Mer gods bør sjøtransporteres også i nærtrafikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer gods bør sjøtransporteres også i nærtrafikk"

Transkript

1 Mer gods bør sjøtransporteres også i nærtrafikk NyFrakt Fornyelsesprogram for kysttransport Senioringeniør Dag Stenersen MARINTEK Teknologisk Fremsyns seminar Godsmagi MARINTEK 1

2 Innhold Norsk nærskipsfart ståsted og utfordringer Prosjektet Nyfrakt MARINTEK 2

3 Flåtefornyelse i norsk nærsjøfart bakgrunn og utfordringer Fraktefartøyene har en høy snittalder møter stadig nye utfordringer som økt konkurranse fra veitransport og ulike typer nye avgifter, (NOx avgiften) Særavgift for innenriks skipsfart rammer dette flåtesegmentet spesielt hardt For å møte dagens og fremtidens utfordringer kreves: fornyelse av flåten kostnadseffektive og miljøvennlige skip skip tilpasset et fremtidsrettet logistikksystem MARINTEK 3

4 Bransjens utfordringer Bransjen er fragmentert. Nødvendig med samarbeid både vertikalt og horisontalt i næringskjeden. just in time og dør til dør kundetilpasning Effektiv overgang mellom transportgreiner Flåteutnyttelse, ballastkjøring, venting Byggekostnader, standard størrelser, lengre byggeserier, modul basert, basis til flere skipstyper Avgiftsregime, avgiftsdifferensiering Miljøgevinst, ta ut tilgjengelig miljø potensial MARINTEK 4

5 BIP prosjektet Nyfrakt En nasjonal dugnad innen maritim næring. Skape en ny generasjon kystflåte. Kosteffektiv Miljøvennlig Sikker Pålitelig Last fra land til sjø! MARINTEK 5

6 Deltagere i NyFrakt Rederier Fraktefartøyenes Rederiforening Bergen Tankers Fjordbulk AS Bergen Shipping K. Sætre og Sønner Falkeid Shipping Molo Shipping Wergeland-Halsvik AS Seines Rederi Eidsvaag AS/(Skretting AS) Befrakter NorStone Maritim utstyrsindustri Norsk Industri Vaagland Båtbyggeri AS Rolls Royce Marine Hamworthy TTS Ships Equipment AS F&U Møreforsking Molde AS MARINTEK MARINTEK 6

7 Hvorfor engasjement fra næringen? Norsk nærskipsflåte har for lav fornyelse takt, vil bli sterkt redusert uten fornyelse. Det mest miljøgunstige alternativet ved transport av større godsmengder. Gi sikrere skip mot uhell, sikre menneskeliv og miljø. Avlaster veinett, reduserer ulykker på land. Krever lite ressurser fra samfunn, billig infrastruktur Vil gi arbeidsplasser i Norge Kan bidra til videre utvikling av maritim næring Viktig næring for Norge gjennom århundrer Last fra land til sjø MARINTEK 7

8 FoU-utfordringen Bidra til en helhetlig fornyelse av kystflåten som gjør det mulig å løfte kystlogistikken slik at den gir gode vilkår for hele kystfrakteflåten. Kystlogistikk Fartøyskonsept Miljøvennlighet MARINTEK 8

9 FoU-utfordringen - Kystlogistikk Økt utnyttelsesgrad - nye kombinasjonsskip - returlast Endre logistikkmønsteret for forbruks- og industrivare fra kontinentet til Norge Gi vareeierne incitament til å endre sine valg av logistikkløsninger Økt totalutnyttelse av flåten, Nye IKT løsninger MARINTEK 9

10 FoU-utfordringen - Fartøyskonsept Fleksibilitet og effektivt, høyere nyttelast og lavere energiforbruk til framdrift. Håndtering av ulike lasttyper Optimal skogutforming, lav stålvekt, lavt energiforbruk ved framdrift, høyere nyttelast og lavere byggekostnader Lave utslipp til luft og vann MARINTEK 10

11 FoU-utfordringen - Miljøvennlighet Reduksjon av utslipp til luft. Lavere energiforbruk gir reduksjon av CO2 og skadelige utslipp (NOx, SOx, Partikler). Optimalt framdriftsmaskineri og hjelpesystem Energieffektivisering og gjenvinning Bruk av naturgass som drivstoff M/V Cellus: Vinner av EUs Clean Award MARINTEK 11

12 Målsetninger for prosjektet Et innovativt logistikksystem basert på nye fartøy, hvor hovedpoenget vil være å bedre mulighetene for økt lastutnyttelse for flåten. Energieffektive skip Optimering av skrogutforming og propulsjon for lavest mulig energiforbruk ved framdrift (vil gi reduksjon av CO2 i forhold til dagens skip). Miljøvennlige skip Minimale skadelige utslipp til luft og vann. Utstrakt bruk av naturgass (LNG). Naturgass gir minimale utslipp av: NOx, SOx, partikler samt en reduksjon av CO2. Ren gassdrift gir ingen skadelige utslipp til vann. Reduserte byggekostnader Enkel design med enkel grunnutrusting. Modulbaserte løsninger. Lave transportkostnader Økt nyttelast. Fleksibilitet med hensyn til fremtidige logistikksystem MARINTEK 12

13 Måltall energi og miljø Det nye fartøy konseptet vil i forhold til dagens gjennomsnittlige fraktefartøy gi en betydelig forbedring av energiforbruk gjennom: forbedring av skrogutforming, propulsjon og framdriftssystem med 10-20% økt utnyttelsesgrad med 20 % Reduksjon av skadelige utslipp til luft gjennom: bruk av naturgass (LNG) som drivstoff, når det er realiserbart, å redusere NOx, SOx og partikler med mer enn 80% bruk av renere marin diesel olje og renseteknologi for å redusere NOx med 70%. Driftsikkerhet, miljøforurensing Kontroll på alle miljøfarlige stoffer ombord, fra bygging til opphugging. MARINTEK 13

14 Norsk nærskipsfart - ståsted Statistikk Antall skip og type Alder Rederier Havner Lasttyper Utnyttelsesgrad Logistikkløsninger MARINTEK 14

15 Tonn Tonn Tonn DAGENS SITUASJON Hvem står bak hovedtyngden av sjøtransportene? Mer enn 2/3 av godstrafikken i tonn til/fra norske havner utføres av skip med utenlandsk flagg NOR/NIS sin andel av trafikken totalt Skipstrafikk med NOR/NIS-registrerte skip i Utenriks Utenriks Innenriks Innenriks Utenriks Utenriks Innenriks Innenriks losset lastet losset lastet losset lastet losset lastet Norge NOR Norge NOR Norge NIS Norge NIS Register og retning Totalt med skip over norske havner i SUM TOTALT SUM NOR/NIS 0 Innenriks Utenriks Innenriks Utenriks losset losset lastet lastet Retning MARINTEK 15

16 PROSENT Trafikkfordelingen langs kysten Varetyper 22% av sjøtransportene totalt går til/fra Oslofjordhavnene (tonn) Containertrafikken er størst i Oslofjordområdet, og avtar sterkt fra sør mot nord 53% av transportene går til/fra Vestlandet. Våtbulk dominerer, deretter følger stykkgods. Våtbulk er i hovedsak knyttet til Bergen og Tønsberg Tørrbulk mest fremtredende i Nord-Norge (Narvik) Stykkgodstransportene preger kysten %-fordeling av hovedvaregrupper på regionene i Oslofjorden Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Region Våtbulk Tørrbulk Stykkgods Containere MARINTEK 16

17 Skipsanløp 2007 innenriks/utenriks MARINTEK 17

18 Våt- og tørrbulk 2007 utenriks MARINTEK 18

19 Fremtidsscenarioer MARINTEK 19

20 Konklusjoner - scenarioer MARINTEK 24

21 hvilke skip skal vi bygge? Spesialisering? Nye sjø/land-forbindelser? Tonnasjebehov og -etterspørsel? MARINTEK 25

22 Potential for increased energy efficiency for ships Optimised hull shapes Optimisation of hull shapes can give 5-20% reduction in energy consumption for new ships Source: IMO Study on Greenhouse gas emissions from ships, 2000 MARINTEK 26

23 Potential for increased energy efficiency for ships Choice of propulsor Advanced propeller systems can increase the efficiency by 5-10% * AKPD/AKPV Propeller design program *Source: IMO Study on Greenhouse gas emissions from ships, 2000 MARINTEK 27

24 Potential for increased energy efficiency for ships Machinery systems Wasteheat recovery can increase overall machinery efficiency with10% Engine Turbo compounding Organic Rangin Cycle (ORC) Source: MARPOWER - Concepts of Advanced Marine Machinery Systems with Low Pollution and High Efficiency. State of the art report for the European Commission, DG XII EU Comission MARINTEK 28

25 PB [kw] Reduced speed Performance prediction, podded propulsion % propulsion power reduction % Speed reduction ,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 V S [knots] 15,0 15,5 Example: Reducing speed 10% decreases the propulsion power with 30% Source: IMO Study on Greenhouse gas emissions from ships, 2000 MARINTEK 29

26 Sterk fokus på alternative drivstoff LNG Fuelled Projects MARINTEK 30

27 Preliminary Arrangements Pow ered by LNG Pow ered by LNG 11/18/2008 NVC-Design TM MARINTEK 31

28 Eller en mer spenstig variant? Rolls-Royce Data 32 MARINTEK 32

29 En nasjonal dugnad! På Riksvei 1 Last fra land til sjø! MARINTEK 33

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted? s. 15

NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted? s. 15 NUMMER 3-2006 71. ÅRGANG M/S Thorn Kristine, Sarunto AS, Boks 221, 4299 Avaldsnes. NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted?

Detaljer

Konkurranseflater i godstransport

Konkurranseflater i godstransport Sammendrag: Konkurranseflater i godstransport TØI rapport 1125/2011 Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2011, 109 sider Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier RAPPORT Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier MENON-PUBLIKASJON NR. 43/2012 Desember 2012 Av Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode og forskningsdesign...

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord. NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5. Hevder at los gir mindre sikkerhet s.

M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord. NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5. Hevder at los gir mindre sikkerhet s. NUMMER 3/4-2010 75. ÅRGANG M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5 Hevder at los gir mindre sikkerhet s. 16 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN LILLE LAND HVA NÅ? Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110026.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene?

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Ann Christin Bøeng, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 2 KYSTVERKET PERSPEKTIVANALYSE FORORD Transportetatene og Avinor har startet arbeidet med Nasjonal transportplan for 2018 2027 (NTP 2018 2027).

Detaljer