Klimastrategisk plan 2010 Landsorganisasjonen i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimastrategisk plan 2010 Landsorganisasjonen i Norge"

Transkript

1 «Klimatrusselen er så alvorlig for alt liv på jorda, at det ikke finnes noe alternativ til å ta den på alvor.» LO-leder Roar Flåthen Klimastrategisk plan 2010 Landsorganisasjonen i Norge RAPPORT: I 2010 kom LO med sin klimaplan. I 2012 vil ikke leder Roar Flåthen utelukke at LO går inn for oljeboring Klimaendringer i Lofoten. FAKSIMILE: er den LOstørste utfordringen Som en stor samfunnsaktør skal LO bidra til menneskeheten står overfor. Det er avgjørende å spre mer kunnskap og skape større vilje for Solidaritet. for alt liv «Klimatrusselen på jorda klimaendringene er så alvorlig for kan alt stoppes. liv på jorda, Alle må at det bidra, ikke og finnes fagbevegelsen noe alternativ en viktig til å ta rolle den i dette på alvor.» arbeidet. har Dette sitatet fra den mektige LO-lederen Roar Flåthen står svart på lysegrønt på forsiden LO av vil Landsorganisasjonens arbeide for et bærekraftig dokument samfunn der velstand Plan, publisert ikke utvikles i på Den be- Klimastrategisk mektige kostning LO-lederener som gjennom siden 2007 kortsiktig ressursbruk og av kommende generasjon- har representert 22 forurensende aktiviteter. Kampen mot klimafagforbund og nærmere endringer er også nor-eske for solidaritet medlemmer, alle mennesker på jorda. kamp mot fattigdom og påpeker i planen at «klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor... Alle må bidra, og fagbevegelsen har en viktig rolle i dette arbeidet.» Men snaue to år etter strategiplanens utgivelse skvalpet det denne uka et oljesvart utspill inn over LOs lysegrønne dokumenter. For mandag 5. november gikk lederen for Fellesforbundet, Arve Bakke, ut og åpnet for oljeboring i de sårbare havområdene utenfor Lofoten Ingrid Aas Borge, Changemaker og Vesterålen. Fellesforbundet er et av LOs største fagforbund, og omfatter over arbeids- å takere gjennomføre i Norsk klimatiltak. Jern- og Metallarbeiderforbund og Hotell- plan (2007) og Restaurantarbeiderfor- var et overordnet LOs første klimastrategiske dokument bundet. som beskrev utfordringer, målsettinger og områder for fagbevegelsens klima- Bakke krever nå at oljeboringforslaget tas opp på LO-kongressen våren I arbeid. dagens Nå Ny er Tid tiden utelukker moden for ikke å ta Flåthen et skritt at videre. Bakkes Klimastrategisk forslag kan få gjennomslag, plan 2010 beskriver noe som LOs arbeidsområder og tiltak kan framover medføre for støtte å få ned klimagassutslippene. til oljeleting ved Lofoten rett etter stortingsvalget i Bakke sitter også i sentralstyret til Arbeiderpartiet. «Jeg forventer at Flåthen bruker taleretten sin i tråd med LOs eget handlingsprogram.» Ingrid Aas Borge, Changemaker Bakkes forslag går ut på at «Nordland VI åpnes for letevirksomhet høsten 2013, og at det foreligger en konsekvensutredning for petroleumsaktivitet i Nordland VII og Troms II i løpet av 2014». Intet område langs kysten skal være varig vernet. Vi skal utvinne ressursene i takt med kunnskap, teknologi og kompetanse, uttalte Bakke til NTB. Bakke mener det er på tide at LO tar stilling til saken. Vi driver allerede oljevirksomhet både nord for og sør for disse områdene. Vi ser ingen grunn til å stoppe akkurat der, sa Bakke til NTB. Mektig lobby I miljøbevegelsen rister flere på hodet over forslaget fra Fellesforbundet: Dette er ikke helt uventet. Fellesforbundet har ønsket boring i Lofoten i lang tid. Men vi er klar for omkamp. Det sier leder for Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, til Ny Tid. Haltbrekken mener det ligger ingen ny kunnskap i bunn for at stengingen av Lofoten bør revurderes. SV har partiets nestleder Bård Vegar Solhjell som miljøvernminister. Og nå står det på SVs nettsider om Regjeringens midlertidige oljefredning av Lofoten, etter et vedtak i fjor: «Med dette vedtaket har Norge vist hvordan en kan sette grenser for oljebransjens tilgang til verdifulle havområder, selv med et historisk press fra en mektig lobby.» Fjorårets fredning av Lofoten er regnet som en av de store klimaseirene til SV. Sam- 18 NY TID 9. NOVEMBER 2012

2 Perspektiv. DRONE: I mai ble det kjent at Kongsberggruppen har inngått samarbeid med Northrop Grumman om å levere deler til Natos overvåkingsdrone RQ-4 Global Hawk. Denne dronen brukes blant annet over Afghanistan, Pakistan og Irak. Den skal selv ikke være utstyrt med våpen, men kobles til Nato-kriger ved at den er med på å utpeke bombemål. FOTO: NORTHROPGRUMMAN tidig har partiet det siste året sagt at det vil bygge bro mellom fagbevegelsen og miljøbevegelsen. Men nå distanserer partiet seg fra Bakke og Fellesforbundet: Vi er veldig uenig i Fellesforbundets utspill, og vi har ingen tro på at de vil få med seg resten av LO, sier SV-partisekretær Silje Schei Tveitdal til Ny Tid. Tveitdal er ikke spesielt bekymret for Bakkes krav. Hun mener tiden jobber for både miljøet og SV i denne saken. Det blir tydeligere og tydeligere at klimasaken er viktigere enn økt oljeutvinning. Vi mener at det er langt mer fornuftige næringer å satse på i Lofoten som fiskeri og reiseliv. Partisekretær Tveitdal er tidligere leder av Natur og Ungdom og nå gift med Naturvernforbund-leder Haltbrekken. «Roar Flåthen er en utmerket ressurs for Kongsberggruppen, spesielt på grunn av sin spesielle kjennskap til bedriften.» Trond Giske, 23. oktober Våpendrageren Mandag kom det også fram at Kongsberggruppen nå arbeider for å fremme mer droneteknologi og lobbyvirksomhet og i USA. Også her har LO-leder Roar Flåthen en omstridt rolle. Han ble nemlig i april utpekt av Regjeringen til å sitte i styret til våpenprodusenten Kongsberggruppen. «Det er bra for Kongsberg, det er det viktigste.» Slik lød konklusjonen til nærings- og handelsminister Trond Giske da han i høst ble konfrontert med at regjeringen hadde presset våpenselskapet til å opprette en egen styreplass til LO-leder Flåthen. «Han er en utmerket ressurs for Kongsberggruppen, spesielt på grunn av sin spesielle kjennskap til bedriften,» uttalte Giske til NRK 23. oktober. Den spesielle kjennskapen til Flåthen bunner i LO-lederens historie. Flåthen startet i smia i gamle Kongsberg Våpenfabrikk i Han ble fagforeningsleder og gikk deretter gradene i fagforeningen Jern NY TID 9. NOVEMBER

3 og Metall. Nå sitter Flåthen i styret til sin gamle bedrift. Ikke alle mener dette er uproblematisk. Norges Fredslag mener styreplassen kan være med å skape problematiske bånd mellom fagbevegelsen og våpenindustrien. Spesielt med tanke på LO-lederens fortid: Flåthen har lenge jobbet i Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Jern og Metall, og vi er skeptiske til at det er med denne bagasjen han får styreplassen. Slik vil Fagbevegelsen bli mer sensitiv til industrien og mindre interessert i å begrense våpeneksporten, sier fungerende leder i Fredslaget, Hannah Eline Ander, til Ny Tid. På spørsmål om LO-lederen ser noe problematisk med å sitte i styret i Kongsberg Gruppen ASA, svarer Flåthen slik til Ny Tid: «Ingen kommentar». Ledende verv «Flåthen arbeidet tidligere ved Kongsberg Våpenfabrikk i en årrekke hvor han også var klubbformann fram til Flåthen har siden hatt ledende verv i fagbevegelsen og har de siste fem årene vært leder i Landsorganisasjonen. Flåthen har gjennom sin virksomhet en betydelig innsikt i norsk nærings- og samfunnsliv.» Slik heter det i innstillingen fra valgkomiteen i «Kongsberg Gruppen ASA» den 11. april. Valgkomiteen påpeker at det er liten grunn til at noen av styremedlemmene skal skiftes ut, men at det er rom for å utnevne varamedlemmer. Konklusjonen blir dermed, etter press fra statsråd Trond Giske, «at styret suppleres med ett fast møtende varamedlem med møte- og talerett, men uten stemmerett, samt at LO-leder Roar Flåthen velges til dette verv». I fjor sommer tok den gamle våpenmekanikeren med seg Aftenposten på rundtur i våpenfabrikken til Kongsberggruppen. Han viste blant annet frem det nye supermissilet «Naval Strike Missile» Kongsbergs egenutviklede rakettvåpen. Aftenposten skriver: «Flåthen vet godt hvor han kommer fra. Han sier «vi» når han snakker om bedriftene med røtter i Kongsberg Våpenfabrikk. Og han vil vise frem Kongsberg Gruppens nye fabrikkhall. Den er på kvadratmeter, investeringen er på én milliard kroner.» Ander i Fredslaget kommenterer saken slik: Ideelt sett skulle fagbevegelsen og fredsbevegelsen samarbeidet om å dreie denne industrien fra militær til sivil produksjon. Det at Flåthen sitter i styret hos en av landets største våpenfabrikker, bidrar til det motsatte, sier Ander. Norges Fredsråds leder, Hedda Langemyr, mener det først og fremst er opp til LO selv å vurdere hvor vidt Flåthens styreplass er problematisk eller ikke. Det er ikke overraskende at LO ønsker å være representert i styrene til store, norske virksomheter, sier Langemyr. Hva bør Flåthen bruke taleretten sin til? Han må selvfølgelig bruke sin plass i styret til å formidle det som er LOs politikk. Slik vi oppfatter LO, er organisasjonen kritisk til norsk våpenindustri, ønsker sluttbrukererklæringer og restriksjoner på eksport. Samt at LO ikke vil at Kongsberggruppen, i likhet Raufoss, opptrer med utenlandske datterselskaper for å komme unna norske regler for eksport av militært materiell, uttaler Langemyr. Også Changemaker ønsker seg en aktivistisk Flåthen i Kongsberg-styret. Jeg håper og forventer at han bruker taleretten og innflytelsen sin i tråd med LOs eget handlingsprogram, sier Ingrid Aas Borge, leder av Changemaker, til Ny Tid. Hun påpeker at Kongsberggruppen leverer krigsmateriell til flere land der menneskerettigheter blir nedprioritert i stor grad, noe som ikke er i tråd med LOs handlingsprogram for menneskerettigheter. Borge viser til LOs egne vedtekter, der det under «LO skal alltid være fri og uavhengig og har som formål:», står i punkt 6: «Å arbeide for avspenning, nedrustning og fred.» LOs paragraf 7 under «formål» lyder som følger: «Å utvikle det internasjonale faglige samarbeidet, og å drive internasjonalt solidaritetsarbeid.» «Fagbevegelsen blir mer sensitiv til industrien og mindre interessert i å begrense våpeneksporten.» Hannah Eline Ander, Fredslaget Dette håper jeg Flåthen er klar over og noe han ikke velger å ignorere, men heller tar tak i og forsøker å gjøre noe med, sier Aas Borge. «Olja Borten Moe-effekt» Samtidig med utspillet fra Fellesforbundet venter man på at Senterungdommen skal 20 NY TID 9. NOVEMBER 2012

4 Perspektiv. PROTEST: I oktober holdt amerikanske borgere, og Imran Khan, en protest mot Nato-landenes droneangrep i Tank, Pakistan. FOTO: SCANPIX bestemme seg for hvor de står i oljeboringsaken. Leder for Senterpartiets ungdomsorganisasjon, Sandra Borch, uttalte nylig til Adresseavisen at «dette vil nok overraske mange. Men med tanke på dagens teknologi og utvikling mener jeg det er håpløst å si nei til oljeutvinning bare for å si nei.» Landsmøtet i Sps ungdomsparti samles i Bodø november. Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, Changemaker, mener det er sammenheng mellom Senterungdommens oljeflørt og utspillet fra Fellesforbundets Arve Bakke. Dette er «Olja Borten Moe-effekten». Med en så rabiat minister, som vil bore mest mulig og krige mest mulig med miljøbevegelsen, legger han til rette for at utspill av denne typen blir enda vanligere og mindre ekstremt, sier Changemaker-leder Ingrid Aas Borge. Hun er kritisk til fagbevegelsens olje- og våpenflørt: For oss ser det ut som om fagbevegelsen lukker øynene for klimautfordringene. NY TID 9. NOVEMBER

5 Ingen kommentar Roar Flåthen sier LO støtter strenge regler for våpeneksport og et mer klimavennlig næringsliv. Men han nekter å si hva styreplassen i Kongsberggruppen benyttes til. AV TORBJØRN TUMYR NILSEN «LO har ikke tatt stilling til om Lofoten bør åpnes, men vi mener det er viktig med en konsekvensutredning.» Roar Flåthen, LO-leder Intervju. Hvorfor har det vært viktig for deg og LO å komme inn i styret i Kongsberggruppen, Roar Flåthen? LO blir fra tid til annen forespurt om å sitte i styrer der vi ikke har eierinteresser. Da er det kompetanse om næringspolitikk og arbeidslivet som er etterspurt. Det er derfor ikke noe nytt at representanter fra ledelsen i LO og forbund blir oppnevnt til styreverv i viktige statlige selskaper og utvalg sammen med representanter fra næringslivet. Dette er en viktig side ved den norske modellen, svarer Flåthen. Hvordan ønsker LO-lederen å påvirke arbeidet til Kongsberggruppen når du har talerett, men ikke stemmerett? Hvilke perspektiver er det som skal formidles? Der har jeg ikke annet svar enn på forrige spørsmål. Kongsberggruppen og Nammo starter et nytt lobbyselskap for å få en fot innenfor den amerikanske forsvarsindustrien. Hva tenker LO, med sitt nye styremedlemskap i KG, om en slik satsing? Spørsmål om Kongsberg Gruppens virksomhet må stilles til selskapet. LO-familien utgjør 22 fagforbund med nærmere medlemmer. Har LO-lederen støtte i medlemsmassen til å inneha en slik styreplass? Det er lang tradisjon for LOs og forbundenes ledelse å være representert i bedriftsstyrer i store norske selskaper og i viktige offentlige institusjoner. Det er et viktig element i den norske arbeidslivsmodellen og det norske partssamarbeidet. LO har en offensiv internasjonal linje, med blant annet et sterkt Palestina-engasjement. Ser LO-lederen noen dilemmaer ved å sitte i styre til en våpenfabrikk med en offensiv dronesatsing? Det er alltid etiske utfordringer forbundet med eksport av forsvarsmateriell. Det er derfor betryggende at det i norske retningslinjer heter at salg ikke skal skje til områder hvor det er krig eller krig truer, og ikke til land der det er borgerkrig. Det skal skje en nøye vurdering av de utenriks- og innenrikspolitiske forhold i mottakerlandet. I Soria Moria II sier regjeringen at den vil opprettholde og videreutvikle et strengt regelverk for norsk våpeneksport, og regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land og arbeide for at dette blir en norm i Nato. Dette støtter LO. «Internasjonal solidaritet» Fellesforbundet gikk mandag ut og støttet oljeboring i Lofoten. Hva tenker LO-sentralt om dette spørsmålet? Og hva tenker du som LOleder personlig er det riktige å gjøre? LO har ikke tatt stilling til om Lofoten og Vesterålen bør åpnes, men vi mener det er viktig at det snart kommer en konsekvensutredning i disse områdene. En beslutning om området skal åpnes eller ikke, vil ha et mer solid grunnlag når en konsekvensutredning er lagt fram. Vi har hele tiden ment at Stortinget må ha solid kunnskap om den betydningen petroleumsvirksomhet i nordområdene vil ha for andre næringer, miljøet, økonomi, sysselsetting og velferd, før endelig beslutning om åpning eller ikke tas. Changemakers leder, Ingrid Aas Borge, mener Norge må spørre seg selv hva slags arbeidsplasser man egentlig ønsker seg: Er det våpen og olje LO og Flåthen vil løfte fram som framtidens industri? Changemaker sier det er «pinlig å bo i et land der en tror at det eneste vi kan er å pumpe olje og å lage våpen». Hva tenker LOlederen om et slikt perspektiv? Påstanden vitner om dårlig kunnskap både om norsk næringsliv og LOs næringspolitikk. LO arbeider for at Norge fortsatt skal ha et mangfoldig næringsliv. Vi har verdens reneste smelteverksindustri, verdensledende teknologi innen fornybar teknologi, en omfattende tjenesteytende sektor, vi er De burde absolutt være en del av løsningen, med å få med næringslivet og argumentere for grønne og varige arbeidsplasser, men de vil kaste alt på båten for å forlenge «oljeeventyret» med en slutt som Asbjørnsen og Moe hadde sensurert bort, sier Aas Borge. Samtidig påpeker lederen for Naturvernforbundet at glassklare posisjoner i oljeboringsaken kan være nøkkelen for å få norsk debatt videre: Det er på en måte befriende ærlig av Fellesforbundet å gå ut slik de gjør. Mens andre tåkelegger debatten, med å snakke om «konsekvensutredninger» og «kunnskapsinnhenting», må aktørene nå etter hvert ta stilling til det som er spørsmålet: For eller mot oljeboring i Lofoten. Først da vil vi få en redelig debatt, sier Haltbrekken i Naturvernforbundet. Hemmelighold og solidaritet Det er uklart hva Flåthen ytrer i lukkede styrerom på Kongsberg, denne kjøpstaden som ble «sølvbyen» til Christian Kvart, så «våpenbyen» og framover muligens også kjent som «dronebyen». For all informasjon om Flåthens møter eller uttalelser i Kongsberggruppens styrer holdes hemmelig. Informasjonssjef i Kongsberggruppen, Ronny Nilsen, begrunner hemmeligholdet på følgende måte i en epost til Ny Tid: «Av hensyn til forretningsmessige forhold og de krav vi er underlagt etter børs og verdi- 22 NY TID 9. NOVEMBER 2012

6 Perspektiv. TALER: LO-leder Roar Flåthen holder tale. Han kritiserer i dette intervjuet blant andre Changemaker for manglende kunnskap. FOTO: SCANPIX verdens fremste sjømatnasjon, vi har en verdensledende maritim sektor og så videre. Changemaker påstår at fagbevegelsen vil sikre norske arbeidsplasser i dag på kostnad av mennesker i fattige land. «Hvor er den internasjonale solidariteten?» spørres det. Hva tenker LO om dette perspektivet? Klimaendringene har allerede fått alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser i mange land - tydelig synliggjort på USAs vestkyst i oktober. Vi mener det ligger en stor utfordring i å bistå utviklingsland i forhold til klimautfordringen både når det gjelder teknologioverføring og tilpasning til de miljøendringer som allerede har funnet sted som følge av klimaendring. Her har Norge, som et av verdens rikeste land, en sentral rolle. Internasjonal faglig solidaritet står sentralt i LOs arbeid. LO har foreslått, sammen med WWF, Statkraft og Norfund, et norsk initiativ for teknologioverføring for å sikre best mulig klimateknologi i utviklingsland. Et forslag som var ment å skulle sikre at industriland finansierer investeringer, og som tilrettelegger for bruk av nyere og renere klimateknologi i utviklingsland. Fredslaget mener LO-lederen, med bakgrunn fra Kongsberg Våpenfabrikk og plass i styret, vil gjøre fagbevegelsen mindre interessert i å begrense våpeneksporten. De mener fagbevegelsen burde vært med på å dreie våpenproduksjon til sivil produksjon, men at Flåthens plass i styre vil gjøre det motsatte. Hva tenker du om Fredslagets utspill? Ingen kommentar, svarer Roar Flåthen. papirlovgivningen kan KONGSBERG ikke gi informasjon om styremøtestatistikk i nær sanntid. Dette er fordi slik informasjon for personer som er kjent med KONGSBERGs virksomhet og/eller verdipapirer kan medføre at disse kan lese ut informasjon som kan være skadelig for KONGSBERG og/ eller som vi kan være lovpålagt å holde konfidensielt.» På spørsmål om det er noe av dette som skulle forhindre LO-lederen fra å opplyse hva han uttaler på vegne av LO i styret, svarer Nilsen kort: «Retningslinjene gjelder for alle styremedlemmene.» Changemaker er skuffet over LOs manglende solidaritet i våpen- og klimasaken. «Å arbeide for avspenning, nedrustning og fred.» LOs formålsparagraf, punkt 7 Fagbevegelsen vil sikre norske arbeidsplasser i dag på kostnad av mennesker i fattige land. Klimaendringene rammer fattige hardest, og våpnene våre blir dessverre brukt i krig og konflikt i Sør. Gjelder solidariteten bare for norske arbeiderer? Hvor er den internasjonale solidariteten, undrer Borge i Changemaker. For hvis ikke den internasjonale solidariteten finnes i fagbevegelsen, hvor finnes den da? NY TID 9. NOVEMBER

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

NORGES. PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge. AKTUELT Skjebneår for Irak. KLIMA Hva skjer etter København?

NORGES. PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge. AKTUELT Skjebneår for Irak. KLIMA Hva skjer etter København? ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 01/2010 KR. 79 NORGES SKYGGESIDE Norge liker å framstå som en fredsnasjon og best på bistand. Nå kaster våpenindustri, oljeeksport og uetisk handel mørke skygger,

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. Dagsorden (nr. 63):

Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. Dagsorden (nr. 63): 2015 14. april Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Hans Torgersen 2807 Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n Dagsorden (nr. 63): 1. Innstilling fra

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 286 12. feb. 1) Endringer i klimakvoteloven 2) Representantlovforslag fra repr. Korsberg, Solvik-Olsen, 2009 Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Norge tjener fett på våpensalg

Norge tjener fett på våpensalg GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 9 2010 B-Postabonnement Fredsnasjonen som ble rik på krig: Foto: Yarden Sachs/CC. Foto: Paul Oosten/CC. Norge tjener fett på våpensalg Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 1 INNHOLD Kampanjen for Framtidsombud... 3 Hva er et Framtidsombud?... 4 Hva vil Framtidsombudet jobbe med?... 6 Hvorfor trenger vi

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet Audun Lysbakkens tale til landsmøtet (Med forbehold om endringer) Kjære landsmøte, kjære SV Takk for en god dag i går. Takk for ærlighet, raushet og mot. Takk for tilliten. Mitt bysbarn Georg Johannessen

Detaljer

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Finansministeren Kristin presenterer statsbudsjettet Side 3 7 Intervju Vill vest eller veto Side 12 Oppsummering 365 dager med Soria Moria Side 16 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Stein

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27): 428 Em. 6. mai A) Omstillingslova, B) Endringar i minerallovgivinga 2008 Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling frå næringskomiteen

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003 SAFE Magasinet Nr. 5/6 2003 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 OFS sier ja til oljevirksomhet i Barentshavet, Terje Nustad men! Side 2 Svakheter i utredning om petroleum Mette Møllerop Side 3 5 Ingen

Detaljer

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Vi viser til YS høringsdokument for identitets- og organisasjonsprosjektet Synlighet, vekst og politisk slagkraft. Finansforbundet ser svært

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer