t 3/ Z)ci~13 un-octri5 ohc)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)"

Transkript

1 Til Kommunene på Helgeland Dønna Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av om kommunal driftsstøtte for Alle MON kommunene i vårt kjerneområde; Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Nesna, Lurøy og Rødøy innvilget kommunale driftstilskudd for 2010, 2011 og Dette er vi svært glade for. Noen av kommunene har valgt å legge 5- årsavtalen inn i sine økonomiplaner, mens noen gjør enkeltvedtak hvert år. Norsk Helgeland Landbruksrådgiving Solfiellsjøen, 8820 Dønna Tlf: Faks: Org,nr.: NO MVA t 3/ Z)ci~13 un-octri5 ohc) PutACIN ' - roux, Dessverre ble det i 2013 ikke gitt tilskudd fra Alstahaug kommune, samt at Leirfjord og Nesna gjorde avkorting i sin tildeling. I tabellen nedenfor vises en oversikt over utviklingen i tildeling de siste årene: Tilskudd Antall medl Tilskudd prkontor medlemtillegg Herøy Innvilget Omsøkt Innvilget Innvilget Innvilget Alstahaug leirfjord Dønna Nesna Lurøy Rødøy Meløy Træna Rana Hemnes Hattfjelldal Grane vefsn Vevelstad Vega Brønnøy Sømna Bindal SUM

2 Norsk Helgeland Landbruksrådgiving Søknad 2014 Styret i NLR Helgeland vedtok i møte den at det skal sendes søknad om driftstilskudd til alle kommunene også for I tabellen på forrige side er det gitt en oversikt over antall medlemmer fordelt på kommunene pr , samt omsøkt beløp fra hver kommune for Vekstsesongen 2013 ble en krevende sesong for mange, og vi har hatt betydelige oppdrag i forhold til vinterskader og rådgiving i grovforproduksjonen. Vi er bekymret for at manglende finansiering skal svekke næringens tilbud for rådgiving innen våre arbeidsfelt. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er blitt en vel etablert rådgivingsorganisasjon etter fusjon mellom Midt-Helgeland forsøksring, Nord-Helgeland forsøksring og Økoringen Helgeland, og har vært operativ siden Vårt kjerneområde innenfor tradisjonell landbruksrådgiving dekker 8 kommuner; Rødøy, Træna, Lurøy, Nesna, Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy. Vi har også noen medlemmer i Vevelstad og Meløy. I tillegg driver vi økologisk veiledning med hele Helgeland som nedslagsfelt i tråd med Økoringen Helgeland sitt tidligere virkeområde. Vi har bygget opp et bredt tjenestetilbud og driver med rådgiving innenfor stadig nye fagfelt. Vi samarbeider godt med andre rådgivingsorganisasjoner og aktører innenfor landbruksnæringen. Vedlagt er vår årsmelding for 2012, der vår virksomhet er godt dokumentert både gjennom virksomhetsrapport og arbeidsplan Vi har pr medlemmer som fordeler seg som vist i tabellen på side 7 i Årsmelding for Medlemstallet er stabilt, og frafallet oppveies i stor grad av nyinnmeldinger. Formål Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har som formål, innen Helgelandskommunene, Å utvikle kunnskap innen økologisk og konvensjonelt landbruk og tilgrensende områder Og stille kunnskap til rådighet for medlemmene etter medlemmenes behov Samt å skape gode landbruksmiljø og bidra til å fremme det faglige miljøet i distriktet Landbruksrådgivingen skal legge særlig vekt på å utvikle og tilby kompetanse på nye fagfelt og på fagfelt i sterk utvikling. I tillegg til tradisjonelle rådgivingstjenester tilbyr vi derfor stadig flere tjenester innenfor økologisk rådgiving og rådgiving innen byggteknisk planlegging er under utvikling. Fra januar 2010 har vi tilbudt økonomisk rådgiving. Landbruksrådgivingen skal fremme et miljø- og ressursvennlig landbruk der produksjonen er mest mulig basert på lokale ressurser, og der det er viktig å stimulere til samspill mellom jord, mikroorganismer, planter, dyr og mennesker.

3 Norsk Helgeland Landbruksrådgiving Organisering Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er eid av medlemmene (alle som driver næring innen landbruk i ringens distrikt kan bli medlemmer). Vi har en oppslutning på over 70 %. Organisasjonen styres av et styre på 5 medlemmer og en ansatterepresentant. Reidun Sletten fra Brønnøy er styrets leder. Yngve Herigstad fra Alstahaug er styrets nestleder og Helge Kongsvik (Lurøy), Svein Olsen (Leirfjord) og Geir Tønder (Nesna) er øvrige styremedlemmer. Gunnar Forbord er ansatterepresentant i styret. Rådgivingstjenesten har 5 dyktige ansatte fordelt på 4 stillinger og 4 kontorsteder: Tone Andersen, daglig leder, kontorsted Dønna 40 % stilling. Marit Dyrhaug, landbruksrådgiver, kontorsted Tjøtta, 100 % stilling. Wolfgang Dohrn, landbruksrådgiver, kontorsted Tjøtta, 100 % stilling. Kjell Arne Augustsen, landbruksrådgiver hovedansvarlig for økologisk rådgiving, kontorsted Brønnøy, 50 % stilling. Gunnar Jarle Forbord, landbruksrådgiver hovedansvar for økonomisk rådgiving, kontorsted Nesna, 100 % stilling. I tillegg har vi ansatt Steve Saltermark i 25 % prosjektstilling. Personalsituasjonen er stabil, og hele staben har vært med siden Dette er et bemanningsnivå som er høyst nødvendig for kunne initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter innen landbruket på Helgeland. Vi ønsker å være en pådriver for næringsutvikling innen landbruket, både innen tradisjonell landbruksproduksjon og tilleggsnæringer, i tillegg til å betjene våre medlemmer tilfredsstillende med generell produksjonsveiledning og utarbeiding av nødvendige planer innen gjødsling, plantevern, kulturlandskapsskjøtsel osv. Vi legger vekt på å ha en desentralisert kontorstruktur i vårt område for best mulig å betjene våre kunder der de bor. Finansiering Vår virksomhet finansieres hovedsakelig av medlemskontingent og annen medlemsbetaling, rammetilskudd over jordbruksavtalen, kommunale tilskudd og prosjekttilskudd. De siste 10 årene har det vært en utvikling der rammetilskuddet har gått relativt kraftig ned, mens medlemskontingent/medlemsbetaling og prosjektfinansiering har økt. De kommunale tilskuddene utgjør nå ca 15 % av inntektene og er av avgjørende betydning for rådgivingstjenestens videre drift. Vi søker med dette våre kommuner om tilskudd for Søknaden sendes for ordens skyld også de kommunene som alt har vedtatt å legge søknaden inn som 5-års avtale i sine økonomiplaner. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland søker med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor Dønna kommune om kr ,- i driftstilskudd for Vi kommer gjerne på møter i de politiske organer for å orientere nærmere om vår organisasjon og drift dersom dette er ønskelig. Vi har stor tro på landbruksnæringen Helgeland og ønsker å bidra til en positiv utvikling i tiden som kommer. på Med hilsen Tone Andersen Daglig leder Reidun Sletten Styreleder

4 Norsk Landbruksrådgiving Helgetand A V p c) NORGE P.P. PORTO BETALT posten Dette bladet sendes til : Årsmelding årsm 03.april 2013!

5 IP t -r4

6 3 Innhold Styrelederen har ordet s. 3 Innkalling til årsmøte 2012 s. 4 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding 2012 s. 6 Virksomheten i 2012 s. 8 Regnskap for 2012 s. 12 Budsjett for 2013 s. 18 Arbeidsplan for 2013 s. 20 Styreleder har ordet Vi har lagt 2012 bak oss og er godt i gang med årets aktiviteter. Årsmeldingen er et tilbakeblikk og en oppsummering over et innholdsrikt år med masse faglig aktivitet til beste for bonden og landbruket på Helgeland. Jeg er imponert over bredden i kompetansen og det faglige tilbudet som NLR Helgeland kan presentere og tilby sine medlemmer. En stor del av arbeidet er knyttet til grovftir og grovfôrbaserte produksjoner og økonomi, innen både konvensjonell og økologisk drift. Det er også godt driv i utviklingsarbeidet innen frukt og bær, og skjøtsel og kulturlandskap. Vi har fått med oss en ny medarbeider, og teamet teller nå seks medarbeidere som alle har lagt ned en stor innsats for et godt rådgivningstilbud i enheten. Arbeidet med å definere Arktisk landbruk er i gang i Nord-Norge. Med det settes søkelyset på den matkvalitet og det mangfold landsdelen kan bidra med innen matproduksjon. At mat fra nord blir løftet opp og fram når det gjelder kvalitet og særpreg, er positivt for alle som driver med matproduksjon, og bidrar til økt forståelse for hvor viktig matproduksjonen er. Det blir en utfordring for oss å gripe de muligheter for vår region som blir knyttet til satsingen rundt dette begrepet. Med vennlig hilsen Reidun Sletten

7 4 innkalling til årsmøte 7n1 Nytt medlem i valgkomiteen med personlig varamedlem: Geir Strandheim med vara Trond MPhus Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland onsdag 3. april kl på Rica Hotel i Sandnessjøen Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen 3. Styrets årsmelding og regnskap for Styrets forslag til: 5. Valg Budsjett for 2013 Arbeidsplan for 2013 Valg av styremedlemmer Valg av leder Valg av personlige varamedlemmer til styret Valg av revisor 6. Innkomne saker Valg av ny representant i valgkomiteen med vara Godtgjørelse til leder og styremedlemmer Revisor: HL Økonomiservice foreslås gjenvalgt Godtgjøring til styret og styreleder: Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelser i 2013: Møtegodtgjørelsen kr 1800,- pr møtedag uendret Godtgjørelse til styreleder på kr ,- pr år økning på kr 2 000,- fra kr 8 000,- i For valgkomiteen Trond Mehus, Frode Hopstad og Harald Jakobsen. De ansattes representant velges av og blant de ansatte. Gunnar Forbord overtok som de ansattes representant i styret etter avholdt årsmøte i Kl Mat og prat Valgkomiteens forslag Representanter til styret: Yngve Herigstad, Alstahaug - gjenvalg Svein Olsen, Sundøy - gjenvalg Geir, Tønder, Nesna - ny Leder: Reidun Sletten - gjenvalg Årsmøtelunsj sponses av vår samarbeidspart Helgeland Sparebank NB! Påmelding til tone.andersen&lr.no eller mob innen 02.april Personlige varamedlemmer til styret: Tommy Bjørkan for Yngve Herigstad - gjenvalg Knut Lied for Svein Olsen - gjenvalg Ivar Thoresen for Geir Tønder - gjenvalg

8 5 Introduksjon til fagforedrag "Overvintringsskader" Årets vinter startet med en lang periode med barfrost som har gitt mye tele. Kombinert med perioder med mye regn, og frost om hverandre, er det fare for overvintringsskader mange steder. Med våronna rett rundt hjørnet vil vi med årsmøteforedraget sette fokus på dette problemet, og tiltak vi kan sette i verk for å begrense skadeomfanget. "Prosjektarbeid og feltarbeid i NLR Helgeland" En stadig større del av inntektene i NLR Helgeland kommer gjennom prosjektarbeid. Det er imidlertid viktig for oss at prosjektene vi utvikler / deltar i skal komme våre medlemmer til god og gi kunnskap som våre medlemmer har nytte av. Vi vil derfor benytte anledningen til å presentere noen av våre største prosjekter. Vi vil også presentere 2 nye forsøk vi vil sette i gang i Prosjektene vi i denne omgang vil fokusere på er: Forprosjekt for produksjon av Arktiske bær v / Kjell Arne Augustsen Økologiske beitedyr i unike kulturlandskap v/ Kjell Arne Augustsen Bedre Grovforøkonomiprosjektet v / Gunnar Forbord Invitasjon t I fagforedrag Vi har i år gleden av å invitere til fagfored rag, samt presentasjon av noen av våre prosjekter og forsøksfelt etter endt årsmøte på Rica Hotell Sandnessjøen kl "Overvintringsskader" Faktorer som påvirker overvintringa Været vinteren Fare for overvintringsskader våren 2013 Såvarer og tiltak Foredragsholder: Marit Dyrhaug, NLR Helgeland "Prosjektarbeid og feltarbeid i NLR Helgeland" Våre rådgivere presenterer våre viktigste prosjekter / feltforsøk Wolfgang Dohrn presenterer forsøksfeltene: Frøblandinger til eng for sauebeiting i kombinasjon med slått. Demonstrasjonsfelt med våtsåing for vedlikehold av eng bruk av slepeslange gjødselspreder med såaggregat. Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

9 6 Styrets årsmelding 2012 Landbruksrådgivineens tillitsvalgte Tillitsvalgt 1 styret Innvalgt år Reidun Sletten - leder 2009 Yngve Herigstad - nestleder 2011 Vidar Mehus 2009 Svein Olsen 2011 Helge Kongsvik 2010 Gunnar Forbord 2012 Personlige vara til styret Innvalgt år Kristian Hines 2010 Tommy Bjørkan 2011 Ivar Thoresen 2010 Knut Lied 2009 Gunnvald Pedersen 2010 Kjell Arne Augustsen 2009 Valgkomite Innvalgt år Christina Evjenth 2012 Frode Hopstad 2011 Harald Jakobsen 2012 Personlige vara valgkomite Innvalgt år Trond Mehus 2012 Johnny Albertsen 2011 Steinar Hoff 2012 Revisor: HL Økonomiservice AS. Styrets arbeid Det har vært 4 styremøter i 2012, og 18 saker er behandlet. Styrets saker har for en stor del dreid seg om økonomistyring, arbeidsplanlegging, personalarbeid og strategiplanarbeid. Årsmøtet ble holdt på Nesna den 21. mars medlemmer, 4 ansatte og 1 jordbrukssjef deltok på årsmøtet. Medlemskap i organisasjoner Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er medlem i Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Landbruksrådgiving Nord, samt NHO. Representasjon Reidun har deltatt på følgende møter: Samling i NLR Nord i Bodø mars Årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen mars Personalsamling på Tjøtta den 25. september Daglig leder / styreledersamling under kursuka på Gardermoen den november Personale og miljø NavnStillings Marit Dyrhaug100 Tone Andersen40 Kjell Arne Augustsen 50 Wolfgang Dohrn100 Gunnar Forbord100 Steve Saltermark25 Ansatt fra ansatte er fordelt på 4 kontorer lokalisert til Nesna (Gunnar), Dønna (Tone), Tjøtta (Marit og Wolfgang) og Brønnøy (Kjell Arne). Steve er ansatt i prosjektstilling på 25 % lokalisert til Brønnøy. Totalt sykefravær har vært 9 dager. Det er 0,9 % av arbeidstiden. Tone har vært styrets kasserer, og Gunnar har vært styrets sekretær. Organisasjonens virksomhet innebærer ingen forurensingsfare for det ytre miljø. Medlemmer Ved utgangen av 2012 var det 319 medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland. Dette er en nedgang på 1 siden utgangen av medlemmer har meldt seg inn i NLR Helgeland i løpet av året, 14 medlemmer har meldt seg ut og på fire bruk har det vært brukerskifte i Det var 10 støttemedlemmer ved utgangen av året; AS Landmaskin, HL Økonomiservice AS, og Yara, i tillegg til samarbeidsavtaler med Felleskjøpet og Helgeland Sparebank. 5 privatpersoner er også støttemedlemmer.

10 7 økonomisk støtte Våre vertskommuner har gitt oss til sammen kr ,- i økonomisk støtte i av 18 kommuner har støttet vår virksomhet i Sandnessjøen 04. mars 2013 Reidun Sletten Styreleder Yngve Herigstad nestleder Kommune Medlemmer Støttebeløp Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Nesna Lurøy Rødøy Meløy 5 0 Træna 1 0 Vevelstad 3 0 Vega 2 0 Brønnøy 3 0 Bindal Sømna 4 0 Vefsn Hattfjelldal 4 0 Hemnes Rana 2 0 SUM Svein Olsen Styremedlem Vidar Mehus Styremedlem Helge Kongsvik styremedlem Gunnar Forbord ansatterepresentant Videre drift Styret i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland ser positivt på den videre driften. Med flere ansatte og mer utfyllende kompetanse er vi i stand til å gi relevant rådgiving på stadig nye områder. Selv om det er krevende å skaffe finansiering til den økte driften, gir flere ansatte større rom for å kunne ta på seg uforutsette oppdrag og prosjektrelaterte oppgaver til beste for medlemmene. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har i sitt fjerde driftsår hatt driftsoverskudd. Betydelige prosjektinntekter er nå sikret for årene som kommer, tjenestetilbudet har økt, og nye muligheter ligger foran oss. Vi ønsker å være en samarbeidsorientert organisasjon, med fokus på våre medlemmers beste. Arktiske bærdager i Brønnøy: Bringebærproduksjon i tunnel

11 Virksomheten i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland i 2012 Ansattes deltakelse på eksterne møter og kurs Landbrukspolitisk møte i Sandnessjøen ang ny Matmelding; Marit, Gunnar og Steve deltok Kurs i "Dynamisk rådgiving" med dansk landbruksrådgiving, på Gardermoen. Gunnar deltok. HMS-kurs i Leirfjord, Tone deltok. Fagsamling i Bodø i regi av NLR Nord Gunnar og Tone deltok. Autorisasjonskurs for sprøytesertifikat, Alstahaug Wolfgang deltok. Kurs i Økologisk veiledningsprosjekt på Gardermoen, Kjell Arne deltok Kurs i "Plan A " på Gardermoen Gunnar deltok Hestefagtur til Sverige i regi av Norsk Landbruksrådgiving 17, Wolfgang deltok Møte om Strategisk plan for Økologisk Landbruk i Bodø Kjell Arne deltok Kurs i driftsplan "Plan A" og oppfølging "Dynamisk rådgiving" på Gardermoen Gunnar deltok Møte med Nesna innkjøpslag Gunnar deltok Åpen dag på Norturas slakteri på Bjerka Wolfgang deltok Kursuka i regi av Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen Marit, Tone, Wolfgang, Gunnar og Kjell Arne deltok. Messe Landbruksteknikk på Lillestrøm Kjell Arne deltok Kurs i økologisk veiledningsprosjekt på Gardermoen Kjell Arne deltok Kontaktmøte med Debio på Gardermoen Kjell Arne deltok. Hurtigruteseminaret Gunnar deltok Tenkeloftsamling i Tromsø Gunnar deltok Kurs i økologisk jordbærdyrking i Kristiansand Steve deltok. Utvalgsarbeid Marit deltar i "Skjøtselsgruppa for prioriterte arter og utvalgte naturtyper" ved Fylkesmannens Miljøvernavdeling. I denne forbindelse deltok Marit på "Arvesølvseminaret" i Setesdal den august. Marit har også vært involvert i arbeidet med ny Landbruksplan i Alstahaug kommune i Steve deltar i Arktisk Bærutvalg. Tone deltar fast i landbruksnemnda i Dønna, et rådgivende utvalg for landbruksetaten i Dønna kommune. Skriftlig informasjon Våronnavisa 2012; samarbeidsprosjekt i Nord- Norge Vekstrapporter i Nationen, 5 stk, Nasjonalt samarbeidsprosjekt Fagartikler i Økologisk Landbruk, 1 stk, Nasjonalt organ for økologiske produsenter Medlemsskriv 2 stk, eget info-organ. Hjemmeside; Forsøksarbeid i Fagervika

12 9 Faglig aktivitet Møter, markdager og kurs Fagmøte plantekultur i Sandnessjøen 13. februar, ca 40 personer deltok. Et samarbeid med Fiskå Mølle. Marit holdt foredrag. Våronnmøter; 6 stk mars / april i / på hhv Handnesøya, Rødøy, Dønna, Mindland, Bardal og Hestmona. Wolfgang, Marit og Gunnar var ansvarlige for arrangementene. Ca 50 personer deltok og fikk med seg foredrag om agronomi, miljøvennlig bruk av husdyrgjødsel, ensilering, såvarer og ugrasbekjempelse, grovforstrategier og økonomiske aspekter ved grovforproduksjonen. Fagmøte med fokus på Oppfølging av vannforskriften og viktigheten av drenering, på Nesna den 21. mars, i sammenheng med avviklingen av årsmøtet. Are Johansen fra NLR Lofoten var foredragsholder og 18 deltakere møtte. Kurs i Autorisasjon for bruk av plantevernmidler. I Sandnessjøen i perioden mars. Totalt 19 stk deltok. 11 stk fornyet sin autorisasjon, mens 8 tok beviset for første gang. Marit hadde ansvaret for kurset og Wolfgang for obligatorisk dag. Markdager (2 stk) med tema " Integrert plantevern" med pløying som hovedfokus. Den 30. mai møtte 9 personer opp på Sundøya, mens 14 personer deltok på Sleipnes dagen etter. Wolfgang Dohrn og Atle Haugsnes var faglig ansvarlig for opplegget. Markdag (1 stk) med tema "Riktig gjødsling i praksis innstilling og bruk av mineralgjødselsprederen" på Dønna 31. mai. 3 deltakere møtte. Wolfgang Dohrn og Atle Haugsnes hadde det faglige ansvaret. Fagdag med tema "Mekanisering og høstelinjer" på Søvik 4. september. I underkant av 50 personer deltok. Sverre Heggset (fra Landbruk NordVest) og Kjell Arne Augustsen (NLR Helgeland) holdt foredrag og Wolfgang Dohrn hadde hovedansvar for arrangementet. Lokale maskinforhandlere viste fram og demonstrerte diverse høsteutstyr. Markdag (1 stk) med tema Belgvekster på Tjøtta 11. september. Marit og Wolfgang hadde hovedansvaret. Arrangementet var i samarbeid med Bioforsk Nord Tjøtta. Markdager (3 stk) med tema "Beiting med sau i verdifulle kulturlandskap", gjennomført i perioden september, hhv Lurøy (Onøy), Dønna, og Vega (Hysvær). Totalt deltok 28 personer. Marit og Kjell Arne har hatt ansvaret. Individuell rådgiving og tjenester Tjeneste Gjødselplanlegging Jordprøvetaking Miljøplanrådgiving SMIL-søknader Økologisk veiledningspakke Direktesåmaskinen Testing åkersprøyter Grovforprøve og Vurdering forkvalitet Fôringsveiledning Driftsplaner Grøftepla ner Antall / kommentarer 148 gjødselplaner 472 prøver på 50 bruk 8 Miljøplaner og 7 bruk har fått Skjøtselsplaner 2 stk 14 økologisk førsteråd, 1 rådgivingsavtaler, 11 gruppebasert rådgiving 7 økoplaner Ikke brukt 4 stk 18 stk 0 stk 2 stk 1 stk I tillegg har vi gitt rådgiving i forbindelse med gårdsbesøk, telefonsamtaler og i skriftlige utredninger på oppdrag fra våre medlemmer. Marit underviser

13 10 Prosjektarbeid Hundekjeksprosjektet. Prosjektet ledes av Bioforsk Nord i-ioit og Marit sitter båcie i prosjektledergruppa og referansegruppa. Herøy er en av prosjektlokalitetene hvor vi har hatt storskalaforsøk med sprøyting mot hundekjeks og skjøtselstiltak mot hundekjeks i kantvegetasjon. I forbindelse med prosjektet ble det arrangert et møte på Herøy den 29. mai med tema "Dugnad for kulturlandskapet" med fokus på bekjemping av Hundekjeksen. Prosjektet avsluttes i økonomirådgivingsprosjekt i samarbeid med Nesna kommune. Gjennom prosjektet tilbys gårdbrukere i Nesna kommune økonomisk rådgiving og veivalgshjelp. Gunnar har hovedansvaret for dette prosjektet, og 3 bruk har fått rådgiving gjennom prosjektet i 2012 veivalgsrådgiving er gitt til to bruk, og ett bruk har fått utarbeidet driftsplan. Prosjekt Bedre Grovforøkonomi startet opp i 2011 og har som formål å høyne lønnsomheten i grovforkrevende husdyrhold gjennom bedre grovforøkonomi. Prosjektet skal gå over tre år. Det er etablert prosjektsamarbeid med 6 medlemmer i hhv Nesna og Leirfjord kommuner. I 2012 ble det gjennomført to runder med gårdsbesøk i forbindelse med kartlegging før vekstsesongen, og oppfølging underveis. Gunnar har hovedansvaret for prosjektet. Prosjekt økomelk; kom så vidt i gang i 2011 og har fortsatt med god framgang i Prosjektet eies av TINE og skal gå over tre år. Målet er å øke produksjonen av økologisk melk i Nord-Norge. Kjell Arne er inne som prosjektmedarbeider og sitter også i styringsgruppa. Gunnar er NLR Nords representant i arbeidsgruppa. videreføres med et nytt SLF-finansiert forprosjekt i Målsettingen er å få til et stort Arig bærprosjekt f^r hele N^rd-N^rge. Det har vært arrangert 2 videreforedlingskurs, "Arktiske bærdager" i Sømna og Brønnøysund august, 3 grupperådsamlinger, samt individuell rådgiving i løpet av Prosjekt økologiske beitedyr i unike kulturlandskap; ett 3-årig prosjekt som startet opp i 2012 under ledelse av Bioforsk Nord Tjøtta. Marit og Kjell Arne deltar som prosjektmedarbeidere i dette prosjektet. som har som formål å fremme bruk av økologisk gammelnorsk sau og skjøtsel av kulturlandskapet, med spesiell fokus på Kystlynghei. Som et ledd i prosjektarbeidet var Kjell Arne på tur til Færøyene våren Prosjekt Bedre Bunnlinje; er et veiledningsprosjekt i regi av Norsk Landbruksrådgiving med strategisk planlegging og veivalgsrådgiving som metode. Deltakerbrukene får hjelp til ressurskartlegging, formulering av strategiske mål og oppfølging gjennom prosessen. Prosjektet startet opp i slutten av 2012 og Gunnar har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Forsøk og registreringer Forsøkene er utført i samarbeid med Bioforsk. Bevaring ved bruk frøeng av timotei, engsvingel og rødkløver, Halvor Hofstad, Aistahaug Nitrogengjødsling til rødkløver intensiv drift, Tom Hjellestad, Tjøtta Raudkløversortar saman med nordlege grassortar, O.K. Haraldsvik, Leirfjord Prosjekt økt bærproduksjon i Nord-Norge har fått finansiering til ett års forprosjekt som startet opp i 2011 og ble fullført i Kjell Arne er prosjektmedarbeider i prosjektet, og fra 2012 har vi også ansatt Steve Saltermark i 25 % stilling for å jobbe i dette prosjektet. Prosjektet Fra fagdagen på Søvik

14 11 Eksterne oppdrag På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har Marit vegetasjonskartlagt og utarbeidet skjøtselsplaner for kystlynghei i Lurøy kommune; Kvitvær og Seingsholmen. På oppdrag fra Bioforsk Nord Tjøtta har Marit bidratt som medarbeider på vegetasjonskartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner for kystlynghei i Lurøy kommune, Solværøyene. På oppdrag fra FMLA Nordland deltar Marit i planlegging, rådgiving og oppfølgingen av tiltak for Blomsøy og omegn som Utvalgt kulturlandskap Marit holdt foredrag med tema "Beiteplanter og mikronæring på utmarksbeite" på møte i Dønna Beitelag på Dønna den 22. februar. Marit holdt foredrag om "Strategier i grovfordyrkinga" på Årsmøte i NLR Lofoten den 13. april. På oppdrag fra Bioforsk Nord Tjøtta bidro Marit med gjennomføring og faginnlegg på Kurs i praktisk skjøtsel av kystlynghei på Hestøy i Alstahaug kommune april, og Leknes i Vestvågøy kommune 19. april. På oppdrag fra TINE deltok Marit på markvandring på Handnesøya den 19. juni. Wolfgang holdt foredrag om vår virksomhet på Bondelagsmøte på Nesna den 31.oktober. Marit holdt foredrag om "Erfaringer med arbeidsoppdrag innen vegetasjonskartlegging og skjøtsel av kulturlandskap" under Kursuke NLR på Gardermoen den 14. november. Kjell Arne holdt foredrag om gammelnorsk sau på Vega den 27.november på oppdrag av Fylkesmannen i Nordland. Sekretærfunksjon for NLR Nord Gunnar har siden 1. april 2011 ivaretatt funksjonen som sekretær for NLR Nord. Som følge av dette sitter han også i arbeidsgruppa for økomelkprosjektet. Det ble arrangert en samling for rådgivere og styreledere i landbruksrådgivningen i Nord-Norge i Bodø mars i forbindelse med den nye Matmeldinga. Administrasjon og organisasjonsutvikling Det jobbes fortsatt med å utvikle nye tjenester og tilbud til medlemmene. Vi har i løpet av 2012 fått i gang flere spennende prosjekter med tema som har stor nytteverdi for våre medlemmer. Testing av handelsgjødselspreder Pløyemarkdag Fagdagen p på Søvik

15 12 Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTANDER Varekostnader Personalkostnader Avskrivning Andre driftskostnader Sum Miftskostnader 1, 3, Tap på fordringer DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Sum finansinntekter E0 utgifter / renteutgifter Netto finansposter / ekstraordinære kostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 1 ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Overført til EK Sum

16 13 Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Balanse pr EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Maskiner 5 Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd 6 Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENAKPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Fri egenkapital 7 Sum egenkapital GJELD Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandnessjøen Daglig leder Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

17 14 Note nr. 1 Re nska s rinsi er. r.priprplt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Fordringer Andre fordringer, både anleggsfordringer og omløpsfordringer, er ført opp til pålydende. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatter Selskapet er ikke skattepliktig. Note nr. 2 - Driftsinntekter. Spesifikasjon driftsinntekter 2012 Salgsinntekter Annonser Omsetning møter og markdager Kursavgifter Sum Salgsinntekter Andre driftsinntekter Rammetilskudd over jordbruksavtalen Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd m.m Medlemskontingenter Medlemsjenester og konsulentoppdrag internt Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag Andre inntekter Sum andre driftsinntekter

18 15 Note nr. 3 - Ansatteodtrelser m.v Lønn fast ansatte Lønn andre ansatte Lønn styret Arbeidsgiveravgift Offentlig refusjoner 0 Pensjonskostnader og personalforsikring Sum Lønnskostnader Gjennomsnittlig Godtgjørelser Lønn antall ansatte 4,2 Daglig leder Honorar til revisor er for 2011 kostnadsført med kr 4685,- for revisjon. Note nr. 4 Pens'onskostnader o Pens'onsfond. Det er i 2012 kostnadsført kr i pensjonskostnader i regnskapet. I tillegg kommer administrasjonsgebyr til Norsk Landbruksrådgiving på kr Betalt utjevning av pensjonspremien er på kr De ansattes andel av pensjonskostnadene er kr Pensjonspremiefondet pr utgjør kr inklusiv tilført avkastning på kr Pensjonsfond er ikke tatt med i balansen. Note nr. 5 Vari e driftsmidler. Direktesåmaskin anskaffelseskost samlede avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskriving Økonomisk levetid 10 år Note nr. 7 - Bankinnskudd 2012 Skattetrekk bundet Note nr. 8 - E enka ital Fri egenkapital Årets resultat Fri egenkapital

19 16 ØKON 0 MISERVICE Til Ansmatet i Norsk L.r.:ndhoSzsrådWvning Helgelaad RE VIS,1 NSRAPPORT 2012 Vi har Aniidert årsregaskapet for Nrrprk ad bruksrarigiva in tr, Holgeland for 1-1:!..gnskapsåret 2012, som viser et everskadd på kr 31 6R6. Vi har ogsd revidert opplysniagene rinsbe7eirfitgen can årsregmkaper og fortasetningen orn fortsa-:t dritt. Års:egnskatx.,,t bestar av rastatairegnap og balanse. Regnsk:-:ptdovens regler o god regnskamkikk for strif, feretak er anvendt ved utilrbeirkdsen av vegurskapet. Åraragnskapet r) 'årdberorningen er avf.,5tt av Norak Lrindbruksrådgivnini.= T-Telgaiand sitr st_yre og r1;rgdge leder. Vrk- oppgave er il ultu]e ø5:5 elm å.rsregnskfjpet og vrie 2rrhildi hrathold tillgosk4:ps1ovens krav. Vi bår planhgt og uffl.:rt revisjonon med sikte pit li oppnå betryggeado.sildccr4let Ibr ul tusrewekupet ikke itionolder vesenilie fisi:int.ormasjon. Revisjonen ornt'nfier kontrojav utvalgte deler v malerialet som under"ny;rger ir.formasjarten årsregaskapet, vurdering av beayttede regnskapsprimipper og vesentlige, regiakopsestimater, sarnt vurdering av inulugdet presenb: jorte1 av ksreguikzpel. Vi mener at vå r revisjon gir et farsvarlin ffunalag Ibr vå uttalelse. Vi Inene2 at Arsr.zrgaskapet er avgitt i sarasyar rned lnv og forskrifter og et rundseade bikle'av Norsk Luadbruksrådviiing Holgelaod io akenomiske stiilin JJ. dgsember 2012 og for resultatet iregnsktrpsawr i avereasatemmelse u:ed norak Epd reartskapsskikk. Ledelsen bar oppfylt om plikt til å sane for ordentlig og overaiktlig reg:slrerfrtg doktunentasjon av regnsimpsoppk sninger i sornsvar med norskliw og god Inkfm-ingsskikk Opplysnirigene i Dra i'lregaskapa g tart foratsetaingen Citt fortstat drift kons]stente med irrsregaskapet og r i srintsva med lov tgfor.krifter. Sandnemjaen, 13. mars HL Okonomiserviee AS --11 Ann Karirt Podeisen Autorisert regmkapsforer

20 17 401»,AJtingsvofdi of av viri ingdo og avti-1,;skva[jt av p/ivirkdr og df-jmied totatøkonomien pt grdon. AktuelIG giødsgltyper til gras, entgn along nri kornbinasjon mod husdyrgjodsol: st;.iviiro {=u11.go-clso - YargYfii3. Futlicvls=1" OPTI-NKTF, (35 + Sl - OPTi - us-rm (45} {:vatitut t wovgliontr,td SOM Cf viktg tex awlingslikå og 5alsC+8JE'I1Stir (11,7i kallurn, kals1jm, rnagraslurn og t.-jr fot opurnal Mirg og god tlyrorulso li-korncr rosfor Kirt naavonalg. P- rinhold godt titpas9gt gra5dm,ing Gd rningralgjød,;gi fra Yara fr du gjodsul rngd balansgrt Innhold av riaringstoftgr, tilpassgt norsk Landbruk. Du Gr sikrgt hoy [GyGringpliktghut, produktkvalitgt og godu spredguggnskapur. ara uf unr stu produsgnt mgd o;,3 garonturo rnindru Gnn 3,15 kg CO,-Gkv. pr. kg N. Kontakt din forhandlor avyara-gjodsel. WinV.yara.no VARA

21 18 Kommentarer til Regnskapet år 2012 Regnskapsresultatet for 2012 er presentert etter standardisert oppstilling, med resultatoppstilling, balanse og noter til regnskapet. Revisjonsberetningen følger så vedlagt på side 16. Vedlagt på neste side finner dere en mer oversiktlig oppstilling med sammenligning opp mot budsjettet som ble lagt for Inntekter Driftsinntektene er på totalt kr Dette er kr mindre enn budsjett for 2012, og skyldes at prosjektinntekter og medlemsinntekter tjenester er blitt mindre enn budsjettert. Dette skyldes ikke ett spesielt prosjekt, men flere prosjekter der vi har hatt litt mindre tidsforbruk enn hva vi så for oss i utgangspunktet. Selv om vi har gjennomført alle medlemsaktivitetene vi hadde planlagt i 2012, har vi en svikt i betaling fra medlemstjenester. Dette skyldes dels at en del ikke har levert inn skiftenoteringsskjema og dermed ikke har fått gjødselplan, dels kapasitetsproblemer hos personalet, og dels mindre pågang enn forventet på enkelte nye medlemstjenester. De andre inntektspostene er som forventet eller litt høyere. Resultatregnskapet Årets driftsresultat er på kr etter at tap på fordringer på kr er trukket fra. Tapet skyldes ubetalte kontingentkrav. Når det er tatt hensyn til renteinntekter og rentekostnader er årsresultatet på kr Dette er lavere enn budsjettert. Balanse / Egenkapital Anleggsmidlene på kr er direktesåmaskinen. Resten av rådgivingsenhetens anleggsmidler består av omløpsmidler. Utestående fordringer består stort sett av utestående prosjektinntekter. Rådgivingsenhetens reelle egenkapital er litt større enn den bokførte fordi anleggskapitalen som ligger i kontorutstyr og forsøksutstyr ikke er med i balansen. Lister over inventar og utstyr finnes ved våre kontorer. Samlet egenkapital er på kr etter at årets overskudd på kr er lagt til. Kostnader Driftskostnadene er på kr Dette er kr mindre enn budsjett for 2012, og skyldes lavere varekostnader og lavere driftskostnader enn budsjettert. Utgiftene til reiser er høyere enn budsjettert, ellers er utgiftspostene som budsjettert eller litt lavere. Lønnskostnadene er som budsjettert. Biologisk mangfold på Strandlandet, Nesna

22 19 Regnskap 2012 Inntekter: Budsjett 2012 Regnskap pr Annonser kr kr Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen kr kr Kommunale tilskudd kr kr Prosjekttilskudd, eksterne oppdrag kr kr Medlemsinntekter; kontingenter og gaver kr kr Medlemsinntekter; tjenester / egenandeler kr kr Feltgodtgjørelse kr kr Andre inntekter kr kr Sum driftsinntekter kr kr Kostnader: Innkjøp av materialer og varer kr kr Råd ivin kr kr Varekostnad kr kr Lønn til fast ansatte kr kr Lønn til andre ansatte kr kr Styret kr kr Arbeidsgiveravgift kr kr Andreersonalkostnader kr kr Personalkostnader kr kr Avskrivninger kr kr Kostnader lokaler kr kr Verktøy, inventar og driftsmaterialer kr kr Reparasjoner og vedlikehold kr kr Fremmede tjenester kr kr Kontorkostnader kr kr Kursing ansatte, faglig kompetanse kr kr Telefon, porto og lignende kr kr Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett, bil kr kr Salg, reklame og representasjonskostnader kr kr Kontingenter og gaver kr kr Forsikringer kr kr Andre kostnader kr kr Sum andre driftskostnader kr kr Sum kostnader kr kr Driftsresultat kr kr Tap på fordringer Kr Finansinntekter / kostnader: Finansinntekter kr kr Finanskostnader kr kr Finansresultat kr kr Årsresultat kr kr

23 20 Budsjett 2013 Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Budsjett Regnskap Budsjett I n ntekter Annonser kr kr kr Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen kr kr kr Kommunale tilskudd kr kr kr Prosjekttilskudd, eksterne oppdrag kr kr kr Medlemsinntekter; kontingenter og gaver kr kr kr Medlemsinntekter; tjenester / egenandeler kr kr kr Feltgodtgjørelse kr kr kr Andre inntekter kr kr kr Sum driftsinntekter kr kr kr Kostnader: Innkjøp av materialer og varer kr kr kr Råd ivin kr kr kr Varekostnad kr kr kr Lønn til fast ansatte kr kr kr Lønn til andre ansatte kr kr6 525 kr Styret kr kr kr Arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn kr kr kr kr Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader kr kr kr Personalkostnader kr kr kr Avskrivninger kr kr5 890 kr Kostnader lokaler kr kr kr Verktøy, inventar og driftsmaterialer kr kr kr Reparasjoner og vedlikehold kr kr kr Fremmede tjenester kr kr4 685 kr Kontorkostnader kr kr kr Kursing ansatte, faglig kompetanse kr kr kr Telefon, porto og lignende kr kr kr Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett, bil kr kr kr Salg, reklame og representasjonskostnader kr kr kr Kontingenter og qaver kr kr kr Forsikringer kr kr7 441 kr Andre kostnader kr kr kr Sum andre driftskostnader kr kr kr Taå fordrin er Kr Sum kostnader kr kr kr Driftsresultat kr kr kr Finansinntekter / kostnader: Finansinntekter kr kr kr Finanskostnader kr- 376 Finansresultat kr kr Års resu Itat kr kr

24 21 Budsjett 2013 Budsjettet for 2013 er satt opp i kolonnen til høyre i oppstillingen på side 20. Budsjettet er satt opp på bakgrunn av budsjettet for 2012 og regnskapet for 2012, og gjenspeiler ønsket driftsnivå i Inntekter Det er budsjettert med kr i inntekter i Kr av disse kommer fra ulike prosjektinntekter og eksterne oppdrag. Dette er et betydelig høyere nivå enn hva budsjett 2012, samt regnskap for 2012 viser. Det gledelige er at det aller meste av prosjektinntektene alt er sikret gjennom deltakelse i ulike prosjekter, samt inngåtte kontrakter. Vi er tildelt kr i rammetilskudd over jordbruksavtalen. Dette er en liten økning fra Vi er innvilget kr i kommunale tilskudd fra våre vertskommuner. Dette er en betydelig nedgang fra 2012 og skyldes hovedsakelig at Alstahaug kommune ikke har innvilget tilskudd for I tillegg har Leirfjord og Nesna kommune redusert tilskuddet. Dønna, Herøy, Rødøy og Lurøy har innvilget omsøkt beløp. Det er foreslått å øke kontingenten i 2013 med kr 100,- i alle arealgruppene. Dette er første gang siden oppstarten i 2009 at kontingenten foreslås hevet. Kontingenten er arealavhengig og i sin helhet avgiftspliktig: Arealgruppe ant daa Kontingent eks mva 0-50 daa Kr daa Kr daa Kr daa Kr 2800 Posten for betalte medlemstjenester er budsjettert til kr Prisen for medlemsbetaling er foreslått økt fra kr 400,- pr time, til kr 500,- pr time. I følge arbeidsplanen for 2013 vil vi gjennomføre omfattende tjenesteproduksjon for våre medlemmer i Tjenestetilbud og priser er oppgitt i arbeidsplanen. Prisen for eksterne oppdrag / prosjektarbeid er foreslått økt til kr 800,- fra Kostnader Posten personalkostnader er den største utgiftsposten på kr Av dette er vel to millioner lønn til fast ansatte og en prosjektmedarbeider, mens kr er premier til pensjonsordninger og personalforsikringer. Det er budsjettert med 4,15 årsverk fordelt på 6 ansatte, og en lønnsveks på 3 % i Det er ansatt en prosjektmedarbeider i 25 % stilling på Bærprosjektet i Den totale økningen på lønnsbudsjettet i forhold til regnskap 2012 er på kr Andre driftskostnader er budsjettert til kr og er utgifter knyttet til drift av våre 4 avdelingskontorer. Kr av disse er reiseutgifter ved reiser i eget distrikt for å betjene medlemmene og reiser utad i forhold til kursing / møtevirksomhet for de ansatte. Det er også budsjettert med kr i rådgiving. Dette er utgifter til møter, kurs, læremateriell m.m. i forbindelse med rådgiving til medlemmene. Denne posten er økt en del i forhold til regnskap 2012 pga stor planlagt aktivitet i Resultat vurderinger år 2013 Etter at det er tatt hensyn til renteinntekter viser budsjettet for 2013 med et overskudd på kr , og styret vurderer mulighetene for en økonomisk forsvarlig drift i 2013 som gode.

25 22 Arbeidsplan 2013 Innledning Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er nå en vel etablert rådgivingsorganisasjon for landbruket på Helgeland. Vi har brukt mye tid på å etablere nye tjenester, og komplettere vårt rådgivingstilbud. Vi setter fortsatt pris på innspill til vårt rådgivingstilbud både fra medlemmer og andre samarbeidsparter. Medlemsskriv I 2013 vil vi gå over til å gi ut regelmessige Nyhetsbrev 1-2 ganger pr mnd via e-post. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å sende inn sin e-post adresse til oss. Pass også på å gi oss beskjed dersom dere endrer adressen. I tillegg vil vi i løpet av året gi ut 1-2 fagskriv med fagartikler basert på vår forsøks og prosjektvirksomhet. Vi samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving Nord om utgivelse av våronnavisa og vekstrapporter i Nationen. Vi skriver også artikler for Økologisk Landbruk. Hjemmeside htt : hel elandir.no Vår egen hjemmeside er nå godt etablert, og vi har fått overført fagstoff til siden fra den gamle weben som vi hadde i samarbeid med andre rådgivingsorganisasjoner i Nordland. Vårt mål er at vi skal bli flinkere til å legge ut nyheter og aktuelt fagstoff på siden. Vi legger alle Nyhetsbrev ut på siden, i tillegg til fagartikler, info om arrangementer og annet relevant stoff fra vår virksomhet. Vi anbefaler også felles web-side fra Norsk Landbruksrådgiving der man finner aktuelt fagstoff fra hele landet. Arrangementer markdager, møter og kursvirksomhet Valg av tema for markdager, møter og kurs påvirkes til en viss grad av hvor vi greier å skaffe finansiell støtte. Planlagte arrangementer i 2013: Våronnmøter (5 stk) i mars-april i Rødøy, Lurøy, Nesna, Dønna-Løkta og Alstahaug Mindland. Det vil bli presentert 2-3 tema på hvert møte, avhengig av ønsker og interesse. Markdager med tema Integrert plantevern ( 2 stk) i mai-juni i Rødøy og på Mindland Innstilling Testing av handelsgjødselspredere (3 stk) i mai-juni på Løkta, på Mindland og i Leirfjord Beite med sau i verdifulle kulturlandskap i Herøy, Nesna og Rødøy i september Belgvekstdag i engdyrking, på Tjøtta i samarbeid med Bioforsk i september Våtsåing ved reparasjon av eng, i samarbeid med Agromiljø. Sted enda ikke avklart. Fagmøter med tema Stormøte med hovedtema Grovforøkonomi i Sandnessjøen i februar Økonomisk rådgiving informasjon om våre tilbud innen dette fagfeltet. Tid og sted ikke avklart enda. Kontroll av hundekjeks og andre ugras i grovfôrdyrkinga, Sandnessjøen i september. Møtet arrangeres i samarbeid med Bioforsk og vil bl.a. presentere resultatene fra Hundekjeksprosjektet I tillegg vil vi delta med utstilling og fagforedrag på Horva Vi bidrar også gjerne med faginnlegg på aktuelle tema i møter hos faglag, produsentlag og lignende.

26 23 Individuell rådgiving - tjenester Gjødslingsplaner og jordprøvetaking Alle medlemmene som ønsker det skal få utarbeidet årlig gjødselplan i hht Gjødslingsplanforskriften. Gårder som har fått dispensasjon fra kravet om årlig plan vil få utarbeidet 5-årsplan. (Kontakt landbrukskontoret for å få dispensasjon). Før vi utarbeider gjødslingsplan må brukeren sende oss utfylt skiftenoteringsskjema med diverse opplysninger om fjorårets drift og planlagte vekster til neste år. Vi tar rutinemessig jordprøver hvert 8. år. Gi oss beskjed dersom dere trenger ekstra prøver pga tilgang til nye arealer ved jordleie eller nydyrking Jordprøvetakinga er gratis, utarbeiding av gjødslingsplanen er en betalt tjeneste. Gjødsla areal Pris eks1 mva daa kr 500, daa kr 700,- Over 300 daa kr 900,- Gårdsbesøk Gårdsbesøk utover jordprøvetaking vil i all hovedsak skje etter direkte forespørsel fra medlemmene. Vi setter stor pris på å bli kontaktet når dere gjør spesielle observasjoner i planteveksten. En felles tur i åkeren er som regel lærerikt både for oss og dere. Fôringsrådgiving Wolfgang Dohrn har høg kompetanse innen fôring og husdyrhold, og har utviklet et tjenestetilbud innen fåringsrådgiving til drøvtyggere. Tjenesten består av 3 trinn hvor brukerne kan velge hvilke trinn de vil benytte seg av, eller om de vil bestille hele pakken; Uttak og innsending av fårprøve til ftiranalyse. Gratis så fremt prøven kan tas i forbindelse med gjennomføring av andre tjenester under gårdsbesøket. Det kan formidles en veiledning om uttak, utfylling av følgeseddel og innsending pr telefon. Tolking av analyseresultatet og skriftlig tilbakemelding med vurdering av analysen. I tillegg blir det lagt frem et høsteopplegg tilrettelagt for gårdens buskap. Fôringsveiledning og utforming av foreløpig enkel fårplan. Medlemspris kr 500,- pr time. Grovfårpakke Vi er i utprøving av en tjenestepakkeløsning "Grovfårpakke" som går ut på å optimalisere grovffirproduksjonen på det enkelte bruket. I denne pakkeløsningen vil en husdyrgjødselanalyse og en markvandring før 1. slåtten, samt en grovfôrprøve og en oppsummering av sesongen, gi grunnlag for eksakt planlegging av neste grovfårsesong. I denne pakkeløsningen inngår det 10 timer nøyaktig oppfølging og tett samarbeid med bonden. I tillegg til gjeldende timepris på kr 500,- betaler bonden utgiftene til analysen. Det ryddes i kulturlandskapet på Blomsøya Jordprøvetaking høsten 2012

27 24 Plantevern Funksjonstest av åkersprøyter, autorisasjonskurs m.m. WolfgAng Dnhrn er Alitnriprt som funksjonstester. I følge regelverket skal alle åkersprøyter testes hvert 5. år, og dette er et av sjekkpunktene i miljøplan trinn 1. Vi har delvis oversikt over hvem som står for tur til å få sine sprøyter testet, og vil ta kontakt med eierne i løpet av våren / sommeren for å gjennomføre testingen, og snakke om aktuelle sprøytemidler. Det forutsettes at eieren er med under testingen. Vi tar også testing på forespørsel, så har du ikke fått testet sprøyta før må du ta kontakt for å komme inn i vårt system. Egenandel. Kr 2.500,- for medlemmer, kr 3.500,- for ikke-medlemmer. På vegne av Norsk Landbruksrådgiving formilder vi dispensasjoner for off-label anvendelse av ulike plantevernmidler (Ally m.f1) Testing av mineralgjødselspredere spredejevnhet og mengdekontroll Vi har anskaffet utstyr for testing av mineralgjødselspredere, og tilbyr denne tjenesten i I tillegg til planlagte markdager med tilbud om testing kan tjenesten bestilles til vanlig medlemspris. Miljøplan og skjøtselstiltak Vårt mål er at landbruket i vårt distrikt fullt ut skal få dell de økonomiske støtteordningene som er kanalisert gjennom miljøretta tilskudd fra kommune, fylke og stat. I tillegg til generell informasjon og at vi selvfølgelig er behjelpelig med å svare på alle spørsmål, har vi følgende medlemstilbud: Individuell hjelp til utarbeiding av Miljøplan Trinn 1 og 2 Skjøtselsplan for fornminner og verdifulle kulturla ndska p Hjelp til utarbeiding av søknad om SMILtilskudd Egenandel: kr 500,- pr time for alle tilbud. Dreneringsplanlegging Hjelp til å utarbeide dreneringsplan (grøftinglprnffiaring m m ) cmf kostnadsoverslag Egenandel: Kr 500,- pr time Økonomisk rådgiving Vår økonomirådgiver Gunnar Forbord er kommet godt i gang med å utvikle et tilbud innen dette fagfeltet, og vi kan tilby følgende: Driftsplanlegging Hjelp med finansieringssøknader Koordinering av økonomisk og byggteknisk planlegging Egenandel: kr 500,- pr time for alle tilbud Strategisk rådgiving (Veivalgsrådgiving) Dette er en ny tjeneste fra 2012 basert på dansk rådgivingskonsept. Effektiv tidsbruk for bonden (2 møter a 3 timer inkl 1,5 time forberedelse) og strategisk plan utarbeides. Den tar utgangspunkt i ressursoversikt og bondens / familiens langsiktige ønsker mht gårdsbruket (visjon). Videre prioritering av strategiske mål og en handlingsplan. Strategisk plan anbefales som grunnlag for større beslutninger og mer detaljert planlegging (eks driftsplan / bygningsplan / nye næringer) og ved overtakelse av gårdsbruk. Gunnar er rådgiver / kontaktperson for denne tjenesten. Rådgiving / planlegging nye næringer i landbruket Eks gårdsmat / kortreist mat, gårdsturisme, inn på tunet, fornybar energi (bioenergi og mindre vind og vannkrafttiltak). Vi følger opp våre medlemmer for råd / plan for videre oppfølging mot tilleggsnæring / ny næring på gården. Forretningsplan, økonomikk planlegging, finansieringssøknader BU midler, Innovasjon Norge og andre, planlegging / prøveproduksjon 2-3 år (dvs etablererstipend) og / eller investering i anlegg. Gunnar er kontaktperson.

Dette bladet sendes til : Årsmelding 2012. Til tjeneste for landbruket på Helgeland. Velkommen til årsmøte 03.april 2013!

Dette bladet sendes til : Årsmelding 2012. Til tjeneste for landbruket på Helgeland. Velkommen til årsmøte 03.april 2013! Dette bladet sendes til : Årsmelding 2012 Til tjeneste for landbruket på Helgeland Velkommen til årsmøte 03.april 2013! 3 Innhold Styrelederen har ordet s. 3 Innkalling til årsmøte 2012 s. 4 Valgkomiteens

Detaljer

Årsmelding 2013. Til tjeneste for landbruket på Helgeland. Velkommen til årsmøte 02.april 2014!

Årsmelding 2013. Til tjeneste for landbruket på Helgeland. Velkommen til årsmøte 02.april 2014! Dette bladet sendes til : Årsmelding 2013 Til tjeneste for landbruket på Helgeland Velkommen til årsmøte 02.april 2014! NB! Mye nyttig info gis ut via e post i løpet av året send oss derfor din e post

Detaljer

Årsmelding 2014. Til tjeneste for landbruket på Helgeland. Velkommen til årsmøte 18. mars 2015!

Årsmelding 2014. Til tjeneste for landbruket på Helgeland. Velkommen til årsmøte 18. mars 2015! Dette bladet sendes til : Årsmelding 2014 Markdag på Dønna 2014 Til tjeneste for landbruket på Helgeland Velkommen til årsmøte 18. mars 2015! NB! Mye nyttig info gis ut via e-post i løpet av året send

Detaljer

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer