Gjesdal & Ålgård. Menighetsblad for. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesdal & Ålgård. Menighetsblad for. Nr 6-2014"

Transkript

1 Menighetsblad for Nr Gjesdal & Ålgård Kantor Ragnhild på orgelkrakken i Oltedal 1.søndag i advent. I februar begynner hun i ny jobb i Nærbø. Les side 12 og 13.

2 Menighetsbladets redaksjon: Bente Emberland Johnsen Stian Ravndal Erik Tangedal Einar Thorsen Christian F. Uhl Frist for stoff til neste nummer: 28. januar Bladet kommer ut: ca 6. februar Stoff sendes: Kirkekontoret eller Stian Ravndal no Gjesdal kyrkjekontor Rettedalen 7 i underetasjen Tirsdag Onsdag Fredag Sentralbord: NMS gjenbruk Ålgård Åpningstider: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag Lørdag Sokneprest Oddbjørn Stangeland gjesdal.kommune.no Tlf: Kirkeverge Kåre Hjertvik kommune.no Tlf: Kantor Ragnhild E. Hoel kommune.no Tlf: Ungdomspastor Joar Idsøe kommune.no Tlf: Diakon Tonje V. Bjerkreim gjesdal.kommune.no Tlf: Kyrkjetenar Dirdal Eivind Haaland Tlf: / Gjesdal krk. fellesråd Hildegunn Espeland gmail.com Tlf: Ålgård menighetsråd Målfrid H. Bjørgaas net Kirketjener Oltedal An-Magrit Haaland Tlf: / Gjesdal sokneråd Svein Ingve Nødland Tlf: Daglig leder Gjesdal sokn Leder trosopplæring gjesdal.kommune.no Tlf: Kirketjener Ålgård Nils Haaland kommune.no Tlf: Administrasjonsleder Bente E. Johnsen Tlf: Organist Sigmund Haaland gjesdal.kommune.no Tlf: Kateket Leif Nyborg gjesdal.kommune.no Tlf: Trosopplærer Oddrun Dubland Sivertsen gjesdal.kommune.no Tlf: STASJONSKLUBBEN for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Klubben drives av Ålgård kirke. En lørdag i mnd. kl på stasjonen (NSB- huset ved kirken) 13. desember Program: Kirkebesøk, mat og koselig prat. Hjertelig velkommen!

3 Trenger du noen å snakke med? Sorgstøttegrupper Tørr og god lerkeved til inntekt for ny kirke på Ålgård. Veden står tørt i løa i Kroveien 19 på Gilja. Hentepris: pr pall. Betal til konto Merk betaling ved og ditt navn. Kontakt Nils Haaland for å avtale henting. Har du behov for å snakke med noen utenfor familie og vennekrets? Ønsker du å bli bedt for? Vi har erfarne samtalepartnere i menigheten. Alle har taushetsplikt. Ta kontakt med kirkekontoret, tlf Når vi mister noen vi er glad i, føles det vondt og vanskelig. Kirken ønsker å være en støtte i den tunge tiden, og inviterer til sorggruppe sammen med andre etterlatte. Gruppen møtes 8-10 ganger og har ledere med kunnskap og erfaring med sorg. Ta kontakt med diakon, Tlf Nytt fra kirkevergen Det er en stor giverglede til ny kirke. En stor takk til alle. I løpet av de to siste månedene har det kommet inn nærmere 1,3 millioner kroner i gaver og ved ekstra tilstelninger. Dette viser at mange ønsker ny kirke velkommen og bidrar med glede. Kirkekomiteen hadde i november sitt møte nummer 85. I tillegg kommer et ukjent antall komitèmøter. Det er et enormt arbeid og engasjement som ligger bak arbeidet med ny kirke. Dette ser vi nå slutten på, og begynnelsen på et nytt engasjerende arbeid et felles lokale. Christian F. Uhl sier med dette nummer takk for seg som ansvarlig for oppsettet av menighetsbladet. Han har brukt utallige timer på hvert nummer og i sum er dette et betydelig arbeid han har stått for. En stor TAKK fortjener han for arbeidet. Det er nå skiftet pærer i Oltedal kirke. Nå er led pærer på plass som er energibesparende. Og den knuste lampeskjermen er også fikset. Det samme er lyset på korset på utsiden av kirken. Kirkekontoret har fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er til sentralbord. Direktenummer til ansatte finner dere på side 2 eller på våre hjemmesider. Historien om musene i Gjesdal kirke har gått sin gang i lokalavisen og NRK-lokalen etter notisen i denne spalten i forrige nummer. Og vi kan nå med glede invitere til en nesten musefri kirke. Dette er siste nummer hvor Ragnhild Hoel står oppført som kantor. Vi er henne en stor takk skyldig for et godt arbeid på musikkfronten i løpet av de siste12 årene. Og hun har også deltatt på mange andre arenaer i menigheten. Hun vil bli offisielt takket av ved gudstjenesten i Oltedal kirke søndag 25. januar. Vil også benytte anledningen til å ønske alle en velsignet og rik julehøytid og alt vel i det nye året.

4 Møte med Øystein Fuglestad: Han er her til alle tider! Tekst og foto: Erik Tangedal Han går igjen i alle samanhangar i byggeprosessen for den nye kyrkja på Ålgård. Kven er han? Øystein på kyrkjetaket Øystein Fuglestad (46) er oppvaksen i speidaren på Ålgård. Fru Grethe møtte han på vidaregåande på Sandnes. Eldstemann Torbjørn (19) går nå på lyd & lys ved Vefsn Folkehøgskole, Mosjøen. Joar (15) har nå teke over plassen etter storebroren ved miksepulten under gudstenestene på GUS (Gjesdal Ungdomsskole). Sist i rekka kjem uredde Guro (12). Øystein har gitt meg tid til ein liten prat før gudstenesta søndag morgon på GUS (Gjesdal Ungdomsskole). Me finn oss ei tolleg stille krå i ly for forsangargruppa og bandet som øver intenst. Kvifor satsar du og familien din så mykje på Ålgård menighet og ny kyrkje? - Frå barndommen av fann eg via speidaren min veg inn i kristenlivet på Ålgård. Etter konfirmasjonen var eg patruljeførar, og i tida på vidaregåande, troppsleiar. Speidaren er ein arv frå far og mor. Mor var Øystein er utruleg: Han er her til alle tider! - høyrt i dugnadsgjengen på kyrkjetomta.

5 Øystein og kona hans, Grethe, slik me er vane med å sjå dei ved lysgloben: «Så tenner vi et lys og ber for --» aktiv speidar heile ungdomstida. Kva i kristentrua er viktig for deg? - Brevet til Efesarane 3, seier noko om det. Det er ikkje plent kva me kan utretta sjølve som tel, seier han, men kva me let Gud gjera gjennom oss. v. 16: «Må han som er så rik på herlegdom, styrkja dykkar indre menneske med kraft ved sin Ande». Og vers 20: «Han som verkar i oss med si kraft og kan gjera så uendeleg mykje meir enn alt det vi bed om og skjønar,» At Gud verkar innanfrå, er for meg kjernen i det å vera ein kristen. Grethe og Øystein vart eit par under studietida ved Høgskulesenteret i Stavanger og etter kvart ved NTH i Trondheim. Tilbake til Ålgård midt på 90 talet, fann dei ut at gudstenesta i kyrkja ikkje fungerte for småbarnsfamiliar. Familiegudstenestene på Bærland grendahus derimot var midt i blinken. Me engasjerte oss der og eg kom med i styret. Den gamle kyrkja har ikkje rom for opplegget med mange barne- og ungdomsgrupper, så me bestemte oss tidleg for å gå aktivt inn i arbeidet for ny kyrkje. Eg kom i hovudkomiteen, i AU og i underkomiteen for lyd og lys. Slikt må planleggjast nøye frå starten av. Det er viktig å leggja til rette for moderne musikk, poengterer Øystein. Lyd og lys vart også Øystein si sak under gudstenestene på GUS, godt assistert av eldstemann Torbjørn. Far og son fann det veldig givande å gjera dette saman, seier pappa Øystein. ØKONOMI personlege lån? Det vart litt baluba i kommentarspaltene i Gjesdalbuen då sokneprest Oddbjørn Stangeland oppfordra folk til å ta opp lån for å gi til kyrkja: Har du fått nokon reaksjon? - Ikkje personleg, og eg har ikkje registrert nokon massiv motstand. Men dette er nok ein framand tanke for mange. Til alle tider har bedehus og kyrkjer vorte reiste med innsats frå brukarane. Kvar tid må finna si form på dette. Kommunen plasserte i 2008 kyrkja på tomten der ho nå vert bygt. Då starta arbeidet med å samordna det økonomiske. Øystein har også fronta innsamlingsarbeidet blant anna med rapportar i gudstenestene. - Innsamlinga har hatt fin stigning i haust kr i september, i oktober og noko meir nå i november ser det ut til. Nå midt i november manglar me 2.2 millionar, - pluss lånet på 3 mill. til ungdomsavdelinga nede. Øystein koordinerer dugnad. Det må vel ta masse tid, og du har eit yrke å passa? - Ja, eg har i 21 år arbeidt i Nortura på Forus ( Norges ledende aktør innen kjøtt og egg ). Der starta eg som programmerer men har nå leiarstilling innan forvaltning. Her kjem entusiasmen for jobben til orde: - Det er givande å arbeida med mat i Norge. Lokalt jordbruk, kortreist mat og matproduksjon kjem ikkje av seg sjølv! I jobben har eg røynsle med innkjøp av tenester. Ettersom eg er tilgjengeleg på dagtid, ligg det vel tilrette for kontakten med dei 18 ulike firma som skal samarbeida på kyrkjeprosjektet. Byggeleiar Armand Skandsen og Norkonsult treng avlastning på nokre område. Armand brukar dessuten all fritid på koordinering av prosjektet, legg Øystein til. Dugnadsinnsatsen er viktig for å unngå tilleggsrekningar og inspirere entreprenørane til å strekkja seg litt ekstra. I organiseringa av dugnaden må ein passa på å ta det viktigaste først. Uteområda har hatt prioritet nå. Bernt Gilje og Peder Skårland har leia arbeidet med inngangstrappa. Tor Ålgård har stilt med eiga gravemaskin assistert av Svein Madland. Innadørs går montering av kjølerom på dugnad. Sameleis er heismontør Skjalg, Øystein sin bror, og far deira Tor Eimund i gang med montering av heisen. Øystein Sviland har stilt med ulike spesialutstyr og hjullastar for transport av heller og armeringsjern, og dessutan transport av møblar frå Haugesund. Bankar som byggjer nytt gir oss dei gamle møblene. Øystein nemner også fleire andre gode medarbeidarar. Han er veldig samvittighetsfull og iherdig! - Andreas Arnt Eidsaa med malarkosten. 15. Mars Kyrkja skal vigslast 15. mars Å flytta inn og ta bygget i bruk er ein stor jobb, og dugnaden må halda fram også i drifta av bygget. Der er ikkje noko ekstra driftsbudsjett for nykyrkja i tillegg til den gamle. Ein spanande periode ventar når all aktivitet skal samlast her, den gamle tradisjonelle gudstenesta - G1 - skal flytta inn saman med familileopplegget frå GUS G2.

6 Kirken innvies søndag 15. mars I en storslått og åpen vigslingsgudstjeneste innvies den nye kirken i Ålgård denne søndagen midt i mars. Alle er velkomne til å være med på dette historiske øyeblikket i Ålgård. At det kommer til å bli fullt hus, er ingen i tvil om, og all ledig plass i lokalet skal utnyttes. Bygget, som til vanlig har en kapasitet på 440 personer, vil denne dagen gjøre plass til 600 personer. Sett av datoen. Dette må du få med deg. Eget bestillingsverk til åpningen Spesielt for vigslingsgudstjenesten den 15. mars 2015 er et stort bestillingsverk komponert for anledningen. Her vil både kor, flere sangere og musikere fra menigheten delta. Barn, unge, voksen og eldre forenes i sang og musikk, noe som er et godt og riktig utgangspunkt for det Ålgård kirke er og skal være. Bestillingsverket til innvielsen er skrevet for sangere i alle aldre. Ill. foto: Bethi D. Jåtun Bak verket står kjente tekstforfatternavn som Levi Henriksen, Ola Bremnes og Gunnar Roaldkvam. Musikken er komponert av Ragnar Bjerkreim, som blant annet har komponert musikken til Kamilla og tyven og til TV-serien om Thor Heyerdahl, The Kon-Tiki Man. Hans største verk er Missa Caritatis, en kirkemusikalsk reise, inspirert av det kristne kjærlighetsbudskapet. Arbeidstittelen for bestillingsverket er Endelig og øvingen er i full gang, sier kantor i Ålgård, Ragnhild Elisabeth Hoel, som har satt verket i bestilling og fulgt hele prosessen. Program for de første 14 dagene i ny kirke Søn 15. mars: Vigslingsgudstjeneste, familieprogram, Klassisk aften. Tirs 17. mars: Andakt Åboas, dåpsskole Ons 18. mars: Konsert med Anne Grete Preus Tors 19. mars: Helt enkelt Fre 20. mars: Kafé Stoppen, Ten pluss Lør 21. mars: Konsert med kulturskolen, UGT Søn 22. mars: Familiegudstjeneste m/ dåp og Sandnes Soulchildren, Lovsangsaften Man 23./24. mars: Påskespill Ons 25 mars: Påskespill, Barselkafé, Between, Konfirmasjonsfest m/foreldre Tors 26. mars: Barnehagegudstjeneste, Stasjonsklubb ungdom, Syng med oss Fre 27. mars: Det store korslaget, Kafé Stoppen Søn 29. mars: Familiegudstjeneste Omvisning i ny kirke Den første åpningsuka, fra og med mandag 16. mars 2015 og til og med fredag 20. mars, blir det omvisninger i den nye kirken mellom klokka og Anne Grete Preus-konsert Anne Grete Preus har konsert i Ålgård kirke onsdag 18. mars. Foto: annegretepreus.no Onsdag 18. mars inviterer Ålgård kirke til konsert med Anne Grete Preus. Den 57 år gamle sangeren og låtskriveren var et naturlig navn for programkomitéen. Tekstene til Anne Grete Preus passer godt inn i profilen til Ålgård menighet. Her er rom for dem som er underveis med tro. Mottoet vårt er: Mer enn du tror. Anne Grete Preus har sanger som berører disse temaene, og vi planlegger å intervjue henne under konserten, sier sogneprest Oddbjørn Stangeland. Ifølge leder av programkomiteen, Øyvind Skuggedal, var hun heller ikke vanskelig å be. Dette hadde Preus lyst til å være med på. Ny kirkelogo I forbindelse med planlegging og bygging av ny kirke, ble det etablert en egen logo for å skape identitet og gjenkjennelse til prosjektet. Denne har fram til nå blitt blitt brukt i ulike typer presentasjonsmateriell, på brevark, plakater osv. Nå har menighetsrådet besluttet at denne også skal være en identitetsbærer for kirken inn i framtiden, men med noen justeringer. Det nye slagordet til Ålård kirke, Mer enn du tror, er nå tatt inn, og ordet nye er tatt ut.

7 Første bryllupsbestilling i ny kirke Så er det første bryllupet i ny kirke booket inn. Lørdag 30. mai er satt av til storstilt bryllupsfeiring. Om dette blir historiens første i Ålgårds nye signalbygg, er imidlertid for tidlig å fastslå. Flere bestillinger kan komme. Det er en del helger mellom åpningen 15. mars og denne siste lørdagen i mai. Men, at dette er historiens første bryllupsbestilling til det nye kirkebygget i Ålgård sentrum, kan med sikkerhet fastslås. Gratulerer! En ide ble skapt i oktober: Kr på 2 timer! I løpet av de to timene Salgsmessa på Ålgård stasjon hadde åpent lørdag 15.november, ble det solgt adventspynt og julegaver for Alt med inntekt til den nye kirka. Gaver til ny kirke I begynnelsen av november rundet innsamlingen 9 millioner kroner. Kirkekomitéen takker alle som har bidratt og som bidrar både med penger og dugnadsinnsats! For å gi, benytt kontonr Note-amnesti! Har du noen gamle kornoter, permer eller korkapper fra Ålgård kirkes kor liggende i skuffer, skap og hyller eller i pianokrakken? Vi vil veldig gjerne ha dem tilbake til notearkivet i kirken så vi slipper å bruke for mye penger på å kjøpe nye. Du kan få lov til å levere dem helt anonymt på kirkekontoret i åpningstiden, eller kontakte kantor Ragnhild på tlf ingen spørsmål blir stilt! I etterkant har det blitt litt restesalg, så i skrivende stund er det kommet inn rundt på tiltaket. 11 damer som tente på ideen sent i oktober var sammen 2-3 dager og laget kranser, einertrær, mosehjerter og stjerner. Noen hyggelige gaver som lerkeved, lappeteknikk, chilimarmelade, lys og rundstykker og kaker kom i tillegg. Klokka åpnet vi dørene. Og de av oss som var bekymret for at det ikke skulle komme folk, senket skuldrene, for det datt inn med kjøpevillige mennesker, og de som kom innom i 17-tida møtte et ganske ribbet lokale med noen få varer igjen. Utfra stemningen å dømme kan dette fort bli en tradisjon! Takk til alle som bidro! Øvingstider for Ragnar Bjerkreims korverk Endelig! Mandag 12. januar, Ålgård kirke Mandag 9. februar, Ålgård kirke Lørdag 28. februar, GUS

8 Glimt fra trosopplæringen i Gjesdal Lys våken i Dirdal kyrkje TEKST OG FOTO: Oddrun D. Sivertsen Skattekistesamling i Oltedal kyrkje 22. og 23. november ble det populære trosopplæringstiltaket Lys Våken ble nemlig arrangert for første gang i Gjesdal Sokn. 17 flotte 5. og 6. klassinger fra Dirdal, Oltedal, Gjesdal og Ålgård var sammen om å skape liv og røre og gode minner i kirka. Arrangementet har i flere år vært en suksess på Ålgård og det ser ut til at det var vellykket her også. Da barna kom klokka ble de møtt av Tore Tønnesen som hadde med seg en hel bråte med rytmeinstrumenter. Vi fikk danne et eget orkester, og det var ingenting å si på spillegleden til verken deltakerne eller lederne. Etter denne seansen gikk det slag i slag med aktiviteter som gudstjenesteverksted, utegrupper, kirkevandring, øving til gudstjeneste, sang, pizza og lørdagsgodt. Da det var på tide å legge seg, rigget alle seg til med sovepose, liggeunderlag, tepper og dyner og la seg til rette på benker og gulv. De fleste våknet friske og opplagte neste morgen. Alle deltakerne hadde oppgaver under gudstjenesten og de var kjempe flinke! Kirka var så godt som fullsatt og det var fint at så mange fikk med seg denne flotte gudstjenesten. Vi håper at dette kan bli en ny tradisjon i Dirdal kirke og vi gleder oss allerede til neste gang! Utdeling av 4-årsboka Det er få trosopplæringstiltak som har sterkere tradisjoner enn 4-årsboka. Denne har blitt delt ut i en årrekke og mange foreldre husker selv å ha fått denne i kirken de tilhørte som barn. I alle år har boka blitt delt ut i de tre forskjellige kirkene våre i Gjesdal sokn. Vi var derfor spente på hvordan nyheten om at alle 4-åringene skulle bli invitert til Oltedal ville bli mottatt. Det gledet oss at det var mange som meldte seg på, og da søndagen kom, fikk vi en fin stund sammen. Den 19.oktober var det igjen duket for skattekistesamling i Oltedal kirke. En fin flokk med toåringer, foreldre og søsken var samlet for å lete etter små skatter som var gjemt i kirkerommet. En toåring har naturlig nok ikke rukket å tenke så mange tanker rundt dette med kristen tro. Det viktigste for oss er å skape en god og trygg ramme rundt samlingen slik at barnet opplever det godt å være i kirka. Etter at alle skattene var funnet, hadde vi en koselig sangstund med barna før vi avsluttet med god kveldsmat og sosialt samvær. Gud har gitt oss en skatt i dåpen. Vi får være hans barn! Foreldre og faddere er veivisere og medvandrere når barnet skal bli kjent med denne skatten. Sammen med barnas nærmeste, ønsker vi som menighet å formidle tro, håp og kjærlighet til de små. Høsttakkefest i Gjesdal Den blåste vi liv i en fin, gammel tradisjon og inviterte til Høsttakkefest i Gjesdal kirke. Dette er et nytt tiltak i trosopplæringa i Gjesdal Sokn, og alle døpte og tilhørende 5åringer fra Dirdal, Gjesdal og Oltedal var spesielt invitert til å være med. Dagen startet i kjelleren på bygdahuset like ved kirken. Her var ti femåringer samlet og vi hadde navnelek, øvde på sanger og forberedte oss til gudstjenesten. Det var representanter fra bygdekvinnelaget som hadde stått for pyntingen av kirken denne dagen. I tillegg til lys og blomster, var den fint pyntet med innslag fra markens grøde. Det var nesten fullt i kirken, og 5-åringene fikk gå i prosesjon, være forsangere og delta aktivt i gudstjenesten.

9 Familien Helland: Jul i Dirdal 2016, - men Indonesia nå Det nærmer seg jul igjen. Våre kirke-partnere og samarbeids-organisasjoner (som har kristen stab) forbereder seg til julefeiring. Desember er full av selskap, som julebord i Norge, men her går man ikke på julefeiringen med minre man har nye klær, det ville vært flaut. Vi synes det er utfordrende, for vi har venner som ikke har råd til å kjøpe nye klær bare fordi det er jul, men de merker skammen. Å tjene i en kultur der det også, som hjemme, forekommer mye ukultur, er spennende. Noe er ekstra spennende, som julefeiringen. I fjor ble jeg bedt om å delta på en parade i regi av sosial departementet på selveste julaften. Kunne jo ikke det! Tenk på barna og familien min! Jeg forklarte saken til sjefen for departementet, som ikke feirer jul, og fikk slippe paraden me må takka! For oss hører ribbe med til julen, med sprø svor, men her er det ikke så mange grise-bønder. Én butikk selger koteletter, men vi må jo ha ribbe. Vi kjenner ikke noen hinduer som har en gris de kanskje ville solgt, men vi fikk høre om mannen med sykkelen i smuget bak markedet. Berit trådte forsiktig inn i mørket. Noen mennesker gikk forbi, men hvem hadde kjøttet? Hvor var sykkelen med Ålgård baptistmenighet: Mange tilbud til ungdom på Ålgård To av årets konfirmanter, Nathalie og Kristoffer, har intervjuet Inger Lise Salvesen og Gunn Rita Nedrebø, begge pastorer i Ålgård baptistmenighet, om menigheten deres Pastorene fortalte om sin menighet og hva de har å tilby Ålgårds ungdom. Ålgård Baptistkirke er en menighet som praktiserer troende dåp. Det vil si at de som døpes blir døpt i en alder hvor de vet hvilken betydning det har. Dette er den største forskjellen mellom deres trosretning og Den norske kirke. Uten om det er det ikke mange forskjeller i troslæren. De holder fritidsaktiviteten Junior i Babben, og mange andre aktiviteter som søndagskole og leksehjelpen Teamet vårt her på øya. Fra venstre bak: Filip, mamma Berit, Sarah, Naomi og pappa Jørn helt til høyre. kassen? Ikke så lett å finne, men han fant Berit. «Leter du etter kjøtt?», spurte han forsiktig, og jovisst var det kjøtt å finne. Ikke like fin som ribba fra Gilde, men det ble et jule-gilde likevel. Med og uten nye klær. For julen handler ikke om verken nye klær, parade eller ribbe. Kanskje var det en gris der Jesus ble født, og kanskje kom de vise menn og gjeterne som i en parade, men jeg tror ikke det var mange nye klær. Jesus kom som en gave til alle og forventer ingen gave tilbake i form av nye klær, gull, røkelse eller myrra. Vi er glade vi skal få feire jul under palmene enda en gang. Vi har det godt og får være blant gode mennesker, mennesker som kanskje trenger nye klær og et møte med gaven Jesus. God Jul! Inger Lise Salvesen er pastor i Ålgård baptismenighet Pitstop (I lag med andre kirker på Ålgård). De holder også Impact fredager klokken 19:30, en plass hvor ungdom kan samles, høre på andakt, finne seg noe å bite og være sosiale i samme bane som Bedehusets Connect og Ålgård Ungdomsmenighets ungdomsgudstjenester. Baptistkirken ligger på Solkjen, forbi Bedehuset og Perlå.

10 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE Ålgård menighet Gjesdal sokn KIRKEÅRETS TEKSTER Fredag 5. desember kl Ålgård kirke Hverdagsmesse 7. desember kl Gjesdal ungdomsskole G2-gudstjeneste med speidere. Dåp. Offer til Ålgård speideren. 14. desember kl Ålgård kirke G1-gudstjeneste. Offer til ny kirke Lørdag 20. desember kl Ålgård kirke Ug - Ungdomsgudstjeneste 24. desember Julaften kl Ålgård kirke kl Gjesdal ungdomsskole kl Ålgård kirke Offer til Kirkens Nødhjelp i alle kirker. 25. desember kl Ålgård kirke Høytidsgudstjeneste. Dåp. Offer til Anastasia utdanningssenter 4. januar kl Gjesdal ungdomsskole G-2 gudstjeneste. Offer til ny kirke 11. januar kl Fellesmøte på Ålgård bedehus 18. januar kl Gjesdal ungdomsskole G-2 gudstjeneste. Innsettelse av menighetsprest. Offer til ny kirke 25. januar kl Ålgård kirke G-1 gudstjeneste. Dåp. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid 1.februar kl Gjesdal ungdomsskole G-2 gudstjeneste. Dåp. Offer til Centro creer 7. desember kl Gjesdal kyrkje v/ Asbjørn Salthe. Dåp. Nattverd. Offer til Fredly søndagsskole 14. desember kl Frafjord bedehus v/asbjørn Salthe. Offer til NMS 21. desember kl Kyllingstad bedehus v/ Svein Bjelland. 24. desember kl Oltedal kyrkje v/ Asbjørn Salthe. Offer til kirkens nødhjelp 24. desember kl Dirdal kyrkje v/ Asbjørn Salthe. Offer til kirkens nødhjelp 25.desember kl Gjesdal kyrkje v/asbjørn Salthe. Dåp. Offer til kirkens nødhjelp 1. januar kl Gjesdal kyrkje v/asbjørn Salthe. 4. januar kl Dirdal kyrkje Kveldsmesse v/ Asbjørn Salthe. Nattverd. 11. januar kl Oltedal kyrkje v/ Asbjørn Salthe. Dåp. Nattverd. 18. januar kl Gjesdal kyrkje v/ Svein Bjelland. 25. januar kl Oltedal kyrkje v/ Asbjørn Salthe. Dåp. Nattverd. 1. februar kl Dirdal kyrkje v/asbjørn Salthe. Dåp. Nattverd. 2. søndag i adventstiden søndag 7. desember Jes 65,17 19 Ny himmel og jord 1 Kor 15,50 57 Vi skal bli forvandlet Luk 21,27 36 Guds rike er nær, våk og be 3. søndag i adventstiden søndag 14. desember Jes 40,1 5 Trøst mitt folk og rydd vei Jak 5,7 8 Vær tålmodige til Herren kommer Luk 3,7 18 Frukt som svarer til omvendelsen 4. søndag i adventstiden søndag 21. desember Mika 5,1 4a Fredsfyrsten fra Betlehem Fil 4,4 7 Gled dere i Herren Luk 1,39 45 Maria og Elisabeth Julaften onsdag 24. desember Jes 9,1a.2.6 7Fredsfyrsten 1 Joh 1,1 4Livets ord Luk 2,1 20Jesus blir født Juledag torsdag 25. desember Ordsp 8, Visdommen og bygningsmannen Hebr 1,1 6 Utstrålingen av Guds herlighet Joh 1,1 14 Ordet ble menneske Stefanusdag / 2. juledag fredag 26. desember Salme 86,11 17 Gi meg et udelt hjerte Apg 6,8 15 Stefanus for Rådet Matt 10,16 22 Som sauer blant ulver Romjulssøndag søndag 28. desember 2 Mos 1,15 21 Jordmødrene fryktet Gud Apg 7,17 22 Moses var full av kraft Luk 2,36 38 Profeten Anna fortalte om barnet Nyttårsdag / Jesu navnedag torsdag 1. januar Salme 103,13 18 Forgjengelighet og miskunn Apg 4,8 12 Ikke noe annet navn Matt 1,20b 21 Navnet Jesus, han skal frelse Kristi åpenbaringsdag søndag 4. januar 2015 Jes 49,1 7 Et lys for folkeslag Rom 15,4 6 Håp som skriftene gir Luk 2,40 52 Jesus som tolvåring i tempelet

11 2. søndag i åpenbaringstiden søndag 11. januar 2 Mos 1,22 2,10 Moses blir født Ef 1,7 12 Guds viljes mysterium Mark 1,3 11Døperen Johannes og Jesu dåp 3. søndag i åpenbaringstiden søndag 18. januar Jes 55,1 3 Alle som tørster, kom hit Åp 22,16 17 Livets vann Joh 4,4 26 Kvinnen ved brønnen 4. søndag i åpenbaringstiden søndag 25. januar 2 Mos 3,10 12; 4,10 16 Hvem har gitt mennesket munn? Rom 9,20 24 Jeg viser godhet mot den jeg vil Joh 9,1 7.35b 38 Mannen som var født blind Såmannssøndag søndag 1. februar Jer 20,7 9 Som flammende ild Rom 10,13 17 Troen kommer av budskapet Mark 4,26 34 Såkornet og sennepsfrøet DØPTE Hana kirke 19.oktober Dennis Sæløen Ålgård kirke 19.oktober Edda Pedersen Lunden Gjesdal kyrkje 26. oktober Balder Dagestad Brekken Gjesdal ungdomsskole 9.november Synne Haukebø-Bye Tobias Hasselquist Ellinor Høgemark Oltedal kyrkje 16.november Mie Oftedal Pedersen Dirdal kyrkje 23.november Ingrid Gilje Høiland VIGSEL Ålgård kirke 18.oktober Bjørg Hauge og Frode Sætren DØDE Dirdal kyrkje 29.oktober Kolbein Gilje, 90 år Gjesdal kyrkje 4.november Vilhelm Auestad. 92 år Ålgård kirke 18.novenber Ingebjørg Hamar, 95 år Ålgård kirke 21.november Karianne Sondresen, 25 år Ålgård kirke 28.november Gretha Høyen Rødland, 57 år Biskopens juleandakt: Håpet kom! I juli satt jeg i Stavanger Rådhus under ledelse av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, sammen med jøder fra Netanya og kristne palestinere og muslimer fra Nablus, Stavangers to vennskapsbyer. Det var midt i den anspente konflikten, og vi skulle lete etter håpstegn ut fra våre ulike trosutgangspunkt. Det var organisasjonen Chefs for Peace, Kokker for fred, muslimske, kristne og jødiske stjernekokker, som hadde brakt oss sammen. Midt i de vanskelige forhandlingene sier en av lederne for denne lille fredsorganisasjonen til meg: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord! Det er derfor vi aldri må gi opp arbeidet for fred! Ordene har sittet i meg siden, i et år da terror og grusom voldsutøvelse fra Syria, Irak og Ukraina har preget nyhetsbildet. Og jeg er ikke alene om å være berørt av de mange barneansiktene på flukt fra terroren. Det er ganger da håpløsheten over krigens ondskap vil ta overhånd. Da må jeg ta frem ordene fra den armenske kristne fredsaktivisten: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord. Og jeg ser dybden i Bjørn Eidsvågs vakre julesalme i vår nye salmebok: I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor, i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord. Gud bringer håpet til oss i et sårbart, ubeskyttet menneskebarn, utlevert til Marias og Josefs omsorg og kjærlighet. Han kom ikke med militær makt, men i det mest sårbare av alt: det nyfødte barnet. Derfor gjør jeg ordene til Bjørn Eidsvåg til min hilsen i denne adventstiden, der vi skal få lov til å tro på det trassige håpet: I det stille, til de små bringer Jesus håp og fred. Og han kommer, da som nå, fra sin himmel til oss ned. Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom. Evig er han her til stede. Nå står grav og krybbe tom! Velsignet advents- og juletid! Erling J. Pettersen Stavanger biskop Konsert med Anne Grete Preus Ålgård nye kirke 18.mars kl Billetter i salg nå hos posten på Ålgård. Pris: 300.-

12 Ragnhilds postludium TEKST: Stian Ravndal Hun er godt inne i sitt eget postludium som kantor i Gjesdal. 1.februar tiltrer hun i ny stilling på Jæren. Ragnhild ved favorittorgelet Ragnhild Elisabeth Hoel slutter i jobben som kantor, etter 12,5 år i tjenesten. Nå venter ny jobb som musikalsk leder på Nærbø. Før hun kom til Gjesdal, var hun 6 år som kantor i Førde. - Det kan være fint å få nye impulser. Det er en ganske lik jobb jeg skal til nå. Forskjellen blir kanskje at jeg blir mer å finne i én menighet. Her i Gjesdal har jeg vært spredd på firefem. Jeg tror jeg får mer oversikt i en menighet. Vil spille i Oltedal Ragnhild ser tilbake på en god tid her i Gjesdal, hvor hun i tillegg til å spille, blant annet har deltatt i trosopplæringen og dirigert kirkekor. - Jeg ser tilbake med glede på mange gode enkeltmøter med koselige folk i menigheten. Men ett minne husker hun eksta godt: - Da vi fikk nytt orgel i Oltedal, etter sju år med innsamling. Samtidig røper hun at det orgelet er hennes favorittorgel i Gjesdal. - Det er et lite orgel, men gir samtidig mange muligheter. Det fascinerer meg. Dessuten er det god akustikk i kirken i Oltedal. På spørsmål om hvor jeg ønsket å spille på min siste gudstjeneste, sa jeg Oltedal. Så der skal jeg spille på gudstjeneste den 25.januar. Men mitt aller siste postludium får dere ikke vite nå, ler hun. - Det får bli en overraskelse! Formidler Guds storhet og omsorg Selv om hun slutter i jobben etter januar, vil hun være med på korverket som skal settes opp til innvielsen av den nye kirka på Ålgård. - Jeg skal være med på å fullføre jobben med å få satt opp korverket. Min oppgave blir å koordinere og dirigere. Det skal være med mange

13 musikere og korsangere. Det kommer til å bli veldig bra. Hun håper verket kan følge kirken i årene framover. - Håpet er å spille det flere ganger, og det er skrevet slik at det skal kunnne spilles med orgel også. Det må jo komme et orgel i den nye kirken en gang! Det er iallfall satt av plass til det, selv om det ikke er satt av penger til det. Jeg håper noen vil ta opp saken. Det trengs noen ildsjeler som ser behovet. Det er salme 84, vers 4, som er utgangspunktet for korteksten i korverket som skal framføres under innvielsen: Spurven har funnet et hjem, svalen har fått seg et redehvor den kan legge sine unger, ved dine altere, Herre Sebaot, min konge og min Gud. Ålgård kirkekor kommer til å savne sin kjære dirigent Synger med på salmer Ragnhild sitter ofte på orgelkrakken og synger med på salmene når hun spiller. jeg liker veldig godt. Det er ikke sånn at jeg har noen spesielle hendelser eller situasjoner som knytter meg til disse salmene. Det er mer at jeg liker både tekst og melodi godt. Å spille er den største delen av jobben hennes og hun liker det meste. Allikevel få man noen favoritter. En av favorittkomponistene sine har hun faktisk ikke kunnet spille på orglene i Gjesdal på grunn av måten de er bygget opp på. - Jeg liker godt César Franck, og håper få spille ham igjen på Nærbø. Det er fransk orgelmusikk som jeg ikke har hatt mulighet å spille her. Ragnhild har også vært engasjert i trosopplæring - Det samme verset kom tilfeldigvis i tekstrekken under grunnsteinnedleggelsen, forteller hun oppglødd. - Det er viktig for meg å formidle Guds storhet og omsorg. Den inngangen har jeg til spillejobben, enten det er en vanlig gudstjeneste eller en kirkelig handling som bryllup eller begravelse. Gud er stor, samtidig som han er tilgjengelig for enkeltmennesker. - En av favorittsalmene mine er «Guds kirkes grunnvoll ene». Selv om de har endret litt på teksten der nå, smiler hun. -Da jeg studerte lærte jeg at man kan ikke salmen godt nok, før man synger med på alle versene. Så jeg synger med når jeg spiller! Bortsett fra når jeg er syk. Da er det ikke så lett å holde tempoet i sangen. Salmeteksten betyr mye for henne, ikke bare melodien. - «Guds menighet er jordens største under» er også en salme - Ellers liker jeg veldig godt å spille Jan Magne Førde sin brudemarsj som postludium. Den bruker vi ofte i konfirmasjonsgudstjenester, uten at konfirmantene vet det er en brudemarsj. Det er et stykke man blir i godt humør av, og det svinger godt av den. Andre ganger opplever hun musikken sin plass i alvoret. Når den første tonen spilles i en begravelse, følges den gjerne av snufsing. - Av og til får jeg tilbakemelding at det var godt jeg var der, og at en tung stund ble mindre tung. - Musikk taler dypere til oss, både i fest og sorg.

14 SOL - prosjekt as Hytte-/eiendomsutvikling 4110 Forsand Tlf Begravelsesbyrå Obed Sandnes tlf: timers vakttelefon ÅLGÅRD Telefon:

15 Prøv oss så slipper du å prøve noen andre neste gang! Tlf: Krambugt 1, Ålgård tlf BRYNE Stort utvalg i bøker, musikk, kort, gaveartikler og hobby Fame Plastpose 45x50 cm Hvit folie Svart trykk PMS 1797 C Utstansede håndtak Trenger du hjelp til hus, hage, gårdsrom m.m.? Gjesdal Bygdeservice BA Tlf GILJE BYGG Din lokale trelastforhandler Nybygg og reparasjoner e-post: Mobilnr: Støtt annonsørene våre!

16 I en natt I en natt så klar og kald av en ung og tapper mor i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord Så umerkelig så stille, byens gater helt forlatt, ingen opptog for den lille, lyset kom en vinternatt Gjeterne satt rundt sin grue, skremtes opp av lys og lyd Himmelen sto i veldig lue, engler sang om fred med fryd Ikke frykt, vær ikke redde, Gud har kommet til vår jord, nå i natt var det det skjedde, gå til barnet og hans mor I det stille til de små, bringer Jesus håp om fred, og han kommer da som nå, fra himlen til oss ned. Julenattvmed lys og glede minner oss om Gud som kom, evig er han her tilstede, nå står grav og krybbe tom. (Bjørn Eidsvåg) Julens gudstjenester Julaften kl Ålgård kirke kl Oltedal kyrkje kl Gjesdal ungdomsskole kl Ålgård kirke kl Dirdal kyrkje Juledag kl Gjesdal kyrkje kl Ålgård kirke Nyttårsdag kl Gjesdal kyrkje Kjøp varer med Fairtrade / Max-Havelaar-logoen Gjesdal fellesråd Bjørgaas eiendom Telefon: Trykk: Lura Trykkeri

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

LEIAR. Innhold. Side 2 - Leiar. Side 3 - Info. Side 4 og 5 - Juletrefest-tradisjoner

LEIAR. Innhold. Side 2 - Leiar. Side 3 - Info. Side 4 og 5 - Juletrefest-tradisjoner 2 Innhold Side 2 - Leiar Side 3 - Info Side 4 og 5 - Juletrefest-tradisjoner Side 6 og 7 - Det merkelegaste mennesket som er fødd på Jæren, del 1. Side 8 og 9 - Bebudelsen i kunsten Side 10 og 11 - HalloVenn

Detaljer

Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr 4 2014. Olav Bjørgaas hedret Side 6-7

Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr 4 2014. Olav Bjørgaas hedret Side 6-7 Menighetsblad nr 4 2014 Hillevåg Olav Bjørgaas hedret Side 6-7 Huskestue på Bergåstjern? Side 13 Min salme side 12 Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november Famililen Fjeld er tilbake i Hillevåg.

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s. ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 4 - årgang 1-2013 Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Detaljer

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s.

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 4 DESEMBER 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Misjonsvinduet s. 4 5 Vigsling av diakonen s. 6 Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9 Karmøy

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014 Metodistkirkens Menighetsblad Desember 2013 Januar 2014 Sandnes Nr. 5-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 5-90. Årgang www.metodistkirken.no/stavanger 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

I N N H O L D NR. 9 DESEMBER 2012 63. ÅRGANG

I N N H O L D NR. 9 DESEMBER 2012 63. ÅRGANG NR. 9 DESEMBER 2012 63. ÅRGANG I N N H O L D Side Glade jul 562 Rektor Rafael 565 Jubilanter 572 Førjulsgleder 574 Berit prest 581 Jubilant 586 Gudstjenester 588 Lindeman 591 Ledig stilling 595 Side Juletrefester

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer