LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat"

Transkript

1 Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: LCC Forum - Livsløpsplanlegging og LCC erfaringer og overblikk - Hvordan bygge LCC-kompetanse i organisasjonen? - Kostnadsdekkende husleie råd og erfaringer - Rive eller ikke rive hjelp!? - LCC som en del av kravspek og blant tildelingskriterier - Nye verktøy: standard, film og kursmateriell! (under arbeid!) Medlemmer: Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum Sekretariat

2 Fra investeringskostnader til LCC. Velkommen til LCC Forum! Behovet for å få økt forståelse for livsløpsplanlegging og totaløkonomi i et livsløpsperspektiv blant beslutningstakere hos byggherrer, rådgivere og leverandører er påpekt gjennom mange år. Spørsmål som vi med LCC Forum ønsker å bidra til bedre svar på er: Hvilket ambisjonsnivå skal vi velge i byggeprosjektene? Hvordan vurdere alternative valg av konsept og løsninger ut fra en livsløpsvurdering? Hvordan slår forventede fremtidige kostnader knyttet til forhold som UU, klimaendringer/miljø og energi ut på de valgene vi tar i byggeprosjektet? Hvordan kommuniserer vi konsekvenser av valg og krav til beslutningstakerne? I tråd med regelverk men en dårlig løsning.. Det inngås en rekke offentlige anskaffelser i tråd med regelverket men det viser seg samtidig at disse gir en dårlig løsning. Dette kan skyldes et for snevert fokus på «økonomisk mest fordelaktige tilbud» ved innkjøp. Selv om det foreligger et krav om å ta hensyn til livssykluskostnader, LCC (i 6 i Lov om offentlige anskaffelser, LOA) blir dette sjelden vektlagt i anbudsprosessen eller brukt ved valg av løsningskonsept i tidligfasen. Dette kan skyldes manglende opplæring av bestillere, hos offentlig revisjon og blant beslutningstakere som rådmenn og politikere. På mange måter vil en unnlatelse å tenke livsløpsplanlegging representere en potensiell sløsing med samfunnets ressurser. De siste årenes utvikling og anvendelse av IKT og digitale bygningsinformasjonsmodeller (åpenbim) gir nå helt andre muligheter til å foreta mer informerte og kloke valg med tanke på å utvikle optimale løsninger. Det er bl.a. mulig å simulere ulike driftsscenarier og utnytte erfaringer fra driftsfasen i mye større grad ved planlegging av nye prosjekter. For å få mer kvalitet igjen for pengene når det offentlige bygger og forvalter, er det viktig at bestillere har tilgang til den nyeste viten om beste praksis. LCC Forum består nå av 23 medlemsorganisasjoner (se forside). Sammen utgjør denne gruppen starten på en nasjonal dugnad med bred deltakelse både fra byggeier-/bestillersiden og prosjekterings-/entreprenørsiden. Flere deltakere er ønsket for å få enda større trykk på utvikling av beste praksis, metoder, standarder og (IKT-)verktøy. Målsetting med LCC Forum er å danne et nav for LCC, dvs et aktivt forum som skal sette LCC i praksis på dagsorden gjennom å: øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger bidra til utvikling av innhold i begrepet Livsløpsplanlegging sørge for en bedre erfaringsdeling mellom forvaltersiden og byggherresiden ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc Medlemmene stiller seg bak dette initiativet og alle aktørene innen BAE-sektoren inviteres nå til å være med. Forumet har egne nettsider der medlemmer inviteres med til å bidra med materiale og legge ut informasjon om aktiviteter osv. Etter seminaret og befaringen gjennomfører vi årsmøte i forumet. Last ned forumets årsmelding Det skal velges et styre, og vi ber om forslag til kandidater! Målgruppe for seminaret er: Byggherrer, både offentlig innen stat, fylker, helseregioner og kommuner samt private Organisasjoner innen BAE-næringen, dvs BNL, RIF, Arkitektbedriftene, NBEF etc Andre (rådgivere, arkitekter, entreprenører, leverandører etc.) Deg som innser at LCC-beregninger gir et bedre beslutningsgrunnlag for å ivareta investeringer i bygg og eiendom!

3 Program for LCC Forum 15.05: Tjuvholmen Sjømagasin, Tjuvholmen Allé 14, Oslo Møteleder: Eystein C. Husebye, daglig leder NBEF, sekretær LCC Forum Get together, lunsj og registrering Velkommen, innledning og status Velkommen til LCC Forum! Eystein C. Husebye, daglig leder, Norges bygg- og eiendomsforening NBEF Livsløpsplanlegging og LCC erfaringer og overblikk Svein Bjørberg, FoU-sjef/Professor II, Multiconsult / NTNU Livsløpslønnsomhet og LCC-perspektiv i eiendomsutvikling - LCC-analyser laget for Fornebu Senter (BREEAM Outstanding/energiklasse A) Veronica Yverås, miljøsjef, KLP Eiendom AS Pause Utfordringer og praktiske cases LCC som en del av kravspek og blant tildelingskriterier hvor er vi? - Hvordan står det til med kompetanse hos og deltakelse fra bestilleren? Svein Bjørberg, FoU-sjef/Professor II, Multiconsult / NTNU år med husleieordningen i Statsbygg - Hva er «Statens husleieordning?» Hvordan beregner Statsbygg husleien? - Kan LCC fortelle oss hva valgene vil koste? «Design to cost» Hva får vi for husleien? Torgeir Thorsnes, avd.dir., Statsbygg Rive eller ikke rive? - Hvordan bruke LCC-metodikk for rett beslutning? Innlegg fra en av de hjelpesløse Ellen Bodsberg, byggingeniør, Bergen kommune, Etat for eiendom Pause/benstrekk Hvordan bygge LCC-kompetanse i organisasjonen? - Forslag til planer og tiltak for organisasjoner som har hatt lite fokus på LCC Atle Sverre Hansen, seniorrådgiver, Undervisningsbygg Oslo KF Verktøy og hjelpemidler Revidert NS 3454 Livsløpskostnader - endelig er den her! - Hva er nytt, hvordan skal vi bruke den? Thomas Førland, komiteleder Standard Norge, Norconsult AS Film, kompetansepakke og kursmateriell - Lasering av ny film «Else C» for økt bevvisthet om LCC - Ny versjon av tidliglcc hva er nytt, og bedre??) Viel Sørensen, seniorrådgiver, DIFI Avslutning i Sjømagasinet, vi skal på befaring på Tjuvholmen! Befaring Tjuvholmen, Icon Complex Hossam Gadalla, Nordic Architects (ex NSW) Årsmøte LCC Forum, Olivia, Sala Privata, Stranden Middag på Olivia, Sala Privata, Aker Brygge, Stranden 3 der det blir servert god italiensk mat!

4 Deltakerliste LCC Forum seminar, befaring, årsmøte og middag Seminar nummer , Tjuvholmen Sjømagasin, Oslo Navn Bedrift Poststed Bakke Elisabeth Boligbygg Oslo KF Oslo Bjørberg Svein Multiconsult AS Oslo Bockelie Arve Tjøme kommune Tjøme Bodsberg Ellen Bergen kommune Etat for Eiendom Bergen Bromander Christian Østfold fylkeskommune Sarpsborg Dyrkolbotn Ørjan Hjellnes Consult AS Oslo Eliassen Atle Forsvarsbygg Oslo Eriksen Tor Inge AS Bygganalyse Oslo Fines Ida Hent AS Tiller Førland Thomas Norconsult AS Sandvika Gjessingen Kenneth Hent AS Tiller Hagen Tor O. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Oslo Hammer Erik A. Grønn Byggallianse Oslo Hansen Atle Sverre Undervisningsbygg Oslo KF Oslo Hansen Tor Ivar Hent AS Oslo Heier Elisabeth Rambøll Norge AS Oslo Husebye Eystein C. Norges Bygg- og Eiendomsforening Lysaker Jenssen Tommy NCC Construction AS Harstad Kampenes Vigdis By Statsbygg Oslo Koht Aud Undervisningsbygg Oslo KF Oslo Kristensen Jens Birger Rambøll Norge AS Kristiansand S Lekven Eirik Bergen kommune Etat for Eiendom Bergen Liljedal Sverre Boligbygg Oslo KF Oslo Listerud Christian André Multiconsult AS Oslo Mathisen Ingvild Gisken Standard Norge Lysaker Matsen Thorbjørn AS Bygganalyse Oslo Michalsen Roy Schneider Electric Buildings Norway AS Stavanger Målsnes Geir Odd Link Arkitektur AS Lysaker Nagy Morten Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Oslo Nguyen Thu N. Statsbygg Oslo Opperud Kristin DNB Næringseiendom AS Oslo Rist Tobin Norconsult AS Trondheim Rogstad Randi Merethe Statsbygg Oslo Rohn Helge Reinertsen AS Oslo Roland Stine Wadstensvik Forsvarsbygg Oslo Sjøtveit Brynjulv Statsbygg Oslo Smelhus Roar Hjellnes Consult AS Oslo Stangnæss Finn Schneider Electric Buildings Norway AS Lørenskog Storeheier Kai J Østfold fylkeskommune Sarpsborg Sætrang Grete Haugan Undervisningsbygg Oslo KF Oslo Side 1

5 Deltakerliste Navn Bedrift Poststed Sørensen Viel Direktoratet for Forvaltning og Ikt Oslo Tenold Jan-Petter Tjuvholmen Drift AS Oslo Thorsnes Torgeir Statsbygg Oslo Torkildsen Silje Wyller Opak AS Oslo Veen Åsta Vaaland Smi Energi&miljø Stavanger Warp Hilde Rambøll Norge AS Oslo Yverås Veronica KLP Eiendom AS Oslo Øiseth Håkon Tjuvholmen Drift AS Oslo Aardal Ling Statsbygg Oslo Antall forelesere: 10 Antall deltakere: 39 Totalt: Side 2

6 Til Medlemmene i LCC Forum Lysaker, 15. mai 2013 Innkalling til årsmøte i LCC Forum Det vises til tidligere utsendte program og utsendelse av sakspapirer på epost. I henhold til vedtektenes 8 innkalles det herved til årsmøte. Tirsdag 15. mai 2013 kl , Olivia, Sala Privata, Aker Brygge Stranden 3, Oslo Dagsorden: 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen, pluss tellekorps 4. Gjennomgang og godkjenning av forslag til vedtekter Styrets forslag til vedtekter følger vedlagt 5. Årsberetning og regnskap for 2012 Styrets forslag til årsberetning følger vedlagt 6. Fastsettelse av kontingent for 2013 Styrets forslag til gjengitt på eget ark 7. Budsjett for 2013 Budsjettforslag følger vedlagt 8. Valg Forslag til kandidater er gjengitt på eget ark 9. Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag p.t. For styret i LCC Forum Eystein C. Husebye, sekretær

7 Sak 6: Fastsettelse av kontingent for LCC Forum 2013 Interimsstyret har diskutert denne saken. For 2012 ble det utfakturert NOK pr medlem, og dette var også det nivået som vår samling i 2010 anbefalte som kontingentnivå. Det er i budsjettet lagt opp til følgende poster for inntekter: des.12 nye 2013 Medl.pris Budsjett inntekt Medlemmer totalt LCC LCC Inntekt seminar LCC Forum Forslag til vedtak: Kontingent LCC Forum for 2013 fastsettes til NOK for LCC1 (hovedmedlem, bedrift), og NOK for støttemedlem (privat, enkeltmannsforetak) Sak 8: Valg Vi er på jakt etter styrekandidater til LCC Forum. Følgende kandidater er på valg: Rolle Navn Firma Gjenvalg? Valgt for 1 Styremedlem Frode Eek Holte AS år?? Styremedlem Steen Sunesen buildingsmart Norge Valgt for 1 år JA Styremedlem Thomas Førland Norconsult AS Valgt for 1 år?? Varamedlem Vigdis By Kampenes Statsbygg Valgt for 1 år Ny kandidat: Randi Merethe Rogstad, Statsbygg Varamedlem Sigmund Stikbakke Helse Sør-Øst HF Valgt for 1 år??

8 Vedtekter for LCC Forum forslag for årsmøtet 15. mai 2012 (utkast pr ) 1 NAVN Nettverkets navn er LCC Forum. 2 FORMÅL LCC Forum skal være en nasjonal dugnad med bred deltakelse både fra byggeier-/bestillersiden og rådgiver-/entreprenørsiden. Fokus på økt bestillerkompetanse skal være et svært viktig mål med arbeidet i forumet, dette for å kunne sørge for at bruk av LCC i forbindelse med beslutninger og tildelingskriterier foretas på en faglig forsvarlig måte og i tråd med Lov om offentlige anskaffelser (LOA). Med økt profesjonalisering av kontraherings- og bestillersiden er det vår oppfatning at behovet for kunnskapene om LCC vil øke. Dermed også etterspørselen etter fornuftige og brukervennlige verktøy for å ivareta LCC i praksis. Målet med LCC Forum er å danne et nettverk for LCC gjennom å: øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger bidra til utvikling av innhold i begrepet Livsløpsplanlegging sørge for en bedre erfaringsdeling mellom forvaltersiden og byggherresiden internt i eiendomsorganisasjoner ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc etablere en komité i Standard Norge som følger opp ISOs standarder på LCC og som kan utvikle norske standarder på området 3 ORGANISASJON LCC Forums høyeste myndighet er årsmøtet. Nettverket ledes av et styre, jfr. 10. Valg av sekretariat foretas av årsmøtet. 4 MEDLEMSKAP Medlemmer kan være: 1. Offentlige og private byggherrer, -eiere og tiltakshavere 2. Rådgivere, konsulenter, arkitekter, entreprenører og leverandører innen BAEsektoren 3 Personer og virksomheter innen offentlig og privat sektor som har ansvar og/eller interesse for å ivareta LCC-hensyn i forbindelse med prosjekter innen BAE-sektoren 4. Personer aktive med kunnskapsutvikling og kompetansespredning innen Forsknings, utviklings- og innovasjonssektoren (FUI). 5 OPPTAK AV MEDLEMMER Innmelding i LCC Forum sendes sekretariatet. 6 UTMELDING Ønsker et medlem å tre ut av nettverket, må skriftlig melding sendes til sekretariatet innen utgangen av et regnskapsår. Medlemskap opphører automatisk ved utløpet av det år vedkommende medlem har unnlatt å betale en forfalt årskontingent. 7 ÅRSKONTINGENT Hvert medlem betaler en årskontingent til nettverket. Årskontingenten for kommende år fastsettes av årsmøtet. 8 ÅRSMØTET Årsmøtet innkalles av styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. mars - 1. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet. På årsmøtet behandles: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer 4. Årsberetning. 5. Regnskap. 6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år. 7. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 8. Valg av dato for neste årsmøte. 9. Andre saker som er nevnt i innkallelsen. Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning. For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og

9 Vedtekter for LCC Forum forslag for årsmøtet 15. mai 2012 (utkast pr ) møteleder. 9 STEMMERETT Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret. 10 STYRET Nettverkets styre skal bestå av minst 5 og maksimalt 10 medlemmer, inklusive 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, konf. 4. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet. Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år. 50 % av styremedlemmene velges hvert annet år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for 1 år. Blant styrets medlemmer velger styret nestleder. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte. nettverket rår over. 14 VEDTEKTSENDRINGER Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Styret kan likevel alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 15 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70% av medlemmene skriftlig forlanger dette. Styrets oppgaver er å lede nettverket etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere nettverkets politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp gjennom sekretariatet. 11 ARBEIDSGRUPPER OG KOMITEER Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem. Særlige komiteer/utvalg/ grupper kan etableres av styret etter eget initiativ. 12 HEDERSPRISER Nettverket kan utdele hederspriser. Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte. 13 NETTVERKETS OPPLØSNING Spørsmål om eventuell oppløsning av nettverket behandles etter reglene for vedtektsendringer, men med skriftlig avstemming. I tilfelle av oppløsning avgjør Årsmøte anvendelsen av eventuelle midler som

10 Forslag til årsberetning LCC Forum Forslag til årsberetning LCC Forum Hvem er LCC Forum? LCC Forum ble etablert sommeren 2011, og består pr av 23 medlemsorganisasjoner. Dette er en økning på 10 medlemmer på ett år. Her er listen (inkl kontaktperson); Arkitektbedriftene Trond Kanstad og Egil Skavang Bergen kommune, etat for eiendom Ellen Bodsberg buildingsmart Norge Steen Sunesen DIFI Viel Sørensen DiBK Fredrik Horjen Forsvarsbygg Atle Eliassen Grønn Byggallianse Erik Hammer Helse Sør-Øst HF Sigmund Stikbakke Hent AS Kenneth Gjessingen Hjellnes Consult AS Ørjan Dyrkolbotn Holte AS Frode Eek Multiconsult AS Christian Listerud og Svein Bjørberg Norconsult AS Thomas Førland Norges bygg- og eiendomsforening Eystein C. Husebye (sekretariat) Oppland Fylkeskommune Sigurd Haaland PRO Integrated Management AS Brynjulf Skjulsvik Rambøll Norge AS Håkon Kvåle Gissinger Reinertsen AS Helge Rohn Standard Norge Ingvild Gisken Mathisen Statsbygg Torgeir Thorsnes og Randi Merethe Rogstad Sweco Norge AS Roar Otto Andersen Undervisningsbygg Oslo KF Atle Sverre Hansen Universitetet for miljø og biovitenskap Johs. H. Røinås 1.1. Formål og strategi LCC Forum skal være en nasjonal dugnad med bred deltakelse både fra byggeier-/bestiller-siden og rådgiver-/entreprenørsiden. Fokus på økt bestillerkompetanse skal være et svært viktig mål med arbeidet i forumet, dette for å kunne sørge for at bruk av LCC i forbindelse med beslutninger og tildelingskriterier foretas på en faglig forsvarlig måte og i tråd med Lov om offentlige anskaffelser (LOA). Med økt profesjonalisering av kontraherings- og bestillersiden er det vår oppfatning at behovet for kunnskapene om LCC vil øke. Dermed også etterspørselen etter fornuftige og brukervennlige verktøy for å ivareta LCC i praksis. Målet med LCC Forum er å danne et nettverk for LCC gjennom å: øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger bidra til utvikling av innhold i begrepet Livsløpsplanlegging sørge for en bedre erfaringsdeling mellom forvaltersiden og byggherresiden internt i eiendomsorganisasjoner ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter

11 Forslag til årsberetning LCC Forum tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc etablere en komité i Standard Norge som følger opp ISOs standarder på LCC (ISO/TC 59/SC 14 Design Life) og som kan utvikle norske standarder på området 1.2. Styre På årsmøtet i LCC Forum ble følgende personer valgt som styrerepresentanter: Verv Navn Firma Periode Leder Torgeir Thorsnes Statsbygg Valgt for 1 år Merk nad Styremedlem Atle Eliassen Forsvarsbygg Valgt for 2 år Styremedlem Atle Sverre Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Valgt for 2 år Styremedlem Viel Sørensen Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Valgt for 2 år Styremedlem Christian Listerud Multiconsult Valgt for 2 år Styremedlem Frode Eek Holte AS Valgt for 1 år * Styremedlem Steen Sunesen buildingsmart Norge Valgt for 1 år * Styremedlem Thomas Førland Norconsult AS Valgt for 1 år * Varamedlem Vigdis By Kampenes Statsbygg Valgt for 1 år Varamedlem Sigmund Stikbakke Helse Sør-Øst HF Valgt for 1 år * grunnet behovet for at 50% av representantene skal være på valg for å sikre nyrekruttering og kontinuitet er enkelte av medlemmene satt på en ettårig mandatperiode Sekretariat Norges bygg- og eiendomsforening NBEF er valgt til sekretariat for LCC Forum. Valg av sekretariat foretas i følge forslaget til vedtekter av årsmøtet. Daglig leder Eystein C. Husebye har fungert som forumets sekretær i perioden. 2. Styrets virksomhet Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 6 møter i styret. 4 av disse har vært arrangert hos Statsbygg, ett av møtene har vært avholdt hos Multiconsult og ett på nettet (gotomeeting). Arbeidet har vært preget av dugnadsånd. Etter møtene har NBEF utarbeidet møtereferater. Saker det har vært fokus på; - Etablering av avtale om kjøp av sekretariatstjenester mellom LCC Forum og NBEF - Gjennomføring av spørreundersøkelsen «LCC og livsløpsplanlegging», om kompetansebehovet i LCC, samt utarbeidelse av pressemelding - Stortingsmelding 28 ( ) om bygningspolitikk og LCC, innspill til høringsuttalelse fra NBEF - Orientering om LCC-perspektiv og satsning vs DiBKs FoU program Bygg21 - Oppfølging av kompetansestrategi for LCC Forum, utarbeidelse av spesifikasjoner for prosjekter, herunder o Etablering av referansegruppe for DIFI filmprosjekt

12 Forslag til årsberetning LCC Forum o Etablering av referansegruppe for DIFI kompetansemodul 1 prosjekt - Gjennomføring av høringsmøte vedr revisjon av NS 3454, og utarbeidelse av høringsuttalelse sammen med NBEF - Planlegging av seminar om LCC og livsløpsplanlegging under FDV-dagene på Lillestrøm (avlyst) - «BIM anyone? Hvordan får vi digitalisert LCC analyser?». Hvilke muligheter finnes skisse til prosjekt diskutert med buildingsmart Norge - Håndbok i årskostnader (bok 2 og 3) scannet og lagt ut på - Oppfølging av innsendt søknad om støtte til LCC-prosjekt i Husbanken - Kvalitetssikring av oppdatert versjon av tidliglcc i regi av DIFI - Planlegging og forberedelse av årsmøtet i LCC Forum Arbeidet til nå har vært preget av oppstart av forumet, avklaring av mål og igangsetting av noen konkrete prosjekter. Prioritering av oppgaver blir viktig framover i en spennende bransje som forvalter store verdier i et livsløpsperspektiv. 3. Aktiviteter og nettverksarbeid I tillegg til kontakt og diskusjoner på styrets møter har forumet arrangert frokostseminaret «Livsløpsplanlegging og LCC - status, verktøy og beste praksis» i Oslo , som trakk mer enn 100 deltakere. LCC Forum og temaet er også presentert på ytterligere arrangementer i regi av NBEF, og vår liste med tidligere LCC-deltakere og -interesserte teller nå mer enn 500 personer. Tilbakemeldingene har vært positive og mange venter nok nå på mer temabaserte samlinger og workshoppregede aktiviteter. Flere av medlemmene i Forumet bedriver selv opplæring i LCC i egen regi og p.t. er det registrert ca 800 brukere av verktøyet 4. Økonomi NBEF har på vegne av forumet krevet inn kontingent for de 16 medlemmer som var med i 2012 med NOK pr medlem. NBEF har ikke fakturert sin deltakelse i Forumet. Alle sekretariatstjenester er utført av NBEF og disse er belastet i henhold til avtalen mellom NBEF og LCC Forum. Aktivitetsnivået og kostnadene ble noe lavere enn budsjettert, da flere av de planlagte prosjektene ble overtatt av DIFI og dermed ikke belastet LCC Forum. Regnskapet for 2012 (neste side) viser et overskudd på NOK ,- som foreslås disponert til inngående saldo (egenkapital) for neste regnskapsperiode. Styret mener at forutsetningene for videre drift er til stede og anbefaler årsmøtet 2013 å vedta regnskap for LCC Forum 2012 (neste side). Oslo, 7. mai 2013 Torgeir Thorsnes Styreleder Eystein C. Husebye Sekretær

13 LCC Forum Regnskap 2012 INNTEKTER Regnskap Budsjett Rest Medlemskontingent Netto kursomsetn Renteinntekter Støtte og prosjektbidrag SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap, revisjon Kontorhold, porto, telefon Trykking/kopiering Styrets utgifter Web og medlemsinfo Kontingenter i andre foreninger Komiteer, prosjekt Diverse, inkl abonnement Avskrevet kontingent Årsmøte SUM UTGIFTER RESULTAT

14 LCC Forum Forslag til budsjett 2013 INNTEKTER Budsjett Regnskap Medlemskontingent Netto kursomsetn Renteinntekter 0 0 Støtte og prosjektbidrag SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap, revisjon Kontorhold, porto, telefon Trykking/kopiering Styrets utgifter Web og medlemsinfo Kontingenter i andre foreninger 0 0 Komiteer, prosjekt Diverse, inkl abonnement Avskrevet kontingent 0 0 Årsmøte SUM UTGIFTER RESULTAT LCC Forum har også et tilsagn om støtte på NOK fra Husbanken

15

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Målsetting med LCC Forum er å. Fra investeringskostnader til LCC.

Målsetting med LCC Forum er å. Fra investeringskostnader til LCC. Fra investeringskostnader til LCC. Hvilke ambisjonsnivå skal vi velge i prosjektene? Hva er god totaløkonomi i et livsløpsperspektiv? Hvordan ta hensyn til miljøspørsmål? Hvordan kommunisere konsekvenser

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Eystein Husebye. Torgeir og jeg har satt av 21.11 kl 09.00 11.00 som neste møtedato for styret. Håper det passer for deg. Forslag til agenda:

Eystein Husebye. Torgeir og jeg har satt av 21.11 kl 09.00 11.00 som neste møtedato for styret. Håper det passer for deg. Forslag til agenda: Eystein Husebye Emne: Plassering: LCC Forum styremøte Statsbygg Start: fr 21.11.2014 09:00 Slutt: fr 21.11.2014 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere: (ingen) Møtearrangør

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten.

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 1 Klubben Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. 2 Formål Klubben har som formål å være en interesseforening

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer