I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet."

Transkript

1

2 Bakgrunn for prosjektet om integrert forkynnelse I april 2008 lanserte Norges KFUK-KFUM-speidere sitt nye speiderprogram. Programmet legger grunnlag for hvilke aktiviteter speiderne skal være med på og hva de skal lære. En stor og viktig del av speiderprogrammet inneholder også hva speiderne skal lære om bibelen, den kristne tro og etikk samt fremme livsmestring og hjelp til livstolkning (heretter kalt kristen tro). I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet. KFUK-KFUM-speiderne har et mål om at kristen tro og forkynnelse skal trekkes inn i all speideraktivitet og at formidlingen skal ivareta det hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Dette er en del av ideologien og det som danner trekanten i forbundsmerket vårt. I tillegg ønsker vi: o o o Å spre ideen om integrert forkynnelse slik at andre kan benytte samme metode i sitt arbeid med barn og unge. Å styrke speiding som et trosopplæringstiltak med stor dekningsgrad. Å være et barne- og ungdomsarbeid med kvalitet og godt kristent innhold. Hvorfor integrert forkynnelse Forkynnelse betyr å fortelle videre et budskap og ønsket er å skape tro. KFUK-KFUMspeiderne formidler det kristne budskapet i rammen av friluftsliv og fellesskap. Forkynnelse er formidling av kristen tro til hele mennesket, og som i all annen speiding er det viktig at speiderne får delta aktivt, oppleve gjennom sanser og gjøre erfaringer knyttet til eget liv. Forkynnelse i KFUK-KFUM-speideren er mer enn å holde andakt ved bare å snakke om kristen tro. Vi ønsker at forkynnelse og kristen tro trekkes inn i all speideraktivitet. Det er dette vi kaller integrert forkynnelse. Andakten har ikke av den grunn mistet sin verdi og man kan fortsatt holde en tradisjonell andakt. Noen tema kan være vanskelig å knytte til en aktivitet, og det må ikke stå i veien for å forkynne et budskap. Tanken er likevel at forkynnelsen i stor grad skal være en naturlig og integrert del av det vi driver med ellers i speideren. En helhetstankegang, der aktivitetene og formidling av et kristent budskap henger sammen, kan gjøre det lettere både for den som har noe å formidle og for mottakeren. Når man har noe å relatere til, kan budskapet bli enklere å forstå og huske. 1

3 Hvordan Det er i hovedsak to innfallsvinkler til integrert forkynnelse. Enten tar man utgangspunkt i en aktivitet og finner et tema som passer til denne. For eksempel mat i friluftsliv. Her kan flere ulike kristne emner trekkers inn. Det kan være når Jesus metter 5000 (Joh 6, 1-15), når disiplene kaster garnet ut på den andre siden av båten (Joh 21, 1-14) eller Sareptas krukke (1. Kong 17). Eller så har man et budskap man ønsker å formidle og lager en aktivitet som kan passe. Temaet forvalteransvaret kan man knytte mange aktiviteter til. For eksempel aktiviteter som fokuserer på miljøbevissthet, forbruksvaner og respekt for Guds skaperverk. Resultat av prosjektet Vi tror en slik måte å tenke forkynnelse på kan senke terskelen for både den som skal formidle og mottakeren. Det er lov å være kreativ, samtidig som det er viktig at man får fram poengene på en god måte. Vi ønsker å skape et trygt og inkluderende kristent miljø i våre speidergrupper både for speiderne og lederne. Derfor ønsker vi å lage ferdige tips til formidling av kristen tro slik at også de som ikke er komfortable med å holde andakt kan få litt hjelp på veien. Målet er at det skal være naturlig å snakke om Gud og tro i alle livets situasjoner. Med dette som utgangspunkt har prosjektgruppen laget 20 tips til integrert forkynnelse som nå er å finne på I tillegg har arbeid med dette ført til at den kristne delen av speidingen fått større plass i nytt programmateriell. Det er laget nye og bedre opplegg for formidling av kristen tro i våre kurs og nye aktiviteter blir oftere enn før koplet til et kristent tema. 2

4 Ferdige tips til integrert forkynnelse: Arbeidsdeling... 4 Kart og kompass, Orientering... 5 Kart og kompass... 6 Pionering bygge bro... 7 Isfiske... 9 Snøskred Tro Når livet floker seg til Klatring Skitur hvit snø Kanopadling Førstehjelp Bygge taustige Turutstyret Bibliotektur Samle blad (på tur) Bygge hus på fjell Skattejakt Lage drager Leirbålskappe Mat fra andre land Miljøvennlig mat Forklaring til oppsettet: : En kort beskrivelse av aktiviteten slik den er i speiderprogrammet. Kristen tro: Forslag til bibeltekster og tema som kan knyttes til aktiviteten. /mål: Hvor finnes aktiviteten på Eks: Vandrer Patruljeliv Arbeidsdeling. Vandrer er arbeidsgreina for speidere fra trinn, Patruljeliv er navnet på patruljemerket der aktiviteten Arbeidsdeling hører hjemme. : Forslag til hvordan temaet eller bibelteksten kan formidles slik at den passer til aktiviteten. 3

5 Arbeidsdeling Denne aktiviteten går ut på å fordele faste oppgaver til medlemmene i patruljen. Hensikten med denne aktiviteten er at alle i patruljen skal oppleve at de er like viktige, og å få patruljen til å fungere godt. Kristen tro 1. Kor 12 Om hvordan vi samarbeider i patruljen. Om hvordan alle, på sin måte, er en viktig del av helheten. Vandrer Patruljeliv Arbeidsdeling Førerpatruljen Turleder Arbeidsdeling Vers 27 - Vær sikker på at alle vet hva "lemmer" betyr. - Tenk dere at patruljen er en kropp: Hvilken del av kroppen er hver av dere? (den som kan løpe er kanskje fot, den som prater mye kan være munn, den som er snar til å oppdage til er kanskje øye og den som tenker på at alle skal ha det bra er kanskje hjertet osv.) Det kan hende at hver av dere kan være flere lemmer, eller at "kroppen" (patruljen) mangler noen lemmer. Vers Prøv å finne ut om det er noen lemmer som er viktigere enn andre (er det noen i det hele tatt?) - Hva sier dette om hvordan vi skal vurdere hverandre? (alle er like viktige for av vi kan ha det kjekt sammen. Hver enkelt har fått en oppgave av Gud for å bidra til at vi skal få det best mulig i patruljen, troppen, menigheten osv.) Vers 26 - Hvordan kan vi praktisere dette verset i patruljen? (alle har ansvaret for å legge merke til om alle har det bra og si fra til de andre i patruljen hvis det ser ut som at noen er lei seg og sammen prøve å hjelpe den som har det vanskelig; ikke være misunnelig på noen i patruljen hvis det går bra for den ene; ikke le/gjøre narr av forslag en kommer med til å løse en oppgave osv.) Av Anne Hanson Foto: Eirik Svandal Bø 4

6 Kart og kompass, Orientering Denne aktiviteten går ut på å gå etter kompasskurs. Hensikten med denne aktiviteten er å bli fortrolig med kompasset, lære å gå i naturen i en rett linje, og kunne finne nord, sør, øst og vest i naturen. Kristen tro Ordspr. 4, Vandrer - Vær og vind- Kompasskurs Av og til er jeg på vei for å gjøre noe. Jeg strener i vei, og så er det noe eller noen som distraherer meg på veien: Du Så går jeg videre, men hva var det nå jeg skulle? Hva gjør jeg for å huske? Jeg går tilbake der jeg startet og prøver å gå den samme veien igjen, komme inn på det samme sporet, også i tankegangen. Da husker jeg det oftest. I dag skal vi se litt på det å gå etter kart og kompass. Det ligner litt. Du skal fra et sted til et annet. Tegn. Du vet at du er her. Pek Du kan ikke gå og stirre ned i kompasset hele tiden. Du må finne deg et punkt i terrenget du kan gå etter. Så kan du sjekke kursen på kompasset med jevne mellomrom. I livet vårt trenger vi holdepunkter som kan vise oss veien. Vi vet at målet er hjemme hos Gud. Jesus viser oss veien Hvordan? Vi kan hjelpe hverandre til å finne veien og gå på den. Hvordan? Oppfordringen får vi i dagens tekst (Ordsp. 4, 25-27) Av Anne Hanson 5

7 Kart og kompass Denne aktiviteten går ut på å finne den raskeste veien å ta seg frem i terrenget. Hensikten med denne aktiviteten er å finne den beste veien når man er på tur. Kristen tro Salme 32, 8 Gud gir råd på veien. Vandrer- veiviser- veivalg Gi en muntlig instruksjon til speiderne. For eksempel: Ta denne papirlappen med deg og gå ut på gangen, ta til venstre, gå fire skritt rett frem, snu 180 grader, gå til du har gått gjennom to dører, gå rett frem til du kommer til et bosspann i en halvsirkel, kast papiret i bosspannet. Det vil sikkert være vanskelig å huske, selv om du gjentar den mange ganger. Men hvis du går sammen med dem samtidig som du gir beskjeden, er det ganske lett. Les Salme 32, vers 8. Vi lærer om Guds vilje gjennom å lese i Bibelen og høre andre forteller oss om den. Vi kan til og med lære budene utenat. Men det er vanskelig å huske eller vite hva som er rett bestandig. Derfor holder Gud øye med oss og gir oss råd underveis. Til dette har han gitt oss Den hellige ånd, som har til oppgave å minne oss på det Gud har lært oss. Er vi i tvil, kan vi be Gud om hjelp til å gjøre det rette. Av Anne Hanson Foto: Eirik Gripp Bay 6

8 Pionering bygge bro Denne aktiviteten går ut på å bygge broer på ulike måter. Hensikten med denne aktiviteten er å øve på praktiske ferdigheter og å lære at en oppgave kan løses på mange ulike måter. Bygge en bro av raier og surretau, eller små og store broer av aviser og tape, sugerør og tape, spaghetti og seigmenn, blomsterpinner og gummistrikk. To patruljer kan bygge en halvdel hver som skal settes sammen. De kan f.eks bruke en time, og kunne bære vekten av en limstift, og et skip på 30 cm må kunne passere under. Patruljene kan bare snakke sammen etter bestemte regler (se s. 90 i vandrerprogrammet) Kristen tro Jesus og speidere som brobyggere Vandrer Brobygger - Brobygging Tips til formidling av budskapet Hva er en brobygger? Hva betyr det å være en brobygger? Bokstavelig betyr det å gi tilgang til noe som man ikke hadde før, for eksempel ved å skape forbindelse ved hjelp av bro over elver, vann og veier. Å være en brobygger i en litt mer abstrakt betydning er en som skaper bro mellom mennesker. Et synonym kan være en megler. En megler er en som skaper bro mellom mennesker som ikke er enige og som er i konflikt- mennesker som står på hver sin side, som på hver sin side av en elv. Hvorfor er det viktig for en speider å være en brobygger? F.eks: medmenneske, solidaritet og samfunnsengasjement Dette kan vi se i mange av paragrafene i Speiderloven: En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre En speider er hjelpsom og hensynsfull En speider er en god venn Kjente brobyggere: Jesus som brobygger Kjenner dere noen kjente brobyggere? Hvordan var Jesus en brobygger? For eksempel: Joh 3, 16: For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Jesus er brobygger mellom himmel og jord. Jesus er brobygger mellom Gud og mennesket. 7

9 Jesus er brobygger mellom synd og renhet Brobygger mellom ulike folkeslag som vanligvis ikke liker hverandre eller som ikke er sammen med hverandre. I historien hvor Jesus møter kvinnen ved Sykars brønn (Joh 4) ser vi netopp dette. Her var Jesus en brobygger mellom jøder og samaritanerne, og mellom kvinner og menn. Jesus spør en kvinne om litt vann ved brønnen, og hun svarer Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere (Joh 4,9), når disiplene ser dette i det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne (Joh 4,27). Hvordan kan dere som speidere være brobyggere i deres hverdag? (For eksempel på skolen eller i området der dere bor.) Om det er vanskelig å gi konkrete eksempler kan det å gå veien om det motsatte- kanskje være til hjelp. Bygge broer, ikke murer Hva er det motsatte av å være en brobygger? Hva skal man ikke gjøre om man vil være en brobygger? Dere har kanksje hørt uttrykket brenne alle broer. Dette viser at man ødlegger alle muligheter for å komme tilbake og man bryter med alt i fortiden. Å bygge murer kan være det motsatte av å bygge broer. Det første vi tenker på med murer er kanskje fengselsmurer. De stenger de som er kriminelle inne fra resten av samfunnet. Noen mennesker som har blitt såret eller er redd for å vise følelser kan bygge murer rundt seg selv. Den kinesiske muren er i dag sett på som ett av verdens underverker, en mur som er 8 851,8 km lang. Egentlig ble den bygget av kineserne for å beskytte seg mot blant annet mongolske barbarer. Den muren som vi har hørt mye om i nyhetene, og som er kontroversiell i dag, er muren Israel setter opp mot de palestinske områdene på Vestbredden. Den er nesten 40 meter høy og er snart ca 500 kilometer lang! De holder fortsatt på å bygge og den er planlagt til å bli rundt 800 km. Hvorfor finnes denne muren? Israelerene sier de må ha muren for å beskytte seg mot terrorister, mens Palestinerne kaller dette for en apartheid-mur som setter en fysisk sperre mellom to folkegrupper og som sprer mistro og skaper hat. Norge har forsøkt å være en mekler i denne konflikten og slik være en brobygger. Dessverre ble det ikke noen bro mellom disse to folkegruppene, og muren bare vokser og vokser. Det finnes mange murer, men hvordan skal vi bygge broer og ikke murer? Vi har bygget en bro ferdig i dag. Som speidere kan man hele tiden være en brobygger. Om det er på skolen, hjemme, der du bor eller ved internasjonalt engasjement. VÆR EN BROBYGGER! KFUK-KFUM-Global arbeider for å være en brobygger mellom Israel og Palestina. For mer informasjon om Palestina se f.eks Mellom himmel og jord, et program på NRK om religion, har også mange gode podcaster du kan høre på om Palestina og det å være brobygger. Se På side 465 i Speiderhåndboka kan du lese om speiderarbeidet i Palestina. Sangtips: I Treklang: 369 Pray for peace/ Be om fred 451 Bridge over troubled water 145 Vi tar hverandres hender 271 Lord I lift your name on high 346 På Golgata sto det er kors Av Helen Bråten 8

10 Isfiske Denne aktiviteten går ut på å fiske på islagt vann. Hensikten med denne aktiviteten er å lære at fiskene lever under isen om vinteren, og å ha et måltidsfellesskap. Det kan være en fordel å forhøre seg om hvor det er gode fiskeplasser, og hva slags agn som fungerer. Ta gjerne kontakt med det lokale jeger- og fiskerforbundet. Mat. Finn en oppskrift som passer. Kristen tro Tro Vandrer Vær og vind Mat - Hva er det å tro? - Tror du på Gud? - Hvem er han/hun for deg? - Hvordan vet du at Gud finnes? Å tro på Gud kan sammenliknes med en fisk slik som vi skal se med isfiske i dag. Når du får napp, ser du fisken? Nei. Hører du fisken? Nei. Kjenner du at fisken er der. Ja. Sånn vil mange si at de føler det med Gud. Vi hverken ser eller hører Gud, men kjenner at Gud napper litt i oss noen ganger. Har du kjent det nappe i deg? Pilkekonkurranse: Målet er å få flest poeng. En fisk gir 5 poeng. Å finne en historie/et bibelvers hvor man nevner fisk eller som man kan relatere til fisk gir 2 poeng. (Eks Disiplene var fiskere, ble oppfordret til å bli menneskefiskere, Jesus metter 5000 osv.) Om noen får fisk kan man snakke om hva det betyr å være menneskefiskere. Hvordan kan speiderne være menneskefiskere? Av Helen Bråten 9

11 Snøskred Instruks om snøskred Kristen tro Matteus 7,24-28 Vandrer/Førerpatruljen Friluftsliv - Vinterfriluftsliv Snøskred handler om at fundamentet svikter. Snøen du står på kan plutselig rase sammen. Hver vinter går det mange snøskred. De fleste snøskred skjer heldigvis uten at det er folk der. Men det er ikke bare i snøen at fundamentet kan svikte og det går skred. Fra tid til annen går det også jordskred. Det var et slikt bilde Jesus brukte da han fortalte om han som bygde på sand og han som bygde på fjell. Svikter fundamentet under huset hjelper det ikke om huset er kjempe flott og fint. Materialene kan være veldig solide, men det hjelper ikke når flommen kommer. Det som betyr mest når flommen kommer er hva slags fundament huset står på. Akkurat som at den beste måten å beskytte seg mot snøskred på er å unngå områder med skredfare. Det er umulig å trene seg opp til å redde seg ut av snøskred på en god måte, men du kan trene deg opp til å vurdere hvor det er trygt å gå og hvor det er skredfare. Jesus utfordrer oss i denne lignelsen på hva slags fundament vi har for livet vårt. Jesus ønsker å gi oss et fundament for livene våre. Han sammenligner de som lytter til hans ord med en klok og forstandig mann som bygger på fjell. Av Ole Johan Stokstad Foto: Steinar Fagerli 10

12 Tro Rappellering Kristen tro Matteus 14,22-33 Vandrer Samarbeid - Nedfiring Åpning/før aktivitet: Snakke om grenser. Vi har grenser for hva vi tør å gjøre, og hva vi ikke tør å gjøre. Nå skal vi teste en av de grensene. Noen grenser er bra å teste og bryte, mens andre grenser er nødvendige og holde. Etter aktivitet: Har dere noen gang prøvd å gå på vannet? Jeg går ut fra at dere fort fant bunnen. Er det sommer og varmt er det ikke farlig for en som kan svømme og forsøke å gå på vannet. Men vi vet også at det kan være farlig. Peter viste godt at det ikke gikk å gå på vannet. Ja han viste at det kunne være farlig, men allikevel prøvde han. Men gikk egentlig Peter på vannet? Nei han gikk på Guds ord. Vi vet at det ikke går å gå på vann. Det var kraften i Guds ord som holdt Peter oppe. Peter begynte å tvile. Det var kanskje ikke så rart at han ble redd. Det hadde vel de fleste som fikk spasere blant bølgene blitt. Da Peter begynte å tvile sank han. Hva gjorde Jesus da? Stod han og så på og sa at når du tviler får du ha det så dumt? Nei, han strakte hånda si ut for redde Peter. Peter gjorde noe ekstremt, akkurat slik vi har gjort noe ekstremt i dag. Poenget med denne historien er ikke at vi skal ta dumme sjanser for å teste Gud. Poenget er å vise at det er kraft i Guds ord (Jesus sine ord) som er sterkere enn naturlovene. Og å vise at Jesus hadde omsorg for den redde og tvilende Peter. Det å tro på Gud handler om å tro på noe som bryter med naturlovene. Det kan også oppleves ekstremt. Det kan være vi må bryte noen av våre grenser, for Gud er så utrolig mye større enn det vi kan forstå og begripe. Også har Gud omsorg for oss selv om ikke forstår og tviler på han, slik han hadde omsorg for Peter. Av Ole Johan Stokstad 11

13 Når livet floker seg til Knuter og tau Kristen tro Matteus 26,69-75 Vandrer Patruljeliv Pionering Stifinner Sjørøvertokt Knutestafett Har du noen gang opplevd at tauet bare har blitt en floke? Har du opplevd at livet har blitt en floke det har vært vanskelig å komme seg ut av? Peter opplevde det i denne historien. Han var så redd at han ikke så noen annen utvei enn å lyve. Han nekta for at han kjente Jesus, fordi han var redd for å bli tatt. Men enda verre ble det for Peter da han oppdaga at han hadde gjort det han hadde lova han ikke skulle gjøre. Peter hadde svikta sin gode venn Jesus. Har du noen gang svikta en god venn? Ofte kan det bety at vennskap blir ødelagt. Jesus ville ikke ødelegge vennskapet med Peter. Selv om Peter svikta ville Jesus være venn med ham. Vi svikter også Gud. For eksempel når vi gjør noe stygt mot våre medmennesker. Men Jesus har løfte om tilgivelse. Flokene som oppstår i livene våre kan være store. Men Gud er større, og vil være venn med oss selv om vi svikter. Av Ole Johan Stokstad Foto: Magne Hestem 12

14 Klatring Klatring og rappellering kan gjennomføres ute og inne, med en godkjent klatreinstruktør. Kristen tro Sakkeus Lukas 19, 1-10 Førerpatruljen Turleder - Klatring Før aktiviteten: Begynn med å snakke om hva en kan se når en kommer høyere opp. Etter aktiviteten: Les bibelteksten (En mulighet kan være å la speiderne dramatisere teksten). Hva fikk Sakkeus se da han kom opp i treet? Hvordan kan vi få se det samme som Sakkeus fikk se? Hva var det Sakkeus fikk av Jesus? Kan vi få det samme? Sakkeus klatret opp i et tre fordi han ville så gjerne se Jesus. Vi kan også få se Jesus, men på litt andre måter enn Sakkeus. Selv om det er kjekt å klatre, så spørs det om vi får se Jesus bedre når vi kommer opp i høyden, selv om utsikten blir bedre. Men vi kan se Jesus gjennom bl.a. å lese i Bibelen, å gå på gudstjeneste og gjennom det vi lærer i speideren. Sakkeus fikk tilgivelse for det gale han hadde gjort. Jesus kom for å gi oss tilgivelse. Tilgivelse for de gale tingene vi gjør mot hverandre og mot Guds gode vilje. Av Ole Johan Stokstad Foto: Eirik Gripp Bay 13

15 Skitur hvit snø Ute i snøen (ski, snøhule, vinterdag, på vinterfjellet osv) Kristen tro Jesaja 1,18 Oppdager Skjortekampen Ski og skøyter Ide til formidling av budskapet Samling med snø rundt: Hva tenker dere når dere ser rundt på den hvite snøen? Hvit forbindes ofte med ren. I kirka er hvit en av de fire liturgiske fargene. Det er fargen som brukes til fest. Dessuten har som oftest dåpsbarna på seg hvit kjole. Den hvite festfargen minner oss om det som er reint. Det er reint for synd, fordi Gud har tilgivelse til oss. Akkurat som ny snø skjuler gammal møkk og skitt, skjuler Guds tilgivelse våre synder. Av Ole Johan Stokstad Foto: Eirik Svandal Bø 14

16 Kanopadling Lær om sikkerhet i kano og padleteknikk. Padle over et vann eller en elv. Kristen tro Å stole på Gud Jesus stiller stormen (Mark 4, 35-41) Vandrer Skaperen - Kanotur Før aktiviteten: Legg vekt på hvor viktig det er å følge det instruktøren sier. Kan skje farlige situasjoner dersom man ikke følger reglene. Etter aktiviteten: Les bibelhistorien Snakk om at disiplene var fiskere og sannsynligvis vant til litt ruskevær Var det naturlig at de ble redde? Hvorfor ble Jesus sint? Fordi han hadde sagt de skulle over. Når de ble redde viste de at de ikke lenger stolte på det Jesus hadde sagt. Guds løfter gjelder uansett. Selv om det kan storme rundt oss. Gud har gitt oss et løfte om at vi skal få være med over til himmelen. Han vil være med oss hele veien og har lovet oss at vi skal komme helt fram om vi følger ham. Padle tilbake. Av Sveinung Eiksund Foto: Eirik Svandal Bø 15

17 Førstehjelp Lære om hvorfor førstehjelp er viktig og hvordan man skal opptre dersom man kommer ut for en alvorlig ulykke (Speiderboka side 65-69). Lære om førstehjelp ved mindre skader eller forstuing og brudd (Speiderboka side 58-59). La to og to, eventuelt tre jobbe sammen. Gjennomfør instruksjonen først, og la dem deretter prøve på hverandre. Opplegget kan også lett tilpasses andre førstehjelptemaer. Kristen tro Luk 10, Matt 25, Nestekjærlighet. Å være en god venn. Vandrer Krise - Førstehjelpsøvelse Stifinner Vikingferd - Minimanøver Start instruksjonen med å fortelle om førstehjelp. Førstehjelp betyr den hjelpen den første som kommer til gir. Vi lærer førstehjelp fordi vi skal være forberedt dersom vi skulle komme ut for noen som trenger hjelp. Vi skal alltid hjelpe dersom vi kan! Les (eller la en av speiderne lese) bibelhistorien om den barmhjertige samaritan (Luk 10, 25-36). Diskuter hva som menes med vår neste? I dag kunne vi like godt bytte ut presten med en lege og levitten med en sykepleier og samaritanen med deg. Gjennomfør førstehjelpinstruksjonen og la speiderne praktisere førstehjelp selv. Avslutt med å snakke om at vi alltid skal hjelpe dersom vi ser noen som trenger det. Det gjelder ikke bare dersom det er noen som trenger førstehjelp, men også dersom vi ser noen som er ofte er alene og trenger en venn. Å være en neste er å være en god venn. En speider er en god venn! Les Matt 25, Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Snakk om hva som menes med dette. Gud ser på alt vi gjør mot hverandre som noe vi gjør mot ham. Av Sveinung Eiksund 16

18 Bygge taustige Bygge en taustige. Bruk solid tau og tverrstokker. Begynn midt på tauet. Putt enden av tverrstokkene inn i galeistikk (Se den eldre speiderboka). Heng opp taustigen i ei grein el. l. slik at speiderne får prøve resultatet. Kristen tro Historien om Josef. 1.Mosebok 37, Det kristne fellesskapet. Vandrer Brobygger - Taustige Start med bygging av taustige. Halvveis i byggingen leses bibelhistorien. Fortell deretter fortsettelsen: Jakob likte Josef bedre enn de andre sønnene. Dette gjorde brødrene svært misunnelige og de solgte ham som slave. Etter at Josef var tatt til fange i Egypt, gikk det ikke lenge før Farao så hvor god og flink denne gutten var, og Josef fikk et stort ansvar. Han skulle vokte Faraos kornlager Så ble det hungersnød og Josef ble en meget viktig person. Alle som trengte korn måtte komme til ham. Det er da hans brødre kommer for å kjøpe korn, og på tross av den urett de har begått mot Josef, viser ham dem kjærlighet. Det er mye trist i denne historien. Urett begås mot Josef. Likevel ser vi hvordan Gud var med ham og velsignet ham, og satte dem i stand til å være god mot andre. Josef ble skilt fra sine brødre, men ble senere forenet med dem. Et tau har to ender, og det man fester til den ene enden er forbundet med det som festes i den andre. Avstanden mellom kan være stor, men drar du i den ene enden får den virkning på den andre. Slik vil også våre handlinger ovenfor andre mennesker ha påvirkning på dem. Gode handlinger får gode resultater, dårlige handlinger får dårlige resultater. Vi er kalt til å leve i fellesskap med hverandre. La oss leve slik at dette fellesskapet blir godt! En taustige fører oss fra ett nivå til et annet. Kanskje drømte Josef om taustige når han satt i brønnen. Kanskje drømte Josef om å ta ett og ett trinn oppover mot friheten igjen. Vet dere, det var det som skjedde, om ikke fysisk ved en stige i brønnen, så gjennom å vise kjærlighet. Det var gjennom å vise godhet og kjærlighet at Josef ble fri og forenet med familien sin igjen. Slik kan også du og jeg vinne tillit, og bygge vennskap ved å ta et og et trinn nærmere et annet menneske. Avslutt med å bygge ferdig og prøve ut taustigen. Av Sveinung Eiksund. Idé hentet på 17

19 Turutstyret Lære om hva man må ha med på tur. Ha med en sekk full av nyttige og unyttige ting. Tøm dem ut på gulvet. La speiderne hjelpe til med å velge ut hva som skal være med. Snakk om hva de ulike tingene skal brukes til. Forslag til lek mot slutten: Kims lek (hva er i sekken som nettopp ble pakket?) Kristen tro Hvordan leve som en kristen Guds fulle rustning (Ef 6, 10-20) Vandrer - Vær og vind - Bekledning Før aktiviteten: Snakk om det å være godt forberedt. Gode forberedelser og riktig utstyr gjør det mulig for oss å takle de utfordringer vi møter. Det blir lettere å håndtere uforutsette ting. Etter aktiviteten: Les bibelstedet. Fortell at Paulus satt i fengsel når han skrev dette og der så han sikkert soldater med rustning hver dag. Dette har kanskje vært inspirasjonen. Fortell at kristne kan ta på seg sin rustning, eller utrustning: Den skal hjelpe oss å beskytte oss mot det onde Guds fulle rustning består altså ikke av ting som klær og våpen, men av * sannhet (vi skal snakke sant) * rettferdighet (vi skal være rettferdig) * fred (vi skal komme med fred og ikke krangle eller komme med uro) * tro (vi skal tro på Gud) * Guds ord (vi skal lese i Bibelen) * frelse (vi skal ta imot frelsen) * bønn (vi skal be til Gud) Dette er oppskriften Paulus gir oss for å beskytte oss fra det onde. Å gå gjennom livet uten riktig utrustning er som og klatre uten sikringstau eller gå tur uten rett utstyr. Dersom man gjør noe feil, eller noe går feil, er man tryggere om man er riktig utstyrt. Av Sveinung Eiksund 18

20 Bibliotektur Besøk på biblioteket Kristen tro Om bibelen Oppdager Skjortekampen - Bibliotektur 1. Hvor mange bibler har de på biblioteket? 2. Hvor mange bøker er inne i bibelen? 3. Hvis du skulle skrive en bok om Jesus, hva skulle den handle om og hva skulle den hete? 4. Når dere er med på skjortekampen viser dere til alle at dere er speidere. Hvordan viser vi at vi er kristne? Sang: Jeg åpner min Bibel Fra Julebukkaksjonen

21 Samle blad (på tur) Kristen tro Finn frem til ulike trær og plukk flere blader fra hvert tre. Naturkjennskap. Ingen er like alle er verdifulle. Vandrer Skaperen Samling Oppdager Skjortekampen - Familietur Alle mennesker i verden er forskjellige. På samme måte er det med bladene på trærne. Se på de ulike bladene og sammenlikn dem. Finner dere noen som er like? Kanskje litt, men ingen som er helt like. Det er med blader som med snøkrystaller og mennesker: Ingen er akkurat like! Blader har ulike tagger, linjer og farger, akkurat slik som mennesker har ulike hudfarge øyne, neser og fingeravtrykk. Visste du at selv eneggede tvillinger har forskjellige fingeravtrykk? Se på hverandre. Er dere ulike? Se på hendene til hverandre. Selv om vi alle har 10 fingre, så er ikke hendene våre like. Ingen er helt lik deg! Det kan føles litt skummelt å være helt annerledes enn alle andre, samtidig som det er litt fint å være akkurat seg selv. Det var slik Gud hadde tenkt det da menneskene ble skapt: Vi skulle være like unike som bladene på trærne, eller snøkrystallene på vinteren. Akkurat som dem, er vi vakrest når vi er forskjellige! I teksten står det at vi er et avbilde av Gud. Det betyr vi alle er en del av Gud og det gjør oss verdifulle. Alle mennesker er like verdifulle, samme hvordan de ser ut eller hvordan de er. Bønn Kjære Gud. Vi ber for at alle mennesker blir godtatt akkurat slik de er skapt. Takk for at du har skapt oss forskjellige. Takk for at du har skapt meg akkurat slik jeg er. Amen. Du vet väl om att du är värdefull Ingemar Olsson Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen skull För ingen annan är som du Det finns alltför många som vill tala om Att du bör vara si och så Gud Fader själv, han accepterar dej ändå Och det kan du lita på Du vet väl om att du är värdefull... 20

22 Du passar in i själva skapelsen Det finns en uppgift just för dej Men du är fri att göra vad du vill med den Säga ja eller nej Du vet väl om att du är värdefull... Sanger Speidersang 332: Du har noe ingen andre har Foto: Eirik Gripp Bay 21

23 Bygge hus på fjell Pionering og bygging på solid grunn. Kristen tro Matteus 7, 24-28: Huset bygd på fjell Vandrer Patruljeliv - Pionering Som vi leser i Bibelen var det stor forskjell på å bygge huset på sand og fjell. Sanden skylte bort huset, mens det stod sikkert på fjell. Når gruppen deres skal på leir kan dere bygge et bord eller en portal. Når man følger instrukser/råd for hvordan man skal bygge det, så vil det være solid og sikkert. Slik kan det også være i vårt liv. Hvis vi velger å la Jesus vise oss vei og følge han, så vil han være et grunnfjell i livet vårt. Bygg ditt liv på hans ord så vil du alltid stå stødig i stormen. Av Camilla Gaarn Røed Foto: Andreas Våge 22

24 Skattejakt Kristen tro Skattejakt. Stjerneorientering: flere poster spredt rundt i terrenget. Speiderne (en og en eller flere sammen) starter med å finne hver sin post. På postene finner de koder som de må notere eller huske. Når man har funnet alle kodene får mann mulighet til å finne skatten. Det kan være en siste post. Det kan også være en koffert med kodelås. I kofferten finner de en skatt. Guds kjærlighet til oss. Den ene sauen og de nittini (Luk 15, 1-7) eller Sølvpengen som ble funnet (Luk 15, 8-10) Oppdager Kartgåten - Skattejakt Før aktiviteten: * Snakk om hvordan det er å miste noe man er glad i. * Snakk om hvordan det er å finne det igjen! * Les en av bibelhistoriene. Etter aktiviteten: * Snakk om hvordan gjeteren og kvinnen fra bibelhistoriene var ivrige og gav seg ikke før de fant det de lette etter. Akkurat som speidere på skattejakt. * Fortell at gjeteren og kvinnen er bilder på Gud * Fortell at Gud elsker oss så høyt at det blir fest i himmelen hver gang en person blir kristen. Gud lengter etter oss og leter etter oss. Gud kan finne oss dersom vi leser og hører Guds ord og er sammen med andre kristne. Lek dersom det er tid: * Omvendt gjemsel. En gjemmer seg alle leter. Etter hvert som man finner gjemmestedet gjemmer man seg sammen med de som allerede har gjemt seg der. Den siste som finner gjemmestedet må gjemme seg først neste gang. Av Sveinung Eiksund 23

25 Lage drager Denne aktiviteten går ut på å lære om vindretning og vindstyrke gjennom å lage drager. Hensikten med denne aktiviteten er å lære morsomme aktiviteter som en kan gjøre når det blåser mye ute. Kristen tro Dåpen Vandrer Vær og vind - Dragefestival Det kan være litt av en kunst å fly med drage. Først og fremst krever det godt samarbeid når dragen skal settes opp. Man må virkelig være våken når dragen først er i luften, så den ikke styrter. Dessuten må man holde godt fast i dragens line så den ikke flyr vekk. Dragen kan sammenliknes med et menneske. Et menneske er som en drage på den måten at Gud holder oss oppe i noen liner som han holder godt fast i. I dåpen lovet Gud å være med oss alle dager. Det betyr at han aldri slipper våre drageliner, og han holder våre liv oppe. Hvis vi som dragen begynner å dale mot jorden, trekker han i linen for å holde oss i luften. Hvis det blåser kraftig og livet går oss i mot, holder han ekstra godt fast i linen. Man kan si at når vi blir døpt overgir vi linen vår til Gud. Fra forhåndsoppgavene til Grønn Action Lista

26 Leirbålskappe Lag leirbålskappe. Kristen tro Johannes åpenbaring 7:13-17 Vandrer Patruljeliv - Leirbålskappe Ta utgangspunkt i teksten i Johannes åpenbaring 7:13-17: "En av de eldste tok da ordet og spurte meg: "Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?" "Herre", svarte jeg, "det vet du". Da sa han til meg: "Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne". Den hvite kappen er et symbol på kjærligheten, makten, helligheten og rettferdigheten i Kristus. Å bli kledd i en hvit kappe betyr å bli ført inn i Guds nærvær. Leirbålskappen bruker vi for å varme og beskytte oss mot kulden. Gud er også en beskyttende kappe for oss som vi alltid har på oss, selv om vi ikke alltid ser den. Kappen både varmer og beskytter oss mot fæle ting som kan finnes rundt oss. Fra forhåndsoppgavene til Grønn Action Lista 2010 Foto: Bjarne Lohman Madsen 25

27 Mat fra andre land Denne aktiviteten går ut på å lage mat fra et annet land og lære om landet. Hensikten med aktiviteten er å gi forståelse for det verdensvide speiderfellesskapet. Kristen tro Bønn Oppdager Skjortekampen Fra andre land Ikke alle barn i Sudan har mat nok til å spise seg mette hver dag. Gi speiderne i oppgave å være kreative og lage en helt ny bordbønn. Bønnen bør si noe om at de er takknemlige for at de får spise seg mette. Fra Julebukkaksjonen

28 Miljøvennlig mat Hensikten er å gjøre speiderne bevisste på hvordan vi kan gjøre mat mer miljøvennlig. Kristen tro 1. Mos, 1, Om skaperverket og forvalteransvaret. Vandrer Forvalter Mat og miljø Les skapelsesberetningen i 1. Mos, 1, Sanger: Hvem har skapt alle blomstene, He s got the whole world. Gud ville at menneskene skulle forvalte jorda og alt den gir oss. Jorda gir oss mat, vann og luft. Jorda kan gi nok mat til alle mennesker, men likevel er det noen som sulter fordi maten er skjevt fordelt. Gud ville at alle skulle få nyte av jordas gaver, men menneskene oppfører seg ikke slik. Vi ødelegger skaperverket: dyrearter utryddes, skog blir hugget ned, havet og lufta forurenses, vi ødelegger balansen i naturen, naturressursene blir ikke fordelt men utnyttet. Vi har fått jorda i gave fra Gud. Gud ønsker at vi blir flinkere til å ta vare på den dyrebare gaven vi har fått av Han. La alle speiderne tegne et dyr de liker. Snakk sammen etterpå om hvorfor Gud har skapt forskjellige dyr og hvorfor det er viktig å ta vare på mangfoldet i dyreriktet. Fra forhåndsoppgavene til Grønn Action Lista

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE Ingrid Kvam Steinshamn Sommeren 2009 1 INNHOLD: Hilsen og informasjon...3 Til inspirasjon...4 Bibeltime 1: Bygge Guds rike...6 Bibeltime 2/Kveldssamling: Med dere

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland FEM FLOMLYS Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge.

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge. innledning I februar 2006 ble Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling avholdt. Stedet denne gangen var Porto Alegre i Brasil. Der møttes nesten 4000 delegater og gjester fra kirker over hele verden,

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104.

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. LEKSE NI Nei! Nei! Nei! Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. Minnevers: «I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg.» (Salme 119,11). Mål : At barna skal: Vite

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B B. 4. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B B. 4. kvartal B MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide B 4. kvartal År B B B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, alder 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 4. kvartal

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

BRY deg! Globalaksjonen

BRY deg! Globalaksjonen AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON 2008 KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider med: Skole og utdanning Sårbarhet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Guds nåde ser vårt potensiale

Guds nåde ser vårt potensiale C C Guds nåde ser vårt potensiale C Første kvartal Bibelstudieguide for lærere C PowerPoints Et ressurshefte for lærere og ledere i sabbatsskolen, klasse 10-14 Oversikt over GraceLink-leksene År C, første

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer