oss, og minner oss om at det forplikter å ville formidle Guds ord og kirkens verdier og tradisjoner på en god måte. Samtidig må det være rom for å feile og prøve på nytt, også som trosopplærer! Rom for refleksjon og ettertanke Engasjert formidling gjennom fortelling, bilder, sang/musikk bidrar til refleksjon og ettertanke. Drama og rollespill er gode utgangspunkt for samtale og refleksjon. I gudstjenester, ritualer og tradisjoner kan vi sørge for nok tid og gode steder for stillhet, bønn og ettertanke. Øvelse, trening i praktisk verdiarbeid Mange konfirmanter har fått øvelse i solidaritetsarbeid, erfaring med kontakt med eldre i lokalmiljøet eller med innsamling til misjons- og uhjelpsprosjekt. Barn og unges medvirkning vektlegges tydelig i Plan for trosopplæring og er her en viktig arbeidsmåte. Les mer: Inger Bakken: OM Medvirkning Gode forbilder Gjennom å fortelle om Bibelens gode forbilder, og gjennom selv å vise at vi lever i tråd med verdiene. Å være gode forbilder er utfordrende for mange av oss. Vi vil gjerne være gode, men «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Når vi må velge mellom verdier Verdier hjelper oss til å gjøre det som er viktig og riktig, for meg selv og for andre. Det betyr imidlertid ikke at det er entydig hva man skal gjøre i situasjonen. Ofte står vi overfor valgmuligheter: Foto: Camilla Orten Bevisst satsning på gode relasjoner 5

6 Hva er det riktige å gjøre nå? Det kan være at vi må velge hvilken verdi vi skal vektlegge mest, for eksempel: Skal vi legge mest vekt på egenverd eller på nestekjærlighet? Det kan også være hensynet til andre regler og hva som er praktisk mulig, som gjør at det vi ideelt sett gjerne ville gjort, er vanskelig å gjennomføre. Andre ganger er det vanskelige valg mellom hva som er bra for alle/en gruppe, og hva som vil være best for et enkeltbarn. Når vi i trosopplæringen tenker aktivt i forhold til verdier, kan det derfor være en krevende prosess. Ikke alltid finner vi «fasit», men selve prosessen er bevisstgjørende og hjelper oss til å ta gjennomtenkte valg. Da kan vi også dempe eventuelle ulemper når vi velger det ene i stedet for det andre. Barneegenskaper og verdier - - en sammenheng? I to av Verktøykassas hefter brukes begrepet «Barneegenskaper» for å beskrive barns religiøse utvikling, med basis i Tommy Hellstens tanker om barneegenskapene. «Egenskaper som avhengighet, tillit, sannferdighet, en grunnleggende tilfredshet med det livet byr av goder, er sentrale relasjonelle egenskaper som barn virker å eie i utgangspunktet. I starten bruker barnet disse egenskapene i forhold til mor, far og de nære omgivelsene. Hvor grunnleggende også dets relasjon til Gud er, er vanskelig å si eller måle. Men egenskapene er sentrale når det gjelder å eie et livslangt forhold til Gud, som vår Far.» (OM Barnets religiøse utvikling, s. 5) «Mange barn opplever ikke aksept for barneegenskaper hjemme. For disse barna kan det å møte en kateket eller søndagsskoleleder som speiler barneegenskaper som tillit, avhengighet og evnen til å klage, bli avgjørende viktig for å bli et helt menneske og i utviklingen av en sunn gudsrelasjon.» (OM Barnet og Gud, s. 7) Det er etter min mening en naturlig sammenheng mellom verdiene i trosopplæringen og barneegenskaper. Dersom verdiene er integrert i trosopplæringen, vil de samtidig innebære en relasjon barn/ voksne som støtter opp om barneegenskapene. Ved å kombinere disse to typer begreper får vi følgende modell, der verdiene står først, etterfulgt av barneegenskapene i kursiv: T - Tilgivelse Tillit R - Respekt O - Omsorg Nysgjerrighet, undring Avhengighet E - Egenverd Evne til å være tilfreds og til å klage N - Nestekjærlighet, solidaritet Kreativitet Modellen får fram ordet TROEN. Slik ble det også gjort i forarbeidet til Plan for trosopplæring, den gangen satt sammen av følgende verdier: «Troverdig Raus Omsorgsfull Engasjerende Nyskapende.» I det følgende går vi kort gjennom verdiene og barneegenskapene, noen av dem illustreres med eksempler fra direkte eller indirekte verdiarbeid. Dette er kjent stoff for mange trosopplærere. Det kan være lett å tenke at «dette gjør vi jo hele tiden». Men vi kan bli blinde for hva som skjer i praksis, eller sitte fast i gamle vaner. Ta derfor en titt på stoffet - diskuter med andre, tenk videre!

7 T for tillit og tilgivelse «Tillit er den menneskelige grunnverdien som er ufravikelig, hvis ikke livene våre skal gå i stykker. Tilliten er alltid gjensidig...vi kan ikke leve uten tillit.» (6) Å være tillitsfull er en av barneegenskapene. Hvis evnen til tillit skal fortsette å utvikle seg både i forhold til Gud og til mennesker, må barnet bli møtt med tillit i trosopplæringen. Et tillitsfullt barn har opplevd trygghet og kjærlighet i livet, fra foreldre og familie. Slike barn er godt rustet til å møte andre mennesker og miljøer. De blir lettere trygge når de møter fremmede, og er tillitsfulle også i nye relasjoner. Innimellom kan barn ha perioder der de er mer usikre og engstelige for nye ting. Det kan slå ut på flere måter: De blir støyende og urolige, eller de trekker seg unna. Noen trenger tid til å se hva de andre gjør, før de blir med. I møte med nye barn må vi være forberedt på ulike grader av tillit. Selve holdningen vår er det viktigste: Tenke på barnet som elsket av Gud, hente fram kjærligheten i oss og respekten for dette lille mennesket. Vi kan bidra til å styrke trygghet og tillit på mange måter: - Være godt forberedt både praktisk og mentalt, så vi virkelig har tid for barn og foreldre når de kommer. Og husk: Vår trygghet smitter over. - Ha navnelapper klare, bruke barnas navn, øve oss på å huske navnene. - Ha en tydelig struktur i programmet som gjentas hver gang. Fortelle barna hva som skal skje, forberede dem før endringer. - Be for hver enkelt av barna. - Legge merke til barnas naturlige grenser, ikke trenge oss på et barn som er reservert og observerende i starten. Når barnet (og familien) skal møtes på en slik måte at det bidrar til tillit mellom oss, er det viktig at de kan stole på at vi realiserer det vi inviterer til. Ett av menighetens første prosjekt i reformen var et tilbud til 1. klassinger etter skoletid. Entusiasmen var stor i menigheten, mye arbeid ble lagt ned i forkant. Så meldte det seg bare tre barn! Staben var i tvil: skal vi gjennomføre likevel? Samlingene ble gjennomført som planlagt og neste gang meldte det seg 15 barn. TENK OVER: Hva kan tale for å avlyse et tiltak en har invitert til? På hvilken måte kan en ved avlysing ivareta dem som har gledet seg til tiltaket? Foto: Camilla Orten Noen trenger tid til å se hva de andre gjør - før de blir med 7

8 Å bygge tillit handler også om kontakt over tid. Noen steder er en heldig å ha en stabil gruppe av frivillige og ansatte medarbeidere som barna møter gjentatte ganger. Andre ganger er det lokaler, steder, tradisjoner som er det kjente og trygge. Uansett er det viktig å tenke over: Hvordan kan vi sørge for gjenkjennelse og forventning når vi med jevne mellomrom inviterer til tiltak i trosopplæringen? Kan vi - til de som deltok på forrige tiltak - skrive på en personlig «takk for sist» på den trykte invitasjonen? Er det noe spesielt vi opplevde som vi kan minne om, finnes det bilder vi kan ta med på invitasjonen? Verdien tilgivelse hører til kristendommens særpreg. Å kunne tilgi, uforbeholdent, betyr å legge ting bak oss. I praksis sammen med barn innebærer det at noe vi har hatt et oppgjør om, noe vi har måttet være strenge med, blir avsluttet og glemt. Da trekker vi det ikke fram igjen ved f.eks. å si: «Husk det som skjedde på weekenden sist, det skal ikke gjenta seg denne gangen!!» Også som voksne medarbeidere har vi bruk for å praktisere tilgivelse. Overfor hverandre hvis det har vært en konflikt som vi har ordnet opp i. Og overfor oss selv hvis vi gjør noe vi angrer på: Be Gud og medmennesker om tilgivelse og tilgi oss selv. Bruk ikke tid og krefter på å klandre oss selv etter at vi har gjort opp for oss. Les mer: Når vi vil arbeide med tilgivelse som tema i en gruppe: Se arbeidsmåte beskrevet i OM Filosofiske samtaler av Guro Hansen Helskog Ett ord som gjerne brukes i forbindelse med respekt, er raus. Det skrives ofte om en raus og tydelig kirke, og i forarbeidet til Plan for trosopplæring var ordet ført opp som en av grunnverdiene. Vi har gode forbilder på raushet i Bibelen. Jesus viser oss igjen og igjen hvordan han er raus mot menneskene rundt seg. For meg betyr raushet å vise omsorg, samtidig som jeg viser respekt for dem jeg møter. Det skal være Lys våken-arrangement i Småby menighet. Informasjon har gått ut i god tid, med tydelig påskrift om påmeldingsfrist. Komiteen har god oversikt over hva de trenger av mat og formingsmateriell. Denne gangen skal barna lage hver sin julekrybbe, og en snekker har på forhånd skåret ut delene i riktig antall. Dagen kommer og barna strømmer på. Ved opptelling er det tre barn for mye. Hva nå? Mat er det nok av, men ikke av julekrybber. Diskusjonen blant de voksne foregår på bakrommet: Vi må selvsagt ta i mot de som kommer! Foreldrene har fått tydelig beskjed, det er sløvt at de ikke melder fra! Ja, de får forholde seg til frister her som ellers i samfunnet. Det kan være mange grunner til det, vi vet ikke hvorfor! Hvis menigheten skal bli oppfattet som en profesjonell arrangør, må vi holde oss til det som står i invitasjonen. Påmeldingsfristen er tydelig annonsert. R for respekt - også for barnets undring og nysgjerrighet Respekt kommer av re spectare og betyr «Se en gang til». En annen måte å si det på er «vi er mer enn du ser». Vi har lett for å tolke hverandre ut fra ord og oppførsel, men vi vet ikke hele sannheten. TENK OVER: Hvordan kan denne situasjonen håndteres? Hvordan og overfor hvem - viser dere respekt? Eller raushet?

9 Gamle ord kan endre betydning, og nye ord dukker opp. Det skjer også med begrepet respekt: For meg er det et noe høytidelig ord, knyttet til utsagn som respekt for livet, respekt for skaperverket. Og: Vise respekt for læreren, for «øvrigheta»/autoriteter. I dagens urbane og flerkulturelle samfunn blir det fortsatt brukt slik: Å ha respekt for andres syn, kultur osv. Men det blir også noen ganger, særlig blant ungdom, brukt som en slags trussel: «Vis respekt, mann!» Respekt handler også om å være redelig. I dagens samfunn er kampen om oppmerksomheten stor. For å nå fram med info til mulige deltakere, kan det være fristende å forsterke enkelte elementer i programmet og nedtone andre. Av og til dukker det opp saker i media der foreldre har følt seg ført bak lyset fordi informasjonen var for uklar. Det kan skape frustrasjon dersom barn/foreldre føler seg lurt av at forholdet lek og «action»/bibel var helt annerledes enn forventet. For å oppnå gjensidig respekt, må vi være redelige i det vi lover. Om vi likevel får kritikk, kan vi minne oss selv på å «re spectare», se en gang til, og prøve å forstå og akseptere foreldrenes interesser og tenkemåter. Å vise respekt - og raushet - overfor barn og unge styrker barneegenskapene undring og nysgjerrighet. Ved en aksepterende og åpen holdning til hva barna tenker og lurer på, gir vi rom for vekst på dette området. Undring og nysgjerrighet kan utvikles ved: La barna bli godt kjent med bibelfortellingene Tenk høyt sammen med barna Vis dem bilder og lytt til deres ulike tolkninger La barna gjengi/forme/leke fortellingene på ulike måter Lytt, gjenta og ta imot/bekreft det barna sier 8-åringene hørte fortellingen om den barmhjertige samaritan. I samtalen etterpå: Anders: Kunne mannen hinke hjem etterpå røverne hadde slått ham? Den voksne: Du tenker at han måtte hinke? At han hadde skadet det ene benet? Anders: Du sa jo at han var halvdød, da kunne han vel bare bruke halve kroppen... O for omsorg med rom for barnets avhengighet I tilknytning til Plan for dåpsopplæring på 90-tallet ble uttrykket «Døpe, lære og holde omkring» brukt av en prest. Å holde omkring er et godt bilde på omsorg. Og god, varmende omsorg er en nødvendighet om barneegenskapen avhengighet skal kunne ha gode vilkår. Det lille barnet er totalt avhengig av voksne på alle områder. Større barn og unge er fortsatt avhengige av omsorg for å kunne oppleve gode og trygge relasjoner. Noen ganger oppstår det særskilte utfordringer i grupper for barn eller ungdom: Det kan være babyen som stadig gråter, og mor som ikke håndterer det. Det kan være 6-åringen som avbryter og alltid vil være først og størst, som «gjør mye av seg». Eller noen jenter i konfirmantgruppa som hvisker og tisker, himler med øynene og ikke vil sitte ved siden av hvem som helst. Foto: Camilla Orten La barna gjengi/forme/leke bibelfortellingene 9

10 For oss som ikke kjenner disse barna så godt, kan det være lett å bli fokusert på det som skjer i øyeblikket, uten at vi vet så mye om barnets/den unges bakgrunn. Noen ganger kan det være nødvendig og riktig å være tydelig på hva vi har sett, og hva vi ønsker annerledes. Gjerne i enerom med den/de det gjelder. Andre ganger er det først og fremst omsorg og omtanke som trengs: - Så slitsomt det må være for deg når babyen gråter så mye! Det er ikke alle babyer som er vant til en slik gruppe, skal vi prøve å gjøre slik eller sånn? og usikre foreldre som var redd for at barnet skulle forstyrre. Senere kom guttens far til de ansatte og takket for at gutten hadde hatt det så bra på 6-årsklubben. Det er viktig at menigheten har slike utfordringer i minne når de planlegger, og at de har muligheter for å ha en ekstra leder som kan ha det våkne blikket for barn med ekstra behov. Les mer: Inger Bakken: OM Det sårbare barnet Hva kan skjule seg bak fasaden til den urolige 6-åringen og konfirmantjenta som leder an i utfrysing av andre? Det vet vi ikke, men vi kan prøve å få bedre kontakt. Vi kan for eksempel lage mat eller forberede en lek/aktivitet sammen. Slik kan vi bli bedre kjent, og kanskje byr det seg en mulighet for å kommentere positivt noe de gjør. - Jo bedre relasjon vi får, dess lettere er det å snakke om vanskelige ting. Innimellom møter vi barn med en diagnose innen området adferdsvansker/konsentrasjon. Selv om vi ber foreldre melde fra om at barnet trenger tilrettelegging/støtte, er det en del som unnlater å gjøre det. Noen håper nok at det skal gå bra i en ny setting, og vil ikke henge «merkelapp» på barnet. For trosopplæreren kunne det vært godt å være forberedt på situasjonen for å kunne gi best mulig omsorg. I et samarbeid mellom skolefritidsordningen og kirken ble det nevnt til presten at en av guttene var en «skikkelig utfordring». På samlinger i kirken hadde menigheten mulighet for å styrke bemanningen, og kateketen hadde et ekstra godt blikk med glimt i øyet på denne gutten. Da gruppa skulle være med på en gudstjeneste, valgte menigheten å vise bilder/video fra gruppas aktivitet, i stedet for at barna skulle stå foran menigheten. Bakgrunnen var bl.a. at de visste at gutten i slike tilfeller ble ekstra urolig. Med store bilder av dem på veggen fungerte det fint både for aktive 6-åringer og for spente Foto: Camilla Orten Noen ganger er det først og fremst omsorg og omtanke som trengs

11 E for egenverd og for evnen til å bli tilfreds og til å klage En grunnskole i lokalmiljøet har valgt visjonen «Rom for alle blikk for den enkelte». En god visjon som handler om både egenverd og fellesskap, og som like gjerne kunne være et delmål i trosopplæringen. Hva ligger i at barn og unge skal oppleve egenverd? GUD GIR VI DELER knytter egenverd sammen med å «legge til rette for at barn og unge kan se seg selv og tolke sin verden som skapt, elsket og holdt oppe ved Guds kjærlighet.» (s. 16) Dette er nesten trosopplæringen i et nøtteskall, og gjelder både innhold og arbeidsformer. Som en liten brikke i dette skal jeg peke på noen konkrete tiltak. Å bli sett er viktig. Hvordan? Vi har blikk-kontakt. Vi husker navnet på dem vi har i gruppa vår, også lenge etterpå. Vi legger til rette for at alle deltar aktivt: får oppgaver og ansvar tilpasset alder, får mulighet for medvirkning. Vi kommenterer deres positive bidrag. Vi legger merke til om de vil si noe til oss, fortelle noe, også når det skjer indirekte, for eksempel gjennom uro. Noen ganger kan våre normer for hvordan vi skal oppføre oss, kollidere med hva et barn er vant til eller i stand til. Det kan også være store ulikheter mellom barn: Alder, hjemmebakgrunn, tidligere erfaringer; mye spiller inn på hvordan de ter seg. Som trosopplærer er det min oppgave å møte hvert enkelt barn slik det er, med vennlighet og omsorg. Dette er mulig samtidig som jeg kan være tydelig mht hvilke grenser vi har, og hvorfor vi må ha slike grenser. 4-åringene har sitt avsluttende samvær i kirkebokklubben. De har hatt morsomme leker, og stemningen er god. En kurv med twist sendes rundt i ringen: Ta to biter hver! sier lederen. Ett av barna roter rundt i kurven og forsyner seg med alle lakrisbitene, og begynner straks å pakke dem opp. Lederen kjenner at irritasjonen vokser, tar seg i det og sier rolig: Oi sann, du er visst veldig glad i lakris! Skjønner godt at du har lyst på mange biter! ---- Nå er det andre som venter, vi skal dele med hverandre, så nå må jeg få to av bitene og så sender vi kurven videre. Blant barneegenskapene nevnes evnen til å klage, og i eksempelet overfor kan en gjerne tenke seg følgende fortsettelse: 4-åringen protesterer: Jammen, jeg har lyst på flere, jeg vil ha mer! Klagen kan møtes med bekreftelse: Ja, jeg skjønner at du blir skuffet nå, det hadde vært godt med mer. Når vi setter ord på følelsene og aksepterer dem, opplever barnet i større grad å bli hørt og forstått, også når det ikke kan få viljen sin. Barns evne til å klage er varierende. Noen sier ting «rett fra hjertet». Hos andre kommer klagen i forkledning; som sutring, som sinne, som innadvendthet. Igjen gjelder det for oss voksne å få tak i det som ligger bak, og akseptere at barnet har behov for å klage. Og vi kan hjelpe barnet til å klage til Gud, blant annet gjennom bønn og symbolhandlinger. JEG VET SÅ MYE jeg vet så mye noe kan jeg fortelle til andre bare til Gud kan jeg fortelle alt (Oskar Stein Bjørlykke, fra Perlekransen, Verbum 2006) 11

12 Den andre viktige barneegenskapen som her nevnes, er evnen til å være tilfreds med livet. Dette henger nært sammen med egenverd: Barn som får oppleve å bli satt pris på for den de er, vil lettere være tilfreds med livet. Av tilrettelagte aktiviteter som støtter glede over livet kan nevnes: Gode opplevelser som sprudler: Lek, sang/ musikk/bevegelse bruke hele kroppen! Aktiviteter og oppgaver der barna opplever mestring Sette ord på det de setter pris på, takke Samtale om: Dette gjør meg glad. Det beste jeg vet er Lage/skrive takkebønner, be/synge Lage kort de kan gi til noen de er glad i, skrive/tegne noe de vil takke dem for Vi kan også spørre oss selv: Hvor mye tilfredshet/ glede vises i vår menighet? En trofast kirkegjenger begynte å tenke over dette, også når hun var på besøk i andre menigheter. Ofte var det gode gudstjenester med godt forberedt preken, god salmesang, mange rundt nattverdbordet. Men, som hun sa: Må det alltid være så alvorlig? Her var det høytid, men ingen smil. Hvor blir det av gleden? Hvor blir det av takknemlighet, av smilet? forståelse hos barn/unge. Det finnes mange konkrete program/opplegg, blant annet hos misjonsorganisasjoner og innen diakoni, som kan bidra til dette. Nestekjærlighet som viser seg gjennom solidaritet kan også knyttes opp mot forvaltning av naturen og de ressurser den gir oss. De fleste steder er det konfirmanter som er med på slike tiltak. Temaer kan gjerne tas inn i den lokale trosopplæringsplanen tidligere, for eksempel for 8-åringer. Biskop Lønnebo bruker to røde kjærlighetsperler i Kristuskransen som symbol på at vi er elsket av Gud og at vi elsker hverandre. Han bruker noen steder «godhetstrening» om å øve seg i å gjøre godt for andre - et godt uttrykk for yngre barn. (7) Mange barn viser glede over å kunne hjelpe. Da ser vi også at barneegenskapen kreativitet tas i bruk: Tenk på alle som lager basar/utlodning på gatehjørnet; med selvlagede gevinster og loddsedler. Noen lager festival med mange kreative aktiviteter. Og ved å lytte til barnas innspill og idéer til ulike tiltak for å samle inn penger eller arrangere noe for fellesskapet, kan vi ta barns medvirkning på alvor. Les mer: GUD GIR - VI DELER, s. 28 N for Nestekjærlighet og solidaritet med hjelp av barnas kreativitet Som nevnt tidligere, har mange menigheter gode tradisjoner for tiltak der nestekjærlighet, begrunnet i Bibelen, blir uttrykt gjennom solidaritet. Wikipedia sier om solidaritet at det er «å handle ut fra mer enn egeninteresse, å foreta valg ut fra deres konsekvenser for andre eller for å dekke andres behov». Det er først når solidaritet omsettes i praktisk handling at det gir Foto: Anna Berit Føyen

13 Nestekjærlighet og solidaritet er imidlertid minst like viktig i dagligliv og nærmiljø. Hvem vil leke med den kameraten som ikke er så kul? Hvem vil åpne gjengen/omgangskretsen for en nykommer? (dette gjelder også oss voksne ) I arbeid med slike temaer er refleksjon og samtale viktig, med utgangspunkt i for eksempel film og rollespill. Å leve seg inn i en annens situasjon gir større innsikt, og motiverer for å hjelpe. Også ulike leker og aktiviteter kan tas i bruk for å øke bevisstheten om å vise større omtanke for andre. Se eksempler i heftet Kristuskransen med barn ( 7). Verdier - samfunn - kirke I starten av heftet pekte jeg på at samfunnet er opptatt av verdier. Mange vil vise til at nytt fokus på verdier er nødvendig. Vi opplever at egoismen er økende, at mobbing inntar nye former, at vi ikke tar nok hensyn til at kloden vår fortsatt skal være levelig noen tiår og hundreår framover eksemplene er mange. Gjennom fokus på verdier i trosopplæringen, kan vi bidra til økt bevissthet og gode handlinger, både innen kirken og i samfunnet ellers. Og som trosopplærere har vi en genuin mulighet til, og et ansvar for, å peke på sammenhenger mellom allmenne verdier og en viktig del av deres røtter: Bibelen. Vi har pekt på at verdiarbeidet inngår på mange plan i trosopplæringen. I modellen for trosopplæringens innhold (s. 15) er verdiene integrert i den dynamiske sirkelen med Livstolking og livsmestring, Kirkens tro og tradisjon og Kristen tro i praksis. Verdiene vokser når de deles - og kjernen i dem er Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Tenk over - gjerne i tverrfaglig gruppe: Verdiarbeid i vår menighet: Hvor mye av det som her nevnes om verdier, gjør vi allerede, mer eller mindre bevisst? Vi beskriver konkret hva vi gjør. På hvilke punkter kan vi gjøre dette enda bedre? Hva skal til for å oppnå disse endringene? Hvem skal gjøre hva? Når skal endringene tre i kraft? Til hjelp i slike prosesser: Bruk redskaper fra for eks Praksisfortellinger. 13

14 Oppsummering Bevissthet om verdier er viktig i dagens samfunn. I GUD GIR - VI DELER pekes det på sentrale verdier i trosopplæringen: Tilgivelse, egenverd, omsorg, respekt, nestekjærlighet. For ansatte og frivillige trosopplærere gir disse verdiene retning og dybde for trosopplæringen. Verdiene er en hjelp til å identifisere konkrete tiltak i arbeidet med å nå trosopplæringens mål. Verdiarbeidet kan deles i to: Indirekte verdiarbeid: Verdiene preger det fysiske miljøet, tradisjoner og ritualer, relasjoner i menigheten. Direkte verdiarbeid: Bevisst arbeid for at barn/unge selv får praktisere, øve seg, lære seg verdier. Verdier og barneegenskaper som tillit, undring, avhengighet, kreativitet kan sees i sammenheng: Når verdiene praktiseres, blir barn/unge møtt på en måte som kan bli avgjørende viktig for å bli et helt menneske. Dette er også viktig i utviklingen av en sunn gudsrelasjon. Bevisst verdiarbeid støtter opp om innholdet i trosopplæringen gir samsvar mellom «liv og lære». Samtidig er det samfunnsbyggende: Barn/unge som opplever og praktiserer gode verdier, påvirker samfunnsutviklingen i positiv retning. Mye godt verdiarbeid skjer i allerede i trosopplæringen. For å komme videre: Analyser det som skjer, vurder behov og muligheter for endringer, velg tiltak, sett i gang! Foto: Camilla Orten Bevisst verdiarbeid er samfunnsbyggende

15 Kilder 1. Ona fyr (Dinamo forlag, 2005) : Ingebrigt Steen Jensen 2. Verdier i verditapets tid (Flux, 2012): Guttorm Fløistad 3. Ikke alt som teller kan telles (Høyskoleforlaget 2005) Torhild Roland Vetvik og Trygve Bergem (red). Boka er knyttet til verdiprosjektet Skal Skal ikke ( se 5). 4. Plan for trosopplæring GUD GIR - VI DELER. Den norske kirke Kristent Pedagogisk Forum drev tidligere verdiprosjektet Skal Skal ikke. På prosjektets gamle nettsider finnes mange interessante artikler om verdiarbeid, bl.a. Frode Jøssang: Verdier i skolen. 6. Inge Eidsvåg henviser til Knud Løgstrup, dansk teolog og filosof, s. 73 i Ikke alt som teller kan telles. 7. Kristuskransen med barn (Verbum, 2006) Torunn Fatland. Se bl.a. side Torunn Fatland, pedagog og gestaltterapeut. Mentor i Skal - skal ikke og i arbeidet med trosopplæring i Den norske kirke. Har bl.a. skrevet flere hefter om høytider i barnehagen (IKO-forlaget) og Kristuskransen med barn (Verbum) 15

16 OM - heftene er en del av prosjektet Verktøykassa for medarbeidere i trosopplæringen. Prosjektet støttes av Kirkerådet. Les mer på eller Andre hefter i serien: OM Medvirkning OM Filosofiske samtaler OM Barns religiøse utvikling OM Barn og kreativitet OM Barnet og Gud OM Det utsatte barnet OM Å bevare sitt hjerte OM Symboler OM Den kreative prossesen OM Frivillige OM Inkludering OM Barnet og det vonde - et kompass for trosformidling OM Diakoni OM Å komme i gang KPF Kristent Pedagogisk Forum

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra www.kirken.no/materiell eller

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 Redigert av Anne Aicher, 2011 INNHOLD Innledning 1. Barnehagen i dagens samfunn 2. Kirken og barnehagen i historisk lys 3. Offentlig

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

Barns religiøse utvikling

Barns religiøse utvikling O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 8 Barns religiøse utvikling Av Odd Ketil Sæbø 1 5-åringen ligger våken utover kvelden. Han får ikke sove. Når jeg spør hva han tenker

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 11 Foto: Istock Inkludering Av Tor Ivar Torgauten Gud gir - vi deler med absolutt alle 1 VISJON: Barn og unge, uavhengig av funksjonsevne,

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer