Europeisk patent nr NORWAY P16172NOEP. Gydevang Allerød Danmark. Strandgaten Bergen. Sammenstilling for sidekobling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europeisk patent nr NORWAY P16172NOEP. Gydevang Allerød Danmark. Strandgaten Bergen. Sammenstilling for sidekobling"

Transkript

1 Europeisk patent nr NORWAY P16172NOEP Søker: WELLTEC A/S Gydevang Allerød Danmark Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten Bergen Oppfinner: Jörgen Hallundbäk Tittel: Sammenstilling for sidekobling

2 1 Sammenstilling for sidekobling Beskrivelse Oppfinnelsens område [0001] Den foreliggende oppfinnelsen angår en sammenstilling for sidekobling for å settes inn i et foringsrør med en indre overflate, og som definerer en lengdeakse, sammenstillingen for sidekobling har en lengderetning som er hovedsakelig parallell med lengdeaksen og som omfatter en rørmodul omfattende en rørseksjon og en flens. Dessuten angår oppfinnelsen et sidekoblings-system for å framskaffe en sidekobling i en borebrønn. Dessuten angår oppfinnelsen et verktøy for å transportere, posisjonere og sette sammen en sammenstilling for sidekobling i et foringsrør. Endelig angår den foreliggende oppfinnelsen en framgangsmåte for å installere en sammenstilling for sidekobling, i et brønnhull. Bakgrunn [0002] Et sideveis borehull er en forgreining av et primært borehull, og blir ofte referert til som en sidevei eller sidespor. Dersom en brønn har flere sidespor, blir det omtalt som multi-lateralt. 2 3 [0003] Å utforme brønner med sidespor er en måte å øke utbytte av et olje- eller gassfelt på, og kan bidra til å redusere kostnadene forbundet med boreoperasjoner. Sidespor kan dannes før brønnen blir ferdigstilt eller ved et senere trinn etter at brønnen er bekledt (eng cased). Når det dannes et sidespor etter at brønnen er bekledt, må forbindelsespunktet mellom det primære foringsrøret og det sideveis installeres på stedet, nede i hullet. Det er svært vanskelig å utføre en sveiseoperasjon nede i hullet, og forseglingen mellom sidekoblingen og foringsrøret mislykkes ofte. [0004] US,388,648, US 0/02418 og GB omtaler ulike løsninger hvor deformerbare anordninger blir benyttet for å tette forbindelsespunktet mellom vertikale og horisontale brønner. Ulike typer deformerbare anordninger blir senket ned i brønnen før eller etter at brønnen er bekledt. Deretter blir anordningene deformert for å oppnå den tiltenkte formen av sidekobling og sementert på stedet. En ulempe i dette henseende er bruken av sement eller annen herdende væske i

3 2 utformingen av en sidekobling mellom en primær brønn og en sideveis brønn. Dessuten medfører påfølgende deformasjon av anordningen risiko for lekkasjer. [000] Dessuten kan sammenstillingen omfatte to eller flere feste-elementer. [0006] Sidekantene av feste-elementene og sidekantene av flensene kan være forsynt med innsnitt eller fordypninger eller sagtakket for å bedre bindingsegenskapene mellom sidekantene av feste-elementene og mellom sidekantene av flensen og sidekantene av feste-elementene. [0007] Videre kan en eller flere feste-elementer være seksjoner av en hul sylinder. [0008] Dessuten kan det ene eller flere feste-elementer være seksjoner av en sirkulær ring. [0009] Dessuten kan et tverrsnitt av flensen utgjøre en første del av en sirkulær ring og det ene eller flere feste-elementer kan utgjøre en andre og gjenværende del av den sirkulære ringen. [00] I en annen utførelse kan sammenstillingen for sidekobling omfatte en eller flere feste-elementer fordelt i lengderetningen av sammenstillingen for sidekobling. 2 [0011] Sammenstillingen for sidekobling kan omfatte en eller flere feste-elementer plassert tilstøtende en første kant av flensen og en eller flere feste-elementer plassert tilstøtende en andre kant av flensen. [0012] Videre kan sammenstillingen for sidekobling omfatte en eller flere festeelementer plassert hovedsakelig i den midtre delen av flensen i lengderetningen. [0013] I tillegg kan sammenstillingen for sidekobling omfatte to eller flere rør- moduler. 3 [0014] Nevnte rørmodul kan omfatte to eller flere rørseksjoner som strekker seg fra flensen.

4 3 [00] En fordel i dette henseende er at avstanden mellom to sideveier kan styres ved avstanden mellom rørseksjonene som strekker seg fra flensen. Avstanden mellom to sideveier trenger derfor ikke å måles. [0016] Den foreliggende oppfinnelsen angår dessuten et sidekoblings-system for å framskaffe en sidekobling i et borehull, sidekoblings-systemet omfatter: - et primært foringsrør med en indre overflate og i det minste en åpning, det primære foringsrøret definerer en lengdeakse, og - en sammenstilling for sidekobling, hvor rørmodulen er plassert slik at rørseksjonen strekker seg gjennom åpningen av foringsrøret og det ene eller flere feste-elementer trykker den første overflaten av flensen mot den indre overflaten av foringsrøret, hvorved rørmodulen blir sikret ved en forhåndsbestemt plassering. [0017] På denne måten blir det framskaffet et system med moduler som kan transporteres til en ønsket plassering nedihulls, og satt sammen for å danne en sidekobling. Det modulære systemet kan ettermonteres i gamle brønner eller benyttes ved kompletteringen av nye brønner. Det modulære systemet krever ikke presisjons-sveising for å gi en væsketett sidekobling. Modulene kan sveises sammen for å øke styrken av systemet, men sveisingen påvirker ikke kvaliteten av tetningene. 2 [0018] Sidekoblingen kan dessuten omfatte et sideveis foringsrør tilpasset for å bli forbundet til rørseksjonen av rørmodulen. [0019] I tillegg kan rørmodulen ha en forlengelse i et tverrgående plan, vinkelrett på lengdeaksen, idet forlengelsen er mindre enn en indre diameter av foringsrøret. [00] Dessuten kan hvert av feste-elementene ha en forlengelse i et tverrgående plan som er vinkelrett på lengdeaksen, forlengelsen er mindre enn en indre diameter av foringsrøret. 3 [0021] Et tverrsnitt av flensen kan også utgjøre en første del av en sirkulær ring, og det ene eller flere feste-elementer kan utgjøre en sekundær og gjenværende del av den sirkulære ringen, en ytre omkrets av ringen er hovedsakelig lik eller noe større enn en indre omkrets av foringsrøret.

5 4 [0022] Den foreliggende oppfinnelsen omfatter videre et kabelverktøy for å transportere, posisjonere og sette sammen en sammenstilling for sidekobling som beskrevet ovenfor, kabelverktøyet omfatter: - en elektrisk enhet for å forsyne kabelverktøyet med kraft, - en motorenhet, - en pumpeenhet, - en drivenhet for å flytte kabelverktøyet nedihulls, - en logge-enhet for å bestemme posisjonen i et foringsrør nedihulls - en transportenhet for å transportere og posisjonere rørmodulen og en eller flere feste-elementer, og - en sammenstillingsenhet for å montere sammenstillingen for sidekobling nedihulls. [0023] Dessuten angår den foreliggende oppfinnelsen en framgangsmåte for å installere en sammenstilling for sidekobling i et borehull med et foringsrør med i det minste en åpning, framgangsmåten omfatter trinnene for å: - senke en rørmodul omfattende en rørseksjon og en flens ned i et borehull, - senke en eller flere feste-elementer utformet for å kunne forbindes med flensen ned i et borehull, - posisjonere rørmodulen i foringsrøret med rørseksjonen ragende gjennom åpningen av foringsrøret, - forbinde flensen av rørmodulen med det ene eller flere feste-elementer, og derved feste sammenstillingen for sidekobling ved en forhåndsbestemt plassering. 2 [0024] I nevnte framgangsmåte kan sidekantene av flensen av rørmodulen og sidekanter av det ene eller flere feste-elementer festes sammen ved kaldsveising forårsaket ved at sidekantene blir presset mot hverandre. [002] Videre kan sidekantene av feste-elementene og sidekantene av flensen være utformet med innsnitt eller fordypninger eller sagtakket for å bedre feste-egenskapene mellom sidekantene av feste-elementene og mellom sidekantene av flensen og sidekantene av feste-elementene. 3 Kort beskrivelse av figurene [0026] Oppfinnelsen og dens fordeler vil bli beskrevet i mer detalj med referanse til de vedlagte skjematiske figurene, som, for å illustrere oppfinnelsen, viser noen ikkebegrensende utførelser og hvor

6 Fig. 1a viser en sammenstilling for sidekobling med en rørmodul og et festeelement, i perspektiv, Fig. 1b viser et sidesnitt av sammenstillingen av sidekobling i fig. 1a, Fig. 1c viser et tverrsnitt av sidekoblingen i fig. 1a og 1b tatt langs linje 1c, Fig. 2a viser en sammenstilling for sidekobling med en rørmodul og to festeelementer, i perspektiv, Fig. 2b viser et toppsnitt av sammenstillingen av sidekoblingen i fig. 2a, Fig. 2c viser et tverrsnitt av sidekoblingen i fig. 2a og 2b tatt langs linje 2c, Fig. 3 viser en sidekobling omfattende alternative feste-elementer til festeelementene i fig. 1, Fig. 4- viser ulike konfigurasjon er av en rørmodul, Fig. 6a viser et bekledt primært borehull, et sideveis borehull og en sammenstilling for sidekobling plassert i forbindelsen mellom det primære borehullet og det sideveis, Fig. 6b er et forstørret snitt av sammenstillingen for sidekobling i fig. 6a, og Fig. 7 viser et kabelverktøy [0027] Alle figurene er svært skjematiske og ikke nødvendigvis i skala, og de viser bare de deler som er nødvendig for å belyse oppfinnelsen, andre deler er utelatt eller bare foreslått. Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen 2 [0028] Fig. 1a viser en sammenstilling for sidekobling 1 omfattende en rørmodul og et feste-element 2 for å feste rørmodulen i en forhåndsbestemt posisjon inne i et foringsrør 60 for å lage en sidevei som strekker seg fra foringsrøret 60 inn i formasjonen som vist i fig. 6a. Sammenstillingen for sidekobling 1 strekker seg i en lengderetning 0 og har en øvre ende 16a og en nedre ende a. 3 [0029] Rørmodulen omfatter en flens 11 som strekker seg i lengderetningen 0 fra en nedre kant a til en øvre kant 16a. Flensen er buet i en retning på tvers av lengderetningen 0. En rørseksjon 12 strekker seg fra en ytre overflate 13 av flensen 11 og et tettende materiale 14 er plassert på den ytre overflaten 13 og strekker seg rundt rørseksjonen 12. Det tettende materiale 14 har formen av en remse men kan formes og plasseres på ulike måter hvilket vil være opplagt for en fagperson. Rørmodulen omfatter videre en passasje 18 som strekker seg fra en indre overflate 19 av flensen, gjennom flensen 11 og gjennom rørseksjonen 12.

7 6 [00] Med henvisning til fig. 1c, uttak eller fordypninger er framskaffet i den indre overflaten av flensen 11. Utsparingene er tilpasset for å motta et feste-element 2. Feste-elementet 2 er posisjonert tilstøtende senter av flensen 13 i lengderetningen 0. Feste-elementet 2 er utformet som en sirkulær ring med utsparinger tilsvarende uttakene i flensen 11 rørmodulen. Ende-stykkene 26 av festeelementet 2 er tilpasset for å settes inn i uttakene som vist i fig. 1c. [0031] Sammenstillingen for sidekobling 1 kan omfatte mer enn et feste-element 2 for å feste rørmodulen. Et feste-element 2 kan være plassert tilstøtende den øvre enden 16a av sammenstillingen for sidekobling 1, og et annet feste-element 2 kan være plassert tilstøtende den nedre enden a. 2 [0032] Rørseksjonen og feste-elementet 2 er satt sammen ved å plassere endestykkene 26 av feste-element 2 i uttakene i flensen 11. På denne måten danner feste-elementet 2, i kombinasjon med flensen 11, en sylindrisk ring med en ytre omkrets, når det ses i tverrsnitt i fig. 1c. Denne omkretsen er utformet for å være lik med eller noe større enn en indre omkrets av foringsrøret hvor sammenstillingen er installert. [0033] I bruk blir sammenstillingen for sidekobling 1 i samsvar med fig. 1a, 1b, og 1c senket ned i et borehull og plassert som vist i fig. 6a og 6b. Før innføringen av sammenstillingen for sidekobling 1, er borehullet forsynt med et foringsrør 60 som definerer en lengdeakse 2 som strekker seg langs lengden av brønnen. Sammenstillingen for sidekobling 1 blir plassert slik at rørseksjonen 12 som strekker seg gjennom en åpning 61 i foringsrøret 60 og inn i formasjonen. Den ytre overflaten 13 av flensen 11 blir trykt mot en indre overflate 62 av foringsrøret 60 ved å sette sammen feste-elementet 2 og rørmodulen hovedsakelig som vist i fig. 1a. På denne måten blir det oppnådd en væsketett tetning mellom den ytre overflaten 13 av flensen 11 og den indre overflaten 62 av foringsrøret 60. Posisjonering og montering av sammenstillingen for sidekobling 1 vil beskrives i ytterligere detalj nedenfor. 3 [0034] Feste-elementet 2 har en diameter lik med eller noe større enn en indre diameter av foringsrøret 60. For å kunne senke feste-elementet 2 ned i foringsrøret 60, må feste-element 2 være noe sammentrykt sammenlignet med den opprinnelige størrelsen. Når rørmodulen er plassert med rørseksjonen 12 ragende gjennom åpningen 61 i foringsrøret 60 og endestykkene 26 av et feste-

8 7 element er satt inn i uttakene, blir feste-elementet 2 brakt tilbake til sin originale størrelse. På denne måten blir det framskaffet et radialt trykk på flensen 11 mot foringsrøret 60. [003] Fig. 2a, 2b og 2c viser en annen sammenstilling for sidekobling 1 omfattende en rørmodul og feste-elementer 21, 22 for feste rørmodulen i en forhåndsbestemt posisjon inne i foringsrøret 60. Sammenstillingen for sidekobling 1 strekker seg i en lengderetning0 og har en øvre ende 16a og en nedre ende a. [0036] Rørmodulen omfatter en flens 11 som strekker seg i lengderetningen 0 fra en nedre kant a til en øvre kant 16a og er buet i en retning som er på tvers av lengderetningen 0. En rørseksjon 12 strekker seg fra en ytre overflate 13 av flensen 11. På en ytre overflate 13 av flensen er det plassert et tettende materiale 14 rundt den utragende rørseksjonen 12. Det tettende materialet 14 har form som en remse men kan være formet og posisjonert på mange måter hvilket vil være opplagt for en fagperson. Rørmodulen omfatter videre en passasje 18 som strekker seg i en retning parallell med en sideakse 1, fra en indre overflate 19 av flensen, gjennom flensen 11 og gjennom rørseksjonen 12. [0037] Det første feste-elementet 21 og det andre feste-elementet 22 har hver to sidekanter 23, en øvre kant 16b og en nedre kant b. Feste-elementene 21, 22 er buet med en krumningsradius som hovedsakelig er lik med krumningsradiusen for flensen [0038] I bruk blir sammenstillingen for sidekobling 1 i samsvar med fig. 2a, 2b, og 2c senket ned i et bekledt borehull og posisjonert som vist i fig. 6a og 6b. Sammenstillingen for sidekobling 1 blir posisjonert med rørseksjon 12 stikkende ut gjennom åpningen 61. Den ytre overflaten 13 av flensen 11 blir trykt mot en indre overflate 62 av foringsrøret 60 ved å sette sammen feste-elementene 21, 22 og rørmodulen hovedsakelig som vist i fig. 2a. På denne måten oppnås en væsketett tetning mellom den ytre overflaten 13 av flensen 11 og den indre overflaten 62 av foringsrøret [0039] For å sikre sammenstillingen for sidekobling 1 i foringsrøret og danne det nødvendige trykket på flensen, er en viss mengde trykkspenning nødvendig i sammenstillingen for sidekobling 1. På denne måten oppnås en tettende effekt mellom flensen og den indre overflaten 62 av foringsrøret.

9 8 [0040] Sammenstillingen for sidekobling 1 er montert ved å posisjonere festeelementene 23 og rørmodulen hovedsakelig som vist i fig. 2a og med sidene 23 av feste-elementene 22 støtende mot hverandre og mot sidene 17 av flensen 11 av rørmodulen. Når det er montert utgjør flensen 11 og feste-elementene 21, 22 en hul sylinder med en ytre omkrets. [0041] Nå med referanse til fig. 2a og 6b, ved å framskaffe en sammenstilling for sidekobling med en ytre omkrets som er lik med eller noe større enn en indre omkrets av foringsrøret 60, blir trykkspenning dannet i sammenstillingen av sidekoblingen 1 når den installeres inne i foringsrøret 60. [0042] På sidekantene 17, 23 kan det være framskaffet små innsnitt eller fordypninger som danner topper (ikke vist), for å bedre de gjensidige bindingsegenskapene mellom feste-elementene 21, 22 og bindings-egenskapene mellom feste-elementene 21, 22 og flensen 11. Når feste-elementene 21, 22 og flensen 11 er satt sammen inne i foringsrøret 60 som vist i fig. 6a og 6b, er de presstilpasset inn i inngrep med hverandre for å danne en lukket sylinder. Denne presstilpasningen kan bidra til en plast-deformasjon av i det minste toppene som er dannet på sidekantene av feste-elementene 21, 22 og flensen 11. Sammentrykkingen av festeelementene 21, 22 og flensen 11 kan også resultere i at sidekantene blir kaldsveist til hverandre. 2 [0043] Fig. 3 viser en sammenstilling for sidekobling 1 med en rørmodul nesten identisk med rørmodulen beskrevet ovenfor og vist i fig. 2a, 2b og 2c. Rørmodulen vist i fig. 3 omfatter et tettende materiale 14 plassert på den ytre overflaten 13 og dekker hoveddelen av overflata 13 og gir en stor tettende overflate. 3 [0044] Med henvisning til fig. 3, sammenstillingen for sidekobling 1 omfatter to festeringer, en øvre festering plassert tilstøtende for toppen av flensen 11 og som er satt sammen av feste-elementer 24a, 24b og en nedre festering plassert tilstøtende bunnen av flensen 11 og som er satt sammen av feste-elementer 24c, 24d. Hver av festeringene er satt sammen ved å plassere sidekantene 23 av feste-elementene støtende mot hverandre og støtende mot sidekantene 17 av rørmodulen. På denne måten dannes en sirkulær ring med en ytre omkrets. Funksjonen av festeringene er å gi et radialt trykk på rørmodulen mot foringsrøret når det er installert inne i foringsrøret. Trykket dannes ved stivhet i feste-elementene og rørmodulen på grunn av at den ytre omkretsen av sammensetningen av feste-elementene og

10 9 rørmodulen er i det minste noe større enn den indre omkretsen av foringsrøret hvor de er montert. [004] Sidekantene 23 av feste-elementene 24a, 24b, 24c, 24d er forsynt med innsnitt eller fordypninger som danner topper (ikke vist) for å bedre bindings- egenskapene som beskrevet tidligere. [0046] Fig. 4 og viser ulike konfigurasjoner av en rørmodul. Løsninger omfattende oppfinnelsen kan bruke hvilken som helst av de ovenfor nevnte tekniske trekkene og funksjonene i kombinasjon med konfigurasjonene vist i fig. 4 og. [0047] I fig. 4 har flensen 11 en sirkulær ytre kant 17 og en rørseksjon 12 som strekker seg hovedsakelig fra et senter av en ytre overflate 13 av flensen 11. I den viste konfigurasjonen omfatter flensen 11 videre uttak for kunne ta opp festeelementer, så som feste-elementene 2 vist i fig. 1a. 2 [0048] Fig. viser en langstrakt rørseksjon omfattende en langstrakt flens 11. Den langstrakte flens 11 har to separate rørseksjoner 12a, 12b plassert i en avstand fra hverandre og som strekker seg utover fra en ytre overflate 13 av flensen 11. Når den plasseres i et foringsrør, strekker rørseksjonene 12a, 12b seg enten gjennom en felles åpning i foringsrøret eller gjennom separate åpninger. Denne utformingen kan benyttes for å styre avstanden mellom to sideveis borehull. Tettende materiale kan plasseres på den ytre overflaten 13 f.eks. som en felles tetning som dekker hele den ytre overflaten 13 av flensen 11 eller som separate tetninger plassert på flensen, som hver strekker seg rundt en rørseksjon som beskrevet tidligere. Den langstrakte rørseksjonen er sikret inne i foringsrøret ved bruk av feste-elements f.eks. som vist i fig. 2a, 3 eller 1a. 3 [0049] Flensen 11 kan være utformet på et antall ulike måter, så som, men ikke begrenset til en sirkel, en oval, et rektangel, et kvadrat, et trapes, etc. Festeelementene kan også være utformet forskjellig fra det som er vist i figuren. Flensen 11 av rørmodulen og feste-elementene 21, 22 kan være formet som kiler eller trapes og sammen utgjøre en hul sylinder. Feste-elementene og flensen 11 kan deretter føres sammen ved å gli feste-elementene i en lengderetning 0 i forhold til flensen fra en posisjon enten ovenfor eller nedenfor. Når den øvre kanten 16b av feste-elementene når den øvre kanten 16a av flensen 11, vil sidekantene 17, 23

11 støte mot hverandre. Når de øvre kantene 16a, 16b er stilt kant i kant, er det dannet en hul sylinder, og rørmodulen er kilt inn i foringsrøret. [000] Med henvisning til fig. 6a og 6b, vil posisjonering av sammenstillingen for sidekobling beskrives i det følgende. For å utnytte sammenstillingen for sidekobling 1, er det framskaffet et bekledt, vertikalt, horisontalt eller på annen måte skrånende primært borehull, som vist i fig. 6a. Før sammenstillingen for sidekobling 1 monteres, må installerings-stedet forberedes ved å bore en åpning i foringsrøret og bore et sideveis borehull som avviker fra retningen for det primære borehullet. Dette blir gjort ved å bruke konvensjonelle bore-teknikker, f.eks. ved å bruke en radial borestreng og borekiler (eng. whipstocks). Når åpningen gjennom foringsrøret og det sideveis borehullet er boret, blir borestrengen og borekilene hentet ut. 2 3 [001] Deretter blir en rørmodul og et sett feste-elementene 21, 22, 24a, 24b, 24c, 24d, 2 senket ned i et bekledt borehull, f.eks. transportert av en nedihulls traktor eller et brønnverktøy som er hengt opp i en brønnkabel som beskrevet senere. Når det ankommer den forhåndsbestemte plasseringen inne i foringsrøret hvor det er framskaffet en åpning 61, blir rørmodulen posisjonert med rørseksjonen 12 ragende gjennom åpningen 61 som vist i fig. 6b. Deretter blir festeelementene forbundet med flensen 11 av rørmodulen. Framgangsmåten for å etablere denne forbindelsen er bestemt av utformingen av feste-elementene. Under forbindelsen mellom flensen 11 og feste-elementene, holder brønnverktøyet de ulike delene på plass. Brønnverktøyet påfører det nødvendige trykket/kraften for å trykke sidekantene av feste-elementene og flensen slik at de ligger an mot hverandre. Når sidekantene blir trykket sammen, vil toppene (ikke vist) dannet av fordypningene eller innsnittene kollidere og deformere på grunn av det høye trykket. Deformasjonen kan resultere i en type kaldsveisings-prosess og kaldsveiser blir oppnådd mellom sidekantene, og forsterker derved styrken av bindingen. Punktsveising kan påføres som et ytterligere trekk for å forsterke forbindelsene mellom feste-elementene og/eller flensen 11. Når sammenstillingen for sidekobling 1 er montert, danner det tettende materialet 14 en væsketett barriere mellom den ytre overflaten 13 av flensen 11 og den indre overflaten 61 av foringsrøret 60. Deretter blir foringsrøret 6 sideveis, som allerede er plassert i det sideveis borehullet, forbundet til rørseksjon 12 av sammenstillingen for sidekobling 1. Alternativt er foringsrøret introdusert gjennom hullet som strekker seg gjennom rørseksjonen 12 av sammenstillingen for sidekobling 1 og inn i det sideveis borehullet.

12 11 [002] Når sammenstillingen for sidekobling 1 er installert, er den indre diameteren av det primære foringsrøret omfattende sidekoblingen mindre enn den indre diameteren av de andre seksjonene av foringsrøret. [003] Fig. 7 viser et kabelverktøy 80 for å transportere, posisjonere og montere/ installere sammenstillingen for sidekobling inne i et foringsrør nedihulls. Under operasjonen er kabelverktøyet forbundet til og suspendert i en brønnkabel. Kabelverktøyet 80 omfatter en drivenhet så som en nedihulls traktor med en elektronisk enhet 81 som framskaffer kraft og som styrer funksjonaliteten av de andre enhetene. Videre har kabelverktøyet 80 en motorenhet 82, en pumpeenhet 83 f.eks. for å framskaffe et hydraulisk trykk, en drivenhet for å flytte kabelverktøyet 80 inne i foringsrøret. Dessuten omfatter kabelverktøyet en logge-enhet for å styre og bestemme posisjonen av kabelverktøyet nedihulls, en transport-enhet for å transportere og posisjonere rørmodulen og det ene eller flere feste-elementer, og en sammenstillings-enhet for å forbinde/montere rørmodulen og det ene eller flere feste-elementer. Kabelverktøyet 80 framskaffer verktøyene, enhetene og kraften for å installere sammenstillingen for sidekobling 1 nedihulls. 2 [004] Med fluid eller brønnfluid er det ment enhver type fluid som kan være tilstede i olje- eller gassbrønner nedihulls, så som naturlig gass, olje, oljeslam, råolje, vann, etc. Med gass er det ment enhver type gass-blanding som er tilstede i en brønn, komplett eller åpenhulls, og med olje er det ment enhver type oljeblanding så som råolje, oljeholdig fluid, etc. Gass, olje, og vannfluider kan derfor alle omfatte andre elementer eller substanser enn henholdsvis gass, olje, og/eller vann. [00] Med et foringsrør er det ment enhver type rør, rørledning, rørformet, liner, streng etc. som benyttes nedihulls i forbindelse med olje- eller naturgass-produksjon. [006] I det tilfellet at verktøyet ikke kan senkes ned hele veien inn i foringsrøret, kan det benyttes en traktor for å skyve alle verktøyene hele veien inn i posisjon i brønnen. En nedihulls traktor er enhver type driv-verktøy som er i stand til å skyve eller dra verktøy i en brønn nedihulls, så som en Well 3 [007] Selv om oppfinnelsen er beskrevet ovenfor i forbindelse med foretrukne utførelser av oppfinnelsen, vil det være opplagt for en fagperson at flere modifikasjoner er mulig uten å avvike fra oppfinnelsen slik den er definert i de følgende krav.

13 12 Patentkrav 1. Sammenstilling for sidekobling (1) for innsetting i et foringsrør i et borehull, foringsrøret har en indre overflate og definerer en lengdeakse (2), sammenstillingen for sidekobling har en lengderetning (0) som er hovedsakelig parallell med lengdeaksen og omfatter: - en rørmodul () omfattende en rørseksjon (12), karakterisert ved at rørmodulen omfatter en flens (11), hvor sammenstillingen for sidekobling videre omfatter et feste-element (2) tilpasset for å bli forbundet til flensen for å feste rørmodulen ved en forhåndsbestemt plassering med rørseksjonen stikkende ut gjennom en åpning (61) i foringsrøret. 2. Sammenstilling for sidekobling i samsvar med krav 1, hvor rørseksjonen strekker seg fra en første overflate (13) av flensen, og feste-elementet, når det er forbundet til flensen, strekker seg fra en andre overflate (19) av flensen motstående den første overflata av flensen. 3. Sammenstilling for sidekobling i samsvar med krav 1 eller 2, videre omfattende et tettende element (14) arrangert ved den første overflaten av flensen. 4. Sammenstilling for sidekobling i samsvar med et av de foregående krav, hvor sammenstillingen omfatter to eller flere feste-elementer (21, 22, 24a, 24b, 24c, 24d, 2). 2. Sammenstilling for sidekobling i samsvar med krav 4, hvor det ene eller flere feste-elementer er seksjoner av en hul sylinder. 6. Sammenstilling for sidekobling i samsvar med krav 4, hvor det ene eller flere feste-elementer er seksjoner av en sirkulær ring. 7. Sammenstilling for sidekobling i samsvar med et av de foregående krav, hvor et tverrsnitt av flensen utgjør en første del av en sirkulær ring og det ene eller flere feste-elementer utgjør en andre og gjenværende del av den sirkulære ringen Sammenstilling for sidekobling i samsvar med et av de foregående krav, omfattende et eller flere feste-elementer fordelt i lengderetningen av sammenstillingen for sidekobling.

14 13 9. Sammenstilling for sidekobling i samsvar med et av de foregående krav, omfattende to eller flere rørmoduler.. Sammenstilling for sidekobling i samsvar med et av de foregående krav, hvor rørmodulen omfatter to eller flere rørseksjoner som strekker seg ut fra flensen. 11. Sidekoblings-system for å framskaffe en sidekobling i et borehull, sidekoblingssystemet omfatter: - et primært foringsrør (60) med en indre overflate (62) og i det minste en åpning (61), det primære foringsrør definerer en lengdeakse (2), og - en sammenstilling for sidekobling (1) i samsvar med et av kravene 1-, hvor rørmodulen er plassert slik at rørseksjonen strekker seg gjennom åpningen i foringsrøret og at det ene eller flere feste-elementer trykker den første overflaten av flensen mot den indre overflaten av foringsrøret, hvorved rørmodulen blir sikret i en forhåndsbestemt posisjon. 12. Sidekoblings-system i samsvar med krav 11, hvor rørmodulen har en forlengelse i et plan som er på tvers av lengdeaksen, forlengelsen er mindre enn en indre diameter av foringsrøret Sidekoblings-system i samsvar med krav 11 eller 12, hvor et tverrsnitt av flensen utgjør en første del av en sirkulær ring, og det ene eller flere feste-elementer utgjør en andre og gjenværende del av den sirkulære ringen, en ytre omkrets av ringen er hovedsakelig lik med eller noe større enn en indre omkrets av foringsrøret Kabelverktøy for å transportere, posisjonere og montere en sammenstilling for sidekobling i samsvar med krav 1- i et foringsrør, kabelverktøyet omfatter: - en elektronisk enhet for å tilføre kabelverktøyet kraft, - en motorenhet, - en pumpeenhet, - en drivenhet for å bevege kabelverktøyet nedihulls, - en logge-enhet for å bestemme posisjonen i et foringsrør nedihulls, - en transport-enhet for å transportere og posisjonere rørmodulen og det ene eller flere feste-elementer, og - en sammenstillingsenhet for å montere sammenstillingen for sidekobling nedihulls.

15 14. Framgangsmåte for å installere en sammenstilling for sidekobling i et borehull med et foringsrør med i det minste en åpning, framgangsmåten omfatter trinnene for å: - senke en rørmodul omfattende en rørseksjon og en flens ned i et borehull, - senke en eller flere feste-elementer tilpasset for å bli forbundet til flensen ned i et borehull, - posisjonere rørmodulen i foringsrøret med rørseksjonen stikkende ut gjennom åpningen i foringsrøret, - forbinde flensen av rørmodulen med det ene eller flere feste-elementer, og derved feste sammenstillingen for sidekobling i en forhåndsbestemt posisjon. 16. Framgangsmåte i samsvar med krav, hvor sidekanter av flensen av rørmodulen og sidekanter av det ene eller flere feste-elementer blir festet sammen med kaldsveising forårsaket av at sidekantene blir trykt mot hverandre.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Ulrik, Weiland Robenhagen Ulrikkenborg Alle 1, st. tv DK-2800 Kgs. Lyngby Danmark

Ulrik, Weiland Robenhagen Ulrikkenborg Alle 1, st. tv DK-2800 Kgs. Lyngby Danmark Europeisk patent nr. 2494147 NORWAY P16171NOEP Søker: WELLTEC A/S Gydevang 340 Allerød Danmark Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Jörgen Hallundbäk Haregabsvej 1 Esbönderup Skovhuse

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

[0005] den indre ende av sylinderen passer inn i nevnte fordypning i låst inngrep med denne for å 20

[0005] den indre ende av sylinderen passer inn i nevnte fordypning i låst inngrep med denne for å 20 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for fremstilling av tomhylse ved kaldforming av sømløse eller skjøtede rør. Oppfinnelsen kommer under klasse F24B5/02 i den internasjonale patent klassifiseringen.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

Beskrivelse. [0007] Oppfinnelsen vil bli forklart mer detaljert på grunnlag av et utførelseseksempel, og de vedlagte tegningene, som viser;

Beskrivelse. [0007] Oppfinnelsen vil bli forklart mer detaljert på grunnlag av et utførelseseksempel, og de vedlagte tegningene, som viser; 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for fremstilling av tomhylse ved kaldforming av sømløse eller skjøtede rør. Oppfinnelsen kommer under klasse F24B/02 i den internasjonale patent klassifiseringen.

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1.

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. 1 Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. Flytende fasiliteter, så som fartøyer for frakt av væsker, så

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn:

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn: - 1 - P4461NO00-AGI Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy Bakgrunn: Oppfinnelsen angår et fleksibelt oppheng som er innrettet til å bli anordnet på et fartøy, for eksempel intervensjonsskip.

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

Støybarrierestruktur med lydabsorberende og lydomdirigerende egenskaper, og en høy-ytelse lydabsorbent for anvendelse i en slik struktur

Støybarrierestruktur med lydabsorberende og lydomdirigerende egenskaper, og en høy-ytelse lydabsorbent for anvendelse i en slik struktur Europeisk patent nr. EP2673419 NORWAY P1641NOEP Søker: Urbantech S.p.A Via Tosco Romagnola, 136 602 Pontedera (Pisa) Italia Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Giampaolo Tizzoli

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

PATENTKRAV. Sammenstilling ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t tetningsringen har en generell u-form i tverrsnitt.

PATENTKRAV. Sammenstilling ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t tetningsringen har en generell u-form i tverrsnitt. 1 PATENTKRAV 1. Brønnhodesammenstilling med en akse, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter: et ytre rørformet brønnhodeelement; et indre rørformet brønnhodeelement, det indre rørformede brønnhodeelement

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn - 1 - P347NO00-KM Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Den foreliggende oppfinnelsen vedrører brønnrammer for havbunnsbrønner. Spesielt vedrører oppfinnelsen en konfigurasjon av brønnrammeluker for

Detaljer

BLAD FOR VINDTURBIN OG FREMGANGSMÅTE FOR MONTERING AV BLADET

BLAD FOR VINDTURBIN OG FREMGANGSMÅTE FOR MONTERING AV BLADET BLAD FOR VINDTURBIN OG FREMGANGSMÅTE FOR MONTERING AV BLADET PATENTKRAV 1. Blad (6) for en vindturbingenerator (1) for omdanning av vindenergi til elektrisk energi, omfattende: - en bladkonstruksjon (7)

Detaljer

[0010] For en detaljert beskrivelse av de offentliggjorte utførelsesformene, vil det nå refereres til de medfølgende tegningene der:

[0010] For en detaljert beskrivelse av de offentliggjorte utførelsesformene, vil det nå refereres til de medfølgende tegningene der: FREMGANGSMÅTE OG APPARATUR FOR VÆSKEBEHANDLING Beskrivelse [0001] Denne søknaden krever fordel fra USAs foreløpige patentsøknad nr. 61/391,379 arkivert 8. oktober 2010, med tittelen "Method and Apparatus

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A.

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A. Tetningsholderinnretning 1 5 Den foreliggende oppfinnelse vedrører en tetningsholderinnretning tilrettelagt for å bli opptatt i en boring i en konstruksjonsdel designet for å bli neddykket i vann, der

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 227446 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 1/ (06.01) E21B 19/16 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336599 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 35/44 (2006.01) B63B 13/00 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130825 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI

Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI V2390NO00 EP2616291 Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI 1 3 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelsen dreier seg om en struktur til et motorkjøretøy med elektrisk

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng.

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 1 Skinne for seng Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 10 1 Bakgrunn for oppfinnelsen I forbindelse med arbeid for å forbedre tilvirkningen

Detaljer

NOMINELL SETEBESKYTTER FOR BORKRONEKJØRING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å OPERERE DENNE

NOMINELL SETEBESKYTTER FOR BORKRONEKJØRING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å OPERERE DENNE 1 NOMINELL SETEBESKYTTER FOR BORKRONEKJØRING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å OPERERE DENNE BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Område for oppfinnelsen [0001] Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt et forbedret

Detaljer

Søknadsnr.: NO CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. Fôringsrørhengermontasje

Søknadsnr.: NO CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. Fôringsrørhengermontasje Søknadsnr.: NO 08278 Søker: Vetco Gray Inc. Referanse: P08278NO Fullmektig: CURO AS, Vestre Rosten 81, 707 Tiller Tittel: Fôringsrørhengermontasje 1 Oppfinnelsen angår en fôringsrørhengermontasje, slik

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

strømmende fluidblandingsstrømmer er kommunisert til og fra et nærliggende reservoarområde under nevnte flertall reservoaroperasjoner.

strømmende fluidblandingsstrømmer er kommunisert til og fra et nærliggende reservoarområde under nevnte flertall reservoaroperasjoner. 1 PATENTKRAV 1. Anordning (23, 23C, 23F, 23I, 23S, 23T, 23V, 23Z, 128) for å danne minst én manifoldstreng som kan benyttes med en øvre endemanifold for undergrunnsmessig å styre et flertall strømmende

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331928 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100482 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.03.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i 1 1 2 3 Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i innledningen til det selvstendige krav 1. Tanken kan

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1432 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i 1 Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i overensstemmelse med innledningen til krav 1. 3 Sykler

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329192 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 9/18 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 032137 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 03.0.13 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 03.0.13

Detaljer

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene.

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. 1 SEISMISK KLEMME [0001] Oppfinnelsen angår tilbehør for opphengt himlingsskjelettkonstruksjon og, spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. KJENT TEKNIKK [0002] US-patenter 046294;

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 200967 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(54) Benevnelse Kobling for rør med vinkelavvik (56) Anførte publikasjoner US A1, DE C1, US A1, US A1 (57) Sammendrag

(54) Benevnelse Kobling for rør med vinkelavvik (56) Anførte publikasjoner US A1, DE C1, US A1, US A1 (57) Sammendrag (12) PATENT (19) NO (11) 33128 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 27/047 (06.01) F16L 27/03 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092309 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.06.1 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN. Beskrivelse

KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN. Beskrivelse 1 KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører en kompressorventil for styring av en stempelmaskin for innstrømningen av en gass i arbeidsrommet eller utstrømningen

Detaljer

Jørgen Hallundbaek Ulrik, Weiland Robenhagen Jimmy Kjaersgaard-Rasmussen

Jørgen Hallundbaek Ulrik, Weiland Robenhagen Jimmy Kjaersgaard-Rasmussen Europeisk patent nr. 216803 NORWAY P16276NOEP Søker: WELLTEC A/S Gydevang 2 3 Allerød Danmark Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Jørgen Hallundbaek Ulrik, Weiland Robenhagen Jimmy

Detaljer

Utadåpnende vindus- eller døranordning

Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Den foreliggende oppfinnelse angår en utadåpnende vindus- eller døranordning som omfatter en karm og en ramme som bærer en vindusrute eller et dørblad og som

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så

Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så 1 1 2 3 Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så som et skytteltankskip. Mer særskilt vedrører

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN 1 SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN Oppfinnelsen vedrører en betongmasseskruemater for anvendelse i glideforskalingsstøping av betongelementer. Mer spesifikt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 26879 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 33/12 (06.01) E21B 33/128 (06.01) E21B 43/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.21 (80)

Detaljer

Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE

Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE 1 Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en emballasje for en vare, slik som et elektrisk apparat, spesielt en drikkedispenser.

Detaljer

Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin.

Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin. Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin. Fra DE 10 2008 030 489 A1, som betraktes som teknikkens stand, kjennes en anordning og en framgangsmåte for å produsere enkeltsnitt

Detaljer

rett ut fra basen 8, og en stang 7 plassert oppå ribben 6. Låseprofilene 4 er anbragt hele veien rundt henholdsvis vibrasjonssikten 1 og det

rett ut fra basen 8, og en stang 7 plassert oppå ribben 6. Låseprofilene 4 er anbragt hele veien rundt henholdsvis vibrasjonssikten 1 og det 1 STØVTETNING TEKNISK OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører støvtetting mellom utstyr for steinbearbeiding, så som en vibrasjonssikt, mater, matetrakt, gliderenne, steinknuser eller liknende, og et

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 33/02 ( ) NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 33/02 ( ) NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 34003 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 14 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.04.19 (8) Videreføringsdag

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2449641 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 (2006.01) H02G 1/11 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.09 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter.

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter. 1 Avrullingsapparat Oppfinnelsen vedrører et avrullingsapparat for et bånd av enkeltvekter forbundet med hverandre ved hjelp av en folie eller lignende. Vekter av denne typen tjener eksempelvis til balansering

Detaljer

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en 1 1 2 30 3 [0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP 326002/96 A er det kjent en skinnegående kran som er oppbygd på en transportvogn

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

I den fullstendig lukkede endelige stillingen er kraften for å frigjøre hetten fra legemet mye større enn i den forlukkede stillingen.

I den fullstendig lukkede endelige stillingen er kraften for å frigjøre hetten fra legemet mye større enn i den forlukkede stillingen. 1 Tittel: FORBEDRET KAPSEL MED LUFTEHULL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører en hardskallkapsel av en type som anvendes for å levere doser med legemiddel, medisiner, vitaminer, kosttilskudd,

Detaljer

Europeisk patent nr NORWAY P16367NOEP. Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 145/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia

Europeisk patent nr NORWAY P16367NOEP. Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 145/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia Europeisk patent nr. 26162 NORWAY P16367NOEP Søker: Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 14/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Emrah

Detaljer

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn - 1 - P4260NO00-KM Tetningssammenstilling og tetningsring Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en tetningssammenstilling i samsvar med den innledende delen av patentkrav 1. Den gjelder særlig en tetningssammenstilling

Detaljer

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse 1 GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et gummibelegg til et spalteristelement med et avlangt, i det vesentlige plateformet profillegeme, i hvis midtre tverrsnittsområde

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333482 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1.

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1. - 1 - P4064NO00-KM Undervannsklemme Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en undervannsklemme for å holde én rørformet struktur sammen med en langstrakt guidestruktur anvendt i en undervannsoperasjon.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310614 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 17/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331339 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) F16J 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093178 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer