Gamle Glemmen menighetsblad. Nr årgang. Frykt ikke! s. 3. Hallo Venn! s. 7. Jul på bedehuset s. 10. God jul!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamle Glemmen menighetsblad. Nr. 4-2013 - 16. årgang. Frykt ikke! s. 3. Hallo Venn! s. 7. Jul på bedehuset s. 10. God jul!"

Transkript

1 Gamle Glemmen menighetsblad Nr årgang Frykt ikke! s. 3 Hallo Venn! s. 7 God jul! Jul på bedehuset s. 10

2 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks Fredrikstad gamleglemmen Menighetsbladet - for 75 år siden Kontortid Tirsdag fredag Tlf Daglig leder Monica T. Søvde Tlf Sokneprest i Gamle Glemmen Bjørn Olav Andersen Tlf for 10 år siden Fra nr 3 - jul årgang Det er fortsatt mulig for både unge og gamle å gå på juletrefest på Lisleby bedehus, se side 10! - nå også for barn under tre år - og uten å kjøpe billett på forhånd! Sokneprest i Glemmen Børre Aamodt Sneltorp Tlf Kapellan Morten Zakariassen Tlf Diakon Anniken Torset Tlf Kateket Vigmund G. Djupang Tlf Organist Thorgeir Sjøvold Tlf Trosopplærer og diakoniarbeider Jo Edvardsen Tlf Menighetssekretær Nina Louise Jensen Tlf Menighetsrådsleder Lisbeth Nilsen Tlf Leie Kirkestua? Kirkestua er menighetshuset til Gamle Glemmen menighet. I tillegg til menighetens egen bruk, kan huset leies av foreninger og privatpersoner til møter og selskap. I Kirkestua kan det dekkes til 50 personer. Huset er utstyrt med både middagsog kaffeservise. Flere opplysninger og utleiepriser finnes på hjemmesida vår. Kontakt menighetskontoret for utleie. 2

3 Frykt ikke! Atle Sommerfeldt Biskop i Borg Julebetraktning julen 2013 Helsetilsynet hevder at omtrent hver fjerde av oss vil oppleve en eller flere perioder med angst i løpet av livet. Mange flere kan kjenne på uro og redsel. Til tider har kirken bidratt til å forsterke både angst og frykt ved å fortelle folk hvor dømmende og straffende Gud er. Og hvem av de som er ærlig mot seg selv og andre vil ikke bli urolig hvis vi må stå til ansvar for alle våre tanker, følelser og handlinger hos den makten som rår over liv og død? I juleevangeliet er det gjeterne som blir fanget av denne redselen når store hendelser fra himmelen kom til dem julenatt. I dag er det nok færre som er redde for Gud. Allikevel er mange preget av redsel og angst. I vårt samfunn er det frykten for ikke å strekke til, redselen for hva folk tenker og sier om en, uroen for fremtidens arbeidsmuligheter, angsten for hvordan det skal gå med barn og barnebarn, usikkerheten om en klarer å mestre uforutsette hendelser som treffer oss, og utrygghet for reaksjonen fra dem som trenger ens omsorg. Når alt dette og mer til legges oppå hverandre, blir byrden vi forutsettes å bære tyngre og tyngre, da kan frykten og angsten ta herredømme over livene våre. Norge er det land i verden som er i stand til å gi befolkningen det beste tilbudet av helse, utdanning, omsorg, arbeidshjelp og mye mer. Vi skal være takknemlig og stolte over at vi lever i et samfunn der fellesskapet gir oss en slik grunnleggende trygghet. Samtidig viser vår opplevelse av angst og frykt at dette ikke er tilstrekkelig. I Betlehem er det bygd en kirke over grotten som den hellige familie etter tradisjonen gjemte seg i da de begynte flukten til Egypt fra folkemordet på alle Betlehems guttebarn. Grotten er hvit fordi en dråpe melk fra Maria falt på bakken da hun diet Jesus. En av de eldste bildene i kirken er hentet fra denne tradisjonen og viser Jesus som ligger ved Marias blottede bryst for å få næring og nærhet. Det finnes knapt noen mer sårbar situasjon enn den nyfødtes absolutte avhengighet av morens velvilje. Bildet av Maria og Jesus kommer til oss med fortellingen om denne sårbarheten, men også med den tryggheten barnet har til moren sin. I dette bildet av menneskets mest grunnleggende sårbarhet og trygghet vises julens innerste hemmelighet for oss. Gud kommer til oss en skremmende tanke for mange i et sårbart barn som må finne sin trygghet ved morens bryst. Så utrolig stor kjærlighet har Gud til hver eneste en av oss at Gud valgte selv å erfare hva et menneskeliv består i. Julens budskap er at Gud ble menneske i Jesus og levde vår sårbarhet, og trengte vår trygghet, på samme måte som oss. Budskapet til gjeterne var derfor ikke at de burde skjelve i buksene og være redde. Engelens budskap til dem var tvert om at de ikke skulle være redde. Frykt ikke var engelens ord til gjeterne! Med frimodighet ble de oppfordret til å oppsøke Gud i krybben. Mindre skremmende enn et barn ved mors bryst kan ikke Gud være. Gud var tilstede i deres hverdag, i dyrenes stall. Midt i sin angst og redsel og usikkerhet kunne de stole på at Gud selv ville ledsage dem og aldri slippe dem. Også til oss er julens budskap at vi ikke behøver å ha frykt. Vårt verd som menneske er ikke avhengig av hva vi presterer eller hvordan andre mennesker oppfatter oss. Vi faller aldri igjennom hos Gud. Som Jesus barnet utleverte seg til Maria, kan vi legge vår sårbarhet i Guds favn. Gud vil holde oss fast i alle de kriser og krevende tider vi måtte komme til å oppleve slik en god mor verger sitt diende barn. Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor glede. Da er det virkelig grunn for oss til å feire! Velsignet julehøytid! 3

4 Diamanten over Betlehem Thorgeir J. Sjøvold Kantor i Gamle Glemmen Fordi den klart er blitt en skatt for en stor del av befolkningen, som allerede konstatert. Et annet moment er at det er nyttig, også i en salmebok, å ha med noen solistiske sanger. Men den viktigste begrunnelse ligger, etter mitt syn, i salmebokens undertittel: «For kirke og hjem». Det er ønskelig at salmeboken brukes, ikke bare i kirken og i kristelige forsamlinger, men også i hjemmets engere krets. Og her passer Hillestads og Carolas sang ganske fortreffelig. Mor sitter med den lille og synger den vakre teksten, mens far klimprer på gitaren og nynner med. Eller skift mor ut med tanten, og far med tenåringen som øver seg på fingerspill. Dette er en av de sangene som kan tenne lys og skape nærhet og undring i de tusen hjem. Himlen i min famn Tekst: Erik Hillestad / Carola Häggkvist Melodi: Carola Häggkvist Norsk Salmebok 2013 nr. 72 Denne julesangen ble utgitt på cdplate helt mot slutten av forrige årtusen, nærmere bestemt for 14 år siden, og på kort tid har den rukket å bli en av julens klassikere. Carola synger den på julealbumet «Jul i Betlehem», og det så vakkert, intenst, og samtidig nennsomt og skjørt, at sangen har festet seg i hjerterøttene hos en hel nasjon. Antageligvis er dette faktum en viktig grunn til at sangen nå er å finne i vår nye salmebok. Og det til tross for at den ikke er noen typisk allsang til menighetsbruk. Faktisk vil jeg advare mot å fremføre den kollektivt, for da er det nesten ikke til å unngå at den blir for tung og traust og mister noe av den flukt og letthet som preger melodiføringen. Hvorfor er den da med i salmeboken? Sangteksten er sterk og har appell til mange, fordi den ikke kommer med standardfraser og fasitsvar. De mange spørsmålene står sentralt, og inviterer til undring. Marias refleksjoner rundt bebudelsen og begivenhetene i forbindelse med fødselen virker ikke påtrengende: «Är det själva himlen som jag gungar i min famn?» Dette kommuniserer med dagens mennesker, og mange av oss som kaller oss med Kristi navn har ett og annet å lære på dette området. Gjenkjennelsen er et annet viktig moment. Teksten er så relevant fordi den kommer så nært inn på livet. Barnefødsel, mor og barn, livets skjørhet, bekymring for fremtiden, barnehånden som griper mammas hår. Og i tillegg alt vi ikke forstår. Men diamanten lyste over Betlehem - Gudslyset, Shekinaen hvilte over byen og ga gjenskinn i den nyfødtes øyne. Ikke bare ga det gjenskinn. Lyset fra han som er menneskene lys og en utstråling av Guds herlighet, smeltet sammen med lyset ovenfra. Og slik ble det en stråleglans som har overvunnet mørket, og i gudslyset og stråleglansen kan du og jeg hente mot og krefter for dagene som kommer. Salmedikteren Blix kjente både lyset og varmen når han satte disse ordene ned på papiret: «Du lyser enn i verdi som fyrr frå Betlehem. Ver du mitt ljos på ferdi, til heim med deg eg kjem.» Han som Maria gynget i sin favn, vil en dag ta oss i favn og hilse oss velkommen hjem. 4 Vem har tänt den stjärnan som speglas I ditt öga Vem tog mörkret bort I hedars blick din första natt Vem har flättat kronan av strån kring din panna Vem har fört tre vise till vårt stall, min kära skatt Är du en av tusen små, är du han dom väntar på Du mitt lilla barn en ängel givit namn Är du jordens dolda skatt jag fått skydda denna natt Är det själva himlen som jag gungar I min famn Vem har väckt den rädslan som lärt ditt hjärta gråta Varför tar din hand så hårt ett grepp om mammas hår Runt oss dansar skuggor nu är ängeln borta han sa så mycket vackert Mycket mer än jag förstår Givat dina dagar får bli till andras glädje Givat alla möter dig med kärlek mild och god Aldrig ska jag glömma dom ord som jag fick höra Vad som än oss händer vill dom ge oss kraft och mod Vem har tänt den stjärnan som speglas I ditt öga Himmels diamanten över staden Betlehem.

5 - alle tok så godt imot meg Tamara Ciuntu er en ny medarbeider i Gamle Glemmen, med ansvaret for renholdet i Kirkestua. Hun kommer fra Moldova, et land de fleste av oss vet lite om. Vi ville gjerne bli litt bedre kjent med henne. Under en bærekraftig middag i Kirkestua fikk vi tatt en liten prat. Hvor er du opprinnelig fra og hvor lenge har du bodd i Norge? Jeg er fra Moldova og har bodd i Norge i fem år. Vi bodde på Gol i fire år og har bodd her på Lisleby i ett år nå. Vi flyttet hit da de to eldste barna våre skulle studere. Mannen min og jeg har tre barn; en gutt på 27 år, ei jente på 23 år og en gutt på 11 år. Vi har ingen andre slektninger i Norge. Hva var ditt første inntrykk av Norge? Jeg syntes det var spennende og interessant å komme hit. I begynnelsen var integreringen vanskelig siden jeg ikke kunne språket og ikke hadde jobb. Men jeg gikk på norskkurs og fikk jobb som vikar på et sykehjem og da ble det bedre. Mange av de jeg ble kjent med på Gol hjalp meg veldig mye og det satte jeg stor pris på! Da vi flyttet hit til Fredrikstad var jeg mye alene i begynnelsen, men så begynte jeg å gå i kirken. Alle i menigheten her i Gamle Glemmen tok så godt imot meg og nå har jeg blitt kjent med mange. Jeg har hyggelige naboer også,- vi leser aviser og går ofte turer sammen. Det eneste som mangler nå er en fast jobb - det ønsker jeg meg veldig. Det er lettere for barn og unge å bli integrert tror jeg, de går jo på skole og snakker norsk med vennene sine. Hva er den største forskjellen mellom menneskene i ditt fødeland og oss som er født i Norge? I utgangspunktet er det ikke så stor forskjell. Jeg synes menneskene er like varme, hjelpsomme og snille. Men det skjedde store forandringer da Moldova ble et eget land utenfor Russland. Det er mye korrupsjon i landet nå. Prisene er høye og inntektene er lave. Det er ingen industri, og de som produserer varer som vin og korn får ikke solgt varene sine. Det fører naturlig nok til at de fleste er opptatt av å overleve og å ta vare på familien sin. Så de fleste har dessverre blitt mer egoistiske, og det har blitt mer fattigdom i landet. Vi nærmer oss en viktig høytid full av tradisjoner. Feirer du jul med familien? Vi feirer jul akkurat som dere, men vi feirer etter den gamle kalenderen. Vi er ortodokse kristne, og feirer jul den 7. januar og nyttår den 14. januar. Ellers gjør vi som dere, samler familien, spiser god mat og har det hyggelig sammen. Er det stor forskjell på deres gudstjenester og våre? Den største forskjellen er nok at våre tradisjonelle gudstjenester varer mye lenger enn deres. Tusen takk for en hyggelig samtale, vi er glade for at du ville dele dette med oss. Av Kristin Martinsen, tekst og foto Felles middag i Kirkestua. Tamara midt i bildet med sønnen Andreas til venstre. 5

6 Siste nytt fra konfirmantfronten Vigmund Gundersen Djupang Kateket Samlingene så langt Konfirmantåret er godt i gang og forhåpentligvis har du allerede truffet flere av konfirmantene våre på gudstjenester enten som medliturger eller som en del av den deltagende menigheten. Vi som har privilegiet av å tilbringe mye tid med dem gjennom hele året har til nå har fått oppleve to flotte leirer på Sauevika i september. Med undervisning, utfordringer i skogen, bading, andakt, mye moro og alle andre ting som hører med på konfirmantleir. Det er en stor opplevelse være med ungdommer i full rulle med lek, latter, konkurranser og tull i det ene øyeblikket for så, et kvarter senere samles til bønn, ro og lovsang rundt et lysende kors på gulvet. I tillegg til leir har vi hatt samlinger på og rundt Skihytta for friluftskonfirmantene og på Lisleby Bedehus for Huskonfirmantene. Konfirmantene er en utrolig trivelig og positiv gjeng som jeg unner flere å få være sammen med og vi gleder oss til samlingene fremover. Lederteamet Konfirmantundervisningen er felles for Gamle Glemmen, Glemmen og Domkirken og til sammen har vi hatt ca. 130 konfirmanter, fordelt på to leirer på Sauevika denne høsten. For å få dette til har vi hatt med oss ungdomsledere i alderen år og uten disse ville det vært helt umulig å gjennomføre leirene og konfirmantopplegget for øvrig. Det er en godt sammensveiset gjeng som ikke er redde for å ta ansvar og oppgaver eller vise omsorg for hverandre, når det trengs. Disse ungdommene gjør et kjempeinnsats i menighetene våre og at de velger å bruke sin tid, sine ressurser og sin kompetanse i arbeid i menigheten er en Guds gave til menigheten Lovsangsmesser Som et nytt tilskudd til årets konfirmantundervisning og ungdomsarbeidet i Gamle Glemmen, Glemmen og Domkirken forøvrig har vi startet med: «Lovsangsmesse for ungdom og andre». Dette er en kort nattverdgudstjeneste som feires en gang i måneden i Glemmen kirke. Etter gudstjenesten samles vi til kafe, spill, prat og musikk i menighetssalen. Gudstjenesten er felles for Gamle Glemmen, Glemmen og Domkirken. Liturgi og musikk har ungdom som målgruppe, men vi 6 har fått gode tilbakemeldinger både fra konfirmanter og pensjonister som har vært med og jeg tror alle, uansett alder vil kunne få noe med seg her. Så her er alle hjertelig velkommen - og så får det bli opp til den enkelte hvorvidt man definerer seg som «ungdom» eller «andre». Det er stort Det er stort å få tilbringe så mye tid sammen med så mange positive ungdommer. Å høre «Herrens bønn» fremsagt klart og sterkt av en gjeng konfirmanter rundt noen tente lys. Å få oppleve å komme med et godt praktisk råd til en ungdomsleder, men oppdage at de allerede har tenkt på det selv, eller har en ide som er bedre enn den du selv hadde. Være med dem når man er trøtte og slitne og når alle er opplagte og humøret på topp. Og ikke minst få se hvordan Gud bruker dem i sitt arbeid på jorden.

7 Hallo Venn! - en annerledes Halloween Alle hadde vært med å feire Halloween og var kjent med den skikken men ingen visste hva Allehelgen var. Møtet med de 26 tiåringene fra Glemmen og Gamle Glemmen som ville delta på Hallo Venn i kirken første helga i november var tankevekkende og viser hvorfor kirken må satse på trosopplæring. Det handler å bli kjent med vår egen kulturarv og våre tradisjoner. Ja, enda mer: å oppdage at i denne arven ligger det verdier som gir lys og mening til livsveien. Samlingen kvelden før Allehelgen handlet om dette; å være med på sporløype om viktige ord fra Bibelen som sorg, håp og trøst. Å lete på gravminnene etter innskrifter og symboler som forteller om hvordan mennesker før oss har funnet håp og trøst i sorgen. Å utforske kirken, å dele med andre ved å lage kort med bibelord som ble delt ut dagen etterpå i gudstjenesten, og ha tid til lek og og mat i Kirkestua det var en annerledes Halloween. Spesielt fin ble avslutningen i kirken, der familiene var invitert til å delta. Tiåringene hadde øvd inn sanger, drama og bønner som oppsummerte hva vi hadde holdt på med - en enkel, men sterk gudstjeneste med håp og lys i en mørk kveld. Tekst: Jo Edvardsen 7

8 Bærekraftig middag Grønt hjørne ved diakon Anniken Torset Gamle Glemmen menighet er en Grønn menighet, det betyr at vi vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak lokalt. Grace, Maria og Anne Berit koser seg med taco under «Bærekraftig middag» i Kirkestua. Vi hadde «fullt» hus, og praten gikk lett rundt bordene. Her kom både eldre, unge familier, noen fra asylmottaket, ansatte i menigheten, og ungdomsledere fra ulike menigheter i byen. Diakon Anniken Torset og diakoniarbeider Jo Edvardsen har denne høsten startet «Bærekraftig middag». Målet er å skape måltidsfellesskap der en kan treffes på tvers av alder, kultur, og religion. Vi ber Gud velsigne maten, og spiser i felleskap rundt store bord. Bordene pynter vi med fargerike duker og stearinlys. Kom hvis du synes det kunne vært fint å spise middag sammen med andre. Kom hvis du kunne tenke deg å komme rett fra skole eller jobb til et ferdig måltid. Kom, ta med barna, ta med en venn, ta med kona, og kom! Så til sist, hvorfor kaller vi det «bærekraftig middag»? Det er fordi vi i tråd med menighetsrådets vedtekter satser på økologiske og miljøvennlige matvarer. Vi er stolte av å kunne kalle oss «Grønn menighet». Har du lyst til å komme på «Bærekraftig middag»? Vi samles annenhver tirsdag kl 17.00, i Kirkestua ved Gamle Glemmen kirke. Prisen: 40 kr for voksne, og 30 kr for barn. I desember arrangerer vi «Bærekraftig middag» 3. des. Engangs eller flergangs? Lurer du på hva som er mest miljøvennlig; engangs eller flergangskopper? Svaret er ikke så enkelt som det en skulle tro. Hvis du bare skal bruke koppen en gang er engangs mer miljøvennlig enn porselen som må vaskes. Husk imidlertid at papp er mer miljøvennlig enn plast. Porselen lønner seg hvis du bruker koppen to eller flere ganger. 8

9 HimalPartner + Gamle Glemmen = sant! Himalaya var i fokus i Gamle Glemmen søndag 29. september. I 75 år har HimalPartner, fra starten kjent som Tibetmisjonen, hatt som mål "å være et redskap for Guds kjærlighet i Himalaya". Gjennom menighetens misjonsengasjement er Gamle Glemmen så heldig å få være med på dette. Gamle Glemmen har nå fornyet sin misjonsavtale med HimalPartner og feiret jubileet med en stor fest i Kirkestua, med middag med smak av Nepal. Spennende smaker og dufter - sammen med presentasjoner av de to områdene HimalPartner arbeider i, Nepal og Tibet. Det nye prosjektet heter "En bedre skolehverdag i Nepal", og under gudstjenesten fikk menighetsrådsleder Lisbeth Nilsen overrakt diplom fra informasjonsleder i HimalPartner, Terje Holmedal. Mange av lærerne i Nepal har ikke høyere utdanning og undervisningen bygger på pugging og straff. Gjennom å styrke læreres og førskolelæreres kompetanse gjennom to utdanningssentre støttet av HimalPartner, får barn bedre læringsmiljø og utsikter til en fremtid basert på en god utdannelse. En god utdannelse er en vei ut av fattigdom. Nepal er ett av verdens fattigste land. Bare 63 % av de som går opp til grunnskoleeksamen består og får mulighet til videre utdannelse. Dette er ikke fordi det er mangel på potensial hos barna, men fordi kvaliteten på undervisningen ikke er god nok. I de tidlige barneårene legges grunnlaget for utvikling av både tankemønster, verdigrunnlag samt sosiale, mentale og emosjonelle ferdigheter som er grunnleggende for hvordan et barn vil klare seg når det vokser opp. Derfor er det viktig at barn får lære at de er verdifulle i seg selv, uavhengig av kaste, kjønn eller prestasjon, også for å kunne gi kjærlighet videre. En god lærer støtter en slik utvikling hos barna, som en av studentene ved førskolelærerutdanningen sa: «Etter at jeg har vært her, har jeg sluttet å slå barna». Leder i menighetsrådet, Lisbeth Nilsen tar imot diplomet som forteller at Gamle Glemmen menighet støtter Himal- Partner. Under jubileumsfesten i kirkestua hørte selvsagt en ordentlig festkake med! En bedre skolehverdag i Nepal Prosjektet som Gamle Glemmen støtter er med å gi førskolelærere utdanning. Til venstre ser vi et klasserom før og etter at lærerne har deltatt på kurs i regi av HimalPartner. Fra et rom uten maling, farger og leker - til farger, bøker og spill tilpasset barna. Øverst til høyre: Fra et av lærerkursene. Barn lærer best når de leker - og da må lærerne selv lære å leke! Nederst til høyre: Sang og dans. En lærer som er glad i barn gir en god skolehverdag, uten frykt for straff. 9

10 Lisleby bedehus Normisjon Lørdag kl JULEVERKSTED for barn og voksne. Påmeldingsfrist Ring Hanne Berit Andersen på tlf eller send en mail til Jul på bedehuset Søndag kl VI SYNGER JULA INN. Søndagsskolen, Barnegospel og Julekoret deltar. Lysprosesjon, allsang, grøt og pepperkaker Søndag kl JULETREFEST for hele familien. Søndagsskolen og Barnegospel deltar. Alle er hjertelig velkommen til bedehuset! Vil du være med å synge jula inn? Adventstiden nærmer seg og det gjør også øvelsene til årets prosjektkor i forbindelse med Vi synger jula inn. Har du lyst til å være med å øve 3-4 ganger før den store dagen er du velkommen! Ta kontakt med Wenche Iren Andersen, tlf ; eller aller helst send en mail til Vi samles til øvelser på Bedehuset følgende datoer: Tirsdag 3. des kl Tirsdag 10. des kl Torsdag 19. des kl Søndag 22. des kl VI SYNGER JULA INN søndag kl Lisleby bedehus Normisjon Postboks FREDRIKSTAD Besøksadresse: Lislebyveien FREDRIKSTAD 10 E-post: Org.nr Nettsted:

11 Konsert med barnegospel Søndag 27. oktober holdt Lisleby Barnegospel minikonsert på Lisleby Bedehus. Repertoaret inneholdt mange varierte sanger inkludert noen innslag fra søndagsskolen. Konserten ble en hyggelig, glad og avslappet konsert med sanger fremført av Barnegospel, men det ble også sunget noen fellessanger hvor publikum ble oppfordret til å delta. Lisleby Barnegospel har mange flotte solister som sang på denne minikonserten og for to av dem var dette første gang. Søndagsskolens innslag var en historie fra bibelen fortalt av Jon Fredrik Andersen med dramatisering med hjelp av barn fra publikum. Fellessangene ble også ledet av barn fra søndagsskolen som sang og viste bevegelser. For øvrig kan jeg nevne at Barnegospel har fått flere nye medlemmer, men det er fortsatt plass til flere. Vi øver på Lisleby Bedehus hver onsdag fra klokken 18:00 til 19:00. Vi nå begynt med å øve inn årets julesanger, både noen av de kjente pluss noen nye. Tekst: Anette Kristiansen Det var godt med folk på konserten. De unge friske sangere spredte glede rundt seg og publikum bidro med fortjente applauser. Denne hyggelige kvelden ble avsluttet med kaker, brus og kaffe. Søndagsskolen bidro med dramatisering av teksten om Sakkeus som satt ved byporten og krevde toll av innbyggerne som hadde vært utenfor bymuren. Sakkeus var svært rik. Han klatret opp i et morbærtre for å se Jesus når han var på besøk i Jeriko. Jesus stoppet ved treet og sa: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag vil jeg gjeste dit hus». Denne fortellingen kan du lese i Lukas 19,

12 Gi din neste et oppmuntrende ord! Vi lever i en kaotisk tid hvor alt er bare mas og kiv, og vi har liten tid for våre medmennesker. Vi er kommet inn i egoismens turbulens som gjør at vi reagerer slik. Tross all kultur, tross alle tekniske framskritt, er det mennesket som er det store problemet i dag. Vårt menneskesyn beror på hvordan vi synes mennesket er og hvordan det fungerer. Kunnskap om mennesket kommer fra mange kilder. Selv fra de eldste kulturene har vi mange eksempler på dette. Dyp menneskekunnskap kommer til uttrykk i dokumenter som bibelen og de greske dramaene. I vår egen tid får vi kunnskap om mennesket fra ulike vitenskaper. Bak alt vi sier og gjør i samspill med andre finnes det et eller annet menneskesyn. Har du noen gang undret deg over hvordan noen mennesker alltid greier å få fram det beste hos andre? Det kan være sjefen din, idrettstreneren din eller ens egne foreldre. Vi hører ofte når en eller annen mottar en utmerkelse at mottakeren takker sine foreldre, treneren og på den måten er hyggelig og gir en verdig tilbakemelding for den støtte den enkelte har fått underveis. Samme hvor du ferdes, hvor du reiser overalt er det mennesker som trenger et vennlig ord, en oppmuntrende bemerkning, en ny inspirasjon som kan tenne deres håp og drømmer på ny. Den kjente forfatteren Mark Twain hadde også behov for oppmuntring. Han fortalte en gang om hvordan han kunne leve godt i to måneder på et oppriktig kompliment, og det vil vel hvem som helst kunne gjøre. Noen av oss opplever situasjoner da andre kan ha behov for den inspirasjon og oppmuntring vi kan Oppskriftstafetten Denne gangen kommer oppskriften fra Kari Skauen Carlsen, som ble utfordret av Kirsten Heie Lier. Oppskriften er valgt med tanke på at det nærmer seg jul. Stafettpinnen sender hun videre til Ragnhild Jenssen. Takk til Rolf Ivar Andersen for en viktig påminning -ikke minst i julehøytiden. Her er han sammen med sin kjære Eli. gi. Ekte oppmuntring er som et godt måltid mat. Hvorfor ikke begynne i dag med å gi en i ditt nærmiljø som du kanskje skjønner har behov for det en oppmuntring? Det er ikke så vanskelig som du tror, men det må være ærlig ment. Du kan gjøre det med et enkelt ord, en anekdote, en rosende bemerkning eller en stimulerende samtale. Det er bare å se seg om, du kan velge hvem du vil. Han eller hun er der, du behøver ikke å lete. Gi så din neste det beste du har å by på: DEG SELV. Prostinnens skiver 250 g smør (margarin) 170 g sukker 1 egg 375 g hvetemel 50 g opphakkede mandler Smør og sukker røres hvitt. Hell så i resten og kna. Rulles til en lang pølse og settes i kjøleskap ca. 2 timer. Deretter skjæres den opp i passe skiver og settes på platen. Stekes i ca 180 grader til de er lys brune.. 12

13 Slekters gang DØPTE Aktiviteter for barn Juleverksted: Lag din egen julekrybbe Lørdag 7. des. kl 15.00, Lisleby bedehus. 5-åringer. Helt Konge! Fredag 3. januar. For barn på 1. og 2. trinn. Aktivitetsdag under skolens planleggingsdag, vi feirer Hellig tre kongers-fest i kirken søndag 5. januar. Tårnagenter Lørdag 1. og søndag 2. februar. For barn på 3. trinn. Vi utforsker hele kirken, også i tårnet, løser mysterier og deltar på gudstjenesten søndag. Karneval Fastelavnssøndag, 2. mars. For barn i alle aldre! Kle deg ut, eller kom som du er - bli med på en gudstjeneste med glade rytmer og gode smil! Påskemysteriet Lørdag 29. mars. For barn på 4. trinn. I Domkirken. Bli med på en vandring gjennom påskens dramatiske fortelling, og lag din egen påskepynt. Kunst i katedralen Lørdag 5. april. For barn på 6. trinn. I Domkirken. Bli kjent med symboler i kirken, lag kunst selv. Les mer om det som skjer på hjemmesida: Amalie Charlotte Lindseth Evelina Sydeng Max Emilian Skovly Dag Gjølberg Fabian Rybom Kajsa Mathea Nilsen Kalhagen Live Marie Strangel Meland (Rolvsøy kirke) VIET Angela Caraman og Trond Henning Stiheim DØDE Ingrid Birte Trolle Pedersen Liv Olsen Roger Haslerud Knud-Are Lernæs Øraas Olga Johanne Hoel Gerd Syversen Torveig Anita Eriksen Ingrid Baumann Ivar Sandsengen Rolf Angel Christiansen Hjørdis Elfrida Rosvold Else Larsen 13

14 Støtt våre sponsorer Solliveien 64, 1667 Rolvsøy Tlf Din spesialbutikk på kristen litteratur, musikk, gaver og video naval architects and marine engineers St Marie gate 84, Sarpsborg. Tlf VI UTFØRER: Byggearbeid, Radonmåling, Radonsanering og Taksering Hans Kjøstelsen AS Fjeldberg Fredrikstad Tlf Maling tapet gulvbelegg - tepper Kontoradresse : Postboks 603, Sølandsvei 10, 1616 Fredrikstad Telefon e-post : 14

15 Velkommen til gudstjeneste Det er åpent for dåp i alle ordinære formiddagsgudstjenester, og til vanlig feires nattverd hver søndag. Endringer kan forekomme, følg med i prekenlista i avisene og på Søndag 1. desember. Kl søndag i adventstiden. Matt. 21,1-11. Nattverd. Lys våken. Andersen/Edvardsen. Søndag 8. desember. Kl søndag i adventstiden. Joh 14,1-4. Dåp/nattverd. Sneltorp. Kl : Adventskonsert Kor og solister. Flere lokale utøvere. Søndag 15. desember. Kl søndag i adventstiden. Matt 11,2-11. Dåp/nattverd. Sneltorp. Søndag 22. desember. Kl søndag i adventstiden. Luk 1, Vi synger jula inn på Lisleby bedehus. 24. desember. Julaften. Luk.2,1-20. Kl Julaftensgudstjeneste. Andersen. Kl Julaftensgudstjeneste. Andersen. Kl Julaftensgudstjeneste. Andersen. 25. desember. Kl Juledag. Joh. 1,1-14. Felles høytidsgudstjeneste i Glemmen kirke. Zakariassen. Andersen. 26. desember. Kl Juledag. Matt. 2, Felles gudstjeneste i Gamle Glemmen kirke med dåp og nattverd. Andersen. 29. desember. Kl Matt. 2, Romjulsgudstjeneste i Glemmen kirke. Gang rundt juletreet. Zakariassen. Julens toner På selve julaften har vi som vanlig tre gudstjenester i kirken (13:45, 15:00 og 16:15). Tradisjonen tro vil Lisleby barnegospel synge på den første, mens sopranen Helga Størdal (bildet) er solist på de to siste. Andre juledag deltar oboisten Christine Lorentzen i gudstjenesten. 31. desember. Kl Nyttårsaften. Luk. 13,6-9. Midnattsmesse. Andersen. 1. Januar. Kl Nyttårsdag. Felleskirkelig høytidsgudstjeneste i Fredrikstad Domkirke. Se annonse i avisene. Søndag 5. januar. Kl Kristi Åpenbaringsdag Matt. 2,1-12. Gudstjeneste med Hellig Tre Kongers-fest. Andersen/Edvardsen. Søndag 12. januar. Kl søndag i Åpenbaringstiden Matt. 3, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. Søndag 19. januar. Kl søndag i Åpenbaringstiden. Joh. 2,1-11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Zakariassen. Søndag 26. januar. Kl søndag i Åpenbaringstiden. Luk. 18, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. Søndag 2. februar. Kl søndag i Åpenbaringstiden. Mark. 2,1-12. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen/ Edvardsen. Tårnagenter. Søndag 9. februar. Kl søndag i Åpenbaringstiden. Joh. 6, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Sneltorp. Søndag 16. februar. Kl Såmannssøndag. Luk. 8,4-15. Kveldsgudstjeneste med nattverd. Andersen. Søndag 23. februar. Kl Kristi Forklarelsesdag. Matt. 17,1-9. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Zakariassen. Søndag 2. mars. Kl Fastelavnssøndag. Joh. 17,20-26 Karnevalsgudstjeneste med nattverd. Andersen/ Edvardsen. Søndag 9. mars. Kl søndag i fastetiden. Matt. 4,1-11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. Søndag 16. mars. Kl søndag i fastetiden. Matt. 15, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Sneltorp. 15

16 Og helt til slutt - Adventskonsert 8. desember kl 19:00 Advent er tiden for lengsel og forventning, og i Gamle Glemmen ønsker vi å forsterke og forskjønne disse sinnsstemninger med et passende tonefølge. I tillegg til gudstjenestene våre, ønsker vi spesielt å invitere til konserten andre søndag i advent. Du kan glede deg til å høre Per Kristian Ruud-Enggravs solosang, Katrin Brynjarsdottirs harpespill, og Per Viggo Nilsens tolkninger på fiolin. Damesanggruppen Vita vocales vil også bidra til advents og juleglede. En førsteklasses dag Et av satsingsområdene for barn i Gamle Glemmen er å tilby aktivtetsopplegg når skolen har planleggingsdager. I november inviterte vi de nye førsteklassingene til En førsteklasses dag, med full fart fra frokost kl Med sang, lek ute og inne, bibeldramatisering i kirken, god mat var det fornøyde, men slitne barn som ble hentet etter arbeidstid. Neste aktivitetsdag er 3. januar; Helt konge! se side 13. Basarsuksess! En sliten, men fornøyd basarkomite teller opp resultatet etter høstbasaren i oktober: kr , inkludert to bøttelotterier på Snippen. Mye folk innom Kirkestua hele dagen, og god gammeldags basarstemning. Inntektene går til å holde Kirkestua i stand, og til å støtte omsorgsarbeidet i menigheten. Kirkens Husmorring er alltid med og støtter basaren, og lederen Lisbeth Andersen selger her lodd i barnekroken. På Kiwi var Anne Marie Granheim og Arve Slettevold med å arrangere bøttelotteri. Gamle Glemmen menighetsblad Postboks Fredrikstad Medarbeiderfest Gamle Glemmen kirke har mange gode medarbeider som sørger for å gjøre menighetens motto til virkelighet: Levende stener til en gammel kirke. En gang i året inviterer kirkestaben de frivillige til fest. I november i år var responsen ekstra god, hele 56 var med på festen i Kirkestua. Her er festens eldste og yngste deltaker. Gerd Pinnerød, er 95 år og stifter av Kirkens Husmorring, der hun fortsatt er med. Elise G. Aarvik er åtte år, og har mamma Heidi til høyre, som er med i trosopplæringsgruppa. Mellom dem titter en annen av menighetens trofaste seniorer fram, Helge Lindvaag, 90 år. Det store aldersspennet på festen, viser at menigheten har kontakt med ulike grupper. Ikke minst var det flott at ungdomslederne fylte ett av bordene. De er avgjørende for gjennomføringen av mange av de tiltaka som er omtalt i menighetsbladet - se mer på side 6. 16

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

KIRKEN VÅR. God jul. Vi spiller og synger julen inn

KIRKEN VÅR. God jul. Vi spiller og synger julen inn KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen sokn Nr. 4, 2013 18. årg God jul Vi spiller og synger julen inn Sidsel Ryen deler med oss minner i julefortellingen «Min Barndoms jul». Side

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Frykt ikke! BISKOPENS JULEHILSEN: Julebetraktning julen 2013

Frykt ikke! BISKOPENS JULEHILSEN: Julebetraktning julen 2013 Domkirken i Sentrum Av innholdet: Barne- og ungdomskoret og Dan René på tur i London og St. Paul Biskopens julehilsen Advent- og julestoff Domkorets italiatur Besøk fra Bácsfalu Domkirkens pensjonisttur

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Domkirken i Sentrum. Advent og jul 2014. Konserter i domkirken: Mandag 24.november kl. 20 Oslo Voices.

Domkirken i Sentrum. Advent og jul 2014. Konserter i domkirken: Mandag 24.november kl. 20 Oslo Voices. Domkirken i Sentrum Advent og jul 2014 DEN NORSKE KIRKE Fredrikstad Domkirke Konserter i domkirken: Mandag 24.november kl. 20 Oslo Voices. Søndag 30. november kl. 19 Fredrikstad musikkråds tradisjonelle

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold: 3 4-6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30 31

Lund Prestegjeld. Innhold: 3 4-6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30 31 Lund Prestegjeld 3 4-6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30 31 Innhold: Biskopens juletanker Han innante Tiende Frykt og glede i Burma Linda Jorud i Burma Anja Birkeland

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12

Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12 Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12 Fred i en fredløs tid! Advent er mørke og kulde, i verden er krig og kaldt. Man drømmer om fred og vennskap, men strider og sloss overalt. Advent er

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69. Gledelig jul

KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69. Gledelig jul KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69 Gledelig jul Gled deg, du jord, la mørket fly, for lyset blant oss bor! O, hvilket dyp av kjærlighet, Gud vender

Detaljer