Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.sandnes.kommune.no"

Transkript

1

2 INTRODUKSJON INTRODUKSJON INNHOLD INTRODUKSJON Riktig bruk Innhold RIKTIG BRUK ER VIKTIG Hensikten med denne profilmanualen er å tilrettelegge for en konsekvent og effektiv bruk av Sandnes 2160s grunnleggende designelementer på alle bruksområder. Alle som har behov for å benytte Sandnes 2160s logo og fargeprogram, vil finne nødvendig og nyttig informasjon i profilmanualen. Det er viktig at alle som bruker våre visuelle grunnelementer følger retningslinjene i manualen. RETNINGSLINJER LOGO FARGEPROGRAM RETNINGSLINJER TYPOGRAFI Hovedlogo Hovedlogo sort/hvit Logo oransje Logo blå Logo beskyttelsesområde Logo med payoff beskyttelsesområde Fargespesifi kasjoner Generelle retningslinjer Standard typografi PC-format RETNINGSLINJER MERKANTILT Brevark Telefaks Konvolutter Visittkort EKSEMPLER LOGOBRUK Annonser Foldere Bannere Flagg RETNINGSLINJER POWERPOINT PowerPoint RETNINGSLINJER SPONSORER Logo sammen med sponsor Eksempler INFORMASJON 28 Informasjon 02 03

3 RETNINGSLINJER LOGO

4 RETNINGSLINJER LOGO HOVEDLOGO RETNINGSLINJER LOGO HOVEDLOGO HOVEDLOGO MED PAYOFF Sandnes 2160-logoen er en spesialdesignet logo med unik typografi. Ikke prøv å forandre på logoen. Farge 2160 Grønn HOVEDLOGO SORT/HVIT MED PAYOFF Brukes når fargeversjon av logoen av forskjellige grunner ikke kan brukes (f.eks. telefaks, papir etc.). Skriften og symbolet er reprodusert i prosenter av 2160 Sort. HOVEDLOGO Sandnes 2160-logoen er en spesialdesignet logo med unik typografi. Ikke prøv å forandre på logoen. HOVEDLOGO SORT/HVIT Brukes når fargeversjon av logoen av forskjellige grunner ikke kan brukes (f.eks. telefaks, papir etc.). Farge 2160 Grønn Skriften og symbolet er reprodusert i prosenter av 2160 Sort. HOVEDLOGO PMS Bruk kun hovedlogo PMS ved behov og når det kreves trykk med dekorfarger. F. eks. ved silketrykk. 25 mm MINIMUMSSTØRRELSE For å sikre gjenkjennelse og lesbarhet ved bruk av logoen i små størrelser er minimum bredde 25 mm. Bruk kun logo uten payoff i små størrelser

5 RETNINGSLINJER LOGO LOGO ORANSJE RETNINGSLINJER LOGO LOGO BLÅ LOGO ORANSJE MED PAYOFF Sandnes 2160-logoen er en spesialdesignet logo med unik typografi. Ikke prøv å forandre på logoen. LOGO BLÅ MED PAYOFF Sandnes 2160-logoen er en spesialdesignet logo med unik typografi. Ikke prøv å forandre på logoen. Farge 2160 Oransje Farge 2160 Blå LOGO ORANSJE Sandnes 2160-logoen er en spesialdesignet logo med unik typografi. Ikke prøv å forandre på logoen. LOGO BLÅ Sandnes 2160-logoen er en spesialdesignet logo med unik typografi. Ikke prøv å forandre på logoen. Farge 2160 Oransje Farge 2160 Blå 25 mm MINIMUMSSTØRRELSE For å sikre gjenkjennelse og lesbarhet ved bruk av logoen i små størrelser er minimum bredde 25 mm. Bruk kun logo uten payoff i små størrelser. 25 mm MINIMUMSSTØRRELSE For å sikre gjenkjennelse og lesbarhet ved bruk av logoen i små størrelser er minimum bredde 25 mm. Bruk kun logo uten payoff i små størrelser

6 RETNINGSLINJER LOGO BESKYTTELSESOMRÅDE RETNINGSLINJER LOGO PROSJEKTEIERE BESKYTTELSESOMRÅDE Det er ikke ønskelig at tekst og/eller andre grafi ske elementer plasseres for tett inntil logoen. For at logoen skal stå fram klart og tydelig, og ikke konkurrere med andre visuelle elementer, skal det være et beskyttelsesområde rundt logoen. BARNAS BY SPESIALLOGO PROSJEKTEIERE Prosjekteiere får sin en egen Sandnes2160 logo med prosjektnavnet sitt under. Prosjektnavnet erstatter payoffen Se eksempel til venstre. Den stiplete linjen til venstre viser minimumsavstanden til andre grafi ske elementer. Dette gjelder for alle de forskjellige Sandnes2160-logoene

7 FARGEPROGRAM

8 FARGEPROGRAM FARGESPESIFIKASJONER FARGEPROGRAM FARGESPESIFIKASJONER SANDNES 2160 PRIMÆR FARGER PANTONE COATED EURO C M Y K R G B WEB HEXIDECIMAL SANDNES 2160 SEKUKNDÆR FARGER PANTONE COATED EURO C M Y K R G B WEB HEXIDESIMAL 2160 Grønn 342 EC # EC #E4294A 2160 Oransje 166 EC #F EC # Blå 2955 EC # EC #0061AA 2160 Hvit White #FFFFFF 322 EC #007C Sort Process Black # EC #7D7D6D PANTONEFARGER Fargene som er trykket på denne siden og gjennom profi lhåndboken kan ikke sammenlignes med PANTONEs fargestandard. De må kun betraktes som veiledende. PMS Pantone Matching System. Standard for fargegjengivelse. CMYK C: Cyan, M: Magenta, Y: Gul, K: Sort Til bruk for fi re-fargers trykk. RGB R: Rød, G: Grønn, B: Blå. Til bruk for å gjengi farger på skjerm. WEB HEXDESIMAL Fargekoder til bruk for web/internett. 361 EC # 55BA5B 10 11

9 RETNINGSLINJER TYPOGRAFI

10 RETNINGSLINJER TYPOGRAFI GENERELLE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER TYPOGRAFI STANDARD TYPOGRAFI LIGHT GILL SANS Brukes til brødtekst ned i 7 pt størrelse. Kan også brukes i headinger og lignende. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR TYPOGRAFI TYPOGRAFI Typografi er en vesentlig del av Sandnes2160s designprogram. Gill Sans er valgt som skrifttype til Sandnes- 2160s visuelle kommunikasjon. Konsekvent bruk av skriften vil gjøre designprogrammet mer virkningsfullt, og gi et gjenkjennende, visuelt uttrykk på tvers av mange bruksområder. SKRIFTSNITT Gill Sans fi nnes i forskjellige skriftsnitt. Skriftsnittenes variasjonsbredde gir fl eksibilitet i bruk og mulighet for et frodig typografi sk uttrykk. Ikke forvreng, strekk eller kondenser valgte skriftsnitt. Ingen andre skrifttyper enn de som er spesifi sert i profi lhåndboken skal brukes i Sandnes 2160s profi l. LINJEAVSTAND Linjeavstand er luften mellom linjene. Denne skal ikke være mindre enn 120 % av skriftens punktstørrelse. F.eks. ved hver linje med 12 pt. størrelse bør avstanden være omtrent 14,5 pt. Linjeavstanden kan økes, men aldri gå under 120 %. KNIPING/SKYTING Kerning kniping og skyting er justering av mellomrommet mellom bokstavpar. Bruk optisk kerning som utgangspunkt. Justér manuelt etterpå ved behov. TRACKING Tracking er justering av mellomrommet mellom alle bokstavene i et ord, linje eller kolonne samtidig. Bruk minimum 25em, og opp til 50em. Kan økes mer ved behov. ORDDELING Prøv å unngå orddeling i slutten av linjer. Ved å øke kerning, eller manuelt sette inn et linjeskift, kan uheldige orddelinger unngås i de fl este tilfeller. OPENTYPE Gill Sans kan kjøpes som Opentype format. Opentype er den nyeste utviklingen av skrif t-typeformatet. Opentype-skrifttyper er kompatible for både Mac og PC, og inneholder ofte fl ere tegnsett. BEMERK: Hvis man gjør tegn fetere gjennom å velge alternativet fet i programmenyen, kan man riskere at man får den normale fontvarianten på utskriften, hvis man ikke har alle skriftsnittene installert. Dette gjelder også andre menykommandoer, som kursiv. Derfor er det bedre å bruke en ekte fet skrifttype fra skriftsnittfamilien. LIGHT ITALIC REGULAR ITALIC BOLD GILL SANS Kan brukes i ingresser og uthevinger i løpende tekst. Brukes for å gi kontrast til Gill Sans light i en typografi sk layout. GILL SANS Brukes til titler, ingresser, uthevinger i løpende tekst. Bruk for å gi kontrast til Gill Sans Light i en typografi sk layout. Kan også brukes i brødtekst ved behov. GILL SANS Kan brukes i ingresser og uthevinger i løpende tekst. Brukes for å gi kontrast til Gill Sans light i en typografi sk layout. GILL SANS Kan brukes til headinger, mellomtitler. Ofte satt i versaler for større kontrast

11 RETNINGSLINJER TYPOGRAFI STANDARD TYPOGRAFI RETNINGSLINJER TYPOGRAFI PC FORMAT TYPOGRAFI - PC FORMAT BOLD ITALIC GILL SANS Kan brukes i ingresser og uthevinger i løpende tekst. Brukes for å gi kontrast til Gill Sans light/regular i en typografi sk layout. REGULAR Humanist 521 Brukes til brødtekst primært til web og PowerPoint. EXTRA BOLD GILL SANS Kan brukes i headinger og mellomtitler. Ofte satt i versaler for større kontrast. BOLD Humanist 521 Brukes til headinger og undertitler primært til web og PowerPoint. ITALIC Humanist 521 Brukes til bildetekst og informasjons tekst, samt uthevinger i brødtekst. Primært til web og PowerPoint. BOLD ITALIC Humanist 521 Brukes til bildetekst og informasjons tekst, samt uthevinger i brødtekst. Primært til web og PowerPoint. TYPOGRAFI Humanist 521 BT brukes som erstatningsfont (PC-font) for Gill Sans. Denne fonten bør bare brukes til in-house-produksjon hos Sandnes Humanist 521 bør aldri brukes ved produksjon av brosjyrer, annonser eller annet salgsmateriell

12 RETNINGSLINJER MERKANTILT

13 RETNINGSLINJER MERKANTILT BREVARK RETNINGSLINJER MERKANTILT TELEFAKS Pro&Contra Eidsvollsgt. 47a 4307 Sandnes Her kommer heading Sim ing eliquipsum et am, quiscinim eugait la con henis alis nulla facilit aute consequisi.borercidunt nibh enis dolesequi blandrem in vercidunt nonsequi elisl utatem veraestrud et, velisi bla commolore mod ex ex et ad dion vel iure min et iusci blaor secte dolobor sisisi. Secte mod mincidunt ullumsa ndiam, con ulla conse conullam, volenim at, core facillaor il et iure dio conse ea accum quisi tisl ut nullum velit lobore estrud eui euguerit vero dipis aut utpat. Putat. Isiscidunt iusto diamconse ercidunt dolore dolese minisi. Laorper susci bla faccum vel do od magna autet lut dunt la facipis sendit nos nibh el ipis ex estie dipsustio dipit veratumsan vullum nostrud del ut nit ulla amcor susci blam adiam vullaorer sequam acilla faciduip ero dunt ut velit do erci erat. Te magna consed ming endrer sequisl dignis augiam velit landre dolesto ero diatum quiscipis do dit at elit la consed dolessit accumsandiam iusto odignit lum ex elit ad tem incilit ut atet la coreet dolummod minim iriure magna adigna aute exer sequam, volore do od ming eugiamet aut lummod magna faci eugue te et wis doloborercip estio esequam adit in el exero odo dolobore magnisit wis alisim velendre ex eugait endionsequi estisit lut illa consed magniametum inisit nostissim erat. Enim dolortie magnibh enim ipit aliqui tet lutat, sis el dolorem dit landips uscidui tincilla. Dolendre dolortin ut am erciniam, vel do dolestinit, vel ea faciliquisl ullandrem qui enis nulla con ex ero dolorem adionse tatincilit luptati smodolor sequipit lutatum nim quamcommy nonulpute veniat vercilit lor se volenis dolore faccum quat eril ulluptat alit velismo dipsustie tet, quamcommolor sis nibh ea feuguer cipisim quipit aliquis nummy nullan henim verat. Duiscil iustinim venisi blandre tin venis nim incipit adiam dio commy num dunt lore mincillummy nosto consed tat at. Ut luptat. BREVARK Kommunens brevark er basert på en mal der byvåpenet er plassert oppe til høyre, mens visjonen står nederst under adresseopplyninger. Under byvåpenet står det Sandnes kommune pluss navnet på den enheten som er avsender for eksempel Sandnes bibliotek, Skeiane ungdomsskole eller Rådmannen. Nede til venstre står kommunens adresse, telefon- og telefaksnummer, postadresse og nettadresse. På en egen linje under dette står kommunens visjon. Telefaks/Fax Til/To: Ved/Att: Fra/From: Dato/Date: Telefaks nr./ Fax no. Sign: Melding/note Side/page 1 av/of: TELEFAKSARK Telefaksarket ser ut som illustrasjonen viser, og skal alltid benyttes som forsideark når du sender telefaks. Telefaksarket har, i likhet med brevarket, en egen mal som ligger inne i Sandnes kommunes datanettverk. Her benyttes sort/hvit varianten av Sandnes2160-logoen. Denne plasseres nede til høyre. Se eksempel til venstre. (Sign) Nede til høyre står Sandnes 2160-logoen. Se eksempel til venstre. Adresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden. Adresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden

14 RETNINGSLINJER MERKANTILT KONVOLUTTER RETNINGSLINJER MERKANTILT VISITTKORT SANDNES2160-LOGOEN BRUKT SAMMEN MED KOMMUNEVÅPENET Når Sandnes2160-logoen brukes sammen med kommunevåpenet, skal en tynn, sort strek være det eneste elementet som skiller dem. Verken logo eller kommunevåpen skal rammes inn eller markeres på andre måter. KONVOLUTTER Konvolutter er alltid trykket i farger. Byvåpenet står øverst til venstre sammen med Sandnes 2160-logoen. Nede til venstre står kommunens postadresse, nede til høyre står kommunens visjon. Marianne Jørgensen Kommunikasjonssjef Jærveien 33, Sandnes Postboks 583, 4305 Sandnes Telefon Telefon direkte Mobiltelefon xxx xx xxx ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden VISITTKORT Visittkort skal alltid trykkes i farger. Forsiden av visittkortet har et standard oppsett se eksempel til venstre Baksiden fi nnes i tre varianter, hver av dem kommuniserer én av kommunens verdier samt visjonen vår. Bestilling av visittkort fra Hustrykkeriet skjer via skjema på Nettgauken (intranett). Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes - i sentrum for framtiden Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden. Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden

15 EKSEMPLER LOGOBRUK

16 EKSEMPLER LOGOBRUK ANNONSER EKSEMPLER LOGOBRUK FOLDERE Photo: John Sirevåg ANNONSER Til venstre kan du se hvordan logoen skal brukes på feks. annonser. Prinsippene er de samme. ROLL UP Til venstre kan du se hvordan logoen skal brukes på feks. roll ups. Prinsippene er de samme i tråd med visjonen Sandnes i sentrum for framtiden er visjonen vår. I Sandnes ser vi framover med glød og optimisme. Vi er unge. Vi har langsiktige planer. Vi søker nye løsninger. Vi legger til rette for en bærekraftig utvikling. Vi er det geografi ske midtpunktet i en dynamisk region. Vi er regionens vekstområde nummer én. Sandnes2160 og visjonen spiller på lag med og forsterker hverandre. Sånn sett kan vi omformulere regnestykket vårt: visjon = 2160! Sandnes is a young town with a young population we will be 150 years old in Compared to most towns we are still just teenagers, with our whole lives ahead of us! This theme will dominate our jubilee. Instead of only looking back, we have also decided to look into the future. A whole 150 years into the future. With enthusiasm and optimism. This is in line with our vision, which runs: Sandnes a centre for the future. Onsdag 14. april 2010 er du opptatt. Da braker byjubileet løs og du er hjertelig velkommen! We have chosen a bold mathematical equation The answer is And the name of our jubilee is? Sandnes2160, of course. We look forward to it!

17 EKSEMPLER LOGOBRUK BANNER EKSEMPLER LOGOBRUK FLAGG BANNER Til venstre kan du se hvordan logoen skal brukes på banner. FLAGG Til venstre kan du se hvordan logoen skal brukes på fl agg. T-SKJORTE Til venstre kan du se hvordan logoen skal brukes på t-skjorte

18 RETNINGSLINJER POWERPOINT

19 RETNINGSLINJER POWERPOINT POWERPOINT RETNINGSLINJER POWERPOINT POWERPOINT Eksempel på forside. POWERPOINT-PRESENTASJON Sandnes2160 PowerPoint-mal består av fi re typer oppslag: Forside, tekstside, kombinert tekst- og bilde/graf-side og pauseoppslag. Kommunens og Sandnes2160s logo ligger alltid nede til høyre. Eksempel på pauseside. POWERPOINT-PRESENTASJON Pauseoppslagene er ment å skulle sprite opp presentasjonen, og består av et stort bilde med hvitt konturfelt i bunn. Det er mulig å legge inn litt tekst i konturfeltet. Eksempel på tekstside. Her kommer tittel på presentasjonen Sandnes 2. mars 2010 Her kommer tittel på denne foilen Lenibh er irilissecte dio odolor sit augiam am Eksempel på tekstside med graf eller bilde. volesed er at wis aute commy nim dunt alisi endio er aci et nullum ipis aliquat alit praestio odolore tatuerc iliquis ad ex endre dolore magnisse commy nullandre volorem etue minciduis num ipit irit acidunt nim dipismo lobore volorem etue minciduis num ipit irit acidunt nim dipismo lobore volent lor aut il deliqui pisisl iure magniam, quisl ip eu feuguer volorem etue minciduis num ipit irit acidunt nim dipismo lobore Her kommer tittel på denne foilen Lenibh er irilissecte dio odolor sit augiam am Her kan det legges inn et budskap som passer til presentasjonen volesed er at wis aute commy nim dunt alisi endio er aci et nullum ipis aliquat alit iliquis ad ex endre dolore magnisse commy nullandre volorem etue minciduis num ipit irit acidunt volorem etue minciduis num ipit irit volent lor aut il deliqui pisisl iure magniam 24 25

20 INFORMASJON HVIS DU HAR SPØRSMÅL ANGÅENDE PROFILMANUALEN, KONTAKT OSS HER: MARIANNE JØRGENSEN Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33 N-4319 Sandnes Norge Telefon Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 SANDNES DESIGN PROCONTRA 28

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4 Adobe InDesign cs4 Å komme i gang med InDesign CS4 InDesign er en del av Adobe Creative Suite. Selv om du kan gjøre mye av det samme i de andre programmene i suiten; Illustrator og Photoshop, så vær oppmerksom

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa 2 LOGOUTGAVER Med payoff Fargeversjon Med payoff Sorthvit-versjon Logoene foreligger i positiv og negativ versjon, i

Detaljer

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION BACHELOR Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Tittel nivå 1 B5 70pkt

Tittel nivå 1 B5 70pkt Tittel nivå 1 B5 70pkt Delit eugue dunt ip ero commodo odolor sum zzrit iurem dit nullan essequamcor si ting enit, quamconum aut venit landreet diat aliquat. Ed tate conse eril dolore do core molessequam,

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass Minidesignguiden den gode og inkluderende møteplass 1 Innhold SIDE Innledning... 3 Kommunenavn... 4 Logo... 5 Logo kommunalområder.... 6 Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass...7 Primære og

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukerveiledning for Folkeweb BOKMÅL 2007 Innhold Programvinduet 4 Prøv selv 5 Artikkel 6 Mer om artikkel 7 verktøy 8 Sette rekkefølge, slette

Detaljer

S E N T R A L E R. Profilmanual

S E N T R A L E R. Profilmanual OG T A L Profilmanual 1 Innhold 2 Innhold OG T A L 4 Bakgrunnen for designet 6 Logoen 8 etningslinjer for logoen 10 Farger 11 Fonter 12 Grafiske lementer 13 Postale lementer 16 kilting 18 Bildebruk 20

Detaljer