Aner og efterkommerne ti1 apoteker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aner og efterkommerne ti1 apoteker"

Transkript

1 .=-.. := /997

2 KAARE S. BERG' Aner og efterkommerne ti1 apoteker THE0DOR ANDREAS TANGEN og husrru CHRISTIANE MARGRETHE f. PAIILSEN. Noen opplysninger om slektene: t. : TANGEN, PAULSEI{, ROSENLIJND, ROSE, ALM, HEfTMAN, samt røttene fra.gårder'i BORGE, SKJEBERG og TUNH i østt0ld. Efterkornmerne gjennem familiene AKSNES ANDERSEN BERG BEYER DAHI.E HAABETH MORRISON RøNNOW I SMEBY TANGEN AAS Sarnlet i anledning slektsstevnet, 30. Mai - 1. Juni 1997 på Rica Havna Hotell, Tjømø

3

4 INNHOLD II Forord Kilder Numnering av slektstavlene Slekts-(ane-) tavler Slekten Tangen Efterkommerne efter apoteker fr.. A. Tangen og hust,ru Slekten Rose t' A1m Kyperslekten Heitrnan Slekten Paulsen " fra Alvin i Tune " Rosenlund Amalie Tangens slektsoppl. efter :diktat LJ L a L 38 <n t Z (.'

5 FORORD Kjære slektningerl /': \.: : Hermed legger jeg frem a1t jeg gjennem mange år har samlet, on vår familie og slekt. Foruten slekten Tangen, finner dere også opplysninger om slektene Paulsen, Rosenlund, Rose, A1m og Heitman, og familier inngiftet i disse. De gir en liten pekepinn på hvem vi er i slekt rned. Arbeidet er ikke fullstendig, og.. jeg overlater Lil ev. interessert,e å forske og arbeide videre. f så.fail kan stoffet som fremlegges her være et grunnlag å bygge videre på. Jeg håper at dette mitl arbei.de kan være ti1 hygge og glede for den enkel-te. I hverrfall gir der kanskje kjennskap og opplysninger om sleklen, som el1ers vilde ha gått i glemrneboken. I',:': Flekkefjord z tr*. Kaare april 1997

6 1 KILDER. Kirkebøker for Levanger :: :: sk'gn Voss Bergen'i:::n""::. ii ;i tf Fredrikstad Ø tr Borge Klokkerbok for Nykirken sokn Bergen!'olket,el for Levanger " 1801 tt Bergen " 1801 " Fredrikstad " 1801 " Skjeberg Skoskatten i711 for Skjeberg Eksrraskatten L762 for Skjeberg " 1762 for Borge " L762 " Tune Bergens innrulleringarkivs ekstrarulrer L A.M. Wiesener: Dødsfall i Bergen g5O Bendixen og wiesener: Bergen Borgerbok B rr L752 - rg6s Jørgen l/. Flood: Norges Apotekere 15gg _ l90g J. Ø. Bugge og Chr. A. Bugge: Mandal, ættetåvle for I Anders Rasmussen Chr. fhlen: Familiene Ellefsen og Dedekarn Thora sollied: Kyperslekten Heitman,.Norsk slektshisl:.tidsskrifr B. V Ulf Grøndahl: 'Gardshistori_e for Tune, De1 L og Z Jacob Aaland: Nordfjord frå gamle dagar og Li1 no. II de1. Dei einskilde bygder: Innvik og Stryn. II del, Harald Bakke: :Slcjebeig Bygdebok, Del II Slektsdokumenter og brev

7 4 AD NUMMERINGEN AV PERSONENE PÅ SLEKTSTAVLENE (egentlig ANETAVLENE) Far har altid dobbelt tallnr. av sønn ev. datter Mor rr tt rr tr + 1 av de samme. Eks. : 4. gen. B L " ,- 7-- farfar farmor nortar mormor 2' " fz, *3t trr1 Probarit(er) t:.

8 SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM ARK NR.: / 7 Andreas Torsteinson Tangen E. ca L784 I d. nr' , Levanger KjøprnanniLevanger il Thore Andreas Tangen f , Levanger d. i USA Bakermester j. Levanger Utv. ui1 USA Gjertrud Benjaminsdtr. døpc , Alsradhaug d. L872, Levanger Theodor Andreas Tangen f. 5-{2,-1845, Levanger d. L2-8-I920, Trondhjem Apoteker i Fredrikstad, Voss og Trondhjem Ane- Y1.olai Andersson Rose nr' i t. ca 1760 i Aalborg, Dmk Fors. fra ark nr.: Christiane l,largrethe, Amalie, 1886 Carl Johan, 1889 Ella Rosenlund, L894 Christiane llargrethe Paulsen t , Ø.Fr.scad d , Trondhjem 01ine funalie Rose f LAL4, Bergen d Voss Se videre linje I tt '' tt rr III IV V Johan Paulsen f , Tune d, , Fredriksrad Kjøprnann i Fredrikstad d , Krist.sand 10 j Skipper, bosar,r Bergen I Forts. I ark Barbara Elisabeth Høeg I f:l f.alm " lark f. LL-8-I777, Bergen I nt d' I s- Paul Jonson Brevik f , Tune d. 1858, Tune Bonde på Brevik i Tune O1eane Torbjørnsdcr. Alvim f Anders Engebretson Rosen lund f. L778, Borge d r Fr.stad sersj., kjøpm., havnef. I F9*' Forts. ark nr. I'largrethe Christiane Rosenlund f L823, Fr.stad d , Fr.stad Forts. Maren Hansdtr. Ulfeng f. I9-3-L782, Borge Å 7 Foru. qrk nr. I ark nr. 7 fr Affa fortag AS lsbn Kopiering ikke tillatt i følge åndsverkloven og Alfa Forlag AS Postboks Ftualstad

9 SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM ARK NR.: Z r Erik Torsteinson Moldbakken f. ca 77L4, Skogn begr. 19? , Alsrad haug. Bos. Eidesvaldet Torstein Erikson Tangen f. ca 1759, Skogn d , Skogn Bonde på Tangen under Alstadhaug i Skogn Malene 01sdtr. :, Foru. ark Forts. fra ark nr.: / Andreas Torsteinson Tangen f. ca L784, Skogn d , Levanger Anders 0lson HolberesvaldeL, Ingeborg Andersdtr. Stiør f. ca 1749, Skogn d , AlsEadhaugvald i Skogn Foru. ark Marithe Jonsdt,r. Foru. ark nr. C( Affa fortag AS Kopiering ikke tillatt i følge lsbn åndsverkloven og fotografiloven. Gr Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

10 SLEKTSTAVLE FOR RINGPERM ARK NR.: Forts. fra ark nr.: / Gjertrud Benjami_nsdtr. døpt 13-5-L790, Alsradhaug, Skogn d. L872, Levanger Elen Jonsdtr. f. ca 1753 Å fr Affa fortagas rsen Kopiering ikke tiilatt i føtge åndsverkloven og fotografiloven. r Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

11 SLEKTSTAVLE FOR RINGPERM ARK NR.: / ( Affa forlag AS Kopiering ikke tillatt ifølge rsbn åndsverkloven og fotografiloven. o Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

12 SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM Jonas Arnoldus A1n døpt 6-9-L743, Bergen d , Bergen Mesterselimaker, flaggog kompassmaker, Bergen Forts. lra ark nr.: / Barbara Elisabech Høeg f. A1m t. IL-8-I777, Nyk. sokn i Bergen 01e Jonson Alem (Alm) f. ca I7O9, Nordfjord d. skifee , Bergen Marthe Malene Lund døpt 2-I2-L7 L6,Nk. Berge d. Hans Davi.dson Heitman døpt ,Nk Sergen ARK NR.: f Jon Andersson Høga1m I Fora. f. I ark,j lnr. s. I Bruker av Høga1m, b.nr. 1 i Nordfjord Gunhild Larsder Gyrva t d. L728 Peder Rasmusson Lund? i"ut ved Nyk. Bergen Tilflytter ti1 Bergen l,lalene Ellingsdtr. David Hansson HeiEman? ;;st , Bergen Kyper (bøkker) i Bergen t Barbara Hansdtr. HeiEman f. ca 1733 i Skottland d , Bergen Anenr. 93 Lisbeth (Elisabeth) -tans-.. Forts. dtr. Rose I ark f. I nt begr. 5-5-L749, Nykirkenl tt Bergen I" Skotsk dame, ant ved navn Barbara Jamesdtr.? Forts. ark lrl. fr Affa fortag AS rsbn Kopiering ikke tillatt i Iølge åndsverkloven og Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

13 SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM Johan (Johannes) l"ladsson Yven f. ca L725 d , Tune Bonde på Brevik i Tune ARK NR.: c Mads Syvertson søndre Yven f. ca L703 d. 1761, Tune Bonde på s. Yven i Tune /) q Jon Johannesson Brevik f. I2-9-L75L, Tune d. 1829, Tune Bonde på Brevik i Tune i Sissel Fredriksdtr. Bre f. ca 1716 d, 26-9-L784, Tune Forts. fra ark nr.: / Paul Jonson Brevik f , Tune d. 1858, Tune Bonde på Brevik i Tune 01e Syverson 0ppsund f d. Fergemann på Glomma i 0ppsund, Tune Anne lulargrethe Olsdcr. 0ppsund t, , Tune Å fr Affa fortagas lsbn Kopiering ikke tillatt ifølge åndsverkloven og Alfa Forlag AS Postboks l-tualstad

14 SLEKTSTAVLE FOR RINGPERM ARK NR.: v /o 01e Jonson Tømmerholt f. ca L727, Iune Å skifte 1792, Tune. Bonde Tømmerholt, senere Bråte Torbjørn Jonson Tømrnerholt døpt , Tune d. Bonde på Alvim, Tune Tore Jensdtr. f. ca L737 Å skifte 1775, Tune Forts. fra ark nr.: / Oleane Torbjørnsdtr. Alvirn f. 6-9-L795, Tune d. Birthe (BirgitEe) Olsder øslre Alvim t. L756 d F9rts. ark i i nr I I I! I I! Foru. i crk I i nr I I I I I O( Affa fortas AS Kopiering ikke tillatt i følge tsbn åndsverkloven og fotografiloven. Gr Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

15 SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM ARK NR.: f // Fors. fra ark nr.: / Anders Engebretson Rosenlund f. 1779, Borge d , Fredriksrad sersj. kjøpm., havnef. Fr Fors. ark nr. Marie Enersen F d. fl Affa fortag AS lsbn Kopiering ikke tillatt i følge åndsverkloven og fotografiloven. t Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

16 ./ 'a/, SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM ARK NR.:? Giermund Atleson Kviberg t. d Bonde på Ulfeng, Borge Hans Giermundson Ulfeng døpt 19-5-L739, Borge d. Bonde på Ulfeng i Borge Maren Hansdt,r. Ulfeng f. Å Forts. fra ark nr.: / Maren Hansdtr. Ulfeng f. L9-3-I782, Borge d. Christen Andersson f. ca 1703 d. 2-6-L770, Borge Bonde på Nybøle i Borge Elen (Eli) Christensdtr. Nybø1e døpt 2L. p. Tr., Holm i Borge Anna Svensdtr. Nybø1e f. ca 1705 d. fer. pasc. t773, Borg Foru. ark nr. fr Affa fortag AS lsbn Kopiering ikke tillatt i følge åndsverkloven og fotograliloven. cr Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

17 /t SLEKTSTAVLE FOR RINGPERM ARK NR.i /a O( Affa fortag AS Kopiering ikke tillatt i følge lsbn åndsverkloven og fotografiloven. ct Alfa Forlag AS Postboks l-tualstad

18 SLEKTSTAVLE FOR RINGPERM ARK NR.: // Forts. fra ark nr.: Lisbeth (Elisaberh) Jans dcr. Rose f. begr. 5-5-L749, Nykirken t "1r:t- Svane Jacobsdrr. Kgl. bevill L664 til ekc. m. Johan Rose fr Affa fortag AS rsbn Kopiering ikke tillatt i tølge åndsverkloven og fotografiloven. ct Alfa Forlag AS Postboks l-tualstad

19 -1- SLEKTEN TANGEN fra Skogn i nord-trøndelag Slekten har sict navn fra plassen Tangen under prescegården AlsEadhaug i Skogn i nord-trønde1ag. Før den bosatle seg på Tangen, har den bodd på brukene Langskipet og Moldbakken. Det fremgår av stedsangivelser ved dåp i kirkeboken for Skogn. Navnet Langski.pet Lyder på det seedet hvor langskipet hadde sie,t nause i leidangseiden. A1le gårdene ligger ved fjorden. Moldbakken har nu g.nr 19 br.nr 6, og Tangen g.nr. 10 br.nr. L2. Ane nr. 32 A 1. Eri.k Torsteinson Moldbakken, f. ca L7L4, begr. i9? (utyd.) , 51 år g. G.m.: 'rr tt 33 Maren 01sdtr. :..: Inntil 1755 var han bosat,t på LanBkipet, men i L759 har han kommet til Moldbakken. BrukeE ligger omlag 1500 m. sydvest, av Alstadhaug kirke ved sjøen. Barn 3 (1-6). B 1. Erik, døpt B 2. Torstein, døpt , begr , d. av barnekopper B 3. Karen, døpt , bebr L756, d. av barnekopper B 4. Torstein, f. ca 1759, d ,92 år g, Se nedenfor. B 5. Gjertrud, f. ca t76o, d , 30 år g. ug. B 6. Inger, f. ca L762,32 år g. f801, g.m. Nils Henrikson Alstadhaug f. ca 1769,32 år g Barn i 1801 C (I-2): C 1. E1en, f. ca 7794, 7 år g. C 2. Flarith, t. ca L796, 5 år g. Ane nr. 16 B 4. Torstein Erikson Tangen, døpe I5-4-I759 (Dom. jub.), d IB5I. G i Alstadhaug kirke m. piken :' " L7 I{rgeborg Andersdtr. Stiør (Søre?), døpu 26-I-L749,"d.-4-6-f830. Hennes foreldre var Anders Olsen Holbergsvaldet og hustru lvlarithe Jonsdur... Son soldac måtte han vise sesjonstillauelse da han forlovet seg. Han heeer Eyde Uil eflernavn, og del opplyses at han har en plass under Eide. T L787 kal1es han for Reinstien, L789 og 1792 fot Alstadhaugvaldet. Ant. er'dee dette som er Tangen. Barn C (1-5): C 1. Erik, f. ca 1781, 2Q år g Vist,nok bosatl på Stenlien. C 2. Andreas, f. 1784, d L862, se nedenfor C 3. Nils, d , ikke nevnt, i 1801 C 4. Johan llarcus, f , d Bos. på Sjursvolden C 5. Malene, f , begr

20 nhnl rltl NORSKE KYRTgA 'u /t Dødsattest. KyrkjeboLl 1o1 I Is t,ac as u.r f yi5sp x1 lir,:il: : Toi, s i.eii Eni chae l: sokn i Sl.:c_', :i_. bylprestegjeld i_ døydde den o:, a t!e r.luli1l1 se :19 rf et;r bl i:å*..q -LS te $ vart gravlagd den --fl? Arsialhr r,. (.,',:. icirl:e.:.:i.ri og jordfest den El.rnkctt l: Lovbestemt betating I.- ctr _ kone.

21 Tangen -2-,/7..;'::':1.';'1..-:.-' ".,i;,,,lri....1., '.!.- (, iffi lii{..-.i: ø/.'...z-+) Familieno Eat, Johan I'larcus TorsE,ensen er fød 24de SepEember 1789 og Trinitaeis samme Aar - 0g død LB74 i døbe 16de Søndag efter 30 llai sit 86 Aar Gunnild ErichsdaELer er fød 17de November 1802 og døbt lsce Sondag i AdvenE samme Aar.- Begraven 6 Juni sarnme Aar (L874) (Johan lularcus var bosatt på Sjursvolden' se foran' Gunnild er trolig hans huseru).

22 -3- /r Ane nr. B C tf tt 2. Andreas Torsteinson Tangen, f. ca 17g4, d rg62 på Levaneer. G i Levanger fr. piken Giercrud Beniaminsdtr. Levanser, d,øpt i3-5-l790, d. rgtz, Levanqer. Hun var datt,er av smed Benjamin 0lson Levanger g. 26-LO-r775 n. Elen Jonsder. Levanger. Både Andreas og svigerfaren var dragoner da de giftet seg. Forlovere for Gjertrud og Andreas var TorsEein Erikson Tangen og Ivar Pederson Bjerken rf1g. Thor A. Tangen (f. 18s3) erverve! Andreas Torsteinson en toml, Pinningsberg i. Leveanger hvor han oppføree hus og drev (t -, som kjøpmann. Han skulde være en usedvanlig bra og dyktig mann, og dertil en flink snekker. Et utslag av denne ferdighet var at han også snekret si.n egen likkisle. Det fortelles (Anralie Tangen, f. 1886) at en efterrniddag vår han sporløse forsvunnet. Man fant ham ti-lslute ute i uthuset hvor kisten st.od.. Han skulde prøve hvordan den var å ligge i. Da det, var efter middagen, sovnee, han like godt av i kiseen med den røde Eoppluen godt trukkel ned over hodet. Det var et noe forluml-et topplue-bekiedd hode som reiste seg av kiseen da dec ble ropr på ham. Han døde 24- Ane nr. 4 \4. t? tt 5 5-L862 av lungebet,endelse. Før han slukneg ble både doktor og prese ti1ka1t. PresEen prekel både lenge og vel inntil Andreas avbrøt ham med ordene: "Jeg tror vi ber tolderens bønn, jeg pastor". Han b1e begravet i den fine selvgjorte kisten sin. Barn D (1-7): D 1. Flartine Birgirr, døpt Ze G m. Peter Gustav Strømsøe, f. 1808, d. Lg/+4 Bakermester i Levanger. overtok'eiendorunen plnningsberg efter sin svigerfar. Efterslekt i llorge og Cape Town, Syd Afrika D 2. Ingeborg Johanna, døpt , d , Levånger, ug. D 3. Nicoline Marie, f., d , Levanger,.ug. D 4. Thore Andreas, f. 2-9-LAL9, d. i USA, se nedenfor. D 5. Nicolai, f., d , Levanger. G :i Levanger m. Nicoline }Iarie Eddl. (Nikki) D 6. Christi.an Edvard, f. 25-Z-LB3L Død som tollbetjene i Malmø (under unionsliden med sverige) D 7. GusEav Adolph, f. ca 1837, d lg7z ved fa11 fra skipsrigg, f. 2-9-L8L9, Levanger, død i USA. Tid oo sted ukjent. G i Levanger kirke m. Oline Amalie Rose, f. 27-L-18I4 i Eergen, d, 3-7-1g90 på Voss. Datter av Barbara Elisabeth Al-m og skipper Nicolai Andersson Rose. Forlovere var kjøpmann Andreas Tangen og kjopmann Grønn.

23 Tangen DeE, er svært, lite vi vet, orn Thore Andreas sitt liv og virke. Troli-g fikk han sin første 1ære i bakekunsten i Strømsøes bakeri på Leveanger. Efter, en desverre ikke gjenfunnen kildg kom han som bakersvenn til Bergen vi-a KrisEiansund. DeE må ha vært, i begynnelsen av 1840-årene. Det kan vel kun være to bakeri.bedrift.er det kan være tale om hvor han b1e ansaee,, nernlig }IarEens e11er van Erpecom. MarLens-navn forekommer ikke i'forbinnelse med fam. Tangen. Derimot synes det å ha vært et kjennskaps- og vennskapsforhold ti1 farnilien van Erpecorn i apotekerens og hans barns generasjoner. Der foreligger nemlig lykkønskninger fra van Erpecons ved familiebegivenheter i Tangen-farnili-en. Min mor, Christiane llargrethe Berg f. Tangen, hadde en venninne som hec Ingeborg van Erpecom. EL gullhjerte rned inngravert "Ingeborg'!'.flnnes ennu i familiens eie. DeEEe vennskapsforhold tyder på at Thore Andreas ane. har vært ansaet hos bakermesl,er Mentz Sanuel van Erpecom ( ). Under sitt opphold i Bergen har han blitt kjent med sin tilkommende hustru Oline Amalie Rose. De ble som nevnt senere gift i Levanger i 1845, sorn Thore Andreas altså hadde komet tilbake ti1. Deu var ikke noe heldig tidspunkt, for akkurat på denne Lid opplever Levanger to av sine verste ildebranner- Den førsle var i Da brenle 87 hus av 110. Den andre brannen var en kvart,alsbrann i AnLakelig er det i den første ae Oline Amalie nislet sine familiepåpirer, son,:effer tradisjonen skulde vise ae hun nedstammer fra skotsk Rose-familie. Nu er ikke den danske Rose-familien undersøkt, så hvorvidt dette holder stikk i denne familien, vet, vi ikke. DerimoE kommer vi gjennem slekten HeiLman (se denne) tilbake ti1 en Rose-familie på Orknøy. Her er Elisabech Jansdtr. Rose hennes tippoldemor. Bybrannene på Levanger førte ti1 økonomisk krise i byen, og enkelte forbygget, seg under gjenreisningene. DeE er nok på denne t.id Thore Andreas beslueeer seg Ei1 å reise til Amerika. Men der opphører a1le spor efcer ham. llan kjenner p.t. hverken Eid eller 3ted hvor'han.døde. I folkeeellingen for Levanger 1875 bet,egnes Oline Amalie Tangen son enke, og bor sammen med sin daeeer Anralie, som ernærer seg som sydame, I L877 opplever Levanger igjen en ødeleggende bybrann, son legger det meste av byen i aske ' Sønnen Theodor Andreas tok seg så av sin mor, og hun bodde hos ham da han ecablerte seg som apoteker på Voss. Her b1e hun til hun døde i i890. Datteren Amalie var også ofte hos sin bror på Voss, men bodde på Levanger hvor hun døde i Barn E (1-5): E 1. Theodor Andreas Tangen, f , Levanger, se nedenfor' /9

24 Tangen -5- E 2. Edvard Rose Tangen, f. z5-ro-rg47, Levanger, døpe s.å. 2C Faddere: kjøpmann T. Bremer, mad. Gunille Grønbeck, mad. Bachlund, Peder Hansen og jomfr. Christiane Branzæg. Edvard R. T. var kontormann. utv. Lil usa hvor han døde. E 3. Gottfred Bernhard Tangen, f. g-6-ig50, Levanger, døpt 1-9-s. å. Faddere: kjøpmann A. Tangen, nadame Johanne Grønbeck, madame Strømsøe, Edvard Tangen og jorafru Oline Tangen. Utv. til USA, hvor han døde ung. E 4. Johan Julius Rose Tangen, f , Levanger, hjernmedøpt 17-8-s.å., rnen døde før hjemmedåpen ble stadfesler, i kirken. Død og begraver 25-1-s.å. E 5. Theodora Amalie Tangen, f , Levanger, døpt z-9-s.å. Faddere: A. Tangen, mad. Brodkorb og jomfru rngeborg Johanne Tangen, Paul Strørnsøe og jonfru Grethe Strømsøe. Theodora var ugife, og bodde sanmen med sin mor. Hun var sydame. Døde på Levanger gg9, og b1e begravet 17-6 s.å. Ane nr. 2 E 1. Theodor Andreas Tangen f. 5-I2-I845, Levanger, d. LZ-'}-I}ZO, Trondhjem g i Vossevangen kirke ned " " 3 Chrisliane Margrethe paulsen i",ll'l;':;:;"::"h::tl.l".';l illl.'*,:::il" chrls,iane f" Rosenlund. Se slekten paulsen. Da far av Theodor Andreas forsvant i Usa, vokste han og hans søsken opp under trange og vanskelige kår som en uformuende enkes barn. Men Theodor Andreas hadde el.lysl sind og seor energi, og var en god mann og sønn for sin mor (efter thor A. Tangen). Allerede som 15 år gammel guet begynte han som disippel ved Levanger Apotek hos apoteker P.L.E.W. Sissener. Han var der fra 1860 ti1 nedhjelperprøven Åreu efter gikk han opp til farmasøytisk eksanen, nen strøk. Iflg. dat,teren Amalie Tangen skulde han bl.a. lage noen hvite pi1ler, men farven var vise blitt nærgråsorte. Men så året efter l3-l2-l867 b1e han cand. farm. med karakteren "MegeE Godtrt, og kullets beste. KondisjonerLe derefter fra L867 Eil ved Rikshospiralers Aporek i 0s1o (daværende KrisLiania), fra I-7-I870 til ved apoteker Elephanten" i Bergen, fra til i Elverum, og fra L877 til sepu ved apot,ekec "Elephanten'r i 0s1o (Kristiania). Så den b1e han meddelr tillaeelse ti1 å oppret,ee el apot,ek på Vossevangen. Den kom han til Vossevangenqg'gikk igang med å innrette dee nye apoteket,. A1l utruse-

25 o/ L/,/+ (. Apoteket på Voss I døren: Apocekeren selv, Th. A. Tangen Sittende på trappen: t,.v.: 01j-ne Amalie Tangen f. Rose t. h.: Apotekerfruen Christiane M. Tangen i.m.: søsler av apotekeren Theodora Amalie Tangen stående: farmasøyl Tischendorff På fanget av ChrisEiane M.: sønnen Thor Andreas

26 Tangen t, -6- '1'd ningen og medikamenter b1e fraktet fra Bergen inn Hardangerfjorden og Granvinfjorden ti1 Granvin. Her b1e det losset iland på bryggen på Eide. Der var visr ikke helr problernfrirr for kjørekarene hadde hatl kalas førur, og det truet med å gå' galt med'a1t flaskes ellåt.'.men en iiblid:apoteker -fikk.eransporten igang, og med en sledekolonne.på ll sreder ankom man enderig voss i god behord. Med seg hadde han medhjelperen og farmas øy.en Tischendorff, som skulde bli apot,ekets faktotum gjennem hele 18 år. Han had.de'fu1r.'kost..og rosji,_'og han ble som et, familienedlen tilslutl. Det b1e holdt en stor avskjedsfest for ham med tale av apotekeren og sang fra apotekerfruen da han sluttet i Han b1e senere selv.apoteker. r 1gg5 flyt_tet apotekei.til den gården' son stod ti1 den brant ned und,er krigshandringene på voss i rg4o. straks efter at, Theodor A. korn til voss, b1e han kjent med sin tilkommende hustru christiane Margrethe paulsen fra Fredrikstad. Hun var guvernante hos prostefamilien Schanche. De ble gift i vossevangen middelalderkirke den 10-g-lgg2, og bryllupet stod på t'fleischers Hotel" christiane Margrethe e1ler Janna, som ble kallenavnet for alle med det navnet i slekten '- :':, b1e norløs da hun b1e født. Det var tvillingfødsel, og tvillingen døde også. Men eft,er et par år fikk hun ny sledmor (Karen Lund, fra Mandal, se slekten paulsen). En Li.d var hun' sammen med en fet.ter, Alfred Rosenlund, senere prest, hos so moster Elen Gulliksen, f. Rosenlund. Denne var gift med sadelmakerjulius Laurits Gulliksen (også skrevet Gullichsen) i- Fredrikstad. som ung pike, det nrå ha vært i begynnelsen av 1870-årene blehun sendt på klosterskole i et nonnekloster i byen Abbeville ved otløpet av elven somne på Kanalkysten. Her b1e hun kalt Jeanne Paulsen. Det må ha vært en streng og god skole ired undervisning i de fleste almennyttige fag. Her 1ærte hun flere språk som fransk naturligvis, latin, spansk og tysk. Dette var noe hun drog nytte av på voss, hvor hun underviste'i disse språk. Det er vel her hun også 1ærte å spil1e piano. Efter hennes eflerlatte notesamlig, nå hun ha vært, en flink pianist. videre 1ærte hun å tegne. r den retning må hun ha hatt en kunstnerisk åre. Deu finnes en rekke Legninger av hennes hånd av meget høy kvalitet. r det hele var hun en intelligent og høyt kultivert dame. På Vossevangen spilte familien Tangen en sentral rol1e blant stedets beboere. Omgangskretsen var det 1i11e samfundets'tthonoratiores" som prostefamilien Schanche, fogden Danielsens, hotelleier Fleischers, dr. Frosts, lensrnann Vongraven og m. fl. Altså kort og gode ttlænsmann og pråsl".

27 Tangen Det er disse farniliers barn som b1e venner og venninner med Tangenbarna. Navn, son går igjen når del ble berettet om tiden på Voss, 'Fanny og:helga Fleischer, Adelaide (Adda) Danielsen, Sigrid Schanke, Sofie Brodtkorb og m. fl. En Lradisjon i familien.vedr..julaften, som kanskje fremdeles holdes i hevd av efterkonmerne, er denne: Julaften var en rnegee, travel dag i apoteket, så det b1e en lang åpningstid. Det var jo midtvj-nters med mye sykdom'.og medisin; og:ee seor llågang efter naftadråperl Det var jo denne sure, kalde hjemfærden på slede efter ful1ført julehandel, da, og da gjorde en naftadram godt i skrortenl Men apotekeren lot seg ikke lure. Han kjente sin pappenheimere. ApoLeket var ikke noe "brennevinsbolag"l Med det store husholdet i apotekergården, egen familie, bestenor 01ine, fast,er Amalie, Tischendorff, medhjelper og hushjelper, ble det ikke,med den lange åpningstideq nulig å lage varm julerniddag. Da var det at det kolde julebordet var 1øsningen. Med bakgrunn i den Elen Gulliksenske kokebok står det et hvilket som helst høyfje11- hotell ikke efter. Forøvrig var alle pyntet og apotekeren i smoking, og han åpnet høytiden med å lese jule-evangeliet. i 1900 sl.uteet.tibchendorif, og feiret apotekeren sitt 25 års jubileum, som apoteker på Voss. Det b1e naturh.gvis behørig feiret med fest, og sang i den Tangenske regi.fangene fra apotekermadammen følger vedlagt. Den 24-L ble han bevilget aporeket 'lhjorlen i Trondhjem. Ut på vårparten 1906 flyttet så familien ti1 Trondhjem, hvor den fikk leilighel i Nyveien 5, 2.et. på den hist. omsuste llevo11en. DeE er dette hjernmet de ennu levende av barnebarnene kjenner. Leiligheten.var en hjørneleilighet, hvor spisesluen 1å på hjørnet en slor stue og en noe mi.ndre mot Nyveien, mens soveværelsene og pikevære1se 1å mot t,verrgaten bort til Parken på Ilevollen. MoL gården 1å et svært kjøkken med masse garnle kobberkjørler på veggene. Så hadde det, gassovn eller konrfyr, og med det fulgte en spesiell lukt. Midt i hver fløy gikk "det en lang:s1;s6:gang ob:en ditto kjøkken- BanB, som begge rnunnet ut i spisestuen to indre hjørner. Foruten hushjelp, hadde apot,ekerens også oldfrue, frøken Oxholm. Hun hadde si t, rum rnot gården like innenfor entrå-døren. Da hun sluttet,fikk hun en pen liten leilighee i den Angelske sti.ftelse i nærheten av Domkirken, Her har nedskriveren besøkt henne som gutt med'sin mor. Utenfor spisestuen og stuen var det en balkong med utgang ti1 fra spisestuen. Denne hadde forøvrig bryslpanel av eik med hy1le Øverst I det avkuttede hjørne mot begge gatene stod en sofagruppe med

28 Tangen -B- 7y' mørkt skinntrekk. Her opphold man seg til daglig. Apotekeren var rned årene blitt t,unghørt. Datiden hadde jo ikke noen nevneverdig hjelp mot detee. Han hadde inidlertid et hørehorn, som var brunr av farve, og med en hvit, elfenbensspiss til å føre inn i øret. Dette for oss barn merverdige store kuhorn 1å vanligvis oppe på panelhyllen over sofaen. Første gang nedskriveren av dette stiftet bekjenskap med dette rnerkelige inst,rurnent var i 4 års alderen. Familien var dengang på presentasjonstur ti1 Trondhjern med den. yngste, datteren Ellen Margrethe. Hennes fire år eldre bror var s:::i en meget sjenert ung mann, som snakket usedvanlig 1avt. Da ble hornet talt i bruk. Bestefar snakket i skjegget og jeg fryktsomt. inn i hornet- Han ble ned årene svært reumatisk, gikk først med en stokk, så med to. Han var liten bredskuldre' mann, og brukte en bredbremmet filthatt a 1a Bjørnstjerne Bjørnson. Han var en karakteristisk bkikkelse i- blfbilledet når han var på vei til e11er fra Hjortapoteket. Reurnatisrnen gjorde al han og konen 1å ved bad, dengang tidens hjelpemiddel. Der har jeg besøkt dem, først ved Asgårdstrand Bad, senere også ved Sandefjord Bad. Det var jo en kjedelig skjebne for en som i sine yngre dager hadde vært, friluftsmann, jeger og fisker. Som gutl mistet han forresten det, ene øyet under 1ek med knallperler Den feiret de sørvbryllup. ved den anledning b1e sø1vbrudeparet, samt sønner og døtre behørig fotografert. Det b1e også tatt int,eriørbilleder av stuene. Døt,rene Amalie og E1la bodde hjemme, og fullførte skolegangen i Trondhjem. Amalie tok tir og med realartium. Hun fikk arbeide i rrondhjem sporvei'er og ElektrisiteEsverg, hvor hun var i g år ti1 hun flyttet til 0s1o. El1a b1e utdannee rødekorssøst,er, og giftet seg i Trondhjem med sin poliriadjutanr L Lg2r. ved den anledning var fetrene Torstej-n og Kaare brudesvenner og kusinene Bjørg og E11en Margrethe brudepiker. vielsen var i vår Frue Kirke. Theodor Andreas. døde L2..8-L92a og hustruen..clristiane :Margrethe året efter 9-l-L92r. Begge er jordfeseet i familiegravstedet ved Vossevangen Kirke. Barn: F (1-5): F 1. Thor Andreas Tangen, f , Vossevangen, se linje I F 2. Christiane Margrethe Tangen, f , s. st. se.linje If F 3. Ama11e 01ine Tangen, f:t , s.st. se linje Iff F 4. Carl Johan Tangen, f s.sr. se linje IV F 5. El1en (E11a) Rosenlund Tangen, f.3-lo-1894, s.sr. se linje V ved alle barnedåpene b1e for første gang benyttee sleklens dåpskjole, sydd og broderg 3y Chr. M. Tangens to kusiner Amalie Elisabeth tg-enelie Rosenlund, d'øtre av Ments Rojehlund i- Bereen.

29 21 n,j $ uc5 't/ 7_ -C/ J ' TH.Å.TANGEN ril Tischenåorf f, f'ra Trunn. 19oss., Hordaland"s Bogtr.l'kkeri

30 26 Itlel.:.fl, nu for nr:rn jo si5+. At Hustnrelr og ]låuxlen. I Smlat og Stort. i I')t og.-\lt. Suplllerer ltent hinantleu, I)ct cr Yel ei.sna galt. Naar her vecl Rægerklangert tnler '['artgcn. Saa llor rnetl'ette Saugcrt Prahvilc hans ]hclam. Hun paar.sin lliuclc tit'r i (ieschællcn virlisoru l)el ogsau. Husti, Herrenrc hun ltar i I.ogi, og Itost cle tha. Saa føler hun tler 'l'rangen Iig'sour 'faugcn At talihc for sair nrillrgcn I'ln Glicclens, I{r'ggens Stuntl. lror at I)u tog tiltalilic Ilcd hvacl, hun s:rtte ti'enr paa I)!sli. llcci Silcl og ltrtlet Nalilie. IIcd (irød og Plukl<elisk. At gi' I)ig brune llouncr' Xloic'n lonncr. Hun takker -.iå1. I)u 'slijonncr - For Overllrereuhetl. Saa nrange kjære )Iinclcr Fra 1tl-20 lange.{ar 0p for vort Øie rinder 0g nu i L1'sglancls staatn.

31 t/ / Ued,r]lttiu'ell(. ],I)itto(, rl)itdot(. u kjierc 'I'ischnot. llctl,f is.sepfol)j( og a'i'ist'ltop; I)er drrklier Scener ou. Naur vi sau ofle leistc., I)ct ikhe tlrligt tbr os r-ar, 'l'hi i Hoisæclct lineiste I)u sour rfbrloren l:alu. +') ]letl.lanna. 'I'hor..-\nalie. tlen (laluaille. l)u lr:rr lcver't liutaillt. ]lcd linlle'. I'llln og. ()g naar slu 'I'ie1:pet terklcr lior tlennc minrlerigc 'I'id, Yi allc li't-rn l)ig kalder Og gir Applaus nred F'licl. Iiun Shnrle. at ei Stvl<lict, suu 'r'ellvliliet. I Fl.iertet prentet. tlvkkc't, I)a cnpo gives lian. Su:r onsker' hun af I{jcrtc I)ig snaut ct egeet.\p<lthel<. liodt:rg saa urlcn Srtrertc l'lt liilct F'ingerpeg : I)u herctter ei nrcre ll'alisrlvcre. I{usli pra at ei vurtlcrc I)ig sclv til Oveuunal. lletl Apothcltct vcntcr FIun, nt tlcr lblger Haveplet. Hsor l(aal paa (ioncur.renter. *,; jærnt'or: forlurrn Skildpadrh.

32 28 l)u gjor.c kan sa* let. Hun ser. Du Htven clriver. 'r'il selr I)u e'ga'g ffi; I"in g*ururel, go<l Agurli. ti**t" (iirl, at l)u fi.isli herefler ][an liunne troppe o1l 1na Yagt, Iletl gode l3en og Iiræfter I;orl1'ste l)ig pua.iagt. 'l'ræf FIar.en, llvpen, Iloien. ( iirt I)u sllar ei lloierr, sila, åt Papegoieu ogsaa sliycle nrtra. Og.som l)rr rrtr hver Sonrrrrcr llcrist har., at I)u trænger ret l.)n lione, vi her liommer lfect Ønsliet ret og slet: I'ln ]Ieclhiælper I)u {incle - jtr, en livinrle - Sortr Dig glaa Lykkeus 'l'incle Yil fore.sililier.t op!

33 2/ VED Guttbans ll-#arsjubilæum 15. iebr r \ I I.l.dag..\lel: li.rnonristn. f':r fem og.rvve Arr ritbage kom I ll \ oss en Apotlteker, s,)m Nok skuldi. hi;llpe Frost og N;.csheinr mecl at t;,la De.Syge friske, helt fra Top til 'fa;r. Jorurs, han sukkctl ridt:',tc,rsrc.ns Butik er sltidr, Kom hiri. Du Tangenfar, og hil.lo os lidr! (liv F'redrik Si:rng er Puf,' For, 1,gn1. i slrrnme Skui [.iggcr Pa.r'kken, Lakrits, Piller - uil J;r, ik1'nd Dig hid, Du lillebitte Tangen. lille 'fangen, t'irre Tangen, - \ r triungef Urg saa saart paa Vosser.angen. J0n.FarverhuJet staar parat. Og da han hlvrje taac istand sit Apothr.i.., f lnn elrer en ]letjhi;rlper keg, Flan lusl'ed ikke l;cngc.r paa d-en stolte Sang Paa F.idebn'ecen, Ui hån kom hin Gang. 0i; til 'sii sc.lv han sa':,det er i'isr godr at ha' Kone. huis ei mari blir ganske br:r! l)ægge hun kan for-en, Gnide Ens omme Ben, Vrrmc paa llaven Uldklud ren os oell., lpricstigaarden fandr han da sii janna, sin Janna, sin Janna. Hun ta.sre_d Boger og tog Stegepa.nna. Paa Bvuei har iun angråt'ei. 1 t Jr, 1'angen adlctd Vinker, og saa fik han far Pair Iigesinder Kamerar. I F ebruar "n'i gublrar kom i snøen ; hicl_ Paa EiduL,n'ggen vilr h:rn ikke b'lid. F Iasker og K rukker, (ll;rs ftoldr pai ar gaa i Knas, Thi Kiørerfblka hai.de holctr Kalads. De var nok lidet tes, I Fare stod hvert I-æs. Kave han gjorde og skreg sig hæs. nan nuut I Jrræ\'et s)'nger,. saa dei rungr.r, dei runger, det runger: - 'Godt er der nu, ieg r'i h;rrkiftrring Uneerl, (.)3'fisch hrn sang sir,\nreå til.' Og i hans Hiem Cer efrerhaanden l'o.\te oo Saa kjir'[ og flinii en liden Trop, Der godi foisrod (lommando'n ira sin Geom rien bter fremfon bagvendr,,i?tr1!, grr. Pigerne. Srr'.s*etin g... Dreier hrm 6ir sii Fing', l.irker og opnair io alleting.- Uutrerne, de er Kar, F'or de io r.oser har opover HoCer paa sin egen Far. Ilen alle elskei de siir titie Titen, sin Titen, srn I lten. Om han er siur, naar han er svg oe sliren..srr r'r de - cnhhelt blidere. - Irnens mec Sp:ending han paa \.angen Thi (lløcrsen, den.skoierrol,tntet 'ar' Nok havde de forventningsfulde Pi;5er smaa Fortalt, at l'angen han var sia som saa.,har I rel hørt saa galtl Tænk, han skal være- halt Og dtrtil,pukkelrl'ggerlu "F.r., farlrltl* Da Slæden svinged ind, ' Vips som den lårte Vind FIøi de til \rinduer, spændr i Sind. Og da de saa hnm, hvidsked de: opgr sr'n. der er 'n, der er 'n I A:r nei, sna pen! og hvor Tuluppen klær 'n!* Og Hjårret slog strax airteoitr Nu sidder han med..tetefælte her ei L,lor, r\led Børn, Ilark. Iræ. ått sc,m er godr, Nei, SvigerL'arn og Venner, g,:de Naboer tlan har, sorn skrevet staar, og saadant mer. Hoveder, om lidr bart, - Er endda godr og klarr, Graa er ei bler'-ren hais flotte Bart. F{jerter, ri :rlle ved, Sidder paa rerre Sred - Bena alene gjor ham stundom kjed. Saa ønsker -Cumman for sin til[e Gub'oe, sin Cubbe, sin Gubbe, FIrn rære maa som kraftig Egestubbe Og l;'r:nge. længe levå måa.

34 "D.lry 4a-^^-, 7an--*,- r.- / -*/h.*--*,7*- 4 </1 <./ (/

35 a, J/ r'^z*t */*/- t-rt.4-a-- fi7rlo*/-l *a-n, ///) 4u- tr tr-l---, az /,/ a, lb-./ P-a--t-t. o{oo,nl ø Ø,a,/,o' 4l-r+ta- /tra.-- 7å--r,--z-z o.4,n& -O"*"' o ø-*- /-u4-,-)*^--"^ ////.*d *zz-zzi-,.'.?v 4a>z--z '42,L* 4rfuq?*-,4,A441r o7 % ø-'-ujt 4a-a Lorf--Z,a-a44-.. Z "*t*/.,-j,- / tr,4-4'.4 -q' a-a-... p'- /ut*- d*; Zr-^2,?-æ Z*- arz4- /e'ar/.& Q au--7'*z4zhl *æ ''4æ /Ad' /'z4+-z' /. e;//'-z' ' 4*' / / / rt- C /-ff fh.t4.lcu/..zw A-/r A- l-- æ-<- {^:, '7',T

36 I,.. 3z

37 ?7 JJ ØV, ;-4- /*Z d444-- zl L*/yn-"!r-- "V T?, Z / // i<j-,

38 7+ (r., Sølvbrylluppef ' 10. august a \''

39 7- Til Janna! fra Jannna. jltel.,,kom mai Du søde, milde.'t 1,.1.' f' Kom Janna, søde milde og følg mig paa min vei, den gaar paa stier vilde i barndoms mark og hei og ungdoms første dage i laabets paradislund. ' - Ti stans og se lilbage i ''.. fra festens sølvbryllupsstund! Du var en vilter unge, som skulde høit og lavt, Du skravled med Din tunge aad risengryn og kart. - Sig kan Du glenrme naar cirkus vi red over oliefad? som Cautlrier og Crucintska vi flot i saddelen sad. 0g Ingemanns romaner de blomstred i vort sind, som ridderskabets damer vi trined ud og ind. Drost Peder, Karl af Riise, Dagmar, Berengaria! - Din dronninglige ltoldning Du sikkert lærte ai a'. Paa skolebænken sad Du med ære al Dirr tid, talenter var Du fuld af, og immer fuld af flid. Saa fik Du slæb paa kjolen og fletten sat op i en top, Du straaled rigt som solen, naar den om morgenen staar op.

40 J6 Studenter og løitnanter de gjorde haneben, - Du sku' hat non flere tanter, hvad ku' det forslaa med Ell-dn Dog - Du drog bort til Frankrig med frihed til frihedens land. Blandt nonner fronr og rolig Du glemte hver en mand! (. r\led glans Du kom tilbage saa flot som,jeanne de Francen, og nu begrndte dage med løier, liv og dans. Du spilede Din vinge parlerte og var comne il fa0t, den lykke som Du gjorde, - det var ingen maade paa. t\len ak saa bley Du fangen, brat stanset i Din flugt, for skjæbnen kom med Tangen, hvori Du sitter smukt! Og alle de smaa Tænger de søgte og fandt sig en havn i Jannas sode milde husrnorligheds trygge havn. -:- & I

41 1- / JT å14?- 10de flug a, CIxahalesuppe finolflyndr,e med slispanqessauce $\in\e, lunge, Qaucissen med Qron{sager, JV{elon ljyllin,lr:r mcd flgun(sala( og Compo( Jp, jondbær, ijager Cl'rirL. ct'yquem. Lirtrliaumilch ChåL PonLeC Cantl Apollinaris Champagne Porlvin. Sherry. t. r\.4 t,r;.::<-5

42 {? du EFIERKOMMERNE EFTER APOTEKER THEODOR ANDREAS TANGEN OG HUSTRU CHRISTIANE MARGRETT{E f. PAULSEI{ ( Det følgende viser de fem slektslinjer eft_ er overnevnte. Biografiske opplysninger er ikke oppgradert for ætteforeldrene, og mangler også for efterkommerne. personlige datoer er likeledes nangelfulle, så dette oppsett må derfor kun betraktes som en korl oversikt i ev. påvente av de til arrangenentskonitden inn_ sendte personskjemaer. (

43 Tangen J7 LINJE I F 1. Thor Andreas Tangen f på Vossevangen gifr m. Marie Selmer Bergersen t L886 i Trondhjem Datter av overrettsassessor Bernhard Konrad Bergersen og hustru Marie Magdalene Selmer. Han tok realartiurn ved Bergens Katedralskole Gjennegikk derpå Krigsskolens nederste avd., og efterpå Trondhjems t,ekn. læreanstalt,, hvor han tok eks Fra ansatl som assistent ved Thanshavn - Svorkmobanen, og fra L906-L907 som avd.ing. samme sted. Fra var han avd. ing. ved Svorkno - Løkkenbanen, samt Løkken verk i Meldalen i 0rkda1. I 1909 flyttet han med sin familie ti1 Drauunen, hvor han var blilt ansatt 'som.lekn. inspektør i forsikringsselskapet "Norge". Var her til- 1915, da han ble beslyrer av A/S Meldalskogen i Thamshavn, Orkda1. Siden 1920 driftsjef for Chr. Salvesen og Chr. Thans Comp. A/S s.sl. Direktør for A/S Me1- dalskaogen, A/S GjøLne Mølle og A/S Trondhjem - Orkda1 Billag. Bosatt, på Orkanger, men flyltet efter oppnådd pensjonsalder ti1 Trondhjem Barn G (1-5): G 1. Bjørg Tangen f. II-2-I909, Løkken Verk, Orkdal G.m. Rolf K. Beyer t , Bergen Beyer var i flere år disponent og direktør for.f..beyers:'forlag A/S F. Beyers Bok-og Papirhandel, samt Beyers Papirvarefabrik A/A, alle i Bergen. fmkr grunnla han sin egen papirvarefabrik s.st. Barn H (1-4):. H 1. FranEs Beyer, f g.m. Mona f BosatL Slåttheugv o Nestun. Barn I (1-4): I 1. Rolf Beyer, f. L3-L f 2. Christian Beyer, f L967 I 3. Fredrik Beyer, f. IO-}-L}7O I 4. Ingrid Marie Beyer, f. 5-L2-L980 H. 2. Thorolf BeYer, f g.m. Synneva t. 2-6-L942 BosaLt 01av Kyrresgt. 36. Barn I (1-3): I 1. Thor Erik Beyer, f. g.m. Eva Marie Bosatt Søre Skogvei 89, 5037 Solheimsviken. Barn: K (1-2):

44 Tangen /O K 1. Marius Beyer, f. K 2. Henrik Beyer, f. L 2. Vibecke Beyer, f. Bosatt Olav Kyrresgr. 36, 5013 Bergen. Barn K 1: K 1. Erik I 3. Henrik Beyer, f. Bosatt 01av Kyrresgr. 35, 5015 Bergen H 3. Anne Marie Beyer, f. LZ-3-L}43 1.g.rn. Reidar Lindstrørn Z.g.n. R&HF Larsen, f Hareveien L2, 48LS Saltrød (Arendal). Barn I (1_4): I 1. Truls Lindsrrøm, f. I4-2-L964 (ski1t), bosatt, Strørnsbuvei.en 14, 48OO Arendal. Barn K (1-2): K 1. Kenr Li.ndstrørn, f. 27-Z-L985 K 2. Jeanette Lindst,røm, f I 2. Ivar Lindsrrøm, f. L2-3-L965 G.m. Camilla Skauge, f. Z5-6-L?7L BosatL Neskilveien 11, 4815 Saltrød. Barn K (1-2): K 1. Thomas Lindstrøm, f K 2. lutis Lindsrrøm, f I 3. Marianne Lindstrøn, f. 2A-5-L966 g.m. Lars Innr,jore, f. 2I-3-L963 Bosatt St,. Hansveien 18, 4816 Kolbjørnsvik. Barn K (1-2)z K 1. Helene Innrjore, f. 1_10_1987 K 2. Kristoffer Innrjore, f. Z5_7_L99I f 4. Jannecke Beyer Larsen, f. LS-3-L972 g.m. Anders Gut,tormsen, f Bosatt, Lensmannsgården 24, 4BLS Saltrød. Barn K 1: K 1. Andreas Guæormsen, f H 4. Edith Beyer, f ,l-. g.m. Magne Kristiansen 2:g.n Haakon Hopsdal, f. I?-L-L932 Hun er reisebyråleder. Bosatt fnndalsveien 90,5032 Minde. Barn I (1-3): I 1. Irene Beyer, f. 27-B-L964 Bosatt Storetvedtveien 31, 5032 Minde. Barn K (t-2): K 1. PeELer f K 2. Caspar, f I 2. Bjørg Beyer, f Reisekonsulent. G.rn. Trond Risnes, f.4-lo-1965 Bosatt Vadmyrveien 28, 5071 Loddefjord. Barn K 1: K 1. Kjetil RJ_snes, f

45 Tangen // I 3. Kåre Beyer Krisriansen,f. 16_3_196g Bosatt Jon Smørs gt. 11, 5015 Bergen. G 2. ThorsEei.n Andreas Tangen f L9I1 i Drammen. d. Civiling. G.m. Kaja Sidsel Halse, f Bosatr Åsveien 31 A, 1320 Srabekk. Barn H (1-2): H 1; Kari Tangen, f. L O g.rn. Eyvind Nornann, f. ZI-L0-L94L Bosatt Opalveien 4300 Sandnes. H 2. Thor Andreas Tangen, f g.m. Margaret Makins, f L953 Bosatt Johs. Faales vel 74, 1322 Høvi.k. Barn I (L-Z)z I 1. Kathrine Tangen,f f 2. Thor Andreas Tangen, f. Z5-LO-I982 G 3. Anne Marie Tangen f i Dranrmen, d i Dramrnen. G 4. Eva Tangen f L919, Thamshavn, d. g.m. Tom Rønnow, f. Bosatt, Ullevålsveien 37, s1o. Barn H (l-3): H 1. Stein Rønnow, t Bosatt Husebygrende L2C, s1o. Barn I (L-2): I 1. Tarjei Rønnow, f L968 Bosatt Østgårds gt. 35, Q474 Oslo. Barn K 1. K i. qard Rønnow, f I 2. Silja Rønnow, f g..m. Henrik Corfitsea BosaEt Syrenveien 3, 0240 Risskov, Danmark. Barn K 1. K 1. Adrian, f H 2. Liv Rønnow, t. L Bosatt Ul1evålsveien 37, s1o g.m. Mårds Barn I (1-3): I 1. Nina Mårds, f. 6-4-L967 g.n...'barn K ( 1-3) : K 1. Hanne, f K 2. Sam, f K 3. Matti, f

46 Tangen 7l T 2. Tanja Mårds, f. 30_4_Ig7O g.m. Gabriel MonEagudo Barn K 1: K 1. Aurora Montagudo, f. 2-LZ-Lgg4 I 3. Sara Mårds, f,. g-7-l97g H 3. 01a Rønnow, f. 2-L2-L952 s.b.m. Tora Dugstad, f Bosatt Hovdenvei 8, 1450 Nesoddtangen. Barn I 1: I 1. Bjørn Rønnow, f.. 2g_7_I954(+ (:!.:.. G 5. Tove Tangen f. 3-4-L922, Thamshavn g.n. (skilc) Frants Dahle Ole C. PetEersen, d. Bosatt Conrad Hensens vei 14 A Barn H (l-2): H 1. Thor Dahle, f g.m. Elizaberh Dahle (ittce fam.), f. L-3-Lg4g BosaLt 0ksalveien 43,1450 Nesoddtangen. Barn I (1-3): I 1. Heidi Therese Dahle, f I 2. Pia Nandi Dah1e, f H 2. Ivar Dahle, f Bosatt Rekrorhaugen 39, 0876 Oslo Berte-Lise Trygstad BosaLr Brekkel_ia 2 C, 0882 Oslo. Barn I (1-2): I 1. Kristian Dhle Trygsrad, f. i Brekkelia -f 2. Maja Dahle Trygstad, f , Brekkelia

47 Tangen LINJE II 13 F 2. Christiane Margrethe Tangen f på Vossevangen, d i Oslo gift 25-L-1906 på Vossevangen med Sigurd Berg, t i Flekkefjord, d i Flekkefjord Sønn av disponent Carl Theodor Berg og hustru Rønnaug f. Wenaas. Christiane Margrethe, eller 1ille-Janna, som hun ble kalt for å ungå forveksling med sin mor, som ble store-janna, Lok middelskolen på Vossevangen. Det var jo ikke almindelig at unge piker tok artiurn dengang, så hun gikk i ' steden på en 'p"n"3'on.tskole for unge piker hos Nikka Vonen Her lærte hun husholdning og fag som dengang høvet, for dannede pikebarn. Allerede i 18-års alderen ble hun forlovet, og derefter gift med del unge jernbaneingeniøren, som kom ti1 Voss for å delta i utstikningen av Bergensbanen fra Voss og over Hardangervidda til F1å i Ha1lingda1. Sigurd Berg fikk sin ingeniørutdannelse ved Trondhjem tekn. Læreanstalt hvor han tok eksamen i Umiddelbart efterpå f:.tt< han et oppmålings- og kartarbeide for et engenlsk selskap, son hadde kjøpe en del vann og myrstrekninger rundt Farsund og Flekkefjord for ev. utvinning av kiselgur. Samme år ble han ansale ved StaLens jernbane-anlegg Egersund - Flekkefjordbanen. Siden den tid var han i hele silt yrkesliv knyttee til jerbanene enlen ved anlegg el1er drift. I 1901 var han knyttet ti1 anleggskontorel for utvidelse av daværende 0s1o østbanestasjon, men fra samme år overflyttet til Voss til anlegget for Bergensbanen strekningen Voss-Taugevann og Taugevann- Å1 i Hallingda1. I en et-årsperiode i 1904 b1e deu innskrenkni-nger i arbeidet, og han var da konstituert ved Akershus Amts veiadministrasjon. Fra 1905 ti ved Bergensbanens anlegg. I denne tideri.'uiførte:han.'oppmålingsarbefdet eil Grav; halsen-tunnelen, dengang nord-eurapas lengste jernbanetunnel. Fra 1907 til 1911 bestyrer for Gromstad - Frolandsbanen ansatt som driftsassistent ved NSB, Drammens distrikt, L9L2 trafikki.nspektør, 1931 trafikkoverinspektør, og fra 1938 til han gikk av for aldersgrensen 1946 distriktsjdf ;samme:'sted. Han var konservati-v, og hele sitt liv interessert og med i offentlig styre og stell. Var medlern av fornannskab og herredstyre i Skoger herred hvor famj.lien var bosatt, satt i en rekke kommunale komieeer og slyrer og også i en rekke komiteer innen jernbane-etaten tildelt den øst,erllis;--ungarske Røde Kors-orden av offisers grad med krigsdekorasjon for sitt arbeide i forbi-ndelse med sanatorieopphold her i landet. for krigsinvalider av den østerike-ungarske arm6j Barn G (1-2):

48 (,',.-. Tangen // G 1. Kaare Sigurdssøn Berg f i- Drammen g i Flekkefjord m. Kri.stiane Elisabeth Seeland f i Flekkefjord, d. s.sr. LL-I-I994. Datter av kjøpm. og konsul Albert Seeland og hustru Edel Johanna f. Jansen. Ingeniør. Bosatt Daniråvikveien 3, 44OA Flekkefjord. Barn H (1-3): H 1. E11en Christiane Margrethe Berg, f L942, Flekkefjord Biokjemik r, g. L964 n. Arne Reidar Skage, f. I4-2-L942, Blomsterdalen Tekn. sjef i Flekkefjord. Bosatt Hidragt. 7, 4400 Flekkefjord. Barn I (1-3): I 1. Arne Reidar Skage, f L964, Flekkefjord. G.n. Rita Log, f , Åna-Sira. Hun barnehagelærer, han kultursekr. i Stavanger. Bosatt AusLbøkroket 22, 4085 Hundevåg. Barn K (1-3): K 1. Ane Skage, f K 2. Snorre Skage, f K 3. Thal, f. l1-2-l996 I 2. Christiane Elisaberh Skage, f. 2L-Z-L967 (g.m., skilt Rblf' Bernhard Isaksen) s.b. Dag Martin Bakken, f Hun bank'øle., han pol.betj. i uerykninspol. Bosatt Ringveiån 34, 4400 Flekkefjord. Barn K L: K 1. Finn Skage'Isaksen, f I 3. Gjerrrud Margrerhe Skage, f.9-i2-l969 Reiselivkons. s.b. KjeLi.l Myhre Ans. i Statoil, bosatt Wesselsgt. 2, 4008 Stavanger. H 2. Kari Elisaberh Berg, f. Z3-2-I944, Flekkefjord Cand. mag., lærer. G m. Terje Monkerud, t. 2L , Fredrikstad. Adv. i Statoil, bosatt Lampepusserveien 15, 1450 Nesoddtangen. Barn I (1-2): K 1. Thomas Kaare Monkerud, f. 3-3-L966 Varebiltransp.firna i 0s1o s.b.m. Louisii,:Camil1a Hansen, f. L6-7-1,973 i Odense Bosatt Briskebyveien 48 leil. 402, s1o K 2. Anne-Lene Monkerud, f.2/4-6-l97a Studerer filologi i 0s1o. Bosatt, Wilhelmsgt 3 1eil 211, s1o.

49 Tangen //{ 7J H 3. Sigurd Kaareson Bergr f , Flekkefjord Cand. real., lekt,or, nu senioring. i Aker fngeneering, Stvgr. (g.n. Kirsten Lønningdal, skilt) s.b. n. Sissel Aitken, f. Aardalsbakke, f. Personalsjef i BP, Stavanger. Barn i 1. ekt. I (L-2)z I 1. Kaare Sigurdson Berg, f , 0s1o Stud. ved Rogaland Distriktshøyskole s.b. rn. Lene 0mda1, i Sravanger Stud. ved Rogaland Distriktshøyskole. Bosatt, Oscar Mathisens gt. 3, 4OZI Seavanger. I 2. Kri-stine Valborg Berg, f. i , Stavanger. Bosatt Hestnesvei-en 120, 4043 Hafrsfjord. G 2. Ell-en Margrethe Berg F L916, i Drammen, d l99.4 i 0s1o. RK-oversøster. Artiuni t Dr-amnen.1936.'.Røde Kors forskole, 0s1o , hospitant Rikshospitalets med. laboralorium , 0s1o tekn. skole, repetisjonskurs for laboratoriesøstre 1951, Norsk Sykepleierforbunds fortsettelsesskole i sykeplei.e og sosialt helsearbeid AssistentsøsLer Det Norske Radiumhospical L94I-42, Røde Kors Klinikk' 0slo, avd. for kortbølge, diatherni og høyfje11sol, samt laboratoriet Lg42-43, lab.søster Rikshospitalets kliniske laboratorium , komb. kontor- og 1ab.søster s.st , oversøster Rlkshospitalets klinisk-kjemiske sentrallaboratoriurn Bortsett fra et ca halvt års engasjemenl ved Sratens helsekonlor for sjøfolk i Liverpool i Eng- 1and, var hun oversøster ved Rikshospicalet ti1 hun gikk av for aldersgrensen.

50 Tangen LINJE III // F 3. Amalie Tangen F på Vossevangen, d. Ugif t.. i 0s1o. Selvbiografi (Studenrene fra 1908) : Mine barneår og tidligste ungdom tilbrakte jeg på det, naeurskjønne Voss, hvor jeg først gikk på privat barneskole og senere på den kom. middelskole. Efter å ha gått på husholdni.ngsskole og i huset hjemme en 3 års tid, fikk jeg lysut til å ta artium, og begynte så på Bergens Katedralskole det rnindeverdi-ge år Da min far kort efter b1e forflyttet til Trondhjem, har jeg den neste av min gymnasietid gått på Trondhjems Katedralskole, hvor jeg også tok artium (real). Jeg elsket å lese og hadde nest lyst til å studere realfag, men d.a far var gammel' og jeg syntes jeg selv også var gamnel, hadde jeg ikke mot til det. Jeg nøyet meg derfor med forberedende prøve i latin og eksamen ved Kristiania Handelsgymnasiurns ett-årige kvinnelige efternj-ddagskursus i norsk, engelsk og tysk stenografi. Da tidene dengang jo var ganske anderledes enn nu, fikk jeg like eft,er eksamen 1910 post i A. E. G., 0s1o. B1e så i tgtt ansart ved Trondhjems Sporveier og Elektrisitetsverk, hvor jeg var i vel 8 år. Ble derefter L 1920 ansatt ved Navigasjonsdirektoratet og ved dett,es oppløsning overflyttet ti1 Handelsdepartementet. Jeg er et ganske alinindelig menneske med nærmest konservaliv innst.illing tj-l livet og dertil genert, så skjønt jeg i de første år efter artium var fliltig gjest i Studentersamfundet, var jeg ingenlunde aktiv, og har av samme grunn heller ikke deltatt i det offentlige el1er kornmunale 1iv, om enn jeg har både kirkelige og sociale interesser. Jeg er neget glad i mitt li11e hjem, som jeg nu i mange år har hatt sanmen med en venninde (Brynhild Holthe), og som står åpen for slekt og venner, ganmel og ung. Jeg er derfor opplatt med hjemlige og huslige sysler, så det blir ikke meget tid til overs ei1 å dyrke j-nteresser. - Som nevnt delte hun hjem ned RK søster Brynhild Holthe så lenge de levde. Sammen adopterte de Brynhild Holthes søsterdatter, som var blitt foredreløs. Hun hadde sitt hjen hos I'tantenert ti.1 hun selv lile gift og fikk sitt,.qgee hjem. Adoptlv; (ftrster-)dauter G 1: G 1. 'Yngva lrlaage, f , d Kjemiing. G m. Arvid Risan, f Kontr;sjef, bosatt, Anna RogsLads vei 37, s1o.

51 Tangen LINJE IV /v F 4. Carl Johan Tangen f på Vossevangen, d. g m. Thelma Anfindsen, f. 15' i Sulirjelma, d. Han tok middelskole-eks. på Vodsevangen i i904, og realartium ved Katedralskolen i Trondhjem B1e uteksaminerl ved Trondhjem Lekn. I:preanstalt, i Fra var han ansatt ved Tronghjen Elektrisitetsverk ved reguleringen av Nidelven. I 1911 reiste han til Sydafrike, hvor han i b1e ansatt ved PublicWorks Dept. Bridge Office i Pretoria. Var der ti da han ble ansatt so broingeniør i ingeniørfirmaet Strømsøe & Sæther i Capstaden; hvor han:var tii,1916. Innehav ren:strømsøe var en fetter på far-.' siderl fra Levanger. Han reiste så hsem til Norge, og var ansatt i Trondhjems CenenLstøperi.&,Entreprenørforretning Fra var han ved anleggene i Sulitjelma, sorn bygningsingeniør og avdelingsingeniør. f Sulitjelma traff han sin Likommende hustru Thelma Anfindsen, datter av trafikksjef Anfind 01ai Andfindsen og huslru 01ava f. Nj.lssen. I L92B korn han tilbake ti1 sitt gamle firma Trondhjem Cemetstøperi i Trond-.hjem. Barn G (1-4): G 1. Kirsten Rose Tangen t L920 L Sulirjelma g.m. Magne Haabeth, f Bosatt Emma Gjelens vei 10, 2600 Lillehammer. Barn H (1-2): H 1. Merere Haabeth, f.? g.m. (skilr) Serrano Bosatt 0scarsgt. 33, s1o. H 2. Karl Johan Tangen Haaberh, f g.m. Anne Askheim, f , Lensmannsetaten, bosatt Agdeåsen 9, 372L Filtvedt. Barn I (1-3): I 1. Torkjel Haabeth, f I 2. Martin Haabeth, f. 8-7-L987 I 3. Mikkel Haaberh, f G 2. Aase Bøhner Tangen, f L922 g.m. Bjarne Smeby Bosatt Elverum, P.B; 38. Barn H (g-3): H 1. Srein Smeby, f. l4-l-l954 g.m. l/enche Weium, f. 8_11_1957 Bosatt Camilla ColleLtsvei 4, 2400 Elverurn H 2. Gunnar Smeby, f g.m. Turid Skjervold, f. ZZ_9_I959 p. r.srockholm. Barn I ( 1-2) :

%tavangeren. Redaksjon: Bjørn K. Aarre, Randi Folkestad, Reidar Frafjord og Trond Nyman Aarre. Ansvarlig redaktør: Berit M. Grande

%tavangeren. Redaksjon: Bjørn K. Aarre, Randi Folkestad, Reidar Frafjord og Trond Nyman Aarre. Ansvarlig redaktør: Berit M. Grande %tavangeren b Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1. mars - april 2002. ISSN 0806-184 X Redaksjon: Bjørn K. Aarre, Randi Folkestad, Reidar Frafjord og Trond Nyman Aarre. Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Scripta manent (det skrevne består)

Scripta manent (det skrevne består) Scripta manent (det skrevne består) BIDRAG TIL EN SLEKTSHISTORIE Nedtegnet av Astrid Charlotte Øverbye f. Hofsvang Index: SLEKTEN PÅ FARSIDEN inkl. tidlig historie 3 FARFAR ("Bestefar på Hadeland") 12

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Thorleif Waaler Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Opphavsrett Thorleif Waaler ISBN 978-82-303-1657-3 3 Forord Denne boken har jeg

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 Proband Nora Fredrike Jensine Nilsdatter. Opvartningsjomfru/husmor. Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Døpt 01.10.1888 i Tromsøysund (TR).

Detaljer

ALEXANDER L. KIELLAND

ALEXANDER L. KIELLAND GUNNAR A. SKADBERG: ALEXANDER L. KIELLAND I SLEKT MED HELE BYEN KIELLAND OG HANS NÆRMILJØ SETT FRA LOKALHISTORISK STÅSTED 1 VIKTIGE BEGIVENHETER I KIELLANDS LIV - GJENNOM DATOER OG ÅRSTALL 1849 (18.2)

Detaljer

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel III. Meldalskapellanen 1898-1902

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel III. Meldalskapellanen 1898-1902 Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER Kapitel III. Meldalskapellanen 1898-1902 (Skrevet i 1947) Umiddelbart etter ordinasjonen drog vi så hver vår veg. Min kjæreste, Wilhelma Støren, reiste tilbake til

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel IV. Sjømannspresten 1901-1908

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel IV. Sjømannspresten 1901-1908 Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER Kapitel IV. Sjømannspresten 1901-1908 (Side 105) Tiden fra min ansettelse som sjømannsprest i New York den 18de oktober 1901 blev en meget travel tid. Først på januar

Detaljer

Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855. Merete Sønsterud

Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855. Merete Sønsterud Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855 Merete Sønsterud Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Født på Flakstad... 5 Familien på Karmøy... 8 7 år på Karmøy... 13 Hendelser

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen Gnr. 148 Fossnes En beskrivelse av Fossnes må falle i to ad skilte deler. Selve gården er en sak for seg. Folkene som eide den, er noe helt annet. Oftest er det jo en nær sammenheng mellom «gården sjøl»

Detaljer

Therese Bertheau Tindestigerske og Lærerinde

Therese Bertheau Tindestigerske og Lærerinde Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo 10 Therese Bertheau Tindestigerske og Lærerinde Anne-Mette Vibe Therese Bertheau Tindestigerske og Lærerinde Anne-Mette Vibe Universitetsbiblioteket i Oslo

Detaljer

Søskenparet Fartein og Sigrid Valen

Søskenparet Fartein og Sigrid Valen Søskenparet Fartein og Sigrid Valen 1. Innledning 1 Mange har et inntrykk av hvem Fartein Valen var. Fotografier eller bilder viser en person med sørgmodige trekk og et innadvendt kroppsspråk. Han formelig

Detaljer

Keramiske figurer fra Drøbak

Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2 Juni 2013 Årg. 33 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2/2013 Årgang 33 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved Eldresenteret. De

Detaljer

GUNVOR & RASMUS HÅLAND

GUNVOR & RASMUS HÅLAND GUNVOR & RASMUS HÅLAND - EN SLEKTSHISTORIE I TEKST OG BILDER FORORD: Å kjenne sine egne røtter er vel noe som blir viktigere etter hvert som en blir eldre selv, og selv om jeg fremdeles har noen skrevne

Detaljer

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06.

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille. Kong Olav V 18.06. Det var en qang... fotografier fra Lenvik bind IV "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06. 1961 Det var en gang fotografier fra Lenvik bind IV Redaksjon og

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III «Fortida er som grunnmuren under huset som vi bor i. Lar vi den forfalle, er det fare for at vi før eller seinere blir husville. I folkets saga finner

Detaljer

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 Proband Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT).

Detaljer

Jutulen. Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag

Jutulen. Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag Jutulen 2012 Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag Jutulen 2012 Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag Redaktør: Knut Raastad Tilretteleggjing for trykk: Visus, Lom Trykk: Dalegudbrand trykkeri Vågå

Detaljer

E T I N F O S K R I V F R A S K I L O K A L H I S T O R I S K E A R K I V. Fotonr. 0213-001-0006. Fotograf: J.H.Küenholdt.

E T I N F O S K R I V F R A S K I L O K A L H I S T O R I S K E A R K I V. Fotonr. 0213-001-0006. Fotograf: J.H.Küenholdt. Årgang 4, nummer 3 28.november 2013 Gylne jule-sider E T I N F O S K R I V F R A S K I L O K A L H I S T O R I S K E A R K I V Heimdal i Kråkstad Eiendommen Heimdal ligger ikke langt fra stasjonen i Kråkstad.

Detaljer

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 2 SEVALD SIMONSEN Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter Soma EGET FORLAG Stavanger 1962 Ny og noe oppdatert utgave 2010 ved Asbjørn Simonsen

Detaljer

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet.

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Side 1 ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 1 2008 - Årgang 7 Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Medlemsmøte

Detaljer

VELKOMMEN TIL KULTURMINNEDAGEN

VELKOMMEN TIL KULTURMINNEDAGEN VELKOMMEN TIL KULTURMINNEDAGEN Vinderen Historielag og Oslo Montesorriskole ønsker velkommen til medlemsmøte og samvær på Oslo Montesorriskole tirsdag 21. september kl. 1830. Finn Holden snakker om Holmsborg

Detaljer

Gulloksen i Storgaten

Gulloksen i Storgaten Nr. 1 Mars 2013 Årg. 33 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Gulloksen i Storgaten Nr. 1/2013 Årgang 33 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved Eldresenteret. De gjør arbeidet

Detaljer

Christen Joensen fra Gangsaa

Christen Joensen fra Gangsaa Christen Joensen fra Gangsaa og hans familie fra storbonde på Rosfjord til vognmand i Mandal Myten om Rosfjord Eventyret på Rosfjord er en oppdiktet historie basert på fortellinger og myter om slekten

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer