JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN"

Transkript

1 JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN

2 Dirty Design Versjon 1.0 mars Webgruppen AS Forfatter: Jakob Thyness Lovlig kjøpt eksemplar av denne rapporten kan fritt distribueres i egen organisasjon. Rapporten kan ikke distribueres videre til tredjepart. Innholdet i denne rapporten kan ikke gjengis verken i sin helhet eller delvis uten etter eksplisitt, skriftlig samtykke fra opphavsrettshaverne: Jakob Thyness: 1

3 Innholdsfortegnelse Innledning Overgangen fra push til pull Push Pull Push-kommunikasjon i et pull-medium Brukeratferd på web Lukten av informasjon Målsettinger Brukerscenarier Innholdstyper Informasjon Transaksjon Oppdatering Dialog Opplevelse Applikasjon Innvirkning på design Scenarier, innholdstyper og plassering Problemet med overordnete kommunikasjonskonsepter Mangel på visuelle spor Bilder Slik skitner du til nettstedet ditt Prioriter riktig! Bruk tekstbaserte menyer Unngå for store bilder Gjør siden skumlesbar Bruk handlingsutløsende elementer Tekstlenker Knapper Skjemaer Konklusjon

4 Innledning Siden midten av 1990-tallet har web gått fra å være et medium for spesielt interesserte til å bli en av de viktigste kommunikasjonskanalene i dagens mediebilde. Over 90% av norske forbrukere sier at web er deres førstevalg hvis de ønsker informasjon om produkter eller tjenester. Dette har ført til at flere og flere bedrifter arbeider målbevisst med å inkludere web i sin egen merkevare- og mediestrategi. Imidlertid er disse strategiene med sine tilhørende virkemidler som oftest rotfestet i den medievirkeligheten som gikk forut for webbens framvekst, noe som reduserer verdien deres vesentlig. Ingen steder er dette tydeligere enn når det gjelder design og utforming, hvor man ofte ukritisk tilpasser et nettsted til en firmaprofil og brandingstrategi som ikke bare er dårlig egnet for mediet som sådan, men heller ikke tar takhøyde for den nye den nye dialogen mellom avsender og mottaker som dagens medievirkelighet krever. 1. Overgangen fra push til pull 1.1 Push Vanlig massekommunikasjon er basert rundt begrensningene i de tradisjonelle massemediene. Siden man kommuniserer overfor et stort antall potensielle mottakere, men ikke har mulighet til å tilpasse budskapet sitt til hver enkelt, må man også regne med at en stor andel av disse ikke umiddelbart vil være interessert. Man trenger derfor noe for å fange mottakerens oppmerksomhet og skape interesse, en såkalt stoppeffekt. Dette kan være en oppsiktsvekkende uttalelse, en spennende visuell fremstilling, en komisk situasjon osv. Formålet er å tiltrekke seg oppmerksomheten til så mange mottakere som mulig lenge nok til at man får fremført budskapet. Ulempen med dette er at man bare kan regne med at en viss prosent får med seg dette budskapet. Dermed trenger man et stort antall mottakere for å sikre at kommunikasjonsmålet blir oppnådd, og selv da har man slett ingen garanti for at mottakerne husker budskapet, langt mindre omsetter budskapet til en ønsket handling (også kalt konvertering), f. eks. et varekjøp. 1.2 Pull Web har snudd opp-ned på den tradisjonelle massekommunikasjonen. Mottakeren er ikke lenger en passiv tilskuer som viljeløst blir overøst med avsenderens budskap, men et individ som selv leter opp den informasjonen han/hun ønsker. Mottakeren er blitt til en bruker. Når en bruker besøker et nettsted, er en del av det tradisjonelle kommunikasjonsmålet oppfylt 3

5 vi har brukerens oppmerksomhet. Dermed blir stoppeffekten overflødig alt vi trenger å gjøre, er å sørge for at brukeren finner det han/hun leter etter. Klarer man dette, er det også langt mer sannsynlig at man oppnår konvertering, spesielt hvis denne også kan skje på nettstedet. For at dette skal kunne skje, må det imidlertid være noen forutsetninger til stede. Et nettsted er ikke bare en samling sider å lese det er også en maskin som skal betjenes. Når brukeren først har kommet til nettstedet vårt, må han vår forstå hvor informasjonen han søker befinner seg, og hvordan han skal få tak i den. Det er her webdesign kommer inn. Den har som oppgave vise brukeren hva slags innhold og/eller tjenester nettstedet tilbyr, og gjøre disse tilgjengelige på enklest mulig måte. Dessverre kommer vanlig profil- og merkevarebasert design ofte sørgelig til kort her, fordi den er rotfestet i push-kommunikasjon. 1.3 Push-kommunikasjon i et pull-medium Den visuelle utformingen av et nettsted er av stor betydning for brukeren. Den er med på å forme brukerens førsteinntrykk, og er derfor avgjørende når brukeren skal vurdere om han er kommet til riktig nettsted. Hvis brukeren tror han er kommet feil, vil han forlate nettstedet umiddelbart, og prøve på nytt et annet sted. Det er dette som kalles avstøting eller transittstoppfrekvens. Fig. 1: Push-kommunikasjon på web en nettbutikk for jeans hvor merkevarehensyn overskygger både butikk og enkeltprodukter. (www.antisweden.com) Designet skal også gi brukeren de verktøyene han/hun trenger for å få tilgang til nettstedets innhold. I tillegg den ordinære navigasjonen kan designet gi brukeren store mengder nyttig ikke-verbal informasjon som kan være til stor hjelp når det gjelder å bruke nettstedet. 4

6 Siden push-kommunikasjon har en tendens til å vektlegge stoppeffekt og merkevarebasert design, blir disse tingene ofte oversett. Det kan medføre at man ikke gir de riktige signalene til brukeren, det øker avstøting og vanskeliggjør konvertering. For å sikre at man ivaretar de funksjonene brukeren har behov for på nettstedet, trenger man å legge andre kriterier til grunn for utforming av et nettsted enn de tradisjonelle. 2. Brukeratferd på web 2.1 Lukten av informasjon Gjennom forskning har man oppdaget at brukere leter etter informasjon på web omtrent på samme måte som en sporhund lukter seg frem. Teorien om dette kalles The Scent of Information, på norsk kan vi kalle den lukten av informasjon. Denne teorien er basert på tusenvis av brukerobservasjoner gjennom flere år. Selskapet User Interface Engineering ga i 2004 ut rapporten Designing for the Scent of Information, som beskriver disse funnene. I hovedtrekk går teorien ut på at brukeren skumleser nettsiden på jakt etter ord som beskriver det han er ute etter (og som følgelig lukter sterkt av informasjon). Når brukeren finner dette ordet i en lenke vil han klikke på det, og forventer da å komme til en side med mer spesifikk informasjon om akkurat dette emnet. Uansett om det tar ett eller flere klikk før brukeren finner det han leter etter, forventer brukeren at lukten av informasjon holder seg sterk helt frem til målet. Hvis denne forventningen ikke blir oppfylt, f. eks. ved at en lenke er et blindspor, vil brukeren som oftest gå tilbake til der lukten av informasjon var sterk sist, og fortsette i en annen retning derfra. Det blir derfor viktig at et nettsted designes på en måte som gjør at lukten av informasjon er sterk, slik at brukeren lett kan identifisere lenker som bringer ham til den informasjonen han etterspør. Skal man få til dette, må designet sentreres rundt innholdet og presentere det på riktig måte. Først og fremst er det viktig at man følger konvensjoner som brukeren er vant med. Gjennom mange år er brukere f.eks. blitt lært opp til at en lenke er blå og understreket det blir derfor motproduktivt å formatere den annerledes, siden dette kan føre til at brukeren ikke finner lenken. Den blå understrekete tekstlenken er det elementet som lukter sterkest av informasjon, og er derfor en av de viktigste komponentene på en nettside. Men også de øvrige sideelementene, tekst, menyer og grafikk, må designes slik at de lukter mest mulig. Dette betyr i første rekke 5

7 å følge etablerte konvensjoner i så stor grad som mulig når det gjelder funksjons- og forretningskritiske elementer, slik at brukeren kan oppnå sine mål. 2.2 Målsettinger Det er sjelden at målene til bedriften og brukerens behov er 100 % sammenfallende. Det er ofte nærliggende å tro at brukeren er like opptatt av bedriftens varer og tjenester som en selv, og at alt som trengs for å få brukeren ombord er et tiltalende nettsted med et profesjonelt utseende. Sannheten er imidlertid en ganske annen. Brukeren er bare interessert i det bedriften kan tilby som angår ham direkte i øyeblikket. Derfor er det i beste fall bare en mindre overlapping mellom bedriftens mål og brukerens behov til enhver tid. Fig. 2: Brukerens behov pleier bare å delvis overlappe bedriftens mål. Derfor er det viktig å finne ut hvor de er sammenfallende. Det er imidlertid i denne overlappingen at de gode webkonseptene for bedriften er å finne, og det er derfor her man er nødt til å legge hoveddelen av satsningen. Dette involverer å finne ut hva brukerens behov er, og hvordan man kan oppfylle disse på en måte som gagner bedriften. Her spiller brukerscenarier en viktig rolle. 2.3 Brukerscenarier Brukere av et nettsted kan normalt deles opp i noen få grupper. I tradisjonell massekommunikasjon foregår denne inndelingen gjerne etter demografiske data, som f. eks. alder, kjønn osv. Dette er mindre nyttig på web, siden vi ikke har ett enkelt budskap som skal spres til et stort og sammensatt publikum. Når brukeren kommer til nettstedet vårt gjør han ikke det i kraft av hvem han er, men i kraft av hva han ønsker å gjøre. Dette går på tvers av demografiske grupper, fordi ulike grupper kan besøke samme nettsted med samme hensikt. 6

8 Det er derfor denne som blir den utslagsgivende faktoren når vi skal bestemme hvordan nettstedet skal organiseres. Vi pleier derfor å definere brukerscenarier for å beskrive de vanligste brukerbehovene på et nettsted. Disse deles normalt inn i tre typer: A-scenarier: Det flesteparten av nettstedets brukere leter etter eller ønsker å gjøre B-scenarier: Det de resterende brukerne leter etter eller ønsker å gjøre C-scenarier: Det avsender ønsker å informere om, men som sjelden etterspørres Disse scenariene adresseres forskjellig på nettstedet. A-scenariene adresseres direkte på forsiden, samt gjennom menyer og navigasjon. B-scenariene adresseres primært gjennom menyer og navigasjon, mens C-scenariene kan gjøres tilgjengelige gjennom søk eller dyplenking lenger ned på nettstedet. Hvis C-scenariet er forretningskritisk, kan man imidlertid lage en egen plass til dette på forsiden eller i sidemalene. Slike felter kalles gjerne markedsføringsfelter i trådskisser. 2.4 Innholdstyper For å kunne gi riktig form til et element, må vi vite hva slags jobb det skal gjøre, og hvilken innholdstype det tilhører. Det finnes flere forskjellige innholdstyper som hver har sine karakteristiske trekk, og som også legger sterke føringer for hvordan funksjonelementene skal se ut. Disse føringene henger sammen med konvensjoner som er opparbeidet for disse innholdstypene gjennom flere år, og har derfor sterk informasjonslukt. Det er derfor risikabelt å ignorere dem. De viktigste innholdstypene er: Informasjon å finne spesifikke opplysninger om et emne Transaksjon å gjennomføre en handling, f. eks. å kjøpe noe i en nettbutikk eller overføre penger via nettbank Oppdatering å få opplysninger om nye ting som skjer Dialog utveksling av informasjon Opplevelse å bli underholdt Applikasjon Behandling av data Informasjon Denne innholdstypen handler om å innhente informasjon om et spesifikt emne. Brukeren har som oftest en konkret idé om hva han er ute etter, og skumleser siden på jakt etter det. 7

9 Denne typen innhold sentrerer seg derfor rundt trigger-ord, som representerer det brukeren leter etter. Det er viktig at man bruker korrekte trigger-ord, og det betyr først og fremst at man må snakke brukerens eget språk. Unngå derfor ord brukeren ikke kjenner til eller naturlig bruker selv, som f. eks. faguttrykk, stammespråk, oppkonstruerte ord, moteord osv. Det er avgjørende at brukeren får øye på trigger-ordet sitt, og derfor bør dette finnes i menyen på nettstedet, samt i sidetittel, overskrifter og mellomtitler. Teksten bør deles opp og grupperes på en hensiktsmessig måte, med korte avsnitt og relevante mellomtitler. Bruk gjerne kulepunkter, og uthev også gjerne relevante ord i teksten. Denne innholdstypen stiller også krav til bruken av bilder. Brukeren ser også på bildene når han skumleser, men ser bare nærmere på de bildene som inneholder relevant informasjon. Dette betyr at profilerende og dekorative bilder og stockfoto som oftest blir helt og holdent ignorert, mens f.eks. produktbilder, diagrammer og relevante artikkelillustrasjoner blir lagt merke til. Bildene må være så store at motivet og relevante detaljer er lette å få øye på, men ikke så store at de stjeler plass fra det tekstlige innholdet. Fig. 3: Eksempel på informasjonsside (www.vegvesen.no) 8

10 2.4.2 Transaksjon En transaksjon er en utveksling av informasjon mellom brukeren og nettstedet, f. eks. ved kjøp i en nettbutikk. Brukeren vil da gi fra seg opplysninger (personalia, epost-adresse, kredittkortnummer etc.) i bytte mot varer eller tjenester. Det er denne tosidigheten som kjennetegner innholdstypen, og fordi brukeren faktisk gir fra seg noe, og dermed tar en risiko, er det avgjørende å skape trygghet, slik at ikke brukeren mister tillit, og transaksjonen havarerer. Dette gjøres ved å tydeliggjøre hva som kreves for å gjennomføre transaksjonen så tidlig som mulig. Hvis transaksjonen har flere trinn, må bruker gjøres oppmerksom på hvor mange slike trinn transaksjonen består av, hva som skjer på hvert enkelt trinn, og hvilket av trinnene han befinner seg på til enhver tid. Det må også være mulig for brukeren å gå tilbake og rette eventuelle feil som måtte oppstå. Når transaksjonen er gjennomført, må brukeren få en klar melding om dette, gjerne med supplerende informasjon. Det er verd å merke seg at gjennomføringen av kompliserte transaksjoner ofte kan lettes gjennom å eliminere overflødige innholdselementer som kan virke distraherende. Fig. 4: Eksempel på transaksjon (www.amazon.co.uk) 9

11 2.4.3 Oppdatering Oppdatering minner om vanlig informasjonsinnhenting, med én viktig forskjell den er uspesifikk. Brukeren er ikke ute etter noe spesielt, men ønsker snarere å finne ut om det er noe nytt han bør vite om. Nettaviser baserer seg i stor grad på denne innholdstypen. Her er det viktig å vise et stort oppbud av ulik informasjon, mao. bør man satse på bredde heller enn dybde. Slik informasjon bør ordnes kronologisk, med de nyeste sakene lenger opp, og eldre saker lenger ned på siden. En annen viktig faktor er størrelse. Brukeren vurderer saker som får stor plass viktig enn de mindre, så de nyeste og viktigste sakene bør derfor stå øverst, og være størst. Navigasjonen i denne innholdstypen er mindre avhengig av menyer brukeren navigerer hovedsaklig gjennom å klikke på artikkeloverskrifter i teasere. Fig. 5: Eksempel på oppdatering (www.aftenposten.no) 10

12 2.4.4 Dialog Dialog er en annen form for informasjonsutveksling. Den kan foregå mellom bruker og informasjonsavsender, eller den kan foregå brukere imellom. Denne informasjonstypen omfatter ulike former for chat, blogger, diskusjonsforum/oppslagstavler og sosiale medier som Facebook eller Twitter. Dialog kan være tidsbasert eller emnebasert. Tidsbasert dialog som foregår i sanntid, f. eks. chat, må være umiddelbart tilgjengelig for brukeren. Sosiale medier som Facebook og Twitter er også tidsbasert, og har enkelte likhetspunkter med oppdatering (se ovenfor). De er derfor kronologisk ordnet. Det samme gjelder blogger, hvor det nyeste innlegget alltid kommer øverst. Emnebasert dialog, som f. eks. diskusjonsfora, bør være tematisk inndelt. Fig. 6: Eksempel på tidsbasert dialog (www.facebook.com) 11

13 Fig. 7: Eksempel på emnebasert dialog (www.apple.com) Opplevelse Denne innholdstypen omfatter spill og annen form for interaktiv underholdning. Denne typen innhold følger gjerne sin egen interne logikk, og det finnes derfor ingen faste regler for hvordan slikt innhold skal presenteres. Brukeren er i de fleste tilfeller innstilt på å gjøre en ekstra innsats for å tilegne seg innholdet, f. eks. ved å lære komplisert funksjonalitet eller spilleregler. Mange brukere vender også tilbake til slikt innhold gjentatte ganger og har derfor bedre mulighet til å lære. Tilgjengelighet og brukervennlighet er derfor noe mindre kritisk. 12

14 Fig. 8: Eksempel på underholdning (freeonlinegames.com) Applikasjon Applikasjoner er en innholdstype som brukes til manipulering av data. Det kan være snakk om alt fra enkle kalkulatorer til komplette webbaserte applikasjoner. I likhet med Opplevelse følger disse sin egen interne logikk, og det er også større sannsynlighet for at brukeren vender tilbake flere ganger, og derfor har anledning til å lære seg grensesnittet over tid. Imidlertid er det fortsatt viktig at man følger aksepterte konvensjoner så langt dette er mulig. Hvis læringskurven er for bratt risikerer man at brukeren ikke klarer å fullføre oppgaven, og derfor ikke vender tilbake. En annen måte å sikre at applikasjonen er brukervennlig er å begrense antall funksjoner, slik at brukeren har mindre som må læres før man får et resultat. De fleste applikasjoner er derfor begrenset til én enkelt funksjon. Responstiden bør være så kort som mulig, og resultatet må være pålitelig. Er persondata involvert, må også brukeren overbevises om at disse behandles tilfredsstillende. 13

15 Fig. 9: Eksempel på applikasjon (www.xe.com) Det er verd å merke seg at disse innholdstypene ikke nødvendigvis gjelder for hele nettstedet det er vanlig at et nettsted involverer flere innholdstyper, som eksisterer side om side på nettstedet. Det blir da av stor betydning at hver enkelt innholdstype får riktig utforming, slik at brukeren kan identifisere dem og håndtere dem korrekt. 3. Innvirkning på design 3.1 Scenarier, innholdstyper og plassering Hver enkelt av innholdstypene har sine egne spesielle designmessige behov for å fungere optimalt. Dette betyr at vi må identifisere hvilke innholdstyper nettstedet vårt inneholder, og designe for disse enkeltvis. Gjør vi ikke det, risikerer vi at nettstedet fungerer dårligere enn ønsket, og at det derfor blir vanskeligere for brukeren å finne det han leter etter. Når hvert enkelt element har fått sitt optimale design, vil de ulike scenariene være med på å avgjøre plasseringen av dem på nettstedet. Som vi har sett vil de elementene som faller inn under A-scenariet få en plass på forsiden. Hvis det er flere enn ett element som faller inn under A-scenariet, vil de plasseres innbyrdes etter viktighet, med de viktigste øverst. 14

16 Forretningskritiske C-scenarier vil kunne få en plass til høyre på forsiden, mens resten gjøres tilgjengelig gjennom menyer og søk. Når hvert enkelt element både har fått sin optimale form og optimale plassering vil vi ha et velfungerende nettsted, uavhengig av hvordan det ellers ser ut. Det er selvsagt en fordel om elementene kan få en estetisk tiltalende form, men det er viktig at dette ikke går på bekostning av brukskvaliteten. 3.2 Problemet med overordnete kommunikasjonskonsepter Avhengig av bedriftens eller organisasjonens størrelse kan det finnes et overordnet kommunikasjonskonsept som skal omfatte all ekstern kommunikasjon. Denne innbefatter som oftest en grafisk profil for bedriften, og gjerne også andre typer retningslinjer, f. eks. for pressemeldinger og PR, for annonsering i ulike medier osv. Formålet er å ivareta bedriftens ansikt utad, og å sørge for at bedriften kommuniserer helhetlig og ensrettet med sine kunder og verden forøvrig. Dessverre er et slikt kommunikasjonskonsept ofte utviklet uten å ta hensyn til bedriftens webkommunikasjon, eller med dette bare som en ettertanke, gjerne fordi grunnkonseptet ble utviklet på et tidspunkt da web ikke var en del av bedriftens kommunikasjonsstrategi. Siden vi vet at over 90 % av nettbrukerne har web som førstevalg for å skaffe informasjon om varer og/eller tjenester, sier det seg selv at et kommunikasjonskonsept som ikke har bedriftens web som grunnpillar langt fra vil fungere optimalt. Det har også vært vanlig å anta at man kan håndtere webbasert informasjon på samme måte som annen skriftlig informasjon. Dette er som vi har sett ikke riktig, siden web er et pull-medium, i motsetning til massemedier forøvrig, som er push-medier. Hvis man forsøker å designe et nettsted ut fra et overordnet kommunikasjonskonsept som ikke tar hensyn til denne forskjellen, vil nettstedet slite med en mengde ulike problemer. 3.3 Mangel på visuelle spor Et viktig prinsipp i tradisjonelt visuelt profileringsarbeid er at de ulike grafiske elementene skal være godt samordnet, og forandre seg så lite som mulig fra medium til medium. Tar en utgangspunkt i tradisjonelle medier vil dette føre til at nettstedet blir belemret med et utall grafiske elementer som ikke er egnet for bruk på web, og som vanskelig lar seg tilpasse i etterhånd. I tillegg vil det være en tendens til at funksjonselementer, som f. eks. menyer, knapper, etc. vil legges visuelt for tett opp mot den grafiske profilen. I denne prosessen går ofte viktig visuell informasjon tapt, som f. eks. hvorvidt et element er klikkbart. Resultatet blir ofte at nettstedet blir visuelt tiltalende, men også lukter mindre, mao. blir fattig på den 15

17 visuelle informasjonen brukeren trenger for å orientere seg på (og benytte seg av) nettstedet på en tilfredsstillende måte. Fig. 10: Eksempel på nettsted med få visuelle spor (www.darkarkitekter.no) 3.4 Bilder Et annet potensielt problem knytter seg til bildebruk. I de siste årene har bilder på web blitt gradvis større, inntil de nå har antatt voldsomme proporsjoner. Dette kan delvis ha sammenheng med at tradisjonell massekommunikasjon i stor grad vektlegger bilder, fordi disse har en klar stoppeffekt (jfr. 1.1). Som vi har sett, trenger vi ikke denne effekten i pullkommunikasjon. Tvert imot kan så store bilder være et hinder for effektiv kommunikasjon på web, gjennom å fortrenge kritisk informasjon. Mesteparten av alt innhold på web er fortsatt tekstlig, hvilket betyr at bilder er og blir sekundær kommunikasjon. Bilder er dessuten upålitelige kommunikasjonsbærere, de må nemlig tolkes av leseren, og avhengig av leserens bakgrunn og erfaringsgrunnlag er det uungåelig at bilder blir tolket forskjellig. Et bilde er derfor avhengig av tekst for å tolkes riktig, og på web blir vanligvis et bilde sett i sammenheng med artikkeloverskriften. 16

18 Fig. 10: Store bilder tvinger ofte overskriften ned under bretten (www.dagbladet.no) Hvis bildet f. eks. er så stort at artikkeloverskriften tvinges ned under kanten på nettleservinduet, vil bildet fremstå som lite informativt. Vi vet også at brukere har en tendens til å ignorere bilder som ikke inneholder informasjon de opplever som relevant. Dette betyr at profilerende bilder, generiske byråbilder etc. har liten innvirkning på brukeren. Det er også grunn til å tro at selv reportasjebilder, hvis de ikke henger tydelig sammen med en overskrift som forklarer bildeinnholdet, får redusert relevans. Bilder som inneholder relevant informasjon, som f. eks. produktbilder, får derimot brukerens oppmerksomhet. 17

19 Fig. 11: Mindre, men mer relevante bilder får oftere brukerens oppmerksomhet (www.komplett.no) Et bilde er derfor avhengig av tekst for å tolkes riktig, og på web blir vanligvis et bilde sett i sammenheng med artikkeloverskriften. Hvis bildet f. eks. er så stort at artikkeloverskriften tvinges ned under kanten på nettleservinduet, vil bildet fremstå som lite informativt. 4. Slik skitner du til nettstedet ditt 4.1 Prioriter riktig! Ikke la viktig innhold fortrenges av innhold som er mindre viktig. En vanlig feil er å la B- eller C-scenarier få for mye plass på bekostning av A-scenariene. Det er lett å innbille seg at brukeren har de samme prioriteringene som man selv har som avsender, men dette er så godt som aldri riktig. Det er heller ikke uvanlig å bruke mye plass på kommunikasjon som er beregnet på (og som har vært vist i) vanlige massemedier, som f. eks. reklamefilm eller kampanjebilder. Disse vil ofte gjøre jobben vanskeligere for brukeren, og bør derfor unngås. 18

20 Fig. 12: Viktig innhold (informasjon om bilene) som blir fortrengt av lite relevant innhold (reklamefilm) (www.chrysler.com) Det er også viktig å passe på at både selve A-scenariene og navigasjonsmulighetene som hører til, befinner seg over bretten. 4.2 Bruk tekstbaserte menyer Dette innebærer å passe på at menyene på nettstedet er tekstbasert, og ikke gjør bruk av Flash eller Javascript. Slik teknologi skaper problemer for søkemotorer, og gjør nettstedet vanskeligere indekserbart. Dette kan føre til at nettstedet får dårligere søkemotorsynlighet. I tillegg må alle tekstlenker formateres riktig og konsekvent, helst bør alle tekstlenker i løpende tekst være blå og understreket. Fargeendring på lenken alene er ikke alltid nok for en pålitelig markering, det samme gjelder understreking alene. Unngå også at slike markeringer kommer til syne først når musepekeren beveges over lenken, såkalt mouseover. Dette skaper problemer i forhold til smarttelefoner og lesebrett som f. eks. ipad, siden disse ikke har noen muspeker, men betjenes med fingertuppene via en berøringsskjerm. Denne typen betjening gjør også at man i mange tilfeller bør vurdere lengre tekstlenker, siden lange tekstlenker er lettere å treffe med fingertuppene enn korte. 19

21 Fig. 13: Vellykket bruk av tekstbaserte menyer og blå understrekete lenker (www.klif.no) 4.3 Unngå for store bilder Den gjennomsnittlige størrelsen til bilder på web har økt betraktelig de siste årene. Dette har sammenheng delvis med økt båndbredde, og delvis med en feilaktig oppfatning av at store bilder er fordelaktig for kommunikasjonen på samme måter som i massemedier. Store bilder som brukeren ikke har bedt om oppfattes ofte negativt, i tillegg til at store bilder lett fortrenger informasjon som brukeren har behov for. Siden nettsider i økende grad leses via smarttelefoner o.l. er også båndbredden et problem, siden mobil dataoverføring både er tregere og dyrere. Store bilder kan derfor påføre brukere både ekstra utgifter og ventetid, uten at de tilfører nettstedet reell verdi. 20

22 Fig. 14: Stor bildeserie som fortrenger øvrig informasjon (www.dressmann.no) 4.4 Gjør siden skumlesbar Formater teksten slik at brukeren med et raskt overblikk kan skaffe seg oversikt over hva den handler om. Bruk mellomtitler og kulepunkter flittig, og uthev gjerne viktige enkeltord i teksten. Benytt også innholdsmaler der dette er relevant, slik at det blir lett for brukeren å gjenfinne den samme typen informasjon på ulike sider. Fig. 15: Enkelt skumlesbar informasjonsside (http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/ferier_og_fridager/) 21

23 4.5 Bruk handlingsutløsende elementer Hvis man ønsker at brukeren skal utføre bestemte handlinger, som f. eks å gjennomføre et kjøp, bør man passe på at nettstedet inneholder tydelige handlingutløsende elementer. Slike elementer faller inn under tre hovedkategorier: tekstlenker, knapper, og skjemaer Tekstlenker Tekstlenker bør fortrinnsvis være blå og understreket (jfr. 4.2) og i tillegg være informative, slik at det er enkelt for brukeren å forstå hva slags informasjon lenken leder til. Vis dagens program er en bedre lenketekst enn Les mer Lange tekstlenker bedrer ofte brukervennligheten, siden sjansen for at brukeren finner triggerord der er større. Undersøkelser viser at de handlingsutløsende tekstlenkene som fungerer best er satt opp som et eget avsnitt i teksten, er blå og undertreket, og mellom 7 og 12 ord lange Knapper Knapper bør være tydelig klikkbare. Den enkleste måten å gjøre dette på er å gjøre dem tredimensjonale, slik at de står ut fra bakgrunnen. De bør også få en iøynefallende farge, slik at de skiller seg tydelig ut fra omgivelsene. Knapper bør ha tydelige tilstander, slik at brukeren vet når knappen er trykket inn. Merking av knapper bør fortrinnsvis skje med tekst, og da gjerne et triggerord. Unngå å merke knapper med symboler, med mindre det også benyttes tekst. Fig. 16: Ulike typer knapper 22

24 Skjemaer Skjemaer kan være alt fra et enkelt utfyllingsfelt til et større formular. Hvert enkelt felt skal i lengde tilsvare den informasjonen som skal skrives inn i det, og skal merkes tydelig med hva det skal inneholde. Det er vanlig å merke påkrevde felter med en stjerne (*), men det er ikke alle brukere som forstår dette. Hvis man bruker et slikt symbol for å markere et påkrevd felt, bør man også passe på å forklare betydningen av symbolet i klartekst - eller enda bedre: ikke be om annen informasjon enn det som er påkrevd. Jo enklere skjemaet er, jo lettere er det å få brukeren til å fylle det ut. Hvis brukeren gjør feil under utfyllingen må brukeren gjøres tydelig oppmerksom på at det er skjedd en feil, i hvilket felt feilen befinner seg, og hvordan han kan rette opp problemet. Dette gjør det mer sannsynlig at transaksjonen blir gjennomført. Fig. 17: Enkelt og oversiktlig skjema 23

25 5. Konklusjon Som vi har sett, kan overordnete visuelle konsepter skape problemer for nettsteder, fordi disse konseptene ikke tar tilstrekkelig hensyn til de ulike innholdstypene, og de designkravene disse stiller. Dette betyr ikke nødvendigvis at man ikke skal ha et slikt overordnet konsept, men det må ikke få styre designprosessen. Dirty design skjer nedenfra og opp, dvs. at man starter med innholdet, og designer ut fra behovene til hver innholdstype. Når hver innholdstype på nettstedet har fått sin optimale form, vil også nettstedet som helhet fungere tilfredsstillende, uavhengig av det visuelle totalkonseptet. Dermed vil også brukerens behov være tilgodesett. 24

DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS

DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av Grafill,

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Jakob Thyness. Partner, Webgruppen AS. Mer enn 25 års erfaring i kommunikasjonsbransjen. Erfaring med web og digitale medier siden 1993

Jakob Thyness. Partner, Webgruppen AS. Mer enn 25 års erfaring i kommunikasjonsbransjen. Erfaring med web og digitale medier siden 1993 SKRIVING FOR WEB Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Mer enn 25 års erfaring i kommunikasjonsbransjen Erfaring med web og digitale medier siden 1993 Sertifisert i Digital Marketing, Digital Marketing

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer

Fjernkunder og lojalitet - En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder

Fjernkunder og lojalitet - En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder Navn: Julie Bratland Andersen Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI, Undergraduate Studies Fjernkunder og lojalitet - En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder Studium: Markedsføring

Detaljer

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted bruksk valitetstesting gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen innholdsfortegnelse

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 2011

KURSKATALOG VÅREN 2011 KURSKATALOG VÅREN 2011 KURSPROGRAM VÅREN 2011 JANUAR - APRIL 2011 APRIL - JULI 2011 Dato Kurs Kursleder Pris 03.01 (oppstart) Nettredaktørskolen Nina Furu 17500,- 18.01 Epostmarkedsføring Nina Furu

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

BIT Reiseliv Nett-test

BIT Reiseliv Nett-test Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 1/2004 BIT Reiseliv Nett-test Kvalitetsindikatorer for reiselivsbaserte nett-tjenester Svein Ølnes og

Detaljer

CONTENT SERVICES & PERFORMANCE MARKETING

CONTENT SERVICES & PERFORMANCE MARKETING CONTENT SERVICES & PERFORMANCE MARKETING Utgave 2.0, 2015 Introduksjon Innholdsmarkedsføring handler om å utvikle relevant og troverdig innhold som tiltrekker og engasjerer de vi ønsker å snakke med. I

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Klassisk retorikk i en visuell verden

Klassisk retorikk i en visuell verden Klassisk retorikk i en visuell verden Webdesigns betydning for organisasjonens troverdighet Studentnummer: 213411 Innlevering: 22.november 2013 Studiested: Universitetet i Bergen DIKULT 250: FORDYPNING

Detaljer