Aner og efterkommerne ti1 apoteker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aner og efterkommerne ti1 apoteker"

Transkript

1 .=-.. := /997

2 KAARE S. BERG' Aner og efterkommerne ti1 apoteker THE0DOR ANDREAS TANGEN og husrru CHRISTIANE MARGRETHE f. PAIILSEN. Noen opplysninger om slektene: t. : TANGEN, PAULSEI{, ROSENLIJND, ROSE, ALM, HEfTMAN, samt røttene fra.gårder'i BORGE, SKJEBERG og TUNH i østt0ld. Efterkornmerne gjennem familiene AKSNES ANDERSEN BERG BEYER DAHI.E HAABETH MORRISON RøNNOW I SMEBY TANGEN AAS Sarnlet i anledning slektsstevnet, 30. Mai - 1. Juni 1997 på Rica Havna Hotell, Tjømø

3

4 INNHOLD II Forord Kilder Numnering av slektstavlene Slekts-(ane-) tavler Slekten Tangen Efterkommerne efter apoteker fr.. A. Tangen og hust,ru Slekten Rose t' A1m Kyperslekten Heitrnan Slekten Paulsen " fra Alvin i Tune " Rosenlund Amalie Tangens slektsoppl. efter :diktat LJ L a L 38 <n t Z (.'

5 FORORD Kjære slektningerl /': \.: : Hermed legger jeg frem a1t jeg gjennem mange år har samlet, on vår familie og slekt. Foruten slekten Tangen, finner dere også opplysninger om slektene Paulsen, Rosenlund, Rose, A1m og Heitman, og familier inngiftet i disse. De gir en liten pekepinn på hvem vi er i slekt rned. Arbeidet er ikke fullstendig, og.. jeg overlater Lil ev. interessert,e å forske og arbeide videre. f så.fail kan stoffet som fremlegges her være et grunnlag å bygge videre på. Jeg håper at dette mitl arbei.de kan være ti1 hygge og glede for den enkel-te. I hverrfall gir der kanskje kjennskap og opplysninger om sleklen, som el1ers vilde ha gått i glemrneboken. I',:': Flekkefjord z tr*. Kaare april 1997

6 1 KILDER. Kirkebøker for Levanger :: :: sk'gn Voss Bergen'i:::n""::. ii ;i tf Fredrikstad Ø tr Borge Klokkerbok for Nykirken sokn Bergen!'olket,el for Levanger " 1801 tt Bergen " 1801 " Fredrikstad " 1801 " Skjeberg Skoskatten i711 for Skjeberg Eksrraskatten L762 for Skjeberg " 1762 for Borge " L762 " Tune Bergens innrulleringarkivs ekstrarulrer L A.M. Wiesener: Dødsfall i Bergen g5O Bendixen og wiesener: Bergen Borgerbok B rr L752 - rg6s Jørgen l/. Flood: Norges Apotekere 15gg _ l90g J. Ø. Bugge og Chr. A. Bugge: Mandal, ættetåvle for I Anders Rasmussen Chr. fhlen: Familiene Ellefsen og Dedekarn Thora sollied: Kyperslekten Heitman,.Norsk slektshisl:.tidsskrifr B. V Ulf Grøndahl: 'Gardshistori_e for Tune, De1 L og Z Jacob Aaland: Nordfjord frå gamle dagar og Li1 no. II de1. Dei einskilde bygder: Innvik og Stryn. II del, Harald Bakke: :Slcjebeig Bygdebok, Del II Slektsdokumenter og brev

7 4 AD NUMMERINGEN AV PERSONENE PÅ SLEKTSTAVLENE (egentlig ANETAVLENE) Far har altid dobbelt tallnr. av sønn ev. datter Mor rr tt rr tr + 1 av de samme. Eks. : 4. gen. B L " ,- 7-- farfar farmor nortar mormor 2' " fz, *3t trr1 Probarit(er) t:.

8 SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM ARK NR.: / 7 Andreas Torsteinson Tangen E. ca L784 I d. nr' , Levanger KjøprnanniLevanger il Thore Andreas Tangen f , Levanger d. i USA Bakermester j. Levanger Utv. ui1 USA Gjertrud Benjaminsdtr. døpc , Alsradhaug d. L872, Levanger Theodor Andreas Tangen f. 5-{2,-1845, Levanger d. L2-8-I920, Trondhjem Apoteker i Fredrikstad, Voss og Trondhjem Ane- Y1.olai Andersson Rose nr' i t. ca 1760 i Aalborg, Dmk Fors. fra ark nr.: Christiane l,largrethe, Amalie, 1886 Carl Johan, 1889 Ella Rosenlund, L894 Christiane llargrethe Paulsen t , Ø.Fr.scad d , Trondhjem 01ine funalie Rose f LAL4, Bergen d Voss Se videre linje I tt '' tt rr III IV V Johan Paulsen f , Tune d, , Fredriksrad Kjøprnann i Fredrikstad d , Krist.sand 10 j Skipper, bosar,r Bergen I Forts. I ark Barbara Elisabeth Høeg I f:l f.alm " lark f. LL-8-I777, Bergen I nt d' I s- Paul Jonson Brevik f , Tune d. 1858, Tune Bonde på Brevik i Tune O1eane Torbjørnsdcr. Alvim f Anders Engebretson Rosen lund f. L778, Borge d r Fr.stad sersj., kjøpm., havnef. I F9*' Forts. ark nr. I'largrethe Christiane Rosenlund f L823, Fr.stad d , Fr.stad Forts. Maren Hansdtr. Ulfeng f. I9-3-L782, Borge Å 7 Foru. qrk nr. I ark nr. 7 fr Affa fortag AS lsbn Kopiering ikke tillatt i følge åndsverkloven og Alfa Forlag AS Postboks Ftualstad

9 SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM ARK NR.: Z r Erik Torsteinson Moldbakken f. ca 77L4, Skogn begr. 19? , Alsrad haug. Bos. Eidesvaldet Torstein Erikson Tangen f. ca 1759, Skogn d , Skogn Bonde på Tangen under Alstadhaug i Skogn Malene 01sdtr. :, Foru. ark Forts. fra ark nr.: / Andreas Torsteinson Tangen f. ca L784, Skogn d , Levanger Anders 0lson HolberesvaldeL, Ingeborg Andersdtr. Stiør f. ca 1749, Skogn d , AlsEadhaugvald i Skogn Foru. ark Marithe Jonsdt,r. Foru. ark nr. C( Affa fortag AS Kopiering ikke tillatt i følge lsbn åndsverkloven og fotografiloven. Gr Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

10 SLEKTSTAVLE FOR RINGPERM ARK NR.: Forts. fra ark nr.: / Gjertrud Benjami_nsdtr. døpt 13-5-L790, Alsradhaug, Skogn d. L872, Levanger Elen Jonsdtr. f. ca 1753 Å fr Affa fortagas rsen Kopiering ikke tiilatt i føtge åndsverkloven og fotografiloven. r Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

11 SLEKTSTAVLE FOR RINGPERM ARK NR.: / ( Affa forlag AS Kopiering ikke tillatt ifølge rsbn åndsverkloven og fotografiloven. o Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

12 SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM Jonas Arnoldus A1n døpt 6-9-L743, Bergen d , Bergen Mesterselimaker, flaggog kompassmaker, Bergen Forts. lra ark nr.: / Barbara Elisabech Høeg f. A1m t. IL-8-I777, Nyk. sokn i Bergen 01e Jonson Alem (Alm) f. ca I7O9, Nordfjord d. skifee , Bergen Marthe Malene Lund døpt 2-I2-L7 L6,Nk. Berge d. Hans Davi.dson Heitman døpt ,Nk Sergen ARK NR.: f Jon Andersson Høga1m I Fora. f. I ark,j lnr. s. I Bruker av Høga1m, b.nr. 1 i Nordfjord Gunhild Larsder Gyrva t d. L728 Peder Rasmusson Lund? i"ut ved Nyk. Bergen Tilflytter ti1 Bergen l,lalene Ellingsdtr. David Hansson HeiEman? ;;st , Bergen Kyper (bøkker) i Bergen t Barbara Hansdtr. HeiEman f. ca 1733 i Skottland d , Bergen Anenr. 93 Lisbeth (Elisabeth) -tans-.. Forts. dtr. Rose I ark f. I nt begr. 5-5-L749, Nykirkenl tt Bergen I" Skotsk dame, ant ved navn Barbara Jamesdtr.? Forts. ark lrl. fr Affa fortag AS rsbn Kopiering ikke tillatt i Iølge åndsverkloven og Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

13 SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM Johan (Johannes) l"ladsson Yven f. ca L725 d , Tune Bonde på Brevik i Tune ARK NR.: c Mads Syvertson søndre Yven f. ca L703 d. 1761, Tune Bonde på s. Yven i Tune /) q Jon Johannesson Brevik f. I2-9-L75L, Tune d. 1829, Tune Bonde på Brevik i Tune i Sissel Fredriksdtr. Bre f. ca 1716 d, 26-9-L784, Tune Forts. fra ark nr.: / Paul Jonson Brevik f , Tune d. 1858, Tune Bonde på Brevik i Tune 01e Syverson 0ppsund f d. Fergemann på Glomma i 0ppsund, Tune Anne lulargrethe Olsdcr. 0ppsund t, , Tune Å fr Affa fortagas lsbn Kopiering ikke tillatt ifølge åndsverkloven og Alfa Forlag AS Postboks l-tualstad

14 SLEKTSTAVLE FOR RINGPERM ARK NR.: v /o 01e Jonson Tømmerholt f. ca L727, Iune Å skifte 1792, Tune. Bonde Tømmerholt, senere Bråte Torbjørn Jonson Tømrnerholt døpt , Tune d. Bonde på Alvim, Tune Tore Jensdtr. f. ca L737 Å skifte 1775, Tune Forts. fra ark nr.: / Oleane Torbjørnsdtr. Alvirn f. 6-9-L795, Tune d. Birthe (BirgitEe) Olsder øslre Alvim t. L756 d F9rts. ark i i nr I I I! I I! Foru. i crk I i nr I I I I I O( Affa fortas AS Kopiering ikke tillatt i følge tsbn åndsverkloven og fotografiloven. Gr Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

15 SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM ARK NR.: f // Fors. fra ark nr.: / Anders Engebretson Rosenlund f. 1779, Borge d , Fredriksrad sersj. kjøpm., havnef. Fr Fors. ark nr. Marie Enersen F d. fl Affa fortag AS lsbn Kopiering ikke tillatt i følge åndsverkloven og fotografiloven. t Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

16 ./ 'a/, SLEKTSTAVLE FOR RI NG PERM ARK NR.:? Giermund Atleson Kviberg t. d Bonde på Ulfeng, Borge Hans Giermundson Ulfeng døpt 19-5-L739, Borge d. Bonde på Ulfeng i Borge Maren Hansdt,r. Ulfeng f. Å Forts. fra ark nr.: / Maren Hansdtr. Ulfeng f. L9-3-I782, Borge d. Christen Andersson f. ca 1703 d. 2-6-L770, Borge Bonde på Nybøle i Borge Elen (Eli) Christensdtr. Nybø1e døpt 2L. p. Tr., Holm i Borge Anna Svensdtr. Nybø1e f. ca 1705 d. fer. pasc. t773, Borg Foru. ark nr. fr Affa fortag AS lsbn Kopiering ikke tillatt i følge åndsverkloven og fotograliloven. cr Alfa Forlag AS Postboks Hvalstad

17 /t SLEKTSTAVLE FOR RINGPERM ARK NR.i /a O( Affa fortag AS Kopiering ikke tillatt i følge lsbn åndsverkloven og fotografiloven. ct Alfa Forlag AS Postboks l-tualstad

18 SLEKTSTAVLE FOR RINGPERM ARK NR.: // Forts. fra ark nr.: Lisbeth (Elisaberh) Jans dcr. Rose f. begr. 5-5-L749, Nykirken t "1r:t- Svane Jacobsdrr. Kgl. bevill L664 til ekc. m. Johan Rose fr Affa fortag AS rsbn Kopiering ikke tillatt i tølge åndsverkloven og fotografiloven. ct Alfa Forlag AS Postboks l-tualstad

19 -1- SLEKTEN TANGEN fra Skogn i nord-trøndelag Slekten har sict navn fra plassen Tangen under prescegården AlsEadhaug i Skogn i nord-trønde1ag. Før den bosatle seg på Tangen, har den bodd på brukene Langskipet og Moldbakken. Det fremgår av stedsangivelser ved dåp i kirkeboken for Skogn. Navnet Langski.pet Lyder på det seedet hvor langskipet hadde sie,t nause i leidangseiden. A1le gårdene ligger ved fjorden. Moldbakken har nu g.nr 19 br.nr 6, og Tangen g.nr. 10 br.nr. L2. Ane nr. 32 A 1. Eri.k Torsteinson Moldbakken, f. ca L7L4, begr. i9? (utyd.) , 51 år g. G.m.: 'rr tt 33 Maren 01sdtr. :..: Inntil 1755 var han bosat,t på LanBkipet, men i L759 har han kommet til Moldbakken. BrukeE ligger omlag 1500 m. sydvest, av Alstadhaug kirke ved sjøen. Barn 3 (1-6). B 1. Erik, døpt B 2. Torstein, døpt , begr , d. av barnekopper B 3. Karen, døpt , bebr L756, d. av barnekopper B 4. Torstein, f. ca 1759, d ,92 år g, Se nedenfor. B 5. Gjertrud, f. ca t76o, d , 30 år g. ug. B 6. Inger, f. ca L762,32 år g. f801, g.m. Nils Henrikson Alstadhaug f. ca 1769,32 år g Barn i 1801 C (I-2): C 1. E1en, f. ca 7794, 7 år g. C 2. Flarith, t. ca L796, 5 år g. Ane nr. 16 B 4. Torstein Erikson Tangen, døpe I5-4-I759 (Dom. jub.), d IB5I. G i Alstadhaug kirke m. piken :' " L7 I{rgeborg Andersdtr. Stiør (Søre?), døpu 26-I-L749,"d.-4-6-f830. Hennes foreldre var Anders Olsen Holbergsvaldet og hustru lvlarithe Jonsdur... Son soldac måtte han vise sesjonstillauelse da han forlovet seg. Han heeer Eyde Uil eflernavn, og del opplyses at han har en plass under Eide. T L787 kal1es han for Reinstien, L789 og 1792 fot Alstadhaugvaldet. Ant. er'dee dette som er Tangen. Barn C (1-5): C 1. Erik, f. ca 1781, 2Q år g Vist,nok bosatl på Stenlien. C 2. Andreas, f. 1784, d L862, se nedenfor C 3. Nils, d , ikke nevnt, i 1801 C 4. Johan llarcus, f , d Bos. på Sjursvolden C 5. Malene, f , begr

20 nhnl rltl NORSKE KYRTgA 'u /t Dødsattest. KyrkjeboLl 1o1 I Is t,ac as u.r f yi5sp x1 lir,:il: : Toi, s i.eii Eni chae l: sokn i Sl.:c_', :i_. bylprestegjeld i_ døydde den o:, a t!e r.luli1l1 se :19 rf et;r bl i:å*..q -LS te $ vart gravlagd den --fl? Arsialhr r,. (.,',:. icirl:e.:.:i.ri og jordfest den El.rnkctt l: Lovbestemt betating I.- ctr _ kone.

21 Tangen -2-,/7..;'::':1.';'1..-:.-' ".,i;,,,lri....1., '.!.- (, iffi lii{..-.i: ø/.'...z-+) Familieno Eat, Johan I'larcus TorsE,ensen er fød 24de SepEember 1789 og Trinitaeis samme Aar - 0g død LB74 i døbe 16de Søndag efter 30 llai sit 86 Aar Gunnild ErichsdaELer er fød 17de November 1802 og døbt lsce Sondag i AdvenE samme Aar.- Begraven 6 Juni sarnme Aar (L874) (Johan lularcus var bosatt på Sjursvolden' se foran' Gunnild er trolig hans huseru).

22 -3- /r Ane nr. B C tf tt 2. Andreas Torsteinson Tangen, f. ca 17g4, d rg62 på Levaneer. G i Levanger fr. piken Giercrud Beniaminsdtr. Levanser, d,øpt i3-5-l790, d. rgtz, Levanqer. Hun var datt,er av smed Benjamin 0lson Levanger g. 26-LO-r775 n. Elen Jonsder. Levanger. Både Andreas og svigerfaren var dragoner da de giftet seg. Forlovere for Gjertrud og Andreas var TorsEein Erikson Tangen og Ivar Pederson Bjerken rf1g. Thor A. Tangen (f. 18s3) erverve! Andreas Torsteinson en toml, Pinningsberg i. Leveanger hvor han oppføree hus og drev (t -, som kjøpmann. Han skulde være en usedvanlig bra og dyktig mann, og dertil en flink snekker. Et utslag av denne ferdighet var at han også snekret si.n egen likkisle. Det fortelles (Anralie Tangen, f. 1886) at en efterrniddag vår han sporløse forsvunnet. Man fant ham ti-lslute ute i uthuset hvor kisten st.od.. Han skulde prøve hvordan den var å ligge i. Da det, var efter middagen, sovnee, han like godt av i kiseen med den røde Eoppluen godt trukkel ned over hodet. Det var et noe forluml-et topplue-bekiedd hode som reiste seg av kiseen da dec ble ropr på ham. Han døde 24- Ane nr. 4 \4. t? tt 5 5-L862 av lungebet,endelse. Før han slukneg ble både doktor og prese ti1ka1t. PresEen prekel både lenge og vel inntil Andreas avbrøt ham med ordene: "Jeg tror vi ber tolderens bønn, jeg pastor". Han b1e begravet i den fine selvgjorte kisten sin. Barn D (1-7): D 1. Flartine Birgirr, døpt Ze G m. Peter Gustav Strømsøe, f. 1808, d. Lg/+4 Bakermester i Levanger. overtok'eiendorunen plnningsberg efter sin svigerfar. Efterslekt i llorge og Cape Town, Syd Afrika D 2. Ingeborg Johanna, døpt , d , Levånger, ug. D 3. Nicoline Marie, f., d , Levanger,.ug. D 4. Thore Andreas, f. 2-9-LAL9, d. i USA, se nedenfor. D 5. Nicolai, f., d , Levanger. G :i Levanger m. Nicoline }Iarie Eddl. (Nikki) D 6. Christi.an Edvard, f. 25-Z-LB3L Død som tollbetjene i Malmø (under unionsliden med sverige) D 7. GusEav Adolph, f. ca 1837, d lg7z ved fa11 fra skipsrigg, f. 2-9-L8L9, Levanger, død i USA. Tid oo sted ukjent. G i Levanger kirke m. Oline Amalie Rose, f. 27-L-18I4 i Eergen, d, 3-7-1g90 på Voss. Datter av Barbara Elisabeth Al-m og skipper Nicolai Andersson Rose. Forlovere var kjøpmann Andreas Tangen og kjopmann Grønn.

23 Tangen DeE, er svært, lite vi vet, orn Thore Andreas sitt liv og virke. Troli-g fikk han sin første 1ære i bakekunsten i Strømsøes bakeri på Leveanger. Efter, en desverre ikke gjenfunnen kildg kom han som bakersvenn til Bergen vi-a KrisEiansund. DeE må ha vært, i begynnelsen av 1840-årene. Det kan vel kun være to bakeri.bedrift.er det kan være tale om hvor han b1e ansaee,, nernlig }IarEens e11er van Erpecom. MarLens-navn forekommer ikke i'forbinnelse med fam. Tangen. Derimot synes det å ha vært et kjennskaps- og vennskapsforhold ti1 farnilien van Erpecorn i apotekerens og hans barns generasjoner. Der foreligger nemlig lykkønskninger fra van Erpecons ved familiebegivenheter i Tangen-farnili-en. Min mor, Christiane llargrethe Berg f. Tangen, hadde en venninne som hec Ingeborg van Erpecom. EL gullhjerte rned inngravert "Ingeborg'!'.flnnes ennu i familiens eie. DeEEe vennskapsforhold tyder på at Thore Andreas ane. har vært ansaet hos bakermesl,er Mentz Sanuel van Erpecom ( ). Under sitt opphold i Bergen har han blitt kjent med sin tilkommende hustru Oline Amalie Rose. De ble som nevnt senere gift i Levanger i 1845, sorn Thore Andreas altså hadde komet tilbake ti1. Deu var ikke noe heldig tidspunkt, for akkurat på denne Lid opplever Levanger to av sine verste ildebranner- Den førsle var i Da brenle 87 hus av 110. Den andre brannen var en kvart,alsbrann i AnLakelig er det i den første ae Oline Amalie nislet sine familiepåpirer, son,:effer tradisjonen skulde vise ae hun nedstammer fra skotsk Rose-familie. Nu er ikke den danske Rose-familien undersøkt, så hvorvidt dette holder stikk i denne familien, vet, vi ikke. DerimoE kommer vi gjennem slekten HeiLman (se denne) tilbake ti1 en Rose-familie på Orknøy. Her er Elisabech Jansdtr. Rose hennes tippoldemor. Bybrannene på Levanger førte ti1 økonomisk krise i byen, og enkelte forbygget, seg under gjenreisningene. DeE er nok på denne t.id Thore Andreas beslueeer seg Ei1 å reise til Amerika. Men der opphører a1le spor efcer ham. llan kjenner p.t. hverken Eid eller 3ted hvor'han.døde. I folkeeellingen for Levanger 1875 bet,egnes Oline Amalie Tangen son enke, og bor sammen med sin daeeer Anralie, som ernærer seg som sydame, I L877 opplever Levanger igjen en ødeleggende bybrann, son legger det meste av byen i aske ' Sønnen Theodor Andreas tok seg så av sin mor, og hun bodde hos ham da han ecablerte seg som apoteker på Voss. Her b1e hun til hun døde i i890. Datteren Amalie var også ofte hos sin bror på Voss, men bodde på Levanger hvor hun døde i Barn E (1-5): E 1. Theodor Andreas Tangen, f , Levanger, se nedenfor' /9

24 Tangen -5- E 2. Edvard Rose Tangen, f. z5-ro-rg47, Levanger, døpe s.å. 2C Faddere: kjøpmann T. Bremer, mad. Gunille Grønbeck, mad. Bachlund, Peder Hansen og jomfr. Christiane Branzæg. Edvard R. T. var kontormann. utv. Lil usa hvor han døde. E 3. Gottfred Bernhard Tangen, f. g-6-ig50, Levanger, døpt 1-9-s. å. Faddere: kjøpmann A. Tangen, nadame Johanne Grønbeck, madame Strømsøe, Edvard Tangen og jorafru Oline Tangen. Utv. til USA, hvor han døde ung. E 4. Johan Julius Rose Tangen, f , Levanger, hjernmedøpt 17-8-s.å., rnen døde før hjemmedåpen ble stadfesler, i kirken. Død og begraver 25-1-s.å. E 5. Theodora Amalie Tangen, f , Levanger, døpt z-9-s.å. Faddere: A. Tangen, mad. Brodkorb og jomfru rngeborg Johanne Tangen, Paul Strørnsøe og jonfru Grethe Strømsøe. Theodora var ugife, og bodde sanmen med sin mor. Hun var sydame. Døde på Levanger gg9, og b1e begravet 17-6 s.å. Ane nr. 2 E 1. Theodor Andreas Tangen f. 5-I2-I845, Levanger, d. LZ-'}-I}ZO, Trondhjem g i Vossevangen kirke ned " " 3 Chrisliane Margrethe paulsen i",ll'l;':;:;"::"h::tl.l".';l illl.'*,:::il" chrls,iane f" Rosenlund. Se slekten paulsen. Da far av Theodor Andreas forsvant i Usa, vokste han og hans søsken opp under trange og vanskelige kår som en uformuende enkes barn. Men Theodor Andreas hadde el.lysl sind og seor energi, og var en god mann og sønn for sin mor (efter thor A. Tangen). Allerede som 15 år gammel guet begynte han som disippel ved Levanger Apotek hos apoteker P.L.E.W. Sissener. Han var der fra 1860 ti1 nedhjelperprøven Åreu efter gikk han opp til farmasøytisk eksanen, nen strøk. Iflg. dat,teren Amalie Tangen skulde han bl.a. lage noen hvite pi1ler, men farven var vise blitt nærgråsorte. Men så året efter l3-l2-l867 b1e han cand. farm. med karakteren "MegeE Godtrt, og kullets beste. KondisjonerLe derefter fra L867 Eil ved Rikshospiralers Aporek i 0s1o (daværende KrisLiania), fra I-7-I870 til ved apoteker Elephanten" i Bergen, fra til i Elverum, og fra L877 til sepu ved apot,ekec "Elephanten'r i 0s1o (Kristiania). Så den b1e han meddelr tillaeelse ti1 å oppret,ee el apot,ek på Vossevangen. Den kom han til Vossevangenqg'gikk igang med å innrette dee nye apoteket,. A1l utruse-

25 o/ L/,/+ (. Apoteket på Voss I døren: Apocekeren selv, Th. A. Tangen Sittende på trappen: t,.v.: 01j-ne Amalie Tangen f. Rose t. h.: Apotekerfruen Christiane M. Tangen i.m.: søsler av apotekeren Theodora Amalie Tangen stående: farmasøyl Tischendorff På fanget av ChrisEiane M.: sønnen Thor Andreas

26 Tangen t, -6- '1'd ningen og medikamenter b1e fraktet fra Bergen inn Hardangerfjorden og Granvinfjorden ti1 Granvin. Her b1e det losset iland på bryggen på Eide. Der var visr ikke helr problernfrirr for kjørekarene hadde hatl kalas førur, og det truet med å gå' galt med'a1t flaskes ellåt.'.men en iiblid:apoteker -fikk.eransporten igang, og med en sledekolonne.på ll sreder ankom man enderig voss i god behord. Med seg hadde han medhjelperen og farmas øy.en Tischendorff, som skulde bli apot,ekets faktotum gjennem hele 18 år. Han had.de'fu1r.'kost..og rosji,_'og han ble som et, familienedlen tilslutl. Det b1e holdt en stor avskjedsfest for ham med tale av apotekeren og sang fra apotekerfruen da han sluttet i Han b1e senere selv.apoteker. r 1gg5 flyt_tet apotekei.til den gården' son stod ti1 den brant ned und,er krigshandringene på voss i rg4o. straks efter at, Theodor A. korn til voss, b1e han kjent med sin tilkommende hustru christiane Margrethe paulsen fra Fredrikstad. Hun var guvernante hos prostefamilien Schanche. De ble gift i vossevangen middelalderkirke den 10-g-lgg2, og bryllupet stod på t'fleischers Hotel" christiane Margrethe e1ler Janna, som ble kallenavnet for alle med det navnet i slekten '- :':, b1e norløs da hun b1e født. Det var tvillingfødsel, og tvillingen døde også. Men eft,er et par år fikk hun ny sledmor (Karen Lund, fra Mandal, se slekten paulsen). En Li.d var hun' sammen med en fet.ter, Alfred Rosenlund, senere prest, hos so moster Elen Gulliksen, f. Rosenlund. Denne var gift med sadelmakerjulius Laurits Gulliksen (også skrevet Gullichsen) i- Fredrikstad. som ung pike, det nrå ha vært i begynnelsen av 1870-årene blehun sendt på klosterskole i et nonnekloster i byen Abbeville ved otløpet av elven somne på Kanalkysten. Her b1e hun kalt Jeanne Paulsen. Det må ha vært en streng og god skole ired undervisning i de fleste almennyttige fag. Her 1ærte hun flere språk som fransk naturligvis, latin, spansk og tysk. Dette var noe hun drog nytte av på voss, hvor hun underviste'i disse språk. Det er vel her hun også 1ærte å spil1e piano. Efter hennes eflerlatte notesamlig, nå hun ha vært, en flink pianist. videre 1ærte hun å tegne. r den retning må hun ha hatt en kunstnerisk åre. Deu finnes en rekke Legninger av hennes hånd av meget høy kvalitet. r det hele var hun en intelligent og høyt kultivert dame. På Vossevangen spilte familien Tangen en sentral rol1e blant stedets beboere. Omgangskretsen var det 1i11e samfundets'tthonoratiores" som prostefamilien Schanche, fogden Danielsens, hotelleier Fleischers, dr. Frosts, lensrnann Vongraven og m. fl. Altså kort og gode ttlænsmann og pråsl".

27 Tangen Det er disse farniliers barn som b1e venner og venninner med Tangenbarna. Navn, son går igjen når del ble berettet om tiden på Voss, 'Fanny og:helga Fleischer, Adelaide (Adda) Danielsen, Sigrid Schanke, Sofie Brodtkorb og m. fl. En Lradisjon i familien.vedr..julaften, som kanskje fremdeles holdes i hevd av efterkonmerne, er denne: Julaften var en rnegee, travel dag i apoteket, så det b1e en lang åpningstid. Det var jo midtvj-nters med mye sykdom'.og medisin; og:ee seor llågang efter naftadråperl Det var jo denne sure, kalde hjemfærden på slede efter ful1ført julehandel, da, og da gjorde en naftadram godt i skrortenl Men apotekeren lot seg ikke lure. Han kjente sin pappenheimere. ApoLeket var ikke noe "brennevinsbolag"l Med det store husholdet i apotekergården, egen familie, bestenor 01ine, fast,er Amalie, Tischendorff, medhjelper og hushjelper, ble det ikke,med den lange åpningstideq nulig å lage varm julerniddag. Da var det at det kolde julebordet var 1øsningen. Med bakgrunn i den Elen Gulliksenske kokebok står det et hvilket som helst høyfje11- hotell ikke efter. Forøvrig var alle pyntet og apotekeren i smoking, og han åpnet høytiden med å lese jule-evangeliet. i 1900 sl.uteet.tibchendorif, og feiret apotekeren sitt 25 års jubileum, som apoteker på Voss. Det b1e naturh.gvis behørig feiret med fest, og sang i den Tangenske regi.fangene fra apotekermadammen følger vedlagt. Den 24-L ble han bevilget aporeket 'lhjorlen i Trondhjem. Ut på vårparten 1906 flyttet så familien ti1 Trondhjem, hvor den fikk leilighel i Nyveien 5, 2.et. på den hist. omsuste llevo11en. DeE er dette hjernmet de ennu levende av barnebarnene kjenner. Leiligheten.var en hjørneleilighet, hvor spisesluen 1å på hjørnet en slor stue og en noe mi.ndre mot Nyveien, mens soveværelsene og pikevære1se 1å mot t,verrgaten bort til Parken på Ilevollen. MoL gården 1å et svært kjøkken med masse garnle kobberkjørler på veggene. Så hadde det, gassovn eller konrfyr, og med det fulgte en spesiell lukt. Midt i hver fløy gikk "det en lang:s1;s6:gang ob:en ditto kjøkken- BanB, som begge rnunnet ut i spisestuen to indre hjørner. Foruten hushjelp, hadde apot,ekerens også oldfrue, frøken Oxholm. Hun hadde si t, rum rnot gården like innenfor entrå-døren. Da hun sluttet,fikk hun en pen liten leilighee i den Angelske sti.ftelse i nærheten av Domkirken, Her har nedskriveren besøkt henne som gutt med'sin mor. Utenfor spisestuen og stuen var det en balkong med utgang ti1 fra spisestuen. Denne hadde forøvrig bryslpanel av eik med hy1le Øverst I det avkuttede hjørne mot begge gatene stod en sofagruppe med

28 Tangen -B- 7y' mørkt skinntrekk. Her opphold man seg til daglig. Apotekeren var rned årene blitt t,unghørt. Datiden hadde jo ikke noen nevneverdig hjelp mot detee. Han hadde inidlertid et hørehorn, som var brunr av farve, og med en hvit, elfenbensspiss til å føre inn i øret. Dette for oss barn merverdige store kuhorn 1å vanligvis oppe på panelhyllen over sofaen. Første gang nedskriveren av dette stiftet bekjenskap med dette rnerkelige inst,rurnent var i 4 års alderen. Familien var dengang på presentasjonstur ti1 Trondhjern med den. yngste, datteren Ellen Margrethe. Hennes fire år eldre bror var s:::i en meget sjenert ung mann, som snakket usedvanlig 1avt. Da ble hornet talt i bruk. Bestefar snakket i skjegget og jeg fryktsomt. inn i hornet- Han ble ned årene svært reumatisk, gikk først med en stokk, så med to. Han var liten bredskuldre' mann, og brukte en bredbremmet filthatt a 1a Bjørnstjerne Bjørnson. Han var en karakteristisk bkikkelse i- blfbilledet når han var på vei til e11er fra Hjortapoteket. Reurnatisrnen gjorde al han og konen 1å ved bad, dengang tidens hjelpemiddel. Der har jeg besøkt dem, først ved Asgårdstrand Bad, senere også ved Sandefjord Bad. Det var jo en kjedelig skjebne for en som i sine yngre dager hadde vært, friluftsmann, jeger og fisker. Som gutl mistet han forresten det, ene øyet under 1ek med knallperler Den feiret de sørvbryllup. ved den anledning b1e sø1vbrudeparet, samt sønner og døtre behørig fotografert. Det b1e også tatt int,eriørbilleder av stuene. Døt,rene Amalie og E1la bodde hjemme, og fullførte skolegangen i Trondhjem. Amalie tok tir og med realartium. Hun fikk arbeide i rrondhjem sporvei'er og ElektrisiteEsverg, hvor hun var i g år ti1 hun flyttet til 0s1o. El1a b1e utdannee rødekorssøst,er, og giftet seg i Trondhjem med sin poliriadjutanr L Lg2r. ved den anledning var fetrene Torstej-n og Kaare brudesvenner og kusinene Bjørg og E11en Margrethe brudepiker. vielsen var i vår Frue Kirke. Theodor Andreas. døde L2..8-L92a og hustruen..clristiane :Margrethe året efter 9-l-L92r. Begge er jordfeseet i familiegravstedet ved Vossevangen Kirke. Barn: F (1-5): F 1. Thor Andreas Tangen, f , Vossevangen, se linje I F 2. Christiane Margrethe Tangen, f , s. st. se.linje If F 3. Ama11e 01ine Tangen, f:t , s.st. se linje Iff F 4. Carl Johan Tangen, f s.sr. se linje IV F 5. El1en (E11a) Rosenlund Tangen, f.3-lo-1894, s.sr. se linje V ved alle barnedåpene b1e for første gang benyttee sleklens dåpskjole, sydd og broderg 3y Chr. M. Tangens to kusiner Amalie Elisabeth tg-enelie Rosenlund, d'øtre av Ments Rojehlund i- Bereen.

29 21 n,j $ uc5 't/ 7_ -C/ J ' TH.Å.TANGEN ril Tischenåorf f, f'ra Trunn. 19oss., Hordaland"s Bogtr.l'kkeri

30 26 Itlel.:.fl, nu for nr:rn jo si5+. At Hustnrelr og ]låuxlen. I Smlat og Stort. i I')t og.-\lt. Suplllerer ltent hinantleu, I)ct cr Yel ei.sna galt. Naar her vecl Rægerklangert tnler '['artgcn. Saa llor rnetl'ette Saugcrt Prahvilc hans ]hclam. Hun paar.sin lliuclc tit'r i (ieschællcn virlisoru l)el ogsau. Husti, Herrenrc hun ltar i I.ogi, og Itost cle tha. Saa føler hun tler 'l'rangen Iig'sour 'faugcn At talihc for sair nrillrgcn I'ln Glicclens, I{r'ggens Stuntl. lror at I)u tog tiltalilic Ilcd hvacl, hun s:rtte ti'enr paa I)!sli. llcci Silcl og ltrtlet Nalilie. IIcd (irød og Plukl<elisk. At gi' I)ig brune llouncr' Xloic'n lonncr. Hun takker -.iå1. I)u 'slijonncr - For Overllrereuhetl. Saa nrange kjære )Iinclcr Fra 1tl-20 lange.{ar 0p for vort Øie rinder 0g nu i L1'sglancls staatn.

31 t/ / Ued,r]lttiu'ell(. ],I)itto(, rl)itdot(. u kjierc 'I'ischnot. llctl,f is.sepfol)j( og a'i'ist'ltop; I)er drrklier Scener ou. Naur vi sau ofle leistc., I)ct ikhe tlrligt tbr os r-ar, 'l'hi i Hoisæclct lineiste I)u sour rfbrloren l:alu. +') ]letl.lanna. 'I'hor..-\nalie. tlen (laluaille. l)u lr:rr lcver't liutaillt. ]lcd linlle'. I'llln og. ()g naar slu 'I'ie1:pet terklcr lior tlennc minrlerigc 'I'id, Yi allc li't-rn l)ig kalder Og gir Applaus nred F'licl. Iiun Shnrle. at ei Stvl<lict, suu 'r'ellvliliet. I Fl.iertet prentet. tlvkkc't, I)a cnpo gives lian. Su:r onsker' hun af I{jcrtc I)ig snaut ct egeet.\p<lthel<. liodt:rg saa urlcn Srtrertc l'lt liilct F'ingerpeg : I)u herctter ei nrcre ll'alisrlvcre. I{usli pra at ei vurtlcrc I)ig sclv til Oveuunal. lletl Apothcltct vcntcr FIun, nt tlcr lblger Haveplet. Hsor l(aal paa (ioncur.renter. *,; jærnt'or: forlurrn Skildpadrh.

32 28 l)u gjor.c kan sa* let. Hun ser. Du Htven clriver. 'r'il selr I)u e'ga'g ffi; I"in g*ururel, go<l Agurli. ti**t" (iirl, at l)u fi.isli herefler ][an liunne troppe o1l 1na Yagt, Iletl gode l3en og Iiræfter I;orl1'ste l)ig pua.iagt. 'l'ræf FIar.en, llvpen, Iloien. ( iirt I)u sllar ei lloierr, sila, åt Papegoieu ogsaa sliycle nrtra. Og.som l)rr rrtr hver Sonrrrrcr llcrist har., at I)u trænger ret l.)n lione, vi her liommer lfect Ønsliet ret og slet: I'ln ]Ieclhiælper I)u {incle - jtr, en livinrle - Sortr Dig glaa Lykkeus 'l'incle Yil fore.sililier.t op!

33 2/ VED Guttbans ll-#arsjubilæum 15. iebr r \ I I.l.dag..\lel: li.rnonristn. f':r fem og.rvve Arr ritbage kom I ll \ oss en Apotlteker, s,)m Nok skuldi. hi;llpe Frost og N;.csheinr mecl at t;,la De.Syge friske, helt fra Top til 'fa;r. Jorurs, han sukkctl ridt:',tc,rsrc.ns Butik er sltidr, Kom hiri. Du Tangenfar, og hil.lo os lidr! (liv F'redrik Si:rng er Puf,' For, 1,gn1. i slrrnme Skui [.iggcr Pa.r'kken, Lakrits, Piller - uil J;r, ik1'nd Dig hid, Du lillebitte Tangen. lille 'fangen, t'irre Tangen, - \ r triungef Urg saa saart paa Vosser.angen. J0n.FarverhuJet staar parat. Og da han hlvrje taac istand sit Apothr.i.., f lnn elrer en ]letjhi;rlper keg, Flan lusl'ed ikke l;cngc.r paa d-en stolte Sang Paa F.idebn'ecen, Ui hån kom hin Gang. 0i; til 'sii sc.lv han sa':,det er i'isr godr at ha' Kone. huis ei mari blir ganske br:r! l)ægge hun kan for-en, Gnide Ens omme Ben, Vrrmc paa llaven Uldklud ren os oell., lpricstigaarden fandr han da sii janna, sin Janna, sin Janna. Hun ta.sre_d Boger og tog Stegepa.nna. Paa Bvuei har iun angråt'ei. 1 t Jr, 1'angen adlctd Vinker, og saa fik han far Pair Iigesinder Kamerar. I F ebruar "n'i gublrar kom i snøen ; hicl_ Paa EiduL,n'ggen vilr h:rn ikke b'lid. F Iasker og K rukker, (ll;rs ftoldr pai ar gaa i Knas, Thi Kiørerfblka hai.de holctr Kalads. De var nok lidet tes, I Fare stod hvert I-æs. Kave han gjorde og skreg sig hæs. nan nuut I Jrræ\'et s)'nger,. saa dei rungr.r, dei runger, det runger: - 'Godt er der nu, ieg r'i h;rrkiftrring Uneerl, (.)3'fisch hrn sang sir,\nreå til.' Og i hans Hiem Cer efrerhaanden l'o.\te oo Saa kjir'[ og flinii en liden Trop, Der godi foisrod (lommando'n ira sin Geom rien bter fremfon bagvendr,,i?tr1!, grr. Pigerne. Srr'.s*etin g... Dreier hrm 6ir sii Fing', l.irker og opnair io alleting.- Uutrerne, de er Kar, F'or de io r.oser har opover HoCer paa sin egen Far. Ilen alle elskei de siir titie Titen, sin Titen, srn I lten. Om han er siur, naar han er svg oe sliren..srr r'r de - cnhhelt blidere. - Irnens mec Sp:ending han paa \.angen Thi (lløcrsen, den.skoierrol,tntet 'ar' Nok havde de forventningsfulde Pi;5er smaa Fortalt, at l'angen han var sia som saa.,har I rel hørt saa galtl Tænk, han skal være- halt Og dtrtil,pukkelrl'ggerlu "F.r., farlrltl* Da Slæden svinged ind, ' Vips som den lårte Vind FIøi de til \rinduer, spændr i Sind. Og da de saa hnm, hvidsked de: opgr sr'n. der er 'n, der er 'n I A:r nei, sna pen! og hvor Tuluppen klær 'n!* Og Hjårret slog strax airteoitr Nu sidder han med..tetefælte her ei L,lor, r\led Børn, Ilark. Iræ. ått sc,m er godr, Nei, SvigerL'arn og Venner, g,:de Naboer tlan har, sorn skrevet staar, og saadant mer. Hoveder, om lidr bart, - Er endda godr og klarr, Graa er ei bler'-ren hais flotte Bart. F{jerter, ri :rlle ved, Sidder paa rerre Sred - Bena alene gjor ham stundom kjed. Saa ønsker -Cumman for sin til[e Gub'oe, sin Cubbe, sin Gubbe, FIrn rære maa som kraftig Egestubbe Og l;'r:nge. længe levå måa.

34 "D.lry 4a-^^-, 7an--*,- r.- / -*/h.*--*,7*- 4 </1 <./ (/

35 a, J/ r'^z*t */*/- t-rt.4-a-- fi7rlo*/-l *a-n, ///) 4u- tr tr-l---, az /,/ a, lb-./ P-a--t-t. o{oo,nl ø Ø,a,/,o' 4l-r+ta- /tra.-- 7å--r,--z-z o.4,n& -O"*"' o ø-*- /-u4-,-)*^--"^ ////.*d *zz-zzi-,.'.?v 4a>z--z '42,L* 4rfuq?*-,4,A441r o7 % ø-'-ujt 4a-a Lorf--Z,a-a44-.. Z "*t*/.,-j,- / tr,4-4'.4 -q' a-a-... p'- /ut*- d*; Zr-^2,?-æ Z*- arz4- /e'ar/.& Q au--7'*z4zhl *æ ''4æ /Ad' /'z4+-z' /. e;//'-z' ' 4*' / / / rt- C /-ff fh.t4.lcu/..zw A-/r A- l-- æ-<- {^:, '7',T

36 I,.. 3z

37 ?7 JJ ØV, ;-4- /*Z d444-- zl L*/yn-"!r-- "V T?, Z / // i<j-,

38 7+ (r., Sølvbrylluppef ' 10. august a \''

39 7- Til Janna! fra Jannna. jltel.,,kom mai Du søde, milde.'t 1,.1.' f' Kom Janna, søde milde og følg mig paa min vei, den gaar paa stier vilde i barndoms mark og hei og ungdoms første dage i laabets paradislund. ' - Ti stans og se lilbage i ''.. fra festens sølvbryllupsstund! Du var en vilter unge, som skulde høit og lavt, Du skravled med Din tunge aad risengryn og kart. - Sig kan Du glenrme naar cirkus vi red over oliefad? som Cautlrier og Crucintska vi flot i saddelen sad. 0g Ingemanns romaner de blomstred i vort sind, som ridderskabets damer vi trined ud og ind. Drost Peder, Karl af Riise, Dagmar, Berengaria! - Din dronninglige ltoldning Du sikkert lærte ai a'. Paa skolebænken sad Du med ære al Dirr tid, talenter var Du fuld af, og immer fuld af flid. Saa fik Du slæb paa kjolen og fletten sat op i en top, Du straaled rigt som solen, naar den om morgenen staar op.

40 J6 Studenter og løitnanter de gjorde haneben, - Du sku' hat non flere tanter, hvad ku' det forslaa med Ell-dn Dog - Du drog bort til Frankrig med frihed til frihedens land. Blandt nonner fronr og rolig Du glemte hver en mand! (. r\led glans Du kom tilbage saa flot som,jeanne de Francen, og nu begrndte dage med løier, liv og dans. Du spilede Din vinge parlerte og var comne il fa0t, den lykke som Du gjorde, - det var ingen maade paa. t\len ak saa bley Du fangen, brat stanset i Din flugt, for skjæbnen kom med Tangen, hvori Du sitter smukt! Og alle de smaa Tænger de søgte og fandt sig en havn i Jannas sode milde husrnorligheds trygge havn. -:- & I

41 1- / JT å14?- 10de flug a, CIxahalesuppe finolflyndr,e med slispanqessauce $\in\e, lunge, Qaucissen med Qron{sager, JV{elon ljyllin,lr:r mcd flgun(sala( og Compo( Jp, jondbær, ijager Cl'rirL. ct'yquem. Lirtrliaumilch ChåL PonLeC Cantl Apollinaris Champagne Porlvin. Sherry. t. r\.4 t,r;.::<-5

42 {? du EFIERKOMMERNE EFTER APOTEKER THEODOR ANDREAS TANGEN OG HUSTRU CHRISTIANE MARGRETT{E f. PAULSEI{ ( Det følgende viser de fem slektslinjer eft_ er overnevnte. Biografiske opplysninger er ikke oppgradert for ætteforeldrene, og mangler også for efterkommerne. personlige datoer er likeledes nangelfulle, så dette oppsett må derfor kun betraktes som en korl oversikt i ev. påvente av de til arrangenentskonitden inn_ sendte personskjemaer. (

43 Tangen J7 LINJE I F 1. Thor Andreas Tangen f på Vossevangen gifr m. Marie Selmer Bergersen t L886 i Trondhjem Datter av overrettsassessor Bernhard Konrad Bergersen og hustru Marie Magdalene Selmer. Han tok realartiurn ved Bergens Katedralskole Gjennegikk derpå Krigsskolens nederste avd., og efterpå Trondhjems t,ekn. læreanstalt,, hvor han tok eks Fra ansatl som assistent ved Thanshavn - Svorkmobanen, og fra L906-L907 som avd.ing. samme sted. Fra var han avd. ing. ved Svorkno - Løkkenbanen, samt Løkken verk i Meldalen i 0rkda1. I 1909 flyttet han med sin familie ti1 Drauunen, hvor han var blilt ansatt 'som.lekn. inspektør i forsikringsselskapet "Norge". Var her til- 1915, da han ble beslyrer av A/S Meldalskogen i Thamshavn, Orkda1. Siden 1920 driftsjef for Chr. Salvesen og Chr. Thans Comp. A/S s.sl. Direktør for A/S Me1- dalskaogen, A/S GjøLne Mølle og A/S Trondhjem - Orkda1 Billag. Bosatt, på Orkanger, men flyltet efter oppnådd pensjonsalder ti1 Trondhjem Barn G (1-5): G 1. Bjørg Tangen f. II-2-I909, Løkken Verk, Orkdal G.m. Rolf K. Beyer t , Bergen Beyer var i flere år disponent og direktør for.f..beyers:'forlag A/S F. Beyers Bok-og Papirhandel, samt Beyers Papirvarefabrik A/A, alle i Bergen. fmkr grunnla han sin egen papirvarefabrik s.st. Barn H (1-4):. H 1. FranEs Beyer, f g.m. Mona f BosatL Slåttheugv o Nestun. Barn I (1-4): I 1. Rolf Beyer, f. L3-L f 2. Christian Beyer, f L967 I 3. Fredrik Beyer, f. IO-}-L}7O I 4. Ingrid Marie Beyer, f. 5-L2-L980 H. 2. Thorolf BeYer, f g.m. Synneva t. 2-6-L942 BosaLt 01av Kyrresgt. 36. Barn I (1-3): I 1. Thor Erik Beyer, f. g.m. Eva Marie Bosatt Søre Skogvei 89, 5037 Solheimsviken. Barn: K (1-2):

44 Tangen /O K 1. Marius Beyer, f. K 2. Henrik Beyer, f. L 2. Vibecke Beyer, f. Bosatt Olav Kyrresgr. 36, 5013 Bergen. Barn K 1: K 1. Erik I 3. Henrik Beyer, f. Bosatt 01av Kyrresgr. 35, 5015 Bergen H 3. Anne Marie Beyer, f. LZ-3-L}43 1.g.rn. Reidar Lindstrørn Z.g.n. R&HF Larsen, f Hareveien L2, 48LS Saltrød (Arendal). Barn I (1_4): I 1. Truls Lindsrrøm, f. I4-2-L964 (ski1t), bosatt, Strørnsbuvei.en 14, 48OO Arendal. Barn K (1-2): K 1. Kenr Li.ndstrørn, f. 27-Z-L985 K 2. Jeanette Lindst,røm, f I 2. Ivar Lindsrrøm, f. L2-3-L965 G.m. Camilla Skauge, f. Z5-6-L?7L BosatL Neskilveien 11, 4815 Saltrød. Barn K (1-2): K 1. Thomas Lindstrøm, f K 2. lutis Lindsrrøm, f I 3. Marianne Lindstrøn, f. 2A-5-L966 g.m. Lars Innr,jore, f. 2I-3-L963 Bosatt St,. Hansveien 18, 4816 Kolbjørnsvik. Barn K (1-2)z K 1. Helene Innrjore, f. 1_10_1987 K 2. Kristoffer Innrjore, f. Z5_7_L99I f 4. Jannecke Beyer Larsen, f. LS-3-L972 g.m. Anders Gut,tormsen, f Bosatt, Lensmannsgården 24, 4BLS Saltrød. Barn K 1: K 1. Andreas Guæormsen, f H 4. Edith Beyer, f ,l-. g.m. Magne Kristiansen 2:g.n Haakon Hopsdal, f. I?-L-L932 Hun er reisebyråleder. Bosatt fnndalsveien 90,5032 Minde. Barn I (1-3): I 1. Irene Beyer, f. 27-B-L964 Bosatt Storetvedtveien 31, 5032 Minde. Barn K (t-2): K 1. PeELer f K 2. Caspar, f I 2. Bjørg Beyer, f Reisekonsulent. G.rn. Trond Risnes, f.4-lo-1965 Bosatt Vadmyrveien 28, 5071 Loddefjord. Barn K 1: K 1. Kjetil RJ_snes, f

45 Tangen // I 3. Kåre Beyer Krisriansen,f. 16_3_196g Bosatt Jon Smørs gt. 11, 5015 Bergen. G 2. ThorsEei.n Andreas Tangen f L9I1 i Drammen. d. Civiling. G.m. Kaja Sidsel Halse, f Bosatr Åsveien 31 A, 1320 Srabekk. Barn H (1-2): H 1; Kari Tangen, f. L O g.rn. Eyvind Nornann, f. ZI-L0-L94L Bosatt Opalveien 4300 Sandnes. H 2. Thor Andreas Tangen, f g.m. Margaret Makins, f L953 Bosatt Johs. Faales vel 74, 1322 Høvi.k. Barn I (L-Z)z I 1. Kathrine Tangen,f f 2. Thor Andreas Tangen, f. Z5-LO-I982 G 3. Anne Marie Tangen f i Dranrmen, d i Dramrnen. G 4. Eva Tangen f L919, Thamshavn, d. g.m. Tom Rønnow, f. Bosatt, Ullevålsveien 37, s1o. Barn H (l-3): H 1. Stein Rønnow, t Bosatt Husebygrende L2C, s1o. Barn I (L-2): I 1. Tarjei Rønnow, f L968 Bosatt Østgårds gt. 35, Q474 Oslo. Barn K 1. K i. qard Rønnow, f I 2. Silja Rønnow, f g..m. Henrik Corfitsea BosaEt Syrenveien 3, 0240 Risskov, Danmark. Barn K 1. K 1. Adrian, f H 2. Liv Rønnow, t. L Bosatt Ul1evålsveien 37, s1o g.m. Mårds Barn I (1-3): I 1. Nina Mårds, f. 6-4-L967 g.n...'barn K ( 1-3) : K 1. Hanne, f K 2. Sam, f K 3. Matti, f

46 Tangen 7l T 2. Tanja Mårds, f. 30_4_Ig7O g.m. Gabriel MonEagudo Barn K 1: K 1. Aurora Montagudo, f. 2-LZ-Lgg4 I 3. Sara Mårds, f,. g-7-l97g H 3. 01a Rønnow, f. 2-L2-L952 s.b.m. Tora Dugstad, f Bosatt Hovdenvei 8, 1450 Nesoddtangen. Barn I 1: I 1. Bjørn Rønnow, f.. 2g_7_I954(+ (:!.:.. G 5. Tove Tangen f. 3-4-L922, Thamshavn g.n. (skilc) Frants Dahle Ole C. PetEersen, d. Bosatt Conrad Hensens vei 14 A Barn H (l-2): H 1. Thor Dahle, f g.m. Elizaberh Dahle (ittce fam.), f. L-3-Lg4g BosaLt 0ksalveien 43,1450 Nesoddtangen. Barn I (1-3): I 1. Heidi Therese Dahle, f I 2. Pia Nandi Dah1e, f H 2. Ivar Dahle, f Bosatt Rekrorhaugen 39, 0876 Oslo Berte-Lise Trygstad BosaLr Brekkel_ia 2 C, 0882 Oslo. Barn I (1-2): I 1. Kristian Dhle Trygsrad, f. i Brekkelia -f 2. Maja Dahle Trygstad, f , Brekkelia

47 Tangen LINJE II 13 F 2. Christiane Margrethe Tangen f på Vossevangen, d i Oslo gift 25-L-1906 på Vossevangen med Sigurd Berg, t i Flekkefjord, d i Flekkefjord Sønn av disponent Carl Theodor Berg og hustru Rønnaug f. Wenaas. Christiane Margrethe, eller 1ille-Janna, som hun ble kalt for å ungå forveksling med sin mor, som ble store-janna, Lok middelskolen på Vossevangen. Det var jo ikke almindelig at unge piker tok artiurn dengang, så hun gikk i ' steden på en 'p"n"3'on.tskole for unge piker hos Nikka Vonen Her lærte hun husholdning og fag som dengang høvet, for dannede pikebarn. Allerede i 18-års alderen ble hun forlovet, og derefter gift med del unge jernbaneingeniøren, som kom ti1 Voss for å delta i utstikningen av Bergensbanen fra Voss og over Hardangervidda til F1å i Ha1lingda1. Sigurd Berg fikk sin ingeniørutdannelse ved Trondhjem tekn. Læreanstalt hvor han tok eksamen i Umiddelbart efterpå f:.tt< han et oppmålings- og kartarbeide for et engenlsk selskap, son hadde kjøpe en del vann og myrstrekninger rundt Farsund og Flekkefjord for ev. utvinning av kiselgur. Samme år ble han ansale ved StaLens jernbane-anlegg Egersund - Flekkefjordbanen. Siden den tid var han i hele silt yrkesliv knyttee til jerbanene enlen ved anlegg el1er drift. I 1901 var han knyttet ti1 anleggskontorel for utvidelse av daværende 0s1o østbanestasjon, men fra samme år overflyttet til Voss til anlegget for Bergensbanen strekningen Voss-Taugevann og Taugevann- Å1 i Hallingda1. I en et-årsperiode i 1904 b1e deu innskrenkni-nger i arbeidet, og han var da konstituert ved Akershus Amts veiadministrasjon. Fra 1905 ti ved Bergensbanens anlegg. I denne tideri.'uiførte:han.'oppmålingsarbefdet eil Grav; halsen-tunnelen, dengang nord-eurapas lengste jernbanetunnel. Fra 1907 til 1911 bestyrer for Gromstad - Frolandsbanen ansatt som driftsassistent ved NSB, Drammens distrikt, L9L2 trafikki.nspektør, 1931 trafikkoverinspektør, og fra 1938 til han gikk av for aldersgrensen 1946 distriktsjdf ;samme:'sted. Han var konservati-v, og hele sitt liv interessert og med i offentlig styre og stell. Var medlern av fornannskab og herredstyre i Skoger herred hvor famj.lien var bosatt, satt i en rekke kommunale komieeer og slyrer og også i en rekke komiteer innen jernbane-etaten tildelt den øst,erllis;--ungarske Røde Kors-orden av offisers grad med krigsdekorasjon for sitt arbeide i forbi-ndelse med sanatorieopphold her i landet. for krigsinvalider av den østerike-ungarske arm6j Barn G (1-2):

48 (,',.-. Tangen // G 1. Kaare Sigurdssøn Berg f i- Drammen g i Flekkefjord m. Kri.stiane Elisabeth Seeland f i Flekkefjord, d. s.sr. LL-I-I994. Datter av kjøpm. og konsul Albert Seeland og hustru Edel Johanna f. Jansen. Ingeniør. Bosatt Daniråvikveien 3, 44OA Flekkefjord. Barn H (1-3): H 1. E11en Christiane Margrethe Berg, f L942, Flekkefjord Biokjemik r, g. L964 n. Arne Reidar Skage, f. I4-2-L942, Blomsterdalen Tekn. sjef i Flekkefjord. Bosatt Hidragt. 7, 4400 Flekkefjord. Barn I (1-3): I 1. Arne Reidar Skage, f L964, Flekkefjord. G.n. Rita Log, f , Åna-Sira. Hun barnehagelærer, han kultursekr. i Stavanger. Bosatt AusLbøkroket 22, 4085 Hundevåg. Barn K (1-3): K 1. Ane Skage, f K 2. Snorre Skage, f K 3. Thal, f. l1-2-l996 I 2. Christiane Elisaberh Skage, f. 2L-Z-L967 (g.m., skilt Rblf' Bernhard Isaksen) s.b. Dag Martin Bakken, f Hun bank'øle., han pol.betj. i uerykninspol. Bosatt Ringveiån 34, 4400 Flekkefjord. Barn K L: K 1. Finn Skage'Isaksen, f I 3. Gjerrrud Margrerhe Skage, f.9-i2-l969 Reiselivkons. s.b. KjeLi.l Myhre Ans. i Statoil, bosatt Wesselsgt. 2, 4008 Stavanger. H 2. Kari Elisaberh Berg, f. Z3-2-I944, Flekkefjord Cand. mag., lærer. G m. Terje Monkerud, t. 2L , Fredrikstad. Adv. i Statoil, bosatt Lampepusserveien 15, 1450 Nesoddtangen. Barn I (1-2): K 1. Thomas Kaare Monkerud, f. 3-3-L966 Varebiltransp.firna i 0s1o s.b.m. Louisii,:Camil1a Hansen, f. L6-7-1,973 i Odense Bosatt Briskebyveien 48 leil. 402, s1o K 2. Anne-Lene Monkerud, f.2/4-6-l97a Studerer filologi i 0s1o. Bosatt, Wilhelmsgt 3 1eil 211, s1o.

49 Tangen //{ 7J H 3. Sigurd Kaareson Bergr f , Flekkefjord Cand. real., lekt,or, nu senioring. i Aker fngeneering, Stvgr. (g.n. Kirsten Lønningdal, skilt) s.b. n. Sissel Aitken, f. Aardalsbakke, f. Personalsjef i BP, Stavanger. Barn i 1. ekt. I (L-2)z I 1. Kaare Sigurdson Berg, f , 0s1o Stud. ved Rogaland Distriktshøyskole s.b. rn. Lene 0mda1, i Sravanger Stud. ved Rogaland Distriktshøyskole. Bosatt, Oscar Mathisens gt. 3, 4OZI Seavanger. I 2. Kri-stine Valborg Berg, f. i , Stavanger. Bosatt Hestnesvei-en 120, 4043 Hafrsfjord. G 2. Ell-en Margrethe Berg F L916, i Drammen, d l99.4 i 0s1o. RK-oversøster. Artiuni t Dr-amnen.1936.'.Røde Kors forskole, 0s1o , hospitant Rikshospitalets med. laboralorium , 0s1o tekn. skole, repetisjonskurs for laboratoriesøstre 1951, Norsk Sykepleierforbunds fortsettelsesskole i sykeplei.e og sosialt helsearbeid AssistentsøsLer Det Norske Radiumhospical L94I-42, Røde Kors Klinikk' 0slo, avd. for kortbølge, diatherni og høyfje11sol, samt laboratoriet Lg42-43, lab.søster Rikshospitalets kliniske laboratorium , komb. kontor- og 1ab.søster s.st , oversøster Rlkshospitalets klinisk-kjemiske sentrallaboratoriurn Bortsett fra et ca halvt års engasjemenl ved Sratens helsekonlor for sjøfolk i Liverpool i Eng- 1and, var hun oversøster ved Rikshospicalet ti1 hun gikk av for aldersgrensen.

50 Tangen LINJE III // F 3. Amalie Tangen F på Vossevangen, d. Ugif t.. i 0s1o. Selvbiografi (Studenrene fra 1908) : Mine barneår og tidligste ungdom tilbrakte jeg på det, naeurskjønne Voss, hvor jeg først gikk på privat barneskole og senere på den kom. middelskole. Efter å ha gått på husholdni.ngsskole og i huset hjemme en 3 års tid, fikk jeg lysut til å ta artium, og begynte så på Bergens Katedralskole det rnindeverdi-ge år Da min far kort efter b1e forflyttet til Trondhjem, har jeg den neste av min gymnasietid gått på Trondhjems Katedralskole, hvor jeg også tok artium (real). Jeg elsket å lese og hadde nest lyst til å studere realfag, men d.a far var gammel' og jeg syntes jeg selv også var gamnel, hadde jeg ikke mot til det. Jeg nøyet meg derfor med forberedende prøve i latin og eksamen ved Kristiania Handelsgymnasiurns ett-årige kvinnelige efternj-ddagskursus i norsk, engelsk og tysk stenografi. Da tidene dengang jo var ganske anderledes enn nu, fikk jeg like eft,er eksamen 1910 post i A. E. G., 0s1o. B1e så i tgtt ansart ved Trondhjems Sporveier og Elektrisitetsverk, hvor jeg var i vel 8 år. Ble derefter L 1920 ansatt ved Navigasjonsdirektoratet og ved dett,es oppløsning overflyttet ti1 Handelsdepartementet. Jeg er et ganske alinindelig menneske med nærmest konservaliv innst.illing tj-l livet og dertil genert, så skjønt jeg i de første år efter artium var fliltig gjest i Studentersamfundet, var jeg ingenlunde aktiv, og har av samme grunn heller ikke deltatt i det offentlige el1er kornmunale 1iv, om enn jeg har både kirkelige og sociale interesser. Jeg er neget glad i mitt li11e hjem, som jeg nu i mange år har hatt sanmen med en venninde (Brynhild Holthe), og som står åpen for slekt og venner, ganmel og ung. Jeg er derfor opplatt med hjemlige og huslige sysler, så det blir ikke meget tid til overs ei1 å dyrke j-nteresser. - Som nevnt delte hun hjem ned RK søster Brynhild Holthe så lenge de levde. Sammen adopterte de Brynhild Holthes søsterdatter, som var blitt foredreløs. Hun hadde sitt hjen hos I'tantenert ti.1 hun selv lile gift og fikk sitt,.qgee hjem. Adoptlv; (ftrster-)dauter G 1: G 1. 'Yngva lrlaage, f , d Kjemiing. G m. Arvid Risan, f Kontr;sjef, bosatt, Anna RogsLads vei 37, s1o.

51 Tangen LINJE IV /v F 4. Carl Johan Tangen f på Vossevangen, d. g m. Thelma Anfindsen, f. 15' i Sulirjelma, d. Han tok middelskole-eks. på Vodsevangen i i904, og realartium ved Katedralskolen i Trondhjem B1e uteksaminerl ved Trondhjem Lekn. I:preanstalt, i Fra var han ansatt ved Tronghjen Elektrisitetsverk ved reguleringen av Nidelven. I 1911 reiste han til Sydafrike, hvor han i b1e ansatt ved PublicWorks Dept. Bridge Office i Pretoria. Var der ti da han ble ansatt so broingeniør i ingeniørfirmaet Strømsøe & Sæther i Capstaden; hvor han:var tii,1916. Innehav ren:strømsøe var en fetter på far-.' siderl fra Levanger. Han reiste så hsem til Norge, og var ansatt i Trondhjems CenenLstøperi.&,Entreprenørforretning Fra var han ved anleggene i Sulitjelma, sorn bygningsingeniør og avdelingsingeniør. f Sulitjelma traff han sin Likommende hustru Thelma Anfindsen, datter av trafikksjef Anfind 01ai Andfindsen og huslru 01ava f. Nj.lssen. I L92B korn han tilbake ti1 sitt gamle firma Trondhjem Cemetstøperi i Trond-.hjem. Barn G (1-4): G 1. Kirsten Rose Tangen t L920 L Sulirjelma g.m. Magne Haabeth, f Bosatt Emma Gjelens vei 10, 2600 Lillehammer. Barn H (1-2): H 1. Merere Haabeth, f.? g.m. (skilr) Serrano Bosatt 0scarsgt. 33, s1o. H 2. Karl Johan Tangen Haaberh, f g.m. Anne Askheim, f , Lensmannsetaten, bosatt Agdeåsen 9, 372L Filtvedt. Barn I (1-3): I 1. Torkjel Haabeth, f I 2. Martin Haabeth, f. 8-7-L987 I 3. Mikkel Haaberh, f G 2. Aase Bøhner Tangen, f L922 g.m. Bjarne Smeby Bosatt Elverum, P.B; 38. Barn H (g-3): H 1. Srein Smeby, f. l4-l-l954 g.m. l/enche Weium, f. 8_11_1957 Bosatt Camilla ColleLtsvei 4, 2400 Elverurn H 2. Gunnar Smeby, f g.m. Turid Skjervold, f. ZZ_9_I959 p. r.srockholm. Barn I ( 1-2) :

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Firedobbelt bryllup Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Fredag 21. mars 1952 var det firedobbelt taterbryllup i Selbu kirke. Fire brødre Fredriksen giftet seg med tre søstre Karlsen. Brudeparene fotografert

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest )

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Velle Espeland Stortjuven Gjest Baardsen var en habil visedikter, og han hadde en god inntekt av salget av skillingsvisene sine mens han satt i fengsel.

Detaljer

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms.

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. 1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. Bodde i 1900 på Nyelvholm (Holmen). Drev tjærebruk og fiskeri. Merknad i 1910 tellingen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Forfedre av. Agnete Aronsdotter

Forfedre av. Agnete Aronsdotter Forfedre av Agnete Aronsdotter 17 aug 2013 Publisert av Else Marie Eriksen Side 1 1 Agnete Aronsdotter Fødselsdato: 6 nov 1847 Gen: 1 2 Aron Johansson Fødselsdato: 15 mar 1826 3 Maria Hansdotter Fødselsdato:

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 5 Jacob Melsom Andresen

Etterkommere av: Side 1 av 5 Jacob Melsom Andresen Etterkommere av: Side 1 av 5 1. Generasjon 1. ble født i Aug. 25, 1884 og døde i Okt. 11, 1965 i Sandefjord, Norway. Han møtte Hanna Andresen [Raastad] i Aug. 7, 1915 i Sandefjord, Norge. Hanna, datter

Detaljer

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Ektemann: Arnt Jonsson Kleiven 28. februar 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Kleiven Døpt: 7. april 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Seglmerker i fra Kvitrud En annen tilnærming er å se på seglmerker med ormer og seglmerker til personer som bruker Orm-navnet. Vi kjenner seglmerket til en Erik

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32 Resultater Cuprenn Alteren 8. mars 2009 Vi hadde igjen rekord-deltakelse for de senere år med cuprenn og slo til og med forrige rekord med 2 startende! Ser også ut til at det ble løyperekord på 2,5km med

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed 811 16 333 0 0 Bruserud Ragnar Bruserudveien 120 3180 Nykirke 811 16 334 0 0 Bye Bjørn Owe Wrights Gate 46 3970 Langesund 811 15 62 0 0 Solvika AS v/bent Gurholt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt Jenter Rekrutt 100 m Malene Nordvi KIL Skøyter 16,1 Lene Hoberg Stange SK 18,4 Selma Bø Lysø KIL Skøyter 26,9 Else Marie Venholen Stange SK 27,8 F Martine Ripsrud Stange SK 15,4 Thea Fløiten Sand IF 18,2

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Livshistorien i tekst og bilder

Livshistorien i tekst og bilder Livshistorien i tekst og bilder Et hjelpemiddel for ansatte som jobber med personer med demens Utarbeidet 2013 ved hjelp av prosjektmidler fra Fylkesmannen i Østfold/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Hvordan involvere publikum?

Hvordan involvere publikum? Hvordan involvere publikum? Det 6.norske Arkivmøtet Hvordan involvere publikum? Ragnar H. Albertsen Fotoarkivar 27 år med fotobevaring. Sogn og Fjordane 1986-1996 Møre og Romsdal 1996-20. Det 6.norske

Detaljer

Bildedokumentasjon. Album hos Ola Monset - grønt album

Bildedokumentasjon. Album hos Ola Monset - grønt album Bildedokumentasjon Album hos Ola Monset - grønt album Albumet inneholder blant annet gamle bilder fra Monset skole, et par av Anna Monsets bilder fra tida på lærerskolen m.m. Albumet inneholder også svært

Detaljer

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE:

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE: Uke: 21 og 22 Navn: Gruppe: G Tema: Norge Uke 21: Kapittel 10 Sør Norge Uke 22: Kapittel 11 Nord Norge Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom» og «Klar, ferdig,

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer ble født den 3. februar 1820 i Fosnes 1. Foreldrene var Peder Pedersen Tranaas (slektsledd 136) og Olava Eriksdatter (137) fra

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer