Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90"

Transkript

1 Menighetsbudet Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90 Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem sm bor i skyggelandet stråler lyset fram. Jes 9,2. En krybbe var vuggen som ventet ham her, det lille barn Jesus, vår Frelser, så kjær. Men stjernene lyste helt inn der han lå, det lille barn Jesus, på leiet av strå. Fotograf: Harald Tusvik Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg! Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik. Vers 1 Fra Amerika, oversatt av Agnes Landmark Vers 2 og 3 Eyvind Skeie NOS 64

2 Redaktørens hjørne En måned til jul og vi er på veg inn i adventstida. Med advent så begynner også kirkeåret. Kirkeåret følger ikke kalenderåret. Jeg er ikke helt sikker på om kirkeåret er 11 måneder forsinka eller 1 måned for tidlig ute! Jeg mener å si; jeg vet ikke hvorfor det er slik. Men slik er nå engang denne syklusen - første søndag i advent er starten på et nytt kirkeår. Ved noen søk på nettet (er det google, det heter?) finner vi følgende om denne tida: Advent er en kristen årstid som markerer forberedelsene til juletida. Navnet kommer fra latin, Adventus (Redemptoris), (Frelseren sitt) komme. Første søndag i advent er første dag i kirkeåret. I ortodokse kirker begynner advent 15. november, og varer i 40 dager. I andre kirker begynner advent på den søndagen som kommer nærmest festen for St. Andreas (30. november), og varer fram til jul. Fjerde søndag i advent kan da falle på julekvelden. Det er ikke slått fast når kristne begynte å markere adventstida. Den første referansen en har til at det er noe særskilt med tida før jul, kommer fra et konsil i Saragossa i år 380, der det ble vedtatt et forbud mot å være fraværende fra kirka i de tre ukene mellom 17. desember og Herrens åpenbaring (Epifani), 6. januar. Den første helt sikre omtalen er fra synoden i Lerida i 524. Advent ble da etablert som starten på kirkeåret. Advent ble tidligere markert som fastetid i alle kirker, men dette er det ikke lenger lik praksis på. I den katolske kirke er advent fortsatt ei faste- og botstid, men med mindre strenge regler enn fastetida før påske. I ortodokse kirker er det strengere, og advent kalles der ofte for vinterfasten. Protestantiske kirker og den anglikanske kirke markerer i liten grad advent som faste- og botstid. Denne siste opplysningen kan vi vel bare samtykke i. Det er lite fasteog bot hos oss! Derimot er adventstida blitt ei tid der vi ikke får nok. Adventstida er tida for den store kjøpefesten i Norge. De siste årene har denne kjøpefesten bare økt og økt i volum og det forventes en gedigen økning også i år. Det er jo flott at vi har så god råd at vi kan bidra til denne festen. Men det er i ren egoisme vi deltar for å skaffe oss selv mer luksus og goder. Selv synes jeg at jeg har gitt mitt gode bidrag til kjøpefesten i år ved å kjøpe ny TV. Flatskjerm, selvfølgelig 37 tommer, full HD og jeg vet ikke alt bra med den. Bare at jeg har skrekkelig fine bilder og fått mange kanaler å velge i. Jeg er veldig fornøyd og stolt som en høne (hane, heter det vel)! Samtidig skurrer det litt i samvittigheten. For dette er egentlig litt galskap! Dette beløpet jeg brukte til nytt fjernsyn, kunne reddet liv. Fra TV-aksjonen i høst, Sammen for barn, husker vi at medisiner for aidsrammede barn kostet 1 krone pr. dag. En krone pr. dag er ikke mye for oss, men for de som ikke har denne krona er det veldig mye. Verdien av mitt nye fjernsyn tilsvarer medisiner for et barn i over 38 år. Da er selvfølgelig ikke dette barnet barn lenger, og det handler ikke lenger om dager men om å gi livet til et menneske. I adventstida er vi inne i ei forberedelsestid. Vi forbereder oss til jul og til Herrens komme. Eller Frelserens komme. Og Herrens komme handler også om å gi liv til mennesker. Jesus er så mye mer enn det lille barnet i krybben, han som det ikke var rom til i herberget. Jesus var noe helt spesielt sann Gud og sant menneske og verdens Frelser. Frelser eller redningsmann kan vi kalle ham. Redningsmannen som er muligheten for evig liv. Så handler denne tida før jul om det samme som året ellers. Det handler om å forvalte og fordele av de goder og den rikdom som vi besitter - og det handler om å finne han som gir liv! Lykke til! Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem. Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og menn. Selv skjelvende gamle tar sin stokk: Til krybben hen, til krybben hen! For alle har samme hjertetrang til julens fred, til julens fred. Guds kirke i Norge, ved våg og vang, følg med, følg med! Følg med, følg med! Og finner du ham i krybbens hø* som hyrder så, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på. Jonas Dahl 1895 Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Mathias Benrud Slaatsveen Vigde Unni Hegge Hatterud og Fredrik Voss Hatterud Døde Amanda Lindokken Trygve Østby Bjarne Boym Leif Ødegården Ingebjørg Brenden 2 Menighetsbudet 5/07

3 Jeg er så glad hver julekveld Jeg er så glad hver julekveld synger vi på det mørkeste av året. Og heldigvis er vi ofte glade på julekvelden: det er mye å være glade for. Salmen fortsetter med...for da ble Jesus født. Jesu fødsel er utgangspunktet og grunnen for julegleden - og så plusser vi på med gaver og god mat og familiesamlinger og er virkelig glade! Men noen ganger møter vi salmen uten å kjenne den store gleden. Livet kan ha vært slik for oss at vi savner eller gruer eller fortviler. Det er fortsatt like sant at Jesus ble født men gleden når ikke inn til meg. Og nettopp når mange er glade er det ekstra tungt å ikke være glad: jula er en gledens tid for mange og en tung tid for andre. Også den første julenatta var forholdene på mange måter nokså tunge. Det vesle barnet som ble født gikk i møte et fattigslig og usikkert liv. Han skulle bli omstridt, forfulgt og til slutt henrettet som forbryter. Jeg er så glad hver julekveld synger vi. Har vi glemt eller misforstått noe? Jeg tror ikke det. Vi får holde fast på at gleden og sorgen er nært forbundet i livet vårt. Og at prisen for kjærlighet kan bli sorg og savn. Ett av de mest brukte motivene i billedkunsten er mor med barn : Maria med Jesus. Det kan kanskje hjelpe oss til å forstå litt mer av jula. Vi har de utallige bildene med Jesusbarnet på Marias fang. Det pryder julekort, kunstgallerier og kirker over hele verden. Og så har vi mor med barn - motivet fra den andre enden av livet: motivet blant andre Michelangelo har udødeliggjort i sin Pietà i Peterskirken i Roma. Der sitter Maria med Jesus på fanget men nå er det den voksne, døde Jesus, tatt ned fra korset. Mor og barn også denne gang men nå er Menighetsbudet 5/07 Michelangelos s Pietá i Peterskirken i Roma. Foto: Stanislav Traykov gleden byttet med fortvilet sorg. For meg er julekvelden glede men en glede som kan romme sorgen og det vanskelige. I jula ligger påsken gjemt. For slik er livet: glede og sorg, kjærlighet og fortvilelse. Jeg er så glad hver julekveld, er en nær og kjær salme: den er jo til og med skrevet i vårt bispedømme, på Toten. Men den forteller om en fødsel i et fremmed land, langt herfra. Dermed minnes vi på det verdensomspennende fellesskap dette lille barnet skapte. To veldig ulike situasjoner minnet meg sterkt på det i løpet av Først på konferanse i Kongo i vinter hvor den kristne tro var grunnlaget for forsoning og rettferdighet i et krigsherjet land. Den andre situasjonen var da jeg sammen med flere tusen kristne fra hele verden deltok på en pavelig audiens i Roma. Der var det et mangfoldig mylder av ulike kirkesamfunn og forskjellige nasjonaliteter. Gleden og fellesskapet som det lille krybbebarnet har skapt verden over, ble virkelig synlig. Jeg er så glad hver julekveld synger vi. Og kjenner på gleden og takknemligheten for det julekveldsbarnet og den korsfestede fikk bety. Og holder fast på at verdens lys kom til oss nettopp når det var og er som mørkest! Jeg ønsker dere alle en velsignet jul og et håpefullt nytt år! 3

4 Nyhetsbrev 24. november 2007 fra Karen i Ossobidjanja I dag er det nøyaktig en måned til jul, og på denne tida av året har vi i prosjektet det alltid travelt med å besøke alle landsbyer og dyrkingsgrender hvor vi har arbeid. Det er først og fremst for å snakke om alfabetiseringa vi drar rundt, men vi minner også om de andre tingene vi holder på med og avtalene vi har gjort. At befolkningen deltar i lese- og skriveopplæring på morsmålet kasonke, er en forutsetning for å kunne få være med i de andre aktivitetene i prosjektet. På alfabetiseringsfesten i juni pleier jeg alltid å oppfordre de som har lært å lese og skrive til å finne fram bøkene også i regntida og forsøke å repetere litt de dagene de ikke er ute og arbeider. Hvis de ikke gjør det, er det mange som glemmer like raskt som de har lært og igjen blir å finne blant analfabetene. Men en del oppmuntringer dokumenteres herved: På et av stedene vi har besøkt viste tavla at de hadde hatt undervisning en søndag i august, og et annet sted hadde ungene blitt inspirert til å skrive/tegne. Skrift i sand fungerer like bra som på ark! Vi har vært på 15 ulike steder de to siste ukene; derav 4 nye som har bedt om å få begynne. Det blir spennende å se hvor mange som greier å få tak i en som kan være lærer i landsbyen og som kan komme hit 4.desember på et 2 ukers kurs. Dette året skal Demba hjelpe alfabetiseringsassistenten Karifa med undervisninga på kurset. Det er Fatamba som har hatt hovedansvaret tidligere, men Demba har mange års erfaring fra slikt arbeid i Goundara, så han er absolutt kompetent. Fatamba skulle etter planen bare ha jobbet fram til sommeren, så vi ansetter ingen ny etter ham. Det er ikke lett å få tak i kvalifiserte folk, og siden det er bare et halvt år, har vi funnet ut at det er bedre at vi alle trår til litt ekstra. Vi leier heller inn fagfolk til å hjelpe til med hagedelen av prosjektet. Der er vi litt seint ute, men noen har heldigvis kommet godt i gang med dyrkinga. De fleste er godt fornøyd med at de har fått dyrket noe i hagene også i regntida. Da jeg sykla forbi sjukestua i Touba for ei uke siden, kunne de ansatte stolt vise fram at de nå har fått brønn og rennende vatn i springen. På mange av stedene vi har vært er vannsituasjonen mye verre enn jeg hadde trodd. Vi arbeider i det området som administrativt heter Touba, men som lokalbefolkningen kaller Ketjo etter navnet på elva som slynger seg gjennom området. Veldig mange har ikke annet vann enn det de tar fra groper de graver i den tørre elvegrusen. Etter det jeg har sett, tror jeg vi må hjelpe til flere steder med å få sementert brønner slik at folk kan få reint drikkevann. 4 Menighetsbudet 5/07

5 Denne sangen er jeg glad i Det er som flere før meg har sagt i denne spalten vanskelig å velge én sang eller salme jeg er glad i, for vi har en så utrolig rik salme- og sangskatt å ta av både når det gjelder tekster og melodier. Jeg har valgt å ta fram en sang jeg lærte i ungdomstida, hvor jeg var så heldig å få være med i ungdomsarbeidet i Hamar menighet og Ynglingen der. Jeg syns denne sangen innholder hovedessensen i den kristne tro og at det passer å ta fram denne nå før jul for å minne om sammenhengen mellom jul og påske. Jeg hører flere si at de ikke syns en skulle snakke så mye om synd, dom og død i kirka, men jeg må bare erkjenne at jeg ikke klarer å leve etter Guds vilje, uansett hvor mye jeg strever og gjerne vil. Det visste Gud og sendte derfor Jesus til jorden for at han skulle ta min og din skyld på seg og ta den dommen vi skulle hatt. Når Jesus ofret seg slik, syns jeg det viser hvor mye han elsker oss. Det er godt å vite at jeg er elsket og har en god venn i Jesus som forstår hvordan jeg har det uansett! Jeg tror vi alle trenger en slik venn. Det er godt å kunne hvile i Guds omsorg! Sangen Jeg har en venn er skrevet av Vidar Kristensen i 1971 og har en vakker svensk folketone. Jeg skulle ønske at dere også kunne høre melodien, og for de av dere som har sangboka Rop det ut, utgave 1989, står den på nr Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, ~ det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt i fra Guds vilje med livet mitt, Fikk jeg dommen, slik lød den; ~ du skal dømmes til døden! Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke: Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet! All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus hjelp meg og klart forstå at det livet jeg lever nå, Det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene. Til å finne en sang eller salme til denne spalten til neste nummer av Menighetsbudet har jeg utfordret ei ekte Biridame som bor i Oladalen; Reidun Hillestad. Hun bidrar til at innbyggerne i og rundt Lillehammer får ordnet og stelt tennene sine og er ei trivelig og aktiv dame. Jeg ønsker dere alle en lys adventstid og ei fredelig jul! Vennlig hilsen Torunn Vigrestad. Jeg hadde med meg ny sykkel fra Norge da jeg kom ut igjen, og det var faktisk en stor forbedring fra tidligere å ha sykkel med gir og kraftigere dekk. Jeg kunne sykle opp bakker der jeg alltid tidligere har måttet trille sykkelen. Hilde Halvorsen i Tambaga var den første til å kjøpe slik sykkel, og hun skryter uhemmet av den. Jeg er enig med henne. Dette var en god investering! Når en er ute å sykler, treffer en gjerne gamle kjente på veien. En av fordelene med å sykle framfor å kjøre bil, er at en da må ta seg tid til å stoppe for å hilse på folk. Jeg har vært lite hjemme i det siste, men vet at i morgen blir det gudstjeneste i et kirkehus som er i ferd med å forvandles fra ei jordkirke til et hus med sementvegger. Therese og jeg er i gang med undervisning av 4 nye konfirmanter; 3 gutter og ei jente. De er litt yngre enn de vi hadde i fjor, og særlig en er typisk tenåring, så be gjerne om at de alle må være interesserte i å lære og at vi får det fint sammen på fredagskveldene framover. Hilsen Karen. Menighetsbudet 5/07 5

6 Allehelg Tekst og bilder: K Mange hadde møtt frem til gudstjenesten i B kjære og tenne et lys. Denne dagen er en spes gode minner, men også en dag for sorg og sa sette ord på sine følelser. Med vakker sang fra Biri kantori og dagens tekst fra Bergpreken Etter Gudstjenesten var det diakoniutvalget Man kunne tenne lys og minnes sine kjære. Seegård kirkes kor, Biri kantori og sokneprest Sønstegaard. 6 Menighetsbudet 5/07

7 ens dag jell Ødegårdstuen iri kirke på Allehelgensdag for å minnes sine iell dag for mange. Dette er dagen for mange vn. Så på denne dagen er det utrolig viktig å Seegård kirkes kor og en ble dette en fin minnedag. som sto for kaffeservering. Et vakkert pyntet gravsted. Kaffeservering og samtale i kirkebenkene Menighetsbudet 5/07 7

8 Ny bok aktuell julegave! Som gardslampa heme på Biri Et portrett av misjonær Petra Sveum Ved Svanhild Napstad. 216 sider, innbundet, rikt bildemateriale. Veiledende pris kr 298. Høsten 2006 ble misjonær Petra Sveum utnevnt til Ridder av første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for sin misjonsinnsats i Kongo gjennom mer enn 40 år. «Fattigjenta fra Biri», som hun sjøl kaller seg, er hittil den eneste i Oppland fylke som har fått denne høye utmerkelsen. Nå er Petra Sveums liv og tjeneste skildret i bokform. Boka bygger i stor grad på hennes egen fortelling, og gir et levende bilde av mennesket og misjonæren som ved Guds hjelp har fått stå i en slik meningsfylt og mangeartet tjeneste i Guds rike. Det har ikke vært mangel på dramatiske opplevelser! I en alder av 84 år er Petra fortsatt i aktiv tjeneste for misjonen. Boktittelen henspiller på en spesiell episode som Petra Sveum minnes slik: - Det var en nyttårsaften på Biri for mange år siden. Jeg stod sammen med mor og så på nyttårsrakettene som ble sendt opp. Jeg var i ferd med å melde ny utreise til Kongo, og sukket til Gud da jeg oppdaget de trofaste gardslampene som hadde stått der og lyst hele tida, men helt upåaktet under fyrverkeriet: Herre, jeg kan ikke reise ut som noe fyrverkeri, men la meg få være som ei gardslampe Inntekten av boka går i helhet til misjonsarbeid i Kongo. Fås kjøpt i bokhandlene i vårt distrikt, eller ved henvendelse til Olaf Sveum tlf En meningsfull julegave til deg selv og andre! Julekonsert til nytelse og ro i Biri kirke Bittelillejuleaften blir det også i år julekonsert i Biri kirke. Tre profesjonelle musikere tilknyttet Biri ønsker å gi publikum vakker julemusikk helt innunder jul. Etter julekonserten deres i fjor skrev Oppland Arbeiderblad under overskriften Kirkekonsert avsluttet julestria: Etter en måned med de mest populære julesangene i media og alle førjulskonsertene, var denne konserten et absolutt høydepunkt som kunne få den gode julestemningen til å sige innover en. Cecilie Cathrine Ødegården (sopran), Sissel Morken Gullord (horn) og Inger Schiager (orgel/ flygel) fryder seg over å framføre tradisjonell julemusikk, klassiske perler og vakre folketoner. Biri kirke er ei stemningsfull kirke og et flott konsertlokale. Restaurert og nymalt står kirka fra 1777 fram i all sin prakt, og musikerne gleder seg til å utnytte og nyte den, med tønmerveggene, rokokkointeriøret og den store lysekrona med førti levende lys i. Trioen ønsker publikum i og utenfor Biri velkommen 22. desember kl Cecilie Cathrine Ødegården har studert musikk grunnfag med mellomfagstillegg og musikkpedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Høsten 2005 startet hun sine sangstudier ved Norges Musikkhøgskole, linjen klassisk utøvende sang hos høyskolelektor Folke Bengtsson. Andre studieår var hun utvekslingsstudent i Sør-Afrika ved North-West University i Potchefstroom hvor hun sang hos Prof. Werner Nel. Der hadde hun rollen som grevinnen i Mozartoperaen Figaros Bryllup. Hun studerer nå hos professor Svein Bjørkøy ved NMH. Sissel Morken Gullord spiller waldhorn, bukkehorn og lur. Hun har utøvende hovedfag fra NMH og er i tillegg lektor i musikkpedagogikk. Hun har vært i NRKs studio og spilt inn en cd som er klar før jul. Hun turnerer for Rikskonsertene, frilanser i orkestre i Norge, Sverige og Danmark, er solist i begravelser og bryllup, og har ofte kunstneriske innslag på konferanser, åpninger og andre arrangementer. I sommer urframførte hun musikk av Isak Anderssen tilegnet seg hjemme på Kårstad gård. Inger Schiager er kantor i Biri kirke og drivkraften bak konsertene som holdes der. Hun tok initiativet til anskaffelsen av flygelet i kirka. Biri kirke har blitt et svært velrenomert og attraktivt konsertlokale de siste årene, takket være et utsøkt flygel, gode akustiske forhold og ei stemningsfull kirke. Anne Grete Preus, Sigurd Slåttebrekk, Tord Gustavsen Trio, Kristin Asbjørnsen, Iver Kleive og Sigmund Groven er blant musikerne som har gjestet kirka. 9. desember spiller Aage Kvalbein sammen med Vestoppland kammerkor. Ved siden av å spille orgel og flygel, leder Inger Schiager Biri kantori. 8 Menighetsbudet 5/07

9 Møteliste formiddfagstreffet på bethel fortsetter på følgende mandager i 2008: Formiddagstreff: 7. januar, 21. januar, 4. februar, 18. februar, 3. mars, 17. mars, 31. mars, 14. april, 28. april, 26. mai og 9. juni. Strikkemøte: 14. januar, 28. januar, 11. februar, 25. februar, 10. mars, 7. april, 21. april, 5. mai, 19. mai og 2. juni. seniordans på klubbhuset, Biri Idrettspark. ONSDAGER KL Ta med deg danseskoene og kom! Husk Prøysens ord: Det er aldri farlig for den som kan dænse Menighetsbasaren 2008 Menighetsbasaren våren 2007 var så vellykket at menighetsrådet vedtok å fortsette med basarer, hvor inntekten går til menighetsarbeidet i Biri: Til trosopplæring blant barn og ungdom, til diakonalt arbeid og kirkemusikkarbeidet. Neste års basar er berammet til første helga i april. En tar sikte på loddsalg på butikkene fredag 4. og lørdag 5.april og avslutter med åpen basar søndag 6.april fra kl Hvor basaren blir, er ikke avklart foreløpig. Menighetsrådet vil være svært takknemlig for å få gevinster. De som kan tenke seg å bidra med gevinster kan kontakte Basarkomitéen. Medlemmene der er: Målfrid Schiager / Audun Torvik / Kjell Ødegårdstuen / Gerd Aannerud Lokaler til møter og selskaper Øverbygda Bedehus leies ut til privatpersoner til sluttede selskaper; fødselsdager, dåps- eller konfirmasjonsfest, minnesamvær. Bedehuset leies også ut til møter og lignende til lag og foreninger. Henvendelse vedrørende utleie skjer til husstyrets leder: Åge Jensstuen tlf Også Bethel Bedehus leies ut til sluttede selskaper; fødselsdager, dåps- eller konfirmasjonsfest, minnesamvær. Bedehuset leies også ut til møter og lignende til lag og foreninger. Henvendelser om Bethel skjer til: Oddlaug Bergum tlf Knut prest i fengslet... Ja, det stemmer. Riktignok er det bare på tirsdager. Ikke er det som innsatt heller. Men som ansatt. Fra 1.oktober ble det opprettet en fengselspreststilling i 20% i Gjøvik fengsel og Knut prest fikk tilbudet om å tiltrå stillingen. Dette takket han ja til og derfor er han i fengsel på tirsdager. Soknepreststillingen i Biri skal ikke reduseres, men det må bli en annen person som skal fylle den 20% som er ledig der. Hvem det blir - eller hvordan dette løses er ikke i boks enda. Formodentlig kommer det en avklaring ganske snart. Kirkeboka til 4-åringer Pasjonskonsert i Biri kirke Onsdag 5.mars kl.1900 blir det pasjonskonsert i Biri kirke. Det er Gjøvik Kammerensemble som består av fiolinist Svetlana Barantseva, cellist Olve Wendelbo og pianistene Line Løvland og Kristin Fyrand Mikkelsen og skuespiller Gro Ann Uthaug som har satt sammen et pasjonsprogram og som er utøvere i konserten. Ensemblet har plukket ut høydepunkter fra trioverker av Schubert, Mendessohn, Haydn, Mozart, Dvorak og Arensky. Gro Ann Uthaug vil framføre tekster til ettertanke og refleksjon. Dette programmet i kirkerommets ro og gode atmosfære tror vi vil bli en positiv og god opplevelse i tiden før påske. Vi håper mange vil finne veien til kirken denne marskvelden. Menighetsbudet 5/07 2. søndag i november var bygdas døpte 4-åringer invitert til familiegudstjeneste i kirka. Kirka ble fyllt opp med barn, foreldre, besteforeldre, oldemødre og andre fra menigheten, i alt 178 personer var tilstede på gudstjenesten. Høydepunktet for 4-åringene var nok når de skulle fram og ta imot Kirkeboka - og det gikk kjempefint for alle 23. Her ser dere en del av denne store flokken sammen med noen av foreldrene; det er godt å ha med mor eller far fram på kirkegulvet. Takk til dere alle som tok imot innbydelsen og kom - og takk til Heidi Voldengen som har sendt oss bildet fra denne begivenheten. 9

10 MENIGHETSBUDET organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 180, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 220, pr. år. Adr: Biri Menighetsråd Øvre Torggate 24 B 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri Preste- og Menighetskontor, Herredshuset, Birivegen 97, 2836 Biri Treffetider: Gunhild er på Birikontoret torsdager...kl og på Gjøvikkontoret mandag, tirsdag og fredag.kl Soknediakonen har treffetid på Birikontoret tirsdager...kl Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdager...kl Kontortelefon Kirketjener Ansatte: Ekerhaugen, Gunhild... Saksbehandler Feiring, Sven... Kirketjener Schiager, Inger... Kantor Skard, John Olav... Soknediakon BOLIGTELEFONER Hansen, Terje Sokneprest, mobiltlf Sønstegaard, Knut Sokneprest Schiager, Målfrid Menighetsrådsleder Bunandlue etterlyser sin eier! Etter konfirmasjonen 16. september ble det liggende igjen ei bunadlue i kirka. Det hadde vært veldig kjekt å få gjenforent denne lua med resten av bunadutstyret og ikke minst med dens rettmessige eier. Vi har en stor mistanke om at det er en av den dagens konfirmanter som er eier, men vet ikke hvem. Lua fås tilbake ved henvendelse til kirketjener Sven eller klokker Gunhild. Juletrefest Det blir tradisjonell juletrefest på Bethel 4. dag jul, 28. desember kl Arrangør er Biri Normisjon Alle er hjertelig velkommen! TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon På oppslagtavla Storgata 72, Moelv Tlf Ditt lokale byrå utfører alle tjenester ved dødsfall og begravelser i Biri Hjemmebesøk. Behjelpelig med blomster. Gravminner. Vakt hele døgnet Tlf Innehaver: Magne Ødegård Bekkelund GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder...Audun Torvik Kirkeverge...Dag Landmark Konsulent kirkegård...marit Aaslund Konsulent økonomi...kent Brenden Besøksadresse.. Øvre Torggt. 24 B, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Menighetsbudet 5/07

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA med god og variert meny OVERNATTING - GATEKJØKKEN Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! Biri Øistein Nettum Begravelsesbyrå Gravmonumenter Inskripsjoner Hjemmebesøk Behjelpelig med blomster Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: Gudstjenesteoversikten finner du i Menighetsbudet 5/07 GJØVIK: TOTEN: HJEMMEBESØK BLOMSTERBINDERI GRAVMONUMENTER DØGNVAKT Vakttlf.: BIRI FOTTERAPI Tlf Åpningstid: Mandag - onsdag - torsdag fra kl Tirsdag - fredag - lørdag etter avtale. Alle besøk etter kl må avtales. Irene Snuggerud café biri tilbyr Cateringlevering til alle anledninger Ring tlf Biri sentrum Åpent

12 Returadresse: Biri Menighet, Øvre Torggate 24 B, 2815 Gjøvik. Kirkekalender B DESEMBER 16. desember 3. s. i advent Jes 40,1-8 Familiegudstjeneste. Dåp. Utdeling av Aftenbønn CD til 2-åringer. Takkoffer til trosopplæringsarbeidet. Kirkekaffe. 23. desember 4. s. i advent Jes 40,9-11 Øverbygda Bedehus kl Gudstjeneste. Takkoffer til bedehuset. Kirkekaffe. 24. desember Julaften Luk 2,1-14 Biri kirke kl Familiegudstjeneste. Skrinnhagen skolekor. Takkoffer til Helsehageprosjektet i Mali. 25. desember Juledag Joh 1,1-14 Høytidsgudstjeneste. Dåp. Biristrand korforening. Takkoffer til kirkemusikkarbeidet. 31.desember Nyttårsaften Joh 14,27 Biri kirke kl Midnattsmesse. Takkoffer til menighetsarbeidet. JANUAR 6. januar Kristi Åpenbaringsdag Joh 8,12 Familiegudstjeneste. Dåp. Utdeling av Den levende boka til 10-åringer. Jens Dale. Takkoffer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Ta med rester av julebaksten. 13. januar Vingårdssøndagen Luk 17,7-10 Høymesse.Nattverd. Takkoffer: NMS-misjonsprosjekt. 20. januar Såmannssøndagen Rom 10,13-17 Høymesse. Presentasjon av årets konfirmanter. Takkoffer: Det norske bibelselskap. Kirkekaffe. 27. januar Kristi forklarelsesdag Joh 17,1-8 Biri kirke kl Kveldsgudstjeneste.Nattverd. Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet. FEBRUAR 3. februar Fastelavnssøndag Joh 12,24-33 Høymesse.Nattverd. Karen Sidsel Solberg. Takkoffer: Diakoniarbeidet. 6. februar Askeonsdag Matt 6,16-18 Biri kirke kl Fastegudstjeneste. Nattverd. Konfirmanter deltar. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 10. februar 1. s. i faste Matt 16,21-23 Høymesse.Nattverd. Takkoffer: Menighetsbladet. 17. februar 2. s. i faste Luk 7,36-50 Familiegudstjeneste. Dåp. Utdeling av CD 3:16 til 12-åringer. Takkoffer: Konfirmantarbeidet. Kirkekaffe. 24. februar 3. s. i faste 2 Kor 12,7-10 Biri kirke kl Kveldsgudstjeneste.Nattverd. Tor Arne Isene. Takkoffer: Helsehageprosjektet i Mali. MARS 2. mars 4. s. i faste Joh 6,24-36 Høymesse.Nattverd. Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet. 9. mars Maria Budskapsdag Luk 1,46-55 Høymesse. Nattverd. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp. 16. mars Palmesøndag Joh 12,12-24 Familiegudstjeneste. Dåp. Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet. Kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste Willy Berg Grafisk AS tlf ak1207

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Menighetsbudet Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Kling no, klokka! Foto: Kirkeklokke i Biri kirke, Kjetil Bergmann Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn! Tona om frelsa! Kalla og helsa,

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Menighetsbudet Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Åp 1,17b-18

Detaljer

Menighetsbudet. Morgenlys

Menighetsbudet. Morgenlys Menighetsbudet Vinteren 2011 Nr. 1/11 Årgang 94 Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Joel 2,13 Morgenlys Takk, Gud, for vakre morgenstunder. Takk,

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens

Detaljer

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Menighetsbudet Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

Detaljer

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Menighetsbudet Sommeren 2014 Nr. 2/14 Årgang 97 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. 1 Mos 1,31 SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Fotograf: Solveig Haugen Tusvik Skaperens stemme

Detaljer

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Menighetsbudet Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort;

Detaljer

Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87

Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87 Menighetsbudet Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87 Du vanner fjellene fra din høysal, og lar jorden fylles med grøden du gir. Salme 104,13 Flygelet på plass i kirka. En midtsommer natts drøm Denne salmen

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2014. Konsert med Sveinung Hølmebakk. INSIDE den følelsen. Julen ved fronten 191414. Julen som forstørrelsesglass

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2014. Konsert med Sveinung Hølmebakk. INSIDE den følelsen. Julen ved fronten 191414. Julen som forstørrelsesglass NR. 3 JULENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Julen som forstørrelsesglass Konsert med Sveinung Hølmebakk Julen ved fronten 191414 INSIDE den følelsen Mosaikkors fra gravkapellet i gravkjelleren i Nedre Eiker

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! Nr. 2 Våren 2007 19. årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer