KRISTNE ARBEIDERE. En kristen sosialdemokrati i møte med ytre Høyre s. 6 og 7. snakker om kristne verdier s.8 og 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTNE ARBEIDERE. En kristen sosialdemokrati i møte med ytre Høyre s. 6 og 7. snakker om kristne verdier s.8 og 9"

Transkript

1 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr årgang Valgfrihet for hvem? s. 4 og 5 En kristen sosialdemokrati i møte med ytre Høyre s. 6 og 7 Fagforbundets nye nestleder snakker om kristne verdier s.8 og 9

2 FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Ny regjering - hva nå? Ansvarlig redaktør: Jan Rudy Kristensen Redaksjonskomité: Ingrid Sagranden Rachel Lørum Mari Aaby West Tilrettelegging: Maria Hevzy Innholdet i bladet representerer nødvendigvis ikke redaksjonens syn Har du innspill på stoff i bladet, kan dette sendes på e-post til forbundskontoret Redaksjonsarbeidet avsluttet Postadresse: Postboks 8779 Youngstorget 0028 Oslo Besøksadresse: Youngstorget 2a 5. etasje Oslo E-post: Telefon: Forbundssekretærer: Ragnhild Helene Kaski María Hevzy Konti: Magasinet: Forbundet: Layout og trykk: 07 Gruppen AS, Oslo ISSN Forsidebildet: Nyvalgt nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug Foto: Ylva Berge Foto: María Hevzy Norge har fått ny regjering. Ei mørkeblå regjering. Riktignok uten et flertall bak seg, men stortingsflertallet, og folket, ønska et alternativ til den rødgrønne regjeringa. Dette har satt oss i en situasjon med Fremskrittspartiet i regjering, og Norge har plassert seg ytterst til høyre politisk. Vi har den grunnholdningen at norske politikere er skikkelige mennesker, og ønsker det beste for land og folk. Sjøl om vi er uenige, må vi gå ut fra at de folkevalgte handler i god tro. Men sjøl om vi tror på de gode intensjoner er det grunn til bekymring. Sjøl om regjeringa ser ut til å sette sin politikk på dagsorden kun litt av gangen, er det en ny retning vi ser. En retning der de rike gis skattelettelser og vanlige folk må betale mer for barnehageplass og SFO. Vi ser en retning der tryggheten i fellesskapet gradvis skal erstattes av profitører som fellesskapet skal skaffe overskudd ved å tilby dem skattepenger for å utføre tjenester som i dag utføres av fellesskapet. Det offentlige tjener ikke penger på de som trenger tjenester. Heldigvis! Det handler om moral! Valgkampen blant kristne velgere nådde denne gangen et lavmål. De mørkeblå kristne forsøkte å framstille valget som en kamp om tro. De snakka om å innføre en slags religiøs stat, og folket skulle kristnes gjennom lover og regler. Olav den Hellige med sin sverdreligion ville fryda seg over språkbruken. Minipartiet De Kristne villeda bevisst velgerne med å gi inntrykk av å ha stor oppslutning, og framstilte seg som Guds eget parti. Kristenledere som støtta arbeidebevegelsens kamp for rettferdighet, ble nærmest trakassert Valgkampen fra de mørkeblå kristne baserte seg til dels på svindel. De fikk det til å virke som om landet skulle endre retning i åndelig sammenheng ved å skifte ut den rødgrønne regjeringa. Vårt Land påpekte tidlig i valgkampen at argumentasjonen var et falsum ved å gjennomgå alle saker som ble framstilt som kristne og hva partiene hadde stemt angående dette, men retorikken fortsatte med uforminska kraft. Realitetene er kommet for en dag, i disse sakene blir alt som tidligere. Men i saker som mange kristne oppfatter som viktige, som rettferdighet nasjonalt og internasjonalt, og kamp mot fattigdom, fører vår nye regjering landet i feil retning. Skattelette til milliardærer er ikke mye å skryte av og regjeringas forsøk på kutt i u-hjelpa er også et trist faktum. Kutt i fedrekvoten er pinlig og familiefiendtlig. Hvorfor skal fars rett til kontakt med sine barn reduseres? Farsbildet står jo sterkt i kristendommen, der vi ber til vår himmelske far! Kristne Arbeidere mener at politikken som formes skal være god for alle, uavhengig av tro og livssyn. Kampen for rettferdighet, demokrati, miljø og velferdsstat er ordninger som omfatter alle. Når det gjelder spørsmål om kristentro mener vi det handler om det standpunktet den enkelte tar til Jesus Kristus. Da Jesus for opp til himmelen etter sin oppstandelse ga han ikke oppdraget om å forkynne evangeliet til keiseren eller staten. Han ga dette oppdraget til vanlige arbeidsfolk, sine disipler, og han ga åndelig utrustning til å gjennomføre det. Forkynne evangeliet er en oppgave for den enkelte kristne, for kirker og menigheter. Et politisk valg kan og bør ikke endre dette! Vi skal straks feire julehøytida. Vi feirer at Jesus ble født, han som gir evig liv til alle mennesker. Vi ønsker god jul til alle, og ny innsats for en bedre verden i et nytt år! Minneord for Ernst Gran Ernst Gran, født 6. oktober 1944, gikk bort 26. august Ernst Gran har en lang historie i Kristne Arbeidere. Han var en mann som alltid stilte opp. Både til sentrale og mindre sentrale verv eller arbeidsoppgaver. Ikke minst gjorde han en solid innsats som sekretær i forbundsstyret, og de mange protokollene han har skrevet fra styremøter har vært nøyaktige og opplysende. Også ved en lang rekke landsmøter har protokollføringen vært i hans erfarne og sikre hender. Ernst gjorde en viktig innsats som Kristne Arbeideres representant i arbeidet med Olavskulen, det som i dag heter Bømlo folkehøgskole. Han har blant annet vært ordfører i skolens representantskap. Ernst har tilbrakt et betydelig antall døgn på Bømlo i forbundets tjeneste. I tillegg var han aktiv i nordisk og internasjonal sammenheng. I ei årrekke var Ernst engasjert i International League of Religious Socialists. Det var i skoleverket Ernst fant sin livsoppgave, både bak kateteret og i administrasjonen av skoleverket i hjemkommunen Aurskog-Høland. Her har han også lagt ned en betydelig politisk innsats, som medlem av kommunestyret fra 1977 til Han har blant annet vært leder for kommunens hovedutvalg for helse- og sosialsaker, og har også sittet i en lang rekke andre kommunale utvalg. Styremedlem i Akershus Arbeiderpresse og i fylkesstyret i Akershus Arbeiderparti er også oppgaver han har tatt på seg. Lokalt har Ernst hatt klokkertjeneste i Løken kirken. I tillegg hadde han et bredt engasjement på flere interessefelt. Ernst var et engasjert menneske, og når han engasjerte seg, gjorde han det med hele seg. Nå har Ernst Gran gått hjem til Herren. Vi lyser fred over hans minne! Jan Rudy Kristensen Forbundsleder Nils Petter har fylt 60 år Nils-Petter Enstad fylte 60 år 6. juni i år. Nils Petter er en engasjert kristen forfatter og skribent, og han har sitt åndelige hjem i Frelsesarmeen. Han ble ordinert som offiser i Frelsesarmeen i 1973, og arbeidet som dette i 13 år. I en årrekke har leserne til magasinet Kristne Arbeidere, og tidligere Brorskap, kunnet glede seg over velskrevne artikler av Nils Petter Enstad. Han har bidradd som ansvarlig redaktør, medlem av redaksjonsutvalg og som skribent for enkeltartikler. Når Nils Petter påtar seg en oppgave så gjør han det med sterkt engasjement og pliktfølelse. Han har en stor arbeidskapasitet, og har gjort en god innsats ved siden av annet arbeid og andre gjøremål. På tross av høy aktivitet og stort engasjement generelt leverer Nils Petter alltid. Kristne Arbeidere ønsker Nils Petter Enstad til lykke med vel overstått sekstiårsdag, og ønsker ham Guds velsignelse videre i livet! 2

3 Valgfrihet for hvem? Foto: Arbeiderpartiet Raymond Johansen talte til Kristne Arbeideres Landsmøte 13. oktober I talen snakka han både om valget, og om valgkampen overfor kristne velgere, men han valgte også å starte en større diskusjon om monopolisering av viktige verdibegreper, og kampen om innholdet i disse. Han mener at høyresida har sluppet for billig unna med å bruke begreper de ikke definerer innholdet i. Partisekretær Raymond Johansen på husbesøk i forbindelse med valgkampen. Foto: Arbeiderpartiet Hvilke begreper er det helt konkret du mener høyresida forsøker å monopolisere? Gjennom hele valgkampen var selve begrepet «kristne verdier» ganske langt framme. Men ingen definerte det. Når vi ser på sakene som fremmes av høyresida, så ser jeg i realiteten ingen tydelige referanser til konkrete kristne kjerneverdier som rettferdig fordeling og nestekjærlighet for eksempel. Hvordan kan man motvirke en sånn monopolisering? Jeg mener ikke at noe parti skal ha monopol på å være partiet for kristne, eller at det skal kunne stemples som ukristelig å stemme på det ene eller det andre. Det skal vi vokte oss for. Men jeg opplever en sterk tendens til at det nærmest settes ut et rykte om at det er ukristelig å stemme på Arbeiderpartiet. At ikke våre verdier som sosialdemokrater er forenelig med de kristne verdiene.vi så reaksjonene etter at Rune Edvardsen sa han støtta oss. Mange kristne ledere legger ikke skjul på at de stemmer KrF, eller andre partier lengre til høyre, og det mottar de ingen kritikk for. Men når noen går ut og støtter oss, og begrunner dette med kamp mot fattigdom og solidaritet med de svake, blir de nærmest framstilt som anti-krist. Dette må vi ta på alvor. Vi vil jobbe langsiktig for å avlive mytene som lages om oss. Det kan vi bare klare gjennom å ha en god dialog med kristenledere og organisasjoner i kristen-norge. Det er en stor oppgave vi må jobbe med hele tiden, ikke bare i valgkampen. Jeg mener vi i denne valgkampen har sett hvor viktig det har vært at Arbeiderpartiet og Kristne Arbeidere har samarbeida tett om disse spørsmåla de siste åra. hadde vi ikke gjort det, hadde vi stått uten verktøykasse da kristenhøyre mobiliserte for fullt. Du snakket også om høyresidas forsøk på å monopolisere begrepene «frihet og «rettferdighet», kan du forklare det? - Ekte frihet er å kunne leve relativt fri for bekymringer for hva som skjer om du blir sjuk, eller å kunne velge utdanning og yrkesvei utfra hva du har evner og lyst til å gjøre, og ikke utfra hva du har råd til, sier han. høyresidas frihet handler nesten utelukkende om fravær av regler som begrenser individets personlige frihet. Kutt i pappakvota, liberalisering av friskoleloven og økt bruk av kommersielle selskaper i helse- og omsorgssektoren er konkrete eksempler fra den nye regjeringas politikk. høyresidas frihet er både kortsiktig og begrensa. Det er en friheten til å greie seg sjøl. Vi tror på frihet gjennom gode fellesskapsløsninger. Det sikrer individene rom for å realisere sitt potensial og tar vare på de som faller utenfor. -I en sosialdemokratisk forståelse av rettferdighet, så er utgangspunktet at alle mennesker er like mye verdt. Når alle mennesker er like mye verdt, så blir det rettferdig i våre øyne å sikre like muligheter til alle, det gjør vi best gjennom fellesskapet. Friheten sikres også best gjennom fellesskapet, understreker Johansen. Vi ser at i mange land i Europa, så bygges velferdsstaten ned. Årsakene er blant annet et for lavt skattenivå, for mye liberalisme og mangel på regulering av finanssektoren over lang tid. Underfinansiering har bygd opp gjeld som nå må betales tilbake med penger som egentlig skulle gått til velferd. Fellesskapet svekkes og vanlige borgeres levestandard blir betydelig redusert, forteller Johansen -Men de aller rikeste berøres ikke av kuttene, fortsetter han. De trenger ikke velferdsstaten for å kunne betale for egne velferdsgoder. Da svekkes oppslutningen om fellesskapet. Vi vil ikke ha en slik utvikling i Norge. Det er ikke rettferdig, og det betyr mindre frihet for den enkelte. Høyre vil innskrenke en rekke friheter i samfunnet. Blant annet vil de fjerne maksprisen på barnehager slik at færre har råd til å sende barna sine dit. Dette vil føre til at færre får mulighet til å jobbe. Det er heller ikke frihet, avslutter Raymond Johansen. 4 5

4 En kristen sosialdemokrat i møte med ytre høyre Ehsan Fadakar, kommentator i svenske Aftonbladet, publiserte nylig en kronikk hvor han går hardt ut mot norsk politikk, retorikk og egoisme. Han begrunner sitt initiativ med at rasistiske partier ikke må normaliseres. Sentralt i ordskiftet som dermed har oppstått står svenskenes sammenligning av de svært islamkritiske Sverigedemokratene og Frp. Politikere fra alle norske partier forsøker iherdig å nyansere dette bildet. Mange av oss hørte Anne Holt på Skavlan. - Jeg trodde jeg ville skyte meg i begge kneskålene før jeg kom til å forsvare Frp, men det skal jeg altså gjøre nå. Hva ligger bak svenskenes bekymring? Hvilken erfaring har de med fremveksten av ytre høyre? Og hvordan reagerer kristne på dette? Eva-Lena Gustavsson er pastor i Torsby Misjonsforening og aktiv i Socialdemokrater for Tro og Solidaritet. Hun tar oss med på en reise inn i det svenske politiske landskapet. Fremveksten av ytre høyre i Sverige Med ujevne mellomrom leser vi at svenske nazisympatisører marsjerer i gatene. Eva-Lena gir oss en kort beskrivelse av den politiske utvik Bevara Sverige Svenskt, BSS, var en rasistisk organisasjon som arbeidet for å begrense innvandringen og å returnere innvandrere til deres fødeland. BSS ble stiftet i Stockholm i Siden starten har de hatt medlemmer med sterke bånd til nazistiske organisasjoner som Svensk Socialistisk Samling. Da BSS opplevde splittelser og ble lagt ned, gikk flere medlemmer sammen med Fremstegspartiets Stockholmsavdeling og etablerte Sverigepartiet. Dette partiet arbeider i dag mot innvandring og for et sterkt sentralstyrt og regulert samfunn. Det første partiet som kom inn i riksdagen var Ny Demokrati. Dette er et nyliberalt, høyrepopulistisk parti etablert i Ny Demokrati ble valgt inn i riksdagen og satt der i fire år. De ble også valgt inn i flere av landets fylkesting. Deres profil er lave skatter, liten offentlig sektor og en svært restriktiv flyktningpolitikk. Sverigedemokratene har sittet i riksdagen siden 2010 med 20 mandater. Dette er ett nasjonalistisk parti grunnlagt i Partiet har i tillegg vært nomineringsgruppe i den Svenske Kirken. Her er de representert på alle nivåer i hele landet. For to år siden reviderte Sverigedemokratene sin ideologiske profil og kaller seg i dag et sosialkonservativt parti. De er nå Sveriges tredje største parti og konkurrerer med Miljøpartiet de Grønne om denne plassen. Det nynazistiske Svenskenes parti ble etablert i Medlemmene overvåkes av sikkerhetspolitiet siden de assosieres med miljøer med hvit makt-ideologi. Partiet ble valgt inn i Grästorps fylkesting i Eva-Lena forteller at Svenskenes parti til hennes store bekymring er svært aktive i hennes eget fylke, Värmland. Her er det et sterkt nazistisk miljø. Ytre høyre blant kristne i Sverige Eva-Lena forteller at partiene på ytre høyre har kristne velgere og sympatisører. Prester støtter Sverigedemokratene offentlig og velgere beveger seg mellom Sd og Kristendemokraterna. Dette er svært konservative kristne. Jeg synes ikke kirkene har tatt aktivt avstand fra de fremmedfiendtlige kreftene. Med noen unntak. Flere burde gjøre som biskop Eva Brunne. Hun holdt en skarp preken da riksdagen åpnet for noen år siden. Eller presten Helle Klein som leder tankesmien Seglorna. Virkeligelig - flere burde gjøre som dem. Socialdemokrater for Tro og Solidaritet i møte med ytre høyre - For oss i Socialdemokrater for Tro og Solidaritet er det viktig å engasjere oss mot ytre høyre. Vi ser hvordan de antidemokratiske miljøene vokser og normaliseres i vårt land. Det mangler kunnskap rundt slike spørsmål. Ikke minst innenfor vårt eget parti. Det er stor usikkerhet tilknyttet hvordan vi skal håndtere spørsmål knyttet til religion, kultur og identitet. Som et tilsvar på dette har Socialdemokrater for Tro og Solidaritet endret retning i virksomhetsplanen. Årskonferansen har vedtatt et handlingsprogram der tidligere arbeidsgrupper legges ned og det startes opp en studiegruppe som skal jobbe videre med disse spørsmålene. - Blant annet har vi utviklet et studiekonsept med overskriften «Samfunn, religion og rasisme» sammen med ABF (Arbeidernes utdanningsforbund). Forelesninger ligger på nettet og er en stor ressurs for oss i de lokale kretsene. Handling som eneste alternativ Hva med ditt eget lokallag i Torsby? I Värmland starter vi utdanningsserien i januar. Dette vil skje både her i Torsby og i Karlstad. Eva-Lena forteller videre hvordan hun selv vil lede arbeidet for å bygge medborgerskap og demokrati i sitt eget lokalsamfunn. Dette arbeidet vil blant annet skje gjennom fylket. I tillegg har den lokale kretsen etablert prosjektet «Et åpnere Värmland» sammen med det lokale ABF og en rekke andre organisasjoner. Her skal de jobbe med utgangspunkt i menneskerettighetene. I tillegg har de valgt en annerledes måte å å sette fokus på islamofobi, rasism og antisemitisme: ved å gi fylkespolitikerne sine boken «Att störa homogenitet» av oss i julegave. Så det er mye spennende på gang. Jeg tror at mye handler om utdanningsarbeide, samarbeide og dialog. Vi ønsker Eva-Lena, Torsby og Socialdemokrater for Tro og Solidaritet lykke til i sitt viktige arbeid mot antidemokratiske og rasistiske krefter i Sverige. 6 7

5 Ny nestleder i Fagforbundet - For meg er arbeidet i fagbevegelsen tuftet på omtanke, solidaritet og samhold. Jeg ser derfor at fagbevegelsen har mange sammenfallende verdier med kristendommen, sier Sissel M. Skoghaug, nyvalgt nestleder i Fagforbundet. Foto: Ylva Berge Kristne Arbeidere har møtt nyvalgt nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug. Sissel er utdanna sykepleier, er 42 år og kommer fra Troms. Sissel har innehatt en rekke verv i Fagforbundet de siste 17 åra, fra hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune til medlem i landsstyret og styret i Seksjon Helse og Sosial. Vi spør henne om hva som har ført henne til topps i Fagforbundet. - Det er ikke enkelt å svare på. Men noen har hatt tro på meg og satt pris på det jeg har bidratt med, og det er jeg veldig takknemlig for. Det er spennende å få være med i ledelsen i Fagforbundet. Fagforbundet arbeider på mange arenaer med saker som er viktige for både innbyggerne og medlemmene. Jeg er flaska opp i arbeiderbevegelsen, og jeg ble medlem i Fagforbundet (daværende Norsk Kommuneforbund) da jeg var 18 år gammel og jobba som assistent i Nordreisa kommune. Det var helt naturlig å være organisert. I tida siden da har jeg fått god skolering i forbundet, og jeg har hatt spennende oppgaver på alle nivå i organisasjonen. - Du er utdanna sykepleier, men du velger å organisere deg i Fagforbundet sammen med en rekke andre yrker og profesjoner? - Jeg må innrømme at mens jeg utdanna meg til sykepleier var jeg en periode medlem i et annet forbund. Men da jeg kom ut i jobb oppdaga jeg at sykepleiere kunne være medlem i Fagforbundet. Det valget har jeg aldri angra på. Fagforbundet klarer det kunststykket å ivareta alle yrkesgrupper ved at det arbeides yrkesfaglig og yrkespolitisk gjennom ulike fagseksjoner og vi klarer i tillegg å arbeide for medlemmene lønns- og arbeidsvilkår. Fagligpolitisk arbeid er også viktig for at innbyggerne skal ha et godt likeverdig tilbud i velferdsstaten. For meg er denne sammenhengen helt vesentlig for valg av forbund. Jeg mener også at hvis innbyggerne skal ivaretas skikkelig må vi ha et godt utbygd tverrfaglig samarbeid. Ingen av oss kan fungere som ei øy for seg sjøl, vi fungere i en sammenheng. For meg er det logisk å være organisert i det samme forbundet som mine arbeidskolleger. Fagforbundet motvirker profesjonskamp og gjør objektive vurderinger av hva som er rett kompetanse til å utføre de enkelte oppgavene, sier en engasjert Skoghaug. - Hva tenker du om samfunnet og velferdsstaten framover? - Norge blir gang på gang kåra til et av verdens beste land å bo i. Det er ikke uten grunn. Vi har forholdsvis små forskjeller mellom folk, og vi har gode offentlige velferdsordninger Slikt kommer ikke Sissel skoghaug da hun blei valgt til nestleder på Fagforbundets landsmøte Foto: Fagbladet av seg sjøl. Det handler om mer enn hundre års kamp for å utvikle et slikt samfunn. Og fagbevegelsen og resten av arbeiderbevegelsen har vært vesentlige arkitekter i dette arbeidet, sier Sissel. Jeg er redd for at mange ikke vet hvordan og hvorfor vi har fått det så godt som vi har det. Valgresultatet tyder på det. Og med Fremskrittspartiet i regjering er velferdsstaten og solidaritetstenkinga trua, vi kan bli mer individualister. Dagens regjering gjør det viktigere enn noen gang å ha en sterk fagbevegelse! Vi spør henne hva hun mener blir de største utfordringene i arbeidet med velferdsstaten framover. Sissel tenker seg om. Dette er et krevende spørsmål. Det handler jo også om konjunkturer og det internasjonale samfunn. Det handler om alderssammensetning i befolkningen og tilgang på arbeidskraft. Og det er ikke alt vi har kontroll på sjøl. Men det er noe vi kan bestemme sjøl. Skattenivå kan vi bestemme og fordelinga av godene oss i mellom, legge til rette for økt likestilling, og gjøre kloke valg i klimaspørsmål. Som fagforbund kan vi bidra vesentlig til omstilling og utvikling av arbeidsplassene på en klok måte. Gode og trygge tjenester gjør at det blir stor oppslutning om å betale skatt for å finansiere det hele. Hvis vi skal bidra til god og smart oppgaveløsning må vi sikre hele stillinger til alle, og vi må dele ubekvem arbeidstid på flest mulig. Og det handler mye om å vinne lokalvalget om to år, og å få nytt flertall om fire år! - Du er vokst opp i arbeiderbevegelsen, og du har også en kristen bakgrunn. Betyr kristendommen noe for deg i dag? - Jeg er vokst opp i et miljø hvor Læstadianismen var den dominerende kristendomsforståelsen. Det var regler for veldig mye og mye forsakelse. Men samtidig må jeg si at det å være med på stevner og møter i oppveksten ga meg noe positivt og en opplevelse av felleskap. Jeg hadde også et tett åndelig fellesskap med min bestemor. Trosfellesskapet med henne var viktig for oss begge så lenge hun levde. Det har vært tider i livet da jeg har måttet tenke nøye gjennom hva jeg tror på, fortsetter Skoghaug. - Jeg vet hva jeg tror på, og jeg skammer meg ikke over å være kristen. For meg er det å tro på Gud, og det å ha en å be til, veldig viktig. Men jeg har nok en noe gladere kristendomsforståelse enn det jeg vokste opp med, sier Sissel med et glimt i øyet. - Under valgkampen var det kristne bevegelser som mente at kristentro betydde at en skulle stemme på de aller blåeste partiene? - Først må jeg si at jeg har respekt for menneskers tro, uavhengig av hva den er. Men å bruke Gud som alibi for et politisk ståsted langt til høyre passer ikke med min forståelse. Nå skal ikke jeg gå i samme fella og knytte Gud til noe politisk syn, men jeg må kunne si at det som kristen er godt å arbeide for rettferdig fordeling og et samfunn med velferd for alle. Bare de enkle orda om å elske sin neste som seg selv, og å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre for deg, er et godt fundament for å engasjere seg i arbeiderbevegelsen, syns jeg. For meg er arbeidet i fagbevegelsen tuftet på omtanke, solidaritet og samhold, og kan kanskje omformuleres til nestekjærlighet. Fagbevegelsen og kristendommen har mange sammenfallende verdier slik jeg ser det, avslutter Sissel M. Skoghaug, nyvalgt nestleder i Fagforbundet. 8 9

6 Inge Eidsvåg om å bli eldre: EN LOVSANG TIL RYNKER OG KRYKKER Av Nils-Petter Enstad Han ønsker ikke å idyllisere det å bli eldre, men er samtidig opptatt av å få fram de verdiene og den kompetansen som alder gir. Inge Eidsvåg, mangeårig rektor ved Nansenskolen på Lillehammer, har skrevet bok om «aldringens forunderligheter, vemod og gleder». Tittelen «Men livet lever» er lånt fra Knut Hamsun. - Jeg ble tidlig fanget av Hamsun, og har hatt et mangeårig, litt tvetydig forhold til ham. Men litteraturen han skapte har gitt meg mange gleder, sier Inge Eidsvåg, som ikke minst har vært fascinert av fortellingen om August i Hamsuns vandrertriologi. Vi følger ham fra ungdommen til alderdommen, og jeg har vært nysgjerrig på om det skjer noe med denne August; om han har noen innsikt å formidle når han blir gammel, sier han. - Du skriver jo mye om hvordan andre kulturer har behandlet og behandler sine gamle. Er vi i vår kultur flinke nok til å ta vare på den arv av visdom som de eldre eier? - Nei, jeg synes jo ikke det. Vi har så kort hukommelse. Jeg synes det er nyttig å kaste et blikk bakover. Hvordan var de materielle vilkårene for noen generasjoner siden, for eksempel? Jeg vil hevde at vi som lever i dag lever i den beste av alle generasjoner når det gjelder dette. Jeg vokste opp i et meget nøkternt småbruker- og fiskerhjem på Hitra rett etter krigen. Vi var åtte søsken. Elektrisk lys og innlagt vann fikk vi først da jeg var sju år, forteller Inge Eidsvåg. Grøfter I våre dager er det mange som er opptatt av de gamle skal få dø hjemme, med sine rundt seg. For noen generasjoner siden var det en selvsagt ting. Og vi må våge å innrømme at det ikke alltid var så idyllisk som det kan høres ut. Det er grøfter på begge sider. Det er ikke godt dersom de gamle blir isolert på en institusjon de siste leveårene, uten kontakt med sine nærmeste, men det var heller ikke bra når de gamle ble en byrde som «ungkona» på gården måtte bære til hun nesten ble hjelpetrengende selv, sier Inge Eidsvåg, som er mer opptatt av å ønske alderen velkommen enn å flykte fra den. - Det er så mange fortellinger i kulturhistorien om jakten på «ungdomskilden», på «evig ungdom», og så videre. Vi har sett og ser dette også i moderne kultur, som for eksempel popstjernen Michael Jackson. Han ble jo en tragedie, rent menneskelig sett. For et par hundre år siden var en mann på 40 år gammel. En undersøkelse fra 1840 om kvinners levealder, viste at svenske kvinner var de som levde lengst de hadde en gjennomsnittlig levetid på 45 år. I dag er det japanske kvinner som har denne rekorden; de har en gjennomsnittlig levetid på 85 år. Vi lever nok lenger, men en dag skal vi også dø. - Da må jeg nesten spørre deg hva du tenker om det bibelske uttrykket «mett av dage»? - Jeg tolker det helt bokstavelig, sier Inge Eidsvåg. Det må være godt å komme dit hen at man ikke higer etter mer, men kan slå seg til ro med at nå har du levd ditt liv. Ressurs Inge Eidsvåg selv er nok ikke der at han er «mett av dage» på lenge ennå. Han er opptatt av at den ressurs som de eldre representerer gjennom sin erfaring og kompetanse, skal bli verdsatt og brukt. - Landet har fått en statssekretær på 78 år - Ja, er ikke det flott? Det er en fordel for det politiske liv at man også har aktører med så lang erfaring. I andre land er det mer vanlig at man er politisk aktiv i høy alder. Se bare på Shimon Peres, som er president i Israel i en alder av 90 år, sier Inge Eidsvåg til slutt

7 Raymond Johansen sammen med Eva- Lena Gustavson og Jan Rudy Kristensen Landsmøtet 2013 F.v. Jan Rudy Kristensen, Rachel Margrethe Lørum, Marianne Uri Øverland og Mats Kvaløy- Bjørbekk. Arild Grande var ikke til stede da bildet blei tatt Landsmøtet 2013 blei avholdt i Oslo Kongressenter, Folkets hus. I forbindelse med landmsøtet blei det også avholdt et åpent temamøte hvor partisekretær i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, innleda. Eva- Lena Gustavsson gjestet landsmøtet fra forbundets søsterorganisasjon i Sverie, Socialdemokratar för Tro och Solidaritet (ToS). Vedtak Landsmøtet vedtok nytt prinsipprogram og foretok endringer i vedtektene. I tillegg blei det vedtatt tre uttalelser. «Ny innsats for bosetting av flyktninger», «Endring av RLE: Uheldig forslag, unødvendig bråk» og «Ikke mer kommersialisering». Alle vedtak er å finne på forbundets hjemmeside Nytt styre Landsmøtet valgte også et nytt sentralstyre. Jan Rudy Kristensen, Rachel Lørum og Marianne Uri Øverland tok gjenvalg som henholdsvis leder, nestleder og sekretær. Med seg i styret fikk de Mats Kvaløy Bjørbekk fra Oslo og Akershus krets, og Arild Grande fra Nidaros krets. De to sistnevnte er helt nye i sentralstyret. På varamannslista står Yngvar Langås, Simon Næsse og María T. Hevzy. Arild Grande sitter på Stortinget for Nord- Trøndelag, og det har han vært siden Både forrige periode og denne sitter han i Familie- og kulturkomiteen. Under sin første periode på stortinget satt han i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Han er utdanna kirkemusiker, og før han kom på Stortinget var han organist ved Levanger kirkelige Fellesråd. Grande er 35 år. Mats Kvaløy- Bjørbekk er utdanna lektor Han er opprinnelig fra Trondheim, men er nå bosatt i Oslo. Han sitter også i styret i Kristne Arbeidere i Oslo og Akershus. Kvaløy- Bjørbekk er 27 år gammel. Styrets sammensetning: Leder: Jan Rudy Kristensen Sørlandet Nestleder: Rachel M. Lørum, Østfold Sekretær: Marianne Uri Øverland Østfold Styremedlem: Mats Kvaløy Bjørbekk, Oslo og Akershus Styremedlem: Arild Grande Nidaros Varamenn: Yngvar Langås, Oslo og Akershus Simon Næsse, Rogaland María T. Hevzy, Sørlandet 12 13

8 Jobber du i kirke eller menighet? omtanke solidaritet samhold Foto: Heidi Steen Bli medlem! Kristne Arbeidere har mange sympatisører, mange mener det samme som oss. Vi mener at det er den mest naturlige sak av verden at kristne engasjerer seg politisk på venstresida. Arbeiderpartiet har flest kristne velgere av de politiske partiene. Likevel ser vi at høyresida tilraner seg navnet kristenfolket, og de forsøker å koble det å være kristen til å stemme ytterste høyre. Vi vet det fins kristne i alle partier. Men vi ønsker at det skal være mer synlig for alle at kristne kjenner seg hjemme i arbeiderbevegelsen, og at flertallet er her. En måte å vise dette på er å melde seg inn i Kristne Arbeidere. Kom ut av skapet! Meld deg inn i Kristne Arbeidere. Jan Rudy Kristensen Leder Kristne Arbeidere Bli med i Fagforbundet, Norges største arbeidstakerorganisasjon. Vi organiserer ansatte i kirker, menigheter og frivillige organisasjoner, både teologer, forkynnere, kirkeverger, kontoransatte og kulturelle og tekniske aktører. Fagforbundet har fagforeninger i alle lokalsamfunn. Vi bidrar til åpenhet i samfunnet og på arbeidsplassene for å sikre kulturelle uttrykk som en levende prosess for å utvide menneskers opplevelser og perspektiv. Til: Kristne Arbeidere, Pb 8779 Youngstorget, 0028 Oslo Jeg vil melde meg inn i Kristne Arbeidere Jeg vil abonnere på magasinet Kristne Arbeidere Fagforbundet jobber for: Økt lønn og status til alle som arbeider i kirker, menigheter og frivillige organisasjoner like gode lønns- og arbeidsvilkår til alle med like arbeidsoppgaver kultur for alle at det skal legges til rette for frivillige organisasjoers kulturbidrag som en motkraft til kommersielle aktører automatisk lønnsopprykk ved kompetanse givende utdanning et samfunn uten diskriminering flerkulturell satsning et samfunn uten undertrykking, utbytting og nød Fagforbundet byr på: yrkesfaglige tilbud og stipendordninger tillitsvalgte landet rundt gunstig forsikring med Kollektiv hjem medlemsbladet Fagbladet Pris for ett års medlemsskap: kr 200,- Pris for abonnement: kr 200,- Navn:... Adresse: Postnr.:... Poststed:... Telefon:... E-post:... Fødselsdato:... Velkommen som medlem! 15

9 Kristne Arbeidere Svarsending Oslo Returadresse: Kristne Arbeidere, Postboks 8779, Youngstorget, 0028 Oslo

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!»

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!» Vi er her for deg! Bli medlem i NFU Har du eller noen i familien et barn som er annerledes enn andre barn som er like gamle? Ønsker du å møte og snakke med noen om gleder og sorger du har med barnet ditt?

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. bli med på laget s. 4. et retningsvalg for norge s. 8

KRISTNE ARBEIDERE. bli med på laget s. 4. et retningsvalg for norge s. 8 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 3 2013 9. årgang bli med på laget s. 4 Kirkeministeren kom hjem s. 6 et retningsvalg for norge s. 8 FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Fagforeningens evaluering

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Fagforeningens evaluering Organisasjons- og evalueringsprosjektet Fagforeningens evaluering Rundskriv 11/08 Organisasjons- og evalueringsprosjektet i landsmøteperioden 2005 2009 Fase B Evalueringsfasen EVALUERINGSPROSJEKT Organisasjons-

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18

Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18 Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18 Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell. Da viste Herrens engel

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer