Lese og skrivestrategier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lese og skrivestrategier"

Transkript

1 Lese og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Høsten 2013

2 Forord Dette kursheftet er en del av et prosjekt i grunnleggende ferdigheter i Kvalitetsforum Østre Romerike, det såkalte 3+3-samarbeidet mellom kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum, og de videregående skolene Sørumsand, Bjørkelangen og Kjelle. Prosjektet innebærer at alle lærere som underviser i trinn skoleres i hvordan Ny GIVmetoder kan brukes for å styrke elevene i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Ny GIV- metodikken består av et stort spekter av strategier som alle har noen felles kjennetegn; tydelige avgrensede mål og rammer, konsentrasjon om begreper, muntlighet og praktiske øvelser. Skoleåret 2013/2014 ble lærerne kurset to ganger à 3,5 timer i strategier for lesing og skriving. Dette heftet viser strategiene fra kurset høsten 2013, mens et annet hefte viser strategiene fra våren Kursholderene som har utarbeidet dette heftet er lærere fra både ungdomsskoler i Aurskog- Høland, Fet og Sørum, og de videregående skolene Sørumsand, Bjørkelangen og Kjelle. Disse er Trond Vegard Andersen, Agnete Flinterud, Kristin Glende, Siri Lybekk Haugen, Kristin Hvalstrand, Anke Lillehauge, Mette Moseby og Arnfinn Wennemo. Tilbakemeldingene fra lærerne som deltok på kursene var at de så relevansen for dette i flere fag, at de kunne bruke metodene (eller strategiene) med en gang etter kurset og at strategiene passer for elever på ulike trinn og med ulike forutsetninger. Vi har fått flere henvendelser om våre hefter i lese- og skrivestrategier, og vil derfor gjøre dette tilgjengelig for alle. Vi har fjernet de beskrivelsene av strategier vi ikke har tillatelse til å bruke utenfor 3+3. Vi håper at også lærere utenfor 3+3 kan bli inspirert til stor variasjon i sin undervisning slik at elevene kan oppleve økt mestring og lese- og skriveglede. Kjelle videregående skole, 28. april 2014 Per Grahn leder av 3+3 rektor Kjelle vgs 2

3 Innholdsfortegnelse Forord side 2 Skrivestrategier side 4 Det å utvikle skriveglede side 5 Kreativ/ skapende skriving side 6 Tenkeskriving side 8 Avkoding av ord side 10 Skriveramme side 11 Lesestrategier BISON side 12 Kolonnenotat side 13 Begrepskort side 14 Stjerneorientering side 16 Les med spørreord side 16 Kilder side 17 3

4 SKRIVESTRATEGIER Sansing og skriving: Fruktsmaking Forberedelser: Man deler opp frukt i små biter. Det skal være en bit av hver frukt til elevene. Dekk til fruktfatet. Gjennomføring: Alle elevene får bind foran øynene. Lærer gir hver en elev en bit av frukten. Man kan også gi en av elevene en smakebit fra en annen frukt enn de andre, for å se hvordan teksten til denne eleven vil skille seg fra de andres tekst. Elevene får ikke lov til å snakke med hverandre mens de smaker på frukten. Pass på at resten av frukten er dekket til så ikke elevene ser. Skriveoppgave: Elevene skal forsøke å beskrive muntlig for hverandre hvordan frukten smakte. Deretter skal de skrive hva smaken minner dem om; har de et minne knyttet til smaken? Skrivingen behøver ikke ta mer enn fem minutter. Deretter skal noen elever lese opp det de har skrevet. Pass på å få med den eleven som fikk en annen frukt enn de andre. Vil elevene skjønne det ut fra teksten? Forslag til videre arbeid med teksten: Elevene kan skrive en fortelling der de bruker skildringene av smakene. De kan også skrive et dikt utfra sansingen. 4

5 Det å utvikle skriveglede Fra skapende og kreativ skriving, til å skrive en fagtekst For mange elever kan skriving være en krevende prosess. Hvis man har lett for å ha mange skrivefeil, kan fokuset fort bli at det er dette man bruker mye tid på når man skal skrive en tekst. Det kan resultere i at elevene utrykker seg kortfattet skriftlig, og at innholdet i teksten kommer i andre rekke. Det å uttrykke seg skriftlig har blitt et hinder for å kunne vise den kunnskapen man egentlig sitter inne med. Med noen enkle teknikker og grep, kan man få elever til å oppleve ny mestring og skriveglede. Gjennom kreativ skriving og tenkeskriving har man fokus på innholdet i en tekst, og ikke de formelle ferdighetene. Et annet grep, kan være at man skrur av retteprogrammet på datamskinen under skriveprosessen. Når man til stadig får røde streker under ord man skriver, kan dette gjøre at man mister fokuset, og resultatet blir en tekst som komuniserer dårlig. Ved å skru av retteprogrammet i den kreative skriveprosessen, er det innholdet som kommer i fokus. Når man er ferdig med den innholdsmessige delen, kan man heller skru på igjen retteprogrammet, og fokusere på rettskrivingen helt mot slutten i skriveprosessen. Hvordan skru av retteprogrammet i word? Fil alternativer korrektur skjul stavefeil i bare dette dokumentet OK 5

6 Kreativ/skapende skriving: Novelle eller fortelling på Dette er en skrivestrategi der man skal skrive på tid helt fritt og uten stopp. Armen skal gå selv om man går tom for idéer, og om det skjer skal elevene tenke på en farge og skrive ordet for denne helt til de kommer videre i teksten (blablablabla..rød-rød-rød-rødrød..blablablablablabla ). Elevene kommer fort i flyt uten for mye tenking ved denne metoden, noe som egner seg godt for skrivesvake elever. Teksten oppstår der og da, og ved å legge til rette for at man sitter godt og har sin farge klar, er det et godt utgangspunkt for at alle elever produserer mye tekst. Ved bruk i klasserommet: Tydelig instruksjon hva går oppgaven ut på, hvorfor gjør vi som vi gjør, tidsbruk, nødvendig utstyr: blyant og papir (evt pc for skrivesvake elever). Tidsavgrenset skriving: bruk stoppeklokke (korte intervaller 3-5 minutter) Dette blir et utkast som kan gjøres ferdig etter f.eks responslesing eller fra en framovermelding fra lærer o Trinn 1: beskriv et rom 3-5 minutter o Trinn 2: beskriv en person i rommet 3 5 minutter o Trinn 3: beskriv en gjenstand i rommet 3 5 minutter o Trinn 4: en person til kommer inn i rommet og noe skjer mellom de to 3 5 minutter NB: Alle novellene i klassen kan samles inn i et hefte (kan være anonyme eller ikke gjør avtaler med elevene) 6

7 Ekstra: Novelleoppskrift 1. Et sted/rom/setting 2. Personen/-er 3. Handling Konflikt Varier i skrivingen med godt/dårlig for å skape variasjon: heldigvis/uheldigvis osv. Ordpose: samle ord fra klassediskusjoner/oppgaver: faguttrykk, temaer, engelsk, fremmedord: samle sammen og del ut til elevene fungerer som ordbank til bruk i skriving. NB: Det som innføres i teksten skal brukes. Eks: nevner du en pistol i teksten din må noe skje med eller rundt pistolen! 7

8 Tenkeskriving Kom i gang med temaet Dette kan være en «komme-i-gang-med-å-skrive»-strategi. Ved oppstart av et tema kan man gi elevene penn og papir og gi følgende kommando: (begrens tiden gjerne 5 minuttersintervall). I tenkeskrivingen er «alt lov». Skal romme tanker, idéer, er for eleven selv og dermed ikke fokus på rettskriving eller grammatikk. Skrivesvake elever vil her kunne komme i flyt uten for mye tenking. Skrivingen blir til der og da, og ved tidtaking er erfaringen at både skrivesvake og skrivesterke elever følger kommandoen og produserer tekst. Teksten er en type tekst som får i gang forkunnskaper, og som kan være grunnlag for spørsmål, oppgaver og videre arbeid med temaet. Metoden er her ment som en «komme-igang-å-skrive-metode», men kan også være en underveisstrategi samt en skriveøvelse på slutten av et tema for at elevene skal komme med spørsmål/refleksjoner etter å ha jobbet med et tema. Tidsintervall kan være 5 minutter, og etter drøfting/oppgavearbeid/tekstlesing gruppevis eller i klassen, kan man gjennomføre en ny 5-minuttersøkt. Da vil eleven ha mer å komme med i teksten sin. NB: Tenkeskriving egner seg godt ved: Introduksjon til nytt tema Oppsummering av et tema Utgangspunkt for samtale Igangsetter for lengre tekster Tanker og følelser Læringslogg I forbindelse med tekstlesing 8

9 Tenkeskriving som innledning til temaet ENERGI Nødvendig utstyr: blyant og papir Bruk stoppeklokke 5 minutter. Elevene gjør seg klare og starter skrivingen når du setter i gang klokka. Oppgaven er: Skriv alt du vet om energi. NB: Pennen skal ikke løftes fra arket Etter 5 minutter gis følgende beskjed: skriv ferdig ordet eller setningen og stopp skrivingen. Elevene kan to og to diskutere hverandres tanker om temaet, og kan f.eks komme med tre fakta eller punkter de ble enige om å dele med klassen. Lærer kan notere på tavla, og klassen har fått opp mange ting rundt et tema som det skal jobbes med en tid fremover. 9

10 Avkoding av ord Når elever arbeider med tekst, vil de ofte møte på ord de ikke vet hva betyr. Det blir derfor viktig at elevene får mulighet til å avkode ord og begreper de ikke forstår. Elevene har fått følgende oppgave fra læreren: Skriv en fagtekst der du sammenligner fornybar og ikke-fornybar energi. Her vil det være flere mulige ord som må forklares. Skriv en fagtekst der du sammenligner fornybar og ikke-fornybar energi. Fornybar og ikke- fornybar energi må forklares. Skriv en fagtekst der du sammenligner fornybar og ikke-fornybar energi. Når man skal sammenligne noe, så betyr det at du skal finne både likheter og ulikheter. Her kan et skjema være med på å tydeliggjøre hva man spør etter i oppgaven. ulikheter Fornybar energi Ikke-fornybar energi likheter 10

11 Skriveramme Hvordan skrive en fagtekst? Når vi nærmer vi oss de mer formelle sidene ved en tekst, kan man ta i bruk skriverammer som en hjelp. En skriveramme kan hjelpe til med å strukturere en tekst. Læreren kan fylle ut noen startord i skriverammen, slik at det er lettere å komme i gang for elevene. Navn: Tema: Fornybar og ikke- fornybar energi Innledning I denne teksten har jeg skrevet om likheter og ulikheter mellom fornybar og ikke fornybar energi Hoveddel En viktig forskjell En likhet er Andre ulikheter kan være Likhetene kan også være Avslutning Til slutt vil jeg si at 11

12 Lesestrategier BISON Førlesing: B (bilde og bildetekster) I (innledning) S (siste avsnitt) O (overskrifter) N (NB- ord, ord som skiller seg ut, kursiv, understreking, STORE BOKSTAVER For mange elever er lesing av tekst en tung og krevende øvelse hvor en kanskje har lite eller intet utbytte av lesingen. Uten nødvendige forberedelser blir oppgaven nesten uoverkommelig for enkelte elever. Det kan kanskje sammenliknes med å legge ut på skitur uten å ha smurt skiene eller gjort nødvendig oppvarming. Turen blir et slit og lysten til å legge ut på tur blir mindre og mindre for hver gang. Slik kan det også være med lesing. BISON er et leseverktøy som sikrer nødvendige forberedelser når en skal i gang med lesing av en tekst. Hensikten ut over disse forberedelsene er selvsagt å øke elevens utbytte av lesingen. 12

13 Kolonnenotat Begrep kommentar Bilde Romantikken Brukes om en periode innfor litteratur, musikk og malerkunst fra midten av tallet til midten av 1800-tallet. Romantikerne la vekt på følelsene og lengslene, og de var kritiske til opplysningsfilosofenes forkjærlighet for fornuft og naturvitenskap. Nasjonalromantikk Realisme Kolonnenotat er et verktøy for å bearbeide noe fra en form til en annen, for eksempel nøkkelord i en tekst eller ord og begreper eleven ikke skjønner. I prosessen hvor eleven arbeider med kolonnenotatet, vil det skje aktiv læring. Kolonnenotatet kan ha to, tre eller flere kolonner, avhengig av hva som er hensiktsmessig. Det vanligste er to eller tre kolonner. Det som skal bearbeides, for eksempel nøkkelordet, står i venstre kolonne. Så kan forklaringen formuleres i den midterste kolonnen og det kan kanskje gis eksempler i kolonnen til høyre. I sum skal da forklaringen og eksemplet bidra til å skape forståelse og sammenheng for eleven i forhold til nøkkelordet som skal bearbeides. 13

14 Begrepskort De ulike øvelsene knyttet til begrepskort kan brukes som både før- under og etterlesingsaktiviteter. Øvelsene skal ha et klart mål, og vil forhåpentligvis være med på å skape en mer variert undervisningssituasjon. Aktivitet nr 1: Elevene har i forkant jobbet med et visst antall sider i læreboka (hvilket som helst fag)eller at de har lest noen sider i lekse. Del så ut seks kort ( et kvart a4 ark) til hver elev. Antallet kort kan selvsagt varieres alt ettersom. På den ene siden av kortet skal de skrive et begrep/ ord/uttrykk fra de oppgitte sidene/ teksten de leser. På den andre siden selve forklaringen/ definisjonen. Eksempel: Forside Bakside ATTENTAT Forklaring: forsøk på å myrde en kjent person Når alle har gjort ferdig sine kort, reiser elevene seg opp og går rundt i klasserommet og spør hverandre ut (vise kortets framside til en medelev, vedkommende må komme med en riktig forklaring). Det er ikke lov å spørre samme elev flere ganger. Det skal være bevegelse i klasserommet. Når elevene er tomme for kort, setter de seg på plassen sin. 14

15 Aktivitet nr 2 Memo. Elevene kan selv lage memokort fra sider de har jobbet med. Øvelsen er nok kjent for de fleste. Alle kortene ligger med teksten ned, det er om å gjøre å finne flest par. Aktivitet nr 3 Hotseat. Dette er en muntlig øvelse og en morsom måte å sjekke f.eks leksa på. Del klassen inn i to lag. En fra lag A starter. Eleven må sette seg på en stol med ryggen til tavla. Læreren skriver så et begrep fra leksa på tavla. Lag A skal deretter på 45 sek. beskrive ordet for eleven som sitter ved tavla, uten at de har lov til å si det aktuelle ordet. Dersom den utvalgte eleven gjetter riktig ord innen tida har løpt ut, får laget 1 poeng. Fortsett så med neste lag. 15

16 STJERNEORIENTERING Denne oppgaven kan man bruke i alle fag, og den passer godt når elevene trenger å røre litt på seg. Lag spørsmål fra temaet dere jobber med, skriv spørsmålene på forskjellige poster rundt på skolen. Deretter deler du klassen inn i lag, og sender de ut på de forskjellige postene. I dette spillet er det lov å løpe tilbake til klasserommet for å finne svar i boka- mobil er ikke tillatt. Det laget som kommer først i mål med flest riktige- har vunnet! Dette skaper alltid engasjement hos elevene. De får rørt på seg, de samarbeider og det de ikke kunne fra før- finner de svar på i boka. Les med spørreord???? Denne metoden brukes for å få elevene til å fokusere når de leser en tekst. Del ut lapper med ulike spørreord- det være seg Hvorfor? Hva? Hvem? Når? Hvordan? Osv. La elevene lese med fokusordet, når de er ferdig med det- kan du sette hvert spørreord i gruppe- der kan de diskuterer hva de har lest. Man kan også ta det høyt i klassen. TIPS! Gi spørreord som hvem og når til de svakeste elevene, men ord som hvorfor og hvordan til de sterkeste elevene. 16

17 Kilder: Skrivesenteret.no Lesesenteret.no 17

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Kvalitetsforum Østre Romerike 1 Forord Her er fjerde og siste hefte til bruk i skoleringen i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Lese- og skrivestrategier

Lese- og skrivestrategier Lese- og skrivestrategier Høsten 2014 Forord Dette heftet skal brukes til skolering i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter høsten 2014. Skoleringen er en del av et treårig prosjekt i, også

Detaljer

I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Skri esenteret

I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Skri esenteret Skri esenteret I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking INNHOLD: 1. Før skriving og lesing: Tenke med papir

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

7 Metakognisjon At vide

7 Metakognisjon At vide 68 7 Metakognisjon At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess; De målretter lesingen sin og vet

Detaljer

Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs

Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs Lese- og skrivevansker blant voksne Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs Denne kursmanualen har blitt skrevet av Alexandra Davies, South Bank University LLU+, London, England Christine

Detaljer

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no ! www.avisiskolen.no Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede bokmål Oppmerksomhet og respons. For han og henne. avis i skolen 3 Innhold hjelp til skriveglede den gode skrivetreneren intervjuteknikk

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?»

Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?» 1 Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?» Materiell utarbeidet til etterutdanningskurs høsten 2011 Av: Hilde Hadland, Johannes læringssenter Beate Alsgaard, Johannes læringssenter Truls

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Tromsø 05.11 2013. Ny GIV. Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad

Tromsø 05.11 2013. Ny GIV. Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad Tromsø 05.11 2013 Ny GIV Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad Program dag 1 Innledning og presentasjon Grunnleggende ferdigheter og læreplanrevisjonen 5 prinsipper for god skriveopplæring

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE Februar 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Som en

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer