STAVANGER OG OMEGN ZONTAKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAVANGER OG OMEGN ZONTAKLUBB"

Transkript

1 STAVANGER OG OMEGN ZONTAKLUBB - HISTORIKK KILDER: STYREMØTEREFERATER MEDLEMSMØTEREFERATER ÅRSMELDINGER OG ÅRSREGNSKAP INTERVJUER OG ORIENTERINGER AV MEDLEMMER DIVERSE MATERIELL SOM SCRAPBOK, JUBILEUMSSKRIFT O L MEDLEMSDONASJONER /PROSJEKTER INNLEDNING Stavanger og omegns Zontaklubb ble stiftet 19. september Initiativtaker og pådriver var Aud Mork Knutsen etter forslag fra Bergen Zontaklubb. 20 medlemmer var kravet til medlemstall for at klubben kunne etableres, og i halvåret som gikk forut for stiftelsesdagen, var det en aktiv vervings- og informasjonsfase. Den første formann i foreningen var Berith Rosenberg, og hun er fortsatt aktivt medlem (høsten 2012). Berith ble valgt til områdeleder for perioden ; den første av klubbens ledere som har gått videre til lederoppgaver for organisasjonen på høyere organisasjonsnivå.

2 Stiftelsesfesten ble holdt på SAS Royal Atlantic hotell; et vellykket arrangement og god start for den nye klubben! Øvrige klubber i Norden var invitert, likeledes vår nåværende dronning, dronning Sonja. Distriktsleder Kaia Jouhki, Finland og områdeleder Nanna Kindt Grut var tilstede, og representanter fra Stavanger by. Klubben hadde 22 medlemmer på stiftelsestidspunktet, og det ble besluttet at årskontingenten skulle være 200 kr. De første ti årene Klubben hadde ikke fast møtested i denne tiden, men nøt godt av velvillige bedrifter der våre medlemmer var ansatt samt lokale hoteller og møtesteder, I 1982 var medlemstallet økt til 28, og klubben fortsatte å vokse selv om en del utmeldinger også fant sted. Klubben utviklet seg gjennom møter, engasjement i lokale saker og gjennom ulike former for utviklingstiltak. Utvikling Yrkesforedragene har vært et viktig bidrag til informasjon og relasjonsbygging. Av ulike fagområder som våre medlemmer har presentert og representert kan nevnes

3 -hotelldrift - skoleledelse og undervisning - fysioterapi, - tannpleie - oljeindustri og serviceselskaper mv. Disse foredragene er en lærerik og interessant form for utvikling av klubbens medlemmer og benyttes fortsatt ved opptak av nye Zontakvinner.. Allerede i november 1979 arrangerte klubben sitt første landsmøte. Som sterkt voksende oljehovedstad, sentral i utbyggingen av kontinentalsokkelen, Andre former for utviklingstiltak har vært mange kurs som har hatt som målsetting å styrke og øke kvinners muligheter i samfunnet Tema har vært bl a - Kommunikasjon - Stress - Ledelse og administrasjon for å nevne noen sentrale tiltak. Intensjonen har vært å gi medlemmene muligheter for vekst og for å bruke kunnskapene i driften av klubben. På denne måten skaffer en seg erfaring i organisasjonsarbeid og ledelse var medlemstallet stigende og var kommet opp i 29 medlemmer; noe som gjorde klubben til en av de største i landet

4 . Sosiale tiltak Zontakvinner hjelper andre kvinner I tillegg til støtte til Zontas internasjonale engasjement, begynte Stavangerklubben tidlig å finne lokale prosjekter som var myntet på kvinner og kvinners utvikling. Det er de lokalt forankrede prosjektene som i størsst grad fenger medlemmenes interesser og engasjement. Klubben ga støtte til en døveskole på Madagaskar gjennom flere perioder. Det samme fikk et prosjekt for internerte kvinner i Polen. Andre formål som har vært tilgodesett i flere år er bl. a. hjelp til ofre for menneskehandel, til kvinner som får store fødselsskader (fistulaprosjektet), til rusforebyggende arbeid og til tiltak for voldtatte kvinner. Det lokale sykehus har fått tilskudd til innkjøp av magnetograf, og luftambulansen er tilgodesett. På denne måten er Zonta også med og løser lokale oppgaver. Forskning i anledning kvinner som er kreftbehandlet er et felt som også har fått støtte, det samme har et narkotikabehandlingsprosjekt og en forening som arbeider for sinnslidende.

5 Finansiering Midlene er skaffet til veie på mange ulike måter. Gjennom det årlige bidraget fra medlemmene og utlodning på møtene, men også gjennom salg av så forskjellige gjenstander som gule roser, kransekaker og krumkaker, Zontanåler og hårbørster! Det har vært arrangert tilstelning i forbindelse med 8. mars; klubben har deltatt i julemarkedarrangement og stått på stand med loddbøker og informasjon om Zonta. De neste 15 årene 25 års jubileum Klubbens medlemmer har fra første dag vært representert på så vel lands- og distriktsmøter som verdenskongressen som arrangeres hvert annet år. Med unntak av Hawaiisamlingen har Stavanger Zonta vært representert med en eller flere deltakere på hver kongress! Det er vi stolte over!

6 Aud Mork Knudsen er flaggbærer på kongressen i Australia Som de reiseglade medlemmene klubben har, samt et ekte engasjement for kvinners utvikling, var et par av våre medlemmer til stede på den store kvinnekonferansen i Be ijing i En opplevelse som klubben fikk glede av gjennom foredrag på medlemsmøtet ved hjemkomst. Klubben var aktiv i hele perioden med hensyn til rekruttering og informasjon om Zonta. Medlemstallet økte, og ved inngangen til jubileumsåret 2002 var vi 48 medlemmer det foreløpig høyeste klubben har hatt! Zonta har gjennom sitt stipendprogram gjort det mulig for dyktige kvinner fra alle land å søke om økonomisk støtte. Allerede i 1991 var Stavanger Zonta med å tildele Amelia Earhart-stipendet på $ 6000 til Hilde Erlandsen fra Oslo. For første gang ble stipendet gitt til en kvinne fra Norge. I tillegg til Amelia Earhart stipendet har Zonta også Stipend for unge kvinner in public affairs. I 2006 fikk Line Seglem Larsen fra Stavanger denne prisen og en stolt Zontaklubb kunne glede seg over å ha foreslått denne fine representanten for norske kvinner! Vi har hatt besøk

7 av Line som nå er ferdig advokat og som har valgt å arbeide for kvinner og med kvinners utfordringer. Kittyprisen ble etablert i 1999 av StavangerZontaklubb og den skal gå til en kvinne i lokalmiljøet som har utmerket seg profesjonelt og sosialt. Den første som fikk prisen var Gerd Høyland; en ildsjel og utrettelig forkjemper for noen av de svakeste i samfunnet uteliggerne. I tillegg har en pioner i lokalt barneteatervirksomhet fått prisen og en dyktig forretningskvinne på et lokalt storsenter. Prisen deles kun ut når en finner verdige kandidater. Derfor er det ikke delt ut pris for det siste året i dag I perioden fra århundreskiftet og fram til i dag har klubben i hovedsak utviklet seg slik som i de første tiårene. Stavangerklubben har hatt gleden av å være med på å starte opp en ny klubb i nabobyen Sandnes en gledelig utvikling og de to klubbene samarbeider på flere områder. Det er imidlertid et faktum at medlemstallet har vært synkende, til tross for flere aktive framstøt med nyrekruttering. Gjennomsnittsalderen er stigende og klubbens seniorer begynner å falle fra. På samme tid blir det tendens til noe avstand mellom eldre og yngre deltakere og ulikt engasjement i drift av klubben. Det har vært varierende oppslutning om møtene, men fortsatt gode samlinger og fine foredrag. Disse problemene er felles for de fleste foreninger og klubber som Zonta kan sammenligne seg med, og som må adresseres i tiden som kommer. Men når det er sagt Stavanger Zontaklubb lever og virker og har vitalitet og engasjement for videre drift og nye prosjekter. Yngre krefter med pågangsmot og ideer er kommet til og det lover godt for framtiden!

8

Rapport fra område 04 for perioden 1.juni 2012-31.mai 2013 til D13 Distriktsmøte i Sandnes september 2013.

Rapport fra område 04 for perioden 1.juni 2012-31.mai 2013 til D13 Distriktsmøte i Sandnes september 2013. Rapport fra område 04 for perioden 1.juni 2012-31.mai 2013 til D13 Distriktsmøte i Sandnes september 2013. Det har vært et begivenhetsrikt og kjekt år med mye arbeid. Ad Wenche Christenson Olstad, Stavanger

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006.

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006. 2 Forord Prosjektet Skolebesteforeldre er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er gjennomført ved ti utvalgte grunnskoler i ulike deler av landet. Skolene ble valgt ut etter samråd

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013?

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen skal gi mennesker med demens og deres pårørende en lettere hverdag og et bedre

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx ÅRSRAPPORT cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ADORA-PROSJEKTET wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2011

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer