Andaktstelefonen Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 1. April God Påske! Foto: Finnmark Dagblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 1. April 2011. God Påske! Foto: Finnmark Dagblad"

Transkript

1 45. årgang. Nr. 1. April 2011 Andaktstelefonen Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag God Påske! Foto: Finnmark Dagblad

2 Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks Hammerfest Tlf.: Faks: Kontortid: Mandag fredag kl Lunsj: kl Svein Sivertsen...Daglig leder Jon Atle Birkeland...Sogneprest Jon Arne Tandberg,...Kapellan Einar Tesdal...Kapellan Elena Brovold...kantor Elena Fredriksen...Organist Berit Randi Oskarsen...Menighetspedagog Ingvill Ulveseth...Diakon Berit Pihl Johansen...Konsulent Eva Bjørgve...Sekretær Nittaya Bumrungphet... Renholder Per-Kristian Fyhn...Kirkegårdsarb. Trond M. Sivertsen...Kirkegårdsarb. Hans Arne Dahl...Klokker/kirketjener Knut Harald Karlsen...Kirketjener Menighetsrådsleder: Anne-LIne Nora Menighetsbladet Kirkegata 21, Boks Hammerfest Tlf.: Telefax: Redaksjonen: Anne-Line Nora, red., Økonomi: Svein Sivertsen. Montasje/Layout Helge R. Johnsen. Trykk: Trykkeriservice AS, Lakselv. Opplag: 4600 Utkommer: 4 ganger årlig. Distribusjon: Posten. Ny prost i Hammerfest prosti 10. desember 2010 ble sogneprest i Gamvik Arve M. Marthinsen utnevnt i statsråd til prost i Hammerfest prosti. Vår nye prost tiltrer stillingen i løpet av våren. Han er født i 1957 og hadde sin oppvekst i Sandnes og Stavanger. Han tok sin utdannelse på Misjonshøgskolen i Sta-vanger, for å reise ut som misjoner til Thailand, men p.g.a. sykdom i familien ble utreise forhindret. Teologisk embetseksamen ble avlagt høsten 1982 ved Det teologiske Menighetsfakultet, og videre ble Praktisk teologisk eksamen avlagt høsten!988 ved Misjonshøgskolen. I 1988 ble Marthisen ordinert i Kristiansand domkirke til vikarprest-tjeneste i Lister prosti. Der hadde han tjeneste i flere år. I 1977 ble det fast ansettelse som kapellan II i Flekkfjord prestegjeld. Det var hans arbeidsplass i 10 år med unntak av et års vikariat som sogneprest i Kvalsund prestegjeld (Hammerfest prosti). Som følge av ny tjenesteordning ble han 1. april 2006 sogneprest i Bakke, Gyland og Hidra sogn. August 2007 begynte Marthisen som sogneprest i Gamvik. Arve Marthinsen har vært og er opptatt av arbeide med å integrere barn og ungdom på våre gudstjenester. Han har et stort hjerte for utviklingshemmede. I Flekkefjord startet han et fellesskap for utviklingshemmede kalt Tro og Lys- et fellesskap som tar utviklingshemmedes tro på alvor. Han ledet dette i ter år. Han har kompetanse på: sorg hos utviklingshemmede og Rett til åndelig liv. Han er opptatt av å kunne inkludere alle i menighetsfellesskapet. Arve M. Marthinsen I 2009 tok han eksamen i Arbeids-og organisasjonspsykologi. De siste tre årene har han vært verneombud for prestere i Alta og Hammerfest prostier. Hammerfest prosti omfatter: Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Gamvik, Lebesby og Hammerfest, et vidstrakt prosti og tjenestegjøre i. Vi ønsker prost Arve og ektefelle Torun hjertelig velkommen til Hammerfest. A.L.Nora 2 Hammerfest menighetsblad

3 Leder Påsken står for døren Påsken er en høytid - og en familiesammenkommst som de aller fleste feirer og markerer på ulik vis. Vi tilbringer gjerne dager sammen med familie og venner. For mange betyr påske det gode liv på hytta, og en forventning om strålende sol, rikelig fangst på isfiske, bål og grilling og fine skiturer. Være sammen, planlegge og gjøre ting sammen. For de som foretrekker bypåske er mulighetene mange, bruke skiløpene, gå turer, sitte i solveggen, gå i kirken i løpet av høytiden og besøke hverandre. Men for mange familier, kjærester og venner i kommunen vår blir denne påsken den første etter at dere mistet et kjært familiemedlem, kjæreste og venn. Døden har rammet dere vondt fortvilende. Mange tanker strømmer gjennom dere sorg savn lengsel takknemlighet og minner. Det finnes ingen vei utenom sorgen, bare en vei gjennom. Jeg mistet min mann for snart seks år siden. Etter Noralfs død fikk jeg brev med en del dikt av venner. Det var en god måte å vise omtanke på. Jeg ble glad i diktene og visdomsordene og brukte dem etter hvert i bladet. De gav trøst og lindring. Noen av diktene som står i dette bladet har jeg hentet fra boken Himmelbrevet og jeg håper at de får en betydning med tiden. Det har vært tungt å skrive dette jeg føler med dere i sorgen og ønsker dere fred i savnet. Vi vet at en lykke er omme. Du går ikke lenger vår vei Og nye dager skal komme, men alle blir uten deg. Så rykker vi tettere sammen om plassen som alltid blir tom og danner den levende rammen om minnenes helligdom. Livet vil alltid ha en mollstemt tone. Anne-Line Nora, redaktør PÅSKEANDAKT Glad påske Av Nils-Tore Andersen, tidligere leder i Kirkerådet Bibeltekst: Johannes 20, 1-10 idlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. God påske. Jesus er oppstanden. Livet har seiret. Det hendte for noen år siden etter påskedagsgudstjenesten. Påskegudstjenesten var slutt, og vi hilste hverandre utenfor kirken med det vanlige: God påske. Enkelte ganger lød et noe mer fromt: Velsignet påskehøytid. Men plutselig var det en som smilende med svensk aksent slo til med et friskt: Glad påske. For det pleier man visstnok å si til hverandre i Sverige. Glad påske. Hvor mye riktigere det lød enn vårt mer generelle og trauste God påske. Fremfor noe er påskedagen gledens høytid. Det er livet som seirer over døden. Ikke slik at den ikke har rom for lidelse, mørke og angst. Langfredagen er fortettet av fortvilelse. Slik livet også kan være det. Men det er ingen håpløs sorg. Påskedagens seier kaster lys også inn i de mørke rom. Jesus har seiret. Livet har vunnet. Johannes gjengivelse av begivenhetene omkring Jesu oppstandelse, slik vi møter det i søndagens bibeltekst, er preget av intens sensasjon. Det dirrer mellom linjene av spenning, speiding og hastverk. Det er en kvinne som først er ute, Maria Magdalena. Maria var en av kvinnene som var i Jesu følge og Lukas forteller at Jesus en gang hadde helbredet henne. Nå blir hun det første vitnet om Jesu oppstandelse. Hun kan nesten ikke tro at det er sant, men løper tilbake til disiplene. Det er viktig at de får høre nyheten så raskt som overhodet mulig. Til tider har jeg undret meg over hvorfor akkurat Maria Magdalena var den som først fikk møte den oppstandne Jesus Kristus. Evangelistene gir oss ikke noe svar på det spørsmålet. De bare konstaterer et faktum. Og faktum er at det altså nettopp var en kvinne som først kom til den tomme graven og som først møtte den Oppstandne, og som personlig kunne bevitne dette for de andre mannlige disiplene. Hun innleder rekken av de millioner av kvinner som siden møtte Jesus og avla sitt personlige vitnesbyrd for andre. Hun gikk rett inn i disippelflokken og fortalte dem hva hun selv hadde opplevd og hva hun selv hadde sett. Hennes enkle vitnesbyrd, båret frem med den personlige erfaringens overbevisende makt, satte store ting i gang blant de mismodige disiplene. Ja, ga dem faktisk håpet tilbake. Nils-Tore Andersen Hammerfest menighetsblad 3

4 Et stille sted I vårt indre har vi et lite stille sted, et tilfluktssted hvor vi kan gå inn og være hjemme hos oss selv. Hvor vi bor helt alene. Å være dus med seg selv er betyningsfullt. Er vi ikke på talefot med oss selv kan vi ikke vente at andre skal være det. Det er mange måter å rydde opp inne i seg på. Gå en tur, eller opp på fjellet for å ha tid alene. Være ute i solskinnet, sitte ved en bekk og bare å være til. La sitt sinn falle til ro, lukke øynene og være til. La sitt sinn falle til ro, lukke øynene og være stille. Kjenne solskinnet på ansiktet. Lytte til fuglesangen. Fryde seg over sine sanser. Fryde seg ved livet og den store stillheten. I situasjoner hvor man står foran veivalg i livet, er det viktig å ta seg tid til å kjenne etter hvor man skal. Da kan det være fint å kunne benytte en ledig stund til å være alene, tenke over tingene og komme til rette med seg selv. Finne pustehulle og være til stede i sitt eget liv. Hvilken herlig overraskelse å oppdage hvor lite ensomt det kan være, å være alene. Utgangspunktet for kreativitet er stillhet. Der kan man finne frøstadiene for alle ting. Det er der man fornyer sine kilder, de som aldri tørker ut. vi trenger tid til å drømme, tid til å huske, og tid til å nå det uendelige. Å ha tid til å dra på tur inne i seg selv, er å tenke på sjelens behov. En åpen kirke inviterer til stillhet og ettertanke. Her kan en være for seg selv med tankene og livet sitt. Stillheten i kirken gir ro. Her kan en liksom få igjen pusten. Kirkerommet er et rom for alvor og ettertanke. En av de flotteste av alle lyder-og for meg er det en lyd, er fullkommen, komplett stillhet. Det er mer musikk i stillhet enn det er i noen sang. Jeg vil bruke tid på å være alene i dag. Jeg vil ta tid til å være stille. I denne stillheten vil jeg lytte.og jeg kommer til å høre mine svar. Fra boken: Alene med tankene. Erna Solbakk Bispemøtet nominerer biskopen i Borg, Helga Haugland Byfuglien, til det nye bispeembetet som preses i Den norske kirke. Foto: Vidar Ruud, ANB Den 12. biskopen Biskopen Helge Haugland Byfuglien er utnevnt i statsråd som den 12. biskop i Den norske kirken. Den nye preses får tilhold i Trondheim og Oslo, og skal være leder for biskopene. Hun blir kirkens sitt fremste ansikt utad og taleperson når kirken møter Regjeringen. Biskop Byfuglien ble i oktober 2010 valgt til preses i Bispemøtet. Hun er 60 år, og hun er den første kvinnen som innehar vervet som tillitsvalgt blant biskopene i Den norske kirke. Byfuglien ble utnevnt til biskop i 2005, og har hatt sete i bispegården i Fredrikstad siden den gang. Før hun ble biskop, var hun generalsekretær i Norges KFUK-KFUM i fire år etter først å ha vært assisterende generalsekretær samme sted like lenge. Utdanningen sin har hun fra Menighetsfakultetet der hun var ferdig utdannet teolog i I tillegg har hun videreutdanning i familieterapi for prester og kirkelig medarbeidere. Sin debut som prest hadde hun i Nidaros, før hun fortsatte kapellangjerningen i Ås prestegjeld i Borg. Byfuglien har hatt en rekke tillitsverv og engasjement bl. a. innenfor Modum bad og Kirkens dåpsopplæringsutvalg, og ledd styringsgruppa for trosopplæringsprosjektet. I 2010 ble hun valgt til visepresident i Det lutherske verdensforbund, Helge Haugland Byfuglien er fra Bergen, hun er gift med Tore Byfuglien, og er mor til tre og farmor til to. Hun har de siste årene vært visepreses i Bispemøte, og overtok etter Olav Skjevesland som hadde den stillingen fra A.L.N. 4 Hammerfest menighetsblad

5 Menighetsrådet 2010 Hammerfest kirke er 50 år i år I den anledning er det nedsatt en komite som skal planlegge jubileet. Komiteen består av: Prost Arve Marthinsen, Svein Sivertsen, Hans.M. Ellingsen, Maria Stephansen og Ella Karin Kristensen. Komiteen er godt i gang med planleggingen. I tillegg til jubileumsgudstjenesten 17. juli vil det bli flere arrangementer i løpet av året. Det vil komme program for jubileet i neste nr. av Menighetsbladet. Menighetsrådet (MR) har avholdt syv møter og behandlet 39 saker. Oppmøtet av rådsmedlemmene har vært gode. De fleste sakene har vært enkle og greie å behandle. I løpet av året ble diakon/prosjektmedarbeider, organist og kirkegårdsarbeider invitert på møte for å informere om sitt arbeid, ris og ros. Dette gav MR en mye bedre innsikt i deres arbeid. Våren 2010 gjennomførte MR befaring på våre tre kirkegårder, en meget nyttig sådan. Praktiske og vedlikeholdssaker har løst seg tilfredsstillende med daglig leder som ansvarshavende. Skifer på murkant som går rundt kirka og prestebolig reparert. Reparasjon av trapp mot Sjøgata, samt reparasjon av trapp på Hauen. Nytt lydanlegg er montert i kirka. Nye spotter er montert som lyser både i koret og orgelgalleri. Beskjæring av busker og trær på alle kirkegårdene. Reparasjon og maling av gjerdet rundt Rypefjord kirke. Maling av gjerde, anonym minnelund i Fjordadalen. Oppussing av kirkestua i deler av oktober/ november. Arne Nygaard, Hans Arne Dahl og Helge Johnsen gjorde en stor innsats i oppussingen av kirkestua. Resultatet ble kjempe Bra. Mange andre håndgrep og reparasjoner er også gjort. A.L.N. Salmen jeg velger... Påskemorgen slukker sorgen... Påskemorgen, er en av våre kjære påskesalmer, som vi allerede hørte på barneskolen. Den ble skrevet av N.F.S. Grundtvig i Når sangen toner fram, med dets mektige budskap, da er det høytid. Salmen har en innholdsrik og dyp tekst, en proklamasjon av evangeliet! Selv om det er en påskesalme, synes jeg en kan synge den hele året. til glede og trøst det har i alle fall jeg erfart. Sissel Marie Hansen Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid; den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Redningsmannen er oppstanden, er oppstanden i morgengry! Helvede greder, himlen seg gleder, himlen seg gleder med lovsang ny. Redningsmannen er oppstanden, er oppstanden i morgengry! Sangen toner, vår forsoner, vår forsoner til evig pris; han ville bløde for oss å møte, for oss å møte i paradis. Sangen toner, vår forsoner, vår forsoner til evig pris. Fagre skarer opp vi farer opp vi farer fra grav i sky.** Tungene gløder, Herren vi møter, Herren vi møter med lovsang ny. fagre skarer, opp vi farer opp vi farer fra grav i sky. Hammerfest menighetsblad 5

6 Sorg er som en trekant Sorg er som en trekant som dreier rundt hjertet med spisser som risper. Det gjør vondt, forferdelig vondt til trekantenes spisser er avslitt og det bare er en kule igjen, som glir rundt uten smerte. Sorg er en prosess som tar tid, men den tar slutt. Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet, hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte vi mottar fra omgivelsene våre. Men når gleden over det du har hatt, overskygger savnet av det du har mistet, når du vet at du aldri villet unnvært det du har tapt, selv om du var klar over at du en gang kanskje måtte gi slipp på det, da er trekantens spisser avslitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte. Mosaikk Hvor skal jeg gå hen etter at gleden blir jubel høy og sorgen borende dyp på en og samme dag. Hvem skal jeg dele med når hjertet vil sprenges og sinnet ikke får ro. Hvordan kan jeg hvile i natt. Dagen gav meg en mengde mosaikkbiter som i sene nattetimer bygges sammen til hele bilder. Noen bare vakre og varme, takk for dem. Noen dramatiske og smertelige, takke for dem og. Gerd I. Skjøtskrift Grøtte Visdomsord Sjelen ville manglet regnbue hvis det ikke fantes tårer Det fins mennesker som kommer inn i livet vårt og forlater det igjen. Det fins også mennesker som blir værende en stund, og etterlater fotspor i hjertet. Og etterpå er vi aldri mer den samme. Gå ikke alltid dit veien fører deg. Gå heller der hvor det ikke fins noen vei og sett spor etter deg. Herre. da jeg bad om lys i mitt mørke, glemte jeg å takke deg for dine stjerner. Fravær Jeg tenker på hele ditt nærvær, på alle de rom du har fylt. Jeg tenker på deg som ektemann og far, som bror og svoger, men også som sønn, som nabo og kollega, som kamerat og venn Jeg tenker på hele ditt fravær, på alle de rom som nå er tomme. Jeg ser for meg dem som leter mellom skyggene og fremdeles den tid som var. På dette tenker jeg:at ingen kan fylle din plass i ditt fravær, og likevel skal livet fortsette i alle disse rom, og ditt nærvær være med oss, når ingen flere dager blir deg gitt. Eyvind Skeie. Savn Om jeg har det vondt? Om jeg kjenner smerte? Selvfølgelig har jeg det vondt Selvsagt kjenner jeg smerte. Ellers ville jeg ikke ha elsket deg, ville jeg? Ellers ville jeg ikke ha savnet, ville jeg? Om jeg har det vondt? Ikke mer enn jeg har elsket. Om jeg kjenner smerte? Ikke mer enn jeg savner. For lyst og kjærlighet og savn og lengsel næres alle av den samme ild. Det vet jeg bare at slik er jeg til. Eyvind Skeie. Så fort. Livet skifter så fortet ord en telefon en samtale et bud. Så er alt forandret som en gnist i tørr skogbunnflammer virkeligheten opp mot lys eller mørkeog livet er aldri mer hva det var så fort. Tove Houck Den dag kjem aldri Den dag kjem aldri at eg deg gløymerfor um eg søver, eg um deg drøymer. Um natt og dag er du like nær, og best eg ser deg når mørkt det er. Du leikar kringum meg der en vankar. Eg høyrer deg når mitt hjarta bankar. Du stødt fylger meg på ferde mi, som skuggen gjeng etter soli si. Når nokon kjem og i klinka rykker, d`er du som kjem inn til meg, eg tykkar- Eg sprett frå stolen og vil meg te`men snart eg sig atter ende ned. Når vinden lint uti lauvet ruslar eg trur d`er du som gjeng der og tuslar! Når sumt der borte eg ser seg snu, eg kvekk og trur det må være du. I kvar som gjeng og rid og køyrer, d`er du eg ser, deg i alt eg høyreri song og fløyte-og fele- låt, men endå best i min eigen gråt. Aasmund Olavsson Vinje. Savner deg Når vinden leker med frosne strå fryser jeg. Når sjøen vasker de ytterste skjær minnes jeg. Når fuglene synger i treets krone lengter jeg. Når solen skinner fra skyfri himmel varmes jeg. Når månen smiler i mørke natt savner jeg deg. Sorg går ikke over den tar bare en annen form. En sorg ligner på havet til å begynne med er bølgene veldig krappe. Så kommer dønningene, men det blir aldri mer havblikk. Iben Sandemose Den sørgende -jeg spør ikke hvorfor det stjeler kreftene og fører meg dypere inn i mørket. jeg hvisker et hvordan og ber om å bli ledet på den smertefulle veien mot lyset. Tove Houck 6 Hammerfest menighetsblad

7 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Gaver til menighetsbladet 42. årgang Nummer 1 Mars 2008 MENIGHETSBLADET ØNSKER ALLE SINE LESERE EN RIKTIG GOD PÅSKE! Trygve Eilif Christensen Haldis Dinesen Odd Magnar Strømme Parsøyly Bartholdsen Ingrid Jensen Randi Johansen Emilie Eriksen Marianne Åse Mathisen Reidun Elfrida Simensen Willy Nicolaysen Randi Marie Simonsen Oskar Bernhard Mathisen Rolf B. Mathisen Kirsti E. S. Nilsen Sigfred Arne Thomassen Jens Are Breivik Oddrun Janne Larsen Leif Jarl Tollefsen Liv Gully Berg Juliussen Jan Magne Hassfjord Aili Sissel Johansen Eva Milch Bjørg Pauline Jørgensen Roy Birger Johansen Lillian Jacobsen Svein August Sundquist Ole Ingvald Hansen Nils-Johan Lund ANDAKTS- TELEFONEN Eva Henriksen Bj Nilsen Magnhild Normann Else Marie og Torbjørn Svendsen Pirjo og Hans Kristian Østvik Kari Nes Kjell Heggelund Åse og Birger Weile Leif W Johansen Randi Henriksen Lillian P Mortensen Ole Andreas Olsen Harald Mortensen Jenny Karin Brovold Tove Holm Erling Larsen Sigmund Moholdt Roger Nikolai Lorentsen Molly Kristiansen Reidar Olsen Kitty og Hans Pettersen Trude Johannessen Kirsten H Eriksen Judith Marie Nilsen Britt Lundmark Margit O Veile Irene Lunga Aud Sundquist Elin Heitmann Ada Mauno Ingjerd Lauritzen Hans Edvard Bentsen Janne Bartholdsen Hansen Knut Haugen Gunnar Rønquist Trond Skancke Bodil Magdalene Lorentsen Annie og Odd Sjøvold Bjørg Andreassen Olaug og Enok Mauseth Willy Olsen Bjørn Hansen Margot Lyngvoll Liv Hanna Ellingsen Dagrun Hætta Turid H Larsen Erna Lunga Gunnar T Holm Anny Josefsen Bjørnar Lorentsen Olaug Krystad Inger Britt Nilsen Helge Holmgren Gunnar Mathiassen Solveig Fjeld Hansen Aslaug Rosted Elin B. Strand Ruth Nordli Astrid M. Eriksen Per Mathisen Torunn og Kjell Kristoffersen Olaug Nilsen Mary Andersen Anne Marie Larsson Arnulf Sjursen Solbjørg Sandvik Arne E. Nordby Olav Aune Inger Jahnsen Ingeborg Rajala Per Ernst Paulsen Thor Lunndal Karen L. Heggem Ulf Eliassen Sverre Eliassen Irene Karlstad Svein Chr Lærum Brit Johansen Petter Fagerheim Olav Olsen A og T Hansen Åse Kathleen Nylund Herborg Eriksen Gunlaug Olsen Elin og Tor Magne Olsen Aina Helen Johansen Bjørg Albrigtsen Arna Kvalsvik Rigmor Brataas Solveig Løkke Knudsen Karn-Lise Gjetmundsen Martha Risto Harry Johansen Astrid og Arne Løkke Astrid og Erling Pettersen Gerd Heggelund Gerd Nathalie Brenden Lund Nanny og Jens M Reite Gunnlaug Boberg Bjerkli Solveig Irene Vinsrygg Toralf Pettersen Sigrun og Harly Planting Johanne Heggelund Synnøve D Nilsen Gerd og Per Spein Signe Grønn-Vannbakken Bjørg Hansen Turid og Halfdan Kvalvik Ann-Sylvi og Erling Jensen Olav Henry Grasdal Ivar Fr. Johansen Liv Karlsen Astrid Andreassen Reidar Holmgren Ellen Tronstad Jørgen Holmgren Arvid Johnsen Ellinor Jensine Riise Irene Engedal I alt kr Tusen takk! Tror du på engler? Jada, det gjør jeg. Åssen kan du få til det? Jo, noen ganger kommer de som inspirasjon til å gjøre det som er godt og riktig. Noen ganger kommer de som visjoner som flytter grensene for det jeg anser for å være mulig. Men noen ganger nei, det må jeg få forklare med et eksempel: Det kom en engel og reddet lille Nils fra den store, svarte hunden. Engelen var litt fet og hadde en fillete, blå bukse på seg, en flekkete lue og en sigarettstump i munnviken. Engelen tok lille Nils i hånden og fulte ham hjem til mamma. Lille Nils visste ikke at det var en engel. Engelen visste det heller ikke. Victor Andersson, fritt etter svenske Bønboken. Azeb Yosef Eshete og Alemu Gediwon Getachew fra Etiopia giftet seg i Hammerfest kirke Foto: Vigdis Jacobsen Hammerfest menighetsblad 7

8 Finnmark Indremisjon og Hammerfest menighet inviterte barn i alderen år på vinterleir helga mars på Repparfjord Ungdomssenter. I invitasjonen stod det bl..a.! På leir skal du få høre mer om hva Bibelen forteller, bli med på konkurranser og leker, vinne premier og kanskje vinne venner? Alle ungene var for fullt til stede lekne, spørrende, full av ideer og et engasjement og trøkk så det holdt. Vinterleiren ble en opplevelses rik gla`helg. Akkurat som på høstleiren spurte jeg barna om de kunne skrive noen ord om: hva de syntes om leiren det å være på leir? Jeg fikk flere svar, mens mange hadde ikke ro på baken til å sitte og skrive-og slett ikke den siste dagen, men noen tilbakemeldinger fikk jeg i full fart. Det var gøy å være i gym. salen, det var artig på bli kjent kvelden. Bibeltimene var ikke så spennende bibeltimene var litt bedre enn før. Korssamlingene var koselige og rolig. Det er kult å synge med CD spilleren på høy styrke. Alle lederne er kjempesnille og greie. Maten var kjempe god Svanna 10 år Jeg har hatt det gøy i helge. Det var gøy å være ute og spise pølser og drikke kakao. Bli kjent kvelden var super 8 Hammerfest menighetsblad gøy og maten var også god. Lederne var snille og alle ongan var snille mot meg. Jeg ble kjent med mange av de barna som var der. Jeg anbefaler å bli med på leiren det var kjempegøy. Katrine 11 år Det har vært en morsom leir. God mat. Kaffe er bra for kvelden!lederne var super. (det hadde vært bedre uten). Rom to: den kule gjengen. Miriam 11 år. Hei, jeg likte veldig godt leiren. Jeg likte spesielt leirkvelden og bli kjent kveld. Men det var ganske kjedelig med bibeltimer. Kanskje jeg kommer tilbake til Repparfjord Ungdomssenter. Charlotte 10 år Denne dagen var Fin. Alt var morsomt, men bibeltimen var kjedelig, lørdag 19.mars Christine 10 år Denne dagen har vært super, men bibeltimen var litt kjedelig. Ute var det artig, vi klatret i trærne. Gleder meg til leirkveld, lørdag 19.mars. Ramona 12 år Hei, dette er virkelig en leir å anbefale for de som vil ha venner og moro. Andora 10 år Denne dagen har vært kjempe bra! Jeg syntes denne leiren er bedre enn alle andre. Jeg likte bibeltimen, og bli kjent kveld, og jeg likte at vi skulle gå på kiosken Siri 10 år Denne dagen har vært kjempe bra. Jeg har gledet meg lenge til helgen og nå er den her, og jeg kommer til å glede meg til neste gang. Mathilde 10 år Jeg har hatt det kjempe flott- er for første gang på leir, og jeg har fått to nye venner. Lise 11 år Det har vært veldig morsomt. Maten har vært god, og lederne har vært snill. Leirkvelden var fin og bli kjent kvelden var morsom. Hanna 11 år Jeg synes leir er kjempe morsomt. Bibeltimene har forandret seg, nå synes jeg de er blitt mer spennende. Jeg skal prøve og komme hit når jeg kan. *** Hanna fylte 11 år søndag 2o. mars. Det ble bursdagsang og en liten gave. Guro 11 år Det har vært koselig på leir både inne og ute. Mange fine aktiviteter som innbandy, fotball osv. Bli kjent kvelden var gøy, men leirkvelden kunne hatt bedre innslag. Maten var kjempegod. Lederne var snille og flinke, så det var kjempe artig på leir. Bibeltimene, korssamlingene, bålet og alt det andre var bra. Anbefales Sterkt! Minileder Maria: 13 år Det var en morsom leir. Var kjekt å bli kjent med nye folk. Litt kjedelig på leir-

9 kvelden, med ungene var flinke og kreative. Det har vært en kjempefin helg, veldig artig og kjempe god mat. Å være minileirleder har ikke vært så stor forskjell fra å være med som vanlig leirdeltaker, men litt mer ansvar. Jeg er kjempe glad for at jeg fikk være med denne helga. Minileder Thor Egil Morsom leir, blitt kjent med mange nye mennesker. Leirkvelden var litt kjedelig. (gjorde god jobb som konferansier på leirkvelden.) Minileder Trond-Vegar Repparfjordleiren har vært artig. God mat, kreative onga. Det har rett og slett vært koselig og jeg håper at alle kommer neste gang. og de som lagde den kjempe gode maten var: Helga og Marta. og de kjempesnille, greie lederne var: Leirsjef Ingvill, Øyvind, Jon-Arne, Svein, Tormod og Anne-Line og de flinke miniledere var: Maria, Trond Vegar og Thor Egil. og leirens lille solstråle var Viktor, 4 år. og den hjelpsomme, blide sjåføren fra Veolia var Halvard. Tusen millioner takk små og store, alle dere bidro til at leiren ble en flott gla`helg. Anne-Line Nora. Hammerfest menighetsblad 9

10 Gudstjenesten skal få ny form. Ny liturgi for kirkens hovedgudstjeneste vil foreligge i den måned, da fattes endelig vedtak av Kirkemøte. Den nye liturgien innføres i løpet av kirkeåret, Som starter første søndag i advent. Det var 2003 på Ungdommens Kirkemøte de tok opp spørsmålet omen reform av gudstjenesten, og som startet prosessen. UKM uttalte seg kritiske til at gudstjenesten i vår kirke var fast låst og altfor regelstyrt. De understreket i sitt vedtak ønske om at det legges til rette for en gudstjeneste som kan fungere for alle uavhengig av alder, kjønn og geografi, og som fungerer som menighetens hoved-gudstjeneste. Kirkemøtet 2003 drøftet reform av høymessen, og sluttet opp om hovedpunktene i UKM`s forslag. Resultatet er blitt at det er lagt opp til et reformarbeid som omfatter ny ordning for hovedgudstjenesten, ny dåpsliturgi, ny tekstbok og ny salmebok. Ambisjonen er at gudstjenestelivet skal preges av større fleksibilitet, bedre involvering og økt lokal tilpassing/ stedegengjøring. Over 100 menigheter har prøvd ut forslaget og gitt innspill. Gudstjenestens hoveddeler vil alltid være gjenkjennelig, men bønner, musikk og annet kan variere, for valgfriheten blir større, slik at gudstjenesten kan få et mer lokalt preg. Det vil bli en stor utfordring for guds-tjenesteutvalget i menighetene å utarbeide et forslag til grunnordning for sin menighet, som skal godkjennes av menighetsråd og biskop. En gudstjeneste skal leve og være i forandring, for kirken er en levende bevegelse og vi må være villige til mer å tilpasse gudstjenestene vår egen tid. Det kan bli en balansegang mellom tradisjon og fornyelse. Det som er viktig er at alle i vår menighet uansett alder føler tilhørlighet. A.L.N. Hva man kan lære av gjess Når hver fugl slår med vingene sine, skapes en oppdrift for den neste fuglen. Ved å fly i en V-formasjon, får hele flokken 71% større flykapasitet enn hvis en fugl flyr alene. Folk som deler en felles retning og har en følelse av fellesskap, kan raskere og lettere komme dit de ønsker, fordi de hviler på hverandres tillit. Nå en gås faller ut al! formasjonen, føler den straks dragsuget og motstanden ved å prøve å fly alene, og kommer seg raskt tilbake til formasjonen, for å ta del i fordelene av kraften som ligger i oppdriften av fuglen som ligger foran. Hvis vi hadde like mye vett som en gås, ville vi holdt oss i formasjonen med dem som er ledere dit vi ønsket å dra, og være villige til å motta deres hjelp på samme måte som vi selv ville hjulpet andre. Når leder-gåsa blir trett, trekker den seg tilbake i formasjonen og en annen gås overtar ledelsen. Det lønner seg å ta hver sin omgang i lede flokken. Det er med folk som med Gjess, vi er gjensidig avhengige av hverandre. Gjessene bakover i formasjonen kommer med oppmuntrende lyder til de foran, for at de skal holde tempoet oppe. Vi bør forsikre oss om at våre tilrop fra sidelinja er oppmuntrende, og ikke noe annet. Når en gås blir dårlig, såret eller skutt ned, forlater to andre gjess også formasjonen og følger den syke ned for å hjelpe og beskytte den. De blir hos den til den er frisk nok til å fly igjen eller dør. Så drar de ut på egen hånd, med en annen formasjon, eller tar igjen den gamle flokken sin. Hvis vi var like kloke som gjessene, ville vi også støttet hverandre i vanskelige perioder, og i gode og sterke perioder. Milton Olsen En grav å gå til De fleste av oss besøker med ulike mellomrom en grav hvor navnet til en som sto oss nær står skrevet på steinen. En grav å gå til er viktig for mange, enten man sørger, minnes eller leter etter sine røtter. SORG OG HVERDAG Betydningen av en grav å gå til kan variere mye gjennom livet. Sorgeksperter sier gjerne at sorgprosessen handler om å omstille seg fra et liv med den avdøde til et liv med minnet om den avdøde. Kirkegården kan spille en viktig rolle i denne prosessen som et sted for å bearbeide sorgen. Samtidig knytter besøkene på graven den sørgende til den nye hverdagen. Kirkegården har en plass i nærmiljøet. Turen til og fra byr på inntrykk fra livet som går videre. Selv om kirkegården er et stille sted skjer det mye der. Folk kommer og går, ansatte gjør sitt arbeid og kirkegården endres med årstidene. Disse ulike inntrykkene kan være med på å hjelpe sørgende tilbake til hverdagen. SLEKTERS GANG Med tiden vil graven for de fleste gå fra å være et sørgested til et minnestund. Hvor viktig dette er for mange ser vi særlig i forbindelse med jul og allehelgensdag. I tillegg er det vanlig med mer private tradisjoner knyttet til merkedager i den gravlaget og familiens liv. Slik kan graven få en særlig betydning, på tross av at de som besøker den selv ikke kjente eller husker avdøde. Kirkegårdsforvaltningen har en viktig oppgave i å legge forholdene til rette for alle som har en grav å gå til og for alle andre som besøker kirkeården. Det kan for eksempel gjelde såpass selvsagte ting som vakre vannposter, tilgjengelige vannkanner og fornuftig plasserte avfallsbeholdere. Dette handler bl.a.om å sørge for velstelte kirkegårder. 10 Hammerfest menighetsblad

11 Døde i perioden Navn... Født Død Magna Konstanse Andersen Fritjof Odd Strandheim Frank Ingvald Olsen Gunnar Jonny Wahl Ida Evara Olsen Laila Arntsen Edel Lavik Sjøgren Sisko Marjatta Arviranta Aud Hustad Henningsen Magda Elisabeth Nilsen Bjarne Dyring Håkon Karl Jakobsen Wenche Elisabeth Larsen Ovedie Larsen Magnus Rubach Wendt Sverre Rønning Alf Harley Planting Ivar Aas Else Marie Nilsen Elvine Sylveste Birgitte Pettersen Andreas Jensen Hermo Stian Johansen Mats Myrhaug Larsen Aksel Valdemar Sandnes Edor Albrigtsen Viggo Ingolf Nilsen Sigrid Petrine Bjørkli Borghild Ingebjørg Johansen Ola Danielsen Stig Ove Halvorsen Gudrun Rakfjord Frank Einar Hansen Ingen er med oss for alltid, tiden forsvinner så fort, men minnene får vi beholde, til lindring når savnet er stort. Selv din mørkeste dag vil være fortid i morgen. Efter de tunge, de mørkeste dager stiger jo morgen en gang. Ikke fortvil! Etter sorger og klager kommer en lysere sang. Døpte i perioden Døpt... Dåpsdato Sted Tor Ramberg Andreassen Hammerfest kirke Terese Solbakken Fore kirke, Meløy Agnes Cecilie Waagsbø Wiese Storetveit kirke Jakob Lysmen Eliassen Hammerfest kirke Aurora Louise Eriksen Hammerfest kirke Andreas Kolpus-Pettersen Hammerfest kirke Eskil Ivan Lopatjuk Mikalsen Hammerfest kirke Cornelia Salomonsen Mølmann Hammerfest kirke Magnus Nilsen Hammerfest kirke Julian Pettersen Tromsdalen kirke Tobias Holmgren Hammerfest kirke Eline Bjørkly Myrhaug Hammerfest kirke Linus Stenersen Rødberg Hammerfest kirke Storm Grønnum Storelv Hammerfest kirke Aksel Duurhuus Hammerfest kirke Mathias Kristoffersen Gamst Hammerfest kirke Mia Jakobsen-Berg Hammerfest kirke Trym-Roger Bjerghaugen Karlsen Hammerfest kirke Theodor Olsen Bjørkly Hammerfest kirke Matheo Johansen Hammerfest kirke Daniel Iversen Hammerfest kirke Ellinor Hansen Lernes Hammerfest kirke Lea Cais Hammerfest kirke Sander Hattrem Alstadhaug kirke Daniel Jovic Rennebu kirke Embla Knudsen Hammerfest kirke Gabriel Henriksen Tverfjell Hammerfest kirke Pål Henrik Børseth Vår Frelsers kirke, H.sund Henning Løkke Hammerfest kirke Sjur Nordeng Giljarhus Aulstad kirke Julian Ivan Hammerfest kirke Axel Johan Johannessen Hammerfest kirke Sofie Emilie Samuelsen Hammerfest kirke Vigde Azeb Yosef Eshete og Alemu Gediwon Getachew Rita Fagertun og Cato Ruud Osenbroch Skal forske på religion, etnisitet og konstitusjon Som en del av Forskningsrådet sitt program for forskning fram mot Grunnlovsjubileet 2014, skal KIFO (Stiftelsen for kirkeforskning) lede et prosjekt om grunnloven som nasjonalt symbol. Prosjektet gjennomføres av en tverrfaglig prosjektgruppe der også forskere fra Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Rokkan-senteret i Bergen deltar. Prosjektet har også et skandinavisk sammenlignende perspektiv og har knyttet til seg en skandinavisk ekspertgruppe. KPK Hammerfest menighetsblad 11

12 Illustrasjon: Fred Davidsen HAMMERFEST PRESTEGJELD Er ikke av ny dato. Det består siden 1869 av 2 sogn, for det året ble Kvalsund skilt ut som eget sogn. Resten av landsognet, som svarte til Hammerfest herred (ved kgl. Res. Av 23/ kalt Sørøysund), utgjør fremdeles sammen med byen Hammerfest hovedsogn Men betegnelsen Hammerfest prestegjeld går lengre til bake, til omkring Før den tid hadde prestegjeldet navn etter Mefjord. Grensene var ikke riktig de samme som nå. I den såkalte Reformats omtales Mefjord som prestegjeld med en kirke, og omfattet i 1593 fiskeværene Mefjord Hammerfest, Findefield (Fella), Sletnes og TuFjord. Det er ganske interessant at mens Lerresfjordene lenge ble regnet med til Mefjord, senere Hammerfest prestegjeld, gikk Gåshopen til det daværende Sørvær prestegjeld. Det varte visst til bortmot 1700-tallet. Ellers har det nok vært endel uklart. Som eksempel kan nevnes Klubben og Revsnes. I 1668 synes de å høre med til Ingøy, men i 1666 og i 1669 finner en dem under Hammerfest. Hammerfest prestegjeld utgjorde ett sogn ed 2 kirker, så lenge Mefjord kirke stod. Men fra 1813 til 1856 hørte Måsøy med som anneks. et kom vel av mangelen på prester, men for sognepresten i Hammerfest ble det en påkjen ing å betjene de 2 sogn. For omkring 100 år siden (1856) støter en på tanken om å skille ut Hammerfest by som eget sognekall. I den anledning fremholdt sogneprest Aars at lønnen ville bli for liten under de herværende Forholde hvor alle Fornødenheder maae kjøbes stundom til noget høiere Priis paa Grund f den længere Afstand og besværligere Trans port.det var dyrt den gang og. Sognepresten fant det mer hensiktmessig at Måsøy igjen kunne bli eget prestegjeld, og slik gikk det. Den kallsbok som finnes ved embetet, er av forholdsvis ny dato. Tidligere sokneprest Arne Godal har samlet en hel del stoff, som i det vesentlige synes å bygge på Amund Hellands Finnmarkens amt. Mye av det som følger, vil En derfor kunne finne igjen i dette verk. KIRKENE Vi vet ikke mye om de gamle kirkene. Men i eldre tid nevnes flere kirkeste der i det nåværende Sørøysund. I matrkkelen av 1694 tales det om en kirke på Sandøy, som vel må antas å høre hjemme i tiden før reformasjonen. Om dette kirkested skriver sokneprest Harboe i 1725: I gamle tiider været en kirke, som kirkegaarden og mange tofter udviise. En senere forfatter skriver i 1799 at den gang var kirkegaardene endnu til syne, ligesom man og finder rudera af kirkene selv. Med dette sikter han bl. a. til kirkene på Sandøy og i Mefjord. Sandøy har vært et av de store fiskevær i eldre tid, og der bodde mange mennesker inne i Sandøybtn. Befolkningstettheten på yttersida av Sørøya var mye større enn nå, heter det. Kirken på Sandøy tyder også på det. Så sent som i 1889 var det i følge Helland 9 rorboder på Sandøy med plass til 114 mann. Også Langstrand skal ha vært kirkested. Det omtaler både matrikkelen av 1694 og sokneprest Harboes beretning av Soknepresten skriver at Langstrand har vært et stort fiskevær med en 12 Hammerfest menighetsblad

13 stor kirke i eldre tid. Noe nærmere kjenner vi ikke til denne kirken. Etter en opplysning fra 1668 var det i gamle dager kirke i Hellefjord og på Kvaløya kirke i Forsøl. Det er nokså usikkert, men om Forsøl heter det: I fordum tid en kirke och befindes nu udj en romb tiid at Werre gandske och alldelis ødde. Men Kirkegårdsbukta og Kirkegårdsneset i Forsøl tyder på en forbindelse som vi nå ikke kan ettervise. MEFJORD KIRKE I Reformsatsen av 1589 er Mefjord hovedkirke. Det samiske navn er betegnende nok Gir`kovuodna: Kirkefjorden. Det varte ikke lenge før Hammerfest avløste Mefjord. Omkring 1620 ble Mefjord annekskirke. Så gikk stadig nedover. I 1668 beskrives kirken som en liden annex, som snart findes ødde. Vi vet ikke hvor gammel kirken var, men den ble iallfall stående til Da forfalt den fullstendig. Det skjedde, heter det, efterat tilform 10 baade derfra en aften ved uveijr blef borte. Slike verdisaker som kalk og disk ble da brakt til Hammerfest kirke. Hel land skriver at 1889 kunne man bare delvis se det lave kirkegårdhegnet i Mefjord, og selve kirketomta var vanskelig å påvise. - Noen stor kirke var det ikke, visstnok bare 9 m lang og 6 m bred. Men ennå i dag skulle det være mulig med stor sannsynlighet å vise hvor Mefjord kirke har stått. HAMMERFEST KIRKE Det er alminnelig oppfatning at den kirke som brente ved ødeleggelsen av byen, var det femte kirkehus på samme plassen. Vi har ikke hatt høve å drive arkivstudier, og må derfor bygge på trykte opplysninger. Det er ikke mye å finne om kirken i Hammerfest i eldre tid. 1. Som tidligere nevnt ble Mefjord anneks under Hammerfest omkring Der var altså kirke i Hammerfest den gang. Det heter at den skulle være flyttet hit 1620 i Biskop Arresboes og amtmann Kiønninghams tid. I denne forbindelsen vil det være naturlig å nevne at i Universitetets oldsaksamling er der noen helgenbilleder fra en gammel kirke i Hammerfest. Det er bl. a. figurer som forestiller jomfru Maria med Jesus- barnet, St. Anna og St. Olav I samlingens håndbok for middelalderen skriver arkitekt Gerhard Fischer: En meget vakker St. Anna (fra Hammerfest kirke) står i hjørnet til høyre. Det er i kirkesalen i Historisk museum, som er vel verd et besøk. Ellers må nevnes at den altertavle som vi nå har i kapellet Interimskirken) sannsynligvis har stått i Hammerfest-kirken fra Den ble i sin tid utlånt til Kvalsund, men er nå tilbakeført, da man ikke hadde noen passende altertavle her. Om den eldre kirke i Kvalsund skriver Helland: Kirkens altertavle havde tidligere staaet i Hammerfest kirke. Paa altertavlen staar skrevet: Sebastianus H. S. aver gifvet denne Tafle til Hammerfest Anno Dette synes bekreftet av rettskrivningen i bibelsitatene på tavlen. Tør en slutte noe av denne lille altertavlen, har det ikke vært noen stor kirke som sto her i Hvordan denne kirke gikk til grunne, vites ikke. Tekst: Kaare Berg-Hansen Jevn stigning Tekst: Helge Klingberg Kremasjonsstatistikken viser for første gang at 36% av de døde i Norge har blitt kremert. Fra 1996 til 2009 hat tallet steget jevnt fra 30 til 36%. Før den tid lå kremasjonsprosenten på 30% i mange år. Det var altså ingen stigning. Med den stigningen vi nå ser, vil halvparten av de som dør her i landet bli kremert i 2040 Som kjent har det stadig blitt færre krematorier. Det har sammenheng med skjerpede utslippskrav og manglende be-vilgninger til utbedringer. Likevel er kremasjonen økende. Det har versert en oppfatning av at kremasjon avtar jo større avstanden er til krematoriet. Det er nok oppfatning som ikke er helt dekkende lenger. Flere krematorier betjener nå et betydelig omland. Et annet tall som det kan være verdt å merke seg, er antall døde i Antallet er , noe som med unntak av 2005 og 2006 er det laveste antall døde siden Samtidig har folketallet aldri vært så høyt som i 2009, hele oo. I 1980 var folketallet og det døde Dette betyr at gjennomsnittsaldern i det norske folk er synkende og levealderen er økende. GRÅGÅSA FLYG MOT NORD Grågåsa flyg kvar ein vår i plog over hav og strand, over fjell og skog mot sumarlandet der lang i nord. Grågåsa lengter det halve år og undrast om ikke det snart vert vår, så ho kan ta ut på si lange ferd. Grågåsa kjenner kvar øy og kvart skjer som ho frålufta ser på si ferd, der ho mot eventyrlandet dreg. Grågås, så gjerne eg følger med deg når du på sumarferda di dreg. Eg kjenner den same lengten som du. Salmenes bok Kap. 1 1) Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, 2) men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Henning Henriksen 3) Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann: det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Hammerfest menighetsblad 13

14 Lite barn som kommer Slettnes kapell Tekst: Kari Brennes Her er det et lite barn Som kommer. Ny i denne verden, Mjuk og varm Har det ikke sett en sommer Ennu kan det bæres på ei arm Ennu e det ny for sol og måne Ennu kan det trøstes Av en sang Ennu av mysterium og under Lite barn i kirken første gang Nu er alle lysan tent herinne Sånn at ikkje mørket Kommer til Måtte alltid gode lamper Skinne Sånn at ingen barn Kan gå sæ vill Lyse som fortellinger om nåde Lyse for barmhjertighet og håp Lyse for et lite barn Som kommer I en kirke i en hellig dåp Vår stund Vår stund er ikke den gang da Og heller ikke siden. Vår stund er nå Et øyeblikk i tiden. Vår stund den er er nå og her. Vår stund er ikke noe sted Langt borte eller nær. Vår stund, den er er nå og her. Fra svenske Bønnboken Slettnes i 30 årene I lengre tid var det noen kvinner på Slettnes som arbeidet for å få reist et forsamlings- eller bedehus i sin krets. Det var bygdas egne folk som uavhengig av noen organisasjon bar arbeidet fram. En drøm om at huset med tiden kunne bli et lite kapell har vel også vært til stede, og den daværende sokneprest, prost Sivertsen, gikk med stor interesse inn for å få huset reist. Omsider kom man så langt at det ble aktuelt å bygge. Arkitekt Kollstrand utarbeidet tegninger til et høvelig forsamlingshus med kjøkken. Huset hadde en grunnflate på 10,40 m X 7,90 m med beregnet antall ca. 80 sitteplasser i salen. Hertil kom et kortilbygg på 4,30 m X 3 m. som kunne skilles fra salen med foldedører. Under byggingen ble det ydet mye frivillig arbeide. I prestegården ble det temmelig livlig for her snekret prost Sivertsen etter alle kunstens regler mens han holdt på med inventaret. Det er en hel del som skal til for at et bedehus kan bli kapell. I første omgang ble det godkjent som dåpslokale. Kvinnene ordnet med døpefat og vannkanne, og fra Hammerfest kirke ble den ledige døpefont av syenitt og granitt utlånt. Den 16. august 1936 ble Foto: Lill Hege B. Mathisen forsamlingshuset offisielt tatt i bruk. Det var en festdag på Slettnes. Om formiddagen var det gudstjeneste ved soknepresten, prost Sivertsen med assistanse av klokkeren, pastor Berg- Hansen. Der var altergang og barndåp. Ikke mindre enn 16 barn ble båret til dåp. De kom fra Hønsebyvik, Gava, Båtsfjord, Langstrand, Odden, Urelv og Fagervik, og det viser hvordan folk fra alle kanter av Sørøysund hadde funnet vei til Slettnes den dagen. Om ettermiddagen var det oppbyggelse ved lærer Brune, som hadde ydet bidrag til forsamlingshuset. Den 83-årige Guds ords forkynner talte sterkt og inntrengende over Johannes evgl. Kap. 10. Sørøysund kommune bevilget nødvendig skyss, og foreløpig ble det bestemt at 4 gudstjenester årlig skulle tillegges Slettnes forsamlingshus. I virkeligheten var man nå kommet et godt stykke på veien til kapell for Sørøya. Men så kom krigen og med den ødeleggelsen til sist. Det var vemodig etter hjemkomsten å finne også dette samlingssted om Guds ord i ruiner. Mange års kjærlighetsarbeide var ødelagt. Men kvinnene på Slettnes vil gjenreise forsamlingshuset. Det skal nok lykkes. Gaver til menighetsbladet Vennligst bruk kontonr Hammerfest menighetsblad

15 Gamle påskeskikker og symboler Påske er opprinnelig en gammeltestamentlig fest, siden overtatt av den kristne kirken med nytt innhold. Som bakgrunn for den israelittiske fest kan man formode en sammensmelting av nomadefolkets vårfest med slakting av et lyttefritt lam og åkerbruksfolkets vårfest, måltid med usyret brød. Men i Israel forsvant preget av naturfest, idet det her var en historisk begivenhet som ble midtpunktet for folkes religiøse forestilling, befrielsen fra Egypt, ikke livets gjenoppståen i naturen hver vår. Påsken ble minnefest for utgangen fra Egypt, og feiret som et rituelt måltid i hjemmene. På et senere stadium ble påsken også feiret som en tempelfest. På Jesu tid dro mange opp til Jerusalem til påske. Jesus siste måltid med disiplene var et rituelt jødisk påskemåltid, som gjennom det ble omformet til den kristne nattverd. Påsken tilhører de bevegelige høytids-/festdager. Den er også en av de eldste kristne fester. I året 325 fastslo kirkemøtet i Nikea etter store stridigheter at påskedag skulle legges til første søndag, etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Første påskedag kan derfor falle mellom 22. mars og 25. april. SKJÆRTORSDAG Nå avbrøt man fasten og tok et bad etter at man hele fastetiden hadde gått i sekk og aske. Badet skulle symbolisere sjelenes renselse. Det var skikk og bruk på denne å spise mye grønt, For å beskytte seg mot sykdom. Man skulle heller ikke spinne, bruke kniv eller hugge ved på denne dag, da ville buskapen bli sykelig. Mange andre varsler var også vanlig. LANGFREDAG Det skulle ikke ringes med kirkeklokker eller spilles på orgel og i tidligere år var det vanlig å flagge på halv stang. På langfredag skulle man ikke feste og more seg eller gå på besøk. Alminnelig var det også at man ikke skulle spise noe før kvelden. Noen steder i landet spiste man salt sild denne dagen, for tørsten som fulgte med var en påminnelse om Jesu lidelse. Langfredag var den største alvorstyngde dagen i påsken.. Langfredagsværet varslet også om hvordan våren ville bli. Var det klart vær langfredag ble det mild vår og et godt år. PÅSKEAFTEN Farging av egg fant sted på denne dagen. Man brukte plantefarger som man kokte sammen med eggene. Dette er en skikk som i Europa kjennes helt fra middelalderen i Egypt og Kina skal skikken være flere tusen år gammel. I Øst-Europa er dekorering av egg en kunstart, og mange steder er det ennå skikk å gi dekorerte egg i gave, som tegn på vennskap. Påskeaften var en gledens fest. PÅSKEDAG Med påskedagen var alvoret snudd til glede. Det begynte ved daggry med det fenomenet som gjennom mange år ble tolket som soldans. Det var vanlig å gå tidlig ut om morgenen for å se soloppgangen, for da danset sola og lekte av glede over at Jesus var oppstanden. Det finnes mange opplysninger og fortellinger om soldansen, også fra flere europeiske land. Fortellingene er ikke mye avvikende. Fasten var over og man gledet seg over god mat: påskeegget spilte en stor rolle. Noen steder var det skikk at jentene tok med seg et egg når de dro til kirka. De bar det under klærne ved brystet. Etter gudstjenesten ga de det til gutten de elsket. Skikken med påske-egget var ikke kjent alle steder i landet. EGG Som symbol er egget en tradisjon som kan føres langt tilbake like til orientalske vårskikker i forbindelse med fruktbarhetskultus. Det henger sammen med naturens styrke og kraft om våren. Egget hat til alle tider vært sett på som bærer av livskraft. Før i tiden tok man påskeegg med seg i kirken for å få dem velsignet. Fra midten av 1600-tallet la folk egg i jorden om våren for at grøden skulle bli rik. Lammet er det eldste påskesymbolet. Hos oss er det symbolet på at Gud ofret sin sønn for vår skyld. HVITESØNDAG Er et gammelt navn på den første søndagen etter påske. Navnet skriver seg trolig fra tidlig middelalder, da dåp av nye kristne gjerne fant sted på denne tiden av året. Som et symbol på deres renhet etter dåpen, ble de iført hvite klær, en skikk vi har bevart i våre dåpsritualer. A.L.N. Hammerfest menighetsblad 15

16 Bønn: Vegen, sanninga og livet Herre Du som er vegen, sanninga og livet, Hjelp meg til å gå den rette vegen, Og ikkje den som er lettast å kome fram på. Hjelp meg å søke sanninga, Og ikkje dei mest lettvinte løysingane. Hjelp meg til å leve livet, og ikkje noko mindre Enn det. Amen Etter en kort valgperiode på to år, skal det igjen velges nytt menighetsråd, den september og leke medlemmer til bispedømmeråd/- delegater til Kirkemøte for en ny fireårsperiode. For ettertiden vil kirkevalget følge kommune- fylkestingvalgene, ved valg hvert 4. år. Kirkevalget i 2009 gav gode resultater og erfaringer å bygge videre på. Valgdeltakelsen økte til 13 % ved valg av menighetsråd og 10 % ved valg av medlemmer til bispedømmerådet og Kirkemøtet. På bakgrunn av erfaringene ved valget i 2009 og evalueringsrapporten er det gjort endringer i valgreglene, som tar sikte på å gjøre det enklere for velgerne å orientere seg og stemme. Nominasjonsprossen er godt i gang. Menighetsrådet valgte en nominasjonskomite som består av: Berit Oskarsen, Terttu Dahl, Jon Arne Tandberg, May Britt Løveid og Leif Småbakk. Hammerfest menighetsråd har 8 medlemmer og 5 varemedlemmer. Det er også anledning til å levere inn alternativ listeforslag. Da må 10 stemmeberettige personer stå bak kandidatlisten. Listeforslaget skal være ferdig innen 1. mai. A.L Hammerfest - Tlf Telefax: Den leverandøren som ønsker mest å selge minst kraft til sine kunder. Kolpus Tannklinikk Hammerfest AS w w w. i s h a v s k r a f t. n o Tlf Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Tlf Hammerfest menighetsblad

17 Fra menighetens årsberetning 2010 Trosopplæring I 2010 ble det døpt 112 barn i Hammerfest, av disse var 104 bosatt her, og 22 barn fra Hammerfest ble døpt andre steder i landet. Dåpshilsen 1-åringer: Vi sender ut en brosjyre fra IKO som 1 årshilsen for dåp. 2-åringer: Til hilsen for 2 årsdagen for dåpen, sender vi en CD fra IKO og en hilsen vi har laget selv. 3-årshilsen: På 3 års dagen for dåp sender vi en brosjyre fra IKO. Meningen med dåpshilsen er å hjelpe foreldre til å huske på markering av dåpsdagen, og minne om ansvaret om å oppdra barnet i den kristne tro. Andre markeringer Utdeling av 4-årsboka: Søndag 17 okt. ble det delt ut fireårsbøker. Sammen med de barna som hentet sin bok på kontoret ble det delt ut 46 bøker. På denne Familiegudstjenesten deltok Knøttesang og Barnegospel. Kirkekaffe saft og gode kaker ble servert i vigselskapellet denne søndag. Utdeling av 6-årsboka: På karnevalsgudstjenesten søndag 14. februar ble det delt ut 29 Seksårsbøker. Da hadde vi kaffe-/saft m.m-kalas nede i kirkestua. Knøttesang Knøttesang er en sangsamling for barn i alderen 1 5 år. Hver samling har sitt eget konsept med sang, velsignelse ved himmelteppe, bibelfortelling, pause med frilek saft/kaffe og kjeks og vi avslutter med vuggesang. Knøttesangen er menighetens søndags skole, og har sin møtedag onsdager kl i kirkestua. Frivillige ledere har vært Guri Krogh og Kristine Nymo. Organist Elena Fredriksen er musikalsk leder. Samarbeid med barnehager Vi inviterer alle barnehager til påskevandring før påske. På denne vandring opplever vi hver påskedag med at vi har et skuespill lignende opplegg, hvor vi forteller, har kostymer og synger sammen. Det ble gjennomført 13 påskevandringer i Rypefjord kirke i uke 14. Til jul inviterer vi alle barnehager til julespill i Hammerfest kirke. Alle ansatte i staben stiller da opp som Maria, Josef, vismenn, fortellere, teknisk leder oss. De største barna som har lyst, får være med som lystennere, engler og gjeter. Det deltok 12 av 13 mulige barnehager på julespill. Noen barnehage ansatte fra ulike barnehager var konger. Lys våken Ti og elve åringer i Hammerfest var invitert til å overnatte i kirka og delta på lysmessen først søndag i advent. De hadde gudstjeneste øving, lekte, hadde lysspor andakt og masse god mat og hyggelige måltid. De sov i kirka, - om ikke alle like mye. Mer eller mindre uthvilte, deltok barna på gudstjenesten / lysmessa og de sang under lysmessa. De gjorde oppgavene sine strålende under gudstjenesten. Menigheten var begeistra over at barna deltok så aktivt i gudstjenesten. Ingvill Ulveseth og Berit Oskarsen var de voksne som prøvde å sove i kirkerommet med 10 og 11, åringer som er full av spillopper og kreative ideer. Konfirmasjon Våren 2010 ble 68 ungdommer konfirmert i Hammerfest kirke, gudstjenestene var 2. og 9. mai. Begge dager var det to gudstjenester. Konfirmasjonsundervisningen ble gitt i form av temasamlinger av to timer. Konfirmantkullet var delt i fire grupper. Som avslutning på hver temasamling var det ulurgisk samling i kirkerommet. Konfirmantene deltok på fem valgfrie gudstjenester og tre fastlagte. Avslutning av konfirmasjonsforberedelsene skjedde samtalehelgen 9. til 11. april. Da forberedte konfirmantene en gudstjeneste som markerte avslutningen av konfirmantåret. Sentrale temaer i undervisningen hadde fokus i denne gudstjenesten. Jon Arne Tandberg var prest. Konfirmantfestivalen Altanatta ble i 2010 gjennomført lørdag 20. mars fra kl og utover hele natten. Voksne som deltok der i lag med konfirmantene var Jon Atle Birkeland, Ingvill Ulveseth og Anne Line Nora. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon inn samlingsaksjon deltok konfirmantene på den 23. mars. Stab, menighetsråd og konfirmantforeldre stilte opp som kjørere på roder. Høsten 2009 innførte vi en ministranttjeneste i gudstjenestene for konfirmantene. Dette ble videreført i Alle konfirmantene har krav om å delta som ministrant på to gudstjenester i løpet av konfirmantåret. Det vil si at de bærer hvit kappe og er med hjelper til prest under dåp og forbønn, går i inngangsprosesjon med nattverdutstyr og dekker altret under preludiet, tar inn kollekt og hjelper til å rydde etter gudstjenesten. Minestranttjenesten er godt mottatt i menigheten. Høsten 2010 meldte det seg 80 konfirmanter. Seks sluttet i løpet av året. En har hatt undervisning i Spania og en konfirmant er fra Kårhamn og har fått intensivundervisning en dag hver 6. uke. Ungdommens kirketing I mars 2010 var noen av årets konfirmanter med og representerte Hammerfest prosti som delegater på Ungdommens kirketing for Nord- Hålogaland bispedømme. Kirketinget ble avholdt på Sommarøy utenfor Tromsø. UKT er ungdommens demokratiske organ, for å fremme saker som angår ungdom i vårt bispedømme. De gjorde en flott jobb i å representere vårt prosti og vår menighet. Prest Jon Arne Tandberg var med som reiseleder. Samarbeid med skoler Til jul hadde vi tilbud til alle skoler om julegudstjeneste, og fem skoler meldte sin interesse, men en skole måtte avlyse p.g.a. uvær. A.L.N. Hammerfest menighetsblad 17

18 - e njoy y o u r d r iv e! Fjordavein 32, telefon NYBOLOFT ENTREPRENØR A/S 9600 Hammerfest Ledig annonseplass tlf Faks.: frodige blomster året rundt Strandgata 67 & Nisssen Hammerfest Senter Tlf Telefon Hammerfest begravelsesbyrå Pål Arild-Johansen Vakttelefon Begravelsesbyråkjeden Jølstad Tlf Finnmark Ressursselskap AS Postboks Hammerfest Tlf Hammerfest menighetsblad

19 Alder kommer av seg selv visdom gjør det ikke Da jeg var yngre, veide jeg noen kilo mindre. Jeg behøvde aldri holde magen inne når jeg hadde en stram kjole på. Men nå når jeg har blitt eldre, har min kropp gjort seg fri. Det finnes en form for elastisk komfort der hvor min midje en gang var. De italienske skoene skal være to numre større, hvis jeg da overhodet kan få føttene i dem, og skrittet på strømpebuksene sitter ofte nede ved knærne. Men jeg har også lært at det betyr ikke noe hva som skjer, eller hvor stort alt føles i dag: Livet går videre og i morgen blir en bedre dag. Jeg har lært at det sier meget om et meneske hvordan han/hun håndterer disse tre tingene: En regnværsdag, mistet bagasje og sammenfiltrede juletrekjeder. Jeg har lært at uansett hvilket forhold du har til dine foreldre, så vil du savne dem når de ikke er her mer. Jeg har lært at det å skaffe seg penger og ting, ikke er det samme som å skape seg et liv. Jeg har lært at livet av og til gir deg en sjanse til. Jeg har lært at man ikke kan gå gjennom livet med en baseballhanske på begge hender. Av og til skal man også kaste ballen tilbake. Jeg har lært at når jeg beslutter noe direkte fra hjertet, så har jeg for det meste også truffet den riktige beslutningen. Jeg har lært at selv om jeg er såret, behøver jeg ikke såre andre. Jeg har lært at man hver dag skal rekke sin hånd ut til noen. Alle behøver en varm tanke eller et vennlig klapp på skulderen. Jeg har lært at jeg stadig har mye å lære Jeg har lært at mennesker vil glemme hva du har sagt og ting du har gjort, men de vil aldri glemme hva du fikk dem til å føle. Påskefred Det kviler fred over hytta vår Påskefred. Og våre tankar mot høgda går og tek oss med ikkje til sol over snødekt nut, men høgare enn. For høgt over verda med sorg og sut ei påskesol renn. Det kviler fred over sinnet mitt påskefred. Otte og uro plaga meg titt og slo meg ned. Tankane kviler på annandagskveld, og peiselden brenn. Kristus hat lide, og verket hans held. Ei påskesol renn. Eg bøyer mitt hjarte, og audmjukt eg bed: Styrk du mi tru! Lat meg kvar dag få eiga fred, og hjelp meg du! Ofte vert han så kronglut min veg, Og eg snåvar og fell. Men når du retter di hand til meg, då står eg på fjell. Bibel for 11-åringer Henning Henriksen Bibelen en vandring gjennom den store fortellingen er tittelen på en ny bok med et bredt utvalg av bibeltekster i ulike sjangre fra både Det gamle og Det nye testamente. Bibelselskapet kaller det en nyskapende bibel for 11-åringer. Teksten i boken er Bibelens egen, angitt med kapittel og vers. I tillegg inneholder boken 80 faktabokser om sentrale personer og hendelser i Bibelen. Boken er tilpasset skolens læreplan i RLE-undervisningen på mellomtrinnet og bygger opp under formidlingen i kursopplegget Vandring gjennom Bibelen for barn. Boken har med de viktigste fortellingene og rommer nok til å gi et godt overblikk over hele Bibelen, uttaler Rune Øystese, som er akademilektor ved NLA Høgskolen. Boken, som er på knapt 350 sider, foreligger både i bokmåls- og nynorskutgave. KPK Frelsesarmeen i 123 land Frelsesarmeen jobber nå i 123 land, og sist ut er to øygrupper; de tropiske koralløyene Turks- og Caicosøyene i Karibien og Salomonøyene i Stillehavet. Begge øyene tilhører det britiske samveldet, og om lag 90 prosent av befolkningen tilhører ulike kristne trossamfunn, melder Frelsesarmeen. Begge steder livnærer seg i stor grad på turisme med mange tusen besøkende i året. Disse øygruppene trenger sosial hjelp Alkoholmisbruk og vold i hjemmet er forholdsvis vanlig. Siden forberedelsene til arbeidet begynte i 2005, har offiserer arbeidet i fattige nabolag, på skoler, med babysang, besøkstjenester og turer for eldre. På Salomonøyene har de første lokale soldatene søkt om å bli offiserer. På Turks- og Caicosøyene har møtene hittil vært holdt hjemme hos offiserene, men nå har en advokat stilt lokaler til disposisjon for gudstjenester. KPK ØNSKER DU NOEN Å SNAKKE MED? Vi på kirkekontoret er her for deg. Ring oss på telefonnummer , og avtal et besøk. Vi kommer gjerne hjem til deg. Hammerfest menighetsblad 19

20 Returadresse: Hammerfest kirkekontor Pb. 70, 9615 Hammerfest Gudstjenesteliste for Hammerfest prestegjeld i perioden Dato...Dag... Kirke... Gudstjeneste... Kl s i faste... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: s i faste... Hammerfest kirke... Ung messe... 18: s i faste... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: Palmesøndag... Hammerfest kirke... Familiegudstj... 11: Palmesøndag... Kårhamn skole... Høymesse... 14: Palmesøndag... Hønseby bedehus... Høymesse... 16: Skjærtorsdag... Hammerfest kirke... Skjærtorsd... 18: Langfredag... Hammerfest kirke... Pasjonsgtj... 11: Påskenatt... Hammerfest kirke... Påskenatt... 23: Påskedag... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: påskedag... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: s e påske... Hammerfest kirke... Konfirmasjon... 11: s e påske... Hammerfest kirke... Konfirmasjon... 14: s e påske... Hammerfest kirke... Konfirmasjon... 11: s e påske... Hammerfest kirke... Konfirmasjon... 14: s e påske... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: Grunnlovsdag... Hammerfest kirke... Egen ordning... 11: s e påske... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: s e påske... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: s e påske... Rypefjord kirke... Høymesse... 14: Kr himmelfart... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: s e påske... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: s e påske... Hammerfest kirke... Innsettelse... 18: Pinsedag... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: pinsedag... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: pinsedag... Kårhamn skole... Høymesse... 14: pinsedag... Hønseby bedehus... Høymesse... 16: Treenighetssøn... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: s e pinse... Hammerfest kirke... Høymesse... 11: s e pinse... Rypefjord kirke... Høymesse... 14:00 Dåp i distriktet etter behov

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer