AKUTTDAGENE oktober.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKUTTDAGENE 2009. 14. 16. oktober. www.akuttdagene.no"

Transkript

1 AKUTTDAGENE oktober Akuttmottak/AMK og Ambulansetjenesten ved Helse Sunnmøre HF Ålesund sjukehus i samarbeid med NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste inviterer til AKUTTDAGENE NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste

2 NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste Kjære medlemmer av NlSA, og andre deltakere på AKUTTDAGENE 2009! I år arrangerer NLSA, AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket/AMK og ambulanseavsnittet ved Ålesund sjukehus. Dette er ekstra hyggelig siden landsgruppen NLSA har 10 års jubileum. Vi skal i løpet av AKUTTDAGENE oktober få anledning til å høre og oppleve mange gode og engasjerte forelesere. Disse vil gi oss innblikk i bl.a tema som ledelse ved omorganisering, akutte tilstander med dyspnoe og hypoxi, sykepleie til barn i Akuttmottak, snøskred momenter av betydning for AMK, GAZA - en sykepleiers erfaring. For dere som har ønske om å sende inn abstrakt til frie foredrag finnes mal for dette på følgende webside: Vi i NLSA har gleden av å få støtte flere sykepleiere fra ulike regioner og sykehus til disse fagdagene. Dette synes vi er god bruk av våre økonomiske midler. For informasjon om stipend fra NLSA se på vår webside under rubrikken faggrupper. Medlemmer av NLSA har redusert deltakeravgift i forbindelse med AKUTTDAGENE. Tradisjon tro skal vi i forbindelse med festmiddagen få anledning å dele ut prisen til Årets Akuttsykepleier. Under disse dager vil vi selvsagt gjennomføre årets generalforsamling. Dette er en stor mulighet for å påvirke NLSA`s arbeide for Håper at vi får anledning å møte mange av dere til høsten på AKUTTDAGENE 2009! Velkommen til Jugendbyen Ålesund. Ulrika Eriksson Leder av NLSA

3 Akuttmottak, AMK og Ambulansetjenesten ved Ålesund sjukehus i samarbeid med nsfs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste ønsker velkommen til AKUTTDAGENE Ålesund AKUTTDAGENE 2009 er i år lagt til Rica Parken Hotel i Ålesund i perioden 14. til 16. oktober Programmet er variert, og noen av temaene er valgt med utgangspunkt i de utfordringene Sunnmørsnaturen kan by på. Vi håper du vil finne programmet inspirerende, og ønsker deg velkommen til landskonferansen i Norges vakreste by Ålesund. Hilsen Arrangementskomiteen Invitasjon til generalforsamling 2009 torsdag 15. oktober kl Velkommen på gf i forbindelse med AKuttdAgene 2009 i Ålesund Saksliste og saksdokument vil bli lagt ut på to uker før GF i henhold til gjeldende vedtekter. Saker til GF samt forslag til kandidater til valg må sendes styret innen 24. august 2009 på følgende mailadresse: For deg som ikke er medlem i NLSA ta kontakt med medlemsansvarlig Lisbeth Storvik: Medlemsavgift kr 240 pr. år. Medlemmer av NLSA har redusert deltakeravgift til AKUTTDAGENE. Under AKUTTDAGENE vil vi også i år dele ut en pris til ÅRETS AKUTTSYKEPLEIER 2009 se mer informasjon på websidene. Vel møtt! Hilsen Styret NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste

4 Program: onsdag 14. okt 0900 Registrering/Kaffe besøk hos utstillere 1200 Lunsj for de som har bestilt besøk hos utstillere 1300 Åpning av Akuttdagene 2009 v/ordfører Bjørn Tømmerdal, Ålesund kommune og adm. dir Astrid Eidsvik, Helse Sunnmøre HF og NLSA v/ulrika Eriksson Lederdagen Akuttdagene 1330 Ledelse ved omorganisering? v/ seniorrådgiver Ragnhild Meirik Helse Midt-Norge og seniorrådgiver Einar Li Helse Øst. Forelesere tilpasser pauser i programmet 1330 Hvorfor puster pasienten så dårlig og hva skal vi gjøre med det? Akutte tilstander med dyspnè og hypoxi differensial diagnostikk, behandling og problemer i akuttfasen v/ overlege Erik Dyb Liaaen, Med. avd. Ålesund sykehus 1600 Besøk hos utstillerne med kaffe og pausematbuffet 1430 Besøk hos utstillerne med kaffe og pausematbuffet 1620 HMS som konkurransefaktor i helsevesenet v/ ass. avd. sjef Jan Einar Klungreseth, Anestesi, Ålesund sjukehus 1720 Slutt for dagen 1500 Frie foredrag 1545 Besøk hos utstillerne med kaffe og pausematbuffet BEST - Simulering i Afrika v/ overlege Per Christian Juvkam, Ålesund sykehus Slutt for dagen 1800 Byvandring v/harald Grytten og middag på Teaterfabrikken

5 Program: torsdag 15. okt 0830 Registrering/Kaffe Besøk hos utstillere 0900 Den akutt syke hjertepasient v/dr.med. avdelingssjef Torstein Hole, med. avd. Ålesund sjukehus 0945 Besøk hos utstillerne med kaffe og pausematbuffet 1015 Den akutt syke hjertepasient v/dr.med. avdelingssjef Torstein Hole, med. avd. Ålesund sjukehus 1100 Besøk hos utstillerne med kaffe og pausematbuffet 1120 Snøskred momenter av betydning for AMK v/ Norske Redningshunder 1140 Der tyngdekraften er et faremoment v/sunnmøre Alpine redningsgruppe Lunsj besøk hos utstillere 1300 Katastrofen i Fjelltunveien 31 v/politioverbetjent John Kåre Flo, Sunnmøre Politidistrikt og avdelingssykepleier Frode Lindseth, Statens Luftambulanse - Ålesund 1400 Besøk hos utstillerne med kaffe og pausematbuffet 1430 Dykkertjenesten drukningsmelding til 113/AMK v/stian Olsvik, Ålesund Brannvesen 1500 Besøk hos utstillerne med kaffe og pausematbuffet 1515 GAZA en sykepleiers erfaringer v/sykepleier Dagfinn Bjørklid, NORWAC 1615 Besøk hos utstillerne med kaffe og pausematbuffet 1630 Generalforsamling 1930 Vorspiel 2000 Festmiddag, Rica Parken Hotel

6 Program: fredag 16. okt 0900 Registrering/Kaffe Besøk hos utstillere 0930 TRIAGE Manchester eller METTS? Presentasjon og paneldebatt v/sykepleier Ann Martinius, Salgrenska U.S., Gøteborg og avdelingssykepleier Ole Christian Langlo, Stavanger U.S Lunsj besøk hos utstillere 1230 Nyoppdaget diabetes hos barn en potensielt livstruende tilstand v/ dr. med., overlege Beate Eriksen, Neonatalavd., Ålesund sykehus 1330 Besøk hos utstillerne med kaffe og pausematbuffet 1400 Sykepleie til barn i akuttmottak v/ intensivsykepleier Maria Hansen, Ålesund sykehus 1430 Avslutning/oppsummering. Overrekking av stafettpinne til neste arrangør 1500 God tur hjem!

7 program Sosialt PS: husk syd vesten! ONSDAG: Byvandring v/ Harald Grytten. Oppmøte i resepsjonen Rica Parken Hotel kl Byvandringen ender i Molovegen. I Molovegen blir det anledning til å besøke Ingrid`s Glassverksted og en antikk- og brukthandel. PS! Husk Sydvesten Bli kjent-kveld med underholdning og bespisning Oppmøte Teaterfabrikken Molovegen to r s D A G : Opplev Ålesund på egenhånd 1930 Vorspiel. Vi møtes hos utstillerne for en forfriskning før festmiddagen Festmiddag, Rica Parken Hotel Bankettsalen For de som ønsker å fortsette festen etter middagen, kan vi anbefale Hoffmann Caffe & Bar med koselig atmosfære og hyggelige priser. FREDAG: Morgentrim til Fjellstua. Morgenfriske setter vi kursen mot Ålesund`s fineste utsiktspunkt. 418 trappetrinn leder fra Byparken og til toppen av Akslafjellet. Oppmøte: Resepsjonen Rica Parken Hotel. Håper alle får et trivelig opphold i Ålesund! Hilsen Sosialkomiteen Lene Ulla Ingelsrud, Marie Ann Golmen, Kai Henning Fløtre, Åshild Straume Nøstdal og Solgunn Wick Tryggestad

8 årets AKUTTSYKEPLEIER Styret i NLSA har vedtatt at det skal utdeles en pris til en sykepleier som på en fremdragende måte har belyst sykepleiefaget i forbindelse med arbeid i Akuttmottak, AMK eller Ambulansetjeneste. Prisen består av en sum på kr Den vil bli delt ut i forbindelse med AKUTTDAGENE 2009 Følgende kriterier må oppfylles: Medlem i NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste minimum 1 år og være ajour med kontingenten Skriftlig henvendelse fra søker selv eller andre medlemmer i landgruppen Minst en referanse må angis i søknaden Søknaden skal innbefatte en beskrivelse av det arbeid som belyst sykepleierfaget i forbindelse med arbeid i Akuttmottak, AMK eller Ambulansetjeneste Søknaden må være NLSA v/leder i hende senest 31. august Generell informasjon: Søkere som mottar prisen, kan ikke motta den på nytt før etter 4 år Styret i landsgruppen vil foreta utvelgelsen og kan ikke overprøves Det fravikes ikke fra regelen om at søknaden må være NLSA i hende innen søknadsfristen Kandidater som innehar verv i landsgruppens styre kan ikke søke Styrets medlemmer kan ikke foreslå kandidater Søknaden sendes: NLSA v/ leder Ulrika Eriksson: Ovennevnte opplysninger se også: Lykke til! GODKJENNING: AKUTTDAGENE 2009 er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 14 timer. Godkjenningen gjelder ikke for dagdeltagelse.

9 Frie foredrag AKUTTDAGENE Instruksjon for innsendelse av abstract Format: Skrifttype: Times New Roman front, størrelse 12 Abstractet skrives i WORD All tekst må være skrevet innefor en ramme av 15 x 22 cm Venstre marg skal være rett Disposisjon: Overskrift: Tittel på abstractet skrives med store bokstaver Forfatterens navn skrives på ny linje med foredragsholderens navn først, arbeidsted og en mailadresse skrives med små bokstaver på ny linje Innledning: Kort presentasjon av problemstilling og hensikt med undersøkelsen/prosjektet Materiale og metode: Kort om antall, utvalgskriterier/begrensning og metode Resultater: Kort oppsummering av de viktigste resultatene, gjerne med en figur eller tabell Konklusjon: Vurder betydningen av resultatene, gjerne med en anbefaling eller kanskje en advarsel Litteratur: Inntill 3 nøkkelreferanser kan inkluderes til slutt. Disse anmerkes med anførselstegn. Markere i teksten med tall i parentes der det vises til referansen. Alle abstract må skrives på angitt måtte. Alle må kontrollere at de får en kvittering med returmail på mottatt abstract. Utvelgelsen av Frie foredrag foretas av styret i NLSA i samarbeide med fagprogramkomiteen for AKUTTDAGENE. Tid til presentasjon og diskusjon vil foredragsholdere få beskjed om skriftlig i god tid før foredraget, basert på antall fremlegg og tid til disposisjon i programmet. Alle foredragsholdere må bruke Power point. Presentasjonen som blir antatt sendes Alle godkjente abstract vil bli publisert på websiden til AKUTTDAGENE som pdf-filer. Behov for evt anonymisering av bilder må gjøres av foredragsholder før publisering. Godkjente abstract honoreres med kr. 500,-. Abstract sendes til leder NLSA elektronisk innen 31. august 2009:

10 Praktiske opplysninger STED: Rica Parken Hotel, Ålesund TID: Onsdag fredag 16. oktober 2009 DELTAKERAVGIFT Hele konferansen: Inkluderer undervisning, lunsj torsdag og fredag, festmiddag torsdag samt kaffe- og pausematbuffet i kursperioden kr 3 750,- Deltakeravgift med overnatting i enkeltrom oktober kr 5 450,- Deltakeravgift med overnatting i dobbeltrom oktober kr 5 050,- Dagdeltakelse pr dag: onsdag (ikke inkl lunsj) kr 1 100,- torsdag eller fredag (inkl. lunsj) kr 1 400,- BESPISNING utenom deltakeravgiften: Onsdag 14. oktober: Lunsj kr 265,- Middag på Teaterfabrikken m/ byvandring kr 550,- Torsdag 15. oktober: Festmiddag (for dagdeltakere) kr 845,- Tillegg til deltageravgiften for ikke-medlemmer NLSA kr 400,- OVERNATTING PR. PERS. PR. NATT: Enkeltrom Dobbeltrom Tilknytningsdøgn kr 995,- kr 795,- PÅMELDINGSFRIST: 20. juni. Etter denne dato kommer et tillegg på NOK 500,-. PÅMELDING: Må skje skriftlig pr. fax, post eller e-post. For elektronisk påmelding, se Faktura/bekreftelse på bestillingen (deltakeravgift, sosiale aktiviteter og overnatting) sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice tlf.: PÅMELDINGEN SENDES TIL: KURS OG KONGRESSERVICE, Akuttdagene, 7340 OPPDAL Fax: e-post: AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. august kr 400,-. Etter 20. september betales full deltakeravgift. REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Ålesund Lufthavn Vigra med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf faks Kontaktperson: Wenche Foss e-post BETALINGSFORM: Mot tilsendt faktura/bekreftelse.

11 Påmeldingsskjema påmeldingsfrist 20. juni Akuttdagene 2009 Sendes: Kurs & Kongresservice AS, 7340 Oppdal. Fax Etternavn: Fornavn: Tittel: Arb. sted: Adresse arbeid: Postnr./sted: Tlf. Faks E-post Bemerkning/diett/annen fakt.adr./best.kode m.m.: Påmelding til: q Hele konferansen q deltar på lederdagen onsdag 14. okt Dagdeltakelse: q onsdag q torsdag q fredag Bespisning utenom deltakeravgiften: Onsdag 14. oktober: Ønsker q lunsj q Middag på Teaterfabrikken Gjelder kun dagdeltakere: Torsdag 15. oktober q Ønsker festmiddag Medlemskap i NSF/NLSA q Er medlem av NLSA. Medl. nr. NSF: q Deltar på generalforsamlingen NLSA torsdag 15. okt. kl Overnatting q Ønsker ikke overnatting Ønsker overnatting: Ankomstdato: Avreisedato: q I enkeltrom q I dobbeltrom sammen med: q Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly.

12 Avsender: Kurs og Kongresservice AS NO Oppdal

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket

Detaljer

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006 for leger innen psykiatrien Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september www.psykiatriveka.no Kjære kolleger Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i

Detaljer

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no Psykiatriveka 2012 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 12.-16. mars Norsk Psykiatrisk Forening NPF www.psykiatriveka.no 2 elkommen til Trondheim 12. - 16. mars 2012! Kjære kollega, det er en stor glede å ønske

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund - faggruppe for ergonomi. Fagseminaret 2007. Tema: «Til bruk i den praktiske hverdagen...»

Norsk Fysioterapeutforbund - faggruppe for ergonomi. Fagseminaret 2007. Tema: «Til bruk i den praktiske hverdagen...» Norsk Fysioterapeutforbund - faggruppe for ergonomi 30. fagseminar Fagseminaret 2007 Tema: «Til bruk i den praktiske hverdagen...» Radisson SAS Caledonien Hotel, Kristiansand 21. 23. mars 2007 Velkommen

Detaljer

Faggruppen for ergonomi inviterer til det 35.fagseminar. Kunnskap vurdering tiltak forbedring

Faggruppen for ergonomi inviterer til det 35.fagseminar. Kunnskap vurdering tiltak forbedring Faggruppen for ergonomi inviterer til det 35.fagseminar Kunnskap vurdering tiltak forbedring STAVANGER 19. 21. MARS 2014 Vi ønsker deg velkommen til et spennende fagseminar i Stavanger Onsdag 19. mars:

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side 1 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 Sommernummer: Høstmøtet 2004 God Sommer! 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side

Detaljer

Gaia HMS Brukerforening

Gaia HMS Brukerforening Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert 28.01.2005 av Jarand Hindenes INNHOLD side

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund - faggruppe for ergonomi

Norsk Fysioterapeutforbund - faggruppe for ergonomi Norsk Fysioterapeutforbund - faggruppe for ergonomi Mestring Bevegelse 27. fagseminar Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim 24. 26. mars 2004 Velkommen til Trondheim Trønderne er stolte av byen sin

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kvalitet. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Kvalitet. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 1 2012 TEMA: Kvalitet AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Norsk Sykepleierforbund 100 år 4 100 år er verd å feire 5 Glittreklinikken

Detaljer

Hei alle sammen. Vi har den glede å ønske velkommen til Kulturhelga 2015, som arrangeres i Molde 11., 12, og 13. september.

Hei alle sammen. Vi har den glede å ønske velkommen til Kulturhelga 2015, som arrangeres i Molde 11., 12, og 13. september. K u l t u r h e l g a 2 0 1 5i M o l d e Hei alle sammen Vi har den glede å ønske velkommen til Kulturhelga 2015, som arrangeres i Molde 11., 12, og 13. september. Kulturhelga blir omtrent som den har

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Det er selvsagt mulig å forlenge oppholdet i Berlin for de som måtte ønske dette. Vi må ta forbehold om ledige flyseter.

Det er selvsagt mulig å forlenge oppholdet i Berlin for de som måtte ønske dette. Vi må ta forbehold om ledige flyseter. BERLIN MARATHON 2013. Velkommen til å bli med på en av høstens store løpsopplevelser BMW Berlin-Marathon. Arrangementet og løpet har en fin atmosfære og løps-traseen er utvilsomt en av de raskeste i verden.

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer