t 3/ Z)ci~13 un-octri5 ohc)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)"

Transkript

1 Til Kommunene på Helgeland Dønna Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av om kommunal driftsstøtte for Alle MON kommunene i vårt kjerneområde; Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Nesna, Lurøy og Rødøy innvilget kommunale driftstilskudd for 2010, 2011 og Dette er vi svært glade for. Noen av kommunene har valgt å legge 5- årsavtalen inn i sine økonomiplaner, mens noen gjør enkeltvedtak hvert år. Norsk Helgeland Landbruksrådgiving Solfiellsjøen, 8820 Dønna Tlf: Faks: Org,nr.: NO MVA t 3/ Z)ci~13 un-octri5 ohc) PutACIN ' - roux, Dessverre ble det i 2013 ikke gitt tilskudd fra Alstahaug kommune, samt at Leirfjord og Nesna gjorde avkorting i sin tildeling. I tabellen nedenfor vises en oversikt over utviklingen i tildeling de siste årene: Tilskudd Antall medl Tilskudd prkontor medlemtillegg Herøy Innvilget Omsøkt Innvilget Innvilget Innvilget Alstahaug leirfjord Dønna Nesna Lurøy Rødøy Meløy Træna Rana Hemnes Hattfjelldal Grane vefsn Vevelstad Vega Brønnøy Sømna Bindal SUM

2 Norsk Helgeland Landbruksrådgiving Søknad 2014 Styret i NLR Helgeland vedtok i møte den at det skal sendes søknad om driftstilskudd til alle kommunene også for I tabellen på forrige side er det gitt en oversikt over antall medlemmer fordelt på kommunene pr , samt omsøkt beløp fra hver kommune for Vekstsesongen 2013 ble en krevende sesong for mange, og vi har hatt betydelige oppdrag i forhold til vinterskader og rådgiving i grovforproduksjonen. Vi er bekymret for at manglende finansiering skal svekke næringens tilbud for rådgiving innen våre arbeidsfelt. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er blitt en vel etablert rådgivingsorganisasjon etter fusjon mellom Midt-Helgeland forsøksring, Nord-Helgeland forsøksring og Økoringen Helgeland, og har vært operativ siden Vårt kjerneområde innenfor tradisjonell landbruksrådgiving dekker 8 kommuner; Rødøy, Træna, Lurøy, Nesna, Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy. Vi har også noen medlemmer i Vevelstad og Meløy. I tillegg driver vi økologisk veiledning med hele Helgeland som nedslagsfelt i tråd med Økoringen Helgeland sitt tidligere virkeområde. Vi har bygget opp et bredt tjenestetilbud og driver med rådgiving innenfor stadig nye fagfelt. Vi samarbeider godt med andre rådgivingsorganisasjoner og aktører innenfor landbruksnæringen. Vedlagt er vår årsmelding for 2012, der vår virksomhet er godt dokumentert både gjennom virksomhetsrapport og arbeidsplan Vi har pr medlemmer som fordeler seg som vist i tabellen på side 7 i Årsmelding for Medlemstallet er stabilt, og frafallet oppveies i stor grad av nyinnmeldinger. Formål Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har som formål, innen Helgelandskommunene, Å utvikle kunnskap innen økologisk og konvensjonelt landbruk og tilgrensende områder Og stille kunnskap til rådighet for medlemmene etter medlemmenes behov Samt å skape gode landbruksmiljø og bidra til å fremme det faglige miljøet i distriktet Landbruksrådgivingen skal legge særlig vekt på å utvikle og tilby kompetanse på nye fagfelt og på fagfelt i sterk utvikling. I tillegg til tradisjonelle rådgivingstjenester tilbyr vi derfor stadig flere tjenester innenfor økologisk rådgiving og rådgiving innen byggteknisk planlegging er under utvikling. Fra januar 2010 har vi tilbudt økonomisk rådgiving. Landbruksrådgivingen skal fremme et miljø- og ressursvennlig landbruk der produksjonen er mest mulig basert på lokale ressurser, og der det er viktig å stimulere til samspill mellom jord, mikroorganismer, planter, dyr og mennesker.

3 Norsk Helgeland Landbruksrådgiving Organisering Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er eid av medlemmene (alle som driver næring innen landbruk i ringens distrikt kan bli medlemmer). Vi har en oppslutning på over 70 %. Organisasjonen styres av et styre på 5 medlemmer og en ansatterepresentant. Reidun Sletten fra Brønnøy er styrets leder. Yngve Herigstad fra Alstahaug er styrets nestleder og Helge Kongsvik (Lurøy), Svein Olsen (Leirfjord) og Geir Tønder (Nesna) er øvrige styremedlemmer. Gunnar Forbord er ansatterepresentant i styret. Rådgivingstjenesten har 5 dyktige ansatte fordelt på 4 stillinger og 4 kontorsteder: Tone Andersen, daglig leder, kontorsted Dønna 40 % stilling. Marit Dyrhaug, landbruksrådgiver, kontorsted Tjøtta, 100 % stilling. Wolfgang Dohrn, landbruksrådgiver, kontorsted Tjøtta, 100 % stilling. Kjell Arne Augustsen, landbruksrådgiver hovedansvarlig for økologisk rådgiving, kontorsted Brønnøy, 50 % stilling. Gunnar Jarle Forbord, landbruksrådgiver hovedansvar for økonomisk rådgiving, kontorsted Nesna, 100 % stilling. I tillegg har vi ansatt Steve Saltermark i 25 % prosjektstilling. Personalsituasjonen er stabil, og hele staben har vært med siden Dette er et bemanningsnivå som er høyst nødvendig for kunne initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter innen landbruket på Helgeland. Vi ønsker å være en pådriver for næringsutvikling innen landbruket, både innen tradisjonell landbruksproduksjon og tilleggsnæringer, i tillegg til å betjene våre medlemmer tilfredsstillende med generell produksjonsveiledning og utarbeiding av nødvendige planer innen gjødsling, plantevern, kulturlandskapsskjøtsel osv. Vi legger vekt på å ha en desentralisert kontorstruktur i vårt område for best mulig å betjene våre kunder der de bor. Finansiering Vår virksomhet finansieres hovedsakelig av medlemskontingent og annen medlemsbetaling, rammetilskudd over jordbruksavtalen, kommunale tilskudd og prosjekttilskudd. De siste 10 årene har det vært en utvikling der rammetilskuddet har gått relativt kraftig ned, mens medlemskontingent/medlemsbetaling og prosjektfinansiering har økt. De kommunale tilskuddene utgjør nå ca 15 % av inntektene og er av avgjørende betydning for rådgivingstjenestens videre drift. Vi søker med dette våre kommuner om tilskudd for Søknaden sendes for ordens skyld også de kommunene som alt har vedtatt å legge søknaden inn som 5-års avtale i sine økonomiplaner. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland søker med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor Dønna kommune om kr ,- i driftstilskudd for Vi kommer gjerne på møter i de politiske organer for å orientere nærmere om vår organisasjon og drift dersom dette er ønskelig. Vi har stor tro på landbruksnæringen Helgeland og ønsker å bidra til en positiv utvikling i tiden som kommer. på Med hilsen Tone Andersen Daglig leder Reidun Sletten Styreleder

4 Norsk Landbruksrådgiving Helgetand A V p c) NORGE P.P. PORTO BETALT posten Dette bladet sendes til : Årsmelding årsm 03.april 2013!

5 IP t -r4

6 3 Innhold Styrelederen har ordet s. 3 Innkalling til årsmøte 2012 s. 4 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding 2012 s. 6 Virksomheten i 2012 s. 8 Regnskap for 2012 s. 12 Budsjett for 2013 s. 18 Arbeidsplan for 2013 s. 20 Styreleder har ordet Vi har lagt 2012 bak oss og er godt i gang med årets aktiviteter. Årsmeldingen er et tilbakeblikk og en oppsummering over et innholdsrikt år med masse faglig aktivitet til beste for bonden og landbruket på Helgeland. Jeg er imponert over bredden i kompetansen og det faglige tilbudet som NLR Helgeland kan presentere og tilby sine medlemmer. En stor del av arbeidet er knyttet til grovftir og grovfôrbaserte produksjoner og økonomi, innen både konvensjonell og økologisk drift. Det er også godt driv i utviklingsarbeidet innen frukt og bær, og skjøtsel og kulturlandskap. Vi har fått med oss en ny medarbeider, og teamet teller nå seks medarbeidere som alle har lagt ned en stor innsats for et godt rådgivningstilbud i enheten. Arbeidet med å definere Arktisk landbruk er i gang i Nord-Norge. Med det settes søkelyset på den matkvalitet og det mangfold landsdelen kan bidra med innen matproduksjon. At mat fra nord blir løftet opp og fram når det gjelder kvalitet og særpreg, er positivt for alle som driver med matproduksjon, og bidrar til økt forståelse for hvor viktig matproduksjonen er. Det blir en utfordring for oss å gripe de muligheter for vår region som blir knyttet til satsingen rundt dette begrepet. Med vennlig hilsen Reidun Sletten

7 4 innkalling til årsmøte 7n1 Nytt medlem i valgkomiteen med personlig varamedlem: Geir Strandheim med vara Trond MPhus Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland onsdag 3. april kl på Rica Hotel i Sandnessjøen Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen 3. Styrets årsmelding og regnskap for Styrets forslag til: 5. Valg Budsjett for 2013 Arbeidsplan for 2013 Valg av styremedlemmer Valg av leder Valg av personlige varamedlemmer til styret Valg av revisor 6. Innkomne saker Valg av ny representant i valgkomiteen med vara Godtgjørelse til leder og styremedlemmer Revisor: HL Økonomiservice foreslås gjenvalgt Godtgjøring til styret og styreleder: Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelser i 2013: Møtegodtgjørelsen kr 1800,- pr møtedag uendret Godtgjørelse til styreleder på kr ,- pr år økning på kr 2 000,- fra kr 8 000,- i For valgkomiteen Trond Mehus, Frode Hopstad og Harald Jakobsen. De ansattes representant velges av og blant de ansatte. Gunnar Forbord overtok som de ansattes representant i styret etter avholdt årsmøte i Kl Mat og prat Valgkomiteens forslag Representanter til styret: Yngve Herigstad, Alstahaug - gjenvalg Svein Olsen, Sundøy - gjenvalg Geir, Tønder, Nesna - ny Leder: Reidun Sletten - gjenvalg Årsmøtelunsj sponses av vår samarbeidspart Helgeland Sparebank NB! Påmelding til tone.andersen&lr.no eller mob innen 02.april Personlige varamedlemmer til styret: Tommy Bjørkan for Yngve Herigstad - gjenvalg Knut Lied for Svein Olsen - gjenvalg Ivar Thoresen for Geir Tønder - gjenvalg

8 5 Introduksjon til fagforedrag "Overvintringsskader" Årets vinter startet med en lang periode med barfrost som har gitt mye tele. Kombinert med perioder med mye regn, og frost om hverandre, er det fare for overvintringsskader mange steder. Med våronna rett rundt hjørnet vil vi med årsmøteforedraget sette fokus på dette problemet, og tiltak vi kan sette i verk for å begrense skadeomfanget. "Prosjektarbeid og feltarbeid i NLR Helgeland" En stadig større del av inntektene i NLR Helgeland kommer gjennom prosjektarbeid. Det er imidlertid viktig for oss at prosjektene vi utvikler / deltar i skal komme våre medlemmer til god og gi kunnskap som våre medlemmer har nytte av. Vi vil derfor benytte anledningen til å presentere noen av våre største prosjekter. Vi vil også presentere 2 nye forsøk vi vil sette i gang i Prosjektene vi i denne omgang vil fokusere på er: Forprosjekt for produksjon av Arktiske bær v / Kjell Arne Augustsen Økologiske beitedyr i unike kulturlandskap v/ Kjell Arne Augustsen Bedre Grovforøkonomiprosjektet v / Gunnar Forbord Invitasjon t I fagforedrag Vi har i år gleden av å invitere til fagfored rag, samt presentasjon av noen av våre prosjekter og forsøksfelt etter endt årsmøte på Rica Hotell Sandnessjøen kl "Overvintringsskader" Faktorer som påvirker overvintringa Været vinteren Fare for overvintringsskader våren 2013 Såvarer og tiltak Foredragsholder: Marit Dyrhaug, NLR Helgeland "Prosjektarbeid og feltarbeid i NLR Helgeland" Våre rådgivere presenterer våre viktigste prosjekter / feltforsøk Wolfgang Dohrn presenterer forsøksfeltene: Frøblandinger til eng for sauebeiting i kombinasjon med slått. Demonstrasjonsfelt med våtsåing for vedlikehold av eng bruk av slepeslange gjødselspreder med såaggregat. Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

9 6 Styrets årsmelding 2012 Landbruksrådgivineens tillitsvalgte Tillitsvalgt 1 styret Innvalgt år Reidun Sletten - leder 2009 Yngve Herigstad - nestleder 2011 Vidar Mehus 2009 Svein Olsen 2011 Helge Kongsvik 2010 Gunnar Forbord 2012 Personlige vara til styret Innvalgt år Kristian Hines 2010 Tommy Bjørkan 2011 Ivar Thoresen 2010 Knut Lied 2009 Gunnvald Pedersen 2010 Kjell Arne Augustsen 2009 Valgkomite Innvalgt år Christina Evjenth 2012 Frode Hopstad 2011 Harald Jakobsen 2012 Personlige vara valgkomite Innvalgt år Trond Mehus 2012 Johnny Albertsen 2011 Steinar Hoff 2012 Revisor: HL Økonomiservice AS. Styrets arbeid Det har vært 4 styremøter i 2012, og 18 saker er behandlet. Styrets saker har for en stor del dreid seg om økonomistyring, arbeidsplanlegging, personalarbeid og strategiplanarbeid. Årsmøtet ble holdt på Nesna den 21. mars medlemmer, 4 ansatte og 1 jordbrukssjef deltok på årsmøtet. Medlemskap i organisasjoner Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er medlem i Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Landbruksrådgiving Nord, samt NHO. Representasjon Reidun har deltatt på følgende møter: Samling i NLR Nord i Bodø mars Årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen mars Personalsamling på Tjøtta den 25. september Daglig leder / styreledersamling under kursuka på Gardermoen den november Personale og miljø NavnStillings Marit Dyrhaug100 Tone Andersen40 Kjell Arne Augustsen 50 Wolfgang Dohrn100 Gunnar Forbord100 Steve Saltermark25 Ansatt fra ansatte er fordelt på 4 kontorer lokalisert til Nesna (Gunnar), Dønna (Tone), Tjøtta (Marit og Wolfgang) og Brønnøy (Kjell Arne). Steve er ansatt i prosjektstilling på 25 % lokalisert til Brønnøy. Totalt sykefravær har vært 9 dager. Det er 0,9 % av arbeidstiden. Tone har vært styrets kasserer, og Gunnar har vært styrets sekretær. Organisasjonens virksomhet innebærer ingen forurensingsfare for det ytre miljø. Medlemmer Ved utgangen av 2012 var det 319 medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland. Dette er en nedgang på 1 siden utgangen av medlemmer har meldt seg inn i NLR Helgeland i løpet av året, 14 medlemmer har meldt seg ut og på fire bruk har det vært brukerskifte i Det var 10 støttemedlemmer ved utgangen av året; AS Landmaskin, HL Økonomiservice AS, og Yara, i tillegg til samarbeidsavtaler med Felleskjøpet og Helgeland Sparebank. 5 privatpersoner er også støttemedlemmer.

10 7 økonomisk støtte Våre vertskommuner har gitt oss til sammen kr ,- i økonomisk støtte i av 18 kommuner har støttet vår virksomhet i Sandnessjøen 04. mars 2013 Reidun Sletten Styreleder Yngve Herigstad nestleder Kommune Medlemmer Støttebeløp Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Nesna Lurøy Rødøy Meløy 5 0 Træna 1 0 Vevelstad 3 0 Vega 2 0 Brønnøy 3 0 Bindal Sømna 4 0 Vefsn Hattfjelldal 4 0 Hemnes Rana 2 0 SUM Svein Olsen Styremedlem Vidar Mehus Styremedlem Helge Kongsvik styremedlem Gunnar Forbord ansatterepresentant Videre drift Styret i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland ser positivt på den videre driften. Med flere ansatte og mer utfyllende kompetanse er vi i stand til å gi relevant rådgiving på stadig nye områder. Selv om det er krevende å skaffe finansiering til den økte driften, gir flere ansatte større rom for å kunne ta på seg uforutsette oppdrag og prosjektrelaterte oppgaver til beste for medlemmene. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har i sitt fjerde driftsår hatt driftsoverskudd. Betydelige prosjektinntekter er nå sikret for årene som kommer, tjenestetilbudet har økt, og nye muligheter ligger foran oss. Vi ønsker å være en samarbeidsorientert organisasjon, med fokus på våre medlemmers beste. Arktiske bærdager i Brønnøy: Bringebærproduksjon i tunnel

11 Virksomheten i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland i 2012 Ansattes deltakelse på eksterne møter og kurs Landbrukspolitisk møte i Sandnessjøen ang ny Matmelding; Marit, Gunnar og Steve deltok Kurs i "Dynamisk rådgiving" med dansk landbruksrådgiving, på Gardermoen. Gunnar deltok. HMS-kurs i Leirfjord, Tone deltok. Fagsamling i Bodø i regi av NLR Nord Gunnar og Tone deltok. Autorisasjonskurs for sprøytesertifikat, Alstahaug Wolfgang deltok. Kurs i Økologisk veiledningsprosjekt på Gardermoen, Kjell Arne deltok Kurs i "Plan A " på Gardermoen Gunnar deltok Hestefagtur til Sverige i regi av Norsk Landbruksrådgiving 17, Wolfgang deltok Møte om Strategisk plan for Økologisk Landbruk i Bodø Kjell Arne deltok Kurs i driftsplan "Plan A" og oppfølging "Dynamisk rådgiving" på Gardermoen Gunnar deltok Møte med Nesna innkjøpslag Gunnar deltok Åpen dag på Norturas slakteri på Bjerka Wolfgang deltok Kursuka i regi av Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen Marit, Tone, Wolfgang, Gunnar og Kjell Arne deltok. Messe Landbruksteknikk på Lillestrøm Kjell Arne deltok Kurs i økologisk veiledningsprosjekt på Gardermoen Kjell Arne deltok Kontaktmøte med Debio på Gardermoen Kjell Arne deltok. Hurtigruteseminaret Gunnar deltok Tenkeloftsamling i Tromsø Gunnar deltok Kurs i økologisk jordbærdyrking i Kristiansand Steve deltok. Utvalgsarbeid Marit deltar i "Skjøtselsgruppa for prioriterte arter og utvalgte naturtyper" ved Fylkesmannens Miljøvernavdeling. I denne forbindelse deltok Marit på "Arvesølvseminaret" i Setesdal den august. Marit har også vært involvert i arbeidet med ny Landbruksplan i Alstahaug kommune i Steve deltar i Arktisk Bærutvalg. Tone deltar fast i landbruksnemnda i Dønna, et rådgivende utvalg for landbruksetaten i Dønna kommune. Skriftlig informasjon Våronnavisa 2012; samarbeidsprosjekt i Nord- Norge Vekstrapporter i Nationen, 5 stk, Nasjonalt samarbeidsprosjekt Fagartikler i Økologisk Landbruk, 1 stk, Nasjonalt organ for økologiske produsenter Medlemsskriv 2 stk, eget info-organ. Hjemmeside; Forsøksarbeid i Fagervika

12 9 Faglig aktivitet Møter, markdager og kurs Fagmøte plantekultur i Sandnessjøen 13. februar, ca 40 personer deltok. Et samarbeid med Fiskå Mølle. Marit holdt foredrag. Våronnmøter; 6 stk mars / april i / på hhv Handnesøya, Rødøy, Dønna, Mindland, Bardal og Hestmona. Wolfgang, Marit og Gunnar var ansvarlige for arrangementene. Ca 50 personer deltok og fikk med seg foredrag om agronomi, miljøvennlig bruk av husdyrgjødsel, ensilering, såvarer og ugrasbekjempelse, grovforstrategier og økonomiske aspekter ved grovforproduksjonen. Fagmøte med fokus på Oppfølging av vannforskriften og viktigheten av drenering, på Nesna den 21. mars, i sammenheng med avviklingen av årsmøtet. Are Johansen fra NLR Lofoten var foredragsholder og 18 deltakere møtte. Kurs i Autorisasjon for bruk av plantevernmidler. I Sandnessjøen i perioden mars. Totalt 19 stk deltok. 11 stk fornyet sin autorisasjon, mens 8 tok beviset for første gang. Marit hadde ansvaret for kurset og Wolfgang for obligatorisk dag. Markdager (2 stk) med tema " Integrert plantevern" med pløying som hovedfokus. Den 30. mai møtte 9 personer opp på Sundøya, mens 14 personer deltok på Sleipnes dagen etter. Wolfgang Dohrn og Atle Haugsnes var faglig ansvarlig for opplegget. Markdag (1 stk) med tema "Riktig gjødsling i praksis innstilling og bruk av mineralgjødselsprederen" på Dønna 31. mai. 3 deltakere møtte. Wolfgang Dohrn og Atle Haugsnes hadde det faglige ansvaret. Fagdag med tema "Mekanisering og høstelinjer" på Søvik 4. september. I underkant av 50 personer deltok. Sverre Heggset (fra Landbruk NordVest) og Kjell Arne Augustsen (NLR Helgeland) holdt foredrag og Wolfgang Dohrn hadde hovedansvar for arrangementet. Lokale maskinforhandlere viste fram og demonstrerte diverse høsteutstyr. Markdag (1 stk) med tema Belgvekster på Tjøtta 11. september. Marit og Wolfgang hadde hovedansvaret. Arrangementet var i samarbeid med Bioforsk Nord Tjøtta. Markdager (3 stk) med tema "Beiting med sau i verdifulle kulturlandskap", gjennomført i perioden september, hhv Lurøy (Onøy), Dønna, og Vega (Hysvær). Totalt deltok 28 personer. Marit og Kjell Arne har hatt ansvaret. Individuell rådgiving og tjenester Tjeneste Gjødselplanlegging Jordprøvetaking Miljøplanrådgiving SMIL-søknader Økologisk veiledningspakke Direktesåmaskinen Testing åkersprøyter Grovforprøve og Vurdering forkvalitet Fôringsveiledning Driftsplaner Grøftepla ner Antall / kommentarer 148 gjødselplaner 472 prøver på 50 bruk 8 Miljøplaner og 7 bruk har fått Skjøtselsplaner 2 stk 14 økologisk førsteråd, 1 rådgivingsavtaler, 11 gruppebasert rådgiving 7 økoplaner Ikke brukt 4 stk 18 stk 0 stk 2 stk 1 stk I tillegg har vi gitt rådgiving i forbindelse med gårdsbesøk, telefonsamtaler og i skriftlige utredninger på oppdrag fra våre medlemmer. Marit underviser

13 10 Prosjektarbeid Hundekjeksprosjektet. Prosjektet ledes av Bioforsk Nord i-ioit og Marit sitter båcie i prosjektledergruppa og referansegruppa. Herøy er en av prosjektlokalitetene hvor vi har hatt storskalaforsøk med sprøyting mot hundekjeks og skjøtselstiltak mot hundekjeks i kantvegetasjon. I forbindelse med prosjektet ble det arrangert et møte på Herøy den 29. mai med tema "Dugnad for kulturlandskapet" med fokus på bekjemping av Hundekjeksen. Prosjektet avsluttes i økonomirådgivingsprosjekt i samarbeid med Nesna kommune. Gjennom prosjektet tilbys gårdbrukere i Nesna kommune økonomisk rådgiving og veivalgshjelp. Gunnar har hovedansvaret for dette prosjektet, og 3 bruk har fått rådgiving gjennom prosjektet i 2012 veivalgsrådgiving er gitt til to bruk, og ett bruk har fått utarbeidet driftsplan. Prosjekt Bedre Grovforøkonomi startet opp i 2011 og har som formål å høyne lønnsomheten i grovforkrevende husdyrhold gjennom bedre grovforøkonomi. Prosjektet skal gå over tre år. Det er etablert prosjektsamarbeid med 6 medlemmer i hhv Nesna og Leirfjord kommuner. I 2012 ble det gjennomført to runder med gårdsbesøk i forbindelse med kartlegging før vekstsesongen, og oppfølging underveis. Gunnar har hovedansvaret for prosjektet. Prosjekt økomelk; kom så vidt i gang i 2011 og har fortsatt med god framgang i Prosjektet eies av TINE og skal gå over tre år. Målet er å øke produksjonen av økologisk melk i Nord-Norge. Kjell Arne er inne som prosjektmedarbeider og sitter også i styringsgruppa. Gunnar er NLR Nords representant i arbeidsgruppa. videreføres med et nytt SLF-finansiert forprosjekt i Målsettingen er å få til et stort Arig bærprosjekt f^r hele N^rd-N^rge. Det har vært arrangert 2 videreforedlingskurs, "Arktiske bærdager" i Sømna og Brønnøysund august, 3 grupperådsamlinger, samt individuell rådgiving i løpet av Prosjekt økologiske beitedyr i unike kulturlandskap; ett 3-årig prosjekt som startet opp i 2012 under ledelse av Bioforsk Nord Tjøtta. Marit og Kjell Arne deltar som prosjektmedarbeidere i dette prosjektet. som har som formål å fremme bruk av økologisk gammelnorsk sau og skjøtsel av kulturlandskapet, med spesiell fokus på Kystlynghei. Som et ledd i prosjektarbeidet var Kjell Arne på tur til Færøyene våren Prosjekt Bedre Bunnlinje; er et veiledningsprosjekt i regi av Norsk Landbruksrådgiving med strategisk planlegging og veivalgsrådgiving som metode. Deltakerbrukene får hjelp til ressurskartlegging, formulering av strategiske mål og oppfølging gjennom prosessen. Prosjektet startet opp i slutten av 2012 og Gunnar har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Forsøk og registreringer Forsøkene er utført i samarbeid med Bioforsk. Bevaring ved bruk frøeng av timotei, engsvingel og rødkløver, Halvor Hofstad, Aistahaug Nitrogengjødsling til rødkløver intensiv drift, Tom Hjellestad, Tjøtta Raudkløversortar saman med nordlege grassortar, O.K. Haraldsvik, Leirfjord Prosjekt økt bærproduksjon i Nord-Norge har fått finansiering til ett års forprosjekt som startet opp i 2011 og ble fullført i Kjell Arne er prosjektmedarbeider i prosjektet, og fra 2012 har vi også ansatt Steve Saltermark i 25 % stilling for å jobbe i dette prosjektet. Prosjektet Fra fagdagen på Søvik

14 11 Eksterne oppdrag På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har Marit vegetasjonskartlagt og utarbeidet skjøtselsplaner for kystlynghei i Lurøy kommune; Kvitvær og Seingsholmen. På oppdrag fra Bioforsk Nord Tjøtta har Marit bidratt som medarbeider på vegetasjonskartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner for kystlynghei i Lurøy kommune, Solværøyene. På oppdrag fra FMLA Nordland deltar Marit i planlegging, rådgiving og oppfølgingen av tiltak for Blomsøy og omegn som Utvalgt kulturlandskap Marit holdt foredrag med tema "Beiteplanter og mikronæring på utmarksbeite" på møte i Dønna Beitelag på Dønna den 22. februar. Marit holdt foredrag om "Strategier i grovfordyrkinga" på Årsmøte i NLR Lofoten den 13. april. På oppdrag fra Bioforsk Nord Tjøtta bidro Marit med gjennomføring og faginnlegg på Kurs i praktisk skjøtsel av kystlynghei på Hestøy i Alstahaug kommune april, og Leknes i Vestvågøy kommune 19. april. På oppdrag fra TINE deltok Marit på markvandring på Handnesøya den 19. juni. Wolfgang holdt foredrag om vår virksomhet på Bondelagsmøte på Nesna den 31.oktober. Marit holdt foredrag om "Erfaringer med arbeidsoppdrag innen vegetasjonskartlegging og skjøtsel av kulturlandskap" under Kursuke NLR på Gardermoen den 14. november. Kjell Arne holdt foredrag om gammelnorsk sau på Vega den 27.november på oppdrag av Fylkesmannen i Nordland. Sekretærfunksjon for NLR Nord Gunnar har siden 1. april 2011 ivaretatt funksjonen som sekretær for NLR Nord. Som følge av dette sitter han også i arbeidsgruppa for økomelkprosjektet. Det ble arrangert en samling for rådgivere og styreledere i landbruksrådgivningen i Nord-Norge i Bodø mars i forbindelse med den nye Matmeldinga. Administrasjon og organisasjonsutvikling Det jobbes fortsatt med å utvikle nye tjenester og tilbud til medlemmene. Vi har i løpet av 2012 fått i gang flere spennende prosjekter med tema som har stor nytteverdi for våre medlemmer. Testing av handelsgjødselspreder Pløyemarkdag Fagdagen p på Søvik

15 12 Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTANDER Varekostnader Personalkostnader Avskrivning Andre driftskostnader Sum Miftskostnader 1, 3, Tap på fordringer DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Sum finansinntekter E0 utgifter / renteutgifter Netto finansposter / ekstraordinære kostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 1 ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Overført til EK Sum

16 13 Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Balanse pr EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Maskiner 5 Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd 6 Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENAKPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Fri egenkapital 7 Sum egenkapital GJELD Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandnessjøen Daglig leder Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

17 14 Note nr. 1 Re nska s rinsi er. r.priprplt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Fordringer Andre fordringer, både anleggsfordringer og omløpsfordringer, er ført opp til pålydende. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatter Selskapet er ikke skattepliktig. Note nr. 2 - Driftsinntekter. Spesifikasjon driftsinntekter 2012 Salgsinntekter Annonser Omsetning møter og markdager Kursavgifter Sum Salgsinntekter Andre driftsinntekter Rammetilskudd over jordbruksavtalen Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd m.m Medlemskontingenter Medlemsjenester og konsulentoppdrag internt Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag Andre inntekter Sum andre driftsinntekter

18 15 Note nr. 3 - Ansatteodtrelser m.v Lønn fast ansatte Lønn andre ansatte Lønn styret Arbeidsgiveravgift Offentlig refusjoner 0 Pensjonskostnader og personalforsikring Sum Lønnskostnader Gjennomsnittlig Godtgjørelser Lønn antall ansatte 4,2 Daglig leder Honorar til revisor er for 2011 kostnadsført med kr 4685,- for revisjon. Note nr. 4 Pens'onskostnader o Pens'onsfond. Det er i 2012 kostnadsført kr i pensjonskostnader i regnskapet. I tillegg kommer administrasjonsgebyr til Norsk Landbruksrådgiving på kr Betalt utjevning av pensjonspremien er på kr De ansattes andel av pensjonskostnadene er kr Pensjonspremiefondet pr utgjør kr inklusiv tilført avkastning på kr Pensjonsfond er ikke tatt med i balansen. Note nr. 5 Vari e driftsmidler. Direktesåmaskin anskaffelseskost samlede avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskriving Økonomisk levetid 10 år Note nr. 7 - Bankinnskudd 2012 Skattetrekk bundet Note nr. 8 - E enka ital Fri egenkapital Årets resultat Fri egenkapital

19 16 ØKON 0 MISERVICE Til Ansmatet i Norsk L.r.:ndhoSzsrådWvning Helgelaad RE VIS,1 NSRAPPORT 2012 Vi har Aniidert årsregaskapet for Nrrprk ad bruksrarigiva in tr, Holgeland for 1-1:!..gnskapsåret 2012, som viser et everskadd på kr 31 6R6. Vi har ogsd revidert opplysniagene rinsbe7eirfitgen can årsregmkaper og fortasetningen orn fortsa-:t dritt. Års:egnskatx.,,t bestar av rastatairegnap og balanse. Regnsk:-:ptdovens regler o god regnskamkikk for strif, feretak er anvendt ved utilrbeirkdsen av vegurskapet. Åraragnskapet r) 'årdberorningen er avf.,5tt av Norak Lrindbruksrådgivnini.= T-Telgaiand sitr st_yre og r1;rgdge leder. Vrk- oppgave er il ultu]e ø5:5 elm å.rsregnskfjpet og vrie 2rrhildi hrathold tillgosk4:ps1ovens krav. Vi bår planhgt og uffl.:rt revisjonon med sikte pit li oppnå betryggeado.sildccr4let Ibr ul tusrewekupet ikke itionolder vesenilie fisi:int.ormasjon. Revisjonen ornt'nfier kontrojav utvalgte deler v malerialet som under"ny;rger ir.formasjarten årsregaskapet, vurdering av beayttede regnskapsprimipper og vesentlige, regiakopsestimater, sarnt vurdering av inulugdet presenb: jorte1 av ksreguikzpel. Vi mener at vå r revisjon gir et farsvarlin ffunalag Ibr vå uttalelse. Vi Inene2 at Arsr.zrgaskapet er avgitt i sarasyar rned lnv og forskrifter og et rundseade bikle'av Norsk Luadbruksrådviiing Holgelaod io akenomiske stiilin JJ. dgsember 2012 og for resultatet iregnsktrpsawr i avereasatemmelse u:ed norak Epd reartskapsskikk. Ledelsen bar oppfylt om plikt til å sane for ordentlig og overaiktlig reg:slrerfrtg doktunentasjon av regnsimpsoppk sninger i sornsvar med norskliw og god Inkfm-ingsskikk Opplysnirigene i Dra i'lregaskapa g tart foratsetaingen Citt fortstat drift kons]stente med irrsregaskapet og r i srintsva med lov tgfor.krifter. Sandnemjaen, 13. mars HL Okonomiserviee AS --11 Ann Karirt Podeisen Autorisert regmkapsforer

20 17 401»,AJtingsvofdi of av viri ingdo og avti-1,;skva[jt av p/ivirkdr og df-jmied totatøkonomien pt grdon. AktuelIG giødsgltyper til gras, entgn along nri kornbinasjon mod husdyrgjodsol: st;.iviiro {=u11.go-clso - YargYfii3. Futlicvls=1" OPTI-NKTF, (35 + Sl - OPTi - us-rm (45} {:vatitut t wovgliontr,td SOM Cf viktg tex awlingslikå og 5alsC+8JE'I1Stir (11,7i kallurn, kals1jm, rnagraslurn og t.-jr fot opurnal Mirg og god tlyrorulso li-korncr rosfor Kirt naavonalg. P- rinhold godt titpas9gt gra5dm,ing Gd rningralgjød,;gi fra Yara fr du gjodsul rngd balansgrt Innhold av riaringstoftgr, tilpassgt norsk Landbruk. Du Gr sikrgt hoy [GyGringpliktghut, produktkvalitgt og godu spredguggnskapur. ara uf unr stu produsgnt mgd o;,3 garonturo rnindru Gnn 3,15 kg CO,-Gkv. pr. kg N. Kontakt din forhandlor avyara-gjodsel. WinV.yara.no VARA

21 18 Kommentarer til Regnskapet år 2012 Regnskapsresultatet for 2012 er presentert etter standardisert oppstilling, med resultatoppstilling, balanse og noter til regnskapet. Revisjonsberetningen følger så vedlagt på side 16. Vedlagt på neste side finner dere en mer oversiktlig oppstilling med sammenligning opp mot budsjettet som ble lagt for Inntekter Driftsinntektene er på totalt kr Dette er kr mindre enn budsjett for 2012, og skyldes at prosjektinntekter og medlemsinntekter tjenester er blitt mindre enn budsjettert. Dette skyldes ikke ett spesielt prosjekt, men flere prosjekter der vi har hatt litt mindre tidsforbruk enn hva vi så for oss i utgangspunktet. Selv om vi har gjennomført alle medlemsaktivitetene vi hadde planlagt i 2012, har vi en svikt i betaling fra medlemstjenester. Dette skyldes dels at en del ikke har levert inn skiftenoteringsskjema og dermed ikke har fått gjødselplan, dels kapasitetsproblemer hos personalet, og dels mindre pågang enn forventet på enkelte nye medlemstjenester. De andre inntektspostene er som forventet eller litt høyere. Resultatregnskapet Årets driftsresultat er på kr etter at tap på fordringer på kr er trukket fra. Tapet skyldes ubetalte kontingentkrav. Når det er tatt hensyn til renteinntekter og rentekostnader er årsresultatet på kr Dette er lavere enn budsjettert. Balanse / Egenkapital Anleggsmidlene på kr er direktesåmaskinen. Resten av rådgivingsenhetens anleggsmidler består av omløpsmidler. Utestående fordringer består stort sett av utestående prosjektinntekter. Rådgivingsenhetens reelle egenkapital er litt større enn den bokførte fordi anleggskapitalen som ligger i kontorutstyr og forsøksutstyr ikke er med i balansen. Lister over inventar og utstyr finnes ved våre kontorer. Samlet egenkapital er på kr etter at årets overskudd på kr er lagt til. Kostnader Driftskostnadene er på kr Dette er kr mindre enn budsjett for 2012, og skyldes lavere varekostnader og lavere driftskostnader enn budsjettert. Utgiftene til reiser er høyere enn budsjettert, ellers er utgiftspostene som budsjettert eller litt lavere. Lønnskostnadene er som budsjettert. Biologisk mangfold på Strandlandet, Nesna

22 19 Regnskap 2012 Inntekter: Budsjett 2012 Regnskap pr Annonser kr kr Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen kr kr Kommunale tilskudd kr kr Prosjekttilskudd, eksterne oppdrag kr kr Medlemsinntekter; kontingenter og gaver kr kr Medlemsinntekter; tjenester / egenandeler kr kr Feltgodtgjørelse kr kr Andre inntekter kr kr Sum driftsinntekter kr kr Kostnader: Innkjøp av materialer og varer kr kr Råd ivin kr kr Varekostnad kr kr Lønn til fast ansatte kr kr Lønn til andre ansatte kr kr Styret kr kr Arbeidsgiveravgift kr kr Andreersonalkostnader kr kr Personalkostnader kr kr Avskrivninger kr kr Kostnader lokaler kr kr Verktøy, inventar og driftsmaterialer kr kr Reparasjoner og vedlikehold kr kr Fremmede tjenester kr kr Kontorkostnader kr kr Kursing ansatte, faglig kompetanse kr kr Telefon, porto og lignende kr kr Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett, bil kr kr Salg, reklame og representasjonskostnader kr kr Kontingenter og gaver kr kr Forsikringer kr kr Andre kostnader kr kr Sum andre driftskostnader kr kr Sum kostnader kr kr Driftsresultat kr kr Tap på fordringer Kr Finansinntekter / kostnader: Finansinntekter kr kr Finanskostnader kr kr Finansresultat kr kr Årsresultat kr kr

23 20 Budsjett 2013 Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Budsjett Regnskap Budsjett I n ntekter Annonser kr kr kr Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen kr kr kr Kommunale tilskudd kr kr kr Prosjekttilskudd, eksterne oppdrag kr kr kr Medlemsinntekter; kontingenter og gaver kr kr kr Medlemsinntekter; tjenester / egenandeler kr kr kr Feltgodtgjørelse kr kr kr Andre inntekter kr kr kr Sum driftsinntekter kr kr kr Kostnader: Innkjøp av materialer og varer kr kr kr Råd ivin kr kr kr Varekostnad kr kr kr Lønn til fast ansatte kr kr kr Lønn til andre ansatte kr kr6 525 kr Styret kr kr kr Arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn kr kr kr kr Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader kr kr kr Personalkostnader kr kr kr Avskrivninger kr kr5 890 kr Kostnader lokaler kr kr kr Verktøy, inventar og driftsmaterialer kr kr kr Reparasjoner og vedlikehold kr kr kr Fremmede tjenester kr kr4 685 kr Kontorkostnader kr kr kr Kursing ansatte, faglig kompetanse kr kr kr Telefon, porto og lignende kr kr kr Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett, bil kr kr kr Salg, reklame og representasjonskostnader kr kr kr Kontingenter og qaver kr kr kr Forsikringer kr kr7 441 kr Andre kostnader kr kr kr Sum andre driftskostnader kr kr kr Taå fordrin er Kr Sum kostnader kr kr kr Driftsresultat kr kr kr Finansinntekter / kostnader: Finansinntekter kr kr kr Finanskostnader kr- 376 Finansresultat kr kr Års resu Itat kr kr

24 21 Budsjett 2013 Budsjettet for 2013 er satt opp i kolonnen til høyre i oppstillingen på side 20. Budsjettet er satt opp på bakgrunn av budsjettet for 2012 og regnskapet for 2012, og gjenspeiler ønsket driftsnivå i Inntekter Det er budsjettert med kr i inntekter i Kr av disse kommer fra ulike prosjektinntekter og eksterne oppdrag. Dette er et betydelig høyere nivå enn hva budsjett 2012, samt regnskap for 2012 viser. Det gledelige er at det aller meste av prosjektinntektene alt er sikret gjennom deltakelse i ulike prosjekter, samt inngåtte kontrakter. Vi er tildelt kr i rammetilskudd over jordbruksavtalen. Dette er en liten økning fra Vi er innvilget kr i kommunale tilskudd fra våre vertskommuner. Dette er en betydelig nedgang fra 2012 og skyldes hovedsakelig at Alstahaug kommune ikke har innvilget tilskudd for I tillegg har Leirfjord og Nesna kommune redusert tilskuddet. Dønna, Herøy, Rødøy og Lurøy har innvilget omsøkt beløp. Det er foreslått å øke kontingenten i 2013 med kr 100,- i alle arealgruppene. Dette er første gang siden oppstarten i 2009 at kontingenten foreslås hevet. Kontingenten er arealavhengig og i sin helhet avgiftspliktig: Arealgruppe ant daa Kontingent eks mva 0-50 daa Kr daa Kr daa Kr daa Kr 2800 Posten for betalte medlemstjenester er budsjettert til kr Prisen for medlemsbetaling er foreslått økt fra kr 400,- pr time, til kr 500,- pr time. I følge arbeidsplanen for 2013 vil vi gjennomføre omfattende tjenesteproduksjon for våre medlemmer i Tjenestetilbud og priser er oppgitt i arbeidsplanen. Prisen for eksterne oppdrag / prosjektarbeid er foreslått økt til kr 800,- fra Kostnader Posten personalkostnader er den største utgiftsposten på kr Av dette er vel to millioner lønn til fast ansatte og en prosjektmedarbeider, mens kr er premier til pensjonsordninger og personalforsikringer. Det er budsjettert med 4,15 årsverk fordelt på 6 ansatte, og en lønnsveks på 3 % i Det er ansatt en prosjektmedarbeider i 25 % stilling på Bærprosjektet i Den totale økningen på lønnsbudsjettet i forhold til regnskap 2012 er på kr Andre driftskostnader er budsjettert til kr og er utgifter knyttet til drift av våre 4 avdelingskontorer. Kr av disse er reiseutgifter ved reiser i eget distrikt for å betjene medlemmene og reiser utad i forhold til kursing / møtevirksomhet for de ansatte. Det er også budsjettert med kr i rådgiving. Dette er utgifter til møter, kurs, læremateriell m.m. i forbindelse med rådgiving til medlemmene. Denne posten er økt en del i forhold til regnskap 2012 pga stor planlagt aktivitet i Resultat vurderinger år 2013 Etter at det er tatt hensyn til renteinntekter viser budsjettet for 2013 med et overskudd på kr , og styret vurderer mulighetene for en økonomisk forsvarlig drift i 2013 som gode.

25 22 Arbeidsplan 2013 Innledning Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er nå en vel etablert rådgivingsorganisasjon for landbruket på Helgeland. Vi har brukt mye tid på å etablere nye tjenester, og komplettere vårt rådgivingstilbud. Vi setter fortsatt pris på innspill til vårt rådgivingstilbud både fra medlemmer og andre samarbeidsparter. Medlemsskriv I 2013 vil vi gå over til å gi ut regelmessige Nyhetsbrev 1-2 ganger pr mnd via e-post. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å sende inn sin e-post adresse til oss. Pass også på å gi oss beskjed dersom dere endrer adressen. I tillegg vil vi i løpet av året gi ut 1-2 fagskriv med fagartikler basert på vår forsøks og prosjektvirksomhet. Vi samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving Nord om utgivelse av våronnavisa og vekstrapporter i Nationen. Vi skriver også artikler for Økologisk Landbruk. Hjemmeside htt : hel elandir.no Vår egen hjemmeside er nå godt etablert, og vi har fått overført fagstoff til siden fra den gamle weben som vi hadde i samarbeid med andre rådgivingsorganisasjoner i Nordland. Vårt mål er at vi skal bli flinkere til å legge ut nyheter og aktuelt fagstoff på siden. Vi legger alle Nyhetsbrev ut på siden, i tillegg til fagartikler, info om arrangementer og annet relevant stoff fra vår virksomhet. Vi anbefaler også felles web-side fra Norsk Landbruksrådgiving der man finner aktuelt fagstoff fra hele landet. Arrangementer markdager, møter og kursvirksomhet Valg av tema for markdager, møter og kurs påvirkes til en viss grad av hvor vi greier å skaffe finansiell støtte. Planlagte arrangementer i 2013: Våronnmøter (5 stk) i mars-april i Rødøy, Lurøy, Nesna, Dønna-Løkta og Alstahaug Mindland. Det vil bli presentert 2-3 tema på hvert møte, avhengig av ønsker og interesse. Markdager med tema Integrert plantevern ( 2 stk) i mai-juni i Rødøy og på Mindland Innstilling Testing av handelsgjødselspredere (3 stk) i mai-juni på Løkta, på Mindland og i Leirfjord Beite med sau i verdifulle kulturlandskap i Herøy, Nesna og Rødøy i september Belgvekstdag i engdyrking, på Tjøtta i samarbeid med Bioforsk i september Våtsåing ved reparasjon av eng, i samarbeid med Agromiljø. Sted enda ikke avklart. Fagmøter med tema Stormøte med hovedtema Grovforøkonomi i Sandnessjøen i februar Økonomisk rådgiving informasjon om våre tilbud innen dette fagfeltet. Tid og sted ikke avklart enda. Kontroll av hundekjeks og andre ugras i grovfôrdyrkinga, Sandnessjøen i september. Møtet arrangeres i samarbeid med Bioforsk og vil bl.a. presentere resultatene fra Hundekjeksprosjektet I tillegg vil vi delta med utstilling og fagforedrag på Horva Vi bidrar også gjerne med faginnlegg på aktuelle tema i møter hos faglag, produsentlag og lignende.

26 23 Individuell rådgiving - tjenester Gjødslingsplaner og jordprøvetaking Alle medlemmene som ønsker det skal få utarbeidet årlig gjødselplan i hht Gjødslingsplanforskriften. Gårder som har fått dispensasjon fra kravet om årlig plan vil få utarbeidet 5-årsplan. (Kontakt landbrukskontoret for å få dispensasjon). Før vi utarbeider gjødslingsplan må brukeren sende oss utfylt skiftenoteringsskjema med diverse opplysninger om fjorårets drift og planlagte vekster til neste år. Vi tar rutinemessig jordprøver hvert 8. år. Gi oss beskjed dersom dere trenger ekstra prøver pga tilgang til nye arealer ved jordleie eller nydyrking Jordprøvetakinga er gratis, utarbeiding av gjødslingsplanen er en betalt tjeneste. Gjødsla areal Pris eks1 mva daa kr 500, daa kr 700,- Over 300 daa kr 900,- Gårdsbesøk Gårdsbesøk utover jordprøvetaking vil i all hovedsak skje etter direkte forespørsel fra medlemmene. Vi setter stor pris på å bli kontaktet når dere gjør spesielle observasjoner i planteveksten. En felles tur i åkeren er som regel lærerikt både for oss og dere. Fôringsrådgiving Wolfgang Dohrn har høg kompetanse innen fôring og husdyrhold, og har utviklet et tjenestetilbud innen fåringsrådgiving til drøvtyggere. Tjenesten består av 3 trinn hvor brukerne kan velge hvilke trinn de vil benytte seg av, eller om de vil bestille hele pakken; Uttak og innsending av fårprøve til ftiranalyse. Gratis så fremt prøven kan tas i forbindelse med gjennomføring av andre tjenester under gårdsbesøket. Det kan formidles en veiledning om uttak, utfylling av følgeseddel og innsending pr telefon. Tolking av analyseresultatet og skriftlig tilbakemelding med vurdering av analysen. I tillegg blir det lagt frem et høsteopplegg tilrettelagt for gårdens buskap. Fôringsveiledning og utforming av foreløpig enkel fårplan. Medlemspris kr 500,- pr time. Grovfårpakke Vi er i utprøving av en tjenestepakkeløsning "Grovfårpakke" som går ut på å optimalisere grovffirproduksjonen på det enkelte bruket. I denne pakkeløsningen vil en husdyrgjødselanalyse og en markvandring før 1. slåtten, samt en grovfôrprøve og en oppsummering av sesongen, gi grunnlag for eksakt planlegging av neste grovfårsesong. I denne pakkeløsningen inngår det 10 timer nøyaktig oppfølging og tett samarbeid med bonden. I tillegg til gjeldende timepris på kr 500,- betaler bonden utgiftene til analysen. Det ryddes i kulturlandskapet på Blomsøya Jordprøvetaking høsten 2012

27 24 Plantevern Funksjonstest av åkersprøyter, autorisasjonskurs m.m. WolfgAng Dnhrn er Alitnriprt som funksjonstester. I følge regelverket skal alle åkersprøyter testes hvert 5. år, og dette er et av sjekkpunktene i miljøplan trinn 1. Vi har delvis oversikt over hvem som står for tur til å få sine sprøyter testet, og vil ta kontakt med eierne i løpet av våren / sommeren for å gjennomføre testingen, og snakke om aktuelle sprøytemidler. Det forutsettes at eieren er med under testingen. Vi tar også testing på forespørsel, så har du ikke fått testet sprøyta før må du ta kontakt for å komme inn i vårt system. Egenandel. Kr 2.500,- for medlemmer, kr 3.500,- for ikke-medlemmer. På vegne av Norsk Landbruksrådgiving formilder vi dispensasjoner for off-label anvendelse av ulike plantevernmidler (Ally m.f1) Testing av mineralgjødselspredere spredejevnhet og mengdekontroll Vi har anskaffet utstyr for testing av mineralgjødselspredere, og tilbyr denne tjenesten i I tillegg til planlagte markdager med tilbud om testing kan tjenesten bestilles til vanlig medlemspris. Miljøplan og skjøtselstiltak Vårt mål er at landbruket i vårt distrikt fullt ut skal få dell de økonomiske støtteordningene som er kanalisert gjennom miljøretta tilskudd fra kommune, fylke og stat. I tillegg til generell informasjon og at vi selvfølgelig er behjelpelig med å svare på alle spørsmål, har vi følgende medlemstilbud: Individuell hjelp til utarbeiding av Miljøplan Trinn 1 og 2 Skjøtselsplan for fornminner og verdifulle kulturla ndska p Hjelp til utarbeiding av søknad om SMILtilskudd Egenandel: kr 500,- pr time for alle tilbud. Dreneringsplanlegging Hjelp til å utarbeide dreneringsplan (grøftinglprnffiaring m m ) cmf kostnadsoverslag Egenandel: Kr 500,- pr time Økonomisk rådgiving Vår økonomirådgiver Gunnar Forbord er kommet godt i gang med å utvikle et tilbud innen dette fagfeltet, og vi kan tilby følgende: Driftsplanlegging Hjelp med finansieringssøknader Koordinering av økonomisk og byggteknisk planlegging Egenandel: kr 500,- pr time for alle tilbud Strategisk rådgiving (Veivalgsrådgiving) Dette er en ny tjeneste fra 2012 basert på dansk rådgivingskonsept. Effektiv tidsbruk for bonden (2 møter a 3 timer inkl 1,5 time forberedelse) og strategisk plan utarbeides. Den tar utgangspunkt i ressursoversikt og bondens / familiens langsiktige ønsker mht gårdsbruket (visjon). Videre prioritering av strategiske mål og en handlingsplan. Strategisk plan anbefales som grunnlag for større beslutninger og mer detaljert planlegging (eks driftsplan / bygningsplan / nye næringer) og ved overtakelse av gårdsbruk. Gunnar er rådgiver / kontaktperson for denne tjenesten. Rådgiving / planlegging nye næringer i landbruket Eks gårdsmat / kortreist mat, gårdsturisme, inn på tunet, fornybar energi (bioenergi og mindre vind og vannkrafttiltak). Vi følger opp våre medlemmer for råd / plan for videre oppfølging mot tilleggsnæring / ny næring på gården. Forretningsplan, økonomikk planlegging, finansieringssøknader BU midler, Innovasjon Norge og andre, planlegging / prøveproduksjon 2-3 år (dvs etablererstipend) og / eller investering i anlegg. Gunnar er kontaktperson.

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008

Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Innkalling Regnskap 2008 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009 Info nr. 1/2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Vefsna Forsøksring. Innhold:

Vefsna Forsøksring. Innhold: Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte 02.04.09 Referat fra ordinært årsmøte 25.02.09 Resultat

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes per

Detaljer

Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang

Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 FELLES ÅRSMØTE: Oppdal Landbruksrådgivning og Oppdal Avløserlag... side 3 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Innkalling

Detaljer