Sak 5 Landsstyrets beretning. Dato: Sosialistisk Venstreparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 5 Landsstyrets beretning. Dato: 18.02.2015. Sosialistisk Venstreparti"

Transkript

1 Sak 5 Landsstyrets beretning Dato: Sosialistisk Venstreparti Hagegata 22, 0653 Oslo sv.no

2 Landsstyrets beretning Innhold

3 Innledning Etter 8 år i regjering tapte de rødgrønne Stortingsvalget og SV gjorde sitt dårligste stortingsvalg. En mobilisering de siste ukene før valget bidro til at vi kom over sperregrensa med om lag 1600 stemmer og sikret en stortingsgruppe med 7 representanter. Partiet har brukt de to siste årene til å etablere seg som det tydeligste opposisjonspartiet på Stortinget samtidig som det har blitt brukt store ressurser på å utvikle ny politikk og finne frem til en ny profil for partiet. Dette arbeidet har ledet frem til forslag som beskriver SV som et rødt, grønt og feministisk parti. Høsten 2013 presenterte vi vårt første alternative budsjett på 10 år. Her presenterer vi løsninger som klart viser sammenhengene mellom det røde og det grønne i politikken samtidig som vi bruker minst oljepenger av alle partiene på Stortinget. Som opposisjonsparti har det vært viktig for SV å videreføre et sterkt samarbeid med organisasjoner i fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen og solidaritetsmiljøene. Det er når vi jobber i nær allianse med dem som deler våre mål vi er i stand til å sette dagsorden og skape flertall for politiske saker. Organisatorisk har dårligere økonomi gitt utfordringer, men også muligheter for nye satsninger. Samarbeidet mellom partikontoret og stortingsgruppen er videreført. Færre ansatte har økt behovet for samhandling. Ordningen med fylkes- og distriktssekretærer ble høyt prioritert når vi måtte nedbemanne etter valget og har betydd mye for organiseringen av det lokale partiarbeidet. Medlemstallet har det siste året falt, og vi må satse mer på rekruttering av nye medlemmer fremover. Landsmøtet 2013 Landsmøtet ble avholdt på Thon Hotel Arena på Lillestrøm, 15. til 17. mars Følgende uttalelser ble vedtatt: La barna bli 100 år med stemmerett Norge må ut av EØS Færrest mulig fly Faglighet, frihet og forebygging Gul stripe, hyppige ferjeavgangar og jernbane i distrikta Fisk foran olje Grønne byer med rom for alle I tillegg vedtok partiet arbeidsprogram for perioden

4 Valgte organer Landsstyret Landsstyret hadde 5 møter i 2013, og behandlet totalt 30 saker i løpet av året. I 2014 har det blitt avholdt 6 møter, hvorav ett telefonmøte. Landsstyret behandlet 34 saker i Landsstyret har vedtatt følgende uttalelser i perioden: 2013: Trygge mottak for asylsøkere Snu pengestrømmene Uttalelse om den politiske situasjonen Styrket vern mot diskriminering 2014: Kommunevalgplattformen Et tredje standpunkt. Ulik bakgrunn felles framtid SV fordømmer russisk aggresjon Folkets fisk skal foredles lokalt J a til stille natur Trygghet for de aller mest sårbare kvinnene Støtte til HK og Industri energi Sterkere press på Israel Feminisme et frigjøringsprosjekt Alle regioner må behandles likt Forhandlingsansvaret tilbake til staten Kjønnsfrihet i Norge Nei til militær opptrapping i Øst SV kjemper for landbruket Prinsipper for en tillitsreform Klima foran olje Nei til privatisering av tjenester Fred og folkestyre i Ukraina Nei til fjernstyring a v offshoreinstallasjoner Ingen nordomra desatsing uten jernbane Bergensbanen og E16 SV tar abortkampen til kommunen SVs politikk om barnevern og minoriteter

5 Lan dsstyre t h ar i pe riode n be stått av: Østfold Roy Eilertsen (2013), Leif Christensen (2014) 1. vara: May Hansen 2. vara: Åsmund M. Frengstad 3. vara: Heidi Larsen Ake rshus Rannveig Kvifte Andresen 1. vara: Gjermund Skaar 2. vara: Marianne Moltke-Hansen 3. vara: Renate Lehne Oslo Nora Fjelddalen 1. vara: Kaveh Ataei 2. vara: Marianne Borgen 3. vara: Mari Lund Arnem He dm ark Karin Wiik 1. vara: Bjørnar Tollan J ordet 2. vara: Gunn Bråten 3. vara: Gunnar Nygård Opplan d Hans Olav Lahlum 1. vara: Anne Lise Fredlund 2. vara: Mari Kvale Svenbalrud 3. vara: Gunnar Linderud Bu skeru d Runar Gravdal (2013), Rune Kjeldsen (2014) 1. vara: Lena Reitan 2. vara: Rune Kjeldsen 3. vara: Kari Strande Ve stfold Lars Egeland 1. vara Hiam Al-Chirout 2. vara Tom Kristensen 3. vara Eva Ulland

6 Te le m ark Rolf J ørn Karlsen 1. vara: Kari Rustberggard 2. vara: J an Egil Arondsen, 3. vara: Anne Evjen Au st-agde r Thore Wiig Andersen (2013), Paul Magnus Gamlemshaug (2014) 1.vara: Astrid Schmidt 2.vara: Paul Magnus Gamlemshaug 3.vara: Veslemøy Rabe Ve st-agde r Ghodratollah (Mano) Golshan 1. vara: Marie-Theres Kolsnes 2. vara: Morten Ekeland 3. vara: Mali S. Tronsmoen Rogalan d Rolf Bersås (2013), Rune Tvedt (2014) 1. vara: Gjertrud Kjellesvik 2. vara: Rune K. Tvedt 3. vara: Wigdis Strøm Kalsås Hordalan d Steinar Nørstebø 1. vara Silje Guleng 2. vara J ohan Ludvig Brattaas 3. vara: Tone Salomonsen Sogn og Fjordan e Hege Lothe (2013), Vibeke J ohnsen (2014) 1. vara: J akop Andre Sandal 2. vara: Vibeke J ohnsen (2013), Eldrid Skudal (2014) 3. vara: Steinar Øydvin Møre og Rom sdal Oddrun Årflot 1. vara: Rose Maiken Flatmo 2. vara: Kim Thoresen-Vestre 3. vara: Anders Lindbeck Sør Trøn de lag Elin Kvikshaug Berntsen 1. vara: Espen Andresen 2. vara: Rakel S. Trondal 3. vara: J ørund Leknes

7 Nord-Trøn de lag Anne Kolstad 1. vara: Ola Kristian J ohansen 2. vara: Liv Berit Ansnes 3. vara: Mads Skaugen Nordlan d 1. vara: Marius Meisfjord J øsevold 2. vara: Marit Tennfjord 3. vara: Inge Myrvoll Trom s Ida Løken Killie 1. vara: Vegar Hoel 2. vara: Thomas J ohansen 3. vara: Katrine Boel Gregussen, 4. vara: Pål J ulius Skogholt Fin n m ark J ohnny Ingebrigtsen 1. vara: Lisbeth Isaksen 2. vara: Reidar J ohansen 3. vara: Inga Manndal 4. vara: J an Olsen Dire kte valgte lan dsstyre re pre se n tan ter: Mona Wærnes, Oslo Vara: Ahmad Ghanizadeh, Buskerud Sunniva Holmås Eidsvoll, Oslo Vara: Kjersti Tommelstad, Nord-Trøndelag Arne Vinje, Telemark Vara: Bersvend Salbu, Hedmark Akhtar Chaudry, Oslo Vara: Ommund Stokka, Rogaland Oddny Miljeteig, Hordaland Vara: Vibeke J ohnsen, Sogn og Fjordane

8 Sentralstyret Sentralstyret hadde 11 møter i 2013, og behandlet 78 saker. I 2014 hadde sentralstyret 14 møter og behandlet 96 saker. Sentralstyret har vedtatt følgende uttalelser i perioden: Bekjemp fattigdom Politisk løysing i Syria Se n tralstyre t h ar i pe riode n be stått av: Leder og parlamentarisk leder: Audun Lysbakken Nestleder: Inga Marte Thorkildsen Nestleder: Bård Vegar Solhjell Partisekretær: Silje Schei Tveitdal Kvinnepolitisk leder: Marthe Hammer Faglig leder: J an Olav Andersen Medlem: Ingrid Fiskaa Medlem: Snorre Valen Medlem: Torgeir Knag Fylkesnes Medlem: Nisveta Tiro Varam e dlem mer: 1. varamedlem: Astrid Tove Olsen 2. varamedlem: Dag Seierstad 3. varamedlem: Ingvild Reymert 4. varamedlem: Anne Lise Fredlund I henhold til vedtektene er parlamen tarisk leder og SUs leder også medlemmer av sentralstyret. Andreas Halse møtte som SU -leder fram til sommeren 2014, deretter ble Nicholas Wilkinson valgt som ny leder og tok over plassen i sentralstyret. Audun Lysbakken sitter i sentralstyret både som leder og parlamentarisk leder. Utvalg og arbeidsgrupper Internasjonalt utvalg IU har i perioden bestått av ti faste medlemmer: Mona Wærnes (leder), Gjermund Skaar (nestleder), Karin Beate Theodorsen, Ingrid Fiskaa, Ida Thomassen, Arvinn Eikeland Gadgil, Lene Aure Hansen, Øyvind Bugge Solheim, Harald S. Brøvig Hansen. I tillegg møter Sus internasjonale leder. Fram til sommeren 2014 var dette Adam Reiremo. Fra høsten 2014 møtte Knut Rosmo for SU. Ingeborg Moa ble supplert inn i utvalget av landsstyret i mai Marthe Høyer har vært sekretær for utvalget. Kvinnepolitisk utvalg Utvalget har bestått av følgende personer: Marthe Hammer(leder), Vibeke J ohnsen (nestleder), Mariann Fossum, Marianne Sæhle, Randi Reese, Ingrid Hødnebø, Deeqa Omer, Kirsti Bergstø. Deeqa Omer trakk seg fra utvalget våren Rannveig Kvifte Andresen ble supplert inn i

9 utvalget av landsstyret i mai Ida Karlsen møtet som feministisk leder i SU fram til sommeren 2014, hvor Kaja Lund tok over. Faglig utvalg Faglig utvalg har bestått av J an Olav Andersen (leder), Kjellfrid Blakstad, Mette Kolsrud, Arvid Ellingsen, Ingunn Gjerstad, Paul M. Gamlemshaug, Annette Dahl Wiig, Knut Øygard, samt faglig leder i SU. Dette var Tine Søderstrøm Knutsen fram til sommeren 2014, deretter tok Henriett Røed over. Miljøpolitisk utvalg MPU har i perioden bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll (leder), Morten Wasstøl, Anne Kolstad, Bård Lahn, Gunnell Sandanger, Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien, Wenche S. Pettersen, Rune Tvedt, Tone E. W. Salomonsen, Åsmund Møll Frengstad. Aleksander Eilertsen møtte som miljøpolitisk leder for SU fram til sommeren 2014, deretter møtte Freddy Øvstegård for SU. Etnisk likestillingsutvalg ELU har i perioden beståt t av Gülay Kutal(leder), Randi Benjaminsen, Hiam Al-Chirout,Knut Kjeldstadli, Siavash Sangtarash, Sanja Pasovic, Mizanur Rahaman, J oel Olawunmi Ene, Ahmad Ghanizadeh. Kulturprogramkomité Sentralstyret satte i mai 2014 ned et kulturprogramkomité bestående av: Torbjørn Urfjell (Aust-Agder), Dag Larsen (Akershus), Agnes Ravatn (Oslo), Anne Ma Tellefsen (Akershus), Heidi Arnesen Austlid (Oslo), J ohannes J oner (Oslo), Lars Egeland (Vestfold), Nora Krogh (Oslo) og Adam Reiremo (SU). Komiteen skal i løpet av våren 2015 legge fram et forslag til et relativt kort, helhetlig kunst - og kulturpolitisk program for SV. Landsmøteforberedende utvalg Prinsipprogramkomité I mai 2013 satte landsstyre ned en forberedende prinsipprogramkomité. Komiteen besto av følgende medlemm er ved innstillende møte 30. november 2014: J ørun Leknes (Sør -Trøndelag) (leder), Ida Killie (Troms), Nisveta Tiro (Oppland) og Andreas Halse (SU). Marthe Høyer har vært sekretær for komiteen. Arne Vinje (Telemark) ble opprinnelig valgt inn i komiteen, men måtte trekke seg grunnet egen arbeidssituasjon. Sentralstyret supplerte derfor inn Reidar Ryssdal 27. oktober Komiteen har hatt fire fysiske møter, hvorav en arbeidshelg. Komiteen hadde møter med lederne for miljøpolitisk og internasjonalt utvalg for å få innspill til sitt arbeid. Komiteen inviterte organisasjonen til en innspillrunde gjennom et nettskjema, og fikk totalt 20 innspill

10 fra enkeltmedlemmer, lokallag og fylkeslag. Disse innspillene ble brukt som grunnlag for komiteens arbeid. Forberedende valgkomité På landsstyremøtet september 2014 ble følgende forberedende valgkomité nedsatt: fordi hun ble ansatt som sekretariatsleder for SVs stortingsgruppe. Rolf J ørn Karlsen (Telemark) ble supplert inn som leder og Heidi Larsen (Østfold) som medlem av komiteen på landsstyremøte Mina Finstad Berg trakk seg fra komiteen i janaur 2015, da hun ble foreslått som kandidat til sentralstyret. Komiteen har hatt fire møter (per ), to kveldsmøter og to heldagsmøter. Komiteen har intervjuet sittende partiledelse og aktuelle kandidater til sentralstyret og landsstyret, og levert sin innstilling til ny partiledelse til landsmøtet. Forberedende vedtektskomité Landsstyret satte i november 2014 ned en forberedende vedtektskomite til landsmøtet i Komiteen best o av Mona Fagerås (Nordland, leder), Mizanur Rahaman (Oppland), Pål J ulius Skogholt (Troms), Tina Åsgaard (Hordaland), SU.

11 Stortingsvalget 2013 SV fikk stemmer ved valget, noe som tilsvarte 4,07 prosent av stemmene. Vi lå med det 2058 stemmer over sperregrensa og ble Norges syvende største parti. Det var en nedgang på 2,1 prosent siden Vi mistet fire mandater i Stortinget. Fylke svise re su ltater Fylke P rosentvis oppslu tn in g Stortin gsm an dat Troms 6,4 1 Oslo 6,3 1 Sør-Trøndelag 5,7 1 Nordland 5,2 0 Finnmark 5,2 1 Hordaland 4,9 1 Hedmark 3,9 1 Vestfold 3,8 0 Akershus 3,5 1 Nord-Trøndelag 3,4 0 Sogn og Fjordane 3,4 0 Rogaland 3,3 0 Telemark 3,3 0 Oppland 2,9 0 Buskerud 2,7 0 Vest-Agder 2,6 0 Aust-Agder 2,6 0 Møre og Romsdal 2,5 0 Østfold 2,3 0 I den intense valgkampperioden fra august fram til valget konsentrerte vi arbeidet rundt en landsomfattende busstur, produksjon av avisa Del godene og 12-2 kampanje (lokale stand). Istedenfor å satse på tradisjonelle løpesedler produserte SV avisen Del godene i valgkampen. Avisa kom ut i fem utgaver i perioden fra april til august, med et opplag på mellom og I tillegg til å være en original form for valgkampmateriell, var en vesentlig hensikt med avisa å få aktivister til å skaffe abonnenter. Disse abonnentene fikk tilsendt avisa i posten og ga samtykke om å bli oppringt av SV. Vi skaffet om lag 6000 abonnenter, og av disse ble omtrent 4500 oppringt den siste uken før valget. Infrastrukturen rundt abonnentvervingen var dessverre ikke godt nok organisert, men erfaringen fra ringerundene tilsa at dette var en effektiv og målrettet måte å sikre velgere på i innspurten til valget. Mellom 16.8 og 7.9 besøkte SV-bussen samtlige fylker i landet fra Finnmark til Oslo. I alle fylker ble det laget opplegg med førstekandidat i tillegg til noen fra ledelsen eller statsrådene. Turen bidro til lokale arrangement i mange lokallag og ledet til oppslag i mange lokale og regionale medier. Likevel er en slik busstur tids- og ressurskrevende, og det går med mye tid til reiseetapper.

12 Som tidligere valgkamper tilbød partikontoret alle lokallag å delta i 12 til 2 -kampanje hvor laga forplikter seg til å ha stand de fire siste lørdagene før valget mot å få tilsendt en sterkt subsidiert pakke med materiell. 220 lag meldte seg på, en økning på 30 lag fra forrige valgkamp. Organisatorisk arbeid Lister og lag hovedsatsing i 2014 SVs landsstyre prioriterte arbeidet med å stille lister i flest mulig kommuner som den øverste organisatoriske prioriteringen i I 2011 stilte SV lister i 281 kommuner. Vårt mål har vært å nå et høyere listetall i Listestilling har vært tema på fylkeslederkonferanser, fylkessekretærsamlinger, landsstyremøter og regionale konferanser. Reising i kampanjeukene høsten 2014 ble rettet inn mot listestilling. Politikere og rådgivere sentralt har prioritert reiser til kommuner som sliter med å stille lister, og bistått med å ringe aktuelle kandidater i kommuner med behov for å finne listekandidater. Skolering, nasjonale konferanser og sommerfestival Det har i perioden blitt gjort et løft for å ha flere nasjonale møteplasser i SV. Vi har fortsatt tradisjonen med nasjonal Kvanmokonferansen som ble arrangert i Oslo april 2014 og sommerfestival i tilknytning til Arendalsuka i både 2013 og I tillegg har det blitt arrangert regionale konferanser i forkant av kampanjeukene i april 2013 og oktober Har hatt noe eget tilbud for folkevalgte. Det ble arrangert kandidatsamling for alle førstekandidater til stortingsvalget i februar I septembe r 2014 var det folkevalgtsamling for alle lokale folkevalgte som en inspirasjon fram mot valgkampen i I tillegg har kvinnepolitisk utvalg arrangert Kvinnekonferanse i januar 2013 og 2014, etnisk likestillingsutvalg arrangerte nasjonal konferanse april 2014 og internasjonalt utvalg og miljøpolitisk utvalg arrangerte felles konferanse i januar Det ble utarbeidet en skoleringsrekke til bruk i lokal- og fylkeslag til valgkampen i Den besto av fire deler: Miljø og rettferdighet (SVs hovedprofil i valgkampen), derfor taper høyresiden valget, SV har levert (om gjennomslag i regjeringen) og praktisk valgkamparbeid. Halvorsenprogrammet ble opprettet i februar 2014 etter vedtak i landsstyret for å øke rekrutteringen av kvinner og minoriteter til ver v og kandidater i partiet, gjennom skolering og tett oppfølging av deltakerne. Det ble holdt fire helgesamlinger i 2014, i tillegg til at deltakerne fikk hjemmeoppgaver og oppdrag for SV-sentralt utenom samlingene. Silje Lundberg, Benjamin Notkevitch, Randi Blix, Rakel Trondal, Ann Ørjebu, Vigdis Heimdal Reksnes, Ali Watti, Tina Naadland, Melissa Lesamana, Ådne Naper, Tine Knutsen, Lena Reitan, Siavash Sangtarash, Deeqa Omer, Nisveta Tiro, Nicholas Wilkinson, Hilde Mari Bjørke, Andreas Borud og Anna Tresse har deltatt i programmet. I 2010 opprettet SV sitt eget studieforbund, SVs studieforbund (SVSF). Studieforbundet har dessverre ikke kunnet innrapportere lovens minstekrav om studietimer (2000 studietimer per år) og ble derfor nedlagt av styret i desember 2014.

13 Kampanjer I 2013 gjennomførte SV vårkampanje april. Det ble trykket opp et nr av Del godene, samt løpeseddelen «5 gode grunner til å stemme SV». Det ble arrangert regionale konferanser i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg og Tromsø i forkant av kampanjen. SV har gjennomført to nasjonale kampanjer i I april/mai 2014 gjennomførte SV en kampanje om tillit og fellesskap med fokus på SVs løsninger for bedre offentlig velferd. Det ble utgitt ett nummer av avisen Del godene til kampanjen, og det ble i tillegg laget en sentral løpeseddel. Politikere og rådgivere fra SV-sentalt besøkte lokallag over hele landet. Kvanmokonferansen ble arrangert i forkant av kampanjen og ble benyttet til å lansere tillitskampanjen. I oktober 2014 gjennomførte SV en kampanje om lokale miljøsaker, med navnet Vår grønne kampsak. Det ble utgitt et nummer av Del godene til kampanjen. Lokallag som ønsket det fikk tilbud om å lage materiell gjennom SVs digitale publiseringssystem Web2Publishing. Politikere og rådgivere fra SV-sentralt besøkte lokallag over hele landet i kampanjeperioden. Det ble gjennomført regionale konferanser i forkant av kampanjen i Trondheim, Kristiansand og Bergen. Sekretærsamlinger og fylkesledersamlinger Det har vært avholdt sekretærsamlinger i februar 2013, august 2013 og november 2014 med alle lokalt ansatte i SV. I tillegg ble det arrangert felles sekretær - og fylkesledersamling i mars Informasjonsarbeid SV fikk nye nettsider i årsskiftet Nettsidene oppdateres daglig med nyhetssaker, i till egg til informasjon om SVs politikk, arrangementer, kampanjer og dokumenter fra styrende organer. SV har i perioden også brukt egen facebookside og twitterkonto stadig mer, til å distribuere nyheter fra SV og å være i dialog med medlemmer og velgere. Mange av SVs politikere bruker også sine personlige facebook- og twitterprofiler aktivt i det politiske arbeidet. I valgkampen 2013 brukte vi hyppig infografikk på sosiale medier, men dette har gått noe ned på grunn av nedbemanning etter valget. SV sender ut ukentlige nyhetsbrev på e-post. Nyhetsbrevet når ut til over 8000 mottakere, medlemmer, interesserte og journalister. Det går også jevnlig ut internbrev til fylkesledere, lokallag og folkevalgte med bakgrunnsinformasjon om aktuelle saker, utspillsideer og forlag til saker i kommunestyre. SV la ned den interne medlemsavisa vinteren Internavisen ble erstattet av avis en Del godene. Denne kom ut i fem nummer i 2013 og to nummer i Avisen ble sendt til alle medlemmer, og i tillegg brukt som materiell i forbindelse med valgkampen og de nasjonale kampanjene.

14 Høsten 2014 ble det startet et arbeid med utvikling av et n ytt internkommunikasjonsverktøy for partiet. Dette skal være ferdig våren 2015, og lette kommunikasjonsflyten mellom ulike ledd i organisasjonen og være en arena for intern debatt i partiet. Organisasjonsfondet Fondets midler utgjorde for budsjettåret 2013 og 2014 kr per år. Det er i perioden gitt støtte til flere store organisasjonsprosjekter og samlinger som har involvert mange deltakere. Dette tyder på at organisasjonsaktiviteten har vært økende i perioden. Demokratisamarbeidsprosjekt med FMLN i El Salvador SV har i perioden fullført prosjektperioden for demokratisamarbeidet med FMLN med støtte fra Norad. Prosjektet har vært til stor nytte for begge partier og spesielt bidratt til organisasjonsbygging i vårt søsterparti i El Salvador. Organisatorisk utvikling Medlemsutvikling sentralt fra An tall m e dlem mer 9319 Antall medlemmer betalt Antall medlemmer betalt Nye medlemmer 915 Utmeldt grunnet manglende betaling 691 Aktive utmeldelser An tall m e dlem mer 9453 Antall medlemmer betalt Antall medlemmer betalt Nye medlemmer 1163 Utmeldt grunnet manglende betaling 848 Aktive utmeldelser An tall m e dlem mer 8887 Antall medlemmer betalt Antall medlemmer betalt Nye medlemmer 744 Utmeldt grunnet manglende betaling 949 Aktive utmeldelser 314

15 En drin g i medle mstall forde lt på fylke Fylke Me dle m stall pe r En drin g side n Østfold ,9 Akershus ,3 Oslo ,9 Hedmark ,2 Oppland ,3 Buskerud ,6 Vestfold ,2 Telemark ,3 Aust-Agder ,0 Vest-Agder ,7 Rogaland ,1 Hordaland ,6 Sogn og Fjordane ,3 Møre og Romsdal ,6 Sør-Trøndelag ,9 Nord-Trøndelag ,8 Nordland ,4 Troms ,7 Finnmark ,5 P rosentvis n e dgan g SV har per medlemmer. Dette er en tilbakegang på 432 medlemmer. Hordaland har hatt den største prosentvise framgangen, mens Nord-Trøndelag har hatt den største nedgangen. I absolutte tall står Oslo SV for i underkant av halvparten av medlemsnedgangen. Tilbakegangen skyldes i hovedsak at medlemmer som meldte seg inn i forbindelse me d nominasjoner i 2012 og i valgkampen i 2013 ikke har fornyet medlemskapet.

16 Lokallag Pr hadde SV 330 lokallag. Lokal er definert ved at de har minst 3 medlemmer. Dette er en nedgang på 3 lokallag fra Tabellen under viser endringer i perioden fordelt på fylker. Fylke An tall lokallag An tall lokallag Akershus Aust-Agder 9 8 Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder 9 9 Vestfold Ansatte i perioden Fast an satte og valgte Navn Stillin g Arun Gosh Informasjonsrådgiver Sluttet Astri Fritzen Administrasjonskonsulent Sluttet Dag Olav Sæther Administrasjonsleder I permisjon fra Sluttet Kristin Benestad Organisasjonsrådgiver Sluttet Lars Kolltveit Politisk rådgiver I permisjon fra Sluttet Robert Kippe Politisk rådgiver I permisjon fra Sluttet

17 Tore Norderud IT-medarbeider Sluttet Svein Kiran Organisasjonsrådgiver Hele året Sluttet Eirik Randsborg Lie Organisasjons- og ITrådgiver Hele året Hele året Hilde Longva Økonomisjef Hele året Hele året Marthe Høyer Organisasjonsrådgiver Hele året Hele året Nora Fjelddalen Daglig leder Ansatt Hele året Olav Magnus Linge Valgkampsekretær Ansatt Hele året Trine Østereng Valgkampmedarbeider Ansatt Silje Schei Tveitdal Partisekretær Hele året Hele året Distriktse kre tæ rer Navn Stillin g Ida E. Thorbjørnsen Sekretær for Østfold Sluttet og Buskerud Kurt Gjerstad Sekretær for Hedmark Sluttet og Oppland Anne Lise Fredlund Sekretær for Hedmark og Oppland Endre Flatmo Sekretær for Hedmark og Buskerud Ansatt Vikariater og e n gasjem e n t Navn Stillin g Ane Marte Hammerø Politisk rådgiver Sluttet Christian Samuelsen Valgkampsekretær Sluttet J ens Kihl Valgkampmedarbeider Sluttet Thomas J ohansen El Salvador-prosjekt Hele året Hele året Yngvil Longva Medlemssekretær Ansatt Hele året Diego Marin Rios El Salvador-prosjekt Ansatt Aleksander Eilertsen Valgkampmedarbeider Ansatt Frederick Reiersen Hospitant Sluttet Olivia Salles Informasjonsrådgiver Korte e n gasje ment Følgende har vært korttidsengasjert i forbindelse med valgkampen i 2013 og sommerfestivalen 2014: Pål Yasin Ezzari, Freddy Øvstegård, Vibeke Møller Pedersen, Eskild Berge, Tore Adam Reiremo, Ida Løken Killie, Tine Knutsen, Henriett Røed, Brage Lie J or, Gjermund Skaar, Anne Kolstad, Marius Meisfjord J øsevold

18 Kjønnsfordeling, lønnsforhold og rekruttering blant de ansatte I perioden har det vært ansatt totalt 27 personer: 18 fast ansatte og 9 vikariater/engasjement. Korte engasjement kommer i tillegg. Av de 17 fast ansatte, er 8 kvinner og 10 menn. I vikariatene/engasjementene er 3 kvinner og 6 menn. På SVs partikontor følges landsoverenskomsten mellom Handel og Kontor (HK) og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Alle ansa tte blir plassert i en lønnsplan med ansiennitetsstige. Vi har 4 stillingskategorier: konsulenter, rådgivere, distriktssekretærer og ledere. Partisekretær er valgt og er ikke med i oversikten nedenfor. Antallsoversikten og lønnsoversikten er beregnet ut i fra de som var ansatt pr : Kvinner Menn Totalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Konsulenter % 0 0 % 1 Rådgivere 2 40 % 3 60 % 5 Distriktsekretærer Ledere % 0 0 % 2 Totalt 5 63 % 3 38 % 8 Konsulenter har i gjennomsnitt 77 % av lønnen som rådgivere har. Da er overtid ikke medregnet. Kvinnelige og mannlige konsulenter, rådgivere og ledere har lik lønn for likt arbeid. Det er rekruttert en ny distriktssekretær i perioden. Det er rekruttert en rådgiver i fast st illing i perioden. Pr hadde partikontoret ingen fast ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn. I perioden har 2 personer vært på partikontoret på arbeidsmarkedstiltak. Vi hadde et sykefravær på 3,11 % i Sykefraværet var 2,14 % i Partikontoret har en overvekt av kvinner blant de ansatte. Partikontoret har lik lønn for arbeid av lik verdi og har arbeidstidsordninger og avtaler som er forenlige med å være småbarnsforeldre. Alle ansatte har gode muligheter for og blir oppfordret til å ta etterutdanning.

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer Nummer 2: 4.11.2011 Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje 4 SV-domene og e-postlister 5 Diverse viktige datoer - Helsekonferansen - Kandidatssamling

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet...

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet...

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rødts

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2013 Foto: Terje Hansteen Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 10 Rundskriv 14 Arbeidsmanden

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold KrFs årsmelding 2013 2014 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti... 5 1.1 Landsmøtet 2013... 5 1.1.1 Dagsorden... 5 1.1.2

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2014 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet Lederen har ordet...3 Forbundets organer...5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg...8 Forbundsstyre- og landsstyremøter...10

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer