Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag."

Transkript

1 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012 Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. 1

2 Organisasjonsmodell Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmann Jørn Krog Assisterende fylkesmann Brit Skjelbred Administrasjonsstab Fylkesmannens sekretariat Oppvekstog utdannings avdeling Sosial- og helseavdeling Enhet for kommunerettet samordning Kommunal- og beredskaps avdeling Miljøvernavdeling Avdeling for landbruk og bygdeutvikling 2

3 Fylkesmannens Sosial og helseavdeling 3

4 Statens Helsetilsyn Overordnet tilsynsmyndighet for alle helsetjenester. Fra går oppdrag til de enkelte fylker til Fylkesmannen (og ikke Helsetilsynet i fylket/ Fylkeslegen). Overordnet tilsynsmyndighet for sosiale tjenester. Oppdrag til de enkelte fylker går til Fylkesmannen. Overordnet tilsynsmyndighet for barneverntjenester (på vegne av BLD) fra Oppdrag til de enkelte fylker går til Fylkesmannen. 4

5 Fylkesmannes sosial- og helseavdeling Fylkeslegen som leder I alt 30 ansatte 5 leger, 5 jurister, 5 sosionomer, 7 sykepleiere, 1 pedagog, 1 fysioterapeut, 1 samfunnsøkonom, 1 samfunnsviter, 1 ergoterapeut, 1 landbrukskandidat fra Ås, 1 merkantilt ansatt, 1 saksbehandler med ikke fullført juristutdanning fra Russland 5

6 Hva er samfunnsmedisinsk kompetanse? God samfunnskunnskap God kunnskap om hele helsevesenet (kommuner, spesialisthelsetjenesten) Organisering Rammer Styringslinjer Kommunekunnskap Forvaltningskompetanse Kunnskap og kompetanse på ledelse og organisering av virksomheter Forståelse av rolle og myndighet Kompetanse og evne til kommunikasjon 6

7 Fylkesmannens oppdrag innenfor området Fylkesmannens oppgave er å gjennomføre statens politikk i fylket Fylkesmannsinstruksen Sikre innbyggernes rettigheter Forvaltningsoppgaver Tilsyn og rådgivning Utviklingsoppgaver (NAV-reform, Samhandlingsreform, folkehelse, opptrappingsplan psykiatri m.v.) Årlige embetsoppdrag fra Statens Helsetilsyn Helsedirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet Vår avdeling har over 300 ulike resultatkrav! 7

8 Hovedoppdrag som tilsynsmyndighet Planlagt tilsyn med helse- og omsorgstjenesten (kommunal- og spesialisthelsetjeneste), både offentlig og privat. Rettighetsklager i forhold til helse- og omsorgslovgivningen (Lov om pasient- og brukerrettigheter) Tilsyn med helsepersonell og virksomheter med bakgrunn i hendelser (helsepersonell-loven) Generell overvåking av helsetjenesten følge med på det som skjer 8

9 Hovedoppdrag som tilsynsmyndighet (forts.) Planlagt tilsyn med sosialtjenesten i NAV Klagesaksbehandling i forhold til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Generell overvåking av sosialtjenesten følge med på det som skjer. Omorganisering av sosiale tjenester inn i NAV osv. 9

10 Noen viktige oppdrag fra Helse- direktoratet til Fylkesmannen (1) Omsorgsplan 2015, demensplan og kompetanseløftet. Fokus på kommunalt planarbeid som virkemiddel for å møte framtidige omsorgsutfordringer, samt bruk av skjønnsmidler for å støtte arbeidet Oppfølging av psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene Samhandlingsreformen: Rådgivning, tilrettelegging, påtrykk, og organisering av samarbeidsarenaer for å sikre god kommunikasjon mellom kommuner og helseforetak, samt at kommuner og helseforetak hver for seg gjør nødvendige tiltak. 10

11 Noen viktige oppdrag fra Helse- direktoratet til Fylkesmannen (2) Habilitering og rehabilitering Kvalitet og samhandling i helse- og omsorgstjenester Helsemessig- og sosial beredskap Folkehelsearbeid (i samarbeid med fylkeskommunen) Primærhelsetjeneste inkludert turnustjeneste, fastlegeordningen, opprettelse av nye legehjemler m.v. Rådgivning/utvikling innen offentlig legearbeid i kommunene, sykehjemslegevirksomhet, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, organisering av legevakt m.v Førerkortsaker (karens, dispensasjonssaker osv) 11

12 Noen viktige oppdrag fra Helse- direktoratet til Fylkesmannen (3) Abortlov og sterilisering Rekvirering av sentralstimulerende legemidler Særfradragssaker (vurdere på medisinsk og forvaltningsmessig grunnlag) Bruk av tvang og makt i forhold til psykisk utviklingshemmede (helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9) Bruk av tvang for å sikre nødvendige helsetjenester til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp (pasient- og brukerrett.-loven kap. 4a) Klage på legemiddelbehandling uten eget samtykke innen psykisk helsevern osv. Kontrollkommisjoner i psykisk helsevern 12

13 Folkehelsearbeid (1) Bidra i implementeringen av ny Folkehelselov Bidra til iverksetting av St.meld. nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Sammen med Fylkeskommunen: Følge utviklingen i det lokale folkehelsearbeidet Veilede kommunene i å ha oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden og den sosiale fordeling av dette Bidra til bruk av Kommunehelseprofiler og andre kunnskapsbaserte kartleggingsverktøy tas i bruk i den lokale planleggingen. Bidra til at rusmiddelarbeidet sees i sammenheng med lokalt og regionalt folkehelsearbeid Delta i regionalt partnerskap for folkehelse 13

14 Folkehelsearbeid (2) Bistå kommunene i arbeidet med å utrede helsekonsekvenser etter Folkehelseloven og Plan- og bygningsloven Bidra til at kommunene legger universell utforming til grunn for planleggingen, jfr. Helse i plan-prosjektet Fylkesmannen er klageinstans på miljørettet helsevern Fylkesmannen er tilsynsmyndighet på Kommunens ansvar etter folkehelseloven, inkludert miljørettet helsevern Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeidet 14

15 Viktige oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til Fylkesmannen Følge opp NAV-reformen Bidra i partnerskapet mellom NAV-stat og kommunene Øke kompetansen på Lov om sosiale tjenester i NAVkontorene (økonomisk sosialhjelp osv). Følge opp kommunenes arbeid med Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk rådgivning Boligsosialt arbeid 15

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 IS-1/2011 Rundskriv NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2011 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetak og fylkesmennene

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9. September 2013 Ragnar Hermstad, stedfortredende fylkeslege 1 Tema som drøftes Områder

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Barnevern-, sosial- og helsemelding for 2010

Barnevern-, sosial- og helsemelding for 2010 Barnevern-, sosial- og helsemelding for 2010 Helsetilsynet i Telemark og Fylkesmannen i Telemark, sosial- og helseavdelingen Innhold Forord...3 Tilsynserfaringer...5 Spesialisthelsetjenesten...5 Varsling

Detaljer

Helse- og sosialmelding for Telemark 2008. Sosial- og helseavdelingen Helsetilsynet i Telemark

Helse- og sosialmelding for Telemark 2008. Sosial- og helseavdelingen Helsetilsynet i Telemark Helse- og sosialmelding for Telemark 2008 Sosial- og helseavdelingen Helsetilsynet i Telemark Innhold FORORD... 3 VIKTIGE TILSYNSERFARINGER... 4 LANDSOMFATTENDE TILSYN (LOT) MED KOMMUNALE HELSE-, SOSIAL-

Detaljer

FoU-prosjekt nr. 144027. «Oppgavefordeling mellom fylkesmennene, direktoratene og kommunesektoren» Sluttrapportering 6. mars 2015

FoU-prosjekt nr. 144027. «Oppgavefordeling mellom fylkesmennene, direktoratene og kommunesektoren» Sluttrapportering 6. mars 2015 FoU-prosjekt nr. 144027 «Oppgavefordeling mellom fylkesmennene, direktoratene og kommunesektoren» Sluttrapportering 6. mars 2015 Innledende om prosjektet Mandat og metoder FoU prosjekt på oppdrag for KS

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Astrid Rutherford

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Astrid Rutherford Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Astrid Rutherford Veilederkoordinator samfunnsmedisin (Kommunelege og folkehelserådgiver i Rakkestad kommune) Spesialiteten samfunnsmedisin Utdanningen består av 3 elementer:

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NOCCA UNIVES'TEHTABLJONCCLV issu Målselv kommune Tjenesteavtale nr 10 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeid om forebygging OSO -

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF.

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. Tjenesteavtale nr.2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse-

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG SLUTTRAPPORT Klinisk utvalg for samarbeid om forebygging Avgitt: 04.06.2015 Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalgs behandling av sluttrapporten:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2008 2009 Innhold Del I Innledende del... 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen)

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I Generell del 1.1. Avtaleparter 1 Bakgrunn og formål Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) og Nordland fylkeskommune, org.nr. 964982953

Detaljer

Veileder for kommunal kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenestene

Veileder for kommunal kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenestene Veileder for kommunal kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenestene Forord Veileder for kommunal kompetanseplanlegging i helse- og omsorgtjenestene i Troms har blitt en realitet i løpet av 2010.

Detaljer