f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland"

Transkript

1 O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1

2 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene har temaet dukket opp i samfunnsdebatten med jevne mellomrom. Hvilke verdier skal prege barns oppvekst, hva slags innhold skal de ha? På en rystende måte førte 22. juli 2011 til at samfunnets fellesskapsverdier ble løftet fram på nytt. Og Sigrid-saken året etter viste nestekjærlighet og engasjement i et utvidet nabolag. Senere gikk samtalen livlig, ikke minst i pressen og på sosiale medier: Hva er typisk norsk? Hva er de norske verdiene? På hvilken måte kan vi forvente at de som flytter til Norge skal akseptere og eventuelt tilegne seg de norske verdiene? Valg av verdier Vi har alle en mening om hva verdier er. Det er noe som er viktig for oss, noe vi mer eller mindre bevisst bruker som grunnlag for små og store valg vi tar i dagliglivet og ved viktige veivalg i livet. Det sies at verdier er stjernene du styrer liver ditt etter, eller stabbesteinene langs veien som hjelper deg på riktig kurs. Ingebrigt Steen Jensen (1) sier det slik: «Verdier er å ligne med personlighetstrekk de få, sterke begrepene som skal kjennetegne bedriften, organisasjonen eller foreningen vår, i ett og alt.» Verdiene preger oss, de viser seg i holdninger og normer og uttrykkes gjennom regler og handlinger. Det finnes mange ord og uttrykk for verdier og nye dukker opp fra tid til annen. Men noen kjerneverdier synes å gå igjen, og som det er enighet om i mange ulike samfunn: Respekt, likeverd, tilgivelse, rettferdighet, ydmykhet. (Fløistad (2)). «Ikke alt som teller kan telles» (3) Menigheter som har utarbeidet lokal trosopplæringsplan, kan kjenne en viss oppgitthet over alt som skal telles: hvor mange tiltak, hvor mange timer, hvor mange deltakere, ansatte, frivillige I visse faser av utviklingsarbeid er dette nødvendig. Men det kan også være en ulempe: Altfor mye tid og oppmerksomhet går på det målbare. Verdier har et annet preg. De er ikke direkte målbare. De sier mer om kvalitet enn kvantitet. Men: De kommer ikke av seg selv. Målbevisst arbeid er nødvendig her også! Foto: Camilla Orten Tilgivelse, respekt, omsorg, egenverd og nestekjærlighet er fem viktige verdier

3 Verdier i trosopplæringen Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER (4) definerer hvilke verdier som skal gjelde i trosopplæringen i Den norske kirke. I dette utdraget fra planen er verdiene uthevet av oss: «VI DELER TRADISJONER OG VERDIER Det dobbelte kjærlighetsbudet rommer vår grunnleggende relasjon til Gud og til medmennesker. Ut fra dette springer sentrale verdier som tilgivelse, omsorg og solidaritet. Et gjennomreflektert verdigrunnlag gir forankring. ( s. 9 ) LIVSTOLKNING OG LIVSMESTRING Trosopplæringen skal fremme opplevelsen av egenverd og legge til rette for at barn og unge kan se seg selv og tolke sin verden som skapt, elsket og holdt oppe ved Guds kjærlighet. (s. 16) KRISTEN TRO I PRAKSIS Gjennom trosopplæringen skal barn og unge arbeide med hva det vil si å være elsket av Gud, elske seg selv, sin neste og Gud. De skal lære å be, lese Bibelen, feire gudstjeneste og vise nestekjærlighet i praktisk solidaritet.» (s. 16) 1. Indirekte verdiarbeid: Miljøet i trosopplæringen er preget av verdiene a) «Det sitter i veggene» Noen sier at «det sitter i veggene»: Da tenker en gjerne på det psykiske, men også det fysiske miljøet: I rammen av kirkerom og menighetshus/bedehus: Hvordan merkes det, fysisk sett, at de gode verdiene er her? Barn/unge skal få oppleve at de er unike personligheter slik som de er, at de er verd noe. Og de har verdi akkurat nå, ikke som framtidige voksne. Hvordan viser dette seg i kirkebyggets arkitektur og utsmykning? Utsmykkingen er gjerne plassert høyt og med stor avstand til sitteplassene. For små barn på store stoler med mange voksne som skygger, er dette vanskelig å se. Kanskje burde det være mer vanlig med noen bilder i barnehøyde, for eksempel ved inngangen eller langs veggene? Midtgangen og trapper innbyr til løping og hopping. Noen ganger gir det oss øvrige kirkegjengere glede, slik som når to glade jenter i dåpsfølget danser i midtgangen ved slutten av gudstjenesten. Andre ganger kan det oppleves forstyrrende med barn som klatrer på alterringen eller løper omkring under prekenen. Hvordan kan menigheten ivareta både små og store, særlig i gudstjenester med dåp? Les mer: GUD GIR - VI DELER De valgte verdiene er veivisere for ansatte og frivillige medarbeidere i trosopplæringen. I hovedsak kan verdier relateres til to dimensjoner, vi kan kalle dem indirekte verdiarbeid og direkte verdiarbeid. Det er ikke alltid like lett å skille disse to, de går noe over i hverandre og de påvirker hverandre gjensidig. Å dele dem inn på denne måten kan likevel lette oversikten over verdiarbeidet. To eksempler kan si oss noe om virkningen av utsmykning og plakater: I en arbeidskirke er det satt opp et sidealter bak i kirken. Det er vanlig høyde på alteret, men det er likevel barnevennlig. Foran alteret er det satt opp en liten trapp med to trinn: Barna går opp trappen og kan selv tenne lys og sette det i en liten kasse med sand. Alteret er pyntet med tekstiler med stofftrykk av kirkesymboler, laget av barn på en samling i kirken. 3

4 Lise var småbarnsmor på besøk hos slektninger og ble med dem på gudstjeneste. Ved døra inn til kirkerommet hang det en stor innrammet plakat: Plakaten formante om at vi nå var i Herrens hus, og at vi skulle lytte og være stille. Lise, som var her for første gang og hadde med to aktive gutter i førskolealder, sa etterpå: Da jeg leste plakaten fikk jeg mest lyst til å gå ut igjen Mine to små greier ikke sitte lenge i ro og lytte... TENK OVER: Hvordan er det tilrettelagt fysisk for barn og familier i deres kirke? Og er den tilrettelagt for alle, uansett funksjonsnivå? Tenk deg at du er nylig flyttet inn i en menighet. Du har et barn på 2 år, og har nylig fått barn nummer to som skal døpes i den lokale kirken. Hvilke ønsker har du for dåpsgudstjenesten? Les mer: Tor Ivar Torgauten: OM Inkludering b) Ritualer, liturgier, tradisjoner I dagens verdidebatt er det fokus på behovet for tradisjon og ritualer, jf rosene ved Oslo Domkirke. Det som innebærer aktiv deltagelse sammen med andre, det vi gjentar med jevne mellomrom, er av stor viktighet. Kirken har allerede dette, men det er nødvendig at slike elementer i trosopplæringen er grundig gjennomtenkte. Ord, musikk og handlinger skal få fram det vi ønsker. c) «Ditt liv roper så høyt at jeg ikke kan høre hva du sier» Dette kinesiske ordtaket er et godt uttrykk for at de voksnes verdier gjenspeiles i miljøet. Det er de ansatte som har et særlig ansvar for at relasjoner og virksomhet skal «ose av» verdier, som omsorg og tilgivelse. Men alle som deltar i trosopplæringen og i menighetens liv for øvrig - bidrar, enten vi vil eller ikke. Et klassisk eksempel kan være presten som med engasjement og oppriktighet forteller om Jesus og barna. Samtidig får lille Ole som småprater halvhøyt og kryper opp og ned av kirkebenken, irriterte blikk fra andre kirkegjengere. Hva vil Ole huske? Hvis aktiviteter, samvær og relasjoner skal være preget av verdiene, forutsetter det at jeg som trosopplærer er preget av det samme. Har jeg fått med meg disse verdiene? Er de så integrert i meg at andre merker dem? For mange av oss kan dette variere: Ikke alt har vært like bra i vår oppvekst. Noen ganger er vi stresset og slitne og får det ikke til Vi har våre såre punkter, reaksjoner kommer uten at vi er helt klar over det. Vi vil gjerne ha Jesus som forbilde og tenke at alle er unike, like mye verd og høyt elsket. I praksis kan vi likevel irritere oss over andre og være ganske fordømmende. Andre ganger har vi det bedre med oss selv og greier å vise større aksept og mer omtanke for andre. TENK OVER: Er menigheten vår bevisst hvordan liturgier, ritualer, tradisjoner oppleves av barn/unge/foreldre innen bredden av trosopplæringen? Er det noe vi bør forbedre/forandre? TENK OVER: Vi vet at vi ikke er perfekte vi har alle våre sterke og svake sider. Hvordan kan vi sammen videreføre gode verdier, for eksempel ved å hjelpe hverandre til å hente fram de beste sidene i oss? En del barn deltar på gudstjenester med ujevne mellomrom, kanskje 4-5 ganger i løpet av barnehagealderen. Hva skal til for at de skal oppleve gjenkjennelse og trygghet, og kunne delta aktivt i sang og bønn?

5 2. Direkte verdiarbeid: Bidra til at barn og unge tilegner seg verdiene og gjør dem til sine Gjennom planlagte tiltak og aktiviteter kan vi legge til rette for at barn/unge får oppleve, lære om og praktisere verdiene. De viktigste verdipåvirkerne er barnets foreldre. Arv er en del av det, og miljøet, særlig de første barneårene bidrar vesentlig. Etter hvert blir barnets omgivelser med venner, barnehage og skole av større betydning. Også kirken og andre foreninger/organisasjoner, samt medier, kommer inn etter hvert. Det finnes mye forskning og litteratur om hvordan barn tilegner seg verdier. Noe er man enig om, andre ting er det mer ulike meninger om. Nedenstående punkter synes å være allment kjent. For den som vil gå grundigere inn i stoffet se henvisning (5). I møte med barna kan kirken bidra med følgende: Gode relasjoner Menigheten kan satse bevisst på å bygge gode relasjoner mellom barn/familier og lederne i trosopplæringen. Ved opplegg og aktiviteter kan en også bidra til gode relasjoner deltagerne i mellom. (Rom. 7,19) Uttrykket samsvar mellom liv og lære er kjent for de fleste av oss, og minner oss om at det forplikter å ville formidle Guds ord og kirkens verdier og tradisjoner på en god måte. Samtidig må det være rom for å feile og prøve på nytt, også som trosopplærer! Rom for refleksjon og ettertanke Engasjert formidling gjennom fortelling, bilder, sang/musikk bidrar til refleksjon og ettertanke. Drama og rollespill er gode utgangspunkt for samtale og refleksjon. I gudstjenester, ritualer og tradisjoner kan vi sørge for nok tid og gode steder for stillhet, bønn og ettertanke. Øvelse, trening i praktisk verdiarbeid Mange konfirmanter har fått øvelse i solidaritetsarbeid, erfaring med kontakt med eldre i lokalmiljøet eller med innsamling til misjons- og uhjelpsprosjekt. Barn og unges medvirkning vektlegges tydelig i Plan for trosopplæring og er her en viktig arbeidsmåte. Les mer: Inger Bakken: OM Medvirkning Gode forbilder Gjennom å fortelle om Bibelens gode forbilder, og gjennom selv å vise at vi lever i tråd med verdiene. Å være gode forbilder er utfordrende for mange av oss. Vi vil gjerne være gode, men «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Når vi må velge mellom verdier Verdier hjelper oss til å gjøre det som er viktig og riktig, for meg selv og for andre. Det betyr imidlertid ikke at det er entydig hva man skal gjøre i situasjonen. Ofte står vi overfor valgmuligheter: Foto: Camilla Orten Bevisst satsning på gode relasjoner 5

6 Hva er det riktige å gjøre nå? Det kan være at vi må velge hvilken verdi vi skal vektlegge mest, for eksempel: Skal vi legge mest vekt på egenverd eller på nestekjærlighet? Det kan også være hensynet til andre regler og hva som er praktisk mulig, som gjør at det vi ideelt sett gjerne ville gjort, er vanskelig å gjennomføre. Andre ganger er det vanskelige valg mellom hva som er bra for alle/en gruppe, og hva som vil være best for et enkeltbarn. Når vi i trosopplæringen tenker aktivt i forhold til verdier, kan det derfor være en krevende prosess. Ikke alltid finner vi «fasit», men selve prosessen er bevisstgjørende og hjelper oss til å ta gjennomtenkte valg. Da kan vi også dempe eventuelle ulemper når vi velger det ene i stedet for det andre. Barneegenskaper og verdier - - en sammenheng? I to av Verktøykassas hefter brukes begrepet «Barneegenskaper» for å beskrive barns religiøse utvikling, med basis i Tommy Hellstens tanker om barneegenskapene. «Egenskaper som avhengighet, tillit, sannferdighet, en grunnleggende tilfredshet med det livet byr av goder, er sentrale relasjonelle egenskaper som barn virker å eie i utgangspunktet. I starten bruker barnet disse egenskapene i forhold til mor, far og de nære omgivelsene. Hvor grunnleggende også dets relasjon til Gud er, er vanskelig å si eller måle. Men egenskapene er sentrale når det gjelder å eie et livslangt forhold til Gud, som vår Far.» (OM Barnets religiøse utvikling, s. 5) «Mange barn opplever ikke aksept for barneegenskaper hjemme. For disse barna kan det å møte en kateket eller søndagsskoleleder som speiler barneegenskaper som tillit, avhengighet og evnen til å klage, bli avgjørende viktig for å bli et helt menneske og i utviklingen av en sunn gudsrelasjon.» (OM Barnet og Gud, s. 7) Det er etter min mening en naturlig sammenheng mellom verdiene i trosopplæringen og barneegenskaper. Dersom verdiene er integrert i trosopplæringen, vil de samtidig innebære en relasjon barn/ voksne som støtter opp om barneegenskapene. Ved å kombinere disse to typer begreper får vi følgende modell, der verdiene står først, etterfulgt av barneegenskapene i kursiv: T - Tilgivelse Tillit R - Respekt O - Omsorg Nysgjerrighet, undring Avhengighet E - Egenverd Evne til å være tilfreds og til å klage N - Nestekjærlighet, solidaritet Kreativitet Modellen får fram ordet TROEN. Slik ble det også gjort i forarbeidet til Plan for trosopplæring, den gangen satt sammen av følgende verdier: «Troverdig Raus Omsorgsfull Engasjerende Nyskapende.» I det følgende går vi kort gjennom verdiene og barneegenskapene, noen av dem illustreres med eksempler fra direkte eller indirekte verdiarbeid. Dette er kjent stoff for mange trosopplærere. Det kan være lett å tenke at «dette gjør vi jo hele tiden». Men vi kan bli blinde for hva som skjer i praksis, eller sitte fast i gamle vaner. Ta derfor en titt på stoffet - diskuter med andre, tenk videre!

7 T for tillit og tilgivelse «Tillit er den menneskelige grunnverdien som er ufravikelig, hvis ikke livene våre skal gå i stykker. Tilliten er alltid gjensidig...vi kan ikke leve uten tillit.» (6) Å være tillitsfull er en av barneegenskapene. Hvis evnen til tillit skal fortsette å utvikle seg både i forhold til Gud og til mennesker, må barnet bli møtt med tillit i trosopplæringen. Et tillitsfullt barn har opplevd trygghet og kjærlighet i livet, fra foreldre og familie. Slike barn er godt rustet til å møte andre mennesker og miljøer. De blir lettere trygge når de møter fremmede, og er tillitsfulle også i nye relasjoner. Innimellom kan barn ha perioder der de er mer usikre og engstelige for nye ting. Det kan slå ut på flere måter: De blir støyende og urolige, eller de trekker seg unna. Noen trenger tid til å se hva de andre gjør, før de blir med. I møte med nye barn må vi være forberedt på ulike grader av tillit. Selve holdningen vår er det viktigste: Tenke på barnet som elsket av Gud, hente fram kjærligheten i oss og respekten for dette lille mennesket. Vi kan bidra til å styrke trygghet og tillit på mange måter: - Være godt forberedt både praktisk og mentalt, så vi virkelig har tid for barn og foreldre når de kommer. Og husk: Vår trygghet smitter over. - Ha navnelapper klare, bruke barnas navn, øve oss på å huske navnene. - Ha en tydelig struktur i programmet som gjentas hver gang. Fortelle barna hva som skal skje, forberede dem før endringer. - Be for hver enkelt av barna. - Legge merke til barnas naturlige grenser, ikke trenge oss på et barn som er reservert og observerende i starten. Når barnet (og familien) skal møtes på en slik måte at det bidrar til tillit mellom oss, er det viktig at de kan stole på at vi realiserer det vi inviterer til. Ett av menighetens første prosjekt i reformen var et tilbud til 1. klassinger etter skoletid. Entusiasmen var stor i menigheten, mye arbeid ble lagt ned i forkant. Så meldte det seg bare tre barn! Staben var i tvil: skal vi gjennomføre likevel? Samlingene ble gjennomført som planlagt og neste gang meldte det seg 15 barn. TENK OVER: Hva kan tale for å avlyse et tiltak en har invitert til? På hvilken måte kan en ved avlysing ivareta dem som har gledet seg til tiltaket? Foto: Camilla Orten Noen trenger tid til å se hva de andre gjør - før de blir med 7

8 Å bygge tillit handler også om kontakt over tid. Noen steder er en heldig å ha en stabil gruppe av frivillige og ansatte medarbeidere som barna møter gjentatte ganger. Andre ganger er det lokaler, steder, tradisjoner som er det kjente og trygge. Uansett er det viktig å tenke over: Hvordan kan vi sørge for gjenkjennelse og forventning når vi med jevne mellomrom inviterer til tiltak i trosopplæringen? Kan vi - til de som deltok på forrige tiltak - skrive på en personlig «takk for sist» på den trykte invitasjonen? Er det noe spesielt vi opplevde som vi kan minne om, finnes det bilder vi kan ta med på invitasjonen? Verdien tilgivelse hører til kristendommens særpreg. Å kunne tilgi, uforbeholdent, betyr å legge ting bak oss. I praksis sammen med barn innebærer det at noe vi har hatt et oppgjør om, noe vi har måttet være strenge med, blir avsluttet og glemt. Da trekker vi det ikke fram igjen ved f.eks. å si: «Husk det som skjedde på weekenden sist, det skal ikke gjenta seg denne gangen!!» Også som voksne medarbeidere har vi bruk for å praktisere tilgivelse. Overfor hverandre hvis det har vært en konflikt som vi har ordnet opp i. Og overfor oss selv hvis vi gjør noe vi angrer på: Be Gud og medmennesker om tilgivelse og tilgi oss selv. Bruk ikke tid og krefter på å klandre oss selv etter at vi har gjort opp for oss. Les mer: Når vi vil arbeide med tilgivelse som tema i en gruppe: Se arbeidsmåte beskrevet i OM Filosofiske samtaler av Guro Hansen Helskog Ett ord som gjerne brukes i forbindelse med respekt, er raus. Det skrives ofte om en raus og tydelig kirke, og i forarbeidet til Plan for trosopplæring var ordet ført opp som en av grunnverdiene. Vi har gode forbilder på raushet i Bibelen. Jesus viser oss igjen og igjen hvordan han er raus mot menneskene rundt seg. For meg betyr raushet å vise omsorg, samtidig som jeg viser respekt for dem jeg møter. Det skal være Lys våken-arrangement i Småby menighet. Informasjon har gått ut i god tid, med tydelig påskrift om påmeldingsfrist. Komiteen har god oversikt over hva de trenger av mat og formingsmateriell. Denne gangen skal barna lage hver sin julekrybbe, og en snekker har på forhånd skåret ut delene i riktig antall. Dagen kommer og barna strømmer på. Ved opptelling er det tre barn for mye. Hva nå? Mat er det nok av, men ikke av julekrybber. Diskusjonen blant de voksne foregår på bakrommet: Vi må selvsagt ta i mot de som kommer! Foreldrene har fått tydelig beskjed, det er sløvt at de ikke melder fra! Ja, de får forholde seg til frister her som ellers i samfunnet. Det kan være mange grunner til det, vi vet ikke hvorfor! Hvis menigheten skal bli oppfattet som en profesjonell arrangør, må vi holde oss til det som står i invitasjonen. Påmeldingsfristen er tydelig annonsert. R for respekt - også for barnets undring og nysgjerrighet Respekt kommer av re spectare og betyr «Se en gang til». En annen måte å si det på er «vi er mer enn du ser». Vi har lett for å tolke hverandre ut fra ord og oppførsel, men vi vet ikke hele sannheten. TENK OVER: Hvordan kan denne situasjonen håndteres? Hvordan og overfor hvem - viser dere respekt? Eller raushet?

9 Gamle ord kan endre betydning, og nye ord dukker opp. Det skjer også med begrepet respekt: For meg er det et noe høytidelig ord, knyttet til utsagn som respekt for livet, respekt for skaperverket. Og: Vise respekt for læreren, for «øvrigheta»/autoriteter. I dagens urbane og flerkulturelle samfunn blir det fortsatt brukt slik: Å ha respekt for andres syn, kultur osv. Men det blir også noen ganger, særlig blant ungdom, brukt som en slags trussel: «Vis respekt, mann!» Respekt handler også om å være redelig. I dagens samfunn er kampen om oppmerksomheten stor. For å nå fram med info til mulige deltakere, kan det være fristende å forsterke enkelte elementer i programmet og nedtone andre. Av og til dukker det opp saker i media der foreldre har følt seg ført bak lyset fordi informasjonen var for uklar. Det kan skape frustrasjon dersom barn/foreldre føler seg lurt av at forholdet lek og «action»/bibel var helt annerledes enn forventet. For å oppnå gjensidig respekt, må vi være redelige i det vi lover. Om vi likevel får kritikk, kan vi minne oss selv på å «re spectare», se en gang til, og prøve å forstå og akseptere foreldrenes interesser og tenkemåter. Å vise respekt - og raushet - overfor barn og unge styrker barneegenskapene undring og nysgjerrighet. Ved en aksepterende og åpen holdning til hva barna tenker og lurer på, gir vi rom for vekst på dette området. Undring og nysgjerrighet kan utvikles ved: La barna bli godt kjent med bibelfortellingene Tenk høyt sammen med barna Vis dem bilder og lytt til deres ulike tolkninger La barna gjengi/forme/leke fortellingene på ulike måter Lytt, gjenta og ta imot/bekreft det barna sier 8-åringene hørte fortellingen om den barmhjertige samaritan. I samtalen etterpå: Anders: Kunne mannen hinke hjem etterpå røverne hadde slått ham? Den voksne: Du tenker at han måtte hinke? At han hadde skadet det ene benet? Anders: Du sa jo at han var halvdød, da kunne han vel bare bruke halve kroppen... O for omsorg med rom for barnets avhengighet I tilknytning til Plan for dåpsopplæring på 90-tallet ble uttrykket «Døpe, lære og holde omkring» brukt av en prest. Å holde omkring er et godt bilde på omsorg. Og god, varmende omsorg er en nødvendighet om barneegenskapen avhengighet skal kunne ha gode vilkår. Det lille barnet er totalt avhengig av voksne på alle områder. Større barn og unge er fortsatt avhengige av omsorg for å kunne oppleve gode og trygge relasjoner. Noen ganger oppstår det særskilte utfordringer i grupper for barn eller ungdom: Det kan være babyen som stadig gråter, og mor som ikke håndterer det. Det kan være 6-åringen som avbryter og alltid vil være først og størst, som «gjør mye av seg». Eller noen jenter i konfirmantgruppa som hvisker og tisker, himler med øynene og ikke vil sitte ved siden av hvem som helst. Foto: Camilla Orten La barna gjengi/forme/leke bibelfortellingene 9

10 For oss som ikke kjenner disse barna så godt, kan det være lett å bli fokusert på det som skjer i øyeblikket, uten at vi vet så mye om barnets/den unges bakgrunn. Noen ganger kan det være nødvendig og riktig å være tydelig på hva vi har sett, og hva vi ønsker annerledes. Gjerne i enerom med den/de det gjelder. Andre ganger er det først og fremst omsorg og omtanke som trengs: - Så slitsomt det må være for deg når babyen gråter så mye! Det er ikke alle babyer som er vant til en slik gruppe, skal vi prøve å gjøre slik eller sånn? og usikre foreldre som var redd for at barnet skulle forstyrre. Senere kom guttens far til de ansatte og takket for at gutten hadde hatt det så bra på 6-årsklubben. Det er viktig at menigheten har slike utfordringer i minne når de planlegger, og at de har muligheter for å ha en ekstra leder som kan ha det våkne blikket for barn med ekstra behov. Les mer: Inger Bakken: OM Det sårbare barnet Hva kan skjule seg bak fasaden til den urolige 6-åringen og konfirmantjenta som leder an i utfrysing av andre? Det vet vi ikke, men vi kan prøve å få bedre kontakt. Vi kan for eksempel lage mat eller forberede en lek/aktivitet sammen. Slik kan vi bli bedre kjent, og kanskje byr det seg en mulighet for å kommentere positivt noe de gjør. - Jo bedre relasjon vi får, dess lettere er det å snakke om vanskelige ting. Innimellom møter vi barn med en diagnose innen området adferdsvansker/konsentrasjon. Selv om vi ber foreldre melde fra om at barnet trenger tilrettelegging/støtte, er det en del som unnlater å gjøre det. Noen håper nok at det skal gå bra i en ny setting, og vil ikke henge «merkelapp» på barnet. For trosopplæreren kunne det vært godt å være forberedt på situasjonen for å kunne gi best mulig omsorg. I et samarbeid mellom skolefritidsordningen og kirken ble det nevnt til presten at en av guttene var en «skikkelig utfordring». På samlinger i kirken hadde menigheten mulighet for å styrke bemanningen, og kateketen hadde et ekstra godt blikk med glimt i øyet på denne gutten. Da gruppa skulle være med på en gudstjeneste, valgte menigheten å vise bilder/video fra gruppas aktivitet, i stedet for at barna skulle stå foran menigheten. Bakgrunnen var bl.a. at de visste at gutten i slike tilfeller ble ekstra urolig. Med store bilder av dem på veggen fungerte det fint både for aktive 6-åringer og for spente Foto: Camilla Orten Noen ganger er det først og fremst omsorg og omtanke som trengs

11 E for egenverd og for evnen til å bli tilfreds og til å klage En grunnskole i lokalmiljøet har valgt visjonen «Rom for alle blikk for den enkelte». En god visjon som handler om både egenverd og fellesskap, og som like gjerne kunne være et delmål i trosopplæringen. Hva ligger i at barn og unge skal oppleve egenverd? GUD GIR VI DELER knytter egenverd sammen med å «legge til rette for at barn og unge kan se seg selv og tolke sin verden som skapt, elsket og holdt oppe ved Guds kjærlighet.» (s. 16) Dette er nesten trosopplæringen i et nøtteskall, og gjelder både innhold og arbeidsformer. Som en liten brikke i dette skal jeg peke på noen konkrete tiltak. Å bli sett er viktig. Hvordan? Vi har blikk-kontakt. Vi husker navnet på dem vi har i gruppa vår, også lenge etterpå. Vi legger til rette for at alle deltar aktivt: får oppgaver og ansvar tilpasset alder, får mulighet for medvirkning. Vi kommenterer deres positive bidrag. Vi legger merke til om de vil si noe til oss, fortelle noe, også når det skjer indirekte, for eksempel gjennom uro. Noen ganger kan våre normer for hvordan vi skal oppføre oss, kollidere med hva et barn er vant til eller i stand til. Det kan også være store ulikheter mellom barn: Alder, hjemmebakgrunn, tidligere erfaringer; mye spiller inn på hvordan de ter seg. Som trosopplærer er det min oppgave å møte hvert enkelt barn slik det er, med vennlighet og omsorg. Dette er mulig samtidig som jeg kan være tydelig mht hvilke grenser vi har, og hvorfor vi må ha slike grenser. 4-åringene har sitt avsluttende samvær i kirkebokklubben. De har hatt morsomme leker, og stemningen er god. En kurv med twist sendes rundt i ringen: Ta to biter hver! sier lederen. Ett av barna roter rundt i kurven og forsyner seg med alle lakrisbitene, og begynner straks å pakke dem opp. Lederen kjenner at irritasjonen vokser, tar seg i det og sier rolig: Oi sann, du er visst veldig glad i lakris! Skjønner godt at du har lyst på mange biter! ---- Nå er det andre som venter, vi skal dele med hverandre, så nå må jeg få to av bitene og så sender vi kurven videre. Blant barneegenskapene nevnes evnen til å klage, og i eksempelet overfor kan en gjerne tenke seg følgende fortsettelse: 4-åringen protesterer: Jammen, jeg har lyst på flere, jeg vil ha mer! Klagen kan møtes med bekreftelse: Ja, jeg skjønner at du blir skuffet nå, det hadde vært godt med mer. Når vi setter ord på følelsene og aksepterer dem, opplever barnet i større grad å bli hørt og forstått, også når det ikke kan få viljen sin. Barns evne til å klage er varierende. Noen sier ting «rett fra hjertet». Hos andre kommer klagen i forkledning; som sutring, som sinne, som innadvendthet. Igjen gjelder det for oss voksne å få tak i det som ligger bak, og akseptere at barnet har behov for å klage. Og vi kan hjelpe barnet til å klage til Gud, blant annet gjennom bønn og symbolhandlinger. JEG VET SÅ MYE jeg vet så mye noe kan jeg fortelle til andre bare til Gud kan jeg fortelle alt (Oskar Stein Bjørlykke, fra Perlekransen, Verbum 2006) 11

12 Den andre viktige barneegenskapen som her nevnes, er evnen til å være tilfreds med livet. Dette henger nært sammen med egenverd: Barn som får oppleve å bli satt pris på for den de er, vil lettere være tilfreds med livet. Av tilrettelagte aktiviteter som støtter glede over livet kan nevnes: Gode opplevelser som sprudler: Lek, sang/ musikk/bevegelse bruke hele kroppen! Aktiviteter og oppgaver der barna opplever mestring Sette ord på det de setter pris på, takke Samtale om: Dette gjør meg glad. Det beste jeg vet er Lage/skrive takkebønner, be/synge Lage kort de kan gi til noen de er glad i, skrive/tegne noe de vil takke dem for Vi kan også spørre oss selv: Hvor mye tilfredshet/ glede vises i vår menighet? En trofast kirkegjenger begynte å tenke over dette, også når hun var på besøk i andre menigheter. Ofte var det gode gudstjenester med godt forberedt preken, god salmesang, mange rundt nattverdbordet. Men, som hun sa: Må det alltid være så alvorlig? Her var det høytid, men ingen smil. Hvor blir det av gleden? Hvor blir det av takknemlighet, av smilet? forståelse hos barn/unge. Det finnes mange konkrete program/opplegg, blant annet hos misjonsorganisasjoner og innen diakoni, som kan bidra til dette. Nestekjærlighet som viser seg gjennom solidaritet kan også knyttes opp mot forvaltning av naturen og de ressurser den gir oss. De fleste steder er det konfirmanter som er med på slike tiltak. Temaer kan gjerne tas inn i den lokale trosopplæringsplanen tidligere, for eksempel for 8-åringer. Biskop Lønnebo bruker to røde kjærlighetsperler i Kristuskransen som symbol på at vi er elsket av Gud og at vi elsker hverandre. Han bruker noen steder «godhetstrening» om å øve seg i å gjøre godt for andre - et godt uttrykk for yngre barn. (7) Mange barn viser glede over å kunne hjelpe. Da ser vi også at barneegenskapen kreativitet tas i bruk: Tenk på alle som lager basar/utlodning på gatehjørnet; med selvlagede gevinster og loddsedler. Noen lager festival med mange kreative aktiviteter. Og ved å lytte til barnas innspill og idéer til ulike tiltak for å samle inn penger eller arrangere noe for fellesskapet, kan vi ta barns medvirkning på alvor. Les mer: GUD GIR - VI DELER, s. 28 N for Nestekjærlighet og solidaritet med hjelp av barnas kreativitet Som nevnt tidligere, har mange menigheter gode tradisjoner for tiltak der nestekjærlighet, begrunnet i Bibelen, blir uttrykt gjennom solidaritet. Wikipedia sier om solidaritet at det er «å handle ut fra mer enn egeninteresse, å foreta valg ut fra deres konsekvenser for andre eller for å dekke andres behov». Det er først når solidaritet omsettes i praktisk handling at det gir Foto: Anna Berit Føyen

13 Nestekjærlighet og solidaritet er imidlertid minst like viktig i dagligliv og nærmiljø. Hvem vil leke med den kameraten som ikke er så kul? Hvem vil åpne gjengen/omgangskretsen for en nykommer? (dette gjelder også oss voksne ) I arbeid med slike temaer er refleksjon og samtale viktig, med utgangspunkt i for eksempel film og rollespill. Å leve seg inn i en annens situasjon gir større innsikt, og motiverer for å hjelpe. Også ulike leker og aktiviteter kan tas i bruk for å øke bevisstheten om å vise større omtanke for andre. Se eksempler i heftet Kristuskransen med barn ( 7). Verdier - samfunn - kirke I starten av heftet pekte jeg på at samfunnet er opptatt av verdier. Mange vil vise til at nytt fokus på verdier er nødvendig. Vi opplever at egoismen er økende, at mobbing inntar nye former, at vi ikke tar nok hensyn til at kloden vår fortsatt skal være levelig noen tiår og hundreår framover eksemplene er mange. Gjennom fokus på verdier i trosopplæringen, kan vi bidra til økt bevissthet og gode handlinger, både innen kirken og i samfunnet ellers. Og som trosopplærere har vi en genuin mulighet til, og et ansvar for, å peke på sammenhenger mellom allmenne verdier og en viktig del av deres røtter: Bibelen. Vi har pekt på at verdiarbeidet inngår på mange plan i trosopplæringen. I modellen for trosopplæringens innhold (s. 15) er verdiene integrert i den dynamiske sirkelen med Livstolking og livsmestring, Kirkens tro og tradisjon og Kristen tro i praksis. Verdiene vokser når de deles - og kjernen i dem er Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Tenk over - gjerne i tverrfaglig gruppe: Verdiarbeid i vår menighet: Hvor mye av det som her nevnes om verdier, gjør vi allerede, mer eller mindre bevisst? Vi beskriver konkret hva vi gjør. På hvilke punkter kan vi gjøre dette enda bedre? Hva skal til for å oppnå disse endringene? Hvem skal gjøre hva? Når skal endringene tre i kraft? Til hjelp i slike prosesser: Bruk redskaper fra for eks Praksisfortellinger. 13

14 Oppsummering Bevissthet om verdier er viktig i dagens samfunn. I GUD GIR - VI DELER pekes det på sentrale verdier i trosopplæringen: Tilgivelse, egenverd, omsorg, respekt, nestekjærlighet. For ansatte og frivillige trosopplærere gir disse verdiene retning og dybde for trosopplæringen. Verdiene er en hjelp til å identifisere konkrete tiltak i arbeidet med å nå trosopplæringens mål. Verdiarbeidet kan deles i to: Indirekte verdiarbeid: Verdiene preger det fysiske miljøet, tradisjoner og ritualer, relasjoner i menigheten. Direkte verdiarbeid: Bevisst arbeid for at barn/unge selv får praktisere, øve seg, lære seg verdier. Verdier og barneegenskaper som tillit, undring, avhengighet, kreativitet kan sees i sammenheng: Når verdiene praktiseres, blir barn/unge møtt på en måte som kan bli avgjørende viktig for å bli et helt menneske. Dette er også viktig i utviklingen av en sunn gudsrelasjon. Bevisst verdiarbeid støtter opp om innholdet i trosopplæringen gir samsvar mellom «liv og lære». Samtidig er det samfunnsbyggende: Barn/unge som opplever og praktiserer gode verdier, påvirker samfunnsutviklingen i positiv retning. Mye godt verdiarbeid skjer i allerede i trosopplæringen. For å komme videre: Analyser det som skjer, vurder behov og muligheter for endringer, velg tiltak, sett i gang! Foto: Camilla Orten Bevisst verdiarbeid er samfunnsbyggende

15 Kilder 1. Ona fyr (Dinamo forlag, 2005) : Ingebrigt Steen Jensen 2. Verdier i verditapets tid (Flux, 2012): Guttorm Fløistad 3. Ikke alt som teller kan telles (Høyskoleforlaget 2005) Torhild Roland Vetvik og Trygve Bergem (red). Boka er knyttet til verdiprosjektet Skal Skal ikke ( se 5). 4. Plan for trosopplæring GUD GIR - VI DELER. Den norske kirke Kristent Pedagogisk Forum drev tidligere verdiprosjektet Skal Skal ikke. På prosjektets gamle nettsider finnes mange interessante artikler om verdiarbeid, bl.a. Frode Jøssang: Verdier i skolen. 6. Inge Eidsvåg henviser til Knud Løgstrup, dansk teolog og filosof, s. 73 i Ikke alt som teller kan telles. 7. Kristuskransen med barn (Verbum, 2006) Torunn Fatland. Se bl.a. side Torunn Fatland, pedagog og gestaltterapeut. Mentor i Skal - skal ikke og i arbeidet med trosopplæring i Den norske kirke. Har bl.a. skrevet flere hefter om høytider i barnehagen (IKO-forlaget) og Kristuskransen med barn (Verbum) 15

16 OM - heftene er en del av prosjektet Verktøykassa for medarbeidere i trosopplæringen. Prosjektet støttes av Kirkerådet. Les mer på eller Andre hefter i serien: OM Medvirkning OM Filosofiske samtaler OM Barns religiøse utvikling OM Barn og kreativitet OM Barnet og Gud OM Det utsatte barnet OM Å bevare sitt hjerte OM Symboler OM Den kreative prossesen OM Frivillige OM Inkludering OM Barnet og det vonde - et kompass for trosformidling OM Diakoni OM Å komme i gang KPF Kristent Pedagogisk Forum

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Foto: Ida Kristin Vollum - vestfoto.no. Medvirkning. tema nr 9. Av Inger Bakken

Foto: Ida Kristin Vollum - vestfoto.no. Medvirkning. tema nr 9. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren tema nr 9 Medvirkning Av Inger Bakken 1 Vi var en liten gruppe jenter i samme konfirmasjonsgruppe. Vi startet alltid samlingene våre med et tema som konfirmasjonslæreren

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

BARNS MEDVIRKNING. Litt om våre tanker i Eide barnehage

BARNS MEDVIRKNING. Litt om våre tanker i Eide barnehage BARNS MEDVIRKNING Litt om våre tanker i Eide barnehage BARNET I FOKUS Dette er vår visjon for alle barnehagene i Eide kommune. Ulike endringer i samfunnet skjer hele tiden og vil og skal påvirke oss.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E Pedagogisk grunnsyn. Det pedagogiske grunnsynet sier blant annet noe om barnehagens syn på barns utvikling og læring og hvilke verdier som ligger til grunn og målsettingene for arbeidet i barnehagen. Vi

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

PLAN FOR Høytidsmarkering i barnehagen

PLAN FOR Høytidsmarkering i barnehagen PLAN FOR Høytidsmarkering i barnehagen ROM BARNEHAGE Mars 2014 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Pedagogisk Plattform

Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform To hus tett i tett. Visjon s: 3 Solbakkens hovedmål s: 4 Hvem er vi i Solbakken s: 5 I solbakken skal barna møte ansatte som s: 6 I solbakken skal foreldre møte

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute SKJEMA TIL BRUK VED SAMTALE MED BARN 4-9 ÅR i forbindelse med kvalitetsutvikling av trosopplæring. Skjemaet kan brukes ved samtale med ett eller en liten gruppe barn. Spørsmål: Hva gjorde dere på trosopplæringen/i

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

«Oh jul med din glede»

«Oh jul med din glede» «Oh jul med din glede» Periodeplan for Sørbø barnehagene November og Desember Dvergene, Jotnene, Munin, Tussene, Vettene, November og desember Tema for de to neste månedene vil være «O jul med din glede»

Detaljer

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA Det psykososiale miljøet Tilvenning og tilknytning Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner Mellom barn-voksne og barn-barn Lek Læring gjennom lek Begynnende samspill/rollelek Fellesskap

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Frivillige. tema nr 5. Av Helga Fykse

Foto: Camilla Orten. Frivillige. tema nr 5. Av Helga Fykse OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 5 Frivillige Av Helga Fykse 1 F FOR FRIVILLIGE Uten frivillige stopper arbeidet blant barn og unge i menigheter og forsamlinger. Alvorlig

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2015 / 2016 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer