ropet fra øst India: Jakten på rettferdighet Burma Viktig rapport om barnas lidelser i Burma Se side 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ropet fra øst India: Jakten på rettferdighet Burma Viktig rapport om barnas lidelser i Burma Se side 3"

Transkript

1 ropet fra øst MAGASIN FOR NORSK MISJON I ØST 40. ÅRGANG NR. 3 / mai 2010 Burma Viktig rapport om barnas lidelser i Burma Se side 3 aktuell innsamling Trosfrihet og menneskerettigheter i India Religiøs vold herjer i India Se side 4 5 «Muslimske jesusdisipler» Se side 6 7 India: Jakten på rettferdighet vietnam Når troen skiller mennesker Se side 8 9

2 LEDER Bibelspredning i gammel og ny tid Synspunkter på lederen kan sendes direkte til: For noen få uker siden fikk jeg anledning til å overvære en stor begivenhet i Finland. En tidligere langtransportsjåfør, Tivo, og hans kone, ble hyllet for sin livslange tjeneste for å skaffe bibler til baptistene og lutheranerne på den russiske siden av Karelen. Dette skjedde under den såkalte «kalde krigen» og bak «Jernteppets» lukkede dører. Tivo hadde trosset alle slags farer og hindringer, og med finsk sisu hadde han om natten krysset stengte landegrenser og kontrollposter i øst. De biblene som ikke ble levert i den finsktalende delen av Karelen, fant hurtig nye veier inn i dette tett befolkede landskapet, og videre over Ladoga-sjøen eller Vita-havet. Deretter forsvant bibelbøkene inn i de dype russiske skoger til de endelig havnet på sine, og den gang, ytterst hemmelige bestemmelsessteder. Men det var ikke bare finsktalende lutheranere eller russiske baptister som mottok innsmuglede bibeldeler. Også kirgisere i Sentral-Asia og uigurer i Kina mottok bibeldeler på eget språk opp gjennom 70- og 80-årene. Ofte ble den kristne litteraturen fraktet fra ulike steder i Europa, - og på de mest spektakulære måter frem til målgruppen. I 1973 skjedde det noe viktig som den dag i dag har den aller største betydning for det verdensvide bibelarbeidet i det 21. århundre. Ved hjelp av blant annet Misjon bak Jernteppet grunnla man Hundre-språk prosjektet. Tanken bak var en enorm visjon om at alle Sovjetsamveldets 100 språkgrupper skulle nås med Bibelens budskap i vår tid. Senere ble navnet endret til Institutt for Bibeloversettelse. Etter sovjet-kommunismens fall flyttet man instituttet fra Stockholm til Moskva. I dag arbeider Institute for Bible Translation (IBT) med tilhold i et vakkert kloster i sentrum av byen og like ved Moskva-floden. For tiden er IBT aktivt involvert i 59 språkgrupper innenfor det tidligere Sovjet. Nord-Kaukasus er et av verdens mest komplekse språkområder med en befolkning på over 6 millioner mennesker. Det snakkes 43 ulike språk i Nord-Kaukasus og bare 18 av disse minoritetsspråkene har en bibeldel på eget morsmål. De resterende 25 minoritetene har ikke noe kristent vitnesbyrd på sitt språk. Ingen nord-kaukasisk folkegruppe har en komplett bibel på sitt språk, og kun seks folkegrupper har tilgang til Det nye testamentet på eget tungemål. IBT har i inneværende år bibelarbeid i gang innenfor 20 av de 43 språkgruppene. Under «Jernteppetiden» var forløperen til Norsk Misjon i Øst nettopp Misjon bak Jernteppet. Organisasjonen var kjent for sitt store engasjement for å skaffe bibler og bibeldeler (ofte gjennom smuglerruter i øst) til mennesker som ikke hadde tilgang på Guds ord på eget språk. I dag kan dette arbeidet skje i mer åpne former. På kontorpulten min har jeg en mappe med søknader fra Institute For Bible Translation i Moskva. Papirene gjelder bibelprosjekter i Nord-Kaukasus. Flere av de bibelløse folkegruppene var kristne folkeslag fra tidlig middelalder og helt frem til for kanskje bare år siden. Den mest kjente folkegruppe i Norge er kanskje udin-folket som lever både i Aserbajdsjan, Georgia og i Rostovområdet. Over alt i Nord-Kaukasus taler tause gravsteder og forfalne kirker om en kristen tid som en gang var i dette fjellandskapet mellom Europa og Asia. I dag er det politiske og religiøse konflikter som preger nyhetsbildet i Nord-Kaukasus. De selvmordsbombende «Allahs sorte enker» (Tsjetsjenia) minnet oss på situasjonen så sent som under årets påskefeiring den 29. mars. Litt lenger tilbake har vi den ufattelige Beslan-tragedien i 2004 hvor 777 barn ble tatt som gisler av den militante islamisten Shamil Basayev. Norsk Misjon i Øst ønsker fortsatt å utfordre til bibelmisjon. Nord-Kaukasus er et viktig møtested mellom ulike sivilisasjoner og religioner. Nå trenger vi ikke å gå bibelsmuglingens vei. I dag kan arbeidet skje i Kaukasus i full åpenhet. Bjørn A. Wegge Generalsekretær, Norsk Misjon i Øst Utgiver Norsk Misjon i Øst Ansvarlig redaktør Bjørn A. Wegge Redaktør Stig-Øyvind O. Blystad (vikar for Gisle Skeie) Redaksjon Jon-Geir Dittmann, Elisabeth Engels viken, og Geraldine Fagan (Moskva) Design og trykk Bryne Stavanger Offset Forside Free Burma Rangers Opplag Kontor Trondheimsveien 137 Postadresse P.b Rodeløkka, 0502 Oslo Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Styreleder Reidulf Stige Repr.skapsform. Lars Inge Magerøy Org. nr Bankgiro Gavekonto Revisor Inter Revisjon Lillestrøm AS

3 Aktuelt Viktig rapport om barnas lidelser i Burma Er ikke barna i Burma like viktige som våre egne, sa Steve Gumaer (Partners) på lanseringen av rapporten Displaced Childhoods den 15. mars. Tekst: Stig-Øyvind O. Blystad Foto: Free Burma Rangers Tid for å handle Nå er tiden for å handle, sa Bondevik. Norsk Misjon i Øst kommer også til å løfte frem Burma i år. Dette skjer både gjennom bønn, givertjeneste og ved å spre informasjon. Haugerud oppfordrer alle til å være delaktige i «Søndag for de forfulgte» som i år har fokus på Burma. Den første rapporten som dokumenterer menneskerettighetsbrudd mot barn i Burma ble nylig lansert i Trondheim. Det er organisasjonene Partners og Free Burma Rangers som står bak den utfyllende rapporten om overgrepene som skjer i Burma. Til stede var også Kjell Magne Bondevik fra Oslosenteret for fred og menneskerettigheter sammen med to representanter fra Asiaseksjonen i Utenriksdepartementet. Det var veldig bra at de som jobber på ledernivå og de som befinner seg på grasrotnivå kom sammen, sier Marianne Haugerud fra Norsk Misjon i Øst. Kunnskap gjør ansvarlig Rapporten er den første i sitt slag som dokumenterer menneskerettighetsbrudd mot barn i Burma. Den handler om interne flyktninger i Burma, med et spesielt fokus på barna. 1-3 millioner mennesker er flyktninger i eget land i Burma. Rapporten anslår at av disse er barn. For det første kan vi ikke lenger si at vi ikke lenger vet hva som skjer med barna i Burma. Kunnskap gjør oss ansvarlige, sa Bondevik under sitt innlegg. Det var skremmende å se hvor omfattende overgrepene er, også mot barna. Dette har pågått i over 50 år. Det er jo verdens lengste borgerkrig og juntaen er målrettet i sine angrep mot den sivile befolkningen, sier Haugerud. Er ikke barna i Burma like viktige som våre egne, sa Steve Gumaer på lanseringen av rapporten Displaced Childhoods. Følelse av håp Ola Breidal og Erling Rimestad fra Asiaseksjonen i UD hadde akkurat kommet tilbake etter fire dager i Burma. De hadde vært i kontakt med myndighetene for å få innsyn i den politiske situasjonen og spesielt det forestående valget. De hadde spurt juntaen om når datoene for valget ville bli kunngjort. Da hadde juntaen svart: «Snart, kanskje senere». Det var enighet om at regimet vil komme til å falle en dag. Det var godt å merke at det var en følelse av håp for folket i Burma, avslutter Haugerud. Haugerud syntes det var oppmuntrende at det også ble snakket om hva folk på grasrotnivå kan gjøre. I år er det valg i Burma og på den måten kan mange være med og legge press på myndighetene. Jo flere stemmer som hører, jo mer press opplever myndighetene som undertrykker folket, sier Haugerud som mener den vanlige mannen i gata kan gjøre noe. Ropet fra Øst nr

4 Aktuell INNSAMLING Religiøs vold herjer India Vi hører om et India i sterk utvikling, som har en av verdens raskest voksende økonomier, men samtidig kan vi lese om kristne som blir banket opp, hus som blir vandalisert og kvinner som blir voldtatt på grunn av at de har feil religion. Tekst: Stig Kaarstad Foto: NMØ Den 22. januar 1999 ble den australske misjonæren Graham Staines brent til døde i bilen sin i Manoharpur i Orissa, India. Sammen med ham i bilen var hans to sønner Philip på 9 år og Timothy som var 7 år gammel. Over hele India kom det til spontane demonstrasjoner, protester og bønnemøter. I Hyderabad, en av Indias største byer, gikk over mennesker ut i gatene for å vise sin avsky mot denne ugjerningen. Året før var det dannet en ny organisasjon blant kirkene i India, All India Christian Council (AICC). Det som skjedde Graham og hans sønner fikk kirkene til å gå sammen på tvers av gamle grenser. De skjønte at de måtte stå sammen for å være sterkere. AICC er noe så sjeldent som en paraplyorganisasjon som favner alt fra katolikker til pinsevenner. Den religiøst motiverte volden som fortsatt sveiper over India, er ikke lett å forstå for oss hjemme i Norge. Vi hører om et India i sterk utvikling, som har en av verdens raskest voksende økonomier, men samtidig kan vi lese om kristne som blir banket opp, hus som blir vandalisert og kvinner som blir voldtatt på grunn av at de har feil religion. India er et demokrati og en rettsstat som beskytter sine innbyggere mot vold og urett, men likevel så skjer disse overgrepene fortsatt med stor kraft. Sannheten er at India er et land med store spenninger innad. Ekstreme hinduistiske grupper vinner frem med sin ideologi i store deler av landet. «India er for hinduer» er et motto vi møter der, og under det mottoet undertrykkes minoriteter som kristne, muslimer og sikher. Religion, undertrykkelse og profitt Da jeg besøkte voldsofrene i Kandhamal i april i år, så ble jeg slått av hvor sammensatt problemene er. Religion er ikke eneste faktor. Da volden brøt ut i august og september i 2008, så var det butikkene som ble brent først, ikke kirkene. Kristendommen har gitt de svakeste i samfunnet nytt livsmot og ny selvrespekt. De som før feide gata, eier nå en liten butikk. Dette forårsaker problemer. Innbyggere av høyere kaster tvinges til å handle hos en person de tradisjonelt ikke kan berøre eller omgås, noe som snur opp ned på gamle rollemønstre. Kastesystemet i India holder størsteparten av befolkningen nede. Det gjennomsyrer hele samfunnet, ikke bare blant hinduer, men også blant kristne, muslimer og sikher. Flere av voldsepisodene som vi ser, kan forklares ut fra motsetninger i kastesystemet, mens utad brukes religion som begrunnelse. Utdannelse og makt En av årsakene til at de fattige i India fortsatt blir undertrykt, er mangel på utdanning. Derfor arbeider AICC med å fjerne diskriminering og vold i samfunnet, blant annet gjennom kurs i menneskerettigheter. Disse kursene er ett av NMØs prosjekter i India. En av deltakerne, pastor Manda Elisha, forteller begeistret om kurset hvor han lærte mye nytt om Indias lover og Menneskerettighetserklæringen. Det var over 700 til stede på kurset, både kristne, muslimer og hinduer. Ett av målene ved disse kursene er å lage nettverk på tvers av religiøse og sosiale grenser og få folk til å snakke sammen om det å lage et godt samfunn basert på menneskerettigheter. Pastor Elisha er selv et eksempel på at det går an å gjøre noe med inngrodde tradisjoner. Han er høykaste, men arbeider i en kirke hvor størsteparten er kasteløse. «Gud skapte oss like,» sier han og smiler. Rettshjelp for voldsofre Det andre prosjekt Norsk Misjon i Øst har sammen med AICC, er rettshjelp for voldsofre. I april reiste to av oss inn i Orissa for å møte noen av ofrene og advokatene som hjelper dem. 4 Ropet fra Øst nr Disse kristne mennene har fått huset ødelagt og bor nå i flytningeleire.

5 Trosfrihet og menneskerettigheter i India Inne i et lite rom, hvor viften i taket prøver å kjøle ned 42 varmegrader, sitter rundt tyve menn og kvinner. De forteller om hvordan hjemmene deres er blitt ødelagt, og at de er blitt tvunget til å forlate landsbyen sin. En av dem, «Nayak», en mann i 40-årene, forteller om desemberdagen i 2007 da han ble fratatt sitt gamle liv, om fornedrelsen og smerten da de ble vist vekk. «Vi gjemte oss lenge i jungelen før vi en dag møtte en advokat som sa han kunne hjelpe.» Ofte må advokatene selv ut for å finne ofrene, forteller en av dem som arbeider ved kontoret i Gajapati distrikt. «Disse er ikke vant til at noen stiller opp for dem, og de vet ikke om at de har noen rettigheter,» forteller han. «Vi hørte rykter om hva som hadde skjedd, og vi reiste for å finne dem, høre deres historier, og deretter overtale dem til å anmelde overgrepene». Mange av de kasteløse blir avvist når de kommer til politistasjonen. Når de vil gi sin rapport, forledes og tvinges de ofte til å endre på sin forklaring, siden de ikke kjenner loven og sine rettigheter.» Vår advokatvenn blir veldig engasjert når han snakker på vegne av sine klienter. «Nayak» har vært i retten. Der ble han vitne til at 12 av dem som ødela hus og banket opp kristne, fikk 4 års fengsel hver, pluss en større bot. De fleste av de 30 familiene har fått erstatning fra staten, men det dekker ikke på noen måte det de har mistet. De har brukt pengene til å kjøpe nytt land, men har ingenting igjen til å bygge hus, eller til å få forretningen sin på bena igjen. «Nayaks» nabo bryter ut i ukontrollert gråt når han prøver å beskrive forholdene de lever under. «Min familie bor under et plasttak,» klarer han å presse frem. «Vi har mistet alt.» Selv om de har fått litt oppreisning i form av en fellende dom og erstatning, så er det mye som mangler før livet deres er tilbake, slik det var før julen i Rettferdighet i Kandhamal Dagen etter reiser vi helt inn i Kandhamal, til Daringbari, hvor vi igjen møter et titalls ofre. Manas og Robin er to advokater som arbeider her. Manas er kristen, og har selv vært utsatt for vold, trusler og urettmessig fengsling, mens Robin er hindu og har vært i Kandhamal gjennom alle voldsepisodene siden desember 2007 og frem til nå. Manas forteller at navnet hans står på en liste over To advokater sammen med ofrene som de hjelper. Den ene advokaten, helt til venstre, er hindu. Den andre advokaten, helt til høyre, er kristen. Disse to fører sakene for retten for kristne som har lidd overgrep. Dette er et All Indian Christian Council prosjekt som NMØ dekker utgiftene til. personer som skal tas. Den er delt ut i hele området. Likevel fortsetter han arbeidet for voldsofrene. I dag, over halvannet år etter overgrepene, pågår fortsatt rettssakene lokalt i Kandhamal. De som har anmeldt drap, voldtekt og vandalisering, blir oppsøkt av slektninger eller familie av de som sitter i varetekt. Noen er blitt tilbudt penger for å trekke anklagene, mens andre er blitt truet på livet dersom de vitner i rettsakene. Flere av vitnene som tidligere har fortalt om det som skjedde, trekker seg nå på grunn av presset. Advokatene arbeider derfor med å flytte rettssakene til et nøytralt område. Situasjonen for de rundt 20 prosent kristne i Kandhamal er fortsatt veldig vanskelig. Vi stopper i Baliguda, en liten landsby hvor de kristne ble tvangskonvertert til hinduismen. Ett år etter at jeg besøkte dem sist, så bor de fortsatt i plankeskur, men gjenoppbyggingen av husene har begynt. De vil ikke flytte, og de vil fortsatt være kristne. Pastor Digal i landsbyen fortalte at flere av de som gjenoppbygger husene, er blitt fortalt at når de er ferdig, vil husene bli ødelagt på nytt. Mens de i denne landsbyen har valgt å bli, er det mange som har dratt til andre steder for å finne seg et nytt liv, langt vekk fra minnene som fortsatt gir barna mareritt. Gi din gave til forfulgte kristne i India! Sammen forandrer vi fremtiden for kristne i India som har mistet alt. Bruk giroen vedlagt bladet eller benytt kontonr (Eventuelle overskytende midler går til NMØs arbeid for trosfrihet og menneskerettigheter i andre land.) Ropet fra Øst nr

6 «Muslimske Jesus-disipler» Er det mulig å kalle seg muslim og samtidig være en etterfølger av Jesus? En ny bevegelse kommer til syne. Tekst: Stig-Øyvind O. Blystad Foto: Bjørn A. Wegge Nylig arrangerte Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) seminar på Menighetsfakultetet under tittelen «Finnes det muslimske Jesus-disipler?». Temaet er kontroversielt og har på ingen måte kun ett svar. Ingvar Isene, i Norsk Misjon i Øst, mener helt klart at «muslimske Jesusdisipler» finnes. «Vestlig kristendom» De finnes. Dette er mennesker som har fått del i evangeliet, kommet til tro på Jesus Kristus og latt seg døpe, forklarer Isene. Problemet mange steder i Østen er ikke at folk kommer til tro, men at de blir påført en «vestlig kristendomsform» som gjør at de blir utstøtt ut av sin kultur. Slik mener Isene at «døren» blir stengt for at evangeliet kan nå videre ut. Mange kristne misjonærer synes ureflektert å gjøre dem til «vestlige kristne» og kommer med en hel «pakke» musikkstil og møtekultur. De som har kommet til tro på Jesus, blir fremmedgjorte for sine egne, sier Isene og legger til: Men noen har funnet en vei for å bringe evangeliet videre. De kaller seg muslimer, men de har ikke forlatt evangeliet. De tviler ikke på Jesus som frelser, men de har vendt tilbake til sitt kulturelle opphav. De kler seg i tradisjonelle klær, slutter å gå i kirken og lager heller sin egen menighet i hjemmet. Diffus tro Leder av Kristent arbeid blant muslimer (KABA), Paul 6 Ropet fra Øst nr

7 Johansen, er skeptisk til denne nye misjonsmetodikken. Han har selv muslimsk bakgrunn og er redd for at troen på Jesus vil bli utvannet i en slik praksis. Det er noen store problemer forbundet med å bruke begrepet «muslim som tror på Jesus». Tror ikke alle muslimer på Jesus? Selvfølgelig gjør de det. De tror på Abraham, Noah, Mohammed og alle profetene som de selv definerer som profeter. Det å tro på Jesus, er ikke noe nytt for muslimer. Spørsmålet blir hva slags tro dette egentlig handler om? Selv er Johansen spørrende til å gjøre kristne disipler av muslimer som fortsetter sin islamske praksis, utfører ritualer, tar del i muslimsk bønn og går til moskeen. Når disse Jesus-disiplene ber i moskeen, hva ber de da? Hva er innholdet? Jeg er ikke opptatt av ritualene, men innholdet. Spørsmålet er om dette er en bevegelse som adopterer noen av Jesu læresetninger, men fortsatt egentlig er muslimer. Hva har vi da gjort, spør Johansen bekymret. Redd for religionsblanding Vi spør Ingvar Isene: Kan «muslimske Jesus-disipler» gå i moskéen og tilbe Jesus? Ja, det skjer jo. Mange av disse gjør dette. Når den islamske trosbekjennelsen blir bedt, så bekjenner de sin kristne tro, kanskje lavmælt. Etter hvert oppdager folk at de Jesustroende er annerledes, og dermed unngår heller ikke disse forfølgelse. Men evangeliet får leve videre, siden de er en del av sin egen kontekst og kultur. Isene mener Bibelen selv åpner opp for denne tankegangen. Han refererer til Jesu møte med den samaritanske kvinnen, og at stedet hvor man tilber ikke er det viktige. Isene viser også til at Timoteus ble omskåret for evangeliets skyld. Vi er redde for at evangeliet skal vanhelliges, og at man ender opp med et falskt evangelium. Det er det ikke snakk om. Paulus var veldig streng mot galaterne om at de ikke måtte gå tilbake til den jødiske tro. Samtidig omskar Paulus Timoteus som var greker, slik at han ikke vekket anstøt og evangeliet kunne nå til jødene, påpeker Isene. Nei til «kulturpakken» Jeg tror vi kan få problemer med at vi ikke vet hvem som egentlig er omvendte muslimer, sier Johansen. Løsningen på dette dilemmaet mener Isene ligger i å Kvinne i Arabia leser i Bibelen. undervise hele Skriftens bredde, men legge bort det vestlige tankegodset som ofte dras med. Det handler heller ikke bare om muslimene. I Japan har det blitt drevet misjon i 400 år, men det er ikke flere kristne der enn det var på 1700-tallet. Hvorfor det? En thai som jeg traff sa: «Jeg ønsket ikke å bli en kristen fordi jeg ikke ville slutte å være thai.» Mange føler at de må forlate alt sitt eget. De sier ikke nei til evangeliet, men de sier nei til hele denne vestlige innpakningen som ofte følger med vestlig misjon, sier Isene og legger til: Vi må få større tro på Den Hellige Ånd. Jesus sa til sine disipler at Sannhetens ånd skulle føre dem til sannhet. Jeg tror at Den Hellige Ånd fortsatt gjør dette. Ropet fra Øst nr

8 Når troen skiller mennesker Illustrasjonsfoto fra Vietnam. Kristne i Vietnam opplever press fra mange kanter. Et ateistisk regime glemmer ikke hva kirken betydde for kommunismens fall i det tidligere Sovjet. Tekst: Redaksjonen Foto: Bjørn A. Wegge og NMØ Jeg var en skikkelig dårlig mann før jeg kom til tro. Ngoc sitter rett foran meg og forteller uten å blunke om det ville livet han en gang levde. Jeg drakk meg ofte full og hadde mange kjærester som jeg utnyttet og sviktet. Flyktet fra problemene Ngoc kommer fra Nord-Vietnam. Livet var tøft, så han gjorde som mange andre fra samme område, han reiste til Malaysia. Egentlig dro jeg ikke bare for å tjene penger, men for å flykte unna ansvar. Kjæresten min var nemlig blitt gravid, og jeg ønsket ikke å gifte meg og ta ansvar for henne og barnet, sier Ngoc og fortsetter: I Malaysia rotet jeg meg borti nye flyktige kjærlighetsforhold, også her endte det med at hun jeg var sammen med ble gravid. Nå følte jeg meg skikkelig i knipe og ble ganske fortvilet. Jeg hadde flyktet fra Vietnam for å slippe unna en gravid kjæreste, nå hadde jeg samme problem her. Jeg ønsket at hun skulle ta abort, men før jeg fikk sagt det til henne, hadde hun selv vært på sykehuset og fått utført dette. En ny retning Ngoc opplevde at han hadde mye synd i livet og etter hvert kom ønsket om å bli forandret. Han ble vegetarianer og tok sin buddhistiske tro mer på alvor, men fikk fortsatt ikke fred. Så fikk livet til Ngoc ny retning. En pastor inviterte ham til kirken sin, og han takket ja til invitasjonen. Dette var ikke av religiøse årsaker, men rett og slett for å spare penger. På søndagene pleide jeg å dra til et marked, men dette var langt unna der jeg bodde og arbeidet. Først måtte jeg gå i en halvtime og så måtte jeg ta buss. Nå fikk jeg tilbud 8 Ropet fra Øst nr

9 om å sitte på med denne pastoren til kirken, som var like ved dette markedet. Jeg sparte både tid og penger, for han kjørte meg både frem og tilbake. En dag etter en preken inviterte pastoren Ngoc til å bli kristen. Han sa ja fordi pastoren var vennlig, ikke fordi han trodde. Planen var å utnytte pastoren videre. Mat og seng i helgene og gratis transport kunne ikke Ngoc si nei til. Hver gang pastoren bad for meg, sa jeg i mitt hjerte; ikke gjør dette, for i mitt indre var jeg fortsatt buddhist, forteller Ngoc. Fullstendig forandret En dag dro han sammen med hele menigheten på piknik. Pastoren talte om synd og skyld. Ngoc kjente at dette stakk i hjertet. Han ble urolig og begynte å gråte over alt galt han hadde gjort. Pastoren fortsatte, og utfordret alle som hadde kjærlighetsrelasjoner utenom ekteskapet til å komme frem og bekjenne sine synder og få tilgivelse. Jeg bekjente alle syndene mine, og for første gang møtte jeg Gud ansikt til ansikt, og han forandret livet mitt fullstendig. Jeg sluttet å drikke og sluttet å utnytte jentene. Gud sa til meg: «Dra tilbake til Vietnam og gift deg med hun som du har fått barn sammen med. Gjør godt igjen alt som gikk galt da du flyktet.» Foreldrene til Ngoc var imot at han skulle giftet meg med jenta og sa til han at han ikke måtte gjøre det. Men Gud beveget Ngoc sitt hjerte, og han visste at han måtte gifte seg med henne, selv om det var imot foreldrenes vilje. Da jeg kom tilbake, delte jeg evangeliet med henne og fortalte hvordan Gud forandret mitt hjerte da jeg kom til tro, og at Gud ba meg gifte meg med henne. Slik fikk hun se hvordan Gud forandrer mennesker. Hun ble veldig glad på grunn av dette. Nå leser hun Bibelen nøye og arbeider hardt, betaler tiende og faktisk så forsørger hun meg også mens jeg studerer. Anses som fiende Ngoc ser seg ikke tilbake. Gud har forvandlet ham fra innerst til ytterst. Nå vil han bruke resten av livet for evangeliet, selv om det koster motstand både fra det ateistiske regimet og familien som ikke vil vite av ham. Foreldrene mine likte ikke at jeg ble kristen, selv om jeg fikk orden på livet mitt. Det var lettere å akseptere en fyllefant enn en edru kristen. Min mor er et fremtredende medlem av kommunistpartiet, men det virker ikke som om ateismen stikker dypt. Jeg er deres eldste sønn, så jeg har ansvaret for fedrealteret i hjemmet vårt. Da jeg kom til tro på Jesus, kunne jeg ikke ha det lenger. Far og mor så på meg som en sviker. Evangelisk kristendom blir sett på som amerikanernes religion. Det at jeg har fått denne troen, gjør at de ser på meg som en som har sluttet seg til fienden. Min mor, som er den sterke i vår familie, er svært opphisset over at jeg ikke vil ta imot hennes tilbud om å få en sentral posisjon i partiet, avslutter Ngoc. Ropet fra Øst nr

10 Glimt fra verden Tekst: Elisabeth Engelsviken. Kirgisistan Svetly Put: Senter for gatebarn i Kirgisistan I Svetly Puts årsmelding for 2009 fortelles det at i løpet av fjoråret ble 230 barn gitt hjelp og husly på Svetly Put. Av disse var 118 innom senteret for første gang. Mange av barna fikk tilbud om sykehusbehandling, deriblant har 24 barn blitt plassert på tuberkulosesanatorium. Senteret legger stor vekt på å få barna inn i skolesystemet og ellers tilby psykososiale aktiviteter som kan styrke deres selvbilde og funksjonsdyktighet sammen med andre. Det har også vært gitt mange kurs for de ansatte innenfor etikk, hygiene og ernæring, slik at de skal bli dyktiggjort i tjenesten for barna. Aserbajdsjan Ny religionslov Aserbajdsjan fikk ny religionslov våren Som en konsekvens av dette har alle kristne kirker og alle andre religiøse fellesskap måttet omregistrere seg. Så langt har 252 av de tidligere 534 religiøse organisasjonene oppnådd omregistrering. Av disse er kun en håndfull kristne forsamlinger. Som eksempel på hvor tungrodd systemet er, opplyser pastor Rasim Hasanov, som er leder av Den evangeliske allianse i landet, til Ropet fra Øst at hans egen kirke,«temple of the Lord», har søkt om registrering siden 2006, uten å lykkes. Også det internasjonale protestantiske fellesskapet i Baku har fått avslag på sin søknad om registrering etter den nye loven. Blant dem som har fått registrering er Den russisk-ortodokse kirke, Hare Krishna og seks ulike jødiske forsamlinger. Tilstramningen i Aserbajdsjan føyer seg dessverre inn i et mønster hvor landet får flere og flere totalitære trekk. Tadsjikistan I Ropet fra Øst nr 2/2010 kunne vi fortelle om et nytt samarbeidsprosjekt i Tadsjikistan under navnet «Caravan of Hope». Målet var å få rehabilitert tadsjikiske kvinner som tidligere hadde vært prostituerte og offer for «trafficking». På bildet under ser vi noen av kvinnene i full sving med å lære kjole- og draktsøm i beste tadsjikiske tradisjon. Takk til dere som har vært med og støttet prosjektet. iran Maryam og Marzieh i retten 13. april Maryam Rostampour og Marzieh Amirizadeh Esmaielabad, som satt i det beryktede Evin-fengselet i Teheran fra 5. mars til 18. november i fjor, møtte til høring i retten tirsdag 13. april. Der måtte de svare for anklager om frafall fra islam og virksomhet for å omvende folk til kristendommen. De ble ikke fengslet, men fortalt at rettsprosessen ville ta noen dager. Maryam og Marzieh har fått medisinsk behandling i løpet av de siste fem månedene for helseplager de pådro seg i fengselet. Men begge er fortsatt svake og må få behandling for forskjellige sykdommer. Tross helsetilstanden er begge bestemt på å være tro mot Gud og snakke sant i retten, uansett hvilke personlige konsekvenser det vil få for dem. Kilde: Middle East Concern m. flere 10 Ropet fra Øst nr

11 Glimt fra verden Egypt Anastasia i rute Eyvind Skeie har nettopp kommet tilbake fra en reise til Egypt på vegne av Norsk Misjon i Øst, hvor han også har besøkt Anafora og Anastasia i ørkenen mellom Kairo og Alexandria. «Det har skjedd veldig mye siden jeg var der sist for omkring et år siden,» sier Eyvind Skeie. «Retreatsenteret Anafora har økende besøk fra hele verden. Det har også blitt et viktig sted for mange egyptiske kristne. I helgene kommer det familier dit, og i løpet av uken er det mange som er innom for noen dagers fredfylt bønn og stillhet. Også Anastasia, som skal drive kurs og yrkesopplæring for unge, begynner å komme godt i gang med sin virksomhet. Biskop Thomas har vært klok nok til å få andre medarbeidere inn i virksomheten, slik at ikke alt lenger hviler på en person. Det kan se ut som om arbeidet beveger seg fra en gründerfase og over til en driftsfase, og det er meget gledelig. Norsk Misjon i Øst har gjennom sin støtte til dette arbeidet bidratt til å skape en arena for åndelig liv og samhold. Ikke minst må vi glede oss over at landets egen befolkning mer og mer tar stedet i bruk. Behovet for slike troens oaser i ørkenen kommer ikke til å bli mindre i den tid som ligger foran.» marokko Eyvind Skeie. KINA Gao Zhisheng i live Flere kilder bekrefter at den savnede kinesiske menneskerettighetsadvokaten Gao Zhisheng er i live. Søndag den 28. mars snakket han med familien sin over telefon for første gang på over ett år. Han ringte også til flere vestlige journalister samme dag. Men fremtiden er ennå uviss. Den kristne advokaten og menneskerettighetsaktivisten Gao Zhisheng ble bortført av kinesisk sikkerhetspoliti den 4. februar Siden har ingen hørt fra ham, og ryktene om at han kunne ha omkommet i politiets varetekt ble stadig sterkere. Kilde: Middle East Concern Mange utlendinger kastet ut av landet Marokko, et av de mest moderate muslimske landene i den arabiske verden, har sendt sjokkbølger til utlendinger som bor der. Siden den 6. mars har mer enn 40 utlendinger blitt uventet utvist og sendt tilbake til sine opprinnelige hjemland. Mange ble fengslet og forhørt før de ble utvist. Dette skjedde på forskjellige steder i landet og rammet mennesker fra minst åtte forskjellige nasjoner. Det ble ikke angitt noen grunn for utvisningene. Men den 11. mars kom den marokkanske regjering med en publikasjon hvor de hevdet at de utviste var skyldige i misjonering. Samtidig erklærte de samme myndighetene at Marokko tolererer alle trossamfunn og respekterer trosfrihet. Noen av de utviste var engasjert i humanitært arbeid, som for eksempel ansatte på et barnehjem i Ain Leuh, andre drev med forretningsvirksomhet. Mange arbeidet med marokkanske samarbeidspartnere og var høyt respektert i det marokkanske samfunnet. Man antar at det er mellom 1000 og 3000 marokkanske kristne i landet. Selv om utenlandske kristne har frihet til å komme sammen til gudstjenester, har ikke de marokkanske kristne den samme muligheten. Mange er bekymret for at disse nye episodene av utvisning kan føre til større press på de lokale kristne. Ropet fra Øst nr

12 På kryss Her er det nye representantskapet Lars Inge Magerøy ny formann i representantskapet Sokneprest Lars Inge Magerøy (til venstre) ble 24. april valgt til ny leder av Norsk Misjon i Østs representantskap. Han tar over etter prost Svein Arne Theodorsen som hadde sittet sin periode ut. Eva Frydenborg ble gjenvalgt som nestleder for representantskapet. Representantskapet hadde sitt årlige møte april i år. Bildet viser det nye representantskapet etter valget. Fra venstre Karin Røyseland Jordal, Sandnes, Svein Ludvigsen, Fana, Jan Gossner, Oslo, Randi H. Jørgensen, Oslo, Lars Inge Magerøy, Enebakk, Eli Minde, Stord, Kjersti Gautestad Norheim, Blystadlia, Øistein Mjærum, Lysaker, Gyro Sølvsberg, Oslo, Mia Alida Sørbø, Volda og Tor Simen Olberg, Nittedal. Eva Frydenborg og Arve Kråkenes var ikke til stede på møtet. Som nye medlemmer ble Ole Petter Erlandsen, Nittedal og Jan Eivind Viumdal, Spikkestad, valgt inn. Disse to var heller ikke til stede da bildet ble tatt. Nye styremedlemmer Karen Marie Hartmark, Oslo, ble valgt inn som nytt styremedlem for tre år. Som nytt varamedlem ble Guro Kvakestad valgt for ett år. BLI MED SAMMEN MED DE FORFULGTE! forbønnsvenn - fast givertjeneste appellvenn BE! Be for mennesker, kirker, land og prosjekter. Du kan få aktuelle bønneemner på e-post (ukentlig), i Ropet fra Øst eller på sms (ukentlig send sms: FRI BE til 2077). GI! Forkjemper er navnet på NMØs faste givertjeneste. Faste gaver gir økt forutsigbarhet og lave administrasjonskostnader. Les mer: PROTESTÉR! Bli en av NMØs 6000 appellvenner! Én aksjon i måneden. Du kan få aksjonene tilsendt som e-post, brevpost eller sms (send sms: ROP til 2077). LES! Ropet fra Øst gir god informasjon. Syv utgaver i året. Abonnementet er gratis. Du kan også få nyhetsbrev på e-post hver tredje uke. Send navn + e-postadr. til: Påmelding/mer info: Tlf.: Kunsttrykk til kampanjepris! Velg mellom 12 bibelske motiver av kunstneren Namik Mammadov fra Aserbajdsjan. Kun 200 kroner per bilde! Det dreier seg om flotte kunsttrykk i 34 x 47 cm størrelse. Salgsoverskuddet går til NMØs arbeid for forfulgte kristne. Namik er en høyt profilert kunstner og professor i oljemaling ved Kunstakademiet i Baku, Aserbajdsjan. Namik arbeider i et muslimsk miljø, men har lenge vært inspirert av kristne og bibelske motiver. Det er trykket 200 eksemplarer av hvert av de 12 motivene. Kunstneren har signert og nummerert hvert eksemplar. Kampanjepris per bilde: Kun kr 200! Kampanjepris ved kjøp av alle 12 trykkene, levert i håndlaget kunstmappe: Kun kr 1 200! Porto og forsendelseskostnader kommer i tillegg. Bildene kan også hentes på vårt kontor. Du kan se bildene på våre nettsider: (under MATERIELL i venstre meny). Bestill nå! Tlf.: Ropet fra Øst nr

13 og tvers Her er historien om ivrige Christian-Emil Mammaen min skulle reise på studietur til Egypt og Israel. Hun kom hjem og fortalte hva hun skulle oppleve, blant annet skulle hun besøke barna på søppelberget i Kairo. Da jeg fikk høre om alle de barna som bodde der blandt søppelet og at de var så fattige, ville jeg gi alle sparepengene mine til dem. Det fikk jeg ikke lov til, men mamma foreslo at jeg kunne samle inn penger ved å jobbe for dem. Jeg begynte å jobbe i desember, og jobbet hver dag hjemme med husarbeid, hjalp farfaren min med å hogge ved, samlet inn flasker og gikk tur med hunden. Når folk hørte hva jeg holdt på med, ga de meg penger eller flasker, som jeg kunne gi til barna. Egentlig hadde jeg tenkt å kjøpe sko eller skrivesaker til barna, men det ble for tungt for mamma å ta med seg i bagasjen. Derfor satte jeg i stedet inn penger på kontoen deres. Til slutt ble det kr 1445,50,-. Christian har mottatt et diplom fra NMØ for den flotte innsatsen han har gjort! SØNDAG FOR DE FORFULGTE 14. november 2010 Finnes det HÅP for barna i Burma? I Burma lever over 1,5 millioner mennesker som flyktninger i eget land. Bildet viser fire av disse barna. De kjemper en daglig kamp for å overleve. I tilegg står de i fare for å miste det mest grunnleggene et menneske har for å ville leve HÅPET. Årets Søndag for de forfulgte-prosjekt handler om å bringe håp tilbake til Burma. Sett av dagen i kalenderen din nå! Markér Søndag for de forfulgte i din menighet 14. november! Norsk Misjon i Øst tilbyr informasjonsmateriell, bønneemner, egnede salmer/sanger, prekentips etc. til din menighets markering av denne dagen. Ressursmateriell til gudstjenesten vil dere finne på vår hjemmeside /Søndag for de forfulgte sammen for de forfulgte Kirkelige ansatte fra Nordland til Egypt Norsk Misjon i Øst jobber aktivt for å engasjere menighetene i Den norske kirke for de forfulgtes sak. I 2010 har NMØ et spesielt nært samarbeid med Sør-Hålogaland bispedømme. For at menighetene skal få en tydeligere opplevelse av hva det vil si å leve som en undertrykt kristen minoritet, reiser 18 personer fra bispedømmets menigheter med biskop Tor Berger Jørgensen til Egypt i perioden 25.mai 1.juni. Programmet består bl.a i å bli kjent med virksom heten til biskop Thomas på Anafora, og i hans bispedømme, El Qussia. Gruppa skal også besøke Stefanus-barna i Kairo, samt oppleve pyramidene og andre kjente historiske steder. Reiseledere fra Norsk Misjon i Øst er Jon-Geir Dittmann og Marianne Haugerud. Rådgiver Tom Martin Berntsen, Grimstad, som kjenner det koptiske kirkelivet og ørken tradisjonen godt, blir også med. Det er planen at biskop Thomas skal komme på gjenvisitt til disse menighetene og til Sør-Hålogaland våren Ropet fra Øst nr

14 Ny ungdomskonsulent i Norsk Misjon i Øst Tekst og foto: Stig-Øyvind Blystad Vi er blitt bedre kjent med avtroppende og påtroppende ungdomskonsulent i Norsk Misjon i Øst. Bjørn Vegar Arntsen (32) er avtroppende ungdomskonsulent. Hvor lenge har du jobbet i NMØ? Jeg har jobbet drøye to år som ungdomskoordinator. Hva gjorde deg interessert i jobben? Jeg er utdannet diakon og har mye erfaring fra ungdomsarbeid. Jeg ønsket å jobbe med noe meningsfullt for andre mennesker. Jeg var opptatt av å finne en jobb hvor jeg kunne bety en forskjell. Hva har vært det mest spennende ved jobben? Definitivt det globale perspektivet. Norge er et land i utkanten av verden, og det er mange ting som aldri dukker opp i nyhetsbildet, men gjennom NMØ får man et godt blikk. Det har også vært spennende å reise og skape engasjement hos unge mennesker. Hva har du hovedsaklig fokusert på å utvikle og jobbe med? Det har vært mye reising, møter og Secret Servicesamlinger. Jeg har prøvd å formidle hva som skjer, hvorfor det skjer og hva det vil si å være en kristen andre steder i verden. Jeg har også utviklet vårt arbeid gjennom sosiale medier som SMS (Soulmate), Facebook og Youtube. Hvordan kommuniserer man best med ungdom i dag og hvordan kan vi tenke nytt? De sosiale mediene gjennom internett er viktige, men kan ikke erstatte de personlige møtene og samtalene. Facebook og Youtube kommer som gode hjelpemidler i tillegg til å møte folk ansikt til ansikt. Hilde S. Vollebæk (30) er påtroppende ungdomskonsulent. Hva gjorde at NMØ fanget din oppmerksomhet? Det er veldig bra at NMØ er en økumenisk organisasjon, og det skal bli spennende å reise og treffe så mange mennesker som denne jobben legger opp til. Jeg tror NMØ har mye å tilføre i mange sammenhenger. Jeg tror det er viktig å få ut perspektiver fra den verdensvide kirken til ungdomsmiljøer rundt om i landet. Det er veldig spennende å jobbe med unge mennesker, fordi de ofte viser et stort engasjement for hva som er rettferdighet. Jeg tror mange unge er på jakt etter å gjøre noe av betydning for andre mennesker. Hvor kommer du fra og hva har du gjort inntil nå? Jeg er gift med Bendik Vollebæk, og vi er født og oppvokst i Oslo begge to. Etter videregående begynte jeg på Gå Ut Senteret og så ble det noen år med mye reising. Blant annet jobbet jeg en stund på et barnehjem i Uganda. Etter det har jeg studert utvikling og bistand, arabisk og Midtøsten-kunnskap i tillegg til å ha jobbet en liten stund på Oslo Krisesenter. Hva er det som trigger deg mest i forhold til det NMØ arbeider med? Jeg synes det er veldig spennende at det er et stort fokus på enkeltindividet gjennom blant annet appellsakene. Det gir mulighet til å være aktiv i forhold til det som faktisk skjer med mennesker og ikke kun snakke på generelt grunnlag. Jeg synes det er veldig bra å kombinere menneskerettighetsfokuset med den klare kristne profilen. 14 Ropet fra Øst nr

15 På gjesteplass Anne Gustavsen er ansvarlig redaktør i avisen Korsets Seier. «Vanja» Men der andre tier, må vi tale. De kristne mediene har et unikt oppdrag i å sette fokus på det globale overgrep forfølgelse av våre troende brødre og søstre i virkeligheten er, skriver Anne Gustavsen. Med en mor som aktiv pinsevenn, vokste jeg opp med bøker utgitt på Filadelfiaforlaget. Som 8 9 åring var jeg en lesehest av dimensjoner, og jeg lot meg ryste av bøker om «Vanja» den unge, uredde kristne gutten i Sovjet, som ble torturert til døde for sin tro. Sulten, piskeslagene, frosten da han måtte stå naken ut i 20 minusgrader en hel natt. Den psykiske terroren. Og motet. Den sterke, urokkelige troen som var sterk nok til å stå imot alt, til og med døden. journalist i Korsets Seier på 70-tallet, før kommunismens fall, ringte jeg frimodig til Sovjets ambassadør i Norge og spurte ham hvorfor kristne ble torturert og forfulgt i Sovjet. Han forklarte meg at disse kristne ikke ble fengslet for sin tro, men for sine brudd på sovjetisk lov. Jeg lot meg ikke lure. Jeg visste hva som foregikk. Så viktig det er å vite om! Kunnskap skaper holdninger og engasjement. Engasjement skaper forandring. Jeg leste om Richard Wurmbrands grusomme år i rumenske fengsler. Noen år senere fikk jeg selv trykke hans hånd og intervjue ham. Enda noen år senere fikk jeg besøke cella han holdt til i under et av sine fengselsopphold. Vi hadde møte i samme fengsel sammen med fengselsgruppa fra pinsemenigheten i byen Onesti. En tidligere dobbeltmorder vitnet om hvordan han hadde blitt frelst i fengslet. Bare noen årtier tidligere hadde Wurmbrand blitt torturert og plaget for sin tro i samme hus. Journalistikken svikter sitt eget oppdrag som samfunnsopplyser gjennom sin taushet om den grusomme virkeligheten som pågår. Barneårene med sterke inntrykk fra de lidende forfulgte kristne satte seg fast og har fulgt meg siden. Som fersk For forfølgelsen av kristne tok ikke slutt med kommunismens fall. Tvert i mot har den aldri vært så ille som nå. 200 millioner kristne blir forfulgt for sin tro i Derfor må det fortsatt skrives om den forfulgte kirke. Det er opprørende og urettferdig at en av vår tids største brudd på menneskerettighetene, får foregå så usynlig i dagens medier. Journalistikken svikter sitt eget oppdrag som samfunnsopplyser gjennom sin taushet om den grusomme virkeligheten som pågår. Vestens egoistiske livsstil har også kapret mediene. Men der andre tier, må vi tale. De kristne mediene har et unikt oppdrag i å sette fokus på det globale overgrep forfølgelse av våre troende brødre og søstre i virkeligheten er. Ropet fra Øst nr

16 Opplevelsesreise til Tyrkia med Norsk Misjon i Øst Hagia Sofia-katedralen i Istanbul. «Fra Paulus til Atatürk et møte med kristenhetens historiske røtter og med kristne under press i dagens Tyrkia» oktober 2010 arrangerer Norsk Misjon i Øst i samarbeid med VIA Travel, Grimstad, en 10 dagers rundreise i Tyrkia. Reisen er formet spesielt med tanke på NMØs mange støttespillere og givere. Vi får både se historiske minnesmerker fra den tiden dette området het Lille-Asia og ble kristenhetens sentrum, og vi får et møte med det moderne Tyrkia av i dag. Norsk Misjon i Øst har mange kontakter med kirker og menigheter i Tyrkia, og gjennom å treffe disse, vil vi også få en bedre forståelse av hvordan det er å leve som en liten kristen minoritet. Hit reiser vi: Istanbul, Izmir (fly fra Istanbul), Efesos, Kusadasi, Pamukkale, Laodikea, Kolossae, Antalya og Alanya. Retur fra Antalya via Istanbul til Oslo. Reiseledere: Jon-Geir Dittmann og Marianne Haugerud fra Norsk Misjon i Øst. NB! Da det blir en god del gåing, må deltakere på turen kunne bevege seg enkelt og ikke være avhengig av hjelp fra andre. For å få utbytte av turen, er det nødvendig med basisferdigheter i engelsk da store deler av guidingen vil skje på engelsk. Pris for turen: Kr , som inkluderer all transport, guiding, overnatting i dobbeltrom på 3-stjerners hotell, og to måltider daglig. Enkeltromstillegg: kr 1300,. PÅMELDINGSINFORMASJON: Kontakt Norsk Misjon i Øst på epost: eller tlf for å få tilsendt program og påmeldingsskjema. Frist for påmelding er 20. juni. Jon-Geir Dittmann i samtale med tyrkiske kristne i Istanbul.

ropet fra øst Mamma Maggie og Stefanusbarna: Den beste julegaven! IRAK Kristne under angrep Se side 2 3 BURMA En uventet forsoning Se side 6 7

ropet fra øst Mamma Maggie og Stefanusbarna: Den beste julegaven! IRAK Kristne under angrep Se side 2 3 BURMA En uventet forsoning Se side 6 7 ropet fra øst MAGASIN FOR NORSK MISJON I ØST 40. ÅRGANG NR. 7 / desember 2010 Mamma Maggie og Stefanusbarna: Den beste julegaven! IRAK Kristne under angrep Se side 2 3 BURMA En uventet forsoning Se side

Detaljer

ropet fra øst Sommerleir i Nord-Kaukasus: Gir håp for barn i Tsjetsjenia aktuell innsamling Fremtid og håp for barn i Tsjetsjenia Se side 4 5

ropet fra øst Sommerleir i Nord-Kaukasus: Gir håp for barn i Tsjetsjenia aktuell innsamling Fremtid og håp for barn i Tsjetsjenia Se side 4 5 ropet fra øst MAGASIN FOR NORSK MISJON I ØST 40. ÅRGANG NR. 4 / juni 2010 Egypt Overlevde mirakuløst Se side 3 aktuell innsamling Fremtid og håp for barn i Tsjetsjenia Se side 4 5 Oversikt Stort forfølgelseskart

Detaljer

Estephanus og vennene: Bygger en fremtid etter flukten Side 2 og 8-9. APPELLVENN Hvordan gikk det med fjorårets appellsaker?

Estephanus og vennene: Bygger en fremtid etter flukten Side 2 og 8-9. APPELLVENN Hvordan gikk det med fjorårets appellsaker? TIDL. ROPET FRA ØST 42. ÅRGANG NR. 1 / februar 2012 APPELLVENN Hvordan gikk det med fjorårets appellsaker? Side 3 NORD-KOREA Flyktninger og mat din gave teller! Side 4-6 Estephanus og vennene: Bygger en

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER. Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8

SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER. Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8 SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8 Innhold FORORD 3 INFORMASJON Stein Erik Horjen: Afrikas lengste krig 4 STEMMER FRA

Detaljer

Nr. 1-2015 Godt nytt år!

Nr. 1-2015 Godt nytt år! Nr. 1-2015 Godt nytt år! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte FRA MOTEKLÆR TIL SØPPELFYLLING AV BIRGIT NERSTEN LOPACKI, AGENDA 3:16 Hun er lavmælt og trenger seg ikke på. Likevel fyller hun rommet.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

PÅ BØLGELENGDE. Sakte-tv på NRK. Mediedisippelen: Øyet som ser s. 8. Miniportrettet: Vebjørn Selbekk truet på livet s. 2-5

PÅ BØLGELENGDE. Sakte-tv på NRK. Mediedisippelen: Øyet som ser s. 8. Miniportrettet: Vebjørn Selbekk truet på livet s. 2-5 PÅ BØLGELENGDE Nr. 1-2015 75. årgang Sakte-tv på NRK Rekordhøy rosprosent på salmemaraton s. 6-7 Mediedisippelen: Øyet som ser s. 8 Jenter til pynt og forbruk s. 10-11 Miniportrettet: Vebjørn Selbekk truet

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods! årgang 108 NR 3 mars 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!» ordspråkene

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Forord. Oslo november 2005 Barbro Sveen

Forord. Oslo november 2005 Barbro Sveen Forord Under noen års tid hadde jeg gleden av regelmessig å møte ti kvinner med forskjellig tro og livssyn. Det viste seg snart at dette var kvinner som hadde unike liv bak seg som gitt dem livserfaring.

Detaljer

6/7. juni/juli 2007. 162. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Troen. impulsleder. halvor lindal: sprenger grenser

6/7. juni/juli 2007. 162. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Troen. impulsleder. halvor lindal: sprenger grenser juni/juli 2007 6/7 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e impulsleder Troen halvor lindal: sprenger grenser Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum,

Detaljer

tema: Fred og forsoning

tema: Fred og forsoning Misjons magasinet tema: Fred og forsoning et temamagasin fra de norske pinsemenigheters ytremisjon NR.1-2009 2 Innhold S 2: S 3: S 4: S 5: S 6: S 7: S 8: S 9: S 10: S 12: S 13: S 14: S 15: S 16: S 18:

Detaljer

desember 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Hellige Jul 2010

desember 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Hellige Jul 2010 desember 2010 12 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Hellige Jul 2010 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer