Jeg! Studieleder 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg! Studieleder 2015"

Transkript

1 Jeg! Studieleder facebook.com/fremskrittspartiet

2 1

3 Kjære Studieleder! Dette heftet tar for seg de viktigste oppgavene til en studieleder. Din jobb er å sette deg godt inn i dine ansvarsområder som er til dette viktige vervet. I tillegg gir tillitsmannshåndboka og vedtektene deg den plattformen du trenger for å fungere på best mulig måte. Hvordan arrangere kurs i 2015? A. Diskuter med ditt styre og medlemmer hvilke kurs dere har behov for å sette opp det kommende halvår. B. Lag en kursplan og sett opp foreløpige datoer/måneder for når dere ønsker å kjøre disse kursene. C. Gå gjennom kursplanen og gå i gang med det første kurset, finn en foreløpig dato og sett i gang. D. Gjør avtale med foredragsholdere for å se om datoen passer. Hvis ikke, endres dato. På hjemmesiden til FrP akademiet finnes en oversikt over kursholdere for hvert fylke. E. Reserver kurslokale / kommunestyresalen i god tid. Avholdes kurset på hotell må budsjett for kurset være godkjent av styret. F. Send ut invitasjonen til målgruppen og markedsfør kurset på relevante sosiale medier og send e-post til alle medlemmer i laget. G. Last ned kursmateriell på hjemmesiden eller kontakt kompetanseavdelingen for utfyllende dokumentasjon. H. Avhold kurset. I. Deltakerlisten registreres inn i medlemsregisteret av medlemsansvarlig på lister.frp.no Lykke til med vervet som studieleder! Beste hilsen Marianne Nordli Kompetanseleder 2

4 Retningslinjer for kursreglene i 2015: Det er nye regler for kursavholdelse fra og med 1. januar Det er endringer både med hensyn til kurslengde, formelle krav og registrering. Fremskrittspartiets Studieforbund ble avviklet i 2013 og fra og med 1.januar 2013 gjelder følgende regler: A. Kurset må være på minimum én klokketime. B. Det er slutt med å kreve at alle kurs må være på minimum 8 timer. C. Vil du eksempelvis kjøre en rekke 2 og 3 timers kurs eller seminarer er det bare å sette i gang med arbeidet. D. Dersom du ønsker å kjøre et 8 timers kurs, så er det fortsatt lov til det. Flere lag planlegger både en dag- og todagers kurs i 2013, men lengde på kurset bestemmer dere selv. E. Kurset kan ha så mange deltakere dere ønsker. F. Dere kan bruke et ferdig kurskonsept fra FrP Akademiet eller lage egne kurs selv. G. Du kan kombinere moduler fra ulike kurs og selv og sette dette sammen til et selvstendig kurs og eksempelvis kalle dette for Politisk kurs. H. Du skal ikke forhåndsvarsle noen kurs lenger, men selv markedsføre kursene overfor medlemmer i ditt eget og omkringliggende lag. Vi anbefaler at dere vurderer alle muligheter via web, e-post og relevante sosiale medier samt avisa Fremskritt for å markedsføre kursene. I. Det utbetales ikke lenger kursstøtte, men alle kursskjemaer sendes inn til Kompetanseleder som sørger for at kurset blir registrert i medlemsregisteret J. Registrering av kurslista i medlemsregisteret kan også utføres av medlemsansvarlig i laget. K. Alle medlemsansvarlige får tilbud om opplæring i bruk av medlemsregisteret via e-læringsportalen. Har du spørsmål rundt bruken av medlemsregisteret kan du ta kontakt med partikontoret. 3

5 Studieleders oppgaver Organisering og avholdelse av kurs og kompetansehevingstiltak gjør at medlemmene blir bedre rustet til å være folke- og tillitsvalgte. Det er din oppgave tidlig i styreåret å sette opp et forslag til en årsplan for kursaktiviteten. Planen skal inneholde mål, hvilke kurs, temakvelder og aktiviteter som skal avholdes, datoer for gjennomføring. I tillegg skal den være konkret på ansvarsfordelingen. Du må også sette deg grundig inn i hva som til en hver tid finnes av tilbud i eget fylke. Planen legges frem for lokallagsstyret for endelig godkjenning. Hvert fylkesstyre utarbeider en egen virksomhetsplan. Kurs og kompetansehevingstiltak inngår i denne planen. Denne planen må du få en kopi av slik at du får en oversikt hva som skal gjennomføres i regi av fylkeslaget. Introduksjonskurs for nye medlemmer er ofte det første som møter nye medlemmer. Dette kurset kjører du i samarbeid med medlemsansvarlig. I år med valg skal kandidatskolering gjennomføres og det skjer i regi av fylkeslaget eller hovedorganisasjonen. Det kan være greit å legge noen av lokallagets egne kurs i forkant eller etterkant av slike store samlinger, da mange reiser på dem. Det anbefales også at valgkamp og standskurs gjennomføres i valgår i alle lag. Noen lag kjører korte politiske kurs på et par - tre timer over en kveld, andre har temakvelder eller helgesamlinger. Uansett form, velg det som er best tilpasset deres lag. Men sørg for at det blir registrert som en aktivitet i medlemsregisteret av medlemsansvarlig. Alle medlemmer i lokallaget skal minst en gang i året, ha fått tilbud om kurs. 4

6 Sosiale medier All aktivitet på sosiale medier, blogg, hjemmeside, oppslag på nettaviser og så videre, bidrar til å gjøre partiets aktivitet mer synlig i de aller fleste søkemotorer. Det bidrar til å gjøre oss synlige og kan kommunisere direkte med velgere og befolkningen. Du kan benytte deg av: Facebook Twitter Blogg Origo Youtube Flickr Det største sosiale nettsamfunn i Norge Mikrobloggingstjeneste En form for dagbok på nett Et norsk sosialt nettverk Videodeling Bildedeling I tillegg til dette kommer partiets egne hjemmesider med tilhørende undersider for lokallagene, blogger og personlige sider for alle kandidater m.m. I dag ser vi at flere og flere lokallag sender invitasjon pr. e- post til sine medlemmer og blogger om kurset på en bloggside. Artikkel om kurset legges ut på laget hjemmeside under og det legges ut på veggen på Facebook. Når kursstart nærmer seg sender de ut meldinger på Twitter. Alt dette er kostnadsfritt for lagene å gjennomføre. Dere kan i tillegg benytte dere av SMS utsendelse og kjøpe annonseplass i aviser og på nettsteder. En rapport fra gjennomføring av kurset på sosiale medier gir partiet god synlighet i etterkant. Så kan dere følge opp med politiske artikler på de temaer dere har gått gjennom på kurset. 5

7 E-læring Når vi nå introduserer en egen e- læringsplattform, skal ikke slike kurs erstatte kurs i sal. Det er et mål i seg at vi fortsetter med å gjennomføre kurs i sal. Det er viktig at FrPere møtes og diskuterer politikk, knytter kontakter og bidrar til organisasjons og nettverksbygging. Med e-læring kan vi også nå ut til langt flere av våre medlemmer på eksempelvis korte kurs og kompetansegivende programmer. I en del tilfeller vil et kurs bli gjennomført over en helg i en sal, kanskje ha en egen del som gjennomføres i forkant på e- læring. I fremtiden vil noen få kurs kun være tilgjengelig på e- læringsplattformen vår, men selv da vil kurs i sal være den viktigste plattformen vår. Et eget e-læringssystem kalles for et LMS- Learning Management System. Fremskrittspartiet har i 2011 skrevet avtale med Norsk Interaktiv AS og bruker deres plattform Mentorkit Enterprises. I desember 2011 lanserte vi det første e-læringskurset som heter Introduksjonskurs for nye medlemmer. Alle nye medlemmer som har betalt sin kontingent og har en e-postadresse får automatisk tilbud om å ta dette kurset. Systemet følges opp av IT avdelingen og prosjektet ledes av kompetanseavdelingen. Det er etablert en egen gruppe med forfattere for utvikling av kurs. Målet med e-læringskursene i tiden fremover er å nå flest mulig av våre medlemmer. Evaluering av våre kurs forgår mer og mer ved hjelp av ulike dataverktøy. Hovedorganisasjonen har sluttet med skjemaer på papir og gått over til webbaserte evalueringsskjemaer. Dette har resultert i at vi har en mye høyere svarprosent på store samlinger og konferanser. 6

8 FrP Akademiet FrP Akademiet er en samlebetegnelse på kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Fremskrittspartiet. FrP Akademiet er ikke en egen organisasjon. Det administrative og kursutviklingsarbeidet som gjennomføres ledes av partikontoret. Alle kurs i regi av FrP er knyttet opp mot kompetansemodellen som ble innført i Kompetansemodellen skaper rammene for følgende områder: Kurslisten som inneholder kurs på flere nivåer. Kursplanen for lokallaget / fylkeslaget. Denne settes opp for hvert år / hvert halvår og gir en plan på hvilke kurs lagene har prioritert gjennom kalenderåret. Den individuelle kursplanen: Hvert enkelt medlem kan lage sin egen utviklingsplan på en oversiktlig liste. Til sammen vil disse tre oversiktene gi deg som medlem og som studieleder de verktøy dere trenger for å gjennomføre de kurs dere har behov for. 7

9 Markedsføring av kurs Innbydelsen skal være fengende, innbydende og pirre deltagernes nysgjerrighet for kurset. Denne bør, så langt det lar seg gjøre, sendes ut til flest mulig i målgruppen. Det vi ser som benyttes for å markedsføre kurs i dag er Lagets hjemmeside Annonse i avisa Fremskritt Facebook Twitter Annonser i lokalaviser E-post til medlemmer SMS til medlemmer Brev til alle i målgruppen. Trenger du hjelp eller tips til markedsføringen er det bare å kontakte partikontoret. Vi har også etter hvert en hel del eksempler fra tidligere kurs, samlinger og superkursweekend på utforming av invitasjoner og dagsorden. Her er to forsider til kursinvitasjon. 8

10 Vær ute i god tid! God tid er den største suksessfaktor for et vellykket kursarrangement. Her får du en huskeliste på det som kan hjelpe deg med å få gjennomført et vellykket kurs. Planlegg kursene i god tid Forespør eksterne/interne kursholdere i god tid Last ned kursmateriell i god tid Bestill kurssted i god tid Ved behov for ekstern hjelp - vær ute i god tid. Send ut innbydelser i god tid Tekniske forberedelser Alle kurs har en rekke tekniske forberedelser. Du som studieleder må sørge for at det er en klar ansvarsfordeling på alle oppgavene. Hvem gjør hva og når er stikkord. Hvem eier kurset, hvem kontakter kursholdere? Hvem har ansvaret for å booker kurslokalet? Hvem sender ut invitasjon? Tenk derfor over følgende: Ansvarsfordeling (Hvem eier kurset?) Tidspunkt for kurset Kostnader - Avklar budsjett med styret Kurslokalet skal være tilpasset kurset. Er det stort nok? Må du sette opp skilt inn til lokalet? Skal det serveres lunsj og kaffe? Hvis ja, hvem ordner med det? Hva trenger dere av audiovisuelt utstyr? Utsendelse av invitasjon Kursform Hvor mange videoer, gruppeoppgaver og ferdigskrevne caseoppgaver skal dere ha med? Beredskapsplaner. Hva gjør dere om en eller flere kursholdere må melde avbud grunnet sykdom? 9

11 Praktiske forberedelser Når kursstart nærmer seg må du gjøre en rekke praktiske forberedelser. Disse varierer fra kurs til kurs og det varierer fra kurslokale til kurslokale. Benytter du et hotell eller kurssted for første gang er det spesielt viktig å være ute i god tid og sjekke at alt fungerer slik du ønsker det. En generell god regel er å møte opp i kurslokalet minst en time før kursstart. Kurset og lokalet Markedsføringen Hvor lange økter Oppmøte i god tid før kursstart Lyd, luft, lys og vinduer Sittemønster Utstyr og hjelpemidler (må testes før start) Utdeling av materiell Mat, drikke Kvalitetssikring Gaver Nøkler for å låse lokalet etter bruk Rydding Evaluering Det formelle Opprett kurs Registrer deltakere Eventuelt dele ut deltakerbevis Type kurs Egenproduserte kurs (i egen regi) FrP Akademiets kurskonsept (i egen regi) Sentrale arrangement E-læring Kursformer Forelesning med og uten gruppeoppgaver. Trening Debatt og taleøvelser Blanding av flere former for kurs 10

12 Kontaktinformasjon på partikontoret Marianne Nordli Anne Grethe Hauan Kompetanseleder Tlf.: E-post: Rådgiver Tlf.: E-post: Vi ønsker dere lykke til med kursaktiviteten i

13 12

14 Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate Oslo Tlf.: Faks: E-post: - Web:

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

INNHOLD. Del 3 Årshjul s. 17: Årshjul for planlegging og gjennomføring av høstkurs. s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning

INNHOLD. Del 3 Årshjul s. 17: Årshjul for planlegging og gjennomføring av høstkurs. s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning Høstkursheftet 1 INNHOLD s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning DEL 1 Hvordan planlegge et høstkurs s. 4 : Dato, tid og sted s. 4: Informasjon s. 5: Mediedekning s. 5 : Kursstøtte s. 6 : Uforutsette

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret

Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret For å registrere kurs, arrangement, temakvelder og annen aktivitet i laget ditt, må dette registreres i medlemsregisteret av hvert

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ny lov om voksenopplæring med forskrift Informasjon til medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund 1 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ifølge Norsk lovtidend er 2010 et rekordår med

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer