Investeringsutfordringer i kraftsektoren: Kraftpriser, verdsettelse, avkastning og prising av kraftaktiva vanskelige saker!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsutfordringer i kraftsektoren: Kraftpriser, verdsettelse, avkastning og prising av kraftaktiva vanskelige saker!"

Transkript

1 Investeringsutfordringer i kraftsektoren: Kraftpriser, verdsettelse, avkastning og prising av kraftaktiva vanskelige saker! Corporate Finance 6. november 2013

2 Disclaimer This material has been prepared exclusively for the benefit of and the internal use of the receiver in order to evaluate the feasibility of one or more potential transactions. SpareBank 1 Markets holds all rights related to the contents of this material and the receiver is not entitled to publish or otherwise disclose its contents to a third party without the prior written consent of SpareBank 1 Markets. This material may only be used for the purpose of evaluating the potential of one or more transactions. In preparing this material we have obtained and relied upon, without independent verification, information available from publicly available sources and registers. Even if these sources are deemed reliable, SpareBank 1 Markets cannot vouch for the accuracy and completeness of their contents. In any case, this material is incomplete if not regarded and read in conjunction with the oral briefings and/or other documentation provided by SpareBank 1 Markets. We emphasize that opinions expressed in this material reflect SpareBank 1 Markets judgement at this date, all of which are accordingly subject to change. SpareBank 1 Markets holds no obligation to update this material. Any transaction involves risk and forward-looking statements concerning future earnings, margins and returns are forecasts subject to risk, uncertainties and other factors, and SpareBank 1 Markets assume no guarantee of any forward-looking statement concerning future earnings, margin, return or others referred to in this material. In general SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever arising directly or indirectly from the use of this material. SpareBank 1 Markets and/or their employees may hold shares, options or other securities of any issuer referred to in this material, and may as brokerage firm, buy or sell such securities. Further, as the case may be, it can not either be excluded that SpareBank 1 Markets may have other financial interests in transactions involving the securities in question. 2

3 SpareBank 1 Market sine problemløsere innen kraftsektoren Trond V. Thomson Direktør Corporate Finance SpareBank 1 Markets Kontor: Mobil: Ole-Martin Tronstad Senior Associate SpareBank 1 Markets Kontor: Mobil: Lars Erik Juul Rådgiver SpareBank 1 Markets, Trondheim Kontor: Mobil: Guttorm Egge Analysesjef kreditt SpareBank 1 Markets Kontor: Mobil: Eyvind Width Fremmedkapital SpareBank 1 Markets Kontor: Mobil:

4 Vår foreløpige analysedekning med prising og dynamisk rating av norske kraftselskaper I løpet av kommende måneder har vi full analysedekning på 40 av de største kraftselskapene i Norge 4

5 Hva vi typisk bistår kraftselskaper med Evaluering og rådgivning rundt selskapets fremmedkapital Dynamisk kredittrating og prising av nye lån Refinansiering av selskapets eksisterende gjeld Utstedelse av obligasjoner Verdsettelse av enkeltaktiva Produksjon, småkraft, nett, fjernvarme, omsetningsvirksomhet og andre relaterte aktiva Evaluering av mulige nyinvesteringer innen relaterte aktiva Verdsettelse av selskapers portefølje av aktiva Evaluering av kapitalstruktur Gjeld versus egenkapital og fondsobligasjoner Gjeldens terminstruktur Verdsettelse av selskapets egenkapital Transaksjonsbasert verdsettelse, inntjeningsbasert verdsettelse og multippelbasert verdsettelse Evaluering av løpende avkastning i selskapet Net yield, EBIT-yield og egenkapitalyield (FFO-yield) Evaluering av selskapets dividendekapasitet Strukturert salg av aktiva og eierposter Fusjoner og oppkjøp 5

6 Investeringsutfordringer i dagens kraftsektor Grønne sertifikater og oppgradering av kjernekraft? Skifergassutvikling i USA - kullpriser som igjen påvirker nordisk kraftmarked hvem hadde trodd dette 5 år tilbake? Overskuddskapasitet på totalt 50 TWh i Norden? Manglende overføringslinjer til Europa vil vi flomme over av kraft? Tysk revolusjon av vind- og solkraft Tyskland bygger nye kullkraftverk de første på 8 år for selv å sørge for dekking av balansekraft? Bygger vi linjer til utlandet uten å ha avtalt avsetning til europeiske kunder? Vil nordisk kraftoverskudd bare bli dumpet i Europa til lave priser? Vil overføringslinjner ende opp med at vi flommer over av billig fremfor eksport av balanseraft? Skifergass Solkraft Vindkraft 6

7 Kraftmarkedet i Norden - Et nordisk kraftoverskudd på 54 TWh innen 2022? Tallet i boksen viser endring i det Nordiske markedet (i TWh) over de neste 10 år Temperatur Vannkraft Nedbør Oljepris Skifergass Fraktrater +10 Nordisk forbruk +13 Linjekapasitet Norsk strømpris Linjekapasitet Europeisk forbruk av nordisk balansekraft? Gasspris Marginalkost gasskraft Kullpris Nordisk strømpris Linjekapasitet Europeisk strømpris CO 2 -pris CHP: Marginalkost kullkraft BNP-vekst Vindkraft Kjernekraft Solkraft Nordisk kraftbalanse er estimert å øke fra +7 TWh i 2012 til +54 TWh i En økning på 47 TWh Vann-, vind- og kjernekraft øker med 57 TWh, mens CHP og termisk energi øker med 3 TWh 7 Kilde: Markedskraft, SpareBank 1 Markets

8 De vanskelige strømprisene... Finansiell vs. fundamental tilnærming: Terminpriser vs. Markedskraft hva skal man tro på? EUR/MWh Strømpriser Terminpriser vs. Markedskraft EUR og NOK per MWh Terminprisbanen benytter terminpriser frem til og med 2023, inflasjonsjustert (2,5% p.a.) deretter Markedskrafts prisbaner går til 2035, inflasjonsjustert (2,5% p.a.) deretter Gir god avkastning på nyinvesteringer og på kjøp av eksisterende kraftaktiva, men gir også mer vind- og småkraft TWh? NOK/MWh* Gir dårlig avkastning på kraftinvesteringene og reduserte investeringer Terminpriser Markedskraft - Base case (system) 0 8 *For illustrasjonens skyld er NOK priser beregnet ved bruk av fast valutakurs (EURNOK = 7,95). I verdivurderinger er EURNOK fra Monte Carlo simuleringen benyttet Kilde: NASDAQ OMX, Markedskraft LTP (september 2013)

9 NOK / kwh Terminpriser og Markedskrafts prisbane i en Monte Carlo kontekst Strømpriser benyttet i verdivurderingen EUR og NOK per MWh 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, % konfidensintervall 90 % konfidensintervall Forventet (Monte Carlo) Terminpriser Markedskraft - Base case (system) 9 Kilde: Markedskraft LTP (september 2013), Nasdaq OMX, SpareBank 1 Markets

10 EUR/MWh Vår initielle verdivurdering: Terminpriser vs. Markedskraft Strømpriser benyttet i verdivurderingen* EUR og NOK per MWh Terminpriser Markedskraft - Base case (Tromsø) OBS! OBS! Merk at Nord-Norge har lave prisforventninger fra Markedskraft sin side de er nesten på nivå med terminmarkedet Markedskraft - Base case (Oslo/Bergen/Kr.sand)** Markedskraft - Base case (Tr.heim) Svensk kraftoverskudd farger kraftprisene i Nord-Norge og Trøndelag og gir lavere kraftpriser i disse områdene - Linken mellom Nord-Norge og Sverige er sterkere enn linken mellom Trøndelag og Sverige Eksportmuligheter fra Sør-Norge til Nederland og UK gir høyere kraftpriser i Sør-Norge, hvor produsentene kan eksportere kraft på "peak"-priser til disse landene - Eksportmulighet til Tyskland bidrar også, men denne "kanalen" er mer uforutsigbar NOK/MWh* 10 * For illustrasjonens skyld er NOK priser beregnet ved bruk av fast valutakurs (EURNOK = 7,95). I verdivurderinger er EURNOK fra Monte Carlo simuleringen benyttet ** Markedskrafts estimater for prisområdene Oslo, Bergen og Kristiansand er tilnærmet like. For illustrasjonens skyld har vi derfor illustrert kun med en linje beregnet som snitt av de 3 områdene Kilde: NASDAQ OMX, Markedskraft LTP (september 2013)

11 11 Agenda

12 12

13 EBITDA (NOK mrd.) Kjøp av BKK? Avkastning ved kjøp på midtpris? Estimert til 4,4% med terminpriser på strøm Utvikling i EBITDA* per virksomhetsområde Kjøper og selger på samme EBITDA-multippel 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,0 Kjøper på EBITDA-estimat Selger på EBITDAestimat 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Strømpris (NOK / kwh) Kapitalstruktur v/ kjøp MNOK EV Finansielle eiendeler Kontanter Minoritetsinteresser 43 Rentebærende gjeld Mid EK-verdi Kjøp på EBITDA* EV/EBITDA (1 yr fwd) 13,1 Kjøpsyield (1 yr fwd) 7,7 % Kapitalstruktur v/ salg MNOK EV Finansielle eiendeler Kontanter Minoritetsinteresser 43 Rentebærende gjeld Mid EK-verdi Salg på EBITDA* EV/EBITDA (1 yr fwd) 13,1 Salgsyield (1 yr fwd) 7,7 % Kontantstrøm til investor gir 4,4% IRR frem til 2023 Kjøp/salg Utbytte ,0 12A 13E 14E 15E 16E 17E 18E 19E 20E 21E 22E 23E 24E 0, (0,5) Produksjon Nett Fiber Varme -0,1 (19 218) IRR = 4,4% Marked Øvrig Strømpris 31/ /5-15 1/5-17 1/5-19 1/5-21 1/ * EBITDA etter grunnrentebeskatning

14 EBITDA (NOK mrd.) Kjøp av BKK? Avkastning ved kjøp på midtpris? - Estimert til 7,8% med Markedskrafts estimater for strømpris Utvikling i EBITDA* per virksomhetsområde Kjøper og selger på samme EBITDA-multippel 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Kjøper på EBITDA-estimat 2,0 Selger på EBITDAestimat 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Strømpris (NOK / kwh) Kapitalstruktur v/ kjøp MNOK EV Finansielle eiendeler Kontanter Minoritetsinteresser 43 Rentebærende gjeld Mid EK-verdi Kjøp på EBITDA* EV/EBITDA (1 yr fwd) 12,8 Kjøpsyield (1 yr fwd) 7,8 % Kjøp/salg Kapitalstruktur v/ salg MNOK EV Finansielle eiendeler Kontanter Minoritetsinteresser 43 Rentebærende gjeld Mid EK-verdi Salg på EBITDA* EV/EBITDA (1 yr fwd) 12,8 Salgsyield (1 yr fwd) 7,8 % Kontantstrøm til investor gir 7,8% IRR frem til 2023 Utbytte ,0 12A 13E 14E 15E 16E 17E 18E 19E 20E 21E 22E 23E 24E 0, (0,5) Produksjon Nett Fiber Varme Marked Øvrig Strømpris -0,1 (19 218) IRR = 7,8% 31/ /5-15 1/5-17 1/5-19 1/5-21 1/ * EBITDA etter grunnrentebeskatning

15 Avkastning i tråd med CAPM? Avkastningskrav til egenkapitalen er beregnet til 7,0 % Vektet WACC og Beta BKK Kraft Varme Nett Oms Øvrig Nett øvrig Fiber Beta 0,6 0,5 0,4 0,8 1,4 1,4 1,4 EBIT 12/13 NOKm (13) Vekt % 74,05 % 1,55 % 17,19 % 2,67 % - 1,33 % 3,20 % Vektet beta 0,61 Antagelser Gj. snitt β asset = 0,61 Antatt β debt = 0,30 R f = 4,0 % Risikopremie etter skatt (M P ) = 5,5 % Gjeldsandel = 30,0 % Skatt = 27% Steg 1: Beregner β equity β equity = β asset + β asset β debt debt equity β equity = 0,61 + 0,61 0,30 30% 70% = 0, 74 Steg 2: Beregner r equity v / CAPM r equity = β equity M P + R f (1 t) r equity = 0,74 5,5 + 4,0 % 1 27 % = 7, 0 % Avkastningskravet ligger i det øverste kvartilet i IRR rangen IRR vs. avkastningskrav % 0 % 4,4% 7,0% 7,8% IRR v/ terminpriser Avkastningskrav IRR v/ MKs priser Implisitt strømprisbane i avkastningskravet (NOK / kwh) 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Terminpriser Markedskraft Prisbane i avkastningskravet 15

16 Bruk av CAPM Kalkulering av kapitalkostnad (WACC) Formel: Rf 1 t + (MP β A ) Rf = 4 %. Tilsvarer langsiktige inflasjonsforventninger (2,5%) pluss en realavkastning på lange norske statsobligasjoner på 1,5 % (og en realavkastning mot lange swaprenten på ca 2%) t = skattesats = 27 %. Skattesats i statsbudsjettet for 2014 MP = 5,5 %. Tilsvarer risikopremien på Oslo Børs (5 %, gjengs bruk i kapitalmarkedet ref. PWC og NFF for 2011 og 2012), pluss en likviditetspremie på 0,5 % β A = 0,6. Noe lavere enn aktivabeta på Oslo Børs (som tilsvarer 0,8 med gjeldsgrad på 25%) β A Oslo Børs = W E β E + (1 W E ) B D β A Oslo Børs = 0, ,75 0,25 β A Oslo Børs = 0,81 Kraftproduksjon er mindre syklisk enn markedet for øvrig, derfor benyttes 0,6 som aktivabeta I nettvirksomheten benyttes 0,4 som aktivabeta For salg mot sluttbruker benyttes 0,8 som aktivabeta Fjernvarme har karakteristika fra både nett og produksjon, derfor benyttes gjennomsnitt av nett- og kraftbeta som er 0,5 For øvrig virksomhet (inkludert fiber) benyttes 1,4 som aktivabeta 16 Kilde: "Risikopremien i det norske markedet 2011 og 2012" PWC og NFF, Fama og French

17 EBITDA (NOK mrd.) Hvor mye på øvrig virksomhet i BKK vokse med per år for å forsvare avkastningskravet? - Gitt midtpriser, må øvrig virksomhet vokse med 2,8% dersom avkastningskravet skal nås Utvikling i EBITDA per virksomhetsområde Kjøper og selger på samme EBITDA-multippel 2,5 2,0 1,5 1,0 Kjøper på EBITDA-estimat 2,0 1,7 1,6 1,6 1,6 Selger på EBITDAestimat 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Strømpris (NOK / kwh) Kapitalstruktur v/ kjøp MNOK EV Finansielle eiendeler Kontanter Minoritetsinteresser 43 Rentebærende gjeld Mid EK-verdi Kjøp på EBITDA* EV/EBITDA (1 yr fwd) 12,9 Kjøpsyield (1 yr fwd) 7,8 % Kjøp/salg Kapitalstruktur v/ salg Utbytte MNOK EV Finansielle eiendeler Kontanter Minoritetsinteresser 43 Rentebærende gjeld Mid EK-verdi Salg på EBITDA* EV/EBITDA (1 yr fwd) 12,9 Salgsyield (1 yr fwd) 7,8 % Kontantstrøm til investor gir 7,0% IRR frem til ,5 0, ,0 12A 13E 14E 15E 16E 17E 18E 19E 20E 21E 22E 23E 24E Produksjon Øvrig Strømpris 0,0 (19 218) IRR = 7,0% 31/ /5-15 1/5-17 1/5-19 1/5-21 1/ * EBITDA etter grunnrentebeskatning

18 Dashboard 18

19 Komparativ investeringsavkastning på terminpris og MK prisbaner 20% 15% 10% 5% 0% -5% 7,1 % 1,7 % 11,1 % 6,7 % -4,7 % 3,6 % -18,2 % 4,8 % 96 % 93 % 78 % 11% 10% 9% 9% 8% 65 % 9,7 % 9,8 % 8,4 % 61 % 59 % 58 % 8% 6% 7% 7% 7,8 % 60 % 7,1 % 7,1 % 7% 7% 7,1 % 7% 6% 6,6 % 7% 54 % 6% 6% 6% 6% 7% 5% 5,7 % 4% 5% 5% 4% 5% 45 % 46 % 3% 3% 3% 3% 3,3 % 3% 44 % 2,8 % 3% 2,0 % 2% 35 % 0,3 % 35 % 36 % 31 % -0,5 % -4,8 % 26 % -2,0 % 23 % 23 % 18 % 20 % 16 % 13 % 10 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -10% 0% Sogn og Hafslund Sunnhordaland Sognekraft Salten BKK HelgelandsKraft Haugaland Kraft Fjordane Energi Kraftlag Kraftsamband IRR (termin) IRR (MK) Avk. krav til EK* Utbytteyield Vekst i EBITDA eks. prod.* Kjøpsyield Akk. FFO ift. kjøpspris* Reell EBITDA vekst gitt midpris LTV kjøpstidspunkt Snitt LTV * Kjøpsverdi (NOK mrd.) 3,4 14,3 4,7 1,3 2,1 19,2 2,3 3,9 19 * Gitt midpris (terminpris vs. Markedskrafts prisbaner) ** Gitt terminpris FFO = Free funds from operations, tilsvarer årsresultat + avskrivninger

20 Kjøpspris, kjøpsyield og investeringsavkastning 12% 11,1 % 10% 10,0 % 9,3 % 9,0 % 9,7 % 9,8 % 8% 6% 4% 7,1 % 5,6 % 8,4 % 5,9 % 7,1 % 7,1 % 5,5 % 5,0 % 7,9 % 6,6 % 6,5 % 7,8 % 7,8 % 4,4 % 6,1 % 5,4 % 5,2 % 4,8 % 2% 0% Sogn og Fjordane Energi Hafslund Sunnhordaland Kraftlag Sognekraft Salten Kraftsamband BKK HelgelandsKraft Haugaland Kraft IRR (termin) IRR (MK) Kjøpsyield Kjøpsverdi (NOK mrd.) 3,4 14,3 4,7 1,3 2,1 19,2 2,3 3,9 20

21 Utbytteyield og FFO, samt LTV 12% 93 % 96 % 100% 90% 10% 78 % 80% 8% 6% 4% 2% 45 % 35 % 4,0 % 54 % 46 % 3,4 % 61 % 26 % 18 % 59 % 2,7 % 23 % 2,7 % 16 % 58 % 44 % 35 % 3,2 % 65 % 36 % 31 % 3,4 % 3,4 % 23 % 10 % 60 % 20 % 13 % 2,1 % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sogn og Fjordane Energi Hafslund Sunnhordaland Kraftlag Sognekraft Salten Kraftsamband BKK HelgelandsKraft Haugaland Kraft 0% Utbytteyield Akk. FFO ift. kjøpspris* LTV kjøpstidspunkt Snitt LTV * 21 * Gitt midpris (terminpris vs. Markedskrafts prisbaner) FFO = Free funds from operations, tilsvarer årsresultat + avskrivninger

22 Akkumulert realvekst i EBITDA med terminpris, midtpris og MK til % 30% 29,2 % 31,5 % 28,9 % 20% 17,3 % 21,6 % 10% 0% -10% -20% 7,1 % 1,7 % -13,2 % -12,9 % 11,1 % -7,8 % 6,7 % -13,8 % 1,3 % -4,7 % -8,0 % 3,6 % -13,2 % -14,0 % -18,2 % -22,1 % 11,3 % 4,8 % -1,5 % -30% Sogn og Fjordane Energi Hafslund Sunnhordaland Kraftlag Sognekraft Salten Kraftsamband BKK HelgelandsKraft Haugaland Kraft Reell EBITDA vekst gitt midpris Reell EBITDA vekst gitt termin Reell EBITDA vekst gitt MK 22

23 Investeringsavkastning, CAPM og vekst i EBITDA med midtpris 12% 11,1 % 100% 10% 8% 6% 4% 2% 8,6 % 6,9 % 5,6 % 4,0 % -4,8 % 10,0 % 8,1 % 7,3 % 5,9 % 3,4 % 0,3 % 9,3 % 9,0 % 7,9 % 7,8 % 7,5 % 7,1 % 7,0 % 7,2 % 7,0 % 6,6 % 6,3 % 6,1 % 6,4 % 6,5 % 5,7 % 5,9 % 5,5 % 5,0 % 5,4 % 4,4 % 3,2 % 3,4 % 3,4 % 3,3 % 2,7 % 2,7 % 2,0 % 2,8 % -2,0 % -0,5 % 6,8 % 5,2 % 5,0 % 4,8 % 5,7 % 2,1 % 80% 60% 40% 20% 0% 0% Sogn og Fjordane Energi Hafslund Sunnhordaland Kraftlag Sognekraft Salten Kraftsamband BKK HelgelandsKraft Haugaland Kraft -20% IRR (termin) IRR (MK) IRR (midpris) Avk. krav til EK* Utbytteyield Vekst i EBITDA eks. prod.* Kjøpsverdi (NOK mrd.) 3,4 14,3 4,7 1,3 2,1 19,2 2,3 3,9 23 * Gitt midpris (terminpris vs. Markedskrafts prisbaner)

24 Komparativ avkastning kraft, eiendom og OPS Forventet avkastning og std. avvik Forventet avkastning Standardavvik Sharpe ratio (h.akse) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,0 % 5,9 % 5,4 % 10,8 % 6,5 % 10,0 % 12,0 % 12,0 % 7,0 % 7,0 % Pensjonskasse SPU OPS Eiendom Kraft Aksjeandel 30% 60% 100% 100% 100% 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Direkteinvesteringer Reduserte kredittmarginer i obligasjonsmarkedet og et aksjemarked i all-time-high vil stimulere til økt investorapetitt for alternative investments innen eiendom, småkraft, nett, infrastruktur og OPS. Det er imidlertid ingen superavastning man snakker om, men sett i relasjon til SPU og pensjonskasseforvaltning gir det høy avkastning, men med høy grad av illikviditet... 24

25 Oppsummering Vi tror ikke terminprisene reflekterer de faktiske kraftprisene vi får se fremover Vi tror heller ikke at Markedskraft får rett i sine prisbaner det stimulerer til stor utbygging av fornybar kraft som vil presse prisene ned Vi tror ikke på massiv utbygging av vindkraft pga lave kraftpriser vinduet begynner dessuten å lukke seg Vi tror kjernekraft blir faset ned i Sverige med årene Vi tror kabler blir bygget og at vi får en forsvarlig og gjennomtenkt overføringskapasitet uten at det skaper «adverse implications» eller uante negative konsekvenser for kraftmarkedet Vi tror kraftsektoren klarer å håndtere en balanse uten å skape massivt overskudd på tilbudssiden Vi tror «riktige» priser på belånt kraftaktiva gir en avkastning på rundt 7% IRR etter selskapsskatt Vi er skeptiske til balansekraft fra Norge en grønn og våt drøm? Norge som det grønne batteri er vanskelig å se for seg uten at man samtidig har kunder i kontinental- Europa som ønsker å kjøpe balansekraft fra Norge... Prisbanen vi tror på i dag, ligger et sted mellom Markedskraft og terminprisene, det er der likevekt i realvekst ligger for norske kraftselskaper Vi mener vi har forholdsvis god oversikt over hva kraftselskapene i Norge skal og bør være priset til under de rådende markedsomstendigheter, men dette er et moving target, nesten som aksjemarkedet... 25

26 ...og så, 45 minutter om finansieringsutfordringene... Neida... Av de 12 selskapene vi så langt har analysert investeringsprogrammene til frem til 2020, har alle, uten unntak finansieringskapasitet via bank eller obligasjonsmarkedet hvor de holder seg på investment grade selv på terminpriser ETTER nyinvesteringer... Finansieringsutfordringer har man kun på tvilsomme eller ulønnsommet prosjekter... I dag er disse hovedsakelig innen utbygging av vindkraft... 26

27 Kontaktdetaljer SpareBank 1 Markets Olav Vs gt. 5 N-0161 Oslo, Norway Tel: Fax: Trond V. Thomson Direktør Corporate Finance SpareBank 1 Markets Kontor: Mobil: Ole-Martin Tronstad Senior Associate SpareBank 1 Markets Kontor: Mobil: Lars Erik Juul Rådgiver SpareBank 1 Markets, Trondheim Kontor: Mobil: Guttorm Egge Analysesjef kreditt SpareBank 1 Markets Kontor: Mobil: Eyvind Width Fremmedkapital SpareBank 1 Markets Kontor: Mobil:

Verdivurdering av småkraftverk

Verdivurdering av småkraftverk Verdivurdering av småkraftverk 20. Mars 2014 Bjørn Carlsen Tlf: +47 930 52 452 E-mail: bjorn.carlsen@paretosec.com Hva er riktig verdi av et småkraftverk? 2 Store forskjeller i verdivurderingen av småkraftverk

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Renter, finansinstrumenter, restrukturering. Sikring og tilpasning for småkraft

Renter, finansinstrumenter, restrukturering. Sikring og tilpasning for småkraft Renter, finansinstrumenter, restrukturering. Sikring og tilpasning for småkraft 1 2 Markedskraft som forvalter i det nordiske kraftmarkedet 20 TWh forbruk 11 TWh produksjon Håndterer > 100 fysiske aktører

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 36 High Risk Sparebanken Øst 78 øre kjøper deg en krone Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 53 High Risk SMN Ta plass! Dørene lukkes! Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures at the

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Paretos favorittaksjer for 2016

Paretos favorittaksjer for 2016 9 November 1 Paretos favorittaksjer for 1 AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last pages of this document Jon D. Gjertsen Direct: +7 1 1 78 Email: jon@paretosec.com Hvordan har tipsene

Detaljer

Nr. 05 2012. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 05 2012. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 05 2012 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen Lean i LAG - Roxar Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen This presentation is provided for information purposes p only. It should not be used or considered as an offer to sell

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Tilgodeses investeringer i nett med nødvendig avkastning?

Tilgodeses investeringer i nett med nødvendig avkastning? Deals Tilgodeses investeringer i nett med nødvendig avkastning? Deals Norway Assurance/ RISK Consulting Deals Tax & legal services Valuation & Modelling M&A Commercial due diligence Financial due diligence

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Hydro 3. mai 211 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til 23 er avgjørende for

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Bjørn Kjetil Mauritzen 9. august 2011 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til

Detaljer

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Bjørn Roger Wilhelmsen / brw@first.no Resesjonen er over! Hurra! Men økonomien er fortatt i elendig forfatning 2 2 Deflasjon

Detaljer

Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet

Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi Energi Norge - Vinterkonferansen 2012 Politikkens visjon for kraftsektoren i 2020 Tilnærmet like strømpriser

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Finanskrise og finansiering av fornybar energi

Finanskrise og finansiering av fornybar energi Finanskrise og finansiering av fornybar energi - Vinterkonferansen 2009 Amsterdam, 06.03.2009 Head of Energy Corporate Finance, Lars Hjermann FINANSKRISE USIKKERHETEN RÅDER "Financial crisis tests industry's

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Utarbeidet av THEMA Consulting Group På oppdrag fra Agder Energi, BKK, Lyse, Statkraft, Vattenfall Oslo, april 2012 TO SENTRALE PROBLEMSTILLINGER Verdiskaping

Detaljer

Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling

Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling VP Spot: Therese Gjerde 1 Agenda Prisområder i Sverige Hva trodde vi skulle skje med prisene? Hva har skjedd med prisene? Hvorfor har det blitt

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger?

THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger? THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger? Eiermøte 4. mai 2012 Tom Nysted, konsernsjef Politikkens visjon for kraftsektoren i 2020 Tilnærmet like strømpriser i hele landet Betydelig ny produksjon

Detaljer

SFFK - Konsesjonskraft

SFFK - Konsesjonskraft SFFK - Konsesjonskraft Har konsesjonskraft på ca. 400 GWh Selvkost er ca. 12 øre/kwh +/- 1 øre betyr 4,0 mill kr/år i ekstra inntekt/tap Med dagens pris (ca. 30 øre/kwh) er nettoverdien på år 2013: ca.

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Børs og Bacalao Historien om Aker Seafoods

Børs og Bacalao Historien om Aker Seafoods Historien om Aker Seafoods Olav Holst-Dyrnes, Konsernsjef Aker Seafoods ASA Begynnelsen Bilde: Sjømatrådet 2 Fortsettelsen «Angel» blant de første trålerne «Skaidi» (1935-overtatt i 1956) «Hekktind» (1961)

Detaljer

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance.

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance. www.handelsbanken.com/capitalmarkets Mai, 2013 DataCentres Europe 2013 Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv Handelsbanken Corporate Finance Tommy Seim E-mail: tose03@handelsbanken.no

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Investering og omstilling i kraftnæringen hva blir de store kapitalutfordringene? Bjørn O. Øiulfstad 20. oktober 1014 Energi Norge

Investering og omstilling i kraftnæringen hva blir de store kapitalutfordringene? Bjørn O. Øiulfstad 20. oktober 1014 Energi Norge Investering og omstilling i kraftnæringen hva blir de store kapitalutfordringene? Bjørn O. Øiulfstad 20. oktober 1014 Energi Norge Kort om vårt forretningside Nor Kraftkapital tilbyr rådgivning til aktører

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Kraftforsyning fra land til offshore installasjoner

Kraftforsyning fra land til offshore installasjoner Kraftforsyning fra land til offshore installasjoner Mai 2012 Olav Johan Botnen, Senior Analytiker, Markedskraft mandag, 14. mai 2012 www.markedskraft.com 2 Langsiktig kraftpris-utvikling i Norden 2013-2035

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007 TREDJE KVARTAL 27 1. NOVEMBER 27 TRE KVARTALER KORT FORTALT EBITDA EBITDA 5 395 mkr (-2 75) Produksjon 29,1 TWh (-7,) Snitt spotpris 18,6 øre/kwh (-21,3) Økte inntekter sikringshandel Resultat etter skatt

Detaljer

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter Edvard Lauen, Agder Energi 1. Disposisjon 1. Et Europeisk kraftsystem med betydelige utfordringer 2. Norge kan bidra 3. Norge og fornybardirektivet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Det nordiske kraftmarkedet Betydningen av fellesløsninger mellom industrien og energiprodusentene

Det nordiske kraftmarkedet Betydningen av fellesløsninger mellom industrien og energiprodusentene Det nordiske kraftmarkedet Betydningen av fellesløsninger mellom industrien og energiprodusentene Arvid Moss, konserndirektør i Hydro og leder for Energi Vinterkonferansen 2011, 7. april (1) (2) Hydro

Detaljer

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date Gjeldsforvaltning Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund P. Date Agenda Gjeldsstrategi Anvendelse av rentederivater i forvaltningen Vurdering

Detaljer

Lete- og utviklingsprosjekter i Sør-Norge

Lete- og utviklingsprosjekter i Sør-Norge Lete- og utviklingsprosjekter i Sør-Norge NGU-dagene 7. februar 2013 Mona Schanche, utforskningsleder Exploration and production of high-end minerals and metals Nordic Mining ASA N-0250 Oslo Norway Tel

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Kortsiktige utfordringer Markedene trosset kortsiktige utfordringer som mulige renteøkninger fra FED, folkeavstemming i UK og litt utfordrende prising i forhold

Detaljer

Temamøte Finansiering av kraftverk

Temamøte Finansiering av kraftverk Temamøte Finansiering av kraftverk 10. september, 2013 Yngve Walle Tlf: +47 91 78 65 44 E-mail: yw@paretosec.com Svekket resultat Nedskrivninger Spare Strategiomlegging Store investeringer Nedbemanner

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

SpareBank 1 Markets. OmF-rapport

SpareBank 1 Markets. OmF-rapport SpareBank 1 Markets OmFrapport 2011 Rating (OmF): M: Aaa SB1M: AAA ble stiftet i 2008. Selskapet har lånt ut NOK 5,856 milliarder fordelt på 6587 boliglån. er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Smalvollveien 62 og 64, Alnabru

Smalvollveien 62 og 64, Alnabru Smalvollveien 62 og 64, Alnabru Utviklingseiendom med kontantstrøm for salg #64 #62 Smalvollveien 62 og 64 Utviklingseiendommer på Alnabru med god kontantstrøm selges samlet COOP Norge Eiendom AS selger

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi.

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Hva er elsertifikater? Markedsbasert virkemiddel for å støtte utbygging av fornybar kraftproduksjon Sikrer at det blir bygd ut mer fornybar

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Kjerstin Dahl Viggen NVE kdv@nve.no Kraftmarkedet, kvotemarkedet og brenselsmarkedene henger sammen! 2 Et sammensatt bilde Kvotesystemet

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Finansiering av småkraft Med fokus på rentemarkedet og rentesikringsprodukter

Finansiering av småkraft Med fokus på rentemarkedet og rentesikringsprodukter Finansiering av småkraft Med fokus på rentemarkedet og rentesikringsprodukter Jon Arild Hellebust, Bransjeansvarlig Fornybar Energi Haugesund 16. mars 2010 Agenda Presentasjon av Sparebanken Vest Rentemarkedet

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt

Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt EnergiRikekonferansen 2007, Haugesund Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef, Statnett Disposisjonsutkast KRAFTFORSYNING

Detaljer

Kraftkabler til utlandet Kva gjev det av nye moglegheiter for verdiskaping på Vestlandet?

Kraftkabler til utlandet Kva gjev det av nye moglegheiter for verdiskaping på Vestlandet? Kraftkabler til utlandet Kva gjev det av nye moglegheiter for verdiskaping på Vestlandet? Kraft i Vest Sandane 26. og 27. september 2013 Arne Festervoll Vestlandet og Sogn og Fjordane 50 TWh fra Nord-Rogaland

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Ordinær generalforsamling. Oslo, 26. mai 2015 kl. 15:45

Fornybar Energi I AS. Ordinær generalforsamling. Oslo, 26. mai 2015 kl. 15:45 Ordinær generalforsamling Oslo, kl. 15:45 Ordinær generalforsamling 2015 Agenda 1) Porteføljeoppdatering 2) Markedet 3) VEK 4) Formell del ordinær generalforsamling a) Presentasjon av styret Porteføljeoppdatering

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700.

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700. Oppgaver fra økonomipensumet: Oppgave 11: En bedrift har variable kostnader gitt av VC = 700Q der Q er mengden som produseres. De faste kostnadene er på 2 500 000. Bedriften produserer 10 000 enheter pr

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

Presentasjon av Axpo Nordic AS

Presentasjon av Axpo Nordic AS Presentasjon av Axpo Nordic AS Konsesjonskraftseminar 21.mai 2014 Carl-Henrik Siebke, Axpo Nordic AS Axpo Nordic AS Innhold 1. Introduksjon til Axpo og Axpo Nordic 2. Hvilke tjenester kan Axpo Nordic tilby?

Detaljer

Hydros industrielle agenda Nye 100 år

Hydros industrielle agenda Nye 100 år Hydros industrielle agenda Nye 100 år Børs & Bacalao 2014 Kathrine Fog Head of Hydro Corporate Strategy & Analysis / Energy Policy (1) Hydro anno 2014 01 (2) Hydro: et ressursbasert globalt aluminiumselskap

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Drammen 18. november 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Fremmedkapital, hvordan påvirker makroøkonomien fremmedkapitalmarkedet. Paul Carsten Holst 12. September 2012 Narvik

Fremmedkapital, hvordan påvirker makroøkonomien fremmedkapitalmarkedet. Paul Carsten Holst 12. September 2012 Narvik Fremmedkapital, hvordan påvirker makroøkonomien fremmedkapitalmarkedet Paul Carsten Holst 12. September 2012 Narvik Agenda Utsiktene for internasjonal økonomi Annerledeslandet Norge Hva skjer i de norske

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer