Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Mål 3. Kategori og marked 4. Differensiering og merkefordeler 5. Målgruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Mål 3. Kategori og marked 4. Differensiering og merkefordeler 5. Målgruppe"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Mål 3. Kategori og marked 3.1 Bil 3.2 Buss 3.3 Sykkel 4. Differensiering og merkefordeler 5. Målgruppe 5.1 Hovedmålgruppe 5.2 Sekundærmålgruppe 6. Posisjonering 7. Bevis 8. Rolle 9. Tiltak 9.1 Tiltak for hovedmålgruppen 9.2 Tiltak for sekundærmålgruppen 9.3 Tiltak for alle målgrupper 10. Aktivitetsplan 10.1 Forslag til månedsplan med ukesoversikt 11. PR plan 12. Konklusjon og videre arbeid 2

3 1. INNLEDNING 75% av befolkningen i Sandefjord bor innenfor en radius av 3 km fra sentrum. Bosetningsmønsteret gjør det derfor mulig for svært mange å benytte seg av sykkelen i det daglige. I tillegg er topografien i byen også gunstig med tanke på sykkelbruk. Sykkelbyen Sandefjord ble opprettet i 2006 og er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune. Rollen var å øke andelen av befolkningen som benyttet sykkelen i det daglige, men med hovedfokus på sykling til og fra jobb. I 2006 var det 6 % som opplyste at de syklet til og fra jobb. Fem år senere, i 2011, er denne andelen steget til 9 % av befolkningen i Sandefjord. I tillegg opplyser 82 % i Sandefjord at de kjenner til Sykkelbyprosjektet. Det tyder på at informasjonen fra Sykkelbyen når frem til befolkningen. Sykkelsesongen i Norge følger været. Selv om enkelte sykler året rundt, følger de fleste sesongen som strekker seg fra når snøen går på våren i april til oktober/november. Det er derfor innenfor denne tidsperioden av året at Sykkelbyen Sandefjord har størst mulighet til å påvirke befolkningen til å sykle mer. 2. MÅL I 2014 skal Sykkelbyen Sandefjord ha oppnådd følgende: Sykkelandelen av samtlige turer skal være 10 % Sykkelandelen av turer under 3 km skal være 20 % Syklistene skal oppleve det som enkelt, trygt og attraktivt å sykle i Sandefjord Et viktig virkemiddel for å oppnå målene, er å gjennomføre gode informasjonstiltak som motiverer til økt sykkelbruk. 3. KATEGORI OG MARKED Sykkelbyen Sandefjord har som målsetning å få flere til å sykle. For å få til dette er det derfor nødvendig at flere folk i Sandefjord endrer sine transportvaner og går over til å bruke sykkel i stedet for bil og buss. De største konkurrentene til sykkelbruk er derfor bil og buss. 3.1 Bil Fordelen til bil er at du: - Slipper å ta hensyn til været - Tar deg raskt fra A til B - Krever ingen fysiske anstrengelser - Tar deg dit du vil når du vil 3

4 Ulemper til bil er: - Kostnadsaspektet, det er dyrt i innkjøp og drift - Køståing og parkeringsutfordringer - Du får ikke frisk luft og mosjon 3.2 Buss Fordelen til bussen er at du: - Tar deg fra A til B uten fysiske anstrengelser - Relativt rimelig kostnadsmessig - det krever lite fysisk anstrengelse Ulempene til bussen er: - Du må forholde deg til rutetabeller og gitte tidspunkter - Bussene tar ofte omveier fra A til B - Du må ofte gå et stykke i tillegg 3.3 Sykkel Fordelen til sykkel som transportmiddel i Sandefjord, er: - Tar deg raskt dit du vil på grunn av korte avstander i Sandefjord - Dekker opp behovet for mosjon, noe som er bra for helsen - Du kan sette deg på sykkelen og tråkke i vei til det tidspunktet du vil - Et rimelig transportmiddel å bruke, siden de aller fleste allerede har sykkel - Er sunt og gir deg frisk luft - Du får oppleve årstidene på nært hold, men fuglesang og lukter - Gir frihetsfølelse Ulempene til sykkel er: - Det krever fysisk innsats for å komme fremover - Det krever at du kler deg etter været - Du må tilpasse farten og klærne slik at du ikke blir for svett 4. DIFFERENSIERING OG MERKEFORDELER Når vi legger til grunn at de fleste sykkelturene er korte og gjøres i nærmiljøet, ser vi flere områder hvor sykkel skiller seg positivt ut i forhold til de andre transportformene. Disse fordelene er poengtert i kapittel 3 ovenfor. Nå vi sammenligner fordelslisten med hva folk svarer i undersøkelser om hva de synes er det viktigste når de sykler, finner vi merkefordelene. Da ser vi at sykling differensierer seg fra konkurrentene og skiller seg ut ved at: Sykling dekker opp både transportbehovet og mosjonsbehovet på en rask og rimelig måte. 5. MÅLGRUPPER 75% av befolkningen i Sandefjord bor innenfor en radius av 3 km fra sentrum. Bosetningsmønsteret gjør det derfor mulig for svært mange å benytte seg av sykkelen i det daglige. Målinger viser at det er ca 9 % som benytter sykkel til og fra arbeid og studier. Dette er et tall som vi ønsker å øke ytterligere i årene fremover. 4

5 Både med tanke på helse og trafikkavvikling, er det viktig å få flere til å benytte sykkelen til og fra jobb. Derfor har transportsyklisten vært hovedmålgruppen til Sykkelbyen Sandefjord fra oppstarten av prosjektet. Dette vil også for neste periode være hovedmålgruppen. 5.1 Hovedmålgruppe: Transportsyklisten til og fra jobb Det er gjennomført flere undersøkelser som kartlegger hva som gjør at folk sykler til jobb. Her følger litt nøkkelinnsikt om målgruppen som er viktig når tiltak skal utvikles og gjennomføres: Sykkelen er et bevisst valg - De aller fleste i denne gruppen har tilgang til andre transportmidler, men har valg sykkelen bevist som sitt transportmiddel. Tid og mosjon er viktig - Den viktigste motivasjonen for å sykle, er at det er raskt og at det gir mosjon. Sikkerheten tas på alvor - I undersøkelser kommer det frem at 70 % bruker hjelm og 80% opplyser at de bruker lys. Det tilsier at syklistene tar sikkerheten på alvor. Flere menn enn kvinner sykler - Undersøkelser viser at det er flere menn enn kvinner som benytter sykkel i det daglige. Sykkelturene gjøres i nærmiljøet - De aller fleste sykkelturene er korte, under 10 km. Det viser at når avstanden blir for lang, velges andre transportmidler. De som ikke sykler: Det kan være interessant å vite hvorfor folk ikke sykler til jobb. De hyppigste grunnene til å ikke sykle, er at det er langt eller at de trenger bilen i jobbsammenheng. Det er imidlertid interessant at alle som ikke sykler har en sykkel stående. Så potensialet for å få de til å sykle mer, er der. Siden det er flere menn som sykler, tyder det på at flere kvinner enn menn som leverer barn i barnehage/skole. Og som handler på vei hjem. Hva skal til for å få flere til å sykle mer: Den viktigste grunnen folk oppgir for å sykle mer, er mosjon. 5.2 Sekundær: Skoleelever Skoleelever barneskoletrinnet Det er viktig å få inn gode sykkelvaner hos barna tidlig. Skoleelever på barnetrinnet er derfor en viktig målgruppe for Sykkelbyen Sandefjord. Her følger litt nøkkelinnsikt om målgruppen som er viktig når tiltak skal utvikles og gjennomføres: Sykling er lystbetont - De synes det er moro å sykle Lærevillige - De er lyttende og hører på hva læreren sier Sikkerhet er naturlig - De har et naturlig forhold til å bruke hjelm Nye i trafikken - De er ferske i trafikken på egenhånd Tilhørighet - De er stolte av klassen og skolen sin Nyvunnet frihet - sykkel gir dem stor mobilitet og frihetsfølelse Lek og transport - sykkelen brukes til både lek og transport 5

6 Skoleelever - ungdomsskole og videregående Det har vært fokus på barneskolene til nå, dette ønsker vi å fortsette med. I tillegg kan det være interessant å se på tiltak ovenfor ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. I denne aldersgruppen er det flere som går over til å bruke buss istedenfor sykkel. Flertallet her har en helt annen tilnærming til sykkel enn på barnetrinnet. Her er noen trekk ved denne målgruppen: Gruppementalitet - De er opptatt av hva andre synes er kult Sykkelhjelm er flaut - Sykkelhjelm er teit for mange og ødelegger sveisen Mindre aktive - Mange faller fra idrett og annen fysisk aktivitet i ungdomsårene Har stort transportbehov - De ønsker å være uavhengige og komme seg rundt De er opptatt av utseende - I tenårene blir de mer opptatt av kropp og utseende Avstandene øker - Skolen ligger for mange lenger unna hjemmet spesielt på vgs Sove lengre De er lengre oppe om kvelden og ønsker å sove mer om morgenen 6. POSISJONERING Det er viktig at Sykkelbyen Sandefjord tar en posisjon som tydeliggjør og skiller sykkel fra de andre transportformene. Posisjonen må være troverdig og gi mening for målgruppen. Ut fra fordelene ved å sykle som vi har vært innom tidligere, er tid og mosjon viktige drivere for folk. Vi mener derfor at folk i Sandefjord skal tenke på sykling og Sykkelbyen Sandefjord som den raske og sunne transportformen. København-baserte PEJ-gruppen SCANDINAVIAN TREND INSTITUTE er ledende innen trendforskning i Norden. Ser vi på hva PEJ gruppen sier om sykling i tidsperspektivet 2012 til 2015, ser vi at sunnhet går igjen som en viktig trend(sitatene er på dansk): Den store interesse for sunhet, helse og mindre operasjoner betyder også at sundhetsreiser er i stigning Jagten på sundhet er et prestisjeprosjekt: jo sundere man er, desto bedre lever man opp til tidens ideal. På sin vis er sunhet blitt et buzzword, der altid kan benyttes som vindende argument. Pendelere med lang transporttid har svært ved at nå det hele og efterspørger praktiske løsninger, det nyeste er cycelservice på jernbanestasjonen Overordnet er princippet om at bidrage personligt selvfølgelig er godt, og samtidig er det let og ukompliceret, for man gør det jo selv. Man kan eksempelvis droppe bilen til fordel for sin cykel. Ønsket posisjon hos Målgruppen blir da: Sykkelbyen Sandefjord - raskt og sunt 6

7 Dette er en posisjon som skiller seg distinkt ut fra andre transportmidler som buss og bil på grunn av sunnhetsaspektet som disse to konkurrentene ikke har. Ser vi på posisjonen i forhold til det å gå på beina, der sunnhetsaspektet også dekkes opp, er det å gå et mye langsommere alternativ. Ved å posisjonere Sykkelbyen Sandefjord som raskt og sunt, tar vi derfor en klar posisjon som ingen av konkurrentene kan ta fra oss. Samtidig passer posisjonen utmerket med sunnhetstrenden som i følge Pej-gruppen, vil bli enda sterkere i tiden fremover. 7. BEVIS Ved at Sykkelbyen Sandefjord tilrettelegger og gjør aktiviteter for å øke sykkelbruken på en motiverende måte, gir troverdighet og tillit. I tillegg viser satsningen på utbygging av sykkelveier at Sykkelbyen Sandefjord og kommunen tar sykling på alvor. Dette fungerer som bevis ovenfor målgruppen. 8. ROLLE Sykkelbyen Sandefjords rolle er å være en synlig, motiverende og positiv tilrettelegger for økt sykkelbruk i Sandefjord. Rett og slett inspirere og motivere innbyggerne i Sandefjord til å sykle mer! 9. TILTAK Det er flere gode tiltak som er gjennomført i løpet av de fem årene som Sykkelbyen Sandefjord har eksistert. Flere av disse ønsker vi å videreføre og fortsette med. Samtidig er det behov for å se på nye tiltak. Sykkelbyen Sandefjord har i løpet av femårsperioden oppnådd at veldig mange i byen kjenner til prosjektet. For å få flere av de som kjenner til Sykkelbyen, men som ikke sykler så mye i dag til å sykle mer, blir det derfor viktig å se på en holdningskampanje som kan motivere flere til å begynne å sykle. 9.1 Tiltak for hovedmålgruppen: HOLDNINGSKAMPANJE Vi ser av undersøkelser at den største motivasjonen for å sykle er mosjon og helse. Ekspertene påpeker at 30 min med trening pr dag er nok. I dette perspektivet er det perfekt å sykle til jobben og gjøre unna treningen samtidig. Veldig mange i Sandefjord har kort vei til jobb. Det er derfor viktig å utvikle en holdningskampanje som kommuniserer fordelene med sykkel ut til publikum på en god måte. Ulike vinklinger her kan være: - Vise kart med sirkler som viser km og minutter det tar å sykle til sentrum. Det kan tydeliggjøre de korte avstandene. - Det er raskere enn du tror - Unn deg selv frisk luft før arbeidsdagens starter. - Hva med 150 liter frisk luft før jobb? Se på luftopptak pr km.. - En gang i uka er bedre enn ingen? 7

8 - Bruke sykkelambassadører som står frem og forteller fordelene med å sykle Målet er å få flere til å tenke: Å ta sykkelen til og fra jobb går raskt, og i tillegg får jeg den mosjonen jeg trenger. Rett og slett raskt og sunt. For å få trøkk rundt denne kampanjen anbefaler vi at det kjøres en dominantpakke i Sandefjord Blad og på sb.no. I denne pakken får vi 10 halvsider + annonser på web for en totalsum på ,- Det gjør at budskapet blir godt synlig i perioden. I tillegg kan det settes opp plakater på strategiske steder som kommunen eier. I tillegg kan det kjøres presseoppslag med eksempelpersoner og stunt, eventuelt DM til husstandene i tillegg HVA ER RASKEST AV BIL OG SYKKEL Vi inviterer Sandefjords Blad med for å lage en sak om hva som er raskest av sykkel og bil fra en adresse i Sandefjord. Syklisten kan sykle fra dør til dør, mens billisten må stå i kø, parkere og så gå til jobb. Slik får vi godt frem fordelene ved å sykle til jobb. Her kan vi utfordre kjente personer i byen til å delta. For eksempel kan ordføreren utfordre en til duell for å skape ekstra oppmerksomhet. Presseoppslag i Sandefjords Blad LYS I MØRKE KAMPANJE Sammen med Politiet stanses syklister to mørke morgener på høsten, syklistene får utdelt lykt i stedet for bot. Dette er et tiltak som er kjørt tidligere med god PR-effekt. Vi ønsker å fortsette med denne aktiviteten. NRK Vestfold inviteres med for å dekke hendelsen direkte på radio Keep track KM-teller på APP Sykkelbyen kan videreutvikle eller henge seg på allerede eksisterende Apper som har motiverende måter å vise hvor lang tid det tar å sykle fra A til B. Og som i tillegg kartlegger og logger aktiviteten din. Mange vil sikkert bli overrasket over hvor kort tid det tar og bli motivert av å følge med på utviklingen sin. Informeres om i annonser, på nettsiden og presseoppslag i Sandefjords Blad WEBPANEL For å holde god dialog og få nyttige innspill foreslår vi å opprette et webpanel. Her inviterer vi syklister til å si sin mening i aktuelle spørsmål. Ved å opprette et webpanel hvor folk melder seg på, kan vi gjennomføre jevnlige undersøkelser på nett. Da får vi avdekket hva de mener om ulike saker som er viktige for Sykkelbyen Sandefjord 8

9 Folk oppfordres til å melde seg på via nettsiden til sykkelbyen og nettsiden til Sandefjord kommune i tillegg kan det kjøres annonse på Facebook. 9.2 Tiltak for sekundærmålgruppen: HELT GRØNN SKOLEVEI! Årlig aksjon rettet mot barneskolene. Hensikten er å få barneskolebarn til å gå, sykle eller ta bussen til og fra skolen hver dag. Dette har vært et vellykket tiltak. Det viser også de gode tilbakemeldingene fra lærerne. Aksjonen engasjerer og motiverer elevene. Informasjonsmateriell til skolene, informasjon til foreldre LYKTER TIL ET HELT SKOLETRINN Gratis sykkellykter til alle elevene på et helt skoletrinn. Dette har vært et vellykket tiltak som vi ønsker å fortsette med. Dette kan skapes enda mer fokus og oppmerksomhet rundt tiltaket. Her kan vi ha en markering der lysene blir montert på syklene samtidig med utdelingen. Informasjon til skolene og invitasjon til Sandefjords Blad for å dekke begivenheten HOLDNINGSKAMPANJE FOR UNGDOM Ungdomstrinn og Videregående Utvikle en holdningskampanje for ungdom på videregående skole som motiverer til sykkelbruk til og fra skolen. Her kan det fokuseres på ting som ungdommen er opptatt av, som: - Bruk sykkelen, så kan du sove lengre om morgenen - Sykling gir deg mosjonsbehovet som holder deg sprek - Ta deg raskere frem på sykkel - Bruk sykkelen til skolen, vinn premier Her må vi avgjøre kanaler etter at vi har utarbeidet kampanjen. Naturlig er annonser på nett, facebook, plakater på steder ungdommen ferdes og informasjon via skolene BMX - ARRANGEMENT For å trekke frem en annen side ved syklingen, kan det være lurt å lage et BMXarrangement. Her kan vi samarbeide med andre aktører som har sammenfallende interesser. Mulige samarbeidspartnere er SWAG kjeden som er representert med butikk på Hvaltorvet. Et slikt BMX arrangement i sentrum vil kunne inspirere ungdommen til å bruke sykkelen på andre måter og dermed sykle mer. Her kan det for eksempel arrangeres oppvisning enten på ramp i sentrum eller på et stort hopp med vannlanding. 9

10 Presseoppslag i Sandefjords Blad, plakater på skolene og i sportsbutikker CROSSBANE FOR BMX Norge har verdensmesteren i BMX. Det er et lite miljø som driver med BMX i Norge, men verdensmesteren på bane er norsk. Det kan med enkle midler opparbeides en crossbane for BMX på et strategisk sted da det stort sett kan lages av jord/sand og grus. Dette kan lokke til seg flere syklister og gjøre sykling kult for flere. Dette er et prosjekt som kan gjøres i samarbeid med flere andre aktører. Presseoppslag i Sandefjords Blad, plakater på skolene og i sportsbutikker 9.3 Tiltak for alle målgrupper: KLARGJØRINGSDAG Gratis sjekk og smøring av sykler i samarbeid med byens sykkelbutikker. Dette har vært et vellykket tiltak som folk opplever som positivt. Aktiviteten videreføres og gjennomføres i månedsskiftet april/mai. Aktiviteten informeres om på følgende måter: Annonser på facebook, Pressemelding til avisa, annonse i avis SANDEFJORD SYKKELFESTIVAL Sykkelbyen sponser Sandefjord Grand Prix og Sandefjordsrittet. Det er ønske om å fortsette som sponsor. I tillegg bør det se på om det er grep som kan gjøres for å bli enda synligere under arrangementet. Her må det utvikles en egen plan for dette. Aktiviteten informeres om på følgende måter: Sponsor med på alle flater som Sykkelfestivalen kommuniserer ut på SYKKELLANDSBYEN I forbindelse med Tour de France kommer TV2 til Sandefjord og sender innslag fra byen underveis i Tour sendingen. Dette er et bra opplegg som vi ønsker å fortsette med. Vi ønsker imidlertid å gjøre mer ut av dagene sykkellandsbyen er her. Her er det viktig å jobbe frem en egen plan for hvilke aktiviteter som kan inngå i denne landsbyen. Her trenger vi å jobbe ut ideer for å få til et bra konsept. Her er noen tiltak som kan bygges inn i sykkelandsbyen: - Sykkelorienteringsløp for familier med felles start og mål i Sykkellandsbyen - Sykkeltur til Gogstadhauen TV2 inviteres med på sykkeltur til Gogstadhaugen. En kokk er med og gir tips til god piknikmat for syklister. Piknikken skjer på Gogstadhaugen. - BMX-oppvisning i sentrum med landing i vannet for å gjøre spektakulære triks. Medieomtale i lokalmedia, annonse i avis, annonsering på Facebook 10

11 9.3.4 SYKKELPARKERING SANDEFJORD FOTBALL Sykkelparkering med vakter på hjemmekampene til Sandefjord Fotball. Det trekkes vinner av gavekort blant de som parkerer sykkelen. Vinnerloddet blir annonsert over speaker på stadion. Dette er et godt tiltak som vi ønsker å fortsette med. Være med på kampannonser, speaker på stadion, informasjon i SFs magasin Magiske øyeblikk, på SYKKELPARKERING PÅ FJORDFESTEN Sykkelparkering med vakter under Fjordfesten. Her samles svært mange mennesker. Det er derfor behov for å legge til rette for sykkelparkering. Sykkelbyen setter ut stativer på eget område og stiller med vakter. Medieoppslag i lokalavisen i forkant, informasjon i Fjordfestens materiell APP - SYKKELORIENTERINGSKART Lage en egen app med orienteringskart med innlagte poster og spørsmål. Medieoppslag i lokalavisen når Appen lanseres. 10. AKTIVITETSPLAN Av erfaring vet vi at sykkelsesongen er svært avhengig av været, men perioden april og ut oktober er den perioden av året hvor flest sykler. Aktivitetene til Sykkelbyen Sandefjord ligger derfor også i denne perioden. Det er lettest å motivere til sykkelbruk på våren. Motivasjon og holdningstiltak bør derfor legges til månedsskiftet april/mai. Aktivitet April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Klargjøringsdag Sykkelparkering SF Helt grønn skolevei Holdningskampanje Sykkellykt aksjon Sykkelparkering Fjordfesten Sykkellandsbyen TV2 Sandefjord Sykkelfestival *Grønn rute er aktuell tidsperiode for gjennomføring av tiltaket 11

12 10.1 Forslag til månedsplan med ukesoversikt Her er utkast som viser hvilke uker vi foreslår at de ulike hovedaktivitetene skal gjennomføres: Månedsplan for april: UKE 14 UKE 15 UKE 16 UKE 17 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Annonsering holdningskampanje SB og sb.no Hver dag Klargjøringsdag tors og lør Månedsplan for mai: UKE 18 UKE 19 UKE 20 UKE 21 Sykkelparkering SF søndag Søndag Annonsering holdningskampanje Hver dag Helt grønn skolevei Hver dag Hver dag Hver dag Hver dag Månedsplan for juni: UKE 22 UKE 23 UKE 24 UKE 25 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Helt grønn skolevei Hver dag Hver dag Månedsplan for juli: UKE 26 UKE 27 UKE 28 UKE 29 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Sykkellandsbyen TV2 Uke bestemmes senere Månedsplan for august: UKE 30 UKE 31 UKE 32 UKE 33 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Sandefjord sykkelfestival Uke bestemmes senere Fjordfesten Uke bestemmes senere Månedsplan for september: UKE 34 UKE 35 UKE 36 UKE 37 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Lykter til skoletrinn Månedsplan for oktober: UKE 40 UKE 41 UKE 42 UKE 43 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Sykkellykt-aksjon Dette er et utgangspunkt til månedsplaner, oversikten kan finjusteres når datoer for ulike arrangement og hendelser blir bestemt som Sykkellandsbyen, Fjordfesten, med mer. I tillegg legges det inn andre arrangementer underveis som ønskes gjennomført når disse blir avklart. 12

13 11. PR-PLAN Det er viktig å holde en god dialog med lokalmediene for å sørge for god omtale og oppmerksomhet for Sykkelbyen Sandefjords aktiviteter. Kontakten med lokalmediene bør derfor systematiseres. Det er som regel alltid vaktsjef som skal kontaktes først. Det er han eller hun som avgjør hvilke saker som skal dekkes. Har saken nyhetsverdi, finner vaktsjef en journalist som dekker saken. Sakene som Sykkelbyen Sandefjord har, bør være meget mulig å få på i avisen da de er samfunnsnyttige og relevante for avisens lesere. Aktivitet TID Medier Når skal avisen kontaktes Helt grønn skolevei Juni SB Avisen inviteres til premieutdeling på en utvalgt skole Sykkellandsbyen Juli TV2 og SB Underveis Sykkelparkering Aug SB Kontaktes to dager før på Fjordfesten Klargjøringsdag SB Kontaktes to dager før Sykkellykt aksjon Okt NRK Kontaktes fire dager før Vestfold Lykter til et skoletrinn SB Kontaktes to dager før 12. KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID Undersøkelser bekrefter at Sykkelbyen Sandefjord er godt kjent blant byens befolkning. At hele 82 % kjenner til Sykkelbyen Sandefjord er et meget høyt tall. I tillegg har det også vært en pen økning av personer som bruker sykkelen til og fra jobb i tiden Sykkelbyen Sandefjord har eksistert. Fortsatt er imidlertid potensialet til å få flere til å sykle stort. For å øke andelen av syklende ytterligere, mener vi at det nå er riktig å satse på en holdningskampanje som skal bidra til å få enda flere til å benytte sykkelen sin i det daglige. Vi anbefaler derfor at våren 2012 er startskuddet for denne kampanjen. Hvis Sykkelbyen Sandefjord går bredt ut med en motiverende kampanje på våren, støttet opp av flere andre aktiviteter, er vi sikre på at sykkelbruken vil øke utover mot sommeren. Og har folk først begynt å sykle, er sjansen stor for at de fortsetter med det over tid. 13

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012 Versjon: 18.12.12 Årsrapport 2012 Innledning Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Alta kommune. Hver av partene har investert kr 5 milllioner hver

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Rapport. Mobilitetsuka 2010

Rapport. Mobilitetsuka 2010 Rapport Mobilitetsuka 2010 16.-22. september Forord Dette er en rapport fra Europeisk Mobilitetsuke og Bilfri dag i Norge 2010. Den beskriver årets tema, hva Europeisk Mobilitetsuke er og en presentasjon

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker

VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker Innhold Hva har vi på hjertet? Del 1: Hvordan skal vi nå fram? Forberedelser 4 Innsikt i viktige dokumenter 4 Lobbyvirksomhet 4 Personlig

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

magasinet Beste sykkelstorby Natur fra sykkelsetet Forlenger livet Side 6 og 7

magasinet Beste sykkelstorby Natur fra sykkelsetet Forlenger livet Side 6 og 7 offentlig informasjon magasinet Bare en vei for syklingen i Kristiansand og Kristiansandsregionen oppover. Fra venstre: tre vinnere i Vintergrøntkampanjen - Vidar Pedersen, Kjell Tore Omland og Siri Grønness,

Detaljer

Kartleggingsrapport september 2011. Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder.

Kartleggingsrapport september 2011. Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder. Kartleggingsrapport september 2011 Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder. Det er ikke så mye som skal til, for å få til mye! (Rektor ved Byremo videregående skole) Innholdsfortegnelse

Detaljer