Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Mål 3. Kategori og marked 4. Differensiering og merkefordeler 5. Målgruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Mål 3. Kategori og marked 4. Differensiering og merkefordeler 5. Målgruppe"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Mål 3. Kategori og marked 3.1 Bil 3.2 Buss 3.3 Sykkel 4. Differensiering og merkefordeler 5. Målgruppe 5.1 Hovedmålgruppe 5.2 Sekundærmålgruppe 6. Posisjonering 7. Bevis 8. Rolle 9. Tiltak 9.1 Tiltak for hovedmålgruppen 9.2 Tiltak for sekundærmålgruppen 9.3 Tiltak for alle målgrupper 10. Aktivitetsplan 10.1 Forslag til månedsplan med ukesoversikt 11. PR plan 12. Konklusjon og videre arbeid 2

3 1. INNLEDNING 75% av befolkningen i Sandefjord bor innenfor en radius av 3 km fra sentrum. Bosetningsmønsteret gjør det derfor mulig for svært mange å benytte seg av sykkelen i det daglige. I tillegg er topografien i byen også gunstig med tanke på sykkelbruk. Sykkelbyen Sandefjord ble opprettet i 2006 og er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune. Rollen var å øke andelen av befolkningen som benyttet sykkelen i det daglige, men med hovedfokus på sykling til og fra jobb. I 2006 var det 6 % som opplyste at de syklet til og fra jobb. Fem år senere, i 2011, er denne andelen steget til 9 % av befolkningen i Sandefjord. I tillegg opplyser 82 % i Sandefjord at de kjenner til Sykkelbyprosjektet. Det tyder på at informasjonen fra Sykkelbyen når frem til befolkningen. Sykkelsesongen i Norge følger været. Selv om enkelte sykler året rundt, følger de fleste sesongen som strekker seg fra når snøen går på våren i april til oktober/november. Det er derfor innenfor denne tidsperioden av året at Sykkelbyen Sandefjord har størst mulighet til å påvirke befolkningen til å sykle mer. 2. MÅL I 2014 skal Sykkelbyen Sandefjord ha oppnådd følgende: Sykkelandelen av samtlige turer skal være 10 % Sykkelandelen av turer under 3 km skal være 20 % Syklistene skal oppleve det som enkelt, trygt og attraktivt å sykle i Sandefjord Et viktig virkemiddel for å oppnå målene, er å gjennomføre gode informasjonstiltak som motiverer til økt sykkelbruk. 3. KATEGORI OG MARKED Sykkelbyen Sandefjord har som målsetning å få flere til å sykle. For å få til dette er det derfor nødvendig at flere folk i Sandefjord endrer sine transportvaner og går over til å bruke sykkel i stedet for bil og buss. De største konkurrentene til sykkelbruk er derfor bil og buss. 3.1 Bil Fordelen til bil er at du: - Slipper å ta hensyn til været - Tar deg raskt fra A til B - Krever ingen fysiske anstrengelser - Tar deg dit du vil når du vil 3

4 Ulemper til bil er: - Kostnadsaspektet, det er dyrt i innkjøp og drift - Køståing og parkeringsutfordringer - Du får ikke frisk luft og mosjon 3.2 Buss Fordelen til bussen er at du: - Tar deg fra A til B uten fysiske anstrengelser - Relativt rimelig kostnadsmessig - det krever lite fysisk anstrengelse Ulempene til bussen er: - Du må forholde deg til rutetabeller og gitte tidspunkter - Bussene tar ofte omveier fra A til B - Du må ofte gå et stykke i tillegg 3.3 Sykkel Fordelen til sykkel som transportmiddel i Sandefjord, er: - Tar deg raskt dit du vil på grunn av korte avstander i Sandefjord - Dekker opp behovet for mosjon, noe som er bra for helsen - Du kan sette deg på sykkelen og tråkke i vei til det tidspunktet du vil - Et rimelig transportmiddel å bruke, siden de aller fleste allerede har sykkel - Er sunt og gir deg frisk luft - Du får oppleve årstidene på nært hold, men fuglesang og lukter - Gir frihetsfølelse Ulempene til sykkel er: - Det krever fysisk innsats for å komme fremover - Det krever at du kler deg etter været - Du må tilpasse farten og klærne slik at du ikke blir for svett 4. DIFFERENSIERING OG MERKEFORDELER Når vi legger til grunn at de fleste sykkelturene er korte og gjøres i nærmiljøet, ser vi flere områder hvor sykkel skiller seg positivt ut i forhold til de andre transportformene. Disse fordelene er poengtert i kapittel 3 ovenfor. Nå vi sammenligner fordelslisten med hva folk svarer i undersøkelser om hva de synes er det viktigste når de sykler, finner vi merkefordelene. Da ser vi at sykling differensierer seg fra konkurrentene og skiller seg ut ved at: Sykling dekker opp både transportbehovet og mosjonsbehovet på en rask og rimelig måte. 5. MÅLGRUPPER 75% av befolkningen i Sandefjord bor innenfor en radius av 3 km fra sentrum. Bosetningsmønsteret gjør det derfor mulig for svært mange å benytte seg av sykkelen i det daglige. Målinger viser at det er ca 9 % som benytter sykkel til og fra arbeid og studier. Dette er et tall som vi ønsker å øke ytterligere i årene fremover. 4

5 Både med tanke på helse og trafikkavvikling, er det viktig å få flere til å benytte sykkelen til og fra jobb. Derfor har transportsyklisten vært hovedmålgruppen til Sykkelbyen Sandefjord fra oppstarten av prosjektet. Dette vil også for neste periode være hovedmålgruppen. 5.1 Hovedmålgruppe: Transportsyklisten til og fra jobb Det er gjennomført flere undersøkelser som kartlegger hva som gjør at folk sykler til jobb. Her følger litt nøkkelinnsikt om målgruppen som er viktig når tiltak skal utvikles og gjennomføres: Sykkelen er et bevisst valg - De aller fleste i denne gruppen har tilgang til andre transportmidler, men har valg sykkelen bevist som sitt transportmiddel. Tid og mosjon er viktig - Den viktigste motivasjonen for å sykle, er at det er raskt og at det gir mosjon. Sikkerheten tas på alvor - I undersøkelser kommer det frem at 70 % bruker hjelm og 80% opplyser at de bruker lys. Det tilsier at syklistene tar sikkerheten på alvor. Flere menn enn kvinner sykler - Undersøkelser viser at det er flere menn enn kvinner som benytter sykkel i det daglige. Sykkelturene gjøres i nærmiljøet - De aller fleste sykkelturene er korte, under 10 km. Det viser at når avstanden blir for lang, velges andre transportmidler. De som ikke sykler: Det kan være interessant å vite hvorfor folk ikke sykler til jobb. De hyppigste grunnene til å ikke sykle, er at det er langt eller at de trenger bilen i jobbsammenheng. Det er imidlertid interessant at alle som ikke sykler har en sykkel stående. Så potensialet for å få de til å sykle mer, er der. Siden det er flere menn som sykler, tyder det på at flere kvinner enn menn som leverer barn i barnehage/skole. Og som handler på vei hjem. Hva skal til for å få flere til å sykle mer: Den viktigste grunnen folk oppgir for å sykle mer, er mosjon. 5.2 Sekundær: Skoleelever Skoleelever barneskoletrinnet Det er viktig å få inn gode sykkelvaner hos barna tidlig. Skoleelever på barnetrinnet er derfor en viktig målgruppe for Sykkelbyen Sandefjord. Her følger litt nøkkelinnsikt om målgruppen som er viktig når tiltak skal utvikles og gjennomføres: Sykling er lystbetont - De synes det er moro å sykle Lærevillige - De er lyttende og hører på hva læreren sier Sikkerhet er naturlig - De har et naturlig forhold til å bruke hjelm Nye i trafikken - De er ferske i trafikken på egenhånd Tilhørighet - De er stolte av klassen og skolen sin Nyvunnet frihet - sykkel gir dem stor mobilitet og frihetsfølelse Lek og transport - sykkelen brukes til både lek og transport 5

6 Skoleelever - ungdomsskole og videregående Det har vært fokus på barneskolene til nå, dette ønsker vi å fortsette med. I tillegg kan det være interessant å se på tiltak ovenfor ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. I denne aldersgruppen er det flere som går over til å bruke buss istedenfor sykkel. Flertallet her har en helt annen tilnærming til sykkel enn på barnetrinnet. Her er noen trekk ved denne målgruppen: Gruppementalitet - De er opptatt av hva andre synes er kult Sykkelhjelm er flaut - Sykkelhjelm er teit for mange og ødelegger sveisen Mindre aktive - Mange faller fra idrett og annen fysisk aktivitet i ungdomsårene Har stort transportbehov - De ønsker å være uavhengige og komme seg rundt De er opptatt av utseende - I tenårene blir de mer opptatt av kropp og utseende Avstandene øker - Skolen ligger for mange lenger unna hjemmet spesielt på vgs Sove lengre De er lengre oppe om kvelden og ønsker å sove mer om morgenen 6. POSISJONERING Det er viktig at Sykkelbyen Sandefjord tar en posisjon som tydeliggjør og skiller sykkel fra de andre transportformene. Posisjonen må være troverdig og gi mening for målgruppen. Ut fra fordelene ved å sykle som vi har vært innom tidligere, er tid og mosjon viktige drivere for folk. Vi mener derfor at folk i Sandefjord skal tenke på sykling og Sykkelbyen Sandefjord som den raske og sunne transportformen. København-baserte PEJ-gruppen SCANDINAVIAN TREND INSTITUTE er ledende innen trendforskning i Norden. Ser vi på hva PEJ gruppen sier om sykling i tidsperspektivet 2012 til 2015, ser vi at sunnhet går igjen som en viktig trend(sitatene er på dansk): Den store interesse for sunhet, helse og mindre operasjoner betyder også at sundhetsreiser er i stigning Jagten på sundhet er et prestisjeprosjekt: jo sundere man er, desto bedre lever man opp til tidens ideal. På sin vis er sunhet blitt et buzzword, der altid kan benyttes som vindende argument. Pendelere med lang transporttid har svært ved at nå det hele og efterspørger praktiske løsninger, det nyeste er cycelservice på jernbanestasjonen Overordnet er princippet om at bidrage personligt selvfølgelig er godt, og samtidig er det let og ukompliceret, for man gør det jo selv. Man kan eksempelvis droppe bilen til fordel for sin cykel. Ønsket posisjon hos Målgruppen blir da: Sykkelbyen Sandefjord - raskt og sunt 6

7 Dette er en posisjon som skiller seg distinkt ut fra andre transportmidler som buss og bil på grunn av sunnhetsaspektet som disse to konkurrentene ikke har. Ser vi på posisjonen i forhold til det å gå på beina, der sunnhetsaspektet også dekkes opp, er det å gå et mye langsommere alternativ. Ved å posisjonere Sykkelbyen Sandefjord som raskt og sunt, tar vi derfor en klar posisjon som ingen av konkurrentene kan ta fra oss. Samtidig passer posisjonen utmerket med sunnhetstrenden som i følge Pej-gruppen, vil bli enda sterkere i tiden fremover. 7. BEVIS Ved at Sykkelbyen Sandefjord tilrettelegger og gjør aktiviteter for å øke sykkelbruken på en motiverende måte, gir troverdighet og tillit. I tillegg viser satsningen på utbygging av sykkelveier at Sykkelbyen Sandefjord og kommunen tar sykling på alvor. Dette fungerer som bevis ovenfor målgruppen. 8. ROLLE Sykkelbyen Sandefjords rolle er å være en synlig, motiverende og positiv tilrettelegger for økt sykkelbruk i Sandefjord. Rett og slett inspirere og motivere innbyggerne i Sandefjord til å sykle mer! 9. TILTAK Det er flere gode tiltak som er gjennomført i løpet av de fem årene som Sykkelbyen Sandefjord har eksistert. Flere av disse ønsker vi å videreføre og fortsette med. Samtidig er det behov for å se på nye tiltak. Sykkelbyen Sandefjord har i løpet av femårsperioden oppnådd at veldig mange i byen kjenner til prosjektet. For å få flere av de som kjenner til Sykkelbyen, men som ikke sykler så mye i dag til å sykle mer, blir det derfor viktig å se på en holdningskampanje som kan motivere flere til å begynne å sykle. 9.1 Tiltak for hovedmålgruppen: HOLDNINGSKAMPANJE Vi ser av undersøkelser at den største motivasjonen for å sykle er mosjon og helse. Ekspertene påpeker at 30 min med trening pr dag er nok. I dette perspektivet er det perfekt å sykle til jobben og gjøre unna treningen samtidig. Veldig mange i Sandefjord har kort vei til jobb. Det er derfor viktig å utvikle en holdningskampanje som kommuniserer fordelene med sykkel ut til publikum på en god måte. Ulike vinklinger her kan være: - Vise kart med sirkler som viser km og minutter det tar å sykle til sentrum. Det kan tydeliggjøre de korte avstandene. - Det er raskere enn du tror - Unn deg selv frisk luft før arbeidsdagens starter. - Hva med 150 liter frisk luft før jobb? Se på luftopptak pr km.. - En gang i uka er bedre enn ingen? 7

8 - Bruke sykkelambassadører som står frem og forteller fordelene med å sykle Målet er å få flere til å tenke: Å ta sykkelen til og fra jobb går raskt, og i tillegg får jeg den mosjonen jeg trenger. Rett og slett raskt og sunt. For å få trøkk rundt denne kampanjen anbefaler vi at det kjøres en dominantpakke i Sandefjord Blad og på sb.no. I denne pakken får vi 10 halvsider + annonser på web for en totalsum på ,- Det gjør at budskapet blir godt synlig i perioden. I tillegg kan det settes opp plakater på strategiske steder som kommunen eier. I tillegg kan det kjøres presseoppslag med eksempelpersoner og stunt, eventuelt DM til husstandene i tillegg HVA ER RASKEST AV BIL OG SYKKEL Vi inviterer Sandefjords Blad med for å lage en sak om hva som er raskest av sykkel og bil fra en adresse i Sandefjord. Syklisten kan sykle fra dør til dør, mens billisten må stå i kø, parkere og så gå til jobb. Slik får vi godt frem fordelene ved å sykle til jobb. Her kan vi utfordre kjente personer i byen til å delta. For eksempel kan ordføreren utfordre en til duell for å skape ekstra oppmerksomhet. Presseoppslag i Sandefjords Blad LYS I MØRKE KAMPANJE Sammen med Politiet stanses syklister to mørke morgener på høsten, syklistene får utdelt lykt i stedet for bot. Dette er et tiltak som er kjørt tidligere med god PR-effekt. Vi ønsker å fortsette med denne aktiviteten. NRK Vestfold inviteres med for å dekke hendelsen direkte på radio Keep track KM-teller på APP Sykkelbyen kan videreutvikle eller henge seg på allerede eksisterende Apper som har motiverende måter å vise hvor lang tid det tar å sykle fra A til B. Og som i tillegg kartlegger og logger aktiviteten din. Mange vil sikkert bli overrasket over hvor kort tid det tar og bli motivert av å følge med på utviklingen sin. Informeres om i annonser, på nettsiden og presseoppslag i Sandefjords Blad WEBPANEL For å holde god dialog og få nyttige innspill foreslår vi å opprette et webpanel. Her inviterer vi syklister til å si sin mening i aktuelle spørsmål. Ved å opprette et webpanel hvor folk melder seg på, kan vi gjennomføre jevnlige undersøkelser på nett. Da får vi avdekket hva de mener om ulike saker som er viktige for Sykkelbyen Sandefjord 8

9 Folk oppfordres til å melde seg på via nettsiden til sykkelbyen og nettsiden til Sandefjord kommune i tillegg kan det kjøres annonse på Facebook. 9.2 Tiltak for sekundærmålgruppen: HELT GRØNN SKOLEVEI! Årlig aksjon rettet mot barneskolene. Hensikten er å få barneskolebarn til å gå, sykle eller ta bussen til og fra skolen hver dag. Dette har vært et vellykket tiltak. Det viser også de gode tilbakemeldingene fra lærerne. Aksjonen engasjerer og motiverer elevene. Informasjonsmateriell til skolene, informasjon til foreldre LYKTER TIL ET HELT SKOLETRINN Gratis sykkellykter til alle elevene på et helt skoletrinn. Dette har vært et vellykket tiltak som vi ønsker å fortsette med. Dette kan skapes enda mer fokus og oppmerksomhet rundt tiltaket. Her kan vi ha en markering der lysene blir montert på syklene samtidig med utdelingen. Informasjon til skolene og invitasjon til Sandefjords Blad for å dekke begivenheten HOLDNINGSKAMPANJE FOR UNGDOM Ungdomstrinn og Videregående Utvikle en holdningskampanje for ungdom på videregående skole som motiverer til sykkelbruk til og fra skolen. Her kan det fokuseres på ting som ungdommen er opptatt av, som: - Bruk sykkelen, så kan du sove lengre om morgenen - Sykling gir deg mosjonsbehovet som holder deg sprek - Ta deg raskere frem på sykkel - Bruk sykkelen til skolen, vinn premier Her må vi avgjøre kanaler etter at vi har utarbeidet kampanjen. Naturlig er annonser på nett, facebook, plakater på steder ungdommen ferdes og informasjon via skolene BMX - ARRANGEMENT For å trekke frem en annen side ved syklingen, kan det være lurt å lage et BMXarrangement. Her kan vi samarbeide med andre aktører som har sammenfallende interesser. Mulige samarbeidspartnere er SWAG kjeden som er representert med butikk på Hvaltorvet. Et slikt BMX arrangement i sentrum vil kunne inspirere ungdommen til å bruke sykkelen på andre måter og dermed sykle mer. Her kan det for eksempel arrangeres oppvisning enten på ramp i sentrum eller på et stort hopp med vannlanding. 9

10 Presseoppslag i Sandefjords Blad, plakater på skolene og i sportsbutikker CROSSBANE FOR BMX Norge har verdensmesteren i BMX. Det er et lite miljø som driver med BMX i Norge, men verdensmesteren på bane er norsk. Det kan med enkle midler opparbeides en crossbane for BMX på et strategisk sted da det stort sett kan lages av jord/sand og grus. Dette kan lokke til seg flere syklister og gjøre sykling kult for flere. Dette er et prosjekt som kan gjøres i samarbeid med flere andre aktører. Presseoppslag i Sandefjords Blad, plakater på skolene og i sportsbutikker 9.3 Tiltak for alle målgrupper: KLARGJØRINGSDAG Gratis sjekk og smøring av sykler i samarbeid med byens sykkelbutikker. Dette har vært et vellykket tiltak som folk opplever som positivt. Aktiviteten videreføres og gjennomføres i månedsskiftet april/mai. Aktiviteten informeres om på følgende måter: Annonser på facebook, Pressemelding til avisa, annonse i avis SANDEFJORD SYKKELFESTIVAL Sykkelbyen sponser Sandefjord Grand Prix og Sandefjordsrittet. Det er ønske om å fortsette som sponsor. I tillegg bør det se på om det er grep som kan gjøres for å bli enda synligere under arrangementet. Her må det utvikles en egen plan for dette. Aktiviteten informeres om på følgende måter: Sponsor med på alle flater som Sykkelfestivalen kommuniserer ut på SYKKELLANDSBYEN I forbindelse med Tour de France kommer TV2 til Sandefjord og sender innslag fra byen underveis i Tour sendingen. Dette er et bra opplegg som vi ønsker å fortsette med. Vi ønsker imidlertid å gjøre mer ut av dagene sykkellandsbyen er her. Her er det viktig å jobbe frem en egen plan for hvilke aktiviteter som kan inngå i denne landsbyen. Her trenger vi å jobbe ut ideer for å få til et bra konsept. Her er noen tiltak som kan bygges inn i sykkelandsbyen: - Sykkelorienteringsløp for familier med felles start og mål i Sykkellandsbyen - Sykkeltur til Gogstadhauen TV2 inviteres med på sykkeltur til Gogstadhaugen. En kokk er med og gir tips til god piknikmat for syklister. Piknikken skjer på Gogstadhaugen. - BMX-oppvisning i sentrum med landing i vannet for å gjøre spektakulære triks. Medieomtale i lokalmedia, annonse i avis, annonsering på Facebook 10

11 9.3.4 SYKKELPARKERING SANDEFJORD FOTBALL Sykkelparkering med vakter på hjemmekampene til Sandefjord Fotball. Det trekkes vinner av gavekort blant de som parkerer sykkelen. Vinnerloddet blir annonsert over speaker på stadion. Dette er et godt tiltak som vi ønsker å fortsette med. Være med på kampannonser, speaker på stadion, informasjon i SFs magasin Magiske øyeblikk, på SYKKELPARKERING PÅ FJORDFESTEN Sykkelparkering med vakter under Fjordfesten. Her samles svært mange mennesker. Det er derfor behov for å legge til rette for sykkelparkering. Sykkelbyen setter ut stativer på eget område og stiller med vakter. Medieoppslag i lokalavisen i forkant, informasjon i Fjordfestens materiell APP - SYKKELORIENTERINGSKART Lage en egen app med orienteringskart med innlagte poster og spørsmål. Medieoppslag i lokalavisen når Appen lanseres. 10. AKTIVITETSPLAN Av erfaring vet vi at sykkelsesongen er svært avhengig av været, men perioden april og ut oktober er den perioden av året hvor flest sykler. Aktivitetene til Sykkelbyen Sandefjord ligger derfor også i denne perioden. Det er lettest å motivere til sykkelbruk på våren. Motivasjon og holdningstiltak bør derfor legges til månedsskiftet april/mai. Aktivitet April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Klargjøringsdag Sykkelparkering SF Helt grønn skolevei Holdningskampanje Sykkellykt aksjon Sykkelparkering Fjordfesten Sykkellandsbyen TV2 Sandefjord Sykkelfestival *Grønn rute er aktuell tidsperiode for gjennomføring av tiltaket 11

12 10.1 Forslag til månedsplan med ukesoversikt Her er utkast som viser hvilke uker vi foreslår at de ulike hovedaktivitetene skal gjennomføres: Månedsplan for april: UKE 14 UKE 15 UKE 16 UKE 17 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Annonsering holdningskampanje SB og sb.no Hver dag Klargjøringsdag tors og lør Månedsplan for mai: UKE 18 UKE 19 UKE 20 UKE 21 Sykkelparkering SF søndag Søndag Annonsering holdningskampanje Hver dag Helt grønn skolevei Hver dag Hver dag Hver dag Hver dag Månedsplan for juni: UKE 22 UKE 23 UKE 24 UKE 25 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Helt grønn skolevei Hver dag Hver dag Månedsplan for juli: UKE 26 UKE 27 UKE 28 UKE 29 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Sykkellandsbyen TV2 Uke bestemmes senere Månedsplan for august: UKE 30 UKE 31 UKE 32 UKE 33 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Sandefjord sykkelfestival Uke bestemmes senere Fjordfesten Uke bestemmes senere Månedsplan for september: UKE 34 UKE 35 UKE 36 UKE 37 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Lykter til skoletrinn Månedsplan for oktober: UKE 40 UKE 41 UKE 42 UKE 43 Sykkelparkering SF Søndag Søndag Sykkellykt-aksjon Dette er et utgangspunkt til månedsplaner, oversikten kan finjusteres når datoer for ulike arrangement og hendelser blir bestemt som Sykkellandsbyen, Fjordfesten, med mer. I tillegg legges det inn andre arrangementer underveis som ønskes gjennomført når disse blir avklart. 12

13 11. PR-PLAN Det er viktig å holde en god dialog med lokalmediene for å sørge for god omtale og oppmerksomhet for Sykkelbyen Sandefjords aktiviteter. Kontakten med lokalmediene bør derfor systematiseres. Det er som regel alltid vaktsjef som skal kontaktes først. Det er han eller hun som avgjør hvilke saker som skal dekkes. Har saken nyhetsverdi, finner vaktsjef en journalist som dekker saken. Sakene som Sykkelbyen Sandefjord har, bør være meget mulig å få på i avisen da de er samfunnsnyttige og relevante for avisens lesere. Aktivitet TID Medier Når skal avisen kontaktes Helt grønn skolevei Juni SB Avisen inviteres til premieutdeling på en utvalgt skole Sykkellandsbyen Juli TV2 og SB Underveis Sykkelparkering Aug SB Kontaktes to dager før på Fjordfesten Klargjøringsdag SB Kontaktes to dager før Sykkellykt aksjon Okt NRK Kontaktes fire dager før Vestfold Lykter til et skoletrinn SB Kontaktes to dager før 12. KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID Undersøkelser bekrefter at Sykkelbyen Sandefjord er godt kjent blant byens befolkning. At hele 82 % kjenner til Sykkelbyen Sandefjord er et meget høyt tall. I tillegg har det også vært en pen økning av personer som bruker sykkelen til og fra jobb i tiden Sykkelbyen Sandefjord har eksistert. Fortsatt er imidlertid potensialet til å få flere til å sykle stort. For å øke andelen av syklende ytterligere, mener vi at det nå er riktig å satse på en holdningskampanje som skal bidra til å få enda flere til å benytte sykkelen sin i det daglige. Vi anbefaler derfor at våren 2012 er startskuddet for denne kampanjen. Hvis Sykkelbyen Sandefjord går bredt ut med en motiverende kampanje på våren, støttet opp av flere andre aktiviteter, er vi sikre på at sykkelbruken vil øke utover mot sommeren. Og har folk først begynt å sykle, er sjansen stor for at de fortsetter med det over tid. 13

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 21 Forord Sandefjord kommune gir for første gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Jeg kjører grønt. Du parkerer bilen vi gir deg garantert gevinst!

Jeg kjører grønt. Du parkerer bilen vi gir deg garantert gevinst! Jeg kjører grønt Du parkerer bilen vi gir deg garantert gevinst! Hvorfor Ville det, tenke det, ønske det men gjøre det??? Målgruppe: Du som bruker bil til jobben! Hvem kan delta?... Du som - vanligvis

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005

HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 Hovedmål 1: Økt sykkelbruk i Sandnes (flere syklede kilometer) - mindre forurensing - bedre helse Delmål 1: - økt trafikksikkerhet, opplæring, nyanlegg og vedlikehold

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Sykkelbyprosjektet i Region sør

Sykkelbyprosjektet i Region sør Hvorfor, hva og hvordan? Sykkelbyprosjektet i Region sør Nullvekstmålet i Nasjonal transportplan Bymiljøavtaler i de store byene Foto: Signe Gunn Myre 01.12.2015 Sykkelbysamling Fevik Strategisk hovedplan

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle?

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Hvordan skal vi få til å øke andel syklister fra 4% til 8%? Hvilken strategi skal velges og er vi på vei mot målet? Tekna: Transport- og trafikkanalyser

Detaljer

Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran. Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran. Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen Lurt! Helse

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

HANDLINGSSKAPENDE KAMPANJER - BARN OG UNGE

HANDLINGSSKAPENDE KAMPANJER - BARN OG UNGE HANDLINGSSKAPENDE KAMPANJER - BARN OG UNGE Innhold 1 Økonomiske rammer... 3 2 Tiltak... 3 2.1 Alle barn sykler grunnleggende sykkelopplæring... 3 2.2 På farta til skolen skaper sykkelglede og friske barn...

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014

Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014 Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014 Planlegging av kommunikasjonstiltak mot prioriterte målgrupper for deltakende byer, Statens vegvesen og samarbeidsparter Utarbeidet av

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Medlem i European Cycling Federation nettverk «Scientists for cycling» Leder i organisasjon På sykkel i Telemark

Medlem i European Cycling Federation nettverk «Scientists for cycling» Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Michel Fouler (Fransk) Medlem i European Cycling Federation nettverk «Scientists for cycling» Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Atypisk frivillig organisasjon som jobber hovedsakelig med barn og

Detaljer

Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009

Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009 Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009 Forord For første gang foreligger det et sykkelregnskap for Kristiansandsregionen. Formålet med å utarbeide et sykkelregnskap er å evaluere og synliggjøre

Detaljer

SMART KAMP- SAMSPILL FOR MINDRE UTSLIPP FRAMDRIFTSRAPPORT VÅREN 2014

SMART KAMP- SAMSPILL FOR MINDRE UTSLIPP FRAMDRIFTSRAPPORT VÅREN 2014 SMART KAMP- SAMSPILL FOR MINDRE UTSLIPP FRAMDRIFTSRAPPORT VÅREN 2014 400 sykler med nye setetrekk og Tesla til lading- Skagerak Arena 9.juni 2 Innhold 1. STATUS-AKTIVITETER OG TILTAK... 4 1.1 ADMINISTRASJON-ORGANISASJON...

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen «Bruksanvisning» Trafikkagent - appen Appen kan lastes ned på AppStore, Play og Marked Place. Lenke til nedlastning av appen ligger på www.trafikkagenten.no Foreldre og elever må gjerne laste ned appen

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Hvordan får vi flere til å sykle?

Hvordan får vi flere til å sykle? Hvordan får vi flere til å sykle? Signe Gunn Myre Kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen Region sør Kilder: TØI Helsedepartementet Ajzen & Fishbein Statens vegvesen Å velge sykkel framfor bil Hvordan

Detaljer

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media Mediemanual Råd og tips i omgang med media Det er forskjell på medier Hovedkategorier Lokalavisa nær og viktig Regionsavisa har et regionalt blikk Riksaviser mer kritisk, høy terskel Sektoravis fokus på

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje Miljøpedagogisk samling 10. September Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje 7 grunner for å velge sykkel Bevegelsesfrihet Sykkel gir

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober Vær smart og la din bedrift delta i SMART til jobben- aksjonen 2014! Nå kan DU og DIN bedrift være med på SMART til jobben-aksjonen 2014. SMART til jobben er et

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Informasjon om prosjektet Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 - En høystandard, direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk En

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Reisevaner kan endres Hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand

Reisevaner kan endres Hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand Reisevaner kan endres Hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand Arvid Strand Sentrale mål i areal- og transportpolitikken Reduserte klimagassutslipp Økte andeler av transporten

Detaljer

Pre-Teen Cup on bike

Pre-Teen Cup on bike Pre-Teen Cup on bike 1 Målsetting Skape sykkelentusiasme og stimulere til aktivitet på øvre del av barneskolen. Gi skolene en mulighet for at flere barn kan komme i aktivitet. Fremme/bevisstgjøre gode

Detaljer

Samspillskampanjen - Del veien

Samspillskampanjen - Del veien 2013 2016 Samspillskampanjen - Del veien Signe Gunn Myre - prosjektleder 1 Kort om meg Signe Gunn Myre Prosjektleder for Har også jobbet med Bilbelte- og fartskampanjen Har en Master i kommunikasjon og

Detaljer

Strategi for Reiserådgivning i Miljøpakken. Reiserådgivning skal bidra til at miljøvennlige reisemåter er en selvfølge i Trondheim

Strategi for Reiserådgivning i Miljøpakken. Reiserådgivning skal bidra til at miljøvennlige reisemåter er en selvfølge i Trondheim Strategi for Reiserådgivning i Miljøpakken Reiserådgivning skal bidra til at miljøvennlige reisemåter er en selvfølge i Trondheim 12.01.2017 Strategi for reiserådgivning Initiativ fra TK Bredt sammensatt

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister

ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister Driften i 2014: 2013 var et svært aktivt år med etablering av flere informasjonstiltak og mye kursvirksomhet. 2014 ble et enda mer aktivt år da informasjonstiltakene

Detaljer

Bente Beckstrøm Fuglseth Prioritering av myke trafikanter i New York

Bente Beckstrøm Fuglseth Prioritering av myke trafikanter i New York Bente Beckstrøm Fuglseth Prioritering av myke trafikanter i New York 16.05.2013 Prioritering av myke trafikanter i New York Gjøre sykkel mer attraktivt Sykkeltiltak en pakke med tiltak Delt ut 50 000 gratis

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Kommunikasjonsbyrået Spring Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Bakteppet Det store bildet Nåsituasjon Kiwanis distrikt Norden har i dag 1340 medlemmer, utviklingen i antall medlemmer

Detaljer

«Sundhedsøkonomi» (Helsegevinst av mosjon som syklist) Henrik Duus Senioringeniør (Sykkelkoordinator) Statens vegvesen, Region Sør, Norge

«Sundhedsøkonomi» (Helsegevinst av mosjon som syklist) Henrik Duus Senioringeniør (Sykkelkoordinator) Statens vegvesen, Region Sør, Norge «Sundhedsøkonomi» (Helsegevinst av mosjon som syklist) Henrik Duus Senioringeniør (Sykkelkoordinator) Statens vegvesen, Region Sør, Norge Tema.. Statens vegvesen, www.vegvesen.no Sykkelbynettverket, www.sykkelby.no

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Kropp og sinn 19. september 2014

Kropp og sinn 19. september 2014 Kropp og sinn 19. september 2014 Dette er Danske Bank Oslo Maraton Første gang arrangert i 1981 Fra løpsfest til folkefest Over 25 000 deltakere (2014) Kulturelle innslag rundt hele løypa Maraton, halv-maraton,

Detaljer

Samspillskampanjen - Del veien. Signe Gunn Myre - prosjektleder Samspillskampanjen Del veien

Samspillskampanjen - Del veien. Signe Gunn Myre - prosjektleder Samspillskampanjen Del veien 2013 2016 Samspillskampanjen - Del veien Signe Gunn Myre - prosjektleder 1 Innhold i presentasjonen Bakgrunn for kampanjen Eksempler på kreative løsninger Resultater så langt Nytt kampanjeskilt Planer

Detaljer

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad - intro Kystby sør i Norge 22 000 innbyggere, 2 500 studenter, 1800 hytter, øker sommer Rederier, teknologi, hagebruk, service, handel, turisme

Detaljer

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland 2 sykkelbyer i Oppland: Gjøvik og Lillehammer Felles styringsgruppe m representanter fra: Fylkeskommune Statens

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Markedsføringsplan 2011

Markedsføringsplan 2011 Markedsføringsplan 2011 Prosessen Klart uttrykt ønske fra klubbene om nødvendigheten av markedsføring Øremerking av markedsmidler fra salg av VTG materiell Mediebyrå undersøkelse av holdninger til golf

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging og

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022)

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) visa TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) Levanger kommune Verdal kommune Sammenheng med andre planer Levanger og Verdal ble medlemmer i 2012 Sykkelby Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal gåstrategi. Miljøseksjonen. Alf Støle

Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal gåstrategi. Miljøseksjonen. Alf Støle Nasjonal gåstrategi Alf Støle Miljøseksjonen Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen sin visjon: På veg for et bedre samfunn Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2219 Statens vegvesen vil

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena, mulighetenes teater Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena er Norges nye storstue for innendørs sykkelsport. Et mulighetens teater for unge,

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE Øke den fysiske aktiviteten i hele befolkningen, med spesiell vekt på barn og unge. Stimulere til aktivitet i Skoler/barnehager FYSAK inn i faste former og forankret hos ledelsen i skolen Fokus på FYSAK

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

RAPPORT. Drammen 06.05.14. Region sør Drammen kontorsted 16.05.14

RAPPORT. Drammen 06.05.14. Region sør Drammen kontorsted 16.05.14 RAPPORT Drammen 06.05.14 Region sør Drammen kontorsted 16.05.14 Sammendrag: 06.mai 2014 arrangerte Statens vegvesen i samarbeid med Buskerudbysekretariatet et seminar om forholdet mellom drift og vedlikehold

Detaljer

Oppsummering av europeisk mobilitetsuke i Sandnes og Stavanger 16 22.09.2008

Oppsummering av europeisk mobilitetsuke i Sandnes og Stavanger 16 22.09.2008 Oppsummering av europeisk mobilitetsuke i Sandnes og Stavanger 16 22.09.2008 Ved årets arrangement var det ønske om å spre arrangementene over flere dager isteden for å ha en markering hver by slik som

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

VTG-markedsføringsmateriell 2016

VTG-markedsføringsmateriell 2016 VTG-markedsføringsmateriell 2016 NGF har også i 2016 tilrettelagt tiltak for klubber som ønsker bistand til å markedsføre VTGopplæringen. Følgende løsninger/tjenester/materiell er tilgjengelig fra uke

Detaljer

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse!

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé Kort om Edison Wolfram er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé er å få andres til å vokse. Strategi og merkevarebygging Konseptutvikling og strategisk kommunikasjon Teknologi

Detaljer

Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien

Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien Hvorfor? Sykkelbruken øker Foto: Solveig Jentoft 18.02.2014 Samspillskampanjen Hvorfor? Flere trener på sykkel 18.02.2014

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Aktivitetstips Sykkel

Aktivitetstips Sykkel Aktivitetstips Sykkel 2 Aktivitetstips Sykkel På de neste sidene finner du korte beskrivelser av en rekke friluftsaktiviteter knyttet til sykler og sykling: Trafikkregler og sykkelvett Stell, vedlikehold

Detaljer

Budskapsformidling 2

Budskapsformidling 2 Mediehåndtering Budskapsformidling 2 Kommunikasjonsmodell 3 Kommunikasjon er ikke alltid lett 4 Bruk av media Å forstå behovene og arbeidsmetodene til journalister er viktig hvis Diabetesforbundet ønsker

Detaljer