nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 1. 2003 05.09.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Inkassoklagenemnda godt i gang side 8 Orden på Autorisasjonsordningen side 9 Side 1

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Velkommen tilbake etter ferien! NIFnytt Observante lesere har nok notert seg at mars utgaven av NIF-Nytt lot vente på seg. Tiden fløy fra oss og vi valgte derfor å samle det opp til denne august utgaven. Det skal aldri gjenta seg! Når vi da endelig sender dere dette nummeret blir det desto mer å snakke om. MediaWeb Den 14. januar sendte jeg dere en gledestrålende melding om at den første brukeren av vår MediaWeb hadde registrert seg. Jeg lente meg tilbake i stolen og ventet på et raus av innmeldinger. Det gikk noen måneder og så fikk jeg EN til. Dette forundrer meg faktisk. I dagens marked trodde jeg at behovet for informasjon var rimelig akutt og at vår tjeneste ville være midt i blinken. Forhåpentligvis sørger dere for å være oppdatert via andre kanaler. Dersom ikke; kontakt oss nå! Yrkesorienterende messe I januar fikk jeg dessuten gleden av å forelese om inkasso som yrke på en yrkesorienterende messe på Sandefjord Videregående skole. Rommet var ikke akkurat fylt opp men det var en interessant sak og jeg har allerede lovet å komme tilbake neste januar. Fylkeskurs for forliksrådene Deretter var det deres tur: fylkeskurs for forliksrådene. Flere av dere deltok og de fleste meldte om greit utbytte. Om ikke alle temaene var like aktuelle var det interessant å møte personene som er involvert. Tør jeg minne om at forliksrådene i samme periode meldte om problemer med sen betaling av forskudd fra inkassobyråene. Dette medførte/er unødvendige forsinkelser. Diverse samlinger Bransjen selv møttes på Hafjell i mars for å gjennomføre generalforsamling og bransjetreff. Et spennende arrangement med variert program. Vi har allerede begynt å tenke på neste års møte. Videre har vi hatt en god kursvår med stor deltagelse på både standardkursene så vel som oppfyllingskursene. Brukertreffet på Havna måtte utsettes til august. Vi som var der da er vel enige om at arrangementet ble mer en vellykket. fortsetter Side 2

3 Inkassoklagenemndas virke Årets STORE sak må vel sies å være etableringen av Inkassoklagenemnda. Fra 1. april i år har sekretariatet vært i drift under kyndig ledelse av advokat Tone Thomassen. En rekke henvendelser har det blitt. Uten at det har ført til det store antallet reelle saker til behandling i nemnda. Dette bekrefter bare at foreningens vurdering var riktig, og at sekretariatsfunksjonen er og blir meget viktig i denne sammenheng. Inngangsdøren skal være både høy og bred og det skal være mulig å ta kontakt om de fleste forhold. Høy faglig kompetanse på sekretariatslederen og nemndas leder og medlemmer vil deretter sikre den nødvendige objektiviteten og sørge for at det er faglig fokus i både forberedende behandling så vel som i selve nemndsbehandlingen. Nytt fra det offentlige Hva har så skjedd på det offentliges banehalvdel? Jo, rettsgebyret har blitt økt to ganger; den 1. januar og den 1. juli. Forskrift om endring i forskrifter har gitt oss hjemmel til å belaste et beløp tilsvarende merverdiavgiften på skrivegebyrer (foreningen holder for øvrig på med et privat forslag til forskriftsendring for å få den samme muligheten på purregebyrer der hvor en fordringshaver har satt bort purretjenesten til tredje mann). Enn videre har vi nok en gang fått bekreftet at vårt engasjement i europeiske spørsmål var berettiget. Nå kommer tilpassningene til EØS og EU lovgivningen som perler på snor. Nytt i foreningens sammenheng På hjemmefronten må jeg vel også nevne IKT forskriften som Kredittilsynet har iverksatt fra 1. august. Her vil medlemmene i NIF ha et kjempestort forsprang på de få som står utenfor. Bransjeforeningens standard for Internkontroll (etter personopplysningsloven og forskriften) dekker de fleste elementer. Det springende punkt så langt er vel innskjerpingen på risikovurdering. Min presentasjon på Havna skulle nok vært gjort for alle våre medlemmer, i det selve prosessen rundt risikovurderingen og fastsettelse av prosedyrer, verktøy og målsetting er meget omfattende og ikke minst skulle vært implementert for lenge, lenge siden. Med dette, takker jeg for et spennende første halvår og ser frem til en høst og vinter med en rekke nye, spennende utfordringer for både dere og meg. Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Side 3

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender høsten 2003 side 4 Kurskalender side 4 Formannens hjørne. side 5 Våre medlemmer, Halden Inkasso.... side 7 Inkassoklagenemnda godt i gang side 8 Autorisasjonsordningen...side 9 ErgoEphorma s faste spalte side 12 Møtekalender - høsten 2003 Budsjettmøte/ Bransjetreff Inkassoklagenemnda Lovutvalgsmøte Styremøte Inkassoklagenemnda Lovutvalgsmøte Styremøte 09. oktober oktober 20. oktober 21. oktober 19. november 08. desember 16. desember 18. desember Kurskalender - høsten 2003 Kurs I Kurs II Kurs III Kurssted Påfyllingskurs Kurssted Påfyllingskurs Kurssted september oktober 27. november Lindorff AS på Skøyen i Oslo september Lindorff AS på Skøyen i Oslo Dato ikke fastsatt ennå, men mest sannsynlig i november Namsmannen i Oslo Kurs I: Gir et grunnlag for å behandle enkle saker, og kunnskap om rammebetingelsene for virksomheten Kurs II: Gir spesialkompetanse på diverse felter, og kunnskaper om sentrale lovbestemmelser. Kurs III: For bevillingshavere og fremtidige bevillingshavere med økonomiske kunnskaper. Kurset inneholder et bevillingshaverkurs. Side 4

5 Formannen av Hans-Erik Tharaldsen, Inkassosentralen AS Uten å kaste seg inn i debatten om hvorvidt klimaendringer vil gi varmere og tørrere vær i Norge, kan jeg i hvert fall konstatere at årets sommer er akkurat slik jeg ønsker meg en sommer i Norge. Varmt og fint vær kombinert med en vidunderlig natur gjør Norge til det helt store sommerparadiset. De fleste av oss har vel benyttet det fine været til å være mye ute, til å drive med aktiviteter som vi er glad i, til å kose oss sammen med familie og venner, ja nyte det privilegiet det er å ha ferie og gjøre alt annet enn jobb. Men nå står høsten for døren, vi er i full jobb igjen og klar til å ta fatt på de utfordringene som måtte vente. Bransjemessig vil jeg si at vi fremdeles er inne i en litt sommerstille periode. Etter at bølgene etter m.v.a. reformen og endring i salærsatsene nå har lagt seg, er det p.t. ikke de store endringene på gang som forventes å skape vesentlige endringer i bransjens rammevilkår. Kanskje vel og bra at det er slik, for en titt på fjorårets regnskaper tyder på at det er mange i bransjen, som naturlig nok, har fått føle konsekvensene av disse endringene både for omsetningstallene og på bunnlinjen. Ingen grunn til å ta noen hvileskjær i denne forbindelse. I markedet er det også hett for tiden, ikke minst når det gjelder salg til store brukere av våre tjenester. Slike kunder vet hva de er verdt og setter ofte en klar agenda i forhandlingene. Flere og flere store kunder velger anbudsprinsippet når en inkassoavtale skal reforhandles. For å nå opp i denne konkurransen blir tilbudene nå krydret med ulike varianter av no cure / no pay avtaler, returprovisjoner, ulike pay back ordninger, koblingssalg med kredittopplysningstjenester, administrative støtteordninger, markedsstøtte m.v. fortsetter Side 5

6 I en slik sak er det mange dimensjoner som kunne ha gitt nok stoff til mange lederartikler. Et par sider av denne saken tillater jeg meg likevel å kommentere: 1) Det er viktig at vi ikke enkeltvis og sett fra et bransjesynspunkt lar oss presse slik at våre fortjenestemuligheter blir uthult. Det er fortsatt lov å si nei til avtaler. 2) Vi må ikke inngå avtaler som er i strid med gjeldende lovverk. Uheldige forhold i denne forbindelse vil fort kunne skade både det enkelte selskap og bransjens renomè. Det er likevel klart at det er det enkelte selskap som her må ta det nødvendige ansvar. Norske Inkassobyråers Forening har verken noen rett eller ønske om å være bransjepoliti i denne forbindelse. Synes ellers det er meget interessant med den renteutviklingen vi har hatt i det siste. I løpet av relativt kort tid har vi fått en halvering av renten. Spørsmålet som vi vel alle stiller oss er om renten nå vil stabilisere seg på et så lavt nivå eller om det bare er snakk om tid før den beveger seg opp igjen? Dersom det første er tilfellet; hvordan vil dette slå ut for vår bransje? Vil vi få bedre løsningsgrad p.g.a. høyere likviditet ute i markedet? Vil rentenedgangen slå ut i økt optimisme med påfølgende økt kredittsalg og høyere mislighold? Spørsmålene kan være mange, svarene foreløpig få. Det er en generell usikker konjunktursituasjon som gjør at vi kan få en spennende tid fremover. Hans-Erik Tharaldsen Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 6

7 Våre medlemmer:, Halden Inkasso av Annalise Kristoffersen, daglig leder Halden Inkasso ble etablert 28. august 1978 og kan derfor feire 25-års jubileum i år. Halden Inkasso ble startet etter ønske fra klienter hos min tidligere arbeidsgiver som ble sorenskriver utenbys. Halden Inkasso er det inkassokontor som har vært drevet lengst på samme måte som ved oppstarten. Halden Inkasso er et lite kontor og har nært samarbeid med oppdragsgivere og klienter/debitorer. I tillegg til inkassovirksomhet er firmaet også møtefullmektig i forliksrådet for en del utenbys inkassobyråer. Halden Inkasso ligger i byen der Norge begynner og slutter. Halden har ca innbyggere, mange severdigheter og et flott turterreng. Svinesundbroa, grensen mot Sverige Som en kuriositet kan nevnes at Halden Inkasso ved oppstarten overtok en inkassoprotokoll fra 1937 som har vært kontinuerlig i bruk av en lokal inkassator og senere en advokat, som overdro den til Halden Inkasso. Protokollen var i bruk til Da var boken utskrevet! Minste hovedstol som er registrert skriver seg fra 1937 og utgjorde kr 0,91. Inkassosalæret beløp seg til kr 3,40. Saken ble oppgjort. En båttur i Haldenstraktene. Side 7

8 Inkassoklagenemnda er godt i gang! av Tone Thomassen sekretariatsleder i Inkassoklagenemnda Inkassoklagenemnda startet opp 1. april i år, og er nå godt i gang i sitt arbeid. Nemnda består av 5 medlemmer. Det er to fra forbrukerrådet, og to fra inkassobransjen. De to fra Forbrukerrådet er: Arnt Olaf Stillerud og Mette Nafstad Brynnildsen. Fra inkassobransjen er det Helle Einstabland Woxholth fra Multipartner Inkasso AS og Ragnar Wold fra Actor Fordringsforvaltning AS. Leder av Inkassoklagenemnda er lagdommer Iver Huitfeldt fra Borgarting lagmannsrett. Sekretariatsfunksjonen holder til i flotte omgivelser i kontorlokalene til NIF på brygga i Sandefjord, og det er undertegnede, Tone Thomassen som besitter denne funksjonen. Jeg har tidligere arbeidet i Lindorff AS, der jeg de to siste årene hadde gleden av å lede juridisk avdeling. Da vi i familien bestemte oss for å flytte tilbake til min hjemby Larvik, bød det seg en fin anledning til å også starte opp i ny jobb som sekretariatsleder for Inkassoklagenemnda. I løpet av Inkassoklagenemndas 5 første måneder har det kommet inn 125 registrerte klager. I tillegg har det kommet vel så mange andre generelle henvendelser, som forespørsler om råd og informasjon om inkassolovgivning og salærberegning. Mange av sakene blir avvist på grunnlag av at de åpenbart er grunnløse, eller fordi de ligger utenfor nemndas saklige Sekretariatsleder av Inkassoklagenemnda, Tone Thomassen kompetanse. Dette er særlig saker der det er selve kravet det reises innsigelser til, eller i de sakene der det foreligger en rettskraftig dom som også omfatter inkassosalærene. Av de 125 registrerte klagene har svært mange løst seg underveis, og sakene avsluttes uten nemndsbehandling. I noen av sakene ønsker nok klagerne at Inkassoklagenemnda likevel skal behandle saken, men Inkassoklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, ikke en gapestokk. Disse sakene avsluttes derfor uten ytterligere behandling. Sekretariatet har imidlertid en rapporteringsplikt til Kredittilsynet dersom det fremkommer i klagebehandlingen at et selskap har gjort et grovt overtramp. Selskapene kan således ikke skjule evt. feil ved å trekke saken. Nemnda hadde sitt første møte mandag 16. juni. Der forelå det kun to saker til behandling. Andre møte var 1. september og her forelå det 3 saker hvor den ene ble utsatt grunnet utilstrekkelige opplysninger. Problemstillingene som var oppe til behandling i nemnda 16. juni var: 1) Hvorvidt det var i strid med god inkassoskikk av selskapet å benytte seg av den av kreditor oppgitte adresse ved inngivelse av forliksklage, når folkeregistrert adresse var en annen. 2) Hvorvidt fremsatte innsigelse var fremmet for sent til å medføre bortfall av salær 3) Hvorvidt det var i strid med god inkassoskikk å ikke redusere inkassosalæret (lett salær) til tross for at innbetaling skjedde rett før selskapet hadde sendt ut betalingsoppfordring, men ca 14 dager etter fristen i inkassovarslet utløp, og selskapets saksbehandlingssystem hadde registrert innbetalingen. De typiske klagesakene er bl.a. tvistesaker der innsigelsene enten ikke er besvart, eller der de kun er besvart med nytt standard inkassobrev. Muntlige innsigelser er i svært mange tilfeller overhodet ikke fortsetter Side 8

9 registrert, og sekretariatet har registrert at det er tydelig at mange selskaper har mye å hente i forhold til innsigelseshåndtering. Det er imidlertid viktig å understreke at ikke enhver innsigelse skal medføre bortfall av krav på utenrettslige inndrivelseskostnader, det er kun der skyldner har fremsatt innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert før inndrivingen ble satt i verk. Dersom skyldner har fremsatt innsigelsen svært sent kan dette medføre at han likevel må betale salær. Ofte ser vi at selskapene trekker sakene nesten litt for raskt etter en henvendelse fra sekretariatet. Andre klagegrunner er klage på telefonhenvendelser og ubehøvlet adferd fra selskapenes side, klage på salærberegningen og da særlig at det påløper tungt salær etter delvis innbetaling (som for så vidt er helt berettiget). Videre er det klager på manglende registrering av innbetalinger, og at skyldner hevder han får for korte frister pga. at posten er sendt med B-post. Det dominerende inntrykket den korte tiden inkassoklagenemnda har eksistert, er at selskapene har en ryddig håndtering av sine saker. I saker der klagen gjelder manglende varsler, salærbergning og andre formkrav, blir klagen grundig tilbakevist med dokumentasjon. Videre ser det ut som om hele bransjen lojalt støtter opp om inkassoklagenemnda, og tar denne delen av klagebehandlingen svært seriøst. Jeg har deltatt på en samling med et inkassoselskap der jeg orienterte litt om klagebehandling og arbeidet i Inkassoklagenemnda. Mitt inntrykk er at det kan være nyttig om saksbehandlere har god kunnskap om dette, og derfor benytter jeg anledningen til å oppfordre til flere invitasjoner av samme art til medlemmene i NIF. Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god høst, og håpe på at dere klarer å gjøre meg arbeidsledig!! Autoriasjonsordningen oppfølgingen av dette, påfyllingstimer m.v. av Lise Christiansen, NIF Det blir i disse dager sendt ut et brev til alle autoriserte inkassobevillingshavere, totalt 161 i foreningens regi pr. dags dato, om hva de har av timer, og hva de trenger for å opprettholde autorisasjonen de fikk, og når autorisasjonen deres går ut. Autorisasjonsordningen ble re-vitalisert fra og med , grunnet manglende mulighet for oppdatering og sen utvikling av oppfriskingskurs. Pr er det således mange som autorisasjonen ikke gjelder for om de ikke har vært igjennom de 20 timene som stilles som krav til vedlikehold!! Vi har nå en ordning som fungerer meget bra og Sensorutvalget gir godkjenninger på forskjellige kurser både internt hos byråene og kurser som er tatt i egen regi individuelt. Disse kursene må være tilknyttet kriteriene for oppfrisking. I Forskriften om Autorisasjon av Inkassobevillingshavere i Norske Inkassobyråers Forening ble det vedtatt i henhold til Vedtektenes 3 c punkt 5 på Generalforsamling den 20. mars 1998 følgende: fortsetter Side 9

10 1 Virkeområde Forskriften gjelder for Inkassobevillingshavere ansatt i byråer tilsluttet NIF. Det er et vilkår for medlemskap i foreningen at det til enhver tid er minst 1 autorisert bevillingshaver pr. kontor/avdelingskontor. Autorisasjonsordningen administreres av styret i NIF eller ved avgitt mandat til det Valgte Sensorutvalg, jfr Hovedregel Forskriftens krav til kompetanse skal relateres til bransjeforeningens til enhver tid gjeldende Utdanningsplan. Deltagelse på bransjeforeningens kurs er frivillig. Inkassobevillingshavere plikter å avlegge eksamen. Bevillingshavere som har gjennomført bevillingshaverkurs med bestått eksamen etter gammel ordning, kan søke sensorutvalget om autorisasjon etter denne forskrift. 3 Overgangsordninger Inkassobevillingshavere ansatt i byråer tilsluttet NIF pr. ikrafttredelsesdato må avlegge eksamen innen 2 - to år fra forskriftens ikrafttredelse. Inkassobevillingshavere ansatt i byråer som tas inn som medlem i bransjeforeningen må avlegge eksamen innen 2 - to år fra bekreftelse av medlemskap. Fristene i 1. og 2. ledd gjelder òg søknad om autorisasjon i henhold til 2, 4. ledd. 4 Vedlikehold av autorisasjon Autorisert inkassobevillingshaver må dokumentere minst 20 timer kursdeltagelse, eller alternative kompetanseøkende tiltak innenfor hver påfølgende to års periode fra autorisasjon er gitt. Kurs/ tiltak skal være godkjent av bransjeforeningens Sensorutvalg. 5 Sensorutvalget Styret i NIF nedsetter et Sensorutvalg bestående av - Generalsekretæren i foreningen - Representant fra 1 - ett medlemsbyrå, fortrinnsvis jurist - Representant fra det offentlige, fortrinnsvis fra sentral namsmyndighet De utpekte representanter sitter i utvalget i en periode på 3 - tre år. Første gang utpekes en av representantene for 2 år. Generalsekretæren fungerer som sekretær i utvalget og fører dessuten kartotek over Inkassobevillingshaverne. 6 Endringer i Autorisasjonsordningen/Forskriften Styret i NIF kan, selv, eller etter forslag fra bransjeforeningens medlemmer fremme forslag til endringer til foreningens ordinære Generalforsamling. 7 Tvister Uenighet om avgjørelser i Sensorutvalget fremmes for styret i NIF skriftlig. Klagende part tilkjennes en saksbehandlingstid og svarfrist på 2 to måneder fra saken er registrert hos Styret i foreningen. Anke på styrets avgjørelse fremmes for Generalforsamlingen i henhold til vedtektenes 7. fortsetter Side 10

11 8 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft den 1. januar Forskriftens 1 setter vilkår for medlemskap i foreningen, at det til enhver tid er minst 1 autorisert bevillingshaver pr. kontor/avdelingskontor. Dersom dette ikke blir opprettholdt vil man bli ekskludert av foreningen grunnet manglende autorisasjon. Videre ser dere at i Forskriftens 4, stilles det krav om å dokumentere minst 20 timers kursdeltagelse, eller alternative kompetanseøkende tiltak innenfor hver påfølgende to års periode fra autorisasjon er gitt. Her følger kriteriene for oppfrisking: Som oppfrisking/oppdatering innenfor Norske Inkassobyråers Forenings regler om Autorisasjon skal den autoriserte dokumentere kurs-/møtedeltagelse innenfor 1. Inkassofaget 2. Ledelse 3. Regnskap/Data Deltagelse innenfor det første området godskrives time for time, mens de to øvrige punktene samt annen relevant, ikke inkassofaglig deltagelse godskrives med en halv time pr. time. Annen relevant ikke inkassofaglig deltagelse må forelegges Sensorutvalget for individuell vurdering. Dog må minst 50 % av den totale deltagelse være innenfor det første området. Dere har nå fått en pekepinn om hva som må til for å opprettholde autorisasjonen deres, og om dere fortsatt vil beholde den, er dere avhengige av oppfrisking/oppdatering innenfor de ovennevnte områder. Meld dere derfor på påfyllingskursene som blir holdt i foreningens regi og i samarbeid med Namsmannen i Oslo. Når det gjelder påfyllingskurset hos Namsmannen er det ikke satt opp noen dato for dette ennå, men det vil bli avholdt ett eller to kurs i løpet av november/desember. Til orientering kan ikke Namsmannen ta flere enn 12 på hver av sine kurs, så om dette er av interesse, ta kontakt med meg på min e-postadresse slik at jeg kan få notert meg din interesse for dette kurset som har vært meget vellykket for de som allerede har vært der!! Vi vil også komme til å kjøre ett kurs til i foreningens regi dersom dette skulle være nødvendig. Første påfyllingskurset er satt til september, men det har dere allerede fått informasjon om, og det begynner å bli fullt! Stemningsbilde fra brukersamlingen på Havna hotell på Tjøme i august Verdens Ende er tatt i nærmere øyesyn av deltakerne og her er båtene Side 11

12 ErgoEphorma vet noe andre ikke vet? Hvert døgn endrer ca 1485 privatpersoner adresse og 1500 foretak endrer navn og adresse. I et mobilt samfunn er det beste konkurransefortrinn å få oppdatert informasjon før alle andre. ErgoEphorma tilbyr daglig oppdatert informasjon fra en rekke offentlige og private informasjonsdatabaser. Vi kan tilby informasjons- og databasetjenester fra bla. følgende register: Det Sentrale Personregister Verifiser personers navn, fødselsnummer, adresser og familieforhold Det Sentrale Motorvognregister Sjekk eierforhold til biler, campingvogner, motorsykler med mer. Eiendomsregisteret Sjekk om en person eier eiendommer utenfor egen kommune Finn informasjon om pengeheftelser og andre forhold Enhets- og Foretaksregisteret Finn blant annet organisasjonsnummer, navn og adresse til foretak, samt opplysninger om ansvarlige personer i foretak. Løsøreregisteret Her finnes opplysninger om pant i motorvogn, leasingavtaler, ektepakter, etc. Kredittopplysninger Sjekk blant annet rating/scoring, betalingsanmerkninger, ligningstall eller regnskap på foretak og personer. Systempartner og Markus Data har begge laget integrasjonsløsninger mot de mest relevante registrene. Disse løsningene er automatisert mest mulig slik at kommunikasjonen mot eks. folkeregisteret foregår direkte fra saksbehandlingsprogrammet. En slik løsning gir en rask saksbehandling og korrekt informasjonen. Som et supplement til denne løsningen avbefaler vi vår web-løsning infortorg PRO. Eksemplevis kan det i mange tilfeller være ønskelig å sjekke en debitor for opplysningene legges inn i saksbehandlingsløsningen. Infotorg PRO er vårt WEB grensesnitt mot våre informasjonsregistre for profesjonelle brukere. Løsningen er nylig oppgradert med tilgang til flere informasjonsdatabaser (bla. med tilgang til Motorvognregisteret). Les mer på: Vask, vedlikehold og analyse av databaser En oppdatert kundedatabase sørger for at budskapet når frem til riktig person på riktig adresse til riktig tid. Det unike med våre tjenester er at du får vask og vedlikehold mot hele 6 ulike offentlige registre. ErgoEphorma vasker mot Folke-, Reservasjons-, Eiendoms-, Postens-, Telefonkatalogens-, Enhets- og Foretaksregisteret. fortsetter Side 12

13 Er det spørsmål til denne tjenesten ta kontakt med: Informasjonstjenester : Terje Mobrenna E-post: Tlf Datavarehusløsninger og vask: Marit Margrete Holsæther E-post Tlf Gullhaug Torg 4A, Postboks Nydalen 0402 Oslo Tlf Avslutningsvis et lite bilde fra brukersamlingen på Tjøme hvor vi har fra venstre: Lars Bunæs, Oppkravs Partner AS, Terje Mobrenna, ErgoEphorma AS, eier av båten og skipper om bord(!), Irene Edset, Marit Hoelsæther og Terje Svarttjernet, alle fra ErgoEphorma AS. Vedkommende som står bak linsen er Lars Helge Eide fra Lillehammer Inkassobyrå AS. NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Christiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 13

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter side 7 Kan eller vil et spørsmål om

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 7. oktober 2015: Vedtak i sak 87-2015. Klager: NN Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet innsigelser hun burde

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641 Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår. Inkassoavtale Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Utdanningsprogram Nye medlemmer. Nye medlemmer. NIFs utdanningsprogram

Utdanningsprogram Nye medlemmer. Nye medlemmer. NIFs utdanningsprogram Utdanningsprogram Nye medlemmer Nye medlemmer Det er med stor glede vi har kunnet ta opp seks nye medlemmer den siste perioden. De to første av disse er faktisk gjenopptagelse av gamle medlemmer, mens

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Inkassobyråers Forening Finansdepartementet ostmottak @Fin.De.no Norske Inkassobyråers Forening Thor Dahlsgt. 1 A Postboks 311, 3201 Sandefjord Tlf.: 33 46 95 60. Fax: 33 46 93 13 Mobil: 414 37 911 E-Mail: lise@inkasso.no Bankgiro:

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 nr. 4-2001 / Årgang 3 Innhold: Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 Vellykket 20 års jubileum/ side 6-7 NIF med egne påfyllings-/ oppfyllingskurs / side 5 nifnytt medlemsblad for norske

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

nr. 3. 2003 12.12.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2003 12.12.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Arbeidsgivers innsyn i de ansattes e-post side 9 Foreldelse av fordringer side 10 Side 1 av 18 Leder

Detaljer

NIFnytt. Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening. Generalsekretæren har ordet side 2. Faktisk leders ansvar og plikter side 8

NIFnytt. Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening. Generalsekretæren har ordet side 2. Faktisk leders ansvar og plikter side 8 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Faktisk leders ansvar og plikter side 8 Restanser i rettsapparatet side 16 Side 1 av 27 Leder av generalsekretær

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax Epostadresse Stedets størrelse m 2 Antall personer

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Bransjenorm for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen

Bransjenorm for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen Bransjenorm for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen Norske Inkassobyråers Forening Versjon: 1.3.3 Versjonsdato: 06.03.2008 Godkjent av: Datatilsynet 10.04.2008 Dokumenteier: NIF/Thor

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene Avtale om levering av abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene 1. Avtalepartene Avtalepartene er Brønnøysundregistrene som ansvarlig for kunngjøringsdatabasen, og (organisasjonsnummer xxx

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

nou 1992:35 side 1 av 6

nou 1992:35 side 1 av 6 Dokumenttype nou 1992:35 Dokumentdato 1992-11-01 Tittel Effektivisering av betalingsfordring mv Utvalgsnavn Betalingsinnfordringsutvalget Utvalgsleder Mikalsen, Geir Utgiver Finans-og tolldepartementet

Detaljer

MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR

MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR 989 247 816 OG REGISTRAR Side 1 av 5 1. AVTALENS BAKGRUNN Denne avtalen er et supplement til foreningens vedtekter. I tilfelle av direkte motstrid mellom vedtektene

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Kjøp nå betal senere Konferanse i BLD 21. november 2011 Gjeldsspiralen Fra inkassosak til alvorlige gjeldsproblemer 1 Den skal tidlig krøkes - som aktiv kortbruker skal bli! Mange barn får hyggelig brev

Detaljer

nr. 1. 2009 29.04.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2009 29.04.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Formannens hjørne side 5 Klientmiddelhåndtering side 7 Side 1 av 19 Leder av generalsekretær Thor A.

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax E-postadresse Stedets størrelse m 2 Antall sitteplasser

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Nytt meklingstilbud 19.06.2015

Nytt meklingstilbud 19.06.2015 Nytt meklingstilbud 19.06.2015 Forbrukerrådet blir meklingsorgan Forbrukerrådets oppgave som meklingsorgan på «nye områder» vil bli lovpålagt og vil derfor ikke trenge godkjenning, men notifiseres som

Detaljer

Visma AutoCollect for Mamut

Visma AutoCollect for Mamut Visma AutoCollect for Mamut Produktinformasjon. Oppdatert per 04.04.2014. Hva er Visma AutoCollect for Mamut? Visma AutoCollect for Mamut er en integrert modul i Mamut One Office og Mamut One Enterprise

Detaljer

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen.

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen. PayERTS IN PAYMENTS Det Konglige justis- og politidepartement Lovavdelingen PB 8005 Dep 0030 Oslo Att.: Tone Ofstad/Tore Fjørtoft PayEx Colledon AS Post adresse: Postboks 613 Senbum 0106 Oslo Besøks adresse:

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen SI skal inngå en samarbeidsavtale med en leverandør i forbindelse med innkreving av misligholdte studielån for innkreving og erstatningskrav

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129. 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler.

SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129. 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler. SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler. Tilstede var: Atle Omli, Andreas

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning

Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning Seminar Digitale postkasser i offentlig forvaltning Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) Oslo 12. september 2013

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2)

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) Side 1 av 6 FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 26.06.14 kl. 2000 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 25 Regnskap pr mai Kirsten 26 Evaluering av vinteridrettene

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

DOMSSKRIVING I FORLIKSRÅDET

DOMSSKRIVING I FORLIKSRÅDET Advokat/universitetsstipendiat Mats Iversen Stenmark DOMSSKRIVING I FORLIKSRÅDET - Om kravene til dommers form og innhold, samt litt om typiske utfordringer ved domsskrivingen Om det videre opplegget I.

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser

Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser GOA Kontaktinformasjon: Bengt Scheldt Tlf: 22 20 64 10 Epost: goa@gjeld.org

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax Epostadresse Stedets størrelse m 2 Antall personer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Politikk og næringsliv sjelden noen god kombinasjon side 4 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når.

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når. Årgang 20 nr. 1.2012 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor

Detaljer

Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom. Oppdragsgiver. Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010

Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom. Oppdragsgiver. Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010 Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom Oppdragsgiver og Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010 Versjon 1.0-104 - KONFIDENSIELT - Innholdsfortegnelse 1 Om avtalen... 3 2

Detaljer

Vedtekter for Finansklagenemnda - klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond

Vedtekter for Finansklagenemnda - klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond Vedtekter for Finansklagenemnda - klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond Fastsatt av Forbrukerrådet (FR), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansnæringens Fellesorganisasjon

Detaljer

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak V2000-42 05.05.2000 Delvis endring av vedtak V2000-28 - Nord-Norges Salgslag Sammendrag: Konkurransetilsynet fattet 2. mars 2000 (V2000-28) inngrep mot Nord-Norges Salgslag. Tilsynet har i etterkant av

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer