KRISTNE ARBEIDERE. En kristen sosialdemokrati i møte med ytre Høyre s. 6 og 7. snakker om kristne verdier s.8 og 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTNE ARBEIDERE. En kristen sosialdemokrati i møte med ytre Høyre s. 6 og 7. snakker om kristne verdier s.8 og 9"

Transkript

1 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr årgang Valgfrihet for hvem? s. 4 og 5 En kristen sosialdemokrati i møte med ytre Høyre s. 6 og 7 Fagforbundets nye nestleder snakker om kristne verdier s.8 og 9

2 FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Ny regjering - hva nå? Ansvarlig redaktør: Jan Rudy Kristensen Redaksjonskomité: Ingrid Sagranden Rachel Lørum Mari Aaby West Tilrettelegging: Maria Hevzy Innholdet i bladet representerer nødvendigvis ikke redaksjonens syn Har du innspill på stoff i bladet, kan dette sendes på e-post til forbundskontoret Redaksjonsarbeidet avsluttet Postadresse: Postboks 8779 Youngstorget 0028 Oslo Besøksadresse: Youngstorget 2a 5. etasje Oslo E-post: Telefon: Forbundssekretærer: Ragnhild Helene Kaski María Hevzy Konti: Magasinet: Forbundet: Layout og trykk: 07 Gruppen AS, Oslo ISSN Forsidebildet: Nyvalgt nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug Foto: Ylva Berge Foto: María Hevzy Norge har fått ny regjering. Ei mørkeblå regjering. Riktignok uten et flertall bak seg, men stortingsflertallet, og folket, ønska et alternativ til den rødgrønne regjeringa. Dette har satt oss i en situasjon med Fremskrittspartiet i regjering, og Norge har plassert seg ytterst til høyre politisk. Vi har den grunnholdningen at norske politikere er skikkelige mennesker, og ønsker det beste for land og folk. Sjøl om vi er uenige, må vi gå ut fra at de folkevalgte handler i god tro. Men sjøl om vi tror på de gode intensjoner er det grunn til bekymring. Sjøl om regjeringa ser ut til å sette sin politikk på dagsorden kun litt av gangen, er det en ny retning vi ser. En retning der de rike gis skattelettelser og vanlige folk må betale mer for barnehageplass og SFO. Vi ser en retning der tryggheten i fellesskapet gradvis skal erstattes av profitører som fellesskapet skal skaffe overskudd ved å tilby dem skattepenger for å utføre tjenester som i dag utføres av fellesskapet. Det offentlige tjener ikke penger på de som trenger tjenester. Heldigvis! Det handler om moral! Valgkampen blant kristne velgere nådde denne gangen et lavmål. De mørkeblå kristne forsøkte å framstille valget som en kamp om tro. De snakka om å innføre en slags religiøs stat, og folket skulle kristnes gjennom lover og regler. Olav den Hellige med sin sverdreligion ville fryda seg over språkbruken. Minipartiet De Kristne villeda bevisst velgerne med å gi inntrykk av å ha stor oppslutning, og framstilte seg som Guds eget parti. Kristenledere som støtta arbeidebevegelsens kamp for rettferdighet, ble nærmest trakassert Valgkampen fra de mørkeblå kristne baserte seg til dels på svindel. De fikk det til å virke som om landet skulle endre retning i åndelig sammenheng ved å skifte ut den rødgrønne regjeringa. Vårt Land påpekte tidlig i valgkampen at argumentasjonen var et falsum ved å gjennomgå alle saker som ble framstilt som kristne og hva partiene hadde stemt angående dette, men retorikken fortsatte med uforminska kraft. Realitetene er kommet for en dag, i disse sakene blir alt som tidligere. Men i saker som mange kristne oppfatter som viktige, som rettferdighet nasjonalt og internasjonalt, og kamp mot fattigdom, fører vår nye regjering landet i feil retning. Skattelette til milliardærer er ikke mye å skryte av og regjeringas forsøk på kutt i u-hjelpa er også et trist faktum. Kutt i fedrekvoten er pinlig og familiefiendtlig. Hvorfor skal fars rett til kontakt med sine barn reduseres? Farsbildet står jo sterkt i kristendommen, der vi ber til vår himmelske far! Kristne Arbeidere mener at politikken som formes skal være god for alle, uavhengig av tro og livssyn. Kampen for rettferdighet, demokrati, miljø og velferdsstat er ordninger som omfatter alle. Når det gjelder spørsmål om kristentro mener vi det handler om det standpunktet den enkelte tar til Jesus Kristus. Da Jesus for opp til himmelen etter sin oppstandelse ga han ikke oppdraget om å forkynne evangeliet til keiseren eller staten. Han ga dette oppdraget til vanlige arbeidsfolk, sine disipler, og han ga åndelig utrustning til å gjennomføre det. Forkynne evangeliet er en oppgave for den enkelte kristne, for kirker og menigheter. Et politisk valg kan og bør ikke endre dette! Vi skal straks feire julehøytida. Vi feirer at Jesus ble født, han som gir evig liv til alle mennesker. Vi ønsker god jul til alle, og ny innsats for en bedre verden i et nytt år! Minneord for Ernst Gran Ernst Gran, født 6. oktober 1944, gikk bort 26. august Ernst Gran har en lang historie i Kristne Arbeidere. Han var en mann som alltid stilte opp. Både til sentrale og mindre sentrale verv eller arbeidsoppgaver. Ikke minst gjorde han en solid innsats som sekretær i forbundsstyret, og de mange protokollene han har skrevet fra styremøter har vært nøyaktige og opplysende. Også ved en lang rekke landsmøter har protokollføringen vært i hans erfarne og sikre hender. Ernst gjorde en viktig innsats som Kristne Arbeideres representant i arbeidet med Olavskulen, det som i dag heter Bømlo folkehøgskole. Han har blant annet vært ordfører i skolens representantskap. Ernst har tilbrakt et betydelig antall døgn på Bømlo i forbundets tjeneste. I tillegg var han aktiv i nordisk og internasjonal sammenheng. I ei årrekke var Ernst engasjert i International League of Religious Socialists. Det var i skoleverket Ernst fant sin livsoppgave, både bak kateteret og i administrasjonen av skoleverket i hjemkommunen Aurskog-Høland. Her har han også lagt ned en betydelig politisk innsats, som medlem av kommunestyret fra 1977 til Han har blant annet vært leder for kommunens hovedutvalg for helse- og sosialsaker, og har også sittet i en lang rekke andre kommunale utvalg. Styremedlem i Akershus Arbeiderpresse og i fylkesstyret i Akershus Arbeiderparti er også oppgaver han har tatt på seg. Lokalt har Ernst hatt klokkertjeneste i Løken kirken. I tillegg hadde han et bredt engasjement på flere interessefelt. Ernst var et engasjert menneske, og når han engasjerte seg, gjorde han det med hele seg. Nå har Ernst Gran gått hjem til Herren. Vi lyser fred over hans minne! Jan Rudy Kristensen Forbundsleder Nils Petter har fylt 60 år Nils-Petter Enstad fylte 60 år 6. juni i år. Nils Petter er en engasjert kristen forfatter og skribent, og han har sitt åndelige hjem i Frelsesarmeen. Han ble ordinert som offiser i Frelsesarmeen i 1973, og arbeidet som dette i 13 år. I en årrekke har leserne til magasinet Kristne Arbeidere, og tidligere Brorskap, kunnet glede seg over velskrevne artikler av Nils Petter Enstad. Han har bidradd som ansvarlig redaktør, medlem av redaksjonsutvalg og som skribent for enkeltartikler. Når Nils Petter påtar seg en oppgave så gjør han det med sterkt engasjement og pliktfølelse. Han har en stor arbeidskapasitet, og har gjort en god innsats ved siden av annet arbeid og andre gjøremål. På tross av høy aktivitet og stort engasjement generelt leverer Nils Petter alltid. Kristne Arbeidere ønsker Nils Petter Enstad til lykke med vel overstått sekstiårsdag, og ønsker ham Guds velsignelse videre i livet! 2

3 Valgfrihet for hvem? Foto: Arbeiderpartiet Raymond Johansen talte til Kristne Arbeideres Landsmøte 13. oktober I talen snakka han både om valget, og om valgkampen overfor kristne velgere, men han valgte også å starte en større diskusjon om monopolisering av viktige verdibegreper, og kampen om innholdet i disse. Han mener at høyresida har sluppet for billig unna med å bruke begreper de ikke definerer innholdet i. Partisekretær Raymond Johansen på husbesøk i forbindelse med valgkampen. Foto: Arbeiderpartiet Hvilke begreper er det helt konkret du mener høyresida forsøker å monopolisere? Gjennom hele valgkampen var selve begrepet «kristne verdier» ganske langt framme. Men ingen definerte det. Når vi ser på sakene som fremmes av høyresida, så ser jeg i realiteten ingen tydelige referanser til konkrete kristne kjerneverdier som rettferdig fordeling og nestekjærlighet for eksempel. Hvordan kan man motvirke en sånn monopolisering? Jeg mener ikke at noe parti skal ha monopol på å være partiet for kristne, eller at det skal kunne stemples som ukristelig å stemme på det ene eller det andre. Det skal vi vokte oss for. Men jeg opplever en sterk tendens til at det nærmest settes ut et rykte om at det er ukristelig å stemme på Arbeiderpartiet. At ikke våre verdier som sosialdemokrater er forenelig med de kristne verdiene.vi så reaksjonene etter at Rune Edvardsen sa han støtta oss. Mange kristne ledere legger ikke skjul på at de stemmer KrF, eller andre partier lengre til høyre, og det mottar de ingen kritikk for. Men når noen går ut og støtter oss, og begrunner dette med kamp mot fattigdom og solidaritet med de svake, blir de nærmest framstilt som anti-krist. Dette må vi ta på alvor. Vi vil jobbe langsiktig for å avlive mytene som lages om oss. Det kan vi bare klare gjennom å ha en god dialog med kristenledere og organisasjoner i kristen-norge. Det er en stor oppgave vi må jobbe med hele tiden, ikke bare i valgkampen. Jeg mener vi i denne valgkampen har sett hvor viktig det har vært at Arbeiderpartiet og Kristne Arbeidere har samarbeida tett om disse spørsmåla de siste åra. hadde vi ikke gjort det, hadde vi stått uten verktøykasse da kristenhøyre mobiliserte for fullt. Du snakket også om høyresidas forsøk på å monopolisere begrepene «frihet og «rettferdighet», kan du forklare det? - Ekte frihet er å kunne leve relativt fri for bekymringer for hva som skjer om du blir sjuk, eller å kunne velge utdanning og yrkesvei utfra hva du har evner og lyst til å gjøre, og ikke utfra hva du har råd til, sier han. høyresidas frihet handler nesten utelukkende om fravær av regler som begrenser individets personlige frihet. Kutt i pappakvota, liberalisering av friskoleloven og økt bruk av kommersielle selskaper i helse- og omsorgssektoren er konkrete eksempler fra den nye regjeringas politikk. høyresidas frihet er både kortsiktig og begrensa. Det er en friheten til å greie seg sjøl. Vi tror på frihet gjennom gode fellesskapsløsninger. Det sikrer individene rom for å realisere sitt potensial og tar vare på de som faller utenfor. -I en sosialdemokratisk forståelse av rettferdighet, så er utgangspunktet at alle mennesker er like mye verdt. Når alle mennesker er like mye verdt, så blir det rettferdig i våre øyne å sikre like muligheter til alle, det gjør vi best gjennom fellesskapet. Friheten sikres også best gjennom fellesskapet, understreker Johansen. Vi ser at i mange land i Europa, så bygges velferdsstaten ned. Årsakene er blant annet et for lavt skattenivå, for mye liberalisme og mangel på regulering av finanssektoren over lang tid. Underfinansiering har bygd opp gjeld som nå må betales tilbake med penger som egentlig skulle gått til velferd. Fellesskapet svekkes og vanlige borgeres levestandard blir betydelig redusert, forteller Johansen -Men de aller rikeste berøres ikke av kuttene, fortsetter han. De trenger ikke velferdsstaten for å kunne betale for egne velferdsgoder. Da svekkes oppslutningen om fellesskapet. Vi vil ikke ha en slik utvikling i Norge. Det er ikke rettferdig, og det betyr mindre frihet for den enkelte. Høyre vil innskrenke en rekke friheter i samfunnet. Blant annet vil de fjerne maksprisen på barnehager slik at færre har råd til å sende barna sine dit. Dette vil føre til at færre får mulighet til å jobbe. Det er heller ikke frihet, avslutter Raymond Johansen. 4 5

4 En kristen sosialdemokrat i møte med ytre høyre Ehsan Fadakar, kommentator i svenske Aftonbladet, publiserte nylig en kronikk hvor han går hardt ut mot norsk politikk, retorikk og egoisme. Han begrunner sitt initiativ med at rasistiske partier ikke må normaliseres. Sentralt i ordskiftet som dermed har oppstått står svenskenes sammenligning av de svært islamkritiske Sverigedemokratene og Frp. Politikere fra alle norske partier forsøker iherdig å nyansere dette bildet. Mange av oss hørte Anne Holt på Skavlan. - Jeg trodde jeg ville skyte meg i begge kneskålene før jeg kom til å forsvare Frp, men det skal jeg altså gjøre nå. Hva ligger bak svenskenes bekymring? Hvilken erfaring har de med fremveksten av ytre høyre? Og hvordan reagerer kristne på dette? Eva-Lena Gustavsson er pastor i Torsby Misjonsforening og aktiv i Socialdemokrater for Tro og Solidaritet. Hun tar oss med på en reise inn i det svenske politiske landskapet. Fremveksten av ytre høyre i Sverige Med ujevne mellomrom leser vi at svenske nazisympatisører marsjerer i gatene. Eva-Lena gir oss en kort beskrivelse av den politiske utvik Bevara Sverige Svenskt, BSS, var en rasistisk organisasjon som arbeidet for å begrense innvandringen og å returnere innvandrere til deres fødeland. BSS ble stiftet i Stockholm i Siden starten har de hatt medlemmer med sterke bånd til nazistiske organisasjoner som Svensk Socialistisk Samling. Da BSS opplevde splittelser og ble lagt ned, gikk flere medlemmer sammen med Fremstegspartiets Stockholmsavdeling og etablerte Sverigepartiet. Dette partiet arbeider i dag mot innvandring og for et sterkt sentralstyrt og regulert samfunn. Det første partiet som kom inn i riksdagen var Ny Demokrati. Dette er et nyliberalt, høyrepopulistisk parti etablert i Ny Demokrati ble valgt inn i riksdagen og satt der i fire år. De ble også valgt inn i flere av landets fylkesting. Deres profil er lave skatter, liten offentlig sektor og en svært restriktiv flyktningpolitikk. Sverigedemokratene har sittet i riksdagen siden 2010 med 20 mandater. Dette er ett nasjonalistisk parti grunnlagt i Partiet har i tillegg vært nomineringsgruppe i den Svenske Kirken. Her er de representert på alle nivåer i hele landet. For to år siden reviderte Sverigedemokratene sin ideologiske profil og kaller seg i dag et sosialkonservativt parti. De er nå Sveriges tredje største parti og konkurrerer med Miljøpartiet de Grønne om denne plassen. Det nynazistiske Svenskenes parti ble etablert i Medlemmene overvåkes av sikkerhetspolitiet siden de assosieres med miljøer med hvit makt-ideologi. Partiet ble valgt inn i Grästorps fylkesting i Eva-Lena forteller at Svenskenes parti til hennes store bekymring er svært aktive i hennes eget fylke, Värmland. Her er det et sterkt nazistisk miljø. Ytre høyre blant kristne i Sverige Eva-Lena forteller at partiene på ytre høyre har kristne velgere og sympatisører. Prester støtter Sverigedemokratene offentlig og velgere beveger seg mellom Sd og Kristendemokraterna. Dette er svært konservative kristne. Jeg synes ikke kirkene har tatt aktivt avstand fra de fremmedfiendtlige kreftene. Med noen unntak. Flere burde gjøre som biskop Eva Brunne. Hun holdt en skarp preken da riksdagen åpnet for noen år siden. Eller presten Helle Klein som leder tankesmien Seglorna. Virkeligelig - flere burde gjøre som dem. Socialdemokrater for Tro og Solidaritet i møte med ytre høyre - For oss i Socialdemokrater for Tro og Solidaritet er det viktig å engasjere oss mot ytre høyre. Vi ser hvordan de antidemokratiske miljøene vokser og normaliseres i vårt land. Det mangler kunnskap rundt slike spørsmål. Ikke minst innenfor vårt eget parti. Det er stor usikkerhet tilknyttet hvordan vi skal håndtere spørsmål knyttet til religion, kultur og identitet. Som et tilsvar på dette har Socialdemokrater for Tro og Solidaritet endret retning i virksomhetsplanen. Årskonferansen har vedtatt et handlingsprogram der tidligere arbeidsgrupper legges ned og det startes opp en studiegruppe som skal jobbe videre med disse spørsmålene. - Blant annet har vi utviklet et studiekonsept med overskriften «Samfunn, religion og rasisme» sammen med ABF (Arbeidernes utdanningsforbund). Forelesninger ligger på nettet og er en stor ressurs for oss i de lokale kretsene. Handling som eneste alternativ Hva med ditt eget lokallag i Torsby? I Värmland starter vi utdanningsserien i januar. Dette vil skje både her i Torsby og i Karlstad. Eva-Lena forteller videre hvordan hun selv vil lede arbeidet for å bygge medborgerskap og demokrati i sitt eget lokalsamfunn. Dette arbeidet vil blant annet skje gjennom fylket. I tillegg har den lokale kretsen etablert prosjektet «Et åpnere Värmland» sammen med det lokale ABF og en rekke andre organisasjoner. Her skal de jobbe med utgangspunkt i menneskerettighetene. I tillegg har de valgt en annerledes måte å å sette fokus på islamofobi, rasism og antisemitisme: ved å gi fylkespolitikerne sine boken «Att störa homogenitet» av oss i julegave. Så det er mye spennende på gang. Jeg tror at mye handler om utdanningsarbeide, samarbeide og dialog. Vi ønsker Eva-Lena, Torsby og Socialdemokrater for Tro og Solidaritet lykke til i sitt viktige arbeid mot antidemokratiske og rasistiske krefter i Sverige. 6 7

5 Ny nestleder i Fagforbundet - For meg er arbeidet i fagbevegelsen tuftet på omtanke, solidaritet og samhold. Jeg ser derfor at fagbevegelsen har mange sammenfallende verdier med kristendommen, sier Sissel M. Skoghaug, nyvalgt nestleder i Fagforbundet. Foto: Ylva Berge Kristne Arbeidere har møtt nyvalgt nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug. Sissel er utdanna sykepleier, er 42 år og kommer fra Troms. Sissel har innehatt en rekke verv i Fagforbundet de siste 17 åra, fra hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune til medlem i landsstyret og styret i Seksjon Helse og Sosial. Vi spør henne om hva som har ført henne til topps i Fagforbundet. - Det er ikke enkelt å svare på. Men noen har hatt tro på meg og satt pris på det jeg har bidratt med, og det er jeg veldig takknemlig for. Det er spennende å få være med i ledelsen i Fagforbundet. Fagforbundet arbeider på mange arenaer med saker som er viktige for både innbyggerne og medlemmene. Jeg er flaska opp i arbeiderbevegelsen, og jeg ble medlem i Fagforbundet (daværende Norsk Kommuneforbund) da jeg var 18 år gammel og jobba som assistent i Nordreisa kommune. Det var helt naturlig å være organisert. I tida siden da har jeg fått god skolering i forbundet, og jeg har hatt spennende oppgaver på alle nivå i organisasjonen. - Du er utdanna sykepleier, men du velger å organisere deg i Fagforbundet sammen med en rekke andre yrker og profesjoner? - Jeg må innrømme at mens jeg utdanna meg til sykepleier var jeg en periode medlem i et annet forbund. Men da jeg kom ut i jobb oppdaga jeg at sykepleiere kunne være medlem i Fagforbundet. Det valget har jeg aldri angra på. Fagforbundet klarer det kunststykket å ivareta alle yrkesgrupper ved at det arbeides yrkesfaglig og yrkespolitisk gjennom ulike fagseksjoner og vi klarer i tillegg å arbeide for medlemmene lønns- og arbeidsvilkår. Fagligpolitisk arbeid er også viktig for at innbyggerne skal ha et godt likeverdig tilbud i velferdsstaten. For meg er denne sammenhengen helt vesentlig for valg av forbund. Jeg mener også at hvis innbyggerne skal ivaretas skikkelig må vi ha et godt utbygd tverrfaglig samarbeid. Ingen av oss kan fungere som ei øy for seg sjøl, vi fungere i en sammenheng. For meg er det logisk å være organisert i det samme forbundet som mine arbeidskolleger. Fagforbundet motvirker profesjonskamp og gjør objektive vurderinger av hva som er rett kompetanse til å utføre de enkelte oppgavene, sier en engasjert Skoghaug. - Hva tenker du om samfunnet og velferdsstaten framover? - Norge blir gang på gang kåra til et av verdens beste land å bo i. Det er ikke uten grunn. Vi har forholdsvis små forskjeller mellom folk, og vi har gode offentlige velferdsordninger Slikt kommer ikke Sissel skoghaug da hun blei valgt til nestleder på Fagforbundets landsmøte Foto: Fagbladet av seg sjøl. Det handler om mer enn hundre års kamp for å utvikle et slikt samfunn. Og fagbevegelsen og resten av arbeiderbevegelsen har vært vesentlige arkitekter i dette arbeidet, sier Sissel. Jeg er redd for at mange ikke vet hvordan og hvorfor vi har fått det så godt som vi har det. Valgresultatet tyder på det. Og med Fremskrittspartiet i regjering er velferdsstaten og solidaritetstenkinga trua, vi kan bli mer individualister. Dagens regjering gjør det viktigere enn noen gang å ha en sterk fagbevegelse! Vi spør henne hva hun mener blir de største utfordringene i arbeidet med velferdsstaten framover. Sissel tenker seg om. Dette er et krevende spørsmål. Det handler jo også om konjunkturer og det internasjonale samfunn. Det handler om alderssammensetning i befolkningen og tilgang på arbeidskraft. Og det er ikke alt vi har kontroll på sjøl. Men det er noe vi kan bestemme sjøl. Skattenivå kan vi bestemme og fordelinga av godene oss i mellom, legge til rette for økt likestilling, og gjøre kloke valg i klimaspørsmål. Som fagforbund kan vi bidra vesentlig til omstilling og utvikling av arbeidsplassene på en klok måte. Gode og trygge tjenester gjør at det blir stor oppslutning om å betale skatt for å finansiere det hele. Hvis vi skal bidra til god og smart oppgaveløsning må vi sikre hele stillinger til alle, og vi må dele ubekvem arbeidstid på flest mulig. Og det handler mye om å vinne lokalvalget om to år, og å få nytt flertall om fire år! - Du er vokst opp i arbeiderbevegelsen, og du har også en kristen bakgrunn. Betyr kristendommen noe for deg i dag? - Jeg er vokst opp i et miljø hvor Læstadianismen var den dominerende kristendomsforståelsen. Det var regler for veldig mye og mye forsakelse. Men samtidig må jeg si at det å være med på stevner og møter i oppveksten ga meg noe positivt og en opplevelse av felleskap. Jeg hadde også et tett åndelig fellesskap med min bestemor. Trosfellesskapet med henne var viktig for oss begge så lenge hun levde. Det har vært tider i livet da jeg har måttet tenke nøye gjennom hva jeg tror på, fortsetter Skoghaug. - Jeg vet hva jeg tror på, og jeg skammer meg ikke over å være kristen. For meg er det å tro på Gud, og det å ha en å be til, veldig viktig. Men jeg har nok en noe gladere kristendomsforståelse enn det jeg vokste opp med, sier Sissel med et glimt i øyet. - Under valgkampen var det kristne bevegelser som mente at kristentro betydde at en skulle stemme på de aller blåeste partiene? - Først må jeg si at jeg har respekt for menneskers tro, uavhengig av hva den er. Men å bruke Gud som alibi for et politisk ståsted langt til høyre passer ikke med min forståelse. Nå skal ikke jeg gå i samme fella og knytte Gud til noe politisk syn, men jeg må kunne si at det som kristen er godt å arbeide for rettferdig fordeling og et samfunn med velferd for alle. Bare de enkle orda om å elske sin neste som seg selv, og å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre for deg, er et godt fundament for å engasjere seg i arbeiderbevegelsen, syns jeg. For meg er arbeidet i fagbevegelsen tuftet på omtanke, solidaritet og samhold, og kan kanskje omformuleres til nestekjærlighet. Fagbevegelsen og kristendommen har mange sammenfallende verdier slik jeg ser det, avslutter Sissel M. Skoghaug, nyvalgt nestleder i Fagforbundet. 8 9

6 Inge Eidsvåg om å bli eldre: EN LOVSANG TIL RYNKER OG KRYKKER Av Nils-Petter Enstad Han ønsker ikke å idyllisere det å bli eldre, men er samtidig opptatt av å få fram de verdiene og den kompetansen som alder gir. Inge Eidsvåg, mangeårig rektor ved Nansenskolen på Lillehammer, har skrevet bok om «aldringens forunderligheter, vemod og gleder». Tittelen «Men livet lever» er lånt fra Knut Hamsun. - Jeg ble tidlig fanget av Hamsun, og har hatt et mangeårig, litt tvetydig forhold til ham. Men litteraturen han skapte har gitt meg mange gleder, sier Inge Eidsvåg, som ikke minst har vært fascinert av fortellingen om August i Hamsuns vandrertriologi. Vi følger ham fra ungdommen til alderdommen, og jeg har vært nysgjerrig på om det skjer noe med denne August; om han har noen innsikt å formidle når han blir gammel, sier han. - Du skriver jo mye om hvordan andre kulturer har behandlet og behandler sine gamle. Er vi i vår kultur flinke nok til å ta vare på den arv av visdom som de eldre eier? - Nei, jeg synes jo ikke det. Vi har så kort hukommelse. Jeg synes det er nyttig å kaste et blikk bakover. Hvordan var de materielle vilkårene for noen generasjoner siden, for eksempel? Jeg vil hevde at vi som lever i dag lever i den beste av alle generasjoner når det gjelder dette. Jeg vokste opp i et meget nøkternt småbruker- og fiskerhjem på Hitra rett etter krigen. Vi var åtte søsken. Elektrisk lys og innlagt vann fikk vi først da jeg var sju år, forteller Inge Eidsvåg. Grøfter I våre dager er det mange som er opptatt av de gamle skal få dø hjemme, med sine rundt seg. For noen generasjoner siden var det en selvsagt ting. Og vi må våge å innrømme at det ikke alltid var så idyllisk som det kan høres ut. Det er grøfter på begge sider. Det er ikke godt dersom de gamle blir isolert på en institusjon de siste leveårene, uten kontakt med sine nærmeste, men det var heller ikke bra når de gamle ble en byrde som «ungkona» på gården måtte bære til hun nesten ble hjelpetrengende selv, sier Inge Eidsvåg, som er mer opptatt av å ønske alderen velkommen enn å flykte fra den. - Det er så mange fortellinger i kulturhistorien om jakten på «ungdomskilden», på «evig ungdom», og så videre. Vi har sett og ser dette også i moderne kultur, som for eksempel popstjernen Michael Jackson. Han ble jo en tragedie, rent menneskelig sett. For et par hundre år siden var en mann på 40 år gammel. En undersøkelse fra 1840 om kvinners levealder, viste at svenske kvinner var de som levde lengst de hadde en gjennomsnittlig levetid på 45 år. I dag er det japanske kvinner som har denne rekorden; de har en gjennomsnittlig levetid på 85 år. Vi lever nok lenger, men en dag skal vi også dø. - Da må jeg nesten spørre deg hva du tenker om det bibelske uttrykket «mett av dage»? - Jeg tolker det helt bokstavelig, sier Inge Eidsvåg. Det må være godt å komme dit hen at man ikke higer etter mer, men kan slå seg til ro med at nå har du levd ditt liv. Ressurs Inge Eidsvåg selv er nok ikke der at han er «mett av dage» på lenge ennå. Han er opptatt av at den ressurs som de eldre representerer gjennom sin erfaring og kompetanse, skal bli verdsatt og brukt. - Landet har fått en statssekretær på 78 år - Ja, er ikke det flott? Det er en fordel for det politiske liv at man også har aktører med så lang erfaring. I andre land er det mer vanlig at man er politisk aktiv i høy alder. Se bare på Shimon Peres, som er president i Israel i en alder av 90 år, sier Inge Eidsvåg til slutt

7 Raymond Johansen sammen med Eva- Lena Gustavson og Jan Rudy Kristensen Landsmøtet 2013 F.v. Jan Rudy Kristensen, Rachel Margrethe Lørum, Marianne Uri Øverland og Mats Kvaløy- Bjørbekk. Arild Grande var ikke til stede da bildet blei tatt Landsmøtet 2013 blei avholdt i Oslo Kongressenter, Folkets hus. I forbindelse med landmsøtet blei det også avholdt et åpent temamøte hvor partisekretær i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, innleda. Eva- Lena Gustavsson gjestet landsmøtet fra forbundets søsterorganisasjon i Sverie, Socialdemokratar för Tro och Solidaritet (ToS). Vedtak Landsmøtet vedtok nytt prinsipprogram og foretok endringer i vedtektene. I tillegg blei det vedtatt tre uttalelser. «Ny innsats for bosetting av flyktninger», «Endring av RLE: Uheldig forslag, unødvendig bråk» og «Ikke mer kommersialisering». Alle vedtak er å finne på forbundets hjemmeside Nytt styre Landsmøtet valgte også et nytt sentralstyre. Jan Rudy Kristensen, Rachel Lørum og Marianne Uri Øverland tok gjenvalg som henholdsvis leder, nestleder og sekretær. Med seg i styret fikk de Mats Kvaløy Bjørbekk fra Oslo og Akershus krets, og Arild Grande fra Nidaros krets. De to sistnevnte er helt nye i sentralstyret. På varamannslista står Yngvar Langås, Simon Næsse og María T. Hevzy. Arild Grande sitter på Stortinget for Nord- Trøndelag, og det har han vært siden Både forrige periode og denne sitter han i Familie- og kulturkomiteen. Under sin første periode på stortinget satt han i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Han er utdanna kirkemusiker, og før han kom på Stortinget var han organist ved Levanger kirkelige Fellesråd. Grande er 35 år. Mats Kvaløy- Bjørbekk er utdanna lektor Han er opprinnelig fra Trondheim, men er nå bosatt i Oslo. Han sitter også i styret i Kristne Arbeidere i Oslo og Akershus. Kvaløy- Bjørbekk er 27 år gammel. Styrets sammensetning: Leder: Jan Rudy Kristensen Sørlandet Nestleder: Rachel M. Lørum, Østfold Sekretær: Marianne Uri Øverland Østfold Styremedlem: Mats Kvaløy Bjørbekk, Oslo og Akershus Styremedlem: Arild Grande Nidaros Varamenn: Yngvar Langås, Oslo og Akershus Simon Næsse, Rogaland María T. Hevzy, Sørlandet 12 13

8 Jobber du i kirke eller menighet? omtanke solidaritet samhold Foto: Heidi Steen Bli medlem! Kristne Arbeidere har mange sympatisører, mange mener det samme som oss. Vi mener at det er den mest naturlige sak av verden at kristne engasjerer seg politisk på venstresida. Arbeiderpartiet har flest kristne velgere av de politiske partiene. Likevel ser vi at høyresida tilraner seg navnet kristenfolket, og de forsøker å koble det å være kristen til å stemme ytterste høyre. Vi vet det fins kristne i alle partier. Men vi ønsker at det skal være mer synlig for alle at kristne kjenner seg hjemme i arbeiderbevegelsen, og at flertallet er her. En måte å vise dette på er å melde seg inn i Kristne Arbeidere. Kom ut av skapet! Meld deg inn i Kristne Arbeidere. Jan Rudy Kristensen Leder Kristne Arbeidere Bli med i Fagforbundet, Norges største arbeidstakerorganisasjon. Vi organiserer ansatte i kirker, menigheter og frivillige organisasjoner, både teologer, forkynnere, kirkeverger, kontoransatte og kulturelle og tekniske aktører. Fagforbundet har fagforeninger i alle lokalsamfunn. Vi bidrar til åpenhet i samfunnet og på arbeidsplassene for å sikre kulturelle uttrykk som en levende prosess for å utvide menneskers opplevelser og perspektiv. Til: Kristne Arbeidere, Pb 8779 Youngstorget, 0028 Oslo Jeg vil melde meg inn i Kristne Arbeidere Jeg vil abonnere på magasinet Kristne Arbeidere Fagforbundet jobber for: Økt lønn og status til alle som arbeider i kirker, menigheter og frivillige organisasjoner like gode lønns- og arbeidsvilkår til alle med like arbeidsoppgaver kultur for alle at det skal legges til rette for frivillige organisasjoers kulturbidrag som en motkraft til kommersielle aktører automatisk lønnsopprykk ved kompetanse givende utdanning et samfunn uten diskriminering flerkulturell satsning et samfunn uten undertrykking, utbytting og nød Fagforbundet byr på: yrkesfaglige tilbud og stipendordninger tillitsvalgte landet rundt gunstig forsikring med Kollektiv hjem medlemsbladet Fagbladet Pris for ett års medlemsskap: kr 200,- Pris for abonnement: kr 200,- Navn:... Adresse: Postnr.:... Poststed:... Telefon:... E-post:... Fødselsdato:... Velkommen som medlem! 15

9 Kristne Arbeidere Svarsending Oslo Returadresse: Kristne Arbeidere, Postboks 8779, Youngstorget, 0028 Oslo

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s.

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 og 2 2013 9. årgang Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s.

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1/2 2014 10. årgang Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9 Frihet i fellesskap s. 10 og 11 Kvinnesak på urfolkvis s.

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer:

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer: I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE OKTOBER N R. 6 07 ÅRGANG 5 Fagforbundets tillitsvalgte sto fremst i kampen mot Frp ved høstens valg. Rød-grønn konsolidering SIDE 3 I dette nummer: Valgresultat og

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Møte tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 1. feb. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Per Magnus Karstensen 2229 Møte tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 46): 1. Interpellasjon

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2009 Lars Gule som tegneseriefigur Side 4 Portrett: Preben Aavitsland Side 22 Margaret Skjelbred skrev av seg oppveksten Side

Detaljer

GLEMT? GAMMEL & HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 13-17

GLEMT? GAMMEL & HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 13-17 NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER PAUL CHAFFEY: SER TIL HØYRE SIDE 6 ORDFØREREN I PORSANGER: POPULÆR OG I MINDRETALL SIDE 18 NYE TIDER FOR HØYRE SIDE 9 GAMMEL & GLEMT? HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes

Detaljer

Jobben vår er å tjene folket SIDE 3. Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest

Jobben vår er å tjene folket SIDE 3. Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE FEBRUAR N R. 1 06 ÅRGANG 4 Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest Fremskrittspartiet legger opp til et samfunn hvor en hver må klare seg sjøl som best han kan.

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer