Workshop: leverandørutviklingsprogram. Pirsenteret 7. mars 2013 Ottar Bakås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Workshop: leverandørutviklingsprogram. Pirsenteret 7. mars 2013 Ottar Bakås"

Transkript

1 Workshop: leverandørutviklingsprogram Pirsenteret 7. mars 2013 Ottar Bakås 1

2 Agenda Motivasjon Verdikjedesamarbeid Helhetlig rammeverk Relevante pågående initiativ i NCEI Gjennomføringsmodell Organisering og finansiering 2

3 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss Norwegian Centres of Expertise: Nettverk av fremragende klynger NCE Oslo Cancer Cluster NCE Systems Engineering Kongsberg NCE Micro- and Nanotechnology NCE Energy and Emissions Trading 3

4 NORSK AUTOMATISERING AS SEABED SEIMIC SYSTEMS AS WINS Stor vekst i NCEI, 36 medlemmer 4

5 Innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester springer oftere ut av næringsklynger enn av virksomheter utenfor klynger Michael Porter Harvard Business School 5

6 Hva er behovet hos kundene? Hva er utfordringene for leverandører? Strengere krav fra systemleverandørene Sikkerhet Kvalitet Systemkontroll Dokumentasjon Globalisering (Kultur, krav, transport, regler, muligheter) Prispress for markedet er ikke lengre lokalt Ressursmangel fører til ønske om å sette ut større pakker Tidspress kan gi lite rom for omfattende leverandørutvikling Kilde: FMC Technologies Quality Handbook 6

7 Motivasjon: strategi NCEI Ambisjon: at NCEI som tungt faglig sentrum for spesialiserte sensorer, instrumenter og distribuerte sanntidssystemer. Klyngen skal være sterk innenfor sin nisje, og skal levere produkter og tjenester der disse inngår i større systemer og i nasjonale spesialområder. Tilknyttede bedrifter, både fra den opprinnelige nisjen og fra totalleveransene, med eiere, konsernledelse og tilsvarende, oppfatter klyngen attraktiv og som en reell og positiv bidragsyter til internasjonal vekst og økt effektivitet. 7

8 Samarbeid i verdikjeder Verdikjeder og nettverk Mange ulike relasjoner og samarbeidsformer Konkurranse OG samarbeid i ulike settinger og prosjekter Den store konkurransen skjer ikke internt i Trøndelag, eller i Norge, men på det globale markedet! 8

9 Roller i leveransekjeder (forenkelt) Leverandør System- / produkteier Underleverandør Systemintegrator Sluttkunde Bruker 9

10 Roller i leveransekjeder (forenkelt) Leverandør System- / produkteier Underleverandør Systemintegrator Sluttkunde Bruker MIX av -komponenter / produkter Sensorer og instrumenter Elektronikk Mekanikk Bio/kjemi -tjenester Software Design, engineering Logistikk Service Test Rådgivning Rollene går over i hverandre, avhengig av fagfelt, marked etc. 10

11 Prosesser i verdikjeder (forenkelt) Behov Design og engineering Produksjon Installasjon Drift og vedlikehold End-of-life 11

12 NCEI LUP - Leverandørutviklingsprogram MÅL: Styrke den totale leveringsevnen i klyngen, med forankring i behov hos de store system- og produkteierne i Trøndelag, og utvikling hos små- og mellomstore leverandører, for å forbedre konkurranseevnen globalt ROLLE: Nøytral aktør med tiltak for aktørene i verdikjeden: Brobygger mellom de store og deres leverandører Samhandling mellom de store systemleverandørene Nettverksbygger og forbedringsaktør for leverandørbasen 12

13 Ulike nettverkssamarbeid LUP Konkrete LUP forbedringsprosjekt Nettverk/erfaringsutveksling Lokomotiv Lokomotiv SMB syst.lev Lev. Lev. Lev. Lev. Nettverk/erfaringsutveksling Nettverk/ erfaringsutveksling 13

14 Helhetlig rammeverk Internasjon alisering NCEI LUP Delte labog test fasiliteter Konkrete utviklingsprosjekt Leverandørdatabase WEB Kompetanse -heving 14

15 Andre relevante aktiviteter NCEI Delte lab- og testfasiliteter. Forprosjekt, ledet av Inventas Leverandørdatabase på nett. Nytt initiativ på gang Kompetanseheving frokostmøter NCEI Wireless NCEI Offshore NCEI Suppy chain Navitas kontraktsmøter 15

16 Prinsipper NCEI LUP Nøytral aktør og fasilitator Brobygger mellom de store og deres leverandører Øke samhandling og nettverksbygging Konkrete forbedringsaktiviteter Team: prosjektleder "trenere" 16

17 "Treneren" Nøytral coach/mentor som samtalepartner og veileder frem mot målet Bygge opp en base med 5-10 gode trenere Typer personer Ringrever med bransjeerfaring Sterke på metode og anvendelse Nøytral og med integritet Kan være både konsulenter og forskere Må godkjennes av den / de aktuelle bedriftene i utviklingsprosjektet Kilde: 17

18 Gjennomføringsmodell 1. Identifisere bedrifter for utviklingsprosjekt 2. Definere målsettinger Forankret hos kunden Match med leverandørens strategi 3. Oppstart prosjekt med "trener" som navigatør Intervju med både kunde og leverandør Felles workshops Definere tiltak 4. Implementering av tiltak 5. Dokumentere resultater 6. Sluttføring Leverandør System- / produkteier 18

19 Tema for utviklingsprosjekt Produktutvikling Design for Manufacturing Krav, sertifiseringer, standarder Leveranseevne og kvalitet Prognoser, avrop Rammeavtaler og kontakter Ordrestatus og leveringstider Dokumentasjon, underlag, revisjoner Produktmerking og sporing Avviksbehandling 19

20 Tema for utviklingsprosjekt (2) Generelt: Felles leveringsevne, hvordan leverandører kan ta på seg mer, alene eller via samhandling, ut fra et systemleverandørperspektiv Sårbarhet/risiko med få kunder / leverandører Entreprenørskap og forretningsutvikling Målinger, i alle ledd 20

21 Rammeverk: perspektiver på relasjonen Leverandør (selger) Kunde (kjøper) Koordinering av aktiviteter Tilpassing av ressurser og systemer Samhandling mellom mennesker Opphav: Luitzen De Boer, IØT NTNU. Kilde: IMP-group 21

22 Involvering av leverandører i produktutvikling er en læringsprosess For kunden Utvikle evnen til å involvere leverandører i NPD prosjekter For leverandøren Utvikle evnen til å delta i kundens prosjekter Leverandørens evne avhenger av hvordan dens ulike kunder involverer den (på ulike måter) Kunden vet ikke nødvendigvis hvordan leverandøren involveres av andre kunder Kompetanse nivå Antall prosjekter x antall kunder (leverandører) Opphav: Luitzen De Boer, IØT NTNU. 22

23 Suksessfaktorer leverandørsamarbeid Relasjonsspesifikke faktorer Engasjement Tillit Langsiktighet Åpen utveksling av informasjon Nettverksfaktorer Hvor forskjellige er leverandørene (kundene)? Hvor lett å lære på tvers av leverandører (kundene) og prosjekter? Hvor mange involveres i enkeltprosjekter (keep it simple) Opphav: Luitzen De Boer, IØT NTNU. 23

24 Finansieringsmodell NCEI LUP Et spleiselag mellom bedriftene og finansieringspartnerne Mulige partnere i spleiselaget Bedriftenes bidrag (kontant + timer) NCEI Innovasjon Norge Forskningsrådet / VRI Sør-Trøndelag Fylkeskommune Trondheimsregionen Flere 24

25 Finansieringsmodell pr utviklingsprosjekt Eksempler på tall fra Kongsberg: Leverandørbedrift bidrar med kontakt Innovasjon Norge bidrar med går til å støtte treneren, som jobber med bedriftene Bedriften(e) stiller med tilsvarende ( ) i egne timer til gjennomføring av prosjektet 25

26 Styringsgruppe Styrer strategisk retning Beslutter igangsetting av konkrete utviklingsprosjekt Sammensetting representanter fra: Store system- og produkteiere Mindre leverandørbedrifter FoU-aktører i regionen f.eks NTNU, HiST, SINTEF Støttepartnere f.eks Innovasjon Norge, NFR/VRI, STFK etc NCEI 26

27 Fremdriftsplan 2013: Forprosjekt NCEI: Utvikle faglig innhold og metode Indentifisere "trenere" Etablere konkrete utviklingsprosjekter 2014: Igangkjøring! 27

28 Diskusjonstema Hvilke tema bør utviklingsprosjektene fokusere på? Hvilke case / utviklingsprosjekt kunne din bedrift ha behov for? Hvordan identifiserer man de riktige trenerne? 28

29 Takk for oppmøtet! Ottar Bakås NCEI supply chain

30 Ekstra 30

31 Rammeverk: grensesnitt L L Standard Kjøp av leverandørens standard produkter Spesifisert Kjøp av produkt som oppfyller kundens spesifikasjoner K K L Interaktivt (høy grad av involvering) K Kilde: (Araujo et al. 1999) Opphav: Luitzen De Boer, IØT NTNU. Kjøp av produkt basert på spesifikasjoner utviklet i fellesskap 31

32 Grensesnitt - teori Kunden må ha en blanding av ulike grensesnitt Prioritering på grunn av begrensete ressurser Balansere ulike produktivitets- og innovasjonseffekter Valg av grensesnitt må tilpasses leverandøren Leverandørens nåværende og potensielle evne til å håndtere grensesnitt må vurderes Leverandørens villighet til å håndtere grensesnitt må vurderes Valg av grensesnitt må (kanskje) endres over tid Nødvendig med kontinuerlig overvåking og styring av grensesnitt (Araujo et al. 1999) Kilde: (Araujo et al. 1999) Opphav: Luitzen De Boer, IØT NTNU. 32

33 Kompetanse kunde Lav Høy Lav Kompetanse leverandør Begynnere Kundedrevet Høy Leverandør -drevet Erfarne likemenn Kilde: Holmen & De Boer (2012) 33

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Forretningsplan akvarena

Forretningsplan akvarena 1 Forretningsplan akvarena Pr 14.10.2011 Åpen 2 Innhold 1. 2. 3. SWOT-analyse 4. Visjon, og strategi 5. 6. 7. 8. 3 Denne forretningsplanen skal ligge til grunn for videre utvikling av nærings akvarena.

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9 Kvinnesatsing

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen!

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge Hedmark Østerdalskonferansen 2013 Utfordringen!

Detaljer

Et hav av muligheter?

Et hav av muligheter? Dersom man bygger på Bachelorgraden med en Mastergrad blir man Sivilingeniør. En Mastergrad er en toårig fordypningsutdanning innen en fagdisiplin. Utenlandske universiteter med fokus på petroleum vil

Detaljer

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Vindenergi Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?»

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Forprosjektrapport «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Juni 2012 Oppsummering Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT-Nettverk i Vestfold? Denne forstudien har besvart

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass ØF-notat 04/2012 Situasjon og muligheter for innlandsregionens næringsliv: leveranser til markedet for undervannsinstallasjoner i olje- og gassmarkedet og betydningen av kontraktsstrategier og nettverksbygging.

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss Sammer er vi sterke Thune Produkter Medlemmer i TotAl-gruppen www.total-gruppen.no Alutech AS www.alutech.no Arqdesign

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer