november Quality Hotel Olavsgaard, Lillestrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11. - 12 november Quality Hotel Olavsgaard, Lillestrøm"

Transkript

1 Mikro- og nanoteknologi Datasikkerhet Gründervirksomhet Radar Industriell IT Robotisering Instrumentering Energi og produksjon november Quality Hotel Olavsgaard, Lillestrøm NFA og Studiemøtet samarbeider om å arrangere seminaret Forum Technica. Dette forumet erstatter både NFA dagene og Studiemøtet. De tradisjonelle temaene som informasjonsteknologi, kommunikasjon, automatisering og industriell IT vil fortsatt stå i fokus. Det vil være 4 parallelle sesjoner samt fellesforedrag, og med over 50 foredrag å velge mellom skreddersyr du din egen agenda!

2 Instrumentering og tilstandsovervåking er viktige nøkkelord for prosessoptimalisering og prosesskontroll. På grunn av økte krav som stilles til sikrere og mer kostnadseffektive løsninger i olje og gass industrien og landbasert industri, er det stor fokus på utvikling av nye tekniske løsninger og metoder. Dette kan være; nyutvikling av elektronikk for spesielle omgivelser, overvåking av fysiske parametre i olje- og gassbrønner, trådløs datainnsamling fra sensorer, elektriske systemer for fjernstyring og avlesing, trådløse instrumenteringsnettverk og nye teknikker innenfor signalbehandling, for å nevne noen. Denne sesjonen tar sikte på å gi et fyllestgjørende inntrykk av hvordan moderne instrumentering kan utnyttes for å redusere driftskostnader og unngå uforutsette hendelser i driftsfasen. Hva er industriell IT? Hvorfor skal industrien investere i industriell IT? Hvilke funksjoner innbefattes i begrepet industriell IT? Hvilken kompetanse omfatter det? Hva avgjør valg av leverandører, teknologi og systemer? Begynner Industriell IT å bli så standardisert at det finnes gode rutiner for spesifikasjon, prosjektgjennomføring, innkjøp og drift? Omfanget av bransjespesifikke løsninger? Bør industriell IT løsninger grupperes? Har norsk industri klart å følge våre skandinaviske naboer eller er vi fremdeles sinker på området industriell IT? Hvilke bransjer leder? Hva kan vi andre lære av dem? Det finnes snart ikke områder hvor informasjonsbehandling ikke skjer via IT-systemer. Etter en trang og treg start for de få interesserte har informasjonssikkerhet nå blitt et av de dominerende og viktigste områdene innen IKT. Dagens sesjon vil vise litt av bredden innen fagområdet fra de mer tekniske, via utfordringer for dagens IT-brukere, til de mer juridiske spørsmålene og svarene. I dag er radar Forsvarets viktigste sensor. Første del av sesjonen tar for seg to lovende radarteknologier som kan løse mange av Forsvarets fremtidige oppgaver, mens ett av foredragene ser nærmere på interessekonflikten mellom storsamfunnets krav om miljøvennlig energi (vindmøller) og det samme samfunnets krav til tidsriktig og effektiv luftromsovervåking (i dag: bakkebasert radar). Norge har i dag ingen produsent av radar for militære formål, mens det blomstrer innen sivil industri. Del to av sesjonen ser på vellykkede sivile bidrag innen forskning, utvikling og produksjon av radarløsninger, hvor spennet er stort fra overvåking av hav og kyst via skredvarsling til radarens bidrag for bedret flysikkerhet i lav høyde. Mange forskningsresultater viser at energiforbruket kan reduseres men det er ikke like enkelt å få det til. Det virker som om stigning av forbruket i takt med den økonomiske utviklingen nærmest er lovmessig. Men det trenger ikke å være slik. Hvordan skal vi gjøre det? Hvilke virkemidler trengs? Trenger vi teknologi og/ eller holdningsendringer? Må vi tenke nytt og hvilke alternative energiformer har vi? Sesjonen vil ta opp nye energiformer og se på utfordringer og muligheter. Integrerte operasjoner er et hett tema, spesielt innen olje og gass næringen og vi får presentert et konsept som avviker fra standardløsningen for IO. I tillegg får vi presentert nye, mer effektive og mer miljømessige produksjonsmetoder. Norge trenger stadig påfyll av nye selskap og nye produkter / tjenester i eksisterende selskap. Det finnes en voksende underskog av mindre, spennende selskap i tidlig fase og disse står i stadig større grad for sysselsettingen i bransjen. I denne sesjonen får du presentert flere spennende selskap / produkt. Vi vil gi oppstartsselskap muligheten til å treffe andre i samme situasjonen for faglig inspirasjon, råd og støtte. Sesjonen er også et godt sted for dem som vil holde seg ajour om tilveksten i bransjen og for dem som vil etablere kontakter mellom oppstartsselskap og leverandører / forhandlere / systemintegratorer. Industribedrifter som hevder seg godt i norsk- og internasjonal sammenheng har ofte en høy grad av robotisering. Seminaret viser eksempler på hvordan vareproduserende industri skaper seg konkurransekraft ved å robotisere, vi tar også opp nye anvendelser av roboter innen solcelle og olje og gass industrien. Foredragsholdere fra robotleverandører vil presentere nyvinninger innen robotisering, vi vil også belyse hvilke muligheter du har for å få støtte til robotisering av din bedrift. Mikro- og nanoteknologi har fått mye oppmerksomhet de siste årene, men blir det noe næringsliv av det? Sesjonen viser eksempler både på mikroteknologi i sensorer og store elektriske anvendelser der materialteknologi er sentralt, som batterier til elektriske biler og solcelleteknologi. Slik viser vi at mulighetene er mange, store og finnes innen svært forskjellige områder.

3 Politiker og Jurist Olemic Thommessen Høyre politiker og jurist. Innvalgt på Stortinget fra Oppland i 2001 og gjenvalgt i Medlem av Familie- og kulturkomiteen. Har tidligere vært operasjef for Ringsakeroperaen og direktør for Kulturarrangement Lillehammer AS samt avdelingsleder for seremonier i LOOC. Daglig leder i Norsk Telecom AS Siviløkonom MBA Tore Aarønæs, som er daglig leder i selskapet, har gjennomført en rekke markedskartlegginger av det norske telekommarkedet, både for enkeltaktører, men også for finansinstitusjoner og den norske Telemyndigheten. Han har bakgrunn fra NetCom, Teleplan og som selvstendig telecområdgiver, og har vunnet respekt for sin solide kunnskap om spesielt de merkantile aspekter av det norske telekommarkedet. Direktør i Post- og teletilsynet Willy Jensen har vært direktør i Postog teletilsynet siden Han var professor i informatikk ved Universitetet i Tromsø fra 1982 til 1989, og deretter adminstrerende direktør i Spacetec AS i Tromsø fram til Fra 1993 til 1998 var han avdelingsdirektør i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA i Italia. I 1998 gikk han til stillingen som administrerende direktør for Norge 2000 AS. Politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (SV) Jørund Leknes (SV) er politisk rådgiver for Heidi Grande Røys som er statsråd i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Han har studert ved HiST og NTNU. Har ledet Sør-Trøndelag SU og møtte på Stortinget som vararepresentant i perioden Han har bemerket seg sterkest innenfor IKT politikk. Adm.Dir i Nordisk Mobiltelefon Norge AS (ICE.net) Matthias Peter er utdannet Sivilingeniør innen IT og Telekom fra ETH/EPFL Lausanne, Sveits, og er administrerende direktør i Nordisk Mobiltelefon Norge AS som er kjent for sin mobile bredbåndstjeneste Ice.net. Han har vært administrerende direktør for BaneTele i perioden og har tidligere lederstillinger fra Ascom, Sense og Lucent Technologies. Direktør for Europasaker i Innovasjon Norge Helene Mørne er direktør for Europasaker i Innovasjon Norge. Hun har arbeidet med EU-rådgivning siden år Hovedarbeidsområder har vært norsk adgang til EUs Indre Marked, i tillegg til EUpolicy og -programmer. Hun har en MSc i Europastudier fra London School of Economics. Sosiolog og rektor ved Markedshøyskolen i Oslo Blindheim har bakgrunn fra både akademia og reklamebransjen. Han har arbeidet ved Norges Markedshøyskole/Handelshøyskolen BI, og i reklame- og mediabyråer som hhv tekstforfatter, kreativ leder og direktør. Hans spesialområder er markedskommunikasjon og forbrukeratferd. Han ble i 2005 tildelt Mediaforums hederspris. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om markedsføring, forbruk og reklame. Teknologileder for Capgemini i Oslo Sondre Bjellås jobber som teknologileder for Microsoft avdelingen hos Capgemini i Oslo. Han har i mange år bidratt aktivt til Microsoft og.net miljøet i Norge og holdt en rekke foredrag rundt i landet. Utnevnt som Microsoft Regional Director i Norge for sin kunnskap og bidrag. Som Regional Director får han tilgang på informasjon og ressurser fra Microsoft sitt hovedkvarter i Redmond. Senior Researcher Fellow, Dept. of Cybernetics. University of Reading UK Dr Mark Gasson is a senior research fellow at the University of Reading, UK. His research predominantly focuses on user-centric applications of developing technologies, with specific focus on pushing the envelope of Human-Machine interaction. He is active in the field of Neural Interface techniques for human augmentation, and was awarded his Ph.D for work on interfacing the nervous system of a healthy human to a computer in 2002.

4 09.00 Velkommen Hva er de store telepolitiske utfordringene i årene som kommer? Mediepolitiske Julenøtter. Innledningsforedrag ved Olemic Thommessen, mediepolitisk talsmann Høyre Hva burde politikerne engasjere seg i? Tore Aarønes, daglig leder - Norsk Telecom AS Vanskelige og viktige telepolitiske beslutninger. Willy Jensen, direktør - Post- og teletilsynet Pause/ besøk utstillinger Regjeringens utfordringer i Internettsamfunnet. Jørund Leknes, politisk rådgiver SV - fornyings- og administrasjonsdep. Hva skal til for å få konkurranse i telemarkedet? Matthias Peter, adm. dir. - Nordisk Mobiltelefon Norge AS Paneldebatt med foredragsholdere fra plenumsesjon, ledet av Tore Aarønes Lunsj INSTRUMENTERING INDUSTRIELL IT DATASIKKERHET RADAR Sesjonsleder: Taale Stette Sesjonsleder: Gry Langbakk Sesjonsleder: Lasse Øverlier - FFI Sesjonsleder: Karl-Erik Olsen - FFI Sanntids online Olje-i-Vann målinger på plattformer for bedre prosesskontroll og prosessoptimalisering Arne Henriksen, overingeniør - StatoilHydro ASA Industriell IT i går, i dag og i morgen! Automatisering av informasjon Bjarte Birkeland, avdelingsleder prosessautomasjon - ABB AS Overvåkning og samfunnssikkerhet Christine Hafskjold, prosjektleder - Teknologirådet Passive Coherent Location fortid, nåtid og fremtid Idar A. Andersen, forsker - FFI Ny trådløs vibrasjonssensor - Wivib Tor Ole Bang-Steinsvik, gruppeleder, Condition Monitoring - ABB Olje, Gass og Petrokjemi Informasjonsflyt i sykehus fra medisinsk teknisk utstyr. Jørn Otto von Haffenbrädl, ingeniør - Sykehuset Telemark HF Gait authentication Davrondzhon Gafurov, forsker Høgskolen i Gjøvik Vindkraft og radar Hans Øhra, forsker - FFI Parallell prosessering, Del.1 et paradigmeskifte. Utfordringer og muligheter med ny prosessorteknologi for industrielle applikasjoner Vidar Grønås, daglig leder National Instruments Effektivisering og sporbarhet ved Hansa - online demo Øystein Mathisen, prosjektingeniør - Hansa Borg Bryggerier AS Innsyn i ansattes epost før, nå og fremover Aslaug Bendiksen, juridisk seniorrådgiver - Datatilsynet Ultra bredbåndsradar refleksjoner og spekulasjoner Svein Erik Hamran, forsker - FFI Pause Parallell prosessering, Del.2 et paradigmeskifte. Utfordringer og muligheter med ny prosessorteknologi for industrielle applikasjoner Prosess Data Portal, understøttelse av integrerte operasjoner hos StatoilHydro Kjetil Torvanger, teknisk sjef - Cronus Automasjon Vest AS Sikkerhet, personvern og søketeknologi Ole Tom Seierstad, Chief Security Advisor - Microsoft Norway AS. Maritimt radar system for overvåkning av havn og kyst Øyvind Overrein, teknisk direktør - Applied Radar Physics AS Gamma instrumentering prosessdiagnostikk og prosessmåling i O&G applikasjoner Magne Husebø, daglig leder - Tracerco Norge AS Adding Value to the Process Data: On-Line Simulation, Model Maintenance and Decision Support. David Cameron, Ph.D. Chief Engineer, Product Development - Kongsberg Maritime AS Sikkerhet i nettbank, før og nå Sofie Nystrøm, IT sikkerhetsdirektør - DnB NOR Bruk av radar for varsling av ras Richard Norland, CEO ISPAS AS Nivåmåling med SIL-krav og utfordringer Tore Sandvoll, adm.direktør - Endress & Hauser AS Gjennomføring av industriell IT prosjekter, krav og utfordringer. Eiliv Elvebakk, teknisk sjef Triple-S A/S Digital Forensics teknologi og kriminalitet. André Årnes, Førsteamanuensis II ved Høgskolen i Gjøvik og Principal Consultant i Oracle OCAS radarbasert varslingssystem et betydelig bidrag til luftfart sikkerheten Jan Roar Pleym, radar systemarkitekt OCAS AS Bankett og underholdning

5 ENERGI OG PRODUKSJON ROBOTISERING GRÜNDER- VIRKSOMHET INDUSTRIALISERING AV MIKRO- OG NANOTEKNOLOGI Sesjonsleder: Morten Dalsmo Sesjonsleder: Egil Utheim Sesjonsleder: Lena Mariann Garder Sesjonsleder: Ralph W. Bernstein Roboter innen offshore drift & vedlikehold Svein Vatland, leder samabeidsprosjekt TAIL - ABB AS Robotisering innen solcelleindustrien Ketil Aamold, markedssjef - Produksjons Teknologi AS State-of-the-art UWB-IR kortholdsradar - nye muligheter og produkter Dag T. Wisland, adm.dir. - Novelda AS Mikroelektronikk storvolumproduksjon og nye muligheter Sverre Horntvedt, CTO - Infineon Technologies SensoNor AS IO i StatoilHydro Svein Ivar Sagatun, Head of Corporate Initiative Integrated Operations - StatoilHydro ASA Energi og miljø om kundens hovedutfordringer og ny teknologi for robotautomatisert lakkering Christoffer Apneseth, leder R&D ABB Robotics Ny generasjon gassensorer basert på holografiske speil Trond Melen, gründer og teknisk sjef - OptoSense AS Batteriteknologi for biler Egil Mollestad, teknisk direktør, - Think Technology AS Pause Integrerte operasjoner konsept som avviker fra standardløsningen for IO offshore Trygve Rinde, Senior Adviser - Petroleum Technology Group AS Banebrytende teknologi for overvåking av olje- og gassbrønner - industrialiseres med robotisering Fridtjof Nyhavn, VP Sales and Founder - RESMAN AS CONNECT- en ideell organisasjon med 160 medlemmer for å hjelpe gründere og vekstbedrifter Andreas Rygg, prosjektutvikler Connect Østlandet Akselerometerbaserte sensorer i hjerteovervåkning - ny anvendelse av kjent teknologi Ole Jakob Elle, forsker - Intervensjonssentret / Rikshospitalet Havenergi- muligheter og utfordringer Terje Gjengedal, Vice President / Statkraft Development AS HUGIN - en autonom undervannsfarkost Øivind Midtgaard, forsker - FFI Fra forskning til børs Vidar Sannerhaugen, adm.dir. - Campus Kjeller og Frode Berg Olsen, CTO OPAX AS Industrialisering av mikroteknologi; muligheter og utfordringer Dr. Ralph W. Bernstein, CEO/CTO - IDEX ASA Bruk av industriell IT i solarindustrien Steinar Sælid, adm.dir. - Prediktor AS Autonome Subsea Systemer Marcus Furuholmen, Phd stipendiat, - Aker Subsea AS Man kan da ikke tjene penger på den måten? Dag Asheim, gründer og teamleder - Linpro AS Norsk solceller, teknologi for 60 milliarder kr i 2020? Edouard Monakhov, forsker / Universitetet i Oslo Lunsj EUs programmer: hvordan ta i bruk disse prosjektmulighetene? Helene Mørne, direktør Europasaker - Innovasjon Norge Hvordan markedsføre teknologen? Vi er dyktige men hvordan oppfatter andre oss? Viktigst - men minst synlig? Trond Blindheim, sosiolog og rektor - Oslo Markedshøygskole Pause Utviklingsverktøy fra Microsoft for robotikk Sondre Bjellås, teknologileder for Capgemini i Oslo The Future of Identity Wiring in the Human? Dr. Mark Gasson, Senior Research Fellow, Department of Cybernetics, University of Reading, UK Avslutning

6 I regi av Elektronikk og Studiemøtet deles Elektronikks pris til Yngre Forskere ut hvert år. Etter sommerferien blir det sendt ut invitasjon til å foreslå egnede mastergrad og PhD-studenter til lærestedene i Norge som utdanner folk innen elektonikk og datateknologi. Vi ønsker 2 kandidater fra hvert lærested. De 10 beste studentenene blir invitert til å holde en postersesjon under konferansen den 11 november. Det blir videre opp til deltakerene på Forum Technica og bladet Elektronikk å bestemme hvilken kandidat som skal motta prisen på kr ,- For spørsmål vedrørende Elektronikks pris til Yngre Forskere kan du ta kontakt med Lena Mariann Garder, Stiftelsen Studiemøtet Elektronikk og Data innstiftet i 2003 en pris for fremragende forskning, nye industrielle anvendelser eller entreprenørskap innen IKT. Prisen er på kr ,- Æresprisen skal belønne prestasjoner og forskningsresultater som primært har nedslagsfelt i næringsvirksomhet innen IKT i Norge, selv om innsats i andre land, som har betydning for IKT-forskning og næringsvirksomhet i Norge, også kan komme i betraktning. Målområder vil spesielt være innføring av ny og dristig teknologi ( leading edge technology ) og teknologiske løsninger i industriell sammenheng, på områder hvor dette vil tjene som veiviser eller stimulerende eksempler for beslektet eller annen næringsvirksomhet. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller industrielt rettede forskningsgrupper. Det er ingen begrensninger mht alder, ansettelsesforhold eller når arbeidet ble utført. En stolt vinner av Elektronikks pris til Yngre Forskere 2007 Sigurd Aksnes Fjerdingen, her avbildet med komitémedlem Lena Mariann Garder Balder, Brage, Embla og Auditoriet Det blir anledning for 12 bedrifter til å ha stand i pauseområdet. Send mail til for bestilling. Pris kr 5000,-

7 Norsk Forening for Automatisering ønsker å hedre den person, bedrift eller institusjon som fremmer utbredelsen av automatisering ved arbeid med og rekruttering til teknisk-naturvitenskaplige fag. Ønsker du å foreslå en kandidat? Send en e-post til med tittel: FORSLAG - NFA PRISEN. Her skriver du litt om kandidaten, om hvorfor du mener vedkommende fortjener prisen samt hvordan komiteen kan komme i kontakt med kandidaten. Vedlegg gjerne relevant informasjon eller linker. Prisen består av en plakett og en pengepremie på kr ,- Forum Technica skal avholdes på Quality Hotel Olavsgaard på Lillestrøm. Flybussen går til Olavsgaard hver halvtime, turen tar 25 minutter og koster kr 110,-. For rombestilling kontakt hotellet på telefonnummer og oppgi referansenummer Pris pr. natt i enkeltrom inkl. frokost, lunsjbuffet og pausebevertning er kr 1.595,-. Pris pr. person for ikke boende er kr 595,- pr. dag. Dette kommer i tillegg til deltakeravgift og inkluderer pausebevertning og lunsjbuffet. Påmedlingsfrist 7. oktober 2008 Se Pris NFA medlem kr 6.250,- Studentmedlem kr 500,- Undervisningspersonell i NFA kr 3.000,- Ikke medlem kr 6.750,- Avbestilling etter påmeldingsfrist belastes med et gebyr på 1.500,-. Avbestilling etter 28. oktober 2008 belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig. Takk til følgende personer som har bistått: Bjarte Onar Birkeland, ABB AS Egil Utheim, Optimove AS Gry Langbakk, Cronus Elmatikk Engineering AS Janet Vindenæs, NFA Lars Annfinn Ekornsæter, NFA Lena Mariann Garder, Kongsberg Defence & Aerospace AS Morten Dalsmo, ABB AS Sverre Gotaas, Statkraft Development AS Terje Gjengedal, Statkraft Development AS Torleiv Maseng, FFI Taale Stette, Skagerak Kraft AS Etter en dag med faglig påfyll er det godt å lene seg tilbake og nyte god mat og drikke, stifte nye bekjentskap og bli underholdt. Vi arrangerer bankett med 4-retters middag inkl. 2 glass vin/øl og håper du blir med! I tillegg byr vi på stand-up komiker Jonas Bergland seriøs legestudent på dagen og komiker på kvelden. Som stand-up komiker bruker han stort sett seg selv i tekstene sine, da han mener at det ikke finnes grunn til å hakke på andre når man har nok selvironi og ikke minst materiale til å hakke på seg selv. Han ble nominert til Stå Opp Prisen Pris kr 795,- Jonas Bergland

8 avs. NFA Kjøita kristiansand Hvorfor bør du delta på Forum Technica? Noen må gjøre feilene selv - andre tar lærdom av det som er blitt gjort tidligere og jobber videre derfra. Hovedmålet med å arrangere en møteplass som Forum Technica er å samle teknologer, forskere, leverandører, politikere, ledere, ingeniører og andre som kan og vil via erfaringsoverføring bli flinkere og mer konkurransedyktige. Vårt mål er rett og slett konkurransedyktig norsk industri. Bli med - lær av andre - knytt kontakter - bygg nettverk. Da sees vi! Takk til sponsorer:

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

KURS- OG SEMINAROVERSIKT

KURS- OG SEMINAROVERSIKT KURS- OG SEMINAROVERSIKT 2009 1 INNHoLDsFortegneLse 2 2 2 ALarm 2009 Alarmsystemer og håndtering av alarmer har stor fokus både i industri, energiforsyning og olje- og gassektoren. Krav til sikkerhet for

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

Kjære medlemmer... Lederen. God sommer med BRUM.

Kjære medlemmer... Lederen. God sommer med BRUM. NR. 1 2009 18. ÅRG. B r u k e r f o r e n i n g e n f o r A a s t r a K o m m u n i k a s j o n s l ø s n i n g e r Lederen Kjære medlemmer... God sommer med BRUM. Nok et vellykket seminar er avviklet.

Detaljer

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON PROSJEKTERING IMPLEMENTERING DRIFT ØKONOMI INNOVASJON DESEMBER 2005 TENK FØR DU DRIFTER Du finner sjelden et nøkkelferdig automasjonsanlegg.

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

Posisjon. Høsten er tid for målearbeid. - her fra Haukelia i Lier, med utsikt mot Hørtekollen og Sylling. Utgis av GeoForum ÅRGANG 15 Nr.

Posisjon. Høsten er tid for målearbeid. - her fra Haukelia i Lier, med utsikt mot Hørtekollen og Sylling. Utgis av GeoForum ÅRGANG 15 Nr. Posisjon Utgis av GeoForum ÅRGANG 15 Nr. 5-2007 MAGASIN FOR KART, OPPMÅLING OG GEOGRAFISK INFORMASJON Høsten er tid for målearbeid - her fra Haukelia i Lier, med utsikt mot Hørtekollen og Sylling Russisk

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Advokaten på Kroken. Beste totalbank

Advokaten på Kroken. Beste totalbank hamarregionen hamarregionen utvikling september 2011 utgave 3 Advokaten på Kroken Jusgründer rolf Schyberg andreasen ble lei hovedstadens kjas og mas, og fant roen på et småbruk i ut kanten av løten. Ja

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

Q2/Q3 2013 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT

Q2/Q3 2013 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT Q2/Q3 2013 4 Nye utfordringer og nye muligheter 7 Nøkkeltall fra NorCERT 21 Informasjonssikkerhet hvordan skal man få noen til å bry seg? NYE UTFORDRINGER OG

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

førstemann til fremtiden

førstemann til fremtiden FREMTIDENS PENGESTRØMMER BLIR MER DIGITALE OG MER AVANSERTE. DET VIL BLI FLERE BETALINGSFORMER, INSTRUMENTER FOR HÅNDTERING AV PENGER OG KONTROLLINSTRUMENTER AV PENGESTRØMMENE. DE FYSISKE PENGENE VIL BLIR

Detaljer

SIKKERhet og sarbarhet. Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005

SIKKERhet og sarbarhet. Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005 SIKKERhet og sarbarhet 2005 Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005 Ø sikkerhet og sarbarhet 2005 Når kritisk IT-infrastruktur svikter Sikkerhet står ikke lenger

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013 Møteplass Trygghet i hjemmet Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu 9. 10. desember 2013. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Målsetting og målgruppe... 1 3 Gjennomføring... 1 3.1 Valg av konferansehotell...

Detaljer

SAMARBEID Cooperation is the new name of the game

SAMARBEID Cooperation is the new name of the game SAMARBEID Cooperation is the new name of the game PROGRAMMET Torsdag 23. oktober 08:00 Buss fra Oslo for kurs deltakere 09.30 Buss fra Oslo Påmelding buss klikk her 10:30 12:00 Kurs/ Workshop Penetrace,

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

Flytende kraftverk med CO 2 -fangst

Flytende kraftverk med CO 2 -fangst www.voltmag.no Mai 2012 nr. 2/3 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Flytende kraftverk med CO 2 -fangst Les også: Fornybarvisjoner fra nye ministre Kortreiste liner

Detaljer

Proffseminaret 2008 - en verden i endring

Proffseminaret 2008 - en verden i endring Proffseminaret 2008 - en verden i endring Proffseminaret 2008 Quality Spa & Resort Strömstad, 5. 7. november Proffseminaret er årets høydepunkt for alle som arbeider med kreditt, inkasso, jus og økonomi.

Detaljer