Gjesdal & Ålgård. Menighetsblad for. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesdal & Ålgård. Menighetsblad for. Nr 6-2014"

Transkript

1 Menighetsblad for Nr Gjesdal & Ålgård Kantor Ragnhild på orgelkrakken i Oltedal 1.søndag i advent. I februar begynner hun i ny jobb i Nærbø. Les side 12 og 13.

2 Menighetsbladets redaksjon: Bente Emberland Johnsen Stian Ravndal Erik Tangedal Einar Thorsen Christian F. Uhl Frist for stoff til neste nummer: 28. januar Bladet kommer ut: ca 6. februar Stoff sendes: Kirkekontoret eller Stian Ravndal no Gjesdal kyrkjekontor Rettedalen 7 i underetasjen Tirsdag Onsdag Fredag Sentralbord: NMS gjenbruk Ålgård Åpningstider: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag Lørdag Sokneprest Oddbjørn Stangeland gjesdal.kommune.no Tlf: Kirkeverge Kåre Hjertvik kommune.no Tlf: Kantor Ragnhild E. Hoel kommune.no Tlf: Ungdomspastor Joar Idsøe kommune.no Tlf: Diakon Tonje V. Bjerkreim gjesdal.kommune.no Tlf: Kyrkjetenar Dirdal Eivind Haaland Tlf: / Gjesdal krk. fellesråd Hildegunn Espeland gmail.com Tlf: Ålgård menighetsråd Målfrid H. Bjørgaas net Kirketjener Oltedal An-Magrit Haaland Tlf: / Gjesdal sokneråd Svein Ingve Nødland Tlf: Daglig leder Gjesdal sokn Leder trosopplæring gjesdal.kommune.no Tlf: Kirketjener Ålgård Nils Haaland kommune.no Tlf: Administrasjonsleder Bente E. Johnsen Tlf: Organist Sigmund Haaland gjesdal.kommune.no Tlf: Kateket Leif Nyborg gjesdal.kommune.no Tlf: Trosopplærer Oddrun Dubland Sivertsen gjesdal.kommune.no Tlf: STASJONSKLUBBEN for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Klubben drives av Ålgård kirke. En lørdag i mnd. kl på stasjonen (NSB- huset ved kirken) 13. desember Program: Kirkebesøk, mat og koselig prat. Hjertelig velkommen!

3 Trenger du noen å snakke med? Sorgstøttegrupper Tørr og god lerkeved til inntekt for ny kirke på Ålgård. Veden står tørt i løa i Kroveien 19 på Gilja. Hentepris: pr pall. Betal til konto Merk betaling ved og ditt navn. Kontakt Nils Haaland for å avtale henting. Har du behov for å snakke med noen utenfor familie og vennekrets? Ønsker du å bli bedt for? Vi har erfarne samtalepartnere i menigheten. Alle har taushetsplikt. Ta kontakt med kirkekontoret, tlf Når vi mister noen vi er glad i, føles det vondt og vanskelig. Kirken ønsker å være en støtte i den tunge tiden, og inviterer til sorggruppe sammen med andre etterlatte. Gruppen møtes 8-10 ganger og har ledere med kunnskap og erfaring med sorg. Ta kontakt med diakon, Tlf Nytt fra kirkevergen Det er en stor giverglede til ny kirke. En stor takk til alle. I løpet av de to siste månedene har det kommet inn nærmere 1,3 millioner kroner i gaver og ved ekstra tilstelninger. Dette viser at mange ønsker ny kirke velkommen og bidrar med glede. Kirkekomiteen hadde i november sitt møte nummer 85. I tillegg kommer et ukjent antall komitèmøter. Det er et enormt arbeid og engasjement som ligger bak arbeidet med ny kirke. Dette ser vi nå slutten på, og begynnelsen på et nytt engasjerende arbeid et felles lokale. Christian F. Uhl sier med dette nummer takk for seg som ansvarlig for oppsettet av menighetsbladet. Han har brukt utallige timer på hvert nummer og i sum er dette et betydelig arbeid han har stått for. En stor TAKK fortjener han for arbeidet. Det er nå skiftet pærer i Oltedal kirke. Nå er led pærer på plass som er energibesparende. Og den knuste lampeskjermen er også fikset. Det samme er lyset på korset på utsiden av kirken. Kirkekontoret har fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er til sentralbord. Direktenummer til ansatte finner dere på side 2 eller på våre hjemmesider. Historien om musene i Gjesdal kirke har gått sin gang i lokalavisen og NRK-lokalen etter notisen i denne spalten i forrige nummer. Og vi kan nå med glede invitere til en nesten musefri kirke. Dette er siste nummer hvor Ragnhild Hoel står oppført som kantor. Vi er henne en stor takk skyldig for et godt arbeid på musikkfronten i løpet av de siste12 årene. Og hun har også deltatt på mange andre arenaer i menigheten. Hun vil bli offisielt takket av ved gudstjenesten i Oltedal kirke søndag 25. januar. Vil også benytte anledningen til å ønske alle en velsignet og rik julehøytid og alt vel i det nye året.

4 Møte med Øystein Fuglestad: Han er her til alle tider! Tekst og foto: Erik Tangedal Han går igjen i alle samanhangar i byggeprosessen for den nye kyrkja på Ålgård. Kven er han? Øystein på kyrkjetaket Øystein Fuglestad (46) er oppvaksen i speidaren på Ålgård. Fru Grethe møtte han på vidaregåande på Sandnes. Eldstemann Torbjørn (19) går nå på lyd & lys ved Vefsn Folkehøgskole, Mosjøen. Joar (15) har nå teke over plassen etter storebroren ved miksepulten under gudstenestene på GUS (Gjesdal Ungdomsskole). Sist i rekka kjem uredde Guro (12). Øystein har gitt meg tid til ein liten prat før gudstenesta søndag morgon på GUS (Gjesdal Ungdomsskole). Me finn oss ei tolleg stille krå i ly for forsangargruppa og bandet som øver intenst. Kvifor satsar du og familien din så mykje på Ålgård menighet og ny kyrkje? - Frå barndommen av fann eg via speidaren min veg inn i kristenlivet på Ålgård. Etter konfirmasjonen var eg patruljeførar, og i tida på vidaregåande, troppsleiar. Speidaren er ein arv frå far og mor. Mor var Øystein er utruleg: Han er her til alle tider! - høyrt i dugnadsgjengen på kyrkjetomta.

5 Øystein og kona hans, Grethe, slik me er vane med å sjå dei ved lysgloben: «Så tenner vi et lys og ber for --» aktiv speidar heile ungdomstida. Kva i kristentrua er viktig for deg? - Brevet til Efesarane 3, seier noko om det. Det er ikkje plent kva me kan utretta sjølve som tel, seier han, men kva me let Gud gjera gjennom oss. v. 16: «Må han som er så rik på herlegdom, styrkja dykkar indre menneske med kraft ved sin Ande». Og vers 20: «Han som verkar i oss med si kraft og kan gjera så uendeleg mykje meir enn alt det vi bed om og skjønar,» At Gud verkar innanfrå, er for meg kjernen i det å vera ein kristen. Grethe og Øystein vart eit par under studietida ved Høgskulesenteret i Stavanger og etter kvart ved NTH i Trondheim. Tilbake til Ålgård midt på 90 talet, fann dei ut at gudstenesta i kyrkja ikkje fungerte for småbarnsfamiliar. Familiegudstenestene på Bærland grendahus derimot var midt i blinken. Me engasjerte oss der og eg kom med i styret. Den gamle kyrkja har ikkje rom for opplegget med mange barne- og ungdomsgrupper, så me bestemte oss tidleg for å gå aktivt inn i arbeidet for ny kyrkje. Eg kom i hovudkomiteen, i AU og i underkomiteen for lyd og lys. Slikt må planleggjast nøye frå starten av. Det er viktig å leggja til rette for moderne musikk, poengterer Øystein. Lyd og lys vart også Øystein si sak under gudstenestene på GUS, godt assistert av eldstemann Torbjørn. Far og son fann det veldig givande å gjera dette saman, seier pappa Øystein. ØKONOMI personlege lån? Det vart litt baluba i kommentarspaltene i Gjesdalbuen då sokneprest Oddbjørn Stangeland oppfordra folk til å ta opp lån for å gi til kyrkja: Har du fått nokon reaksjon? - Ikkje personleg, og eg har ikkje registrert nokon massiv motstand. Men dette er nok ein framand tanke for mange. Til alle tider har bedehus og kyrkjer vorte reiste med innsats frå brukarane. Kvar tid må finna si form på dette. Kommunen plasserte i 2008 kyrkja på tomten der ho nå vert bygt. Då starta arbeidet med å samordna det økonomiske. Øystein har også fronta innsamlingsarbeidet blant anna med rapportar i gudstenestene. - Innsamlinga har hatt fin stigning i haust kr i september, i oktober og noko meir nå i november ser det ut til. Nå midt i november manglar me 2.2 millionar, - pluss lånet på 3 mill. til ungdomsavdelinga nede. Øystein koordinerer dugnad. Det må vel ta masse tid, og du har eit yrke å passa? - Ja, eg har i 21 år arbeidt i Nortura på Forus ( Norges ledende aktør innen kjøtt og egg ). Der starta eg som programmerer men har nå leiarstilling innan forvaltning. Her kjem entusiasmen for jobben til orde: - Det er givande å arbeida med mat i Norge. Lokalt jordbruk, kortreist mat og matproduksjon kjem ikkje av seg sjølv! I jobben har eg røynsle med innkjøp av tenester. Ettersom eg er tilgjengeleg på dagtid, ligg det vel tilrette for kontakten med dei 18 ulike firma som skal samarbeida på kyrkjeprosjektet. Byggeleiar Armand Skandsen og Norkonsult treng avlastning på nokre område. Armand brukar dessuten all fritid på koordinering av prosjektet, legg Øystein til. Dugnadsinnsatsen er viktig for å unngå tilleggsrekningar og inspirere entreprenørane til å strekkja seg litt ekstra. I organiseringa av dugnaden må ein passa på å ta det viktigaste først. Uteområda har hatt prioritet nå. Bernt Gilje og Peder Skårland har leia arbeidet med inngangstrappa. Tor Ålgård har stilt med eiga gravemaskin assistert av Svein Madland. Innadørs går montering av kjølerom på dugnad. Sameleis er heismontør Skjalg, Øystein sin bror, og far deira Tor Eimund i gang med montering av heisen. Øystein Sviland har stilt med ulike spesialutstyr og hjullastar for transport av heller og armeringsjern, og dessutan transport av møblar frå Haugesund. Bankar som byggjer nytt gir oss dei gamle møblene. Øystein nemner også fleire andre gode medarbeidarar. Han er veldig samvittighetsfull og iherdig! - Andreas Arnt Eidsaa med malarkosten. 15. Mars Kyrkja skal vigslast 15. mars Å flytta inn og ta bygget i bruk er ein stor jobb, og dugnaden må halda fram også i drifta av bygget. Der er ikkje noko ekstra driftsbudsjett for nykyrkja i tillegg til den gamle. Ein spanande periode ventar når all aktivitet skal samlast her, den gamle tradisjonelle gudstenesta - G1 - skal flytta inn saman med familileopplegget frå GUS G2.

6 Kirken innvies søndag 15. mars I en storslått og åpen vigslingsgudstjeneste innvies den nye kirken i Ålgård denne søndagen midt i mars. Alle er velkomne til å være med på dette historiske øyeblikket i Ålgård. At det kommer til å bli fullt hus, er ingen i tvil om, og all ledig plass i lokalet skal utnyttes. Bygget, som til vanlig har en kapasitet på 440 personer, vil denne dagen gjøre plass til 600 personer. Sett av datoen. Dette må du få med deg. Eget bestillingsverk til åpningen Spesielt for vigslingsgudstjenesten den 15. mars 2015 er et stort bestillingsverk komponert for anledningen. Her vil både kor, flere sangere og musikere fra menigheten delta. Barn, unge, voksen og eldre forenes i sang og musikk, noe som er et godt og riktig utgangspunkt for det Ålgård kirke er og skal være. Bestillingsverket til innvielsen er skrevet for sangere i alle aldre. Ill. foto: Bethi D. Jåtun Bak verket står kjente tekstforfatternavn som Levi Henriksen, Ola Bremnes og Gunnar Roaldkvam. Musikken er komponert av Ragnar Bjerkreim, som blant annet har komponert musikken til Kamilla og tyven og til TV-serien om Thor Heyerdahl, The Kon-Tiki Man. Hans største verk er Missa Caritatis, en kirkemusikalsk reise, inspirert av det kristne kjærlighetsbudskapet. Arbeidstittelen for bestillingsverket er Endelig og øvingen er i full gang, sier kantor i Ålgård, Ragnhild Elisabeth Hoel, som har satt verket i bestilling og fulgt hele prosessen. Program for de første 14 dagene i ny kirke Søn 15. mars: Vigslingsgudstjeneste, familieprogram, Klassisk aften. Tirs 17. mars: Andakt Åboas, dåpsskole Ons 18. mars: Konsert med Anne Grete Preus Tors 19. mars: Helt enkelt Fre 20. mars: Kafé Stoppen, Ten pluss Lør 21. mars: Konsert med kulturskolen, UGT Søn 22. mars: Familiegudstjeneste m/ dåp og Sandnes Soulchildren, Lovsangsaften Man 23./24. mars: Påskespill Ons 25 mars: Påskespill, Barselkafé, Between, Konfirmasjonsfest m/foreldre Tors 26. mars: Barnehagegudstjeneste, Stasjonsklubb ungdom, Syng med oss Fre 27. mars: Det store korslaget, Kafé Stoppen Søn 29. mars: Familiegudstjeneste Omvisning i ny kirke Den første åpningsuka, fra og med mandag 16. mars 2015 og til og med fredag 20. mars, blir det omvisninger i den nye kirken mellom klokka og Anne Grete Preus-konsert Anne Grete Preus har konsert i Ålgård kirke onsdag 18. mars. Foto: annegretepreus.no Onsdag 18. mars inviterer Ålgård kirke til konsert med Anne Grete Preus. Den 57 år gamle sangeren og låtskriveren var et naturlig navn for programkomitéen. Tekstene til Anne Grete Preus passer godt inn i profilen til Ålgård menighet. Her er rom for dem som er underveis med tro. Mottoet vårt er: Mer enn du tror. Anne Grete Preus har sanger som berører disse temaene, og vi planlegger å intervjue henne under konserten, sier sogneprest Oddbjørn Stangeland. Ifølge leder av programkomiteen, Øyvind Skuggedal, var hun heller ikke vanskelig å be. Dette hadde Preus lyst til å være med på. Ny kirkelogo I forbindelse med planlegging og bygging av ny kirke, ble det etablert en egen logo for å skape identitet og gjenkjennelse til prosjektet. Denne har fram til nå blitt blitt brukt i ulike typer presentasjonsmateriell, på brevark, plakater osv. Nå har menighetsrådet besluttet at denne også skal være en identitetsbærer for kirken inn i framtiden, men med noen justeringer. Det nye slagordet til Ålård kirke, Mer enn du tror, er nå tatt inn, og ordet nye er tatt ut.

7 Første bryllupsbestilling i ny kirke Så er det første bryllupet i ny kirke booket inn. Lørdag 30. mai er satt av til storstilt bryllupsfeiring. Om dette blir historiens første i Ålgårds nye signalbygg, er imidlertid for tidlig å fastslå. Flere bestillinger kan komme. Det er en del helger mellom åpningen 15. mars og denne siste lørdagen i mai. Men, at dette er historiens første bryllupsbestilling til det nye kirkebygget i Ålgård sentrum, kan med sikkerhet fastslås. Gratulerer! En ide ble skapt i oktober: Kr på 2 timer! I løpet av de to timene Salgsmessa på Ålgård stasjon hadde åpent lørdag 15.november, ble det solgt adventspynt og julegaver for Alt med inntekt til den nye kirka. Gaver til ny kirke I begynnelsen av november rundet innsamlingen 9 millioner kroner. Kirkekomitéen takker alle som har bidratt og som bidrar både med penger og dugnadsinnsats! For å gi, benytt kontonr Note-amnesti! Har du noen gamle kornoter, permer eller korkapper fra Ålgård kirkes kor liggende i skuffer, skap og hyller eller i pianokrakken? Vi vil veldig gjerne ha dem tilbake til notearkivet i kirken så vi slipper å bruke for mye penger på å kjøpe nye. Du kan få lov til å levere dem helt anonymt på kirkekontoret i åpningstiden, eller kontakte kantor Ragnhild på tlf ingen spørsmål blir stilt! I etterkant har det blitt litt restesalg, så i skrivende stund er det kommet inn rundt på tiltaket. 11 damer som tente på ideen sent i oktober var sammen 2-3 dager og laget kranser, einertrær, mosehjerter og stjerner. Noen hyggelige gaver som lerkeved, lappeteknikk, chilimarmelade, lys og rundstykker og kaker kom i tillegg. Klokka åpnet vi dørene. Og de av oss som var bekymret for at det ikke skulle komme folk, senket skuldrene, for det datt inn med kjøpevillige mennesker, og de som kom innom i 17-tida møtte et ganske ribbet lokale med noen få varer igjen. Utfra stemningen å dømme kan dette fort bli en tradisjon! Takk til alle som bidro! Øvingstider for Ragnar Bjerkreims korverk Endelig! Mandag 12. januar, Ålgård kirke Mandag 9. februar, Ålgård kirke Lørdag 28. februar, GUS

8 Glimt fra trosopplæringen i Gjesdal Lys våken i Dirdal kyrkje TEKST OG FOTO: Oddrun D. Sivertsen Skattekistesamling i Oltedal kyrkje 22. og 23. november ble det populære trosopplæringstiltaket Lys Våken ble nemlig arrangert for første gang i Gjesdal Sokn. 17 flotte 5. og 6. klassinger fra Dirdal, Oltedal, Gjesdal og Ålgård var sammen om å skape liv og røre og gode minner i kirka. Arrangementet har i flere år vært en suksess på Ålgård og det ser ut til at det var vellykket her også. Da barna kom klokka ble de møtt av Tore Tønnesen som hadde med seg en hel bråte med rytmeinstrumenter. Vi fikk danne et eget orkester, og det var ingenting å si på spillegleden til verken deltakerne eller lederne. Etter denne seansen gikk det slag i slag med aktiviteter som gudstjenesteverksted, utegrupper, kirkevandring, øving til gudstjeneste, sang, pizza og lørdagsgodt. Da det var på tide å legge seg, rigget alle seg til med sovepose, liggeunderlag, tepper og dyner og la seg til rette på benker og gulv. De fleste våknet friske og opplagte neste morgen. Alle deltakerne hadde oppgaver under gudstjenesten og de var kjempe flinke! Kirka var så godt som fullsatt og det var fint at så mange fikk med seg denne flotte gudstjenesten. Vi håper at dette kan bli en ny tradisjon i Dirdal kirke og vi gleder oss allerede til neste gang! Utdeling av 4-årsboka Det er få trosopplæringstiltak som har sterkere tradisjoner enn 4-årsboka. Denne har blitt delt ut i en årrekke og mange foreldre husker selv å ha fått denne i kirken de tilhørte som barn. I alle år har boka blitt delt ut i de tre forskjellige kirkene våre i Gjesdal sokn. Vi var derfor spente på hvordan nyheten om at alle 4-åringene skulle bli invitert til Oltedal ville bli mottatt. Det gledet oss at det var mange som meldte seg på, og da søndagen kom, fikk vi en fin stund sammen. Den 19.oktober var det igjen duket for skattekistesamling i Oltedal kirke. En fin flokk med toåringer, foreldre og søsken var samlet for å lete etter små skatter som var gjemt i kirkerommet. En toåring har naturlig nok ikke rukket å tenke så mange tanker rundt dette med kristen tro. Det viktigste for oss er å skape en god og trygg ramme rundt samlingen slik at barnet opplever det godt å være i kirka. Etter at alle skattene var funnet, hadde vi en koselig sangstund med barna før vi avsluttet med god kveldsmat og sosialt samvær. Gud har gitt oss en skatt i dåpen. Vi får være hans barn! Foreldre og faddere er veivisere og medvandrere når barnet skal bli kjent med denne skatten. Sammen med barnas nærmeste, ønsker vi som menighet å formidle tro, håp og kjærlighet til de små. Høsttakkefest i Gjesdal Den blåste vi liv i en fin, gammel tradisjon og inviterte til Høsttakkefest i Gjesdal kirke. Dette er et nytt tiltak i trosopplæringa i Gjesdal Sokn, og alle døpte og tilhørende 5åringer fra Dirdal, Gjesdal og Oltedal var spesielt invitert til å være med. Dagen startet i kjelleren på bygdahuset like ved kirken. Her var ti femåringer samlet og vi hadde navnelek, øvde på sanger og forberedte oss til gudstjenesten. Det var representanter fra bygdekvinnelaget som hadde stått for pyntingen av kirken denne dagen. I tillegg til lys og blomster, var den fint pyntet med innslag fra markens grøde. Det var nesten fullt i kirken, og 5-åringene fikk gå i prosesjon, være forsangere og delta aktivt i gudstjenesten.

9 Familien Helland: Jul i Dirdal 2016, - men Indonesia nå Det nærmer seg jul igjen. Våre kirke-partnere og samarbeids-organisasjoner (som har kristen stab) forbereder seg til julefeiring. Desember er full av selskap, som julebord i Norge, men her går man ikke på julefeiringen med minre man har nye klær, det ville vært flaut. Vi synes det er utfordrende, for vi har venner som ikke har råd til å kjøpe nye klær bare fordi det er jul, men de merker skammen. Å tjene i en kultur der det også, som hjemme, forekommer mye ukultur, er spennende. Noe er ekstra spennende, som julefeiringen. I fjor ble jeg bedt om å delta på en parade i regi av sosial departementet på selveste julaften. Kunne jo ikke det! Tenk på barna og familien min! Jeg forklarte saken til sjefen for departementet, som ikke feirer jul, og fikk slippe paraden me må takka! For oss hører ribbe med til julen, med sprø svor, men her er det ikke så mange grise-bønder. Én butikk selger koteletter, men vi må jo ha ribbe. Vi kjenner ikke noen hinduer som har en gris de kanskje ville solgt, men vi fikk høre om mannen med sykkelen i smuget bak markedet. Berit trådte forsiktig inn i mørket. Noen mennesker gikk forbi, men hvem hadde kjøttet? Hvor var sykkelen med Ålgård baptistmenighet: Mange tilbud til ungdom på Ålgård To av årets konfirmanter, Nathalie og Kristoffer, har intervjuet Inger Lise Salvesen og Gunn Rita Nedrebø, begge pastorer i Ålgård baptistmenighet, om menigheten deres Pastorene fortalte om sin menighet og hva de har å tilby Ålgårds ungdom. Ålgård Baptistkirke er en menighet som praktiserer troende dåp. Det vil si at de som døpes blir døpt i en alder hvor de vet hvilken betydning det har. Dette er den største forskjellen mellom deres trosretning og Den norske kirke. Uten om det er det ikke mange forskjeller i troslæren. De holder fritidsaktiviteten Junior i Babben, og mange andre aktiviteter som søndagskole og leksehjelpen Teamet vårt her på øya. Fra venstre bak: Filip, mamma Berit, Sarah, Naomi og pappa Jørn helt til høyre. kassen? Ikke så lett å finne, men han fant Berit. «Leter du etter kjøtt?», spurte han forsiktig, og jovisst var det kjøtt å finne. Ikke like fin som ribba fra Gilde, men det ble et jule-gilde likevel. Med og uten nye klær. For julen handler ikke om verken nye klær, parade eller ribbe. Kanskje var det en gris der Jesus ble født, og kanskje kom de vise menn og gjeterne som i en parade, men jeg tror ikke det var mange nye klær. Jesus kom som en gave til alle og forventer ingen gave tilbake i form av nye klær, gull, røkelse eller myrra. Vi er glade vi skal få feire jul under palmene enda en gang. Vi har det godt og får være blant gode mennesker, mennesker som kanskje trenger nye klær og et møte med gaven Jesus. God Jul! Inger Lise Salvesen er pastor i Ålgård baptismenighet Pitstop (I lag med andre kirker på Ålgård). De holder også Impact fredager klokken 19:30, en plass hvor ungdom kan samles, høre på andakt, finne seg noe å bite og være sosiale i samme bane som Bedehusets Connect og Ålgård Ungdomsmenighets ungdomsgudstjenester. Baptistkirken ligger på Solkjen, forbi Bedehuset og Perlå.

10 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE Ålgård menighet Gjesdal sokn KIRKEÅRETS TEKSTER Fredag 5. desember kl Ålgård kirke Hverdagsmesse 7. desember kl Gjesdal ungdomsskole G2-gudstjeneste med speidere. Dåp. Offer til Ålgård speideren. 14. desember kl Ålgård kirke G1-gudstjeneste. Offer til ny kirke Lørdag 20. desember kl Ålgård kirke Ug - Ungdomsgudstjeneste 24. desember Julaften kl Ålgård kirke kl Gjesdal ungdomsskole kl Ålgård kirke Offer til Kirkens Nødhjelp i alle kirker. 25. desember kl Ålgård kirke Høytidsgudstjeneste. Dåp. Offer til Anastasia utdanningssenter 4. januar kl Gjesdal ungdomsskole G-2 gudstjeneste. Offer til ny kirke 11. januar kl Fellesmøte på Ålgård bedehus 18. januar kl Gjesdal ungdomsskole G-2 gudstjeneste. Innsettelse av menighetsprest. Offer til ny kirke 25. januar kl Ålgård kirke G-1 gudstjeneste. Dåp. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid 1.februar kl Gjesdal ungdomsskole G-2 gudstjeneste. Dåp. Offer til Centro creer 7. desember kl Gjesdal kyrkje v/ Asbjørn Salthe. Dåp. Nattverd. Offer til Fredly søndagsskole 14. desember kl Frafjord bedehus v/asbjørn Salthe. Offer til NMS 21. desember kl Kyllingstad bedehus v/ Svein Bjelland. 24. desember kl Oltedal kyrkje v/ Asbjørn Salthe. Offer til kirkens nødhjelp 24. desember kl Dirdal kyrkje v/ Asbjørn Salthe. Offer til kirkens nødhjelp 25.desember kl Gjesdal kyrkje v/asbjørn Salthe. Dåp. Offer til kirkens nødhjelp 1. januar kl Gjesdal kyrkje v/asbjørn Salthe. 4. januar kl Dirdal kyrkje Kveldsmesse v/ Asbjørn Salthe. Nattverd. 11. januar kl Oltedal kyrkje v/ Asbjørn Salthe. Dåp. Nattverd. 18. januar kl Gjesdal kyrkje v/ Svein Bjelland. 25. januar kl Oltedal kyrkje v/ Asbjørn Salthe. Dåp. Nattverd. 1. februar kl Dirdal kyrkje v/asbjørn Salthe. Dåp. Nattverd. 2. søndag i adventstiden søndag 7. desember Jes 65,17 19 Ny himmel og jord 1 Kor 15,50 57 Vi skal bli forvandlet Luk 21,27 36 Guds rike er nær, våk og be 3. søndag i adventstiden søndag 14. desember Jes 40,1 5 Trøst mitt folk og rydd vei Jak 5,7 8 Vær tålmodige til Herren kommer Luk 3,7 18 Frukt som svarer til omvendelsen 4. søndag i adventstiden søndag 21. desember Mika 5,1 4a Fredsfyrsten fra Betlehem Fil 4,4 7 Gled dere i Herren Luk 1,39 45 Maria og Elisabeth Julaften onsdag 24. desember Jes 9,1a.2.6 7Fredsfyrsten 1 Joh 1,1 4Livets ord Luk 2,1 20Jesus blir født Juledag torsdag 25. desember Ordsp 8, Visdommen og bygningsmannen Hebr 1,1 6 Utstrålingen av Guds herlighet Joh 1,1 14 Ordet ble menneske Stefanusdag / 2. juledag fredag 26. desember Salme 86,11 17 Gi meg et udelt hjerte Apg 6,8 15 Stefanus for Rådet Matt 10,16 22 Som sauer blant ulver Romjulssøndag søndag 28. desember 2 Mos 1,15 21 Jordmødrene fryktet Gud Apg 7,17 22 Moses var full av kraft Luk 2,36 38 Profeten Anna fortalte om barnet Nyttårsdag / Jesu navnedag torsdag 1. januar Salme 103,13 18 Forgjengelighet og miskunn Apg 4,8 12 Ikke noe annet navn Matt 1,20b 21 Navnet Jesus, han skal frelse Kristi åpenbaringsdag søndag 4. januar 2015 Jes 49,1 7 Et lys for folkeslag Rom 15,4 6 Håp som skriftene gir Luk 2,40 52 Jesus som tolvåring i tempelet

11 2. søndag i åpenbaringstiden søndag 11. januar 2 Mos 1,22 2,10 Moses blir født Ef 1,7 12 Guds viljes mysterium Mark 1,3 11Døperen Johannes og Jesu dåp 3. søndag i åpenbaringstiden søndag 18. januar Jes 55,1 3 Alle som tørster, kom hit Åp 22,16 17 Livets vann Joh 4,4 26 Kvinnen ved brønnen 4. søndag i åpenbaringstiden søndag 25. januar 2 Mos 3,10 12; 4,10 16 Hvem har gitt mennesket munn? Rom 9,20 24 Jeg viser godhet mot den jeg vil Joh 9,1 7.35b 38 Mannen som var født blind Såmannssøndag søndag 1. februar Jer 20,7 9 Som flammende ild Rom 10,13 17 Troen kommer av budskapet Mark 4,26 34 Såkornet og sennepsfrøet DØPTE Hana kirke 19.oktober Dennis Sæløen Ålgård kirke 19.oktober Edda Pedersen Lunden Gjesdal kyrkje 26. oktober Balder Dagestad Brekken Gjesdal ungdomsskole 9.november Synne Haukebø-Bye Tobias Hasselquist Ellinor Høgemark Oltedal kyrkje 16.november Mie Oftedal Pedersen Dirdal kyrkje 23.november Ingrid Gilje Høiland VIGSEL Ålgård kirke 18.oktober Bjørg Hauge og Frode Sætren DØDE Dirdal kyrkje 29.oktober Kolbein Gilje, 90 år Gjesdal kyrkje 4.november Vilhelm Auestad. 92 år Ålgård kirke 18.novenber Ingebjørg Hamar, 95 år Ålgård kirke 21.november Karianne Sondresen, 25 år Ålgård kirke 28.november Gretha Høyen Rødland, 57 år Biskopens juleandakt: Håpet kom! I juli satt jeg i Stavanger Rådhus under ledelse av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, sammen med jøder fra Netanya og kristne palestinere og muslimer fra Nablus, Stavangers to vennskapsbyer. Det var midt i den anspente konflikten, og vi skulle lete etter håpstegn ut fra våre ulike trosutgangspunkt. Det var organisasjonen Chefs for Peace, Kokker for fred, muslimske, kristne og jødiske stjernekokker, som hadde brakt oss sammen. Midt i de vanskelige forhandlingene sier en av lederne for denne lille fredsorganisasjonen til meg: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord! Det er derfor vi aldri må gi opp arbeidet for fred! Ordene har sittet i meg siden, i et år da terror og grusom voldsutøvelse fra Syria, Irak og Ukraina har preget nyhetsbildet. Og jeg er ikke alene om å være berørt av de mange barneansiktene på flukt fra terroren. Det er ganger da håpløsheten over krigens ondskap vil ta overhånd. Da må jeg ta frem ordene fra den armenske kristne fredsaktivisten: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord. Og jeg ser dybden i Bjørn Eidsvågs vakre julesalme i vår nye salmebok: I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor, i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord. Gud bringer håpet til oss i et sårbart, ubeskyttet menneskebarn, utlevert til Marias og Josefs omsorg og kjærlighet. Han kom ikke med militær makt, men i det mest sårbare av alt: det nyfødte barnet. Derfor gjør jeg ordene til Bjørn Eidsvåg til min hilsen i denne adventstiden, der vi skal få lov til å tro på det trassige håpet: I det stille, til de små bringer Jesus håp og fred. Og han kommer, da som nå, fra sin himmel til oss ned. Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom. Evig er han her til stede. Nå står grav og krybbe tom! Velsignet advents- og juletid! Erling J. Pettersen Stavanger biskop Konsert med Anne Grete Preus Ålgård nye kirke 18.mars kl Billetter i salg nå hos posten på Ålgård. Pris: 300.-

12 Ragnhilds postludium TEKST: Stian Ravndal Hun er godt inne i sitt eget postludium som kantor i Gjesdal. 1.februar tiltrer hun i ny stilling på Jæren. Ragnhild ved favorittorgelet Ragnhild Elisabeth Hoel slutter i jobben som kantor, etter 12,5 år i tjenesten. Nå venter ny jobb som musikalsk leder på Nærbø. Før hun kom til Gjesdal, var hun 6 år som kantor i Førde. - Det kan være fint å få nye impulser. Det er en ganske lik jobb jeg skal til nå. Forskjellen blir kanskje at jeg blir mer å finne i én menighet. Her i Gjesdal har jeg vært spredd på firefem. Jeg tror jeg får mer oversikt i en menighet. Vil spille i Oltedal Ragnhild ser tilbake på en god tid her i Gjesdal, hvor hun i tillegg til å spille, blant annet har deltatt i trosopplæringen og dirigert kirkekor. - Jeg ser tilbake med glede på mange gode enkeltmøter med koselige folk i menigheten. Men ett minne husker hun eksta godt: - Da vi fikk nytt orgel i Oltedal, etter sju år med innsamling. Samtidig røper hun at det orgelet er hennes favorittorgel i Gjesdal. - Det er et lite orgel, men gir samtidig mange muligheter. Det fascinerer meg. Dessuten er det god akustikk i kirken i Oltedal. På spørsmål om hvor jeg ønsket å spille på min siste gudstjeneste, sa jeg Oltedal. Så der skal jeg spille på gudstjeneste den 25.januar. Men mitt aller siste postludium får dere ikke vite nå, ler hun. - Det får bli en overraskelse! Formidler Guds storhet og omsorg Selv om hun slutter i jobben etter januar, vil hun være med på korverket som skal settes opp til innvielsen av den nye kirka på Ålgård. - Jeg skal være med på å fullføre jobben med å få satt opp korverket. Min oppgave blir å koordinere og dirigere. Det skal være med mange

13 musikere og korsangere. Det kommer til å bli veldig bra. Hun håper verket kan følge kirken i årene framover. - Håpet er å spille det flere ganger, og det er skrevet slik at det skal kunnne spilles med orgel også. Det må jo komme et orgel i den nye kirken en gang! Det er iallfall satt av plass til det, selv om det ikke er satt av penger til det. Jeg håper noen vil ta opp saken. Det trengs noen ildsjeler som ser behovet. Det er salme 84, vers 4, som er utgangspunktet for korteksten i korverket som skal framføres under innvielsen: Spurven har funnet et hjem, svalen har fått seg et redehvor den kan legge sine unger, ved dine altere, Herre Sebaot, min konge og min Gud. Ålgård kirkekor kommer til å savne sin kjære dirigent Synger med på salmer Ragnhild sitter ofte på orgelkrakken og synger med på salmene når hun spiller. jeg liker veldig godt. Det er ikke sånn at jeg har noen spesielle hendelser eller situasjoner som knytter meg til disse salmene. Det er mer at jeg liker både tekst og melodi godt. Å spille er den største delen av jobben hennes og hun liker det meste. Allikevel få man noen favoritter. En av favorittkomponistene sine har hun faktisk ikke kunnet spille på orglene i Gjesdal på grunn av måten de er bygget opp på. - Jeg liker godt César Franck, og håper få spille ham igjen på Nærbø. Det er fransk orgelmusikk som jeg ikke har hatt mulighet å spille her. Ragnhild har også vært engasjert i trosopplæring - Det samme verset kom tilfeldigvis i tekstrekken under grunnsteinnedleggelsen, forteller hun oppglødd. - Det er viktig for meg å formidle Guds storhet og omsorg. Den inngangen har jeg til spillejobben, enten det er en vanlig gudstjeneste eller en kirkelig handling som bryllup eller begravelse. Gud er stor, samtidig som han er tilgjengelig for enkeltmennesker. - En av favorittsalmene mine er «Guds kirkes grunnvoll ene». Selv om de har endret litt på teksten der nå, smiler hun. -Da jeg studerte lærte jeg at man kan ikke salmen godt nok, før man synger med på alle versene. Så jeg synger med når jeg spiller! Bortsett fra når jeg er syk. Da er det ikke så lett å holde tempoet i sangen. Salmeteksten betyr mye for henne, ikke bare melodien. - «Guds menighet er jordens største under» er også en salme - Ellers liker jeg veldig godt å spille Jan Magne Førde sin brudemarsj som postludium. Den bruker vi ofte i konfirmasjonsgudstjenester, uten at konfirmantene vet det er en brudemarsj. Det er et stykke man blir i godt humør av, og det svinger godt av den. Andre ganger opplever hun musikken sin plass i alvoret. Når den første tonen spilles i en begravelse, følges den gjerne av snufsing. - Av og til får jeg tilbakemelding at det var godt jeg var der, og at en tung stund ble mindre tung. - Musikk taler dypere til oss, både i fest og sorg.

14 SOL - prosjekt as Hytte-/eiendomsutvikling 4110 Forsand Tlf Begravelsesbyrå Obed Sandnes tlf: timers vakttelefon ÅLGÅRD Telefon:

15 Prøv oss så slipper du å prøve noen andre neste gang! Tlf: Krambugt 1, Ålgård tlf BRYNE Stort utvalg i bøker, musikk, kort, gaveartikler og hobby Fame Plastpose 45x50 cm Hvit folie Svart trykk PMS 1797 C Utstansede håndtak Trenger du hjelp til hus, hage, gårdsrom m.m.? Gjesdal Bygdeservice BA Tlf GILJE BYGG Din lokale trelastforhandler Nybygg og reparasjoner e-post: Mobilnr: Støtt annonsørene våre!

16 I en natt I en natt så klar og kald av en ung og tapper mor i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord Så umerkelig så stille, byens gater helt forlatt, ingen opptog for den lille, lyset kom en vinternatt Gjeterne satt rundt sin grue, skremtes opp av lys og lyd Himmelen sto i veldig lue, engler sang om fred med fryd Ikke frykt, vær ikke redde, Gud har kommet til vår jord, nå i natt var det det skjedde, gå til barnet og hans mor I det stille til de små, bringer Jesus håp om fred, og han kommer da som nå, fra himlen til oss ned. Julenattvmed lys og glede minner oss om Gud som kom, evig er han her tilstede, nå står grav og krybbe tom. (Bjørn Eidsvåg) Julens gudstjenester Julaften kl Ålgård kirke kl Oltedal kyrkje kl Gjesdal ungdomsskole kl Ålgård kirke kl Dirdal kyrkje Juledag kl Gjesdal kyrkje kl Ålgård kirke Nyttårsdag kl Gjesdal kyrkje Kjøp varer med Fairtrade / Max-Havelaar-logoen Gjesdal fellesråd Bjørgaas eiendom Telefon: Trykk: Lura Trykkeri

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Fredslys-flammen fra Betlehem er: en gave et lys for fellesskap et lys for forståelse et lys for fred og vennskap et lys for nødlidende

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpsnytt November og desember 2015 Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvor fort tiden går! Vi har opplevd mye de siste ukene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Møtebok for Ålgård menighetsråd

Møtebok for Ålgård menighetsråd Møtebok for Ålgård menighetsråd Møtedato: 03.06.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Ålgård kirke, Kyrkjeveien 21 Tilstede: Målfrid Holmaas Bjørgaas, Øystein Lima Braut, Ingrid Aalgaard Tolo, Lina Ytreland

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER I DEN NORSKE KIRKE FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN I 2014 OG UT KALENDERÅRET 2015

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER I DEN NORSKE KIRKE FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN I 2014 OG UT KALENDERÅRET 2015 KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER I DEN NORSKE KIRKE FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN I 2014 OG UT KALENDERÅRET 2015 (oppdatert 6. desember 2013) Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer utarbeide og være kontakt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Gjesdal & Ålgård. Menighetsblad for

Gjesdal & Ålgård. Menighetsblad for Menighetsblad for Nr 5-2014 Gjesdal & Ålgård Øyvind Skuggedal leder planleggingen av programmet de to første ukene i ny kirke og røper at både lokale og nasjonale artister kommer til å bidra. Se side 6.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer