Markedsrapport. Bare lave priser?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. Bare lave priser?"

Transkript

1 Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar fagredaktør 3 Makrokommentaren: Bare lave priser? 4 Bedre enn banken 5 Hvorfor indeksforvaltning kan være farlig 7 Etikk er sentralt i SKAGEN Fondene Spar miljøet 8 Fem gale og én riktig grunn til å flytte livrenten 9 Spør om livrente Ordfører åpnet Tønsberg-kontoret 10 Bedre kjent med SKAGEN 11 Det indiske vekstfantomet Bharti Airtel 12 Avkastnings- og risikomålinger 13 Porteføljeforvalternes beretning 21 Portefølje SKAGEN Vekst 24 Portefølje SKAGEN Global 27 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 29 Portefølje rentefondene 34 Fondsrangering 35 Fondsdoktoren 36 Skjema for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Redaksjonen Tore Bang fagredaktør Ole-Christian Tronstad redaktør Trygve Meyer journalist Margrethe Vika journalist Ingen ting å frykte Korreksjoner kommer og går, men det er ingenting som tyder på at de grunnleggende gode utsiktene i verdensøkonomien er forandret. Korreksjoner gir gode kjøpsmuligheter både for andelseierne og SKAGEN. Les mer i porteføljeforvalternes beretning på side 13. Klikk her! - Er det farlig å spare i aksjefond? Analytiker Harald Haukås tar for seg risikoen som er knyttet til investeringer i aksjefond. Hvilke muligheter fall i aksjemarkedene kan gi, og hvorfor indeksforvaltning kan være farlig. Side 5. Klikk her! Bare lave priser? De lave inflasjonstallene fra Statistisk Sentralbyrå var en kalddusj for flere enn Norges Bank. - Hvorfor dette hastverket med å få opp styringsrenten når inflasjonen er så lav, skriver Torgeir Høien i Makrokommentaren på side 3. Klikk her! SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Kilde: Bloomberg Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), Postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Øvre Ole Bulls plass 5, 5012 Bergen Oslo Klingenberggt. 5, 0161 Oslo Ålesund Notenesgt. 3, 6002 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, Merkursenteret, 7011 Trondheim Stockholm Drottninggatan Stockholm, Sverige

2 Aksjefond krever tålmodighet Tilbake til førstesiden startet med rolig oppgang i aksjemarkedene i de fleste større markeder i verden, men i slutten av februar ble årets gevinster mer enn nullet ut av korreksjonen som starter med en nedgang i det kinesiske aksjemarkedet. Nedgangen kom som følge av sunne tiltak fra kinesiske myndigheters side for å hindre en overdreven spekulasjon i det innenlandske markedet. Likevel spredde korreksjonen seg til de globale aksjemarkeder når den ble supplert med uro for amerikansk økonomi og yen carry trade (lån i yen og plassering i land som gir høyere rente). Mange investorer trengte nok også en unnskyldning for å sikre sine gevinster. Alle SKAGENs aksjefond er i minus for året ved utgangen av februar. SKAGEN Kon-Tiki har falt 2,7 prosent litt foran vekstmarkedsindeksens fall på 3,0 på prosent. SKAGEN Global har falt 0,9 prosent mot verdensindeksen fall på 0,7 prosent. SKAGEN Vekst har falt med 1,3 prosent mot Oslo Børs på pluss 0,1 prosent. Alle aksjefondene begynte året med klar mindreavkastning mot sine referanseindekser, men hentet inn mye eller hele dette i februar. SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst har gjort det bedre enn sine referanseindekser gjennom korreksjonen. SKAGEN har en langsiktig investeringsfilosofi hvor vi leter etter og investerer i undervurderte selskaper. Disse er ofte underanalyserte eller upopulære. For at vi skal investere må vi i tillegg kunne identifisere triggere som kan utløse en oppvurdering av selskapets aksjekurs til å bli mer på linje med de fundamentale verdiene. En slik investeringsfilosofi krever tålmodighet fra vår side. Derfor sier vi også til kundene våre at en investering i aksjefond bør ha langsiktig tidshorisont. Er det usikkert å spare i aksjefond på kort sikt? På side 4 går analytiker Harald Haukås gjennom de ulike risikomomentene. Med en god del av resultatsesongen i første kvartal bak oss er vi hittil i 2007 godt fornøyd med resultatutviklingen i selskapene SKAGEN Harald Espedal administrerende direktør har investert i. På Oslo Børs har fokuset vært på populære aksjer som er for høyt vurdert for vår smak. Slik vil det være fra tid til annen. Vi holder fast ved vår investeringsfilosofi og investerer kundenes penger slik vi har sagt vi skal gjøre. Å kjøpe billige aksjer er vår filosofi. Den har gitt oss meget god langsiktig avkastning historisk og det mener vi kundene kommer til å tjene på i fremtiden også. Men SKAGEN er ikke bare for de med lang tidshorisont som ønsker å investere i aksjefond. Vi har også gode alternativer til sparing i bank. Hva får du på høyrentekonto i banken din? SKAGEN Høyrente har en effektiv rente på 4,54 prosent per 2. mars Renten får du fra første krone. Det er ingen provisjoner eller gebyrer på innskudd eller uttak av penger. Du kan gi oss beskjed om uttak når som helst og får pengene i løpet av en til tre dager. Har du livrente ta kontakt med oss. Stortinget har fjernet unntaket for formuesskatt for livrente og det gjør produktet betydelig mindre attraktivt for de fleste. SKAGEN tilbyr vi null i tegningsprovisjon ved flytting av livrentemidler til oss frem til utgangen av mars. Snakk med oss i SKAGEN om det lønner seg å flytte din livrente. Korreksjonene kommer og går selskapene består Tore Bang fagredaktør Etter flere måneder med stigende børskurser verden over lå det i luften at det ville komme en teknisk reaksjon. Mange investorer har ventet på en knagg å henge gevinstsikringen på. Denne fant de i Kina. Nærmere bestemt på Shanghai-børsen. 26. februar falt kinesiske A-aksjer - som er forbeholdt innenlandske investorer, med ni prosent. I forkant av reaksjonen hadde dette markedet steget med 140 prosent på ett år, og 40 prosent bare siden nyttår. Selskapene var priset til en gjennomsnittlig P/E på over 35. Sånn sett var dette en sunn korreksjon, også fundamentalt sett. Noen har også kommentert at dette sære kinesiske børsfallet er en reaksjon på frykt for at kinesisk økonomi er overopphetet og kommer til å sprekke som en ballong. Så langt er det ingen ting som tyder på at så skal bli tilfellet. Økonomien i Kina går fortsatt strålende. Veksttakten ligger stabilt rundt meget høye 10 prosent, uten at det har kommet signaler om noen faretruende inflasjon. Enn så lenge ser det ut til at myndighetene har kontroll på vekst og inflasjon, gjennom blant annet å foreta nødvendige tilstramminger i kredittmarkedet. At resten av verden skulle korrigere ned som følge av et ni prosents fall på en overspekulert innenlandsk kinesisk børs var ikke logisk,

3 Tilbake til førstesiden 3 selv om selgerne også fant andre mer eller mindre luftige fryktelementer å henge gevinstsikringen på. Skjønt rent teknisk var verdens aksjebørser moden for en reaksjon, men basert på inntjening og underliggende verdier i selskapene var ikke børsene dyre. Spesielt ikke sammenlignet med de fortsatt lave obligasjonsrentene. Riktignok har vi, i forkant av korreksjonene i aksjemarkedene, registrert at både norske, europeiske og amerikanske aksjer var blitt noe dyrere basert på inntjeningen i forhold til prisen (P/E). Sagt med andre ord så har vi de siste månedene sett at selskapenes kursøkning har vært høyere enn inntjeningsveksten. Det generelle P/E-nivået var (er) imidlertid ikke kommet opp på noe avskrekkende nivå, verken absolutt eller relativt sett. Det gjennomsnittlige P/E-nivået på Oslo Børs og i Europa (Stoxx 600) lå ved månedsskiftet på rundt 13, mens amerikanske aksjer (S&P 500) var priset til 15 (se graf side 11). Nå er det som kjent forskjell på både fond og selskaper. Det gjennomsnittlige P/E-nivået for våre aksjefond lå ved utgangen av februar i intervallet 10-12, basert på estimert inntjening for Snudd på hodet (E/P) tilsier det en årsavkastning på 8-10 prosent. Det er mer enn dobbelt så høy avkastning som du i dag får ved å plassere pengene dine i obligasjoner med lang løpetid. Mange snakker nå om både svakere vekst og kanskje ingen vekst i det hele tatt fra globale selskaper fremover. Slik at aksjer på dagens P/E-nivåer ikke er billige. Inntjeningstoppen kan være nådd. Vi tror imidlertid på en pen vekst også fremover, både for verdensøkonomien og våre selskaper. Kombinert med fortsatt stabile og lave obligasjonsrenter ser vi fortsatt frem til at aksjer skal bli oppvurdert som aktivaklasse gjennom Bare lave priser? Energiprisene falt mot Gjedrems odds Norges Bank argumenterte i fjor for at man ikke kunne utelate energiprisene når man så på prisutviklingen over tid. De mente energiprisene var inne i en trend med litt høyere vekst enn i andre priser. Vi ser nå at det var lite hold i dette argumentet. Kraftprisen har stupt i det siste og prisen på drivstoff har kommet ned. Fra mars 2001 til januar i år var samlet inflasjon kun 0,3 prosent høyere pr år enn kjerneinflasjonen. Om noen måneder kan hele forskjellen ha blitt visket helt ut. Merkelig nok tar ikke sjeføkonomene inn over seg at inflasjonen gang etter gang skuffer på nedsiden. Fremdeles forventes det at Norges Bank justerer opp sin plan for rentesettingen i inflasjonsrapporten som kommer 15. mars. Også Norges Bank synes å helle i retning av raskere tilstramming av pengepolitikken enn man tidligere har sett for seg. Markedsrentene steg og kronen styrket seg etter Svein Gjedrems årstale i midten av februar fordi signalene var mer haukaktige enn mange hadde sett for seg. Slik jeg forstår argumentasjonen er den todelt. Torgeir Høien makrokommentaren Sjeføkonomene som ivrer for rask og kraftig heving av Norges Banks styringsrente fikk seg en kalddusj da Statistisk sentralbyrå kom med de siste inflasjonstallene. Nok en gang var inflasjonen langt lavere enn man hadde sett for seg. Kjerneinflasjonen, det vil si 12 måneders-veksten i konsumprisindeksen justert for avgifter og uten energivarer, var 1,0 prosent i januar. Godt under sjeføkonomenes forventninger og milevis fra målet på 2,5 prosent. Lave inflasjonstall begynner å bli en vane. Norges Bank fikk sitt inflasjonsmål i mars 2001, men inflasjonen holdt seg kun på målet frem til sommeren Da satte Norges Bank opp renten fra 6,5 til 7,0 prosent og siden har inflasjonen aldri vært den samme. Ikke i noen vedvarende perioder siden 2002 har kjerneinflasjonen ligget på målet, og prisnivået justert for avgifter og uten energivarer er nå 8,0 prosent lavere enn det ville ha vært om Norges Bank hadde truffet sin målsetting i perioden. For det første mener man at det er viktig å jevne ut svingninger i produksjon og sysselsetting. Tankegangen synes å være at grunnlaget Hvorfor dette hastverket med å få opp styringsrenten når inflasjonen er så lav? for dårlige tider legges i gode tider. Som kjent har økonomien vokst mye de siste årene og det har vært en voldsom økning i sysselsettingen. Derfor er man opptatt av å få satt på bremsene nå; for desto kraftigere høykonjunktur, desto tøffere lavkonjunktur. Slik jeg ser det er dette en misoppfatning. Økonomer som nobelprisvinner Finn Kydland forklarte allerede for år siden at svingninger i produksjon og sysselsetting er en naturlig ingrediens i en økonomi som vokser over tid, og at det er forfeilet politikk å prøve å jevne ut konjunkturbølgene. Forsøk på stabiliseringspolitikk gir lavere trendvekst. Den andre bekymringen er at høy vekst og lav ledighet er et varsel om kraftig økning i inflasjonen litt frem i tid. Man bør derfor

4 Tilbake til førstesiden 4 Prisnivået siden vi fikk inflasjonsmål Valutakursen Lavere ledighet har ikke gitt økt inflasjon Indeks, 200 1:3 = ,5 115,0 112,5 110,0 107,5 Prisnivået med 2,5% årlig inflasjon 105,0 102,5 100,0 Prisnivået Prisnivået justert for avgifter og uten energipriser 97, Kilde: SSB Inflasjon 2,75 2, , ,00 1,75 1,60 1, , , ,50 0,25 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 Ledighet Kilde:SSB og NAV ignorere den løpende inflasjonen, tenke på inflasjonen som er i emning, og sette opp styringsrenten etter et føre-var-prinsipp. Slik jeg ser det holder heller ikke dette argumentet. Hvis man ser på sammenhengen mellom ledighet og inflasjon over tid i Norge, er det unntaket heller enn regelen at lavere ledighet gir høyere inflasjon. Det er ikke atypisk det som har skjedd de siste årene: Ledigheten falt fra 3,9 prosent i 2003 til 2,6 prosent i fjor. Samtidig avtok kjerneinflasjonen fra 1,1 prosent i 2003 til 0,8 prosent i fjor. Internasjonale statistiske studier viser samme mønster. Det er en svak tendens til motsyklisk prisnivå; prisnivået vokser litt saktere når produksjonen akselererer. Norges Bank fortsetter i sitt aggressive rentespor? Hva skjer så med styringsrenten fremover? Mye kan skje før rentemøtet i mars, men jeg tror at Norges Bank har kjørt seg fast i et aggressivt spor og at vi må belage oss på ytterligere rentehevinger utover i 2007, kanskje opp til 4,5 prosent innen utgangen av året fra dagens nivå på 3,75 prosent. Men pengepolitikk har konsekvenser. Enda høyere styringsrente vil trolig medføre at inflasjonen ikke tar seg opp fremover. Siden Norges Bank tross alt har et inflasjonsmålmandat, tror jeg derfor at pengepolitikken legges om rundt årsskiftet. Det betyr enten at man sier seg fornøyd med en rentetopp på ca. 4,5 prosent, eller at man kutter litt i renten igjen på nyåret for å få inflasjonen til å treffe målet en gang mot slutten av tiåret. Sentralbanker kan snu. Dagen før Gjedrem holdt sin årstale uttalte den svenske Riksbanken at man trolig tar seg et langt hvileskjær når styringsrenten er satt opp til 3,5 prosent om ca. et halvt år. Svensk kjerneinflasjon var 1,2 prosent i januar målet er 2 prosent. Siden Norges Bank tross alt har et inflasjonsmålmandat, tror jeg derfor at pengepolitikken legges om rundt årsskiftet Bedre enn banken Ønsker du et alternativ til høyrentekonto i banken? I SKAGEN Høyrente blir pengene plassert slik at du alltid får best mulig rente til lavest mulig risiko. Per er effektiv rente 4,54% og renten får du fra første krone. Det er ingen begrensninger i antall uttak eller innløsninger du kan gjøre per år. Fondet har lav risiko og passer for en investor som enten har kort tidshorisont på sparingen, eller lengre tidsperspektiv men ønsker minimal risiko. Den effektive renten vil endres fra dag til dag og er ingen garanti for fremtidig avkastning. I forhold til å investere i bank er en investering i SKAGEN Høyrente forbundet med risiko, men denne risikoen er lav.

5 RISIKO I AKSJEFOND - PÅ KORT OG LANG SIKT Tilbake til førstesiden 5 Hvorfor indeksforvaltning kan være farlig Alle som har vært i aksjemarkedet en stund har opplevd perioder med nedgang. Oslo Børs svinger mer enn verden Selv om nedturen i de globale aksjemarkedene i perioden var på linje med det vi så på Oslo Børs, svinger de globale aksjemarkedene til dels mye mindre enn vår hjemlige børs. Bare tre ganger i løpet av de siste 100 årene har verdensindeksen halvert seg i verdi. Konjunkturutsatte Oslo Børs svinger også mye i uttakt med resten av verden. Ett godt eksempel er asiakrisen i Dette året fulgte Oslo Børs asiabørsene ned i kjelleren, med et fall på hele 27 prosent - mens verdensindeksen steg med 27 prosent! Etter denne nedturen for Oslo Børs ble globale investeringer mer og mer populært blant både forvaltere og norske fondskunder samtidig som teknologiboblen ble blåst opp. Harald Haukås Til tider kan kursfallet være av kort, men kraftig karakter (fall over 20 prosent blir gjerne betegnet som et krakk), mens andre ganger ser vi en fallende trend over en lengre tidsperiode. Fem ganger i løpet av de siste 40 årene har investorene på Oslo Børs opplevd å få halvert verdien av sine aksjeinvesteringer. I alle tilfellene har nedturene blitt etterfulgt av en periode med til dels ekstrem kursoppgang, illustrert i grafen under. Sett i et globalt perspektiv er opp- og nedturene på Oslo Børs, dvs. kurssvingningene, i verdensklasse på godt og vondt. Betydelig kursfall følges av kraftig oppgang på Oslo Børs 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% Oljekrisen i 73/4 87-krakket Saddam i 90 Asiakrisen i 98 Depresjon i Oppgang 900% 200% 350% 120% 380% Nedgang - 65 % -45% -55% -50% -55% Farene ved indeksforvaltning Problemet var at de fleste forvalterne som satset på globale aksjer investerte i selskaper med høy markedsverdi. Rett før teknologiboblen sprakk i 2000 utgjorde store deler av investeringene i globale aksjefond de mest overprisede selskapene i verden. Forvaltere og fond som hadde satset på selskaper hvor de reelle verdiene var langt lavere enn børsverdien fikk dermed ikke bare midlertidige kortsiktige tap, men varige tap som utgjorde en betydelig andel av fondet. Mange norske investorer har derfor hatt dårlige erfaringer med sine globale investeringer. Hvorfor investerte så forvalterne på denne måten, som i etterpåklokskapens klare lys fremstår som lite smart? I økonomien er det en populær teori om effisiente aksjemarkeder. Det betyr i grove trekk at all informasjon om et selskap er kjent i markedet. Siden alle har samme informasjon, vil mange flinke analytikere beregne riktig pris på selskapet. Prisen i markedet blir da riktig. Det finnes dermed ingen bobler. Hvis selskapet koster 50 milliarder kroner, er det verdt 50 milliarder. Denne tenkemåten preget slutten av 1990-tallet. Når en slik teori får fotfeste og stadig flere slutter seg til den, vil aksjer med størst markedsverdi bli mest etterspurt og dermed stige mest. Når aksjene med størst markedsverdi stiger blir det vanskelig for forvaltere som ikke ønsker å følge flokken, å slå markedet. Hypotesen om de effisiente aksjemarkeder blir i slike perioder selvoppfyllende og forvaltere som avviker fra dette blir beskyldt for å ta høy risiko. Dette bidrar til press mot indeksuavhengige forvaltere til å oppgi sin forvaltningsstil, noe også enkelte gjør. Hvordan tenker SKAGEN Fondene? SKAGEN Fondene investerer i selskaper hvor vi mener de reelle underliggende verdiene er til dels betydelig høyere enn det som prises inn på børsen. Ved nedturer i aksjemarkedene blir kursfallet for slike selskaper en midlertidig endring i verdsettelsen. Ikke et varig tap som følge av at de reelle verdiene, eller manglende sådanne, til selskapet var sterkt overvurdert av aksjemarkedet. Vår andel i selskaper som tilnærmet tapte hele sin verdi på varig basis var minimal gjennom den tre år lange børsnedturen etter at IT-boblen smalt i SKAGEN Fondene har som målsetting å gi våre andelseiere høyest mulig avkastning for den risikoen de tar. Vi mener at tenkemåten som preget slutten av 90-tallet bidrar til høy risiko i stedet for å redusere den, slik enkelte hevder. I denne

6 Tilbake til førstesiden 6 perioden ble det å følge flokken utfor stupet det eneste saliggjørende, og egne vurderinger og analyser som førte til avvikende investeringer var farlige. Absolutt og aktiv forvalter Når SKAGEN Fondene snakker om risiko mener vi faren for å tape penger på kort sikt i forhold til den risikofrie renten. Vi er opptatt av at selskapene vi investerer i gir en god absolutt avkastning i stedet for en relativt god avkastning mot markedet/indeks. Vi er absolutte forvaltere som også kan være fornøyd med et selskap selv om det på børsen utvikler seg dårligere enn markedet. Vi er også en aktiv forvalter i den forstand at vi har et bevisst forhold til hvert enkelt selskap vi investerer i. Som aktiv og absolutt forvalter er vi på kort sikt lite interessert i våre egne resultater i forhold til indeksene. Det er likevel slik at vi mener at vår måte å forvalte på, karakterisert ved de tre U-ene upopulært, undervurdert, underanalysert skal kunne gi høyere avkastning enn indeksene på lang sikt. Det er derfor hyggelig å observere at både SKAGEN Global (snart ti år) og SKAGEN Kon-Tiki (snart fem år) har gitt høyere avkastning enn sine respektive indekser hvert enkelt år siden oppstart. SKAGEN Vekst, som skal ha minimum 50 prosent av sine investeringer i norske aksjer, har i ti av 13 år gjort det bedre enn Oslo Børs Hovedindeks og i 12 av 13 år gjort det bedre enn gjennomsnittet av Oslo Børs og verdensindeksen. Er aktiv forvaltning mer risikofullt enn passiv? Enkelte aktører i finansmarkedet definerer det å være aktiv forvalter som risikofullt. De som mener dette vil per definisjon påstå at en absolutt og aktiv forvalter som SKAGEN tar høy risiko. Når premisset for en diskusjon om risiko er ut fra en slik definisjon, blir det meningsløst for oss å diskutere risiko. Statistikk og kvalitative utsagn Risikomålinger og rangeringer som publiseres i media er ofte basert på statistiske størrelser og bakenforliggende teori som er vanskelig å forstå. Vi har derfor vært mest opptatt av å presentere vår forvaltningsfilosofi kvalitativt fremfor kvantitativt. Dette gjør vi fordi vi ønsker at flest mulig skal kunne forstå hvordan vi tenker for å redusere risikoen. For å måle risikoen måles ofte variasjonen i avkastningen fra måned til måned. Denne form for måling kan gi feil svar fordi man ikke vet om det er avvik på opp- eller nedsiden, som fører til stor variasjon. En gevinst-/tap-måling i forhold til risikofri rente Gevinst og tap i våre aksjefond i forhold til indeks 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Relativ gevinst Relativ tap SKAGEN Vekst SKAGEN Global SKAGEN Kon Tiki 103% 172% 131% 73 % 96% 99% kan svare på dette og viser følgende profil for våre aksjefond: Grafen illustrerer gevinst- og tapspotensialet relativt til markedets gevinst- og tapspotensial siden fondenes oppstart. En relativ gevinst / relativt tap på 100 prosent betyr at fondets ned- og oppgangspotensial i gjennomsnitt er lik de respektive referanseindeksene. Fra grafen ser vi at alle aksjefondene våre i gjennomsnitt har gitt høyere gevinst i oppgangstider og lavere tap i nedgangtider enn markedet/indeks. Det er likevel tydelig forskjell mellom fondene. SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har tap på linje med markedet, men betydelig høyere gevinstpotensial. SKAGEN Vekst faller mye mindre enn Oslo Børs når vårt hjemlige aksjemarked faller, mens gevinstpotensialet er på linje med markedet. Dette er naturlig i og med at SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har globale referanseindekser med selskaper fra hele verden og alle bransjer, mens SKAGEN Vekst sammenligner seg med det norske aksjemarkedet som har en sterk overvekt av energiaksjer i sin indeks. Som følge av et begrenset tapspotensial er variasjonen i avkastningen til SKAGEN Vekst mindre enn for Oslo Børs Hovedindeks. Hvis man bruker tapspotensial eller variasjon i avkastning som risikomål, vil konklusjonen uansett være at det er en lavere risiko forbundet med en investering i SKAGEN Vekst enn å kjøpe Oslo Børs Hovedindeks. Variasjonen i avkastningen til SKAGEN Kon- Tiki og SKAGEN Global er imidlertid større enn de respektive referanseindekser. Dette skyldes at gevinstpotensialet til fondene er betydelig større enn for markedet, uten at tapspotensialet er større. Hvis variasjonen i avkastning brukes for å måle risikonivået, kan en derfor konkludere feilaktig at vi har høyere risiko enn andre fond, fordi man ikke kjenner vår gevinst-/tapsprofil. SKAGEN Vekst norsk oppgang til global risiko Vår historie har vist at vi tenker risiko. Ved oppstart av SKAGEN Fondene var det svært viktig å begrense risikoen. Mandatet til SKAGEN Vekst er derfor å investere minimum 50 prosent i det norske aksjemarkedet samtidig som muligheten er til stede for å investere inntil 50 prosent i utenlandske aksjer. Fondet har samtidig som målsetting å ta del i den norske børsens oppturer, men samtidig ha et risikonivå på linje med globale aksjefond. Mange vil innvende at en så stor utenlandsandel innebærer en høy risiko for å tape mot Oslo Børs i tider da denne er i storform. Det kan være riktig på kort sikt, men SKAGEN Vekst har gitt samme avkastning som Oslo Børs fondsindeks siden siste års opptur startet i februar SKAGEN Fondene i opp- og nedgang En sammenlikning med de største opp- og nedtur-ene til Oslo Børs i SKAGEN Veksts levetid viser følgende: Periode Oslo Børs SKAGEN Vekst Nedgang 6/5-8/ % -30 % 4/10-00 til 25/ % -42 % Oppgang 21/6-95 til 22/ % 109 % 8/10-98 til 7/ % 129 % 25/2-03 til 14/ % 373 % Tabellen viser at i alle de sterkeste opp- og nedtur-ene på Oslo Børs har SKAGEN Vekst slått børsen betydelig på vei nedover og i to av tre tilfeller på vei opp. Disse tallene bekrefter at vår investeringsfilosofi har gitt svært gode resultater i de nedgangsperiodene som har vært.

7 Tilbake til førstesiden 7 En tilsvarende sammenlikning mellom SKAGEN Global og verdensindeksen i den kraftige nedgangen som var i årene 2000 til 2003, viser at fondet falt 47 prosent mens verdensindeksen falt 59 prosent. Mange oppfatter dette som en liten forskjell, men fondets verdi på bunn var 30 prosent høyere enn hva tilfellet hadde vært hvis det hadde fulgt markedet ned (53 er 30 prosent mer enn 41). I oppgangstider har fondet gitt en betydelig meravkastning. SKAGEN Fondene har lav absolutt risiko Påstander om høy risiko i SKAGEN Fondene er vanligvis basert på målinger av risiko som ikke er relevante. Noen mener at det å være aktiv forvalter er å ta høy risiko. Med andre ord defineres da vår investeringsfilosofi som høy risiko. Slike påstander faller på sin egen urimelighet. Hvis man på grunn av stor variasjon i avkastningen mener at risikoen er høy i SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki, tar man ikke hensyn til at det er oppgangspotensialet som er årsak til større variasjon i avkastningen. Det beste objektive målet på om fondenes investeringsfilosofi gir redusert risiko er hva som faktisk har skjedd i reelle nedgangsperioder. Alle våre fond har vist at i større nedgangsperioder har fondene falt mindre enn markedet. Dette bekrefter vår påstand om at vår investeringsfilosofi begrenser risikoen uavhengig av om teoretiske, statistiske mål basert på spesielle definisjoner av risiko kan vise noe annet. De faktiske periodene med nedgang har vist at den risikoen som er nødvendig for å produsere best mulig avkastning er begrenset eller lavere enn markedet. Du kan dermed trygt investere dine midler hos oss med tillit til at vår investeringsfilosofi ikke gir høyere absolutt risiko enn andre fond eller markeder vi investerer i. Etikk er sentralt i SKAGEN Fondene Både i Norge og internasjonalt er det blitt satt et stadig sterkere søkelys på etikk innen finans og fondsforvaltning. For SKAGEN Fondene har etikk alltid vært viktig når vi foretar analyser av selskaper, og plukker ut de selskapene vi mener er attraktive basert på vår investeringsfilosofi. Selv om vi ikke markedsfører oss som en etisk fondsforvalter, betyr ikke det at vi har mindre fokus på temaet av den grunn. Hos SKAGEN gjelder de etiske retningslinjene for alle fond, ikke bare utvalgte fond. SKAGENs etiske retningslinjer er todelt. For det første skal det ikke investeres i noen selskaper som bevisst skader lokal befolkning, miljø eller folkevalgt styresett. I tillegg skal det i investeringsbeslutningene fokuseres på langsiktig lønnsomhet fremfor kortsiktig profitt i selskapene. Dette betyr at det i analysen vår vurderes om selskapene kan pådra seg vesentlige og uønskede forpliktelser gjennom sin virksomhet ved påføring av helseskader, bevisste regelbrudd og miljøovergrep. Sagt med andre ord: Etikkvurderinger er en sentral ingrediens i vår jobb med å skape best mulig risikojustert avkastning for våre andelseiere. SKAGEN er en aktiv forvalter, som har brede investeringsmandater og håndplukker et fåtall selskaper til våre porteføljer. Siden vi dermed ikke er indeksbaserte, er det ingen bindinger for investeringene basert på hvilke selskaper som er mest verdt på børsen til enhver tid. I tillegg trenger vi ikke å diskvalifisere selskaper fra en allerede gitt portefølje basert på etiske kriterier. SKAGEN står helt fritt til å velge de beste selskapene vi ønsker å kjøpe og selge ut i fra våre grundige analyser. I disse analysene inngår naturlig nok etikk som ett av elementene. Det må sies at man må holde tunga veldig rett i munnen ved investeringer i både norske og utenlandske selskaper. Det er ikke bare fysisk distanse til selskapene som gjør at det kan være vanskelig å kontrollere hvor flinke de er til å etterfølge lover og regler, samt å overholde menneskerettighetene. Enda vanskeligere er det å kontrollere at underleverandører og assosierte selskaper holder sin etiske sti ren. I tillegg er det delte meninger om hva som er etisk eller ikke når media, miljøorganisasjoner eller andre kommer med sine uetiske case. SKAGENs mangeårige investeringsfilosofi legger derfor til grunn at vi forholder oss til rent objektivt konstaterbare fakta og ikke uetiske stemningsbølger rundt et selskap. I et slikt farvann kan derfor ikke SKAGEN garantere at forvalterne til en hver tid på forhånd klarer å identifisere alle faktiske og potensielt klanderverdige forhold rundt selskapene det investeres i. Men, når forvalterne blir kjent med nye kritikkverdig forhold blir disse fortløpende vurdert ut i fra våre etiske retningslinjer. Dersom SKAGEN finner ut at vi investerer i selskaper som tross intensjoner bryter med etiske retningslinjer, skal fondenes aksjeinnehav selges, og gjøres på en slik måte at salget ikke forspiller verdier for våre andelseiere. Spar miljøet Får du for mange Markedsrapporter i postkassa? Du kan begrense antall aviser du får tilsendt eller abonnere på den miljøvennlige elektroniske utgaven. Vi sender Markedsrapporten til alle andelseiere - selv de som bor i samme husstand og er under 18 år. Ved aktiv reservasjon kan du unngå dette. Send e-post til på de personnummer som du ikke ønsker skal motta Markedsrapporten.

8 Fem gale og én riktig grunn til å flytte livrenten Tilbake til førstesiden 8 Fem gale grunner til å flytte livrenten til SKAGEN: 1. Finansdepartementets skatteamnesti er tidsbegrenset. Fra 2011 gjeninnføres straffeskatten for innløsning av livrente før forsikringstidens utløp. De fleste investorer oppfatter skattemessig binding som en ulempe man gjerne vil unngå. Ved å løse inn livrenten unngår du at pengene igjen blir bundet til en bestemt spareform. 2. Unit Link investering har høyere kostnader enn direkte fondsplasseringer ved at link-ordningens administrasjonskostnader kommer i tillegg til forvaltningskostnadene i fondet. Det er ingen tegningskostnader for livrenter som flyttes til SKAGEN. Forsikringsselskapet kan maksimalt kreve 200 kroner ved innløsning. 3. Verdien av Unit Link-plasseringer inngår med full markedsverdi i beregning av formuesskatt, mens 85 prosent av markedsverdien av aksjefond inngår i beregningen av formuesskatt for Du sparer altså formuesskatt ved å flytte pengene til aksjefond. Johan Aasen leder pensjon Etter at Stortinget i desember vedtok å oppheve skattefavoriseringen av livrente, har det kommet ulike råd fra forskjellige aktører om hva kundene bør gjøre med livrentene sine. Et nærmest samstemt kor av mer eller mindre uavhengige rådgivere anbefaler å flytte livrentepengene ut av ordningen. SKAGEN tror de fleste livrentekundene oppfattet livrente som et skattegunstig alternativ for langsiktig sparing, selv om avkastningsmulighetene har vært begrensete. Når livrenten ikke lenger er skattegunstig, er tiden moden for å vurdere hvilken spareform som er mer hensiktsmessig. I SKAGEN mener vi at sparekunder bør velge den spareformen som gir høyest avkastning (etter kostnader) for den risikoen kunden er villig til å ta. Valg av spareform bør ikke utelukkende styres av skattemessige betraktinger, avkastningsmuligheter er vel så viktig. Nedenfor kommer derfor fem gale og én riktig grunn til å flytte livrenten til SKAGEN. 4. Unit Link plasseringer har i motsetning til fondsplasseringer ikke skjermingsfradrag. Du reduserer altså gevinstskatten ved å plassere i aksjefond i stedet for livrente. 5. I mange livrente-ordninger må kunden tegne ekstra forsikring for å unngå at akkumulert avkastning skal tilfalle forsikringskollektivet og ikke de etterlatte dersom innehaveren faller fra før livrenten er utbetalt. Én riktig grunn til å flytte livrenten til SKAGEN: Siden oppstarten i 1993 har SKAGEN Fondene oppnådd svært gode forvaltningsresultater, både målt absolutt og relativt til referanseindekser. SKAGEN Fondenes visjon er å bli verdens beste fondsforvalter målt på risikojustert avkastning, service og kommunikasjon til våre kunder. SKAGEN har i en årrekke levert avkastning i verdensklasse gjennom å investere i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper og verdipapirer. Har du tro på vår investeringsfilosofi er det den riktige grunnen til å flytte livrenten til SKAGEN.

9 Tilbake til førstesiden 9 Spør om livrente I begynnelsen av februar kom Finansdepartementet med de nye forskriftene til livrente som innebærer at skattefavoriseringen av slik sparing forsvinner fra SKAGEN arrangerte nettmøte kort tid etter. Her er noen av spørsmålene og svarene fra leder for pensjon Johan Aasen. Betingelser etter en evt. flytting til SKAGEN Er det noen form for tidsbegrensing før flyttet livrentekapital til Skagen kan tas ut/omdisponeres? Innsendt av: Helge Svar: Hei Helge! Livrente som overføres til SKAGEN er vanlige fondsmidler som disponeres fritt av kunden uten noen form for bindingstid. I SKAGEN koster det ingen ting å ta pengene ut. Johan Overføring livrente Skal skjemaet Overføring av livrente til Skagenfondene sendes via livrenteselskapet for bekreftelse, eller skal et krav om innløsning først sendes til livselskapet, og bekreftelsen derfra så sendes til Skagenfondene, sammen med skjemaet Overføring av livrente til Skagenfondene? Innsendt av: Jørg Svar: Hei Jørg! Det letteste for deg er å sende skjemaet på faks eller med post. Etter å ha mottatt skjema fra deg kontakter vi livrenteselskapet ditt og starter flytteprosessen. Det er viktig at du sender oss en kopi av bekreftelsen du mottar fra livrenteselskapet ditt før du kan tegne andeler i SKAGEN. Johan Formueskatt og bindingstider Vil jeg fortsatt ha fritak for formueskatt? hvis jeg lar pengene stå som det er idag? Er det noe tidsbegrensning i denne forbindelse? Inneholder de nye forskriftene noe om endringer i bindingstider for sparte midler? Innsendt av: Geir Svar: Hei Geir! Formuesfritaket for livrente er opphevet av Stortinget med virkning for Samtidig oppheves bindingstiden for livrenten. Frem til 2011 kan livrente tas ut uten at det påløper straffeskatt. Deretter er pengene igjen bundet. Johan Formuesbeskatning hei, hvordan blir det med formuesbeskatning av livrente-linkavtaler forhold til fondsandeler (som jo reduseres til 80% i 2007) Innsendt av: Trond Svar: Hei Trond! Andeler i aksjefond vil i ligningen for 2006 inngå med 80 % av markedsverdien, i 2007 vil andeler i aksjefond inngå med 85 % av formuesverdien. Midler plassert i unit link inngår med 100 % av markedsverdien ved beregning av ligningsmessig formue. Johan Har du spørsmål om livrente? Send en e-post til eller ring Kundeservice på telefon Ordfører åpnet Tønsberg-kontoret SKAGEN Fondene satser i Vestfold og Telemark, derfor var ordfører Per Arne Olsen invitert til å foreta den offisielle åpningen av det nye kontoret i Tønsberg i slutten av februar. Egentlig startet formuesforvalterne Stein Skovly og Pål Didriksen opp kontoret sentralt i Tønsberg rett etter nyttår. Men 27. februar var det stor og offisiell åpning av det sjette SKAGEN-kontoret i Norge. Ordfører i Tønsberg, Per Arne Olsen, sto for den høytidelige åpningen. Ordføreren var svært positiv til at SKAGEN har valgt Tønsberg som plassering for lokalkontoret, og understreket Tønsbergs betydning som finanssentrum. - Vi ønsker å gi nye og eksisterende kunder i Vestfold og Telemark enda bedre service og kompetent oppfølging når de nå får et eget kontor å stikke innom, enten for rådgivning eller en uformell prat, sier Stein Skovly og Pål Didriksen. Høytidelig åpning: f.v. Kristian Falnes, Asbjørn Vagle, Harald Espedal, Ordfører Per Arne Olsen, Stein Skovly og Pål Didriksen Det nye kontoret i Nedre Langgate 32 (samme bygg som kinoen), er betjent mellom klokka 9 og 17 alle hverdager. Planlegger Gøteborg-kontor Sverige er et viktig marked for SKAGEN, og fra 2006 er nabolandet definert som et hjemmemarked. Vi har allerede et kontor i Stockholm og i løpet av sommeren 2007 vil SKAGEN etablere et kontor i Gøteborg. Hensikten er å forbedre servicen for nye og eksisterende kunder i Vest-Sverige. Fra 2004 har antall svenske kunder økt fra til rundt

10 Bedre kjent med SKAGEN Tilbake til førstesiden 10 Vi ønsker at det skal være så enkelt som mulig å spare i SKAGEN Fondene, derfor har vi en rekke informasjontilbud og -kanaler til kundene våre. I mars og april starter vi nye møteserier om SKAGEN og møter for kvinner om sparing. Møter for kvinner om sparing SKAGEN ønsker å bidra til at flere kvinner sparer langsiktig i fond. Derfor er det svært gledelig at over 1000 kvinner i løpet av høsten 2006 deltok på våre møter for kvinner om sparing. - Vi mener kvinner har minst like stort behov for fondsparing som menn. Vi er overveldet over at så mange fant veien til våre møter i fjor høst. De fleste kundene har i etterkant sagt at de var svært fornøyde med opplegget, og vi har videreutviklet konseptet før de nye møtene, sier Marit Bjørsvik, prosjektleder for kvinner og sparing i SKAGEN Fondene. Kvinner har ofte lavere inntekt enn menn og tjener dermed opp mindre pensjon enn menn. Samtidig velger kvinner ofte spareprodukter med lav risiko og får dermed liten avkastning på sine sparemidler. Dato Sted Lokaler Tid 21-mar Ålesund Radisson SAS Hotel Ålesund mar Stavanger Atlantic Hall / Radisson SAS Atlantic Hotell mar Grimstad Nordlandia Sørlandet Hotell Møtet arrangeres av Sparebanken Sør 27-mar Bergen Hotel Norge mar Oslo Shippingklubben, Haakon VII s gate mar Tønsberg Quality Hotel Tønsberg På nettsidene våre finner du det meste av informasjonen du trenger om SKAGEN Fondene. Viktige nyheter, spørsmål og svar på ofte stilte spørsmål, Markeds- og statusrapporter og kursinformasjon. Nett-tjenesten Min konto er SKAGENs svar på nettbanken. Her kan du enkelt få oversikt over andelene dine, du kan tegne og innløse andeler elektronisk og få inngående informasjon om fondene dine. Foretrekker du å fylle ut blankettene og sende dem til oss finner du alle blanketter på nettsidene våre også. Bli bedre kjent med SKAGEN Syns du fondssparing er vanskelig vil du vite mer om hvordan SKAGEN jobber for andelseierne? Fra midten av april arrangerer vi informasjonsmøter for nye kunder som gjerne vil lære mer om: Hvordan investerer SKAGEN Fondene dine penger? SKAGENs investeringsfilosofi Hvordan bruke SKAGEN Fondenes nettbank Min konto? Lær mer om verdipapirer og fond Hvordan sette sammen en fondsmiks som passer deg? Dato Sted Lokaler Tid 17-apr Tønsberg SKAGENs kontor, Nedre Langgate apr Bergen SKAGENs kontor, Øvre Ole Bulls Plass apr Sola Sola Airport Hotel apr Bergen SKAGENs kontor, Øvre Ole Bulls Plass apr Ålesund SKAGENs kontor, Notenesgt apr Sandnes Quality Hotel Residence apr Trondheim SKAGENs kontor, Kongensgt 8, Mercursenteret apr Stavanger Rosenkildehuset apr Oslo Shippingklubben, Haakon VII gate Kundeservice Noen ganger er det greit å ha noen å snakke med. Fra mandag til fredag mellom klokken 9 og 17 kan du stikke innom ett av våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Ålesund, Stockholm og København. Der vil våre rådgivere kunne hjelpe deg med de spørsmål du måtte ha rundt fondssparing. Du kan også ringe Kundeservice mandag til fredag mellom 9 og 17 og få svar på det du måtte lure på. Foretrekker du å sende e-post svarer vi deg så fort vi kan på e-post

11 Tilbake til førstesiden 11 Det indiske vekstfantomet Bharti Airtel I India, et land ti ganger større enn Norge og med mer enn en milliard mennesker, befinner mobilselskapet Bharti Airtel seg. Selskapet er det største og raskest voksende mobilselskapet i India, et marked som forventes å vokse fra dagens 100 millioner mobilbrukere til 500 millioner brukere innen Både SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har relativt store poster i Bharti og har kunnet glede seg over en dobling av aksjekursen siste året. Bhartikursen har gått seksgangen siden vi kjøpte de første aksjene i desember Til tross for en tilsynelatende stiv prising - basert på sentrale nøkkeltall, ser vi fremdeles en pen oppside for den indiske teleaksjen. Seks millioner nye brukere i måneden Bharti har i en dag en markedsandel på 21 prosent av det indiske mobilmarkedet. I følge offisielle statistikker kommer det nå hver måned rundt seks millioner nye mobilbrukere inn på den indiske mobilarenaen. Bharti tar mellom 30 og 35 prosent av disse nye kundene. I løpet av en treårsperiode fra 2004 til slutten av fjoråret vokste mobilkundebasen til Bharti fra 3,4 millioner til nesten 34 millioner brukere. Med andre ord har det vært en tidobling på tre år. Inntektene har i den samme perioden litt mer enn doblet seg til 49 milliarder indiske rupi (6,8 milliarder norske kroner.) Samtidig har driftsmargingen før avskrivninger nesten doblet seg til 40,8 prosent i den samme perioden. Dette viser en sterk og profitabel vekst for selskapet. Det må også legges til at avkastningen på egenkapitalen steg fra 11,7 prosent ved slutten av regnskapsåret 2004 til 35,5 prosent ved slutten av Undervurderer vekstpotensialet Til tross for det store vekstpotensialet for Bharti mener porteføljeforvalterne våre at mange investorer og analytikere undervurderer denne indiske tigeren. En sentral trigger for god kursutvikling også i tiden som kommer er det oppdemte behovet for mobilbruk i India. Med et godt utviklet distribusjonsapparat og ledende posisjon innen nettverk på det indiske markedet, er Bharti godt forberedt til å møte den sterke markedsveksten. Konkurransedyktig på pris Bharti er ekstremt konkurransedyktig med et prisnivå på sine tjenester som også i global sammenheng er lavt, men som de tjener gode penger på. Selskapet har nylig vunnet lisenser i Sri Lanka og kan dermed dra nytte av den kunnskapen de har opparbeidet i hjemmemarkedet. Åpen for hugg Bharti har i dag en relativt åpen eierstruktur, og er med det forholdsvis åpen for bud fra internasjonale mobilaktører som ønsker å være med på den kraftige veksten i det indiske markedet. En annen mulighet for omvurdering av Bhartiaksjen er at det indiske aksjemarkedet generelt blir enda mer åpent og likvid for utlendinger. Veksten forsvarer småstive nøkkeltall På nøkkeltallnivå kan aksjen kanskje fortone seg som litt dyr. Pris i forhold til inntjeningen (P/E) Foto: Bloomberg ligger på rundt 20 mens forholdet mellom pris og bokført egenkapital (P/B) er på 14. Sistnevnte tenner en varsellampe hos en verdibasert investor. Vi har imidlertid stålsatt oss og unngått å selge som følge av dette ene nøkkeltallet, men i stedet fokusert på viktigere forhold som prisen per mobilabonnent, vekst i antall abonnenter og selskapets fantastiske inntjeningsutsikter. Og vekst blir det mye av i det indiske mobilmarkedet fremover. En vekst Bhartis aksjonærer forhåpentligvis også skal få stor glede av fremover, i form av ytterligere kursoppgang.

12 Tilbake til førstesiden 12 AVKASTNINGS- OG RISIKOMÅLINGER AVKASTNING PER HITTIL I ÅR 12 MÅNEDER 24 MÅNEDER 36 MÅNEDER 60 MÅNEDER 120 MÅNEDER SIDEN START SKAGEN VEKST -1,27 % 19,34 % 31,47 % 30,58 % 26,60 % 20,13 % 21,81 % OSLO BØRS HOVEDINDEKS 0,05 % 20,36 % 30,16 % 29,67 % 21,64 % 10,69 % 12,98 % SKAGEN GLOBAL -0,91 % 10,97 % 24,48 % 22,93 % 21,17 % 23,27 % MORGAN STANLEY VERDENSINDEKS (NOK) -0,71 % 5,61 % 14,02 % 8,71 % 3,07 % 3,15 % SKAGEN KON-TIKI -2,71 % 6,68 % 29,04 % 29,95 % 29,74 % MORGAN STANLEY NYMARKEDSINDEKS (NOK) -3,00 % 6,66 % 25,82 % 20,88 % 15,37 % SKAGEN TELLUS -0,69 % -0,03 % LEHMAN INDEKS -0,43 % -3,28 % SKAGEN AVKASTNING 1,61 % 4,08 % 4,90 % 5,16 % 6,04 % 5,31 % 6,84 % ST4X OBLIGASJONSINDEKS 0,31 % 0,57 % 1,71 % 2,15 % 5,73 % 5,03 % 6,29 % SKAGEN HØYRENTE 0,63 % 3,14 % 2,64 % 2,41 % 3,67 % 4,93 % STATSSERTIFIKATINDEKS 0,5 0,54 % 2,82 % 2,50 % 2,29 % 3,80 % 4,92 % SKAGEN HØYRENTE INSTITUSJON 0,62 % 2,98 % 2,56 % 2,41 % 2,81 % STATSSERTIFIKATINDEKS 0,25 0,57 % 2,96 % 2,52 % 2,28 % 2,73 % RISIKOMÅLING SISTE 36 MÅNEDER SKAGEN SKAGEN SKAGEN SKAGEN SKAGEN SKAGEN VEKST GLOBAL KON-TIKI AVKASTNING HØYRENTE HØYRENTE INSTITUSJON RELATIV GEVINST 93 % 160 % 118 % 169 % 119 % - RELATIVT TAP 84 % 101 % 98 % 60 % 33 % - STANDARDAVVIK, FOND 15,3 15,65 21,24 2,01 0,19 0,16 STANDARDAVVIK, REFERANSEINDEKS 17,57 11,63 17,68 1,84 0,19 0,17 RELATIV VOLATILITET 7,75 8,14 7,77 2,15 0,15 0,09 POSITIVE INDEKSAVVIK 9,76 17,80 11,53 4,56 0,25 0,07 NEGATIVE INDEKSAVVIK 10,45 5,77 4,64 1,75 0,13 0,04 PRESTASJONSMÅLING SISTE 36 MÅNEDER RELATIV GEVINST/TAP-RATIO 1,10 1,59 1,20 2,79 3,56 - SHARPE-RATIO, FOND 1,81 1,30 1,27 1,44 0,71 0,77 SHARPE-RATIO, REFRANSEINDEKS 1,54 0,44 1,13-0,07 0,04 0 IR 0,18 1,72 0,89 1,40 0,86 1,46 INDEKSAVVIK-RATIO 0,93 3,09 2,48 2,61 1,83 1,60 RISIKOMÅLING SISTE 60 MÅNEDER RELATIV GEVINST 97 % 162 % - 89 % 56 % - RELATIVT TAP 78 % 86 % - 65 % 82 % - STANDARDAVVIK, FOND 19,11 18,89-1,86 0,56 - STANDARDAVVIK, REFERANSEINDEKS 22,63 16,73-2,63 0,66 - RELATIV VOLATILITET 7,82 8,45-2,16 0,25 - POSITIVE INDEKSAVVIK 12,38 22,30-3,19 0,21 - NEGATIVE INDEKSAVVIK 8,76 5,92-2,87 0,33 - PRESTASJONSMÅLING SISTE 60 MÅNEDER RELATIV GEVINST/TAP-RATIO 1,24 1,88-1,36 0,68 - SHARPE-RATIO, FOND 1,18 0,91-1,31 0,16 - SHARPE-RATIO, REFRANSEINDEKS 0,80-0,07-0,82 0,33 - IR 0,62 2,14-0,14-0,51 - INDEKSAVVIK-RATIO 1,41 3,77-1,11 0,63 - RISIKOMÅLING SIDEN START RELATIV GEVINST 102 % 172 % 131 % 100 % 72 % - RELATIVT TAP 72 % 95 % 99 % 80 % 59 % - POSITIVE INDEKSAVVIK 16,01 25,65 17,43 3,94 0,31 0,16 NEGATIVE INDEKSAVVIK 8,66 8,55 5,64 3,39 0,30 0,10 PRESTASJONSMÅLING SIDEN START RELATIV GEVINST/TAP-RATIO 1,41 1,80 1,33 1,25 1,23 - INDEKSAVVIK-RATIO 1,85 3,00 3,09 1,16 1,05 1,66 OPPDATERT PER Begrepsforklaringer: Alle beregninger av mål er basert på månedlige observasjoner. Standardavviket er et mål på variasjonen i den årlige avkastningen. Tilnærmet er det 65 prosent sannsynlighet for at årlig avkastning er i området pluss minus ett standardavvik. Sannsynligheten for at avkastningen avviker mer enn to standardavvik fra forventet avkastning er cirka fem prosent. Et høyt standardavvik kan antyde høy risiko. Relativ gevinst/relativt tap er et mål på evnen til å oppnå meravkastning i henholdsvis oppgang- og nedgangsperioder. Et relativt tap på 80 prosent betyr at fondet har oppnådd et tap tilsvarende at fondet var investert 80 prosent i indeksen og 20 prosent i risikofri rente (ST1X). Relativt tap mindre enn 100 prosent betyr at fondet taper mindre enn markedet i nedgang. Relativ gevinst på over 100 prosent betyr at fondet tjener mer enn markedet i oppgang. Hvis en sammenlikner med et fonds standardavvik kan disse målene forklare hvorfor standardavviket er høyere eller lavere enn indeks. Relativ volatilitet er standardavviket til den årlige meravkastningen i forhold til indeks i den aktuelle perioden. Relativ volatilitet måler forvalters evne til å skape jevn meravkastning i forhold til referanseindeksen, men brukes ofte som et mål på et fonds uavhengighet av indeksen. Positive/negative indeksavvik viser positive eller negative indeksavvik per år i den aktuelle perioden. Hvis de positive avvikene er større enn de negative, har fondet oppnådd høyere avkastning enn indeks. Summen av positive og negative avvik er et mål på fondets uavhengighet av referanseindeksen. Sharpe-indeksen er et indirekte mål på sannsynligheten for at fondet skal gi høyere avkastning enn risikofri rente. Jo høyere score, jo høyere er denne sannsynligheten. Jo høyere sannsynlighet, jo sikrere er muligheten for å oppnå meravkastning ved å være i aksjemarkedet. Størrelsen kan derfor brukes som et langsiktig risikomål, men brukes ofte som et absolutt mål på risikojustert avkastning. Information ratio er et indirekte mål på sannsynligheten for at fondet skal gi høyere avkastning enn referanseindeksen. Jo høyere score, jo høyere er sannsynligheten for å oppnå meravkastning. Information ratio brukes også som et mål på risikojustert meravkastning der risiko tolkes som faren for ujevn meravkastning. Information ratio måler dermed forvalters evne til å skape sikker meravkastning, mens relativ volatilitet måler evnen til jevn meravkastning. Relativ gevinst/relativt tap-ratio viser forholdet mellom relativ gevinst og relativt tap. En størrelse over 1 betyr at fondet får bedre betalt for den risikoen det tar sammenlignet med referanseindeksen. Målet er sterkt korrelert med Sharpe-indeksen ved rangering av fond som investerer i samme marked, men viser i tillegg om den risikojusterte avkastningen er bedre enn markedets risikojusterte avkastning. Målet kan derfor brukes til å sammenlikne fond i ulike markeder i motsetning til Sharpe-indeksen, som bare kan brukes til å sammenlikne fond som investerer i samme marked. Indeksavvik-ratio viser forholdet mellom positive og negative indeksavvik. Dette er et mål på evnen til å skape meravkastning ved å være aktiv fremfor passiv forvalter. Jo høyere tall, dess bedre betalt per negativt indeksavvik. Indeksavvik-ratio tolker risiko som faren for negative indeksavvik i motsetning til information ratio som tolker risikoen som ujevn meravkastning (og ikke nødvendigvis negativ meravkastning).

13 Tilbake til førstesiden 13 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING 2007: Året da aksjer endelig blir populært igjen? Hovedpunkter: Kursfallet på verdens aksjebørser er ikke forårsaket av fundamentale endringer i den globale økonomien. Derfor tror vi at det også denne gang er snakk om en kortsiktig korreksjon. Med en fortsatt pen utvikling i inntjeningen til selskapene er prisingen av disse nå på et lavt nivå, både absolutt og relativt til de lave obligasjonsrentene. Vi forventer fortsatt på en oppvurdering av aksjer som aktivaklasse i 2007 i form av høyere multipler (P/E-nivåer). Disse var for markeder som USA, Europa og Norge på vei opp før korreksjonen, men er nå tilbake til nivåer fra inngangen av året. Fortsatt gode bidragsytere til stigende aksjekurser blir pene utbytter fra selskapene, fisjoner og fusjoner, oppkjøp samt tilbakekjøp av egne aksjer. I USA ser det ikke ut til at boligmarkedet har nådd bunnen. Effektene på resten av økonomien ser imidlertid ut til å være beskjedne, og så lenge sysselsettingen holder seg godt oppe, er det foreløpig ingen fare. Våre forventninger fra årsrapporten om en pen vekst i verdensøkonomien i 2007, med Kina fortsatt i førersetet, står ved lag. Siste tids korreksjoner i verdens aksjemarkeder gir en god kjøpsmulighet, slik at man kan høste god avkastning senere. Til tross for korreksjonen, kan Sainsbury-aksjen vise til en avkastning så langt i år på nærmere 30 prosent. Årsaken er indikasjoner på mulige bud på selskapet. I motsatt retning har HSBC-kursen gått, etter at banken skuffet markedet med uventede tap på det amerikanske boligmarkedet. Kilde: Bloomberg/Yara Etter lengre tid uten korreksjoner i de globale aksjemarkedene fant investorene i slutten av februar en knagg å henge gevinstsikringen sin på. Et fall på ni prosent i det innenlandske kinesiske aksjemarkedet, såkalte A-aksjer, var det som skulle til for å sette i gang en dominoeffekt i de globale aksjemarkedene. I forkant av fallet hadde dette markedet steget med 140 prosent på tolv måneder og 40 prosent hittil i år. Pris i forhold til inntjening (P/E) for disse kinesiske aksjene er over 35 og i gjennomsnitt handles de til over fire ganger bokført egenkapital. Basert på slike nøkkeltall bør et fall i aksjemarkedet på ni prosent i løpet av en dag betraktes som sunt, og ikke et forvarsel om at verdens-økonomien går dårligere tider i møte. I de påfølgende dagene etter fallet i Kina fant investorene i aksjemarkedet flere knagger å henge sine salg på: Frykt for ytterligere fall i det amerikanske boligmarkedet og svakere vekst i amerikansk økonomi. For ikke snakke om carrytrade-effekten. De mange milliardene av lån som (visstnok) er tatt opp i lavrentevalutaen yen og plassert i høyrentevalutaer, som det britiske pund og andre mer eksotiske valutaer hvor likviditetsrisikoen er til dels betydelig. Disse må dekkes inn gjennom tilbakekjøp av yen. Dette har igjen har ført til en relativt sterk styrking av den japanske valutaen. Senere tids svekkelse av den norske kronen mener mange er en effekt av carry trade. Verden består kjøpsmulighetene rår Det er vanskelig å forklare korrigeringene i aksjemarkedene med endringer i fundamentale forhold. Vi kan imidlertid registrere at investorenes holdning til risiko er blitt endret ved at volatilitetsindeksene steg i flere opsjonsmarkeder. Det ble dermed dyrere å forsikre seg mot kursfall. Vi har i de siste månedene kunnet observere at flere aksjemarkeder er blitt dyrere gjennom økte forholdstall mellom prisen på aksjen og fortjenesten til selskapet (P/E). Dette gjelder både i Norge (Oslo Børs Hovedindeks), Europa (Stoxx 600) og USA (S&P 500). Det forteller at kursøkningene, i forkant av korreksjonene, har vært sterkere enn inntjeningsveksten fra selskapene. Verdsettelsesnivåene før fallet var imidlertid ikke kommet opp på faretruende høye nivåer. Hvis inntjeningen fra selskapene opprettholdes, må dagens P/ E-nivåer kunne karakteriseres som lave, både i historisk lys og spesielt hvis de sammenlignes med de fortsatt lave obligasjonsrentene. Kurssvingninger som vi har sett den siste tiden vil være en mer normal situasjon for investorer i aksjer. Ingen må forvente at siste års historisk lave kurssvingninger varer evig. Ofte har turbulente aksjemarkeder representert gode kjøpsmuligheter for den langsiktige investor. Så lenge kursfallet ikke er forårsaket av betydelige endringer i den internasjonale økonomiske

14 Tilbake til førstesiden 14 Selskapsresultatene har overveiende overrasket positivt, men selskapenes egne forventninger til fremtiden har vært forsiktige. Fremdeles svakt boligmarked i USA Ann% Chg U.S: 1998 EXISTING HOME SALES NEW HOME SALES EXISTING HOME PRICES NEW HOME PRICES MOUNTHS SUPPLY OF HOMES EXISTING (LS) NEW (RS) situasjonen, tror vi kurskorreksjonen også denne gangen vil være kortvarig. Svakt i aksjefond sterkt i rentefond Våre aksjefond hadde en forholdsvis svak utvikling i årets to første måneder. SKAGEN Vekst var ned 1,3 prosent, mens Oslo Børs Hovedindeks var så vidt i pluss med 0,1 prosent. SKAGEN Global falt med 0,9 prosent, mot 0,7 prosent for Morgan Stanleys verdensindeks målt i norske kroner. SKAGEN Kon-Tiki opplevde det største fallet med 2,7 prosent, litt bedre enn Morgan Stanleys vekstmarkedsindeks som var ned 3,0 prosent. Vårt globale obligasjonsfond SKAGEN Tellus var opp 2,0 prosent målt i euro, mens referanseindeks var opp 0,7 prosent. Målt i norske kroner var avkastningen til SKAGEN Tellus negativ med 0,7 prosent (steget bra i NOK inn i mars som følge av kronesvekkelsen). SKAGEN Avkastning steg med 1,6 prosent, mens indeks var opp 0,3 prosent. SKAGEN Høyrente og Høyrente Institusjon kunne vise til en avkastning på henholdsvis 0,63 og 0,62 prosent, mens respektive indekser var opp 0,54 og 0,57 prosent. INTERNASJONAL ØKONOMI STILL TOO HIGH BCA Research 2007 Både salg, priser og tilbudssiden i det amerikanske boligmarkedet tilsier fortsatt (relativt) dårlige tider for boligeiere og kredittinstitusjoner med dårlige pantesikkerheter. Så langt har imidlertid ikke fallet i boligmarkedet skapt bølger av betydning i amerikansk økonomi. Boligmarkedet knekker ikke USA I USA ser det ikke ut til at boligmarkedet har nådd bunnen. Effektene på resten av økonomien ser imidlertid ut til å være beskjedne, og så lenge sysselsettingen holder seg godt oppe er det foreløpig ingen fare. Positivt er det at forbruket holder seg oppe og at både industri og landbruk får drahjelp fra sterke eksportmarkeder. Ved inngangen til året var det forventninger om at vi i 2007 skulle se rentesenkninger fra sentralbanksjef Bernanke, men høyere vekst enn ventet gjør at dette blir et tema som skyves frem i tid. Dette til tross for at inflasjonen har utviklet seg moderat. Selv om handelstallene for desember isolert sett var svake, er trenden fortsatt mot bedre utenriksbalanse i I Europa ser det ut til at veksten inn i 2007 ligger på et høyere nivå og inflasjonen på et lavere nivå enn ventet. Produktivitetsveksten er sterk og inflasjonspåvirkningen fra lavere råvarepriser og dollarkurs har gjort at renteforventningene har falt noe i løpet av året. Selskapsresultatene har overrasket positivt. I Asia har stigende valutakurser (ex Japan) gitt lave forventninger inn i Økonomisk vekst har imidlertid overrasket positivt, noe som har fått selskapsforventningene noe opp og inflasjonsforventningene noe ned. Svært sterke aksjemarkeder i fjor, som Kina og India, har korrigert ned i det nye året - sammen med eksempelvis Korea (før siste tids korreksjoner). I Japan har økonomien vist svært god vekst og selskapsresultatene har vært oppmuntrende. Selv om inflasjonen har vært lav, satte sentralbanken likevel opp renten i slutten av februar, en dobling fra 0,25 til 0,50 prosent. De ga samtidig signaler om at videre rentestigning blir svært moderat. RÅVARER Ikke uventet korreksjon Ikke uventet korrigerte en rekke råvarepriser til dels kraftig ned ved inngangen til Oljeprisen falt i januar, sammen med en rekke metallpriser. Men ikke alle metallpriser har reagert ned. Større global vekst enn ventet og en strammere lagersituasjon for enkelte metaller har eksempelvis gitt stigende nikkelpriser. Naturgassprisene i USA har steget, og dette har vært medvirkende til å stabilisere oljeprisene inn i februar. Prisene på landbruksvarer har jevnt over vært stigende, mye som følge av spekulasjon i overgang til biobrensel. Effekten blir liten hva gjelder inflasjonen i industrialiserte land, hvor matvareandelen er lav. Verre er det for utviklingsland hvor matvarer er en sentral del av økonomien. Motposten er at bøndene får bedre betalt, og at den store skjevdelingen i økonomisk verdiskapning mellom urbane strøk og bondelandet blir mindre. For leverandørindustrien er dette selvfølgelig svært positivt. Syklusen for de fleste vegetabilske råvarer er kort, og det kan derfor stilles spørsmålstegn ved hvor lenge denne tendensen vil vare. Vårt syn for 2007 har vært, og er fremdeles, at det gjennom året blir en god balanse i råvaremarkedene. Høy etterspørsel blir møtt med stigende produksjonskapasitet. Med korreksjonene i januar kan vi ha sett det meste av nedsiden for denne gang. Det er imidlertid en fare for at den korreksjonen vi ser i aksjemarkedene og de volatile valutamarkedene kan føre til ny korreksjon ned for råvarer. I tråd med de lavere råvareprisene har shippingratene utviklet seg noe bedre enn forventet. Nytt av året er det at containerfrakt har vist overraskende sterkere takter. Selv om det bygges mye er det ikke utenkelig at høy global transportvekst kan absorberes uten særlig ratefall også i INVESTERINGSSTRATEGI Tilbake til start Vårt hovedtema for i år har vært at mer stabile renteforventninger bør gi positive omprisinger av aksjer i Noe av dette ble riktignok tatt ut i enkelte markeder før korreksjonen startet i slutten av februar (ref. illustrasjonen på P/E-nivåene i USA,

15 PE P-E-nivået litt opp PE 12 Mounth Fwd Consensus estimates (First est. OSEBX ex Shipping and Finance until Dec. 2001) 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 Stoxx 600 Source: Thomson (S&P 500) JCF (Eurotop, and OSEBX from Dec.01) First Sec. (OSEBX until Nov.01) S&P 500 OSEBX Source: Reuters EcoWin Både det amerikanske (S&P 500), det europeiske (Stoxx 600) og det norske aksjemarkedet (OSEBX) ble dyrere før korreksjonen basert på forholdet mellom pris og inntjening (P/E), men har og nå blitt noe billigere igjen. Sammenlignet med de lave obligasjonsrentene, er det et bra potensial for økte P/E-nivåer utover i Europa og Norge). I skrivende stund er imidlertid markedene kommet så lang ned at potensialet opp er (minst) like stort som ved inngangen til Inntektsstrømmene fra selskapene vil gjennom fortsatte produktivitetsgevinster overbevise, og inflasjonen blir fortsatt lav og forutsigbar. Risikobildet for 2007 var i første rekke urolige råvarepriser, og i mindre grad politiske innspill som proteksjonisme og lignende. Så langt i år har verdensøkonomien overrasket positivt, noe som har gitt svakt stigende obligasjonsrenter frem til aksjemarkedene korrigerte ned. Flukt til sikre obligasjoner har inn i mars ført til lavere lange renter. Vi har også sett lite sektorspekulasjoner, selv om det har vært tendenser innen små nisjer som skal redde verden som biotekselskaper og selskaper som driver med alternativ miljøvennlig energi. Med historisk høye marginer innen de fleste sektorer, er vi på vakt for faktorer som kan føre til at disse faller. Vi tror risikoen er mindre for at tilbudssiden skal ødelegge marginene på kort sikt, og mener at over-investeringer utgjør den største risikoen. Sunt og godt Et marked som nærmer seg spiret kjennetegnes gjerne av at fokus blir på få bransjer og selskaper. Slik er ikke situasjonen i dag. Et annet sunnhetstegn så langt i 2007, uavhengig av siste tids korreksjoner, har vært at de selskapene som skuffer markedet blir umiddelbart straffet. At konjunkturskepsisen blant aksjeinvestorene fortsatt er stor, er også bra - med hensyn til potensialet oppover. Bare private equity-selskapene ser ut til å være enige med seg selv om at verdsettelsene generelt er lave. Et aksjemarked som vokser inn i skepsis er normalt vesentlig sunnere enn et marked preget av fremtidstro og optimisme. En stor hovedvekt av de globale selskapene har nå levert resultater for fjorårets fjerde kvartal, og vi kan konstantere at de fleste var på linje med eller bedre enn forventet. Noe som igjen bør føre til høyere forventninger til resultatene for Det forventes nå blant analytikerne at inntjeningsveksten i de Tilbake til førstesiden industrialiserte landene blir 10 prosent i år, mens inntjeningen til selskapene i vekstmarkedene forventes å vokse med 14 prosent. Med andre ord snakker vi fremdeles om en pen vekst i selskapsresultatene. Etter vårt skjønn er også inflasjonsrisikoen heller avtatt i 2007 enn tiltatt, noe som er viktig for stabiliteten og forutsigbarheten i den økonomiske utviklingen globalt. Med andre ord: Investeringsklimaet er fortsatt godt, og korreksjoner i aksjemarkedene kan være glimrende kjøpsmuligheter. SKAGEN Vekst Tøff start Hittil i 2007 har SKAGEN Vekst hatt en avkastning på -1,3 prosent, mot Oslo Børs Hovedindeks som har steget med 0,1 prosent i samme periode. Morgan Stanleys verdensindeks målt i norske kroner har så langt i år falt med 0,7 prosent. Fondet hadde ved utgangen av februar 56 prosent av sine midler investert i Norge (minimum 50 prosent), resten var godt spredd i de globale aksjemarkedene. Avkastningen for den norske delen av SKAGEN Vekst hittil i år har vært 0,5 prosent, 0,4 prosentpoeng høyere enn Oslo Børs. Den globale delen av SKAGEN Vekst hadde i samme periode en avkastning på -3,5 prosent, som var 2,8 prosentpoeng svakere enn verdensindeksen. Avkastningen for delporteføljene er bruttotall, og inkluderer dermed ikke forvaltningshonorarer, agio/disagio på bankinnskudd og netto rente. Fondets kontantandel ved utgangen av februar er 3,1 prosent. De 10 største investeringene representerer 26,1 prosent av fondet, som innebærer en marginalt høyere konsentrasjon enn ved årsskiftet. Aksjene som har bidratt mest positivt så langt i år har vært Yara, Hyundai Heavy Ind., Tandberg Television og Lerøy Seafood Group. De største negative bidragsyterne hittil i år har vært Stolt Nielsen, Samsung Electronics, Boliden og Petrobras. Oslo Børs mest opp og ned igjen De fleste aksjemarkeder hadde en positiv start på det nye året. Godt hjulpet av stigende oljepriser, var det norske aksjemarkedet igjen blant de markedene med best kursutvikling. Oslo Børs nådde en foreløpig topp den 14. februar med en oppgang på 7,4 prosent siden årsskiftet. Mot slutten av februar så vi en korreksjon i de globale aksjemarkedene, satt i scene av sterkere japanske yen og kursfall i det oppspekulerte innenlandske kinesiske aksjemarkedet (se kommentar under den generelle porteføljeteksten). For ordens skyld bør det nevnes at SKAGEN Vekst ikke eier aksjer som er notert i Kina. Oslo Børs korrigerte (som vanlig) mer enn de fleste andre aksjemarkeder, og mesteparten av kursoppgangen var radert bort ved slutten av måneden. SKAGEN Vekst startet året med en relativt sett lavere avkastning enn Oslo Børs. Under korreksjonen mot slutten av februar hadde fondet en relativt sett bedre utvikling, men vi må konstatere at Oslo Børs fortsatt har et forsprang på 1,4 prosent. Svingningene i fondet har igjen vært lavere enn Oslo Børs. Oppkjøpsbølgen fortsetter Den høye aktiviteten innen selskapsoppkjøp, fusjoner, emisjoner og nynoteringer har fortsatt inn i Vi har 15

16 Fortsatt Få tegn få tegn til lavere til global vekst OSE Index Tilbake til førstesiden 16 og egenkapital (P/B). En gjeldfri balanse og attraktive patenter medfører at KWS Saat har gode vekstmuligheter i et hurtigvoksende såkornmarked. Porteføljenykommerne innen oljeservice vil alle dra fordel av stor vekst innen sine respektive nisjer. Alle de tre ovennevnte selskapene er nysatsinger med base i eksisterende industrielle miljøer som tidligere har vist god evne til lønnsom forretningsutvikling. Vi har i løpet av årets to første måneder økt vårt innehav i det amerikanske riggselskapet Pride International, det nordiske hotelleiendomsselskapet Norgani Hotels samt i koreanske LG Corp og LG Electronics OECD Leading Indicators Kilde: Reuters EcoWin De ledende økonomiske indikatorene fra OECD-landene peker fortsatt oppover, noe også Oslo Børs gjør med noen korreksjoner underveis. Fundamentalt lavt vurdert Porteføljen til SKAGEN Vekst er fortsatt karakterisert av lav vurdering basert på fundamentale nøkkeltall. Fondets 10 største poster verdsettes ved inngangen til mars måned til i underkant av 10 ganger forventet inntjening i 2007 og 1,9 ganger bokført egenkapital. Begge nøkkeltall som er godt under gjennomsnittet for Oslo Børs. Vi ser fortsatt ingen tegn til at de internasjonale konjunkturene skal svekkes slik at det generelle fortjenestenivået kommer under press. mottatt bud på våre aksjer i den finske kapitalforvalteren Fim Group, den norsk/engelske teknologileverandøren Tandberg Television samt det norske unoterte oljeserviceselskapet Dofcon. Aksjene i Fim Group valgte vi å selge til islandske Glitnir. Når det gjelder våre aksjer i Tandberg Television, har vi gitt svenske Ericsson forhåndsaksept, men vi vil ta del i et eventuelt høyere bud på selskapet. Vi valgte også å akseptere budet fra oljeserviceselskapet Geo om å bytte våre aksjer i Dofcon med aksjer i Geo til et, etter vårt skjønn, akseptabelt bytteforhold. I kjølvannet av den høye oppkjøpsaktiviteten valgte vi også å selge oss ut av Prosafe. I forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen i Stavanger Aftenblad, som skulle behandle fusjonen med Media Norge, fikk vi et godt bud på fondets aksjer som vi valgte å akseptere. Selv om aksjene i Stavanger Aftenblad har vært en relativt liten post i fondet, har de vært en god bidragsyter spesielt etter at vi økte posten vår vesentlig i fjor høst. I tillegg til ovennevnte har vi redusert posisjonene våre i Yara, Boliden, Hanjin Shipping, og Hyundai Heavy Industries alle til kurser i nærheten av historiske rekordnoteringer og på nivåer der våre fundamentale kursmål var i ferd med å innfris. Inn i kjøleskip og såkorn Nye porteføljeselskaper så langt i år er kjøleskipsrederiet Star Reefers, den tyske såkornleverandøren KWS Saat, samt de norske unoterte oljeserviceselskapene Marine Accurate Well, Sea Production og Sealift. Star Reefers nyter godt av et rekordsterkt marked for frakt av frukt. Kjøleskip er dessuten omtrent det eneste shippingsegmentet hvor det er liten nybyggvirksomhet. Selskapets verdsettelse er ca. seks ganger resultatet, som gjør det til ett av de billigste selskapene på Oslo Børs basert på P/E. Tyske KWS Saat drar nytte av økt etterspørsel etter såkorn som følge av lave kornlagre, høye kornpriser samt økt produksjon av bioenergi. Selskapet er en av verdens ledende produsenter av såkorn for produksjon av raps. KWS Saat verdsettes til rundt halvparten av den amerikanske konkurrenten Monsanto basert på både forholdet mellom pris og inntjening (P/E) samt pris SKAGEN Global Frustrerende start Årets to første måneder i de globale aksjemarkedene bød på både opp- og nedturer. Nedturen satte sitt preg på slutten av februar og inngangen til mars. Samtidig viste selskapenes verdiskapning å være mer enn intakt, basert på de tallene som er rapportert for Til tross for gode tall fra selskapene og fortsatt pen vekst i verdensøkonomien, var SKAGEN Global ved utgangen av februar ned 0,9 prosent, mot minus 0,7 prosent for Morgan Stanleys Verdensindeks, målt i norske kroner. Største positive bidragsytere var Sainsbury, Bank Austria, Kemira Growhow, Siemens, og Grupo Mexico. Største negative bidragsytere var Samsung Electronics, Boliden, Gideon Richter, Petrobras, og Telkom Indonesia. Relativt sterke sektorer var defensive konsumvarer, finans, og kapitalvarer, mens de relativt svake var informasjonsteknologi, energi og medisin. Inn i Nabors Hittil i år har følgende skjedd i porteføljen: Innen energi har vi økt posisjonene i Pride og Petrobras. Vi har kjøpt en post i det amerikanske landrigg-selskapet Nabors, som siden i fjor høst har vært et selskap i porteføljen til SKAGEN Vekst. Selskapet er etter vårt syn svært undervurdert. Ikke bare sammenlignet med andre selskaper innen offshoresektoren, men også basert på at vi forventer at selskapet kommer til å få en meget pen og uvanlig stabil inntjening fremover. Vi har solgt en betydelig post i Transocean med pen gevinst, slik at vi beholder en god sektorbalanse. Betydelig ned i råvarer Gjennom salg av SCA og Boliden, til kurser rundt all time high, har vi redusert oss betydelig innen råvarer. Vi har også solgt halve beholdningen i Grupo Mexico til rekordpriser, etter at selskapet nå ser ut til få gjennomført en utfisjonering av togdivisjonen. Dermed blir det ett rendyrket togselskap og ett rendyrket kobberselskap, som også var en sentral trigger da vi kjøpte oss inn i Grupo Mexico for noen år siden.

17 Børsoppgangen ikke over % GLOBAL STOCK PRICE INDEX* U.S. 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD GLOBAL LEADING ECONOMIC INDICATOR** * SOURCE: MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL ** INCLUDES 23 COUNTRIES; STANDARDIZED BULL MARKET NOT OVER SUPPORTIVE BCA Research 2007 Den globale børsoppgangen som startet vinteren 2003 er ikke over. Dette understøttes både av den store differansen som er mellom avkastningen fra selskapene (E/P) og lange obligasjoner samt de ledende globale økonomiske indikatorene. En del av midlene er investert i amerikanske Cemex, en av verdens ledende sementprodusenter. Til tross for et svakt boligmarked i USA, har selskapet lykkes med å øke prisene på sine produkter. Skjulte verdier mot overflaten Siemens, som var vel beskrevet i årsrapporten, leverte solide tall i perioden, med pen vekst i ordreboken og gode marginer. Omstruktureringen fortsetter i pent tempo, med blant annet planlagt børsnotering av VDO divisjonen. Før denne gladnyheten kom markedet for øret, økte vi posten i Siemens betydelig. En betydelig økning ble også foretatt av våre poster i Tyco International og LG Corp, som begge nå er inne på ti på topplisten over fondets største plasseringer. LG Corp rapporterte nylig gode kvartalstall, og presenterte flere skjulte divisjoner hvor det ligger betydelige verdier. Flere av disse blir sannsynligvis børsnoterte innen de neste par årene, slik at de reelle merverdiene da vil komme for dagen. Tyco International har kommet lenger i en tilsvarende prosess. Her blir tre nye selskaper skilt ut og børsnotert i løpet av andre kvartal På grunn av kraftig stigende maispriser har verdens ledende tortillaprodusent, mexicanske Gruma, hatt en skuffende kursutvikling. I motsetning til hva tilfellet har vært for Bunge og og KWS Saat, som begge har opplevd en fantastisk kursutvikling som følge av de økte maisprisene. Mexico har nå innført priskontroll på mais. Det mest interessante er at selskapet har en så ledende posisjon innen sin industri at de har ikke hatt problemer med prisøkninger for de over 70 prosent av salget som er utenfor hjemlandet. Fratrukket selskapets investeringsposisjoner, i blant annet Mexicos største bank, så handles selskapet til et par ganger årets kontantstrøm. Dobling i Sainsbury Vår investering i ett av Europas mest upopulære selskaper de siste par årene, J. Sainsbury, har i den senere tid vist seg å bære gode frukter. Som flittige lesere av SKAGENs markedrapport vet, har aksjen blitt handlet til langt under eiendomsverdiene samtidig som selskapets omstrukturering har vært svært vellykket. I skrivende stund ser det ut som om selskapet kan bli Tilbake til førstesiden tatt av børs, trolig av et såkalt privat equity-selskap, til mer enn det dobbelte av vår kostpris. Til tross for en skuffende utvikling for vår relativt store post i HSBC, har finansaksjene våre gitt et godt positivt bidrag i perioden (ca. 140 mill.). Etter mindre enn ett år som børsnotert selskap, ble finske FIM Group kjøpt opp av islandske Glitnir og vi realiserte med det en meget pen gevinst. Den pågående fusjonsaktiviteten blant verdens børser har drevet kursen på Osaka Securities oppover, men fortsatt er det ingen offisiell analysedekning av selskapet. Etter mye kritikk fra minoritetsaksjonærene, oss inkludert, har den italianske majoritetseier i Bank Austria, Unicredito, besluttet å kjøpe de resterende aksjene i den østerrikske banken. Dette er en gladmeldning som har fått aksjekursen til å utvikle seg meget bra i perioden. Vi har økt posten i konglomeratet Cheung Kong og den tyrkiske banken Asya Bank betydelig. Som motpost har vi solgt oss ned i Invik, etter at selskapets verdi har tredoblet seg de siste par årene. Opp i taperen Samsung Electronics Vi har økt posten i Samsung Electronics, en av periodens taperaksjer, på attraktive nivåer. Selskapet er etter vårt syn fortsatt misforstått av markedet, og betydelig underpriset basert på fremtidig verdiskapning. Vi har også økt posten i brasilianske Eletrobras. Vi har de siste par årene erfart at aksjemarkedene har korrigert ned i løpet av første halvår. Dette har også skjedd i år. Som langsiktig investor har dette vært relativt irrelevante perioder, bortsett fra at de har gitt oss muligheten til omposisjonere porteføljen på attraktive nivåer i selskaper vi ser mest potensial i fremover. Det må understrekes at underliggende verdiskapning ikke svinger like mye som børskursene. Basert på utviklingen for selskapene i porteføljen spesielt og den globale økonomien generelt, ser vi lyst på fremtiden for SKAGEN Global. SKAGEN Kon-Tiki Svak start på året Globale vekstmarkeder korrigerte ned mot slutten av februar etter en positiv start på året. Avkastningen i SKAGEN Kon-Tiki var for årets to første måneder -2,7 prosent mot -3,0 prosent for vekstmarkedsindeksen. Fondets kontantandel var ved utgangen av februar på to prosent og de 10 største investeringene utgjorde 45,2 prosent av fondets forvaltningskapital mot 48,2 prosent ved utgangen av De største positive bidragsyterne var National Oilwell Varco, Vale Rio Doce, Marine Harvest og Banco do Brazil. Førstnevnte leverte et særdeles godt 4. kvartalsresultat og uttalte at utsiktene for 2007 er meget gode, noe som førte til betydelige oppgraderinger av forventningene. Banco do Brazil leverte også sterke resultater, som delvis skjermet aksjen fra det kursfall vi har sett i flere andre banker i Latin-Amerika. På den negative siden trekker spesielt Hanmi, Samsung og Indosat ned. Sistnevnte korrigerte ned på frykt om tilspisset konkurranse innen det indonesiske mobilmarkedet. Finans og defensive konsumvarer var sektorer som utviklet seg godt, mens informasjonsteknologi og farmasi var bransjer med svak relativ kursutvikling. 17

18 Tilbake til førstesiden 18 Equity Return (%) since July 3, 2006 Stor forskjell på avkastningen i vekstmarkedene HONG KONG TAIWAN Less frothy MALAYSIA SINGAPORE THAILAND THE PHILIPPINES CHINESE H SHARES CHILE MEXICO INDIA SOUTH AFRICA INDONESIA TURKEY POLAND CZECH REPUBLIC BRAZIL RUSSIA KOREA HUNGARY Extremly frothy ARGENTINA BCA Research Equity Return (%) since January 1, 2003 Det er stor forskjell på hvilken avkastning investorene har fått i de forskjellige vekstmarkedene, både på kort og lang sikt. Y-aksen viser hva avkastningen har vært siden vekstmarkedene bunnet ut etter korreksjonen på godt over 20 prosent i fjor vår, mens X-aksen viser hva den samlede avkastningen har vært siden aksjemarkedene snudde nesen oppover vinteren Mens kinesiske H-aksjer (notert i Hong Kong og åpne for utlendinger) har vært en vinner på både kort og lang sikt - og synes nå sterkt overkjøpte og relativt dyre, er et marked som vi er inne i, Korea, et av tapermarkedene hvor vi ser et bra potensial fremover. Generasjonsskifte i porteføljen Flere av investeringene i SKAGEN Kon-Tiki er nå tett på våre kursmål, og det har derfor vært en forholdsvis stor utskiftning i porteføljen noe som forventes å fortsette de kommende månedene. Vi har kjøpt oss inn i Ganger Rolf, som etter våre beregninger handles til prosent rabatt i forhold til de underliggende verdiene. Vi deltok i emisjonen i Sea Production, som er et nytt Fredriksen-selskap innen flytende oljeproduksjon. Etter sterke resultattall fra National Oilwell Varco, med påfølgende sterk kursutvikling, reduserte vi vårt innehav i selskapet til rekordhøye kurser. Innenfor råvarer har vi solgt mer enn halvparten av vår post i Grupo Mexico på svært hyggelige nivåer og økt vår eksponering i Cemex til attraktive kurser. Innen kapitalvarer har vi redusert oss noe i Samsung Heavy Industries og investert i det taiwanske entreprenørselskapet Continental Engineering. Selskapets aktiviteter i India forventes å vokse fra 10 til 40 prosent av omsetningen i år. Aksjen prises med 70 prosent rabatt i forhold til indiske entreprenører og 40 prosent rabatt i forhold til vår verdivurdering. Vi øket også vår post i LG Corp i forkant av deres kapitalmarkedsdag hvor det ble fokusert på verdiene i deres unoterte selskaper, med påfølgende oppgraderinger blant analytikerne. For våre preferanseaksjer er rabatten i forhold til underliggende verdier på rundt 70 prosent. Vi deltok i emisjonen i Sealift, Fredriksens nye tungløfteselskap. De siste aksjene i Ship Finance ble solgt ut med pen gevinst. En mindre investering er blitt gjort i den ukrainske jernbanevognprodusenten Mariupol Heavy Machinery, som vi forventer vil profitere sterkt på den igangsatte utskiftingen av svært gamle jernbanevogner i Ukraina og Russland. Mer tortilla og mindre landbruk Vi har økt vår vektning i den mexicanske tortillaprodusenten Gruma på lave kurser, mens vi har realisert noe av vår post i det argentinske landbruksselskapet Cresud med bra gevinst. Posten i China Travel ble økt. Siden vi gikk inn i selskapet på slutten av fjoråret, har kursutviklingen vært meget tilfredsstillende. Innen farmasi har vi fortsatt å kjøpe koreanske YuYu, som har en sterk portefølje av patenterte produkter. Selskapet vokser rundt 20 prosent, og handles til en P/E for 2007 på syv. Innen bank og finans har vi fortsatt å selge Banco do Brazil på kurser nær vårt kursmål. Pengene fra salget er investert i Banco Nossa Caxa, en regional brasiliansk bank. Med en P/B på 1,6 og P/E på 7,0 for 2007, handles banken med en betydelig rabatt i forhold til sine større sektorfeller. Etter vårt kjøp kom banken med kvartalstall som lå under markedets forventninger, slik at investeringen så langt har vært lite tilfredsstillende. Vi har imidlertid fortsatt å kjøpe aksjer i banken til lave nivåer. Uventede boliglånstap i HSBC Vi har realisert rundt halvparten av vår posisjon i HSBC. Banken er fortsatt billig, men skuffelser rundt utviklingen for bankens amerikanske utlånsvirksomhet gjør at vi forventer bedre avkastning på andre investeringer. Banken har måttet ta et overraskende (stort) tap på deler av boliglånsporteføljen, hvor pantesikkerheten var mer eller mindre fraværende. HSBCs sjef i USA har som følge av dette fått sparken og en opprydningsaksjon er iverksatt. Etter at president Chavez besluttet å utøve kommunisme i praksis ved å nasjonalisere flere strategiske selskaper solgte vi store deler av vår post i Venezuela Telecom. Vi har plukket opp billige aksjer i teleselskapene Indosat og TAC etter en svak utvikling for disse. Vi har fortsatt å redusere vår valutasikring mot dollar med god gevinst. Flere oppkjøp av våre porteføljeselskaper Hittil i år har vi sett flere oppkjøp av våre porteføljeselskaper. Den finske fondsforvalteren FIM ble solgt med god gevinst etter at den islandske banken Glitnir la bud på det finske meglerhuset. I Østerrike har Unicredito besluttet å kjøpe resten av Bank Austria, hvor vi sitter som en av minoritetsaksjonærene. Vi vet ikke til hvilken kurs, men markedet ser ut til å forvente at vårt kursmål ikke er urealistisk. Budet som er kommet på vårt indonesiske meglerhus Trimegah Securities synes vi er for lavt. I stedet for å takke ja, har vi økt vårt innehav i banken. I Ungarn har vi fått bud på softwareselskapet Graphisoft til en pris vi vurderer som akseptabel, og posten ble solgt med god gevinst. Vekstmarkedene vokser fortsatt mest Vi har nettopp lagt den kinesiske nyttårsfeiringen bak oss og er på vei inn i villsvinets år, som skal være et år med ekstrem fremgang, spesielt finansielt. Hittil har den kinesiske mytologi ikke holdt stikk, men året har jo knapt begynt markerer også det trettiende året med økonomiske reformer i Kina, og veksten i kinesisk økonomi fortsetter å holde seg på trendraten rundt 10 prosent. Globale vekstmarkeder opplever en årlig vekst på 5-6 prosent, rundt det dobbelte av hva vi ser i den utviklede verden. Av den samlede økonomiske veksten i verden står vekstmarkedene nå for rundt 70 prosent. Som følge av sterk forbruksvekst i flere av landene i vekstmarkedene er også avhengigheten til USA og Europa blitt stadig redusert. Pen vekst i inntjeningen Resultatrapporteringen innen vekstmarkedene er kommet godt i gang, og inntrykket så langt er positivt. Konsensusestimater peker mot en inntjeningsvekt for selskapene på 14 prosent i år, som er på nivå med En interessant observasjon er at forventingene til inntjeningsveksten i de globale vekstmarkedene for 2006 de siste tre månedene blitt oppjustert med oppunder fire prosentpoeng uten at dette har smittet over i forventet vekst for Kanskje analytikerne igjen er for konservative?

19 Til tross for en høyere inntjeningsvekst og egenkapitalavkastning, samt vesentlig lavere gjeldssetning, handles aksjer i de globale vekstmarkeder fortsatt til en rabatt i forhold til aksjer i utviklede markedene. Rabatten basert på P/E-tall er nå på rundt 10 prosent, som riktignok er betydelig lavere enn i 2002/2003, men på linje med rabatten for 12 måneder siden. P/E under 10 Våre 12 største investeringer, som utgjør 50,8 prosent av porteføljen, handles på en vektet forventet P/E for 2007 på 9,6 som er en betydelig rabatt i forhold til vekstmarkedsindeksen. For ett år siden var den vektede P/E for våre 12 største investeringer på 10,9. Med oppmuntrende selskapsresultater så langt og få tegn på avmatning av den økonomiske vekst i globale vekstmarkeder, er vi fortsatt optimistiske til verdiskapningen i våre selskaper for Aksjekurser svinger mer enn verdiskapningen i selskapene, og kursfall skaper muligheter for kjøp av nye undervurderte selskaper. Vi har flere nykommere i kikkerten. Rentemarkedet og rentefondene Lange renter i tandem De lange rentene, som steg i slutten av 2006 og inn i januar, kom ned igjen i forbindelse med børsuroen i slutten av februar. 10-års rente på amerikanske statspapirer var oppe i 4,9 prosent i slutten av januar, men sank til 4,6 prosent ved utgangen av februar. Det var en tilsvarende nedgang i lange statspapirer i de fleste andre OECD-landene. Det var ikke noen signifikant endring i de langsiktige inflasjonsforventningene, det var de lange realrentene som kom noe ned. Disse falt fra 2,5 til 2,3 prosent i USA. I Europa lå lange realrenter på ca. 1,8 prosent ved utgangen av februar. I Japan har det vært en noen annen utvikling, med litt høyere realrente og et fall i langsiktige inflasjonsforventninger. Lavere globale realrenter kan være et signal om at kapitalmarkedet forventer litt mindre vekst i verdens-økonomien enn man så for seg ved utgangen av fjoråret - renten synker typisk når investeringsveksten avtar relativt til produksjonsveksten. Det som kan støtte opp om dette synet er nedjustert vekst i USA i fjerde kvartal og noen litt svake nøkkeltall for januar. % 5,5 5,0 4,5 Lange nominelle renter Stobritannia % 5,5 5,0 4,5 Tilbake til førstesiden Men bildet er blandet. Konsumenttilliten er svært høy og indikatorer tyder på økt industriproduksjon ved inngangen til Utenfor USA er det få tegn til avtagende vekst. Veksten var svært høy i Eurosonen og i Japan i fjerde kvartal og fortsetter i det etter hvert vante gode tempoet i Kina og India. Vi har ikke nok informasjon ennå til å forutse at den globale veksten i 2007 blir signifikant annerledes enn i 2006, verken på oppsiden eller nedsiden. Det er grunn til å tro at nivået på global realrente derfor vil holde seg på ca. to prosent fremover, som nivået var i Korte renter skal sprike I motsetning til utviklingen i lange renter, spesielt lange realrenter, er det ikke noen grunn til å forvente en parallell utvikling i de korte rentene. Korte renter blir bestemt av de ulike sentralbankene alt ettersom inflasjonen ventes å stige eller avta. Og her er det liten samvariasjon mellom de ulike landene, spesielt når man ser på kjerneinflasjonen. I Japan hevet sentralbanken renten en kvarting til 0,5 prosent. Det blir trolig en stund til neste justering. De siste tallene viser at det ikke er noen prisvekst i Japan. I januar var både inflasjon og kjerneinflasjon null prosent, målt ved prisveksten i KPI. Uten energivarer var prisnivået 0,2 prosent lavere enn i januar Kjerneinflasjonen i USA lå på 2,3 prosent ved siste måling. Den implisitte målsettingen til den amerikanske sentralbanken er 1-2 prosent, og det vil trolig ta litt tid før styringsrenten kuttes fra dagens nivå på 5,25 prosent. Den europeiske sentralbanken (ECB) har varslet en renteøkning til 3,75 prosent nå i mars. Inflasjonen har ikke tatt seg opp som ventet, og forløpige tall viser en prisvekst på 1,8 prosent i februar, det samme som i januar. Hvis inflasjonen holder seg på dette nivået, kan det være at ECB tar seg et hvileskjær på 3,75 prosent. Markedet priser inn en renteøkning til 4,0 prosent i år. Riksbanken i Sverige har justert pengepolitikken kraftig i mer dueaktig retning. Selv med en inflasjon på 1,9 prosent målet er 2 prosent ser man for seg at det tas en lang pause etter at renten er satt opp til 3,5 prosent i sommer. Riksbanken tror at økonomien drives fra tilbudssiden av sterk vekst i produktivitet og sysselsetting, og at det ikke er fare for noen såkalt overoppheting av svensk økonomi. Norges Bank vurderer situasjonen helt annerledes. De mener den kraftige norske veksten er usunt drevet av innenlandsk etterspørsel. Det forventes derfor i markedet at sentralbanken hever styringsrenten igjen med 25 basispunkter til 4,0 prosent på rentemøtet 15. mars og at den ved utgangen av året ender opp på 4,75 eller 5,0 prosent. Dette til tross for at inflasjonen er raskt fallende og at kjerneinflasjonen ved siste måling lå stabilt på 1,0 prosent. Vi er forberedt på at renten kan bli satt opp i mars, men tar også høyde for at Norges Bank på et eller annet tidspunkt må legge om strategien når det viser seg at prisveksten ikke kommer opp som forventet. 19 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Sverige Japan Frankrike USA Kilde: EcoWin 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 SKAGEN Tellus God start på året Siden nyttår har SKAGEN Tellus hatt en avkastning på 2,0 prosent målt i euro. Dette er en meravkastning på 1,3 prosentpoeng i forhold til referanseindeksen. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb I midten av februar solgte vi oss ut av posisjonene i Israel og Thailand, med god gevinst - både som følge av rentefall, som gir kursgevinst for obligasjoner, og på sterkere lokale valutaer. Vi solgte oss ut da vi mente renten nå hadde kommet ned på nivåer som ikke lenger tilsa at obligasjonene opplagt var undervurderte.

20 Tilbake til førstesiden 20 I Thailand, for eksempel, anslår vi nå risikojustert lang realrente til å ligge på ca. 2 prosent. Også investeringen i Brasil har gitt god kursgevinst, men målt i euro ble noe av den lokale avkastningen spist opp av svekket brasiliansk real i slutten av februar. Her er det ennå mye å hente. Vårt anslag på risikojustert lang realrente er ca. 4,4 prosent, omtrent dobbelt så høyt som anslått global realrente. Den brasilianske valutaen svekket seg i kjølvannet av børsuroen i slutten av februar. Også den islandske kronen og tyrkisk lire gikk klart svakere på tampen av måneden. Svingninger fra måned til måned må påregnes i disse valutaene. Det som gjør disse landene attraktive er svært høye lange realrenter og en stram pengepolitikk som vil få ned inflasjonen, samtidig som valutaene bør kunne holde seg oppe over tid. Islandsbesøk styrket troen I slutten av februar besøkte vi Island og fikk, gjennom samtaler med økonomer i sentralbanken og andre institusjoner, bekreftet vår vurdering av at lange islandske statsobligasjoner er en god investering. Inflasjonen vil trolig falle som en stein utover året, og etter hvert vil også de lange rentene komme ned. En forsiktig rentenedgang fra sentralbanken bør kunne gi en appresiering heller enn en depresiering av den islandske kronen. SKAGEN Tellus klarte seg rimelig bra gjennom uroen i slutten av februar. Både som følge av eksponering mot amerikanske obligasjoner, som steg i verdi, og at det ligger en god del europapirer som grunnmur i porteføljen, som begrenser utslagene av volatiliteten i andre markeder. SKAGEN Avkastning Langt bedre enn pengemarkedet SKAGEN Avkastning har også hatt en god start på året, med en avkastning på 1,6 prosent mot 0,6 prosent for det norske pengemarkedet og 0,3 prosent for referanseindeksen. Fondet dro i første omgang god nytte av fortsatt rentefall i Brasil. Denne stats-obligasjonen ble nesten solgt helt ut i påvente av en (mulig) korreksjon i vekstmarkedene, som i skrivende stund finner sted. Vi har i begynnelsen av mars økt vår beholdning av brasilianske obligasjoner, til kurser pent under de nivåene vi solgte oss ned på. Inflasjonen i Brasil ser ut til å holde seg godt under inflasjonsmålet, og den økonomiske veksten for fjerde kvartal overrasket positivt. En annen positiv bidragsyter var en betydelig post i lange amerikanske statsobligasjoner. Denne ble kjøpt og solgt med god gevinst i perioden. Vår islandske statsobligasjon har hatt en brukbar utvikling hittil i år, mye som følge av sterkere islandsk krone. Vi mener imidlertid at obligasjonen fremdeles handles til en betydelig rabatt, og har derfor økt posten til 14 prosent av porteføljen. Inflasjonen kommer til å stupe på Island, og landets økonomi og bankvesen går godt. Vi ser derfor ingen vesentlig landsspesifikk risiko med denne investeringen. Posten på Island vil svinge noe med den globale risikotoleransen, men for 2007 som helhet tror vi avkastningen blir meget god. Tok renterisiko i Norge Etter at norske obligasjoner har vært en svak aktivaklasse over flere år, har vi for første gang på lenge tatt noe renterisiko i Norge. Vi kjøpte en post i mellomlange obligasjoner (4-6 år) basert på at det for disse var priset inn at den norske styringsrenten de neste to årene skal mye mer opp enn hva vi tror blir tilfellet basert på den lave underliggende inflasjonen. I ventetiden får vi en løpende rente på over fem prosent. De norske obligasjonene ga oss en god avkastning under den globale uroen rundt månedsskiftet februar/mars tegner til å bli et godt år. Lite er endret fundamentalt siden vi skrev vår årsrapport for et par måneder siden. SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon SKAGEN Høyrente Avkastningen for SKAGEN Høyrente har de siste 12 månedene vært 3,13 prosent. Hittil i første kvartal er avkastningen 0,63 prosent. De tilsvarende tallene for 3 måneder NIBOR er 3,35 prosent og 0,68 prosent. SKAGEN Høyrente gir en bedre avkastning enn de aller fleste bankinnskudd. Over tid er det også en målsetning å slå 3 måneders NIBOR rente. Investeringene i SKAGEN Høyrente er i rentepapirer som maksimalt har en løpetid 12 måneder, men de aller fleste papirene har enten kun tre måneder gjenstående løpetid eller rentejustering hver tredje måned. Dette gjør at renterisikoen* i fondet er veldig lav. Med maksimal løpetid på 12 måneder har SKAGEN Høyrente en kredittrisiko** som er mye lavere enn fleste andre pengemarkedsfond. Den direkte renten (yielden) lå ved utgangen av februar på 4,5 prosent. Dette var 19 basispunkter høyere enn NIBOR 3 måneder. Målsettingen om å gjøre det bedre enn 3 måneders NIBOR rente bør være innenfor rekkevidde allerede i innevarende kvartal. * Risikoen for at verdien på et rentepapir endres ved at markedsrentene endres. ** Risikoen for at enkelt utstedere får betalingsproblemer. SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastningen for SKAGEN Høyrente Institusjon har de siste 12 månedene vært 2,98 prosent. Hittil i første kvartal er avkastningen 0,61 prosent. Tilsvarende tall for referanseindeksen, ST1X, er henholdsvis 2,96 og 0,57 prosent. Den direkte renten ved utgangen av måneden var 4,51 prosent. Durasjonen i porteføljen var per slutten av februar 0,23 år (kan maksimalt være 0,33 år). Vi har investert en del i segmentet 9-12 måneder, hvor det etter vår mening prises inn for mange rentehevninger fra Norges Bank fremover. Samtidig gir disse papirene en god løpende rente.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Ageposten. 1885. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Dagens program Hva er et aksjefond? Hvordan redusere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 Stigende renter I november hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,19 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,14 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, 1898. Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Velkommen til temamøte for kvinner

Velkommen til temamøte for kvinner Velkommen til temamøte for kvinner Alle bildene tilhører Skagens Museum (utsnitt) Frihet og penger. Det er en sammenheng! Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Arv og gaver - verdien av å planlegge Pengedoktoren

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Markedet for verdipapirfond 1. kvartal. Pressekonferanse 18. april 2008 Direktør Bernt S. Zakariassen

Markedet for verdipapirfond 1. kvartal. Pressekonferanse 18. april 2008 Direktør Bernt S. Zakariassen Markedet for verdipapirfond 1. kvartal Pressekonferanse 18. april 2008 Direktør Bernt S. Zakariassen 1. kvartal 2008 Flukten fra risiko Samlet nettotegning på 0,7 mrd. kr. gjennom kvartalet Nettotegning

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer