nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 1. 2003 05.09.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Inkassoklagenemnda godt i gang side 8 Orden på Autorisasjonsordningen side 9 Side 1

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Velkommen tilbake etter ferien! NIFnytt Observante lesere har nok notert seg at mars utgaven av NIF-Nytt lot vente på seg. Tiden fløy fra oss og vi valgte derfor å samle det opp til denne august utgaven. Det skal aldri gjenta seg! Når vi da endelig sender dere dette nummeret blir det desto mer å snakke om. MediaWeb Den 14. januar sendte jeg dere en gledestrålende melding om at den første brukeren av vår MediaWeb hadde registrert seg. Jeg lente meg tilbake i stolen og ventet på et raus av innmeldinger. Det gikk noen måneder og så fikk jeg EN til. Dette forundrer meg faktisk. I dagens marked trodde jeg at behovet for informasjon var rimelig akutt og at vår tjeneste ville være midt i blinken. Forhåpentligvis sørger dere for å være oppdatert via andre kanaler. Dersom ikke; kontakt oss nå! Yrkesorienterende messe I januar fikk jeg dessuten gleden av å forelese om inkasso som yrke på en yrkesorienterende messe på Sandefjord Videregående skole. Rommet var ikke akkurat fylt opp men det var en interessant sak og jeg har allerede lovet å komme tilbake neste januar. Fylkeskurs for forliksrådene Deretter var det deres tur: fylkeskurs for forliksrådene. Flere av dere deltok og de fleste meldte om greit utbytte. Om ikke alle temaene var like aktuelle var det interessant å møte personene som er involvert. Tør jeg minne om at forliksrådene i samme periode meldte om problemer med sen betaling av forskudd fra inkassobyråene. Dette medførte/er unødvendige forsinkelser. Diverse samlinger Bransjen selv møttes på Hafjell i mars for å gjennomføre generalforsamling og bransjetreff. Et spennende arrangement med variert program. Vi har allerede begynt å tenke på neste års møte. Videre har vi hatt en god kursvår med stor deltagelse på både standardkursene så vel som oppfyllingskursene. Brukertreffet på Havna måtte utsettes til august. Vi som var der da er vel enige om at arrangementet ble mer en vellykket. fortsetter Side 2

3 Inkassoklagenemndas virke Årets STORE sak må vel sies å være etableringen av Inkassoklagenemnda. Fra 1. april i år har sekretariatet vært i drift under kyndig ledelse av advokat Tone Thomassen. En rekke henvendelser har det blitt. Uten at det har ført til det store antallet reelle saker til behandling i nemnda. Dette bekrefter bare at foreningens vurdering var riktig, og at sekretariatsfunksjonen er og blir meget viktig i denne sammenheng. Inngangsdøren skal være både høy og bred og det skal være mulig å ta kontakt om de fleste forhold. Høy faglig kompetanse på sekretariatslederen og nemndas leder og medlemmer vil deretter sikre den nødvendige objektiviteten og sørge for at det er faglig fokus i både forberedende behandling så vel som i selve nemndsbehandlingen. Nytt fra det offentlige Hva har så skjedd på det offentliges banehalvdel? Jo, rettsgebyret har blitt økt to ganger; den 1. januar og den 1. juli. Forskrift om endring i forskrifter har gitt oss hjemmel til å belaste et beløp tilsvarende merverdiavgiften på skrivegebyrer (foreningen holder for øvrig på med et privat forslag til forskriftsendring for å få den samme muligheten på purregebyrer der hvor en fordringshaver har satt bort purretjenesten til tredje mann). Enn videre har vi nok en gang fått bekreftet at vårt engasjement i europeiske spørsmål var berettiget. Nå kommer tilpassningene til EØS og EU lovgivningen som perler på snor. Nytt i foreningens sammenheng På hjemmefronten må jeg vel også nevne IKT forskriften som Kredittilsynet har iverksatt fra 1. august. Her vil medlemmene i NIF ha et kjempestort forsprang på de få som står utenfor. Bransjeforeningens standard for Internkontroll (etter personopplysningsloven og forskriften) dekker de fleste elementer. Det springende punkt så langt er vel innskjerpingen på risikovurdering. Min presentasjon på Havna skulle nok vært gjort for alle våre medlemmer, i det selve prosessen rundt risikovurderingen og fastsettelse av prosedyrer, verktøy og målsetting er meget omfattende og ikke minst skulle vært implementert for lenge, lenge siden. Med dette, takker jeg for et spennende første halvår og ser frem til en høst og vinter med en rekke nye, spennende utfordringer for både dere og meg. Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Side 3

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender høsten 2003 side 4 Kurskalender side 4 Formannens hjørne. side 5 Våre medlemmer, Halden Inkasso.... side 7 Inkassoklagenemnda godt i gang side 8 Autorisasjonsordningen...side 9 ErgoEphorma s faste spalte side 12 Møtekalender - høsten 2003 Budsjettmøte/ Bransjetreff Inkassoklagenemnda Lovutvalgsmøte Styremøte Inkassoklagenemnda Lovutvalgsmøte Styremøte 09. oktober oktober 20. oktober 21. oktober 19. november 08. desember 16. desember 18. desember Kurskalender - høsten 2003 Kurs I Kurs II Kurs III Kurssted Påfyllingskurs Kurssted Påfyllingskurs Kurssted september oktober 27. november Lindorff AS på Skøyen i Oslo september Lindorff AS på Skøyen i Oslo Dato ikke fastsatt ennå, men mest sannsynlig i november Namsmannen i Oslo Kurs I: Gir et grunnlag for å behandle enkle saker, og kunnskap om rammebetingelsene for virksomheten Kurs II: Gir spesialkompetanse på diverse felter, og kunnskaper om sentrale lovbestemmelser. Kurs III: For bevillingshavere og fremtidige bevillingshavere med økonomiske kunnskaper. Kurset inneholder et bevillingshaverkurs. Side 4

5 Formannen av Hans-Erik Tharaldsen, Inkassosentralen AS Uten å kaste seg inn i debatten om hvorvidt klimaendringer vil gi varmere og tørrere vær i Norge, kan jeg i hvert fall konstatere at årets sommer er akkurat slik jeg ønsker meg en sommer i Norge. Varmt og fint vær kombinert med en vidunderlig natur gjør Norge til det helt store sommerparadiset. De fleste av oss har vel benyttet det fine været til å være mye ute, til å drive med aktiviteter som vi er glad i, til å kose oss sammen med familie og venner, ja nyte det privilegiet det er å ha ferie og gjøre alt annet enn jobb. Men nå står høsten for døren, vi er i full jobb igjen og klar til å ta fatt på de utfordringene som måtte vente. Bransjemessig vil jeg si at vi fremdeles er inne i en litt sommerstille periode. Etter at bølgene etter m.v.a. reformen og endring i salærsatsene nå har lagt seg, er det p.t. ikke de store endringene på gang som forventes å skape vesentlige endringer i bransjens rammevilkår. Kanskje vel og bra at det er slik, for en titt på fjorårets regnskaper tyder på at det er mange i bransjen, som naturlig nok, har fått føle konsekvensene av disse endringene både for omsetningstallene og på bunnlinjen. Ingen grunn til å ta noen hvileskjær i denne forbindelse. I markedet er det også hett for tiden, ikke minst når det gjelder salg til store brukere av våre tjenester. Slike kunder vet hva de er verdt og setter ofte en klar agenda i forhandlingene. Flere og flere store kunder velger anbudsprinsippet når en inkassoavtale skal reforhandles. For å nå opp i denne konkurransen blir tilbudene nå krydret med ulike varianter av no cure / no pay avtaler, returprovisjoner, ulike pay back ordninger, koblingssalg med kredittopplysningstjenester, administrative støtteordninger, markedsstøtte m.v. fortsetter Side 5

6 I en slik sak er det mange dimensjoner som kunne ha gitt nok stoff til mange lederartikler. Et par sider av denne saken tillater jeg meg likevel å kommentere: 1) Det er viktig at vi ikke enkeltvis og sett fra et bransjesynspunkt lar oss presse slik at våre fortjenestemuligheter blir uthult. Det er fortsatt lov å si nei til avtaler. 2) Vi må ikke inngå avtaler som er i strid med gjeldende lovverk. Uheldige forhold i denne forbindelse vil fort kunne skade både det enkelte selskap og bransjens renomè. Det er likevel klart at det er det enkelte selskap som her må ta det nødvendige ansvar. Norske Inkassobyråers Forening har verken noen rett eller ønske om å være bransjepoliti i denne forbindelse. Synes ellers det er meget interessant med den renteutviklingen vi har hatt i det siste. I løpet av relativt kort tid har vi fått en halvering av renten. Spørsmålet som vi vel alle stiller oss er om renten nå vil stabilisere seg på et så lavt nivå eller om det bare er snakk om tid før den beveger seg opp igjen? Dersom det første er tilfellet; hvordan vil dette slå ut for vår bransje? Vil vi få bedre løsningsgrad p.g.a. høyere likviditet ute i markedet? Vil rentenedgangen slå ut i økt optimisme med påfølgende økt kredittsalg og høyere mislighold? Spørsmålene kan være mange, svarene foreløpig få. Det er en generell usikker konjunktursituasjon som gjør at vi kan få en spennende tid fremover. Hans-Erik Tharaldsen Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 6

7 Våre medlemmer:, Halden Inkasso av Annalise Kristoffersen, daglig leder Halden Inkasso ble etablert 28. august 1978 og kan derfor feire 25-års jubileum i år. Halden Inkasso ble startet etter ønske fra klienter hos min tidligere arbeidsgiver som ble sorenskriver utenbys. Halden Inkasso er det inkassokontor som har vært drevet lengst på samme måte som ved oppstarten. Halden Inkasso er et lite kontor og har nært samarbeid med oppdragsgivere og klienter/debitorer. I tillegg til inkassovirksomhet er firmaet også møtefullmektig i forliksrådet for en del utenbys inkassobyråer. Halden Inkasso ligger i byen der Norge begynner og slutter. Halden har ca innbyggere, mange severdigheter og et flott turterreng. Svinesundbroa, grensen mot Sverige Som en kuriositet kan nevnes at Halden Inkasso ved oppstarten overtok en inkassoprotokoll fra 1937 som har vært kontinuerlig i bruk av en lokal inkassator og senere en advokat, som overdro den til Halden Inkasso. Protokollen var i bruk til Da var boken utskrevet! Minste hovedstol som er registrert skriver seg fra 1937 og utgjorde kr 0,91. Inkassosalæret beløp seg til kr 3,40. Saken ble oppgjort. En båttur i Haldenstraktene. Side 7

8 Inkassoklagenemnda er godt i gang! av Tone Thomassen sekretariatsleder i Inkassoklagenemnda Inkassoklagenemnda startet opp 1. april i år, og er nå godt i gang i sitt arbeid. Nemnda består av 5 medlemmer. Det er to fra forbrukerrådet, og to fra inkassobransjen. De to fra Forbrukerrådet er: Arnt Olaf Stillerud og Mette Nafstad Brynnildsen. Fra inkassobransjen er det Helle Einstabland Woxholth fra Multipartner Inkasso AS og Ragnar Wold fra Actor Fordringsforvaltning AS. Leder av Inkassoklagenemnda er lagdommer Iver Huitfeldt fra Borgarting lagmannsrett. Sekretariatsfunksjonen holder til i flotte omgivelser i kontorlokalene til NIF på brygga i Sandefjord, og det er undertegnede, Tone Thomassen som besitter denne funksjonen. Jeg har tidligere arbeidet i Lindorff AS, der jeg de to siste årene hadde gleden av å lede juridisk avdeling. Da vi i familien bestemte oss for å flytte tilbake til min hjemby Larvik, bød det seg en fin anledning til å også starte opp i ny jobb som sekretariatsleder for Inkassoklagenemnda. I løpet av Inkassoklagenemndas 5 første måneder har det kommet inn 125 registrerte klager. I tillegg har det kommet vel så mange andre generelle henvendelser, som forespørsler om råd og informasjon om inkassolovgivning og salærberegning. Mange av sakene blir avvist på grunnlag av at de åpenbart er grunnløse, eller fordi de ligger utenfor nemndas saklige Sekretariatsleder av Inkassoklagenemnda, Tone Thomassen kompetanse. Dette er særlig saker der det er selve kravet det reises innsigelser til, eller i de sakene der det foreligger en rettskraftig dom som også omfatter inkassosalærene. Av de 125 registrerte klagene har svært mange løst seg underveis, og sakene avsluttes uten nemndsbehandling. I noen av sakene ønsker nok klagerne at Inkassoklagenemnda likevel skal behandle saken, men Inkassoklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, ikke en gapestokk. Disse sakene avsluttes derfor uten ytterligere behandling. Sekretariatet har imidlertid en rapporteringsplikt til Kredittilsynet dersom det fremkommer i klagebehandlingen at et selskap har gjort et grovt overtramp. Selskapene kan således ikke skjule evt. feil ved å trekke saken. Nemnda hadde sitt første møte mandag 16. juni. Der forelå det kun to saker til behandling. Andre møte var 1. september og her forelå det 3 saker hvor den ene ble utsatt grunnet utilstrekkelige opplysninger. Problemstillingene som var oppe til behandling i nemnda 16. juni var: 1) Hvorvidt det var i strid med god inkassoskikk av selskapet å benytte seg av den av kreditor oppgitte adresse ved inngivelse av forliksklage, når folkeregistrert adresse var en annen. 2) Hvorvidt fremsatte innsigelse var fremmet for sent til å medføre bortfall av salær 3) Hvorvidt det var i strid med god inkassoskikk å ikke redusere inkassosalæret (lett salær) til tross for at innbetaling skjedde rett før selskapet hadde sendt ut betalingsoppfordring, men ca 14 dager etter fristen i inkassovarslet utløp, og selskapets saksbehandlingssystem hadde registrert innbetalingen. De typiske klagesakene er bl.a. tvistesaker der innsigelsene enten ikke er besvart, eller der de kun er besvart med nytt standard inkassobrev. Muntlige innsigelser er i svært mange tilfeller overhodet ikke fortsetter Side 8

9 registrert, og sekretariatet har registrert at det er tydelig at mange selskaper har mye å hente i forhold til innsigelseshåndtering. Det er imidlertid viktig å understreke at ikke enhver innsigelse skal medføre bortfall av krav på utenrettslige inndrivelseskostnader, det er kun der skyldner har fremsatt innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert før inndrivingen ble satt i verk. Dersom skyldner har fremsatt innsigelsen svært sent kan dette medføre at han likevel må betale salær. Ofte ser vi at selskapene trekker sakene nesten litt for raskt etter en henvendelse fra sekretariatet. Andre klagegrunner er klage på telefonhenvendelser og ubehøvlet adferd fra selskapenes side, klage på salærberegningen og da særlig at det påløper tungt salær etter delvis innbetaling (som for så vidt er helt berettiget). Videre er det klager på manglende registrering av innbetalinger, og at skyldner hevder han får for korte frister pga. at posten er sendt med B-post. Det dominerende inntrykket den korte tiden inkassoklagenemnda har eksistert, er at selskapene har en ryddig håndtering av sine saker. I saker der klagen gjelder manglende varsler, salærbergning og andre formkrav, blir klagen grundig tilbakevist med dokumentasjon. Videre ser det ut som om hele bransjen lojalt støtter opp om inkassoklagenemnda, og tar denne delen av klagebehandlingen svært seriøst. Jeg har deltatt på en samling med et inkassoselskap der jeg orienterte litt om klagebehandling og arbeidet i Inkassoklagenemnda. Mitt inntrykk er at det kan være nyttig om saksbehandlere har god kunnskap om dette, og derfor benytter jeg anledningen til å oppfordre til flere invitasjoner av samme art til medlemmene i NIF. Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god høst, og håpe på at dere klarer å gjøre meg arbeidsledig!! Autoriasjonsordningen oppfølgingen av dette, påfyllingstimer m.v. av Lise Christiansen, NIF Det blir i disse dager sendt ut et brev til alle autoriserte inkassobevillingshavere, totalt 161 i foreningens regi pr. dags dato, om hva de har av timer, og hva de trenger for å opprettholde autorisasjonen de fikk, og når autorisasjonen deres går ut. Autorisasjonsordningen ble re-vitalisert fra og med , grunnet manglende mulighet for oppdatering og sen utvikling av oppfriskingskurs. Pr er det således mange som autorisasjonen ikke gjelder for om de ikke har vært igjennom de 20 timene som stilles som krav til vedlikehold!! Vi har nå en ordning som fungerer meget bra og Sensorutvalget gir godkjenninger på forskjellige kurser både internt hos byråene og kurser som er tatt i egen regi individuelt. Disse kursene må være tilknyttet kriteriene for oppfrisking. I Forskriften om Autorisasjon av Inkassobevillingshavere i Norske Inkassobyråers Forening ble det vedtatt i henhold til Vedtektenes 3 c punkt 5 på Generalforsamling den 20. mars 1998 følgende: fortsetter Side 9

10 1 Virkeområde Forskriften gjelder for Inkassobevillingshavere ansatt i byråer tilsluttet NIF. Det er et vilkår for medlemskap i foreningen at det til enhver tid er minst 1 autorisert bevillingshaver pr. kontor/avdelingskontor. Autorisasjonsordningen administreres av styret i NIF eller ved avgitt mandat til det Valgte Sensorutvalg, jfr Hovedregel Forskriftens krav til kompetanse skal relateres til bransjeforeningens til enhver tid gjeldende Utdanningsplan. Deltagelse på bransjeforeningens kurs er frivillig. Inkassobevillingshavere plikter å avlegge eksamen. Bevillingshavere som har gjennomført bevillingshaverkurs med bestått eksamen etter gammel ordning, kan søke sensorutvalget om autorisasjon etter denne forskrift. 3 Overgangsordninger Inkassobevillingshavere ansatt i byråer tilsluttet NIF pr. ikrafttredelsesdato må avlegge eksamen innen 2 - to år fra forskriftens ikrafttredelse. Inkassobevillingshavere ansatt i byråer som tas inn som medlem i bransjeforeningen må avlegge eksamen innen 2 - to år fra bekreftelse av medlemskap. Fristene i 1. og 2. ledd gjelder òg søknad om autorisasjon i henhold til 2, 4. ledd. 4 Vedlikehold av autorisasjon Autorisert inkassobevillingshaver må dokumentere minst 20 timer kursdeltagelse, eller alternative kompetanseøkende tiltak innenfor hver påfølgende to års periode fra autorisasjon er gitt. Kurs/ tiltak skal være godkjent av bransjeforeningens Sensorutvalg. 5 Sensorutvalget Styret i NIF nedsetter et Sensorutvalg bestående av - Generalsekretæren i foreningen - Representant fra 1 - ett medlemsbyrå, fortrinnsvis jurist - Representant fra det offentlige, fortrinnsvis fra sentral namsmyndighet De utpekte representanter sitter i utvalget i en periode på 3 - tre år. Første gang utpekes en av representantene for 2 år. Generalsekretæren fungerer som sekretær i utvalget og fører dessuten kartotek over Inkassobevillingshaverne. 6 Endringer i Autorisasjonsordningen/Forskriften Styret i NIF kan, selv, eller etter forslag fra bransjeforeningens medlemmer fremme forslag til endringer til foreningens ordinære Generalforsamling. 7 Tvister Uenighet om avgjørelser i Sensorutvalget fremmes for styret i NIF skriftlig. Klagende part tilkjennes en saksbehandlingstid og svarfrist på 2 to måneder fra saken er registrert hos Styret i foreningen. Anke på styrets avgjørelse fremmes for Generalforsamlingen i henhold til vedtektenes 7. fortsetter Side 10

11 8 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft den 1. januar Forskriftens 1 setter vilkår for medlemskap i foreningen, at det til enhver tid er minst 1 autorisert bevillingshaver pr. kontor/avdelingskontor. Dersom dette ikke blir opprettholdt vil man bli ekskludert av foreningen grunnet manglende autorisasjon. Videre ser dere at i Forskriftens 4, stilles det krav om å dokumentere minst 20 timers kursdeltagelse, eller alternative kompetanseøkende tiltak innenfor hver påfølgende to års periode fra autorisasjon er gitt. Her følger kriteriene for oppfrisking: Som oppfrisking/oppdatering innenfor Norske Inkassobyråers Forenings regler om Autorisasjon skal den autoriserte dokumentere kurs-/møtedeltagelse innenfor 1. Inkassofaget 2. Ledelse 3. Regnskap/Data Deltagelse innenfor det første området godskrives time for time, mens de to øvrige punktene samt annen relevant, ikke inkassofaglig deltagelse godskrives med en halv time pr. time. Annen relevant ikke inkassofaglig deltagelse må forelegges Sensorutvalget for individuell vurdering. Dog må minst 50 % av den totale deltagelse være innenfor det første området. Dere har nå fått en pekepinn om hva som må til for å opprettholde autorisasjonen deres, og om dere fortsatt vil beholde den, er dere avhengige av oppfrisking/oppdatering innenfor de ovennevnte områder. Meld dere derfor på påfyllingskursene som blir holdt i foreningens regi og i samarbeid med Namsmannen i Oslo. Når det gjelder påfyllingskurset hos Namsmannen er det ikke satt opp noen dato for dette ennå, men det vil bli avholdt ett eller to kurs i løpet av november/desember. Til orientering kan ikke Namsmannen ta flere enn 12 på hver av sine kurs, så om dette er av interesse, ta kontakt med meg på min e-postadresse slik at jeg kan få notert meg din interesse for dette kurset som har vært meget vellykket for de som allerede har vært der!! Vi vil også komme til å kjøre ett kurs til i foreningens regi dersom dette skulle være nødvendig. Første påfyllingskurset er satt til september, men det har dere allerede fått informasjon om, og det begynner å bli fullt! Stemningsbilde fra brukersamlingen på Havna hotell på Tjøme i august Verdens Ende er tatt i nærmere øyesyn av deltakerne og her er båtene Side 11

12 ErgoEphorma vet noe andre ikke vet? Hvert døgn endrer ca 1485 privatpersoner adresse og 1500 foretak endrer navn og adresse. I et mobilt samfunn er det beste konkurransefortrinn å få oppdatert informasjon før alle andre. ErgoEphorma tilbyr daglig oppdatert informasjon fra en rekke offentlige og private informasjonsdatabaser. Vi kan tilby informasjons- og databasetjenester fra bla. følgende register: Det Sentrale Personregister Verifiser personers navn, fødselsnummer, adresser og familieforhold Det Sentrale Motorvognregister Sjekk eierforhold til biler, campingvogner, motorsykler med mer. Eiendomsregisteret Sjekk om en person eier eiendommer utenfor egen kommune Finn informasjon om pengeheftelser og andre forhold Enhets- og Foretaksregisteret Finn blant annet organisasjonsnummer, navn og adresse til foretak, samt opplysninger om ansvarlige personer i foretak. Løsøreregisteret Her finnes opplysninger om pant i motorvogn, leasingavtaler, ektepakter, etc. Kredittopplysninger Sjekk blant annet rating/scoring, betalingsanmerkninger, ligningstall eller regnskap på foretak og personer. Systempartner og Markus Data har begge laget integrasjonsløsninger mot de mest relevante registrene. Disse løsningene er automatisert mest mulig slik at kommunikasjonen mot eks. folkeregisteret foregår direkte fra saksbehandlingsprogrammet. En slik løsning gir en rask saksbehandling og korrekt informasjonen. Som et supplement til denne løsningen avbefaler vi vår web-løsning infortorg PRO. Eksemplevis kan det i mange tilfeller være ønskelig å sjekke en debitor for opplysningene legges inn i saksbehandlingsløsningen. Infotorg PRO er vårt WEB grensesnitt mot våre informasjonsregistre for profesjonelle brukere. Løsningen er nylig oppgradert med tilgang til flere informasjonsdatabaser (bla. med tilgang til Motorvognregisteret). Les mer på: Vask, vedlikehold og analyse av databaser En oppdatert kundedatabase sørger for at budskapet når frem til riktig person på riktig adresse til riktig tid. Det unike med våre tjenester er at du får vask og vedlikehold mot hele 6 ulike offentlige registre. ErgoEphorma vasker mot Folke-, Reservasjons-, Eiendoms-, Postens-, Telefonkatalogens-, Enhets- og Foretaksregisteret. fortsetter Side 12

13 Er det spørsmål til denne tjenesten ta kontakt med: Informasjonstjenester : Terje Mobrenna E-post: Tlf Datavarehusløsninger og vask: Marit Margrete Holsæther E-post Tlf Gullhaug Torg 4A, Postboks Nydalen 0402 Oslo Tlf Avslutningsvis et lite bilde fra brukersamlingen på Tjøme hvor vi har fra venstre: Lars Bunæs, Oppkravs Partner AS, Terje Mobrenna, ErgoEphorma AS, eier av båten og skipper om bord(!), Irene Edset, Marit Hoelsæther og Terje Svarttjernet, alle fra ErgoEphorma AS. Vedkommende som står bak linsen er Lars Helge Eide fra Lillehammer Inkassobyrå AS. NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Christiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 13

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

nr. 3. 2007 01.11.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2007 01.11.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Forslag til endringer i kvalifikasjonskrav for å drive inkassovirksomhet side 8 Styrets oppgaver side

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 nr. 4-2001 / Årgang 3 Innhold: Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 Vellykket 20 års jubileum/ side 6-7 NIF med egne påfyllings-/ oppfyllingskurs / side 5 nifnytt medlemsblad for norske

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

nr. 2. 2009 25.06.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2009 25.06.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Rettslig pågang mot NUF - Har et NUF partsevne side 7 Sikkerhetsutfordringer og datakriminialitet side

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer nr. 3-2000 Innhold: Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Våre medlemmer Moms på tjenester + Utdanningsplan Lovutvalget

Detaljer

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 Om endringene i skatteloven side 6 Fraråding i forbindelse med låneopptak og kausjon side 14 Side 1 av 22 Leder

Detaljer

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp side 7 Utvalgte emner om arveavgift side 9 Side 1 av 18 Leder

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 nr. 2-2001 / Årgang 3 Innhold: Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 Internasjonal inkasso er bare for spesialister / side 5 nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening

Detaljer

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Private gjeldsforhandlinger side 7 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital side 14 Side 1 av 20

Detaljer

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 7 Tvangssalg fast eiendom en oversikt

Detaljer

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25 Leder av generalsekretær

Detaljer

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Politikk og næringsliv sjelden noen god kombinasjon side 4 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

nr. 2. 2012 29.06.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2012 29.06.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Markedsføring og markedsføringsvilkår garantier side 7 Rett til domenenavn side 12 Side 1 av 16 Leder

Detaljer

nr. 4. 2011 20.12.2011 13. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2011 20.12.2011 13. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Beregning av MVA ved rettslige tiltak for utenlandske oppdragsgivere side 8 Direkte tvangsinndrivelse

Detaljer

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter side 8 Arbeidsgivers styringsrett side 12 Side

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

forbindelser en riktig God

forbindelser en riktig God Norske Inkassobyråers Forening ØNSKER DU Å ANNONSERE I NIF-NYTT? I fremtidige utgivelser vil vi vurdere å benytte noe plass til annonser. For enkelthets skyld vil de kunne tegnes i to størrelser: 1/4 side

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser nr. 1-2000 Innhold: Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Formannen Posten SDS Våre medlemmer Orden

Detaljer

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte SKATTE BETALEREN Nr 6 2011 www.skattebetaleren.no Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år Denne damen vil du ikke møte Her forsvinner pengene dine Bruk BSU

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Advokaten Våre medlemmer Generalsekretæren Fremtidens IT-hverdag

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Advokaten Våre medlemmer Generalsekretæren Fremtidens IT-hverdag nr. 2-1999 Innhold: Advokaten Våre medlemmer Generalsekretæren Fremtidens IT-hverdag Start din egen nettbutikk nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Utdanningsprogram for NIF Regler om

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

DnB NOR om den økonomiske utviklingen

DnB NOR om den økonomiske utviklingen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2006 CONNECTED DnB NOR om den økonomiske utviklingen Ingen grunn til dramatikk, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR. side 4 Flotte resultater

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer