NY GIV 2013 Dramastrategier i en inkluderende lese- og skriveprosess - en kort praktisk innføring på 1 t 15 minutt konsentrert om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY GIV 2013 Dramastrategier i en inkluderende lese- og skriveprosess - en kort praktisk innføring på 1 t 15 minutt konsentrert om:"

Transkript

1 Professor Aud Berggraf Sæbø Universitetet i Stavanger NY GIV 2013 Dramastrategier i en inkluderende lese- og skriveprosess - en kort praktisk innføring på 1 t 15 minutt konsentrert om: Sesjonens mål: «Å konkretisere hvordan enkle dramastrategier kan brukes i forhold til en tekst for å motivere til innsats i lese- og skriveprosessen. Å klargjøre den praktiske og estetiske elevaktivitetens betydning for læring.» Utgangspunkt Fordi tiden er SVÆRT begrenset velger jeg å bruke et kort (og antakelig lite kjent) eventyr av brødrene Grimm, Bestefaren og sønnesønnen, som tekstgrunnlag for den praktiske konkretiseringen. Aktuelle og relevante kompetansemål for opplegget MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Etter 10. årstrinn lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster samtale om form og innhold i litteratur, teater og film og fremføre tolkende opplesning og dramatisering delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Etter Vg1 (stud.utd.) og VG 2 (yrkes.utd.) lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Etter 10. årstrinn lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger skrive argumenterende tekster med begrunnede synspunkter gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster Etter Vg1 (stud.utd.) og VG 2 (yrkes.utd.) gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv skrive kreative tekster med bruk av ulike språklige virkemidler 1

2 DRAMAPEDAGOGISK UNDERVISNINGSOPPLEGG M/ BEGRUNNELSER OG KOMMENTARER Eventyret BESTEFAREN OG SØNNESØNNEN (Brødrene Grimm) INNLEDNING MED PERSONLIG INVOLVERING - ELEVMEDVIRKNING Elever er sjelden motivert i det en time starter, derfor viktig med en personlig tilnærming som kan engasjere elevene i forhold til lærestoffet. 1. En kort innledning om eventyr Det var en gang... Hva er det som begynner slik? Hvem har skrevet eventyrene? Kan du navn på noen eventyrsamlere? Hvilket eventyr likte du best da du var liten? Hvilket eventyr liker du best i dag? FØRSTE ELEVAKTIVITET MÅ VÆRE ENKEL ALLE SKAL ERFARE MESTRING Det er en stor utfordring å klare å engasjere elever som ikke liker å lese og skrive i faglig arbeid. Lærerens bevisste bruk av fortelling kombinert med en enkel kreativ læringsaktivitet som IKKE krever lesing eller skriving er da en god start for alle. 2. Læreren presenterer kort figurene i eventyret: bestefaren, sønn, svigerdatter og sønnesønn. Elevene blir bedt om å lage det bilde som ble tatt på dåpsdagen til sønnesønnen. Visning og kort diskusjon: Hva var forskjellen på bildene? Reflekterende spørsmål: Hva kan spedbarn og eldgamle folk ha til felles? Gruppene skriver stikkord, leses opp kort felles diskusjon: hva var likt, hva var forskjellig osv. LÆREREN FORTELLER OG HJELPER ELEVENE INN I TEKSTEN FØR DE MÅ LESE SELV. ELEVENES LESING MÅ HA EN GRUNN Å NÆRLESE FOR NOE Å FINNE FAKTA første trinn i leseforståelsen 3. Læreren forteller at sønnesønnen er blitt fire år og at bestefarens hørsel, syn og motorikk er blitt meget dårlig når eventyret starter. 4. Læreren leser 1 avsnitt og ber deretter elevene gjenfortelle dette til hverandre to og to. Deretter får de utdelt teksten og leser det første avsnittet i eventyret. 5. Rollemodellering av den eldgamle bestefaren elevene jobber hver for seg, etterpå forteller (eller skriver) elevene to og to ned det de tror han tenker. 6. Rollemodellering av sønnen (guttene) og svigerdatteren (jentene) som synes det er ekkelt. Hver enkelt: hva tror du rollefiguren din tenker? Fortell til hverandre. 7. Elevene deles i grupper på 4. Utgangspunktet er eventyrets første avsnitt. De fordeler roller og lager et frysbilde/tablå av situasjonen. Læreren ber alle om å finne fram til rollefigurens følelser og tanker i situasjonen. Visning m/ tanker eller replikk. 2

3 LÆREREN ÅPNER TEKSTEN ELEVENE IMPROVISERER RUNDT SIN FORSTÅELSE Å FORSTÅ OG TOLKE FAKTA andre trinn i leseforståelsen 8. Læreren leser 2.avsnitt og ber deretter elevene gjenfortelle det inni seg. Elevene får utdelt teksten og hver elev lager to faktaspørsmål til innholdet og spør hverandre. 9. Elevene improviserer diskusjonen mellom mann og kone, bestefar sitter i ovnskroken, men hører dårlig, bestem selv hva gutten gjør. Bryr de seg? Snakker de høyt? Lavt? 10. Elevene rollemodellerer læreren til den eldgamle mannen i ovnskroken med bollen som får tårer i øynene. Mon tro hva han tenker? Elevene stiller seg etter tur bak læreren og sier bestefarens tanker. 11. LiR som svigerdatter møte med rollefigur: klager på svigerfaren og vil ut å handle skål læreren improviserer rundt situasjonen for elevene. 12. Elevene improviserer rundt situasjonen to og to en er svigerdatter som handler og den andre selger. Hemmelig info: Svigerdatteren vil ikke si hvorfor hun må ha en uknuselig bolle. Selgeren: argumenter for de flotte og billige nye glass- og steintøy bollene/skålene. 13. Møte med en rollefigur, lærer i rolle som svigerdattera varmt sete elevene spør henne ut. VIDERE UTFORSKING AV TEKSTEN FOR Å STIMULERE ELEVENES REFLEKSJON, FORSTÅELSE OG TOLKNING Å FORSTÅ OG TOLKE TEKSTENS INNHOLD tredje nivå i leseforståelsen 14. Tilbake til gruppene på 4 som får utdelt EN SETNING HVER fra siste del av eventyret (del 3 i teksten), som er delt inn 5-7 deler (må tilpasses klassestørrelsen). Gruppene fordeler roller, lager et frysbilde av sin situasjon/del og når alle gruppene er klar spiller gruppene etter tur sin del av eventyrets slutt. Diskusjon-Refleksjon: Om det som ikke står i teksten og som vi må tenke oss til utifra hele teksten og konteksten. Gruppene svarer på spørsmålene de fikk til sitt utdrag/ sin setning. Om tekstens form og stil humor (for leserne), ironi (mor og far) og alvor (gutten). 3

4 EKSEMPLER PÅ AKTUALISERING I FORHOLD TIL ET ULIKE PERSPEKTIV KLASSEFELLESSKAPET ULIKE ELEVTYPER Hvorfor ble bestefar inkludert i fellesskapet til slutt? Hvem kan være utenfor i et klassefellesskap? Hvem kan disse rollefigurene representere i klasserommet? Osv. Avsluttende diskusjon/oppgave: Utfordringer i et inkluderende miljø i skole og samfunn. ELDREOMSORG Et lite Lærer i rolle spill om eldreomsorg: elevene er helse- og sosialarbeidere og læreren sosialsjef i kommunen. Kommunen har satset på hjemmehjelp og det at gamle skal få bo med familien lengst mulig. Problem: Det går rykter i bygda om at de gamle som bor hjemme ikke har det så godt. Hva kan vi gjøre for å hjelpe? Lærer i rolle er svigerdatteren som er innkalt til møte. Avsluttende diskusjon/oppgave: Utfordringer i eldreomsorgen. EKSEMPLER PÅ TEMATISK ARBEID UT I FRA STUDIERETNING Likheter og forskjeller mellom ELDRE og SPEBARN konsekvenser for omsorgen (10 klasse og Helse/Sosial) Eldreomsorg før og nå hva er utfordringene i dag? (10 klasse og Helse/Sosial) Små barns omgang med verktøy HMS regler for verktøybruk i dag (TIP og HMS for alle studieretninger) En uknuselig bolle en kreativ oppgave, fra skisse til ferdig produkt. (10 klasse og tegning form farge) Bestefarrollen gjennom historien fra 7. far i huset til dagens bestefedre (10 klasse og allmenn studieretning) Likheter og forskjeller mellom ulike utgaver av eventyret på ulike språk (norsk, engelsk, m.fl., se vedlegg) (10 klasse og allmenn studieretning) Litteratur: Aud Berggraf Sæbø (1998): Drama et kunstfag. Universitetsforlaget. (Finnes også tilgjengelig på nett i Norge) Anna S. Songe Møller og Aud Berggraf Sæbø (2007): Ibsen og Holberg i skolen. Fagbokforlaget, Kristiansand. Lesesenterets hjemmeside har eksempler på dramaopplegg m/filmsnutter til. NY GIV hjemmeside har opplegget fra i fjor. Min hjemmeside har eksempler på dramaopplegg: 4

5 Brødrene Grimm: Eventyret Bestefaren og sønnesønnen 1) Det var en gang en eldgammel mann som nesten ikke kunne høre og nesten ikke se. Han skalv så på hånden at han omtrent ikke kunne holde i skjeen. Derfor sølte han suppe på duken når han spiste, og ofte rant det ut av munnen hans også. Dette syntes sønnen og svigerdattreren var så ekkelt å se på at han ikke fikk lov til å sitte ved bordet lenger. Han måtte sitte borte i ovnskroken og spise av ei bolle (skål), og ikke fikk han så meget at han ble mett heller. Da så han så bedrøvet bort på bordet, og han hadde tårer i øynene. 2) En gang greide han ikke å holde på bollen (skålen) med suppe i, den falt ut av de skjelvende hendene hans og gikk i tusen biter. Svigerdatteren ble sint og skjelte og smelte, men den gamle bestefaren bare sukket så tungt. Så kjøpte hun en bolle (skål) av tre til ham, og den måtte han bestandig spise av. 3) En dag mens de satt og spiste, kom den vesle sønnesønnen inn med en del bordbiter. Gutten var ikke mer enn fire år, og nå begynte han å spikre bordbitene sammen. Hva er det du skal lage? sa faren. Jeg skal lage et trau (en skål) av tre svarte gutten, og den skal far og mor få spise av når jeg blir stor (og de er gamle). Da så mannen og konen på hverandre en stund, og så begynte de å gråte. De leide den gamle bestefaren bort til bordet, og nå fikk han sitte ved bordet for bestandig, og de sa ikke et vondt ord om at han sølte litt heller. 5

6 3-1) En dag mens de satt og spiste, kom den vesle sønnesønnen inn med en del bordbiter. Hvorfor sitter ikke sønnesønnen ved bordet og spiser? Hvor har gutten funnet bordbitene? 3-2) Gutten var ikke mer enn fire år, og nå begynte han å spikre bordbitene sammen. Hvor har gutten funnet hammer og spiker? Hvem har lært gutten å spikre? 3-3) Hva er det du skal lage? sa faren. Jeg skal lage en skål/et trau av tre svarte gutten, og den skal far og mor få spise av når jeg blir stor (og de er gamle). Pleier gutten å spikre på kjøkkenet? Hvorfor spør faren gutten hva han skal lage? 3-4) Da så mannen og konen på hverandre en stund, og så begynte de å gråte. Hvorfor ser mannen og kona på hverandre? Hvorfor begynner de å gråte? 3-5) De leide den gamle bestefaren bort til bordet, og nå fikk han sitte ved bordet for bestandig, og de sa ikke et vondt ord om at han sølte litt heller. Hvorfor leier de bestefar til bordet? Hvorfor får han sitte ved bordet for bestandig? Hvorfor sier de ingenting selv om bestefaren søler? Ved behov deles eventuelt siste del (3-5) inn i 3 ved komma skilletegnene, slik at det blir nok utsagn til 7 deler/grupper, og de får da det spørsmålet som hører til sin del av setningen med. 6

7 The Old Man and His Grandson There was once a very old man, whose eyes had become dim, his ears dull of hearing, his knees trembled, and when he sat at table he could hardly hold the spoon, and spilt the broth upon the table-cloth or let it run out of his mouth. His son and his son's wife were disgusted at this, so the old grandfather at last had to sit in the corner behind the stove, and they gave him his food in an earthenware bowl, and not even enough of it. And he used to look towards the table with his eyes full of tears. Once, too, his trembling hands could not hold the bowl, and it fell to the ground and broke. The young wife scolded him, but he said nothing and only sighed. Then they bought him a wooden bowl for a few half-pence, out of which he had to eat. They were once sitting thus when the little grandson of four years old began to gather together some bits of wood upon the ground. What are you doing there, asked the father. I am making a little trough, answered the child, for father and mother to eat out of when I am big. The man and his wife looked at each other for a while, and presently began to cry. Then they took the old grandfather to the table, and henceforth always let him eat with them, and likewise said nothing if he did spill a little of anything. NB! Det finnes flere utgaver av eventyret på internett og I tillegg også tegnefilmer og videoer på Youtube med mer. 7

8 The Wooden Bowl A frail old man went to live with his son, daughter-in-law, and a four-year old grandson. The old man's hands trembled, his eyesight was blurred, and his step faltered. The family ate together nightly at the dinner table. But the elderly grandfather's shaky hands and failing sight made eating rather difficult. Peas rolled off his spoon onto the floor. When he grasped the glass often milk spilled on the tablecloth. The son and daughter-in-law became irritated with the mess. "We must do something about grandfather," said the son. I've had enough of his spilled milk, noisy eating, and food on the floor. So the husband and wife set a small table in the corner. There, grandfather ate alone while the rest of the family enjoyed dinner at the dinner table. Since grandfather had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl. Sometimes when the family glanced in grandfather's direction, he had a tear in his eye as he ate alone. Still, the only words the couple had for him were sharp admonitions when he dropped a fork or spilled food. The four-year-old watched it all in silence. One evening before supper, the father noticed his son playing with wood scraps on the floor. He asked the child sweetly, "What are you making?" Just as sweetly, the boy responded, "Oh, I am making a little bowl for you and mama to eat your food from when I grow up." The four-year-old smiled and went back to work. The words so struck the parents that they were speechless. Then tears started to stream down their cheeks. Though no word was spoken, both knew what must be done. That evening the husband took grandfather's hand and gently led him back to the family table. For the remainder of his days he ate every meal with the family. And for some reason, neither husband nor wife seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth soiled. Children are remarkably perceptive. Their eyes ever observe, their ears ever listen, and their minds ever process the messages they absorb. If they see us patiently provide a happy home atmosphere for family members, they will imitate that attitude for the rest of their lives. The wise parent realizes that every day that building blocks are being laid for the child's future. Let us all be wise builders and role models. Take care of yourself,... and those you love,... today, and everyday! 8

9 The Wooden Bowl A frail old woman went to live with her daughter, son-in-law, and four-year-old granddaughter. The old woman's hands trembled, her eyesight was blurred, and her step faltered The family ate together at the table. But the elderly grandmother's shaky hands and failing sight made eating difficult. Peas rolled off her spoon onto the floor. When she grasped the glass, milk spilled on the tablecloth. The daughter and son-in-law became irritated with the mess. "We must do something about mother," said the daughter. "I've had enough of her spilled milk, noisy eating, and food on the floor." So the wife and husband set a small table in the corner. There, grandmother ate alone while the rest of the family enjoyed dinner. Since grandmother had broken a dish or two, her food was served in a wooden bowl. When the family glanced in grandmother's direction, sometimes she had a tear in her eye as she sat alone. Still, the only words the couple had for her were sharp admonitions when she dropped a fork or spilled food. The four-year-old granddaughter watched it all in silence. One evening before supper, the mother noticed her young daughter playing with wood scraps on the floor. She asked the child sweetly, "What are you making?" Just as sweetly, the girl responded: "Oh, I am making a little bowl for you and Father to eat your food in when I grow up." Then the four-year-old smiled and went back to work. The words so struck the parents that they were speechless. Then tears started to stream down their cheeks. Though no word was spoken, both knew what must be done. That evening the mother took grandmother's hand and gently led her back to the family table. For the remainder of her days she ate every meal with the family. And for some reason, neither wife nor husband seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth soiled. 9

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Veiledning for bruk av planen... 6 A Little Boy... 7 HVORFOR ENTREPRENØRSKAP?... 10 ENTREPRENØRSKAP OG KJENNETEGN...

Detaljer

Når Krigen Raser. Når Krigen Raser

Når Krigen Raser. Når Krigen Raser Når Krigen Raser Ressurshefte/Lærerveiledning Når krigen raser bygger på et undervisningsmateriell utviklet av den internasjonale Røde Kors komiteen. Det brukes i dag i over 40 land. Vi har tatt bort,

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Et rom for seg selv til å skrive

Et rom for seg selv til å skrive Notat 16/2006 Marit Ulvund Et rom for seg selv til å skrive VOLDA 2006 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Marit Ulvund Høgskulen i Volda 0805-8075 Marit Ulvund http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Studieopplegg. til forestillingen. Kong Lear. av William Shakespeare

Studieopplegg. til forestillingen. Kong Lear. av William Shakespeare Studieopplegg til forestillingen Kong Lear av William Shakespeare Utarbeidet av Øyvind Eide 2014 2 Forord om studieopplegget Dette studieheftet er laget som en idébank for deg som lærer. Det inneholder

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere n rut nytt ET ORGAN FRA NORUT HØST 2010 WWW.NORUT.ORG DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere + EN FORTELLING OM VIRKELIGHET, HISTORIE

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. jj Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Anita Nordli Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Forord Denne oppgaven er inspirert av Jack Whitehead og

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Henrik Ibsen Fruen fra havet

Henrik Ibsen Fruen fra havet Henrik Ibsen Fruen fra havet (1888) Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler Rogaland Teater høsten 2013 av Aud Berggraf Sæbø og Anna S. Songe-Møller Fruen fra havet på Rogaland Teater, høsten 2013

Detaljer

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Artikler Substantiver Verb Adjektiver Adverb Relativpronomener Når det tilsvarer there Ordstilling Spørresetninger Bruk av stor forbokstav Språklige forskjeller

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 3-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

«Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen

«Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen «Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen Gro Mjeldheim Sandal, Hege Høivik Bye, Tonje Fyhn og Valeria Markova Society and workplace diversity group Institutt for samfunnspsykologi

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Det var som dopselger jeg kunne lykkes.

Det var som dopselger jeg kunne lykkes. Det var som dopselger jeg kunne lykkes. En studie av ungdommers vei mot rusbruk Øyvind Mettenes Masteroppgave i sosialt arbeid Mastergradstudiet i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag

Detaljer

MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN

MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN et aksjonsforskningsprosjekt med utgangspunkt i relasjoner og materialitet Ulrika Oterholm 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild Elever og læreboken - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever Gunhild Skåsheim Veileder Simon Goodchild Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

for det individuelle!

for det individuelle! Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Med for det individuelle! Å undervise både med hodet og hjertet sett i et humanistisk, pedagogisk perspektiv for å forebygge frafall i

Detaljer

Rapport. Leger tiden alle sår?

Rapport. Leger tiden alle sår? - Åpen Rapport Leger tiden alle sår? -intervju med pårørende som har mistet ungdom i trafikken "vi er alle trafikkskadde, ikke bare den som er rammet i ulykken" Forfattere Dagfinn Moe Liv Øvstedal SINTEF

Detaljer

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN OG HILDUR BAKKENE En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN

Detaljer

F E FADDERPOSTEN. Venner av LIFE - Våren 2015

F E FADDERPOSTEN. Venner av LIFE - Våren 2015 L I F E FADDERPOSTEN Venner av LIFE - Våren 2015 Reisebrev Gambia 2015 Mitt møte med smilets kyst Tekst: Gro Hammerseng Edin I januar fikk jeg gleden av å reise til Gambia sammen med treneren min Ole Gustav

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven. Vil tilpasset opplæring påvirke senere studievalg? Mensa Norges medlemmers opplevelse av tilpasset opplæring i realfag og deres senere studievalg. Are higher education choices influenced by adapted education?

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B LOVSNSPERM FOR /B BOVE LL bove all powers above all kings /B bove all nature and all created things /F# Em /B bove all wisdom and all the ways of man m7 You were here before the world began /B bove all

Detaljer