LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat"

Transkript

1 Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: LCC Forum - Livsløpsplanlegging og LCC erfaringer og overblikk - Hvordan bygge LCC-kompetanse i organisasjonen? - Kostnadsdekkende husleie råd og erfaringer - Rive eller ikke rive hjelp!? - LCC som en del av kravspek og blant tildelingskriterier - Nye verktøy: standard, film og kursmateriell! (under arbeid!) Medlemmer: Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum Sekretariat

2 Fra investeringskostnader til LCC. Velkommen til LCC Forum! Behovet for å få økt forståelse for livsløpsplanlegging og totaløkonomi i et livsløpsperspektiv blant beslutningstakere hos byggherrer, rådgivere og leverandører er påpekt gjennom mange år. Spørsmål som vi med LCC Forum ønsker å bidra til bedre svar på er: Hvilket ambisjonsnivå skal vi velge i byggeprosjektene? Hvordan vurdere alternative valg av konsept og løsninger ut fra en livsløpsvurdering? Hvordan slår forventede fremtidige kostnader knyttet til forhold som UU, klimaendringer/miljø og energi ut på de valgene vi tar i byggeprosjektet? Hvordan kommuniserer vi konsekvenser av valg og krav til beslutningstakerne? I tråd med regelverk men en dårlig løsning.. Det inngås en rekke offentlige anskaffelser i tråd med regelverket men det viser seg samtidig at disse gir en dårlig løsning. Dette kan skyldes et for snevert fokus på «økonomisk mest fordelaktige tilbud» ved innkjøp. Selv om det foreligger et krav om å ta hensyn til livssykluskostnader, LCC (i 6 i Lov om offentlige anskaffelser, LOA) blir dette sjelden vektlagt i anbudsprosessen eller brukt ved valg av løsningskonsept i tidligfasen. Dette kan skyldes manglende opplæring av bestillere, hos offentlig revisjon og blant beslutningstakere som rådmenn og politikere. På mange måter vil en unnlatelse å tenke livsløpsplanlegging representere en potensiell sløsing med samfunnets ressurser. De siste årenes utvikling og anvendelse av IKT og digitale bygningsinformasjonsmodeller (åpenbim) gir nå helt andre muligheter til å foreta mer informerte og kloke valg med tanke på å utvikle optimale løsninger. Det er bl.a. mulig å simulere ulike driftsscenarier og utnytte erfaringer fra driftsfasen i mye større grad ved planlegging av nye prosjekter. For å få mer kvalitet igjen for pengene når det offentlige bygger og forvalter, er det viktig at bestillere har tilgang til den nyeste viten om beste praksis. LCC Forum består nå av 23 medlemsorganisasjoner (se forside). Sammen utgjør denne gruppen starten på en nasjonal dugnad med bred deltakelse både fra byggeier-/bestillersiden og prosjekterings-/entreprenørsiden. Flere deltakere er ønsket for å få enda større trykk på utvikling av beste praksis, metoder, standarder og (IKT-)verktøy. Målsetting med LCC Forum er å danne et nav for LCC, dvs et aktivt forum som skal sette LCC i praksis på dagsorden gjennom å: øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger bidra til utvikling av innhold i begrepet Livsløpsplanlegging sørge for en bedre erfaringsdeling mellom forvaltersiden og byggherresiden ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc Medlemmene stiller seg bak dette initiativet og alle aktørene innen BAE-sektoren inviteres nå til å være med. Forumet har egne nettsider der medlemmer inviteres med til å bidra med materiale og legge ut informasjon om aktiviteter osv. Etter seminaret og befaringen gjennomfører vi årsmøte i forumet. Last ned forumets årsmelding Det skal velges et styre, og vi ber om forslag til kandidater! Målgruppe for seminaret er: Byggherrer, både offentlig innen stat, fylker, helseregioner og kommuner samt private Organisasjoner innen BAE-næringen, dvs BNL, RIF, Arkitektbedriftene, NBEF etc Andre (rådgivere, arkitekter, entreprenører, leverandører etc.) Deg som innser at LCC-beregninger gir et bedre beslutningsgrunnlag for å ivareta investeringer i bygg og eiendom!

3 Program for LCC Forum 15.05: Tjuvholmen Sjømagasin, Tjuvholmen Allé 14, Oslo Møteleder: Eystein C. Husebye, daglig leder NBEF, sekretær LCC Forum Get together, lunsj og registrering Velkommen, innledning og status Velkommen til LCC Forum! Eystein C. Husebye, daglig leder, Norges bygg- og eiendomsforening NBEF Livsløpsplanlegging og LCC erfaringer og overblikk Svein Bjørberg, FoU-sjef/Professor II, Multiconsult / NTNU Livsløpslønnsomhet og LCC-perspektiv i eiendomsutvikling - LCC-analyser laget for Fornebu Senter (BREEAM Outstanding/energiklasse A) Veronica Yverås, miljøsjef, KLP Eiendom AS Pause Utfordringer og praktiske cases LCC som en del av kravspek og blant tildelingskriterier hvor er vi? - Hvordan står det til med kompetanse hos og deltakelse fra bestilleren? Svein Bjørberg, FoU-sjef/Professor II, Multiconsult / NTNU år med husleieordningen i Statsbygg - Hva er «Statens husleieordning?» Hvordan beregner Statsbygg husleien? - Kan LCC fortelle oss hva valgene vil koste? «Design to cost» Hva får vi for husleien? Torgeir Thorsnes, avd.dir., Statsbygg Rive eller ikke rive? - Hvordan bruke LCC-metodikk for rett beslutning? Innlegg fra en av de hjelpesløse Ellen Bodsberg, byggingeniør, Bergen kommune, Etat for eiendom Pause/benstrekk Hvordan bygge LCC-kompetanse i organisasjonen? - Forslag til planer og tiltak for organisasjoner som har hatt lite fokus på LCC Atle Sverre Hansen, seniorrådgiver, Undervisningsbygg Oslo KF Verktøy og hjelpemidler Revidert NS 3454 Livsløpskostnader - endelig er den her! - Hva er nytt, hvordan skal vi bruke den? Thomas Førland, komiteleder Standard Norge, Norconsult AS Film, kompetansepakke og kursmateriell - Lasering av ny film «Else C» for økt bevvisthet om LCC - Ny versjon av tidliglcc hva er nytt, og bedre??) Viel Sørensen, seniorrådgiver, DIFI Avslutning i Sjømagasinet, vi skal på befaring på Tjuvholmen! Befaring Tjuvholmen, Icon Complex Hossam Gadalla, Nordic Architects (ex NSW) Årsmøte LCC Forum, Olivia, Sala Privata, Stranden Middag på Olivia, Sala Privata, Aker Brygge, Stranden 3 der det blir servert god italiensk mat!

4 Deltakerliste LCC Forum seminar, befaring, årsmøte og middag Seminar nummer , Tjuvholmen Sjømagasin, Oslo Navn Bedrift Poststed Bakke Elisabeth Boligbygg Oslo KF Oslo Bjørberg Svein Multiconsult AS Oslo Bockelie Arve Tjøme kommune Tjøme Bodsberg Ellen Bergen kommune Etat for Eiendom Bergen Bromander Christian Østfold fylkeskommune Sarpsborg Dyrkolbotn Ørjan Hjellnes Consult AS Oslo Eliassen Atle Forsvarsbygg Oslo Eriksen Tor Inge AS Bygganalyse Oslo Fines Ida Hent AS Tiller Førland Thomas Norconsult AS Sandvika Gjessingen Kenneth Hent AS Tiller Hagen Tor O. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Oslo Hammer Erik A. Grønn Byggallianse Oslo Hansen Atle Sverre Undervisningsbygg Oslo KF Oslo Hansen Tor Ivar Hent AS Oslo Heier Elisabeth Rambøll Norge AS Oslo Husebye Eystein C. Norges Bygg- og Eiendomsforening Lysaker Jenssen Tommy NCC Construction AS Harstad Kampenes Vigdis By Statsbygg Oslo Koht Aud Undervisningsbygg Oslo KF Oslo Kristensen Jens Birger Rambøll Norge AS Kristiansand S Lekven Eirik Bergen kommune Etat for Eiendom Bergen Liljedal Sverre Boligbygg Oslo KF Oslo Listerud Christian André Multiconsult AS Oslo Mathisen Ingvild Gisken Standard Norge Lysaker Matsen Thorbjørn AS Bygganalyse Oslo Michalsen Roy Schneider Electric Buildings Norway AS Stavanger Målsnes Geir Odd Link Arkitektur AS Lysaker Nagy Morten Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Oslo Nguyen Thu N. Statsbygg Oslo Opperud Kristin DNB Næringseiendom AS Oslo Rist Tobin Norconsult AS Trondheim Rogstad Randi Merethe Statsbygg Oslo Rohn Helge Reinertsen AS Oslo Roland Stine Wadstensvik Forsvarsbygg Oslo Sjøtveit Brynjulv Statsbygg Oslo Smelhus Roar Hjellnes Consult AS Oslo Stangnæss Finn Schneider Electric Buildings Norway AS Lørenskog Storeheier Kai J Østfold fylkeskommune Sarpsborg Sætrang Grete Haugan Undervisningsbygg Oslo KF Oslo Side 1

5 Deltakerliste Navn Bedrift Poststed Sørensen Viel Direktoratet for Forvaltning og Ikt Oslo Tenold Jan-Petter Tjuvholmen Drift AS Oslo Thorsnes Torgeir Statsbygg Oslo Torkildsen Silje Wyller Opak AS Oslo Veen Åsta Vaaland Smi Energi&miljø Stavanger Warp Hilde Rambøll Norge AS Oslo Yverås Veronica KLP Eiendom AS Oslo Øiseth Håkon Tjuvholmen Drift AS Oslo Aardal Ling Statsbygg Oslo Antall forelesere: 10 Antall deltakere: 39 Totalt: Side 2

6 Til Medlemmene i LCC Forum Lysaker, 15. mai 2013 Innkalling til årsmøte i LCC Forum Det vises til tidligere utsendte program og utsendelse av sakspapirer på epost. I henhold til vedtektenes 8 innkalles det herved til årsmøte. Tirsdag 15. mai 2013 kl , Olivia, Sala Privata, Aker Brygge Stranden 3, Oslo Dagsorden: 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen, pluss tellekorps 4. Gjennomgang og godkjenning av forslag til vedtekter Styrets forslag til vedtekter følger vedlagt 5. Årsberetning og regnskap for 2012 Styrets forslag til årsberetning følger vedlagt 6. Fastsettelse av kontingent for 2013 Styrets forslag til gjengitt på eget ark 7. Budsjett for 2013 Budsjettforslag følger vedlagt 8. Valg Forslag til kandidater er gjengitt på eget ark 9. Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag p.t. For styret i LCC Forum Eystein C. Husebye, sekretær

7 Sak 6: Fastsettelse av kontingent for LCC Forum 2013 Interimsstyret har diskutert denne saken. For 2012 ble det utfakturert NOK pr medlem, og dette var også det nivået som vår samling i 2010 anbefalte som kontingentnivå. Det er i budsjettet lagt opp til følgende poster for inntekter: des.12 nye 2013 Medl.pris Budsjett inntekt Medlemmer totalt LCC LCC Inntekt seminar LCC Forum Forslag til vedtak: Kontingent LCC Forum for 2013 fastsettes til NOK for LCC1 (hovedmedlem, bedrift), og NOK for støttemedlem (privat, enkeltmannsforetak) Sak 8: Valg Vi er på jakt etter styrekandidater til LCC Forum. Følgende kandidater er på valg: Rolle Navn Firma Gjenvalg? Valgt for 1 Styremedlem Frode Eek Holte AS år?? Styremedlem Steen Sunesen buildingsmart Norge Valgt for 1 år JA Styremedlem Thomas Førland Norconsult AS Valgt for 1 år?? Varamedlem Vigdis By Kampenes Statsbygg Valgt for 1 år Ny kandidat: Randi Merethe Rogstad, Statsbygg Varamedlem Sigmund Stikbakke Helse Sør-Øst HF Valgt for 1 år??

8 Vedtekter for LCC Forum forslag for årsmøtet 15. mai 2012 (utkast pr ) 1 NAVN Nettverkets navn er LCC Forum. 2 FORMÅL LCC Forum skal være en nasjonal dugnad med bred deltakelse både fra byggeier-/bestillersiden og rådgiver-/entreprenørsiden. Fokus på økt bestillerkompetanse skal være et svært viktig mål med arbeidet i forumet, dette for å kunne sørge for at bruk av LCC i forbindelse med beslutninger og tildelingskriterier foretas på en faglig forsvarlig måte og i tråd med Lov om offentlige anskaffelser (LOA). Med økt profesjonalisering av kontraherings- og bestillersiden er det vår oppfatning at behovet for kunnskapene om LCC vil øke. Dermed også etterspørselen etter fornuftige og brukervennlige verktøy for å ivareta LCC i praksis. Målet med LCC Forum er å danne et nettverk for LCC gjennom å: øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger bidra til utvikling av innhold i begrepet Livsløpsplanlegging sørge for en bedre erfaringsdeling mellom forvaltersiden og byggherresiden internt i eiendomsorganisasjoner ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc etablere en komité i Standard Norge som følger opp ISOs standarder på LCC og som kan utvikle norske standarder på området 3 ORGANISASJON LCC Forums høyeste myndighet er årsmøtet. Nettverket ledes av et styre, jfr. 10. Valg av sekretariat foretas av årsmøtet. 4 MEDLEMSKAP Medlemmer kan være: 1. Offentlige og private byggherrer, -eiere og tiltakshavere 2. Rådgivere, konsulenter, arkitekter, entreprenører og leverandører innen BAEsektoren 3 Personer og virksomheter innen offentlig og privat sektor som har ansvar og/eller interesse for å ivareta LCC-hensyn i forbindelse med prosjekter innen BAE-sektoren 4. Personer aktive med kunnskapsutvikling og kompetansespredning innen Forsknings, utviklings- og innovasjonssektoren (FUI). 5 OPPTAK AV MEDLEMMER Innmelding i LCC Forum sendes sekretariatet. 6 UTMELDING Ønsker et medlem å tre ut av nettverket, må skriftlig melding sendes til sekretariatet innen utgangen av et regnskapsår. Medlemskap opphører automatisk ved utløpet av det år vedkommende medlem har unnlatt å betale en forfalt årskontingent. 7 ÅRSKONTINGENT Hvert medlem betaler en årskontingent til nettverket. Årskontingenten for kommende år fastsettes av årsmøtet. 8 ÅRSMØTET Årsmøtet innkalles av styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. mars - 1. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet. På årsmøtet behandles: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer 4. Årsberetning. 5. Regnskap. 6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år. 7. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 8. Valg av dato for neste årsmøte. 9. Andre saker som er nevnt i innkallelsen. Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning. For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og

9 Vedtekter for LCC Forum forslag for årsmøtet 15. mai 2012 (utkast pr ) møteleder. 9 STEMMERETT Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret. 10 STYRET Nettverkets styre skal bestå av minst 5 og maksimalt 10 medlemmer, inklusive 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, konf. 4. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet. Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år. 50 % av styremedlemmene velges hvert annet år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for 1 år. Blant styrets medlemmer velger styret nestleder. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte. nettverket rår over. 14 VEDTEKTSENDRINGER Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Styret kan likevel alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 15 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70% av medlemmene skriftlig forlanger dette. Styrets oppgaver er å lede nettverket etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere nettverkets politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp gjennom sekretariatet. 11 ARBEIDSGRUPPER OG KOMITEER Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem. Særlige komiteer/utvalg/ grupper kan etableres av styret etter eget initiativ. 12 HEDERSPRISER Nettverket kan utdele hederspriser. Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte. 13 NETTVERKETS OPPLØSNING Spørsmål om eventuell oppløsning av nettverket behandles etter reglene for vedtektsendringer, men med skriftlig avstemming. I tilfelle av oppløsning avgjør Årsmøte anvendelsen av eventuelle midler som

10 Forslag til årsberetning LCC Forum Forslag til årsberetning LCC Forum Hvem er LCC Forum? LCC Forum ble etablert sommeren 2011, og består pr av 23 medlemsorganisasjoner. Dette er en økning på 10 medlemmer på ett år. Her er listen (inkl kontaktperson); Arkitektbedriftene Trond Kanstad og Egil Skavang Bergen kommune, etat for eiendom Ellen Bodsberg buildingsmart Norge Steen Sunesen DIFI Viel Sørensen DiBK Fredrik Horjen Forsvarsbygg Atle Eliassen Grønn Byggallianse Erik Hammer Helse Sør-Øst HF Sigmund Stikbakke Hent AS Kenneth Gjessingen Hjellnes Consult AS Ørjan Dyrkolbotn Holte AS Frode Eek Multiconsult AS Christian Listerud og Svein Bjørberg Norconsult AS Thomas Førland Norges bygg- og eiendomsforening Eystein C. Husebye (sekretariat) Oppland Fylkeskommune Sigurd Haaland PRO Integrated Management AS Brynjulf Skjulsvik Rambøll Norge AS Håkon Kvåle Gissinger Reinertsen AS Helge Rohn Standard Norge Ingvild Gisken Mathisen Statsbygg Torgeir Thorsnes og Randi Merethe Rogstad Sweco Norge AS Roar Otto Andersen Undervisningsbygg Oslo KF Atle Sverre Hansen Universitetet for miljø og biovitenskap Johs. H. Røinås 1.1. Formål og strategi LCC Forum skal være en nasjonal dugnad med bred deltakelse både fra byggeier-/bestiller-siden og rådgiver-/entreprenørsiden. Fokus på økt bestillerkompetanse skal være et svært viktig mål med arbeidet i forumet, dette for å kunne sørge for at bruk av LCC i forbindelse med beslutninger og tildelingskriterier foretas på en faglig forsvarlig måte og i tråd med Lov om offentlige anskaffelser (LOA). Med økt profesjonalisering av kontraherings- og bestillersiden er det vår oppfatning at behovet for kunnskapene om LCC vil øke. Dermed også etterspørselen etter fornuftige og brukervennlige verktøy for å ivareta LCC i praksis. Målet med LCC Forum er å danne et nettverk for LCC gjennom å: øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger bidra til utvikling av innhold i begrepet Livsløpsplanlegging sørge for en bedre erfaringsdeling mellom forvaltersiden og byggherresiden internt i eiendomsorganisasjoner ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter

11 Forslag til årsberetning LCC Forum tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc etablere en komité i Standard Norge som følger opp ISOs standarder på LCC (ISO/TC 59/SC 14 Design Life) og som kan utvikle norske standarder på området 1.2. Styre På årsmøtet i LCC Forum ble følgende personer valgt som styrerepresentanter: Verv Navn Firma Periode Leder Torgeir Thorsnes Statsbygg Valgt for 1 år Merk nad Styremedlem Atle Eliassen Forsvarsbygg Valgt for 2 år Styremedlem Atle Sverre Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Valgt for 2 år Styremedlem Viel Sørensen Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Valgt for 2 år Styremedlem Christian Listerud Multiconsult Valgt for 2 år Styremedlem Frode Eek Holte AS Valgt for 1 år * Styremedlem Steen Sunesen buildingsmart Norge Valgt for 1 år * Styremedlem Thomas Førland Norconsult AS Valgt for 1 år * Varamedlem Vigdis By Kampenes Statsbygg Valgt for 1 år Varamedlem Sigmund Stikbakke Helse Sør-Øst HF Valgt for 1 år * grunnet behovet for at 50% av representantene skal være på valg for å sikre nyrekruttering og kontinuitet er enkelte av medlemmene satt på en ettårig mandatperiode Sekretariat Norges bygg- og eiendomsforening NBEF er valgt til sekretariat for LCC Forum. Valg av sekretariat foretas i følge forslaget til vedtekter av årsmøtet. Daglig leder Eystein C. Husebye har fungert som forumets sekretær i perioden. 2. Styrets virksomhet Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 6 møter i styret. 4 av disse har vært arrangert hos Statsbygg, ett av møtene har vært avholdt hos Multiconsult og ett på nettet (gotomeeting). Arbeidet har vært preget av dugnadsånd. Etter møtene har NBEF utarbeidet møtereferater. Saker det har vært fokus på; - Etablering av avtale om kjøp av sekretariatstjenester mellom LCC Forum og NBEF - Gjennomføring av spørreundersøkelsen «LCC og livsløpsplanlegging», om kompetansebehovet i LCC, samt utarbeidelse av pressemelding - Stortingsmelding 28 ( ) om bygningspolitikk og LCC, innspill til høringsuttalelse fra NBEF - Orientering om LCC-perspektiv og satsning vs DiBKs FoU program Bygg21 - Oppfølging av kompetansestrategi for LCC Forum, utarbeidelse av spesifikasjoner for prosjekter, herunder o Etablering av referansegruppe for DIFI filmprosjekt

12 Forslag til årsberetning LCC Forum o Etablering av referansegruppe for DIFI kompetansemodul 1 prosjekt - Gjennomføring av høringsmøte vedr revisjon av NS 3454, og utarbeidelse av høringsuttalelse sammen med NBEF - Planlegging av seminar om LCC og livsløpsplanlegging under FDV-dagene på Lillestrøm (avlyst) - «BIM anyone? Hvordan får vi digitalisert LCC analyser?». Hvilke muligheter finnes skisse til prosjekt diskutert med buildingsmart Norge - Håndbok i årskostnader (bok 2 og 3) scannet og lagt ut på - Oppfølging av innsendt søknad om støtte til LCC-prosjekt i Husbanken - Kvalitetssikring av oppdatert versjon av tidliglcc i regi av DIFI - Planlegging og forberedelse av årsmøtet i LCC Forum Arbeidet til nå har vært preget av oppstart av forumet, avklaring av mål og igangsetting av noen konkrete prosjekter. Prioritering av oppgaver blir viktig framover i en spennende bransje som forvalter store verdier i et livsløpsperspektiv. 3. Aktiviteter og nettverksarbeid I tillegg til kontakt og diskusjoner på styrets møter har forumet arrangert frokostseminaret «Livsløpsplanlegging og LCC - status, verktøy og beste praksis» i Oslo , som trakk mer enn 100 deltakere. LCC Forum og temaet er også presentert på ytterligere arrangementer i regi av NBEF, og vår liste med tidligere LCC-deltakere og -interesserte teller nå mer enn 500 personer. Tilbakemeldingene har vært positive og mange venter nok nå på mer temabaserte samlinger og workshoppregede aktiviteter. Flere av medlemmene i Forumet bedriver selv opplæring i LCC i egen regi og p.t. er det registrert ca 800 brukere av verktøyet 4. Økonomi NBEF har på vegne av forumet krevet inn kontingent for de 16 medlemmer som var med i 2012 med NOK pr medlem. NBEF har ikke fakturert sin deltakelse i Forumet. Alle sekretariatstjenester er utført av NBEF og disse er belastet i henhold til avtalen mellom NBEF og LCC Forum. Aktivitetsnivået og kostnadene ble noe lavere enn budsjettert, da flere av de planlagte prosjektene ble overtatt av DIFI og dermed ikke belastet LCC Forum. Regnskapet for 2012 (neste side) viser et overskudd på NOK ,- som foreslås disponert til inngående saldo (egenkapital) for neste regnskapsperiode. Styret mener at forutsetningene for videre drift er til stede og anbefaler årsmøtet 2013 å vedta regnskap for LCC Forum 2012 (neste side). Oslo, 7. mai 2013 Torgeir Thorsnes Styreleder Eystein C. Husebye Sekretær

13 LCC Forum Regnskap 2012 INNTEKTER Regnskap Budsjett Rest Medlemskontingent Netto kursomsetn Renteinntekter Støtte og prosjektbidrag SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap, revisjon Kontorhold, porto, telefon Trykking/kopiering Styrets utgifter Web og medlemsinfo Kontingenter i andre foreninger Komiteer, prosjekt Diverse, inkl abonnement Avskrevet kontingent Årsmøte SUM UTGIFTER RESULTAT

14 LCC Forum Forslag til budsjett 2013 INNTEKTER Budsjett Regnskap Medlemskontingent Netto kursomsetn Renteinntekter 0 0 Støtte og prosjektbidrag SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap, revisjon Kontorhold, porto, telefon Trykking/kopiering Styrets utgifter Web og medlemsinfo Kontingenter i andre foreninger 0 0 Komiteer, prosjekt Diverse, inkl abonnement Avskrevet kontingent 0 0 Årsmøte SUM UTGIFTER RESULTAT LCC Forum har også et tilsagn om støtte på NOK fra Husbanken

15

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 MØTEINNKALLING På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 3/2012 Onsdag 18. april kl 1500-1800 hos TFS, Fornebuveien

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste

Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste Møtedato: 19.04.2012 Sted: Klif møtesenter, Oslo Deltakere: Åpen invitasjon Sak Beskrivelse Vedlegg Vedtakssaker 01-12 Godkjenning av innkalling og saksliste 02-12

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti 16.11.2010 09:00 Slutt: ti 16.11.2010 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere:

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21

Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21 0160 OSLO Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21 til fra kopi Per Mortensen Esben Madsen Sverre Tiltnes Pål Berger varamedlemmer

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer