Blir større enn Klondyke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blir større enn Klondyke"

Transkript

1 Et magasin fra Finnmarken og Finnmark Dagblad Lørdag 30. januar 2010 Side 10 På egne ben Blir større enn Klondyke Prognosene viser at Finnmark vil eksportere verdier for 18 milliarder kroner i Det er én milliard mer enn hva legendariske Klondyke oppnådde da gullrushet toppet seg i FOTO: EIRIK PALM DnB NORs innovasjonspris 2010 Idé til 1,3 millioner? Bli med i konkurransen om 1,3 millioner for årets beste forretningsidé. beste idé For syvende gang deles DnB NORs Innovasjonspris ut til personer og bedrifter som har de beste ideene til nyskapende produkter eller tjenester. Les mer om konkurransen på: Påmeldingsfrist: 21. februar 2009

2 2 Lørdag 30. januar 2010 FINNMARK NÆRINGSLIV Et magasin fra Finnmarken og Finnmark Dagblad Magasinredaktør: Layout: Terje Barlien Ansvarlige redaktører: Kari Karstensen og Eirik Palm Neste utgivelse: 27. februar 2010 Har du tips eller kommentarer? Ta kontakt med Tlf , Annonser: Odd Charles Karlsen, tlf / , Finnmark Næringsliv Kjære leser! Du holder nå den første utgaven av Finnmark Næringsliv i handa. Magasinet er et nytt produkt fra Finnmarken og Finnmark Dagblad, og en konsekvens av at vi ønsker å dekke næringslivet i Finnmark enda grundigere. Vårt mål er å følge nye og etablerte bedrifter og næringer gjennom god, kritisk journalistikk. Vi føler oss sikker på at det også er et ønske fra næringslivet selv. Næringslivet i fylket vårt har vært gjennom store endringer de siste årene. Mens fiskeindustrien tradisjonelt har vært den største næringen i fylket, ser vi nå en dreining. Teknologien og logistikken fører til at behovet for ansatte over tid har blitt mindre. Fisk er fremdeles viktig, men det er også viktig å ha flere bein å stå. Med petroleumsindustrien har det dukket opp en underskog av bedrifter i Finnmark som baserer seg på direkte eller indirekte leveranser til den nye næringen. Til sammen har disse servicebedriftene mange hundre ansatte. Foreløpig er det Hammerfest-regionen som best har merket denne endringen, men vi tror med stor sikkerhet at det kommer til å skje i mange lokalsamfunn i Øst-Finnmark. Både som følge av en framtidig utbygging av gassfeltet Sjtokman nord for Murmansk, og andre mulige funn i Barentshavet. Samtidig er andre næringer i ferd med å våkne opp. Interessen fra mineralselskapene er stor, og mye tyder på at Nussir ASA vil være først ute med kobbergruve i Kvalsund. Det er selvsagt ikke konfliktfritt med en slik etablering, og reindriftsnæringen er blant dem som naturlig nok er kritisk. På den andre siden vil slike etableringer gi mange nye og sterkt ønskede arbeidsplasser. I Sør-Varanger er lettelsen stor etter nyheten fra Northern Iron om at Sydvaranger Gruve får tilført 290 millioner kroner etter en vellykket kapitalutvidelse. Et annet viktig poeng er at bedrifter og næringsliv i Finnmark bidrar i stort monn til fellesskapet. I år eksporteres verdier for 18 milliarder kroner fra Finnmark. 14 av disse milliardene stammer fra eksport av LNG flytende, nedkjølt gass fra Melkøya. Grovt sagt går nesten åtte kroner av hver tier som petroleumsnæringen tjener, i statskassa. Det er imidlertid klart at det også ofte følger konflikter mellom ulike interesser. Å belyse alle sider er en rolle som vi tar på alvor. Finnmark har et stort og spennende næringsliv med både suksess og utfordringer. Vi tror også at interessen for næringslivet er stor blant lesere flest. Finnmark Næringsliv er således ikke et magasin for-, men om næringslivet i Finnmark. God lesning! Eirik Palm ansvarlig redaktør Finnmark Dagblad Slapp med skr Oppstarttrøbbel sørget for at Sydvaranger Gruve slapp å sende ut malm til 70 dollar tonnet. Nå er prisene tilbake på 100-tallet. Teknisk direktør Per Helge Høgaas er igjen bekvem med situasjonen. For i takt med prisfallet i 2009, svant deler av grunnlaget for gruvesamfunnet i Kirkenes som hadde lokket investorer fra Australia til å putte over en milliard kroner i gjenopptakelse av driften. Før de fikk sendt ut første last. Dagens prisnivå gir til gjengjeld penger i kassa, og sørger for at aksjonærene på den andre siden av kloden kan sove godt mens gruveselskapet får utvikle seg etter planen. Mot full produksjon At selskapet måtte svi av noen hundre millioner ekstra for å få nytt liv i maskineriet i det nedlagte gruvesamfunnet, vil hentes inn igjen i løpet av de neste 20 årene som er selskapets foreløpig planlagte levetid. I hvert fall om prisene holder seg på dagens nivå. Med dagens prisnivå på jernmalm ser det veldig bra ut, og vi regner med at vi i løpet av året når full produksjon, sier Høgaas. Det vil si en dagsproduksjon på tonn malm til en verdi av 4,5 millioner kroner. Så langt har de ikke klart å knuse mer en tonn daglig. Bonanza Gjenåpningen av gruvedriften i Sør-Varanger kommune har de to siste årene skapt bonanza-stemning i Kirkenes. Restaureringen av infrastrukturen rundt gruveanleggene har nemlig kommet på 1,5 milliarder kroner. Det er en investeringssprekk på 50 prosent i forhold til overslagene over hva det ville koste å sette anleggene i stand. Høgaas som var en av hovedarkitektene for å få nytt drift i anleggene, er likevel ikke bekymret for det. Gjenåpningen har vært meget omfattende, og det var et stort maskineri som skulle restaureres og fornyes. Da må man forvente at man møter på uforusette utfordringer. Skulle selskapet begynt fra null, det vil si et såkalt greenfield-prosjekt som det heter på gruvespråket, hadde det imidlertid ikke blitt malmbryting. Men med en infrastruktur som det ville ha kostet minst fem milliarder kroner å bygge opp, vil malmdriften lønne seg. Rekordrask Opprustingen har skjedd på rekordraske to år. At de første utskipningene ble noen måneder forsinket, bekymrer derfor ikke Høgaas. Særlig ikke siden forsinkelsen kom på det tidspunktet malmprisene falt ned i 70 dollar tonnet som er en halvering av toppnoteringene på spot-markedet. Vi er bare nødt til å regne med en innkjøringsfase. Det er mange ting vi har måtte justere etter hvert som flaskehalsene har oppstått. Men vi får bukt med dem, slår Høgaas fast. Han framholder at de i løpet av selskapets første driftsperiode har hatt en trøblet start både i forhold til kvalitet og kapasitet. Det har gjort at de foreløpig kun har fått fylt opp to skip som begge er sendt til det kinesiske markedet. Frykter smoltkrise Mangel på smolt, kan hindre vekst i laksenæringen i fylket. Det frykter regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet blir resultatet dersom det ikke etableres nye smoltanlegg i nær framtid. Situasjonen er meget bekymringsfull, sier Larsen. Han framholder at smoltsituasjonen har blitt den mest begrensede faktoren som fylkets oppdrettsnæring står overfor. Han tror ikke næringen selv vil klare å løse oppgaven alene med det første og situasjonen må heises opp på et høyere nivå. Foruten aktørene selv må smoltsatsingen også omfatte kommunene og Innovasjon Norge, sier Larsen. Per i dag er det kun to smoltanlegg i Laksefjord som produserer for fullt, mens et tredje minianlegg er under etablering i Båtsfjord. Norges største I løpet av 2010 vil Sydvaranger Gruve AS eksportere tre millioner tonn jernkonsentrat til en verdi av rundt 1,5 milliarder kroner. Det betyr at de skal hente ut sju millioner tonn masse som skal knuses og gjør anlegget til Norges desidert største gruveanlegg. Titania gruver i Jøssingfjorden som var størst før Sydvaranger-oppstarten, tar eksempelvis ut bare en tredjedel masse til sammenligning. Men vi har fortsatt en del justeringer som må på plass før kapasiteten går for fullt. I dag jobber det rundt 250 stykker i selskapet. Men etter hvert som de trapper opp til full produksjon regner Per Helge Høgaas med at bemanningen trappes opp til rundt 300. GIGANT: Teknisk direktør Per Helge Høgaas i Sydvaran Men det er langt fra tilstrekkelig med et nytt anlegg. Det må atskillig flere til, dersom ikke laksenæringen skal bli hengende etter i forhold til sine planer. Larsen tror nemlig det blir langt tøffere å hente inn smolt fra andre områder den kommende tiden. Både i henhold til den planlagte veksten lengre sør og ikke minst i forhold til sykdomsbildet. Regiondirektøren understreker at nyetableringer ved siden av å øke smolttilgangen, vil ha viktige miljømessige sider. Tar man for seg sykdomsbildet, vil det helt klart være en betryggelse å slippe å importere smolt til Finnmark. Så langt har vi vært spart for de verste sykdomsutbruddene, men dette bildet kan fort snu dersom vi ikke klarer å bli selvforsynt, sier Hermod Larsen. Han mener derfor det haster å få på plass nye prosjekt. BEKYMRET: Regiondirektør Hermod Larsen mener det haster med å etablere nye smoltanlegg. Foto: Hege Stavseth

3 FINNMARK NÆRINGSLIV Lørdag 30. januar Næringsdrivende i Honningsvåg skal få tilgang på raskere bredbånd. Repvåg Kraftlag har etablert selskapet Infra Nord for å legge inn fiberkabler til det lokale næringslivet på Magerøya. Arbeidet er allerede igangsatt. ekken Greenpeace krever et moratorium mot kommersiell utnytting av Polhavet før det etableres internasjonal avtaler slik det er gjort i Antarktis. Under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø, oppfordret miljøvernsorganisasjonen til en global dialog om Arktis. Globus II radaren i Vardø skal gjennom et omfattende oppgraderingsprogram de neste tre årene. I år har det amerikanske forsvaret bevilget i underkant av 30 millioner kroner til oppgraderingen, men vil bruke atskillig mer etter hvert som arbeidet pågår. ger Gruve AS, vil i løpet av året sende tonn jernmalm daglig gjennom knuseverket. Foto: Hallgeir Henriksen ØNSKER LOKALE: Kimek-direktør Greger Mannsverk håper arbeidstakere skal komme med båt over fjorden. Foto: Kai Jacobsen Gir muligheter, men mange utfordringer Sydvaranger Gruve har skapt et enormt sug etter spesialkompetanse i Kirkenes. Det vil selvsagt by på store utfordringer, mener administrerende direktør Greger Mannsverk i Kimek. Han tror ikke det er gjort over natten å få til en helt uproblematisk drift, nettopp på grunn av mangel på lokal kompetanse. Lokal rekruttering Mannsverk mener det derfor er særdeles viktig å tenke i helt nye baner i forhold til rekruttering. Her ser han for seg at en hurtigbåtforbindelse mellom Vadsø og Kirkenes kan levere et særdeles viktig bidrag. Hurtigbåtprosjektet som er under utredning, kan spille en nøkkelrolle for Kirkenes-samfunnet i framtiden. Får man til en pendlerrute over fjorden som ikke tar mer enn en halvtimes tid, kan mange utfordringer løses i forhold til rekruttering, sier Mannsverk. Å basere gruvedriften på pendling fra Sør-Norge tror han vil være en dårlig løsning på sikt. Da har han mer tro på lokale arbeidstakere, men da må man også inkludere nordsiden av Varangerfjorden. Krever sin rygg Selv har verftsbedriften hatt til dels store oppdrag fra gruveselskapet under opprustingsarbeidet, og regner med mange oppdrag i årene som kommer. Det merkes helt klart at vi har fått en ny stor aktør i regionen. Det er selvsagt positivt for næringslivet generelt. Samtidig kreves det god økonomisk rygg for lokale bedrifter å være med på gruveeventyret, ettersom det handler om store og kostnadskrevende oppdrag. Men dette er selvsagt en utfordring vi klarer å gjennomføre, sier Mannsverk. Oppbyggingen av gruveselskapet har støvsuget kommunen for arbeidskraft, og de siste årene har arbeidsledigheten vært helt nede i 1,5 prosent. Sør-Varanger kommune - en grensesprengende kommune Barentsdagene Barents spektakel 3.-7.februar og Kirkeneskonferansen 3. og 4.februar En vinterlig varm møteplass for politikk og næringsutvikling Fullstending program finner du på;

4 4 Lørdag 30. januar 2010 FINNMARK NÆRINGSLIV Ber bankene ta ansvar Fylkesfiskarlaget for Troms og Finnmark har bedt bankene ta større samfunnsansvar. Fiskarlaget mener gjennomføringen av årets fiskeri sannsynligvis krever større bankengasjement på grunn av priskrakket på torsk. Snart 50 i jobb Sildeprodusenten North Caplin i Honningsvåg sysselsetter snart 50 personer. Selskapet som startet mottak av sild for et drøyt år siden, er blitt en av de største private industribedriftene i Nordkapp. Kraftig vekst Biomassen i oppdrettsanleggene i Finnmark øker kraftig. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at utnyttelsesgraden av oppdrettskonsesjonene har økt fra 44 til 62 prosent det siste året. Med årets smoltutsett vil en kunne nå 80 prosent i løpet av året. Gassen fra Snøhvit gjør Finnmark til et av landets fremste eksportfylker. Fra 2010 vil eksportverdien per finnmarking danke ut resten av landet. Norges nye skattki Fest setebeltene. I år tar Finnmark av kan skrives med gullskrift når fylket blir landets nye skattkiste. Prognosene for eksportindustrien er formidable. I år skal det eksporteres varer for rundt 18 milliarder kroner fra landets nordligste fylke. Det er en mangedobling i løpet av et enkelt år. Fem ganger Troms Med ordinær drift både av malmgruvene til Sydvaranger Gruve i Kirkenes og Snøhvit i Hammerfest, vil eksportøkningen fra Finnmark bli ekstrem. I tillegg er sjømatnæringen i sterk vekst på grunn av økt volum innenfor laksenæringen. Til sammen vil dette løfte fylket opp fra den tradisjonelle bunnplassen og inn på topp ti-listen over landets eksportfylker. Som eksempel vil eksportverdien fra Finnmark bli fem ganger så stor som i Troms, målt i kroner og ører. Vil toppe Ser man bort fra gassen fra Snøhvit har Finnmark de siste årene hatt en årlig eksport på mellom to og tre milliarder kroner. Av dette har fiskerinæringen stått for hovedandelen. Men når veksten fra LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest og Sydvaranger Gruve i Kirkenes slår til, føres fylket rett inn i førstedivisjonen på eksporttabellene. Målt per hode vil ingen andre fylker være i nærheten. I dag leder Møre og Romsdal denne statistikken med kroner per hode, ifølge tall fra NHO, men vil knuses av finnmarkingene i løpet av året. Basert på prognosene vil nemlig tilsvarende tall ende på rundt kroner. Besøkelsestid Næringslivsguru Johan Petter Barlindhaug fra Tromsø, mener Finnmarks besøkelsestid er nå. Han anbefaler fylkets politikere å gripe fatt i alle tallene og bruke dem for hva de er verdt. Han mener fylkets nye rolle som en storleverandør av eksportinntekter til Norge bør hjemle i solide krav om statlige investeringer i infrastruktur. Sett fra mitt ståsted har Finnmark et enormt potensial i framtiden dersom man får på plass de riktige infrastrukturene. Det gjelder både i forhold til vei, havner og annen infrastruktur.

5 FINNMARK NÆRINGSLIV Lørdag 30. januar Største aktivitet siden 1988 Ikke siden 1988 har Båtsfjord opplevd større høstfiske etter torsk. Dermed tilbakevises alle påstander om at torsken må tas på våren. Avslutningen på 2009-sesongen viser at det er fullt mulig å levne torskekvoter til siste halvdel av året. Vollvik til håp i havet Mobiltelefon-kjendis Idar Vollvik skal delta på konferansen «håp i havet» i Tromsø neste uke. Konferansen som arrangeres av fiskeristudentene i ishavsbyen har «veien videre» som tema, noe Vollvik sannsynligvis kan fortelle mye om. Samles i Murmansk 11. mars samles fiskerifolk fra hele nordområdene seg i Murmansk, under den årlige fiskerimessen. Finnmark fylkeskommune skal ha egen stand, og jobber med å få med seg lokale bedrifter og foretak for å selge Finnmark. Stortingsrepresentant og leder for Finnmark Arbeiderparti Ingalill Olsen, tror på mange nye arbeidsplasser de kommende årene. Foto: Finnmark Dagblad Betinger flere arbeidsplasser te Barlindhaug mener den beste tilbakeføringen Finnmark kan få, er satsing på infrastruktur. Og politikerne trenger ikke å være redd for å kreve, framholder Barlindhaug. Glem ikke fisken Selv om den store eksportveksten i første rekke kommer fra gass og bergverk, mener Barlindhaug at Finnmark aldri må glemme fiskeriog havbruksnæringen. Som folkelig eksportvare vil denne biten alltid være bærebjelken for Foto: Eirik Palm Det er viktig ikke å miste fokuset på fiskerinæringen, selv om det er innenfor olje- og gass det største potensialet ligger. Johan Petter Barlindhaug, næringslivsguru Finnmark. Her har fylket større påvirkningskraft til å legge til rette. Det er viktig ikke å miste fokuset på fiskerinæringen, selv om det er innenfor olje- og gass det største potensialet ligger. Barlindhaug tror årets eksportvekst bare er en begynnelse. Han mener potensialet for Finnmark vil by på mange helt nye næringsveier i framtiden. Ikke minst innenfor sikkerhet og beredskap, i takt med opptrappingen av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet. Vokser raskest Finnmark hadde landets største eksportvekst i 2009 og økte med hele 15 prosent. Mens andre tradisjonelle eksportfylker har slitt hardt det siste året og i stor grad opplevd tilbakegang, fosser Finnmark fram. Eksportregnskapet endte på 2,6 milliarder kroner i Av dette utgjorde sjømat 80 prosent, hvor laks og kongekrabbe er de sortene som har økt mest. Ingalill Olsen i Finnmark Ap, mener framtidsutsiktene bærer bud om mange nye arbeidsplasser. Dersom disse prognosene slår til, er det fantastisk. Men det betinger helt klart at man må satse på å bygge nye arbeidsplasser i nord, sier Olsen som er stortingsrepresentant og leder i Finnmark arbeiderparti. I likhet med Johan Barlindhaug tror Olsen at man ikke har sett enden av eventyret. Jeg tror vi har mye å glede oss til i årene som kommer. Også når det gjelder utbygging av infrastrukturen i Finnmark. Dessverre er en slik utbygging knyttet opp mot ressursene, men nå når ressursene i og utenfor Finnmark tas i bruk, vil vi nok se en stor opptrapping også her. Slutt med lua i hånden Vi har ingen grunn til å stå med lua i hånden lengre. Regiondirektør Marit Helene Pedersen i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i Finnmark, beskriver eksportutviklingen som fantastisk. Det er spesielt gledelig at basisvarene fra fylket også er i sterk vekst, sier Pedersen. Hun tenker da på sjømat. Gjennom utviklingen i havbruksnæringen har Finnmark opplevd en voldsom vekst de siste årene og som vil fortsette også i Men det er selvfølgelig også veldig bra at god gammeldags industri som bergverk nå er i gang igjen, etter oppstarten i Sydvaranger Gruve. Først og fremst Snøhvit og Sydvaranger Gruve som står for de store tallene. Det er viktig at dette er tall som ikke bare vises på papiret, men som får betydning lokalt, sier NHO-direktøren. Hun tror likevel at dette er en ubegrunnet frykt. For både i Hammerfest og Kirkenes har etableringene ført til store forandringer for befolkningen. NHO-direktør Marit Helene Pedersen mener eksportprognosene gir grunn til selvtillit. Foto: NHO I dag er faktisk 87 prosent av de Statoil-ansatte på Melkøya bosatt i Hammerfest. Samtidig har de tatt inn hele 40 lærlinger, framholder Pedersen. Pedersen mener finnmarkingene ikke bør være redd for å bruke disse tallene. At vårt fylke presterer en så stor verdiskapning gir grunn til selvtillit. Jeg tror dette kan få stor betydning for selvrespekten vår i framtiden, når man slipper å stå med lua i hånden.

6 6 Lørdag 30. januar 2010 FINNMARK NÆRINGSLIV North Energy-direktør Erik Karlstrøm legger ikke skjul på at nervene er på høykant en uke før noteringen på Oslo Axess, som er en underavdeling av Oslo Børs for mindre selskaper. Bildet er tatt under en forretningsreise til Egypt like før jul. Nerver på høykant Kommende fredag skal Erik Karlstrøm ringe med bjella som markerer opptaket på børsen. Styrken på klangen blir et være eller ikke være for den finnmarkske oljedrømmen. Smått er ikke alltid godt! Klart det er dramatisk. Vi har satt et mål om å hente inn mellom 300 og 400 millioner kroner. Svaret får vi fredag den 5. februar når vi blir offisielt notert, sier oljedirektøren som deretter vil lede Finnmarks eneste børsnoterte selskap. Avgjør tillit Børsnoteringen skjer på Oslo Axess, som er en underavdeling av Du kan tjene penger i bedriftsnettverk Vi utfordrer småbedrifter til å samarbeide om nye og større oppdrag Innovasjon Norge kan tilby finansiell og faglig hjelp til bedriftssamarbeid som gir nye markedsmuligheter for småbedrifter i bygd og by. Kontakt Innovasjon Norge Finnmarkskontoret for mer informasjon Tlf Epost: Se også Oslo Børs. Noteringen blir en av North Energys desidert store happeninger i For Karlstrøm vil det også gi et entydig svar på om investormiljøene har tillit til et oljeselskap med hovedkontor i Alta. Uten denne tilliten kan drømmen om et eget oljeselskap i Finnmark bare skrinlegges med en gang. Selskapet har nemlig behov for hver en krone de kan få inn når de i løpet av året skal være med å bore tre letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Suksessfaktor Jeg registrerer at flere har uttrykt skepsis til å hente inn kapital utenfor Nord-Norge. Men jeg tror det vil være en avgjørende suksessfaktor for hvor langt vi vil komme. Han tror likevel ikke at interessen for North Engergy blir så stor Nord-Norge blir utvannet. Magefølelsen hans før børsintroduksjonen tilsier nemlig at man får i en tredelt kapitalinnsprøyting, der nordnorske investorer bidrar med 30 prosent, investor miljøene i Oslo og Stavanger 30 prosent, mens den siste tredelen kommer fra utlandet, primært finansmiljøet i London. Alta-selskap Selv med full pott vil North Energy likevel få en stor nordnorsk dominans på eiersiden. Nordnorske interesser vil likevel sitte med cirka 70 prosent av aksjene i selskapet. Karlstrøm framholder at selv med enda større utvanning vil North Energy likevel være et nordnorsk oljeselskap. Vil gi gratis melkekvoter Makten sitter uansett i Alta. Det er her vi har hovedkontoret, og det skal ikke herske noen tvil om at dette er et finnmarksselskap, fastslår Erik Karlstrøm. Seks brønner Så langt skal North Energy være med på seks leteboringer innen utgangen av Mens de i år deltar i Nordsjøen og Norskehavet, skal boringen skje på hjemmebane neste år, nemlig i Barentshavet hvor de er med i tre leteblokker. Hver brønn vil koste 500 millioner kroner å bore. Av det har North Energy en andel på 20 prosent. Det vil si at selskapets andel vil koste 100 millioner kroner. Av dette får de imidlertid 78 prosent tilbake fra staten i refusjonsordning som er opprettet for at selskapene ikke skal opparbeide seg gigant-iske underskudd før de kommer i gang Det betyr at hver leteboring vi er med på reelt sett vil koste oss 22 millioner kroner. Men refusjonen må vi først vente med til neste år, sier Erik Karlstrøm. I mellomtiden trenger de hver krone de kan få inn for å holde trykket oppe. Sametingsrådet vil ha gratis melkekvoter for unge som vil starte gårdsbruk eller utvide driften i samiske områder. Sametingsrådet kommer med innspillene til jordbruksforhandlingene og vil legge forslaget fram for plenumsbehandling. Levende bygder er den beste garantien for at samisk kultur og språk får en sikker fremtid. Å sikre dagens bruksstruktur og opprettholde sysselsettingen i jordbruksnæringen er avgjørende for å opprettholde levende bygder i samiske områder, sier rådsmedlem Marianne Balto. Hun mener det er viktig for Sametinget å jobbe for et styrket driftsgrunnlag i det samiske jordbruket. Sametinget har som langsiktig mål å øke sysselsettingen og produksjonen i næringen, derfor fordelte Sametinget i 2009 kr 5,1 millioner til jordbruksformål. Tilskuddene er i hovedsak bevilget til investerings-, utviklings- og samarbeidstiltak i jordbruket.

7 FINNMARK NÆRINGSLIV Lørdag 30. januar Skal passe sekken Bukken har overtatt havresekken. I dette tilfellet tror Målfrid Baik det er det beste som kunne skjedd. Næringssjefen i Finnmark fylkeskommune, er rimelig sikker på at fylkespolitikerne er de som er best egnet til å se hvor skoen trykker, nå som fylkeskommunen har overtatt 49 prosent av Innovasjon Norge. Fra og med i år kan nemlig fylkespolitikerne i stor grad bestemme hvordan utviklingsmidlene fra Kommunal- og regionaldepartementet skal brukes. Mener fylkepolitikerne at regionen har behov for flere sjarker, så får de nå muligheten til å påvirke et slikt syn i atskillig større grad når de overornede målene fastsettes. Kan kreve fond Rent praktisk får det neppe så veldig stor betydning her i Finnmark, siden vi alltid har hatt et tett samarbeid med Innovasjon Norge. Men den nye forvaltningsreformen som trådte i kraft fra 1. januar, åpner likevel for mange helt nye muligheter, framholder Baik. Som et eksempel viser hun til at fylkespolitikerne heretter kan sende inn et legitimt krav om at Nordvest-Russland fondet skal styres fra Finnmark, og ikke Oslo som har sittet på denne pengesekken hittil. Dette er et fond som er på flere hundre millioner kroner. Finnmarkspolitikerne har fått atskillig mer makt med den nye reformen. Heretter skal staten i hovedsak spille en kontrollerende rolle, mens styringen er overlatt til fylkeskommunen, sier Baik. Ikke mer penger Størrelsen på pengesekken som bevilges til regional utvikling har likevel ikke økt noe særlig. I år har Finnmark fått en pott på 134 millioner kroner som skal brukes på næringsutvikling. 63 millioner kroner av denne potten skal kanaliseres gjennom Innovasjon Norge som tilskudd og lån, mens kommunene får 41,5 millioner kroner til bruk i sine næringsfond. Resten skal fylkeskommunen selv ta hånd om til såkalte tilretteleggingstiltak. Skal forvalte fiskeriene I forvaltningsreformen har staten overlatt en rekke nye funksjoner til fylkeskommune. Et av de største tiltakene er overføringen av makt fra Fiskeridirektoratet til fylkene. Konkret gis det utslag i at alle søknader som omhandler fiskeri og Alta blir konferanseby Alta fyller nå kriteriene som konferanseby og er dermed Norges nordligste by som er registrert hos Norway Convention Bureau (NCB). Norway Convention Bureau selger inn konferansebyer til det internasjonale markedet, og blir dermed en helt ny kanal for hotellnæringen i Alta. Til nå har den nordligste byen i Norge vært Tromsø, og Finnmark har ikke vært med på kartet. Næringssjef Målfrid Baik i Finnmark fylkeskommune skal holde fylkespolitikerne i ørene, etter at de har fått en betydelig makt over tilskuddspengene som skal deles ut. Foto: Ingerid Jordal Det er Rica Hotel Alta som blir kontaktpunktet mot NCB, men om man får en større internasjonal konferanse vil det dryppe på alle hoteller i byen alle opplevelsesleverandører. Å få Alta registrert som konferanseby er et av tiltakene i handlingsplanen for Destinasjon Nordlysbyen, som nylig ble utarbeidet som et spleiselag mellom virkemiddelapparatet og næringen. Finnmarkspolitikerne har fått atskillig mer makt med den nye reformen. Målfrid Baik, næringssjef havbruk nå skal oversendes fylkeskommunen, og behandles på fylkesnivå. Fiskeridirektoratets regionkontor i Vadsø skal kun foreta kontroll av oppgavene som gjøres. Jeg vet at det er mange i sjømatnæringen som har vært skeptisk til dette. Vi skal imidlertid hjelpe fylkeskommunen i en overgangsfase, slik at brukerne får den servicen de har krav på, sier regiondirektør Hermod Larsen ved Fiskeridirektoratets avdeling i Finnmark. Larsen Maskin & Transport A/S er et av Finnmarks ledende maskinentreprenørfirmaer innen; graving, transport, snørydding. Bedriften omsetter for ca.50 millioner, har 25 ansatte og er lokalisert i Hammerfest. Vi holder til i nye lokaler og disponerer nytt utstyr. Maskinparken består per i dag av: 8 lastebiler, 10 gravemaskiner, 6 hjullastere og i tillegg alt innen anleggsutstyr. Larsen Maskin & Transport AS - Postboks HAMMERFEST Tlf.: Fax: E-post:

8 8 Lørdag 30. januar 2010 FINNMARK NÆRINGSLIV FØRSTE PÅ TRE ÅR: Tonje Tunold etablerte glasshytte i Karasjok i november. Hun er den første nyetablereren i bygda på tre år. Blåser i trygg jobb Tonje Tunold blåser i at folk flest i Karasjok skyr privat næringsliv. Glasskunstneren med NRK-bakgrunn som åpnet egen glasshytte rett før jul, er første nyetablerer i Karasjok på tre år. Det er all grunn til å bekymre seg over at ikke flere gjør som Tonje, mener Ingvald Laiti ved regnskapskontoret Consis Karasjok. Folk velger nemlig trygge jobber i offentlige institusjoner som Sametinget, staten eller kommunen framfor privat virksomhet. Det har sendt Karasjok inn i en bakevje Laiti frykter det vil være vanskelig å komme seg ut av. Den nyetablerte glasskunstneren lar seg ikke affisere av det er langt mellom gründerne i indre del av Finnmark. Nå eller aldri Nei det har jeg ikke tenkt på. Men på en annen side er min virksomhet mer en kunstart enn det man forbinder med næringsliv, sier 45-åringen som for fire år siden takket for seg i trygg lederjobb i NRK Sameradioen til fordel for utdanning som glasskunstner. Jeg kom til et punkt i livet der jeg måtte ta et valg om jeg skulle bli værende i jobben og fortsatt bare drømme om egen glassvirksomhet, eller å realisere drømmen. Tonje Tunold valgte det siste. Kunstner Som mer kunstner enn forretningskvinne har Tunold kun som mål å få pluss og minus til å gå i hop slik at hun leve av sin store lidenskap. Hun har ansatt en dansk skolevenninne som assistent, men vet foreløpig ikke om glasskunst fra Finnmark vil bidra til en økonomi som matcher offentlige lønningsposer. Hun er likevel fornøyd med starten. Det var viktig for oss å komme i gang til julesalget. Det klarte vi, slik at vi har fått en god start, sier Tonje. Det beste av alt er at kundene kommer tilbake og skal ha mer. Dermed har hun allerede skapt det livsviktige mersalget. Mann sikrer husholdet Målet er å levere glasskunst utover hjemmemarkedet. Hun håper de kan få seg sikre avtaler på gavemarkedet både hos private og offentlige institusjoner. Det trenger hun, etter å ha satset egne kroner for å oppfylle drømmen. Selv om de har hatt en god start, meddeler hun at de har lagt mannens inntekt som en del av driftsgrunnlaget i oppstartfasen. Tobarnsmoren framholder at hun sannsynligvis hadde blitt værende i NRK, hadde det ikke vært for at husholdningsbudsjettet er sikret gjennom mannens inntekt. Næringsfiendtlig I sentrum av bygda sitter regnskapsføreren Ingvald Laiti bekymret. Han mener det er all grunn til å rope et høyt varsku. Han mener det ikke er sunt for stedet at det går flere år mellom hver nyetablering. Karasjok kommune har utviklet seg til en næringsfiendtlig kommune. Private virksomheter nedprioriteres konsekvent av den politiske ledelsen i kommunen. Dermed får vi ingen utvikling, sier Laiti. Som eksempel på kommunens unnfallenhet, viser han til at Karasjok for 20 år siden var en av fylkets største landbrukskommune med 40 gårdsbruk. I dag er det kun seks igjen. Jeg tror vi er nødt til å skifte ut dagens politiske ledelse dersom private virksomheter i det hele tatt skal få bedret sine kår, sier Ingvald Laiti. Tilbake til eksportutvalget Christian Bue Nordahl går etter tre år i Hurtigruten tilbake til sjømatnæringen og Eksportutvalget for fisk. Denne gang som fiskeriutsending i Portugal. Bue Nordahl (47) var i åtte år markedsdirektør i Eksportutvalget for fisk, men gikk i 2007 gikk han over til jobben som markedsdirektør i Hurtigruten. Nå er han tilbake som fiskeriutsending og landansvarlig for Portugal. Ny rådgiver i fylkeskommunen Trygve Nilsen har begynt som rådgiver ved fylkeskommunens næringsavdeling. Stillingen skal bidra til å styrke arbeidet med nærings- og samfunnsutviklingen overfor kommunene. Nilsen har jobbet i Kvalsund kommune og Vest-Finnmark regionråd. Oppgavene har vært knyttet til næringsutvikling og planlegging. Nilsen har dessuten vært leder av næringsnettverket til Vest-Finnmark regionråd.

9 FINNMARK NÆRINGSLIV Lørdag 30. januar Varmer opp tog 2 Informasjonssjef Terje Koiedal sier at Statoil vurderer å starte forberedelsene av byggetrinn to, og har sikret seg eiendommer på andre siden av Melkøya. Statoil har sikret seg grunnen på andre siden av Melkøya, og vurderer oppvarmingen av tog 2 allerede i år. Vi vurderer fortløpende om vi skal starte forberedelsene til neste byggetrinn i løpet av året. Det avhenger delvis av om vi får justert inn dagens anlegg til tilfredsstillende drift, sier informasjonssjef Terje Koiedal i Statoil. Planlegger egen skole Villa-gruppen planlegger å etablere sin egen skole i Finnmark for å sikre lokal laksekompetanse. Selskapet som står bak oppdrettsselskapet Villa Arctic og slakteribedriften Kirkenes Processing, sliter så tungt med rekrutteringen at de vurderer et eget utdanningsprosjekt. Foreløpig går prosjektet under navnet «Villa-skolen». Vi holder på med en skisse på hvordan vi kan formidle kunnskapen vi har opparbeidet om oppdrett i Øst-Finnmark. Det gjelder både i forhold til nye- og eksisterende ansatte, sier administrerende direktør Jan Fossberg. Kommende uke vil Snøhvit-anlegget for første gang kjøres for fullt og sjekke ut om de har fått bukt med problemene som stanset gassproduksjonen i fem måneder i fjor. Vi tror at vi har fått ryddet bort flaskehalsene som har hindret produksjonen. Det vil vi få svar på i løpet av de kommende dagene, sier Koiedal. Svarene vil samtidig fortelle om produksjonsanlegget vil klare å holde sine mål for 2010, å levere 4,2 millioner tonn flytende naturgass. Det vil si 70 LPG-skip som for hver tur tar med seg naturgass til en verdi av rundt 200 millioner kroner. Per i dag er det kun Honningsvåg Videregående skole som har en egen akvakulturlinje i Finnmark. En stund så det ut som om den skulle opphøre. Men heldigvis valgte fylkeskommunen å beholde denne linjen. Men vi ser helt klart et ytterligere behov for å sikre næringen kompetanse, sier Fossberg. Selskapet er i kontakt med skoleverket i Finnmark, og ønsker å etablere en eventuell Villa-skole i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Folk fra nærmiljøet Fossberg understreker at å drive oppdrett i Finnmark er noe helt annet enn å drive oppdrett på Vestlandet. Derfor kreves det en særskilt Til sammen vil anlegget eksportere gass for nærmere 14 milliarder i løpet av Dramatiske følger Snøhvit er en gigant i nordnorsk målestokk. Derfor betyr de fleste valg som tas, dramatiske endringer. For hver utskipning snakker man om verdier som tilsvarer ti prosent av hele eksportverdien av sjømatnæringen som fram til i dag har vært Finnmarks største inntektsgiver. Når man i tillegg snakker om 70 utskipninger blir det gigantiske tall. Men det er veldig vanskelig å kompetanse. Men vel så viktig vil Villa-skolen være i forhold til rekruttering av folk fra Nordkalotten. Vi ønsker primært folk fra nærmiljøet. Når kompetansen vi etterspør ikke finnes her, får vi heller forsøke å få på plass ordninger som sikrer rekrutteringen. Arbeidsordninger Villa-skolen myntes både mot ungdom og voksne. Fossberg ser for seg at en ved et eventuelt samarbeid med den videregående skolen kan få til ordninger der elevene får jobbe hos Villagruppen, ved siden av undervisningen. Vi kan eksempelvis tilby både helgejobb og sommerjobb for ungdom som ønsker å utdanne seg innen havbruk. fastslå hvor stor verdiskapningen blir, siden prisene på gassproduktene svinger fra dag til dag, sier Koiedal. Basert på et realistisk anslag, tror han likevel at man vil kunne komme opp i en salgsverdi på bort imot 14 milliarder kroner i løpet av 2010, dersom det ikke skal skje noe helt uforutsett i gassmarkedet og at de klarer å holde seg til sine målsetninger. Begynnelse Selv om dette nærmest er ubegripelige tall for et lite fylke som Finnmark, er det sannsynligvis Foto: Eirik Palm bare en begynnelse på olje- og gasseventyret. Statoils planlegging av ytterligere opptrapping, som har fått navnet tog 2, vil bety ytterligere produksjonsøkning. Men det krever atskillig nye investeringer og en omfattende anleggsvirksomhet. Klondyke-tilstandene for Hammerfest er derfor på ingen måter over. Dersom vi får alt til å fungere i år, vil vi være i gang med prosjekteringen av byggetrinn to i Når denne utbyggingen tar til, kan vi ikke si noe om foreløpig. Det vil vi først få svar på når i løpet av forprosjektet, sier Terje Koiedal. Villa Arctic vurderer åetablere en egen skole forå sikre kompetanse til oppdrettsvirksomheten i Finnmark. Foto:

10 10 Lørdag 30. januar 2010 FINNMARK NÆRINGSLIV HVIT FLEKK: Maria Sørbø får lite gratis når hun skal markedsføre Hotell Nordkyn. Men nå har reiselivsnæringen i Lebesby og Gamvik kommune gått sammen og skal rendyrke en felles profil. Foto: Kjeder seg ikke Hotellkjedene har hoppet bukk over Nordkyn. Hotelldirektørene må derfor grave i egne lommer for å taue inn gjestene. Men endelig skjønner også vi at det som er bra for naboen er bra for oss, sier Maria Sørbø som eier og driver Hotell Nordkyn i Kjøllefjord. Helt siden hun startet på hotellet for åtte år siden, har hun sett at turiststrømmen har passert langt sør for Hopseidet. Nå vil hun forsøker å få inn en liten bit av kaka. Hennes argeste konkurrenter er derfor blitt til de beste venner. I løpet av året planlegger alle som driver innenfor overnattingsbransjen på Nordkynhalvøya, felles uniform. Det har gått opp for oss at vi er en berikelse for hverandre og kan ha et stort potensial dersom vi selger Nordkyn i stedet for kun å konsentrere oss om våre egne rom, sier Sørbø. Hvit flekk I løpet av de to siste årene har reiselivsbedriftene i Kjøllefjord, Mehamn og Gamvik brukt mye tid på å samle seg under paraplyen Destinasjon Nordkyn. I år mangedobler de markedsføringsbudsjettet selv om det ikke er snakk de store summene. I år vil vi bruke rundt kroner til markedsføring. Det er selvfølgelig ikke det helt store beløpet, men vi tror vi vil kunne gjøre oss atskillig mer synlig enn om vi skulle gått ut i markedene hver for oss. Det har de prøvd i alle år fram til Destinasjon Nordkyn ble etablert. Dermed har Nordkyn som reisemål stort sett vært en hvit flekk på kartet. Det til tross for at vi har så mye for så mange, sier Sørbø. Bak kjempenes rygg Å skulle drive reiselivsvirksomhet bak ryggen til turistmagnetene Nordkapp, Kirkenes og Alta er ingen enkel oppgave. Her er de fleste reiselivsgigantene tungt inne og sørger for markedsføring over hele verden. Vi vil selvfølgelig ikke klare å matche disse. Men klarer vi bare å styre en ørliten bit av turiststrømmen utover er vi fornøyd. For Nordkyn er på ingen måter akslet for de helt store inntogene og er nødt til å tenke smått. Det skal nemlig ikke mer enn et enkelt busslast til før det meste av hotellkapasiteten både i Kjøllefjord og Mehamn er fylt opp. Få turister Selv om det ikke skal mange gjestene til for å fylle opp, ville dagens overnattingsbelegg for Hotell Nordkyn vært døden, om de ikke hadde hatt pub og middagsservering. Per i dag har vi ikke mer enn 30 prosent belegg på rommene. Det er nesten utelukkende tjenestereisende som står for det. Selv i sommersesongen er vi ikke over 40 prosent, sier Sørbø. Gjennom satsingen de når går i gang med, håper hun imidlertid at de kan skrive høyere tall når årets sesong skal oppsummeres. Reddet av gongongen Turistene sviktet Finnmark, men hotellnæringen rodde seg i land helt på tampen av fjoråret takket være norske overnattingsgjester. Tallene for desember er ikke ferdig, så helheten for 2009 er ikke helt klar ennå, sier Beate Juliussen ved NordNorsk Reiselivs kontor i Alta. Hun kan likevel slå fast at selv om færre utlendinger tok turen nordover, så har reiselivsnæringen holdt fortet. Spesielt slutten av året ble god, med en økning på sju prosent i november. Det resulterte i at overnattingssvikten i Finnmark kun var på 0,7 prosent de første 11 månedene. Til sammen hadde reiselivsbedriftene overnattingsgjester i perioden. Det var kun en nedgang på i forhold til forrige sesong. PRO-pakken nb består av de mest vanlige produkter og banktjenester er som små og mellomstore bedrifter har behov for. Vi er opptatt av å finne effektive fektive og gode løsninger for din bedrift. Enkel og effektiv fektiv løsning ng skreddersydd for din bedrift Les mer om PRO på

11 FINNMARK NÆRINGSLIV Lørdag 30. januar Flere handlenett passerer grensa Tror på omdømmearbeid Kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune tror at kommuner som jobber med omdømme kan lykkes bedre med næringsutvikling. Slike investeringer kan absolutt lønne seg. Det viser alle undersøkelser, sier Henriksen. Han tror derfor at de som allerede er i gang med egne omdømmeprogram etter hvert vil kunne høste betydelige gevinster, både gjennom bolyst samt at næringsaktører i større grad søker disse områdene. HANDLER MER: Flere russere handler så mye i Øst-Finnmark at de må registrere seg. Foto: Kåre M. Hansen russere fylte i fjor handleveskene med så mye varer at de måtte fylle ut registreringsskjema da de passerte grensen på Storskog. Kontorsjef Raymond Välitalo ved Øst-Finnmark tollsted har ikke oversikt over hvor mye russerne legger igjen i kroner og ører. Han konstaterer likevel at antall russere som overskrider beløpsgrensen for registrering er i kraftig vekst. Det store flertallet av disse er helt vanlige russere på handelstur i Kirkenes, framholder Välitalo. Og det skal ikke så mye regnekunnskap til for å slå fast at russerne tok med seg varer for ti-talls millioner kroner. Femdoblet Mens antall grensepasseringer mellom Norge og Russland har holdt seg stabilt på mellom 100- og personer de siste seks årene, har handelen mer enn femdoblet seg i samme periode. Alle russere som skal inn til Russland må fylle ut et eget skjema, dersom de har kjøpt varer for mer enn 313 kroner. Her har vi sett en kraftig vekst hvert år siden 2004, sier Välitalo. Færre vogntog Antall vogntog som ble sendt med varer over den samme grensen skrumpet på sin side kraftig inn. I fjor passerte nemlig ikke flere enn 395 trailere Storskog. Det er 300 færre biler enn i toppåret REGISTRERER FLERE: Kontorsjef Raymond Välitalo ved Øst- Finnmark tollsted forklarer økningen med at det er vanlige russere på handletur. Foto: Dette kan imidlertid forklares med at russiske myndigheter i 2008 stanset all import av norsk sjømat. Fra 2008 har samtlige sjømateksportører måtte ha en særskilt godkjennelse fra De russiske veterinærmyndighetene for å komme inn på det russiske markedet. Før de fikk denne på plass skulle hver enkelt produksjonsbedrift inspiseres av russiske veterinærer. Det har tatt tid, og først i fjor høst fikk store oppdrettere som Grieg Seafood i Alta og Villa Arctic i Kirkenes de nye eksporttillatelsene på plass. I mellomtiden har disse vært utestengt fra det russiske laksemarkedet. Det har gitt store utslag på utførselsstatistikken. I løpet av 2009 ble det fortollet tonn varer som ble eksportert til Russland over Storskog. Andre vei var kvantumet på drøye tonn. Også det er en kraftig nedgang siden toppårer 2007 da det ble innført tonn varer over grensepasseringen. VI KAN TILBY TJENESTER INNENFOR: elektroinstallasjon skipselektro automatisering ex-anlegg brannvarsling adgangskontroll telefonsentraler datanett ITV belysning mobiltelefoni etc. Peter Gagama AS er fylkets største elektroentreprenør og er lokalisert i Hammerfest. Firmaet arbeider målbevisst mot olje og gassvirksomheten som har fått sitt inntog i Hammerfest med Snøhvitutbyggingen. Firmaet har fagarbeidere innenfor elektro, elektrikere, automasjon automatikere og tele/data, og svakstrøm, samt ingeniørkompetanse på på flere flere felt. felt. Petter Gagama AS er registrert foretak i Achilles som er en kvalifikasjonsordning for anskaffelser til olje og gassindustrien. Dette betyr en målrettet satsing på HMS/KS i bedriften. Bedriften har også sentral godkjenning for brannvarsling og nødlysanlegg. I forbindelse med Snøhvit Hammerfest LNG LNG utfører samarbeider vi arbeid vi med for Statoil, Hydro NCC, ABB og øvrige NCC i driftsfasen. aktører. På skipssiden skipsiden har har vi vi oppdrag for supplyfartøy for supplytjenesten og slepebåter. og slepebåter til anlegget Egenkapitalen spekulert bort Flere tørrfiskprodusenter i Lofoten har tapt hele egenkapitalen på valutaspekulasjoner. Tapene er så dramatiske at de vil få konsekvenser for årets Lofotfiske. Til sammen har fiskeribedriftene som deltok i valutaspekulasjonen bokført et tap på finans på over 200 millioner kroner i Foto: Eiliv Leren NYTTIGE OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN: Postadresse: Petter Gagama AS Postboks Hammerfest Leveringsadresse: Brenneriveien 7 VIKTIGE TELEFONER: Vakttelefon: Sentralbord: Økonomi: Daglig leder: Avd. leder elektro: Avd. leder svaksrøm: Inn i nye lokaler Nordkapp næringshage flytter inn i nye lokaler ved Bryggen Hotell i Honningsvåg. Anlegget er nylig renovert for nærmere ti millioner kroner for å skaffe næringshagen moderne fasiliteter. I samme miljø skal også oljevernselskapet Arctic Protection ha base. Dette selskapet er en fusjon mellom tidligere Mapo AS og flere bedrifter i Harstad og omegn, og får heretter sitt hovedkontor i Honningsvåg. Brennerivn. 7 Postboks Hammerfest Vaktlf.: ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

12 12 Lørdag 30. januar 2010 FINNMARK NÆRINGSLIV Satte rekord midt i krisa Vi har aldri tidligere opplevd en bedre sesongavslutting enn i fjor, sier Aker Båtsfjord-sjef Per Gunnar Hansen. Foto: Gøran P. Opanashchuk Aldri før har Finnmark eksportert mer sjømat enn under finanskriseåret Blodferske eksporttall viser nemlig at fiskeri- og havbruksnæringen i Finnmark sendte ut varer for over 2,1 milliarder i løpet av fjoråret. Det er en vekst på nærmere 300 millioner kroner sammenlignet med året før. Men statistikk forteller ikke hele sannheten. For det er først og fremst laksenæringen som har sørget for rekordtallene. I løpet av 2009 eksporterte oppdrettsnæringen i Finnmark tonn til et marked som skrek etter laks på grunn av at oppdrettsnæringen i Chile har bukket under på grunn av syk fisk. Bare glade lakser Norsk havbruksnæring har kun hatt ett bedre år. Det var i 2000, sier analytiker Klaus Hatlebrekke i DnB Nor Market. Han beskriver 2009 som et fantastisk år. Spesielt med hensyn til de bekymringene året startet med. For også innenfor oppdrettsnæringen skapte finanskrisen mange bekymringer. Snudde Så snudde det meste. I stedet for at finanskrisen skulle dra med seg oppdrettsnæringen har oppdretterne opplevd det stikk motsatte. Næringen leverte i stedet sitt nest beste år noen sinne. Til sammen kunne norske oppdrettere note seg et overskudd på nærmere cirka fem milliarder kroner i Både laks og pelagisk har hatt et særdeles bra år. Hvitfisk sektoren har på sin side ikke klart å levere, og har gått kraftig tilbake. Men sett under ett har to av tre sektorer gått meget godt. Det er bra og sørger for at 2009 har vært et meget godt sjømatår, sier Klaus Hatlebrekke. Klarte seg Selv om hvitfisknæringen har gått kraftig tilbake, har fiskekjøperne i Finnmark likevel klart seg relativt bra, spesielt i Øst-Finnmark. De har kunnet kompensere mye av inntektstapene fra torsk, med produksjon av kongekrabbe selv om krabben på langt nær opplevde samme priser som året før. Helt øst i fylket klarte fiskeindustrien i tillegg til å hente seg kraftig inn på slutten av året. I løpet av årets siste måned ble det nemlig produsert det remmer og tøy kunne holde. Vi har aldri tidligere opplevd en bedre sesongavslutting enn i fjor, sier Aker Båtsfjord-sjef Per Gunnar Hansen. Han tror de vil få mange utfordringer i løpet av kommende år, men er likevel optimistisk. Tapte 140 mill. på torskefallet Vi bidrar til utvikling i nord! Aibel AS, med regionkontor i Hammerfest, er et av de største norske serviceselskap som prosjekterer, bygger, vedlikeholder og oppgraderer produksjonsanlegg for olje og gass. Med vår lange erfaring og høye kompetanse hjelper vi våre kunder til å oppnå økt olje- og gassproduksjon. Energy to perform 2009 hørtes verre ut enn det var. På de to viktigste fiskeslagene torsk og hyse, var inntektssvikten kun på 80 millioner kroner for finnmarksflåten. Foto: Lotte Ruge Finnmarksfiskerne tapte 134 millioner kroner på torsken som følge av markedssvikten i fjor. I tillegg måtte de svi av atskillig mer diesel enn året før. Kvantumsmessig økte nemlig fangstene med over sju tusen tonn i forhold til 2008-sesongen. Til sammen leverte finnmarksflåten tonn torsk til en verdi av 516 millioner kroner. Året før var tilsvarende tall tonn og 650 millioner kroner, ifølge tall fra Norges Råfisklag. Det betyr at gjennomsnittsprisene per kilo torsk falt fra 16,34 til 10,98. Det er en inntektsreduksjon på 50 prosent per kilo torsk. Året som er tilbakelagt ble likevel ikke noe kriseår for fiskerinæringen i Finnmark. De økte kvotene og gode fangstforhold på slutten av året, sørget for at fiskerne kom seg relativt greit ut av et presset år. Tar man for seg de to viktigste fiskeslagene for finnmarksfiskerne som er torsk og hyse, klarte de å begrense inntektstapene til drøye 80 millioner kroner. Sett i forhold til at markedene i hovedsak lå nede for telling som følge av uballansen på finansmarkedet, er dette kun en beskjeden reduksjon.

13 FINNMARK NÆRINGSLIV Fredag 29. januar Ann Kristin Kvalsvik beskriver 2009 som bedriftens annus horribilis. Hun har likevel valgt å bruke kriseåret til å investere i automatisk sorteringsanlegg for fisk. Foto: Helle Østvik Skadeskutt, men ikke flådd Ann Kristin Kvalsvik slikker sårene etter finanskrisen som sørget for selskapets verste sesong på over 90 år. Fiskekjøperen fra Akkarfjord utenfor Hammerfest, regner nemlig med at deres andel av finanskrisen beløper seg til et tap på en million kroner. Fiskebruket lå for langt vest til at de kunne kompensere torsketapene med krabbeproduksjon. Derfor sved selv ikke ressurskrisen på slutten av 1980-tallet, like hardt som fjoråret. lot seg gjøre skjermet da torskemarkedet lå på bunnen. Selv om vi kjørte en knallhard råstoffkontroll, valgte vi ikke å la våre egne fiskere bli stående uten leveranser men kjøpte selv om vi måtte gjøre det med tap. Vi ser på det som en investering for framtiden. Ann Kristin Kvalsvik har nemlig ingen planer om å trappe ned med det første. Hun investerte likegodt i nytt graderings- og pakkesystem på slutten av fjoråret. Tross milliontapet tror hun nemlig på jevn oppgang basert på selskapets over 90-årige historie. Næringen går i bølger og oppturen vil komme. Om bunnen for torskemarkedet er nådd, vil hunn ikke gi noen entydige spådommer om. Annet enn at de valgte å investere i utstyr for en halv millioner kroner i selskapets annus horribilis. Mens fiskekjøperne i Vest-Finnmark har fått merke trykket av finanskrisen, har kollegene i øst kommet seg greit ut av krisen. Kjell Olaf Larsen ved Båtsfjordbruket AS, regner med et pent overskudd. Først og fremst takker han en god sesongavslutning for det, samt at de kunne spe på med litt krabbeproduksjon selv om krabben ikke hadde samme betydning som året før. Helt klart var det høstseongen med fritt fiske som drog opp. For Båtsfjords del har vi ikke hatt større høstsesong på over 20 år, sier Larsen. Det sørget for at de kunne hente inn mye av sine tapte slag tidligere i sesongen. Unngikk vinteren Selv om en betydelig andel av egenkapitalen nå er spist opp, kan hun likevel trøste seg med at det kunne vært langt verre. I motsetning til fiskeribedrifter lengre sør, står finnmarkskjøperne ennå ikke på trappa til skifteretten. De holdt seg stort sett unna fjorårets vintersesong da fiskeprisene fortsatt lå skyhøyt over det markedet ville betale. Da vårtorskefisket startet var minsteprisene allerede så redusert at finnmarksbedriftene fikk noen lunde igjen det de hadde gitt for fisken. Da sto det langt verre til i Lofoten. Her ble hele lofotsesongen kjøpt inn før Norges Råfisklag satte ned minsteprisene. Da lofotfisken skulle ut på markedet var bunnen falt ut. Nylig har Nordlandsbanken anslått at hele ni av ti fiskebruk sannsynligvis ender i skifteretten i løpet av året. Rekruttere fra Europa? NAV EURES hjelper deg Mer informasjon på Skjermet sine egne Akkarfjords hjemmeflåte som består av fartøy, ble så langt det

14 14 Lørdag 30. januar 2010 FINNMARK NÆRINGSLIV Henter Norge nordover Jon Oldernes stikker snart knappenål nummer 78 i kartet. Byggevarekjeden konkurrentene blåste av for ti år siden, er blitt milliardbutikk. Fra Lindesnes i sør til den ytterste Finnmarkskyst har Byggtorget-logoen jevnelig poppet opp siden Da fikk gründeren fra Vadsø med seg 15 nordnorske byggevarebutikker til å danne en egen kjede for ikke å bli presset ut av de store. Siden har det ballet på seg. Målet er hundre Oldernes som har tittelen kjedeutvikler, har overlatt sjefsstolen til Ole-Magne Kleven, mens han selv stadig er på farten i jakten på ytterligere medlemmer. Ettersom vi snart har 78 butikker i Byggtorget, tør vi å si at målet er hundre og en utsalgsomsetning på to milliarder kroner, sier Oldernes. Så langt har kjedens samlede omsetning passert 1,2 milliarder kroner. Av det utfaktureres over 500 millioner kroner fra hovedkontoret i Vadsø. Sparer folk Ved hovedkontorets forholdsvis beskjedne lokaler i Vadsø, sørger 11 ansatte for at medlemsbedriftene drar nytte av kjedesamarbeidet. Det vi si at de får de beste tilbudene, rikelig med reklame og et prissettingssystem som sørger for at hver medlemsbedrift sparer minst ett halvt årsverk hver på prisjusteringsarbeid. Når det sier bipp i Tromsø, så registreres det her i Vadsø. Her har vi utarbeidet registreringssystem som sparer medlemmene for masse jobb. Det har vært med på å gjøre Byggtorget attraktiv for stadig flere byggevarebutikker, sier Oldernes. Vadsøtur Medlemsbedriftene som eier cirka 80 prosent av aksjene i kjeden, har ikke kommet av seg selv. Jon Oldernes har fartet land og strand rundt i jakten på nye medlemmer og har hele tiden nye navn på blokka. For noen sitter det langt inne å bytte samarbeidspartnere. Den mest gjenstridige brukte Oldernes hele sju år på å overbevise at Byggtorget var best. Alle hentes nordover til Vadsø. Det samme gjelder alle byggevareleverandører som de kjøper varene hos. Det er viktig å skape relasjoner. Vi tar våre samarbeidspartnere hit til Vadsø, hvor vi forteller dem om byens historie, om oss selv og våre mål slik at vi kan bli ordentlig kjent, framholder Oldernes. Byggtorget er derfor en av de store rekruttererne av overnattingsgjester til Vadsø. Vi bruker mye tid på å gi våre kontakter en skikkelig finnmarksopplevelse. Det tror jeg vi får mye igjen for, sier Oldenes. Bransjekunnskap Når gründeren selv forteller om oppbyggingen av selskapet, er det bare så vidt at sjefen Ole-Magne Kleven slipper til ordet. Kleven har imidlertid oppgaven med å holde orden i sakene og sørge for at de hele tiden er oppdatert med utviklingen innenfor byggebransjen. Det er nemlig en beintøff bransje, der de fleste andre kjedene Hammerfest! Vertskommunen for Snøhvit LNG, en kommune i vekst. Se hva som skjer på: Jon Oldernes (til venstre) vil i løpet av våren kunne prikke inn medlem nummer 78 i Byggtorget. Det betyr at daglig leder Ole-Magne Kleven kan notere ytterligere vekst. Foto: består av internasjonale konsern. Bransjekunnskap er avgjørende for å kunne yte et godt tilbud. Kongensgate 1-3 NO-9915 Kirkenes Tlf: Fax: Vi bruker store ressurser på å følge trendene, sier Kleven. Samtidig jobber selskapet stadig...til våre trivelige hoteller i Kirkenes. Kontakt oss for tilbud, vi skreddersyr etter dine ønsker. Pasvikveien 63 NO-9915 Kirkenes Tlf: Fax: med nye tjenester som sørger for at medlemsbedriftene kan framstå som komplette byggevareleverandører. Blant annet har de en egen avdeling for nøkkelferdige hus, BT-bygg. Det er viktig at vi kan hevde oss i konkurransen med andre. Det har vi klart gjennom arbeidet som er gjort, sier Kleven. En vesentlig del av suksessen tillegger han at Jon Oldernes hele tiden har vært tro mot konseptet som ble spikret da Byggtorget ble etablert i Høyest ledighet i Finnmark Finnmark hadde høyest andel arbeidsledige ved utgangen av januar. Totalt 4,2 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt ledige ved utgangen av måneden. Oslo har nest høyest ledighet i landet, med 4,1 prosent, mens gjennomsnittet for hele landet er 3,3 prosent. Ledigheten økte med 700 personer i januar. Dette innebærer at personer er registrert som helt ledige hos Nav. (ANB-NTB)

15 FINNMARK NÆRINGSLIV Lørdag 30. januar Utfordres av trollet marked Mange eksperter har dømt oppdrettstorsken til døden. Arnkjell Bøgeberg i Troll Fish AS gir likevel ikke opp kampen uten sverdslag. Finnmarks eneste torskeoppdretter som holder til i Trollbukt i Laksefjord, har siden 2006 brukt nærmere 20 millioner kroner i forsøket på å skape en levedyktig næring. Lave odds Nå har han alle odds mot seg etter at torskemarkedet klappet sammen for et drøyt år siden. For å få regnestykket til å gå i hop trenger han rundt 35 kroner kiloen for å berge investeringene. Det siste året har markedet ikke vært villig til å gi mer en kroner. Bøgeberg tror likevel han har en ørliten sjanse til å klare seg. Selskapet ble nemlig ikke grepet av elefantsyken da investormiljøene kastet penger inn i næringen og beordret oppdretterne til å sette ut mest mulig torsk i sjøen. Nå har han kun torsk svømmende i mærene. Nye bein Vi hadde selvfølgelig planer om stor virksomhet også vi, sier Bøgeberg. Men i motsetning til andre torskeoppdrettere så han for seg en Arnkjell Bøgeberg har ikke tenkt å legge seg ned å dø, selv om bunnen har falt ut av torskemarkedet. vekst over lang tid. Det er han i dag sjeleglad for. Selv om prisene akkurat nå ikke dekker kostnadene, tror jeg likevel vi vil komme til et punkt der vi får ballanse. Men han understreker at det ligger mye forsknings og utviklingsarbeid i virksomheten, og de jobber med prosjekter som sannsynligvis vil være med på å revolusjonere torskeoppdrettsvirksomheten i framtiden. Dette er arbeid de i all hovedsak må dekke av egen konto. I mellomtiden får vi forsøke å utvikle en rimeligere oppdrettsform, kombinert med andre bein å stå på, sier Bøgeberg. Han har blant annet en avtale med Aker Nordkyn om kongekrabbe-samarbeid, samt at han vurderer å få på plass oppfôring av torsk som kan benyttes av industrien i de torskefattige periodene av året.

16 16 Lørdag 30. januar 2010 FINNMARK NÆRINGSLIV og få 1000 kroner Hver måned honorerer vi det beste tipset med 1000 kroner. Flax-lodd til alle tips som bidrar til sak i avisa. Slik tipser du oss: Ring oss på tlf Bruk e-post: SMS/MMS: Send til 2097 med kodeord dftips din hverdag hver dag

Vi spiste for mer enn 2,2 milliarder

Vi spiste for mer enn 2,2 milliarder Boblen som ikke sprekker Et magasin fra Finnmarken og Finnmark Dagblad Lørdag 29. januar 2011 Vi spiste for mer enn 2,2 milliarder Rema 1000-kjøpmann Torbjørn Sevaldsen, kan smile hele veien til banken.

Detaljer

Butikkdrømmen ble gjeldsmareritt

Butikkdrømmen ble gjeldsmareritt Etterlyser mer guts Et magasin fra Finnmarken og Finnmark Dagblad Fredag 30. april 2010 Side 10 Butikkdrømmen ble gjeldsmareritt FOTO: ØYSTEIN INGILÆ Du leker ikke butikk. Det har Linda Persen (35) smertelig

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Magasin fra n orges r åfisklag

Magasin fra n orges r åfisklag nr 1 2010 Magasin fra n orges r åfisklag Sol, fisk og en slags lofotstemning bildeglimt fra Lofoten Selv om skreien fortsatt synes å foretrekke Røst som yngleplass, så er det fortsatt liv og levned i det

Detaljer

Egne prognoser for nordnorsk økonomi

Egne prognoser for nordnorsk økonomi KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE Nyhet VÅR 2013 Egne prognoser for nordnorsk økonomi - Full fart på investeringene - Skrikende mangel på fagarbeidere ARENA Bo i nord 1 3 FORORD Oppdrag Nord-Norge 4 MAKROØKONOMI

Detaljer

Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord. Lokkes av oljen

Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord. Lokkes av oljen Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord Lokkes av oljen Jeg vil ut på plattform. Mariell Karlsen (16) fra Røst er fast bestemt på at det er oljebransjen som gjelder for henne. Hun får stadig følge

Detaljer

Mener russerne. ble tipset. side 6. side 10 og 11. side 22 og 23. side 26 og 27. side 2 og 3

Mener russerne. ble tipset. side 6. side 10 og 11. side 22 og 23. side 26 og 27. side 2 og 3 Delikatesser som går unna Helgelandsbedriften Vega Delikatesser går så det suser, selv om de papdoksalt nok må hente fiskeråvarer fra andre steder. September 2013 Uke 38 Nr. 37, 3. årgang www.kystogfjord.no

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007 Anette fronter Nordkapp, side 25 NæringsRapport NR. 3-2007 Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore AS er nå russere, og i løpet av fjoråret femdoblet selskapet omsetningen sin.

Detaljer

MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG

MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG NR 2 2009 Hasvik sier ja til Goliat, men Selv om løpet er kjørt når det gjelder ilandføring, sier vi ja til Goliat-utbyggingen. Men det er på en krystallklar betingelse, oljevernutstyret

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 4-2009

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 4-2009 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 4-2009 2 3 På norsktoppen Om en knapp ukes tid snur sola. Dermed går vi lyse tider i møte igjen. Selv om 2009 globalt sett har vært

Detaljer

DYR FUNIKS - GOD BUSINESS SIDE 32. ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2004

DYR FUNIKS - GOD BUSINESS SIDE 32. ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2004 DYR FUNIKS - GOD BUSINESS SIDE 32 Johnny Bårdsen, Finnsnes. ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2004 Aspmyra Stadion AS: Tapte 2 mill. Oljeskatten må ned RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på valutalån Foto:

Detaljer

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet Nr. 3 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen Pengemaskinen Melkøya: Kan brødfø Finnmark Med dagens priser på LNG og den siste tidens oppetid kan Melkøya gi

Detaljer

Rekordfangst. Vestisen. Vidda full av høyballer. dobbel karpe diem! TANNLEGEVAKT - HELG OG KVELD - 13. - 16. juni 2013 på Coop-banen i Bossekop, Alta

Rekordfangst. Vestisen. Vidda full av høyballer. dobbel karpe diem! TANNLEGEVAKT - HELG OG KVELD - 13. - 16. juni 2013 på Coop-banen i Bossekop, Alta FREDAG 24. mai 2013 Nr. 115. Årgang 45. Løssalg kr 25, EU-kontroll, Toyota: 400 00 Timebestilling: Thor Morten, tlf. 78 44 56 15 Betongveien, 9515 Alta KVALITET HELE VEIEN Rekordfangst i Vestisen Selfangstskuta

Detaljer

Nyskaping i nord ARENA. fokus VÅR 2014. - Størst vekst i Nord-Norge - Fersk torsk hele året - Smarte løsninger påkrevd - Fra forskning til forretning

Nyskaping i nord ARENA. fokus VÅR 2014. - Størst vekst i Nord-Norge - Fersk torsk hele året - Smarte løsninger påkrevd - Fra forskning til forretning KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Nyskaping i nord - Størst vekst i Nord-Norge - Fersk torsk hele året - Smarte løsninger påkrevd - Fra forskning til forretning VÅR 2014 ARENA God ledelse for fremtiden

Detaljer

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Bjørne Grimsrud Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Fafo 2004 ISBN 82-7422-463-9 ISSN 0801-6143 Omslag: Agneta Kolstad Trykk: Allkopi AS 2 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 2 Oversikt

Detaljer

NæringsRapport. Knutepunktet i nord! www.tromso.havn.no. Fra fiskejuks til juksafisker

NæringsRapport. Knutepunktet i nord! www.tromso.havn.no. Fra fiskejuks til juksafisker Fra fiskejuks til juksafisker Side 14/15 NæringsRapport NR. 2-2008 Tor Lægreids store kupp Tor Læg - reid gliste stort i avisene da han i fjor høst hadde solgt N o r s k Privat øko - nomi ASA til Glitnir,

Detaljer

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Fra og med 1. januar 2013 innehar Jan-Frode Janson den mektigste rollen i nordnorsk næringsliv, som ny

Detaljer

Fiskerihovedstaden. Fiskerihovedstade. Båtsfjord. Båtsfjord er best. Ingen 7. far i huset. Eneste i landsdelen. Ønsker å videreføre

Fiskerihovedstaden. Fiskerihovedstade. Båtsfjord. Båtsfjord er best. Ingen 7. far i huset. Eneste i landsdelen. Ønsker å videreføre Fiskerihovedstade BÅTSFJORD FREDAG 26. NOVEMBER 2010 Fiskerihovedstaden Båtsfjord Vi er gått inn i årets mørkeste periode, men i Båtsfjord kommune er det stadig flere næringslivsledere og gründere som

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig

avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2009 avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig Samtidig med at drivstoffavgiften har fått realisert store utbyggingsprosjekt, har den fått over halvparten av næringslivet

Detaljer

Fiskerihovedstaden Båtsfjord

Fiskerihovedstaden Båtsfjord Fiskerihovedstaden Båtsfjord På 1990-tallet opplevde kyst-finnmark en storstilt omstilling. Også landets største fiskerikommune, Båtsfjord opplevde vanskelighetene som resulterte i industrinedleggelse

Detaljer

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet?

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet? HØST 2013 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Investeringer i nord ARENA INTERNETT konkurrent eller mulighet? 3 FORORD 4 MAKROØKONOMI Skjermet for uvær 8 INDUSTRI Suksess med skreddersøm 12 ARBEIDSMARKED

Detaljer

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5 Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2001 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport: Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri OVDS«skjulte tapsbombe Av en omsetning

Detaljer

Klar for ny messe. Juni 2014 Uke 23 - Magasin fra Kyst og Fjord

Klar for ny messe. Juni 2014 Uke 23 - Magasin fra Kyst og Fjord Juni 2014 Uke 23 - Magasin fra Kyst og Fjord Klar for ny messe 14. mai kan Anita Svendsen (t.v.), Rina Lund, Tone Andersen, Elisabeth Nylund og May Bente Eriksen ønske velkommen til årets båtsfjordmesse.

Detaljer

Petroleumsindustrien vokser i nord Vår oppgave er å få næringslivet til å vokse med

Petroleumsindustrien vokser i nord Vår oppgave er å få næringslivet til å vokse med Petroleumsindustrien vokser i nord Vår oppgave er å få næringslivet til å vokse med NæringsRapport NR. 1-2008 Russlandsfarerne Eiendomsutvikler Jon Martin Berg - lund fra Bodø er en av stadig flere nordnorske

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer