bulletinen Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge OPPLEVVM FOR KUSKER! Bergen Travpark torsdag 14. mai Biri Travbane fredag 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bulletinen Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge OPPLEVVM FOR KUSKER! Bergen Travpark torsdag 14. mai Biri Travbane fredag 15."

Transkript

1 bulletinen Nr.6 juni 2009 Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge Løps- OPPLEVVM FOR KUSKER! Bergen Travpark torsdag 14. mai Biri Travbane fredag 15. mai Jarlsberg Travbane lørdag 16. mai Sørlandets Travpark mandag 18. mai Bjerke Travbane onsdag 20. mai

2 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon / Faks BJERKE DYREHOSPITAL Telefon / Faks DIGITAL VISION Hestesportens Videoselskap A/S, Postboks 85 Årvoll, 0515 Oslo Tlf / Faks NORSK RIKSTOTO Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 464 Økern, 0512 Oslo Tlf Faks TOTALISATORBANENE: BERGEN TRAVPARK Bergen Travpark A/S, 5111 Breistein Tlf / Faks BIRI TRAVBANE Biri Trav A/S, Postboks 124, 2820 Biri Tlf / Faks BJERKE TRAVBANE Bjerke Travbane A/S, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Tlf / Faks DRAMMEN TRAVBANE Drammen Travbane A/S, Boks 1600, 3007 Drammen Tlf / Faks FORUS TRAVBANE Forus Travbane A/S, Postboks 70, 4033 Forus Tlf / Faks HARSTAD TRAVPARK Totonor A/S, Postboks 5544, 9496 Harstad Tlf / Faks JARLSBERG TRAVBANE Jarlsberg Travbane A/S, Postboks 2045, 3103 Tønsberg Tlf / Faks KLOSTERSKOGEN TRAVBANE Telemark Toto A/S, Postboks 2664, 3702 Skien Tlf / Faks LEANGEN TRAVBANE Leangen Travbane A/S, Boks 3911, Leangen, 7443 Trondheim Tlf / Faks MOMARKEN TRAVBANE Momarken Toto A/S, Postboks 174, 1851 Tlf / Faks SØRLANDETS TRAVPARK Sørlandets Travpark A/S, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand Tlf / Faks Løpsbulletinen utkommer 12 ganger i året. Utgiver er Det Norske Travselskap. Årsabonnement kr. 270 for travlagsmedlemmer og kr 400 for ikke-medlemmer, og løssalg kr. 40. Bankgiro / Postgiro Trykkes hos Nr1 Trykk Grefslie, Mysen. Redaktør: Odd H. Johansen. Avfotografering av stoff eller annonser i Løpsbulletinen er ikke tillatt uten at tillatelse er innhentet fra utgiver. Generalforsamling 18. og 19. april ble DNTs generalforsamling avholdt i Oslo. Etter valgene ser det nye styret ut som følger; leder Nils Dagestad, nestleder Merete Johansen, Torbjørn Frøysnes, Torhild Grimseth Huseby og Atle Larsen. Tina Dale Brauti, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen ble valgt til varamedlemmer. Fem personer ble tildelt DNTs hederstegn. Disse er; Tore Fyrand, Arne Holm, Bjørn Kåre Herbjørnrød, Odd Johnsrud og Elling Gjesdal. Trav 2015 Strategiplan Trav 2015 ble også vedtatt under lørdagens generalforsamling. Under søndagens fagseminar ble det gjort såkalt dypdykk i Trav 2015 med innledninger av gruppeledere eller andre medlemmer fra de gruppene som har jobbet frem Trav Unders søndagens seminar ble det også presentert arbeidet til den hurtigarbeidende gruppen som styret satte ned etter de svake resultatene under den norsk/svenske V75-omgangen på Momarken i mars. Gruppens mandat var å komme forslag som kunne gjøre den norskfødte varmblodshesten konkurransedyktig i internasjonal konkurranse. En del forslag til tiltak ble lagt frem. Gruppen skal ha et nytt møte etter generalforsamlingen, og deretter sende sine forslag til styret for behandling. Ny generalsekretær Tore Fyrand gikk av som generalsekretær i DNT 1. mars. På en pressekonferanse onsdag 22. april ble hans etterfølger presentert. Ivar Egeberg var generalsekretær i DNT fra 1985 til Etter det har han hatt samme stilling både i Norges Fotballforbund, Norges Iddrettsforbund og i Senterpartiet hvor han jobber i dag. Egeberg vil være på plass i Hestesportens Hus fra høsten av. Flott travpåske Påsketrav på Klosterskogen er et sikkert vårtegn for travelskere. Påskeaften strømmet publikum til Klosterskogen, og lagde en travfest vi sjelden har sett maken til på banen i Skien. Det gir grunn til optimisme når vi står foran storløpssesongen. Mens Lily Kronos og Lutfi Kolgjini tok seg av Habibs Æresløp, var det danske Inzaghi og Jeppe Juel som gikk til topps i Pytt & Panne Grand Prix. Tinita Love spurtet friskt til fjerdeplass fra sin dårlige utgangsposisjon, og ble umiddelbart invitert til Oslo Grand Prix. Vi venter spent på fortsettelsen.. Forus Open Juni måned avsluttes med Forus Open-helg. Nok en gang satser de rutinerte storløpsarrangørene fra Rogaland på å tiltrekke seg både tobeinte og firbeinte toppnavn fra de største travnasjonene. Sett av junis siste helg til travtur til Sør-Vestlandet. Norsk dominans Nordisk Elitkamp for kaldblodshestene er i gang, og de to første løpene er avviklet. De norske hestene dominerer fullstendig så langt. I Eskilstuna ble det femdobbelt norsk med Åsajerven på toppen av premielisten. I Lathi to uker ble det dobbelt norsk ved Moe Brage og Åsajerven. Dermed leder Åsajerven serien fire poeng foran Moe Brage, og med Feseth Lynet på tredje. Tron Gravdal, sportssjef Løpsbulletinen juni 2009 Utdrag fra reglementet side 3 Prøveløpsbestemmelser side 4 Vaksinasjonsbestemmelser side 4 Startvolter side 5 Sportrekningsregler side 5 Utstyr som er tillatt brukt side 5 Antall premier side 6 Premieskalaer side 6 Poengberegning side 6 B-trenere / stallansatte side 7 A-trenere side 8 Bestemmelser for V75-løp side 9 V75-seksjonen side Løpsinnbydelser Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen Momarken og Sørlandet side Bergen Travpark side Forus Travbane side Leangen Travbane side Harstad Travpark side Lokalkjøringer side Informasjon fra DNT side 43 Terminliste juni og juli side 44 2

3 Utdrag fra reglementet 4-3 Utenlandsksertifiserte hester Startbetingelser for utenlandsksertifiserte travhester som er oppstallet i Norge og som er besluttet å kunne starte i Norge: 1. For hester fødselregistrert i land som er fullverdige medlemmer av UET er det ingen begrensninger for antall starter etter hverandre. 2. For hester fødselregistrert i USA, Canada, New Zealand og Australia, samt i land som er medlemmer av EU og/eller EØS og som ikke er fullverdige medlemmer av UET, skal en travhest ikke starte mer enn to ganger etter hverandre i travløp med totalisatorspill og premieløp, med unntak av når den skal delta i kvalifiseringsløp eller løp med førstepremie på minimum kr ,- eller i et invitasjonsløp. 3. Begrensede startrettigheter kun start i helt spesielle invitasjonsløp kan gis til hester fødselregistrert i andre land som ikke er nevnt under punktene 1 og 2. Utenlandsksertifiserte travhester/ponnier som starter i Norge, skal vises for stevneveterinær sammen med identitetsbevis fra sentralforbundet i hjemlandet. I tvilstilfelle kan nødvendige prøver forlanges. Med mindre annet er besluttet skal utenlandsksertifiserte travhester/ ponnier være startberettiget i sitt hjemland for å kunne starte i travløp i Norge. Hesteeier, travtrener og kjører er hver for seg ansvarlig for at de til enhver tid gjeldende veterinærbestemmelser for inn- og utførsel blir overholdt. De er også ansvarlige for at de til enhver tid av DNT fastsatte bestemmelser om deltagelse i travløp blir overholdt. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokale travløp uten totalisator. 6-2 Krav om starterklærte deltakere I travløp kan det bare delta definitivt starterklærte travhester/ponnier. 6-3 Antall startende I travløp kan det ikke starte mer enn 15 travhester/ponnier i løp med voltestart, og maksimum 12 hester/ponnier fra én distanse. I travløp med autostart, kan det ikke starte mer enn 12 hester/ponnier. DNT kan gi dispensasjon for spesielle løp. Hvis det til et totalisatorløp/premieløp eller ponniløp starterklæres flere hester/ponnier enn tillatt i løpet, har det arrangerende selskap rett til: a. å dele løpet i to eller flere travløp etter de gjeldende bestemmelser for deling av løp som er publisert i den månedlige løpsbulletinen. b. å avvise et tilstrekkelig antall hester/ponnier for å komme frem til det reglementerte antall. Hvis ikke annet er bestemt i løpsinnbydelsen, skal reduksjonen skje etter de gjeldende bestemmelser for begrensning av deltakere som er publisert i den månedlige løpsbulletinen. 7-2 Innstilling av løpsdag Arrangøren har rett til å innstille en løpsdag og/eller enkelte løp etter innmeldingsfristens utløp ved færre enn sju hester innmeldt. Arrangøren har rett til å innstille travløp etter starterklæring hvis det ikke starterklæres sju hester fem ponnier og minst fem av disse hester tre ponnier deltar i defileringen. Totalisatorløp med færre enn tre hester avvikles uten totalisatorspill. I lokale travløp uten totalisatorspill kan arrangøren foreta andre disposisjoner som anses nødvendige. Når endringer foretas skal dette kunngjøres på hensiktsmessig måte. Oppstår det uenighet om fortolkning av løpsinnbydelsen, avgjøres spørsmålet med endelig virkning av DNT. 7-3 Innmeldingen Ved innmeldingsfristens utløp skal hesten/ponnien fylle krav om startberettigelse gitt i dette reglement eller andre bestemmelser fastsatt av DNT. Fra samme tidspunkt fastsettes startgrunnlag og kilometertid. Ved termininnskuddsløp gjelder travhestens grunnlag alltid ved frist for innmelding. I divisjonsløp gjelder den i løpsinnbydelsen fastsatte frist for endring av grunnlaget. Innmelding til alle løp kan skje skriftlig, via internett, inneholdende de i 7-6 fastsatte opplysninger, eller muntlig til arrangøren. Ved muntlig innmelding, skal mottakeren fylle ut det fastsatte skjema, angi innmelders navn, dato og klokkeslett, og signere dette. Innmelding, starterklæring og strykning av hest/ponni til travløp med totalisatorspill/registrerte ponniløp skal foretas av person over fylte 18 år: a) Eier/leier eller dennes ektefelle/samboer eller slektning i rett opp- eller nedadstigende linje, eller av person som for den enkelte hest/ponni er gitt skriftlig fullmakt av hestens/ponniens eier. Fullmakten må foreligge hos innmeldingssekretariatet samtidig med innmeldingen. b) Profesjonell travtrener for hester de har i registrert trening, eller person som er gitt skriftlig bemyndigelse til å melde hester på trenerens vegne. Trener kan bemyndige én person til dette, og skriftlig melding om dette skal sendes DNT. Retningslinjer for innmelding til lokale travløp uten totalisatorspill fastsettes av arrangøren. 7-5 Begrensninger i startfrekvens 1. Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til mer enn ett løp pr. dag. Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne bestemmelse skal strykes fra det løp den ble sist starterklært til. Unntak fra denne bestemmelse for lokale travløp uten totalisatorspill. Poengløp/utslagningsløp regnes som ett løp. 3-årige og yngre hester/ponnier kan ikke starterklæres til løp nevnt i 6-1, d: Skjønnsmessig handikap, med unntak av ponnier, f: Poengløp, g: Utslagningsløp. 2. Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til travløp to dager etter hverandre. Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne bestemmelse skal strykes fra det løp den ble sist starterklært til. DNT kan etter søknad gi dispensasjon i særlige tilfeller og ved spesielle arrangement. 7-8 Kjørers/rytters uteblivelse Starterklært kjører/rytter kan ikke utebli fra å delta i travløp vedkommende er starterklært til uten gyldig grunn. Arrangøren skal snarest underrettes om fraværet. Ved fravær som skyldes sykdom skal arrangør underrette DNT. Ved fravær kan arrangøren kreve tilfredsstillende dokumentasjon for fraværet, og avgjør med bindende virkning om grunnen er å anse som gyldig. Kopi av denne dokumentasjonen skal sendes til DNT. Ved sykdom/skade anses sykemelding fra lege eller egenerklæring som tilfredsstillende dokumentasjon. Når egenerklæring benyttes flere enn 4 ganger innen et kalenderår, kreves sykemelding fra lege. Deltakelse i andre løp kan godkjennes som gyldig fravær etter søknad til DNT. Kusk kan søke dersom vedkommende allerede er starterklært i Norge før innmelding til løp i utlandet. Slikt fravær kan godkjennes for løp som nevnt i 15-2 eller i særskilte tilfeller. Når en starterklært kjører/rytter pga sykdom, skade eller annen uforutsett hendelse blir forhindret fra å kjøre/ri det travløp vedkommende er starterklært til, gjelder følgende bestemmelser for kjører/rytterforandring: Når kjører/rytter erstattes skal banedommerkomitéen godkjenne en annen kjører/rytter. Det skal tas hensyn til foregående års landsstatistikk over antall kjørte løp slik at kjører/rytter som blir erstattet og ny kjører/rytter har tilnærmet likt antall kjørte/ridde løp. Erstattende kjører/rytter bør fortrinnsvis ha samme type lisens. Dersom uteblivelsen meldes før stevnets begynnelse skal arrangøren finne en erstatter, om mulig i samråd med hestens eier/trener. Uteblivelse uten gyldig grunn eller uriktige opplysninger om årsaken til fraværet medfører minimum én ukes kjøre/rideforbud. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokalt arrangerte travløp. 7-9 Travhest/ponnis uteblivelse Starterklært travhest/ponni kan kun utebli fra start hvis det etter fristen for starterklæring inntreffer sykdom eller skade hos hest/ponni eller annen uforutsett hendelse som hindrer start. Det kreves tilfredsstillende veterinærattest eller egenerklæring fra innmelder for grunnen til uteblivelsen. Arrangør som har travhesten/ponnien starterklært til løp skal, av innmelderen, snarest underrettes om uteblivelsen og avgjør med bindende virkning om grunnen til fraværet kan godkjennes, og kan kreve ytterligere dokumentasjon. Trekkes en starterklært travhest/ponni ved sykemelding får dette virkning for alle løp vedkommende hest/ponni er starterklært til. Travhesten/ponnien meddeles startforbud og kan ikke innmeldes/starterklæres til nytt løp før tidligst sjette dagen etter løpsdagen hvor travhesten/ponnien ble trukket/strøket fra løp. Dersom det fremlegges friskmelding fra veterinær kan startforbudet avbrytes, men tidligst tredje dagen etter løpsdagen den ble trukket/strøket. Ved søknad til DNT kan unntak gjøres for termin-innskuddsløp eller kvalifisering til disse. Stevneveterinær eller sykemeldende veterinær kan ilegge krav om friskmelding og/ eller startforbud utover denne bestemmelsen. Friskmelding fra veterinær meddeles skriftlig til DNT som opphever startforbudet. Opphevelse av startforbud foretas virkedager i tiden kl kl Uteblivelse uten gyldig grunn, uriktige opplysninger eller misbruk av egenerklæring medfører minimum fjorten dagers startforbud. Foreligger det før løpet, etter banedommerkomiteens skjønn, fyldestgjørende bevis for at en travhest/ponni er feilaktig innmeldt, jfr. 7-6, eller på annen måte ikke er berettiget til å starte, skal den meddeles startforbud. En travhest/ponni kan ikke innmeldes til løp under et annet navn enn det navnet den er registrert under i DNTs sertifiseringsregister eller i tilsvarende register i dens hjemland. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokale travløp uten totalisator Fraværsmeddelelse Inntreffer et slikt tilfelle som nevnt i 7-8 og 7-9, plikter ansvarlig innmelder av travhest/ponni og/eller kjører/rytter straks å gi arrangøren melding om dette. Arrangøren oversender meddelelsen skriftlig til løpsleder og banedommerkomité. Inntreffer uhell eller annen uforutsett hendelse under transport til travbanen som hindrer travhest/ponni eller kjører/rytter å starte, skal melding omgående gis til arrangøren. 9-4 Utstyrsbestemmelser DNT kan beslutte at alt utstyr for kjører/rytter og travhest/ponni som skal benyttes i konkurranse eller i trening, skal ha blitt godkjent av DNT. Utfyllende liste over utstyr som enten er tillatt eller ikke er tillatt, offentliggjøres i egen utstyrsliste. Kjører/rytter og ansvarlig innmelder er ansvarlig for at travhesten/ponnien presenteres velstelt, og at seletøy og redskap forøvrig er i forsvarlig stand under oppvarming til travløp og ved fremmøte til defilering. Travhesten/ponnien skal være utstyrt med riktig startnummer, plassert vertikalt på hver side. Nummerdekken/-skilt som fås utlevert, skal leveres tilbake rengjort snarest etter løpet. Er travhestens/ ponniens seletøy eller redskap ikke i orden, kan den nektes å starte. Gjenstander som kan være til fare for eller sjenere andre deltagere, skal ikke benyttes. Arrangerende selskap kan forlange at det i travløp skal benyttes skvettskjermer. 3

4 Bestemmelser for prøveløp Særskilte bestemmelse for prøveløp for hester oppstallet i Norge og i norsk trening, gjeldende fra 1.januar 2007; For å kunne delta i totalisator- og premieløp må ustartede hester, og hester som ikke har startet i gjeldende løpsart (sulky-/montéløp), ha godkjent prøveløp over en distanse av minimum 2000 meter, med gjeldende tidskrav for sin årsklasse og løpsart. Prøveløp for toårige hester kan avvikles etter 1. juli. Utenlandskregistrert hest, som ikke er i norsk trening, må være godkjent for start i sitt hjemland for å være godkjent for start i Norge. Prøveløp avvikles med voltestart og i tilknytning til ordinær totalisatorkjøring eller registrert premiekjøring etter Reglement for travsport i Norge jf Det er ikke tillatt å ha hjelpemann på start i prøveløp. Det er ikke tillatt å ha med hjelpehest i prøveløp. til prøveløp foretas på samme måte og til samme tid som angitt i Løpsbulletinen for angjeldende bane og dag. Hest som har deltatt i fire prøveløp uten å bli kvalifisert, må vente i én måned før den igjen kan delta i prøveløp. Startberettiget hest kan ikke delta i prøveløp med unntak av når den deltar med kjører/rytter som avlegger eksamen i henhold til gjeldende lisensbestemmelser. Startberettigede hester kan ikke delta i prøveløp tidligere enn 10 dager før det tidspunkt den ikke lenger fyller kravet til startberettigelse eller tidspunkt for meddelt startforbud utløper. Hest som rapporteres i prøveløp får ikke godkjent dette. Hester må ha nytt godkjent prøveløp før den igjen kan delta i totalisator/ premieløp når den ved innmeldingsfristens utløp: 1. ikke har vært til start i totalisator/premieløp innenfor de siste åtte måneder, eller fyller tidskravet for sin årsklasse 2. ikke har oppnådd tidskravet innenfor de siste åtte måneder (uansett startmetode) 3 har vært meddelt startforbud 30 dager eller mer for forhold som angikk hesten 4. i siste tre starter (medregnet halve linjer) ikke har godkjent prestasjon, uavhengig av løpsart (sulky/monté). 5. i siste fem starter (medregnet halve linjer) har mer enn tre starter uten godkjent prestasjon, uavhengig av løpsart (sulky/monté). Som godkjent prestasjon regnes start der hest ikke er diskvalifisert, distansert eller har brutt løp. Prøveløp i henhold til bestemmelsene pkt. 3, eller krav om prøveløp i medhold av løpsreglementets 12-7, skal avvikles i den løpsart som utløste startforbudet. Tidskrav: Tidskrav (kilometertid) for prøveløp, travhester Sulkytidskrav 2 år år år og eldre Montétidskrav 4 år og eldre år og eldre Tidskravet for prøveløp på regionbaner er to sekunder dårligere kilometertid. Bestemmelser om vaksinasjon mot hesteinfluensa Det Norske Travselskap fastsetter til enhver tid hvilke bestemmelser som gjelder for vaksinasjon mot hesteinfluensa. 1 Fra og med 1. januar 2005 gjelder følgende bestemmelser for forskriftsmessig vaksinering; a. Grunnimmunisering Alle hester må være grunnimmunisert. Hesten vaksineres første gang etter fylte tre måneder og andre gang fire til seks uker etter første vaksine. b. Revaksinering Alle hester må revaksineres minimum hver tolvte måned. Oversittes fristen for revaksinering med mer enn én måned, må hesten vaksineres to ganger med fire til seks ukers mellomrom. 2. Oppstalling og deltagelse i travløp m.m. Alle hester som bringes inn, oppstalles og/eller som innmeldes til løp på norske totalisator-, region- og lokalbaner, skal være forskriftsmessig vaksinert mot hesteinfluensa. Hest som ved innmeldingsfristens utløp har gyldig vaksinasjonsattest registrert i DNTs register, anses å være vaksinert selv om frist for revaksinering er utløpt ved startdato. Oversittes frister fastsatt i gjeldende regler for forskriftsmessig vaksinering, blir hesten automatisk sperret for videre innmelding til travløp. Denne sperring oppheves kun ved registrering av gyldig vaksinasjonsattest. Bestemmelsen omfatter også unghester og avlsdyr som skal møte eller møter på utstilling. 3. Utenlandsksertifiserte hester Hester som gjester Norge for start i ett enkelt løp må, ved innmeldingsfristens utløp, være vaksinert i løpet av de siste tolv måneder. 4. Registrering av vaksinasjonsattester Vaksinasjonsattest skal omgående sendes/fakses til Det Norske Travselskap, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo, telefaks , for registrering. Eier, innmelder, den som har råderett eller travtrener i de tilfeller hesten står oppstallet på trenerstall, har ansvaret for at gyldig vaksinasjonsattest foreligger. 5. Unormal reaksjon på vaksinering Hester som reagerer unormalt på vaksineringen, kan av DNT, innvilges midlertidig dispensasjon fra vaksineringsbestemmelsene. I slike tilfeller skal veterinær undersøke hesten, og attest fra undersøkelsen vedlegges søknaden. Rapport om bivirkninger skal sendes Veterinærinstituttet. Slike hester får ikke stå oppstallet på norske travbaner. 6. Sanksjonsbestemmelser Overtredelse av bestemmelsene straffes etter Reglement for travsport i Norge. STRYKNINGS- AVGIFTER Fra og med 1994 gjelder følgende satser; V75-løp kr. 300 Bjerke-løp kr. 125 Øvrige baners løp kr. 90 Avgiftssatser for trenerbevillinger og lisenser Fra og med 2001 gjelder følgende satser; 1. Trenerbevilling A og B Nyregistrering kr. 600 Årlig avgift kr Kjørelisenser/montélisenser; Alle innehavere av lisenser belegges med en årsavgift på kr. 200 etter fylte 18 år. Trener A som ikke driver trenerstall skal løse profesjonell kjørelisens (catch-driver-lisens). Stallansatt kjørelisens kan rekvireres av trener A og B eller av hesteeier som selv trener sine egne, ektefelle/sambors, barns eller foreldres hester for ansatt med dokumentert heldagsstilling. Ved opphør av arbeidsforhold skal rekvirenten innberette dette til DNT og kjørelisens er ugyldig etter arbeidsforholdets opphør. Registrert rekvirent belastes for eventuelle bøter vedkommende blir ilagt i henhold til DNTs reglement så lenge arbeidsforholdet varer. 4

5 Diverse bestemmelser Ordning av startvolter Felles ordning av startvolter for norske travbaner vedtatt av DNTs styre; 1 til 4 hester Samtlige hester kjører rett volte Ved 3-hesters volte 2+1 eller Ved 4-hesters volte 2+2 eller hester 3 hester kjører rett volte (1+1+1) og 2 hester kjører omvendt volte (1+1) 6 hester 3 hester kjører rett volte (1+1+1) og 3 hester kjører omvendt volte (1+1+1) 7 hester 4 hester kjører rett volte (2+2) og (2+1+1) 3 hester kjører omvendt volte (1+1+1) 8 hester hester med spor 8 og høyere volter bak etter og flere samme system som foran Ved flere enn sju hester fra én distanse benyttes dobbelt startboks. Startboks er området fra startlinjen og opptil 28 meter bakover ved kjøring rett vei, og opptil 40 meter ved kjøring motsatt vei. Dersom det er nødvendig med dobbel startboks fra en distanse får dette også innvirkning for eventuelle hester med tillegg. Hester med spor i annen rekke skal ved «kjør» være minst én ekvipasjelengde bak startlinjen. Forandring i programmet får ikke innvirkning på ordningen av voltene selv om alle hestene i annen rekke ikke stiller til start (hester med tillegg starter som om dobbelt startboks var benyttet). Dette gjelder også om hovedstarteren, for å kunne avvikle starten, viser en hest bort fra løpet. Fra og med kommandoordet «kjør» er starten i gang. Den avbrytes eller tilbakekalles ikke uten brudd på løpsbestemmelsene eller startordningen (tjuvstart, feil volting, vesentlig sjenering av konkurrent osv.) For baner der det er plass til mindre enn sju hester i første rekke, blir dette justert innenfor samme mønster som den vedtatte fellesordning. Sportrekningsregler for samtlige baner Framgangsmåten skal være som følger; Ved lys sportrekning er framgangsmåten som følger; 1. Etter innmeldingsfristens utløp trekkes spor mellom de hestene som er kvalifisert til deltagelse. 2. Eventuelle reservehester settes opp i den rekkefølge som framkommer av reglene for begrensning av deltagelse. 3. Dersom noen av de kvalifiserte hestene strykes innen starterklæringsfristen, rykker reservene inn i tur og orden på det første (innerste) ledige startspor. 4. Dersom alle reservehestene er flyttet inn, og det fortsatt er ledige startspor, rykker hestene innover. 5. Etteranmeldte hester betraktes som reserver (se pkt. 3) Ved mørk sportrekning trekkes spor etter at starterklæring er ferdig. Utstyr som er tillatt brukt i travløp Utstyr som er tillatt brukt i oppvarming til eller i totalisator og travløp som arrangeres i henhold til Reglement for travsport i Norge. Gjeldende fra og med Bitt Det skal under all kjøring og konkurranse innenfor banens område kjøres med bitt. Bittet skal være tilpasset munnens størrelse, og ikke være under 9 mm i diameter ved berøringspunktet i hestens munnvik. Ingen bitt skal bestå av mer enn tre munndeler eller være sammenkoblet. Munndelene skal være slette og ha oval eller rund form. Ingen bitt skal ha effektforsterkning over 80 mm i bittets lengderetning. Ingen typer snarebitt er tillatt. Bitt som er tillatt; vanlig travbitt, én-toms bitt, crecendobitt, trinsebitt, tredelt bitt (Dr. Bristol-bitt), Persson-bitt/Järvsöfaks-bitt/Exti-bitt, australsk én-toms bitt. Tillatt i montéløp; Pessoabitt og pelhambitt. Sjekk/sjekkbitt En gomtrykker skal ha avrundende kanter og ikke representere fare for trykkskader i hestens gane (gom). Tungen skal være hel og være maksimalt 35 mm lang. En stegsjekk/brekksjekk skal ha avrundede kanter som ikke utgjør noen fare for trykkskader i hestens munn/gane. Et sjekkbitt skal være helt, og kan være kledt med lær, gummi eller plast, men skal alltid ha stålkjerne. Det kan være rett eller svakt buet. Det skal ikke være av en slik utforming at det kan forårsake trykkskader i hestens gane (gom). En fast sjekk skal være laget av lær eller annet ikke-elastisk materiale. Den må ikke være så kort at den vil kunne medføre ubehag for hesten når denne er oppsjekket. En automat-/drasjekk skal være laget av lær eller annet ikke-elastisk materiale. Den skal ha påmontert en stoppemekanisme ved normalt oppsjekkingspunkt for hesten, og ikke være så kort at den vil kunne medføre ubehag for hesten når den er oppsjekket. En luftsjekk skal ikke påmonteres ekstrautstyr, og skal ikke stikke ut foran hestens mule.det kan kreves dokumentasjon ved målfoto for at ikke utstyret stikker foran/forlenger hestens mule. Tungestropp/hakestropp En tungestropp skal ha en bredde på minimum 10 mm, og skal være av lær eller annet ikke-elastisk materiale. En hakestropp/ martingal skal være fabrikkprodusert, og av lær eller annet ikke-elastisk materiale. Ved bruk av gummiring skal denne ha en maksimum elastisitet på 5 cm. Skylapper, øreeskyttelse, jordblender, maske etc. Skylapper, faste eller draskylapper, murphyblender eller can t see back kan brukes, men skal monteres slik at hesten har syn på begge øynene etter oppsjekking. Det er ikke tillatt å stenge synet på ett øye på hest som har syn på begge øynene. Det er ikke tillatt med bruk av reflekterende materialer på innsiden av skylapper/ murphyblender. Bomull i ørene, ørepropper eller ørehette kan brukes i travløp for å begrense hestens hørsel, men det tillates ikke å stenge helt for hestens hørsel. Det kan brukes faste ørepropper eller drapropper, likeså fast ørehette eller draørehette. Gummipropper i ørehette tillates. Jordblender kan benyt-tes, men må ikke være så stor at den stenger synet til hesten etter at denne er oppsjekket. Maske eller hodebeskyttelse kan anvendes, dog ikke slik at denne stenger synet til hesten etter at denne er oppsjekket. Pullernett og sprutmaske skal være laget av mykt materiale, og skal ikke stikke foran hestens nese/mule. Det kan kreves dokumentasjon ved målfoto for at ikke utsty-ret stikker foran/forlenger hestens mule. Mekaniske anordninger for utvidelse av luftvegene på hesten er ikke tillatt. Suspensorium tillates, men skal ikke være montert eller utstyrt slik at det skaper ubehag for dyret. Skitplate/duk tillates, men skal ikke være montert eller utstyrt slik at det skaper ubehag for dyret. Halsbøyle tillates, men den skal være fabrikkprodusert og polstret med lær eller annet fast materiale. Den skal ikke være montert slik at den er til ubehag for hesten. Den skal være påmontert hesten ved defilering. Ingen ty-per halsbånd tillates. Elektriske, radiotekniske eller elektronisk utstyr er ikke tillatt montert verken på hesten eller utstyret denne bruker. Mekaniske anord-ninger for utvidelse av luftvegene på hesten er ikke tillatt. Belegg/busser/bandasjer/vekter Belegg og bandasjer tillates brukt på hestens ben, men skal ikke være utstyrt med pigger, magnetiske anordninger eller lignende, og ikke monteres så stramt rundt hestens ben at det fører til ubehag. Dette gjelder også busser, skalper og vekter som er brukt på hesten. Seletøy Hestens seletøy skal være rengjort og i forskriftsmessig og forsvarlig stand. Gjenstander som kan være til fare for eller sjenere andre deltakere skal ikke brukes. Det er ikke tillatt å bruke hobbles på travhester, verken under konkurranse eller i trening. Hestens travsele skal alltid være utstyrt med hjelpegjord eller annen sikring, i tillegg til bryste eller lignende sikring. Hesten skal alltid utstyres med slagreim dersom den på noe tidpunkt har slått i løp. Slagreimen skal være fabrikkprodusert og av lær eller annet ikke-elastisk materiale. Quick Hitch-kobling skal alltid være utstyrt med sikkerhetsreim. For montérytter Salen skal ha ryggstykke og bryste eller annen sikring. Ryggstykket kan unnlates når det ikke benyttes sjekk, men skal alltid brukes ved autostart. Montérytter skal alltid ha sikkerhetsstigbøyler. Ved all ridning innenfor banens område skal montérytter ha fastspent hjelm og sikkerhetsvest. Hodelag/hodestenger Hestens hodelag skal være av lær eller annet ikkeelastisk materiale. Det skal være behagelig for hesten samtidig som kjøreren har full kontroll. Pigger, elektisk, radioteknisk, elektronisk eller magnetisk utstyr får ikke monteres på hestens hodelag eller tommer. Hodestang skal ha teleskopvirkning, og skal ikke være påmontert under defilering. Det tillates ikke dobbeltsidig bruk av hodestang ei heller løpende hodestang. Det er ikke tillatt med pigger, børster eller andre innretninger montert på hodestang. Redskap/konkurranseutstyr som ikke er tillatt brukt i travløp: 1 Plasthjul. 2 Hjul uten heldekkende hjulskydd. 3 Sulkyer/langvogner med mer enn 5 cm. åpning mellom hjul og ramme. 4 Sidestenger av tre som ikke er sikret mot oppsplitting. 5 Sidestenger av metall uten lukkede ender. 6 Sidestenger som stikker ut mer enn 10 cm fra tverrbommen på modifider. 7 Quick Hitch uten sikkerhetsrem. 8 Langvogner som ikke er påmontert sprutskjold. 9 Redskap/tommer som er tilkoplet elektrisk, radioteknisk eller elektronisk utrustning. 10 Finskprodusert modified av typen Fortuna, modell Malli Golden J, f.o.m Det er ikke tillatt for kjører/rytter å benytte: 1 a) For kjører; Hjelm som ikke er typegodkjent av DNT eller samarbeidende travorganisasjon som kjørehjelm. b) For montérytter; Hjelm som ikke er typegodkjent av DNT som kjørehjelm, eller ridehjelm som ikke er godkjent styrthjelm (f.o.m ) c) Kjøre/ri uten fastspent hjelm 2 Hjelm som ikke lenger fyller sikkerhetskravet ved at den er påført skade. Bestemmelsene er revidert i mars 2002 og gjøres gjeldende fra og med Erstatningsytelser fra Mulktefondet Fra fondenes vedtekter i 1, punkt a, refereres; 1. Bidrag på inntil 100 prosent av skadetakst for skader voldt av kjører som av dommerkomitéen blir ilagt straff for ureglementær kjøring ved dette tilfellet. 2. Bidrag på inntil 50 prosent av skadetakst når skadetilfellet generelt må karakteriseres som hendelig uhell og ikke uhellet er selvforskyldt. 3. Bidrag ytes vanligvis ikke til den kjører som har forvoldt skade i løp hvor vedkommende av dommerkomitéen er ilagt straff for ureglementert kjøring. 4. Styret for Understøttelsesfondet avgjør i hvert enkelt tilfelle om det skal ytes bidrag og hvor stort dette eventuelt skal være. Styrets avgjørelse er endelig. 5. Skader som det kreves erstatning for må meldes styret eller den dette bemyndiger umiddelbart, slik at skadetakst kan bli holdt. Takstdokumentet skal inneholde opplysnigner om kjøredag, løp og beskrivelse av hvordan skaden oppsto. Om nødvendig innhentes uttalelser fra dommerkomité og/eller observatør på banen. Erstatninger gis kun i forbindelse med løp. 5

6 V-75-løp; 8 og færre hester 5 premier 9 12 hester 6 premier hester 7 premier Leangen Som V75-løp 15 hester 8 premier Lavgrunnlag (u ) og 3-årsløp breddepremiering. Drammen; 8 hester og færre 5 premier 9-10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier Harstad; 5 6 hester 4 premier 7 8 hester 5 premier 9 10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier ANTALL PREMIER Gjeldende fra 1. januar 1998 og inntil videre Momarken; Som V75-løp 15 hester 8 premier Klosterskogen; Som V75-løp og breddepremiering 4 hester 3 premier 5-6 hester 4 premier 7-8 hester 5 premier 9-10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier Sørlandet; Fra og med 2.januar hester 3 premier 5 6 hester 4 premier 7 8 hester 5 premier 9 10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier Bjerke: 5-7 hester 4 premier 8-9 hester 5 premier hester 6 premier hester 7 premier Bergen; 5 6 hester 4 premier 7 8 hester 5 premier 9 10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier I løp utskrevet for 2- og 3-årige utbetales en ekstra premie. Jarlsberg og Biri ; Som V75-løp. Forus: 5-9 hester 5 premier hester 6 premier hester 7 premier 15 hester 8 premier Antall premier ved registrerte premiekjøringer: 4 hester 3 premier 5-6 hester 4 premier 7-8 hester 5 premier 9-10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier 1.pr 2.pr 3.pr 4.pr 5.pr 6.pr/ øvr De vanlige premieskalaene Regler for begrensning av deltakere 1.pr 2.pr 3.pr 4.pr 5.pr 6.pr/øvr Hvis andre premieskalaer benyttes, skal disse være fastsatt i løpsinnbydelsen. Poengberegning Først avvises hester som er starterklærte til løp de siste seks dager før løpsdagen etter poengberegning. Deretter avvises etter poeng, se tabeller og unntak. Poengene regnes ut fra hestens fem siste starter forut for innmeldingsfristen, uansett tidsperiode og løpsart. Ved dødt løp gis poeng som om premiegraden var oppnådd alene. Ved likt poengtall gis fordel til den hesten som har flest best plasseringer. Ved like plasseringer i de fem siste startene, avgjør siste dato for beste plassering. Til slutt foretas loddtrekning. Plassering Poeng 1. plass 200 poeng 2. plass 100 poeng 3. plass 65 poeng 4. plass 25 poeng 5. plass 15 poeng I tillegg 1 poeng for hvert kr. 100 innkjørt Følgende unntak fra poengberegningen: 1. Unntak fra poengberegningen kan gjøres i spesielle løp når det er presisert i løpsproposisjonen. 2. Alle ustartede hester får, etter første godkjente prøveløp, relatert til løpsart, fem ganger fortrinn i den løpsart (monté/sulkyløp) de er ustaret. Fortrinnsreglene håndheves slik; Først tilgodeses hester som ikke har starter etter prøveløpet. Loddtrekning ved for mange anmeldte Deretter de med én start innbyrdes etter poeng, som regelen ovenfor osv. to, tre og fire starter etter samme mønster 3. Prøveløp gir ikke nye fortrinn for hester som har vært til start, men de beholder sine poeng fra fem siste starter, uansett dato. Hvis en hest feilaktig er blitt avvist uten at innmelderen kan lastes, kan arrangøren, etter søknad, utbetale eieren et beløp tilsvarende gjeldende fjerdepremie. Beløpet tillegges ikke hestens grunnlag. Løpsdeling Ved løpsdeling vil følgende modell brukes: I opprinnelig løp starter det antall hester det er plass til i løpet i forhold til startmetode. Avviste hester vil overføres til ekstraløp. I dette løpet vil proposisjonene være tilsvarende det de er i det utskrevne løpet. Hester som kommer med i opprinnelig løp kan ikke starte i ekstraløp. Dette gjelder også hester som kommer inn fra reserveplass. Etter at starterklæring er ferdig vil det antall hester det er plass til i ekstraløpet komme med rangert etter poeng. I ekstraløp vil det kjøres med mørk sportrekning. Premiering: I løp med 1. premie på kr eller mindre kjøres det med lik premie i opprinnelig løp og ekstraløp. I løp med førstepremie fra til kjøres det med i førstepremie i ekstraløp. I løp med førstepremie over kr, vil ekstraløp kjøres med førstepremie på kr Dersom man ikke ønsker å delta i ekstraløp må dette gis beskjed om ved innmelding eller starterklæring. Obs! Banene vil fremdeles kunne dele løp med lik premie. I disse tilfellene vil det gå frem av innmeldingsliste. I slike tilfeller vil løpet deles etter starterklæring ved at annenhver hest i sporrekkefølgen (etter at eventuelle reserver er flyttet inn) blir flyttet til den andre avdelingen av løpet. Regler for begrensning av deltakere i DNTs Unghesterie For DNTs Unghestserie gjelder ikke vanlige fortrinnsregler. Først avvises hester som er starterklært til andre løp de siste seks dagene før løpsdagen. Deretter avvises etter poeng. Ved likt antall poeng vil fordel tilfalle de hester som blant sine fem siste starter har best plasseringer. Til slutt foretas loddtrekning. 6

7 Strykning av hest i Kriteriet og/eller Derby Norskfødt hest som er registrert ved fødselsmelding hos DNT innen 31.desember det året den er født, er automatisk innmeldt i Norsk Trav Kriterium og Norsk Trav Derby. Ansvarshavende eier bestemmer selv når vedkommende ikke lenger ønsker å ha sin hest innmeldt. Strykning av hest må imidlertid skje skriftlig og inneholde ansvarshavende eiers underskrift. Strykning registreres fra den dag DNT mottar meldingen. Ved hvert terminforfall blir ansvarshavende eier av hest som er innmeldt i løpene automatisk belastet termininnskuddet. Gyldig strykning må være DNT ihende innen terminforfall, dersom ansvarshavende eier ikke skal hefte for terminbeløpet. Dersom betaling ikke foreligger etter første purring med inkassovarsel, blir kravet sendt til inkasso uten ytterligere varsel. Har DNT utestående inkassokrav overfor ansvarshavende eier ved terminforfall, blir hesten automatisk strøket fra Norsk Trav Kriterium og Norsk Trav Derby, men krav vedrørende tidligere forfalte terminer opprettholdes. Ordningen er vedtatt av DNTs styre våren 1988 etter forutgående høring i Norsk Hesteeierforbund og Norsk Travtrenerforenings organer. Trekkordning for A-trenere Ordningen omfatter oppsitt og prosenter for personer med A-trenerbevilling fra DNT, som på forhånd har inngått avtale med DNT om dette. Det vil bli direkte kreditering av oppsitt og prosenter gjennom belastninger av den enkelte hesteeiers konto (se uttak nedenfor). Ordningen gjelder ikke mønstringsløp. Direkte kreditering vil bare foregå for A-trener som har undertegnet avtale om dette. Oppsitt krediteres etter en offisiell takst fastsatt av den enkelte A-trener gjennom underskrift av avtalen. Denne takst kan bare reguleres pr. den første i hver måned med 14 dagers skriftlig varsel. Innkjørte penger vil alltid være ti prosent av bruttobeløp i henhold til offisielle premielister for norske travbaner. Alle beløp som, etter den inngåtte avtale krediteres en A-trener, vil samtidig bli belastet den enkelte hesteeiers konto. Manglende innbetaling fra hesteeierens side vil bli fulgt opp med Det Norske Travselskaps purringsrutiner, fram til eventuell inkassobegjæring. Ved utgangen av tredje måned etter krediteringsmåneden vil uoppgjorte beløp automatisk bli belastet A-treneren som selv må besørge inkasso. Avtalen omfatter alle norsksertifiserte hester hvor A-trener har inngått avtale om kreditering, direkte eller gjennom ansatt med profesjonell bevilling. A-treneren har det fulle ansvar vedrørende informasjonsplikten ovenfor alle involverte hesteeiere. Eventuelle tvister av enhver art mellom A-trener og hesteeier er DNT uvedkommende. Avtalen trer i kraft den første i påfølgende måned etter mottatt, undertegnet avtale. Eventuell reservasjon mot trekkordningen blir registrert pr den første i etterfølgende måned. Skriftlig resrvasjon må være DNT i hende senest 14 dager før den trer i kraft. Vennligst spesifiser nummer på alle de eierforhold man som ansvarshavende ønsker unntatt fra trekkordningen. Grensepasseringer Utreise løpsdeltagelse i utlandet; Kontakt Sertifiseringsavdelingen i DNT umiddelbart etter starterklæring. Samtlige papirer for utreise og tilbakeførsel blir sendt omgående. Utreise bedekning, veterinærbehandling og oppstalling/trening; Kontakt Sertifiseringsavdelingen i DNT ca 14 dager før avreise. Reise utenfor Norden; Ta kontakt med de respektive lands sentralforbund i god tid før avreise med hensyn på hvilke innførselsdokumenter som må ordnes og eventuelle prøver som må tas av hesten. Renteberegning DNT benytter følgende rutiner for kredit- og renteberegning; Alle hesteeiere vil i utgangspunktet få kredit for behandling ved Rikstotoklinikken Bjerke AS, klasseløpsterminer etc. Etter forfall belastes renter/purregebyr med 0,06 prosent pr. påbegynt måned, minimum kr 59. Ubetalte regninger, eldre enn 30 dager etter forfall, vil etter 14 dagers varsel automatisk bli sendt til inkasso/rettslig inkasso. Ved utsendelse av varsel om inkasso vil kun akutt behandling i henhold til Dyrevernloven kunne foretas ved Bjerke Dyrehospital. Den 30. i hver måned vil alle hesteierkontoer med samme ansvarshavende bli avregnet i mellomregnskap. For eiere som skylder penger vil det ikke uten videre bli foretatt omregistreringer. For å få en så smidig ordning som mulig oppfordrer vi hesteeierne om å kontakte Regnskapsavdelingen i Norsk Rikstoto hvis uoverensstemmelser med kontoene oppstår. Sykemelding/egenerklæring for hest Skjemaer for sykemelding/egenerklæring for hest kan fås i innskrivningen og sekretariatene ved alle norske travbaner. Rikstotoklinikken Bjerke AS Rikstotoklinikken har vakt for akutte skader 24 timer i døgnet. Ved å ringe tlf , får man opplyst hvem som er vakthavende veterinær. På alle Bjerkes løpsdager er dyrehospitalet betjent mens løpene pågår. Navn Lisensnr. Einang, Morten 5327 Engvold, Ola 8009 Fossen, Stig Ingar 5598 Gausen, Arne M Gravrok, Kristin Larsen Hagfors, Viggo Helgestad, Haaken Jensen, Nadja Stallansatte med lisens Navn Lisens- Lisenstype Ansatt hos nummer Antonsen, Gøran 7688 kjøre C. Antonsen/A Arverud, Hege K kjøre/monté O. Storetvedt/A Asphaug, Ivar 2211 kjøre J. Blekkan/A Bergem, Gunnar kjøre J.M. Sørmo/A Birkeland, Stine kjøre/monté Ø. Tjomsland/A Brenden, Kenneth kjøre P.D. Holtung/A Brenne, Jens K kjøre S. Holm/A Clemensen, Toril kjøre/monté T.E. Solberg/A Dalen, Dag-Sveinung kjøjre T. Anderssen/A Dalshaug, Anne kjøre/monté P.D. Holtung/A Diskerud, Tore B kjøre P.O. Midtfjeld/A Eggen, Hans Jørgen 2271 kjøre G. Eggen/A Eilefsen, Stian 7690 kjøre O.A. Sagholen/A Gjerstad, Julie Ann 5485 kjøre/monté S.O. Weberg/A Glittum, Truls S kjøre S.Holm/A Grande, Bjørn 5329 kjøre A. Nilsen/A Grothe, Wolfgang E kjøre M. Einang/B Gustavsen, Jarle 4475 kjøre T.O. Halle/A Halvorsen, Ronny 4761 kjøre O. Wassberg/A Hansen, Camilla kjøre O. Mikkelborg/A Haugland, Daniel kjøre K. Teigen/B Helgestad, Kjetil 4097 kjøre O. Mikkleborg/A Håvardstun, Tore 6611 kjøre O. Wassberg/A Jessen, Simen B kjøre/monté B.Garberg/A Johnsen, Ole kjøre L. Johnsen/A Kjenner, Ole-Chr kjøre G.V. Gundersen/A Kvasnes, Kristine 8279 kjøre/monté G. Flåten/A Lea, May Helen kjøre K. Djøseland/A Løkken, Lars Kr kjøre T.O. Halle/A Løkken, Ståle 7671 kjøre O. Skrugstad/eier Malmin, Kristian 2127 kjøre R. Haugen/A Mathisen, Kim kjøre Ø. Mathisen/A Melby, Inge kjøre G-A. Nordby/A Moen, Lisa C kjøre/monté B. Gulbransen/A Nedrelid, Caroline kjøre/monté E. Nedrelid/A Nilsen, Lene kjøre/monté T.O. Halle/A Olsen, Ole H.F kjøre T. Anderssen/A Omdal, Tine kjøre P. Gottling/A Opås, Ida K kjøre/monté B. Steinseth/A Pedersen, Morten A kjøre A. Austevoll/A Roe, Kjetil 2257 kjøre K.V. Braathen/A Ruttenborg, Øyvinid 2189 kjøre B. Ruttenborg/A Ryggvik, Elisabeth kjøre H.C. Holm/A Schie, Espen A kjøre P.D. Holtung/A Sund, Camilla kjøre/monté K. Djøseland/A Sørvik, Martine O monte T. Magnussen/A Søvik, Preben kjøre L.M. Søvik/A Tamulevicius, Darius 8427 kjøre T. Anderssen/A Tijunelis, Ernestas kjøre T. Anderssen/A Tjomsland, Vidar kjøre Ø. Tjomsland/A Tuft, Thomas kjøre R. Tvedt/A Vigtil, Lisbeth J kjøre O. A. Sagholen/A Wassberg, Svein Ove 3387 kjøre O. Wassberg/A Østre, Ole Johan 8345 kjøre C. Antonsen/A Aarlie, Renate monté F. Ringheim/A B-trenere Larsen, Ann Kristin Lyssand, Martin Martinsen, Harald Ovlien, Marian Pettersen, Asle T Rundhaugen, Tormod Røstvik, John Teigen, Kjell

8 Navn Lis.nr. Lokal Bjerke- V75 bane banen A-trenere med kjørelisens Andersen, Kåre Anderssen, Trond Antonsen, Cato Antonsen, Morten Assev, Hedda Austevoll, Asbjørn 81 Austevoll, Gunnar Austevoll, Øyvind Bachmann, Gry V Bakkeli, Jørn Harald Bakkeli, Vidar Bakken, Stein Helge 140 Bendiksen, Stine M Berås. Arild Bjerring, Jan Martin Bjørnerød, Kristian Blekkan, Jomar Borg, Thor Brandt, Roger Brenden, Jan Per Brinch, Evy M Brækken, Noralf P Braaten, Kjell Vidar Bø, Arthur Carlsen, Morten Dahl, Ine E Diskerud, Gunnar 14 Djøseland, Ketil Dvergsdal, Odd Dybdahl, Kåre Eggan, Atle Eggen, Gunnar Eggum, Oddmund Engebretsen, Vidar Engen, Inger Lise S Erga, Per Arvid Erga, Tom Eriksen, Geir Arne Fjellhaug, Jens I Fjellstad, Eivind 2294 Fladen, Frode Flor, Jan Arne Flåten, Geir Forkerud, Tom Fossen, Robert S Garberg, Bjørn Gaustad, Jan Rune Gjerstad, Gunnar 5280 Glittum, Petter Gottling, Per Gravdal, Eivind Gretland, Tormod 2165 Grønbekk, Knut H Gudmestad, Geir Gulbransen, Bjørn Gundersen, Geir V Gundersen, Kristen T. 136 Guttorm, Osvald Hagen, Tor Ivar Halland, Hans Tore Halle, Tor Olav 5391 Hammersborg, Steinar Hamre, Frode Hansen, Jan Morten 4053 Hanssen, Nora U Hasle, Roger Haslie, Liv Hauge, Lars Tore Haugen, Rune 5988 Heia, Jens Heisholt, Alexander Helland, Magnus Hoel, Atle G 2237 Holm, Erland Holm, Hans Chr Holm, Steinar A-trenere Holm, Trond 128 Holmen, Finn Holtung, Per Dave Hop, Vidar Hovstø, Stian 4479 Husbyn, Frode A Huuskonen, Katja Høgemark, Lasse Høitomt, Eirik Haakenstad, Knut 5191 Håkonsen, Kjell 71 Isaksen, Ole Jensen, Trond S Johansen, Jan-Ivar Johansen, Kai Johansen, Per Johnsen, Lars Jørgensen, Alf-Einar Kanstad, Gry Karlsen, Ove K Kihle, Geir Killingmo, Brede 31 Killingmo, Erik Kjøsnes, Odd A Klepaker, Hans M. 94 Knutsen, Kari Anne Kolle, Lars Anvar Kolnes, Sigbjørn Kristiansen, Henry Krogh-Hanssen, Karoline Kruse, Øystein Kvikne, Ann Kaasa, Arild Landaas, Jan Erik Larsen, Bjørn Larsen, Linda M Lie, Knut Endre Lindahl, Morten 2259 Lindbak, Tron Lode, Elin 1230 Lode, Stein Lund, Liv Jorunn Lura, Gaute Lura, Morten Løvdal, Kjell Magnussen, Tom Mathisen, Øivind Mehla, Asbjørn Mehla, Gunnar Michelsen, Cato 2108 Midtfjeld, Per Oleg Mikkelborg, Olav Mikkelsen, Geir Mjølnerød, Jan R Moen, Heidi Murud, Dagfinn Mørtsell, Vibeke E Nedrelid, Eirik Nilsen, Arne Nilsen, Dag S Nordby, Gro A Nordland, Håkon J Nordtømme, Karl O Nymoen, Dag Roar Olsen, Claus Olsen, Jan Ove Olsen, Jørn Olaf Olsen, Magne Olsen, Siv Ailin Ottersen, Morten M Owren, Atle J Paulusma, Sjoerd Pedersen, Hilde Rasmussen, Kenneth Ringheim, Frank Risa, Kjell Ove Romtveit, Lars O Ruttenborg, Bjørn Rønningen, Bjørn H Rønningen Åge Raab, Jan-Arne Raae, Leif G Sagholen, Odd A Samuelsen, Øyvind Sandersen, Renee Schem, Espen A Sele, Kjell Sele, Stig Rune Sem, Pål Sjoner, Arve Skiaker, Hans G Skofsrud, Trond Skyltbæk, Tor Erik Solberg, Tom Erik Solhus, Atle Stangeland, Geir Stareng, Jane H Stastad, Havel O Steenland, Christian F Steinseth, Bjørn Stenberg, Glenn K Stensen, André H Stensland, Egil 4797 Stillerud, John Storetvedt, Odd Storhaug, Kristian 5798 Stordal, Alf Suttle, Douglas Russel Svinsholt, Ole Anton Synstelien, Ole P Sørmo, Jarle M Søvik, Lars Magne Talbot, Anette D Teigen, Per Tengsareid, Åsbjørn Tholfsen, Hans Petter Tjomsland, Øystein Tollefsen, Gunleif Torp, John 60 Totland, Tore Tovengen, Anders Tvedt, Rolf Undem, Johan H Varhaug, Kjell Vikse, Ida B Wallevik, Oddmund 116 Walsøe, Roar Wassberg, Ove Weberg, Sven Olav Wiig, Rune Wilhelmsen, Kjell Wright, Asbjørn Wollebæk, Tor Waaler, Jan Kristian Ødegaard, Knut Arne Ølstøren, Boye Øverland, Jarle Aasheim, Lill A Vi tar forbehold om endringer som er gjort etter at denne bulletinen gikk i trykken. Se bestemmelser for trekkordningen side 7.

9 Spesielle bestemmelser for løp utskrevet til V75-spillet Spesielle bestemmelser for løp utskrevet til V75-spillet V75-løp er løp utskrevet for eventuelt å inngå i V75-spillet, og består av syv forhåndsoppsatte løp og et antall ekstraløp. Ekstraløp på V75-dag, som ikke er utskrevet for å kunne inngå i V75-spillet, vil markeres spesielt i løpsbulletinen. Utskrivningen kunngjøres i Løpsbulletinen under en særskilt avdeling for V75-løp. Utskrivning som V75-løp er ikke avgjørende for om løpet vil inngå i V75-spillet. Rekkefølgen i Løpsbulletinen er ikke avgjørende for rekkefølgen i løpsprogrammet. Hvis V75-løp på grunn av «force majeure» ikke kan avvikles på den tillyste dag eller travbane, kan løpene flyttes til den påfølgende dag eller avvikles på en annen bane samme eller påfølgende dag. Løpene skal fortrinnsvis søkes avviklet på en bane som er tilnærmet lik den opprinnelige arrangørbanen. Arrangør kan bestemme at V75-løp innstilles dersom ikke minst 7 hester starterklæres. Forøvrig tas det forbehold om rett til å foreta nødvendige forandringer når uforutsette situasjoner oppstår. I V75-løp praktiseres meldt er meldt. Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i ved innmelding. Transportforbehold Man kan gi beskjed om transportforbehold ved innmelding. Det innebærer at innmelder gir beskjed om at et visst antall av hans/hennes hester må stå inne i løpene for at han/hun starterklærer sine hester den aktuell løpsdagen. Innmelder kan også gi bekjed om at en gitt annen hest, eller at hester fra en gitt annen trener må komme inn i sine løp for at hans/hennes hest(er) skal starterklæres. Disse beskjedene må gis ved innmelding. En bekjed om transportforbehold er definitiv, og kan ikke endres etter innmeldingsfristens utløp. I V75-løpene regnes halvrad fra kl søndagen før gjeldende løpsdag. Fortrinnsregler I V75-løp gjelder ikke fortrinnsreglene i poengberegning for avvisning av hester. Sportrekningsregler I samtlige løp på V75-dager praktiseres mørk sportrekning, om intet annet er anført. Etteranmeldinger Alle V75-løp er åpne for etteranmeldinger på eventuelle ledige plasser. Etteranmelding kan gjøres fra én time etter ordinær innmeldingsfrists utløp. Tabell I Oppstallingsfylke og arrangørbane; Fylke Bjerke Dram- Jarls- Kloster- Momar- Biri Sør- Forus Bergen Leanmen berg skogen ken landet gen Oslo/Akershus Buskerud Vestfold Østfold Telemark Oppland sør Oppland midt Oppland nord Hedmark sør Hedmark midt Hedmark nord Agder Rogaland Rogaland (Haugalandet) Hordaland Sogn og Fjordane Møre/Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag sør Nord- Trøndelag nord Nordland sør for Korgen Nordland t.o.m. Hamarøy Nordland nord for Vestfjorden Troms/Finnmark Løpsbulletinen juni 2009 Transporttilskudd Det gis transporttilskudd til deltakere i V75-løpene, hvis intet annet står anført i tilknytning til løpsproposisjonene. I henhold til Tabell I er beløpet beregnet for hester som tilnærmet står oppstallet mer enn 30 mil fra arrangørbanen, eller må benytte ferger, betale bompenger slik at de totale kostnadene tilsvarer 30 mil. Det gis intet transporttilskudd til hester som vinner kr eller mer i premier. Dessuten trekkes ti prosent av vunnet premie fra refusjonsbeløpet. Transporttilskuddet bortfaller dersom hester ikke returnerer til oppstallingsstedet umiddelbart etter løpet. Transporttilskudd ytes kun til hester i norsk trening. Reisetilskudd for kjørere og trenere Reisetilskudd gis etter følgende regler med basis i Tabell II: a) A-trener, catchdriver og stallansatt kjører, ansatt hos travtrener hos travtrener med travtrenerbevilling, som har oppsitt i V75-løpene, omfattes av ordningen. Hvis kjørepremie og oppsitt samlet utgjør mer enn kr 6000 utbetales intet reisetilskudd. Hvis kjørepremie og oppsitt utgjør kr , godskrives treneren 50 prosent av tabellbeløpet. Under kr full dekning etter tabellen. b) Stallansatt kjører hos hesteeier og amatør som kjører egen eller familiens hest, får intet reisetilskudd hvis hesten(e) kjører inn kr eller mer i premier. Forøvrig reisetilskudd etter søknad, såfremt det dokumenteres at de har reist på annen måte enn sammen med hesten. c) A- og B-trener som har minst én hest til start fra egen stall, kan, etter søknad til arrangørbanen, få dekket reise etter samme tabell og mønster som under pkt a. Det er en forutsetning at treneren fysisk har vært til stede på banen. Reisetilskudd ytes kun til kusker/trenere med norsk lisens. Spesielle bestemmelser for løp utskrevet til V65-spillet V65-løp er løp utskrevet for å inngå i V65-spillet. I V65-løp praktiseres sportrekning etter starterklæring. Det vil si at kusker og hester kan endres/strykes helt fram til starterklæring, deretter foretas sportrekning. Arrangør kan bestemme at V65-løp innstilles dersom ikke minst 7 hester starterklæres. Forøvrig tas det forbehold om rett til å foreta nødvendige forandringer når uforutsette situasjoner oppstår. I V65-løp utbetales transport- og reisetilskudd som for V75-løp. Spesielle bestemmelser for løp utskrevet til DD-spillet DD-løp er løp utskrevet for å inngå i DD-spillet. I DD-løp praktiseres sportrekning etter starterklæring. Det vil si at kusker og hester kan endres/strykes helt fram til starterklæring, deretter foretas sportrekning. Arrangør kan bestemme at DD-løp innstilles dersom ikke minst 7 hester starterklæres. Arrangør kan velge å erstatte et løp i DD-spillet med et av de øvrige løp utskrevet gjeldende løpsdag. Dette vil ikke få innvirkning på løpenes premieskala eller sportrekningsregler. Tabell II Hjemmebane og arrangørbane; Hjemmebane Bjerke Dram- Jarls- Kloster- Momar- Biri Sør- Forus Bergen Leanmen berg skogen ken landet gen Bjerke Drammen Jarlsberg Klosterskogen Momarken Biri Sørlandet Forus Bergen Leangen Oppland sør Til og med Lillehammer kommune Oppland midt Fra og med Øyer/Gausdal til og med Nord-Fron samt Vestre og Øystre Slidre og Vang Oppland nord Sel og sørover Hedmark sø Til og med Åmot kommune Hedmark midt Storelvdal/Trysil og Rendalen kommune Hedmark nord Alvdal, Engerdal og nordover Møre/ Kommunene Hitra, Ørland,Bjugn, Rissa, Frøya, Åfjord, Osen, Sør-Trøndelag Roan, Selbu, Tyldal og Smøla. Tustna, Kristiansund, Averøy og Frei regnes som Nord-Trøndelag sør. Nord-Trøndelag nord Kommunene Namdalseid, Overhalla, Snåsa og nordover. Agder Kommunene Farsund, Flekkefjord, Lindesnes, Kvinesdal og Sirdal regnes som Rogaland 9

10 V75-seksjonen Vanlige fortrinnsregler gjelder ikke i V75-løp Bergen Travpark lørdag 6. juni 1. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (3.000) kr. 2. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 3. løp Kong Olavs Æresløp 4-årige 2100 m. Tillegg 20 m for hingster og vallaker. 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 4. løp DNTs Unghestserie 3-årige norskfødte Grunnlag kr. 5. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 6. løp Haukåsløpet 4-årige norskregistrerte hopper. 7. løp Ketil Hansens Minneløp 1600 m. Autostart. Max 10 startende. Premier: (10.000) kr. Ekstraløp 8. løp Grunnlag høyest kr m. Autostart. Ikke V75-løp 9. løp Grunnlag kr m. Autostart. 10. løpgrunnlag høyest kr. Ponniløp Kat A. Strek m voltestart. Handikap etter årsbeste og 4 siste noterte tider. Åpent for kat B med rekord 2.40 og svakere. Innmelding: Mandag 1. juni kl Starterklæring: Mandag 1. juni kl tlf Faks løp 3-9-årige hopper kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (3.000) kr. 2. løp Grunnlag kr. 3. løp Drammen Kommunes Pokalløp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 4. løp Grunnlag kr m. Autostart. Premier: (3.000) kr. 5. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 6. løp Tarport Frenzy Trot 3-årige norskfødte hopper. 7. løp H.K.H Kronprins Haakons Pokalløp 4-årige norskfødte m. Autostart. Premier: (5.000) kr. Ekstraløp Drammen Travbane lørdag 13. juni 8. løp Grunnlag høyest kr. Mørk sportrekning 9. løp Grunnlag høyest kr m. Autostart. Mørk sportrekning 10. løp Improwin NM for montéryttere. Hestene blir trukket blant de 12 kvalifiserte deltakerne etter starterklæring. Grunnlag høyest kr. (Ikke V75-løp) 2100 m. Monté. Autostart. Hestene må ha minst èn godkjent start i montèløp(totoløp) etter montéprøveløp. Innmelding: Mandag 8. juni kl Starterklæring: Mandag 8. juni kl tlf Faks

11 V75-seksjonen Vanlige fortrinnsregler gjelder ikke i V75-løp Leangen Travbane lørdag 20. juni Forus Travbane lørdag 27. juni MIDTSOMMERTRAV 1. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (3.000) kr. 2. løp Alm Rau Jos Æresløp 3-årige. 3. løp Erik Garbergs Æresløp 4-årige m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr, 60 m ved kr 4. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (2.000) kr. 5. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (5.000) kr. 6. løp Tamin Sandys Æresløp 3-årige norskfødte. 7. løp Shan Rags Æresløp Premier: (5.000) kr. Ekstraløp 8. løp NM for travtrenere Grunnlag kr. 9. løp Grunnlag kr. Premier: (2.000) kr. 10. løpnm for travtrenere Grunnlag kr. Ponniløp 1: Shan Rags Ponniløp. Åpent for alle A-ponnier med rek eller bedre. 1640m. Volte. Strek De med kun prøveløp er ikke startberettiget her. Max 15 deltagere, evt. Avvisning på dårligere tid.datahandikap: Rek. + 4 siste godkjente tider. 1. premie: Seiersdekken, krans, blomster, gjenstandspremie. Øvrige: Gjenstandspremier. Rosetter til alle startende. Ponniløp 2: Felleskjøpets Eliteløp for gotlandsruss. FK s Ponniserie m. Likestart auto. Avvisning på dårligste tid. Reisebidrag kr premie: seiersdekken, krans, blomster, gjenstandspremie. Øvrige: Gjenstandspremier. Rosetter til alle startende. Avvisning på dårligste rek. Innmelding mandag 15.juni kl Tlf: eller fax: Ved innmelding til dagens ponniløp, gi beskjed om hvilket løp det meldes til. Husk også kuskenummer, og ponniens reg.nr. i DNT. Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i løpsproposisjonene ut i fra meldte ponnier. Arr: STMTF. Innmelding: Mandag 15. juni kl Starterklæring: Mandag 15. juni kl løp Bryne Elektriske-løpet Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (3.000) kr. Minnepremie til seirende hests eier. Kjører- og oppasserpremie. Seiersdekken. 2. løp SIMEX-løpet Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (5.000) kr. Minnepremie til seirende hests eier. Kjører- og oppasserpremie. Seiersdekken. 3. løp Tollef Fjermestads Minneløp Grunnlag kr m. Autostart. Sølvpokal til seirende hests eier. Kjører- og oppasserpremie. Laurbærkrans og seiersdekken. 4. løp Spikelds hoppeløp 3-9-årige hopper Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr Sølvpokal til seirende hests eier. Kjører- og oppasserpremie. Laurbærkrans og seiersdekken. : 5. løp OTTEREN-løpet Grunnlag kr m. Autostart. Premier: (3.000) kr. Minnepremie til seirende hests eier. Kjører- og oppasserpremie. Seiersdekken. 6. løp MAKSI-løpet 4-5-årige norskfødte Grunnlag kr m. Autostart. Minnepremie til seirende hests eier. Kjører- og oppasserpremie. Seiersdekken. 7. løp DNTs Hoppeserie 6-7-årige norskregistrerte hopper kr samt 3-5-årige norskregistrerte hopper minst kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr Minnepremie til seirende hests eier. Hestesportens porselen til trener, kusk og oppasser. Seiersdekken. Ekstraløp 8. løp DNTs Unghestserie 3-årige Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr Premier: (2.000) kr. Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Hestesportens porselen til seirende hests eier, kusk, trener og oppasser. Seiersdekken. 9. løp Magnar Eikeland - løpet Grunnlag kr m. Autostart. Minnepremie til seirende hests eier. Kjører- og oppasserpremie. Seiersdekken. 10. løp DNTs Unghestserie 3-årige kr m. Autostart. Premier: (2.000) kr. Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Hestesportens porselen til seirende hests eier, kusk, trener og oppasser. Seiersdekken. Innmelding: Mandag 22. juni kl Starterklæring: Mandag 22. juni kl tlf Faks

12 V75-seksjonen Vanlige fortrinnsregler gjelder ikke i V75-løp 1. løp 3-9-årige hopper Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr Premier: (5.000) kr. 2. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 3. løp Ole Uttisruds Minneløp Rekord og dårligere. Momarken Travbane lørdag 4. juli 4. løp Grunnlag kr. Premier: (3.000) kr. 5. løp 3-7-årige norskregistrerte hopper kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (5.000) kr. 6. løp Norskfødte Grunnlag kr. 7. løp Per Rakkestads Minneløp Rekord og dårligere. Innmelding: mandag 29 juni kl Starterklæring: mandag 29 juni kl løp DNTs 4-årsserie 4-årige hopper m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 2. løp Jarlsbergs Midtsommerløp 4-årige m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 3. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr Jarlsberg Travbane lørdag 11.juli 4. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 5. løp Thor Tholfsens Minneløp Stallansatte Grunnlag kr. Åpent for stallansatte ansatt hos profesjonelle trenere med norsk lisens. 6. løp 3-7-årige norskregistrerte hopper Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 7. løp Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling 4-årige norskfødte hopper. Premier: (5.000) kr. Åpent for hester som kvalifiserte seg fredag 26. juni. Innmelding: mandag 6 juli kl Starterklæring: mandag 6 juli kl tlf Faks OBS! Meldt er meldt Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i ved innmelding. tlf Faks OBS! Meldt er meldt Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i ved innmelding. 12

13 V75-seksjonen Vanlige fortrinnsregler gjelder ikke i V75-løp Sørlandets Travpark lørdag 18. juli Biri Travbane lørdag 25. juli 1. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (3.000) kr. 2. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 3. løp Norgesmesterskap for kaldblodshester norskfødte 2609 m. Autostart. Premier: (5.000) kr. 4. løp Grunnlag kr. Premier: (3.000) kr. 5. løp 3-7-årige norskregistrerte hopper kr. Premier: (5.000) kr. 6. løp Grunnlag kr. 7. løp Sølvhesten 4-5-årige Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr Premier: (5.000) kr. Innmelding: mandag 13 juli kl Starterklæring: mandag 13 juli kl løp Grunnlag kr. Premier: (3.000) kr. 2. løp DNTs 4-årsserie Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 3. løp 3-9-årige hopper Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 4. løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 5. løp Norskfødte Grunnlag kr. Premier: (3.000) kr. 6. løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 7. løp Norgesmesterskap for varmblodshester - norskfødte 2600 m. Autostart. Premier: (5.000) kr. Innmelding: mandag 20 juli kl Starterklæring: mandag 20 juli kl tlf Faks OBS! Meldt er meldt Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i ved innmelding. tlf Faks OBS! Meldt er meldt Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i ved innmelding. 13

14 V75-seksjonen Vanlige fortrinnsregler gjelder ikke i V75-løp Klosterskogen Travbane lørdag 1. august 1. løp Hopper kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (3.000) kr. 2. løp Grunnlag kr m. Autostart. 3. løp Klosterskogens Eliteløp Premier: (5.000) kr. 4. løp DNTs Unghestserie 3-årige norskfødte kr samt 3-årige norskfødte hopper kr. 5. løp Hester i norsk trening Grunnlag kr. Premier: (3.000) kr. 6. løp 3-7-årige norskregistrerte hopper kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 7. løp Grunnlag kr m. Autostart. Innmelding: mandag 27 juli kl Starterklæring: mandag 27 juli kl løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (3.000) kr. 2. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 3. løp Eldings Æresløp 3-9-årige hopper Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr Bergen Travpark lørdag 8. august 4. løp Hester i norsk trening Grunnlag kr m. Autostart. Premier: (3.000) kr. 5. løp 3-7-årige norskregistrerte hopper kr. Premier: (5.000) kr. 6. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 7. løp Grunnlag kr. Innmelding: mandag 3 august kl Starterklæring: mandag 3 august kl tlf Faks tlf Faks OBS! Meldt er meldt Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i ved innmelding. OBS! Meldt er meldt Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i ved innmelding. 14

15 V75-seksjonen Vanlige fortrinnsregler gjelder ikke i V75-løp 1. løp Sørlandets 3-års Cup Grunnlag minst kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 2. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (3.000) kr. 3. løp Arnt Paulsens Minneløp 1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Sørlandets Travpark lørdag 15. august 4. løp Sørlandets 3-års Cup norskfødte Grunnlag minst kr. 5. løp 3-7-årige norskregistrerte hopper Grunnlag kr. Premier: (3.000) kr. 6. løp Hester i norsk trening Grunnlag kr. Premier: (3.000) kr. 7. løp Kristen T. Gundersens Æresløp Max 10 startende. Premier: (5.000) kr. Innmelding: mandag 10 august kl Starterklæring: mandag 10 august kl løp 3-9-årige hopper kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr Premier: (3.000) kr. 2. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 3. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Jarlsberg Travbane lørdag 22. august 4. løp Hester i norsk trening Grunnlag kr. Premier: (3.000) kr. 5. løp Norskfødte Grunnlag kr. Premier: (3.000) kr. 6. løp DNTs hoppeserie 6-7-årige norskregistrerte hopper kr samt 3-5-årige norskregistrerte hopper minst kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 7. løp Vestfoldløpet Grunnlag kr. Innmelding: mandag 17 august kl Starterklæring: mandag 17 august kl tlf Faks tlf Faks OBS! Meldt er meldt Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i ved innmelding. OBS! Meldt er meldt Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i ved innmelding. 15

16 V75-seksjonen Vanlige fortrinnsregler gjelder ikke i V75-løp 1. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (3.000) kr. 2. løp Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (5.000) kr. 3. løp Vintillatravet 2600 m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr Premier: (5.000) kr. Biri Travbane lørdag 29. august 4. løp Hester i norsk trening Grunnlag kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (5.000) kr. 5. løp Grunnlag kr. 6. løp Grunnlag kr. 7. løp DNTs Unghestserie 3-årige norskfødte hopper. Innmelding: mandag 24 august kl Starterklæring: mandag 24 august kl Mønstringsløpsregler for norskfødte hester født Mønstringsløp kjøres på norske baner i perioden fra 1. mai til 31. desember Tidsintervall varmblodshester er , og for kaldblodshester Oppnådd kilometertid blir ikke registrert som offisiell tid. 3. Hester som ikke overholder den oppgitte tidsramme får ikke godtgjørelse. 4. Distanse. Minimum 1600 m voltestart. 5. Hver hest kan starte inntil tre ganger, men får godtgjørelse for ett løp. 6. Alle hester som fullfører innenfor tidsrammen, uten å være rapportert eller diskvalifisert, får en økonomisk godtgjørelse på kr Ytterligere kr 6.000,- utbetales ved godkjent prøveløp dersom denne starten er gjort innen Godtgjørelsen utbetales i sin helhet til hestens eier. Den tillegges ikke hestens grunnlag, og det utbetales ikke oppdretterpremier av godtgjørelsen. 7. Hester som ikke har avviklet godkjent mønstringsløp innen , vil ikke kunne få utbetalt godtgjørelse for godkjent prøveløp. 8. Mønstringsløp må være avviklet før prøveløp om det skal utbetales godtgjørelse. I henhold til norsk/svensk kaldblodsavtale kan norskfødte kaldblodshester også starte premielopp på svenske baner. Dette må være godkjent etter svenske regler, og hesteeier får utbetalt norsk godtgjørelse etter ovenstående regler. tlf Faks OBS! Meldt er meldt Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i ved innmelding. 16

17 Løpsinnbydelser Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken og Sørlandet Drammen Travbane mandag 1. juni 1. løp DNTs unghestserie 3-årige hopper grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr, 40 m ved kr Premier: (2.000) kr. Seiersdekken. Gavepremie til eier, kusk, trener og oppasser. Momarken Travbane tirsdag 2. juni FINN-TACK sommercup 1. løp Grunnlag høyest kr.1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 2. løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr Premier: (2.000) kr. 3. løp Buskerud og Vestfold Travforbunds Ungdomsserie for kusker mellom 16 og 23 år. Grunnlag høyest kr m. Autostart. 4. løp Grunnlag høyest kr m. Autostart. Mørk sportrekning : 5. løp Norskfødte grunnlag høyest kr m. Voltstart. 6. løp Hopper Grunnlag høyest kr m. Autostart. 7. løp Grunnlag høyest kr m. Autostart. Avvisning etter siste startdato 8. løp Grunnlag høyest kr samt hopper grunnlag høyest kr. 9. løp Montéløp Hestene må ha minst en godkjent start i montéløp. Rytteren må ha fylt 18 år, og må ha ridd og fullført minst 10 montéløp, hvorav 2 de siste 12 måneder. Grunnlag høyest kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 2. løp Grunnlag høyest kr. 3. løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 4. løp Grunnlag høyest kr. 5. løp Grunnlag høyest kr. 6. løp Grunnlag høyest kr m. Voltestart. 7. løp Norskfødte. Grunnlag høyest kr m. Voltestart. 8. løp Grunnlag høyest kr. Avvisning etter siste startdato. 9. løp Grunnlag høyest kr. Innmelding: Mandag 25 mai kl Starterklæring: Tirsdag 26 mai kl Ponniløp Scott's Ponniløp Kat A, 1700 m, strek 2.45, elite løp. BPT forbeholder seg retten til å ta ut ponniene. Laurbærkrans til vinneren Innmelding: tirsdag 26 mai kl Starterklæring: tirsdag 26 mai kl tlf faks/pollingfaks tlf faks

18 Løpsinnbydelser Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken og Sørlandet Biri Travbane onsdag 3. juni 1. løp 3-årige Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 2. løp V65 Hopper Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (2.000) kr. 3. løp V65 Grunnlag høyest kr. Premier: (2.000) kr. 4. løp V65 Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (2.000) kr. 5. løp Montéløp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Max 7 hester på hver distanse. 6. løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr 7. løp V65 Hopper Grunnlag høyest kr. Premier: (2.000) kr. 8. løp V65 Grunnlag høyest kr. Premier: (2.000) kr. 9. løp V65 Grunnlag høyest kr. Premier: (2.000) kr. Innmelding: onsdag 27 mai kl Starterklæring: onsdag 27 mai kl Momarken Travbane torsdag 4. juni Lunsjtrav FINN-TACK sommercup 1. løp Grunnlag høyest kr. 2. løp Grunnlag kr. 3. løp Grunnlag kr. 4. løp Grunnlag kr. Avvisning på siste startdato. 5. løp Grunnlag høyest kr. Avvisning på siste startdato. Mørk sportrekning alle løp. Innmelding: torsdag 28 mai kl Starterklæring: fredag 29 mai kl tlf el faks/polling tlf faks

19 Løpsinnbydelser Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken og Sørlandet Klosterskogen Travbane torsdag 4. juni Jarlsberg Travbane fredag 5. juni 1. løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 2. løp Grunnlag høyest kr m. Voltestart. 3. løp Grunnlag høyest kr m. Autostart. 4. løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (2.000) kr. 5. løp Grunnlag høyest kr. 6. løp Grunnlag høyest kr m. Voltestart. Premier: (2.000) kr. 7. løp Montéløp 4-12-årige høyest kr 1700 m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Premier: (2.000) kr. Hestene må ha minst èn godkjent start i montèløp(totoløp) etter montéprøveløp. Rytter må ha fylt 18 år og må ha ridd og fullført minst 10 montèløp, hvorav to de siste 12 mnd. 8. løp Grunnlag høyest kr. Innmelding: torsdag 28 mai kl Starterklæring: torsdag 28 mai kl løp Grunnlag høyest kr. 2. løp Grunnlag høyest kr m. Autostart. 3. løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 4. løp 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 5. løp 3-årige norskfødte grunnlag høyest kr m. Voltestart. 6. løp Grunnlag høyest kr m. Autostart. 7. løp Vennskapsmatch amatører Årjäng - Jarlsberg Grunnlag høyest kr. Premier: (2.000) kr. Kr til alle som fullfører uten disk eller dist. Kusker er 6 amatører fra Årjängsregionen og 6 amatører fra Jarlsbergregionen. Det gis anledning til å melde og kjøre egen hest dersom man er tatt ut til å representere. Kusker på øvrige hester trekkes etter starterklæring. Ekstrapremie til eier, kusk, trener og oppasser. 8. løp Vennskapsmatch amatører Årjäng - Jarlsberg Grunnlag høyest kr. Premier: (2.000) kr. Kr til alle som fullfører uten disk eller dist. Kusker er 6 amatører fra Årjängsregionen og 6 amatører fra Jarlsbergregionen. Det gis anledning til å melde og kjøre egen hest dersom man er tatt ut til å representere. Kusker på øvrige hester trekkes etter starterklæring. Ekstrapremie til eier, kusk, trener og oppasser. 9. løp Norskfødte. Grunnlag høyest kr. Premier: (2.000) kr. Innmelding: fredag 29 mai kl Starterklæring: mandag 1 juni kl tlf faks: tlf fax/polling

20 Løpsinnbydelser Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken og Sørlandet Sørlandets Travpark søndag 7. juni Jarlsberg Travbane tirsdag 9. juni Lunsjtrav 1. løp Grunnlag høyest kr. 2. løp Hoppeløp. Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 3. løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 4. løp Montéløp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr, 40 m ved kr 5. løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr 6. løp Grunnlag høyest kr. Mørk Sportrekning 7. løp Grunnlag høyest kr. Mørk Sportrekning 1. løp Grunnlag høyest kr. Premier: (2.000) kr. Mørk sportrekning 2. løp Grunnlag kr. Premier: (2.000) kr. 3. løp Grunnlag kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. Avvisning etter startdato. 4. løp Grunnlag kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. Avvisning etter dato for siste start. 5. løp Grunnlag kr. Premier: (2.000) kr. Innmelding: tirsdag 2 juni kl Starterklæring: tirsdag 2 juni kl løp Grunnlag høyest kr m. Tillegg 20 m ved vunnet kr Innmelding: tirsdag 2 juni kl Starterklæring: tirsdag 2 juni kl tlf faks tlf fax/polling

Utstyr som er tillatt brukt

Utstyr som er tillatt brukt Utstyr som er tillatt brukt i travløp i Norge Gjelder fom 1.januar 2008 Nordisk Reglementskomité og Nordisk Dyrevernskomité, som består av representanter fra sentralorganisasjonene i Norge, Sverige, Danmark

Detaljer

som er tillatt brukt i travløp i Norge Gjelder fra og med 1.januar 2011

som er tillatt brukt i travløp i Norge Gjelder fra og med 1.januar 2011 Utstyr som er tillatt brukt i travløp i Norge Gjelder fra og med 1.januar 2011 Nordisk Reglementskomité og Nordisk Dyrevernskomité, som består av representanter fra Sentralorganisasjonene i Norge, Sverige,

Detaljer

Løpsbulletinen Oktober 2009

Løpsbulletinen Oktober 2009 Løpsbulletinen Oktober 2009 Ekstra V75-omgang på Bjerke onsdag 28. oktober! Innmelding onsdag 21. oktober kl 08.00-10.00 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks

Detaljer

Løpsbulletinen Desember 2009

Løpsbulletinen Desember 2009 Løpsbulletinen Desember 2009 Det Norske Travselskap ønsker alle i norsk travsport en riktig god jul! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo

Detaljer

Løpsbulletinen November 2009

Løpsbulletinen November 2009 Løpsbulletinen November 2009 Informasjon om norsk travsport finner du på: www.travsport.no DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22

Detaljer

Løpsbulletinen Mars 2010

Løpsbulletinen Mars 2010 Løpsbulletinen Mars 2010 Foto: Kilian Munch Isskulptur av trofeet under Hestegalla Felles Norsk-Svensk V75 på Momarken 13. Mars! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks

Detaljer

bulletinen Verdensmester for kusker 2009, Birger Jørgensen Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge

bulletinen Verdensmester for kusker 2009, Birger Jørgensen Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge bulletinen Nr. 7 juli 2009 Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge Løps- Verdensmester for kusker 2009, Birger Jørgensen Sølv til Peter Ferguson, New Zealand, og bronse til Eirik Høitomt,

Detaljer

Løpsbulletinen September 2010

Løpsbulletinen September 2010 Løpsbulletinen September 2010 Husk innmelding kvalifisering Norsk Travkriterium og VG Norsk Travderby tirsdag 31. august! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks

Detaljer

Løpsbulletinen Desember 2010

Løpsbulletinen Desember 2010 Løpsbulletinen Desember 2010 Foto: Hesteguiden.com OBS! Oppdrettere av varmblods føll født 2010: Husk å sende inn fødselsmelding innen 31.12.! Oversittelse av fristen medfører at hesten ikke blir startberettiget

Detaljer

Løpsbulletinen Juli 2010

Løpsbulletinen Juli 2010 Løpsbulletinen Juli 2010 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

tillatt brukt i travløp i Norge Gjeldende fra og med 1.april 2013

tillatt brukt i travløp i Norge Gjeldende fra og med 1.april 2013 Utstyr tillatt brukt i travløp i Norge Gjeldende fra og med 1.april 2013 Nordisk Reglementskomité og Nordisk Dyrevernskomité, som består av representanter fra Sentralorganisasjonene i Norge, Sverige, Danmark

Detaljer

Løpsbulletinen November 2010. Foto: Hesteguiden.com

Løpsbulletinen November 2010. Foto: Hesteguiden.com Løpsbulletinen November 2010 Foto: Hesteguiden.com DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN

Detaljer

Foto: Kristin Stokkedal. Løpsbulletinen April 2011

Foto: Kristin Stokkedal. Løpsbulletinen April 2011 Foto: Kristin Stokkedal Løpsbulletinen April 2011 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN

Detaljer

Løpsbulletinen oktober 2011

Løpsbulletinen oktober 2011 Løpsbulletinen oktober 2011 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Løpsbulletinen februar 2012. Montéchampion 2011 - Liv Pedersen (Foto: Hesteguiden.com)

Løpsbulletinen februar 2012. Montéchampion 2011 - Liv Pedersen (Foto: Hesteguiden.com) Løpsbulletinen februar 2012 Montéchampion 2011 - Liv Pedersen (Foto: Hesteguiden.com) DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95

Detaljer

Løpsbulletinen September 2012

Løpsbulletinen September 2012 Løpsbulletinen September 2012 Vinner av Norsk Travkriterium 2011 Tekno Odin (Foto: Hesteguiden.com) DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo

Detaljer

Løpsbulletinen Mars 2012

Løpsbulletinen Mars 2012 Løpsbulletinen Mars 2012 Vinner av Prix De Luxembourg 2012: Yarrah Boko (Foto: Hesteguiden.com) Sertifiseringsavdelingen vil være stengt onsdag 21. og torsdag 22.mars 2012 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens

Detaljer

Løpsbulletinen Mai 2012

Løpsbulletinen Mai 2012 Løpsbulletinen Mai 2012 Vinner av Steinlagers Æresløp 2012; Beanie M.M. Strykningsfrist Kriteriet og Derby 31.mai 2012 Husk påmelding til studietur Elitlopps-helgen! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens

Detaljer

Løpsbulletinen April 2012

Løpsbulletinen April 2012 Løpsbulletinen April 2012 Redneck, vinner av Johan Widdings Minnesløp 2012 (Foto: Hesteguiden.com) Strykningsfrist auksjonsløpet: 31.mars 2012 Strykningsfrist til DNTs 5-årsløp for årgang 2007 og 2008:

Detaljer

Løpsbulletinen Januar 2011

Løpsbulletinen Januar 2011 Løpsbulletinen Januar 2011 Foto: Hesteguiden.com OBS! Oppdrettere av føll født 2010: Husk å sende inn fødselsmelding innen 31.12.! Oversittelse av fristen medfører at hesten ikke blir startberettiget i

Detaljer

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 MELD DIN HEST PÅ NETT - Enklere, bedre og gratis! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 /

Detaljer

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR LØPSBULLETINEN 2016 JANUAR & FEBRUAR KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS LØPSBULLETINEN JANUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

Løpsreglement for travsport i Norge

Løpsreglement for travsport i Norge Løpsreglement for travsport i Norge Kapittel 1 Reglementets virkeområde 1-1 Virkeområde Dette reglement gjelder for all virksomhet og for organisasjonsledd og personer som bedriver aktivitet organisert

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2010

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2010 LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 1.1.2010 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Utdannet og godkjent

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2014

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2014 LØPSBULLETINEN JULI AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2011

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2011 LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 1.1.2011 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Norsk bostedsadresse.

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Endelig protokoll Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell Tilstede: Nils Dagestad, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (deltok under sakene behandlet under eventuelt),

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER 2014 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Løpsreglement for travsport i Norge

Løpsreglement for travsport i Norge Løpsreglement for travsport i Norge Kapittel 1 Reglementets virkeområde 1-1 Virkeområde Dette reglement gjelder for all virksomhet og for organisasjonsledd og personer som bedriver aktivitet organisert

Detaljer

Løpsreglement for travsport i Norge

Løpsreglement for travsport i Norge Løpsreglement for travsport i Norge Kapittel 1 Reglementets virkeområde 1-1 Virkeområde Dette reglement gjelder for all virksomhet og for organisasjonsledd og personer som bedriver aktivitet organisert

Detaljer

Program for Bjerke 05.03.2013

Program for Bjerke 05.03.2013 Program for Bjerke 05.03.2013 www.simtoto.no - Nettstedet for travtips basert på statistikk! Simtoto Rangeringer Løp 1, V5-1 100.0 10 VIGØR 98.9 7 GANGTRØTT 98.7 5 VIKTOR K. 95.0 1 EDDA KOSA 94.2 2 MJØLNER

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016 LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2012

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2012 LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 1.1.2012 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Betalt medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Norsk bostedsadresse.

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre (sak

Detaljer

bulletinen Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge Feseth Lynet

bulletinen Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge Feseth Lynet bulletinen Nr.5 mai 2009 Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge Løps- Feseth Lynet DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.7.2013

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.7.2013 LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 1.7.2013 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Betalt medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Norsk bostedsadresse.

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR 2013

LØPSBULLETINEN JANUAR 2013 LØPSBULLETINEN JANUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Løpsbulletinen August 2009

Løpsbulletinen August 2009 Løpsbulletinen August 2009 Husk innmelding til Norsk Travderby! Innmeldingsfrist tirsdag 4. august kl 10.00-12.00 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern,

Detaljer

Løpsbulletinen Januar 2010

Løpsbulletinen Januar 2010 Løpsbulletinen Januar 2010 Med de beste ønsker for det nye året! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60

Detaljer

Løpsreglement for travsport i Norge

Løpsreglement for travsport i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Løpsreglement for travsport i Norge Kapittel 1 Reglementets virkeområde 11 1-1 Virkeområde 11 1-2 Særlige bestemmelser 11 1-3 Definisjon av travløp/konkurranse m.m

Detaljer

DNTs Løpsreglement 2012

DNTs Løpsreglement 2012 DNTs Løpsreglement 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Reglementets virkeområde 1-1 Virkeområde 1-2 Særlige bestemmelser 1-3 Definisjon av travløp/konkurranse m.m 1-4 Totalisatorveddemål 1-5 Hvem reglementet

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre. Forfall:

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015 LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Det Norske Travselskap ønsker alle et godt nytt travår i 2009!

Det Norske Travselskap ønsker alle et godt nytt travår i 2009! bulletinen Nr.1 januar 2009 Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge Løps- Det Norske Travselskap ønsker alle et godt nytt travår i 2009! Bork Odin DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus,

Detaljer

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 Årsmelding 2010 for Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSOVERSIKT... 3 MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET... 3 STEVNER OG ARRANGEMENTER... 4 PONNIGRUPPA... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 01.01.08 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Utdannet og godkjent

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Løpsbulletinen September 2009

Løpsbulletinen September 2009 Løpsbulletinen September 2009 Husk innmelding til Gjensidige Norsk Travkriterium! Innmeldingsfrist 15. september kl 08.00-10.00 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks

Detaljer

DNTs Løpsreglement 2013

DNTs Løpsreglement 2013 DNTs Løpsreglement 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Reglementets virkeområde 1-1 Virkeområde 1-2 Særlige bestemmelser 1-3 Definisjon av travløp/konkurranse m.m 1-4 Totalisatorveddemål 1-5 Hvem reglementet

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

LØPSBULLETINEN APRIL 2013

LØPSBULLETINEN APRIL 2013 LØPSBULLETINEN APRIL 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

Program for Drammen

Program for Drammen Program for Drammen 04.07.2013 www.simtoto.no - Nettstedet for travtips basert på statistikk! Simtoto Rangeringer Løp 1, V5-1 100.0 4 MYHRENG ELDI 96.1 1 MAI FAKSEN 94.2 12 NORDLI SPIK 93.0 10 TYRI BEST

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

DNTs Løpsreglement 2015

DNTs Løpsreglement 2015 DNTs Løpsreglement 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Reglementets virkeområde 1-1 Virkeområde 1-2 Særlige bestemmelser 1-3 Definisjon av travløp/konkurranse m.m 1-4 Totalisatorveddemål 1-5 Hvem reglementet

Detaljer

Særskilte bestemmelser for ponnitrav

Særskilte bestemmelser for ponnitrav Særskilte bestemmelser for ponnitrav Travsportens mål med ponnitrav er å skape interesse for travsporten blant barn og ungdom å gi barn og ungdom en meningsfull og sunn fritidsinteresse å trygge travsportens

Detaljer

NÅ MED ØKTE PREMIER I V75

NÅ MED ØKTE PREMIER I V75 LØPSBULLETINEN NÅ MED ØKTE PREMIER I V75 JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

LØPSBULLETINEN JUNI 2013

LØPSBULLETINEN JUNI 2013 LØPSBULLETINEN JUNI 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Løpsbulletinen Februar 2010

Løpsbulletinen Februar 2010 Løpsbulletinen Februar 2010 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 22 95

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2013

LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2013 LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

*1.27,1 L 2 Høitomt Eirik (D) 1537 Teigen Kjell (D) 80 Teigen Kjell. 2229 Nordhaug Tom. (Bi) (J) (D) Teigen Kjell. 1448 Jensen Trond Søhoel (D)

*1.27,1 L 2 Høitomt Eirik (D) 1537 Teigen Kjell (D) 80 Teigen Kjell. 2229 Nordhaug Tom. (Bi) (J) (D) Teigen Kjell. 1448 Jensen Trond Søhoel (D) 1 Informasjon om løpet, distansen, programnr, startspor, kuskens navn og nr., trener, trenerens hjemmebane og lisenstype, samt beste volte, auto og amerikansk tid. Løp 1 1 Kaldblods Kval. Norsk Travderby,

Detaljer

Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel

Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel Tilstede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torbjørn Frøysnes (12.03.10), Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

Løpsbulletinen Mai 2010

Løpsbulletinen Mai 2010 Løpsbulletinen Mai 2010 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 22 95 60

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Løpsbulletinen Juli 2011

Løpsbulletinen Juli 2011 Løpsbulletinen Juli 2011 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2014

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2014 LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 1.1.2014 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Betalt medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Norsk bostedsadresse.

Detaljer

Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen, Endre Storhaug, Pål Sem (2.vara).

Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen, Endre Storhaug, Pål Sem (2.vara). ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2015, DEN 23.2.2015 Tid: 23.2.2015 kl. 17.00-21.30. Sted: Nedmarken, Geithus. Tilstede: Forfall: Fra adm: Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen,

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Løpsbulletinen Februar 2011

Løpsbulletinen Februar 2011 Løpsbulletinen Februar 2011 Foto: Hesteguiden.com Lars Laumbs fat skal deles ut på Bjerke Travbane onsdag 23. februar. DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194

Detaljer

Løpsbulletinen Juni 2011

Løpsbulletinen Juni 2011 Løpsbulletinen Juni 2011 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

DNTs Løpsreglement 2016

DNTs Løpsreglement 2016 DNTs Løpsreglement 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Reglementets virkeområde 1-1 Virkeområde 1-2 Særlige bestemmelser 1-3 Definisjon av travløp/konkurranse m.m 1-4 Totalisatorveddemål 1-5 Hvem reglementet

Detaljer

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER 2015

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER 2015 LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Løpsbulletinen August 2010

Løpsbulletinen August 2010 Løpsbulletinen August 2010 Husk innmelding kvalifisering Norsk Travkriterium og VG Norsk Travderby tirsdag 31. august! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer