Markedsrapport. Bare lave priser?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. Bare lave priser?"

Transkript

1 Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar fagredaktør 3 Makrokommentaren: Bare lave priser? 4 Bedre enn banken 5 Hvorfor indeksforvaltning kan være farlig 7 Etikk er sentralt i SKAGEN Fondene Spar miljøet 8 Fem gale og én riktig grunn til å flytte livrenten 9 Spør om livrente Ordfører åpnet Tønsberg-kontoret 10 Bedre kjent med SKAGEN 11 Det indiske vekstfantomet Bharti Airtel 12 Avkastnings- og risikomålinger 13 Porteføljeforvalternes beretning 21 Portefølje SKAGEN Vekst 24 Portefølje SKAGEN Global 27 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 29 Portefølje rentefondene 34 Fondsrangering 35 Fondsdoktoren 36 Skjema for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Redaksjonen Tore Bang fagredaktør Ole-Christian Tronstad redaktør Trygve Meyer journalist Margrethe Vika journalist Ingen ting å frykte Korreksjoner kommer og går, men det er ingenting som tyder på at de grunnleggende gode utsiktene i verdensøkonomien er forandret. Korreksjoner gir gode kjøpsmuligheter både for andelseierne og SKAGEN. Les mer i porteføljeforvalternes beretning på side 13. Klikk her! - Er det farlig å spare i aksjefond? Analytiker Harald Haukås tar for seg risikoen som er knyttet til investeringer i aksjefond. Hvilke muligheter fall i aksjemarkedene kan gi, og hvorfor indeksforvaltning kan være farlig. Side 5. Klikk her! Bare lave priser? De lave inflasjonstallene fra Statistisk Sentralbyrå var en kalddusj for flere enn Norges Bank. - Hvorfor dette hastverket med å få opp styringsrenten når inflasjonen er så lav, skriver Torgeir Høien i Makrokommentaren på side 3. Klikk her! SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Kilde: Bloomberg Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), Postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Øvre Ole Bulls plass 5, 5012 Bergen Oslo Klingenberggt. 5, 0161 Oslo Ålesund Notenesgt. 3, 6002 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, Merkursenteret, 7011 Trondheim Stockholm Drottninggatan Stockholm, Sverige

2 Aksjefond krever tålmodighet Tilbake til førstesiden startet med rolig oppgang i aksjemarkedene i de fleste større markeder i verden, men i slutten av februar ble årets gevinster mer enn nullet ut av korreksjonen som starter med en nedgang i det kinesiske aksjemarkedet. Nedgangen kom som følge av sunne tiltak fra kinesiske myndigheters side for å hindre en overdreven spekulasjon i det innenlandske markedet. Likevel spredde korreksjonen seg til de globale aksjemarkeder når den ble supplert med uro for amerikansk økonomi og yen carry trade (lån i yen og plassering i land som gir høyere rente). Mange investorer trengte nok også en unnskyldning for å sikre sine gevinster. Alle SKAGENs aksjefond er i minus for året ved utgangen av februar. SKAGEN Kon-Tiki har falt 2,7 prosent litt foran vekstmarkedsindeksens fall på 3,0 på prosent. SKAGEN Global har falt 0,9 prosent mot verdensindeksen fall på 0,7 prosent. SKAGEN Vekst har falt med 1,3 prosent mot Oslo Børs på pluss 0,1 prosent. Alle aksjefondene begynte året med klar mindreavkastning mot sine referanseindekser, men hentet inn mye eller hele dette i februar. SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst har gjort det bedre enn sine referanseindekser gjennom korreksjonen. SKAGEN har en langsiktig investeringsfilosofi hvor vi leter etter og investerer i undervurderte selskaper. Disse er ofte underanalyserte eller upopulære. For at vi skal investere må vi i tillegg kunne identifisere triggere som kan utløse en oppvurdering av selskapets aksjekurs til å bli mer på linje med de fundamentale verdiene. En slik investeringsfilosofi krever tålmodighet fra vår side. Derfor sier vi også til kundene våre at en investering i aksjefond bør ha langsiktig tidshorisont. Er det usikkert å spare i aksjefond på kort sikt? På side 4 går analytiker Harald Haukås gjennom de ulike risikomomentene. Med en god del av resultatsesongen i første kvartal bak oss er vi hittil i 2007 godt fornøyd med resultatutviklingen i selskapene SKAGEN Harald Espedal administrerende direktør har investert i. På Oslo Børs har fokuset vært på populære aksjer som er for høyt vurdert for vår smak. Slik vil det være fra tid til annen. Vi holder fast ved vår investeringsfilosofi og investerer kundenes penger slik vi har sagt vi skal gjøre. Å kjøpe billige aksjer er vår filosofi. Den har gitt oss meget god langsiktig avkastning historisk og det mener vi kundene kommer til å tjene på i fremtiden også. Men SKAGEN er ikke bare for de med lang tidshorisont som ønsker å investere i aksjefond. Vi har også gode alternativer til sparing i bank. Hva får du på høyrentekonto i banken din? SKAGEN Høyrente har en effektiv rente på 4,54 prosent per 2. mars Renten får du fra første krone. Det er ingen provisjoner eller gebyrer på innskudd eller uttak av penger. Du kan gi oss beskjed om uttak når som helst og får pengene i løpet av en til tre dager. Har du livrente ta kontakt med oss. Stortinget har fjernet unntaket for formuesskatt for livrente og det gjør produktet betydelig mindre attraktivt for de fleste. SKAGEN tilbyr vi null i tegningsprovisjon ved flytting av livrentemidler til oss frem til utgangen av mars. Snakk med oss i SKAGEN om det lønner seg å flytte din livrente. Korreksjonene kommer og går selskapene består Tore Bang fagredaktør Etter flere måneder med stigende børskurser verden over lå det i luften at det ville komme en teknisk reaksjon. Mange investorer har ventet på en knagg å henge gevinstsikringen på. Denne fant de i Kina. Nærmere bestemt på Shanghai-børsen. 26. februar falt kinesiske A-aksjer - som er forbeholdt innenlandske investorer, med ni prosent. I forkant av reaksjonen hadde dette markedet steget med 140 prosent på ett år, og 40 prosent bare siden nyttår. Selskapene var priset til en gjennomsnittlig P/E på over 35. Sånn sett var dette en sunn korreksjon, også fundamentalt sett. Noen har også kommentert at dette sære kinesiske børsfallet er en reaksjon på frykt for at kinesisk økonomi er overopphetet og kommer til å sprekke som en ballong. Så langt er det ingen ting som tyder på at så skal bli tilfellet. Økonomien i Kina går fortsatt strålende. Veksttakten ligger stabilt rundt meget høye 10 prosent, uten at det har kommet signaler om noen faretruende inflasjon. Enn så lenge ser det ut til at myndighetene har kontroll på vekst og inflasjon, gjennom blant annet å foreta nødvendige tilstramminger i kredittmarkedet. At resten av verden skulle korrigere ned som følge av et ni prosents fall på en overspekulert innenlandsk kinesisk børs var ikke logisk,

3 Tilbake til førstesiden 3 selv om selgerne også fant andre mer eller mindre luftige fryktelementer å henge gevinstsikringen på. Skjønt rent teknisk var verdens aksjebørser moden for en reaksjon, men basert på inntjening og underliggende verdier i selskapene var ikke børsene dyre. Spesielt ikke sammenlignet med de fortsatt lave obligasjonsrentene. Riktignok har vi, i forkant av korreksjonene i aksjemarkedene, registrert at både norske, europeiske og amerikanske aksjer var blitt noe dyrere basert på inntjeningen i forhold til prisen (P/E). Sagt med andre ord så har vi de siste månedene sett at selskapenes kursøkning har vært høyere enn inntjeningsveksten. Det generelle P/E-nivået var (er) imidlertid ikke kommet opp på noe avskrekkende nivå, verken absolutt eller relativt sett. Det gjennomsnittlige P/E-nivået på Oslo Børs og i Europa (Stoxx 600) lå ved månedsskiftet på rundt 13, mens amerikanske aksjer (S&P 500) var priset til 15 (se graf side 11). Nå er det som kjent forskjell på både fond og selskaper. Det gjennomsnittlige P/E-nivået for våre aksjefond lå ved utgangen av februar i intervallet 10-12, basert på estimert inntjening for Snudd på hodet (E/P) tilsier det en årsavkastning på 8-10 prosent. Det er mer enn dobbelt så høy avkastning som du i dag får ved å plassere pengene dine i obligasjoner med lang løpetid. Mange snakker nå om både svakere vekst og kanskje ingen vekst i det hele tatt fra globale selskaper fremover. Slik at aksjer på dagens P/E-nivåer ikke er billige. Inntjeningstoppen kan være nådd. Vi tror imidlertid på en pen vekst også fremover, både for verdensøkonomien og våre selskaper. Kombinert med fortsatt stabile og lave obligasjonsrenter ser vi fortsatt frem til at aksjer skal bli oppvurdert som aktivaklasse gjennom Bare lave priser? Energiprisene falt mot Gjedrems odds Norges Bank argumenterte i fjor for at man ikke kunne utelate energiprisene når man så på prisutviklingen over tid. De mente energiprisene var inne i en trend med litt høyere vekst enn i andre priser. Vi ser nå at det var lite hold i dette argumentet. Kraftprisen har stupt i det siste og prisen på drivstoff har kommet ned. Fra mars 2001 til januar i år var samlet inflasjon kun 0,3 prosent høyere pr år enn kjerneinflasjonen. Om noen måneder kan hele forskjellen ha blitt visket helt ut. Merkelig nok tar ikke sjeføkonomene inn over seg at inflasjonen gang etter gang skuffer på nedsiden. Fremdeles forventes det at Norges Bank justerer opp sin plan for rentesettingen i inflasjonsrapporten som kommer 15. mars. Også Norges Bank synes å helle i retning av raskere tilstramming av pengepolitikken enn man tidligere har sett for seg. Markedsrentene steg og kronen styrket seg etter Svein Gjedrems årstale i midten av februar fordi signalene var mer haukaktige enn mange hadde sett for seg. Slik jeg forstår argumentasjonen er den todelt. Torgeir Høien makrokommentaren Sjeføkonomene som ivrer for rask og kraftig heving av Norges Banks styringsrente fikk seg en kalddusj da Statistisk sentralbyrå kom med de siste inflasjonstallene. Nok en gang var inflasjonen langt lavere enn man hadde sett for seg. Kjerneinflasjonen, det vil si 12 måneders-veksten i konsumprisindeksen justert for avgifter og uten energivarer, var 1,0 prosent i januar. Godt under sjeføkonomenes forventninger og milevis fra målet på 2,5 prosent. Lave inflasjonstall begynner å bli en vane. Norges Bank fikk sitt inflasjonsmål i mars 2001, men inflasjonen holdt seg kun på målet frem til sommeren Da satte Norges Bank opp renten fra 6,5 til 7,0 prosent og siden har inflasjonen aldri vært den samme. Ikke i noen vedvarende perioder siden 2002 har kjerneinflasjonen ligget på målet, og prisnivået justert for avgifter og uten energivarer er nå 8,0 prosent lavere enn det ville ha vært om Norges Bank hadde truffet sin målsetting i perioden. For det første mener man at det er viktig å jevne ut svingninger i produksjon og sysselsetting. Tankegangen synes å være at grunnlaget Hvorfor dette hastverket med å få opp styringsrenten når inflasjonen er så lav? for dårlige tider legges i gode tider. Som kjent har økonomien vokst mye de siste årene og det har vært en voldsom økning i sysselsettingen. Derfor er man opptatt av å få satt på bremsene nå; for desto kraftigere høykonjunktur, desto tøffere lavkonjunktur. Slik jeg ser det er dette en misoppfatning. Økonomer som nobelprisvinner Finn Kydland forklarte allerede for år siden at svingninger i produksjon og sysselsetting er en naturlig ingrediens i en økonomi som vokser over tid, og at det er forfeilet politikk å prøve å jevne ut konjunkturbølgene. Forsøk på stabiliseringspolitikk gir lavere trendvekst. Den andre bekymringen er at høy vekst og lav ledighet er et varsel om kraftig økning i inflasjonen litt frem i tid. Man bør derfor

4 Tilbake til førstesiden 4 Prisnivået siden vi fikk inflasjonsmål Valutakursen Lavere ledighet har ikke gitt økt inflasjon Indeks, 200 1:3 = ,5 115,0 112,5 110,0 107,5 Prisnivået med 2,5% årlig inflasjon 105,0 102,5 100,0 Prisnivået Prisnivået justert for avgifter og uten energipriser 97, Kilde: SSB Inflasjon 2,75 2, , ,00 1,75 1,60 1, , , ,50 0,25 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 Ledighet Kilde:SSB og NAV ignorere den løpende inflasjonen, tenke på inflasjonen som er i emning, og sette opp styringsrenten etter et føre-var-prinsipp. Slik jeg ser det holder heller ikke dette argumentet. Hvis man ser på sammenhengen mellom ledighet og inflasjon over tid i Norge, er det unntaket heller enn regelen at lavere ledighet gir høyere inflasjon. Det er ikke atypisk det som har skjedd de siste årene: Ledigheten falt fra 3,9 prosent i 2003 til 2,6 prosent i fjor. Samtidig avtok kjerneinflasjonen fra 1,1 prosent i 2003 til 0,8 prosent i fjor. Internasjonale statistiske studier viser samme mønster. Det er en svak tendens til motsyklisk prisnivå; prisnivået vokser litt saktere når produksjonen akselererer. Norges Bank fortsetter i sitt aggressive rentespor? Hva skjer så med styringsrenten fremover? Mye kan skje før rentemøtet i mars, men jeg tror at Norges Bank har kjørt seg fast i et aggressivt spor og at vi må belage oss på ytterligere rentehevinger utover i 2007, kanskje opp til 4,5 prosent innen utgangen av året fra dagens nivå på 3,75 prosent. Men pengepolitikk har konsekvenser. Enda høyere styringsrente vil trolig medføre at inflasjonen ikke tar seg opp fremover. Siden Norges Bank tross alt har et inflasjonsmålmandat, tror jeg derfor at pengepolitikken legges om rundt årsskiftet. Det betyr enten at man sier seg fornøyd med en rentetopp på ca. 4,5 prosent, eller at man kutter litt i renten igjen på nyåret for å få inflasjonen til å treffe målet en gang mot slutten av tiåret. Sentralbanker kan snu. Dagen før Gjedrem holdt sin årstale uttalte den svenske Riksbanken at man trolig tar seg et langt hvileskjær når styringsrenten er satt opp til 3,5 prosent om ca. et halvt år. Svensk kjerneinflasjon var 1,2 prosent i januar målet er 2 prosent. Siden Norges Bank tross alt har et inflasjonsmålmandat, tror jeg derfor at pengepolitikken legges om rundt årsskiftet Bedre enn banken Ønsker du et alternativ til høyrentekonto i banken? I SKAGEN Høyrente blir pengene plassert slik at du alltid får best mulig rente til lavest mulig risiko. Per er effektiv rente 4,54% og renten får du fra første krone. Det er ingen begrensninger i antall uttak eller innløsninger du kan gjøre per år. Fondet har lav risiko og passer for en investor som enten har kort tidshorisont på sparingen, eller lengre tidsperspektiv men ønsker minimal risiko. Den effektive renten vil endres fra dag til dag og er ingen garanti for fremtidig avkastning. I forhold til å investere i bank er en investering i SKAGEN Høyrente forbundet med risiko, men denne risikoen er lav.

5 RISIKO I AKSJEFOND - PÅ KORT OG LANG SIKT Tilbake til førstesiden 5 Hvorfor indeksforvaltning kan være farlig Alle som har vært i aksjemarkedet en stund har opplevd perioder med nedgang. Oslo Børs svinger mer enn verden Selv om nedturen i de globale aksjemarkedene i perioden var på linje med det vi så på Oslo Børs, svinger de globale aksjemarkedene til dels mye mindre enn vår hjemlige børs. Bare tre ganger i løpet av de siste 100 årene har verdensindeksen halvert seg i verdi. Konjunkturutsatte Oslo Børs svinger også mye i uttakt med resten av verden. Ett godt eksempel er asiakrisen i Dette året fulgte Oslo Børs asiabørsene ned i kjelleren, med et fall på hele 27 prosent - mens verdensindeksen steg med 27 prosent! Etter denne nedturen for Oslo Børs ble globale investeringer mer og mer populært blant både forvaltere og norske fondskunder samtidig som teknologiboblen ble blåst opp. Harald Haukås Til tider kan kursfallet være av kort, men kraftig karakter (fall over 20 prosent blir gjerne betegnet som et krakk), mens andre ganger ser vi en fallende trend over en lengre tidsperiode. Fem ganger i løpet av de siste 40 årene har investorene på Oslo Børs opplevd å få halvert verdien av sine aksjeinvesteringer. I alle tilfellene har nedturene blitt etterfulgt av en periode med til dels ekstrem kursoppgang, illustrert i grafen under. Sett i et globalt perspektiv er opp- og nedturene på Oslo Børs, dvs. kurssvingningene, i verdensklasse på godt og vondt. Betydelig kursfall følges av kraftig oppgang på Oslo Børs 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% Oljekrisen i 73/4 87-krakket Saddam i 90 Asiakrisen i 98 Depresjon i Oppgang 900% 200% 350% 120% 380% Nedgang - 65 % -45% -55% -50% -55% Farene ved indeksforvaltning Problemet var at de fleste forvalterne som satset på globale aksjer investerte i selskaper med høy markedsverdi. Rett før teknologiboblen sprakk i 2000 utgjorde store deler av investeringene i globale aksjefond de mest overprisede selskapene i verden. Forvaltere og fond som hadde satset på selskaper hvor de reelle verdiene var langt lavere enn børsverdien fikk dermed ikke bare midlertidige kortsiktige tap, men varige tap som utgjorde en betydelig andel av fondet. Mange norske investorer har derfor hatt dårlige erfaringer med sine globale investeringer. Hvorfor investerte så forvalterne på denne måten, som i etterpåklokskapens klare lys fremstår som lite smart? I økonomien er det en populær teori om effisiente aksjemarkeder. Det betyr i grove trekk at all informasjon om et selskap er kjent i markedet. Siden alle har samme informasjon, vil mange flinke analytikere beregne riktig pris på selskapet. Prisen i markedet blir da riktig. Det finnes dermed ingen bobler. Hvis selskapet koster 50 milliarder kroner, er det verdt 50 milliarder. Denne tenkemåten preget slutten av 1990-tallet. Når en slik teori får fotfeste og stadig flere slutter seg til den, vil aksjer med størst markedsverdi bli mest etterspurt og dermed stige mest. Når aksjene med størst markedsverdi stiger blir det vanskelig for forvaltere som ikke ønsker å følge flokken, å slå markedet. Hypotesen om de effisiente aksjemarkeder blir i slike perioder selvoppfyllende og forvaltere som avviker fra dette blir beskyldt for å ta høy risiko. Dette bidrar til press mot indeksuavhengige forvaltere til å oppgi sin forvaltningsstil, noe også enkelte gjør. Hvordan tenker SKAGEN Fondene? SKAGEN Fondene investerer i selskaper hvor vi mener de reelle underliggende verdiene er til dels betydelig høyere enn det som prises inn på børsen. Ved nedturer i aksjemarkedene blir kursfallet for slike selskaper en midlertidig endring i verdsettelsen. Ikke et varig tap som følge av at de reelle verdiene, eller manglende sådanne, til selskapet var sterkt overvurdert av aksjemarkedet. Vår andel i selskaper som tilnærmet tapte hele sin verdi på varig basis var minimal gjennom den tre år lange børsnedturen etter at IT-boblen smalt i SKAGEN Fondene har som målsetting å gi våre andelseiere høyest mulig avkastning for den risikoen de tar. Vi mener at tenkemåten som preget slutten av 90-tallet bidrar til høy risiko i stedet for å redusere den, slik enkelte hevder. I denne

6 Tilbake til førstesiden 6 perioden ble det å følge flokken utfor stupet det eneste saliggjørende, og egne vurderinger og analyser som førte til avvikende investeringer var farlige. Absolutt og aktiv forvalter Når SKAGEN Fondene snakker om risiko mener vi faren for å tape penger på kort sikt i forhold til den risikofrie renten. Vi er opptatt av at selskapene vi investerer i gir en god absolutt avkastning i stedet for en relativt god avkastning mot markedet/indeks. Vi er absolutte forvaltere som også kan være fornøyd med et selskap selv om det på børsen utvikler seg dårligere enn markedet. Vi er også en aktiv forvalter i den forstand at vi har et bevisst forhold til hvert enkelt selskap vi investerer i. Som aktiv og absolutt forvalter er vi på kort sikt lite interessert i våre egne resultater i forhold til indeksene. Det er likevel slik at vi mener at vår måte å forvalte på, karakterisert ved de tre U-ene upopulært, undervurdert, underanalysert skal kunne gi høyere avkastning enn indeksene på lang sikt. Det er derfor hyggelig å observere at både SKAGEN Global (snart ti år) og SKAGEN Kon-Tiki (snart fem år) har gitt høyere avkastning enn sine respektive indekser hvert enkelt år siden oppstart. SKAGEN Vekst, som skal ha minimum 50 prosent av sine investeringer i norske aksjer, har i ti av 13 år gjort det bedre enn Oslo Børs Hovedindeks og i 12 av 13 år gjort det bedre enn gjennomsnittet av Oslo Børs og verdensindeksen. Er aktiv forvaltning mer risikofullt enn passiv? Enkelte aktører i finansmarkedet definerer det å være aktiv forvalter som risikofullt. De som mener dette vil per definisjon påstå at en absolutt og aktiv forvalter som SKAGEN tar høy risiko. Når premisset for en diskusjon om risiko er ut fra en slik definisjon, blir det meningsløst for oss å diskutere risiko. Statistikk og kvalitative utsagn Risikomålinger og rangeringer som publiseres i media er ofte basert på statistiske størrelser og bakenforliggende teori som er vanskelig å forstå. Vi har derfor vært mest opptatt av å presentere vår forvaltningsfilosofi kvalitativt fremfor kvantitativt. Dette gjør vi fordi vi ønsker at flest mulig skal kunne forstå hvordan vi tenker for å redusere risikoen. For å måle risikoen måles ofte variasjonen i avkastningen fra måned til måned. Denne form for måling kan gi feil svar fordi man ikke vet om det er avvik på opp- eller nedsiden, som fører til stor variasjon. En gevinst-/tap-måling i forhold til risikofri rente Gevinst og tap i våre aksjefond i forhold til indeks 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Relativ gevinst Relativ tap SKAGEN Vekst SKAGEN Global SKAGEN Kon Tiki 103% 172% 131% 73 % 96% 99% kan svare på dette og viser følgende profil for våre aksjefond: Grafen illustrerer gevinst- og tapspotensialet relativt til markedets gevinst- og tapspotensial siden fondenes oppstart. En relativ gevinst / relativt tap på 100 prosent betyr at fondets ned- og oppgangspotensial i gjennomsnitt er lik de respektive referanseindeksene. Fra grafen ser vi at alle aksjefondene våre i gjennomsnitt har gitt høyere gevinst i oppgangstider og lavere tap i nedgangtider enn markedet/indeks. Det er likevel tydelig forskjell mellom fondene. SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har tap på linje med markedet, men betydelig høyere gevinstpotensial. SKAGEN Vekst faller mye mindre enn Oslo Børs når vårt hjemlige aksjemarked faller, mens gevinstpotensialet er på linje med markedet. Dette er naturlig i og med at SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har globale referanseindekser med selskaper fra hele verden og alle bransjer, mens SKAGEN Vekst sammenligner seg med det norske aksjemarkedet som har en sterk overvekt av energiaksjer i sin indeks. Som følge av et begrenset tapspotensial er variasjonen i avkastningen til SKAGEN Vekst mindre enn for Oslo Børs Hovedindeks. Hvis man bruker tapspotensial eller variasjon i avkastning som risikomål, vil konklusjonen uansett være at det er en lavere risiko forbundet med en investering i SKAGEN Vekst enn å kjøpe Oslo Børs Hovedindeks. Variasjonen i avkastningen til SKAGEN Kon- Tiki og SKAGEN Global er imidlertid større enn de respektive referanseindekser. Dette skyldes at gevinstpotensialet til fondene er betydelig større enn for markedet, uten at tapspotensialet er større. Hvis variasjonen i avkastning brukes for å måle risikonivået, kan en derfor konkludere feilaktig at vi har høyere risiko enn andre fond, fordi man ikke kjenner vår gevinst-/tapsprofil. SKAGEN Vekst norsk oppgang til global risiko Vår historie har vist at vi tenker risiko. Ved oppstart av SKAGEN Fondene var det svært viktig å begrense risikoen. Mandatet til SKAGEN Vekst er derfor å investere minimum 50 prosent i det norske aksjemarkedet samtidig som muligheten er til stede for å investere inntil 50 prosent i utenlandske aksjer. Fondet har samtidig som målsetting å ta del i den norske børsens oppturer, men samtidig ha et risikonivå på linje med globale aksjefond. Mange vil innvende at en så stor utenlandsandel innebærer en høy risiko for å tape mot Oslo Børs i tider da denne er i storform. Det kan være riktig på kort sikt, men SKAGEN Vekst har gitt samme avkastning som Oslo Børs fondsindeks siden siste års opptur startet i februar SKAGEN Fondene i opp- og nedgang En sammenlikning med de største opp- og nedtur-ene til Oslo Børs i SKAGEN Veksts levetid viser følgende: Periode Oslo Børs SKAGEN Vekst Nedgang 6/5-8/ % -30 % 4/10-00 til 25/ % -42 % Oppgang 21/6-95 til 22/ % 109 % 8/10-98 til 7/ % 129 % 25/2-03 til 14/ % 373 % Tabellen viser at i alle de sterkeste opp- og nedtur-ene på Oslo Børs har SKAGEN Vekst slått børsen betydelig på vei nedover og i to av tre tilfeller på vei opp. Disse tallene bekrefter at vår investeringsfilosofi har gitt svært gode resultater i de nedgangsperiodene som har vært.

7 Tilbake til førstesiden 7 En tilsvarende sammenlikning mellom SKAGEN Global og verdensindeksen i den kraftige nedgangen som var i årene 2000 til 2003, viser at fondet falt 47 prosent mens verdensindeksen falt 59 prosent. Mange oppfatter dette som en liten forskjell, men fondets verdi på bunn var 30 prosent høyere enn hva tilfellet hadde vært hvis det hadde fulgt markedet ned (53 er 30 prosent mer enn 41). I oppgangstider har fondet gitt en betydelig meravkastning. SKAGEN Fondene har lav absolutt risiko Påstander om høy risiko i SKAGEN Fondene er vanligvis basert på målinger av risiko som ikke er relevante. Noen mener at det å være aktiv forvalter er å ta høy risiko. Med andre ord defineres da vår investeringsfilosofi som høy risiko. Slike påstander faller på sin egen urimelighet. Hvis man på grunn av stor variasjon i avkastningen mener at risikoen er høy i SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki, tar man ikke hensyn til at det er oppgangspotensialet som er årsak til større variasjon i avkastningen. Det beste objektive målet på om fondenes investeringsfilosofi gir redusert risiko er hva som faktisk har skjedd i reelle nedgangsperioder. Alle våre fond har vist at i større nedgangsperioder har fondene falt mindre enn markedet. Dette bekrefter vår påstand om at vår investeringsfilosofi begrenser risikoen uavhengig av om teoretiske, statistiske mål basert på spesielle definisjoner av risiko kan vise noe annet. De faktiske periodene med nedgang har vist at den risikoen som er nødvendig for å produsere best mulig avkastning er begrenset eller lavere enn markedet. Du kan dermed trygt investere dine midler hos oss med tillit til at vår investeringsfilosofi ikke gir høyere absolutt risiko enn andre fond eller markeder vi investerer i. Etikk er sentralt i SKAGEN Fondene Både i Norge og internasjonalt er det blitt satt et stadig sterkere søkelys på etikk innen finans og fondsforvaltning. For SKAGEN Fondene har etikk alltid vært viktig når vi foretar analyser av selskaper, og plukker ut de selskapene vi mener er attraktive basert på vår investeringsfilosofi. Selv om vi ikke markedsfører oss som en etisk fondsforvalter, betyr ikke det at vi har mindre fokus på temaet av den grunn. Hos SKAGEN gjelder de etiske retningslinjene for alle fond, ikke bare utvalgte fond. SKAGENs etiske retningslinjer er todelt. For det første skal det ikke investeres i noen selskaper som bevisst skader lokal befolkning, miljø eller folkevalgt styresett. I tillegg skal det i investeringsbeslutningene fokuseres på langsiktig lønnsomhet fremfor kortsiktig profitt i selskapene. Dette betyr at det i analysen vår vurderes om selskapene kan pådra seg vesentlige og uønskede forpliktelser gjennom sin virksomhet ved påføring av helseskader, bevisste regelbrudd og miljøovergrep. Sagt med andre ord: Etikkvurderinger er en sentral ingrediens i vår jobb med å skape best mulig risikojustert avkastning for våre andelseiere. SKAGEN er en aktiv forvalter, som har brede investeringsmandater og håndplukker et fåtall selskaper til våre porteføljer. Siden vi dermed ikke er indeksbaserte, er det ingen bindinger for investeringene basert på hvilke selskaper som er mest verdt på børsen til enhver tid. I tillegg trenger vi ikke å diskvalifisere selskaper fra en allerede gitt portefølje basert på etiske kriterier. SKAGEN står helt fritt til å velge de beste selskapene vi ønsker å kjøpe og selge ut i fra våre grundige analyser. I disse analysene inngår naturlig nok etikk som ett av elementene. Det må sies at man må holde tunga veldig rett i munnen ved investeringer i både norske og utenlandske selskaper. Det er ikke bare fysisk distanse til selskapene som gjør at det kan være vanskelig å kontrollere hvor flinke de er til å etterfølge lover og regler, samt å overholde menneskerettighetene. Enda vanskeligere er det å kontrollere at underleverandører og assosierte selskaper holder sin etiske sti ren. I tillegg er det delte meninger om hva som er etisk eller ikke når media, miljøorganisasjoner eller andre kommer med sine uetiske case. SKAGENs mangeårige investeringsfilosofi legger derfor til grunn at vi forholder oss til rent objektivt konstaterbare fakta og ikke uetiske stemningsbølger rundt et selskap. I et slikt farvann kan derfor ikke SKAGEN garantere at forvalterne til en hver tid på forhånd klarer å identifisere alle faktiske og potensielt klanderverdige forhold rundt selskapene det investeres i. Men, når forvalterne blir kjent med nye kritikkverdig forhold blir disse fortløpende vurdert ut i fra våre etiske retningslinjer. Dersom SKAGEN finner ut at vi investerer i selskaper som tross intensjoner bryter med etiske retningslinjer, skal fondenes aksjeinnehav selges, og gjøres på en slik måte at salget ikke forspiller verdier for våre andelseiere. Spar miljøet Får du for mange Markedsrapporter i postkassa? Du kan begrense antall aviser du får tilsendt eller abonnere på den miljøvennlige elektroniske utgaven. Vi sender Markedsrapporten til alle andelseiere - selv de som bor i samme husstand og er under 18 år. Ved aktiv reservasjon kan du unngå dette. Send e-post til på de personnummer som du ikke ønsker skal motta Markedsrapporten.

8 Fem gale og én riktig grunn til å flytte livrenten Tilbake til førstesiden 8 Fem gale grunner til å flytte livrenten til SKAGEN: 1. Finansdepartementets skatteamnesti er tidsbegrenset. Fra 2011 gjeninnføres straffeskatten for innløsning av livrente før forsikringstidens utløp. De fleste investorer oppfatter skattemessig binding som en ulempe man gjerne vil unngå. Ved å løse inn livrenten unngår du at pengene igjen blir bundet til en bestemt spareform. 2. Unit Link investering har høyere kostnader enn direkte fondsplasseringer ved at link-ordningens administrasjonskostnader kommer i tillegg til forvaltningskostnadene i fondet. Det er ingen tegningskostnader for livrenter som flyttes til SKAGEN. Forsikringsselskapet kan maksimalt kreve 200 kroner ved innløsning. 3. Verdien av Unit Link-plasseringer inngår med full markedsverdi i beregning av formuesskatt, mens 85 prosent av markedsverdien av aksjefond inngår i beregningen av formuesskatt for Du sparer altså formuesskatt ved å flytte pengene til aksjefond. Johan Aasen leder pensjon Etter at Stortinget i desember vedtok å oppheve skattefavoriseringen av livrente, har det kommet ulike råd fra forskjellige aktører om hva kundene bør gjøre med livrentene sine. Et nærmest samstemt kor av mer eller mindre uavhengige rådgivere anbefaler å flytte livrentepengene ut av ordningen. SKAGEN tror de fleste livrentekundene oppfattet livrente som et skattegunstig alternativ for langsiktig sparing, selv om avkastningsmulighetene har vært begrensete. Når livrenten ikke lenger er skattegunstig, er tiden moden for å vurdere hvilken spareform som er mer hensiktsmessig. I SKAGEN mener vi at sparekunder bør velge den spareformen som gir høyest avkastning (etter kostnader) for den risikoen kunden er villig til å ta. Valg av spareform bør ikke utelukkende styres av skattemessige betraktinger, avkastningsmuligheter er vel så viktig. Nedenfor kommer derfor fem gale og én riktig grunn til å flytte livrenten til SKAGEN. 4. Unit Link plasseringer har i motsetning til fondsplasseringer ikke skjermingsfradrag. Du reduserer altså gevinstskatten ved å plassere i aksjefond i stedet for livrente. 5. I mange livrente-ordninger må kunden tegne ekstra forsikring for å unngå at akkumulert avkastning skal tilfalle forsikringskollektivet og ikke de etterlatte dersom innehaveren faller fra før livrenten er utbetalt. Én riktig grunn til å flytte livrenten til SKAGEN: Siden oppstarten i 1993 har SKAGEN Fondene oppnådd svært gode forvaltningsresultater, både målt absolutt og relativt til referanseindekser. SKAGEN Fondenes visjon er å bli verdens beste fondsforvalter målt på risikojustert avkastning, service og kommunikasjon til våre kunder. SKAGEN har i en årrekke levert avkastning i verdensklasse gjennom å investere i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper og verdipapirer. Har du tro på vår investeringsfilosofi er det den riktige grunnen til å flytte livrenten til SKAGEN.

9 Tilbake til førstesiden 9 Spør om livrente I begynnelsen av februar kom Finansdepartementet med de nye forskriftene til livrente som innebærer at skattefavoriseringen av slik sparing forsvinner fra SKAGEN arrangerte nettmøte kort tid etter. Her er noen av spørsmålene og svarene fra leder for pensjon Johan Aasen. Betingelser etter en evt. flytting til SKAGEN Er det noen form for tidsbegrensing før flyttet livrentekapital til Skagen kan tas ut/omdisponeres? Innsendt av: Helge Svar: Hei Helge! Livrente som overføres til SKAGEN er vanlige fondsmidler som disponeres fritt av kunden uten noen form for bindingstid. I SKAGEN koster det ingen ting å ta pengene ut. Johan Overføring livrente Skal skjemaet Overføring av livrente til Skagenfondene sendes via livrenteselskapet for bekreftelse, eller skal et krav om innløsning først sendes til livselskapet, og bekreftelsen derfra så sendes til Skagenfondene, sammen med skjemaet Overføring av livrente til Skagenfondene? Innsendt av: Jørg Svar: Hei Jørg! Det letteste for deg er å sende skjemaet på faks eller med post. Etter å ha mottatt skjema fra deg kontakter vi livrenteselskapet ditt og starter flytteprosessen. Det er viktig at du sender oss en kopi av bekreftelsen du mottar fra livrenteselskapet ditt før du kan tegne andeler i SKAGEN. Johan Formueskatt og bindingstider Vil jeg fortsatt ha fritak for formueskatt? hvis jeg lar pengene stå som det er idag? Er det noe tidsbegrensning i denne forbindelse? Inneholder de nye forskriftene noe om endringer i bindingstider for sparte midler? Innsendt av: Geir Svar: Hei Geir! Formuesfritaket for livrente er opphevet av Stortinget med virkning for Samtidig oppheves bindingstiden for livrenten. Frem til 2011 kan livrente tas ut uten at det påløper straffeskatt. Deretter er pengene igjen bundet. Johan Formuesbeskatning hei, hvordan blir det med formuesbeskatning av livrente-linkavtaler forhold til fondsandeler (som jo reduseres til 80% i 2007) Innsendt av: Trond Svar: Hei Trond! Andeler i aksjefond vil i ligningen for 2006 inngå med 80 % av markedsverdien, i 2007 vil andeler i aksjefond inngå med 85 % av formuesverdien. Midler plassert i unit link inngår med 100 % av markedsverdien ved beregning av ligningsmessig formue. Johan Har du spørsmål om livrente? Send en e-post til eller ring Kundeservice på telefon Ordfører åpnet Tønsberg-kontoret SKAGEN Fondene satser i Vestfold og Telemark, derfor var ordfører Per Arne Olsen invitert til å foreta den offisielle åpningen av det nye kontoret i Tønsberg i slutten av februar. Egentlig startet formuesforvalterne Stein Skovly og Pål Didriksen opp kontoret sentralt i Tønsberg rett etter nyttår. Men 27. februar var det stor og offisiell åpning av det sjette SKAGEN-kontoret i Norge. Ordfører i Tønsberg, Per Arne Olsen, sto for den høytidelige åpningen. Ordføreren var svært positiv til at SKAGEN har valgt Tønsberg som plassering for lokalkontoret, og understreket Tønsbergs betydning som finanssentrum. - Vi ønsker å gi nye og eksisterende kunder i Vestfold og Telemark enda bedre service og kompetent oppfølging når de nå får et eget kontor å stikke innom, enten for rådgivning eller en uformell prat, sier Stein Skovly og Pål Didriksen. Høytidelig åpning: f.v. Kristian Falnes, Asbjørn Vagle, Harald Espedal, Ordfører Per Arne Olsen, Stein Skovly og Pål Didriksen Det nye kontoret i Nedre Langgate 32 (samme bygg som kinoen), er betjent mellom klokka 9 og 17 alle hverdager. Planlegger Gøteborg-kontor Sverige er et viktig marked for SKAGEN, og fra 2006 er nabolandet definert som et hjemmemarked. Vi har allerede et kontor i Stockholm og i løpet av sommeren 2007 vil SKAGEN etablere et kontor i Gøteborg. Hensikten er å forbedre servicen for nye og eksisterende kunder i Vest-Sverige. Fra 2004 har antall svenske kunder økt fra til rundt

10 Bedre kjent med SKAGEN Tilbake til førstesiden 10 Vi ønsker at det skal være så enkelt som mulig å spare i SKAGEN Fondene, derfor har vi en rekke informasjontilbud og -kanaler til kundene våre. I mars og april starter vi nye møteserier om SKAGEN og møter for kvinner om sparing. Møter for kvinner om sparing SKAGEN ønsker å bidra til at flere kvinner sparer langsiktig i fond. Derfor er det svært gledelig at over 1000 kvinner i løpet av høsten 2006 deltok på våre møter for kvinner om sparing. - Vi mener kvinner har minst like stort behov for fondsparing som menn. Vi er overveldet over at så mange fant veien til våre møter i fjor høst. De fleste kundene har i etterkant sagt at de var svært fornøyde med opplegget, og vi har videreutviklet konseptet før de nye møtene, sier Marit Bjørsvik, prosjektleder for kvinner og sparing i SKAGEN Fondene. Kvinner har ofte lavere inntekt enn menn og tjener dermed opp mindre pensjon enn menn. Samtidig velger kvinner ofte spareprodukter med lav risiko og får dermed liten avkastning på sine sparemidler. Dato Sted Lokaler Tid 21-mar Ålesund Radisson SAS Hotel Ålesund mar Stavanger Atlantic Hall / Radisson SAS Atlantic Hotell mar Grimstad Nordlandia Sørlandet Hotell Møtet arrangeres av Sparebanken Sør 27-mar Bergen Hotel Norge mar Oslo Shippingklubben, Haakon VII s gate mar Tønsberg Quality Hotel Tønsberg På nettsidene våre finner du det meste av informasjonen du trenger om SKAGEN Fondene. Viktige nyheter, spørsmål og svar på ofte stilte spørsmål, Markeds- og statusrapporter og kursinformasjon. Nett-tjenesten Min konto er SKAGENs svar på nettbanken. Her kan du enkelt få oversikt over andelene dine, du kan tegne og innløse andeler elektronisk og få inngående informasjon om fondene dine. Foretrekker du å fylle ut blankettene og sende dem til oss finner du alle blanketter på nettsidene våre også. Bli bedre kjent med SKAGEN Syns du fondssparing er vanskelig vil du vite mer om hvordan SKAGEN jobber for andelseierne? Fra midten av april arrangerer vi informasjonsmøter for nye kunder som gjerne vil lære mer om: Hvordan investerer SKAGEN Fondene dine penger? SKAGENs investeringsfilosofi Hvordan bruke SKAGEN Fondenes nettbank Min konto? Lær mer om verdipapirer og fond Hvordan sette sammen en fondsmiks som passer deg? Dato Sted Lokaler Tid 17-apr Tønsberg SKAGENs kontor, Nedre Langgate apr Bergen SKAGENs kontor, Øvre Ole Bulls Plass apr Sola Sola Airport Hotel apr Bergen SKAGENs kontor, Øvre Ole Bulls Plass apr Ålesund SKAGENs kontor, Notenesgt apr Sandnes Quality Hotel Residence apr Trondheim SKAGENs kontor, Kongensgt 8, Mercursenteret apr Stavanger Rosenkildehuset apr Oslo Shippingklubben, Haakon VII gate Kundeservice Noen ganger er det greit å ha noen å snakke med. Fra mandag til fredag mellom klokken 9 og 17 kan du stikke innom ett av våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Ålesund, Stockholm og København. Der vil våre rådgivere kunne hjelpe deg med de spørsmål du måtte ha rundt fondssparing. Du kan også ringe Kundeservice mandag til fredag mellom 9 og 17 og få svar på det du måtte lure på. Foretrekker du å sende e-post svarer vi deg så fort vi kan på e-post

11 Tilbake til førstesiden 11 Det indiske vekstfantomet Bharti Airtel I India, et land ti ganger større enn Norge og med mer enn en milliard mennesker, befinner mobilselskapet Bharti Airtel seg. Selskapet er det største og raskest voksende mobilselskapet i India, et marked som forventes å vokse fra dagens 100 millioner mobilbrukere til 500 millioner brukere innen Både SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har relativt store poster i Bharti og har kunnet glede seg over en dobling av aksjekursen siste året. Bhartikursen har gått seksgangen siden vi kjøpte de første aksjene i desember Til tross for en tilsynelatende stiv prising - basert på sentrale nøkkeltall, ser vi fremdeles en pen oppside for den indiske teleaksjen. Seks millioner nye brukere i måneden Bharti har i en dag en markedsandel på 21 prosent av det indiske mobilmarkedet. I følge offisielle statistikker kommer det nå hver måned rundt seks millioner nye mobilbrukere inn på den indiske mobilarenaen. Bharti tar mellom 30 og 35 prosent av disse nye kundene. I løpet av en treårsperiode fra 2004 til slutten av fjoråret vokste mobilkundebasen til Bharti fra 3,4 millioner til nesten 34 millioner brukere. Med andre ord har det vært en tidobling på tre år. Inntektene har i den samme perioden litt mer enn doblet seg til 49 milliarder indiske rupi (6,8 milliarder norske kroner.) Samtidig har driftsmargingen før avskrivninger nesten doblet seg til 40,8 prosent i den samme perioden. Dette viser en sterk og profitabel vekst for selskapet. Det må også legges til at avkastningen på egenkapitalen steg fra 11,7 prosent ved slutten av regnskapsåret 2004 til 35,5 prosent ved slutten av Undervurderer vekstpotensialet Til tross for det store vekstpotensialet for Bharti mener porteføljeforvalterne våre at mange investorer og analytikere undervurderer denne indiske tigeren. En sentral trigger for god kursutvikling også i tiden som kommer er det oppdemte behovet for mobilbruk i India. Med et godt utviklet distribusjonsapparat og ledende posisjon innen nettverk på det indiske markedet, er Bharti godt forberedt til å møte den sterke markedsveksten. Konkurransedyktig på pris Bharti er ekstremt konkurransedyktig med et prisnivå på sine tjenester som også i global sammenheng er lavt, men som de tjener gode penger på. Selskapet har nylig vunnet lisenser i Sri Lanka og kan dermed dra nytte av den kunnskapen de har opparbeidet i hjemmemarkedet. Åpen for hugg Bharti har i dag en relativt åpen eierstruktur, og er med det forholdsvis åpen for bud fra internasjonale mobilaktører som ønsker å være med på den kraftige veksten i det indiske markedet. En annen mulighet for omvurdering av Bhartiaksjen er at det indiske aksjemarkedet generelt blir enda mer åpent og likvid for utlendinger. Veksten forsvarer småstive nøkkeltall På nøkkeltallnivå kan aksjen kanskje fortone seg som litt dyr. Pris i forhold til inntjeningen (P/E) Foto: Bloomberg ligger på rundt 20 mens forholdet mellom pris og bokført egenkapital (P/B) er på 14. Sistnevnte tenner en varsellampe hos en verdibasert investor. Vi har imidlertid stålsatt oss og unngått å selge som følge av dette ene nøkkeltallet, men i stedet fokusert på viktigere forhold som prisen per mobilabonnent, vekst i antall abonnenter og selskapets fantastiske inntjeningsutsikter. Og vekst blir det mye av i det indiske mobilmarkedet fremover. En vekst Bhartis aksjonærer forhåpentligvis også skal få stor glede av fremover, i form av ytterligere kursoppgang.

12 Tilbake til førstesiden 12 AVKASTNINGS- OG RISIKOMÅLINGER AVKASTNING PER HITTIL I ÅR 12 MÅNEDER 24 MÅNEDER 36 MÅNEDER 60 MÅNEDER 120 MÅNEDER SIDEN START SKAGEN VEKST -1,27 % 19,34 % 31,47 % 30,58 % 26,60 % 20,13 % 21,81 % OSLO BØRS HOVEDINDEKS 0,05 % 20,36 % 30,16 % 29,67 % 21,64 % 10,69 % 12,98 % SKAGEN GLOBAL -0,91 % 10,97 % 24,48 % 22,93 % 21,17 % 23,27 % MORGAN STANLEY VERDENSINDEKS (NOK) -0,71 % 5,61 % 14,02 % 8,71 % 3,07 % 3,15 % SKAGEN KON-TIKI -2,71 % 6,68 % 29,04 % 29,95 % 29,74 % MORGAN STANLEY NYMARKEDSINDEKS (NOK) -3,00 % 6,66 % 25,82 % 20,88 % 15,37 % SKAGEN TELLUS -0,69 % -0,03 % LEHMAN INDEKS -0,43 % -3,28 % SKAGEN AVKASTNING 1,61 % 4,08 % 4,90 % 5,16 % 6,04 % 5,31 % 6,84 % ST4X OBLIGASJONSINDEKS 0,31 % 0,57 % 1,71 % 2,15 % 5,73 % 5,03 % 6,29 % SKAGEN HØYRENTE 0,63 % 3,14 % 2,64 % 2,41 % 3,67 % 4,93 % STATSSERTIFIKATINDEKS 0,5 0,54 % 2,82 % 2,50 % 2,29 % 3,80 % 4,92 % SKAGEN HØYRENTE INSTITUSJON 0,62 % 2,98 % 2,56 % 2,41 % 2,81 % STATSSERTIFIKATINDEKS 0,25 0,57 % 2,96 % 2,52 % 2,28 % 2,73 % RISIKOMÅLING SISTE 36 MÅNEDER SKAGEN SKAGEN SKAGEN SKAGEN SKAGEN SKAGEN VEKST GLOBAL KON-TIKI AVKASTNING HØYRENTE HØYRENTE INSTITUSJON RELATIV GEVINST 93 % 160 % 118 % 169 % 119 % - RELATIVT TAP 84 % 101 % 98 % 60 % 33 % - STANDARDAVVIK, FOND 15,3 15,65 21,24 2,01 0,19 0,16 STANDARDAVVIK, REFERANSEINDEKS 17,57 11,63 17,68 1,84 0,19 0,17 RELATIV VOLATILITET 7,75 8,14 7,77 2,15 0,15 0,09 POSITIVE INDEKSAVVIK 9,76 17,80 11,53 4,56 0,25 0,07 NEGATIVE INDEKSAVVIK 10,45 5,77 4,64 1,75 0,13 0,04 PRESTASJONSMÅLING SISTE 36 MÅNEDER RELATIV GEVINST/TAP-RATIO 1,10 1,59 1,20 2,79 3,56 - SHARPE-RATIO, FOND 1,81 1,30 1,27 1,44 0,71 0,77 SHARPE-RATIO, REFRANSEINDEKS 1,54 0,44 1,13-0,07 0,04 0 IR 0,18 1,72 0,89 1,40 0,86 1,46 INDEKSAVVIK-RATIO 0,93 3,09 2,48 2,61 1,83 1,60 RISIKOMÅLING SISTE 60 MÅNEDER RELATIV GEVINST 97 % 162 % - 89 % 56 % - RELATIVT TAP 78 % 86 % - 65 % 82 % - STANDARDAVVIK, FOND 19,11 18,89-1,86 0,56 - STANDARDAVVIK, REFERANSEINDEKS 22,63 16,73-2,63 0,66 - RELATIV VOLATILITET 7,82 8,45-2,16 0,25 - POSITIVE INDEKSAVVIK 12,38 22,30-3,19 0,21 - NEGATIVE INDEKSAVVIK 8,76 5,92-2,87 0,33 - PRESTASJONSMÅLING SISTE 60 MÅNEDER RELATIV GEVINST/TAP-RATIO 1,24 1,88-1,36 0,68 - SHARPE-RATIO, FOND 1,18 0,91-1,31 0,16 - SHARPE-RATIO, REFRANSEINDEKS 0,80-0,07-0,82 0,33 - IR 0,62 2,14-0,14-0,51 - INDEKSAVVIK-RATIO 1,41 3,77-1,11 0,63 - RISIKOMÅLING SIDEN START RELATIV GEVINST 102 % 172 % 131 % 100 % 72 % - RELATIVT TAP 72 % 95 % 99 % 80 % 59 % - POSITIVE INDEKSAVVIK 16,01 25,65 17,43 3,94 0,31 0,16 NEGATIVE INDEKSAVVIK 8,66 8,55 5,64 3,39 0,30 0,10 PRESTASJONSMÅLING SIDEN START RELATIV GEVINST/TAP-RATIO 1,41 1,80 1,33 1,25 1,23 - INDEKSAVVIK-RATIO 1,85 3,00 3,09 1,16 1,05 1,66 OPPDATERT PER Begrepsforklaringer: Alle beregninger av mål er basert på månedlige observasjoner. Standardavviket er et mål på variasjonen i den årlige avkastningen. Tilnærmet er det 65 prosent sannsynlighet for at årlig avkastning er i området pluss minus ett standardavvik. Sannsynligheten for at avkastningen avviker mer enn to standardavvik fra forventet avkastning er cirka fem prosent. Et høyt standardavvik kan antyde høy risiko. Relativ gevinst/relativt tap er et mål på evnen til å oppnå meravkastning i henholdsvis oppgang- og nedgangsperioder. Et relativt tap på 80 prosent betyr at fondet har oppnådd et tap tilsvarende at fondet var investert 80 prosent i indeksen og 20 prosent i risikofri rente (ST1X). Relativt tap mindre enn 100 prosent betyr at fondet taper mindre enn markedet i nedgang. Relativ gevinst på over 100 prosent betyr at fondet tjener mer enn markedet i oppgang. Hvis en sammenlikner med et fonds standardavvik kan disse målene forklare hvorfor standardavviket er høyere eller lavere enn indeks. Relativ volatilitet er standardavviket til den årlige meravkastningen i forhold til indeks i den aktuelle perioden. Relativ volatilitet måler forvalters evne til å skape jevn meravkastning i forhold til referanseindeksen, men brukes ofte som et mål på et fonds uavhengighet av indeksen. Positive/negative indeksavvik viser positive eller negative indeksavvik per år i den aktuelle perioden. Hvis de positive avvikene er større enn de negative, har fondet oppnådd høyere avkastning enn indeks. Summen av positive og negative avvik er et mål på fondets uavhengighet av referanseindeksen. Sharpe-indeksen er et indirekte mål på sannsynligheten for at fondet skal gi høyere avkastning enn risikofri rente. Jo høyere score, jo høyere er denne sannsynligheten. Jo høyere sannsynlighet, jo sikrere er muligheten for å oppnå meravkastning ved å være i aksjemarkedet. Størrelsen kan derfor brukes som et langsiktig risikomål, men brukes ofte som et absolutt mål på risikojustert avkastning. Information ratio er et indirekte mål på sannsynligheten for at fondet skal gi høyere avkastning enn referanseindeksen. Jo høyere score, jo høyere er sannsynligheten for å oppnå meravkastning. Information ratio brukes også som et mål på risikojustert meravkastning der risiko tolkes som faren for ujevn meravkastning. Information ratio måler dermed forvalters evne til å skape sikker meravkastning, mens relativ volatilitet måler evnen til jevn meravkastning. Relativ gevinst/relativt tap-ratio viser forholdet mellom relativ gevinst og relativt tap. En størrelse over 1 betyr at fondet får bedre betalt for den risikoen det tar sammenlignet med referanseindeksen. Målet er sterkt korrelert med Sharpe-indeksen ved rangering av fond som investerer i samme marked, men viser i tillegg om den risikojusterte avkastningen er bedre enn markedets risikojusterte avkastning. Målet kan derfor brukes til å sammenlikne fond i ulike markeder i motsetning til Sharpe-indeksen, som bare kan brukes til å sammenlikne fond som investerer i samme marked. Indeksavvik-ratio viser forholdet mellom positive og negative indeksavvik. Dette er et mål på evnen til å skape meravkastning ved å være aktiv fremfor passiv forvalter. Jo høyere tall, dess bedre betalt per negativt indeksavvik. Indeksavvik-ratio tolker risiko som faren for negative indeksavvik i motsetning til information ratio som tolker risikoen som ujevn meravkastning (og ikke nødvendigvis negativ meravkastning).

13 Tilbake til førstesiden 13 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING 2007: Året da aksjer endelig blir populært igjen? Hovedpunkter: Kursfallet på verdens aksjebørser er ikke forårsaket av fundamentale endringer i den globale økonomien. Derfor tror vi at det også denne gang er snakk om en kortsiktig korreksjon. Med en fortsatt pen utvikling i inntjeningen til selskapene er prisingen av disse nå på et lavt nivå, både absolutt og relativt til de lave obligasjonsrentene. Vi forventer fortsatt på en oppvurdering av aksjer som aktivaklasse i 2007 i form av høyere multipler (P/E-nivåer). Disse var for markeder som USA, Europa og Norge på vei opp før korreksjonen, men er nå tilbake til nivåer fra inngangen av året. Fortsatt gode bidragsytere til stigende aksjekurser blir pene utbytter fra selskapene, fisjoner og fusjoner, oppkjøp samt tilbakekjøp av egne aksjer. I USA ser det ikke ut til at boligmarkedet har nådd bunnen. Effektene på resten av økonomien ser imidlertid ut til å være beskjedne, og så lenge sysselsettingen holder seg godt oppe, er det foreløpig ingen fare. Våre forventninger fra årsrapporten om en pen vekst i verdensøkonomien i 2007, med Kina fortsatt i førersetet, står ved lag. Siste tids korreksjoner i verdens aksjemarkeder gir en god kjøpsmulighet, slik at man kan høste god avkastning senere. Til tross for korreksjonen, kan Sainsbury-aksjen vise til en avkastning så langt i år på nærmere 30 prosent. Årsaken er indikasjoner på mulige bud på selskapet. I motsatt retning har HSBC-kursen gått, etter at banken skuffet markedet med uventede tap på det amerikanske boligmarkedet. Kilde: Bloomberg/Yara Etter lengre tid uten korreksjoner i de globale aksjemarkedene fant investorene i slutten av februar en knagg å henge gevinstsikringen sin på. Et fall på ni prosent i det innenlandske kinesiske aksjemarkedet, såkalte A-aksjer, var det som skulle til for å sette i gang en dominoeffekt i de globale aksjemarkedene. I forkant av fallet hadde dette markedet steget med 140 prosent på tolv måneder og 40 prosent hittil i år. Pris i forhold til inntjening (P/E) for disse kinesiske aksjene er over 35 og i gjennomsnitt handles de til over fire ganger bokført egenkapital. Basert på slike nøkkeltall bør et fall i aksjemarkedet på ni prosent i løpet av en dag betraktes som sunt, og ikke et forvarsel om at verdens-økonomien går dårligere tider i møte. I de påfølgende dagene etter fallet i Kina fant investorene i aksjemarkedet flere knagger å henge sine salg på: Frykt for ytterligere fall i det amerikanske boligmarkedet og svakere vekst i amerikansk økonomi. For ikke snakke om carrytrade-effekten. De mange milliardene av lån som (visstnok) er tatt opp i lavrentevalutaen yen og plassert i høyrentevalutaer, som det britiske pund og andre mer eksotiske valutaer hvor likviditetsrisikoen er til dels betydelig. Disse må dekkes inn gjennom tilbakekjøp av yen. Dette har igjen har ført til en relativt sterk styrking av den japanske valutaen. Senere tids svekkelse av den norske kronen mener mange er en effekt av carry trade. Verden består kjøpsmulighetene rår Det er vanskelig å forklare korrigeringene i aksjemarkedene med endringer i fundamentale forhold. Vi kan imidlertid registrere at investorenes holdning til risiko er blitt endret ved at volatilitetsindeksene steg i flere opsjonsmarkeder. Det ble dermed dyrere å forsikre seg mot kursfall. Vi har i de siste månedene kunnet observere at flere aksjemarkeder er blitt dyrere gjennom økte forholdstall mellom prisen på aksjen og fortjenesten til selskapet (P/E). Dette gjelder både i Norge (Oslo Børs Hovedindeks), Europa (Stoxx 600) og USA (S&P 500). Det forteller at kursøkningene, i forkant av korreksjonene, har vært sterkere enn inntjeningsveksten fra selskapene. Verdsettelsesnivåene før fallet var imidlertid ikke kommet opp på faretruende høye nivåer. Hvis inntjeningen fra selskapene opprettholdes, må dagens P/ E-nivåer kunne karakteriseres som lave, både i historisk lys og spesielt hvis de sammenlignes med de fortsatt lave obligasjonsrentene. Kurssvingninger som vi har sett den siste tiden vil være en mer normal situasjon for investorer i aksjer. Ingen må forvente at siste års historisk lave kurssvingninger varer evig. Ofte har turbulente aksjemarkeder representert gode kjøpsmuligheter for den langsiktige investor. Så lenge kursfallet ikke er forårsaket av betydelige endringer i den internasjonale økonomiske

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2007 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport September 2002 6 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Desember 2002 8 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. Velg en forvalter du tror på: 2 Kommentar

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

markedsrapport 8 - ny opptur? 10 Svimlende svingninger 12 tar poenget 16 en jobb for Super-mario norske renter med u-sving

markedsrapport 8 - ny opptur? 10 Svimlende svingninger 12 tar poenget 16 en jobb for Super-mario norske renter med u-sving markedsrapport nummer 3 oktober 2011 Skagenfondene.no les PorteFøljeForvAlterneS beretning PÅ SIde 19 dominoeffekt 8 - ny opptur? et svært godt tiår i aksjemarkedene kan være få år unna, hevder ole Søeberg.

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

Markedsrapport. Med fremtiden foran seg. Verdiskaping fremfor gratis penger. Smart plan

Markedsrapport. Med fremtiden foran seg. Verdiskaping fremfor gratis penger. Smart plan Markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2013 www.skagenfondene.no Verdiskaping fremfor gratis penger Kristoffer Stensrud kommenterer. >48 Smart plan Takket være en uttaksavtale fikk Roger Terje Larsson friheten

Detaljer

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt SKAGEN FONDENE Årsrapport 26 Gjentar suksessen Kunsten å investere - Jeg arbeider ikke som investor jeg ER en investor. For porteføljeforvalter Filip Weintraub dreier det seg om en levemåte, ikke et yrke.

Detaljer

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene Tilbake til førstesiden Markedsrapport Juni 2005 3 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer