FriKomPort Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FriKomPort Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen"

Transkript

1 FriKomPort Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen Fase Side 1 av 11

2 Innhold Innledning 3 Prosjektgjennomføring 4 Framdriftsplan og milepæler 4 Funksjonalitet 6 Ressurser og estimater 10 Referanser 11 Side 2 av

3 Innledning Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av hvordan Unified Consulting Objectnet (heretter kalt Leverandøren) ser for seg fase 2 i FriKomPort-prosjektet. Det refereres til fase 1 (ref. [1]) som er levert kommunene i Kongsberg-regionen (heretter kalt Oppdragsgiver) pr. 6/2-06. Dette dokument inneholder beskrivelse av ny funksjonalitet som er kandidater til prioriteringene i fase 2. Dokumentet danner grunnlag for oppstart av fase 2 slik Unified Consulting Objectnet (heretter kalt Leverandøren) ser for seg fase 2 i FriKomPort-prosjektet. Fase 1 av FriKomPort var basert på kostnadsdeling mellom oppdragsgiver og leverandør. Det var av stor interesse hos begge å få til et vellykket pilotprosjekt basert på prinsippene om bruk av fri programvare, både ved bruk av teknologi og i prosjektgjennomføringen. Vi mener å ha lyktes med dette i og med leveranse av en programversjon (FriKomPort versjon 1.0) som innehar avtalt funksjonalitet. Videre skal programmet GPL-lisensieres og kildekoden gjøres fritt tilgjengelig på prosjektets nettsted (foreløpig på server hos leverandør, etterhvert sannsynligvis på server hos oppdragsgiver). Basert på de positive erfaringene fra fase 1, og at det fortsatt gjenstår mye ønsket funksjonalitet, legger vi til grunn at både oppdragsgiver og leverandør har interesse av å videreføre prosjektet i FriKomPort Fase 2. Leverandøren mener det er naturlig at fase 2 gjennomføres som et vanlig konsulentoppdrag på time-for-time basis. Vi mener det er viktig å videreføre prinsippene fra utviklingsprosessen fra fase 1, basert på fleksibilitet i forhold til nye / endrede krav underveis i prosjektet. Time-for-time basis stimulerer til reell brukerstyring av oppgavene og derigjennom riktigere løsninger enn vi tror man oppnår med et fastpris-prosjekt. Sistnevnte vil være basert på detaljerte estimater på forhånd, der man nødvendigvis må legge inn romslige sikkerhetsmarginer. Vi tror økonomien blir best for Oppdragsgiver med et time-for-time prosjekt. Når det gjelder størrelse på prosjektet, baserer vi oss på erfaringene fra fase 1 der det er nedlagt ca timer. Sett i forhold til ønsket ny funksjonalitet, anslår vi fase 2 til ca timer. Med utgangspunkt i en gjennomsnittlig konsulent-timepris på 1000,- eks. mva., vil total økonomisk ramme på prosjektet være ,- eks. mva Side 3 av 11

4 Prosjektgjennomføring Prosjektet organiseres som i fase 1: prosjektansvarlig fra oppdragsgiver (Britt Inger Kolset) referansegruppe fra oppdragsgiver med representanter fra kommunene kundeansvarlig fra leverandør (Lars Ivar Næss) utviklingsteam fra leverandør 3 ressurser på heltid (Christian Egeberg, Henrik Rouyer-Johnsen, Klaus Stafto) referanse-faggruppe: bidrar med QA (Jan Henrik Gundelsby) Framdriftsplan og milepæler Hoved-milepæl er i slutten av juni-06 da løsningen skal være ferdig. Det fortsettes som i fase 1 med en iterativ / inkrementell prosjektgjennomføring med jevnlig brukerkontakt (helst ukentlig) og hyppige leveranser (2-4 ukers basis). Grov fremdriftsplan Fasene Utdyping / Konstruksjon 1 / Konstruksjon 2 ble gjennomført i løpet av under to måneder i prosjektets fase 1. Utover våren-06 tenker vi oss en naturlig fortsettelse med en inndeling i månedlige iterasjoner / faser: Konstruksjon 3 Konstruksjon 4 Konstruksjon 5 Konstruksjon 6 Iterasjon Mål Leveranse Implementere brukstilfeller Bruker-workshops Implementere brukstilfeller Bruker-workshops Implementere brukstilfeller Bruker-workshops Implementere brukstilfeller Bruker-workshops Del-leveranse 3 Plan for neste iterasjon Del-leveranse 4 Plan for neste iterasjon 2.0 Alfa-leveranse Plan for neste iterasjon 2.0 Beta-leveranse Plan for neste iterasjon Overlevering Systemtest / Akseptansetest Versjon 2 ferdig Side 4 av

5 Grov milepælsplan Aktivitet / fase Dato Resultat Start Konstruksjon Slutt Konstruksjon Del-leveranse 3 Start Konstruksjon Slutt Konstruksjon Del-leveranse 4 Start Konstruksjon Slutt Konstruksjon Alfa-leveranse Start Konstruksjon Slutt Konstruksjon Beta-leveranse Start Overlevering Slutt Overlevering FriKomPort versjon Side 5 av 11

6 Funksjonalitet Her listes ønsket funksjonalitet basert på opprinnelig kravspesifikasjon, avgrensninger foretatt underveis i prosjektet og nye ønsker som er kommet til i løpet av fase 1. Det er naturlig at oppdragsgiver foretar ønsket prioritering av funksjonalitet ved oppstart av fase 2. Det er også naturlig at det vil komme til nye funksjonalitetsønsker underveis også i fase 2, og at en løpende prioritering vil måtte foretas på kontinuerlig basis. Utviklingsprosessen skal være slik at dette kan håndteres. De enkelte funksjonalitets-områdene for fase 2 er: Brukerhåndtering I og med ez publish sitt svært fleksible og gode brukerhåndteringssystem vil det ikke by på problemer å utvide brukerbasen kraftig. Dessuten støtter EZ publish LDAP for autentisering og kan autentisere mot både LDAP og sin egen interne brukerhåndtering. Leverandøren har erfaring fra tidligere med innlesing av brukerdata fra forskjellige systemer (alle LDAP-baserte systemer som f.eks. Active Directory eller OpenLDAP) og massere disse for så å putte de inn i et nytt system. Leverandøren vil kunne benytte denne kunnskapen til å lage et synkroniseringsprogram eller bidra i videreutviklingen av LDAP-Sync som er et tredjeparts tillegg til ez publish. Single Sign-On Når man synkroniserer slik at man har tilgang til alle ansatte fra portalen, skal login på windows holde for at portalen skal skjønne hvem som har logget seg på. Import av brukere via Excel regneark Det er uttrykt ønske om mulighet for å importere brukernavn og passord via Excel regneark. Behovet for dette er trolig ikke så stort, dersom Single Sign-On implementeres. Eksport av data Webrammeverket vi benytter støtter direkte eksport av data til bl.a. Excel-format, noe som kan leses av både Open Office og Microsoft Office. Dette er med andre ord bare snakk om en mindre utvidelse. Eksport av faktureringsdata til Visma Unique og Agresso Det kan være aktuelt å eksportere faktura-informasjon til økonomisystemene Visma Unique og Agresso, for å automatisere faktureringen i høyere grad enn funksjonaliteten som er definert for fase 1. Opplæringsplaner Det er enkelt å utvide brukerbegrepet i ez publish til å inneholde stillingsområde. I tillegg må utlistingsfunksjonen for kurs utvides til å ta hensyn til en brukers eventuelle stillingsområde samt å kunne bygge opp kurs for stillingsområde og detajlering (som eksempelet gitt i kravspesifikasjonen hvor stillingsområde er lærer og detaljering er 3. trinn. Denne utvidelsen vil kreve noe arbeid. Side 6 av

7 Coaching Løsningen må støtte coaching / veiledning ved å synliggjøre dette og gi muligheter for at man kan tilby og bestille coaching. Mulig funksjonalitet i systemet er coaching som kurstype, og mulighet for oppretting av coaching-«kurs» og bestille coaching (melde seg på coaching-«kurs»). For å få med coachingfunksjonaliteten kan man lage et coaching-typeobjekt man knytter mot hver kurs/person/tjenesteområde. Dette vil gi muligheten til å utvide med et vilkårlig antall typer kurs. Man kan tenke seg at hvis valgt kurs er coaching, så vil under registrering tjenesteområde/stillingsområde måtte oppgis, og utlisting av dette kurset vil kun være synlig for bruker fra kommunen som tilbyr kurset/coachingen. Funksjonaliteten rundt coaching bør konkretiseres som innledende del av fase 2. SMS Kommunikasjon via SMS må komme i fase 2. Man skal kunne få varsler når man står på venteliste, godkjenne påmelding etter å ha stått på venteliste, og melde avbud via SMS. Mulighet for offentlig tilgjengelige kurs Man ønsker seg muligheten for å tillate alle innbyggerene i kommunen(e) å kunne melde seg på enkelte kurs/arrangementer. Dette vil kreve at man i det minste har et valg under opprettelsen av kurs som gjør kurset tilgjenglig eksternt. Begrense aktuelle kurskommuner Løsningen på «Numedals-strategien» under Fase 1. Man viser her en liste over alle tilgjengelige kommuner under registrering (standardvalg er at alle er valgt) og så kan kursansvarlig fjerne kommuner fra listen over godtatte deltagere. Eventuelt kan man tenke seg navngitte grupper av kommuner. Kompetansebank Det er ønske om å benytte systemet som en slags kompetansebank. Dette er på to nivåer: 1. Statistikk over kursholdere / ansvarlige 2. Statistikk over hvilken kompetanse kursdeltakere har opparbeidet Her kan man kanskje tenke seg spørreundersøkelser med vurdering av kvaliteten på kurs og foredragsholdere, spørreskjema rundt behov for fremtidige kurs, og kanskje mekanismer for å anbefale fremtidige kurs til kursdeltakere, og som verktøy for kursansvarlig. Automatisk generering av kursbevis Fra en form for mal. Genereres ut i pdf eller annet format, og sendes til kursdeltakerne. Saker til Fase 2 (versjon 2.0) registrert i supportsystemet fra fase 1 «Tips en venn»-funksjonalitet for innhold i ez publish og evt. også for kurs Side 7 av 11

8 Filtrere på kommune i liste over kursansvarlige Man må kunne filtrere på kommune i listen over personell. (Gjelder bare kursansvarlige. Kursholdere er ofte eksterne.) Flere tjenesteområder for ett kurs Kurs skal kunne ha mange tjenesteområder: Registreringsbildet / Utlistingsbildet / Detaljbildet osv. Nye felt i kommuneliste for å støtte fakturering Nye felt ved registrering av kommune: Fakturaadresse navn - f.eks. "Kongsberg kommune v/økonomitjenesten" Fakturaadresse: f.eks. Postboks 115 Fakturaadresse postnr/sted: f.eks Kongsberg Kursinstruktør knyttes mot kommune Man ønsker å kunne knytte en kursintruktør til en kommune. (Man ønsker allikevel at man kan velge en kursinstruktør fra en annen kommune ved registrering av kurs). Søkefunksjonalitet på kursinstruktører Man ønsker å kunne avgrense instruktørlisten til bare å inneholde instruktører fra en eller alle kommuner. Mulighet for bilde på kursinstruktørsiden Man ønsker muligheter for å legge inn et bilde av kursinstruktøren ved registrering/redigering av en slik. Dette bildet skal da vises på detaljbilde til instruktøren. Nytt tekstfelt for referanse for kursinstruktør Det er ønskelig med et nytt tekstfelt knyttet til registrering av kursinstruktør: "Referanse", hvor den som registrerer instruktøren kan registrere slik tekstinfo. Ny oversikt som viser hvilke kurs en kursinstruktør har gjennomført Det er veldig ønskelig å se historiske data over hvilke kurs som en kursinstruktør har gjennomført. I forbindelse med at det et eller annet sted i systemet eksisterer en kobling mellom publisert kurs og kursinstruktør bør det kunne være kurant å nyttiggjøre denne. Kurslokale: nytt felt for AV-utstyr Ønske om at Administrator skal kunne definere et felles sett med AV-utstyr - og at disse fremkommer når man definerer et kurslokale. Det må være mulig å velge flere verdier fra denne lista (avkrysning?) for den som registrerer lokalet (f.eks. prosjektor, video, TV, osv) Kursregistrering / tjenesteområde: ønsker valg for «Alle» Valget "Alle" vises ikke i lista over tjenesteområder når vi registrerer et kurs. Vi arrangerer kurs som går på tvers av alle tjenesteområder. Begrepet "Alle" ligger inne i søkefunksjonen når vi ønsker å vise kurs for alle tjenesteområder. Tilsvarende valg bør derfor være mulig når man registrerer et kurs. (alle tjensteområdene bør velges automatisk - slik at dette kurset finnes igjen på et av tjenesteområdene når man søker etter dette). Et kurs skal kunne ha flere instruktører Det er ønskelig at det skal være mulig å velge flere kursinstruktører når vi registrerer et kurs. Side 8 av

9 (Det er ganske vanlig å arrangere kurs med flere kursinstruktører dvs. mange-til-mange forhold). Bruker skal ikke måtte oppgi eget tjenesteområde ved registrering En som melder seg på et kurs skal ikke ha behov for å angi hvilket "tjenesteområde" han/hun representerer. Kursbeskrivelsesfelt skal inn i ez for å støtte rik tekstformattering. Kan gjøres ved å opprette ny innholdstype for kurs. I fase 1 benyttes et enkelt tekstfelt til å beskrive kurset, mens vi i fase 2 vurderer å benytte ezpublish i steden. Det blir i tilfelle viktig at den som publiserer kurset kommer til "riktig" sted i ez med en gang slik at det er enkelt å lage denne beskrivelsen. Dobbelregistrering av kommuner bør fjernes Kommuner må i dag legges inn i både ez publish og kurs-modulen skal bare behøve å opprettes en gang uavhengig av om man er i ez eller Java Side 9 av 11

10 Ressurser og estimater Leverandør legger følgende ressursinnsats til grunn: 3 utviklere i perioden 13/2 til 30/6-2006, dvs. 20 kalender-uker med fratrekk av ferier / permisjoner regner vi med å kunne nedlegge totalt 44 ukeverk / 220 dagsverk / 1760 timer Side 10 av

11 Referanser [1] Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsberg-regionen Prosjektskisse (november-2005) Side 11 av 11

Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen

Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen Prosjektskisse 04.11.2005 Side 1 av 20 Innhold Innledning 3 Utviklingsmodell 4 Prosjektorganisering 4 Framdriftsplan og milepæler 4 Funksjonalitet

Detaljer

Frikomport 2015 efaktors første svar

Frikomport 2015 efaktors første svar Frikomport 2015 efaktors første svar Grov oversikt over funksjonsområder Lillehammer, 15.april 2014 Generelt svar: Har svart enkeltvis under men det som er ønskelig er å ha grove kostnadsestimater for

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer

Sommeroppgave MFO Tele 2013

Sommeroppgave MFO Tele 2013 Sommeroppgave MFO Tele 2013 Morten Øvrebø og Lars-Martin Hejll 8/15/2013 Innhold Introduksjon:... 3 Oppgave... 5 1. Tema og problemstilling for oppgaveideen... 5 2. Hva skal sluttproduktet være etter at

Detaljer

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon TILPASNINGSAVTALEN Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilaget. Dette gjøres

Detaljer

Grupper og informasjonsflyt i Feide

Grupper og informasjonsflyt i Feide Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, 2013-03- 17. Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7 SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder Funksjoner i SuperOffice 7 OVERSIKT OVER NYE OG FORBEDREDE FUNKSJONER Dokumentet du nå leser inneholder

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold Innledningside side 3 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord side 4 2 «Hjem»-siden startbildetside side 5 3 Symboler du ofte møter i KursAdmin

Detaljer

Røde Kors. Ressurssystemet. Øvelser i bruk av ressurssystemet

Røde Kors. Ressurssystemet. Øvelser i bruk av ressurssystemet Røde Kors Ressurssystemet Øvelser i bruk av ressurssystemet Innhold 1. Ta Ressurssystemet i bruk Instruks for å opprette en bruker... 4 2. Har du glemt ditt passord?... 7 3. Hva finner du under menyene?...

Detaljer