Sak 5 Landsstyrets beretning. Dato: Sosialistisk Venstreparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 5 Landsstyrets beretning. Dato: 18.02.2015. Sosialistisk Venstreparti"

Transkript

1 Sak 5 Landsstyrets beretning Dato: Sosialistisk Venstreparti Hagegata 22, 0653 Oslo sv.no

2 Landsstyrets beretning Innhold

3 Innledning Etter 8 år i regjering tapte de rødgrønne Stortingsvalget og SV gjorde sitt dårligste stortingsvalg. En mobilisering de siste ukene før valget bidro til at vi kom over sperregrensa med om lag 1600 stemmer og sikret en stortingsgruppe med 7 representanter. Partiet har brukt de to siste årene til å etablere seg som det tydeligste opposisjonspartiet på Stortinget samtidig som det har blitt brukt store ressurser på å utvikle ny politikk og finne frem til en ny profil for partiet. Dette arbeidet har ledet frem til forslag som beskriver SV som et rødt, grønt og feministisk parti. Høsten 2013 presenterte vi vårt første alternative budsjett på 10 år. Her presenterer vi løsninger som klart viser sammenhengene mellom det røde og det grønne i politikken samtidig som vi bruker minst oljepenger av alle partiene på Stortinget. Som opposisjonsparti har det vært viktig for SV å videreføre et sterkt samarbeid med organisasjoner i fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen og solidaritetsmiljøene. Det er når vi jobber i nær allianse med dem som deler våre mål vi er i stand til å sette dagsorden og skape flertall for politiske saker. Organisatorisk har dårligere økonomi gitt utfordringer, men også muligheter for nye satsninger. Samarbeidet mellom partikontoret og stortingsgruppen er videreført. Færre ansatte har økt behovet for samhandling. Ordningen med fylkes- og distriktssekretærer ble høyt prioritert når vi måtte nedbemanne etter valget og har betydd mye for organiseringen av det lokale partiarbeidet. Medlemstallet har det siste året falt, og vi må satse mer på rekruttering av nye medlemmer fremover. Landsmøtet 2013 Landsmøtet ble avholdt på Thon Hotel Arena på Lillestrøm, 15. til 17. mars Følgende uttalelser ble vedtatt: La barna bli 100 år med stemmerett Norge må ut av EØS Færrest mulig fly Faglighet, frihet og forebygging Gul stripe, hyppige ferjeavgangar og jernbane i distrikta Fisk foran olje Grønne byer med rom for alle I tillegg vedtok partiet arbeidsprogram for perioden

4 Valgte organer Landsstyret Landsstyret hadde 5 møter i 2013, og behandlet totalt 30 saker i løpet av året. I 2014 har det blitt avholdt 6 møter, hvorav ett telefonmøte. Landsstyret behandlet 34 saker i Landsstyret har vedtatt følgende uttalelser i perioden: 2013: Trygge mottak for asylsøkere Snu pengestrømmene Uttalelse om den politiske situasjonen Styrket vern mot diskriminering 2014: Kommunevalgplattformen Et tredje standpunkt. Ulik bakgrunn felles framtid SV fordømmer russisk aggresjon Folkets fisk skal foredles lokalt J a til stille natur Trygghet for de aller mest sårbare kvinnene Støtte til HK og Industri energi Sterkere press på Israel Feminisme et frigjøringsprosjekt Alle regioner må behandles likt Forhandlingsansvaret tilbake til staten Kjønnsfrihet i Norge Nei til militær opptrapping i Øst SV kjemper for landbruket Prinsipper for en tillitsreform Klima foran olje Nei til privatisering av tjenester Fred og folkestyre i Ukraina Nei til fjernstyring a v offshoreinstallasjoner Ingen nordomra desatsing uten jernbane Bergensbanen og E16 SV tar abortkampen til kommunen SVs politikk om barnevern og minoriteter

5 Lan dsstyre t h ar i pe riode n be stått av: Østfold Roy Eilertsen (2013), Leif Christensen (2014) 1. vara: May Hansen 2. vara: Åsmund M. Frengstad 3. vara: Heidi Larsen Ake rshus Rannveig Kvifte Andresen 1. vara: Gjermund Skaar 2. vara: Marianne Moltke-Hansen 3. vara: Renate Lehne Oslo Nora Fjelddalen 1. vara: Kaveh Ataei 2. vara: Marianne Borgen 3. vara: Mari Lund Arnem He dm ark Karin Wiik 1. vara: Bjørnar Tollan J ordet 2. vara: Gunn Bråten 3. vara: Gunnar Nygård Opplan d Hans Olav Lahlum 1. vara: Anne Lise Fredlund 2. vara: Mari Kvale Svenbalrud 3. vara: Gunnar Linderud Bu skeru d Runar Gravdal (2013), Rune Kjeldsen (2014) 1. vara: Lena Reitan 2. vara: Rune Kjeldsen 3. vara: Kari Strande Ve stfold Lars Egeland 1. vara Hiam Al-Chirout 2. vara Tom Kristensen 3. vara Eva Ulland

6 Te le m ark Rolf J ørn Karlsen 1. vara: Kari Rustberggard 2. vara: J an Egil Arondsen, 3. vara: Anne Evjen Au st-agde r Thore Wiig Andersen (2013), Paul Magnus Gamlemshaug (2014) 1.vara: Astrid Schmidt 2.vara: Paul Magnus Gamlemshaug 3.vara: Veslemøy Rabe Ve st-agde r Ghodratollah (Mano) Golshan 1. vara: Marie-Theres Kolsnes 2. vara: Morten Ekeland 3. vara: Mali S. Tronsmoen Rogalan d Rolf Bersås (2013), Rune Tvedt (2014) 1. vara: Gjertrud Kjellesvik 2. vara: Rune K. Tvedt 3. vara: Wigdis Strøm Kalsås Hordalan d Steinar Nørstebø 1. vara Silje Guleng 2. vara J ohan Ludvig Brattaas 3. vara: Tone Salomonsen Sogn og Fjordan e Hege Lothe (2013), Vibeke J ohnsen (2014) 1. vara: J akop Andre Sandal 2. vara: Vibeke J ohnsen (2013), Eldrid Skudal (2014) 3. vara: Steinar Øydvin Møre og Rom sdal Oddrun Årflot 1. vara: Rose Maiken Flatmo 2. vara: Kim Thoresen-Vestre 3. vara: Anders Lindbeck Sør Trøn de lag Elin Kvikshaug Berntsen 1. vara: Espen Andresen 2. vara: Rakel S. Trondal 3. vara: J ørund Leknes

7 Nord-Trøn de lag Anne Kolstad 1. vara: Ola Kristian J ohansen 2. vara: Liv Berit Ansnes 3. vara: Mads Skaugen Nordlan d 1. vara: Marius Meisfjord J øsevold 2. vara: Marit Tennfjord 3. vara: Inge Myrvoll Trom s Ida Løken Killie 1. vara: Vegar Hoel 2. vara: Thomas J ohansen 3. vara: Katrine Boel Gregussen, 4. vara: Pål J ulius Skogholt Fin n m ark J ohnny Ingebrigtsen 1. vara: Lisbeth Isaksen 2. vara: Reidar J ohansen 3. vara: Inga Manndal 4. vara: J an Olsen Dire kte valgte lan dsstyre re pre se n tan ter: Mona Wærnes, Oslo Vara: Ahmad Ghanizadeh, Buskerud Sunniva Holmås Eidsvoll, Oslo Vara: Kjersti Tommelstad, Nord-Trøndelag Arne Vinje, Telemark Vara: Bersvend Salbu, Hedmark Akhtar Chaudry, Oslo Vara: Ommund Stokka, Rogaland Oddny Miljeteig, Hordaland Vara: Vibeke J ohnsen, Sogn og Fjordane

8 Sentralstyret Sentralstyret hadde 11 møter i 2013, og behandlet 78 saker. I 2014 hadde sentralstyret 14 møter og behandlet 96 saker. Sentralstyret har vedtatt følgende uttalelser i perioden: Bekjemp fattigdom Politisk løysing i Syria Se n tralstyre t h ar i pe riode n be stått av: Leder og parlamentarisk leder: Audun Lysbakken Nestleder: Inga Marte Thorkildsen Nestleder: Bård Vegar Solhjell Partisekretær: Silje Schei Tveitdal Kvinnepolitisk leder: Marthe Hammer Faglig leder: J an Olav Andersen Medlem: Ingrid Fiskaa Medlem: Snorre Valen Medlem: Torgeir Knag Fylkesnes Medlem: Nisveta Tiro Varam e dlem mer: 1. varamedlem: Astrid Tove Olsen 2. varamedlem: Dag Seierstad 3. varamedlem: Ingvild Reymert 4. varamedlem: Anne Lise Fredlund I henhold til vedtektene er parlamen tarisk leder og SUs leder også medlemmer av sentralstyret. Andreas Halse møtte som SU -leder fram til sommeren 2014, deretter ble Nicholas Wilkinson valgt som ny leder og tok over plassen i sentralstyret. Audun Lysbakken sitter i sentralstyret både som leder og parlamentarisk leder. Utvalg og arbeidsgrupper Internasjonalt utvalg IU har i perioden bestått av ti faste medlemmer: Mona Wærnes (leder), Gjermund Skaar (nestleder), Karin Beate Theodorsen, Ingrid Fiskaa, Ida Thomassen, Arvinn Eikeland Gadgil, Lene Aure Hansen, Øyvind Bugge Solheim, Harald S. Brøvig Hansen. I tillegg møter Sus internasjonale leder. Fram til sommeren 2014 var dette Adam Reiremo. Fra høsten 2014 møtte Knut Rosmo for SU. Ingeborg Moa ble supplert inn i utvalget av landsstyret i mai Marthe Høyer har vært sekretær for utvalget. Kvinnepolitisk utvalg Utvalget har bestått av følgende personer: Marthe Hammer(leder), Vibeke J ohnsen (nestleder), Mariann Fossum, Marianne Sæhle, Randi Reese, Ingrid Hødnebø, Deeqa Omer, Kirsti Bergstø. Deeqa Omer trakk seg fra utvalget våren Rannveig Kvifte Andresen ble supplert inn i

9 utvalget av landsstyret i mai Ida Karlsen møtet som feministisk leder i SU fram til sommeren 2014, hvor Kaja Lund tok over. Faglig utvalg Faglig utvalg har bestått av J an Olav Andersen (leder), Kjellfrid Blakstad, Mette Kolsrud, Arvid Ellingsen, Ingunn Gjerstad, Paul M. Gamlemshaug, Annette Dahl Wiig, Knut Øygard, samt faglig leder i SU. Dette var Tine Søderstrøm Knutsen fram til sommeren 2014, deretter tok Henriett Røed over. Miljøpolitisk utvalg MPU har i perioden bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll (leder), Morten Wasstøl, Anne Kolstad, Bård Lahn, Gunnell Sandanger, Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien, Wenche S. Pettersen, Rune Tvedt, Tone E. W. Salomonsen, Åsmund Møll Frengstad. Aleksander Eilertsen møtte som miljøpolitisk leder for SU fram til sommeren 2014, deretter møtte Freddy Øvstegård for SU. Etnisk likestillingsutvalg ELU har i perioden beståt t av Gülay Kutal(leder), Randi Benjaminsen, Hiam Al-Chirout,Knut Kjeldstadli, Siavash Sangtarash, Sanja Pasovic, Mizanur Rahaman, J oel Olawunmi Ene, Ahmad Ghanizadeh. Kulturprogramkomité Sentralstyret satte i mai 2014 ned et kulturprogramkomité bestående av: Torbjørn Urfjell (Aust-Agder), Dag Larsen (Akershus), Agnes Ravatn (Oslo), Anne Ma Tellefsen (Akershus), Heidi Arnesen Austlid (Oslo), J ohannes J oner (Oslo), Lars Egeland (Vestfold), Nora Krogh (Oslo) og Adam Reiremo (SU). Komiteen skal i løpet av våren 2015 legge fram et forslag til et relativt kort, helhetlig kunst - og kulturpolitisk program for SV. Landsmøteforberedende utvalg Prinsipprogramkomité I mai 2013 satte landsstyre ned en forberedende prinsipprogramkomité. Komiteen besto av følgende medlemm er ved innstillende møte 30. november 2014: J ørun Leknes (Sør -Trøndelag) (leder), Ida Killie (Troms), Nisveta Tiro (Oppland) og Andreas Halse (SU). Marthe Høyer har vært sekretær for komiteen. Arne Vinje (Telemark) ble opprinnelig valgt inn i komiteen, men måtte trekke seg grunnet egen arbeidssituasjon. Sentralstyret supplerte derfor inn Reidar Ryssdal 27. oktober Komiteen har hatt fire fysiske møter, hvorav en arbeidshelg. Komiteen hadde møter med lederne for miljøpolitisk og internasjonalt utvalg for å få innspill til sitt arbeid. Komiteen inviterte organisasjonen til en innspillrunde gjennom et nettskjema, og fikk totalt 20 innspill

10 fra enkeltmedlemmer, lokallag og fylkeslag. Disse innspillene ble brukt som grunnlag for komiteens arbeid. Forberedende valgkomité På landsstyremøtet september 2014 ble følgende forberedende valgkomité nedsatt: fordi hun ble ansatt som sekretariatsleder for SVs stortingsgruppe. Rolf J ørn Karlsen (Telemark) ble supplert inn som leder og Heidi Larsen (Østfold) som medlem av komiteen på landsstyremøte Mina Finstad Berg trakk seg fra komiteen i janaur 2015, da hun ble foreslått som kandidat til sentralstyret. Komiteen har hatt fire møter (per ), to kveldsmøter og to heldagsmøter. Komiteen har intervjuet sittende partiledelse og aktuelle kandidater til sentralstyret og landsstyret, og levert sin innstilling til ny partiledelse til landsmøtet. Forberedende vedtektskomité Landsstyret satte i november 2014 ned en forberedende vedtektskomite til landsmøtet i Komiteen best o av Mona Fagerås (Nordland, leder), Mizanur Rahaman (Oppland), Pål J ulius Skogholt (Troms), Tina Åsgaard (Hordaland), SU.

11 Stortingsvalget 2013 SV fikk stemmer ved valget, noe som tilsvarte 4,07 prosent av stemmene. Vi lå med det 2058 stemmer over sperregrensa og ble Norges syvende største parti. Det var en nedgang på 2,1 prosent siden Vi mistet fire mandater i Stortinget. Fylke svise re su ltater Fylke P rosentvis oppslu tn in g Stortin gsm an dat Troms 6,4 1 Oslo 6,3 1 Sør-Trøndelag 5,7 1 Nordland 5,2 0 Finnmark 5,2 1 Hordaland 4,9 1 Hedmark 3,9 1 Vestfold 3,8 0 Akershus 3,5 1 Nord-Trøndelag 3,4 0 Sogn og Fjordane 3,4 0 Rogaland 3,3 0 Telemark 3,3 0 Oppland 2,9 0 Buskerud 2,7 0 Vest-Agder 2,6 0 Aust-Agder 2,6 0 Møre og Romsdal 2,5 0 Østfold 2,3 0 I den intense valgkampperioden fra august fram til valget konsentrerte vi arbeidet rundt en landsomfattende busstur, produksjon av avisa Del godene og 12-2 kampanje (lokale stand). Istedenfor å satse på tradisjonelle løpesedler produserte SV avisen Del godene i valgkampen. Avisa kom ut i fem utgaver i perioden fra april til august, med et opplag på mellom og I tillegg til å være en original form for valgkampmateriell, var en vesentlig hensikt med avisa å få aktivister til å skaffe abonnenter. Disse abonnentene fikk tilsendt avisa i posten og ga samtykke om å bli oppringt av SV. Vi skaffet om lag 6000 abonnenter, og av disse ble omtrent 4500 oppringt den siste uken før valget. Infrastrukturen rundt abonnentvervingen var dessverre ikke godt nok organisert, men erfaringen fra ringerundene tilsa at dette var en effektiv og målrettet måte å sikre velgere på i innspurten til valget. Mellom 16.8 og 7.9 besøkte SV-bussen samtlige fylker i landet fra Finnmark til Oslo. I alle fylker ble det laget opplegg med førstekandidat i tillegg til noen fra ledelsen eller statsrådene. Turen bidro til lokale arrangement i mange lokallag og ledet til oppslag i mange lokale og regionale medier. Likevel er en slik busstur tids- og ressurskrevende, og det går med mye tid til reiseetapper.

12 Som tidligere valgkamper tilbød partikontoret alle lokallag å delta i 12 til 2 -kampanje hvor laga forplikter seg til å ha stand de fire siste lørdagene før valget mot å få tilsendt en sterkt subsidiert pakke med materiell. 220 lag meldte seg på, en økning på 30 lag fra forrige valgkamp. Organisatorisk arbeid Lister og lag hovedsatsing i 2014 SVs landsstyre prioriterte arbeidet med å stille lister i flest mulig kommuner som den øverste organisatoriske prioriteringen i I 2011 stilte SV lister i 281 kommuner. Vårt mål har vært å nå et høyere listetall i Listestilling har vært tema på fylkeslederkonferanser, fylkessekretærsamlinger, landsstyremøter og regionale konferanser. Reising i kampanjeukene høsten 2014 ble rettet inn mot listestilling. Politikere og rådgivere sentralt har prioritert reiser til kommuner som sliter med å stille lister, og bistått med å ringe aktuelle kandidater i kommuner med behov for å finne listekandidater. Skolering, nasjonale konferanser og sommerfestival Det har i perioden blitt gjort et løft for å ha flere nasjonale møteplasser i SV. Vi har fortsatt tradisjonen med nasjonal Kvanmokonferansen som ble arrangert i Oslo april 2014 og sommerfestival i tilknytning til Arendalsuka i både 2013 og I tillegg har det blitt arrangert regionale konferanser i forkant av kampanjeukene i april 2013 og oktober Har hatt noe eget tilbud for folkevalgte. Det ble arrangert kandidatsamling for alle førstekandidater til stortingsvalget i februar I septembe r 2014 var det folkevalgtsamling for alle lokale folkevalgte som en inspirasjon fram mot valgkampen i I tillegg har kvinnepolitisk utvalg arrangert Kvinnekonferanse i januar 2013 og 2014, etnisk likestillingsutvalg arrangerte nasjonal konferanse april 2014 og internasjonalt utvalg og miljøpolitisk utvalg arrangerte felles konferanse i januar Det ble utarbeidet en skoleringsrekke til bruk i lokal- og fylkeslag til valgkampen i Den besto av fire deler: Miljø og rettferdighet (SVs hovedprofil i valgkampen), derfor taper høyresiden valget, SV har levert (om gjennomslag i regjeringen) og praktisk valgkamparbeid. Halvorsenprogrammet ble opprettet i februar 2014 etter vedtak i landsstyret for å øke rekrutteringen av kvinner og minoriteter til ver v og kandidater i partiet, gjennom skolering og tett oppfølging av deltakerne. Det ble holdt fire helgesamlinger i 2014, i tillegg til at deltakerne fikk hjemmeoppgaver og oppdrag for SV-sentralt utenom samlingene. Silje Lundberg, Benjamin Notkevitch, Randi Blix, Rakel Trondal, Ann Ørjebu, Vigdis Heimdal Reksnes, Ali Watti, Tina Naadland, Melissa Lesamana, Ådne Naper, Tine Knutsen, Lena Reitan, Siavash Sangtarash, Deeqa Omer, Nisveta Tiro, Nicholas Wilkinson, Hilde Mari Bjørke, Andreas Borud og Anna Tresse har deltatt i programmet. I 2010 opprettet SV sitt eget studieforbund, SVs studieforbund (SVSF). Studieforbundet har dessverre ikke kunnet innrapportere lovens minstekrav om studietimer (2000 studietimer per år) og ble derfor nedlagt av styret i desember 2014.

13 Kampanjer I 2013 gjennomførte SV vårkampanje april. Det ble trykket opp et nr av Del godene, samt løpeseddelen «5 gode grunner til å stemme SV». Det ble arrangert regionale konferanser i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg og Tromsø i forkant av kampanjen. SV har gjennomført to nasjonale kampanjer i I april/mai 2014 gjennomførte SV en kampanje om tillit og fellesskap med fokus på SVs løsninger for bedre offentlig velferd. Det ble utgitt ett nummer av avisen Del godene til kampanjen, og det ble i tillegg laget en sentral løpeseddel. Politikere og rådgivere fra SV-sentalt besøkte lokallag over hele landet. Kvanmokonferansen ble arrangert i forkant av kampanjen og ble benyttet til å lansere tillitskampanjen. I oktober 2014 gjennomførte SV en kampanje om lokale miljøsaker, med navnet Vår grønne kampsak. Det ble utgitt et nummer av Del godene til kampanjen. Lokallag som ønsket det fikk tilbud om å lage materiell gjennom SVs digitale publiseringssystem Web2Publishing. Politikere og rådgivere fra SV-sentralt besøkte lokallag over hele landet i kampanjeperioden. Det ble gjennomført regionale konferanser i forkant av kampanjen i Trondheim, Kristiansand og Bergen. Sekretærsamlinger og fylkesledersamlinger Det har vært avholdt sekretærsamlinger i februar 2013, august 2013 og november 2014 med alle lokalt ansatte i SV. I tillegg ble det arrangert felles sekretær - og fylkesledersamling i mars Informasjonsarbeid SV fikk nye nettsider i årsskiftet Nettsidene oppdateres daglig med nyhetssaker, i till egg til informasjon om SVs politikk, arrangementer, kampanjer og dokumenter fra styrende organer. SV har i perioden også brukt egen facebookside og twitterkonto stadig mer, til å distribuere nyheter fra SV og å være i dialog med medlemmer og velgere. Mange av SVs politikere bruker også sine personlige facebook- og twitterprofiler aktivt i det politiske arbeidet. I valgkampen 2013 brukte vi hyppig infografikk på sosiale medier, men dette har gått noe ned på grunn av nedbemanning etter valget. SV sender ut ukentlige nyhetsbrev på e-post. Nyhetsbrevet når ut til over 8000 mottakere, medlemmer, interesserte og journalister. Det går også jevnlig ut internbrev til fylkesledere, lokallag og folkevalgte med bakgrunnsinformasjon om aktuelle saker, utspillsideer og forlag til saker i kommunestyre. SV la ned den interne medlemsavisa vinteren Internavisen ble erstattet av avis en Del godene. Denne kom ut i fem nummer i 2013 og to nummer i Avisen ble sendt til alle medlemmer, og i tillegg brukt som materiell i forbindelse med valgkampen og de nasjonale kampanjene.

14 Høsten 2014 ble det startet et arbeid med utvikling av et n ytt internkommunikasjonsverktøy for partiet. Dette skal være ferdig våren 2015, og lette kommunikasjonsflyten mellom ulike ledd i organisasjonen og være en arena for intern debatt i partiet. Organisasjonsfondet Fondets midler utgjorde for budsjettåret 2013 og 2014 kr per år. Det er i perioden gitt støtte til flere store organisasjonsprosjekter og samlinger som har involvert mange deltakere. Dette tyder på at organisasjonsaktiviteten har vært økende i perioden. Demokratisamarbeidsprosjekt med FMLN i El Salvador SV har i perioden fullført prosjektperioden for demokratisamarbeidet med FMLN med støtte fra Norad. Prosjektet har vært til stor nytte for begge partier og spesielt bidratt til organisasjonsbygging i vårt søsterparti i El Salvador. Organisatorisk utvikling Medlemsutvikling sentralt fra An tall m e dlem mer 9319 Antall medlemmer betalt Antall medlemmer betalt Nye medlemmer 915 Utmeldt grunnet manglende betaling 691 Aktive utmeldelser An tall m e dlem mer 9453 Antall medlemmer betalt Antall medlemmer betalt Nye medlemmer 1163 Utmeldt grunnet manglende betaling 848 Aktive utmeldelser An tall m e dlem mer 8887 Antall medlemmer betalt Antall medlemmer betalt Nye medlemmer 744 Utmeldt grunnet manglende betaling 949 Aktive utmeldelser 314

15 En drin g i medle mstall forde lt på fylke Fylke Me dle m stall pe r En drin g side n Østfold ,9 Akershus ,3 Oslo ,9 Hedmark ,2 Oppland ,3 Buskerud ,6 Vestfold ,2 Telemark ,3 Aust-Agder ,0 Vest-Agder ,7 Rogaland ,1 Hordaland ,6 Sogn og Fjordane ,3 Møre og Romsdal ,6 Sør-Trøndelag ,9 Nord-Trøndelag ,8 Nordland ,4 Troms ,7 Finnmark ,5 P rosentvis n e dgan g SV har per medlemmer. Dette er en tilbakegang på 432 medlemmer. Hordaland har hatt den største prosentvise framgangen, mens Nord-Trøndelag har hatt den største nedgangen. I absolutte tall står Oslo SV for i underkant av halvparten av medlemsnedgangen. Tilbakegangen skyldes i hovedsak at medlemmer som meldte seg inn i forbindelse me d nominasjoner i 2012 og i valgkampen i 2013 ikke har fornyet medlemskapet.

16 Lokallag Pr hadde SV 330 lokallag. Lokal er definert ved at de har minst 3 medlemmer. Dette er en nedgang på 3 lokallag fra Tabellen under viser endringer i perioden fordelt på fylker. Fylke An tall lokallag An tall lokallag Akershus Aust-Agder 9 8 Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder 9 9 Vestfold Ansatte i perioden Fast an satte og valgte Navn Stillin g Arun Gosh Informasjonsrådgiver Sluttet Astri Fritzen Administrasjonskonsulent Sluttet Dag Olav Sæther Administrasjonsleder I permisjon fra Sluttet Kristin Benestad Organisasjonsrådgiver Sluttet Lars Kolltveit Politisk rådgiver I permisjon fra Sluttet Robert Kippe Politisk rådgiver I permisjon fra Sluttet

17 Tore Norderud IT-medarbeider Sluttet Svein Kiran Organisasjonsrådgiver Hele året Sluttet Eirik Randsborg Lie Organisasjons- og ITrådgiver Hele året Hele året Hilde Longva Økonomisjef Hele året Hele året Marthe Høyer Organisasjonsrådgiver Hele året Hele året Nora Fjelddalen Daglig leder Ansatt Hele året Olav Magnus Linge Valgkampsekretær Ansatt Hele året Trine Østereng Valgkampmedarbeider Ansatt Silje Schei Tveitdal Partisekretær Hele året Hele året Distriktse kre tæ rer Navn Stillin g Ida E. Thorbjørnsen Sekretær for Østfold Sluttet og Buskerud Kurt Gjerstad Sekretær for Hedmark Sluttet og Oppland Anne Lise Fredlund Sekretær for Hedmark og Oppland Endre Flatmo Sekretær for Hedmark og Buskerud Ansatt Vikariater og e n gasjem e n t Navn Stillin g Ane Marte Hammerø Politisk rådgiver Sluttet Christian Samuelsen Valgkampsekretær Sluttet J ens Kihl Valgkampmedarbeider Sluttet Thomas J ohansen El Salvador-prosjekt Hele året Hele året Yngvil Longva Medlemssekretær Ansatt Hele året Diego Marin Rios El Salvador-prosjekt Ansatt Aleksander Eilertsen Valgkampmedarbeider Ansatt Frederick Reiersen Hospitant Sluttet Olivia Salles Informasjonsrådgiver Korte e n gasje ment Følgende har vært korttidsengasjert i forbindelse med valgkampen i 2013 og sommerfestivalen 2014: Pål Yasin Ezzari, Freddy Øvstegård, Vibeke Møller Pedersen, Eskild Berge, Tore Adam Reiremo, Ida Løken Killie, Tine Knutsen, Henriett Røed, Brage Lie J or, Gjermund Skaar, Anne Kolstad, Marius Meisfjord J øsevold

18 Kjønnsfordeling, lønnsforhold og rekruttering blant de ansatte I perioden har det vært ansatt totalt 27 personer: 18 fast ansatte og 9 vikariater/engasjement. Korte engasjement kommer i tillegg. Av de 17 fast ansatte, er 8 kvinner og 10 menn. I vikariatene/engasjementene er 3 kvinner og 6 menn. På SVs partikontor følges landsoverenskomsten mellom Handel og Kontor (HK) og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Alle ansa tte blir plassert i en lønnsplan med ansiennitetsstige. Vi har 4 stillingskategorier: konsulenter, rådgivere, distriktssekretærer og ledere. Partisekretær er valgt og er ikke med i oversikten nedenfor. Antallsoversikten og lønnsoversikten er beregnet ut i fra de som var ansatt pr : Kvinner Menn Totalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Konsulenter % 0 0 % 1 Rådgivere 2 40 % 3 60 % 5 Distriktsekretærer Ledere % 0 0 % 2 Totalt 5 63 % 3 38 % 8 Konsulenter har i gjennomsnitt 77 % av lønnen som rådgivere har. Da er overtid ikke medregnet. Kvinnelige og mannlige konsulenter, rådgivere og ledere har lik lønn for likt arbeid. Det er rekruttert en ny distriktssekretær i perioden. Det er rekruttert en rådgiver i fast st illing i perioden. Pr hadde partikontoret ingen fast ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn. I perioden har 2 personer vært på partikontoret på arbeidsmarkedstiltak. Vi hadde et sykefravær på 3,11 % i Sykefraværet var 2,14 % i Partikontoret har en overvekt av kvinner blant de ansatte. Partikontoret har lik lønn for arbeid av lik verdi og har arbeidstidsordninger og avtaler som er forenlige med å være småbarnsforeldre. Alle ansatte har gode muligheter for og blir oppfordret til å ta etterutdanning.

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

LANDSSTYREMØTE - Protokoll. Dato: september Tilstede:

LANDSSTYREMØTE - Protokoll. Dato: september Tilstede: LANDSSTYREMØTE - Protokoll Dato: 20. -21.september 2013 Tilstede: Sentralstyret: Audun Lysbakken Inga Marte Thorkildsen Bård Vegar Solhjell Silje Schei Tveitdal Marthe Hammer Jan Olav Andersen Torgeir

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

SAK 3: Arbeidsprogrammet Redaksjonskomiteens innstilling

SAK 3: Arbeidsprogrammet Redaksjonskomiteens innstilling Sakspapir s 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3: Arbeidsprogrammet s Dato: 17.03.2013 Leserveiledning Dette er redaksjonskomiteens i sak 3, Arbeidsprogrammet. Dokumentet er i to deler.

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

Protokoll. Landsstyremøte november. Sak 25/13: Konstituering. Sak 26/13 Den politiske situasjonen. Opprop

Protokoll. Landsstyremøte november. Sak 25/13: Konstituering. Sak 26/13 Den politiske situasjonen. Opprop Protokoll Landsstyremøte 15.-16. november Sak 25/13: Konstituering Opprop Godkjenning av innkalling og protokoll Innkalling og protokoll godkjent. Forslag til ordstyrere, redaksjonskomité og sekretærer

Detaljer

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2015 Tid: 20.01.15 kl. 18.00 Sted: Hagegata 22, 6. etasje Delegater: 42 Observatører: 6 Tilstede: Gamle Oslo: Grünerløkka: St. Hanshaugen: Frogner: Ullern:

Detaljer

Sak 16/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 16/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 13. februar 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Bjørn Kjensli, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Snorre Valen Forfall: Ingrid

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Sak 140/14 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden ble godkjent med tillegg av sak 153/14

Sak 140/14 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden ble godkjent med tillegg av sak 153/14 Protokoll Møte FS 13/2014 Tid: 6.11.14 kl. 17:30 Sted: Hagegata 22, 6. etasje Tilstede: Forfall: Gjest: Nora Fjelddalen, Tirill Sjøvoll, Kaveh Ataei, Ingvil Holthe Enoksen, Liv Jorunn Eriksen, Hanne Lyssand,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 5. november 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 5. november 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 5. november 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Jan Olav Andersen, Signe Ann Jørgensen, Bjørn Kjensli, Andreas Halse, Bård Vegar Solhjell,

Detaljer

Landsstyremøtet 24. mars 2011:

Landsstyremøtet 24. mars 2011: Landsstyremøtet 24. mars 2011: Macintosh HD:Users:OML:Downloads:110324_Ls protokoll.doc Til stede: Tale-, forslags- og stemmerett: Sentralstyret Kristin Halvorsen Audun Lysbakken Bård Vegar Solhjell Silje

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2014. Tid: kl. 18:30 Sted: Hagegata 22, 6. Etasje. Delegater: 54 Observatører: 6.

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2014. Tid: kl. 18:30 Sted: Hagegata 22, 6. Etasje. Delegater: 54 Observatører: 6. Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2014 Tid: 25.11.14 kl. 18:30 Sted: Hagegata 22, 6. Etasje Delegater: 54 Observatører: 6 Gamle Oslo: Bjørn Wigtil Unni Berge Grünerløkka: Ingrid Hødnebø Arild

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer Nummer 2: 4.11.2011 Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje 4 SV-domene og e-postlister 5 Diverse viktige datoer - Helsekonferansen - Kandidatssamling

Detaljer

Landsmøte i NCFU, Kongsberg, april Lokallagene, NCF Dato april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem. Referat Landsmøte i NCFU

Landsmøte i NCFU, Kongsberg, april Lokallagene, NCF Dato april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem. Referat Landsmøte i NCFU 1 2 3 4 5 6 7 Til Lokallagene, NCF Dato 13-15. april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem Referat Landsmøte i NCFU Delegat Jensrud Vegard Leder Delegat Røkke Mari Nestleder Delegat Berg Kristensen Sondre Agder

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

Oddny I Miljeteig (fra 14.00 lørdag), Kjersti Tommelstad (Vara for Sunniva H Eidsvoll), Mona Wærnes, Akhtar Chaudry, Gulay Kutal

Oddny I Miljeteig (fra 14.00 lørdag), Kjersti Tommelstad (Vara for Sunniva H Eidsvoll), Mona Wærnes, Akhtar Chaudry, Gulay Kutal Referat Landsstyremøte 24. 25. mai 2013 Sak 11/13 Konstituering Sentralstyret: Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell, Inga Marte Thorkildsen, Silje Schei Tveitdal, Snorre Valen, Marthe Hammer, Torgeir Knag

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer