bulletinen Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge OPPLEVVM FOR KUSKER! Bergen Travpark torsdag 14. mai Biri Travbane fredag 15.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bulletinen Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge OPPLEVVM FOR KUSKER! Bergen Travpark torsdag 14. mai Biri Travbane fredag 15."

Transkript

1 bulletinen Nr.6 juni 2009 Løpsproposisjoner for samtlige totalisatorbaner i Norge Løps- OPPLEVVM FOR KUSKER! Bergen Travpark torsdag 14. mai Biri Travbane fredag 15. mai Jarlsberg Travbane lørdag 16. mai Sørlandets Travpark mandag 18. mai Bjerke Travbane onsdag 20. mai

2 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon / Faks BJERKE DYREHOSPITAL Telefon / Faks DIGITAL VISION Hestesportens Videoselskap A/S, Postboks 85 Årvoll, 0515 Oslo Tlf / Faks NORSK RIKSTOTO Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 464 Økern, 0512 Oslo Tlf Faks TOTALISATORBANENE: BERGEN TRAVPARK Bergen Travpark A/S, 5111 Breistein Tlf / Faks BIRI TRAVBANE Biri Trav A/S, Postboks 124, 2820 Biri Tlf / Faks BJERKE TRAVBANE Bjerke Travbane A/S, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Tlf / Faks DRAMMEN TRAVBANE Drammen Travbane A/S, Boks 1600, 3007 Drammen Tlf / Faks FORUS TRAVBANE Forus Travbane A/S, Postboks 70, 4033 Forus Tlf / Faks HARSTAD TRAVPARK Totonor A/S, Postboks 5544, 9496 Harstad Tlf / Faks JARLSBERG TRAVBANE Jarlsberg Travbane A/S, Postboks 2045, 3103 Tønsberg Tlf / Faks KLOSTERSKOGEN TRAVBANE Telemark Toto A/S, Postboks 2664, 3702 Skien Tlf / Faks LEANGEN TRAVBANE Leangen Travbane A/S, Boks 3911, Leangen, 7443 Trondheim Tlf / Faks MOMARKEN TRAVBANE Momarken Toto A/S, Postboks 174, 1851 Tlf / Faks SØRLANDETS TRAVPARK Sørlandets Travpark A/S, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand Tlf / Faks Løpsbulletinen utkommer 12 ganger i året. Utgiver er Det Norske Travselskap. Årsabonnement kr. 270 for travlagsmedlemmer og kr 400 for ikke-medlemmer, og løssalg kr. 40. Bankgiro / Postgiro Trykkes hos Nr1 Trykk Grefslie, Mysen. Redaktør: Odd H. Johansen. Avfotografering av stoff eller annonser i Løpsbulletinen er ikke tillatt uten at tillatelse er innhentet fra utgiver. Generalforsamling 18. og 19. april ble DNTs generalforsamling avholdt i Oslo. Etter valgene ser det nye styret ut som følger; leder Nils Dagestad, nestleder Merete Johansen, Torbjørn Frøysnes, Torhild Grimseth Huseby og Atle Larsen. Tina Dale Brauti, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen ble valgt til varamedlemmer. Fem personer ble tildelt DNTs hederstegn. Disse er; Tore Fyrand, Arne Holm, Bjørn Kåre Herbjørnrød, Odd Johnsrud og Elling Gjesdal. Trav 2015 Strategiplan Trav 2015 ble også vedtatt under lørdagens generalforsamling. Under søndagens fagseminar ble det gjort såkalt dypdykk i Trav 2015 med innledninger av gruppeledere eller andre medlemmer fra de gruppene som har jobbet frem Trav Unders søndagens seminar ble det også presentert arbeidet til den hurtigarbeidende gruppen som styret satte ned etter de svake resultatene under den norsk/svenske V75-omgangen på Momarken i mars. Gruppens mandat var å komme forslag som kunne gjøre den norskfødte varmblodshesten konkurransedyktig i internasjonal konkurranse. En del forslag til tiltak ble lagt frem. Gruppen skal ha et nytt møte etter generalforsamlingen, og deretter sende sine forslag til styret for behandling. Ny generalsekretær Tore Fyrand gikk av som generalsekretær i DNT 1. mars. På en pressekonferanse onsdag 22. april ble hans etterfølger presentert. Ivar Egeberg var generalsekretær i DNT fra 1985 til Etter det har han hatt samme stilling både i Norges Fotballforbund, Norges Iddrettsforbund og i Senterpartiet hvor han jobber i dag. Egeberg vil være på plass i Hestesportens Hus fra høsten av. Flott travpåske Påsketrav på Klosterskogen er et sikkert vårtegn for travelskere. Påskeaften strømmet publikum til Klosterskogen, og lagde en travfest vi sjelden har sett maken til på banen i Skien. Det gir grunn til optimisme når vi står foran storløpssesongen. Mens Lily Kronos og Lutfi Kolgjini tok seg av Habibs Æresløp, var det danske Inzaghi og Jeppe Juel som gikk til topps i Pytt & Panne Grand Prix. Tinita Love spurtet friskt til fjerdeplass fra sin dårlige utgangsposisjon, og ble umiddelbart invitert til Oslo Grand Prix. Vi venter spent på fortsettelsen.. Forus Open Juni måned avsluttes med Forus Open-helg. Nok en gang satser de rutinerte storløpsarrangørene fra Rogaland på å tiltrekke seg både tobeinte og firbeinte toppnavn fra de største travnasjonene. Sett av junis siste helg til travtur til Sør-Vestlandet. Norsk dominans Nordisk Elitkamp for kaldblodshestene er i gang, og de to første løpene er avviklet. De norske hestene dominerer fullstendig så langt. I Eskilstuna ble det femdobbelt norsk med Åsajerven på toppen av premielisten. I Lathi to uker ble det dobbelt norsk ved Moe Brage og Åsajerven. Dermed leder Åsajerven serien fire poeng foran Moe Brage, og med Feseth Lynet på tredje. Tron Gravdal, sportssjef Løpsbulletinen juni 2009 Utdrag fra reglementet side 3 Prøveløpsbestemmelser side 4 Vaksinasjonsbestemmelser side 4 Startvolter side 5 Sportrekningsregler side 5 Utstyr som er tillatt brukt side 5 Antall premier side 6 Premieskalaer side 6 Poengberegning side 6 B-trenere / stallansatte side 7 A-trenere side 8 Bestemmelser for V75-løp side 9 V75-seksjonen side Løpsinnbydelser Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen Momarken og Sørlandet side Bergen Travpark side Forus Travbane side Leangen Travbane side Harstad Travpark side Lokalkjøringer side Informasjon fra DNT side 43 Terminliste juni og juli side 44 2

3 Utdrag fra reglementet 4-3 Utenlandsksertifiserte hester Startbetingelser for utenlandsksertifiserte travhester som er oppstallet i Norge og som er besluttet å kunne starte i Norge: 1. For hester fødselregistrert i land som er fullverdige medlemmer av UET er det ingen begrensninger for antall starter etter hverandre. 2. For hester fødselregistrert i USA, Canada, New Zealand og Australia, samt i land som er medlemmer av EU og/eller EØS og som ikke er fullverdige medlemmer av UET, skal en travhest ikke starte mer enn to ganger etter hverandre i travløp med totalisatorspill og premieløp, med unntak av når den skal delta i kvalifiseringsløp eller løp med førstepremie på minimum kr ,- eller i et invitasjonsløp. 3. Begrensede startrettigheter kun start i helt spesielle invitasjonsløp kan gis til hester fødselregistrert i andre land som ikke er nevnt under punktene 1 og 2. Utenlandsksertifiserte travhester/ponnier som starter i Norge, skal vises for stevneveterinær sammen med identitetsbevis fra sentralforbundet i hjemlandet. I tvilstilfelle kan nødvendige prøver forlanges. Med mindre annet er besluttet skal utenlandsksertifiserte travhester/ ponnier være startberettiget i sitt hjemland for å kunne starte i travløp i Norge. Hesteeier, travtrener og kjører er hver for seg ansvarlig for at de til enhver tid gjeldende veterinærbestemmelser for inn- og utførsel blir overholdt. De er også ansvarlige for at de til enhver tid av DNT fastsatte bestemmelser om deltagelse i travløp blir overholdt. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokale travløp uten totalisator. 6-2 Krav om starterklærte deltakere I travløp kan det bare delta definitivt starterklærte travhester/ponnier. 6-3 Antall startende I travløp kan det ikke starte mer enn 15 travhester/ponnier i løp med voltestart, og maksimum 12 hester/ponnier fra én distanse. I travløp med autostart, kan det ikke starte mer enn 12 hester/ponnier. DNT kan gi dispensasjon for spesielle løp. Hvis det til et totalisatorløp/premieløp eller ponniløp starterklæres flere hester/ponnier enn tillatt i løpet, har det arrangerende selskap rett til: a. å dele løpet i to eller flere travløp etter de gjeldende bestemmelser for deling av løp som er publisert i den månedlige løpsbulletinen. b. å avvise et tilstrekkelig antall hester/ponnier for å komme frem til det reglementerte antall. Hvis ikke annet er bestemt i løpsinnbydelsen, skal reduksjonen skje etter de gjeldende bestemmelser for begrensning av deltakere som er publisert i den månedlige løpsbulletinen. 7-2 Innstilling av løpsdag Arrangøren har rett til å innstille en løpsdag og/eller enkelte løp etter innmeldingsfristens utløp ved færre enn sju hester innmeldt. Arrangøren har rett til å innstille travløp etter starterklæring hvis det ikke starterklæres sju hester fem ponnier og minst fem av disse hester tre ponnier deltar i defileringen. Totalisatorløp med færre enn tre hester avvikles uten totalisatorspill. I lokale travløp uten totalisatorspill kan arrangøren foreta andre disposisjoner som anses nødvendige. Når endringer foretas skal dette kunngjøres på hensiktsmessig måte. Oppstår det uenighet om fortolkning av løpsinnbydelsen, avgjøres spørsmålet med endelig virkning av DNT. 7-3 Innmeldingen Ved innmeldingsfristens utløp skal hesten/ponnien fylle krav om startberettigelse gitt i dette reglement eller andre bestemmelser fastsatt av DNT. Fra samme tidspunkt fastsettes startgrunnlag og kilometertid. Ved termininnskuddsløp gjelder travhestens grunnlag alltid ved frist for innmelding. I divisjonsløp gjelder den i løpsinnbydelsen fastsatte frist for endring av grunnlaget. Innmelding til alle løp kan skje skriftlig, via internett, inneholdende de i 7-6 fastsatte opplysninger, eller muntlig til arrangøren. Ved muntlig innmelding, skal mottakeren fylle ut det fastsatte skjema, angi innmelders navn, dato og klokkeslett, og signere dette. Innmelding, starterklæring og strykning av hest/ponni til travløp med totalisatorspill/registrerte ponniløp skal foretas av person over fylte 18 år: a) Eier/leier eller dennes ektefelle/samboer eller slektning i rett opp- eller nedadstigende linje, eller av person som for den enkelte hest/ponni er gitt skriftlig fullmakt av hestens/ponniens eier. Fullmakten må foreligge hos innmeldingssekretariatet samtidig med innmeldingen. b) Profesjonell travtrener for hester de har i registrert trening, eller person som er gitt skriftlig bemyndigelse til å melde hester på trenerens vegne. Trener kan bemyndige én person til dette, og skriftlig melding om dette skal sendes DNT. Retningslinjer for innmelding til lokale travløp uten totalisatorspill fastsettes av arrangøren. 7-5 Begrensninger i startfrekvens 1. Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til mer enn ett løp pr. dag. Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne bestemmelse skal strykes fra det løp den ble sist starterklært til. Unntak fra denne bestemmelse for lokale travløp uten totalisatorspill. Poengløp/utslagningsløp regnes som ett løp. 3-årige og yngre hester/ponnier kan ikke starterklæres til løp nevnt i 6-1, d: Skjønnsmessig handikap, med unntak av ponnier, f: Poengløp, g: Utslagningsløp. 2. Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til travløp to dager etter hverandre. Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne bestemmelse skal strykes fra det løp den ble sist starterklært til. DNT kan etter søknad gi dispensasjon i særlige tilfeller og ved spesielle arrangement. 7-8 Kjørers/rytters uteblivelse Starterklært kjører/rytter kan ikke utebli fra å delta i travløp vedkommende er starterklært til uten gyldig grunn. Arrangøren skal snarest underrettes om fraværet. Ved fravær som skyldes sykdom skal arrangør underrette DNT. Ved fravær kan arrangøren kreve tilfredsstillende dokumentasjon for fraværet, og avgjør med bindende virkning om grunnen er å anse som gyldig. Kopi av denne dokumentasjonen skal sendes til DNT. Ved sykdom/skade anses sykemelding fra lege eller egenerklæring som tilfredsstillende dokumentasjon. Når egenerklæring benyttes flere enn 4 ganger innen et kalenderår, kreves sykemelding fra lege. Deltakelse i andre løp kan godkjennes som gyldig fravær etter søknad til DNT. Kusk kan søke dersom vedkommende allerede er starterklært i Norge før innmelding til løp i utlandet. Slikt fravær kan godkjennes for løp som nevnt i 15-2 eller i særskilte tilfeller. Når en starterklært kjører/rytter pga sykdom, skade eller annen uforutsett hendelse blir forhindret fra å kjøre/ri det travløp vedkommende er starterklært til, gjelder følgende bestemmelser for kjører/rytterforandring: Når kjører/rytter erstattes skal banedommerkomitéen godkjenne en annen kjører/rytter. Det skal tas hensyn til foregående års landsstatistikk over antall kjørte løp slik at kjører/rytter som blir erstattet og ny kjører/rytter har tilnærmet likt antall kjørte/ridde løp. Erstattende kjører/rytter bør fortrinnsvis ha samme type lisens. Dersom uteblivelsen meldes før stevnets begynnelse skal arrangøren finne en erstatter, om mulig i samråd med hestens eier/trener. Uteblivelse uten gyldig grunn eller uriktige opplysninger om årsaken til fraværet medfører minimum én ukes kjøre/rideforbud. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokalt arrangerte travløp. 7-9 Travhest/ponnis uteblivelse Starterklært travhest/ponni kan kun utebli fra start hvis det etter fristen for starterklæring inntreffer sykdom eller skade hos hest/ponni eller annen uforutsett hendelse som hindrer start. Det kreves tilfredsstillende veterinærattest eller egenerklæring fra innmelder for grunnen til uteblivelsen. Arrangør som har travhesten/ponnien starterklært til løp skal, av innmelderen, snarest underrettes om uteblivelsen og avgjør med bindende virkning om grunnen til fraværet kan godkjennes, og kan kreve ytterligere dokumentasjon. Trekkes en starterklært travhest/ponni ved sykemelding får dette virkning for alle løp vedkommende hest/ponni er starterklært til. Travhesten/ponnien meddeles startforbud og kan ikke innmeldes/starterklæres til nytt løp før tidligst sjette dagen etter løpsdagen hvor travhesten/ponnien ble trukket/strøket fra løp. Dersom det fremlegges friskmelding fra veterinær kan startforbudet avbrytes, men tidligst tredje dagen etter løpsdagen den ble trukket/strøket. Ved søknad til DNT kan unntak gjøres for termin-innskuddsløp eller kvalifisering til disse. Stevneveterinær eller sykemeldende veterinær kan ilegge krav om friskmelding og/ eller startforbud utover denne bestemmelsen. Friskmelding fra veterinær meddeles skriftlig til DNT som opphever startforbudet. Opphevelse av startforbud foretas virkedager i tiden kl kl Uteblivelse uten gyldig grunn, uriktige opplysninger eller misbruk av egenerklæring medfører minimum fjorten dagers startforbud. Foreligger det før løpet, etter banedommerkomiteens skjønn, fyldestgjørende bevis for at en travhest/ponni er feilaktig innmeldt, jfr. 7-6, eller på annen måte ikke er berettiget til å starte, skal den meddeles startforbud. En travhest/ponni kan ikke innmeldes til løp under et annet navn enn det navnet den er registrert under i DNTs sertifiseringsregister eller i tilsvarende register i dens hjemland. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokale travløp uten totalisator Fraværsmeddelelse Inntreffer et slikt tilfelle som nevnt i 7-8 og 7-9, plikter ansvarlig innmelder av travhest/ponni og/eller kjører/rytter straks å gi arrangøren melding om dette. Arrangøren oversender meddelelsen skriftlig til løpsleder og banedommerkomité. Inntreffer uhell eller annen uforutsett hendelse under transport til travbanen som hindrer travhest/ponni eller kjører/rytter å starte, skal melding omgående gis til arrangøren. 9-4 Utstyrsbestemmelser DNT kan beslutte at alt utstyr for kjører/rytter og travhest/ponni som skal benyttes i konkurranse eller i trening, skal ha blitt godkjent av DNT. Utfyllende liste over utstyr som enten er tillatt eller ikke er tillatt, offentliggjøres i egen utstyrsliste. Kjører/rytter og ansvarlig innmelder er ansvarlig for at travhesten/ponnien presenteres velstelt, og at seletøy og redskap forøvrig er i forsvarlig stand under oppvarming til travløp og ved fremmøte til defilering. Travhesten/ponnien skal være utstyrt med riktig startnummer, plassert vertikalt på hver side. Nummerdekken/-skilt som fås utlevert, skal leveres tilbake rengjort snarest etter løpet. Er travhestens/ ponniens seletøy eller redskap ikke i orden, kan den nektes å starte. Gjenstander som kan være til fare for eller sjenere andre deltagere, skal ikke benyttes. Arrangerende selskap kan forlange at det i travløp skal benyttes skvettskjermer. 3

4 Bestemmelser for prøveløp Særskilte bestemmelse for prøveløp for hester oppstallet i Norge og i norsk trening, gjeldende fra 1.januar 2007; For å kunne delta i totalisator- og premieløp må ustartede hester, og hester som ikke har startet i gjeldende løpsart (sulky-/montéløp), ha godkjent prøveløp over en distanse av minimum 2000 meter, med gjeldende tidskrav for sin årsklasse og løpsart. Prøveløp for toårige hester kan avvikles etter 1. juli. Utenlandskregistrert hest, som ikke er i norsk trening, må være godkjent for start i sitt hjemland for å være godkjent for start i Norge. Prøveløp avvikles med voltestart og i tilknytning til ordinær totalisatorkjøring eller registrert premiekjøring etter Reglement for travsport i Norge jf Det er ikke tillatt å ha hjelpemann på start i prøveløp. Det er ikke tillatt å ha med hjelpehest i prøveløp. til prøveløp foretas på samme måte og til samme tid som angitt i Løpsbulletinen for angjeldende bane og dag. Hest som har deltatt i fire prøveløp uten å bli kvalifisert, må vente i én måned før den igjen kan delta i prøveløp. Startberettiget hest kan ikke delta i prøveløp med unntak av når den deltar med kjører/rytter som avlegger eksamen i henhold til gjeldende lisensbestemmelser. Startberettigede hester kan ikke delta i prøveløp tidligere enn 10 dager før det tidspunkt den ikke lenger fyller kravet til startberettigelse eller tidspunkt for meddelt startforbud utløper. Hest som rapporteres i prøveløp får ikke godkjent dette. Hester må ha nytt godkjent prøveløp før den igjen kan delta i totalisator/ premieløp når den ved innmeldingsfristens utløp: 1. ikke har vært til start i totalisator/premieløp innenfor de siste åtte måneder, eller fyller tidskravet for sin årsklasse 2. ikke har oppnådd tidskravet innenfor de siste åtte måneder (uansett startmetode) 3 har vært meddelt startforbud 30 dager eller mer for forhold som angikk hesten 4. i siste tre starter (medregnet halve linjer) ikke har godkjent prestasjon, uavhengig av løpsart (sulky/monté). 5. i siste fem starter (medregnet halve linjer) har mer enn tre starter uten godkjent prestasjon, uavhengig av løpsart (sulky/monté). Som godkjent prestasjon regnes start der hest ikke er diskvalifisert, distansert eller har brutt løp. Prøveløp i henhold til bestemmelsene pkt. 3, eller krav om prøveløp i medhold av løpsreglementets 12-7, skal avvikles i den løpsart som utløste startforbudet. Tidskrav: Tidskrav (kilometertid) for prøveløp, travhester Sulkytidskrav 2 år år år og eldre Montétidskrav 4 år og eldre år og eldre Tidskravet for prøveløp på regionbaner er to sekunder dårligere kilometertid. Bestemmelser om vaksinasjon mot hesteinfluensa Det Norske Travselskap fastsetter til enhver tid hvilke bestemmelser som gjelder for vaksinasjon mot hesteinfluensa. 1 Fra og med 1. januar 2005 gjelder følgende bestemmelser for forskriftsmessig vaksinering; a. Grunnimmunisering Alle hester må være grunnimmunisert. Hesten vaksineres første gang etter fylte tre måneder og andre gang fire til seks uker etter første vaksine. b. Revaksinering Alle hester må revaksineres minimum hver tolvte måned. Oversittes fristen for revaksinering med mer enn én måned, må hesten vaksineres to ganger med fire til seks ukers mellomrom. 2. Oppstalling og deltagelse i travløp m.m. Alle hester som bringes inn, oppstalles og/eller som innmeldes til løp på norske totalisator-, region- og lokalbaner, skal være forskriftsmessig vaksinert mot hesteinfluensa. Hest som ved innmeldingsfristens utløp har gyldig vaksinasjonsattest registrert i DNTs register, anses å være vaksinert selv om frist for revaksinering er utløpt ved startdato. Oversittes frister fastsatt i gjeldende regler for forskriftsmessig vaksinering, blir hesten automatisk sperret for videre innmelding til travløp. Denne sperring oppheves kun ved registrering av gyldig vaksinasjonsattest. Bestemmelsen omfatter også unghester og avlsdyr som skal møte eller møter på utstilling. 3. Utenlandsksertifiserte hester Hester som gjester Norge for start i ett enkelt løp må, ved innmeldingsfristens utløp, være vaksinert i løpet av de siste tolv måneder. 4. Registrering av vaksinasjonsattester Vaksinasjonsattest skal omgående sendes/fakses til Det Norske Travselskap, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo, telefaks , for registrering. Eier, innmelder, den som har råderett eller travtrener i de tilfeller hesten står oppstallet på trenerstall, har ansvaret for at gyldig vaksinasjonsattest foreligger. 5. Unormal reaksjon på vaksinering Hester som reagerer unormalt på vaksineringen, kan av DNT, innvilges midlertidig dispensasjon fra vaksineringsbestemmelsene. I slike tilfeller skal veterinær undersøke hesten, og attest fra undersøkelsen vedlegges søknaden. Rapport om bivirkninger skal sendes Veterinærinstituttet. Slike hester får ikke stå oppstallet på norske travbaner. 6. Sanksjonsbestemmelser Overtredelse av bestemmelsene straffes etter Reglement for travsport i Norge. STRYKNINGS- AVGIFTER Fra og med 1994 gjelder følgende satser; V75-løp kr. 300 Bjerke-løp kr. 125 Øvrige baners løp kr. 90 Avgiftssatser for trenerbevillinger og lisenser Fra og med 2001 gjelder følgende satser; 1. Trenerbevilling A og B Nyregistrering kr. 600 Årlig avgift kr Kjørelisenser/montélisenser; Alle innehavere av lisenser belegges med en årsavgift på kr. 200 etter fylte 18 år. Trener A som ikke driver trenerstall skal løse profesjonell kjørelisens (catch-driver-lisens). Stallansatt kjørelisens kan rekvireres av trener A og B eller av hesteeier som selv trener sine egne, ektefelle/sambors, barns eller foreldres hester for ansatt med dokumentert heldagsstilling. Ved opphør av arbeidsforhold skal rekvirenten innberette dette til DNT og kjørelisens er ugyldig etter arbeidsforholdets opphør. Registrert rekvirent belastes for eventuelle bøter vedkommende blir ilagt i henhold til DNTs reglement så lenge arbeidsforholdet varer. 4

5 Diverse bestemmelser Ordning av startvolter Felles ordning av startvolter for norske travbaner vedtatt av DNTs styre; 1 til 4 hester Samtlige hester kjører rett volte Ved 3-hesters volte 2+1 eller Ved 4-hesters volte 2+2 eller hester 3 hester kjører rett volte (1+1+1) og 2 hester kjører omvendt volte (1+1) 6 hester 3 hester kjører rett volte (1+1+1) og 3 hester kjører omvendt volte (1+1+1) 7 hester 4 hester kjører rett volte (2+2) og (2+1+1) 3 hester kjører omvendt volte (1+1+1) 8 hester hester med spor 8 og høyere volter bak etter og flere samme system som foran Ved flere enn sju hester fra én distanse benyttes dobbelt startboks. Startboks er området fra startlinjen og opptil 28 meter bakover ved kjøring rett vei, og opptil 40 meter ved kjøring motsatt vei. Dersom det er nødvendig med dobbel startboks fra en distanse får dette også innvirkning for eventuelle hester med tillegg. Hester med spor i annen rekke skal ved «kjør» være minst én ekvipasjelengde bak startlinjen. Forandring i programmet får ikke innvirkning på ordningen av voltene selv om alle hestene i annen rekke ikke stiller til start (hester med tillegg starter som om dobbelt startboks var benyttet). Dette gjelder også om hovedstarteren, for å kunne avvikle starten, viser en hest bort fra løpet. Fra og med kommandoordet «kjør» er starten i gang. Den avbrytes eller tilbakekalles ikke uten brudd på løpsbestemmelsene eller startordningen (tjuvstart, feil volting, vesentlig sjenering av konkurrent osv.) For baner der det er plass til mindre enn sju hester i første rekke, blir dette justert innenfor samme mønster som den vedtatte fellesordning. Sportrekningsregler for samtlige baner Framgangsmåten skal være som følger; Ved lys sportrekning er framgangsmåten som følger; 1. Etter innmeldingsfristens utløp trekkes spor mellom de hestene som er kvalifisert til deltagelse. 2. Eventuelle reservehester settes opp i den rekkefølge som framkommer av reglene for begrensning av deltagelse. 3. Dersom noen av de kvalifiserte hestene strykes innen starterklæringsfristen, rykker reservene inn i tur og orden på det første (innerste) ledige startspor. 4. Dersom alle reservehestene er flyttet inn, og det fortsatt er ledige startspor, rykker hestene innover. 5. Etteranmeldte hester betraktes som reserver (se pkt. 3) Ved mørk sportrekning trekkes spor etter at starterklæring er ferdig. Utstyr som er tillatt brukt i travløp Utstyr som er tillatt brukt i oppvarming til eller i totalisator og travløp som arrangeres i henhold til Reglement for travsport i Norge. Gjeldende fra og med Bitt Det skal under all kjøring og konkurranse innenfor banens område kjøres med bitt. Bittet skal være tilpasset munnens størrelse, og ikke være under 9 mm i diameter ved berøringspunktet i hestens munnvik. Ingen bitt skal bestå av mer enn tre munndeler eller være sammenkoblet. Munndelene skal være slette og ha oval eller rund form. Ingen bitt skal ha effektforsterkning over 80 mm i bittets lengderetning. Ingen typer snarebitt er tillatt. Bitt som er tillatt; vanlig travbitt, én-toms bitt, crecendobitt, trinsebitt, tredelt bitt (Dr. Bristol-bitt), Persson-bitt/Järvsöfaks-bitt/Exti-bitt, australsk én-toms bitt. Tillatt i montéløp; Pessoabitt og pelhambitt. Sjekk/sjekkbitt En gomtrykker skal ha avrundende kanter og ikke representere fare for trykkskader i hestens gane (gom). Tungen skal være hel og være maksimalt 35 mm lang. En stegsjekk/brekksjekk skal ha avrundede kanter som ikke utgjør noen fare for trykkskader i hestens munn/gane. Et sjekkbitt skal være helt, og kan være kledt med lær, gummi eller plast, men skal alltid ha stålkjerne. Det kan være rett eller svakt buet. Det skal ikke være av en slik utforming at det kan forårsake trykkskader i hestens gane (gom). En fast sjekk skal være laget av lær eller annet ikke-elastisk materiale. Den må ikke være så kort at den vil kunne medføre ubehag for hesten når denne er oppsjekket. En automat-/drasjekk skal være laget av lær eller annet ikke-elastisk materiale. Den skal ha påmontert en stoppemekanisme ved normalt oppsjekkingspunkt for hesten, og ikke være så kort at den vil kunne medføre ubehag for hesten når den er oppsjekket. En luftsjekk skal ikke påmonteres ekstrautstyr, og skal ikke stikke ut foran hestens mule.det kan kreves dokumentasjon ved målfoto for at ikke utstyret stikker foran/forlenger hestens mule. Tungestropp/hakestropp En tungestropp skal ha en bredde på minimum 10 mm, og skal være av lær eller annet ikke-elastisk materiale. En hakestropp/ martingal skal være fabrikkprodusert, og av lær eller annet ikke-elastisk materiale. Ved bruk av gummiring skal denne ha en maksimum elastisitet på 5 cm. Skylapper, øreeskyttelse, jordblender, maske etc. Skylapper, faste eller draskylapper, murphyblender eller can t see back kan brukes, men skal monteres slik at hesten har syn på begge øynene etter oppsjekking. Det er ikke tillatt å stenge synet på ett øye på hest som har syn på begge øynene. Det er ikke tillatt med bruk av reflekterende materialer på innsiden av skylapper/ murphyblender. Bomull i ørene, ørepropper eller ørehette kan brukes i travløp for å begrense hestens hørsel, men det tillates ikke å stenge helt for hestens hørsel. Det kan brukes faste ørepropper eller drapropper, likeså fast ørehette eller draørehette. Gummipropper i ørehette tillates. Jordblender kan benyt-tes, men må ikke være så stor at den stenger synet til hesten etter at denne er oppsjekket. Maske eller hodebeskyttelse kan anvendes, dog ikke slik at denne stenger synet til hesten etter at denne er oppsjekket. Pullernett og sprutmaske skal være laget av mykt materiale, og skal ikke stikke foran hestens nese/mule. Det kan kreves dokumentasjon ved målfoto for at ikke utsty-ret stikker foran/forlenger hestens mule. Mekaniske anordninger for utvidelse av luftvegene på hesten er ikke tillatt. Suspensorium tillates, men skal ikke være montert eller utstyrt slik at det skaper ubehag for dyret. Skitplate/duk tillates, men skal ikke være montert eller utstyrt slik at det skaper ubehag for dyret. Halsbøyle tillates, men den skal være fabrikkprodusert og polstret med lær eller annet fast materiale. Den skal ikke være montert slik at den er til ubehag for hesten. Den skal være påmontert hesten ved defilering. Ingen ty-per halsbånd tillates. Elektriske, radiotekniske eller elektronisk utstyr er ikke tillatt montert verken på hesten eller utstyret denne bruker. Mekaniske anord-ninger for utvidelse av luftvegene på hesten er ikke tillatt. Belegg/busser/bandasjer/vekter Belegg og bandasjer tillates brukt på hestens ben, men skal ikke være utstyrt med pigger, magnetiske anordninger eller lignende, og ikke monteres så stramt rundt hestens ben at det fører til ubehag. Dette gjelder også busser, skalper og vekter som er brukt på hesten. Seletøy Hestens seletøy skal være rengjort og i forskriftsmessig og forsvarlig stand. Gjenstander som kan være til fare for eller sjenere andre deltakere skal ikke brukes. Det er ikke tillatt å bruke hobbles på travhester, verken under konkurranse eller i trening. Hestens travsele skal alltid være utstyrt med hjelpegjord eller annen sikring, i tillegg til bryste eller lignende sikring. Hesten skal alltid utstyres med slagreim dersom den på noe tidpunkt har slått i løp. Slagreimen skal være fabrikkprodusert og av lær eller annet ikke-elastisk materiale. Quick Hitch-kobling skal alltid være utstyrt med sikkerhetsreim. For montérytter Salen skal ha ryggstykke og bryste eller annen sikring. Ryggstykket kan unnlates når det ikke benyttes sjekk, men skal alltid brukes ved autostart. Montérytter skal alltid ha sikkerhetsstigbøyler. Ved all ridning innenfor banens område skal montérytter ha fastspent hjelm og sikkerhetsvest. Hodelag/hodestenger Hestens hodelag skal være av lær eller annet ikkeelastisk materiale. Det skal være behagelig for hesten samtidig som kjøreren har full kontroll. Pigger, elektisk, radioteknisk, elektronisk eller magnetisk utstyr får ikke monteres på hestens hodelag eller tommer. Hodestang skal ha teleskopvirkning, og skal ikke være påmontert under defilering. Det tillates ikke dobbeltsidig bruk av hodestang ei heller løpende hodestang. Det er ikke tillatt med pigger, børster eller andre innretninger montert på hodestang. Redskap/konkurranseutstyr som ikke er tillatt brukt i travløp: 1 Plasthjul. 2 Hjul uten heldekkende hjulskydd. 3 Sulkyer/langvogner med mer enn 5 cm. åpning mellom hjul og ramme. 4 Sidestenger av tre som ikke er sikret mot oppsplitting. 5 Sidestenger av metall uten lukkede ender. 6 Sidestenger som stikker ut mer enn 10 cm fra tverrbommen på modifider. 7 Quick Hitch uten sikkerhetsrem. 8 Langvogner som ikke er påmontert sprutskjold. 9 Redskap/tommer som er tilkoplet elektrisk, radioteknisk eller elektronisk utrustning. 10 Finskprodusert modified av typen Fortuna, modell Malli Golden J, f.o.m Det er ikke tillatt for kjører/rytter å benytte: 1 a) For kjører; Hjelm som ikke er typegodkjent av DNT eller samarbeidende travorganisasjon som kjørehjelm. b) For montérytter; Hjelm som ikke er typegodkjent av DNT som kjørehjelm, eller ridehjelm som ikke er godkjent styrthjelm (f.o.m ) c) Kjøre/ri uten fastspent hjelm 2 Hjelm som ikke lenger fyller sikkerhetskravet ved at den er påført skade. Bestemmelsene er revidert i mars 2002 og gjøres gjeldende fra og med Erstatningsytelser fra Mulktefondet Fra fondenes vedtekter i 1, punkt a, refereres; 1. Bidrag på inntil 100 prosent av skadetakst for skader voldt av kjører som av dommerkomitéen blir ilagt straff for ureglementær kjøring ved dette tilfellet. 2. Bidrag på inntil 50 prosent av skadetakst når skadetilfellet generelt må karakteriseres som hendelig uhell og ikke uhellet er selvforskyldt. 3. Bidrag ytes vanligvis ikke til den kjører som har forvoldt skade i løp hvor vedkommende av dommerkomitéen er ilagt straff for ureglementert kjøring. 4. Styret for Understøttelsesfondet avgjør i hvert enkelt tilfelle om det skal ytes bidrag og hvor stort dette eventuelt skal være. Styrets avgjørelse er endelig. 5. Skader som det kreves erstatning for må meldes styret eller den dette bemyndiger umiddelbart, slik at skadetakst kan bli holdt. Takstdokumentet skal inneholde opplysnigner om kjøredag, løp og beskrivelse av hvordan skaden oppsto. Om nødvendig innhentes uttalelser fra dommerkomité og/eller observatør på banen. Erstatninger gis kun i forbindelse med løp. 5

6 V-75-løp; 8 og færre hester 5 premier 9 12 hester 6 premier hester 7 premier Leangen Som V75-løp 15 hester 8 premier Lavgrunnlag (u ) og 3-årsløp breddepremiering. Drammen; 8 hester og færre 5 premier 9-10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier Harstad; 5 6 hester 4 premier 7 8 hester 5 premier 9 10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier ANTALL PREMIER Gjeldende fra 1. januar 1998 og inntil videre Momarken; Som V75-løp 15 hester 8 premier Klosterskogen; Som V75-løp og breddepremiering 4 hester 3 premier 5-6 hester 4 premier 7-8 hester 5 premier 9-10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier Sørlandet; Fra og med 2.januar hester 3 premier 5 6 hester 4 premier 7 8 hester 5 premier 9 10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier Bjerke: 5-7 hester 4 premier 8-9 hester 5 premier hester 6 premier hester 7 premier Bergen; 5 6 hester 4 premier 7 8 hester 5 premier 9 10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier I løp utskrevet for 2- og 3-årige utbetales en ekstra premie. Jarlsberg og Biri ; Som V75-løp. Forus: 5-9 hester 5 premier hester 6 premier hester 7 premier 15 hester 8 premier Antall premier ved registrerte premiekjøringer: 4 hester 3 premier 5-6 hester 4 premier 7-8 hester 5 premier 9-10 hester 6 premier hester 7 premier hester 8 premier 15 hester 9 premier 1.pr 2.pr 3.pr 4.pr 5.pr 6.pr/ øvr De vanlige premieskalaene Regler for begrensning av deltakere 1.pr 2.pr 3.pr 4.pr 5.pr 6.pr/øvr Hvis andre premieskalaer benyttes, skal disse være fastsatt i løpsinnbydelsen. Poengberegning Først avvises hester som er starterklærte til løp de siste seks dager før løpsdagen etter poengberegning. Deretter avvises etter poeng, se tabeller og unntak. Poengene regnes ut fra hestens fem siste starter forut for innmeldingsfristen, uansett tidsperiode og løpsart. Ved dødt løp gis poeng som om premiegraden var oppnådd alene. Ved likt poengtall gis fordel til den hesten som har flest best plasseringer. Ved like plasseringer i de fem siste startene, avgjør siste dato for beste plassering. Til slutt foretas loddtrekning. Plassering Poeng 1. plass 200 poeng 2. plass 100 poeng 3. plass 65 poeng 4. plass 25 poeng 5. plass 15 poeng I tillegg 1 poeng for hvert kr. 100 innkjørt Følgende unntak fra poengberegningen: 1. Unntak fra poengberegningen kan gjøres i spesielle løp når det er presisert i løpsproposisjonen. 2. Alle ustartede hester får, etter første godkjente prøveløp, relatert til løpsart, fem ganger fortrinn i den løpsart (monté/sulkyløp) de er ustaret. Fortrinnsreglene håndheves slik; Først tilgodeses hester som ikke har starter etter prøveløpet. Loddtrekning ved for mange anmeldte Deretter de med én start innbyrdes etter poeng, som regelen ovenfor osv. to, tre og fire starter etter samme mønster 3. Prøveløp gir ikke nye fortrinn for hester som har vært til start, men de beholder sine poeng fra fem siste starter, uansett dato. Hvis en hest feilaktig er blitt avvist uten at innmelderen kan lastes, kan arrangøren, etter søknad, utbetale eieren et beløp tilsvarende gjeldende fjerdepremie. Beløpet tillegges ikke hestens grunnlag. Løpsdeling Ved løpsdeling vil følgende modell brukes: I opprinnelig løp starter det antall hester det er plass til i løpet i forhold til startmetode. Avviste hester vil overføres til ekstraløp. I dette løpet vil proposisjonene være tilsvarende det de er i det utskrevne løpet. Hester som kommer med i opprinnelig løp kan ikke starte i ekstraløp. Dette gjelder også hester som kommer inn fra reserveplass. Etter at starterklæring er ferdig vil det antall hester det er plass til i ekstraløpet komme med rangert etter poeng. I ekstraløp vil det kjøres med mørk sportrekning. Premiering: I løp med 1. premie på kr eller mindre kjøres det med lik premie i opprinnelig løp og ekstraløp. I løp med førstepremie fra til kjøres det med i førstepremie i ekstraløp. I løp med førstepremie over kr, vil ekstraløp kjøres med førstepremie på kr Dersom man ikke ønsker å delta i ekstraløp må dette gis beskjed om ved innmelding eller starterklæring. Obs! Banene vil fremdeles kunne dele løp med lik premie. I disse tilfellene vil det gå frem av innmeldingsliste. I slike tilfeller vil løpet deles etter starterklæring ved at annenhver hest i sporrekkefølgen (etter at eventuelle reserver er flyttet inn) blir flyttet til den andre avdelingen av løpet. Regler for begrensning av deltakere i DNTs Unghesterie For DNTs Unghestserie gjelder ikke vanlige fortrinnsregler. Først avvises hester som er starterklært til andre løp de siste seks dagene før løpsdagen. Deretter avvises etter poeng. Ved likt antall poeng vil fordel tilfalle de hester som blant sine fem siste starter har best plasseringer. Til slutt foretas loddtrekning. 6

7 Strykning av hest i Kriteriet og/eller Derby Norskfødt hest som er registrert ved fødselsmelding hos DNT innen 31.desember det året den er født, er automatisk innmeldt i Norsk Trav Kriterium og Norsk Trav Derby. Ansvarshavende eier bestemmer selv når vedkommende ikke lenger ønsker å ha sin hest innmeldt. Strykning av hest må imidlertid skje skriftlig og inneholde ansvarshavende eiers underskrift. Strykning registreres fra den dag DNT mottar meldingen. Ved hvert terminforfall blir ansvarshavende eier av hest som er innmeldt i løpene automatisk belastet termininnskuddet. Gyldig strykning må være DNT ihende innen terminforfall, dersom ansvarshavende eier ikke skal hefte for terminbeløpet. Dersom betaling ikke foreligger etter første purring med inkassovarsel, blir kravet sendt til inkasso uten ytterligere varsel. Har DNT utestående inkassokrav overfor ansvarshavende eier ved terminforfall, blir hesten automatisk strøket fra Norsk Trav Kriterium og Norsk Trav Derby, men krav vedrørende tidligere forfalte terminer opprettholdes. Ordningen er vedtatt av DNTs styre våren 1988 etter forutgående høring i Norsk Hesteeierforbund og Norsk Travtrenerforenings organer. Trekkordning for A-trenere Ordningen omfatter oppsitt og prosenter for personer med A-trenerbevilling fra DNT, som på forhånd har inngått avtale med DNT om dette. Det vil bli direkte kreditering av oppsitt og prosenter gjennom belastninger av den enkelte hesteeiers konto (se uttak nedenfor). Ordningen gjelder ikke mønstringsløp. Direkte kreditering vil bare foregå for A-trener som har undertegnet avtale om dette. Oppsitt krediteres etter en offisiell takst fastsatt av den enkelte A-trener gjennom underskrift av avtalen. Denne takst kan bare reguleres pr. den første i hver måned med 14 dagers skriftlig varsel. Innkjørte penger vil alltid være ti prosent av bruttobeløp i henhold til offisielle premielister for norske travbaner. Alle beløp som, etter den inngåtte avtale krediteres en A-trener, vil samtidig bli belastet den enkelte hesteeiers konto. Manglende innbetaling fra hesteeierens side vil bli fulgt opp med Det Norske Travselskaps purringsrutiner, fram til eventuell inkassobegjæring. Ved utgangen av tredje måned etter krediteringsmåneden vil uoppgjorte beløp automatisk bli belastet A-treneren som selv må besørge inkasso. Avtalen omfatter alle norsksertifiserte hester hvor A-trener har inngått avtale om kreditering, direkte eller gjennom ansatt med profesjonell bevilling. A-treneren har det fulle ansvar vedrørende informasjonsplikten ovenfor alle involverte hesteeiere. Eventuelle tvister av enhver art mellom A-trener og hesteeier er DNT uvedkommende. Avtalen trer i kraft den første i påfølgende måned etter mottatt, undertegnet avtale. Eventuell reservasjon mot trekkordningen blir registrert pr den første i etterfølgende måned. Skriftlig resrvasjon må være DNT i hende senest 14 dager før den trer i kraft. Vennligst spesifiser nummer på alle de eierforhold man som ansvarshavende ønsker unntatt fra trekkordningen. Grensepasseringer Utreise løpsdeltagelse i utlandet; Kontakt Sertifiseringsavdelingen i DNT umiddelbart etter starterklæring. Samtlige papirer for utreise og tilbakeførsel blir sendt omgående. Utreise bedekning, veterinærbehandling og oppstalling/trening; Kontakt Sertifiseringsavdelingen i DNT ca 14 dager før avreise. Reise utenfor Norden; Ta kontakt med de respektive lands sentralforbund i god tid før avreise med hensyn på hvilke innførselsdokumenter som må ordnes og eventuelle prøver som må tas av hesten. Renteberegning DNT benytter følgende rutiner for kredit- og renteberegning; Alle hesteeiere vil i utgangspunktet få kredit for behandling ved Rikstotoklinikken Bjerke AS, klasseløpsterminer etc. Etter forfall belastes renter/purregebyr med 0,06 prosent pr. påbegynt måned, minimum kr 59. Ubetalte regninger, eldre enn 30 dager etter forfall, vil etter 14 dagers varsel automatisk bli sendt til inkasso/rettslig inkasso. Ved utsendelse av varsel om inkasso vil kun akutt behandling i henhold til Dyrevernloven kunne foretas ved Bjerke Dyrehospital. Den 30. i hver måned vil alle hesteierkontoer med samme ansvarshavende bli avregnet i mellomregnskap. For eiere som skylder penger vil det ikke uten videre bli foretatt omregistreringer. For å få en så smidig ordning som mulig oppfordrer vi hesteeierne om å kontakte Regnskapsavdelingen i Norsk Rikstoto hvis uoverensstemmelser med kontoene oppstår. Sykemelding/egenerklæring for hest Skjemaer for sykemelding/egenerklæring for hest kan fås i innskrivningen og sekretariatene ved alle norske travbaner. Rikstotoklinikken Bjerke AS Rikstotoklinikken har vakt for akutte skader 24 timer i døgnet. Ved å ringe tlf , får man opplyst hvem som er vakthavende veterinær. På alle Bjerkes løpsdager er dyrehospitalet betjent mens løpene pågår. Navn Lisensnr. Einang, Morten 5327 Engvold, Ola 8009 Fossen, Stig Ingar 5598 Gausen, Arne M Gravrok, Kristin Larsen Hagfors, Viggo Helgestad, Haaken Jensen, Nadja Stallansatte med lisens Navn Lisens- Lisenstype Ansatt hos nummer Antonsen, Gøran 7688 kjøre C. Antonsen/A Arverud, Hege K kjøre/monté O. Storetvedt/A Asphaug, Ivar 2211 kjøre J. Blekkan/A Bergem, Gunnar kjøre J.M. Sørmo/A Birkeland, Stine kjøre/monté Ø. Tjomsland/A Brenden, Kenneth kjøre P.D. Holtung/A Brenne, Jens K kjøre S. Holm/A Clemensen, Toril kjøre/monté T.E. Solberg/A Dalen, Dag-Sveinung kjøjre T. Anderssen/A Dalshaug, Anne kjøre/monté P.D. Holtung/A Diskerud, Tore B kjøre P.O. Midtfjeld/A Eggen, Hans Jørgen 2271 kjøre G. Eggen/A Eilefsen, Stian 7690 kjøre O.A. Sagholen/A Gjerstad, Julie Ann 5485 kjøre/monté S.O. Weberg/A Glittum, Truls S kjøre S.Holm/A Grande, Bjørn 5329 kjøre A. Nilsen/A Grothe, Wolfgang E kjøre M. Einang/B Gustavsen, Jarle 4475 kjøre T.O. Halle/A Halvorsen, Ronny 4761 kjøre O. Wassberg/A Hansen, Camilla kjøre O. Mikkelborg/A Haugland, Daniel kjøre K. Teigen/B Helgestad, Kjetil 4097 kjøre O. Mikkleborg/A Håvardstun, Tore 6611 kjøre O. Wassberg/A Jessen, Simen B kjøre/monté B.Garberg/A Johnsen, Ole kjøre L. Johnsen/A Kjenner, Ole-Chr kjøre G.V. Gundersen/A Kvasnes, Kristine 8279 kjøre/monté G. Flåten/A Lea, May Helen kjøre K. Djøseland/A Løkken, Lars Kr kjøre T.O. Halle/A Løkken, Ståle 7671 kjøre O. Skrugstad/eier Malmin, Kristian 2127 kjøre R. Haugen/A Mathisen, Kim kjøre Ø. Mathisen/A Melby, Inge kjøre G-A. Nordby/A Moen, Lisa C kjøre/monté B. Gulbransen/A Nedrelid, Caroline kjøre/monté E. Nedrelid/A Nilsen, Lene kjøre/monté T.O. Halle/A Olsen, Ole H.F kjøre T. Anderssen/A Omdal, Tine kjøre P. Gottling/A Opås, Ida K kjøre/monté B. Steinseth/A Pedersen, Morten A kjøre A. Austevoll/A Roe, Kjetil 2257 kjøre K.V. Braathen/A Ruttenborg, Øyvinid 2189 kjøre B. Ruttenborg/A Ryggvik, Elisabeth kjøre H.C. Holm/A Schie, Espen A kjøre P.D. Holtung/A Sund, Camilla kjøre/monté K. Djøseland/A Sørvik, Martine O monte T. Magnussen/A Søvik, Preben kjøre L.M. Søvik/A Tamulevicius, Darius 8427 kjøre T. Anderssen/A Tijunelis, Ernestas kjøre T. Anderssen/A Tjomsland, Vidar kjøre Ø. Tjomsland/A Tuft, Thomas kjøre R. Tvedt/A Vigtil, Lisbeth J kjøre O. A. Sagholen/A Wassberg, Svein Ove 3387 kjøre O. Wassberg/A Østre, Ole Johan 8345 kjøre C. Antonsen/A Aarlie, Renate monté F. Ringheim/A B-trenere Larsen, Ann Kristin Lyssand, Martin Martinsen, Harald Ovlien, Marian Pettersen, Asle T Rundhaugen, Tormod Røstvik, John Teigen, Kjell

8 Navn Lis.nr. Lokal Bjerke- V75 bane banen A-trenere med kjørelisens Andersen, Kåre Anderssen, Trond Antonsen, Cato Antonsen, Morten Assev, Hedda Austevoll, Asbjørn 81 Austevoll, Gunnar Austevoll, Øyvind Bachmann, Gry V Bakkeli, Jørn Harald Bakkeli, Vidar Bakken, Stein Helge 140 Bendiksen, Stine M Berås. Arild Bjerring, Jan Martin Bjørnerød, Kristian Blekkan, Jomar Borg, Thor Brandt, Roger Brenden, Jan Per Brinch, Evy M Brækken, Noralf P Braaten, Kjell Vidar Bø, Arthur Carlsen, Morten Dahl, Ine E Diskerud, Gunnar 14 Djøseland, Ketil Dvergsdal, Odd Dybdahl, Kåre Eggan, Atle Eggen, Gunnar Eggum, Oddmund Engebretsen, Vidar Engen, Inger Lise S Erga, Per Arvid Erga, Tom Eriksen, Geir Arne Fjellhaug, Jens I Fjellstad, Eivind 2294 Fladen, Frode Flor, Jan Arne Flåten, Geir Forkerud, Tom Fossen, Robert S Garberg, Bjørn Gaustad, Jan Rune Gjerstad, Gunnar 5280 Glittum, Petter Gottling, Per Gravdal, Eivind Gretland, Tormod 2165 Grønbekk, Knut H Gudmestad, Geir Gulbransen, Bjørn Gundersen, Geir V Gundersen, Kristen T. 136 Guttorm, Osvald Hagen, Tor Ivar Halland, Hans Tore Halle, Tor Olav 5391 Hammersborg, Steinar Hamre, Frode Hansen, Jan Morten 4053 Hanssen, Nora U Hasle, Roger Haslie, Liv Hauge, Lars Tore Haugen, Rune 5988 Heia, Jens Heisholt, Alexander Helland, Magnus Hoel, Atle G 2237 Holm, Erland Holm, Hans Chr Holm, Steinar A-trenere Holm, Trond 128 Holmen, Finn Holtung, Per Dave Hop, Vidar Hovstø, Stian 4479 Husbyn, Frode A Huuskonen, Katja Høgemark, Lasse Høitomt, Eirik Haakenstad, Knut 5191 Håkonsen, Kjell 71 Isaksen, Ole Jensen, Trond S Johansen, Jan-Ivar Johansen, Kai Johansen, Per Johnsen, Lars Jørgensen, Alf-Einar Kanstad, Gry Karlsen, Ove K Kihle, Geir Killingmo, Brede 31 Killingmo, Erik Kjøsnes, Odd A Klepaker, Hans M. 94 Knutsen, Kari Anne Kolle, Lars Anvar Kolnes, Sigbjørn Kristiansen, Henry Krogh-Hanssen, Karoline Kruse, Øystein Kvikne, Ann Kaasa, Arild Landaas, Jan Erik Larsen, Bjørn Larsen, Linda M Lie, Knut Endre Lindahl, Morten 2259 Lindbak, Tron Lode, Elin 1230 Lode, Stein Lund, Liv Jorunn Lura, Gaute Lura, Morten Løvdal, Kjell Magnussen, Tom Mathisen, Øivind Mehla, Asbjørn Mehla, Gunnar Michelsen, Cato 2108 Midtfjeld, Per Oleg Mikkelborg, Olav Mikkelsen, Geir Mjølnerød, Jan R Moen, Heidi Murud, Dagfinn Mørtsell, Vibeke E Nedrelid, Eirik Nilsen, Arne Nilsen, Dag S Nordby, Gro A Nordland, Håkon J Nordtømme, Karl O Nymoen, Dag Roar Olsen, Claus Olsen, Jan Ove Olsen, Jørn Olaf Olsen, Magne Olsen, Siv Ailin Ottersen, Morten M Owren, Atle J Paulusma, Sjoerd Pedersen, Hilde Rasmussen, Kenneth Ringheim, Frank Risa, Kjell Ove Romtveit, Lars O Ruttenborg, Bjørn Rønningen, Bjørn H Rønningen Åge Raab, Jan-Arne Raae, Leif G Sagholen, Odd A Samuelsen, Øyvind Sandersen, Renee Schem, Espen A Sele, Kjell Sele, Stig Rune Sem, Pål Sjoner, Arve Skiaker, Hans G Skofsrud, Trond Skyltbæk, Tor Erik Solberg, Tom Erik Solhus, Atle Stangeland, Geir Stareng, Jane H Stastad, Havel O Steenland, Christian F Steinseth, Bjørn Stenberg, Glenn K Stensen, André H Stensland, Egil 4797 Stillerud, John Storetvedt, Odd Storhaug, Kristian 5798 Stordal, Alf Suttle, Douglas Russel Svinsholt, Ole Anton Synstelien, Ole P Sørmo, Jarle M Søvik, Lars Magne Talbot, Anette D Teigen, Per Tengsareid, Åsbjørn Tholfsen, Hans Petter Tjomsland, Øystein Tollefsen, Gunleif Torp, John 60 Totland, Tore Tovengen, Anders Tvedt, Rolf Undem, Johan H Varhaug, Kjell Vikse, Ida B Wallevik, Oddmund 116 Walsøe, Roar Wassberg, Ove Weberg, Sven Olav Wiig, Rune Wilhelmsen, Kjell Wright, Asbjørn Wollebæk, Tor Waaler, Jan Kristian Ødegaard, Knut Arne Ølstøren, Boye Øverland, Jarle Aasheim, Lill A Vi tar forbehold om endringer som er gjort etter at denne bulletinen gikk i trykken. Se bestemmelser for trekkordningen side 7.

Løpsbulletinen Januar 2011

Løpsbulletinen Januar 2011 Løpsbulletinen Januar 2011 Foto: Hesteguiden.com OBS! Oppdrettere av føll født 2010: Husk å sende inn fødselsmelding innen 31.12.! Oversittelse av fristen medfører at hesten ikke blir startberettiget i

Detaljer

Løpsreglement for travsport i Norge

Løpsreglement for travsport i Norge Løpsreglement for travsport i Norge Kapittel 1 Reglementets virkeområde 1-1 Virkeområde Dette reglement gjelder for all virksomhet og for organisasjonsledd og personer som bedriver aktivitet organisert

Detaljer

Løpsreglement for travsport i Norge

Løpsreglement for travsport i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Løpsreglement for travsport i Norge Kapittel 1 Reglementets virkeområde 11 1-1 Virkeområde 11 1-2 Særlige bestemmelser 11 1-3 Definisjon av travløp/konkurranse m.m

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015 LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2011

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2011 LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 1.1.2011 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Norsk bostedsadresse.

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2009 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Bork Odin Åsajerven Tinita Love Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org. nr. 957 524 524

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.7.2013

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.7.2013 LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 1.7.2013 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Betalt medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Norsk bostedsadresse.

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2011 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Muscles Wiking B.R. Wik Stjernen Viking Frecel Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Buskerud Travforbund Årsberetning og regnskap 2014

Buskerud Travforbund Årsberetning og regnskap 2014 Buskerud Travforbund Årsberetning og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse 1. Styret... 2 2. Organisasjon... 2 3. Administrasjon... 2 4. Æresmedlemmer og hederstegn... 3 5. Konferanser og fellesmøter... 3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 8 BALANSE... 9 NOTER TIL REGNSKAPET... 10 REVISJONSBERETNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 8 BALANSE... 9 NOTER TIL REGNSKAPET... 10 REVISJONSBERETNING... Styret i Drammen Travbane AS 2008. Bak fra venstre: Knut Gunnholt (1. varamann), Roar Schinnes Trond Jarness og Gjermund Gravdal. Foran fra venstre: Hans R. Bakken (daglig leder), Trygve Bjørge (leder)

Detaljer

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012. Årsberetning og regnskap 2012 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

Generelt. Norsk Jockeyklubs publikasjoner

Generelt. Norsk Jockeyklubs publikasjoner 1 Generelt 1) Norsk Jockeyklubs reglement, supplert med generelle og utfyllende bestemmelser, gjelder for alle galoppløp med totalisator i Norge. Generelle bestemmelser inneholder nærmere regler vedrørende

Detaljer

Norsk Jockeyklubs Reglement

Norsk Jockeyklubs Reglement Norsk Jockeyklubs Reglement Godkjent 7. mars 1996 av Det Kgl. Landbruksdepartement Revidert april 2012 Innholdsfortegnelse side Generelt 2 Norsk Jockeyklubs publikasjoner 2 Styrende organer 3 Arrangørbanen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer Styret i Drammen Travbane AS 2007. Bak fra venstre: Trond Jarness, Gjermund Gravdal, Tore Borgersen og Knut Gunnholt (1. varamann). Foran fra venstre: Dag Torp Syversten (nestleder), Trygve Bjørge (leder),

Detaljer

DNTs TRAVINFO DET NORSKE TRAVSELSKAP BANEPRESENTASJONER TERMINLISTE LØPSDAGER STORLØP REGLEMENT ADRESSER TRENERE KUSKER

DNTs TRAVINFO DET NORSKE TRAVSELSKAP BANEPRESENTASJONER TERMINLISTE LØPSDAGER STORLØP REGLEMENT ADRESSER TRENERE KUSKER DNTs TRAVINFO 2015 DET NORSKE TRAVSELSKAP BANEPRESENTASJONER TERMINLISTE LØPSDAGER STORLØP REGLEMENT ADRESSER TRENERE KUSKER Nå er vi igang med en ny sesong! Visste du at Folkehesten 2014 ga 34 seire,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Bjerke Travbane Eiendom AS Styrets beretning 2013... 44 Regnskap 2013... 45

INNHOLDSFORTEGNELSE. Bjerke Travbane Eiendom AS Styrets beretning 2013... 44 Regnskap 2013... 45 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Det Norske Travselskap Tilsluttede forbund/lag... 4 Organisasjon... 5 Æresmedlemmer og hederstegn... 6 Styrets beretning 2013... 7 Rapport fra Administrasjonen... 12 Vedtektsbestemte

Detaljer

Folkehesten Nord-Norge 2015

Folkehesten Nord-Norge 2015 Nr. 06/2015 L2 hesteguiden.com Folkehesten Nord-Norge 2015 Søndag 15. mars fra kl. 13.30 Krysses av L2 for bane Innlevering V5 innen kl 15.40 Neste løpsdag Bodø: Søndag 29. mars Neste løpsdag Harstad:

Detaljer

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013 JARLSBERG TRAVBANE AS Beretning og regnskap 2013 Arsberetning for Jarlsberg Travbane AS 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er å bidra til å sikre en langsiktig og sunn utvikling

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS

Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS Det innkalles med dette til Generalforsamling i Totonor AS Møtet avholdes lørdag 2. mars 2013 kl. 1500 på Grand Nordic Hotell i Harstad. Til behandling foreligger:

Detaljer

søndag Sørlandets Dagens Dobbel Cream of Arnie mot Ice Speed og Ideo du Cadran 21. desember kl. 17.00 V5A kl. 17.45 V5B kl. 18.45 DD kl. 19.

søndag Sørlandets Dagens Dobbel Cream of Arnie mot Ice Speed og Ideo du Cadran 21. desember kl. 17.00 V5A kl. 17.45 V5B kl. 18.45 DD kl. 19. søndag Sørlandets T r a v P A R K Dagens Dobbel V5A kl. 17.45 V5B kl. 18.45 DD kl. 19.45 21. desember kl. 17.00 Cream of Arnie mot Ice Speed og Ideo du Cadran Årgang 6 Nr. 35 2008 kr. 25, Neste løpsdag

Detaljer

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009. Årsberetning og regnskap 2009 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009. Bak fra v: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Trond Jarness. Foran fra v.: Dag Torp Syvertsen

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

LØRDAG 5. SEPTEMBER NM DAMER

LØRDAG 5. SEPTEMBER NM DAMER Nr. /05 LØRDAG 5. SEPTEMBER NM DAMER L FOLKEHESTEN NORD-NORGE STARTER I 7. LØP! vizuelli.no Innlevering V65 innen kl 9.0 Innlevering V5 innen kl 9.50 Innlevering DD innen kl 0.30 (se tidsskjema side )

Detaljer

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket delegater, presse, gjester og innbudte velkommen til generalforsamlingen.

Detaljer

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Årsberetning og regnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann - frem til 7.11.2013), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran

Detaljer

søndag Sørlandets 9. mars kl. 17.00 Dobbel V5 V75-profilene June Bride og Redwin Turnpike i DD2 Spillestopp V5A 17.45 Spillestopp V5B 18.

søndag Sørlandets 9. mars kl. 17.00 Dobbel V5 V75-profilene June Bride og Redwin Turnpike i DD2 Spillestopp V5A 17.45 Spillestopp V5B 18. søndag 9. mars kl. 17.00 Sørlandets T r a v P A R K Dobbel V5 V75-profilene June Bride og Redwin Turnpike i DD2 Spillestopp V5A 17.45 Spillestopp V5B 18.45 Årgang 6 Nr. 6 2008 Kr. 25, Neste løpsdag Søndag

Detaljer