Storetveit skole, Side 2 av 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25"

Transkript

1 Digital-plan Storetveit skole Storetveit skole, Side 1 av 25

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 NETTVETT... 4 KILDEKRITIKK... 5 TIPS TIL SØK PÅ NETTET... 6 PLASSERING AV DATAMASKINENE OG ANNET DIGITALT UTSTYR... 8 ITU SINE TI PUNKTER FOR DIGITAL KOMPETANSE SOSIALE MEDIER Hva er sosiale nettverk Unge medskapere Sosiale medier Skolens arbeid med sosiale medier Å KUNNE BRUKE DIGITALE VERKTØY I DE ULIKE FAGENE Naturfag Bruk av digitale hjelpemidler/utstyr og programvarer Fremmedspråk Samfunnsfag Internett, Word og pedagogisk programvare Kunst og håndverk Bildebehandling, PowerPoint og Internett Musikk Mat og helse Kroppsøving Matematikk Religion, livssyn og etikk Engelsk Norsk VEDLEGG: Storetveit skole, Side 2 av 25

3 Innledning Digital læring i bergensskolen Alle elever i bergensskolen har tilgang til ny dataløsning med nye og oppgraderte datamaskiner og helt ny programvareløsning. I løpet av skoleåret 2004/2005 har skolene fått oppgradert dataløsningen for elevene. Lærere og administrasjon har tidligere fått oppgradert dataløsningen i sitt nett koblet til resten av kommunes datanett. Nå var det elevene sin tur. Alle skolene har et eget elevnett hvor hver elev har eget brukernavn, passord og e-postadresse. De laveste trinnene kan velge tilgang for en gruppe istedenfor en elev. Programvareløsningen gjør at bergenselevene: kan ta i bruk de nyeste undervisningsprogrammene på Internett har enkel tilgang til alle de undervisningsprogrammene som er til fri bruk i kommunen kan gjennomføre nasjonale prøver og muntlig og skriftlig eksamen uten ekstra tilpasninger kan kommunisere med elever i andre land ved bruk av e-post kan ta i bruk programvareløsninger spesielt tilpasset skole/hjem samarbeid og det gir elever muligheter for å sitte hjemme og gjøre skolearbeid Den tekniske løsningen med programvare på sentrale maskiner og sentral drift gjør at: skolene kan vektlegge den pedagogiske bruken av digitale verktøy/hjelpemidler elever kan bruke datamaskiner og nett som er meget stabilt og driftssikkert elevene kan enkelt få oppgradert programvaren de bruker Storetveit skole, Side 3 av 25

4 Nettvett Grunnleggende kurs i nettvett (publisering, hjemmesider, msn og blogg) for å sikre god og fornuftig bruk av nettressurser. Undervisningsopplegget (lærere er ansvarlig for å dette) tar sikte på å sette ungdommenes bruk av internett på dagsordenen. Gjennom diskusjon og bruk av eksempler kan man fokusere på hvilke muligheter hver enkelt har til å ha en viss kontroll over publisering og bruk av internett. Kurset forutsetter videre oppfølging fra faglærere/kontaktlærere. Storetveit skole, Side 4 av 25

5 Kildekritikk Elevene vil i løpet av tiden på Storetveit skole bruke internett for å finne svar på oppgaver og søke informasjon på ulike emner. I denne sammenheng er det viktig at elevene blir bevisst i bruk av kilder og til hvilke kilder de skal bruke i undervisningen. Alle faglærere/kontaktlærere bør følge opp hvor viktig riktig bruk av kilder er i besvarelser av oppgaver og lignende. Dette arbeidet bør man starte med på 8. trinn og elevene må minnes på kildebruken når det arbeides i ulike fag på trinn. Kildekritikk: vitenskapelig gransking av historiske dokumenter for å avgjøre i hvilken grad de er til å stole på. (kilde: caplex.no) Sjekkliste for kildekritikk Kan du stole på det du finner på nettet? Her følger noen viktige punkter som vi kan ta opp med elevene i forkant av et arbeid der de skal hente informasjon fra nettet. Hvem står bak nettsiden? er det en myndighet? er det en organisasjon? er det et foretak? er det en privatperson? er det noen som kan noe om emnet? er det noen du stoler på? Hvorfor er nettsiden etablert? for å informere om noe? for å presentere fakta? for å propagandere for noe? for å selge noe? for å underholde? Hvordan ser nettsiden ut? finnes det noen kontaktinformasjon? virker teksten seriøs? fungerer lenkene? henvises det til kilder? finnes det dato på siden? Kan du få informasjon fra andre kilder? har du sjekket i skolebiblioteket? har du sjekket lenkesamlingen på f. eks. Skolenettet? har du sammenlignet med andre kilder? var Internett den beste kilden? Storetveit skole, Side 5 av 25

6 Tips til søk på nettet Noe du trenger svar på med én gang? Trenger du stoff til en skoleoppgave? Slå det opp på nettet! Det finnes flere gode søkemotorer på nettet som du kan bruke for å finne informasjonen du trenger, Google er den største og mest etablerte. Her får du noen få tips å gjøre et best mulig søk. Enkelt søk For å legge inn søkeord i Google, skriver du bare inn det du leter etter i søkefeltet og trykker på knappen "Søk". Det kan være ett eller flere ord. Det kan også være hele setninger hvis du f.eks. er på jakt etter hvem som står bak et bestemt sitat eller trenger hele teksten til en sang. Jo flere ord du bruker, jo lettere er det å begrense søket og få gode treff. Google sorterer automatisk treffene, og hjelper deg med å finne de sidene som er mest relevante i forhold til søket ditt. Når Google analyserer en side, ser den på hva andre siders lenker har å si om den. Søkemotoren prioriterer også sider der søkeordene er nærme hverandre, helst i samme setning. NB! Google viser bare treff på sider som inneholder alle søkeordene dine, og det er ikke nødvendig å bruke "and" eller "og" mellom ord. Ønsker du å søke på ett eller flere ord som står rett etter hverandre, f.eks. et sitat eller ditt eget navn, kan du begrense søket ved å sette dette mellom to hermetegn ("). F.eks. "det er typisk norsk å være god" eller "Ola Nordmann Olsen". Da får du de mest relevante treffene for deg, og slipper å bla gjennom alle treffene på "Ola Nordmann" eller "Ola Olsen". Ikke jokertegn På en del søkemotorer kan du bruke jokertegnet/stjerne (*) for å søke på stammen av et ord, f.eks. vil da et søk på "bil*" gi alle treff som begynner på "bil", og det kan være mange. Google bruker ikke slike jokertegn, men søker etter nøyaktig de ordene du skriver inn i søkeboksen. Du må med andre ord velge nøyaktig form selv (f.eks. "bil", "bilen", "biler"). Det kan virke tungvint, men gir deg bedre og mer oversiktelige treff. Rare tegn og aksenter Google bryr seg heller ikke om tødler, aksenter og andre rare tegn. Ønsker du informasjon om den tyske byen München får du de samme treffene om du skriver "München" eller "Munchen". Søkemotoren skiller heller ikke mellom store og små bokstaver, så du får de samme treffene om du skulle skrive "munchen" eller "munchen". Stoppord Google bryr seg ikke om vanlige ord og tegn, også kalt stoppord. Google ser automatisk bort fra begrep som "http" og ".no" i tillegg til noen enkelttall og enkeltbokstaver. Det er fordi disse sjelden hjelper til med å snevre inn et søk, og reduserer søkehastigheten betraktelig. Treffene du får Søkeresultatene du får i Google er tredelte. Øverst i blått får du overskriften på siden. Under der følger et kort tekstutdrag der ordet eller ordene du har søkt på forekommer. I denne korte teksten er det lett å få et inntrykk av om treffet er aktuelt for deg eller ikke. Nederst i Storetveit skole, Side 6 av 25

7 grønt får du adressen til den aktuelle siden. Av og til foreslår også Google andre søk dersom søkemotoren mistenker deg for å feilstavet et ord eller er på jakt etter et emne mange har spurt om tidligere. Søker du f. eks. på "ung.com" vil den spørre deg: "Mente du ung.no"? Tekst, bilder eller kart Det er ikke alltid du bare er på jakt etter tekst. Ønsker du å finne et bilde av f. eks. Michael Jackson, kan du klikke på "Bilder" helt øverst til venstre på Google. Da får du opp en rekke bilder av popkongen, og kan eventuelt velge ønsket størrelse i menyen til venstre. På samme måte kan du velge "Kart" og søke på f.eks. "Gjøvik", så får du opp et skalerbart kart fra Google Maps. Dette var noen generelle tips til hvordan du gjør et best mulig søk. Husk at jo flere ord du bruker i søket ditt, jo bedre treff får du. Godt søk! Flere tips finner du på søkehjelp på google.no Storetveit skole, Side 7 av 25

8 Plassering av datamaskinene og annet digitalt utstyr. Antall datamaskiner Vi har i løpet av høsten 2008 kjøpt inn et dataskap til hvert klasserom. Disse skapene inneholder 15 bærbare maskiner hver. Datamaskiner Elever Ansatte Sum Stasjonære Bærbare Snitt/bruker 1,4 pc-er pr. elev 396 I tillegg er det noen klasserom (12, 13 og 14) som er utstyr med 15 stasjonære maskiner i hvert klasserom. Disse maskinene kan suppleres med et utlånssett fra biblioteket på 15 bærbare maskiner. Smartboard Skolen er utstyrt med smartboard i alle klasserom, grupperom (matematikkrommet), auditoriet, datarom og realfagsrom. Storetveit skole, Side 8 av 25

9 Realfagpakken - NORM Skolen har intern kursing i bruk av NORM-pakke, vi er ikke kommet i gang med bruken av alt utstyret men vi er på veg. Planen er at de digitale kameraene og, mentometerknappene skal brukes aktivt i undervisningen for å skape engasjement, motivasjon og undring hos elevene. Skolen har også fått datalogger med diverse sensorer samt et digitalt mikroskop og en digital lupe. Annet digitalt utstyr (se på bildet under for detaljer): Digitalt kamera (Digital blue) Canon digitalt speilreflekskamera Webcamera Mye nytt utstyr krever at lærerne bruker tid på å lære seg å bruke utstyret. Noen av lærere får delta på kurs og opplæring i å kunne bruke det nye utstyret. Vi vil bruke tid på fagdager til å drive intern kursing og opplæring i å bruke utstyret som vist på bildet under. Elevene på 8. trinnet bruker de digitale lupene og mikroskopene i forbindelse med læring om dyre og planteceller. Grunnpakken i NORM Storetveit skole, Side 9 av 25 Fagav deling Barnehage og Skole

10 ITU sine ti punkter for digital kompetanse Grunnleggende ferdigheter kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon på datamaskinene, samt andre enkle ferdigheter i bruk av datamaskiner og programvare Laste ned Søke Navigere Klassifisere Integrere Evaluere Kommunisere Samarbeide Kreativitet kunne laste ned og bearbeide ulike informasjonstyper fra Internett vite hvordan man skal få tilgang til informasjon kunne orientere seg i digitale nettverk og læringsstrategier for bruk av Internett kunne organisere informasjonen i forhold til en klassifikasjon, sjanger, eller lignende kunne sammenligne og sammen sette ulike typer informasjon i forhold til tekster (multimodalitet) kunne sjekke og vurdere om man har kommet dit en ønsket gjennom Internett-søk. Kunne vurdere kvaliteten, relevansen, objektiviteten og nytten av den informasjonen man har funnet (kildekritikk) kunne kommunisere informasjon og uttrykke seg gjennom ulike medier kunne inngå i nettbaserte lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den digitale teknologien til samarbeid samt delta i nettverk kunne produsere og sammenstille ulike former for informasjon som sammensatte tekster, lage hjemmesider, m.m. Kunne utvikle noe nytt gjennom bruk av spesielle verktøy og programvare Storetveit skole, Side 10 av 25

11 Sosiale medier Hva er sosiale nettverk Sosiale nettverk er fellesbetegnelsen på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. Blant de mest kjente tjenestene er blogger, nettsamfunn som Facebook og Twitter og videodelingsnettstedet YouTube. Men også leksikonet Wikipedia, bildedelingstjenester som Flickr, diskusjonsfora som VG Debatt og Diskusjon.no og samarbeidstjenester som Google Documents er sosiale nettverk. Det viktige er altså at brukerne selv bidrar til innholdet på tjenestene. Unge medskapere Spilling, chatting, leksearbeid og nedlasting av programmer er barn og unges hovedaktiviteter på nettet. De er aktive, innovative og nyskapende brukere av mediene. De utforsker nettet, skaper innhold og gir åpenhjertig respons til omverdenen. Mange unge har gode IKT-kunnskaper, men samtidig er det mange unge som trenger å få trent opp gode IKT-holdninger. Sosiale medier Det er mye positivt med delingskulturen vi finner blant barn og unge på nettet i dag, og sosiale nettaktiviteter kan resultere i nye vennskap, bedre kommunikasjonsevner og gode skriveferdigheter. Sosiale nettverk er veldig populære blant barn og unge. De bruker webområder som er utformet for barn, for eksempel gosupermodel, Habbo eller Club Penguin, eller webområder utformet for voksne, for eksempel YouTube, MySpace, Facebook, Nettby og ulike bloggtjenester. Barn kan bruke disse webområdene til å blogge, chatte, spille, lage egne profiler og legge ut bilder og videoer. Barn bruker sosiale nettverk til å kommunisere med mennesker som kanskje bor på den andre siden av kloden, og med familie og venner som de kjenner fra før. Uansett hva de gjør, bør de forstå at mange av disse websidene kan sees av hvem som helst som har tilgang til Internett, og at informasjon og bilder man legger ut om seg selv eller andre blir værende på nettet for bestandig. Dessverre kan informasjonen barn og unge publiserer på webområdene sine, også gjøre dem sårbare overfor nettmobbing, svindelforsøk, hacking og i noen tilfeller nettovergripere. Storetveit skole, Side 11 av 25

12 Skolens arbeid med sosiale medier. Holdningskapende arbeid i henhold til bruken av sosiale medier er viktig å starte med allerede på 8. trinn. Elevene må igjennom samtaler i klassen bli bevist på hvilket ansvar de selv har når de deltar i sosiale medier. I henhold til planen for sosial kompetanse skal vi ansvarliggjøre elevene samt at elevene har kontroll selv på hvordan de opptrer i sosiale medier. Alle kontaktlærere skal drive holdningskapende arbeid med bruke av sosiale medier. Det er viktig at elevene våre blir bevisst på hvordan de opptrer og bruker sosiale medier. I dette arbeidet er det viktig å ta frem plan for sosial kompetanse og bruke denne planen i arbeidet med sosiale medier. Storetveit skole, Side 12 av 25

13 Storetveit skole, Side 13 av 25

14 Å kunne bruke digitale verktøy i de ulike fagene Naturfag Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. Bruk av digitale hjelpemidler/utstyr og programvarer. 8. klasse Eureka hjemmesidene for innhenting av støtte/tilleggslitteratur og tester Pedagogiske programmer (Eureka sine nettsider, og ) Smartboard, smartboard software og Senteo mentometerknapper Powerpoint til presentasjon It's learning til innlevering av oppgaver, lab. rapport og lignende. NORM - pakken med diverse digitalt utstyr Digitalt loggutstyr Digitalt kamera 9. klasse Eureka hjemmesidene for innhenting av støtte/tilleggslitteratur Innhente informasjon om ANT Pedagogiske programmer (Eureka sine nettsider, og ) It's learning til innlevering av oppgaver, lab. rapport og lignende. Smartboard, smartboard software og Senteo mentometerknapper Powerpoint til presentasjon NORM - pakken med diverse digitalt utstyr Digitalt loggutstyr Digitalt kamera 10. klasse Eureka hjemmesidene for innhenting av støtte/tilleggslitteratur Beregne næringsinnholdet i kostholdet ved hjelp av Mat på data Pedagogiske programmer (Eureka sine nettsider, og ) Storetveit skole, Side 14 av 25

15 It's learning til innlevering av oppgaver, lab. rapport og lignende. Smartboard, smartboard software og Senteo mentometerknapper Powerpoint til presentasjon NORM - pakken med diverse digitalt utstyr Digitalt loggutstyr Digitalt kamera Fremmedspråk Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk klasse Ta i bruk skolepakken 2 med programmet cd-ord i undervisningen. Tekstbehandling Samfunnsfag Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag innebærer å gjøre beregninger, søke etter informasjon, utforske nettsteder, utøve kjeldekritikk og nettvett og velge ut relevant informasjon om faglige tema. Digitale ferdigheter vil òg si å være orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følgje regler og normer som gjeld for internettbasert kommunikasjon. Å bruke digitale kommunikasjons- og redskaper for samarbeid innebær å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide med elever frå andre skoler og land. Internett, Word og pedagogisk programvare 8. klasse Kurs i hvordan finne frem på Internett Kurs i kildekritikk og opphavsrett på Internett klasse Bruke Internett til innhenting av informasjon (eks. offentlig informasjon) Pedagogisk programvare Bruke Word i skriving av emner på de ulike trinnene Storetveit skole, Side 15 av 25

16 Storetveit skole, Side 16 av 25

17 Kunst og håndverk Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. Bildebehandling, PowerPoint og Internett klasse Grunnleggende kurs i bruk av PowerPoint. ".. Få erfaring med bruk av foto og eksperimentere med skanning og enkel datamanipulasjon med utgangspunkt i egne tegninger og foto og i egen dekor." Anvende tegneprogram for å gjøre seg kjent med IKT som verktøy innen kunst og håndverk Bruke Internett for å gjøre seg kjent med klassisk og moderne kunst Ta bilder med digitalt speilreflekskamera. Storetveit skole, Side 17 av 25

18 Musikk Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk klasse Bruke programmet music delta på Itslearning genrelære og lære seg noter. Mikse sanger. Storetveit skole, Side 18 av 25

19 Mat og helse Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjør det mulig å søke etter informasjon, sammenligne og vurdere næringsinnhold og presentere faglig innhold klasse Bruke kostberegningsprogrammet Mat på data Kunne skrive mat og helse oppgave i tekstbehandlingsprogram og levere på itslearning. Kroppsøving Å kunne bruke digitale verktøy i kroppsøving er viktig når en skal hente inn informasjon for å planlegge aktiviteter, dokumentere og rapportere klasse Bruke tekstbehandlingsprogram som f. eks Word for å skrive egenvurdering, dokumentere aktiviteter. Storetveit skole, Side 19 av 25

20 Matematikk Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handler òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelige hjelpemiddel, og være kritisk til kjelder, analyser og resultat. (Excel, Internett og pedagogisk programvare) klasse Bruke Excel som et hjelpemiddel til problemløsing, simulering, statistikk og presentere data. Se vedlegg for tre årsplan i Excel. Få innføring i bruk av Geogebra samt andre aktuelle verktøy i matematikk Storetveit skole, Side 20 av 25

21 Religion, livssyn og etikk Å kunne bruke digitale verktøy i RLE er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger. 8. klasse Kurs i hvordan finne frem på Internett Kurs i kildekritikk og opphavsrett på Internett klasse Bruke Internett til innhenting av informasjon (eks. offentlig innformasjon) Pedagogisk programvare Bruke Word i skriving av emner på de ulike trinnene (se norsk og engelsk for grunnopplæring) Storetveit skole, Side 21 av 25

22 Engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk fordypning gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Språkkompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. Word, Internett og pedagogisk programvare klasse Felles opplæring i bruk av tekstbehandling for engelsk og norsklærere. Lærere som underviser et eller begge fag må sammen bli enige om hvilke krav som skal stilles til kompetanse hos elevene i 8. klasse og hvordan denne skal videreutvikles til 10. klasse. Lærerne kan utvikle et slikt grunnkurs i tekstbehandling på fagdager og dra nytte av hverandres kompetanse i IKT (tekstbehandling) for å gjennomføre et slikt kursopplegg. Alle lærere som underviser i engelsk og/eller norsk vil derfor ha et spesielt ansvar for å sikre at elevene får en slik opplæring. Storetveit skole, Side 22 av 25

23 Norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Word, Internett og pedagogisk programvare klasse Felles opplæring i bruk av tekstbehandling for engelsk og norsklærere. Lærere som underviser et eller begge fag må sammen bli enige om hvilke krav som skal stilles til kompetanse hos elevene i 8. klasse og hvordan denne skal videreutvikles til 10. klasse. Lærerne kan utvikle et slikt grunnkurs i tekstbehandling på fagdager og dra nytte av hverandres kompetanse i IKT (tekstbehandling) for å gjennomføre et slikt kursopplegg. Alle lærere som underviser i engelsk og/eller norsk vil derfor ha et spesielt ansvar for å sikre at elevene får en slik opplæring. Opplæring i bruk av programmet Cd-ord for elever som vansker med å skrive. Storetveit skole, Side 23 av 25

24 Vedlegg: Tre årsplan excel: Generell kunnskap Formler Statistikk Trinn 8 Trinn 9 Trinn 10 Kolonner (A, B, C ) og rader (1, 2, 3 ) Markere celler Piltaster Mus En celle, flere celler Kopier og lim inn Høyreklikke på markert område, velg i menyboks Formatere celler: Hurtigtast: <Ctrl + 1> Tallfane: tall (desimaltall, tusenskille), prosent Formelsyntaks: Alle formler starter med: = Fire regnearter: + - * / Cellehenvisning: eks: A4 Sett inn diagram Menylinje: sett inn Velg: diagram Meny 1: Velge stolpe, linje eller sektor Meny 3 Vise formler: Skifte mellom normalvisning og formelvisning: <Ctrl + J> Skrive ut Skrive ut: Hurtigtast: <ctrl + p> Skrive ut på en side: o Menylinje: fil o Velg: forhåndsvis ning o knapp "oppsett" Formelsyntaks: Excel regner fra venstre mot høyre. Excel beregner multiplikasjon/divi sjon før de beregner addisjon/subtraksjo n. Bruk av parentes: Samme bruk som på papir Funksjoner: SUMMER Diagram: Meny 2 Fane "serie": legge til/fjerne serier Fane "serie": endre etikettenavn Bruke forslag i diagramveiviser til å vurdere om presentasjonen Hurtigtaster: Kopiere: <Ctrl + c> Lime: <Ctrl + v> <shift + piltast> Utvide området med en eller flere celler <ctrl + piltast> Flytter aktiv celle til første aktive celle i angitt retning, eller dersom du allerede står i en aktiv celle, til siste sammenhengende aktive celle. <ctrl + shift + piltast> Utvide området til å omfatte den siste cellen med data i den samme kolonnen eller raden som den aktive cellen. shift/ctrl-tast kan også kombineres med musetrykk, home, end, page up og page down Sett inn funksjon Menylinje: sett inn Velg: funksjon Funksjoner (forslag) HVIS GJENNOMSNITT, STØRST, MIN, MEDIAN, MODUS Formelsyntaks: Absolutt cellehenvisning - eks: =$A$4 Tilpasning til grafer (avanserte brukere): Formatere kategoriakser Velg fane "skala" Verdiakse Y krysser ved kategori nr Verdiakse Y krysser Storetveit skole, Side 24 av 25

25 Meny 4 Fane "titler": legge inn diagram- og aksetitler Kryss av for: "lagre som objekt i" NB! Bruk enkle eksempler, slik at elevene unngår å bruke spesielt meny 2. er rett. mellom kategorier Storetveit skole, Side 25 av 25

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000 Investering og kostnader Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr 1 000 120 78 kr 42 000 4 kr 30 000 To datarom á 30 elevermaskiner

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy.

Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Innledning... 2 Repetisjonsstrategier med bruk av digitale verktøy... 3 Utdypningssstrategier med bruk av digitale verktøy... 4 Samarbeidsstrategier

Detaljer

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse INTRODUKSJON (Utgangspunkt for lokal diskusjon og bearbeiding) Plan for hvert trinn: - Kompetanse etter 4. årstrinn - Kompetanse etter 7. årstrinn - Kompetanse etter

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett:

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett: Veileder til pedagogisk personale Snuse på nett: Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse Innhold Hvorfor bli superetterforsker?

Detaljer

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1 KTi Karmøybarnehagene Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen Plan for kreativ og skapende bruk av digitale verktøy 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 IKT og digitale verktøy... 5

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Plan for digital kompetanseheving

Plan for digital kompetanseheving 2010-2011 Plan for digital kompetanseheving Målgruppe: Lærerne i Midt- Telemarkskolene Innholdsfortegnelse Planens mål... 3 Den digitalt kompetente skole... 4 Hva er digital kompetanse?... 5 Det digitale

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Ringerike kommune HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Alle skal opplevemestring hver dag Vedtatt i HOK, sak 33/13 INNHOLD Innledning... 2 Om planen... 3 Grunnlagsdokumenter... 4 Felles

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Nettvett for foreldre/foresatte

Nettvett for foreldre/foresatte Nettvett for foreldre/foresatte Sikrere bruk av internett og sosiale medier Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 1 1.1. Nettvettråd for ungdommer 2 2. Nettvett for voksne 3 2.1. Vær snill på nett 3 2.1.

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer