Klimastrategisk plan 2010 Landsorganisasjonen i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimastrategisk plan 2010 Landsorganisasjonen i Norge"

Transkript

1 «Klimatrusselen er så alvorlig for alt liv på jorda, at det ikke finnes noe alternativ til å ta den på alvor.» LO-leder Roar Flåthen Klimastrategisk plan 2010 Landsorganisasjonen i Norge RAPPORT: I 2010 kom LO med sin klimaplan. I 2012 vil ikke leder Roar Flåthen utelukke at LO går inn for oljeboring Klimaendringer i Lofoten. FAKSIMILE: er den LOstørste utfordringen Som en stor samfunnsaktør skal LO bidra til menneskeheten står overfor. Det er avgjørende å spre mer kunnskap og skape større vilje for Solidaritet. for alt liv «Klimatrusselen på jorda klimaendringene er så alvorlig for kan alt stoppes. liv på jorda, Alle må at det bidra, ikke og finnes fagbevegelsen noe alternativ en viktig til å ta rolle den i dette på alvor.» arbeidet. har Dette sitatet fra den mektige LO-lederen Roar Flåthen står svart på lysegrønt på forsiden LO av vil Landsorganisasjonens arbeide for et bærekraftig dokument samfunn der velstand Plan, publisert ikke utvikles i på Den be- Klimastrategisk mektige kostning LO-lederener som gjennom siden 2007 kortsiktig ressursbruk og av kommende generasjon- har representert 22 forurensende aktiviteter. Kampen mot klimafagforbund og nærmere endringer er også nor-eske for solidaritet medlemmer, alle mennesker på jorda. kamp mot fattigdom og påpeker i planen at «klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor... Alle må bidra, og fagbevegelsen har en viktig rolle i dette arbeidet.» Men snaue to år etter strategiplanens utgivelse skvalpet det denne uka et oljesvart utspill inn over LOs lysegrønne dokumenter. For mandag 5. november gikk lederen for Fellesforbundet, Arve Bakke, ut og åpnet for oljeboring i de sårbare havområdene utenfor Lofoten Ingrid Aas Borge, Changemaker og Vesterålen. Fellesforbundet er et av LOs største fagforbund, og omfatter over arbeids- å takere gjennomføre i Norsk klimatiltak. Jern- og Metallarbeiderforbund og Hotell- plan (2007) og Restaurantarbeiderfor- var et overordnet LOs første klimastrategiske dokument bundet. som beskrev utfordringer, målsettinger og områder for fagbevegelsens klima- Bakke krever nå at oljeboringforslaget tas opp på LO-kongressen våren I arbeid. dagens Nå Ny er Tid tiden utelukker moden for ikke å ta Flåthen et skritt at videre. Bakkes Klimastrategisk forslag kan få gjennomslag, plan 2010 beskriver noe som LOs arbeidsområder og tiltak kan framover medføre for støtte å få ned klimagassutslippene. til oljeleting ved Lofoten rett etter stortingsvalget i Bakke sitter også i sentralstyret til Arbeiderpartiet. «Jeg forventer at Flåthen bruker taleretten sin i tråd med LOs eget handlingsprogram.» Ingrid Aas Borge, Changemaker Bakkes forslag går ut på at «Nordland VI åpnes for letevirksomhet høsten 2013, og at det foreligger en konsekvensutredning for petroleumsaktivitet i Nordland VII og Troms II i løpet av 2014». Intet område langs kysten skal være varig vernet. Vi skal utvinne ressursene i takt med kunnskap, teknologi og kompetanse, uttalte Bakke til NTB. Bakke mener det er på tide at LO tar stilling til saken. Vi driver allerede oljevirksomhet både nord for og sør for disse områdene. Vi ser ingen grunn til å stoppe akkurat der, sa Bakke til NTB. Mektig lobby I miljøbevegelsen rister flere på hodet over forslaget fra Fellesforbundet: Dette er ikke helt uventet. Fellesforbundet har ønsket boring i Lofoten i lang tid. Men vi er klar for omkamp. Det sier leder for Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, til Ny Tid. Haltbrekken mener det ligger ingen ny kunnskap i bunn for at stengingen av Lofoten bør revurderes. SV har partiets nestleder Bård Vegar Solhjell som miljøvernminister. Og nå står det på SVs nettsider om Regjeringens midlertidige oljefredning av Lofoten, etter et vedtak i fjor: «Med dette vedtaket har Norge vist hvordan en kan sette grenser for oljebransjens tilgang til verdifulle havområder, selv med et historisk press fra en mektig lobby.» Fjorårets fredning av Lofoten er regnet som en av de store klimaseirene til SV. Sam- 18 NY TID 9. NOVEMBER 2012

2 Perspektiv. DRONE: I mai ble det kjent at Kongsberggruppen har inngått samarbeid med Northrop Grumman om å levere deler til Natos overvåkingsdrone RQ-4 Global Hawk. Denne dronen brukes blant annet over Afghanistan, Pakistan og Irak. Den skal selv ikke være utstyrt med våpen, men kobles til Nato-kriger ved at den er med på å utpeke bombemål. FOTO: NORTHROPGRUMMAN tidig har partiet det siste året sagt at det vil bygge bro mellom fagbevegelsen og miljøbevegelsen. Men nå distanserer partiet seg fra Bakke og Fellesforbundet: Vi er veldig uenig i Fellesforbundets utspill, og vi har ingen tro på at de vil få med seg resten av LO, sier SV-partisekretær Silje Schei Tveitdal til Ny Tid. Tveitdal er ikke spesielt bekymret for Bakkes krav. Hun mener tiden jobber for både miljøet og SV i denne saken. Det blir tydeligere og tydeligere at klimasaken er viktigere enn økt oljeutvinning. Vi mener at det er langt mer fornuftige næringer å satse på i Lofoten som fiskeri og reiseliv. Partisekretær Tveitdal er tidligere leder av Natur og Ungdom og nå gift med Naturvernforbund-leder Haltbrekken. «Roar Flåthen er en utmerket ressurs for Kongsberggruppen, spesielt på grunn av sin spesielle kjennskap til bedriften.» Trond Giske, 23. oktober Våpendrageren Mandag kom det også fram at Kongsberggruppen nå arbeider for å fremme mer droneteknologi og lobbyvirksomhet og i USA. Også her har LO-leder Roar Flåthen en omstridt rolle. Han ble nemlig i april utpekt av Regjeringen til å sitte i styret til våpenprodusenten Kongsberggruppen. «Det er bra for Kongsberg, det er det viktigste.» Slik lød konklusjonen til nærings- og handelsminister Trond Giske da han i høst ble konfrontert med at regjeringen hadde presset våpenselskapet til å opprette en egen styreplass til LO-leder Flåthen. «Han er en utmerket ressurs for Kongsberggruppen, spesielt på grunn av sin spesielle kjennskap til bedriften,» uttalte Giske til NRK 23. oktober. Den spesielle kjennskapen til Flåthen bunner i LO-lederens historie. Flåthen startet i smia i gamle Kongsberg Våpenfabrikk i Han ble fagforeningsleder og gikk deretter gradene i fagforeningen Jern NY TID 9. NOVEMBER

3 og Metall. Nå sitter Flåthen i styret til sin gamle bedrift. Ikke alle mener dette er uproblematisk. Norges Fredslag mener styreplassen kan være med å skape problematiske bånd mellom fagbevegelsen og våpenindustrien. Spesielt med tanke på LO-lederens fortid: Flåthen har lenge jobbet i Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Jern og Metall, og vi er skeptiske til at det er med denne bagasjen han får styreplassen. Slik vil Fagbevegelsen bli mer sensitiv til industrien og mindre interessert i å begrense våpeneksporten, sier fungerende leder i Fredslaget, Hannah Eline Ander, til Ny Tid. På spørsmål om LO-lederen ser noe problematisk med å sitte i styret i Kongsberg Gruppen ASA, svarer Flåthen slik til Ny Tid: «Ingen kommentar». Ledende verv «Flåthen arbeidet tidligere ved Kongsberg Våpenfabrikk i en årrekke hvor han også var klubbformann fram til Flåthen har siden hatt ledende verv i fagbevegelsen og har de siste fem årene vært leder i Landsorganisasjonen. Flåthen har gjennom sin virksomhet en betydelig innsikt i norsk nærings- og samfunnsliv.» Slik heter det i innstillingen fra valgkomiteen i «Kongsberg Gruppen ASA» den 11. april. Valgkomiteen påpeker at det er liten grunn til at noen av styremedlemmene skal skiftes ut, men at det er rom for å utnevne varamedlemmer. Konklusjonen blir dermed, etter press fra statsråd Trond Giske, «at styret suppleres med ett fast møtende varamedlem med møte- og talerett, men uten stemmerett, samt at LO-leder Roar Flåthen velges til dette verv». I fjor sommer tok den gamle våpenmekanikeren med seg Aftenposten på rundtur i våpenfabrikken til Kongsberggruppen. Han viste blant annet frem det nye supermissilet «Naval Strike Missile» Kongsbergs egenutviklede rakettvåpen. Aftenposten skriver: «Flåthen vet godt hvor han kommer fra. Han sier «vi» når han snakker om bedriftene med røtter i Kongsberg Våpenfabrikk. Og han vil vise frem Kongsberg Gruppens nye fabrikkhall. Den er på kvadratmeter, investeringen er på én milliard kroner.» Ander i Fredslaget kommenterer saken slik: Ideelt sett skulle fagbevegelsen og fredsbevegelsen samarbeidet om å dreie denne industrien fra militær til sivil produksjon. Det at Flåthen sitter i styret hos en av landets største våpenfabrikker, bidrar til det motsatte, sier Ander. Norges Fredsråds leder, Hedda Langemyr, mener det først og fremst er opp til LO selv å vurdere hvor vidt Flåthens styreplass er problematisk eller ikke. Det er ikke overraskende at LO ønsker å være representert i styrene til store, norske virksomheter, sier Langemyr. Hva bør Flåthen bruke taleretten sin til? Han må selvfølgelig bruke sin plass i styret til å formidle det som er LOs politikk. Slik vi oppfatter LO, er organisasjonen kritisk til norsk våpenindustri, ønsker sluttbrukererklæringer og restriksjoner på eksport. Samt at LO ikke vil at Kongsberggruppen, i likhet Raufoss, opptrer med utenlandske datterselskaper for å komme unna norske regler for eksport av militært materiell, uttaler Langemyr. Også Changemaker ønsker seg en aktivistisk Flåthen i Kongsberg-styret. Jeg håper og forventer at han bruker taleretten og innflytelsen sin i tråd med LOs eget handlingsprogram, sier Ingrid Aas Borge, leder av Changemaker, til Ny Tid. Hun påpeker at Kongsberggruppen leverer krigsmateriell til flere land der menneskerettigheter blir nedprioritert i stor grad, noe som ikke er i tråd med LOs handlingsprogram for menneskerettigheter. Borge viser til LOs egne vedtekter, der det under «LO skal alltid være fri og uavhengig og har som formål:», står i punkt 6: «Å arbeide for avspenning, nedrustning og fred.» LOs paragraf 7 under «formål» lyder som følger: «Å utvikle det internasjonale faglige samarbeidet, og å drive internasjonalt solidaritetsarbeid.» «Fagbevegelsen blir mer sensitiv til industrien og mindre interessert i å begrense våpeneksporten.» Hannah Eline Ander, Fredslaget Dette håper jeg Flåthen er klar over og noe han ikke velger å ignorere, men heller tar tak i og forsøker å gjøre noe med, sier Aas Borge. «Olja Borten Moe-effekt» Samtidig med utspillet fra Fellesforbundet venter man på at Senterungdommen skal 20 NY TID 9. NOVEMBER 2012

4 Perspektiv. PROTEST: I oktober holdt amerikanske borgere, og Imran Khan, en protest mot Nato-landenes droneangrep i Tank, Pakistan. FOTO: SCANPIX bestemme seg for hvor de står i oljeboringsaken. Leder for Senterpartiets ungdomsorganisasjon, Sandra Borch, uttalte nylig til Adresseavisen at «dette vil nok overraske mange. Men med tanke på dagens teknologi og utvikling mener jeg det er håpløst å si nei til oljeutvinning bare for å si nei.» Landsmøtet i Sps ungdomsparti samles i Bodø november. Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, Changemaker, mener det er sammenheng mellom Senterungdommens oljeflørt og utspillet fra Fellesforbundets Arve Bakke. Dette er «Olja Borten Moe-effekten». Med en så rabiat minister, som vil bore mest mulig og krige mest mulig med miljøbevegelsen, legger han til rette for at utspill av denne typen blir enda vanligere og mindre ekstremt, sier Changemaker-leder Ingrid Aas Borge. Hun er kritisk til fagbevegelsens olje- og våpenflørt: For oss ser det ut som om fagbevegelsen lukker øynene for klimautfordringene. NY TID 9. NOVEMBER

5 Ingen kommentar Roar Flåthen sier LO støtter strenge regler for våpeneksport og et mer klimavennlig næringsliv. Men han nekter å si hva styreplassen i Kongsberggruppen benyttes til. AV TORBJØRN TUMYR NILSEN «LO har ikke tatt stilling til om Lofoten bør åpnes, men vi mener det er viktig med en konsekvensutredning.» Roar Flåthen, LO-leder Intervju. Hvorfor har det vært viktig for deg og LO å komme inn i styret i Kongsberggruppen, Roar Flåthen? LO blir fra tid til annen forespurt om å sitte i styrer der vi ikke har eierinteresser. Da er det kompetanse om næringspolitikk og arbeidslivet som er etterspurt. Det er derfor ikke noe nytt at representanter fra ledelsen i LO og forbund blir oppnevnt til styreverv i viktige statlige selskaper og utvalg sammen med representanter fra næringslivet. Dette er en viktig side ved den norske modellen, svarer Flåthen. Hvordan ønsker LO-lederen å påvirke arbeidet til Kongsberggruppen når du har talerett, men ikke stemmerett? Hvilke perspektiver er det som skal formidles? Der har jeg ikke annet svar enn på forrige spørsmål. Kongsberggruppen og Nammo starter et nytt lobbyselskap for å få en fot innenfor den amerikanske forsvarsindustrien. Hva tenker LO, med sitt nye styremedlemskap i KG, om en slik satsing? Spørsmål om Kongsberg Gruppens virksomhet må stilles til selskapet. LO-familien utgjør 22 fagforbund med nærmere medlemmer. Har LO-lederen støtte i medlemsmassen til å inneha en slik styreplass? Det er lang tradisjon for LOs og forbundenes ledelse å være representert i bedriftsstyrer i store norske selskaper og i viktige offentlige institusjoner. Det er et viktig element i den norske arbeidslivsmodellen og det norske partssamarbeidet. LO har en offensiv internasjonal linje, med blant annet et sterkt Palestina-engasjement. Ser LO-lederen noen dilemmaer ved å sitte i styre til en våpenfabrikk med en offensiv dronesatsing? Det er alltid etiske utfordringer forbundet med eksport av forsvarsmateriell. Det er derfor betryggende at det i norske retningslinjer heter at salg ikke skal skje til områder hvor det er krig eller krig truer, og ikke til land der det er borgerkrig. Det skal skje en nøye vurdering av de utenriks- og innenrikspolitiske forhold i mottakerlandet. I Soria Moria II sier regjeringen at den vil opprettholde og videreutvikle et strengt regelverk for norsk våpeneksport, og regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land og arbeide for at dette blir en norm i Nato. Dette støtter LO. «Internasjonal solidaritet» Fellesforbundet gikk mandag ut og støttet oljeboring i Lofoten. Hva tenker LO-sentralt om dette spørsmålet? Og hva tenker du som LOleder personlig er det riktige å gjøre? LO har ikke tatt stilling til om Lofoten og Vesterålen bør åpnes, men vi mener det er viktig at det snart kommer en konsekvensutredning i disse områdene. En beslutning om området skal åpnes eller ikke, vil ha et mer solid grunnlag når en konsekvensutredning er lagt fram. Vi har hele tiden ment at Stortinget må ha solid kunnskap om den betydningen petroleumsvirksomhet i nordområdene vil ha for andre næringer, miljøet, økonomi, sysselsetting og velferd, før endelig beslutning om åpning eller ikke tas. Changemakers leder, Ingrid Aas Borge, mener Norge må spørre seg selv hva slags arbeidsplasser man egentlig ønsker seg: Er det våpen og olje LO og Flåthen vil løfte fram som framtidens industri? Changemaker sier det er «pinlig å bo i et land der en tror at det eneste vi kan er å pumpe olje og å lage våpen». Hva tenker LOlederen om et slikt perspektiv? Påstanden vitner om dårlig kunnskap både om norsk næringsliv og LOs næringspolitikk. LO arbeider for at Norge fortsatt skal ha et mangfoldig næringsliv. Vi har verdens reneste smelteverksindustri, verdensledende teknologi innen fornybar teknologi, en omfattende tjenesteytende sektor, vi er De burde absolutt være en del av løsningen, med å få med næringslivet og argumentere for grønne og varige arbeidsplasser, men de vil kaste alt på båten for å forlenge «oljeeventyret» med en slutt som Asbjørnsen og Moe hadde sensurert bort, sier Aas Borge. Samtidig påpeker lederen for Naturvernforbundet at glassklare posisjoner i oljeboringsaken kan være nøkkelen for å få norsk debatt videre: Det er på en måte befriende ærlig av Fellesforbundet å gå ut slik de gjør. Mens andre tåkelegger debatten, med å snakke om «konsekvensutredninger» og «kunnskapsinnhenting», må aktørene nå etter hvert ta stilling til det som er spørsmålet: For eller mot oljeboring i Lofoten. Først da vil vi få en redelig debatt, sier Haltbrekken i Naturvernforbundet. Hemmelighold og solidaritet Det er uklart hva Flåthen ytrer i lukkede styrerom på Kongsberg, denne kjøpstaden som ble «sølvbyen» til Christian Kvart, så «våpenbyen» og framover muligens også kjent som «dronebyen». For all informasjon om Flåthens møter eller uttalelser i Kongsberggruppens styrer holdes hemmelig. Informasjonssjef i Kongsberggruppen, Ronny Nilsen, begrunner hemmeligholdet på følgende måte i en epost til Ny Tid: «Av hensyn til forretningsmessige forhold og de krav vi er underlagt etter børs og verdi- 22 NY TID 9. NOVEMBER 2012

6 Perspektiv. TALER: LO-leder Roar Flåthen holder tale. Han kritiserer i dette intervjuet blant andre Changemaker for manglende kunnskap. FOTO: SCANPIX verdens fremste sjømatnasjon, vi har en verdensledende maritim sektor og så videre. Changemaker påstår at fagbevegelsen vil sikre norske arbeidsplasser i dag på kostnad av mennesker i fattige land. «Hvor er den internasjonale solidariteten?» spørres det. Hva tenker LO om dette perspektivet? Klimaendringene har allerede fått alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser i mange land - tydelig synliggjort på USAs vestkyst i oktober. Vi mener det ligger en stor utfordring i å bistå utviklingsland i forhold til klimautfordringen både når det gjelder teknologioverføring og tilpasning til de miljøendringer som allerede har funnet sted som følge av klimaendring. Her har Norge, som et av verdens rikeste land, en sentral rolle. Internasjonal faglig solidaritet står sentralt i LOs arbeid. LO har foreslått, sammen med WWF, Statkraft og Norfund, et norsk initiativ for teknologioverføring for å sikre best mulig klimateknologi i utviklingsland. Et forslag som var ment å skulle sikre at industriland finansierer investeringer, og som tilrettelegger for bruk av nyere og renere klimateknologi i utviklingsland. Fredslaget mener LO-lederen, med bakgrunn fra Kongsberg Våpenfabrikk og plass i styret, vil gjøre fagbevegelsen mindre interessert i å begrense våpeneksporten. De mener fagbevegelsen burde vært med på å dreie våpenproduksjon til sivil produksjon, men at Flåthens plass i styre vil gjøre det motsatte. Hva tenker du om Fredslagets utspill? Ingen kommentar, svarer Roar Flåthen. papirlovgivningen kan KONGSBERG ikke gi informasjon om styremøtestatistikk i nær sanntid. Dette er fordi slik informasjon for personer som er kjent med KONGSBERGs virksomhet og/eller verdipapirer kan medføre at disse kan lese ut informasjon som kan være skadelig for KONGSBERG og/ eller som vi kan være lovpålagt å holde konfidensielt.» På spørsmål om det er noe av dette som skulle forhindre LO-lederen fra å opplyse hva han uttaler på vegne av LO i styret, svarer Nilsen kort: «Retningslinjene gjelder for alle styremedlemmene.» Changemaker er skuffet over LOs manglende solidaritet i våpen- og klimasaken. «Å arbeide for avspenning, nedrustning og fred.» LOs formålsparagraf, punkt 7 Fagbevegelsen vil sikre norske arbeidsplasser i dag på kostnad av mennesker i fattige land. Klimaendringene rammer fattige hardest, og våpnene våre blir dessverre brukt i krig og konflikt i Sør. Gjelder solidariteten bare for norske arbeiderer? Hvor er den internasjonale solidariteten, undrer Borge i Changemaker. For hvis ikke den internasjonale solidariteten finnes i fagbevegelsen, hvor finnes den da? NY TID 9. NOVEMBER

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Innhold Varighet 3 Forankring 3 Utdanningsforbundets engasjement 4 Utdanning for bærekraftig utvikling 4 Innsatsområder 2014/2015

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Skrive drøftingstekst

Skrive drøftingstekst Skrive drøftingstekst Et forsøk med modelltekst Skriveseminar Blindern 19.09.13 Tonje Krogdahl Asker vgs Utgangspunktet O Fag: norsk i samarbeid med samfunnsfag O Læringsmål: å lage struktur i tekst og

Detaljer

Stem Rødt! Program valgkampen 2009 RØDT. Foto: tsmyther/cc

Stem Rødt! Program valgkampen 2009 RØDT. Foto: tsmyther/cc Stem Rødt! Foto: tsmyther/cc Program valgkampen 2009 RØDT Foto: David Muir/CC Krisepakker til folk, ikke banker Festen på verdens børser er over, og det er folk flest som sitter igjen med regningen. Flere

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

VÆRØY FISKARLAG. Lofotrådet i svarbrev: KU og 3-1 i petroleumsloven = åpningsprosess

VÆRØY FISKARLAG. Lofotrådet i svarbrev: KU og 3-1 i petroleumsloven = åpningsprosess VÆRØY FISKARLAG E-post: vaeroyfiskarlag@hotmail.com 8063 VÆRØY PRESSEMELDING FRA VÆRØY FISKARLAG: Lofotrådet i svarbrev: KU og 3-1 i petroleumsloven = åpningsprosess Værøy Fiskarlag har nå fått tilsvar

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 05/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 31.januar-01. februar 2013 Referanser: Saksdokumenter: Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen!

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen! 1 ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kamerater gratulerer med dagen! Helt siden de første arbeiderne i 1889 løftet sine paroler og sammen markerte arbeidernes internasjonale solidaritetsdag,

Detaljer

Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden? Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden? Innhold: Forord...side 4 Norge i Verden Innledning... side 10 Leila Hafzi... side 12 Kjersti Kleven... side 16 Inger Elise Ekornås... side 20 Jon S. von Tetzchner...

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer

Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer Gaute Wahl Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer Vårt mål Å hindre at de verdifulle og sårbare

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

GLOBALE KLIMAUTFORDRINGER HAR VI ET GRUNNLOVSVERN? Pål W. Lorentzen

GLOBALE KLIMAUTFORDRINGER HAR VI ET GRUNNLOVSVERN? Pål W. Lorentzen GLOBALE KLIMAUTFORDRINGER HAR VI ET GRUNNLOVSVERN? Pål W. Lorentzen 1 1. KLIMASITUASJONEN Status: Verdens nasjoner makter ikke å begrense utslippene av klimagasser på en måte som kan holde den gjennomsnittlige

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

!, fjs. sam fun nsf~g

!, fjs. sam fun nsf~g !, fjs Mette Jostein Haraldsen Ryssevik sam fun nsf~g Kapittel 3: Norsk mangfold 40 Deli Kultur og samfunn - ä leve sammen Typisk norsk? 41 Hvem er norsk? 43 Bade norsk og same 44 Norge - et kristent land?

Detaljer

Sentrale saker sett fra OLF. Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening

Sentrale saker sett fra OLF. Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening Sentrale saker sett fra OLF Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening 1 Agenda for innledning og diskusjon 1. Norsk olje og gass i 40 år,

Detaljer

På vei inn i dag hilste jeg på våre fagforeningskamerater i Atea! De er i streik. Det samme gjør HKs medlemmer ved Forbo Flooring AS.

På vei inn i dag hilste jeg på våre fagforeningskamerater i Atea! De er i streik. Det samme gjør HKs medlemmer ved Forbo Flooring AS. 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen ÅPNINGSTALE Kamerater! Venner! På vei inn i dag hilste jeg på våre fagforeningskamerater i Atea! De er i streik. De steiker

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Samfunnsøkonomenes Høstkonferanse Oslo 17. september 2009 Statoil må vokse ute Ingen nødvendighet at aktivitetene i Norge faller

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Skillelinjene i norsk politikk har blitt tydeligere med den sittende regjeringen. Regjeringen og samarbeidspartene har pekt ut omstilling

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. ÅPNING AV LOFOTAKVARIETS HAVMILJØUTSTILLING. Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. Først vil jeg takke for invitasjonen. Norsk fiskerinæring er ei næring med

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Bokloven og forskningen

Bokloven og forskningen Bokloven og forskningen Knut Løyland, Telemarksforsking Foredrag på Kulturrikets tilstand, Oslo den 30.10 2013 I forbindelse med den rød-grønne regjeringens ønske om å innføre enn boklov, ville den i forkant

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Hanne Markussen Eek, styreleder i Norsk Bergindustri Fagseminar mineraler Hva skal jeg snakke om Hvilken rolle har bergindustrien Norsk Bergindustri Hvordan

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen. 41 1 Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

BRYTNINGSTID. Norsk olje og gass

BRYTNINGSTID. Norsk olje og gass Norsk olje og gass BRYTNINGSTID Tale av styreleder Tor Arnesen til årskonferansen i Norsk olje og gass, Radisson Blu Plaza, Oslo, torsdag 5. mars 2015 Statsminister, Kjære venner og kolleger Den 13. april

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Handel med høy pris. Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret. Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014

Handel med høy pris. Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret. Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014 Handel med høy pris Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014 «Don t bring US food standards here» Foto: Jamie Oliver «[TTIP] har

Detaljer

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima Gjennomført september-desember 2013 Kjersti Fløttum og Vegard Rivenes, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Detaljer

Kan sjømat bli den nye oljen? Regjeringas visjoner for utvikling av sjømatnæringa

Kan sjømat bli den nye oljen? Regjeringas visjoner for utvikling av sjømatnæringa Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen Kan sjømat bli den nye oljen? Regjeringas visjoner for utvikling av sjømatnæringa Tale til Sjømatkonferansen i Bergen, 22. november 2010 2 Kjære alle sammen!

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

Et spill for galleriet

Et spill for galleriet Et spill for galleriet Denne reinflokken i Kvalsund har slått seg ned ved Repparfjorden for kvelden. I morgen er det møte og befaring om innsigelsene i reguleringsplanen for den omstridte Nussirgruva.

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer