Riktig rektor? Sjansespillet som avgjør ditt barns skolegang. Humor & Lønnsomhet. Jon Morten Melhus - begeistring i utviklings- og endringsprossesser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riktig rektor? Sjansespillet som avgjør ditt barns skolegang. Humor & Lønnsomhet. Jon Morten Melhus - begeistring i utviklings- og endringsprossesser"

Transkript

1 Riktig rektor? Sjansespillet som avgjør ditt barns skolegang FUG - Foreldrekonferansen, Gardermoen Humor & Lønnsomhet Jon Morten Melhus - begeistring i utviklings- og endringsprossesser

2 Hvordan holde entusiasmen og kvaliteten oppe i krevende tider? Humor og Lønnsomhet Jon Morten Melhus

3 Hvem er jeg? Jon Morten Melhus Siviløkonom NHH Bred ledererfaring: Reklamebyråer Headhunting Den Norske Opera Radio 1 Mot i Brøstet Stig og Stein idélaboratorium Bedriftsrådgiver Begeistring som konkurransefortrinn Styrearbeid Entertainer Forlag Skrik-parodier, Joker, Sex Pistols Oslo 1977, Sid s Norwegian Romance in Trondheim 1977

4 Papir- og ebøker på

5 Om begeistrende skoler: Hva skaper begeistring på jobben? Hva er skolens tre kritiske suksessfaktorer? Hva skaper begeistrende skoler?

6 Hva er et team? En gruppe er et team i den grad den har mål eller oppgaver som medlemmene er gjensidig avhengige av hverandre for å løse Teamet må ha et mål noe annet enn summen av enkeltmedlemmenes mål Gjensidig avhengighet har ikke mulighet til å realisere målet alene har mulighet for å spenne ben på hverandre har mulighet for å få et resultat som man ikke hadde fått med mindre man samarbeider med hverandre

7 Hvorfor har vi dårlige skoler? for lite penger og ressurser dårlig lærerutdannelse dårlige lærerlønninger myndighetene pålegger lærere og skolene for mange krav og oppgaver for lite fokus på karakterer Eller...? for mye fokus karakterer åpne klasseromløse undervisningslokaler tradisjonelle lukkede klasseromsløsninger uengasjerte foreldre glasurgenrasjonens barn som mangler oppdragelse, disiplin, pliktfølelse etc etc

8 Rektor Frank Klinkby, Leksvik Videregående: Rengjøringspersonalet er også en del av det pedagogiske personalet på en skole. 2000: Skolen nedleggingstruet Helt avgjørende at alle måtte være med i prosessen: det hjelper ikke å lage nye strukturer hvis man ikke greier å bryte ned eller endre den gamle kulturen. viktig å unngå at det utvikler seg elitegrupper i omstillings-arbeidet, derfor måtte alle stå sammen om dette løftet. Forandringene i fornyelsesprosjektet skulle være gjennomgripende på tre hovedområder: den faglige og pedagogiske praksis organiseringen av personalet de fysiske forholdene i bygninger og klasserom. Alt måtte forandres. Samtidig.

9 Rev alle vegger vi kunne rive Revolusjonerende pedagogisk plattform utviklet, aldri vært gjort tilsvarende i Norge Stor fleksibilitet i studieplanenes sammensetning krevde omfattende tverrfaglig samarbeid mellom lærerne - som er en forutsetning for at skolen skal utvikle seg som en lærende organisasjon Lærerne gav rektor disposisjonsrett over arbeidstiden Lærerne hadde arbeidsplasser sammen med elevene Flere elever, måtte utvide lokalene: Kjøpte fabrikkbygning Kjøpte restaurant for å drive restaurantog matfagene Undervisning utenfor klasserommet

10 Skapte netto tilflytting til Leksvik 2005: Demonstrasjonsskole Fra 2 til 7 linjer Doblet elevtallet Søkere fra hele landet Karakterene blant de beste i fylket, og skolen i øverste sjikt også på det nasjonale plan. 1 % dropout Vi ønsker så inderlig at våre elever skal lykkes.

11 Riktig rektor?

12 Hva skaper begeistring på jobben?

13 AMIGO skaper begeistring på jobben 1. Anerkjennelse - ros, bekreftelse, se og bekreft hverandre 2. Mestring - tilstrekkelig til utfordres, men ikke mer enn at det beherskes 3. Inspirerende og tydelige mål - som motiverer og engasjerer 4. Glede og humor - å ha det gøy og raust i hverdagen 5. Oss: Vi-følelse og involvering - opplevelse av lagånd, å jobbe sammen, å være en del av en gruppe

14

15 Sunn og usunn humor

16

17 + Sunn & usunn humor Sunn humor Usunn humor komikk galgenhumor selvironi Nøytral humor absurd nonsens ironi satire sarkasme parodi Vi ler med andre Vi ler av andre

18 AMIGO skaper begeistring på jobben 1. Anerkjennelse - ros, bekreftelse, se og bekreft hverandre 2. Mestring - tilstrekkelig til utfordres, men ikke mer enn at det beherskes 3. Inspirerende og tydelige mål - som motiverer og engasjerer 4. Glede og humor - å ha det gøy og raust i hverdagen 5. Oss: Vi-følelse og involvering - opplevelse av lagånd, å jobbe sammen, å være en del av en gruppe

19 Anerkjennelse: Tilbakemeldingskultur? Hyppig og moderne kommunikasjon? Hensiktsmessig kommunikasjon? Stolthet og feiring? Se hverandre? Hva er god ledelse hos oss? AMIGO hos oss? Mestring: Hva er talentet mitt og hvordan får jeg brukt det? Kompletterende teamarbeid? Systematisk kunnskapsog kompetanseutvikling? Sosial kompetanse? Positiv tenking? Inspirerende mål: Attraktive mål og ambisjoner? Visjonære mål? Aksepterte delmål? Modus operandi? Delaktighet? Kvalitative mål? Kortsiktige og langsiktige mål? Hvordan måles og kommuniseres utviklingen? Glede og humor: Lekenhet og latter i hverdagen? Gleder vi hverandre? Takles motgang med aggresjon eller galgenhumor? Humor i kreativitet og utviklingsarbeid? Opplever kunden humor og glede i møte med oss? Sunn eller usunn humor? Oss: Vi-følelse/involvering: Inkluderer vi? Optimal involvering og delegering? Drives vi av visjon og verdier? Velfungerende lagarbeid internt i og mellom avdelinger? Åpenhet og deling? Snille & rause - empati og omsorg? Trygg eller utrygg - tillitsfull eller beregnende? Finner man anledninger for begeistring i arbeidshverdagen?

20 ANLEDNINGER FOR BEGEISTRING I heisen Planleggings møtet Første 4 min når lagt meg Første møte ny kollega Budsjettmøtene Lønnsforhandlinger A M I G O Talent utviklingssamtalene I Arbeidssituasjorommet klasse- 1 Feiringer Motivere meg selv Fredagskaffen Første 4 min på jobb Øvrige treffpunkt annet menneske P&U samtale Ledermøtet Korrigerings -samtalen planlegging Intern- Foreldremøtet Arbeidssituasjon 2 Prosjekt møtet Egenutvikling Kantine besøket Møte kollega i gangen Intro-uken ny kollega Møter Kunde med eksterne møter Strategi møtene Innovasjon Teamarbeidet Resepsjonen Brevet Talent kartlegging Forhandlerkonferansen Resultatoppfølgings Egen arbeids- salgsplanlegging møtet Rekruttering Forhandlingsmøtet en Første 4 min hjemme A M I G O

21 Begeistringsbarometeret Riksdekkende undersøkelse blant arbeidstakere Humor og Lønnsomhet ans/tns Gallup Begeistringsledelse Egenbegeistring Produktivitet Kunde-/brukerlojalitet

22 Begeistringsledelse Faglig: Din nærmeste leder - legger til rette, slik at du får gjort jobben din - får frem det beste i sine medarbeidere - oppmuntrer deg til å videreutvikle deg i jobben - er stimulerende å jobbe for Sosialt/emosjonelt: Din nærmeste leder - sørger for at dine meninger blir tatt hensyn til - sprer arbeidsglede rundt seg - har stor respekt for deg - sørger for at det er god stemning på jobben

23 Egenbegeistring, produktivitet og kunde-/brukerlojalitet Faglig begeistring: Du føler at du lykkes i jobben din Du opplever at jobben din er meningsfull Du utvikler deg personlig og faglig i jobben din Emosjonell egenbeistring: Det er mye humor og latter på din arbeidsplass Du har muligheten til å ha det gøy på jobben mesteparten av tiden Du føler ofte begeistring på jobben Produktivitet: Mål og tidsfrister som er satt for arbeidet til din enhet blir overholdt Samme feil eller tabber ikke blir gjentatt flere ganger på rad i din enhet Deres kunder/brukere opplever at det dere leverer har høy kvalitet Kunde-/brukerlojalitet: Henvendelser fra kunder/brukere blir løst raskt og effektivt Du har stor tro på virksomhetens mål og visjoner Deres kunder/brukere er svært godt fornøyd med det dere leverer

24 Begeistringsledelse er lønnsomt Leders emosjonelle begeistringsledelse 55 Samlet begeistringsledelse Leders faglige begeistringsledelse Emosjonell egenbegeistring Samlet Egenbeistring + 66% Faglig egenbegeistring Produktivitet +38%.76 Kunde-/ brukerlojalitet +42%

25 Effekten av økt begeistringsledelse: Når Begeistringsledelsen øker fra lav (<20%) til høy (>80%): Begeistringsleder % +65% +51% +53% U-begeistringsleder emosjonell egenegeistring faglig egenbegeistring kunde-/ brukerlojalitet produktivitet

26 Hvor ofte har du måttet gå ut i korttidssykefravær pga belastninger i jobben - det siste halve året? 1-2 ganger 3-4 ganger 30 Sykefravær i % % ,25 Svært høy Begeistringsledelse 23,20 Svært lav %

27 Begeistringsledelse og grad av stress/helseplagenivå Stressnivå -> 14 Høy Begeistringsledelse 28 Lav %

28 Du opplever at din nærmeste leder har nok tid til deg når du trenger ham/henne Emosjonell egenbegeistring Faglig egenbegeistring +61% +64% Lite tid Nok tid

29 Slik blir du begeistringsleder på : Se Bli sett Involvér

30 Begeistringsledelse SE observér anerkjenn bekreft Begeistrings leder BLI SETT tydelighet tilstedeværelse tilgjengelighet INVOLVÉR inkludér lytte aktivt nysgjerrig

31 Tre kritiske faktorer i skolen: Skoleieren Rektoren Læreren

32 Oppskriften på en bedre norsk skole: Enda høyere kvalitet på skoleeier som ansetter, støtter og utvikler enda bedre rektorer

33 Vi intervjuet rektorene ved: Røyse Skole, Hole Gamlebyen Skole, Oslo Lyse Montressori, Oslo Løkeberg Ungdomskole, Bærum Ringstabekk Ungdomskole, Bærum Borge Ungdomskole, Fredrikstad Brusetkollen skole og ressurssenter, Asker Hemne Videregående, Kyrksæterøra Horten Videregående Ullern Videregående, Oslo Sandefjord Videregående

34 Leif Østli, Borge ungdomsskole

35 Pål Riis, Ullern videregående skole

36 Flere rektorsitater Lærerne kom i snitt 8 min for sent til undervisningen. Det utgjør hele engelskundervisningen i løpet av et år. Og så snakker man om at det for lite ressurser i skolen? - Leif Østli, Borge Det finnes ikke mange nok gode ledere til alle norske skoler, rektor trenger støtte fra skoleeier. Thomas Kofoed, Brusetkollen skole og ressurssenter Jeg er veldig bevisst på å skjerme lærerne, trykket fra nærmiljøet, foreldrene, mediene og myndighetene. Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole Læreren blir motivert av å undervise. Vi må ta bort en del av det administrative rasket som ikke har noe med undervisningen å gjøre. Erik Tidemann Jørgensen, Sandefjord vgs

37 Vi spurte foreldre, lærere og elever: Hva skal denne skolen være? Pål Riis, Ullern vgs Rektors oppgave er å holde fokus på visjonen og fremtiden, - glem det leie her og nå, få tak i det gode i livet, se fremover. Thomas Kofoed, Brusetkollen skole og ressurssenter Ingen motsetning mellom å tenke resultatorientert og tenke dannelse og omsorg for den enkelte. Ole Lehdal, Hemne vgs Det er barnemishandling i skolen når elever gruer seg til skoledagen fordi de ikke mestrer. - Solfrid Grøndahl, Røyse skole Ingen barn våkner opp og tenker at I dag skal jeg sparke og slå Christine Borge, Løkeberg skole Vi utdanner færre halliker og langere nå enn før. Leif Østli, Borge og Jordal skoler Noen rektorsitater

38 Karin Eger, Gamlebyen skole

39 Solfrid Grøndahl, Røyse skole

40 Erik Tidmann Tidemann Jørgensen, Sandefjord videregående skole Sandefjord videregående skole

41 Christine Borge, Løkeberg skole

42 Bjørn Bolstad, Ringstabekk ungdomsskole

43 Ole Ledahl, Hemne Videregående Hemne videregående skole Åpnet i? Antall elver:? Antall ansatte:? Hjemmeside: MED GALSKAP PÅ TIMEPLANEN 134

44 KRITERIER FOR «DEN GODE LÆRER» VED HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE: Faglig kompetanse Tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner for å kunne formidle, veilede og legge til rette for hver enkelt elevs utvikling, og for å kunne bruke alle sider ved faget på en meningsfull måte Didaktisk kompetanse Kunnskap og dyktighet i å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring for å skape stimulerende læringsmiljø, og evne til å improvisere og bruke varierte arbeidsformer Sosial kompetanse Evne og vilje til å ta elever på alvor, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og andre i og utenfor skolesamfunnet. Evne til å lytte og gi konstruktive tilbakemeldinger og vise omsorg og omtanke Yrkesetisk kompetanse Vise i praktisk handling lojalitet og forpliktelse i forhold til fellesskapsverdier, og vise evne og vilje til å realisere skolens verdiplattform Lederkompetanse Utvise godt lederskap gjennom å lede elever og klasser i et læringsfellesskap Endrings- og utviklingskompetanse Evne og vilje til å ta imot veiledning og å kunne reflektere over egen praksis for å sikre profesjonell utvikling både for seg selv og skolen Engasjement Evne og vilje til å skape og vise engasjement i sitt daglige virke i formidler- og veilederrollen

45 Riktig rektor: SER: Ansvarliggjør, ser og involverer lærerne Observerer, følger opp og støtter den enkelte lærer Korrigerer uønsket adferd Den enkelte elevs læring er skolens kjernevirksomhet Fokus på å takle mangfoldet blant elevene BLIR SETT: Etablerer felles visjon: Svaret på hvorfor jeg går på jobb Strukturer og systemer som hindrer privatpraktisering Fokuserer på resultater og utvikling hos lærere og elever INVOLVERER: Skaper inkluderende prosesser (lærere, foreldre, elever) Stimulerer til en lærende team-organisasjon Involverer elevene i evalueringen av undervisningen (VGD)

46 Hva er felles for de gode rektorene? Ingen ber om mer penger. Ingen klager over dårlige lærere. Alle ser, blir sett og involverer. Alle fremhever tydelighet. Alle fokuserer på samarbeid, glede, felles mål og visjon. Alle rektorene tør å være sjef, prioritere, ta beslutninger og korrigere uønsket atferd. Og sørger for at hele skolen er fokusert på møtet mellom lærer og den enkelte elev

47 Hva er felles for de gode rektorene? Møtet mellom lærer og den enkelte elev

48 Riktig rektor er latterlig lurt. Jon Morten Melhus tlf Bøker kr. 300/500

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

TANKEN. Sykefravær. påvirker resultatet. Telefonsvareren din suger...! Dine medarbeidere er viktigere enn dine kunder!

TANKEN. Sykefravær. påvirker resultatet. Telefonsvareren din suger...! Dine medarbeidere er viktigere enn dine kunder! NR 03 : 2010 ÅRGANG 7 KR 69,- Dine medarbeidere er viktigere enn dine kunder! Telefonsvareren din suger...! Kan du nekte religiøst betont arbeidsantrekk? Sykefravær mangel på god ledelse? Dag Erik Pedersen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 44 32 16 Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 Friminutt med Åsne Havnelid 24 Med ryggen i helspenn 38 Fulgte drømmen til Piemonte 44 Nytt fra Norden 48 I bokhylla 58 «Du må skape trygghet og utvikle det

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Ledelse i sannhetens øyeblikk: Hvilke ledere lykkes i omstilling?

Ledelse i sannhetens øyeblikk: Hvilke ledere lykkes i omstilling? 24. Januar 2012 Ledelse i sannhetens øyeblikk: Hvilke ledere lykkes i omstilling? FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE, Norsk Sykepleierforbund Lisbeth Øyum, seniorforsker SINTEF Teknologi og samfunn, Gruppe for

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

En valuering av et utviklingsarbeid i Re kommune

En valuering av et utviklingsarbeid i Re kommune Er AI og ART smart? En valuering av et utviklingsarbeid i Re kommune Eksamensoppgave ved AI studiet ved Høgskolen i Buskerud 12/13, Skrevet av Vidar Bugge Hansen, Elisabeth S. Paulsen, Wenche Veum Bue,

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer