Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Mål 3. Kategori og marked 4. Differensiering og merkefordeler 5. Målgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Mål 3. Kategori og marked 4. Differensiering og merkefordeler 5. Målgruppe"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Mål 3. Kategori og marked 3.1 Bil 3.2 Buss 3.3 Sykkel 4. Differensiering og merkefordeler 5. Målgruppe 5.1 Hovedmålgruppe 5.2 Sekundærmålgruppe 6. Posisjonering 7. Bevis 8. Rolle 9. Tiltak 9.1 Tiltak for hovedmålgruppen 9.2 Tiltak for sekundærmålgruppen 9.3 Tiltak for alle målgrupper 10. Aktivitetsplan 10.1 Forslag til månedsplan med ukesoversikt 11. PR plan 12. Konklusjon og videre arbeid 2

3 1. INNLEDNING 75% av befolkningen i Sandefjord bor innenfor en radius av 3 km fra sentrum. Bosetningsmønsteret gjør det derfor mulig for svært mange å benytte seg av sykkelen i det daglige. I tillegg er topografien i byen også gunstig med tanke på sykkelbruk. Sykkelbyen Sandefjord ble opprettet i 2006 og er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune. Rollen var å øke andelen av befolkningen som benyttet sykkelen i det daglige, men med hovedfokus på sykling til og fra jobb. I 2006 var det 6 % som opplyste at de syklet til og fra jobb. Fem år senere, i 2011, er denne andelen steget til 9 % av befolkningen i Sandefjord. I tillegg opplyser 82 % i Sandefjord at de kjenner til Sykkelbyprosjektet. Det tyder på at informasjonen fra Sykkelbyen når frem til befolkningen. Sykkelsesongen i Norge følger været. Selv om enkelte sykler året rundt, følger de fleste sesongen som strekker seg fra når snøen går på våren i april til oktober/november. Det er derfor innenfor denne tidsperioden av året at Sykkelbyen Sandefjord har størst mulighet til å påvirke befolkningen til å sykle mer. 2. MÅL I 2014 skal Sykkelbyen Sandefjord ha oppnådd følgende: Sykkelandelen av samtlige turer skal være 10 % Sykkelandelen av turer under 3 km skal være 20 % Syklistene skal oppleve det som enkelt, trygt og attraktivt å sykle i Sandefjord Et viktig virkemiddel for å oppnå målene, er å gjennomføre gode informasjonstiltak som motiverer til økt sykkelbruk. 3. KATEGORI OG MARKED Sykkelbyen Sandefjord har som målsetning å få flere til å sykle. For å få til dette er det derfor nødvendig at flere folk i Sandefjord endrer sine transportvaner og går over til å bruke sykkel i stedet for bil og buss. De største konkurrentene til sykkelbruk er derfor bil og buss. 3.1 Bil Fordelen til bil er at du: - Slipper å ta hensyn til været - Tar deg raskt fra A til B - Krever ingen fysiske anstrengelser - Tar deg dit du vil når du vil 3

4 Ulemper til bil er: - Kostnadsaspektet, det er dyrt i innkjøp og drift - Køståing og parkeringsutfordringer - Du får ikke frisk luft og mosjon 3.2 Buss Fordelen til bussen er at du: - Tar deg fra A til B uten fysiske anstrengelser - Relativt rimelig kostnadsmessig - det krever lite fysisk anstrengelse Ulempene til bussen er: - Du må forholde deg til rutetabeller og gitte tidspunkter - Bussene tar ofte omveier fra A til B - Du må ofte gå et stykke i tillegg 3.3 Sykkel Fordelen til sykkel som transportmiddel i Sandefjord, er: - Tar deg raskt dit du vil på grunn av korte avstander i Sandefjord - Dekker opp behovet for mosjon, noe som er bra for helsen - Du kan sette deg på sykkelen og tråkke i vei til det tidspunktet du vil - Et rimelig transportmiddel å bruke, siden de aller fleste allerede har sykkel - Er sunt og gir deg frisk luft - Du får oppleve årstidene på nært hold, men fuglesang og lukter - Gir frihetsfølelse Ulempene til sykkel er: - Det krever fysisk innsats for å komme fremover - Det krever at du kler deg etter været - Du må tilpasse farten og klærne slik at du ikke blir for svett 4. DIFFERENSIERING OG MERKEFORDELER Når vi legger til grunn at de fleste sykkelturene er korte og gjøres i nærmiljøet, ser vi flere områder hvor sykkel skiller seg positivt ut i forhold til de andre transportformene. Disse fordelene er poengtert i kapittel 3 ovenfor. Nå vi sammenligner fordelslisten med hva folk svarer i undersøkelser om hva de synes er det viktigste når de sykler, finner vi merkefordelene. Da ser vi at sykling differensierer seg fra konkurrentene og skiller seg ut ved at: Sykling dekker opp både transportbehovet og mosjonsbehovet på en rask og rimelig måte. 5. MÅLGRUPPER 75% av befolkningen i Sandefjord bor innenfor en radius av 3 km fra sentrum. Bosetningsmønsteret gjør det derfor mulig for svært mange å benytte seg av sykkelen i det daglige. Målinger viser at det er ca 9 % som benytter sykkel til og fra arbeid og studier. Dette er et tall som vi ønsker å øke ytterligere i årene fremover. 4

5 Både med tanke på helse og trafikkavvikling, er det viktig å få flere til å benytte sykkelen til og fra jobb. Derfor har transportsyklisten vært hovedmålgruppen til Sykkelbyen Sandefjord fra oppstarten av prosjektet. Dette vil også for neste periode være hovedmålgruppen. 5.1 Hovedmålgruppe: Transportsyklisten til og fra jobb Det er gjennomført flere undersøkelser som kartlegger hva som gjør at folk sykler til jobb. Her følger litt nøkkelinnsikt om målgruppen som er viktig når tiltak skal utvikles og gjennomføres: Sykkelen er et bevisst valg - De aller fleste i denne gruppen har tilgang til andre transportmidler, men har valg sykkelen bevist som sitt transportmiddel. Tid og mosjon er viktig - Den viktigste motivasjonen for å sykle, er at det er raskt og at det gir mosjon. Sikkerheten tas på alvor - I undersøkelser kommer det frem at 70 % bruker hjelm og 80% opplyser at de bruker lys. Det tilsier at syklistene tar sikkerheten på alvor. Flere menn enn kvinner sykler - Undersøkelser viser at det er flere menn enn kvinner som benytter sykkel i det daglige. Sykkelturene gjøres i nærmiljøet - De aller fleste sykkelturene er korte, under 10 km. Det viser at når avstanden blir for lang, velges andre transportmidler. De som ikke sykler: Det kan være interessant å vite hvorfor folk ikke sykler til jobb. De hyppigste grunnene til å ikke sykle, er at det er langt eller at de trenger bilen i jobbsammenheng. Det er imidlertid interessant at alle som ikke sykler har en sykkel stående. Så potensialet for å få de til å sykle mer, er der. Siden det er flere menn som sykler, tyder det på at flere kvinner enn menn som leverer barn i barnehage/skole. Og som handler på vei hjem. Hva skal til for å få flere til å sykle mer: Den viktigste grunnen folk oppgir for å sykle mer, er mosjon. 5.2 Sekundær: Skoleelever Skoleelever barneskoletrinnet Det er viktig å få inn gode sykkelvaner hos barna tidlig. Skoleelever på barnetrinnet er derfor en viktig målgruppe for Sykkelbyen Sandefjord. Her følger litt nøkkelinnsikt om målgruppen som er viktig når tiltak skal utvikles og gjennomføres: Sykling er lystbetont - De synes det er moro å sykle Lærevillige - De er lyttende og hører på hva læreren sier Sikkerhet er naturlig - De har et naturlig forhold til å bruke hjelm Nye i trafikken - De er ferske i trafikken på egenhånd Tilhørighet - De er stolte av klassen og skolen sin Nyvunnet frihet - sykkel gir dem stor mobilitet og frihetsfølelse Lek og transport - sykkelen brukes til både lek og transport 5

6 Skoleelever - ungdomsskole og videregående Det har vært fokus på barneskolene til nå, dette ønsker vi å fortsette med. I tillegg kan det være interessant å se på tiltak ovenfor ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. I denne aldersgruppen er det flere som går over til å bruke buss istedenfor sykkel. Flertallet her har en helt annen tilnærming til sykkel enn på barnetrinnet. Her er noen trekk ved denne målgruppen: Gruppementalitet - De er opptatt av hva andre synes er kult Sykkelhjelm er flaut - Sykkelhjelm er teit for mange og ødelegger sveisen Mindre aktive - Mange faller fra idrett og annen fysisk aktivitet i ungdomsårene Har stort transportbehov - De ønsker å være uavhengige og komme seg rundt De er opptatt av utseende - I tenårene blir de mer opptatt av kropp og utseende Avstandene øker - Skolen ligger for mange lenger unna hjemmet spesielt på vgs Sove lengre De er lengre oppe om kvelden og ønsker å sove mer om morgenen 6. POSISJONERING Det er viktig at Sykkelbyen Sandefjord tar en posisjon som tydeliggjør og skiller sykkel fra de andre transportformene. Posisjonen må være troverdig og gi mening for målgruppen. Ut fra fordelene ved å sykle som vi har vært innom tidligere, er tid og mosjon viktige drivere for folk. Vi mener derfor at folk i Sandefjord skal tenke på sykling og Sykkelbyen Sandefjord som den raske og sunne transportformen. København-baserte PEJ-gruppen SCANDINAVIAN TREND INSTITUTE er ledende innen trendforskning i Norden. Ser vi på hva PEJ gruppen sier om sykling i tidsperspektivet 2012 til 2015, ser vi at sunnhet går igjen som en viktig trend(sitatene er på dansk): Den store interesse for sunhet, helse og mindre operasjoner betyder også at sundhetsreiser er i stigning Jagten på sundhet er et prestisjeprosjekt: jo sundere man er, desto bedre lever man opp til tidens ideal. På sin vis er sunhet blitt et buzzword, der altid kan benyttes som vindende argument. Pendelere med lang transporttid har svært ved at nå det hele og efterspørger praktiske løsninger, det nyeste er cycelservice på jernbanestasjonen Overordnet er princippet om at bidrage personligt selvfølgelig er godt, og samtidig er det let og ukompliceret, for man gør det jo selv. Man kan eksempelvis droppe bilen til fordel for sin cykel. Ønsket posisjon hos Målgruppen blir da: Sykkelbyen Sandefjord - raskt og sunt 6

7 Dette er en posisjon som skiller seg distinkt ut fra andre transportmidler som buss og bil på grunn av sunnhetsaspektet som disse to konkurrentene ikke har. Ser vi på posisjonen i forhold til det å gå på beina, der sunnhetsaspektet også dekkes opp, er det å gå et mye langsommere alternativ. Ved å posisjonere Sykkelbyen Sandefjord som raskt og sunt, tar vi derfor en klar posisjon som ingen av konkurrentene kan ta fra oss. Samtidig passer posisjonen utmerket med sunnhetstrenden som i følge Pej-gruppen, vil bli enda sterkere i tiden fremover. 7. BEVIS Ved at Sykkelbyen Sandefjord tilrettelegger og gjør aktiviteter for å øke sykkelbruken på en motiverende måte, gir troverdighet og tillit. I tillegg viser satsningen på utbygging av sykkelveier at Sykkelbyen Sandefjord og kommunen tar sykling på alvor. Dette fungerer som bevis ovenfor målgruppen. 8. ROLLE Sykkelbyen Sandefjords rolle er å være en synlig, motiverende og positiv tilrettelegger for økt sykkelbruk i Sandefjord. Rett og slett inspirere og motivere innbyggerne i Sandefjord til å sykle mer! 9. TILTAK Det er flere gode tiltak som er gjennomført i løpet av de fem årene som Sykkelbyen Sandefjord har eksistert. Flere av disse ønsker vi å videreføre og fortsette med. Samtidig er det behov for å se på nye tiltak. Sykkelbyen Sandefjord har i løpet av femårsperioden oppnådd at veldig mange i byen kjenner til prosjektet. For å få flere av de som kjenner til Sykkelbyen, men som ikke sykler så mye i dag til å sykle mer, blir det derfor viktig å se på en holdningskampanje som kan motivere flere til å begynne å sykle. 9.1 Tiltak for hovedmålgruppen: HOLDNINGSKAMPANJE Vi ser av undersøkelser at den største motivasjonen for å sykle er mosjon og helse. Ekspertene påpeker at 30 min med trening pr dag er nok. I dette perspektivet er det perfekt å sykle til jobben og gjøre unna treningen samtidig. Veldig mange i Sandefjord har kort vei til jobb. Det er derfor viktig å utvikle en holdningskampanje som kommuniserer fordelene med sykkel ut til publikum på en god måte. Ulike vinklinger her kan være: - Vise kart med sirkler som viser km og minutter det tar å sykle til sentrum. Det kan tydeliggjøre de korte avstandene. - Det er raskere enn du tror - Unn deg selv frisk luft før arbeidsdagens starter. - Hva med 150 liter frisk luft før jobb? Se på luftopptak pr km.. - En gang i uka er bedre enn ingen? 7

8 - Bruke sykkelambassadører som står frem og forteller fordelene med å sykle Målet er å få flere til å tenke: Å ta sykkelen til og fra jobb går raskt, og i tillegg får jeg den mosjonen jeg trenger. Rett og slett raskt og sunt. For å få trøkk rundt denne kampanjen anbefaler vi at det kjøres en dominantpakke i Sandefjord Blad og på sb.no. I denne pakken får vi 10 halvsider + annonser på web for en totalsum på ,- Det gjør at budskapet blir godt synlig i perioden. I tillegg kan det settes opp plakater på strategiske steder som kommunen eier. I tillegg kan det kjøres presseoppslag med eksempelpersoner og stunt, eventuelt DM til husstandene i tillegg HVA ER RASKEST AV BIL OG SYKKEL Vi inviterer Sandefjords Blad med for å lage en sak om hva som er raskest av sykkel og bil fra en adresse i Sandefjord. Syklisten kan sykle fra dør til dør, mens billisten må stå i kø, parkere og så gå til jobb. Slik får vi godt frem fordelene ved å sykle til jobb. Her kan vi utfordre kjente personer i byen til å delta. For eksempel kan ordføreren utfordre en til duell for å skape ekstra oppmerksomhet. Presseoppslag i Sandefjords Blad LYS I MØRKE KAMPANJE Sammen med Politiet stanses syklister to mørke morgener på høsten, syklistene får utdelt lykt i stedet for bot. Dette er et tiltak som er kjørt tidligere med god PR-effekt. Vi ønsker å fortsette med denne aktiviteten. NRK Vestfold inviteres med for å dekke hendelsen direkte på radio Keep track KM-teller på APP Sykkelbyen kan videreutvikle eller henge seg på allerede eksisterende Apper som har motiverende måter å vise hvor lang tid det tar å sykle fra A til B. Og som i tillegg kartlegger og logger aktiviteten din. Mange vil sikkert bli overrasket over hvor kort tid det tar og bli motivert av å følge med på utviklingen sin. Informeres om i annonser, på nettsiden og presseoppslag i Sandefjords Blad WEBPANEL For å holde god dialog og få nyttige innspill foreslår vi å opprette et webpanel. Her inviterer vi syklister til å si sin mening i aktuelle spørsmål. Ved å opprette et webpanel hvor folk melder seg på, kan vi gjennomføre jevnlige undersøkelser på nett. Da får vi avdekket hva de mener om ulike saker som er viktige for Sykkelbyen Sandefjord 8

9 Folk oppfordres til å melde seg på via nettsiden til sykkelbyen og nettsiden til Sandefjord kommune i tillegg kan det kjøres annonse på Facebook. 9.2 Tiltak for sekundærmålgruppen: HELT GRØNN SKOLEVEI! Årlig aksjon rettet mot barneskolene. Hensikten er å få barneskolebarn til å gå, sykle eller ta bussen til og fra skolen hver dag. Dette har vært et vellykket tiltak. Det viser også de gode tilbakemeldingene fra lærerne. Aksjonen engasjerer og motiverer elevene. Informasjonsmateriell til skolene, informasjon til foreldre LYKTER TIL ET HELT SKOLETRINN Gratis sykkellykter til alle elevene på et helt skoletrinn. Dette har vært et vellykket tiltak som vi ønsker å fortsette med. Dette kan skapes enda mer fokus og oppmerksomhet rundt tiltaket. Her kan vi ha en markering der lysene blir montert på syklene samtidig med utdelingen. Informasjon til skolene og invitasjon til Sandefjords Blad for å dekke begivenheten HOLDNINGSKAMPANJE FOR UNGDOM Ungdomstrinn og Videregående Utvikle en holdningskampanje for ungdom på videregående skole som motiverer til sykkelbruk til og fra skolen. Her kan det fokuseres på ting som ungdommen er opptatt av, som: - Bruk sykkelen, så kan du sove lengre om morgenen - Sykling gir deg mosjonsbehovet som holder deg sprek - Ta deg raskere frem på sykkel - Bruk sykkelen til skolen, vinn premier Her må vi avgjøre kanaler etter at vi har utarbeidet kampanjen. Naturlig er annonser på nett, facebook, plakater på steder ungdommen ferdes og informasjon via skolene BMX - ARRANGEMENT For å trekke frem en annen side ved syklingen, kan det være lurt å lage et BMXarrangement. Her kan vi samarbeide med andre aktører som har sammenfallende interesser. Mulige samarbeidspartnere er SWAG kjeden som er representert med butikk på Hvaltorvet. Et slikt BMX arrangement i sentrum vil kunne inspirere ungdommen til å bruke sykkelen på andre måter og dermed sykle mer. Her kan det for eksempel arrangeres oppvisning enten på ramp i sentrum eller på et stort hopp med vannlanding. 9

10 Presseoppslag i Sandefjords Blad, plakater på skolene og i sportsbutikker CROSSBANE FOR BMX Norge har verdensmesteren i BMX. Det er et lite miljø som driver med BMX i Norge, men verdensmesteren på bane er norsk. Det kan med enkle midler opparbeides en crossbane for BMX på et strategisk sted da det stort sett kan lages av jord/sand og grus. Dette kan lokke til seg flere syklister og gjøre sykling kult for flere. Dette er et prosjekt som kan gjøres i samarbeid med flere andre aktører. Presseoppslag i Sandefjords Blad, plakater på skolene og i sportsbutikker 9.3 Tiltak for alle målgrupper: KLARGJØRINGSDAG Gratis sjekk og smøring av sykler i samarbeid med byens sykkelbutikker. Dette har vært et vellykket tiltak som folk opplever som positivt. Aktiviteten videreføres og gjennomføres i månedsskiftet april/mai. Aktiviteten informeres om på følgende måter: Annonser på facebook, Pressemelding til avisa, annonse i avis SANDEFJORD SYKKELFESTIVAL Sykkelbyen sponser Sandefjord Grand Prix og Sandefjordsrittet. Det er ønske om å fortsette som sponsor. I tillegg bør det se på om det er grep som kan gjøres for å bli enda synligere under arrangementet. Her må det utvikles en egen plan for dette. Aktiviteten informeres om på følgende måter: Sponsor med på alle flater som Sykkelfestivalen kommuniserer ut på SYKKELLANDSBYEN I forbindelse med Tour de France kommer TV2 til Sandefjord og sender innslag fra byen underveis i Tour sendingen. Dette er et bra opplegg som vi ønsker å fortsette med. Vi ønsker imidlertid å gjøre mer ut av dagene sykkellandsbyen er her. Her er det viktig å jobbe frem en egen plan for hvilke aktiviteter som kan inngå i denne landsbyen. Her trenger vi å jobbe ut ideer for å få til et bra konsept. Her er noen tiltak som kan bygges inn i sykkelandsbyen: - Sykkelorienteringsløp for familier med felles start og mål i Sykkellandsbyen - Sykkeltur til Gogstadhauen TV2 inviteres med på sykkeltur til Gogstadhaugen. En kokk er med og gir tips til god piknikmat for syklister. Piknikken skjer på Gogstadhaugen. - BMX-oppvisning i sentrum med landing i vannet for å gjøre spektakulære triks. Medieomtale i lokalmedia, annonse i avis, annonsering på Facebook 10

11 9.3.4 SYKKELPARKERING SANDEFJORD FOTBALL Sykkelparkering med vakter på hjemmekampene til Sandefjord Fotball. Det trekkes vinner av gavekort blant de som parkerer sykkelen. Vinnerloddet blir annonsert over speaker på stadion. Dette er et godt tiltak som vi ønsker å fortsette med. Være med på kampannonser, speaker på stadion, informasjon i SFs magasin Magiske øyeblikk, på SYKKELPARKERING PÅ FJORDFESTEN Sykkelparkering med vakter under Fjordfesten. Her samles svært mange mennesker. Det er derfor behov for å legge til rette for sykkelparkering. Sykkelbyen setter ut stativer på eget område og stiller med vakter. Medieoppslag i lokalavisen i forkant, informasjon i Fjordfestens materiell APP - SYKKELORIENTERINGSKART Lage en egen app med orienteringskart med innlagte poster og spørsmål. Medieoppslag i lokalavisen når Appen lanseres. 10. AKTIVITETSPLAN Av erfaring vet vi at sykkelsesongen er svært avhengig av været, men perioden april og ut oktober er den perioden av året hvor flest sykler. Aktivitetene til Sykkelbyen Sandefjord ligger derfor også i denne perioden. Det er lettest å motivere til sykkelbruk på våren. Motivasjon og holdningstiltak bør derfor legges til månedsskiftet april/mai. Aktivitet April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Klargjøringsdag Sykkelparkering SF Helt grønn skolevei Holdningskampanje Sykkellykt aksjon Sykkelparkering Fjordfesten Sykkellandsbyen TV2 Sandefjord Sykkelfestival *Grønn rute er aktuell tidsperiode for gjennomføring av tiltaket 11

12 10.1 Forslag til månedsplan med ukesoversikt Her er utkast som viser hvilke uker vi foreslår at de ulike hovedaktivitetene skal gjennomføres: Månedsplan for april: UKE 14 UKE 15 UKE 16 UKE 17 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Annonsering holdningskampanje SB og sb.no Hver dag Klargjøringsdag tors og lør Månedsplan for mai: UKE 18 UKE 19 UKE 20 UKE 21 Sykkelparkering SF søndag Søndag Annonsering holdningskampanje Hver dag Helt grønn skolevei Hver dag Hver dag Hver dag Hver dag Månedsplan for juni: UKE 22 UKE 23 UKE 24 UKE 25 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Helt grønn skolevei Hver dag Hver dag Månedsplan for juli: UKE 26 UKE 27 UKE 28 UKE 29 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Sykkellandsbyen TV2 Uke bestemmes senere Månedsplan for august: UKE 30 UKE 31 UKE 32 UKE 33 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Sandefjord sykkelfestival Uke bestemmes senere Fjordfesten Uke bestemmes senere Månedsplan for september: UKE 34 UKE 35 UKE 36 UKE 37 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Lykter til skoletrinn Månedsplan for oktober: UKE 40 UKE 41 UKE 42 UKE 43 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Sykkellykt-aksjon Dette er et utgangspunkt til månedsplaner, oversikten kan finjusteres når datoer for ulike arrangement og hendelser blir bestemt som Sykkellandsbyen, Fjordfesten, med mer. I tillegg legges det inn andre arrangementer underveis som ønskes gjennomført når disse blir avklart. 12

13 11. PR-PLAN Det er viktig å holde en god dialog med lokalmediene for å sørge for god omtale og oppmerksomhet for Sykkelbyen Sandefjords aktiviteter. Kontakten med lokalmediene bør derfor systematiseres. Det er som regel alltid vaktsjef som skal kontaktes først. Det er han eller hun som avgjør hvilke saker som skal dekkes. Har saken nyhetsverdi, finner vaktsjef en journalist som dekker saken. Sakene som Sykkelbyen Sandefjord har, bør være meget mulig å få på i avisen da de er samfunnsnyttige og relevante for avisens lesere. Aktivitet TID Medier Når skal avisen kontaktes Helt grønn skolevei Juni SB Avisen inviteres til premieutdeling på en utvalgt skole Sykkellandsbyen Juli TV2 og SB Underveis Sykkelparkering Aug SB Kontaktes to dager før på Fjordfesten Klargjøringsdag SB Kontaktes to dager før Sykkellykt aksjon Okt NRK Kontaktes fire dager før Vestfold Lykter til et skoletrinn SB Kontaktes to dager før 12. KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID Undersøkelser bekrefter at Sykkelbyen Sandefjord er godt kjent blant byens befolkning. At hele 82 % kjenner til Sykkelbyen Sandefjord er et meget høyt tall. I tillegg har det også vært en pen økning av personer som bruker sykkelen til og fra jobb i tiden Sykkelbyen Sandefjord har eksistert. Fortsatt er imidlertid potensialet til å få flere til å sykle stort. For å øke andelen av syklende ytterligere, mener vi at det nå er riktig å satse på en holdningskampanje som skal bidra til å få enda flere til å benytte sykkelen sin i det daglige. Vi anbefaler derfor at våren 2012 er startskuddet for denne kampanjen. Hvis Sykkelbyen Sandefjord går bredt ut med en motiverende kampanje på våren, støttet opp av flere andre aktiviteter, er vi sikre på at sykkelbruken vil øke utover mot sommeren. Og har folk først begynt å sykle, er sjansen stor for at de fortsetter med det over tid. 13

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Status 2017 26.04.2017 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? - Bakgrunn: Sandefjord ble valgt som Sykkelby i 2005 Målet var å øke sykkelbruken betydelig i løpet av kort

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 21 Forord Sandefjord kommune gir for første gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Jeg kjører grønt. Du parkerer bilen vi gir deg garantert gevinst!

Jeg kjører grønt. Du parkerer bilen vi gir deg garantert gevinst! Jeg kjører grønt Du parkerer bilen vi gir deg garantert gevinst! Hvorfor Ville det, tenke det, ønske det men gjøre det??? Målgruppe: Du som bruker bil til jobben! Hvem kan delta?... Du som - vanligvis

Detaljer

Leder i organisasjon På sykkel i Telemark. Atypisk organisasjon som jobber målrettet for barn og unge mobilitet med sterk fokus på sykkelbruk

Leder i organisasjon På sykkel i Telemark. Atypisk organisasjon som jobber målrettet for barn og unge mobilitet med sterk fokus på sykkelbruk Michel Fouler (Fransk) Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Atypisk organisasjon som jobber målrettet for barn og unge mobilitet med sterk fokus på sykkelbruk Samarbeider med Bystrategi Grenland og

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005

HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 Hovedmål 1: Økt sykkelbruk i Sandnes (flere syklede kilometer) - mindre forurensing - bedre helse Delmål 1: - økt trafikksikkerhet, opplæring, nyanlegg og vedlikehold

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle?

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Hvordan skal vi få til å øke andel syklister fra 4% til 8%? Hvilken strategi skal velges og er vi på vei mot målet? Tekna: Transport- og trafikkanalyser

Detaljer

Sykkelbyprosjektet i Region sør

Sykkelbyprosjektet i Region sør Hvorfor, hva og hvordan? Sykkelbyprosjektet i Region sør Nullvekstmålet i Nasjonal transportplan Bymiljøavtaler i de store byene Foto: Signe Gunn Myre 01.12.2015 Sykkelbysamling Fevik Strategisk hovedplan

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen «Bruksanvisning» Trafikkagent - appen Appen kan lastes ned på AppStore, Play og Marked Place. Lenke til nedlastning av appen ligger på www.trafikkagenten.no Foreldre og elever må gjerne laste ned appen

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Samspillskampanjen - Del veien

Samspillskampanjen - Del veien 2013 2017 Samspillskampanjen - Del veien Bakgrunn Hensikt Kreative løsninger Resultat Planer for neste år Signe Gunn Myre - prosjektleder 03. 11. 2016 1 Mål for kampanjen: Forebygge ulykker og dempe konfliktnivået

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran. Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran. Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen Lurt! Helse

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

TIL REKTOR 2017 BLI MED I ÅRETS TRAFIKK-KONKURRANSE!

TIL REKTOR 2017 BLI MED I ÅRETS TRAFIKK-KONKURRANSE! TIL REKTOR 2017 BLI MED I ÅRETS TRAFIKK-KONKURRANSE! HVORFOR #ER DU SIKKER? Alle elever er trafikanter hver dag. Trafikkulykker er den største helserisikoen for ungdom. Elevene får kunnskap om trafikk.

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014

Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014 Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014 Planlegging av kommunikasjonstiltak mot prioriterte målgrupper for deltakende byer, Statens vegvesen og samarbeidsparter Utarbeidet av

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022)

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) visa TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) Levanger kommune Verdal kommune Sammenheng med andre planer Levanger og Verdal ble medlemmer i 2012 Sykkelby Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN EUROPEISKMOBILITETSKE 2017

KOMMUNIKASJONSPLAN EUROPEISKMOBILITETSKE 2017 KOMMUNIKASJONSPLAN EUROPEISKMOBILITETSKE 2017 Statens vegvesen samarbeidet med Syklistenes landsforening og Oslo kommune om å dele ut penger til syklister i Torggata i Oslo. (Foto: Linda Grønstad). MILJØVENNLIG,

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Kropp og sinn 19. september 2014

Kropp og sinn 19. september 2014 Kropp og sinn 19. september 2014 Dette er Danske Bank Oslo Maraton Første gang arrangert i 1981 Fra løpsfest til folkefest Over 25 000 deltakere (2014) Kulturelle innslag rundt hele løypa Maraton, halv-maraton,

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Pre-Teen Cup on bike

Pre-Teen Cup on bike Pre-Teen Cup on bike 1 Målsetting Skape sykkelentusiasme og stimulere til aktivitet på øvre del av barneskolen. Gi skolene en mulighet for at flere barn kan komme i aktivitet. Fremme/bevisstgjøre gode

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober Vær smart og la din bedrift delta i SMART til jobben- aksjonen 2014! Nå kan DU og DIN bedrift være med på SMART til jobben-aksjonen 2014. SMART til jobben er et

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje Miljøpedagogisk samling 10. September Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje 7 grunner for å velge sykkel Bevegelsesfrihet Sykkel gir

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

SMART KAMP- SAMSPILL FOR MINDRE UTSLIPP FRAMDRIFTSRAPPORT VÅREN 2014

SMART KAMP- SAMSPILL FOR MINDRE UTSLIPP FRAMDRIFTSRAPPORT VÅREN 2014 SMART KAMP- SAMSPILL FOR MINDRE UTSLIPP FRAMDRIFTSRAPPORT VÅREN 2014 400 sykler med nye setetrekk og Tesla til lading- Skagerak Arena 9.juni 2 Innhold 1. STATUS-AKTIVITETER OG TILTAK... 4 1.1 ADMINISTRASJON-ORGANISASJON...

Detaljer

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media Mediemanual Råd og tips i omgang med media Det er forskjell på medier Hovedkategorier Lokalavisa nær og viktig Regionsavisa har et regionalt blikk Riksaviser mer kritisk, høy terskel Sektoravis fokus på

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020.

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020. Kommunikasjonsstrategi for kampanjen Sammen mot Tokyo 2020. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KAMPANJEN 1 SAMMEN MOT TOKYO 2020 1 FORORD 3 1 DAGENS SITUASJON 3 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP 4 Hovedbudskap 4 Kampanjebeskrivelse

Detaljer

Medlem i European Cycling Federation nettverk «Scientists for cycling» Leder i organisasjon På sykkel i Telemark

Medlem i European Cycling Federation nettverk «Scientists for cycling» Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Michel Fouler (Fransk) Medlem i European Cycling Federation nettverk «Scientists for cycling» Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Atypisk frivillig organisasjon som jobber hovedsakelig med barn og

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Reisevaner kan endres Hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand

Reisevaner kan endres Hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand Reisevaner kan endres Hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand Arvid Strand Sentrale mål i areal- og transportpolitikken Reduserte klimagassutslipp Økte andeler av transporten

Detaljer

Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009

Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009 Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009 Forord For første gang foreligger det et sykkelregnskap for Kristiansandsregionen. Formålet med å utarbeide et sykkelregnskap er å evaluere og synliggjøre

Detaljer

Sykkelbyen Bergen? Nettverket for Bypakkekommunikasjon Bergen oktober

Sykkelbyen Bergen? Nettverket for Bypakkekommunikasjon Bergen oktober ? Nettverket for Bypakkekommunikasjon Bergen 25. 26. oktober Innhold i presentasjonen Hva er status i Bergen Ble VM et vendepunkt for sykkelbruk i Bergen? Hva har vi gjort av tiltak for økt sykling i

Detaljer

Dialogkonferanse og en-til-en samtaler med mulige tilbydere for anskaffelsen av bysykkelordning i Levanger kommune

Dialogkonferanse og en-til-en samtaler med mulige tilbydere for anskaffelsen av bysykkelordning i Levanger kommune Dialogkonferanse og en-til-en samtaler med mulige tilbydere for anskaffelsen av bysykkelordning i Levanger kommune Vi inviterer interessenter til samarbeid med Levanger kommune i utvikling av anbudet.

Detaljer

Sykkelsatsing i Bergen. Nordisk veiforum Bergen november 2017

Sykkelsatsing i Bergen. Nordisk veiforum Bergen november 2017 Sykkelsatsing i Bergen Nordisk veiforum Bergen 1. 2. november 2017 Sykkelsatsing i Bergen et innblikk Hva er status i Bergen Ble VM et vendepunkt for sykkelbruk i Bergen? Hva mener politikerne. Ny etatstruktur.

Detaljer

HANDLINGSSKAPENDE KAMPANJER - BARN OG UNGE

HANDLINGSSKAPENDE KAMPANJER - BARN OG UNGE HANDLINGSSKAPENDE KAMPANJER - BARN OG UNGE Innhold 1 Økonomiske rammer... 3 2 Tiltak... 3 2.1 Alle barn sykler grunnleggende sykkelopplæring... 3 2.2 På farta til skolen skaper sykkelglede og friske barn...

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

Hvordan får vi flere til å sykle?

Hvordan får vi flere til å sykle? Hvordan får vi flere til å sykle? Signe Gunn Myre Kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen Region sør Kilder: TØI Helsedepartementet Ajzen & Fishbein Statens vegvesen Å velge sykkel framfor bil Hvordan

Detaljer

nordpolen Aktivitetskonkurranse på jobben Klarer dere å nå på 50 dager? DEN STORE NYTTÅRSMARSJEN STARTER 5. FEBRUAR 20 Alle aktiviteter teller

nordpolen Aktivitetskonkurranse på jobben Klarer dere å nå på 50 dager? DEN STORE NYTTÅRSMARSJEN STARTER 5. FEBRUAR 20 Alle aktiviteter teller Klarer dere å nå nordpolen på 50 dager? Teambuilding på jobben Alle aktiviteter teller Bli aktive sammen 40 Aktivitetskonkurranse på jobben DEN STORE NYTTÅRSMARSJEN STARTER 5. FEBRUAR 20 Friskere & Gladere

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

«Sundhedsøkonomi» (Helsegevinst av mosjon som syklist) Henrik Duus Senioringeniør (Sykkelkoordinator) Statens vegvesen, Region Sør, Norge

«Sundhedsøkonomi» (Helsegevinst av mosjon som syklist) Henrik Duus Senioringeniør (Sykkelkoordinator) Statens vegvesen, Region Sør, Norge «Sundhedsøkonomi» (Helsegevinst av mosjon som syklist) Henrik Duus Senioringeniør (Sykkelkoordinator) Statens vegvesen, Region Sør, Norge Tema.. Statens vegvesen, www.vegvesen.no Sykkelbynettverket, www.sykkelby.no

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

Byutredning Grenland - holdningsskapende arbeid

Byutredning Grenland - holdningsskapende arbeid Byutredning Grenland - holdningsskapende arbeid I forbindelse med byutredningen i Grenland beskrives her mulige tiltak ved bruk av holdningsskapende arbeid, samt effekter av disse. Dette er viktige tiltak

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Samspillskampanjen - Del veien

Samspillskampanjen - Del veien 2013 2016 Samspillskampanjen - Del veien Signe Gunn Myre - prosjektleder 1 Kort om meg Signe Gunn Myre Prosjektleder for Har også jobbet med Bilbelte- og fartskampanjen Har en Master i kommunikasjon og

Detaljer

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING 1 NORDISK SEILFLYDAG INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Forberedelser - Klubbens målsetting med dagen - Bemanning iht målsetting - Fordeling av oppgaver og ansvar 3. Markedsføring

Detaljer

Sosiale og digitale medier i veiledningen. Gøran Mikkelsen - Karriere Troms 23. oktober 2013

Sosiale og digitale medier i veiledningen. Gøran Mikkelsen - Karriere Troms 23. oktober 2013 Sosiale og digitale medier i veiledningen Gøran Mikkelsen - Karriere Troms 23. oktober 2013 Hvorfor? Det viktigste: Ved ikke å delta i sosiale medier holder du store deler av befolkningen uvitende om din

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Informasjon om prosjektet Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 - En høystandard, direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk En

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Neste år skal vi ha fokus på å være en venn for kursdeltakerne våre og en venn for hverandre. For det er lettere sammen!

Neste år skal vi ha fokus på å være en venn for kursdeltakerne våre og en venn for hverandre. For det er lettere sammen! Kjære kursleder, «Vær en venn» er refrenget i 2015 Neste år skal vi ha fokus på å være en venn for kursdeltakerne våre og en venn for hverandre. For det er lettere sammen! I 2015 skal vi sammen løfte HELE

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen?

Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen? Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen? Paralleller hotellbransjen versus offentlig og kommunal sektor Førstelinjetjenester sentralbord, servicetorg, informasjon,

Detaljer

EGENVERDI OG VERKTØY FOR LÆRING FYSISK AKTIVITET. Birgitte N. Husebye 11.6.14

EGENVERDI OG VERKTØY FOR LÆRING FYSISK AKTIVITET. Birgitte N. Husebye 11.6.14 EGENVERDI OG VERKTØY FOR LÆRING FYSISK AKTIVITET EGENVERDI? Nivåer av motivasjon INDRE MOTIVASJON - morsomt, nytelse INTERGRERT en positiv vane som gir mange goder IDENTIFISERT du vet at det er bra for

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015 KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING Klekken 3.-4/11-2015 Stikkord og dato Kommunikasjonsavdelingen hvem er vi? Kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen Kommunikasjonsrådgiver Carsten Øhrn Web ansvarlig/grafisk

Detaljer

Strategi for Reiserådgivning i Miljøpakken. Reiserådgivning skal bidra til at miljøvennlige reisemåter er en selvfølge i Trondheim

Strategi for Reiserådgivning i Miljøpakken. Reiserådgivning skal bidra til at miljøvennlige reisemåter er en selvfølge i Trondheim Strategi for Reiserådgivning i Miljøpakken Reiserådgivning skal bidra til at miljøvennlige reisemåter er en selvfølge i Trondheim 12.01.2017 Strategi for reiserådgivning Initiativ fra TK Bredt sammensatt

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Velferdsteknologi, treningsmotivasjon, kognitiv trening og trivselstiltak. Økt fysisk aktivitet, der mestring og glede er hovedfokuset Sykkelturer

Detaljer