JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN"

Transkript

1 JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN

2 Dirty Design Versjon 1.0 mars Webgruppen AS Forfatter: Jakob Thyness Lovlig kjøpt eksemplar av denne rapporten kan fritt distribueres i egen organisasjon. Rapporten kan ikke distribueres videre til tredjepart. Innholdet i denne rapporten kan ikke gjengis verken i sin helhet eller delvis uten etter eksplisitt, skriftlig samtykke fra opphavsrettshaverne: Jakob Thyness: 1

3 Innholdsfortegnelse Innledning Overgangen fra push til pull Push Pull Push-kommunikasjon i et pull-medium Brukeratferd på web Lukten av informasjon Målsettinger Brukerscenarier Innholdstyper Informasjon Transaksjon Oppdatering Dialog Opplevelse Applikasjon Innvirkning på design Scenarier, innholdstyper og plassering Problemet med overordnete kommunikasjonskonsepter Mangel på visuelle spor Bilder Slik skitner du til nettstedet ditt Prioriter riktig! Bruk tekstbaserte menyer Unngå for store bilder Gjør siden skumlesbar Bruk handlingsutløsende elementer Tekstlenker Knapper Skjemaer Konklusjon

4 Innledning Siden midten av 1990-tallet har web gått fra å være et medium for spesielt interesserte til å bli en av de viktigste kommunikasjonskanalene i dagens mediebilde. Over 90% av norske forbrukere sier at web er deres førstevalg hvis de ønsker informasjon om produkter eller tjenester. Dette har ført til at flere og flere bedrifter arbeider målbevisst med å inkludere web i sin egen merkevare- og mediestrategi. Imidlertid er disse strategiene med sine tilhørende virkemidler som oftest rotfestet i den medievirkeligheten som gikk forut for webbens framvekst, noe som reduserer verdien deres vesentlig. Ingen steder er dette tydeligere enn når det gjelder design og utforming, hvor man ofte ukritisk tilpasser et nettsted til en firmaprofil og brandingstrategi som ikke bare er dårlig egnet for mediet som sådan, men heller ikke tar takhøyde for den nye den nye dialogen mellom avsender og mottaker som dagens medievirkelighet krever. 1. Overgangen fra push til pull 1.1 Push Vanlig massekommunikasjon er basert rundt begrensningene i de tradisjonelle massemediene. Siden man kommuniserer overfor et stort antall potensielle mottakere, men ikke har mulighet til å tilpasse budskapet sitt til hver enkelt, må man også regne med at en stor andel av disse ikke umiddelbart vil være interessert. Man trenger derfor noe for å fange mottakerens oppmerksomhet og skape interesse, en såkalt stoppeffekt. Dette kan være en oppsiktsvekkende uttalelse, en spennende visuell fremstilling, en komisk situasjon osv. Formålet er å tiltrekke seg oppmerksomheten til så mange mottakere som mulig lenge nok til at man får fremført budskapet. Ulempen med dette er at man bare kan regne med at en viss prosent får med seg dette budskapet. Dermed trenger man et stort antall mottakere for å sikre at kommunikasjonsmålet blir oppnådd, og selv da har man slett ingen garanti for at mottakerne husker budskapet, langt mindre omsetter budskapet til en ønsket handling (også kalt konvertering), f. eks. et varekjøp. 1.2 Pull Web har snudd opp-ned på den tradisjonelle massekommunikasjonen. Mottakeren er ikke lenger en passiv tilskuer som viljeløst blir overøst med avsenderens budskap, men et individ som selv leter opp den informasjonen han/hun ønsker. Mottakeren er blitt til en bruker. Når en bruker besøker et nettsted, er en del av det tradisjonelle kommunikasjonsmålet oppfylt 3

5 vi har brukerens oppmerksomhet. Dermed blir stoppeffekten overflødig alt vi trenger å gjøre, er å sørge for at brukeren finner det han/hun leter etter. Klarer man dette, er det også langt mer sannsynlig at man oppnår konvertering, spesielt hvis denne også kan skje på nettstedet. For at dette skal kunne skje, må det imidlertid være noen forutsetninger til stede. Et nettsted er ikke bare en samling sider å lese det er også en maskin som skal betjenes. Når brukeren først har kommet til nettstedet vårt, må han vår forstå hvor informasjonen han søker befinner seg, og hvordan han skal få tak i den. Det er her webdesign kommer inn. Den har som oppgave vise brukeren hva slags innhold og/eller tjenester nettstedet tilbyr, og gjøre disse tilgjengelige på enklest mulig måte. Dessverre kommer vanlig profil- og merkevarebasert design ofte sørgelig til kort her, fordi den er rotfestet i push-kommunikasjon. 1.3 Push-kommunikasjon i et pull-medium Den visuelle utformingen av et nettsted er av stor betydning for brukeren. Den er med på å forme brukerens førsteinntrykk, og er derfor avgjørende når brukeren skal vurdere om han er kommet til riktig nettsted. Hvis brukeren tror han er kommet feil, vil han forlate nettstedet umiddelbart, og prøve på nytt et annet sted. Det er dette som kalles avstøting eller transittstoppfrekvens. Fig. 1: Push-kommunikasjon på web en nettbutikk for jeans hvor merkevarehensyn overskygger både butikk og enkeltprodukter. (www.antisweden.com) Designet skal også gi brukeren de verktøyene han/hun trenger for å få tilgang til nettstedets innhold. I tillegg den ordinære navigasjonen kan designet gi brukeren store mengder nyttig ikke-verbal informasjon som kan være til stor hjelp når det gjelder å bruke nettstedet. 4

6 Siden push-kommunikasjon har en tendens til å vektlegge stoppeffekt og merkevarebasert design, blir disse tingene ofte oversett. Det kan medføre at man ikke gir de riktige signalene til brukeren, det øker avstøting og vanskeliggjør konvertering. For å sikre at man ivaretar de funksjonene brukeren har behov for på nettstedet, trenger man å legge andre kriterier til grunn for utforming av et nettsted enn de tradisjonelle. 2. Brukeratferd på web 2.1 Lukten av informasjon Gjennom forskning har man oppdaget at brukere leter etter informasjon på web omtrent på samme måte som en sporhund lukter seg frem. Teorien om dette kalles The Scent of Information, på norsk kan vi kalle den lukten av informasjon. Denne teorien er basert på tusenvis av brukerobservasjoner gjennom flere år. Selskapet User Interface Engineering ga i 2004 ut rapporten Designing for the Scent of Information, som beskriver disse funnene. I hovedtrekk går teorien ut på at brukeren skumleser nettsiden på jakt etter ord som beskriver det han er ute etter (og som følgelig lukter sterkt av informasjon). Når brukeren finner dette ordet i en lenke vil han klikke på det, og forventer da å komme til en side med mer spesifikk informasjon om akkurat dette emnet. Uansett om det tar ett eller flere klikk før brukeren finner det han leter etter, forventer brukeren at lukten av informasjon holder seg sterk helt frem til målet. Hvis denne forventningen ikke blir oppfylt, f. eks. ved at en lenke er et blindspor, vil brukeren som oftest gå tilbake til der lukten av informasjon var sterk sist, og fortsette i en annen retning derfra. Det blir derfor viktig at et nettsted designes på en måte som gjør at lukten av informasjon er sterk, slik at brukeren lett kan identifisere lenker som bringer ham til den informasjonen han etterspør. Skal man få til dette, må designet sentreres rundt innholdet og presentere det på riktig måte. Først og fremst er det viktig at man følger konvensjoner som brukeren er vant med. Gjennom mange år er brukere f.eks. blitt lært opp til at en lenke er blå og understreket det blir derfor motproduktivt å formatere den annerledes, siden dette kan føre til at brukeren ikke finner lenken. Den blå understrekete tekstlenken er det elementet som lukter sterkest av informasjon, og er derfor en av de viktigste komponentene på en nettside. Men også de øvrige sideelementene, tekst, menyer og grafikk, må designes slik at de lukter mest mulig. Dette betyr i første rekke 5

7 å følge etablerte konvensjoner i så stor grad som mulig når det gjelder funksjons- og forretningskritiske elementer, slik at brukeren kan oppnå sine mål. 2.2 Målsettinger Det er sjelden at målene til bedriften og brukerens behov er 100 % sammenfallende. Det er ofte nærliggende å tro at brukeren er like opptatt av bedriftens varer og tjenester som en selv, og at alt som trengs for å få brukeren ombord er et tiltalende nettsted med et profesjonelt utseende. Sannheten er imidlertid en ganske annen. Brukeren er bare interessert i det bedriften kan tilby som angår ham direkte i øyeblikket. Derfor er det i beste fall bare en mindre overlapping mellom bedriftens mål og brukerens behov til enhver tid. Fig. 2: Brukerens behov pleier bare å delvis overlappe bedriftens mål. Derfor er det viktig å finne ut hvor de er sammenfallende. Det er imidlertid i denne overlappingen at de gode webkonseptene for bedriften er å finne, og det er derfor her man er nødt til å legge hoveddelen av satsningen. Dette involverer å finne ut hva brukerens behov er, og hvordan man kan oppfylle disse på en måte som gagner bedriften. Her spiller brukerscenarier en viktig rolle. 2.3 Brukerscenarier Brukere av et nettsted kan normalt deles opp i noen få grupper. I tradisjonell massekommunikasjon foregår denne inndelingen gjerne etter demografiske data, som f. eks. alder, kjønn osv. Dette er mindre nyttig på web, siden vi ikke har ett enkelt budskap som skal spres til et stort og sammensatt publikum. Når brukeren kommer til nettstedet vårt gjør han ikke det i kraft av hvem han er, men i kraft av hva han ønsker å gjøre. Dette går på tvers av demografiske grupper, fordi ulike grupper kan besøke samme nettsted med samme hensikt. 6

8 Det er derfor denne som blir den utslagsgivende faktoren når vi skal bestemme hvordan nettstedet skal organiseres. Vi pleier derfor å definere brukerscenarier for å beskrive de vanligste brukerbehovene på et nettsted. Disse deles normalt inn i tre typer: A-scenarier: Det flesteparten av nettstedets brukere leter etter eller ønsker å gjøre B-scenarier: Det de resterende brukerne leter etter eller ønsker å gjøre C-scenarier: Det avsender ønsker å informere om, men som sjelden etterspørres Disse scenariene adresseres forskjellig på nettstedet. A-scenariene adresseres direkte på forsiden, samt gjennom menyer og navigasjon. B-scenariene adresseres primært gjennom menyer og navigasjon, mens C-scenariene kan gjøres tilgjengelige gjennom søk eller dyplenking lenger ned på nettstedet. Hvis C-scenariet er forretningskritisk, kan man imidlertid lage en egen plass til dette på forsiden eller i sidemalene. Slike felter kalles gjerne markedsføringsfelter i trådskisser. 2.4 Innholdstyper For å kunne gi riktig form til et element, må vi vite hva slags jobb det skal gjøre, og hvilken innholdstype det tilhører. Det finnes flere forskjellige innholdstyper som hver har sine karakteristiske trekk, og som også legger sterke føringer for hvordan funksjonelementene skal se ut. Disse føringene henger sammen med konvensjoner som er opparbeidet for disse innholdstypene gjennom flere år, og har derfor sterk informasjonslukt. Det er derfor risikabelt å ignorere dem. De viktigste innholdstypene er: Informasjon å finne spesifikke opplysninger om et emne Transaksjon å gjennomføre en handling, f. eks. å kjøpe noe i en nettbutikk eller overføre penger via nettbank Oppdatering å få opplysninger om nye ting som skjer Dialog utveksling av informasjon Opplevelse å bli underholdt Applikasjon Behandling av data Informasjon Denne innholdstypen handler om å innhente informasjon om et spesifikt emne. Brukeren har som oftest en konkret idé om hva han er ute etter, og skumleser siden på jakt etter det. 7

9 Denne typen innhold sentrerer seg derfor rundt trigger-ord, som representerer det brukeren leter etter. Det er viktig at man bruker korrekte trigger-ord, og det betyr først og fremst at man må snakke brukerens eget språk. Unngå derfor ord brukeren ikke kjenner til eller naturlig bruker selv, som f. eks. faguttrykk, stammespråk, oppkonstruerte ord, moteord osv. Det er avgjørende at brukeren får øye på trigger-ordet sitt, og derfor bør dette finnes i menyen på nettstedet, samt i sidetittel, overskrifter og mellomtitler. Teksten bør deles opp og grupperes på en hensiktsmessig måte, med korte avsnitt og relevante mellomtitler. Bruk gjerne kulepunkter, og uthev også gjerne relevante ord i teksten. Denne innholdstypen stiller også krav til bruken av bilder. Brukeren ser også på bildene når han skumleser, men ser bare nærmere på de bildene som inneholder relevant informasjon. Dette betyr at profilerende og dekorative bilder og stockfoto som oftest blir helt og holdent ignorert, mens f.eks. produktbilder, diagrammer og relevante artikkelillustrasjoner blir lagt merke til. Bildene må være så store at motivet og relevante detaljer er lette å få øye på, men ikke så store at de stjeler plass fra det tekstlige innholdet. Fig. 3: Eksempel på informasjonsside (www.vegvesen.no) 8

10 2.4.2 Transaksjon En transaksjon er en utveksling av informasjon mellom brukeren og nettstedet, f. eks. ved kjøp i en nettbutikk. Brukeren vil da gi fra seg opplysninger (personalia, epost-adresse, kredittkortnummer etc.) i bytte mot varer eller tjenester. Det er denne tosidigheten som kjennetegner innholdstypen, og fordi brukeren faktisk gir fra seg noe, og dermed tar en risiko, er det avgjørende å skape trygghet, slik at ikke brukeren mister tillit, og transaksjonen havarerer. Dette gjøres ved å tydeliggjøre hva som kreves for å gjennomføre transaksjonen så tidlig som mulig. Hvis transaksjonen har flere trinn, må bruker gjøres oppmerksom på hvor mange slike trinn transaksjonen består av, hva som skjer på hvert enkelt trinn, og hvilket av trinnene han befinner seg på til enhver tid. Det må også være mulig for brukeren å gå tilbake og rette eventuelle feil som måtte oppstå. Når transaksjonen er gjennomført, må brukeren få en klar melding om dette, gjerne med supplerende informasjon. Det er verd å merke seg at gjennomføringen av kompliserte transaksjoner ofte kan lettes gjennom å eliminere overflødige innholdselementer som kan virke distraherende. Fig. 4: Eksempel på transaksjon (www.amazon.co.uk) 9

11 2.4.3 Oppdatering Oppdatering minner om vanlig informasjonsinnhenting, med én viktig forskjell den er uspesifikk. Brukeren er ikke ute etter noe spesielt, men ønsker snarere å finne ut om det er noe nytt han bør vite om. Nettaviser baserer seg i stor grad på denne innholdstypen. Her er det viktig å vise et stort oppbud av ulik informasjon, mao. bør man satse på bredde heller enn dybde. Slik informasjon bør ordnes kronologisk, med de nyeste sakene lenger opp, og eldre saker lenger ned på siden. En annen viktig faktor er størrelse. Brukeren vurderer saker som får stor plass viktig enn de mindre, så de nyeste og viktigste sakene bør derfor stå øverst, og være størst. Navigasjonen i denne innholdstypen er mindre avhengig av menyer brukeren navigerer hovedsaklig gjennom å klikke på artikkeloverskrifter i teasere. Fig. 5: Eksempel på oppdatering (www.aftenposten.no) 10

12 2.4.4 Dialog Dialog er en annen form for informasjonsutveksling. Den kan foregå mellom bruker og informasjonsavsender, eller den kan foregå brukere imellom. Denne informasjonstypen omfatter ulike former for chat, blogger, diskusjonsforum/oppslagstavler og sosiale medier som Facebook eller Twitter. Dialog kan være tidsbasert eller emnebasert. Tidsbasert dialog som foregår i sanntid, f. eks. chat, må være umiddelbart tilgjengelig for brukeren. Sosiale medier som Facebook og Twitter er også tidsbasert, og har enkelte likhetspunkter med oppdatering (se ovenfor). De er derfor kronologisk ordnet. Det samme gjelder blogger, hvor det nyeste innlegget alltid kommer øverst. Emnebasert dialog, som f. eks. diskusjonsfora, bør være tematisk inndelt. Fig. 6: Eksempel på tidsbasert dialog (www.facebook.com) 11

13 Fig. 7: Eksempel på emnebasert dialog (www.apple.com) Opplevelse Denne innholdstypen omfatter spill og annen form for interaktiv underholdning. Denne typen innhold følger gjerne sin egen interne logikk, og det finnes derfor ingen faste regler for hvordan slikt innhold skal presenteres. Brukeren er i de fleste tilfeller innstilt på å gjøre en ekstra innsats for å tilegne seg innholdet, f. eks. ved å lære komplisert funksjonalitet eller spilleregler. Mange brukere vender også tilbake til slikt innhold gjentatte ganger og har derfor bedre mulighet til å lære. Tilgjengelighet og brukervennlighet er derfor noe mindre kritisk. 12

14 Fig. 8: Eksempel på underholdning (freeonlinegames.com) Applikasjon Applikasjoner er en innholdstype som brukes til manipulering av data. Det kan være snakk om alt fra enkle kalkulatorer til komplette webbaserte applikasjoner. I likhet med Opplevelse følger disse sin egen interne logikk, og det er også større sannsynlighet for at brukeren vender tilbake flere ganger, og derfor har anledning til å lære seg grensesnittet over tid. Imidlertid er det fortsatt viktig at man følger aksepterte konvensjoner så langt dette er mulig. Hvis læringskurven er for bratt risikerer man at brukeren ikke klarer å fullføre oppgaven, og derfor ikke vender tilbake. En annen måte å sikre at applikasjonen er brukervennlig er å begrense antall funksjoner, slik at brukeren har mindre som må læres før man får et resultat. De fleste applikasjoner er derfor begrenset til én enkelt funksjon. Responstiden bør være så kort som mulig, og resultatet må være pålitelig. Er persondata involvert, må også brukeren overbevises om at disse behandles tilfredsstillende. 13

15 Fig. 9: Eksempel på applikasjon (www.xe.com) Det er verd å merke seg at disse innholdstypene ikke nødvendigvis gjelder for hele nettstedet det er vanlig at et nettsted involverer flere innholdstyper, som eksisterer side om side på nettstedet. Det blir da av stor betydning at hver enkelt innholdstype får riktig utforming, slik at brukeren kan identifisere dem og håndtere dem korrekt. 3. Innvirkning på design 3.1 Scenarier, innholdstyper og plassering Hver enkelt av innholdstypene har sine egne spesielle designmessige behov for å fungere optimalt. Dette betyr at vi må identifisere hvilke innholdstyper nettstedet vårt inneholder, og designe for disse enkeltvis. Gjør vi ikke det, risikerer vi at nettstedet fungerer dårligere enn ønsket, og at det derfor blir vanskeligere for brukeren å finne det han leter etter. Når hvert enkelt element har fått sitt optimale design, vil de ulike scenariene være med på å avgjøre plasseringen av dem på nettstedet. Som vi har sett vil de elementene som faller inn under A-scenariet få en plass på forsiden. Hvis det er flere enn ett element som faller inn under A-scenariet, vil de plasseres innbyrdes etter viktighet, med de viktigste øverst. 14

16 Forretningskritiske C-scenarier vil kunne få en plass til høyre på forsiden, mens resten gjøres tilgjengelig gjennom menyer og søk. Når hvert enkelt element både har fått sin optimale form og optimale plassering vil vi ha et velfungerende nettsted, uavhengig av hvordan det ellers ser ut. Det er selvsagt en fordel om elementene kan få en estetisk tiltalende form, men det er viktig at dette ikke går på bekostning av brukskvaliteten. 3.2 Problemet med overordnete kommunikasjonskonsepter Avhengig av bedriftens eller organisasjonens størrelse kan det finnes et overordnet kommunikasjonskonsept som skal omfatte all ekstern kommunikasjon. Denne innbefatter som oftest en grafisk profil for bedriften, og gjerne også andre typer retningslinjer, f. eks. for pressemeldinger og PR, for annonsering i ulike medier osv. Formålet er å ivareta bedriftens ansikt utad, og å sørge for at bedriften kommuniserer helhetlig og ensrettet med sine kunder og verden forøvrig. Dessverre er et slikt kommunikasjonskonsept ofte utviklet uten å ta hensyn til bedriftens webkommunikasjon, eller med dette bare som en ettertanke, gjerne fordi grunnkonseptet ble utviklet på et tidspunkt da web ikke var en del av bedriftens kommunikasjonsstrategi. Siden vi vet at over 90 % av nettbrukerne har web som førstevalg for å skaffe informasjon om varer og/eller tjenester, sier det seg selv at et kommunikasjonskonsept som ikke har bedriftens web som grunnpillar langt fra vil fungere optimalt. Det har også vært vanlig å anta at man kan håndtere webbasert informasjon på samme måte som annen skriftlig informasjon. Dette er som vi har sett ikke riktig, siden web er et pull-medium, i motsetning til massemedier forøvrig, som er push-medier. Hvis man forsøker å designe et nettsted ut fra et overordnet kommunikasjonskonsept som ikke tar hensyn til denne forskjellen, vil nettstedet slite med en mengde ulike problemer. 3.3 Mangel på visuelle spor Et viktig prinsipp i tradisjonelt visuelt profileringsarbeid er at de ulike grafiske elementene skal være godt samordnet, og forandre seg så lite som mulig fra medium til medium. Tar en utgangspunkt i tradisjonelle medier vil dette føre til at nettstedet blir belemret med et utall grafiske elementer som ikke er egnet for bruk på web, og som vanskelig lar seg tilpasse i etterhånd. I tillegg vil det være en tendens til at funksjonselementer, som f. eks. menyer, knapper, etc. vil legges visuelt for tett opp mot den grafiske profilen. I denne prosessen går ofte viktig visuell informasjon tapt, som f. eks. hvorvidt et element er klikkbart. Resultatet blir ofte at nettstedet blir visuelt tiltalende, men også lukter mindre, mao. blir fattig på den 15

17 visuelle informasjonen brukeren trenger for å orientere seg på (og benytte seg av) nettstedet på en tilfredsstillende måte. Fig. 10: Eksempel på nettsted med få visuelle spor (www.darkarkitekter.no) 3.4 Bilder Et annet potensielt problem knytter seg til bildebruk. I de siste årene har bilder på web blitt gradvis større, inntil de nå har antatt voldsomme proporsjoner. Dette kan delvis ha sammenheng med at tradisjonell massekommunikasjon i stor grad vektlegger bilder, fordi disse har en klar stoppeffekt (jfr. 1.1). Som vi har sett, trenger vi ikke denne effekten i pullkommunikasjon. Tvert imot kan så store bilder være et hinder for effektiv kommunikasjon på web, gjennom å fortrenge kritisk informasjon. Mesteparten av alt innhold på web er fortsatt tekstlig, hvilket betyr at bilder er og blir sekundær kommunikasjon. Bilder er dessuten upålitelige kommunikasjonsbærere, de må nemlig tolkes av leseren, og avhengig av leserens bakgrunn og erfaringsgrunnlag er det uungåelig at bilder blir tolket forskjellig. Et bilde er derfor avhengig av tekst for å tolkes riktig, og på web blir vanligvis et bilde sett i sammenheng med artikkeloverskriften. 16

18 Fig. 10: Store bilder tvinger ofte overskriften ned under bretten (www.dagbladet.no) Hvis bildet f. eks. er så stort at artikkeloverskriften tvinges ned under kanten på nettleservinduet, vil bildet fremstå som lite informativt. Vi vet også at brukere har en tendens til å ignorere bilder som ikke inneholder informasjon de opplever som relevant. Dette betyr at profilerende bilder, generiske byråbilder etc. har liten innvirkning på brukeren. Det er også grunn til å tro at selv reportasjebilder, hvis de ikke henger tydelig sammen med en overskrift som forklarer bildeinnholdet, får redusert relevans. Bilder som inneholder relevant informasjon, som f. eks. produktbilder, får derimot brukerens oppmerksomhet. 17

19 Fig. 11: Mindre, men mer relevante bilder får oftere brukerens oppmerksomhet (www.komplett.no) Et bilde er derfor avhengig av tekst for å tolkes riktig, og på web blir vanligvis et bilde sett i sammenheng med artikkeloverskriften. Hvis bildet f. eks. er så stort at artikkeloverskriften tvinges ned under kanten på nettleservinduet, vil bildet fremstå som lite informativt. 4. Slik skitner du til nettstedet ditt 4.1 Prioriter riktig! Ikke la viktig innhold fortrenges av innhold som er mindre viktig. En vanlig feil er å la B- eller C-scenarier få for mye plass på bekostning av A-scenariene. Det er lett å innbille seg at brukeren har de samme prioriteringene som man selv har som avsender, men dette er så godt som aldri riktig. Det er heller ikke uvanlig å bruke mye plass på kommunikasjon som er beregnet på (og som har vært vist i) vanlige massemedier, som f. eks. reklamefilm eller kampanjebilder. Disse vil ofte gjøre jobben vanskeligere for brukeren, og bør derfor unngås. 18

20 Fig. 12: Viktig innhold (informasjon om bilene) som blir fortrengt av lite relevant innhold (reklamefilm) (www.chrysler.com) Det er også viktig å passe på at både selve A-scenariene og navigasjonsmulighetene som hører til, befinner seg over bretten. 4.2 Bruk tekstbaserte menyer Dette innebærer å passe på at menyene på nettstedet er tekstbasert, og ikke gjør bruk av Flash eller Javascript. Slik teknologi skaper problemer for søkemotorer, og gjør nettstedet vanskeligere indekserbart. Dette kan føre til at nettstedet får dårligere søkemotorsynlighet. I tillegg må alle tekstlenker formateres riktig og konsekvent, helst bør alle tekstlenker i løpende tekst være blå og understreket. Fargeendring på lenken alene er ikke alltid nok for en pålitelig markering, det samme gjelder understreking alene. Unngå også at slike markeringer kommer til syne først når musepekeren beveges over lenken, såkalt mouseover. Dette skaper problemer i forhold til smarttelefoner og lesebrett som f. eks. ipad, siden disse ikke har noen muspeker, men betjenes med fingertuppene via en berøringsskjerm. Denne typen betjening gjør også at man i mange tilfeller bør vurdere lengre tekstlenker, siden lange tekstlenker er lettere å treffe med fingertuppene enn korte. 19

21 Fig. 13: Vellykket bruk av tekstbaserte menyer og blå understrekete lenker (www.klif.no) 4.3 Unngå for store bilder Den gjennomsnittlige størrelsen til bilder på web har økt betraktelig de siste årene. Dette har sammenheng delvis med økt båndbredde, og delvis med en feilaktig oppfatning av at store bilder er fordelaktig for kommunikasjonen på samme måter som i massemedier. Store bilder som brukeren ikke har bedt om oppfattes ofte negativt, i tillegg til at store bilder lett fortrenger informasjon som brukeren har behov for. Siden nettsider i økende grad leses via smarttelefoner o.l. er også båndbredden et problem, siden mobil dataoverføring både er tregere og dyrere. Store bilder kan derfor påføre brukere både ekstra utgifter og ventetid, uten at de tilfører nettstedet reell verdi. 20

22 Fig. 14: Stor bildeserie som fortrenger øvrig informasjon (www.dressmann.no) 4.4 Gjør siden skumlesbar Formater teksten slik at brukeren med et raskt overblikk kan skaffe seg oversikt over hva den handler om. Bruk mellomtitler og kulepunkter flittig, og uthev gjerne viktige enkeltord i teksten. Benytt også innholdsmaler der dette er relevant, slik at det blir lett for brukeren å gjenfinne den samme typen informasjon på ulike sider. Fig. 15: Enkelt skumlesbar informasjonsside (http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/ferier_og_fridager/) 21

23 4.5 Bruk handlingsutløsende elementer Hvis man ønsker at brukeren skal utføre bestemte handlinger, som f. eks å gjennomføre et kjøp, bør man passe på at nettstedet inneholder tydelige handlingutløsende elementer. Slike elementer faller inn under tre hovedkategorier: tekstlenker, knapper, og skjemaer Tekstlenker Tekstlenker bør fortrinnsvis være blå og understreket (jfr. 4.2) og i tillegg være informative, slik at det er enkelt for brukeren å forstå hva slags informasjon lenken leder til. Vis dagens program er en bedre lenketekst enn Les mer Lange tekstlenker bedrer ofte brukervennligheten, siden sjansen for at brukeren finner triggerord der er større. Undersøkelser viser at de handlingsutløsende tekstlenkene som fungerer best er satt opp som et eget avsnitt i teksten, er blå og undertreket, og mellom 7 og 12 ord lange Knapper Knapper bør være tydelig klikkbare. Den enkleste måten å gjøre dette på er å gjøre dem tredimensjonale, slik at de står ut fra bakgrunnen. De bør også få en iøynefallende farge, slik at de skiller seg tydelig ut fra omgivelsene. Knapper bør ha tydelige tilstander, slik at brukeren vet når knappen er trykket inn. Merking av knapper bør fortrinnsvis skje med tekst, og da gjerne et triggerord. Unngå å merke knapper med symboler, med mindre det også benyttes tekst. Fig. 16: Ulike typer knapper 22

24 Skjemaer Skjemaer kan være alt fra et enkelt utfyllingsfelt til et større formular. Hvert enkelt felt skal i lengde tilsvare den informasjonen som skal skrives inn i det, og skal merkes tydelig med hva det skal inneholde. Det er vanlig å merke påkrevde felter med en stjerne (*), men det er ikke alle brukere som forstår dette. Hvis man bruker et slikt symbol for å markere et påkrevd felt, bør man også passe på å forklare betydningen av symbolet i klartekst - eller enda bedre: ikke be om annen informasjon enn det som er påkrevd. Jo enklere skjemaet er, jo lettere er det å få brukeren til å fylle det ut. Hvis brukeren gjør feil under utfyllingen må brukeren gjøres tydelig oppmerksom på at det er skjedd en feil, i hvilket felt feilen befinner seg, og hvordan han kan rette opp problemet. Dette gjør det mer sannsynlig at transaksjonen blir gjennomført. Fig. 17: Enkelt og oversiktlig skjema 23

25 5. Konklusjon Som vi har sett, kan overordnete visuelle konsepter skape problemer for nettsteder, fordi disse konseptene ikke tar tilstrekkelig hensyn til de ulike innholdstypene, og de designkravene disse stiller. Dette betyr ikke nødvendigvis at man ikke skal ha et slikt overordnet konsept, men det må ikke få styre designprosessen. Dirty design skjer nedenfra og opp, dvs. at man starter med innholdet, og designer ut fra behovene til hver innholdstype. Når hver innholdstype på nettstedet har fått sin optimale form, vil også nettstedet som helhet fungere tilfredsstillende, uavhengig av det visuelle totalkonseptet. Dermed vil også brukerens behov være tilgodesett. 24

DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS

DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av Grafill,

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Triggerord 2.0 workshop. Nina Furu Din Webdag 2011

Triggerord 2.0 workshop. Nina Furu Din Webdag 2011 Triggerord 2.0 workshop Nina Furu Din Webdag 2011 @NinaFuru Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Styreleder i Webgruppen Kurs- og konsulentvirksomhet

Detaljer

BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS

BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av Grafill, Dataforeningen

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

10 tips for bildebehandling. Jakob Thyness, Webgruppen AS

10 tips for bildebehandling. Jakob Thyness, Webgruppen AS 10 tips for bildebehandling Jakob Thyness, Webgruppen AS onsdag 24. november 2010 Bilder på web onsdag 24. november 2010 Bilder på web Bilder er viktige. Men teksten er viktigst. onsdag 24. november 2010

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

3.2 Misbruk i media KAPITTEL 3 31

3.2 Misbruk i media KAPITTEL 3 31 La oss nå anta at Marie benytter noe av ukelønnen til å betale inngangspenger i ungdoms-klubben. Anta at vi kan benytte en bratt framstillingsmåte som den til venstre i figur 3.1 til å vise hvor mye inngangspengene

Detaljer

UiB :: INF111 :: Øving 2

UiB :: INF111 :: Øving 2 UiB :: INF111 :: Øving 2 En øving skrevet av Martin Kolbeinsvik Innholdsfortegnelse 1 Sjakk og språkoversettelse...2 Omfang og verdensbilde...3 Gyldighet og dens relevans...3 Gyldighetsbetont omfang...4

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

9 tips. Til å skrive en nettsidespesifikasjon

9 tips. Til å skrive en nettsidespesifikasjon 9 tips Til å skrive en nettsidespesifikasjon Hvorfor Vecora Vecora er et digitalt mediebyrå med bred kompetanse innen web, design, sosiale medier, synlighet og kommunikasjon. Vi har skrevet denne hjelpen

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato: Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato: Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:15112012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Utført av: Jon Petter Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Utført av: Jon Petter Hellesvik DIAGNOSERAPPORT Utført av: Jon Petter Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor synlig siden

Detaljer

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer Interaktive utfordringer Av Anne Zanussi 09.12.2009 19:54 NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

STØTTEORDNINGER FOR NORGE SOSIALE MEDIER OG VAKRE HERØY NETTSIDER

STØTTEORDNINGER FOR NORGE SOSIALE MEDIER OG VAKRE HERØY NETTSIDER STØTTEORDNINGER FOR NORGE SOSIALE MEDIER OG VAKRE HERØY NETTSIDER Joshua Araali Nyakairu Grindvikveien 4, 8850 Herøy Tlf: 99874719 E-post : joshua.araali@norsos.no Norge Social Medier / NORSOS er en ung

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 %

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 % Vurdering for Studiestøtte Lånekassen Poengsum: 8 poeng av moglege 105 poeng - 79 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Studiestøtte - Lånekassen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon [

Detaljer

10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no

10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no 10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no Epostmarkedsføring er et av de kraftigste verktøyene tilgjengelig for å kommunisere og utvikle forretningsforhold. Men, epostmarkedsføring kan kun være så virkningsfullt

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker

Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker En fleksibel og brukervennlig webløsning, tilpasset alle aktører under Norges nasjonalparker. Et system som passer alle. Designet av de nye

Detaljer

Nettredaktørskolen VG Effektiv innholdsforvaltning. Gang 4 26. juni 2014

Nettredaktørskolen VG Effektiv innholdsforvaltning. Gang 4 26. juni 2014 Nettredaktørskolen VG Effektiv innholdsforvaltning Gang 4 26. juni 2014 Hva er Content Management? Hva er Content Management? Å ha ansvar for oppdatering, innhold, informasjon og underholdning i digitale

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune Poengsum: 66 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Askim kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk

Detaljer

Øving 5: Evaluering av nettsider

Øving 5: Evaluering av nettsider Øving 5: Evaluering av nettsider 1. Mål Hovedmålet med postens nettsider bør være et informativt hjelpemiddel for brukere av postens tjenester. Dette innebærer utfyllende informasjon om både standardtjenester,

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen BrukerveiledningiSitemanCMSforGodtVannDrammensregionen HMO06.08.10 Innhold 1. Pålogging...2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Velkomstside...2 2.1.Forskjellenside artikkel...2 Nyside...3 Redigereside...5

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

Epostmarkedsføring på 10 minutter

Epostmarkedsføring på 10 minutter Epostmarkedsføring på 10 minutter OK, vi innser at det kanskje tar deg mindre enn 10 minutter å lese denne guiden. Det går selvsagt mye kortere tid enn som så, med mindre noen konstant forstyrrer deg med

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Berøringsskjerm - og hva så?

Berøringsskjerm - og hva så? Contents Berøringsskjerm - og hva så?... 2 Navigasjon på en berøringsskjerm... 3 Hva bør jeg velge - mobiltelefon eller nettbrett?... 4 Android eller ios - hva fungerer best uten syn?... 4 (Dette innholdet

Detaljer

Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen. Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 %

Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen. Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 % Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Søknad om førerkort - Statens Vegvesen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune. Poengsum: 73 poeng av moglege 105 poeng - 70 %

Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune. Poengsum: 73 poeng av moglege 105 poeng - 70 % Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune Poengsum: 73 poeng av moglege 05 poeng - 70 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Hasvik kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Vurdering for Registrering som arbeidssøker NAV. Poengsum: 62 poeng av moglege 105 poeng - 59 %

Vurdering for Registrering som arbeidssøker NAV. Poengsum: 62 poeng av moglege 105 poeng - 59 % Vurdering for Registrering som arbeidssøker NAV Poengsum: 6 poeng av moglege 5 poeng - 59 % . Tjenesten er enkel å finne (Registrering som arbeidssøker - NAV). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og

Detaljer

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Velge oversettingsbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når du kontakter

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

Libraries of the future - noen refleksjoner ved introduksjon av nye tjenester

Libraries of the future - noen refleksjoner ved introduksjon av nye tjenester Libraries of the future - noen refleksjoner ved introduksjon av nye tjenester Hvorfor tjenesteutvikling Vi må løpende tilpasse oss endringer i brukeratferd og brukerbehov Vi må utnytte de mulighetene teknologien

Detaljer

Semiotisk analyse av Facebook

Semiotisk analyse av Facebook av Facebook Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en semiotisk analyse av det sosiale nettstedet Facebook som opprinnelig ble laget for universitetsstudenter og ansatte i USA. Facebook er et sosialt verktøy

Detaljer

Jakob Thyness. Partner, Webgruppen AS. Mer enn 25 års erfaring i kommunikasjonsbransjen. Erfaring med web og digitale medier siden 1993

Jakob Thyness. Partner, Webgruppen AS. Mer enn 25 års erfaring i kommunikasjonsbransjen. Erfaring med web og digitale medier siden 1993 SKRIVING FOR WEB Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Mer enn 25 års erfaring i kommunikasjonsbransjen Erfaring med web og digitale medier siden 1993 Sertifisert i Digital Marketing, Digital Marketing

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Webdesign. Håkon Tolsby Håkon Tolsby

Webdesign. Håkon Tolsby Håkon Tolsby Webdesign Håkon Tolsby 13.03.2017 Håkon Tolsby 1 Hva er det viktigste for å lage et BRUKEVENNLIG websted Don t make me think Steve Krug Webstedet skal være: Selvinnlysende Selvforklarende Ikke rocket science

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Min plan for dagen Hva er digital kompetanse og hvorfor er det så viktig? Digitale verktøy og ressurser Digital klasseledelse

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Brukskvalitet. Bruk og nytte av systemet

Brukskvalitet. Bruk og nytte av systemet Brukskvalitet Bruk og nytte av systemet Fem grunner til at systemer er vanskelige å bruke Systemet er tilpasset maskinen og arbeidsoppgaven - ikke brukeren Brukerenes arbeidsoppgaver endres raskt, mens

Detaljer

Nettstedanalyse av pitchfork.com

Nettstedanalyse av pitchfork.com Nettstedanalyse av pitchfork.com Mars 2011 Skrevet av Markus Gevelt Introduksjon I denne oppgaven skal jeg analysere nettsiden www.pitchfork.com, med fokus på dens design og bruksmessige funksjonalitet.

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Pris kr 1 890,- eks MVA Innholdsfortegnelse Forord...3 Generell synlighet (pagerank)... 4 Sideranking... 4 Rangering på søkeord.... 5 Relevante

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende :

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende : Arbeidskrav 2- Atle Remi Olsen Analyse av Web- medier, Lenker. Kapittel 1- Innledning. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende

Detaljer

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig!

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! 1 av 7 05.01.2016 21:50 medier24.com Gard L. Michalsen Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! Tom

Detaljer

Betal kun for resultater slik fungerer affiliate markedsføring

Betal kun for resultater slik fungerer affiliate markedsføring Betal kun for resultater slik fungerer affiliate markedsføring Affiliate markedsføring er prestasjonsbasert markedsføring på Internett, der såkalte Publisister (også kjent som "affiliates" eller "publishers")

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Listerportalen 2.0. Konseptbeskrivelse. Versjon 0.1. Versjonsdato: utkast

Listerportalen 2.0. Konseptbeskrivelse. Versjon 0.1. Versjonsdato: utkast Listerportalen 2.0 Konseptbeskrivelse Versjon 0.1 Versjonsdato: 26.1.200 1. utkast 1 OM KONSEPTBESKRIVELSEN 1.1 Avgrensning Konseptbeskrivelsen skal forklare hovedideene bak Listerportalen. Dette gjøres

Detaljer

Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016

Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016 Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016 POST-modellen står sentralt når vi jobber med utvikling av digitale og sosiale strategier, men det er viktig å ha en god kommunikasjonsplattform

Detaljer

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato:

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato: Kommunikasjonsstil Andres vurdering Navn på vurdert person: Ole Olsen Utfylt dato: Svar spontant og ærlig - første innfall er som regel det beste. Det utfylte spørreskjema returneres snarest mulig. 1 1.

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Vurdering for Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune. Poengsum: 62 poeng av moglege 105 poeng - 59 %

Vurdering for Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune. Poengsum: 62 poeng av moglege 105 poeng - 59 % Vurdering for Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune Poengsum: 6 poeng av moglege 5 poeng - 59 % . Tjenesten er enkel å finne (Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune).

Detaljer

Et flytskjema er et kart over en arbeidsprosess. Kart kan ha ulik typer målestokk og detaljeringsgrad, og slik er det også med prosesskart:

Et flytskjema er et kart over en arbeidsprosess. Kart kan ha ulik typer målestokk og detaljeringsgrad, og slik er det også med prosesskart: Grunnleggende kvalitetsverktøy Flytskjema Flytskjema er et svært nyttig verktøy i arbeid med å forbedre arbeidsprosessene. Å kartlegge og undersøke prosessene i en organisasjon eller mellom flere organisasjoner

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar Norsk Kennel Klub NETTVETT Tips om regler og ansvar Innhold 1. God, gammeldags folkeskikk 2. Ansvar 3. Egne retningslinjer for regioner og klubber 4. Hva bør reglene inneholde Nettsider er et stadig viktigere

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

Språklige retningslinjer for dirnat.no. Guri Sandvik nettredaktør

Språklige retningslinjer for dirnat.no. Guri Sandvik nettredaktør Språklige retningslinjer for dirnat.no Guri Sandvik nettredaktør Agenda Dagens situasjon på nett Nye nettsider Føringer for kommunikasjonen på nett Ambisjoner for nettsidene Forankring og organisering

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Nyheter i bankens bedriftsløsninger. 22. oktober 2015 Johan Magne Andresen

Nyheter i bankens bedriftsløsninger. 22. oktober 2015 Johan Magne Andresen Nyheter i bankens bedriftsløsninger 22. oktober 2015 Johan Magne Andresen Agenda o Nyheter på nett og mobil o Fullmakter o Likviditetsrapportering i nettbanken o Hva vi jobber med fremover o Sikkerhetsutfordringer

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer