2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul Navigering mellom Modus. Uret har følgende Modus som vist under. Bluetooth connection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul 5429. Navigering mellom Modus. Uret har følgende Modus som vist under. Bluetooth connection"

Transkript

1 MA1504-EB 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul 5429 Basis Operasjoner Dette avsnittet gir en oversikt over uret og forklarer operasjoner som er felles for alle Moduser. Navigering mellom Modus Uret har følgende Modus som vist under. Bluetooth connection Stoppeklokke Modus I dette Modus viser hoved time- og minuttviseren gjeldende tid, mens de lille time- og minuttviserne viser medgått tid som er målt med stoppeklokken. Figurene i denne manualen er laget for å gjøre forklaringenelettere. En figur kan avvike noe fra enheten den representerer. C (Ca. 0.5 sekunder) C Airplane Mode (Hold down about 4 seconds.) Start/Stop Kalender Modus Reset A Modus Enheter på urskiven A A B Stoppeklokke sekunder C Stoppeklokke 24-timers viser * Alarm Modus Stoppeklokke Modus D Stoppeklokke timer A E Stoppeklokke minutter * A-siden på skiven indikerer timer fra 0 til 12 mens P-siden indikerer timer fra 12 til 24. A Ukedag Modus viseren peker på gjeldende ukedag. B Fly merke Når uret er i Fly Modus peker Modus viseren på h. C e merke Når uret er koplet til en mobil, peker Sekundviseren på e. D R merke Når uret er klar for å bli koplet til en mobil, peker Sekundviseren på R. E ON merke Når uret er i Alarm Modus og alarmen er aktivert, vil sekundviseren peke på ON. F OFF merke Når uret er i Alarm Modus og alarmen er deaktivert, vil sekundviseren peke på OFF. G ST merke Når uret er i Stoppeklokke Modus peker Modus viseren på "ST". H AL merke Når uret er i Alarm Modus peker Modus viseren på "AL". Bruk (A) til å navigere mellom Modus. Hold inne (A) i ca. 2 sekunder for å gå til Kalender Modus. For å kople til en mobil må du holde inne (C) i ca. 0.5 sekunder. Modus oversikt Kalender Modus I dette Modus viser hoved time- og minuttviseren gjeldende tid, mens de lille time- og minuttviserne viser en annen tid (Dual tid). Fly Modus (Hold inne ca. 4 sekunder.) A Gjeldende ukedag B Gjeldende tid sekunder C Dual Tid 24-timers viser * D Dual Tid time Gjeldende lokal tid/ Verdenstid bytting (Hold inne ca. 3 sekunder.) Alarm Modus I dette Modus viser hoved time- og minuttviseren gjeldende tid, mens de lille time- og minuttviserne viser den innstilte alarm tiden. Fly Modus (Hold inne i ca. 4 sekunder.) A Modus Aktiver/ Deaktiver Alarmen B Alarm aktivert/deaktivert C Alarm 24-timers viser * D Alarm minutt E Alarm time * A-siden på skiven indikerer en a.m. tid mens P-siden indikerer en p.m. tid. E Dual Tid minutt * A-siden på skiven indikerer en a.m. tid mens P-siden indikerer en p.m. tid. 1

2 Å bruke kronen Urets krone er av typen "skru-krone". Før du bruker kronen, må du først vri den mot deg for å løsne den. Krone Løsne Før du utfører en krone operasjon må du dra kronen ut til første eller andre klikk. Ikke dra i kronen med for mye makt. Normal tidvisning Første klikk Hurtig fremover/hurtig bakover Når kronen er trekt ut og du har rotert den hurtig enten fremover eller bakover starter en hurtig fremover eller bakover operasjon.. Når en hurtig fremover operasjon holder på, og du roterer kronen hurtig i samme retning en gang til gjør at farten øker ytterligere. Hurtig bakover operasjon er satt så farten kan ikke endres. Å stoppe Hurtig fremover/hurtig bakover Roter kronen motsatt vei av det du valgte når du startet stillingen, eller trykk på en knapp. Hvis du ikke utfører noen operasjoner i løpet av 2 minutter etter at du har trukket kronen ut,vil kronens funksjoner automatisk bli deaktivert. Hvis dette skjer, trykk kronen inn for så å dra den ut igjen. Solcelle Lading Hva er solcelle lading? Dette uret bruker strøm fra et oppladbart batteri som lades ved hjelp av et solcelle panel. Solcelle panelet er integrert i fronten på uret, og strøm genereres når fronten blir utsatt for lys. Å lade uret Når uret ikke er i bruk bør du legge det slik at det blir utsatt for lys. Sørg for at fronten (solcelle panelet) ikke er blokkert for lys av jakke-ermet når du har på deg uret. Strømproduksjonen reduseres selv om fronten på uret er kun delvis blokkert. JA NEI Andre klikk Endring av viserne og dato indikatoren For å hindre skade og at uret fortsatt er vanntett må du sørge for å skru kronen inn igjen samtidig som du trykker den inn slik at den er tett. Skru inn Når du trykker kronen inn igjen må du ikke bruke for mye makt. Modus viser Dato indikator Modus Viseren og dato indikator bevegelse Endres datoen gjør at Modus viseren flytter seg. Dato Det kan ta alt fra 90 sekunder til 3 minutter til dato indikatoren endrer seg etter at tiden har gått over midnatt. Modus viseren flytter seg ettersom dato indikatoren endres. Datoen vises kanskje ikke riktig når urets krone er trekt ut. Avhengig av lysforholdene der hvor uret ligger, kan uret bli varmt når den utsettes for lys ved lading. Spass på så du ikke brenner deg etter lading. Unngå også å lade uret under høye temperatur forhold som beskrevet under. ー På dashbordet på bil som er parkert i direkte sollys ー I nærheten av en gløde lampe eller andre varmekilder ー I direkte sollys eller andre varme områder for lengre perioder 2

3 Ladetider Tabellen under viser en generell guide for lade tider under forskjellige lys kilder. Nøyaktige ladetider er avhengig av lokale lysforhold. Lade Lade Lys styrke Nivå 1 Nivå 2 A 3 timer 36 timer Høy B 8 timer 133 timer pk C 13 timer 215 timer Lav D 148 timer - Lade Nivå 1: Tiden fra dødt batteri til viserne begynner å bevege seg Lade Nivå 2: Tiden fra viserne begynner å bevege seg til fullt batteri Lys styrke A Solrik dag, utendørs (50,000 lux) B Solrik dag, nært et vindu (10,000 lux) C Overskyet dag, nært et vindu (5,000 lux) D Innendørs lysstoffrør (500 lux) Gjenstående lading og dødt batteri Lade nivået indikeres med urets visere. Funksjoner blir deaktivert når strømmen på batteriet går ned. Hvis batteriet blir svakere eller dør ut må du utsette fronten på uret (Solcelle panelet) for lys så fort som mulig. Utsettes fronten for lys etter at batteriet er dødt gjør at sekundviseren dreier mot klokken til den stopper på 57 sekunder. Dette indikerer at lading har startet. Lavt strøm på batteriet Sekundviser beveger seg i to-sekunders trinn.. Sekundviser Dødt batteri Alle viserne har stoppet på kl. 12 og dato indikatoren viser 1. Strømsparings funksjon 1 Hvis uret blir lagt på et mørkt sted i ca. 1 time mellom kl og vil sekundviseren stoppe og uret går til Nivå 1 strømsparing. Hvis uret blir liggende slik i 6-7 dager vil alle viserne stoppe på kl. 12 og uret vil gå til Nivå 2 strømsparing. Nivå 1: Sekundviseren stopper for å spare strøm. Nivå 2: Følgende operasjoner er stoppet for å spare strøm: alle viserbevegelser (bortsett fra dato indikatoren), Bluetooth tilkopling og alarm varsler. Å gå ut av strømsparings funksjonen Trykk en knapp eller plasser uret på et opplyst sted for å gå ut av strømsparing. Å bruke Mobile Link med en Mobil telefon Når det er en Bluetooth-tilkopling mellom uret og mobil telefonen vil tiden på uret justere seg automatisk i forhold til mobilens tid. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når CASIO WATCH+ kjører på Dette avsnittet beskriver ur og mobil operasjoner. X : Ur operasjon Y : Mobil telefon operasjon Klargjøring A Innstaller den påkrevde applikasjonen på For å bruke uret sammen med en mobil, må du gå inn på en av linkene under og innstallere CASIO WATCH+ appen på ios (iphone) https://itunes.apple.com/us/app/ id ?ls=1&mt=8 Android (GALAXY, etc.) https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.casio.watchplus B Konfigurering av Bluetoothinnstillingene Aktiver mobil telefonens Bluetooth. iphone Brukere 1. Y På Hjem skjermen, trykk Innstillinger n Bluetooth. 2. Y Aktiver Bluetooth. 3. Y Trykk Innstillinger for å gå tilbake til Innstillings skjermen. 4. Y Trykk på i følgende rekkefølge: Personvern n Bluetooth Deling. 5. Y aktiver CASIO WATCH+. Android Brukere Y Aktiver Bluetooth. Hvis du har valget mellom Bluetooth og Bluetooth Smart, velger du Bluetooth Smart. 3

4 For detaljer om innstillings prosedyrer må du se i mobil telefonens dokumentasjon. C Pare uret med en mobil Før du kan bruke uret i kombinasjon med en mobil telefon må du først pare de. Når uret er paret med mobil telefonen trenger du vanligvis ikke å pare de igjen. 1. Legg mobil telefonen inntil (innen 1 meter) uret. 2. Y På Hjem skjermen trykker du CASIO WATCH+ ikonet. 3. Y Velg EQB-510 og trykk så Neste. 4. Y Utfør det som appen sier. Hvis en tekst vises, følg da den informasjonen som vises på mobil telefon skjermen. Når paringen er ferdig vil sekundviseren peke på e for å indikere kontakt. Automatisk justering av tid Uret kan stilles inn slik at det justerer tiden automatisk hver dag i samsvar med tiden på mobil telefonen. Å bruke automatisk justering Planlegg automatisk justering på tider når mobil telefonen og uret normalt er nær hverandre som vist i figuren under. Når du sover om natten 22:00 Når du er på kontoret om dagen Sommertid Når uret er koplet til en mobil og tiden er justert med mobilens tid, vil gjeldende tid og verdenstid skifte mellom standard tid og sommertid automatisk, selv om uret ikke lenger er koplet til llsummer Time Switching Å endre tiden manuelt med uret gjør at automatisk skifting mellom standard tid og sommertid deaktiveres. En CASIO WATCH+ skjerm viser info om sommertid perioder. Sett tiden for auto justering Bruk CASIO WATCH+ på mobilen for å sette tiden for automatisk justering. 1. Y På Hjem skjermen trykker du CASIO WATCH+ ikonet. Nå vises Searching for watch :00 Bluetooth merke 5. Y Trykk Start. Nå vises CASIO WATCH topp skjermen. Hvis parin feiler av en eller annen grunn, må du utføre prsedyren igjen fra trinn 2. Selv om der ikke er Bluetooth tilkopling når tiden for automatisk justering er nådd, vil en tilkopling bli etablert og justeringene vil bli utført automatisk. Tilkoplingen vil automatisk bli avsluttet når justeringen er ferdig. Hvis Verdenstid byen er spesifisert med CASIO WATCH+, vil tiden for den byen også bli justert automatisk. 3. Y Trykk på i følgende rekkefølge: f n Watch settings. 4. Y Trykk Time adjustment. Følg informasjonen som vises på mobil telefon skjermen. Faktisk justering av urets tid vil skje ca. sekunder etter den tiden du har satt for automatisk justering. Eksempel: Hvis du har satt 22:00 som tid for automatisk justering, vil justeringen starte sekunder etter 22:00. 4

5 Starter justering av tid umiddelbart. Uret vil justere tiden i forhold til tiden på mobilen umiddelbart når de er koplet til hverandre. Når du ønsker å justere tiden på uret må du utføre prosedyren under for å kople uret til en mobil. 1. Y På Hjem skjermen trykker du CASIO WATCH+ ikonet. Nå vises Searching for watch..... mobilen, og tiden på uret vil justereseg i forhold til tiden på Justering av Verdenstid innstillingene Spesifikasjoner Spesifisering av Verdenstid by med CASIO WATCH+ gjør at byens tid vil bli indikert med de små time- og minuttviserne. Urets innstillinger kan konfigureres for automatisk bytte mellom sommertid og standard tid for Verdenstid byen. Spesifisering av en Verdenstid by 1. Y Trykk CASIO WATCH+ ikonet. 3. Y Trykk World time. 4. Y Spesifiser en Verdenstid by ved å legge inn by navnet eller trykk på dens lokasjon på kartet på skjermen. 5. Følg informasjonen som vises på mobil telefon skjermen. Innstilling for Verdenstid vil gjenspeiles på uret. I Kalender Modus kan du sjekke Verdenstiden med urets små time- og minuttvisere. Verdenstid Timer (24-timer) Verdenstid time og minutt Konfigurere innstilling for sommertid 1. Y Trykk CASIO WATCH+ ikonet. 3. Y Trykk World time. 4. Y Spesifiser en Verdenstid by ved å legge inn by navnet eller trykk på dens lokasjon på kartet på skjermen. Hvis den valgte Verdenstid byen observerer sommertid, vil sommertid perioden vises på displayet. 5. Y Velg den metoden for sommertid bytting som du ønsker. Auto Uret bytter mellom standard tid og sommertid automatisk. OFF Uret indikerer alltid standard tid. ON Uret indikerer alltid sommertid. 6. Følg informasjonen som vises på mobil skjermen. CASIO WATCH+ Verdenstid lar deg velge mellom ca. 0 byer som Verdenstid By. Når Auto er valgt for standard-/ sommertid bytting, vil uret bytte mellom standard tid og sommertid automatisk. Du trenger ikke å endre tidsinnstillingen manuelt ved overgang til standard tid/sommertid. Selv om du befinner deg et sted som ikke bruker sommertid, kan allikevel uret stå på "Auto". Å endre tiden manuelt med uret gjør at automatisk skifting mellom standard tid og sommertid deaktiveres. En CASIO WATCH+ skjerm viser info om sommertid perioder. 5

6 Bytt lokal tid og Verdenstid med hverandre 1. Y Trykk CASIO WATCH+ ikonet. Innstilling av Alarm 1. Y Trykk CASIO WATCH+ ikonet. Telefon Finner Du kan bruke "Telefon Finner (Phone Finder)" for å utløse en tone på mobil telefonen for å gjøre det enkelt å finne den. Tonen vil høres selv om mobilen står på lydløs. Ikke bruk denne funksjonen i områder hvor mobilbruk ikke er tillatt. Tonen høres med høyt volum. Ikke bruk denne funksjonen når du har koplet øreplugger til mobiltelefonen. 3. Y Trykk World time. 4. Y Trykk Home time k World time. 5. Følg instruksene på mobilen for å bytte lokal tid og Verdenstid med hverandre. 3. Y Trykk Alarm. 4. Y Følg informasjonen som vises på mobil telefonen. Å justere viserne 1. X Hvis uret er koplet sammen med en mobil,må du trykke (C) for å avbryte koplingen. Tilkoplet Etter frakopling Før bytting Verdenstid Etter bytting Lokal tid Hvis viserne er ute av stilling selv etter at auto justering har blitt utført må du bruke CASIO WATCH+ for å justere de. n Lokal tid n Verdenstid 1. Y Trykk CASIO WATCH+ ikonet. 2. X Hold inne (A) i ca. 2 sekunder. Dette gjør at uret vil gå til Kalender Modus. Denne funksjonen er nyttig dersom du reiser deg til en annen tidssone. For detaljer om hvordan du bruker den, se Å reise til en annen tidssone. 3. Y Trykk på i følgende rekkefølge: f n Watch settings. 4. Y Trykk Adjusting home positions. 3. X Hold inne (D) i ca. 0.5 sekunder. Dette gjør at urets sekundviser flytter seg til e og mobilen vil pipe. Det vil ta noen sekunder før du hører lyd fra mobiltelefonen. 5. Y Følg informasjonen som vises på mobil telefonen. 4. X Trykk på en knapp for å stoppe lyden.. Du kan trykke en av urets knapper for å stoppe lyden på mobiltelefonen kun i de første sekundene etter at lyden startet. 6

7 Konfigurere urets innstillinger Du kan bruke CASIO WATCH+ til å spesifisere Bluetooth tilkoplingens deaktiverings tid, auto justerings tid og andre innstillinger. 1. Y Trykk CASIO WATCH+ ikonet. 3. Y Trykk på i følgende rekkefølge: f n Watch settings. 4. Y Velg den innstillingen du ønsker å endre og følg så anvisningene på mobiltelefonen. Å endre sommertid innstillingene 1. Y På Hjem skjermen trykker du CASIO WATCH+ ikonet. Nå vises Searching for watch Y Trykk i følgende rekkefølge: f n Watch settings. 4. Y Trykk Summer time setting. 5. Y Velg den metoden for sommertid bytting som du ønsker. Auto Uret bytter mellom standard tid og sommertid automatisk. OFF Uret indikerer alltid standard tid. ON Uret indikerer alltid sommertid. 6. Følg informasjonen som vises på mobil skjermen. Tilkopling Avbryte en tilkobling med en telefon Trykkes (C) deaktiveres Bluetooth tilkoplingen og sekundviseren går tilbake til dens normale posisjon. Tilkoplet n Tilkopling med en telefon Etter frakopling Dette avsnittet forklarer hvordan etablere en Bluetooth tilkopling mellom en telefon som er paret med uret. Hvis uret ikke er paret med mobilen du ønsker å kople til, må du utføre prosedyren under C Pare uret med en mobil for å pare de. 1. Legg mobil telefonen inntil (innen 1 meter) uret. 2. X Når sekundviseren ikke peker på e, hold inne (C) i ca. 0.5 sekunder til sekundviseren peker på R. Tilbakestill uret til fabrikkinnstillinger Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker CASIO WATCH+ for å tilbakestille uret til fabrikkinnstillingene. Justering av tid Verdenstid Alarm Tilkoplings tid 1. X Trekk kronen ut til andre klikk. 2. X Hold inne (C) i ca. 5 sekunder. Nå vi sekundviseren gå en runde rundt og tilbakestille de aktuelle innstillingene til fabrikkinnstilling. Hvis du har problemer med å etablere kontakt kan det bety at CASIO WATCH+ ikke kjører på På mobiltelefonens hjem skjerm trykker du CASIO WATCH+ ikonet. Så, på uret, hold inne (C) knappen i ca. 0.5 sekunder. Krone 7

8 Tilkoplingen vil bli avbrutt hvis du ikke utfører noen operasjoner på uret eller mobilen i løpet av en viss tid. For å spesifiesere tilkoplings grensetiden, utfører du følgende operasjon med: bruk CASIO WATCH+ for å velge Watch settings n Connection time, og så velger du enten 3 minutter, 5 minutter eller 10 minutter. Oppheve paring Å oppheve paring med mobiltelefonen må du slette parings informasjonen fra CASIO WATCH+, mobiltelefonen og uret. Å slette parings informasjon fra CASIO WATCH+ 1. X Hvis uret er koplet sammen med en mobil,må du trykke (C) for å avbryte koplingen. Tilkoplet Etter frakopling Android Brukere 1. Y På App skjermen, trykk: Settings n Bluetooth. 2. Y Trykk j ved siden av CASIO EQB Y Trykk Unpair. Dette sletter urets parings informasjon fra 4. Y Bla status linjen nedover og åpne "notification panel". 5. Y Trykk e (Bluetooth) for å deaktivere Bluetooth, og så re-aktiver den igjen. Gå til urets Fly Modus Bruk Fly Modus for å deaktivere Bluetoothradiobølge sendingene. Gå til Fly Modus når du er på et sykehus, i et fly eller andres steder hvor sending av radiobølger ikke er tillatt. Funksjonene under er deaktivert i Fly Modus. ー Auto justering ー Telefon-finner ー Bluetooth tilkopling 1. X Hold inne (A) i ca. 4 sekunder til Modusviseren peker på Fly merke. Uret vil gå til Fly Modus. Hver gang (A) knappen blir holdt nede i ca. 4 sekunder vil uret gå inn i, eller ut av Fly Modus. Fly merke n 2. Y I CASIO WATCH+, trykk Connection settings. 3. Y I Previously registered watch, trykk på det uret du ønsker å oppheve paringen med. 4. Y Trykk Delete pairing registration. 5. Y Trykk Yes. Dette sletter urets parings info fra CASIO WATCH+. Å slette parings informasjon fra en mobiltelefon iphone Brukere 1. Y På Hjem skjermen, trykk Innstillinger n Bluetooth. 2. Y Trykk g ved siden av CASIO EQB Y Trykk Forget this Device. Dette sletter urets parings informasjon fra at den faktiske operasjonen du trenger å utføre avhenger av hvilke mobiltelefon du bruker. For detaljer, se dokumentasjone for din mobiltelefon. Å slette parings informasjon fra uret 1. X Trekk kronen ut til andre klikk. 2. X Hold inne (D) i ca. 5 sekunder. Krone Dette får sekundviseren til å gå en runde rundt og parings informasjonen blir slettet. 3. X Trykk kronen inn igjen. Hvis du kjøper ny mobil Du må utføre operasjonen under når du ønsker å etablere en Bluetooth kontakt med en annen mobil enn den du vanligvis bruker. 1. Nullstill nåværende parings info. 2. Å pare uret med en annen mobil. 8

9 Kople et annet ur til en mobiltelefon Du må utføre trinnene under før du parer et annet ur med mobiltelefonen, f.eks. nå du har kjøpt et nytt ur. Å pare uret med en mobil telefon 1. Y I CASIO WATCH+, trykk Connection settings. 2. Y Trykk Connect new watch. 3. Y Velg navnet på det uret du ønsker å kople til og trykk så Next. Herfra må du følge instruksene som kommer frem på mobiltelefonen for å fullføre parings operasjonen. Å kople til med et ur som allerede er paret 1. Y I CASIO WATCH+, trykk Connection settings. 2. Y Fra listen Previously registered watch, trykk på navnet til den mobilteleofnen du ønsker å kople til med. 3. Y Trykk Connect to this ***. Herfra må du følge instruksene som kommer frem på mobiltelefonen for å fullføre tilkoplings operasjonen. En mobiltelefon kan kun være tilkoplet et ur om gangen. For å kople til et annet ur må du først avbryte den nåværende tilkoplingen. Innstilling av uret Bruk prosedyren under til å konfigurere gjeldende lokaltid og dual tid manuelt. Klargjøring Utfør denne prosedyren i Kalender Modus. Bruk (A) for å gå til Kalender Modus. llnavigating Between Modes Calendar Mode Innstilling av tid og dato Når uret er tilkoplet en mobiltelefon vil det automatisk justere dato og tid i forhold til mobiletelefonen. Hvis uret ikke er tilkoplet en mobiltelefon må du bruke prosedyren under for å justere dato og tid. 1. Trekk kronen ut til andre klikk. Dette gjør at sekundviseren flytter seg til kl. 12 og Modus viseren flytter seg til SU, og muliggjør innstilling av time- og minuttviser. Krone operasjon er deaktivert når Modus viseren beveger seg. Modus viser Timer Minutter Krone 2. Skru på kronen for å justere tiden (Time og minutt). Dual tiden justeres også i samsvar med innstilling av gjeldende tid. Krone operasjon er deaktivert mens Dualtiden justeres. 3. Trykk (A). Dette aktiverer innstilling av måned og dato. 4. Trykk (B) for å endre måned. 5. Skru Kronen for å stille dato. 6. Trykk (A). Dette aktiverer innstilling av 10'er tallet i årstallet (xx1x). 7. Skru på kronen for å justere 10'er tallet i årstallet. 8. Trykk (A). År (10 er tallet) Dette aktiverer innstilling av de 1'er tallet i årstallet (xxx5). 9. Skru på kronen for å justere de 1'er tallet i årstallet. År (1 er tallet) 10. Trykk kronen inn igjen på et timesignal fra f.eks. radio. Justere Dualtid innstillingene Med Dualtiden kan du ha kontroll på tiden i en annen tidssone i tillegg til tiden der du befinner deg. Dualtid 24-timer Dualtid 1. Trekk kronen ut til første klikk. Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Dato Måned 9

10 2. Skru Kronen for å endre innstilling av Dualtid. Du kan stille inn Dualtiden i 15 minutters trinn. Dualtid 24-timers viser Krone Stoppeklokke Stoppeklokken kan måle medgått tid opp til 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Klargjøring Utfør denne prosedyren i Stoppeklokke Modus. Bruk (A) for å gå til Stoppeklokke Modus. llnavigating Between Modes Alarm Uret piper når alarm tiden er nådd. Klargjøring Utfør denne prosedyren i Alarm Modus. Bruk (A) for å gå til Alarm Modus. llnavigating Between Modes Alarm Modus Dualtid minuttviser Stoppeklokke Modus Dualtid timeviser 3. Trykk kronen inn igjen. Bytt lokal tid og Verdenstid med hverandre Du kan bytte lokal tid med Verdenstid ved å holde inne (B) i ca. 3 sekunder. Før bytting Etter bytting Måling av medgått tid Still inn alarm tid 1. Trekk kronen ut til første klikk. Denne operasjonen aktiverer alarmen. 24-timer Dualtid Lokal tid Minutter Timer n 1. Bruk prosedyren under for å måle medgått tid. B Start Lokal tid Dualtid Hvis den lille time- og minuttviseren indikerer Dualtiden (valgt på uret) er det kun tiden som vil bli byttet. Datoen bli ikke byttet. n n n B Stop B Resume B Stop 24-timer Alarm på (ON) Krone 2. Skru på Kronen for å endre innstilling av alarm tid. 3. Trykk kronen inn igjen. 4. Trykk (A) 1 gang for å returnere til Timer Kalender Modus. Minutter Aktivering/Deaktivering av alarmen Hvert trykk på (B) slår alarmen enten av eller på. Sekunder 2. Trykk (D) for å nullstille medgått tid til null.. 3. Trykk (A) 2 ganger for å returnere til Kalender Modus. PÅ AV Å stoppe en Alarm Når alarmen går kan du trykke på en knapp for å stoppe den. 10

11 Justering av viserne Sterk magnetisme eller annen påvirkning kan få viserne ut av stilling. Hvis dette skjer må du justere visernes posisjoner. Å justere viserne 1. Trekk kronen ut til første klikk. 2. Hold inne (D) i ca. 5 sekunder. Nå kan du justere den lille timeviseren, den lille minuttviseren og den lille 24-timers viseren. Liten 24-timers viser Liten Timeviser 7. Skru på kronen så Time- og Minuttviseren peker på kl Trykk (A). Nå kan du justere Sekundviseren. Sekundviser 9. Skru på kronen så Sekundviseren peker på kl Trykk (A). Nå kan du justere Dato indikatoren. Flytte til en annen tidssone Bruk fremgangsmåten nedenfor for å enkelt endre dato og klokkeslett på uret til et destinasjonssted. Før ombordstigning Juster Verdenstiden (Dualtiden) til gjeldende tid for destinasjonsstedet. Gjeldende tid Destinasjons tid 1 llspecifying a World Time City Liten Minuttviser 3. Skru på kronen slik at den lille timeviseren, den lille minuttviseren og den lille 24-timers viseren peker på kl Trykk (A). Nå kan du justere Modus viseren. Modus Viser Dato indikator 11. Skru på kronen slik at 1-tallet er i senter på dato indikatoren. 12. Trykk kronen inn igjen. llconfiguring Dual Time Settings Før avgang Sett uret i Fly Modus når flypersonellet gir beskjed om det. Fly merke 5. Skru på kronen til Modus viseren peker på SU. 6. Trykk (A). Nå kan du justere timeviseren, minuttviseren og 24-timers viseren. Minuttviser Timeviser llentering the Watch Airplane Mode Etter ankomst 1. Gå ut av Fly Modus. llentering the Watch Airplane Mode 2. Bytt den opprinnelige tidssone tiden med destinasjonens tidssone tid. Opprinnelig Destinasjon n 24-timers viser llswapping Your Current Location Time and World Time l l Swapping Your Current Location Time and Dual Time Settings 11

12 Annen informasjon Sommertid bytte Koble til en telefon for å bytte Når uret er koplet til en mobil vil bytte til/ fra sommertid for den gjeldende lokal tid og Verdenstid bli utført i samsvar med CASIO WATCH+ innstilling (Auto/On/Off) som beskrevet under. Auto: Når uret og mobilen er koplet sammen, vil sommertid vises for den gjeldende lokal tiden eller Verdenstiden i sommertidperioden. Ellers vil standard tid vises. On: Uret viser alltid sommertid. Off: Uret viser alltid Standard tid. Auto Sommertid Når uret er koplet til mobilen, sendes der info om sommertid perioden for din gjeldende lokasjon. Hvis det er en Verdenstid by som er spesifisert med CASIO WATCH+ vil info om den byen også bli sendt. Hvis CASIO WATCH+ sommertid innstilling er satt til Auto, vil uret automatisk holde orden på sommertid-perioden og bytte til/fra sommertid/standard tid, selv om uret ikke er koplet til Støttede telefonmodeller For informasjon om støttede telefonmodeller, besøk CASIO Website. information.php?cid=009&pid=549 Mobil Link forholdsregler Juridiske Forholdsregler Dette produktet er i samsvar med, eller har fått godkjennelse under radio lover i ulike land og geografiske områder. Å bruke dette uret i områder hvor det ikker er i samsvar med eller ikke har fått godkjenning i henhold til radio lover, kan være straffbart. For detaljer, besøk CASIO Website. Bruk av dette produktet om bord i fly er begrenset av luftfarts lover i hvert enkelt land. Pass på å følge instruksjonene til flypersonalet. Forholdsregler ved bruk av Mobile Link Når uret brukes sammen med en mobiltelefon må de være nærmt hverandre. En rekkevidde på 2 meter er bare anbefalt som en retningslinje, men lokale forhold (vegger, møbler etc.), bygningens konstruksjon og andre faktorer kan gjøre det til at rekkevidden blir mindre. Dette uret kan bli påvirket av andre enheter (elektroniske enheter, audio/ video utstyr, kontor utstyr etc.) Spesielt kan det bli påvirket av en mikrobølgeovn. Uret kan ikke kommunisere normalt med en mobiltelefon hvis en microbølgeovn er startet i nærheten. Derimot kan uret forårsake støy i radio mottak og video bilder på TV. Bluetooth på dette uret bruker samme frekvens bånd (2.4 GHz) som en trådløs LAN enhet, og bruk av slikt utstyr i nærheten av uret kan føre til radio forstyrrelser, treg kommunikasjons hastighet og støy for uret og den trådløse LAN enheten, eller til og med kommunikasjon feil: Å stoppe radiobølge sending fra uret Uret sender ut radiobølger når sekundviseren peker på e (Bluetooth tilkoplet) eller R (Bluetooth tilkopling Standby). Selv om Sekundviseren ikke peker på e eller R, vil uret forsøke å kople til en mobil en gang om dagen for å oppdatere tiden. Hvis du befinner deg på et sykehus, i et fly eller en annen plass hvor bruk av radiobølger ikke er tillatt, hold da inne urets (A) knapp i ca. 4 sekunder for å gå til Fly Modus. Normal tidvisning n I Fly Modus Fly merke For detaljer, se Å gå til urets Fly Modus. Copyrights og Registrerte Copyrights Bluetooth er et registrert varemerke av Bluetooth SIG, Inc. iphone og App Store er registrerte varemerker av Apple Inc. i USA og andre land. ios er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. GALAXY, GALAXY Note, and GALAXY S er registrerte varemerker av Samsung Electronics Co., Ltd. Android og Google Play er registrerte varemerker av Google Inc. Andre selskaps navn og produkt navn brukt her er varemerker eller registrerte varemerker av deres respektive selskap. 12

13 Spørsmål og svar Jeg kan ikke pare uret med en mobiltelefon. Q1 Jeg har aldri klart å etablere (pare)kontakt mellom uret og mobiltelefonen. Bruker du en mobiltelefon som støttes? Sjekk om Mobil modellen og dens operativ system støttes av uret. For informasjon om støttede telefonmodeller, besøk CASIO Website. information.php?cid=009&pid=549 Er CASIO WATCH+ installert på mobiltelefonen? CASIO WATCH+ app'en må være installert for å kunne koples til uret. lla Installing required app on your phone Er mobiltelefonens Bluetooth innstillinger riktigt? Konfigurer mobiltelefonens Bluetooth innstillinger. For detaljer om innstillings prosedyrer må du se i mobil telefonens dokumentasjon. iphone Brukere Settings n Bluetooth n On Settings n Privacy n Bluetooth Sharing n CASIO WATCH+ n On Android Brukere Enable Bluetooth. Q2 Jeg klarer ikke å etablere kontakt (paring) mellom uret og en nyinnkjøpt mobil. For å kople til en ny mobil må du utføre paring operasjonen igjen med den nye Slett parings informasjonen fra uret du bruker, og par det så med den nye llif you purchase another phone Jeg kan ikke kople uret med en mobiltelefon på nytt. Q1 Uret vil ikke kople til på nytt med mobiltelefonen etter at de er blitt frakoplet. Er CASIO WATCH+ startet på mobiltelefonen? Sjekk om CASIO WATCH+ kjører på mobiltelefonen. På mobiltelefonens hjem skjerm trykker du CASIO WATCH+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Har du prøvd å slå av og på mobiltelefonen? Slå mobiltelefonen av og på igjen, og trykk så på CASIO WATCH+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Q3 Uret er i Fly Modus. Gå ut av urets Fly Modus. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Q4 Jeg endret mobiltelefonens Bluetooth fra aktivert til deaktivert, og nå kan jeg ikke kople til lenger. På mobiltelefonen må du deaktivere og så aktivere Bluetooth igjen, og gå så til hjem skjermen og trykk på CASIO WATCH+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Q5 Jeg kan ikke kople til etter å ha slått av mobiltelefonen. Slå på mobiltelefonen og trykk på CASIO WATCH+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Annet enn det som er nevnt over. Noen mobiltelefoner må har BT Smart deaktivert for å bruke CASIO WATCH+. For detaljer om innstillings prosedyrer må du se i mobil telefonens dokumentasjon. På Start skjermen, trykk: Menu n Settings n Bluetooth n Menu n BT Smart settings n Disable. Q2 Mobiltelefonen er i Fly Modus. Tilkopling med mobiltelefonen er ikke mulig når mobiltelefonen er i Fly Modus. Når du har gått ut av mobiltelefonens Fly Modus må du gå til hjem skjermen og trykke på CASIO WATCH+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. 13

14 14

15 15

BRUKSANVISNING MODUL 5419

BRUKSANVISNING MODUL 5419 MA1409-EA 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. BRUKSANVISNING MODUL 5419 Basis funksjoner Informasjonen under gjelder for alle Modus. Generell Guide 123 Navigering mellom Modusene (Funksjonene) Bluetooth tilkopling

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5410

Bruksanvisning - modul 5410 Bruksanvisning - modul 540 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig.ta vare på denne manualen for seinere bruk. Illustrasjonene

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: WVA-430/470 M. NR. 3354/5053

BRUKSANVISNING MODELL: WVA-430/470 M. NR. 3354/5053 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn i denne bruksanvisningen. Utsett uret for sterkt lys men IKKE varme for å lade opp batteriene

Detaljer

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel! Målefunksjonene i dette uret er ikke laget for å ta

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5311

Bruksanvisning - modul 5311 5311 Modul Nr. 5311 Norsk Brukermanual 5 E NORSK Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene under Forholdsregler

Detaljer

Innstilling av alarm-tid... E-34 Slå av og på en alarm E-36 Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid... E-19

Innstilling av alarm-tid... E-34 Slå av og på en alarm E-36 Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid... E-19 BRUKSNVISNING MODUL NR. 5229 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. lle eksempler i denne bruksanvisningen

Detaljer

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID Fitwatch R80 Brukermanual for ANDROID Innholdsfortegnelse 1. Lading og tilkobling til maskin...3 2. Trykkfunksjon / Trykk hold funksjon...4 3. Introduksjon av hovedmeny...5 4. Koble til med bluetooth...6

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334

BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3419

Bruksanvisning - modul 3419 Gratulerer med nytt ur! Bluetooth er et registrert varemerke eller et varemerke for Bluetooth SIG, Inc. i USA. N-1 Mobil Link Funksjon ette produktet inkluderer funksjoner som gjør det mulig å kommunisere

Detaljer

Bruksanvisning - modul xxxx

Bruksanvisning - modul xxxx Bruksanvisning - modul xxxx Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene "Forholdsregler i forbindelse med bruk"

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5122

Bruksanvisning - modul 5122 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene "Forholdsregler i forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret".

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5369

Bruksanvisning - modul 5369 Gratulerer med nytt ur! NORSK Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra illustrasjoner/bilder

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

BRUKSANVISNING 5413. Å bruke Dreiebryteren. Roter dreiebryteren for å endre innstillingene.

BRUKSANVISNING 5413. Å bruke Dreiebryteren. Roter dreiebryteren for å endre innstillingene. MA1410-EC 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. BRUKSANVISNING 5413 Basis Oerasjoner Dette avsnittet gir en oversikt over uret og forklarer oerasjoner som er felles for alle Moduser. Figurene i denne manualen

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5325

Bruksanvisning - modul 5325 SIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 5325 Modul Nr. 5325 Norsk Brukermanual 5 E NORSK Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

ANALOGT KVARTSUR Bruksanvisning

ANALOGT KVARTSUR Bruksanvisning Ref. SLT Cal. 8F56 Du har nå blitt eier av et SEIKO analogt kvartsur Cal. 8F56. Les denne bruksanvisningen nøye før du tar ditt analoge kvartsur i bruk! Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted! INNHOLD

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Brukerveiledning Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Viktig å tenke på side 3 Hvordan bruke TIDSKONTROLL side 3 Dag side 3 Kveld side

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

iphone Brukerveiledning BB Mobil

iphone Brukerveiledning BB Mobil iphone Brukerveiledning BB Mobil 1 Logg inn Tykk på dette ikonet på hjemskjermen for å starte programmet. Skriv inn Firma ID, Sjåfør nr og Passord, trykk deretter på OK. Etter første gangs innlogging vil

Detaljer

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions Innhold 1. Lyd... 1 2. Phone... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 4 5. Galleri... 7 6. Annet... 7 1. Lyd SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom radio og mediakilder, f.eks. FM radio og USB? SVAR:

Detaljer

AirPatrol WiFi Full Manual V1.0

AirPatrol WiFi Full Manual V1.0 AirPatrol WiFi Full Manual V1.0 Register Hva gjør AirPatrol WiFi? 3 Lamper og knapper 4 WiFi nettverk 5 Installering av AirPatrol WiFi 6 Sende kommandoer 24 Legg til / slette favorittinnstillinger 25 Innstillingsmeny

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Funksjonsknapper. Innhold. MODE = Funksjon. NE/RE/ = Neste/nullstill/minus. ST/SP/+ = Start/stopp/pluss. EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth

Funksjonsknapper. Innhold. MODE = Funksjon. NE/RE/ = Neste/nullstill/minus. ST/SP/+ = Start/stopp/pluss. EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth NORSK 1 (A.L.T.) Funksjonsknapper MODE = Funksjon NE/RE/ = Neste/nullstill/minus ST/SP/+ = Start/stopp/pluss EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth Innhold Avsnitt Side Funksjoner... 3 Symboler... 3 Konfigurering/app...

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

MULTISPORT BERØRINGSUR BRUKSANVISNING

MULTISPORT BERØRINGSUR BRUKSANVISNING BRUKAVIIG Til brukeren Takk for at du valgte et ur fra TIOT, som er et sveitsisk merke med et verdensledende renommé. Ditt multisport berøringsur har de siste tekniske nyvinninger. Det gir deg en konstant

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer