I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet."

Transkript

1

2 Bakgrunn for prosjektet om integrert forkynnelse I april 2008 lanserte Norges KFUK-KFUM-speidere sitt nye speiderprogram. Programmet legger grunnlag for hvilke aktiviteter speiderne skal være med på og hva de skal lære. En stor og viktig del av speiderprogrammet inneholder også hva speiderne skal lære om bibelen, den kristne tro og etikk samt fremme livsmestring og hjelp til livstolkning (heretter kalt kristen tro). I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet. KFUK-KFUM-speiderne har et mål om at kristen tro og forkynnelse skal trekkes inn i all speideraktivitet og at formidlingen skal ivareta det hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Dette er en del av ideologien og det som danner trekanten i forbundsmerket vårt. I tillegg ønsker vi: o o o Å spre ideen om integrert forkynnelse slik at andre kan benytte samme metode i sitt arbeid med barn og unge. Å styrke speiding som et trosopplæringstiltak med stor dekningsgrad. Å være et barne- og ungdomsarbeid med kvalitet og godt kristent innhold. Hvorfor integrert forkynnelse Forkynnelse betyr å fortelle videre et budskap og ønsket er å skape tro. KFUK-KFUMspeiderne formidler det kristne budskapet i rammen av friluftsliv og fellesskap. Forkynnelse er formidling av kristen tro til hele mennesket, og som i all annen speiding er det viktig at speiderne får delta aktivt, oppleve gjennom sanser og gjøre erfaringer knyttet til eget liv. Forkynnelse i KFUK-KFUM-speideren er mer enn å holde andakt ved bare å snakke om kristen tro. Vi ønsker at forkynnelse og kristen tro trekkes inn i all speideraktivitet. Det er dette vi kaller integrert forkynnelse. Andakten har ikke av den grunn mistet sin verdi og man kan fortsatt holde en tradisjonell andakt. Noen tema kan være vanskelig å knytte til en aktivitet, og det må ikke stå i veien for å forkynne et budskap. Tanken er likevel at forkynnelsen i stor grad skal være en naturlig og integrert del av det vi driver med ellers i speideren. En helhetstankegang, der aktivitetene og formidling av et kristent budskap henger sammen, kan gjøre det lettere både for den som har noe å formidle og for mottakeren. Når man har noe å relatere til, kan budskapet bli enklere å forstå og huske. 1

3 Hvordan Det er i hovedsak to innfallsvinkler til integrert forkynnelse. Enten tar man utgangspunkt i en aktivitet og finner et tema som passer til denne. For eksempel mat i friluftsliv. Her kan flere ulike kristne emner trekkers inn. Det kan være når Jesus metter 5000 (Joh 6, 1-15), når disiplene kaster garnet ut på den andre siden av båten (Joh 21, 1-14) eller Sareptas krukke (1. Kong 17). Eller så har man et budskap man ønsker å formidle og lager en aktivitet som kan passe. Temaet forvalteransvaret kan man knytte mange aktiviteter til. For eksempel aktiviteter som fokuserer på miljøbevissthet, forbruksvaner og respekt for Guds skaperverk. Resultat av prosjektet Vi tror en slik måte å tenke forkynnelse på kan senke terskelen for både den som skal formidle og mottakeren. Det er lov å være kreativ, samtidig som det er viktig at man får fram poengene på en god måte. Vi ønsker å skape et trygt og inkluderende kristent miljø i våre speidergrupper både for speiderne og lederne. Derfor ønsker vi å lage ferdige tips til formidling av kristen tro slik at også de som ikke er komfortable med å holde andakt kan få litt hjelp på veien. Målet er at det skal være naturlig å snakke om Gud og tro i alle livets situasjoner. Med dette som utgangspunkt har prosjektgruppen laget 20 tips til integrert forkynnelse som nå er å finne på I tillegg har arbeid med dette ført til at den kristne delen av speidingen fått større plass i nytt programmateriell. Det er laget nye og bedre opplegg for formidling av kristen tro i våre kurs og nye aktiviteter blir oftere enn før koplet til et kristent tema. 2

4 Ferdige tips til integrert forkynnelse: Arbeidsdeling... 4 Kart og kompass, Orientering... 5 Kart og kompass... 6 Pionering bygge bro... 7 Isfiske... 9 Snøskred Tro Når livet floker seg til Klatring Skitur hvit snø Kanopadling Førstehjelp Bygge taustige Turutstyret Bibliotektur Samle blad (på tur) Bygge hus på fjell Skattejakt Lage drager Leirbålskappe Mat fra andre land Miljøvennlig mat Forklaring til oppsettet: : En kort beskrivelse av aktiviteten slik den er i speiderprogrammet. Kristen tro: Forslag til bibeltekster og tema som kan knyttes til aktiviteten. /mål: Hvor finnes aktiviteten på Eks: Vandrer Patruljeliv Arbeidsdeling. Vandrer er arbeidsgreina for speidere fra trinn, Patruljeliv er navnet på patruljemerket der aktiviteten Arbeidsdeling hører hjemme. : Forslag til hvordan temaet eller bibelteksten kan formidles slik at den passer til aktiviteten. 3

5 Arbeidsdeling Denne aktiviteten går ut på å fordele faste oppgaver til medlemmene i patruljen. Hensikten med denne aktiviteten er at alle i patruljen skal oppleve at de er like viktige, og å få patruljen til å fungere godt. Kristen tro 1. Kor 12 Om hvordan vi samarbeider i patruljen. Om hvordan alle, på sin måte, er en viktig del av helheten. Vandrer Patruljeliv Arbeidsdeling Førerpatruljen Turleder Arbeidsdeling Vers 27 - Vær sikker på at alle vet hva "lemmer" betyr. - Tenk dere at patruljen er en kropp: Hvilken del av kroppen er hver av dere? (den som kan løpe er kanskje fot, den som prater mye kan være munn, den som er snar til å oppdage til er kanskje øye og den som tenker på at alle skal ha det bra er kanskje hjertet osv.) Det kan hende at hver av dere kan være flere lemmer, eller at "kroppen" (patruljen) mangler noen lemmer. Vers Prøv å finne ut om det er noen lemmer som er viktigere enn andre (er det noen i det hele tatt?) - Hva sier dette om hvordan vi skal vurdere hverandre? (alle er like viktige for av vi kan ha det kjekt sammen. Hver enkelt har fått en oppgave av Gud for å bidra til at vi skal få det best mulig i patruljen, troppen, menigheten osv.) Vers 26 - Hvordan kan vi praktisere dette verset i patruljen? (alle har ansvaret for å legge merke til om alle har det bra og si fra til de andre i patruljen hvis det ser ut som at noen er lei seg og sammen prøve å hjelpe den som har det vanskelig; ikke være misunnelig på noen i patruljen hvis det går bra for den ene; ikke le/gjøre narr av forslag en kommer med til å løse en oppgave osv.) Av Anne Hanson Foto: Eirik Svandal Bø 4

6 Kart og kompass, Orientering Denne aktiviteten går ut på å gå etter kompasskurs. Hensikten med denne aktiviteten er å bli fortrolig med kompasset, lære å gå i naturen i en rett linje, og kunne finne nord, sør, øst og vest i naturen. Kristen tro Ordspr. 4, Vandrer - Vær og vind- Kompasskurs Av og til er jeg på vei for å gjøre noe. Jeg strener i vei, og så er det noe eller noen som distraherer meg på veien: Du Så går jeg videre, men hva var det nå jeg skulle? Hva gjør jeg for å huske? Jeg går tilbake der jeg startet og prøver å gå den samme veien igjen, komme inn på det samme sporet, også i tankegangen. Da husker jeg det oftest. I dag skal vi se litt på det å gå etter kart og kompass. Det ligner litt. Du skal fra et sted til et annet. Tegn. Du vet at du er her. Pek Du kan ikke gå og stirre ned i kompasset hele tiden. Du må finne deg et punkt i terrenget du kan gå etter. Så kan du sjekke kursen på kompasset med jevne mellomrom. I livet vårt trenger vi holdepunkter som kan vise oss veien. Vi vet at målet er hjemme hos Gud. Jesus viser oss veien Hvordan? Vi kan hjelpe hverandre til å finne veien og gå på den. Hvordan? Oppfordringen får vi i dagens tekst (Ordsp. 4, 25-27) Av Anne Hanson 5

7 Kart og kompass Denne aktiviteten går ut på å finne den raskeste veien å ta seg frem i terrenget. Hensikten med denne aktiviteten er å finne den beste veien når man er på tur. Kristen tro Salme 32, 8 Gud gir råd på veien. Vandrer- veiviser- veivalg Gi en muntlig instruksjon til speiderne. For eksempel: Ta denne papirlappen med deg og gå ut på gangen, ta til venstre, gå fire skritt rett frem, snu 180 grader, gå til du har gått gjennom to dører, gå rett frem til du kommer til et bosspann i en halvsirkel, kast papiret i bosspannet. Det vil sikkert være vanskelig å huske, selv om du gjentar den mange ganger. Men hvis du går sammen med dem samtidig som du gir beskjeden, er det ganske lett. Les Salme 32, vers 8. Vi lærer om Guds vilje gjennom å lese i Bibelen og høre andre forteller oss om den. Vi kan til og med lære budene utenat. Men det er vanskelig å huske eller vite hva som er rett bestandig. Derfor holder Gud øye med oss og gir oss råd underveis. Til dette har han gitt oss Den hellige ånd, som har til oppgave å minne oss på det Gud har lært oss. Er vi i tvil, kan vi be Gud om hjelp til å gjøre det rette. Av Anne Hanson Foto: Eirik Gripp Bay 6

8 Pionering bygge bro Denne aktiviteten går ut på å bygge broer på ulike måter. Hensikten med denne aktiviteten er å øve på praktiske ferdigheter og å lære at en oppgave kan løses på mange ulike måter. Bygge en bro av raier og surretau, eller små og store broer av aviser og tape, sugerør og tape, spaghetti og seigmenn, blomsterpinner og gummistrikk. To patruljer kan bygge en halvdel hver som skal settes sammen. De kan f.eks bruke en time, og kunne bære vekten av en limstift, og et skip på 30 cm må kunne passere under. Patruljene kan bare snakke sammen etter bestemte regler (se s. 90 i vandrerprogrammet) Kristen tro Jesus og speidere som brobyggere Vandrer Brobygger - Brobygging Tips til formidling av budskapet Hva er en brobygger? Hva betyr det å være en brobygger? Bokstavelig betyr det å gi tilgang til noe som man ikke hadde før, for eksempel ved å skape forbindelse ved hjelp av bro over elver, vann og veier. Å være en brobygger i en litt mer abstrakt betydning er en som skaper bro mellom mennesker. Et synonym kan være en megler. En megler er en som skaper bro mellom mennesker som ikke er enige og som er i konflikt- mennesker som står på hver sin side, som på hver sin side av en elv. Hvorfor er det viktig for en speider å være en brobygger? F.eks: medmenneske, solidaritet og samfunnsengasjement Dette kan vi se i mange av paragrafene i Speiderloven: En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre En speider er hjelpsom og hensynsfull En speider er en god venn Kjente brobyggere: Jesus som brobygger Kjenner dere noen kjente brobyggere? Hvordan var Jesus en brobygger? For eksempel: Joh 3, 16: For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Jesus er brobygger mellom himmel og jord. Jesus er brobygger mellom Gud og mennesket. 7

9 Jesus er brobygger mellom synd og renhet Brobygger mellom ulike folkeslag som vanligvis ikke liker hverandre eller som ikke er sammen med hverandre. I historien hvor Jesus møter kvinnen ved Sykars brønn (Joh 4) ser vi netopp dette. Her var Jesus en brobygger mellom jøder og samaritanerne, og mellom kvinner og menn. Jesus spør en kvinne om litt vann ved brønnen, og hun svarer Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere (Joh 4,9), når disiplene ser dette i det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne (Joh 4,27). Hvordan kan dere som speidere være brobyggere i deres hverdag? (For eksempel på skolen eller i området der dere bor.) Om det er vanskelig å gi konkrete eksempler kan det å gå veien om det motsatte- kanskje være til hjelp. Bygge broer, ikke murer Hva er det motsatte av å være en brobygger? Hva skal man ikke gjøre om man vil være en brobygger? Dere har kanksje hørt uttrykket brenne alle broer. Dette viser at man ødlegger alle muligheter for å komme tilbake og man bryter med alt i fortiden. Å bygge murer kan være det motsatte av å bygge broer. Det første vi tenker på med murer er kanskje fengselsmurer. De stenger de som er kriminelle inne fra resten av samfunnet. Noen mennesker som har blitt såret eller er redd for å vise følelser kan bygge murer rundt seg selv. Den kinesiske muren er i dag sett på som ett av verdens underverker, en mur som er 8 851,8 km lang. Egentlig ble den bygget av kineserne for å beskytte seg mot blant annet mongolske barbarer. Den muren som vi har hørt mye om i nyhetene, og som er kontroversiell i dag, er muren Israel setter opp mot de palestinske områdene på Vestbredden. Den er nesten 40 meter høy og er snart ca 500 kilometer lang! De holder fortsatt på å bygge og den er planlagt til å bli rundt 800 km. Hvorfor finnes denne muren? Israelerene sier de må ha muren for å beskytte seg mot terrorister, mens Palestinerne kaller dette for en apartheid-mur som setter en fysisk sperre mellom to folkegrupper og som sprer mistro og skaper hat. Norge har forsøkt å være en mekler i denne konflikten og slik være en brobygger. Dessverre ble det ikke noen bro mellom disse to folkegruppene, og muren bare vokser og vokser. Det finnes mange murer, men hvordan skal vi bygge broer og ikke murer? Vi har bygget en bro ferdig i dag. Som speidere kan man hele tiden være en brobygger. Om det er på skolen, hjemme, der du bor eller ved internasjonalt engasjement. VÆR EN BROBYGGER! KFUK-KFUM-Global arbeider for å være en brobygger mellom Israel og Palestina. For mer informasjon om Palestina se f.eks Mellom himmel og jord, et program på NRK om religion, har også mange gode podcaster du kan høre på om Palestina og det å være brobygger. Se På side 465 i Speiderhåndboka kan du lese om speiderarbeidet i Palestina. Sangtips: I Treklang: 369 Pray for peace/ Be om fred 451 Bridge over troubled water 145 Vi tar hverandres hender 271 Lord I lift your name on high 346 På Golgata sto det er kors Av Helen Bråten 8

10 Isfiske Denne aktiviteten går ut på å fiske på islagt vann. Hensikten med denne aktiviteten er å lære at fiskene lever under isen om vinteren, og å ha et måltidsfellesskap. Det kan være en fordel å forhøre seg om hvor det er gode fiskeplasser, og hva slags agn som fungerer. Ta gjerne kontakt med det lokale jeger- og fiskerforbundet. Mat. Finn en oppskrift som passer. Kristen tro Tro Vandrer Vær og vind Mat - Hva er det å tro? - Tror du på Gud? - Hvem er han/hun for deg? - Hvordan vet du at Gud finnes? Å tro på Gud kan sammenliknes med en fisk slik som vi skal se med isfiske i dag. Når du får napp, ser du fisken? Nei. Hører du fisken? Nei. Kjenner du at fisken er der. Ja. Sånn vil mange si at de føler det med Gud. Vi hverken ser eller hører Gud, men kjenner at Gud napper litt i oss noen ganger. Har du kjent det nappe i deg? Pilkekonkurranse: Målet er å få flest poeng. En fisk gir 5 poeng. Å finne en historie/et bibelvers hvor man nevner fisk eller som man kan relatere til fisk gir 2 poeng. (Eks Disiplene var fiskere, ble oppfordret til å bli menneskefiskere, Jesus metter 5000 osv.) Om noen får fisk kan man snakke om hva det betyr å være menneskefiskere. Hvordan kan speiderne være menneskefiskere? Av Helen Bråten 9

11 Snøskred Instruks om snøskred Kristen tro Matteus 7,24-28 Vandrer/Førerpatruljen Friluftsliv - Vinterfriluftsliv Snøskred handler om at fundamentet svikter. Snøen du står på kan plutselig rase sammen. Hver vinter går det mange snøskred. De fleste snøskred skjer heldigvis uten at det er folk der. Men det er ikke bare i snøen at fundamentet kan svikte og det går skred. Fra tid til annen går det også jordskred. Det var et slikt bilde Jesus brukte da han fortalte om han som bygde på sand og han som bygde på fjell. Svikter fundamentet under huset hjelper det ikke om huset er kjempe flott og fint. Materialene kan være veldig solide, men det hjelper ikke når flommen kommer. Det som betyr mest når flommen kommer er hva slags fundament huset står på. Akkurat som at den beste måten å beskytte seg mot snøskred på er å unngå områder med skredfare. Det er umulig å trene seg opp til å redde seg ut av snøskred på en god måte, men du kan trene deg opp til å vurdere hvor det er trygt å gå og hvor det er skredfare. Jesus utfordrer oss i denne lignelsen på hva slags fundament vi har for livet vårt. Jesus ønsker å gi oss et fundament for livene våre. Han sammenligner de som lytter til hans ord med en klok og forstandig mann som bygger på fjell. Av Ole Johan Stokstad Foto: Steinar Fagerli 10

12 Tro Rappellering Kristen tro Matteus 14,22-33 Vandrer Samarbeid - Nedfiring Åpning/før aktivitet: Snakke om grenser. Vi har grenser for hva vi tør å gjøre, og hva vi ikke tør å gjøre. Nå skal vi teste en av de grensene. Noen grenser er bra å teste og bryte, mens andre grenser er nødvendige og holde. Etter aktivitet: Har dere noen gang prøvd å gå på vannet? Jeg går ut fra at dere fort fant bunnen. Er det sommer og varmt er det ikke farlig for en som kan svømme og forsøke å gå på vannet. Men vi vet også at det kan være farlig. Peter viste godt at det ikke gikk å gå på vannet. Ja han viste at det kunne være farlig, men allikevel prøvde han. Men gikk egentlig Peter på vannet? Nei han gikk på Guds ord. Vi vet at det ikke går å gå på vann. Det var kraften i Guds ord som holdt Peter oppe. Peter begynte å tvile. Det var kanskje ikke så rart at han ble redd. Det hadde vel de fleste som fikk spasere blant bølgene blitt. Da Peter begynte å tvile sank han. Hva gjorde Jesus da? Stod han og så på og sa at når du tviler får du ha det så dumt? Nei, han strakte hånda si ut for redde Peter. Peter gjorde noe ekstremt, akkurat slik vi har gjort noe ekstremt i dag. Poenget med denne historien er ikke at vi skal ta dumme sjanser for å teste Gud. Poenget er å vise at det er kraft i Guds ord (Jesus sine ord) som er sterkere enn naturlovene. Og å vise at Jesus hadde omsorg for den redde og tvilende Peter. Det å tro på Gud handler om å tro på noe som bryter med naturlovene. Det kan også oppleves ekstremt. Det kan være vi må bryte noen av våre grenser, for Gud er så utrolig mye større enn det vi kan forstå og begripe. Også har Gud omsorg for oss selv om ikke forstår og tviler på han, slik han hadde omsorg for Peter. Av Ole Johan Stokstad 11

13 Når livet floker seg til Knuter og tau Kristen tro Matteus 26,69-75 Vandrer Patruljeliv Pionering Stifinner Sjørøvertokt Knutestafett Har du noen gang opplevd at tauet bare har blitt en floke? Har du opplevd at livet har blitt en floke det har vært vanskelig å komme seg ut av? Peter opplevde det i denne historien. Han var så redd at han ikke så noen annen utvei enn å lyve. Han nekta for at han kjente Jesus, fordi han var redd for å bli tatt. Men enda verre ble det for Peter da han oppdaga at han hadde gjort det han hadde lova han ikke skulle gjøre. Peter hadde svikta sin gode venn Jesus. Har du noen gang svikta en god venn? Ofte kan det bety at vennskap blir ødelagt. Jesus ville ikke ødelegge vennskapet med Peter. Selv om Peter svikta ville Jesus være venn med ham. Vi svikter også Gud. For eksempel når vi gjør noe stygt mot våre medmennesker. Men Jesus har løfte om tilgivelse. Flokene som oppstår i livene våre kan være store. Men Gud er større, og vil være venn med oss selv om vi svikter. Av Ole Johan Stokstad Foto: Magne Hestem 12

14 Klatring Klatring og rappellering kan gjennomføres ute og inne, med en godkjent klatreinstruktør. Kristen tro Sakkeus Lukas 19, 1-10 Førerpatruljen Turleder - Klatring Før aktiviteten: Begynn med å snakke om hva en kan se når en kommer høyere opp. Etter aktiviteten: Les bibelteksten (En mulighet kan være å la speiderne dramatisere teksten). Hva fikk Sakkeus se da han kom opp i treet? Hvordan kan vi få se det samme som Sakkeus fikk se? Hva var det Sakkeus fikk av Jesus? Kan vi få det samme? Sakkeus klatret opp i et tre fordi han ville så gjerne se Jesus. Vi kan også få se Jesus, men på litt andre måter enn Sakkeus. Selv om det er kjekt å klatre, så spørs det om vi får se Jesus bedre når vi kommer opp i høyden, selv om utsikten blir bedre. Men vi kan se Jesus gjennom bl.a. å lese i Bibelen, å gå på gudstjeneste og gjennom det vi lærer i speideren. Sakkeus fikk tilgivelse for det gale han hadde gjort. Jesus kom for å gi oss tilgivelse. Tilgivelse for de gale tingene vi gjør mot hverandre og mot Guds gode vilje. Av Ole Johan Stokstad Foto: Eirik Gripp Bay 13

15 Skitur hvit snø Ute i snøen (ski, snøhule, vinterdag, på vinterfjellet osv) Kristen tro Jesaja 1,18 Oppdager Skjortekampen Ski og skøyter Ide til formidling av budskapet Samling med snø rundt: Hva tenker dere når dere ser rundt på den hvite snøen? Hvit forbindes ofte med ren. I kirka er hvit en av de fire liturgiske fargene. Det er fargen som brukes til fest. Dessuten har som oftest dåpsbarna på seg hvit kjole. Den hvite festfargen minner oss om det som er reint. Det er reint for synd, fordi Gud har tilgivelse til oss. Akkurat som ny snø skjuler gammal møkk og skitt, skjuler Guds tilgivelse våre synder. Av Ole Johan Stokstad Foto: Eirik Svandal Bø 14

16 Kanopadling Lær om sikkerhet i kano og padleteknikk. Padle over et vann eller en elv. Kristen tro Å stole på Gud Jesus stiller stormen (Mark 4, 35-41) Vandrer Skaperen - Kanotur Før aktiviteten: Legg vekt på hvor viktig det er å følge det instruktøren sier. Kan skje farlige situasjoner dersom man ikke følger reglene. Etter aktiviteten: Les bibelhistorien Snakk om at disiplene var fiskere og sannsynligvis vant til litt ruskevær Var det naturlig at de ble redde? Hvorfor ble Jesus sint? Fordi han hadde sagt de skulle over. Når de ble redde viste de at de ikke lenger stolte på det Jesus hadde sagt. Guds løfter gjelder uansett. Selv om det kan storme rundt oss. Gud har gitt oss et løfte om at vi skal få være med over til himmelen. Han vil være med oss hele veien og har lovet oss at vi skal komme helt fram om vi følger ham. Padle tilbake. Av Sveinung Eiksund Foto: Eirik Svandal Bø 15

17 Førstehjelp Lære om hvorfor førstehjelp er viktig og hvordan man skal opptre dersom man kommer ut for en alvorlig ulykke (Speiderboka side 65-69). Lære om førstehjelp ved mindre skader eller forstuing og brudd (Speiderboka side 58-59). La to og to, eventuelt tre jobbe sammen. Gjennomfør instruksjonen først, og la dem deretter prøve på hverandre. Opplegget kan også lett tilpasses andre førstehjelptemaer. Kristen tro Luk 10, Matt 25, Nestekjærlighet. Å være en god venn. Vandrer Krise - Førstehjelpsøvelse Stifinner Vikingferd - Minimanøver Start instruksjonen med å fortelle om førstehjelp. Førstehjelp betyr den hjelpen den første som kommer til gir. Vi lærer førstehjelp fordi vi skal være forberedt dersom vi skulle komme ut for noen som trenger hjelp. Vi skal alltid hjelpe dersom vi kan! Les (eller la en av speiderne lese) bibelhistorien om den barmhjertige samaritan (Luk 10, 25-36). Diskuter hva som menes med vår neste? I dag kunne vi like godt bytte ut presten med en lege og levitten med en sykepleier og samaritanen med deg. Gjennomfør førstehjelpinstruksjonen og la speiderne praktisere førstehjelp selv. Avslutt med å snakke om at vi alltid skal hjelpe dersom vi ser noen som trenger det. Det gjelder ikke bare dersom det er noen som trenger førstehjelp, men også dersom vi ser noen som er ofte er alene og trenger en venn. Å være en neste er å være en god venn. En speider er en god venn! Les Matt 25, Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Snakk om hva som menes med dette. Gud ser på alt vi gjør mot hverandre som noe vi gjør mot ham. Av Sveinung Eiksund 16

18 Bygge taustige Bygge en taustige. Bruk solid tau og tverrstokker. Begynn midt på tauet. Putt enden av tverrstokkene inn i galeistikk (Se den eldre speiderboka). Heng opp taustigen i ei grein el. l. slik at speiderne får prøve resultatet. Kristen tro Historien om Josef. 1.Mosebok 37, Det kristne fellesskapet. Vandrer Brobygger - Taustige Start med bygging av taustige. Halvveis i byggingen leses bibelhistorien. Fortell deretter fortsettelsen: Jakob likte Josef bedre enn de andre sønnene. Dette gjorde brødrene svært misunnelige og de solgte ham som slave. Etter at Josef var tatt til fange i Egypt, gikk det ikke lenge før Farao så hvor god og flink denne gutten var, og Josef fikk et stort ansvar. Han skulle vokte Faraos kornlager Så ble det hungersnød og Josef ble en meget viktig person. Alle som trengte korn måtte komme til ham. Det er da hans brødre kommer for å kjøpe korn, og på tross av den urett de har begått mot Josef, viser ham dem kjærlighet. Det er mye trist i denne historien. Urett begås mot Josef. Likevel ser vi hvordan Gud var med ham og velsignet ham, og satte dem i stand til å være god mot andre. Josef ble skilt fra sine brødre, men ble senere forenet med dem. Et tau har to ender, og det man fester til den ene enden er forbundet med det som festes i den andre. Avstanden mellom kan være stor, men drar du i den ene enden får den virkning på den andre. Slik vil også våre handlinger ovenfor andre mennesker ha påvirkning på dem. Gode handlinger får gode resultater, dårlige handlinger får dårlige resultater. Vi er kalt til å leve i fellesskap med hverandre. La oss leve slik at dette fellesskapet blir godt! En taustige fører oss fra ett nivå til et annet. Kanskje drømte Josef om taustige når han satt i brønnen. Kanskje drømte Josef om å ta ett og ett trinn oppover mot friheten igjen. Vet dere, det var det som skjedde, om ikke fysisk ved en stige i brønnen, så gjennom å vise kjærlighet. Det var gjennom å vise godhet og kjærlighet at Josef ble fri og forenet med familien sin igjen. Slik kan også du og jeg vinne tillit, og bygge vennskap ved å ta et og et trinn nærmere et annet menneske. Avslutt med å bygge ferdig og prøve ut taustigen. Av Sveinung Eiksund. Idé hentet på 17

19 Turutstyret Lære om hva man må ha med på tur. Ha med en sekk full av nyttige og unyttige ting. Tøm dem ut på gulvet. La speiderne hjelpe til med å velge ut hva som skal være med. Snakk om hva de ulike tingene skal brukes til. Forslag til lek mot slutten: Kims lek (hva er i sekken som nettopp ble pakket?) Kristen tro Hvordan leve som en kristen Guds fulle rustning (Ef 6, 10-20) Vandrer - Vær og vind - Bekledning Før aktiviteten: Snakk om det å være godt forberedt. Gode forberedelser og riktig utstyr gjør det mulig for oss å takle de utfordringer vi møter. Det blir lettere å håndtere uforutsette ting. Etter aktiviteten: Les bibelstedet. Fortell at Paulus satt i fengsel når han skrev dette og der så han sikkert soldater med rustning hver dag. Dette har kanskje vært inspirasjonen. Fortell at kristne kan ta på seg sin rustning, eller utrustning: Den skal hjelpe oss å beskytte oss mot det onde Guds fulle rustning består altså ikke av ting som klær og våpen, men av * sannhet (vi skal snakke sant) * rettferdighet (vi skal være rettferdig) * fred (vi skal komme med fred og ikke krangle eller komme med uro) * tro (vi skal tro på Gud) * Guds ord (vi skal lese i Bibelen) * frelse (vi skal ta imot frelsen) * bønn (vi skal be til Gud) Dette er oppskriften Paulus gir oss for å beskytte oss fra det onde. Å gå gjennom livet uten riktig utrustning er som og klatre uten sikringstau eller gå tur uten rett utstyr. Dersom man gjør noe feil, eller noe går feil, er man tryggere om man er riktig utstyrt. Av Sveinung Eiksund 18

20 Bibliotektur Besøk på biblioteket Kristen tro Om bibelen Oppdager Skjortekampen - Bibliotektur 1. Hvor mange bibler har de på biblioteket? 2. Hvor mange bøker er inne i bibelen? 3. Hvis du skulle skrive en bok om Jesus, hva skulle den handle om og hva skulle den hete? 4. Når dere er med på skjortekampen viser dere til alle at dere er speidere. Hvordan viser vi at vi er kristne? Sang: Jeg åpner min Bibel Fra Julebukkaksjonen

21 Samle blad (på tur) Kristen tro Finn frem til ulike trær og plukk flere blader fra hvert tre. Naturkjennskap. Ingen er like alle er verdifulle. Vandrer Skaperen Samling Oppdager Skjortekampen - Familietur Alle mennesker i verden er forskjellige. På samme måte er det med bladene på trærne. Se på de ulike bladene og sammenlikn dem. Finner dere noen som er like? Kanskje litt, men ingen som er helt like. Det er med blader som med snøkrystaller og mennesker: Ingen er akkurat like! Blader har ulike tagger, linjer og farger, akkurat slik som mennesker har ulike hudfarge øyne, neser og fingeravtrykk. Visste du at selv eneggede tvillinger har forskjellige fingeravtrykk? Se på hverandre. Er dere ulike? Se på hendene til hverandre. Selv om vi alle har 10 fingre, så er ikke hendene våre like. Ingen er helt lik deg! Det kan føles litt skummelt å være helt annerledes enn alle andre, samtidig som det er litt fint å være akkurat seg selv. Det var slik Gud hadde tenkt det da menneskene ble skapt: Vi skulle være like unike som bladene på trærne, eller snøkrystallene på vinteren. Akkurat som dem, er vi vakrest når vi er forskjellige! I teksten står det at vi er et avbilde av Gud. Det betyr vi alle er en del av Gud og det gjør oss verdifulle. Alle mennesker er like verdifulle, samme hvordan de ser ut eller hvordan de er. Bønn Kjære Gud. Vi ber for at alle mennesker blir godtatt akkurat slik de er skapt. Takk for at du har skapt oss forskjellige. Takk for at du har skapt meg akkurat slik jeg er. Amen. Du vet väl om att du är värdefull Ingemar Olsson Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen skull För ingen annan är som du Det finns alltför många som vill tala om Att du bör vara si och så Gud Fader själv, han accepterar dej ändå Och det kan du lita på Du vet väl om att du är värdefull... 20

22 Du passar in i själva skapelsen Det finns en uppgift just för dej Men du är fri att göra vad du vill med den Säga ja eller nej Du vet väl om att du är värdefull... Sanger Speidersang 332: Du har noe ingen andre har Foto: Eirik Gripp Bay 21

23 Bygge hus på fjell Pionering og bygging på solid grunn. Kristen tro Matteus 7, 24-28: Huset bygd på fjell Vandrer Patruljeliv - Pionering Som vi leser i Bibelen var det stor forskjell på å bygge huset på sand og fjell. Sanden skylte bort huset, mens det stod sikkert på fjell. Når gruppen deres skal på leir kan dere bygge et bord eller en portal. Når man følger instrukser/råd for hvordan man skal bygge det, så vil det være solid og sikkert. Slik kan det også være i vårt liv. Hvis vi velger å la Jesus vise oss vei og følge han, så vil han være et grunnfjell i livet vårt. Bygg ditt liv på hans ord så vil du alltid stå stødig i stormen. Av Camilla Gaarn Røed Foto: Andreas Våge 22

24 Skattejakt Kristen tro Skattejakt. Stjerneorientering: flere poster spredt rundt i terrenget. Speiderne (en og en eller flere sammen) starter med å finne hver sin post. På postene finner de koder som de må notere eller huske. Når man har funnet alle kodene får mann mulighet til å finne skatten. Det kan være en siste post. Det kan også være en koffert med kodelås. I kofferten finner de en skatt. Guds kjærlighet til oss. Den ene sauen og de nittini (Luk 15, 1-7) eller Sølvpengen som ble funnet (Luk 15, 8-10) Oppdager Kartgåten - Skattejakt Før aktiviteten: * Snakk om hvordan det er å miste noe man er glad i. * Snakk om hvordan det er å finne det igjen! * Les en av bibelhistoriene. Etter aktiviteten: * Snakk om hvordan gjeteren og kvinnen fra bibelhistoriene var ivrige og gav seg ikke før de fant det de lette etter. Akkurat som speidere på skattejakt. * Fortell at gjeteren og kvinnen er bilder på Gud * Fortell at Gud elsker oss så høyt at det blir fest i himmelen hver gang en person blir kristen. Gud lengter etter oss og leter etter oss. Gud kan finne oss dersom vi leser og hører Guds ord og er sammen med andre kristne. Lek dersom det er tid: * Omvendt gjemsel. En gjemmer seg alle leter. Etter hvert som man finner gjemmestedet gjemmer man seg sammen med de som allerede har gjemt seg der. Den siste som finner gjemmestedet må gjemme seg først neste gang. Av Sveinung Eiksund 23

25 Lage drager Denne aktiviteten går ut på å lære om vindretning og vindstyrke gjennom å lage drager. Hensikten med denne aktiviteten er å lære morsomme aktiviteter som en kan gjøre når det blåser mye ute. Kristen tro Dåpen Vandrer Vær og vind - Dragefestival Det kan være litt av en kunst å fly med drage. Først og fremst krever det godt samarbeid når dragen skal settes opp. Man må virkelig være våken når dragen først er i luften, så den ikke styrter. Dessuten må man holde godt fast i dragens line så den ikke flyr vekk. Dragen kan sammenliknes med et menneske. Et menneske er som en drage på den måten at Gud holder oss oppe i noen liner som han holder godt fast i. I dåpen lovet Gud å være med oss alle dager. Det betyr at han aldri slipper våre drageliner, og han holder våre liv oppe. Hvis vi som dragen begynner å dale mot jorden, trekker han i linen for å holde oss i luften. Hvis det blåser kraftig og livet går oss i mot, holder han ekstra godt fast i linen. Man kan si at når vi blir døpt overgir vi linen vår til Gud. Fra forhåndsoppgavene til Grønn Action Lista

26 Leirbålskappe Lag leirbålskappe. Kristen tro Johannes åpenbaring 7:13-17 Vandrer Patruljeliv - Leirbålskappe Ta utgangspunkt i teksten i Johannes åpenbaring 7:13-17: "En av de eldste tok da ordet og spurte meg: "Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?" "Herre", svarte jeg, "det vet du". Da sa han til meg: "Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne". Den hvite kappen er et symbol på kjærligheten, makten, helligheten og rettferdigheten i Kristus. Å bli kledd i en hvit kappe betyr å bli ført inn i Guds nærvær. Leirbålskappen bruker vi for å varme og beskytte oss mot kulden. Gud er også en beskyttende kappe for oss som vi alltid har på oss, selv om vi ikke alltid ser den. Kappen både varmer og beskytter oss mot fæle ting som kan finnes rundt oss. Fra forhåndsoppgavene til Grønn Action Lista 2010 Foto: Bjarne Lohman Madsen 25

27 Mat fra andre land Denne aktiviteten går ut på å lage mat fra et annet land og lære om landet. Hensikten med aktiviteten er å gi forståelse for det verdensvide speiderfellesskapet. Kristen tro Bønn Oppdager Skjortekampen Fra andre land Ikke alle barn i Sudan har mat nok til å spise seg mette hver dag. Gi speiderne i oppgave å være kreative og lage en helt ny bordbønn. Bønnen bør si noe om at de er takknemlige for at de får spise seg mette. Fra Julebukkaksjonen

28 Miljøvennlig mat Hensikten er å gjøre speiderne bevisste på hvordan vi kan gjøre mat mer miljøvennlig. Kristen tro 1. Mos, 1, Om skaperverket og forvalteransvaret. Vandrer Forvalter Mat og miljø Les skapelsesberetningen i 1. Mos, 1, Sanger: Hvem har skapt alle blomstene, He s got the whole world. Gud ville at menneskene skulle forvalte jorda og alt den gir oss. Jorda gir oss mat, vann og luft. Jorda kan gi nok mat til alle mennesker, men likevel er det noen som sulter fordi maten er skjevt fordelt. Gud ville at alle skulle få nyte av jordas gaver, men menneskene oppfører seg ikke slik. Vi ødelegger skaperverket: dyrearter utryddes, skog blir hugget ned, havet og lufta forurenses, vi ødelegger balansen i naturen, naturressursene blir ikke fordelt men utnyttet. Vi har fått jorda i gave fra Gud. Gud ønsker at vi blir flinkere til å ta vare på den dyrebare gaven vi har fått av Han. La alle speiderne tegne et dyr de liker. Snakk sammen etterpå om hvorfor Gud har skapt forskjellige dyr og hvorfor det er viktig å ta vare på mangfoldet i dyreriktet. Fra forhåndsoppgavene til Grønn Action Lista

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Oversikt over oppgaver Hjelper

Oversikt over oppgaver Hjelper Oversikt over oppgaver Hjelper Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 11, 17, 21,22 Speiderkunnskap: 2, 3, 4,5, 12,13,14,15,17, 31 Kirke / Misjon: 10, 30 Natur: 18, 26, 27, 28, 29 Iakttagelse:

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN PREKEN Treenighetssøndag Fjellhamar kirke 11. juni 2017 Matteus 28,16-20 Å, KJÆRE BARN KOM HJEM I dag har vi hørt prekenteksten to ganger allerede, og det holder. Men, altså: 11 vanlig arbeidsfolk - bønder,

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre «Reformasjonen» Bare nåde tommel opp På 1500-tallet begynte kirken å selge brev fra paven som lovet tilgivelse fra Gud for det som mennesker hadde gjort galt. I 1517 hengte Martin Luther 95 setninger (teser)

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

1 En speider er åpen for Gud og Hans ord

1 En speider er åpen for Gud og Hans ord Guds øye som ser deg hvor du enn ferdes, forteller: 1 En speider er åpen for Gud og Hans ord Gud vil det beste for oss alle, også for deg. Han vet alt om deg, men vet du nok om Han? Ingen kan bli glad

Detaljer