JOSTEIN NERBØVIK NORSK HISTORIE DET NORSKE SAMLAGET OSLO 1973

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JOSTEIN NERBØVIK NORSK HISTORIE 1870-1905 DET NORSKE SAMLAGET OSLO 1973"

Transkript

1 JOSTEIN NERBØVIK NORSK HISTORIE DET NORSKE SAMLAGET OSLO 1973

2 INNHALD Innleiing 5 I. Busetnad, næringsliv og økonomi 9 1. Folketal 9 2. Det store hamskiftet på landsbygda 9 Frå utstykking til utskifting 9. Bøndene møter pengesamfunnet 15. Endringar i driftsmåtane 17. Kapital til jordbruket 18. Bondekommunalismen 19. Overskotsproduksjon 20. Salsjordbruket sigrar Utvandring Kommunikasjon og integrasjon Prisar og pengepolitikk 27 Gode og dårlege tider 27. Pengepolitikk 28. Noregs Bank Industrialisering og urbanisering 30 Flukta frå landsbygda tek til 30. Frå handverk til industri 32. Eksportnæringar 34. Heimemarknad og depresjon 34. Motkonjunkturelle tendensar og ny teknologi 35. Energi 38. Moderne storindustri og utanlandsk kapital 38. //. Sosiale klasser og sosial sirkulasjon Noreg eit standssamfunn? 40 Embetsmannsstaten Mot eit klassesamfunn 42 Den nye overklassa 42. Topp og botn skil lag 43. Den nye mellomklassa 43. Arbeidarklassa 44. Sosialt opprykk 46. ' III. Røysterett, valpraksis og valdeltaking Røysteretten 47 Proformaborgarar og myrmenn 49. Utvidinga i Mot allmenn røysterett Valpraksis Valdeltaking 53 IV. Organisasjonar og politiske parti, «Assosiasjonsånda» 56

3 2. Bygde- og byforeiningar 58 Bondevenene 58. Andre bygdeforeiningar 60. Arbeidarsamfunnsrørsla 60. Fagforeiningar og fagforbund Konturane av eit partisystem 62 Partiomgrepet 62. Motvilje frå to hald 63. Kamuflerte rørsler: samtalelag og skyttarlag 64. Novemberforeningen 65. Opproparane Høgre og Venstre blir til 66 Samanheng mellom bondevenforeiningane og venstrelaga? 70. Fellestrekk mellom Høgre og Venstre 72. V. Kampen om parlamentarismen Frontlinjer 74 Årlege storting 77. Statsrådssaka 78. Kamp om kompetanse og initiativ 79. Den konservative motstandspolitikken 82. Dei «reformkonservative» 84. Kongen 85. Sentrumsalternativet Vetostriden 88 Statsrådssaka blir vetostrid juni-vedtaket 90. Selmer ny statsminister 91. Kompromissforhandlingar 92. Folkemøte og politisk agitasjon 95. Konservative motstandsplanar Oppgjer 99 Riksrettstiltale 99. Riksrettsdommane 101. Aprilministeriet 102. VI. Parlamentarisme og maktbalanse Gamle og nye maktorgan 104 Venstre og Høgre formell oppbygging 104. Regjering stortingsgruppe parti Sverdrup og venstrepartiet 107 Frå koalisjon til kollisjon Mot eit fleirtalspartisystem? 112 Moderate Venstre: «oftedølar» og «nomadar» 113. Høgre 115. Reine Venstre 116. VII. Motideologiar og regionale skilnader Underliggjande element i venstrerørsla 117 Folkehøgskular, norskdom og målstrev 119. Lekmannsrørsla 124. Fråhaldsrørsla Regionale skilnader ' 128 Nils Kjær møter Vestlandsfanden 128. Sentrum periferi 129. Kulturregionar 130.

4 VIII. Arbeidarmiljø og arbeidarrørsle på 80-talet «Arbeidarspørsmålet» 132 Har samfunnet eit ansvar? 134. Arbeidstid og arbeidsforhold 135. Barnearbeid Protesterande og aksepterande holdningar 136 Hos arbeidarar i Smålenene 136. I storpolitikken Politiske arbeidarlag 138 Arbeidarsamfunn og arbeidardemokratar 138. Arbeidarpartiet blir skipa 139. IX. 90-åra: Nye stridsemne og nye frontlinjer Omvurderingstid Sosialpolitiske utspel 143 Arbeidarkommisjonen av Sosialpolitikken og partiprogramma 145. Men kva vart gjennomført? Toll og skatt...'. 149 Frihandel og fiskaltoll 149. Frihandel eller proteksjonisme 150. Agrarproteksjonismen og Landmandsforbundet 151. Direkte skatt til staten 152. X. Ut av unionen Kva stod striden om? Strid om utanriksstyret Storsvensk aktivisme 157. Eigen norsk utanriksminister? 158. Konsulatsaka blir reist Unionsbanda slitnar 159 Strid om kontrasignaturen 159. Lewenhaupts «broderhånd» 161. Tilbaketoget i Nye forhandlingar 162. Etter 1900: Ny aktivisme 163. Kommunikeet frå mars Handlingsalternativ i Noreg 168. Oppløysinga 168. Etterspel 170. XI. Parlamentarisme og partiutvikling Stortingsval og regjeringsmakt 173 Sterke storting 177. Sterkt partivesen Politisk omgruppering 178 Venstre 178. Høgre 181. Moderate Venstre og Centrum 184. Splitting på venstresida 184. Samling på høgresida 187.

5 Litteraturoversyn 192 Allment 192 Oversynslitteratur 192. Bibliografi, historiografi 193. Statistikk 194! Kjeldeskrift 194. Metodelære og metodedebatt 195. Antologiar og artikkelsamlingar 196. Biografiar og biografiske oversyn 196. Brev, dagbøker, minne 198. Skule og undervisning 199. Til dei einskilde kapitla 200 Tabellar og diagram 211 Tabellar Yrke ' ' 2. Areal av dyrka jord 3. Tal på reiskapar og maskinar 4. Meieri og kondenseringsfabrikkar. Mjølkemengd 5. Bruttonasjonalproduktet 6. Dagløn for vanlege arbeidarar på eigen kost Diagram 216 I; Forandringar i folkemengda 2. Folkemengd i tettbygde og spreiddbygde strok 3. Mjølkeproduksjon pr. ku ' 4. Bruttonasjonalproduktet og privat konsum pr. individ 5. Arbeidartal i dei viktigaste industrigruppene 6. Noregs handelsflåte 7. Innførsel til forbruk og til produksjon 8. Jarnbaner 9. Valdeltaking 10. Politisk samansetjing i Stortinget 11. Røystestyrken til partia Sak- og personregister 225 (Med biografiske opplysningar)

Visjonen til Venstre. Hovudsak: Skule Ein skule for kunnskap og like moglegheiter. Venstre vil ha eit sosialt og liberalt kunnskapssamfunn

Visjonen til Venstre. Hovudsak: Skule Ein skule for kunnskap og like moglegheiter. Venstre vil ha eit sosialt og liberalt kunnskapssamfunn NYNORSK Dette er Venstre Venstre er det sosialliberale partiet i Noreg. Politikken vår sameinar personleg fridom med ansvar for fellesskapet og kvarandre. Me legg særleg vekt på fire politiske hovudområde:

Detaljer

Driftsgranskingane 100 år

Driftsgranskingane 100 år N O T A T 2 0 1 4 14 Litt om jordbruket i 1910 og det første rekneskapsopplegget AGNAR HEGRENES E: STOCK.XCHNG Agnar Hegrenes Serie Redaktør Tittel Notat Sjur Spildo Prestegard. Litt om jordbruket i 1910

Detaljer

STORTINGSVAL. Olav Marøy. ------------------------------------------ deltakar. Et kurs/studiehefte utgjeve av: Norsk Forbund for Utviklingshemmede

STORTINGSVAL. Olav Marøy. ------------------------------------------ deltakar. Et kurs/studiehefte utgjeve av: Norsk Forbund for Utviklingshemmede STORTINGSVAL Olav Marøy ------------------------------------------ deltakar Et kurs/studiehefte utgjeve av: Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

AV Helene & Kathrine 1

AV Helene & Kathrine 1 AV Helene & Kathrine 1 Marshallplanen I august 1948 fekk Noreg kveite frå Marshallhjelpa, det var starten på et betre Noreg. Landet fekk også andre varer etter kvart, som blant anna landbruksvarer, kaffe,

Detaljer

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Innhald 1 Regionar i balanse og konkurranse...

Detaljer

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre.

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre. Grunnloven 1814 I 150 år før 1814 regjerte danskekongen eneveldig i Norge. All makt lå hos kongen. I 1814 ble nordmenn enige om at makten måtte deles, og man kom frem til en tredeling av makten inspirert

Detaljer

Lokale røyster i 1905

Lokale røyster i 1905 Lokale røyster i 1905 Unionsoppl~y siliga i aviser på Nord-Vestlandet Kari A. Hasle, Jens Johan Hyvik og Harald. E. Tafjord (red.) HOGSKULEN I VOLDA Volda 2005 Innhald Føreord... s.7 Kari A. Hasle. Jens

Detaljer

Venstre 125 år. Jubileum i Gamle Logen i Oslo 28. januar 2009

Venstre 125 år. Jubileum i Gamle Logen i Oslo 28. januar 2009 Venstre 125 år Jubileum i Gamle Logen i Oslo 28. januar 2009 Venstre 125 år Etter oppdrag fra Venstres sentralstyre har jubileumskomiteen forberedt markeringen av 125-årsdagen for stiftelsen av Venstre.

Detaljer

Norge 1814-2000. -fra bondesamfunn til industrisamfunn -fra embetsstat til demokrati -fra fattigdom til velferd

Norge 1814-2000. -fra bondesamfunn til industrisamfunn -fra embetsstat til demokrati -fra fattigdom til velferd Norge 1814-2000 -fra bondesamfunn til industrisamfunn -fra embetsstat til demokrati -fra fattigdom til velferd Embetsmannsstaten (1814-1884) Embetsmenn styrer staten Venstrestaten (1884-1935) Demokratisering:

Detaljer

Trykk her for å kome til neste side

Trykk her for å kome til neste side Dokumentet er organisert med bokmerke for at det skal vere enklare for deg å finne fram. Dersom du ikkje automatisk får opp bokmerka, trykk på dette symbolet i menyen til venstre: Trykk her for å kome

Detaljer

REPETISJON KAP. 1 KAMPEN OM FRAMTIDA

REPETISJON KAP. 1 KAMPEN OM FRAMTIDA REPETISJON KAP. 1 KAMPEN OM FRAMTIDA Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 1. Kva betyr ordet «demokrati»? 2. forskjellen på direkte og indirekte demokrati? 3. Politikk er fordeling

Detaljer

VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA

VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA 1 Samandrag Den 15. januar 1999 vart det oppnemnt ei arbeidsgruppe til å sjå på verkeområdet for lova om målbruk i offentleg teneste. Bakgrunnen var St.meld. nr. 13 (1997 98) og

Detaljer

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9 SOGNOGF J ORDANE F YLKESKOMMUNE Fyl k es del pl anf or k l i maogmi l j ø Mål, s t r a t egi arogt i l t ak Fyl k es t i ngetmar s2009 Innhald FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8 1.1 Om planarbeidet... 8 1.2

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Tre lag med frihandelsavtaler

Tre lag med frihandelsavtaler Handelskampanjen Tre lag med frihandelsavtaler Austafrikansk handelspolitikk frå WTO, EPA og regionale integrering Heidi Lundeberg 2010 INNHALD Forord... 3 Akronym... 4 1 Austafrikansk handelspolitikk

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

SPRÅKLIG SAMLING. Dialekt på sms. Målstriden i rikspolitikken 1980-2002. Nr. 2 2004 45. årgang kr 50, Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål

SPRÅKLIG SAMLING. Dialekt på sms. Målstriden i rikspolitikken 1980-2002. Nr. 2 2004 45. årgang kr 50, Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål SPRÅKLIG SAMLING Nr. 2 2004 45. årgang kr 50, Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål Dialekt på sms E du te nån? Sett å sjer på tvn æ Når e du hjæm? Kor e du hen? Hellj på med? E du ut? Kan æ kom te dæ?

Detaljer

Sykkylven kommune Tekniske tenester

Sykkylven kommune Tekniske tenester Sykkylven kommune Tekniske tenester Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde fi 012 3/1-(3 5/2.( ese/zy Dykkar dato: Dykkar ref.: Vår dato: 14.05.2009 Saksbeh.: Henrik Schmidt Vår ref.: 2009/669-4157/2009

Detaljer

Uten en revolusjonær teori, ingen revolusjonær bevegelse. Grunnsirkel. i marxisme og leninisme UTEN RIKTIG VERKTØY, INGEN SOSIALISME

Uten en revolusjonær teori, ingen revolusjonær bevegelse. Grunnsirkel. i marxisme og leninisme UTEN RIKTIG VERKTØY, INGEN SOSIALISME Uten en revolusjonær teori, ingen revolusjonær bevegelse Grunnsirkel i marxisme og leninisme UTEN RIKTIG VERKTØY, INGEN SOSIALISME Uten en revolusjonær teori, ingen revolusjonær bevegelse Grunnsirkel

Detaljer

Arbeidsprogram for SV

Arbeidsprogram for SV Arbeidsprogram for SV i perioden 2009-2013 like sjansar Design Grafisk Form Trykk Grafisk Partner Opplag 1 000 Trykket på resirkulert papir 2 Arbeidsprogram for SV 2009 2013 Innhald Kapittel 1 Meir endring!...

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Arbeidsprogram for Raudt 2008 2010

Arbeidsprogram for Raudt 2008 2010 Arbeidsprogram for Raudt 2008 2010 Gjennom heile den moderne historia har folk flest, i arbeidarrørsla og andre folkelege rørsler, tilkjempa seg rettar, innverknad på og sosiale ordningar for liva sine.

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo Foto: Åsmund Holien Mo Del goda! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017 Innhald Kapittel 1: Stort nok til å drøyme om, konkret nok til å tru på 3 Fire nasjonale reformer 3 Eit Noreg som

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer