Administrativ organisering av Berg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrativ organisering av Berg kommune"

Transkript

1 Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens ledelseskapasitet med en klarere personalhåndtering og en sterkere økonomistyring. Organiseringen vil bli evaluert underveis med tett dialog med lederne og hovedtillitsvalgte. Endringer er påregnelig og kan komme utover året. Vi tar høyde for at endelig vedtak kan gjøres i kommunestyre i løpet av første halvår og med tanke på videreføring. Fagstaben har som oppgave å utvikle kommunen både som tjenesteleverandør og som tilrettelegger, herunder bistå enheter innenfor barnehage, utdannings-, helse-, omsorgs- og sosialområdet i planlegging, drift og utvikling. Endringen innebærer etablering av en stabsledelse og en ledergruppe. Stabsledelsen består av: Rådmann, kommuneadvokat og økonomisjef. Ledergruppa består av: 1. Avdeling for Teknisk tjenester 2. Avdeling for Oppvekst og kultur 3. Avdeling for Pleie og Omsorg 4. Avdeling for sosiale tjenester (NAV) Lederne for disse enhetene vil også fungere som rådmannens strategiske ledelse. Dette gir oss følgende administrasjonsmodell for Berg Kommune:

2 Rådmannens sammen med ass rådmenn utgjør den øverste administrative ledelse i Berg kommune. I Rådmannens fellesstab finner vi sekretariat for kommunens politiske ledelse, ansvaret for IKT og informasjon, samfunnsplanlegging, arkiv og resepsjon Rådmannens stabsledelse vil ha et overordnet ansvar for kommunens personalpolitikk, opplærings- og organisasjonsutvikling, plan- og økonomisystemene, innkreving av skatter og kommunale krav, styre finansiering og likviditet og samordne innkjøp. Et annet viktig ansvarsområde er å utvikle og drive kommunens EDB-systemer, og se til at den EDB-baserte teknologiske plattformen er tilpasset kommunens behov. Rådmannens stabsledelse har også ansvar for å håndtere kommunens rettstvister i samarbeid med eksterne konsulenter og ved egen saksbehandling. Rådmannen foreslår følgende oppgavefordeling mellom stillingene i rådmannsteamet: Øverste leder for den samlede kommunale administrasjon i Bergkommune Rådmann Rolf Erik Søreide. Utredninger, saksforberedelser og sekretærfunksjoner for politiske organ, organ for arbeidsgiverfunksjonen, kommunale nemnder og råd på administrativ og politisk plan Effektuering av politiske vedtak Kontakt med andre kommuner og offentlige myndigheter på administrativt nivå inkl. oppfølging av statlige rammebetingelser Utvikling og ledelse av rådmannstemaet Det vises for øvrig til oppgavene tillagt kommunalsjefene I rådmannens stab finner du:

3 1. Fellesstaben ledes av kommuneadvokat Hans A. Karoliussen Forbedrede og prosedere kommunens rettssaker Bistå med saksutredninger til politisk behandling Juridisk rådgivning til kommunens ledelse og virksomheter Bistå ved kommunens innkjøp og entrepriser Bistå ved forhandlinger og avtaler vedr. kjøp/salg av fast eiendom - herunder ekspropriasjon. Bistå ved behandling av tunge personalsaker. Påse lovmessig korrekt og effektiv personalforvaltning i hele organisasjonen. Organisasjonsutvikling Arkiv Sentrale merkantile funksjoner IKT og informasjon samt sentralbord 2. Økonomiavdeling ledes av økonomisjef; Heidi Jakobsen. Lønn Skatteoppkreving Regnskap Årsmelding Måneds- og tertialrapportering Økonomisk planlegging og -saksbehandling Virksomhetsstyring Finansforvaltning I ledergruppa finner du: 1. Plan- og kommunalteknisk avdeling ledes av Teknisk sjef; Ted Skoglund. Avdelingen er tillagt ansvaret for lovpålagte forvaltningsoppgaver som: Plan- og byggesaksbehandling Kommuneplanlegging (arealdelen i kommuneplanen) Brannvern Deling og oppmåling av eiendom Kartforvaltning og ajourføring av Matrikkelen Oppgaver etter forurensningslovgivningen Vilt- og fiskeforvaltning Renhold I tillegg har avdelingen ansvaret for en rekke tjenester som:

4 kommunale veger trafikksikkerhetsarbeid Drift av vannverk drift av avløpsrenseanlegg Renovasjon Drift av kirkegårder og grøntanlegg Eiendomsforvaltning av kommunale bygg og anlegg Prosjektledelse ved utbygginger teknisk vakt - døgnkontinuerlig beredskap for kommunen 2. Avdeling for oppvekst - og kultur ledes av oppvekst- og kultursjef Eva Slyngstad, og hun har ansvaret for følgende resultatenheter. Berg Skole (1-10) Senjahopen barnehage, Skaland barnehage, Berg musikk- og kulturskole, Voksenopplæringa i Berg, SFO, Bibliotek, Flyktninger Oppvekst- og kultursjefen vil være den administrative og pedagogiske leder for avdelingene. 3. Avdeling for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ledes av Stig Johansen (permisjon) har ansvar for følgende resultatenheter; Berg Sykehjem, Berg omsorgsenter, Åpen omsorg, Rehabilitering Helse - kommunelege Psykiatri, Helsesøster, Ansvarsområder inne pleie og omsorg vil knytte seg til sykehjem, omsorgsenter, og hjemmebasert omsorg, psykiatritjeneste, helsestasjon. Målet for arbeidsoppgavene vil være å sikre drift i henhold til Helse og sosialtjenesteloven. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne

5 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre Sikre tjenestetilbudets kvalitet og likeverdig tjenestetilbud Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkelte Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet Bidra til at ressursene utnyttes best mulig 4. Avdelingen for sosiale tjenester ledes av NAV- leder; Einar Isaksen og har foruten de statlige ansvarsområdene som: rekruttering og arbeidsformidling arbeidsmarkedstiltak Oppfølging av sykemeldte kompetansekartlegging Selvbetjeningsløsninger krav/søknader veiledning og oppfølging av brukere i forhold til arbeid kartlegging av bistandsbehov og utarbeiding av arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner ansvaret for følgende kommunale tjenester; Økonomisk sosialhjelp Økonomisk rådgivning og veiledning Gjeldsrådgivning Boligformidling - sosiale boliger Individuell plan Startlån Bostøtteordningen Kvalifiseringsprogram TT-kort Ledsagerbevis

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV OMORGANISERING 2003

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV OMORGANISERING 2003 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2003000203 Arkivkode.: 036 Arkiv sakid.: 2003000048 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 028/03 FORMANNSKAP

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 Der de vedtatte tiltak er tatt inn Vedtatt av kommunestyret 11.12.14, sak 43/14-0- Innhold... - 0 - RÅDMANNENS KOMMENTARER... - 2 - Statsbudsjett... - 2 - Statsbudsjettets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LEBESBY KOMMUNE - 2012

ORGANISASJONSPLAN LEBESBY KOMMUNE - 2012 ORGANISASJONSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE - 2012 Vedtatt i Kommunestyre - arkivsak 12/289 PSSAK./ 12 ORGANISASJONSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Forord Organisasjonsplan for Lebesby kommune er utarbeidet i tråd

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT

BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT SIRDAL KOMMUNE PR. 0.0.200 SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonens formål/hovedoppgaver Sentraladministrasjonen har først og fremst som formål å være støtte funksjon for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar 2. Politisk og administrativ organisering 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen 4. Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse 5.

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering...

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... Årsmelding 2014 1 Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering:... 5 DEL 3 Oppnådde resultater

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Høringsrunde 3, Del 1 - kortversjon Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Denne folderen inneholder første del av kommunedelplan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune Internkontroll håndbok for Snillfjord Kommune Hensikt: Dette reglement skal være et nytteverktøy for de ansatte i Snillfjord kommune med henblikk på oppgave, myndighet- og ansvarsfordeling. I tillegg vil

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-22 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: Rådmann, Tore M. Andresen Organisasjonsforedling 2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Saken tas til orientering.

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 21-213 Årsbudsjettet er første år i Økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag framlagt til

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 1 LIERNE KOMMUNE KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen 2010-2021 Vedtatt av Lierne kommunestyre 17.12.09 1 Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 2 1 FORUTSETNINGER 4 1.1

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 ÅRSBUDSJETT 2012 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 01.12.2011 Kommunestyre 15.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Administrasjonens. årsrapport 2004. Foto: Hans Kristian Hanssen

Administrasjonens. årsrapport 2004. Foto: Hans Kristian Hanssen Administrasjonens årsrapport 2004 Foto: Hans Kristian Hanssen Innholdsfortegnelse 1.0 Generell del...3 1.1 Rådmannens generelle vurderinger...3 1.2 Sentrale styringsorganer...4 1.2.1 Organisatoriske og

Detaljer