Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90"

Transkript

1 Menighetsbudet Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90 Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem sm bor i skyggelandet stråler lyset fram. Jes 9,2. En krybbe var vuggen som ventet ham her, det lille barn Jesus, vår Frelser, så kjær. Men stjernene lyste helt inn der han lå, det lille barn Jesus, på leiet av strå. Fotograf: Harald Tusvik Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg! Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik. Vers 1 Fra Amerika, oversatt av Agnes Landmark Vers 2 og 3 Eyvind Skeie NOS 64

2 Redaktørens hjørne En måned til jul og vi er på veg inn i adventstida. Med advent så begynner også kirkeåret. Kirkeåret følger ikke kalenderåret. Jeg er ikke helt sikker på om kirkeåret er 11 måneder forsinka eller 1 måned for tidlig ute! Jeg mener å si; jeg vet ikke hvorfor det er slik. Men slik er nå engang denne syklusen - første søndag i advent er starten på et nytt kirkeår. Ved noen søk på nettet (er det google, det heter?) finner vi følgende om denne tida: Advent er en kristen årstid som markerer forberedelsene til juletida. Navnet kommer fra latin, Adventus (Redemptoris), (Frelseren sitt) komme. Første søndag i advent er første dag i kirkeåret. I ortodokse kirker begynner advent 15. november, og varer i 40 dager. I andre kirker begynner advent på den søndagen som kommer nærmest festen for St. Andreas (30. november), og varer fram til jul. Fjerde søndag i advent kan da falle på julekvelden. Det er ikke slått fast når kristne begynte å markere adventstida. Den første referansen en har til at det er noe særskilt med tida før jul, kommer fra et konsil i Saragossa i år 380, der det ble vedtatt et forbud mot å være fraværende fra kirka i de tre ukene mellom 17. desember og Herrens åpenbaring (Epifani), 6. januar. Den første helt sikre omtalen er fra synoden i Lerida i 524. Advent ble da etablert som starten på kirkeåret. Advent ble tidligere markert som fastetid i alle kirker, men dette er det ikke lenger lik praksis på. I den katolske kirke er advent fortsatt ei faste- og botstid, men med mindre strenge regler enn fastetida før påske. I ortodokse kirker er det strengere, og advent kalles der ofte for vinterfasten. Protestantiske kirker og den anglikanske kirke markerer i liten grad advent som faste- og botstid. Denne siste opplysningen kan vi vel bare samtykke i. Det er lite fasteog bot hos oss! Derimot er adventstida blitt ei tid der vi ikke får nok. Adventstida er tida for den store kjøpefesten i Norge. De siste årene har denne kjøpefesten bare økt og økt i volum og det forventes en gedigen økning også i år. Det er jo flott at vi har så god råd at vi kan bidra til denne festen. Men det er i ren egoisme vi deltar for å skaffe oss selv mer luksus og goder. Selv synes jeg at jeg har gitt mitt gode bidrag til kjøpefesten i år ved å kjøpe ny TV. Flatskjerm, selvfølgelig 37 tommer, full HD og jeg vet ikke alt bra med den. Bare at jeg har skrekkelig fine bilder og fått mange kanaler å velge i. Jeg er veldig fornøyd og stolt som en høne (hane, heter det vel)! Samtidig skurrer det litt i samvittigheten. For dette er egentlig litt galskap! Dette beløpet jeg brukte til nytt fjernsyn, kunne reddet liv. Fra TV-aksjonen i høst, Sammen for barn, husker vi at medisiner for aidsrammede barn kostet 1 krone pr. dag. En krone pr. dag er ikke mye for oss, men for de som ikke har denne krona er det veldig mye. Verdien av mitt nye fjernsyn tilsvarer medisiner for et barn i over 38 år. Da er selvfølgelig ikke dette barnet barn lenger, og det handler ikke lenger om dager men om å gi livet til et menneske. I adventstida er vi inne i ei forberedelsestid. Vi forbereder oss til jul og til Herrens komme. Eller Frelserens komme. Og Herrens komme handler også om å gi liv til mennesker. Jesus er så mye mer enn det lille barnet i krybben, han som det ikke var rom til i herberget. Jesus var noe helt spesielt sann Gud og sant menneske og verdens Frelser. Frelser eller redningsmann kan vi kalle ham. Redningsmannen som er muligheten for evig liv. Så handler denne tida før jul om det samme som året ellers. Det handler om å forvalte og fordele av de goder og den rikdom som vi besitter - og det handler om å finne han som gir liv! Lykke til! Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem. Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og menn. Selv skjelvende gamle tar sin stokk: Til krybben hen, til krybben hen! For alle har samme hjertetrang til julens fred, til julens fred. Guds kirke i Norge, ved våg og vang, følg med, følg med! Følg med, følg med! Og finner du ham i krybbens hø* som hyrder så, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på. Jonas Dahl 1895 Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Mathias Benrud Slaatsveen Vigde Unni Hegge Hatterud og Fredrik Voss Hatterud Døde Amanda Lindokken Trygve Østby Bjarne Boym Leif Ødegården Ingebjørg Brenden 2 Menighetsbudet 5/07

3 Jeg er så glad hver julekveld Jeg er så glad hver julekveld synger vi på det mørkeste av året. Og heldigvis er vi ofte glade på julekvelden: det er mye å være glade for. Salmen fortsetter med...for da ble Jesus født. Jesu fødsel er utgangspunktet og grunnen for julegleden - og så plusser vi på med gaver og god mat og familiesamlinger og er virkelig glade! Men noen ganger møter vi salmen uten å kjenne den store gleden. Livet kan ha vært slik for oss at vi savner eller gruer eller fortviler. Det er fortsatt like sant at Jesus ble født men gleden når ikke inn til meg. Og nettopp når mange er glade er det ekstra tungt å ikke være glad: jula er en gledens tid for mange og en tung tid for andre. Også den første julenatta var forholdene på mange måter nokså tunge. Det vesle barnet som ble født gikk i møte et fattigslig og usikkert liv. Han skulle bli omstridt, forfulgt og til slutt henrettet som forbryter. Jeg er så glad hver julekveld synger vi. Har vi glemt eller misforstått noe? Jeg tror ikke det. Vi får holde fast på at gleden og sorgen er nært forbundet i livet vårt. Og at prisen for kjærlighet kan bli sorg og savn. Ett av de mest brukte motivene i billedkunsten er mor med barn : Maria med Jesus. Det kan kanskje hjelpe oss til å forstå litt mer av jula. Vi har de utallige bildene med Jesusbarnet på Marias fang. Det pryder julekort, kunstgallerier og kirker over hele verden. Og så har vi mor med barn - motivet fra den andre enden av livet: motivet blant andre Michelangelo har udødeliggjort i sin Pietà i Peterskirken i Roma. Der sitter Maria med Jesus på fanget men nå er det den voksne, døde Jesus, tatt ned fra korset. Mor og barn også denne gang men nå er Menighetsbudet 5/07 Michelangelos s Pietá i Peterskirken i Roma. Foto: Stanislav Traykov gleden byttet med fortvilet sorg. For meg er julekvelden glede men en glede som kan romme sorgen og det vanskelige. I jula ligger påsken gjemt. For slik er livet: glede og sorg, kjærlighet og fortvilelse. Jeg er så glad hver julekveld, er en nær og kjær salme: den er jo til og med skrevet i vårt bispedømme, på Toten. Men den forteller om en fødsel i et fremmed land, langt herfra. Dermed minnes vi på det verdensomspennende fellesskap dette lille barnet skapte. To veldig ulike situasjoner minnet meg sterkt på det i løpet av Først på konferanse i Kongo i vinter hvor den kristne tro var grunnlaget for forsoning og rettferdighet i et krigsherjet land. Den andre situasjonen var da jeg sammen med flere tusen kristne fra hele verden deltok på en pavelig audiens i Roma. Der var det et mangfoldig mylder av ulike kirkesamfunn og forskjellige nasjonaliteter. Gleden og fellesskapet som det lille krybbebarnet har skapt verden over, ble virkelig synlig. Jeg er så glad hver julekveld synger vi. Og kjenner på gleden og takknemligheten for det julekveldsbarnet og den korsfestede fikk bety. Og holder fast på at verdens lys kom til oss nettopp når det var og er som mørkest! Jeg ønsker dere alle en velsignet jul og et håpefullt nytt år! 3

4 Nyhetsbrev 24. november 2007 fra Karen i Ossobidjanja I dag er det nøyaktig en måned til jul, og på denne tida av året har vi i prosjektet det alltid travelt med å besøke alle landsbyer og dyrkingsgrender hvor vi har arbeid. Det er først og fremst for å snakke om alfabetiseringa vi drar rundt, men vi minner også om de andre tingene vi holder på med og avtalene vi har gjort. At befolkningen deltar i lese- og skriveopplæring på morsmålet kasonke, er en forutsetning for å kunne få være med i de andre aktivitetene i prosjektet. På alfabetiseringsfesten i juni pleier jeg alltid å oppfordre de som har lært å lese og skrive til å finne fram bøkene også i regntida og forsøke å repetere litt de dagene de ikke er ute og arbeider. Hvis de ikke gjør det, er det mange som glemmer like raskt som de har lært og igjen blir å finne blant analfabetene. Men en del oppmuntringer dokumenteres herved: På et av stedene vi har besøkt viste tavla at de hadde hatt undervisning en søndag i august, og et annet sted hadde ungene blitt inspirert til å skrive/tegne. Skrift i sand fungerer like bra som på ark! Vi har vært på 15 ulike steder de to siste ukene; derav 4 nye som har bedt om å få begynne. Det blir spennende å se hvor mange som greier å få tak i en som kan være lærer i landsbyen og som kan komme hit 4.desember på et 2 ukers kurs. Dette året skal Demba hjelpe alfabetiseringsassistenten Karifa med undervisninga på kurset. Det er Fatamba som har hatt hovedansvaret tidligere, men Demba har mange års erfaring fra slikt arbeid i Goundara, så han er absolutt kompetent. Fatamba skulle etter planen bare ha jobbet fram til sommeren, så vi ansetter ingen ny etter ham. Det er ikke lett å få tak i kvalifiserte folk, og siden det er bare et halvt år, har vi funnet ut at det er bedre at vi alle trår til litt ekstra. Vi leier heller inn fagfolk til å hjelpe til med hagedelen av prosjektet. Der er vi litt seint ute, men noen har heldigvis kommet godt i gang med dyrkinga. De fleste er godt fornøyd med at de har fått dyrket noe i hagene også i regntida. Da jeg sykla forbi sjukestua i Touba for ei uke siden, kunne de ansatte stolt vise fram at de nå har fått brønn og rennende vatn i springen. På mange av stedene vi har vært er vannsituasjonen mye verre enn jeg hadde trodd. Vi arbeider i det området som administrativt heter Touba, men som lokalbefolkningen kaller Ketjo etter navnet på elva som slynger seg gjennom området. Veldig mange har ikke annet vann enn det de tar fra groper de graver i den tørre elvegrusen. Etter det jeg har sett, tror jeg vi må hjelpe til flere steder med å få sementert brønner slik at folk kan få reint drikkevann. 4 Menighetsbudet 5/07

5 Denne sangen er jeg glad i Det er som flere før meg har sagt i denne spalten vanskelig å velge én sang eller salme jeg er glad i, for vi har en så utrolig rik salme- og sangskatt å ta av både når det gjelder tekster og melodier. Jeg har valgt å ta fram en sang jeg lærte i ungdomstida, hvor jeg var så heldig å få være med i ungdomsarbeidet i Hamar menighet og Ynglingen der. Jeg syns denne sangen innholder hovedessensen i den kristne tro og at det passer å ta fram denne nå før jul for å minne om sammenhengen mellom jul og påske. Jeg hører flere si at de ikke syns en skulle snakke så mye om synd, dom og død i kirka, men jeg må bare erkjenne at jeg ikke klarer å leve etter Guds vilje, uansett hvor mye jeg strever og gjerne vil. Det visste Gud og sendte derfor Jesus til jorden for at han skulle ta min og din skyld på seg og ta den dommen vi skulle hatt. Når Jesus ofret seg slik, syns jeg det viser hvor mye han elsker oss. Det er godt å vite at jeg er elsket og har en god venn i Jesus som forstår hvordan jeg har det uansett! Jeg tror vi alle trenger en slik venn. Det er godt å kunne hvile i Guds omsorg! Sangen Jeg har en venn er skrevet av Vidar Kristensen i 1971 og har en vakker svensk folketone. Jeg skulle ønske at dere også kunne høre melodien, og for de av dere som har sangboka Rop det ut, utgave 1989, står den på nr Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, ~ det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt i fra Guds vilje med livet mitt, Fikk jeg dommen, slik lød den; ~ du skal dømmes til døden! Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke: Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet! All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus hjelp meg og klart forstå at det livet jeg lever nå, Det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene. Til å finne en sang eller salme til denne spalten til neste nummer av Menighetsbudet har jeg utfordret ei ekte Biridame som bor i Oladalen; Reidun Hillestad. Hun bidrar til at innbyggerne i og rundt Lillehammer får ordnet og stelt tennene sine og er ei trivelig og aktiv dame. Jeg ønsker dere alle en lys adventstid og ei fredelig jul! Vennlig hilsen Torunn Vigrestad. Jeg hadde med meg ny sykkel fra Norge da jeg kom ut igjen, og det var faktisk en stor forbedring fra tidligere å ha sykkel med gir og kraftigere dekk. Jeg kunne sykle opp bakker der jeg alltid tidligere har måttet trille sykkelen. Hilde Halvorsen i Tambaga var den første til å kjøpe slik sykkel, og hun skryter uhemmet av den. Jeg er enig med henne. Dette var en god investering! Når en er ute å sykler, treffer en gjerne gamle kjente på veien. En av fordelene med å sykle framfor å kjøre bil, er at en da må ta seg tid til å stoppe for å hilse på folk. Jeg har vært lite hjemme i det siste, men vet at i morgen blir det gudstjeneste i et kirkehus som er i ferd med å forvandles fra ei jordkirke til et hus med sementvegger. Therese og jeg er i gang med undervisning av 4 nye konfirmanter; 3 gutter og ei jente. De er litt yngre enn de vi hadde i fjor, og særlig en er typisk tenåring, så be gjerne om at de alle må være interesserte i å lære og at vi får det fint sammen på fredagskveldene framover. Hilsen Karen. Menighetsbudet 5/07 5

6 Allehelg Tekst og bilder: K Mange hadde møtt frem til gudstjenesten i B kjære og tenne et lys. Denne dagen er en spes gode minner, men også en dag for sorg og sa sette ord på sine følelser. Med vakker sang fra Biri kantori og dagens tekst fra Bergpreken Etter Gudstjenesten var det diakoniutvalget Man kunne tenne lys og minnes sine kjære. Seegård kirkes kor, Biri kantori og sokneprest Sønstegaard. 6 Menighetsbudet 5/07

7 ens dag jell Ødegårdstuen iri kirke på Allehelgensdag for å minnes sine iell dag for mange. Dette er dagen for mange vn. Så på denne dagen er det utrolig viktig å Seegård kirkes kor og en ble dette en fin minnedag. som sto for kaffeservering. Et vakkert pyntet gravsted. Kaffeservering og samtale i kirkebenkene Menighetsbudet 5/07 7

8 Ny bok aktuell julegave! Som gardslampa heme på Biri Et portrett av misjonær Petra Sveum Ved Svanhild Napstad. 216 sider, innbundet, rikt bildemateriale. Veiledende pris kr 298. Høsten 2006 ble misjonær Petra Sveum utnevnt til Ridder av første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for sin misjonsinnsats i Kongo gjennom mer enn 40 år. «Fattigjenta fra Biri», som hun sjøl kaller seg, er hittil den eneste i Oppland fylke som har fått denne høye utmerkelsen. Nå er Petra Sveums liv og tjeneste skildret i bokform. Boka bygger i stor grad på hennes egen fortelling, og gir et levende bilde av mennesket og misjonæren som ved Guds hjelp har fått stå i en slik meningsfylt og mangeartet tjeneste i Guds rike. Det har ikke vært mangel på dramatiske opplevelser! I en alder av 84 år er Petra fortsatt i aktiv tjeneste for misjonen. Boktittelen henspiller på en spesiell episode som Petra Sveum minnes slik: - Det var en nyttårsaften på Biri for mange år siden. Jeg stod sammen med mor og så på nyttårsrakettene som ble sendt opp. Jeg var i ferd med å melde ny utreise til Kongo, og sukket til Gud da jeg oppdaget de trofaste gardslampene som hadde stått der og lyst hele tida, men helt upåaktet under fyrverkeriet: Herre, jeg kan ikke reise ut som noe fyrverkeri, men la meg få være som ei gardslampe Inntekten av boka går i helhet til misjonsarbeid i Kongo. Fås kjøpt i bokhandlene i vårt distrikt, eller ved henvendelse til Olaf Sveum tlf En meningsfull julegave til deg selv og andre! Julekonsert til nytelse og ro i Biri kirke Bittelillejuleaften blir det også i år julekonsert i Biri kirke. Tre profesjonelle musikere tilknyttet Biri ønsker å gi publikum vakker julemusikk helt innunder jul. Etter julekonserten deres i fjor skrev Oppland Arbeiderblad under overskriften Kirkekonsert avsluttet julestria: Etter en måned med de mest populære julesangene i media og alle førjulskonsertene, var denne konserten et absolutt høydepunkt som kunne få den gode julestemningen til å sige innover en. Cecilie Cathrine Ødegården (sopran), Sissel Morken Gullord (horn) og Inger Schiager (orgel/ flygel) fryder seg over å framføre tradisjonell julemusikk, klassiske perler og vakre folketoner. Biri kirke er ei stemningsfull kirke og et flott konsertlokale. Restaurert og nymalt står kirka fra 1777 fram i all sin prakt, og musikerne gleder seg til å utnytte og nyte den, med tønmerveggene, rokokkointeriøret og den store lysekrona med førti levende lys i. Trioen ønsker publikum i og utenfor Biri velkommen 22. desember kl Cecilie Cathrine Ødegården har studert musikk grunnfag med mellomfagstillegg og musikkpedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Høsten 2005 startet hun sine sangstudier ved Norges Musikkhøgskole, linjen klassisk utøvende sang hos høyskolelektor Folke Bengtsson. Andre studieår var hun utvekslingsstudent i Sør-Afrika ved North-West University i Potchefstroom hvor hun sang hos Prof. Werner Nel. Der hadde hun rollen som grevinnen i Mozartoperaen Figaros Bryllup. Hun studerer nå hos professor Svein Bjørkøy ved NMH. Sissel Morken Gullord spiller waldhorn, bukkehorn og lur. Hun har utøvende hovedfag fra NMH og er i tillegg lektor i musikkpedagogikk. Hun har vært i NRKs studio og spilt inn en cd som er klar før jul. Hun turnerer for Rikskonsertene, frilanser i orkestre i Norge, Sverige og Danmark, er solist i begravelser og bryllup, og har ofte kunstneriske innslag på konferanser, åpninger og andre arrangementer. I sommer urframførte hun musikk av Isak Anderssen tilegnet seg hjemme på Kårstad gård. Inger Schiager er kantor i Biri kirke og drivkraften bak konsertene som holdes der. Hun tok initiativet til anskaffelsen av flygelet i kirka. Biri kirke har blitt et svært velrenomert og attraktivt konsertlokale de siste årene, takket være et utsøkt flygel, gode akustiske forhold og ei stemningsfull kirke. Anne Grete Preus, Sigurd Slåttebrekk, Tord Gustavsen Trio, Kristin Asbjørnsen, Iver Kleive og Sigmund Groven er blant musikerne som har gjestet kirka. 9. desember spiller Aage Kvalbein sammen med Vestoppland kammerkor. Ved siden av å spille orgel og flygel, leder Inger Schiager Biri kantori. 8 Menighetsbudet 5/07

9 Møteliste formiddfagstreffet på bethel fortsetter på følgende mandager i 2008: Formiddagstreff: 7. januar, 21. januar, 4. februar, 18. februar, 3. mars, 17. mars, 31. mars, 14. april, 28. april, 26. mai og 9. juni. Strikkemøte: 14. januar, 28. januar, 11. februar, 25. februar, 10. mars, 7. april, 21. april, 5. mai, 19. mai og 2. juni. seniordans på klubbhuset, Biri Idrettspark. ONSDAGER KL Ta med deg danseskoene og kom! Husk Prøysens ord: Det er aldri farlig for den som kan dænse Menighetsbasaren 2008 Menighetsbasaren våren 2007 var så vellykket at menighetsrådet vedtok å fortsette med basarer, hvor inntekten går til menighetsarbeidet i Biri: Til trosopplæring blant barn og ungdom, til diakonalt arbeid og kirkemusikkarbeidet. Neste års basar er berammet til første helga i april. En tar sikte på loddsalg på butikkene fredag 4. og lørdag 5.april og avslutter med åpen basar søndag 6.april fra kl Hvor basaren blir, er ikke avklart foreløpig. Menighetsrådet vil være svært takknemlig for å få gevinster. De som kan tenke seg å bidra med gevinster kan kontakte Basarkomitéen. Medlemmene der er: Målfrid Schiager / Audun Torvik / Kjell Ødegårdstuen / Gerd Aannerud Lokaler til møter og selskaper Øverbygda Bedehus leies ut til privatpersoner til sluttede selskaper; fødselsdager, dåps- eller konfirmasjonsfest, minnesamvær. Bedehuset leies også ut til møter og lignende til lag og foreninger. Henvendelse vedrørende utleie skjer til husstyrets leder: Åge Jensstuen tlf Også Bethel Bedehus leies ut til sluttede selskaper; fødselsdager, dåps- eller konfirmasjonsfest, minnesamvær. Bedehuset leies også ut til møter og lignende til lag og foreninger. Henvendelser om Bethel skjer til: Oddlaug Bergum tlf Knut prest i fengslet... Ja, det stemmer. Riktignok er det bare på tirsdager. Ikke er det som innsatt heller. Men som ansatt. Fra 1.oktober ble det opprettet en fengselspreststilling i 20% i Gjøvik fengsel og Knut prest fikk tilbudet om å tiltrå stillingen. Dette takket han ja til og derfor er han i fengsel på tirsdager. Soknepreststillingen i Biri skal ikke reduseres, men det må bli en annen person som skal fylle den 20% som er ledig der. Hvem det blir - eller hvordan dette løses er ikke i boks enda. Formodentlig kommer det en avklaring ganske snart. Kirkeboka til 4-åringer Pasjonskonsert i Biri kirke Onsdag 5.mars kl.1900 blir det pasjonskonsert i Biri kirke. Det er Gjøvik Kammerensemble som består av fiolinist Svetlana Barantseva, cellist Olve Wendelbo og pianistene Line Løvland og Kristin Fyrand Mikkelsen og skuespiller Gro Ann Uthaug som har satt sammen et pasjonsprogram og som er utøvere i konserten. Ensemblet har plukket ut høydepunkter fra trioverker av Schubert, Mendessohn, Haydn, Mozart, Dvorak og Arensky. Gro Ann Uthaug vil framføre tekster til ettertanke og refleksjon. Dette programmet i kirkerommets ro og gode atmosfære tror vi vil bli en positiv og god opplevelse i tiden før påske. Vi håper mange vil finne veien til kirken denne marskvelden. Menighetsbudet 5/07 2. søndag i november var bygdas døpte 4-åringer invitert til familiegudstjeneste i kirka. Kirka ble fyllt opp med barn, foreldre, besteforeldre, oldemødre og andre fra menigheten, i alt 178 personer var tilstede på gudstjenesten. Høydepunktet for 4-åringene var nok når de skulle fram og ta imot Kirkeboka - og det gikk kjempefint for alle 23. Her ser dere en del av denne store flokken sammen med noen av foreldrene; det er godt å ha med mor eller far fram på kirkegulvet. Takk til dere alle som tok imot innbydelsen og kom - og takk til Heidi Voldengen som har sendt oss bildet fra denne begivenheten. 9

10 MENIGHETSBUDET organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 180, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 220, pr. år. Adr: Biri Menighetsråd Øvre Torggate 24 B 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri Preste- og Menighetskontor, Herredshuset, Birivegen 97, 2836 Biri Treffetider: Gunhild er på Birikontoret torsdager...kl og på Gjøvikkontoret mandag, tirsdag og fredag.kl Soknediakonen har treffetid på Birikontoret tirsdager...kl Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdager...kl Kontortelefon Kirketjener Ansatte: Ekerhaugen, Gunhild... Saksbehandler Feiring, Sven... Kirketjener Schiager, Inger... Kantor Skard, John Olav... Soknediakon BOLIGTELEFONER Hansen, Terje Sokneprest, mobiltlf Sønstegaard, Knut Sokneprest Schiager, Målfrid Menighetsrådsleder Bunandlue etterlyser sin eier! Etter konfirmasjonen 16. september ble det liggende igjen ei bunadlue i kirka. Det hadde vært veldig kjekt å få gjenforent denne lua med resten av bunadutstyret og ikke minst med dens rettmessige eier. Vi har en stor mistanke om at det er en av den dagens konfirmanter som er eier, men vet ikke hvem. Lua fås tilbake ved henvendelse til kirketjener Sven eller klokker Gunhild. Juletrefest Det blir tradisjonell juletrefest på Bethel 4. dag jul, 28. desember kl Arrangør er Biri Normisjon Alle er hjertelig velkommen! TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon På oppslagtavla Storgata 72, Moelv Tlf Ditt lokale byrå utfører alle tjenester ved dødsfall og begravelser i Biri Hjemmebesøk. Behjelpelig med blomster. Gravminner. Vakt hele døgnet Tlf Innehaver: Magne Ødegård Bekkelund GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder...Audun Torvik Kirkeverge...Dag Landmark Konsulent kirkegård...marit Aaslund Konsulent økonomi...kent Brenden Besøksadresse.. Øvre Torggt. 24 B, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Menighetsbudet 5/07

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA med god og variert meny OVERNATTING - GATEKJØKKEN Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! Biri Øistein Nettum Begravelsesbyrå Gravmonumenter Inskripsjoner Hjemmebesøk Behjelpelig med blomster Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: Gudstjenesteoversikten finner du i Menighetsbudet 5/07 GJØVIK: TOTEN: HJEMMEBESØK BLOMSTERBINDERI GRAVMONUMENTER DØGNVAKT Vakttlf.: BIRI FOTTERAPI Tlf Åpningstid: Mandag - onsdag - torsdag fra kl Tirsdag - fredag - lørdag etter avtale. Alle besøk etter kl må avtales. Irene Snuggerud café biri tilbyr Cateringlevering til alle anledninger Ring tlf Biri sentrum Åpent

12 Returadresse: Biri Menighet, Øvre Torggate 24 B, 2815 Gjøvik. Kirkekalender B DESEMBER 16. desember 3. s. i advent Jes 40,1-8 Familiegudstjeneste. Dåp. Utdeling av Aftenbønn CD til 2-åringer. Takkoffer til trosopplæringsarbeidet. Kirkekaffe. 23. desember 4. s. i advent Jes 40,9-11 Øverbygda Bedehus kl Gudstjeneste. Takkoffer til bedehuset. Kirkekaffe. 24. desember Julaften Luk 2,1-14 Biri kirke kl Familiegudstjeneste. Skrinnhagen skolekor. Takkoffer til Helsehageprosjektet i Mali. 25. desember Juledag Joh 1,1-14 Høytidsgudstjeneste. Dåp. Biristrand korforening. Takkoffer til kirkemusikkarbeidet. 31.desember Nyttårsaften Joh 14,27 Biri kirke kl Midnattsmesse. Takkoffer til menighetsarbeidet. JANUAR 6. januar Kristi Åpenbaringsdag Joh 8,12 Familiegudstjeneste. Dåp. Utdeling av Den levende boka til 10-åringer. Jens Dale. Takkoffer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Ta med rester av julebaksten. 13. januar Vingårdssøndagen Luk 17,7-10 Høymesse.Nattverd. Takkoffer: NMS-misjonsprosjekt. 20. januar Såmannssøndagen Rom 10,13-17 Høymesse. Presentasjon av årets konfirmanter. Takkoffer: Det norske bibelselskap. Kirkekaffe. 27. januar Kristi forklarelsesdag Joh 17,1-8 Biri kirke kl Kveldsgudstjeneste.Nattverd. Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet. FEBRUAR 3. februar Fastelavnssøndag Joh 12,24-33 Høymesse.Nattverd. Karen Sidsel Solberg. Takkoffer: Diakoniarbeidet. 6. februar Askeonsdag Matt 6,16-18 Biri kirke kl Fastegudstjeneste. Nattverd. Konfirmanter deltar. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 10. februar 1. s. i faste Matt 16,21-23 Høymesse.Nattverd. Takkoffer: Menighetsbladet. 17. februar 2. s. i faste Luk 7,36-50 Familiegudstjeneste. Dåp. Utdeling av CD 3:16 til 12-åringer. Takkoffer: Konfirmantarbeidet. Kirkekaffe. 24. februar 3. s. i faste 2 Kor 12,7-10 Biri kirke kl Kveldsgudstjeneste.Nattverd. Tor Arne Isene. Takkoffer: Helsehageprosjektet i Mali. MARS 2. mars 4. s. i faste Joh 6,24-36 Høymesse.Nattverd. Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet. 9. mars Maria Budskapsdag Luk 1,46-55 Høymesse. Nattverd. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp. 16. mars Palmesøndag Joh 12,12-24 Familiegudstjeneste. Dåp. Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet. Kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste Willy Berg Grafisk AS tlf ak1207

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

advent og jul 2016 i haslum menighet

advent og jul 2016 i haslum menighet advent og jul 2016 i haslum menighet konserter julekonsert med øktetten Søndag 20. november kl. 17.00 Entré kr 150 ved inngangen Vår repetitør, og til tider dirigent, er Ingvild Farestveit Hov, en fremragende

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Jula 2008 Nr. 5/08 Årgang 91

Jula 2008 Nr. 5/08 Årgang 91 Menighetsbudet Jula 2008 Nr. 5/08 Årgang 91 Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Småfuglene på juleneket

Småfuglene på juleneket Menighetsbudet Julen 2010 Nr. 4/10 Årgang 93 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred,

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred, JULESANGER PÅ LÅVEN SITTER NISSEN På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han spiser, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Menighetsbudet Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Kling no, klokka! Foto: Kirkeklokke i Biri kirke, Kjetil Bergmann Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn! Tona om frelsa! Kalla og helsa,

Detaljer

Høsten 2007 Nr. 3/07 Årgang 90

Høsten 2007 Nr. 3/07 Årgang 90 Menighetsbudet Høsten 2007 Nr. 3/07 Årgang 90 Halleluja!. Salig er den som frykter Herren og har sin store glede i hans bud!. Salme 112,1. Rundt 80 barn var samlet til blomstergudstjeneste i kirkehagen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Menighetsbudet. Sneen la et teppe over iskald jord. En god og fredfull julehøytid ønskes alle Menighetsbudets lesere! Julen 2009 Nr.

Menighetsbudet. Sneen la et teppe over iskald jord. En god og fredfull julehøytid ønskes alle Menighetsbudets lesere! Julen 2009 Nr. Menighetsbudet Julen 2009 Nr. 5/09 Årgang 92 Engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag

G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag PREKEN Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Markus 9, 2-13 KRISTI FORKLARELSESDAG Kirkeåret med sine tekster har en klar oppbygging. Det er delt i to hvor

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Julen 2006 Nr. 5/06 Årgang 89

Julen 2006 Nr. 5/06 Årgang 89 Menighetsbudet Julen 2006 Nr. 5/06 Årgang 89 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke Gamle og nye tekstrekker sammenstilt av Ingunn Dalan Kosnes og Arild Steinsland Tegnforklaring: *= ny tekst som ikke er preket over før F= Fortelling til bruk i familiegudstjeneste S= samme (kirkeårsdag

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

Steinerskolen i Ås Haugtussa Steinerbarnehage TORSDAGSBLADET. 28.11.13. Nr. 34

Steinerskolen i Ås Haugtussa Steinerbarnehage TORSDAGSBLADET. 28.11.13. Nr. 34 Steinerskolen i Ås Haugtussa Steinerbarnehage TORSDAGSBLADET 28.11.13. Nr. 34 Kjære du mitt lys så ene skinn med dine stråler rene Tenn vårt håp, vis oss vei.. vi vil alle følge deg. Lys du skinner som

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 30. 1. 2. 3. 4. Vi baker pepperkaker Julesamling i Gann kirke 50 7. 8. 09. 10. 11. Vi baker lussekatter Lucia frokost kl. 08.00-09.30

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer