Vi stemmer i en frydesang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi stemmer i en frydesang!"

Transkript

1 OSLO1 ET INFORMASJONSBLAD FOR VENNER OG MEDLEMMER AV OSLO 1. BAPTISTMENIGHET JULEN 2012 ØST ER ØST OG VEST ER VEST Mange av oss har venner som driver med indisk meditasjon, og mantraene som svirrer rundt i hodene deres er veldig ofte ikke noe annet enn gamle indiske gudenavn. Og mye populær tenkning i vårt samfunn er influert av Østens panteisme. Den forkynner at det ikke er en personlig Gud som skapte alt, men bare en upersonlig begynnelse til alle ting, noe ble en sten, og noe ble til deg. KRONIKK side 6 -SER LYST PÅ DET IGJEN Vi stemmer i en frydesang! Vi har vært å besøkt Ivar Kaasa for en hyggelig førjulssnakk. Side 15 SMÅNYTT OG ANNET Dette nummeret er velfylt og vi kan by på litt forskjellig smånytt gjennom hele bladet. Inger Gulbrandsen var akkurat fylt 22 år da 2. verdenskrig brøt ut. Den 4. mars 2013 fyller Inger 95 år og er i dag menighetens eldste medlem. Hun har opplevd krigens fattigdom og vært lærer i søm og modellsøm gjennom et langt liv. Vi har tatt en hyggelig førjulsprat ved kjøkkenbordet med Inger og mimret over jøssing-egg og julemat bestående av rosa fiskepølser stekt i tran. Side 8 Hausmannsgate Oslo oslo1baptist.no

2 OSLO1 Ansvarlig redaktør: Fred Habberstad Besøksadresse: Oslo 1. Baptistmenighet Hausmannsgate Oslo Internett og epost: Telefoner: Menighetskontoret: Pastor Fred Habberstad: Kontonummer gaver: Skattefrie gaver Ordinære gaver Menighetsrådsleder: Hilde Mikalsen Uleie: kontakt Hilde Mikalsen Trykk: Skien Ord til ettertanke Sverre Skorpen I disse dagene før jul er det mye forberedelse rundt om i mange hjem med matlaging og pynting som tradisjonelt hører julen til. Noen sitter å venter på sine gjester som skal komme hjem til jul, mens andre gjør de siste forberedelser med kjøp av julepresanger og pakker kofferten før de skal reise hjem til jul. For de som er foreldre er nok det kjæreste de vet når barn og barnebarn kommer hjem for å feire jul. Noen har barn og barnebarn som bor i samme by, noen har barn og barnebarn som bor i andre deler av landet, ja kanskje i utlandet. Da er det ikke underlig at far og mor venter, gjør masse forberedelser og teller dager til barna kommer hjem. For mange barn er det nok med stor glede og forventing de ser frem til en jul med spennende gaver sammen med familien og derved skaper stor glede for alle som kommer sammen. Og slik er vel det idealet vi har om julen i tankene våre nå som julen er rett rundt hjørnet. I Lukas evangeliet 15, vers 18 står det; Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Selv om dette ikke er en vanlig juletekst, er det vel ingen av Jesus sine lignelser som berører oss så sterkt som lignelsen om den fortapte sønn som kom hjem. Og vi har hørt mange prekener om far som venter og om sønnen som lengter hjem. a

3 ORD TIL ETTERTANKE 3 La Jesusbarnet få plass i ditt hjerte Det er deg og meg Jesus her taler om - at vi kan komme hjem til en far som venter på å gi oss mer av sin rike kjærlighet. Gud venter også noen hjem til jul. Han har sine gaver klare, sko for slitne føtter og en ring for en hånd som vil ta i mot. I disse dager frem mot jul kan vi ikke unngå å høre masse julemusikk når vi er på et kjøpesenter eller i en gate som er pyntet til jul. Vi lærer oss julesanger som nå tennes tusen julelys andre kjente sanger. Men tenker vi på julens egentlige budskap når vi hører alle disse kjente sangene. Vi har lært oss å like melodiene og blir minnet om at det snart er jul. Vår jul har en ramme vi kjenner godt, praktfull og full av tradisjoner med innhold. Når vi er i kirken blir vi en del av julens ramme med masse lys og de gamle julesangene. Vi lytter til teksten i juleevangeliet i den rammen bibelen gir oss. Og når vi kommer hjem glir vi inn i rammen med tradisjonell julemat og gaver som vi både gir og får. Selv om vi opplever mange bilder i julen er og blir Julens motiv; Jesusbarnet. Tenk hvor fattig julen skulle bli uten at Jesusbarnet er vårt innhold i julen. Det er godt vi kan stanse ved det bilde Jesaia gir oss om barnets navn i Jesaia 9,6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Når vi hører juleevangeliet bli lest i kirken og hjemme, anbefaler jeg at vi lar vårt åndelige øye få med seg det bildet profeten Jesaia peker på. Det er en kunst å feire julen slik at den blir mer enn bildene vi har rammet inn og at Jesusbarnet får komme ut av rammen og inn i våre hjerter. Ønsker alle en velsignet God Jul!

4 4 BARN Kom, bli med på SØNDAGSSKOLEN vår! Søndagsskolen er en viktig arena for trosopplæring i kirken. Der har vi som ledere på søndagsskolen en viktig oppgave i å gi videre bibelkunnskap og å skape dette rom for refleksjon og undring som gir bibelfortellingene liv og relevans inn i barnas hverdag. Vi ønsker også å gi hjelp til å erfare at det ikke bare er historier men en relasjon til Jesus som vil det beste for den enkelte. Som voksne er vi forbilder for barna enten vi er ledere eller foreldre, og tro vi viser i handling er nok det viktigste vitnesbyrd for barna. Med Sprell levende har vi en god ressursbank som gjør at vi kan bruke mest tid på relasjonen til barna og mindre tid på å finne ut hvordan vi formidler kunnskap. Sprell levende er derfor et viktig redskap for oss på søndagsskolen. Det koster en del å abonnere, og det er viktig med økonomisk støtte til dette fra menigheten. Vi ønsker også å ha mulighet til å søke støtte fra menigheten til å hente inspirasjon ved å delta på barneleder konferanser eller å få hjelp fra ressurspersoner som kan komme til oss og ha kurs. I høst har vi startet med å ha et Oppdrag som kan være noe vi gjør på søndagsskolen eller det kan være et gjøre-hjemme-oppdrag. Dette oppdraget kan være en hjelp til foreldre/besteforeldre til å snakke med barna hjemme om tro. Som ledere på søndagsskolen planlegger vi selv våre søndager, hvor hver gruppe har ansvar for en søndag i måneden. For at det skal bli kontinuitet og helhet for barna bruker vi Sprell levende fra Norsk Søndagsskoleforbund, den overordnede visjonen deres er: Å gi Jesus til barna. Dette er en visjon vi som er ledere i søndagsskolen i Oslo 1. deler. Vi vil også at det skal være en god opplevelse for barna å være med til kirken. Det skal være noe der som er spesielt for dem. Barna skal få oppleve at de har et fellesskap og at de er en del av fellesskapet. Vi har planlagt å ha 4 ledermøter i året, hvor vi møtes for å snakke om hvordan det går på søndagsskolen. Til våren vil vi bruke tid på å bli gode på å møte barna, se det enkelte barn, dette er viktig for å skape rom for ro og konsentrasjon og et miljø som er godt for refleksjon og undring. Vi har fortsatt noen ledige søndager hvor vi ikke har søndagsskole, så leser du dette og tenker kanskje jeg kan være med som leder på søndagsskolen, så ta kontakt med meg på Til sist vil vi nevne at vi nå har fått en fin krok for barna i kirkesalen som kan utstyres med litt selvbetjenings søndagsskole i form at små oppgaver, tegnesaker og gode bøker, som barna kan sitte med under Gudstjenesten enten i kroken eller hos sine foresatte på søndager uten søndagsskole. Jeg ser frem til et spennende nytt år på søndagsskolen. Det er et fantastisk privilegium å være sammen med barna, de små som er størst i Guds rike! Borghild

5 Økonomihjørnet GAVER MED SKATTEFRADRAG Hvert år kan man i Norge gi ,- til gaver med skattefradag. Fradraget på 28% gjør at du tjener 3.360,- og dette gjør at dine opprinnelige 12 tusen blir til effektive ,-. Oppfordringen er dermed gitt: sett inn din gave til menighetens virksomhet på konto innen 31.desember. Merk innbetalingen julegave MANGE TROFASTE GIVERE Det er gledelig at så mange av menighetens medlemmer og venner er trofaste givere. Selv om kostnadene på noen områder har gått ned det siste halve året, har vi hatt store utgifter på andre områder. Og det har vi klart både fordi menigheten har lav husleie på grunn av utleie, dugnadsarbeid av eiendomskomiteen og fordi mange har økt sine gaver gjennom kollekter og direkte over bank. SMÅNYTT 5 ÅRSMØTE 1 Søndag 9. desember var det årsmøte hvor menigheten blant annet vedtok budsjettet for Menighetsrådet legger frem et nøkternt budsjettforslag tilpasset menighetens virkelighet. BUDSJETT FOR 2012 Sum gaver og andre inntekter er budsjettert til kr ,- og sum kostnader er anslått til kr ,- Det gir et balansert budsjett til å styre etter, med et overskudd på kr ,- Uten fast ansatt forstander er det foreslått en økning i honorarer ved besøk, men totalt utgjør lavere lønnskostnader og en del andre innsparinger en nedgang i lønnsutgifter på kr ,- I dette budsjettforslaget er gaveinntekter budsjettert til kr ,- Kostnader til drift av kirkebygningen er anslått til kr ,- som balanserer med husleieinntekter fra utleie i 4. etasje og samarbeidende menigheter som leier lokaler til sine møter. Nytt fra sang- og musikkomiteen Mirjam Kringen Vi har denne høsten jobbet med å utarbeide en plan for samarbeidet mellom musikere og teknikere som er involvert i gudstjenesten. Det er en god del forarbeid til en gudstjeneste i form av øving, å få tekster opp på skjerm, mikrofonbruk og lignende. Planen er nå distribuert til alle involverte, og sier blant annet at musikere og lydteknikere skal møte i kirken senest 30 minutter før gudstjenestestart. Vi har endret og forbedret plassering av miksebord og høyttalere i kirkesalen. Disse små endringene gav plutselig plass til en lekekrok for små barn bakerst i kirkesalen, noe vi er glad for. Vi håper menigheten vil oppleve økt kvalitet i gudstjenestene framover i form av god lyd, godt bilde og god musikk.

6 6 KRONIKK Øst er øst og vest er vest - Dette er et sitat fra den engelsk-indiske forfatteren og nobelprisvinneren Rudyard Kipling i Balladen om øst og vest fra Den engelskeoriginalenlyder: Oh, East is East, and the West is West, and never the twain shall meet. Det er et sitat som gir uttrykk for en frustrasjon over at de engelske kolonimyndighetene og innbyggerne på det indiske subkontinentet sto så fjernt fra hverandre. Det er etter hvert også blitt et uttrykk for at Østen og Vesten er absolutt forskjellige i tenkesett og væremåte. Det vi kan si i dag er at om utsagnet skulle være ment også som en prognose så var den ikke særlig treffsikker. Globaliseringen har endret på dette. Tankegods og produkter flyter i dag på kryss og tvers over hele verden. Mange av oss har venner som driver med indisk meditasjon, og mantraene som svirrer rundt i hodene deres er veldig ofte ikke noe annet enn gamle indiske gudenavn. Og mye populær tenkning i vårt samfunn er influert av Østens panteisme. Den forkynner at det ikke er en personlig Gud som skapte alt, men bare en upersonlig begynnelse til alle ting, noe ble en sten, og noe ble til deg. Prisen de betaler for å tro dette er høy. Grunnlaget for mening og betydning forsvinner. Og etikk blir totalt relativt. Panteismen er i Østen er ført til sin logiske konklusjon. Ondskap og godhet flyter sammen, og rett og galt mister sin mening. Det finnes ingen sanne verdier eller absolutter. Relativismen vi kjenner fra vårt eget land er en nær slektning av denne tenkningen, der hva som er rett og galt blir en slags gallup moral. Etikk blir redusert til at det er rett det som den enkelte føler er rett for seg. Det kan gi de tristeste resultater! Men det er et resultat av å ikke lytte til Gud som har talt. Vestlig tilpassede begreper fra Asia florerer. Kjenner vi ikke mange som snakker om reinkarnasjon når det blir snakk om livssyn. Det er som tatt ut av en lærebok fra Asia i buddisme. Karma er etter hvert blitt et velbrukt ord som betyr at det du er nå, er en straff eller belønning for dine handlinger i et tidligere liv. Det er ingen tilfeldighet at du kan skreve over døde kropper på gaten i enkelte indiske byer. Ingen gjør noe. De har jo fortjent det. Jeg har selv opplevd dette, og det er ingen god opplevelse. Frykten er stor når et kjært familiemedlem går bort. Mat blir satt frem, noen ganger i ukevis, for å blidgjøre de onde åndene. En venn av meg i Asia med folke- buddistisk bakgrunn mistet moren sin, og gikk til gravstedet med mat i fire uker. Det er mye overtro, mye frykt, og mange guder å forholde seg til. Julens budskap er at Ordet ble kjød og tok bolig i blandt oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far- full av nåde og sannhet. Gud har i Kristus vist oss hvem Han er. Han har skapt

7 og aldri skal de to møtes KRONIKK 7 mennesket i sitt bilde. Det gir mennesket verdi. Vi er ikke et resultat av en tilfeldig prosess. Inkarnasjonen ved Kristus gir mennesket også et verdigrunnlag. Han har vist oss sin kjærlighet. Det er et absolutt. Og Han har ført oss tilbake til seg selv ved Kristi død og oppstandelse. De vise menn i julefortellingen kom fra Østen for å tilbe Jesus. I dag er den kristne kirke i Østen stor. Det er ikke lenger slik at Øst og Vest ikke kan forenes. Den kristne kirke i Østen og den kristne kirke over hele verden er forenet i troen på Kristus. Og kirken i Asia er i kraftig vekst. Noe av det mest gledelige med det som har skjedd de siste hundre år siden Kipling skrev dette er den utrolige økningen i antall kristne i Asia. Dette har skjedd samtidig som mange av vestens mennesker har vendt seg østover til mantraer, guder, karma og reinkarnasjonstenkning. En kristen leder jeg var sammen med i Burma sa kort da vi kjørte forbi den største pagodaen i Burma med sine enorme Buddhastatuer: Det er tomt der inne. Buddha er død, Kristus er oppstanden. Mangel på ærbødighet vil noen kanskje si. Men det er slik. Buddismen er en filosofi. Buddha gjorde aldri krav på å være noe annet enn et vanlig menneske som pekte på det han trodde var veien til mening. Som mange filosofer har gjort før ham og etter ham. Ikke desto mindre kan menneskerettighetsgrupper fortelle om den brutale behandlingen militærregimet i Burma, godt hjulpet av buddistmunker, har gitt kristne som utgjør omkring 8 prosent av befolkningen på ca. 65 millioner. Dette har vært ledd i en bredere buddistisk kampanje over mange år for å knuse den kristne kirke i landet og skape en enhetlig stat der burmesisk skulle være sproget, og den eneste aksepterte religion skulle være buddismen. Den direkte forfølgelsen er nå moderert i forhold til tidligere,men det er fortsatt undertrykkelse i enkelte områder, og den kristne kirke er fortsatt underlagt mange restriksjoner. Baptistkirken er den klart største kirke i landet med et felleskap på tre-fire millioner mennesker, og det er rapportert om betydlig vekst. De landene i Asia som har hatt stor økonomisk vekst de siste tiår er kalt de asiatiske økonomiske tigre. Kanskje det er riktig å kalle Asias kirker, enten de ligger i Syd-Korea, Burma, Vietnam eller Filippinene eller andre asiatiske land, for den nye åndelig tiger i kristenheten. Det er snart jul. Kristne feirer inkarnasjonen av Gud i Jesus Kristus i Øst og i Vest. I dette møter Østen og Vesten hverandre. Oddvar S. R.

8 8 BLI KJENT MED... Vi stemmer i Inger Gulbrandsen var akkurat fylt 22 år da 2. verdenskrig brøt ut. Den 4. mars 2013 fyller Inger 95 år og er i dag menighetens eldste medlem. Hun har opplevd krigens fattigdom og vært lærer i søm og modellsøm gjennom et langt liv. Vi har tatt en hyggelig førjulsprat ved kjøkkenbordet med Inger og mimret over jøssing-egg og julemat bestående av rosa fiskepølser stekt i tran.

9 BLI KJENT MED... 9 en frydesang Av Fred Habberstad Inger er litt nølende til forslaget om å ta en -Da jeg var 12 år fikk jeg mine første skøyter. snakk om seg selv slik at andre kan lese om De var laget i jern og hadde skinnreimer. det i menighetsbladet. Likevel går snakken Den gang var det gjerne slik at jenter fikk etterhvert livlig om både nåtid og fortid og skøyter og guttene fikk ski. Det var ofte forskjell på den måten. vi både ler og blir ettertenksomme i det vi snakker om et langt liv med rikholdige opplevelser. Vi hadde egentlig tenkt å snakke år gammel, gjennomlevde nær en hel verden De neste ti årene, den gang Inger bare var 12 om jul, men denne formiddagen snakker vi det som har blitt kalt de harde 1930-årene. om så mye mer. De var harde og vanskelige, det husker Inger Inger ble født i Kristiania og vokste opp i godt. byens daværende ytre østkant; på Sagene. -De små pengene vi hadde måtte vi spare. Mamma, Lea Hanna, kom fra Skien, men En gang husker jeg at jeg hadde spart hele flyttet til Kristiania. Lea Hanna og Kristoffer giftet seg og fikk tre barn. Inger vokste meg velbeslått. Da hadde jeg nok penger til å 80 kroner. Det tok flere år, men da følte jeg opp som eneste jente og var den mellomste kjøpe noen klær eller annet som jeg trengte. i ungeflokken. Dessuten måtte vi betale hjemme. Både hus Inger erindrer de unge år. Foreldrene arbeidet hardt og barna gikk på skole. I allefall til uken og da betalte jeg 5 kroner til hushold- og mat kostet penger. Jeg tjente 10 kroner i og med framhaldskolen. Ville man gå mer ningen. Da jeg fikk lønnsøkning på 12 kroner betalte jeg sju kroner til mamma. Det skole måtte en betale selv. -Et vevkurs over bare noen få måneder var en viktig livslærdom. kostet hele 300,- og det var en formue den Så kom krigen. Natten til den 1. april 1940 gang som vi ikke hadde råd til, forteller hun var Inger 22 år. Inger forteller at det kom videre. Så det kunne det ikke bli noe av. som lyn fra klar himmel. 80 kroner i sparepenger Hvordan var julen da du var ung, underer jeg. -Da vi var små feiret vi jul hjemme. Mamma og pappa jobbet til klokken seks på juleaften, så når de kom hjem ble det julekveld. Vi spiste julemat som bestod av julepølse, surkål og poteter. Vi hadde gjerne juletre og vi koste oss hele kvelden, sier Inger. Hun forteller videre at julegavene ofte var klær og andre nødvendigheter som var gode å få. Fiskepølser og jøssing-egg -Vi kunne ikke se for oss at det skulle bli krig. Om natten hørte vi flyalarmen og så var det durelyd på nattehimmelen. Vi så jo ikke flyene og vi skjønte ikke hva det var. Det viste seg at de hørte lyden av de hundrevis av krigsfly som fløy over byen. -Det var skremmende og livet tok slutt i fem år, konstaterer Inger. Det var trøstesløse år og vi ventet bare på at kongen skulle komme tilbake. a

10 10 BLI KJENT MED... -Hvordan var julen under krigen? -Den var nokså trist. Vi gjorde så godt vi kunne. Til mat spiste vi rosa fiskepølser og... -Rosa fiskepølser?!? -Har du ikke hørt om rosa fiskepølser?, ler Inger. Fisk var det ikke å få. Ikke kjøtt heller. Tyskerne tok jo all den brukelige fisken og det var bare tungarbeidere som fikk 200 gram kjøtt i uka. Tilbake var den ubrukelige fisken. Den ble malt opp og tilsatt farge slik at den ble rosa. Det var kjempetrist mat, men det var mat så vi spiste den! Inger forteller videre om at under krigen var det bare barn, gravide, syke og gamle som av og til fikk litt melk. Det er ikke å komme bort i fra at krig og nød gir kreative og nye matretter. -Noen ganger laget vi jøssing-egg. Og så hadde vi stekt kålrabi med kokt kålrabi den ene dagen og kokt kålrabi med stekt kålrabi den andre dagen. Vi hadde sjelden smør så vi stekte ofte maten i tran. Inger ser ettertenktsomt ut i luften og jeg forstår at hun bærer på erfaringer som er vanskelig å forstå for den som ikke har opplevd det samme. Av nysgjerrighet må jeg likevel spørre: -Hva er egentlig jøssing-egg? Inger er ikke gjerrig med oppskriften. -Da tok vi en tynn skive med potet og laget en runding med sennep oppå. Da så det ut som et stekt egg. Vi kunne jo da legge den på et brød eller spise den sammen med kokt potet. ( Jøssing hadde under krigen betydningen en god nordmann altså en som stod opp mot okkupantene. Under krigen var det blant annet flere illegale aviser som bar navnet jøssing i seg. Red.mrk.) Ødelagt kirkebygg Denne formiddagen byr Inger på selvsmurte brødskiver med pålegg. Jeg takker ja til et velsmurt smørbrød og gumler det villig i meg i mens jeg kjenner meg takknemlig for at jeg slipper å spise jøssing-egg eller stekt kålrabi. -Hvordan var det å være kristen under krigen? Hadde dere gudstjenester i Oslo 1. Baptistkirke? -Ja, vi hadde møter i kirken så lenge vi fikk beholde den. Etterhvert tok tyskerne den og brukte den som noe slags lager. Da vi fikk tilbake kirken etter krigen forstod vi at de hadde brukt den hardt. Mye var ødelagt. Hun forteller videre at den tiden menigheten var uten eget kirkebygg samlet de seg til gudstjeneste i Betlehem sine lokaler litt lenger bort i Møllergata. Kirkelivet minnes Inger forøvrig som noe som forløp ganske vanlig og rolig. De samlet seg som kristne og fikk være i fred. Inger minnes at det av og til kunne komme tyske soldater som var med på møtene. Hun tror nok ganske sikkert de kom fordi de var kristne, og ikke fordi de var spioner eller angivere. Kunstferdig dame Inger er selv utdannet innen kjole og draktsøm og arbeidet sine første år på systue. Inger syntes det var ikke noe givende å sy klær til bemidlede folk som likevel hadde nok klær fra før. Derfor tok hun pedagogikkutdannelse og fikk med det først 12 år som yrkeslærer i Melbu, Vesterålen i Nord-Norge. Det var en ny yrkesskole som skulle bli en fantastisk arbeidsplass og hun fikk utdanne mange unge kvinner i drakt og søm. Slik kunnskap var verdifull for folk å lære. Senere ble det lærerjobb i Stord og de siste yrkesaktive årene tilbrakte hun i Holmestrand da ble det kortere vei til Skien hvor de aldrende foreldrene bodde. Etter at foreldrene var døde begynte Inger på flere malekurs i Skien, og etter noen år flyttet Inger tilbake til Oslo for å begynne på Oslo tegne- og malerskole. Inger har i et-

11 tertid malt og tegnet et antall med kunstferidige malerier og annen veggpryd. Hun har fargelagt verden omkring seg gjennom et langt og kreativt liv og det er ikke få som berømmer Ingers produksjon i både draktsøm og malerier. I dag bor hun i en leilighet hun har kjøpt i Bærum. Jul med reinsdyrkjøtt Inger ble døpt i Oslo 1. Baptistkirke og har vært medlem av menigheten hele sitt liv etter det. Inger beskriver sitt forhold til menigheten som godt og at hun er glad hun har fått leve sitt liv som en kristen i denne menigheten. Når jeg spør om det er noe ved menigheten hun er spesielt glad i sitter svaret løst hos Oslo 1. Baptistmenighets eldste medlem. -Jeg er veldig glad i sang og musikk. Vi stemmer i en frydessang var en sang vi sang mye før, særlig når vi hadde vitnemøter. Den sangen liker jeg svært godt! Ellers er det flere av både de gamle og nye sangene som jeg synes er veldig fine. Tidene skifter og det gjør jo sangene i menigheten også. Inger fyller opp kaffekoppene. -Denne julen, da Inger, blir det vel ikke rosa fiskepølser? -Nei. I år skal jeg feire jul hos min nevø Kristian, på Korsvoll. Da blir det nok reinsdyrkjøtt og hjemmelaget karamellpudding, smiler Inger Gulbrandsen. Hun ser frem til å feire jul med familie og kjære. Jul er en fin tid og det er viktig å nyte det livet en har fått. Det er vi skjønt enige om. SMÅNYTT 11 Hyggetreff våren 2013 Hyggetreff inviterer til samlinger også til våren i Vi samler oss om musikk, Guds Ord, samtale, hygge og bønn. Alt i skjønn forening. Følgende datoer gjelder for første kvartal: tirsdag 8 januar, tirsdag 5 februar, tirsdag 5 mars og tirsdag 2 april. Samlingene begynner som vanlig kl og slutter omkring kl Velkommen! Sang julen inn i hjertene Søndag 9. desember sang Julens Familiekor inn julen sammen med godt over hundre julestemte tilhørere. Med både strykere, messingblås og band var det en varierende og gripende musikkopplevelse som spente fra barnas innlevende Så bra ved innledningen, til Pie Jesu ved solist Linn Ellise Hovland. Alt i god regi av kor- og prosjektsjef Mirjam Kringen og Sverre Skorpen som ledet. Forsamlingen og koret sang kjente og kjære julesanger sammen i tillegg til at bibelvers og en julehistorie av Kjerstin Taranrød ble innlevende lest av Lise Barbro Westre. Flere bilder er å finne på menighetens hjemmesider. Se bilder neste side. Nytt menighetsråd Årsmøte 1 valgte 9 desember nytt menighetsråd. Følgende ble valgt: July Paw Htoo, Sen Hngilh Piang, Sverre Skorpen, Mirjam Kringen, Oddvar S. R. De andre er Antonystallin Sebastian, Anne Kathrine Bækkelie og Hilde Mikalsen (leder).

12 12 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET Livlig på Søndagsskolen SuperTorsdag har blitt en skatt SuperTorsdag er ett av fellesskapene i Oslo 1. Baptistkirke, som kanskje retter seg litt mer mot ungdommens trosliv. Vi vil at alle som kommer til oss skal føle at de kan være ikke perfekt, men ekte, den beste utgaven av seg selv, og at man kan se sitt potensial til å være en leder! Året som har gått har inneholdt mye for SuperTorsdag sin del. Tre av våre faste ungdommer reiste i høst ut i verden på folkehøgskole, til Bournemouth og Los Angeles. Vi har også fått koselig besøk av årets konfirmanter, og flere kurs ble avsluttet i våres og startet i høst. Som gjenvalgt styreleder vil jeg få benytte anledningen til å takke alle de fantastiske menneskene som kommer til baptistkirka på torsdagene og lager en så herlig kveld! Dette fellesskapet som SuperTorsdag har blitt er en skatt, og de varme relasjonene vi skaper sammen gir liv til glede, håp, tro og mye sprø humor. Jeg er så utrolig takknemlig for å få være sammen med disse flotte menneskene, og jeg gleder meg umåtelig mye til året som ligger foran oss. Jeg gleder meg til alt vi skal gjøre sammen, og til alle de nye menneskene vi skal ønske velkommen inn til oss. Vi har alltid plass til de som kommer, og til de som reiser, for er du en gang en SuperTorsdager, kan du få være det alltid! Linn C. Ek, leder SuperTorsdag

13 FRA 13 Ofret livet i misjonens tjeneste Misjonær Ruth Christiansen var den tolvte utsendingen til norske baptisters misjonsfelt i Kongo. I slutten av november er det 70 år siden hun døde etter å ha blitt syk i Kongos jungel. Av: Roger Dahl Ruth Christiansen (f. 17/1-1907) kom fra Oslo, og tilhørte Oslo 1. Baptistmenighet. Hun var utdannet sykepleier og kom til Kongo som misjonær i Det het da at hun var en svært nødvendig forsterkning, siden maneg av misjonærene hadde vært lenge i Kongo, og trengte hvile. Etter et hjemmeopphold og utdannelse i tropemedisin kom søster Ruth tilbake til Kongo i Ruth Christiansen var klar for hjemreise da andre verdenskrig brøt ut, og dette ikke lot seg gjennomføre. årene i Kongos jungel, der klimaet er barskt og krevende hadde satt sine spor på Christiansen. Hennes kolleger så at hun ikke var frisk, og de fikk en lege hos gullgraverne til å undersøke henne, og han rådet henne å forlate Kongo. Selv ville hun helst reise til USA, og slett ikke til Sør-Afrika som var alternativet. Hun reiste fra misjonsfeltet i forståelse med den amerikanske konsulen for å komme til USA, men nye visumsregler stanset det. Det ble derfor Sør-Afrika i stedet, hvor hun oppholdt seg omkring halvannet år før hun ble dårligere og døde forholdsvis brått i slutten av november Også hennes bror Gunnar Wesley Christiansen Allbjart, som studerte ved Baptistenes Teologiske Seminar fra 1927 reiste han til Kongo som misjonær og måtte slutte av på grunn av sykdom. Etter det bosatte han seg i Sverige der han delvis virket som forkynner.

14 14 GLIMT FRA JULETREFF Glimt fra JuleTreff En fantastisk musikkopplevelse ble gitt av (f.v) Mirjam Kringen, Christine Oseland, Julia Oseland og Linn-Ellise Hovland. På kjøkkenet kokkelerte blant annet Hilde og José. I tillegg var Anne Kathrine og Glade festdeltagere koste seg med hyggelig selskap og en lun julesnakk. Med halvannen time med musikk og oppmuntrende ord i kirkesalen er humøret upåklagelig når julematen er i anmars. Gode venner fra Oslo 2. Baptistmenighet gledet seg over et innholdsrikt JuleTreff. I finstas og folk fra fjern og nær er det ikke vanskelig å hygge seg.

15 SIDEN SIST 15 Nå ser jeg lyst på det igjen! Av: Fred Habberstad Det er ikke mange dagene igjen før det er jul og snøen ligger godt i Elgtråkket 30 i Bjørndalen, Oslo. Under all snøen innbyr Ivar til en varm og lun leilighet med julekaker og varm kaffe. Det har så og si gått et halvt år siden Ivar var med på sin siste gudstjeneste i Oslo 1. Baptistkirke den 17 juni i år. Håndtrykk som rørte dypt -Det var jo en vanskelig tid, innrømmer ivar. I begynnelsen kjente han ikke på noen sorg over situasjonen. Han hadde en tro på at det skulle ordne seg i løpet av kort tid. Derfor var han på en måte ved godt mot hele våren opp mot avskjedsgudstjenesten midt i juni. Gudstjenesten var noe for seg selv, men Ivar ser tilbake på festen som noe veldig fint. Det var mange som kom med blomster og han merket seg at det var flere som ikke hadde vært i kirken på en stund som kom denne dagen for å takke for tiden som hadde gått. Mange av håndtrykkene og ordene fra akkurat den dagen rørte meg dypt, sier Ivar. Og uttrykker en utrolig takknemlighet for den -Jeg vil takke menigheten for fem års samarbeid, sier Ivar Kaasa. På vegne av Ellen og meg ønsker jeg alle en gledelig jul og et velsignet nytt år! Her ser vi Ivar utenfor huset i snøfylte Bjørndalen. omsorgen som han opplevde denne dagen, tross alt. Motivasjonen sviktet Kort tid før gudstjenesten var han fast bestemt på å fullføre løpet noe som betydde at han skulle tjene som pastor ut juli. Slik ble det ikke. Oppsigelsen hadde satt spor og han ble sykmeldt tidlig i juni. -Jeg ble sykmeldt fordi jeg opplevde at all motivasjon totalt sviktet. Jeg måtte innse at jeg ikke klarte å oppfylle mitt eget ideal om å stå løpet ut. Men så kom sommeren med fin ferie og late sommerdager. Da ble kroppen fylt av optimisme og glede. Da Ivar møtte opp til nytt høstsemester med studier i sjelesorg opplevde han derimot noe han ikke hadde kjent på før. Klassen skulle lese om temaet sorg og gjennom den boken fikk han for første gang satt noen ord på det som kjentes innvendig. -Da kjente jeg meg igjen, forteller Ivar. Jeg merket sorgen i mangel på tiltak. Fortsetter siste side a

16 SIST, MEN IKKE MINST Returadresse: Oslo 1. Baptistmenighet, Hausmannsgate 22, 0182 Oslo Bevegende JuleTreff Tirsdag 4 desember inviterte Hyggetreff i Oslo 1. Baptistkirke til JuleTreff. Oslo 2. Baptistmenighet og Baptistmenighetene i Bærum og Drammen var også invitert. Et 50-talls mennesker overvar dagen, hvor Ingrid og Peder Fintland var vertskap med store hjerter. Firkløveret Christine Oseland (bratsj), Linn Ellise Hovland (sopran), Julia Oseland (fiolin) og Mirjam Kringen (flygel) gav de tilstedeværende en bevegende og vakker konsert. Per Midteide holdt en andakt med tekstutdrag fra Händel s Messias som bærer i seg sentrale Bibeltekster. Det var til stor inspirasjon. I tillegg til en oppmuntrende apell fra NBUFs Roald Zeiffert om alle generasjoners betydning i menighetene ble det servert ribbetallerken. Oslo 1. Baptistmenighet lar inntekter fra loddsalg og annet fra denne dagen gå til sitt misjonsengasjement. (fortsettelse fra s. 15) Et skår i gleden ble det likevel når det viste seg at NAV ikke gir dagpenger til studenter noe som førte til at han måtte kutte studiene. -Nå ser jeg lyst på det igjen, stråler Ivar. Jeg gleder meg over dagene selv om jeg fortsatt er arbeidssøkende. Jeg ønsker jo å tjene som pastor og har vært i noen intervju. Foreløpig har det ikke blitt noe, men jeg venter på et svar fra en menighet nå om dagen. Ellers har Ellen og Ivar engasjert seg i Oslo Misjonskirke Syd på Holmlia. Tiden fylles forøvrig med å gi avisene og bøker fra bokhyllene hyppig pleie. -Og så er jeg jo fortsatt sportsidiot, så da blir det litt TV-titting også, innrømmer Ivar. Snart er det jul og Ivar gleder seg til julekveld hjemme med Ellen, barna og sine egne foreldre. Da blir det pinnekjøtt og jula feires slik den feires aller best; hjemme. Nattverdgudstjenestene flyttes Fra januar 2013 flyttes nattverdgudstjenestene til siste søndag i måneden. Bakgrunnen er at flere språkgrupper i menigheten har egne gudstjenester de tre første søndagene i måneden. Ved å flytte nattverden til den siste søndagen i måneden håper vi at det skal bli lettere for alle å kunne samles til ett stort nattverd-fellesskap.

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer