STIKKORDET. s26. s21. NR utgis av norsk skuespillerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STIKKORDET. s26. s21. NR. 2 2013 utgis av norsk skuespillerforbund"

Transkript

1 STIKKORDET NR utgis av norsk skuespillerforbund s5 s26 s21

2 STIKKORDET NR Ansvarlig utgiver: Hauk Heyerdahl Redaktør: Ida Willassen Redaksjonsråd: Øystein Ulsberg Brager, Tove Kampestuen Heyerdahl, IdaLou Larsen, Haakon Strøm Sats: Lid&Wiken Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut tre ganger i året. Forsidefoto: Fra NLB-innlesernes fanemarkering ved Stortinget i mai, kulturbygda Dale (foto: Ida W), fra Oslo Nye Teaters Trassalderen (foto: L.P. Lorentz) s 15 HØYSTEMT NSFs sekretariat: Generalsekretær: Eirik Djønne Konsulenter: Inger Karin Zettergren, Ida Willassen, Gudrun Skuggedal, Agathe Torgersen Adresse: Welhavens gate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Resepsjonstid: ma. fre E-post: twitter.com/skuespillerforb facebook.com/norskskuespillerforbund NYSTEMT? s5 s 24 BESTEMT NSFs styre: Hauk Heyerdahl (styreleder) Meltzersgt. 3, 0257 Oslo Tlf: Knut Alfsen (nestleder) Eventyrveien 2, 0851 Oslo Tlf: Yngve Seterås Parkveien 2 b, 5006 Bergen Tlf: Hilde Olausson Kruses gt. 13 a 0263 Oslo Tlf: Maria Bock Silurvn. 11, 0380 Oslo Tlf: Glenn André Kaada Hellelandsvn. 1, 4015 Stavanger Tlf: Camilla Belsvik Ringgata 1 e, 0577 Oslo Tlf: innhold: Dubbingforhandlinger i gang 4 Innlesere protesterer 5 Tips ved avtaleinngåelse 7 Uten filter - En dramatisk stillhet? 9 En frilansers fryktede frihet 12 Psykologens råd 14 Åpner første norske høyskole for musikkteater 15 Innstikk: Skuespillersenterets høstprogram Teatrets hukommelse - Stolene 18 Bøker 20 Historisk hjørne - På liv og død 21 Klipperommet 24 Folk ved fjorden 26 2

3 FORBUNDSLEDEREN INGENTING KOMMER AV INGENTING AV HAUK HEYERDAHL FOTO: ANDERS GRØNNEBERG, DAGBLADET Søndag 11. august lanserte den daværende regjeringen Kulturløftet III. Både statsministeren, kulturministeren og partilederne fra SV og SP var tilstede et signal om hvor viktig kultur er som satsningsområde fremover. Stående foran operaen og akkompagnert av korpsmusikk, skapte de et vellykket bilde av en regjering som satser på bredde. Få konkrete saker ble trukket frem, men kulturministeren kunne avsløre at man ønsker å gjøre Skuespiller- og danseralliansen til en permanent ordning allerede fra 2014! For norske skuespillere er det en fantastisk nyhet. Skal man satse på kvalitet må man tenke langsiktig og skape ordninger som gjør at kunstnere forblir i sitt yrke. Skuespiller- og danseralliansen er en slik ordning. De tre hovedfokusene i Kulturløftet III er å styrke a) Den kulturelle grunnmuren, altså kulturskoletilbudet og frivillighet. b) Et levende kulturliv over hele landet, samt c) kvalitet og talentutvikling. Det er lite nytt i forhold til Kulturløftet I og II, men lanseringen skaper likevel store forventninger til statsbudsjettet som slippes i oktober. Lanseringen bekreftet at kultur er et satsningsområde også inn i en eventuell ny regjeringsperiode for de rødgrønne. Grunnlaget for en god kulturpolitikk legges ved at regjeringen forplikter seg til at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål, også i fremtiden. Med de anslagene som finnes rundt statsbudsjettets vekst, innebærer det en økning på cirka 200 millioner kr årlig. Det er likevel ingen automatikk i at mye penger fører til en god kulturpolitikk. Politikk er fordeling av penger, og fordelinger må bygges gjennom dialog. Kulturdepartementet (KUD) har de siste årene jevnlig invitert representanter fra kunstnerorganisasjonene til møter. Det har vært enkelt å holde kontakt: Både gjennom Kunstnernettverket og Bransjerådet for film har NSF hatt flere møter med KUD. I så måte har kulturministrene gjennom de siste åtte år aktivt brukt ekspertisen som kunstnerne besitter. Dette har blitt lite fremhevet fra pressens side, men burde applauderes. Det har vært særdeles tilfredsstillende å bli lyttet til, og det er godt å se at det føres en pragmatisk kulturpolitikk som er bygget på mer enn bare ideologi. DetTE SKRIVES EN UKE FØR STORTINGSVALGET, og jeg savner forpliktelser fra opposisjons-partiene. Fremskrittspartiet har en uttalt og klar målsetting om å kutte i kulturbudsjettet. Høyre er litt vage, men kulturpolitisk talsmann i Høyre, Olemic Thommessen, uttaler at «dagens nivå er omtrent greit». For meg blir dette for passivt. Høyre har allikevel interessante momenter i sin politikk, blant annet styrking av det frie feltet. I god borgelig ånd har de også fokus på privat finansieringen av kulturlivet, og tilrettelegging for private fond og stiftelser. De sier også at de vil sikre statlig finansiering av sentrale kulturinstitusjoner. Men foreløpig har de ikke presentert noen økonomiske forpliktelser. Jeg tror en offensiv og offentlig kulturpolitikk er en forutsetning for å nå ut til flest mulig og en forutsetning for å kunne holde en høy kvalitet på det som presenteres. Hvor hadde norsk film stått uten Kulturløftet? Det er selvfølgelig ikke godt å si. Men det er en viktig satsning, ikke bare fordi det betyr arbeidsplasser, men fordi film og teater representerer kunstformer som reflekterer rundt hvem vi er. Uansett: Å styrke kultur er å styrke landet, og siden ingenting kommer av ingenting, trenger vi en visjonær kulturpolitikk som inneholder økonomiske forpliktelser. 3

4 FORBUNDSNYTT Dubbingforhandlinger i gang Etter tiår uten noen form for regulering, er forhandlinger om en tariffavtale for dubbing endelig i gang. AV IDA WILLASSEN Dubbingbransjen har siden sin spede oppstart hatt en minimal lønnsutvikling, faktisk har dubberne hatt reallønnsnedgang siden midten av 90-tallet. Norsk Skuespillerforbund (NSF) har i flere år har forsøkt å få til en bransje/tariffavtale på dubbingområdet, men det har ikke vært mulig å samordne de største aktørene til forhandlinger. Da SDI Media og Dubberman i mars gikk ut med en likelydende melding om at de ville redusere timesatsen for dubbing fra 750 til 650 kroner, satte dubberne foten ned. Kortvarig boikott Etter krisemøte med dubberne, sendte NSF ut et boikottvarsel med to krav: At studioene ikke ville gjennomføre varslet kutt i satsene, og at de ville innlede forhandlinger om en tariff-/bransjeavtale. Da kravene ikke var imøtekommet innen fristen, var boikotten et faktum. Også ikke-organiserte stemmeskuespillere støttet opp om boikotten. Den samlede opptredenen fra dubberne viste seg å være effektiv: Boikotten ble avsluttet 4. april, etter bare fire dager. Forutsetningen var at de to dubbing-studioene og NorDubb som samlet utgjør over 80 prosent av det norske markedet innledet felles forhandlinger med NSF. Det er nå dialog mellom partene. Første forhandlingsmøte ble avholdt 23. august. Vi hadde aldri kommet til en løsning så raskt uten dubbernes oppslutning. Boikotten har vist at vi kan stå samlet, og hvilken styrke som ligger i dette, sa forbundsleder Hauk Heyerdahl i en pressemelding. Erfarent UTvalg NSFs forhandlingsutvalg består av leder Hauk Heyerdahl, nestleder Knut Alfsen, generalsekretær og advokat Eirik Djønne, samt medlemsrepresentant Stig Krogstad. Dette er et forhandlingsutvalg med svært erfarne krefter, og dubberne kan ha tillit til at vi vil representere deres interesser på best tenkelige måte, sier forbundsleder Hauk Heyerdahl. Det svenske Teaterförbundet landet en avtale i mai (les mer om dette på og NSF er i stadig dialog med sine skandinaviske søsterforbund. Interrimsavtale Et av problemene, både for dubberne og studioene, har vært at ulike aktører i bransjen opererer med forskjellige satser. I interrimsavtalen som gjelder inntil ny avtale er på plass, vil de tre studioene benytte en felles timesats på kr 700 (for alle rettigheter eks. kino) i alle nye kontraktsinngåelser. For NorDubbs del innebærer dette en økning på 50 kr per time, mens SDI Media og Dubberman altså legger seg midt mellom tidligere sats og den nye satsen det ble innledet boikott på grunnlag av. Dette er et midlertidig kompromiss som vil gjelde frem til vi har en ferdig avtale. Det viktige er at studioene nå viser en vilje til forhandling, sier forbundsleder Hauk Heyerdahl, som understreker at også andre studioer følges opp. Felles interesser Den største seieren med denne aksjonen er at studioene kommer til forhandlingsbordet, etter tiår uten en regulerende avtale. Får vi en slik avtale på plass, vil det sikre lønnsutvikling og gode arbeidsbetingelser for dubberne, samtidig som studioene gis mer forutsigbare produksjonsrammer. Det er et godt utgangspunkt at vi har en felles interesse i å få en avtale på plass, sier Heyerdahl. Et eventuelt forhandlingsresultat vil bli sendt til godkjenning hos forbundets medlemmer. NSFs styre tar forbehold om å gjenåpne eller utvide boikott dersom forhandlinger om ny avtale ikke fører frem. 4

5 FORBUNDSNYTT uenighet om lydbøker Innleserne ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek avsluttet sin boikott av foretaket mandag 24. juni. Men partene er fremdeles ikke enige om praksis framover. Av Knut Alfsen/Ida WILLASSEN Etter langvarig konflikt om ansettelsesog arbeidsforhold gikk innlesere ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) i april til egeninitiert boikott av sin arbeidsgiver. Innleserne reagerte spesielt på at NLB ville pålegge alle uten fast ansettelse å opprette enkeltmannsforetak for å få fortsette arbeidet. Norsk Skuespillerforbund var ikke part i boikotten, men støttet innlesernes krav om ryddige arbeidsforhold. BOIKOTT AVBLÅST I JUNI Etter at boikotten ble startet, har syv innlesere blitt ansatt - innenfor en ramme på fem årsverk. Flere av innleserne mener imidlertid å ha krav på fast ansettelse. Norsk Tjenestemannslag bistår sine medlemmer i denne saken. På bakgrunn av at NLB frafalt kravet om å opprette enkeltpersonforetak, og for å bidra til et godt forhandlingsklima, avblåste innleserne sin boikott fra og med 24. juni. UENIGHET OM TILLEGGSAVTALE Imidlertid krever NLB at innleserne underskriver et ikke framforhandlet avtaleformular. Norsk Skuespillerforbund har ikke autorisert avtaleteksten og heller ikke gitt noen anbefaling om at innleserne skal skrive under formularet. De aller fleste av innleserne som ikke er fast ansatte, har på Etter at boikotten ble startet, har syv innlesere blitt ansatt - innenfor en ramme på fem årsverk. individuelt grunnlag gitt uttrykk for at de ikke ønsker å signere på denne avtalen. De ønsker heller å fortsette med gjeldende avtale praksis inntil en ny og utfyllende avtale er fremforhandlet. 5

6 DEPARTEMENTET AVVISER KRAV I midten av august ble det klart at Kulturdepartementet avviser å tilsette flere av innleserne i hel- eller deltidsstilling. Utover de som nå er tilsatt ønsker NLB bare å benytte oppdragstakere i eller utenfor næring. Spørsmålet om hvorvidt den som foretar innlesning skal regnes som arbeidstaker eller oppdragstaker tilligger det ikke vårt forbund å avgjøre. Den avklaringen må skje ved domstolsprøvning eller vurdering foretatt av forvaltningen. SAMTALER MELLOM PARTENE Norsk Skuespillerforbund har tilbudt å arbeide for en lovendring som innebærer at det kan inngås tariffavtale om midlertidig tilsetting i tillegg til faste tilsettinger, på samme måte som i teatrene. NSF ønsker også å forhandle fram en bransjeavtale for innlesere som er oppdragstakere. NLB har tatt dette til orientering, og har sagt at de vil vurdere konkrete forslag fra forbundet. Etter et møte med NLBs direktør og advokat den 26. august, protokollførte vi ni punkter, blant annet at: Det er opp til NLB å bestemme hvordan virksomheten skal organiseres, og at innlesernes tilknytningsforhold til NLB må tydeliggjøres i henholdsvis ansettelsesavtaler eller oppdragsavtaler. Inngåtte oppdragsavtaler kan sies opp av hver av partene med en måneds varsel. Undertegning av avtalen er ikke avgjørende for hvordan et eventuelt fremtidig tilknytningsforhold mellom NLB og den enkelte innleser og vilkårene for dette skal eller bør være. Det er heller ikke noen erkjennelse av hvordan tidligere tilknytnings- og avtaleforhold mellom partene har vært. NLB er villig til å tilby oppdragstakere i næring kr 915 per innlest time. Satsen for oppdragstakere utenfor næring er uendret og utgjør tilsammen kr 802. Partene er enige om at det ikke foreligger noen konflikt mellom NSF og NLB. Innleserne står fritt til å inngå oppdragsavtale med NLB dersom de ønsker dette. NSF vil verken råde eller fraråde den enkelte innleser å inngå slik avtale. (For fullstendig liste, se våre hjemmesider.) Norsk Skuespillerforbund håper dette er starten på en prosess som kan føre til at virksomheten ved NLB kan gjenopptas for fullt med et avtaleverk som har tilslutning fra alle parter. Vi vil holde medlemmer og andre innlesere orientert om sakens videre utvikling. Liv Aakvik, Liv Steen, Emma Rowena Hansen, Kristine Rui Slettebakken, Lindis Hallan og Eva Dons var blant de som deltok under innlesernes markering utenfor Stortinget i mai. Foto: Ida W 6

7 AVTALETIPS Når er en tilsettingsavtale bindende? Hva må du passe på? AV EIRIK DJØNNE I løpet av mer enn 20 år som advokat for kunstnerne har jeg registrert at mange tvister oppstår på grunn av dårlig dokumenterte avtaler eller lite synlige forutsetninger. Noen vil også komme seg ut av en avtale fordi nye tilbud frister mer. Andre er skuffet fordi teatret eller produsenten dropper en produksjon eller kanskje velger en annen rolleinnehaver etter ønske fra en kringkaster som ønsker et kjent navn. Hva må partene passe på for å redusere faren for uenighet og misstemning som kan farge fremtidig samarbeid? Forespørsel eller avtale? For at en avtale skal anses å foreligge er det normalt gitt et tilbud fra en arbeidsgiver eller oppdragsgiver som er akseptert av skuespilleren, eller motsatt. Det kreves ikke at en avtale må være inngått skriftlig for å være gyldig, i alle fall ikke med mindre dette er avtalt på forhånd. Derfor er det viktig at en potensiell arbeidsgiver er tydelig på om det dreier seg om en uforbindtlig forespørsel eller et fastere tilbud. Spørsmål som «Har du anledning til å ta en oppgave høsten 2014?», må kunne anses som en forespørsel/sondering og ikke et tilbud. Et ja på spørsmålet er heller ikke nødvendigvis en aksept av et tilbud, men et svar på en forespørsel. Når det konkretiseres hvilken oppgave/oppsetning det dreier seg om og en nærmere tidfesting foreligger, er man raskt over i en avtale, hvis ikke annet klart fremgår. Bruk e-post Oppgavens størrelse kan være et tema som ikke er avklart. Hvilken varighet vil engasjementet ha? Avklar dette tidlig og gjerne per e-post. Lønn ved institusjonsteatrene følger normalt av tariffavtale ut fra ansiennitet, så det er ikke nødvendig at lønnen er avtalt spesifikt for at en avtale skal anses å være inngått. Arbeidsavtaler skal for øvrig inngås skriftlig og senest en måned etter at arbeidsforholdet tar til, se arbeidsmiljølovens Det følger videre av enkelte tariffavtaler at en avtale skal inngås skriftlig, gjerne innen en frist. Det kan også fremgå at det «Det hender nok at en arbeidsgiver i det lengste venter med skriftlig avtale for å ha større handlefrihet i forhold til repertoar.» skal bekreftes skriftlig at avtale er inngått, uten at det er den mer omfattende arbeidskontrakten som skal foreligge. Påbegynt jobb Likevel gis det normalt åpning for at avtale foreligger, dersom det på annen måte godtgjøres at avtale er inngått. Det kan for eksempel være vitner på at avtale er inngått. Det kan være tilfeller der det allerede er utført et stykke arbeid, som leseprøver eller lignende. Det at partene innretter seg som om eksplisitt avtale er inngått og arbeidet tar til, er såkalt «konkludent adferd». I en konkret sak hevdet en arbeidsgiver at han aldri inngikk skriftlige avtaler, idet alle stolte på hans ord. En instruktør mente han var tilsatt, noe arbeidsgiveren avviste. Beviset for at arbeidstaker hadde rett fantes i et julekort der arbeidsgiver ønsket ham velkommen som instruktør! Skriftlig bekreftelse Det kan være at arbeidstaker har bekreftet en avtaleforståelse per e-post eller i brev uten at arbeidsgiver har protestert på dette. I en annen sak hadde en skuespiller presisert at han og hans sønn var tilsatt, dette i et brev til det aktuelle teatret. Dette førte til at de to fikk kompensasjon da oppdraget falt bort. Mens en annen kunstner, som ikke hadde sendt noen slik bekreftelse, måtte ta ut stevning for å komme i posisjon for en minnelig løsning. Force majeure? Noen ganger hevder en arbeidsgiver/oppdragsgiver at bud- 7

8 sjetthensyn eller manglende finansiering gjør at avtalen ikke er bindende. Slike forbehold må være klare før avtaleinngåelsen, slik at det kan være en del av vurderingsgrunnlaget for den som vurdere å ta et engasjement. Er ikke en slik forutsetning presisert, kan den heller ikke påberopes. I et tilfelle påberopte arbeidsgiver at skifte av regissør medførte at ny regissør måtte kunne velge fritt hvilke av skuespillerne som skulle være med på lasset videre. Dette synspunktet førte ikke fram. På den annen side kan neppe skuespilleren kreve å stå på scenen hvis teatersjefen velger en annen løsning, men det kan medføre erstatningsansvar. å oppheve avtalen Det er mulig å bli løst fra en avtale ved forhandling. Men blir det ikke enighet gjelder avtalen. Det kan bety at en skuespiller som ønsker å bli løst fra avtalen er pliktig til å stå i den til oppsigelsestiden løper ut. I avtaler ved institusjonsteatre og de fleste regionsteatrene gjelder det en frist på 6 måneder der oppsigelse må finne sted innen 31.januar med fratreden 31.juli, dersom varigheten på tilsettingsavtalen er mer enn ett år. Spørsmålet som ofte bli reist er hva som vil skje dersom skuespilleren bare pakker og drar. I arbeidsrettsterminologi kalles det «å fantegå». Da kan det bli reist erstatningskrav for det tapet teatret måtte lide, og det er kanskje vanskelig å få ny jobb der. begge parter er forpliktet Det hender nok at en arbeidsgiver i det lengste venter med skriftlig avtale for å ha større handlefrihet i forhold til repertoar. Medaljens bakside kan være at de aktuelle kunstnerne også kan se seg tjent med å velge annerledes når mer attraktive tilbud kommer. Men begge parter er forpliktet, når avtale er inngått. Som det heter i Christian den V s Norske Lov fra 1687, er avtaler til for å holdes. Oppfordringen er å inngå klare avtaler og å stå ved inngåtte avtaler! Viktig melding! tariffavtalene SKAL FØLGES! Norsk Skuespillerforbundet har registrert at noen film- og tv-produsenter opererer med kontrakter som bryter med tariff. - Noen ganger får folk høre at våre avtaler bare gjelder medlemmer i Norsk Skuespillerforbund. Det er feil! Tariffavtaler er ufravikelige og gjelder alle som gjør arbeid omfattet av avtalen, sier advokat og generalsekretær i forbundet, Eirik Djønne. Før du inngår en tv- eller filmkontrakt: Les tariffavtalene og minimumssatsene på våre nettsider Vær arbeidstaker, ikke oppdragstaker. Velger du likevel å fakturere, må du ta høyde for at du selv skal dekke utgifter til goder som ellers er arbeidsgivers ansvar. Du bør derfor sikre mer enn 28 % høyere satser enn for lønnsmottakere. Sørg alltid for at det er en henvisning til tariffavtalen i din kontrakt. Er du i tvil, kontakt forbundet! Send oss gjerne din kontrakt for gjennomsyn. 8

9 UTEN FILTER EN DRAMATISK STILLHET? Sven Henriksen er skuespiller, sanger og dramatiker - nylig utflyttet fra Oslo til Mo i Rana. Han forfatter bloggen svenhenriksen.wordpress.com, og er i 2013 også spaltist i Stikkordet. Denne gang skriver han om synlighet i, og bevisst bruk av sosiale medier. Hei folkens, her er jeg igjen med spalten min. Sommeren er over og en ny teaterhøst er i gang. Vi rister av oss salt, sol og sand og gyver løs. Men det er ikke det jeg skal skrive om denne gangen. Kjære folk, det skal handle om sosiale medier, om oss og om politikk. Jeg har mange venner og enda flere bekjente. Noen av dem sier: Herregud, så mye du er på Facebook og Twitter. Hvordan vet du det? spør jeg. Vel, det er mange, særlig av frilansere, som ikke har skjønt at sosiale medier er helt gratis PR for en selv og det en driver med. Derfor er de fleste sånne «ydmyke» sjeler som ikke liker å «stikke seg frem» Som heller velger å «lure som gjedder i sivet» der de sitter og leser hva andre holder på med uten selv å delta, mens de sutrer over et glass vin på Kafé Løve at «ingen ringer til meg!» og sier at de er misunnelige fordi jeg er så i vinden for tida. Men når jeg titter litt ekstra nøye på dem så ser jeg at de har et snev av forakt i øynene, man skal ikke være for mye «full av seg selv» i denne bransjen før noen hever et øyebryn av den litt for voldsomme trafikken på nettet. Det tar seg ikke ut, liksom. Vel, nå kommer poenget. Sosiale medier er ikke bare et glanset utstillingsvindu der man kan vise seg fram fotoshoppet og vellykket, det er også et Speakers Corner, en privat talestol der man kan stå opp med sine meningers mot. Og her synes jeg teatermiljøet er helt av sven henriksen bakpå. «Er på Sats Sagene!» «Opps, her er visst et bilde av meg og Kim Bodnia fra i fjor!» (blush) «Se, er jeg ikke fin som Siv Jensen i mitt siste sommershow?» Har du ikke sett alle disse statusene? Nei da, jeg er ikke et hår bedre selv. Men jeg bruker også nettet til for eksempel å skrive et åpnet brev til Siv Jensen, der jeg prøver å forklare henne mekanismene i norsk kulturliv. FrP med frøken Jensen i spissen mener nemlig at vi kunstnere er noen slappe og late individer som ligger på sofaen og drikker rødvin mens stipender og statsstøtte fosser inn på konto, og bare en sjelden gang kommer vi oss opp fra stabilt sutreleie og lager noe vi tror er kunst, 9

10 noen sære greier som ingen bryr seg om. Disse påstandene fikk stå motsagt fra nesten hele miljøet, mens «folk flest», hvem nå det måtte være, trykket Siv Jensen til sitt bryst og sa seg helt enig i all verdens kommentarfelt. (Ja, nå må det bli slutt på denne galskapen. Folk kan ikke leve ut sine urealistiske drømmer på bekostning av «skikkelige» folks skattepenger!) Kun én eneste teatersjef, undertegnede og noen få andre, gikk til motangrep på Jensen og hennes kumpaner i sommer. Det er for slapt, folkens! Vi må svare folk som mener at «kultur er noe dyrt og unyttig fjas» som vi ikke har råd til å holde oss med i Norge «der så mange har det så fælt». Ikke bli fornærmet, for det er ikke noe galt å trene på Sats eller legge ut bilder av seg selv. Men bruk hodet, og ikke minst påvirkningskraften du har som synlig menneske og kunstner. Ikke sitt og dill med pressefolk og snakk om jordbær og designerkjoler! Snakk med dem om det du driver med, selv om de er mer opptatt av den nye kjæresten din eller hvordan du har hatt det på hytta i sommer. For dette er ikke en tid for å gå i skyttergravene. Det er en tid for å stå fram og vise oss fram som fagmennesker, fortelle verden at vi jobber knallhardt. Og ikke minst prøve å få det til å tikke inn hos noen politikere og «folk flest» at staten slett ikke kaster penger etter oss om vi ikke gidder å jobbe. Bruk sosiale medier for alt hva de er verdt! Selv skal jeg snart holde et foredrag hos Høyre, fordi noen oppvakte sjeler der har skjønt at jeg vet ørlite mer om kultur enn dem. Så får det heller være at de tause spion-gjeddene i sivet synes jeg er i overkant aktiv på Facebook og Twitter. For om vi ikke tar igjen, vil stillheten etter hvert bli ganske så dramatisk. Det handler om jobbene våre, for pokker! Ha en fin høst, folkens. Nå gar jeg på Stamina Hot i Gokk! 10

11 ELEKTRONISKE SØKNADER TIL KULTURRÅDET Norsk Kulturråd innfører elektronisk søknadsbehandling i Statens kunstnerstipend er blant støtteordningene som nå mottar søknader bare i elektronisk form. Informasjon fra Norsk kulturråd Kulturrådet går fra og med 2013 trinnvis over til bruk av elektroniske søknadsskjemaer. Ny søkerportal ble tilgjengelig i juli, slik at søkere til Fond for lyd og bilde kunne starte utfylling av søknadsskjema i god tid før fristen 1. september. Søknadsskjemaer til andre ordninger vil bli tilgjengeliggjort fortløpende ca 4-6 uker før aktuell søknadsfrist. FOND FOR LYD OG BILDE Fond for lyd og bilde var først ute med elektroniske skjemaer for søknad om prosjektstøtte. Søkere må benytte Kulturrådets søkerportal og fylle inn søknadene elektronisk innen fristen 1. september. Etter fristen stenger søkerportalen, og åpner ikke igjen før 5-6 uker før neste søknadsfrist 1. februar. Elektroniske søknader til Fond for lyd og bildes øvrige ordninger - Markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt Gjenopptakelse av sceneforestillinger - vil bli gjort tilgjengelige i månedsskiftet september/oktober. STATENS KUNSTNERSTIPEND Statens kunstnerstipend tar i bruk elektroniske søknadsskjema fra og med i høst. Kulturrådet oppfordrer alle interesserte til å starte utfyllingen i god tid. Det er mulig å kladde og mellomlagre egne søknader helt fram til søknadsfristen. Det er ellers viktig å merke seg at fristen 16. oktober kl. 13 er absolutt. MUSEUM OG ARKIV Ordningenen for museum og arkiv har allerede elektroniske søknadsskjema, og vil ikke bli flyttet over til den nye søkeportalen i Dette gjelder: utviklingsmidler til museum og arkiv privatarkiver sikringsmidlert til museer NORSK KULTURFOND Norsk Kulturfond hadde også søknadsfrist 1. september, men til denne fristenble det sendt inn søknader på papir som før. Første søknadsfrist med elektronisk søknad for Kulturfondet blir 1. desember. les mer her: Det vil fortløpende legges ut oppdatert informasjon og lektroniske søknadsskjema på 11

12 leserinnlegg EN FRILANSERS FRYKTEDE FRIHET Om å takle frilanstilværelsens «in betweens» og om ikke å takle dem i det hele tatt. AV HANNE HENRICHSEN Under min utdannelse på GITIS i Århus, var vi omringet av en velmenende russisk armé som gjennom tre år rustet oss opp til å møte en skuepillers harde virkelighet. Daglig delte de raust av sin erfaring på feltet og kom med oppmundtrende tilrop hvorav «Remember that nobådy lååves yo!» og «It excist nåå magic!» var de mest populære. Et noe mer konstruktivt råd fikk vi fra en aldrende musikalartist som underviste oss i teaterhistorie. Han foreslo at når vi i fremtiden fikk spørsmål fra den harde virkelighet om hva vi jobbet med, ikke skulle svare at vi var arbeidsledige men at vi var «in between jobs». Jeg syntes det hørtes lurt ut og skrev det ned. Jeg har imidlertid aldri benyttet meg av uttrykket. Dels fordi den norske oversettelsen halter litt «jeg er midt imellom to jobber» - men mest fordi jeg, befinnende meg der, midt imellom, blir rammet av sjokk og midlertidge lammelser som hindrer meg i å uttrykke noe som helst. Med unntak av halvkvalte gråtelyder er det fint lite som kommer ut av kjeften min i disse periodene av ufrivillig arbeidsstopp. Alle mine kolleger er helt utrolig gode til å utnytte frilanstilværelsens «in betweens». Unni skriver bok, Ulf drar til Thailand for å klatre, Ulrik blir pappa, Urd utdanner seg til personlig trener og Urban blir med i Leger uten grenser og hjelper folk som trenger hjelp. Selv tar jeg rennafart rett i veggen. Trykker trynet ned i bunnslammet. Suser i rekordfart fra høgste nuten til havsens bunn. Blir en ulidelig selvopptatt lidende kunstner. En jeg ikke ville tatt i med tang. Etter en krevende rolle på et krevende sted, omgitt av krevende medskuespillere til alle døgnets tider, er det ubeskrivelig deilig å komme hjem til egen by og egen seng. Én natt. Så knakker angsten på døren. Og med den savnet etter alt og alle som krever noe av meg, inkludert de krevende eks-kollegene som på tre måneder rakk å forvandle seg fra noen jeg kjenner til veldig gode venner og vel så det. Nå langt borte, garantert i full gang med nye oppdrag. 12

13 Jeg klarer knapt å puste. Foran meg har jeg et uoverskuelig hav av tid. Tid til bekymring: Hvordan i heite huleste skal det nå gå med studielånet, huslånet, husleien, alderen, livet, døden, NAV, nei, nei, nei. Tid til misunnelsen: Faen ta de andre, de fast ansatte, de sorgløse, yngre, penere, flinkere, så fordømt mye lykkeligere andre. Herregud. Russerne fikk rett. Ingen elsker meg! Jeg svever i et tomrom som må fylles med mening. Jeg søker jobb i Sannergata Skotøymagasin, melder meg som lærervikar på Vikar.no og skvetter høyt hver gang telefonen ringer. Jeg vil ikke være lærer! Vil ikke selge sko! Jeg melder meg opp til eksamen på BI, surfer på nettet etter en kjæreste, et kurs jeg kan gå på, et eller annet som ligner et liv, drikker for mye øl, ser tv midt på dagen, sovner på sofaen og har mareritt om at jeg skal opp til eksamen på BI. Og sånn går dagene. Helt til neste gang jeg står der med et manus i hånden og et smil som kan få troll til å sprekke. Frilanstilværelsen er en ekstremsport med all forutsigbarhet og klare rammer som innsats og all lykke i verden som gevinst. Det finnes ingenting som gjør meg helere, sannere, mer fullstendig. Ingenting som avstedkommer den samme eufori, meningsfullhet, virkelighetsfølelse. Å være skuespiller er for meg å puste fritt, det er grunnlaget for min eksistens. Jeg har, som frilansskuespiller, en enorm frihet til å velge. Noe som også innebærer å måtte velge bort. Kjæreste, familie, trygghet. Et harmonisk liv. Fordi jeg ikke har et valg. Fordi jeg MÅ dettte. Fordi dette paradoksalt nok er det eneste som får meg opp til overflaten igjen etter at frykten atter en gang har lagt sten på sten i brystet mitt og sendt meg ut på tynn is. Frykten for å bli stående fast der in between. Ensom. Glemt. Erstattet. En kollega brølte en gang til regissøren under prøven fra helvete: «Vi ble jo ikke skuespillere fordi vi er harmoniske mennesker! Det var dette eller galehuset!» Jeg trøster meg litt med det. At det finnes flere som meg der ute. Som elsker, elsker, ELSKER denne jobben! Kanskje blir jeg bedre på å takle «inbetweens»a med tiden. Når jeg bare blir stor nok. Flink nok. Til å le høyt. Av meg selv. Men inntil videre biter jeg meg bekymret fast her nede og gleder meg til neste opptur. Det blir magisk! «Vi ble jo ikke skuespillere fordi vi er harmoniske mennesker! Det var dette eller galehuset!» Klok kollega, 60 13

14 FRIHETSFRYKT Psykologens råd Hvordan bør man takle den psykiske belastningen som kan følge med det ikke å vite når, eller om, man får jobbe igjen? Vi spurte en ekspert. Anders Skuterud. Foto: Åsa Mikkelsen/ Kolonihaven av IDA WILLASSEN Anders Skuterud er fagsjef hos Norsk psykologforening. Med forfatterens godkjenning, bad vi ham komme med sine synspunkter knyttet til problemstillingen som presenteres i Hannes tekst på foregående side. For det første vil jeg jo si at hun kanskje kunne tenke på å bli forfatter i disse mellomperiodene, hun har en drivende penn, sier psykologen, som understreker at han uten å ha snakket med den enkelte, kun kan komme med generelle råd. «Det viktige er at man får brukt hodet og kroppen på en vettug måte, i stedet for å gruble for mye» viktig med Kolleger I den vifte av behov vi har, er trygghet svært sentralt, fastslår Skuterud. Trygghet er dels noe en har inni seg, og dels noe man får gjennom de menneskene man til daglig omgir seg med familie, venner, kolleger. Samfunnsforskning viser at arbeidsplassen og samspillet med kolleger har en spesielt viktig funksjon i å gi oss den daglige bekreftelsen vi trenger. Fravær av dette over lang tid kan derfor bli en selvbildetrussel, i tillegg til en rent økonomisk trussel. Blant skuespillere nærmer andelen frilansere seg 80%, og det er nærliggende å tro at mange i perioder opplever det samme som Hanne beskriver. Bruken av korttidsengasjementer framfor faste stillinger øker også innenfor flere bransjer. Hva gjør det med samfunnet vårt at så mange har en så usikker tilværelse? Det å gå rundt og bekymre seg, er i alle fall lite konstruktivt. Lag trygge rammer Kan den rasjonelle bekymringen for ikke å få nye oppdrag gi grobunn for mer alvorlig angst og depresjon? Ja, helt klart. Det ser en også ved arbeidsledighet: Etter ledighet i perioder på over tre måneder, øker ofte angst og depresjon. Hva kan den enkelte gjøre for å motvirke de negative tankemønstrene som oppstår i periodene «mellom jobber»? Det første er å etablere noen trygge rammer rundt seg, som en økonomisk reserve, hvis en har mulighet til det. Det er også en veldig stor fordel å ha en familie eller gode venner rundt seg. Det andre er å finne noe meningsfullt å gjøre i de ledige periodene. Skuespillere kan for eksempel jobbe med tekster og trene eller rett og slett gjøre noe helt annet, for eksempel være lærervikar eller studere, som artikkelforfatteren nevner. Det viktige er at man får brukt hodet og kroppen på en vettug måte, i stedet for å gruble for mye. Be om hjelp Til en viss grad kan det jo være lurt å tenke litt på hvor pengene til neste strømregning skal komme fra. Hvordan merker man at en bekymring har gått over fra å være helt normal til å bli usunn? Vi bekymrer oss alle til en viss grad, men hvis du merker at store deler av dagen går med til dette, eller at du kjenner deg fysisk uvel, da bør du ta grep og finne noe annet å konsentrere deg om. Blir situasjonen for låst til at man klarer å komme ut av det på egen hånd, er det fornuftig å søke behandling hos psykolog. 14

15 INTERVJU Musikkteater på høyt nivå Musikkteaterhøyskolen er Norges første private høyskole for artister. av IDA WILLASSEN Her blir det kontorer, bibliotek, spiserom black box har vi i etasjen under. Rektor Kjersti Riise Karlsen klarer så vidt å overdøve lyden av hammerslag og sirkelsag når hun viser ivrig rundt i lokaler som foreløpig er et eneste kaos. Trondheimsveien 137 på rosenhoff har mottatt åtte tonn gulv de siste dagene, og tatt i betraktning at leveringsadressen ligger i fjerde etasje uten heis, er det ikke forbausende at ting har tatt tid. Men forhåpentligvis vil alt være på plass i løpet av 48 timer. Da åpnes nemlig dørene til norges første private artistutdanning på høgskolenivå. komplisert søknadsprosess Musikkteaterhøyskolen skal tilby en bachelorgrad med lik vekt på sang, dans og skuespill. Institusjonen har eksistert som fagskole siden 2010, men fjor høst fikk de klarsignal fra den statlige godkjenningsinstansen NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) til å utvide med et tredjeår. Dermed blir skolen både den første som tilbyr en høgskoleutdanning for musikkteater i Norge, og dessuten landets første private høgskoleutdanning for artister. Søknadsprosessen er såpass komplisert at vi ønsket å begynne i det små, men da vi startet fagskoleprosessen i 2009 hadde jeg hele tiden tanke om en høgskole i bakhodet. Grunnarbeidet var gjort allerede, det er grunnen til at dette har gått såpass raskt, sier den nyslåtte høgskolerektoren. sunt med konkurranse Tidligere har skoler i utlandet og fagskolen Bårdar stått for rekrutteringen av nye talenter til norsk musikkteater. Forskjellen på oss og Bårdar er først og fremst at de en fagskole, mens vi er en høyskole. Når det gjelder skoler i utlandet, som svenske Artisten og GSA, er det et poeng at faginnhold og studieplan skal ligge tett opptil deres, slik at det kan være mulig for elevene å søke om utveksling. Jeg tror at det er sunt med en viss konkurranse og at folk har et valg, sier Karlsen, som mottok 90 søknader til Musikkteaterskolens første år som fagskole. Og det var før vi hadde fått offentlig godkjenning og mulighet til å reklamere for oss selv. I år nådde skolen en foreløpig topp med 136 søkere. Vi tar inn 75 elever totalt, fordelt på tre ulike nivåer. frafallet er stort i høyere utdanning generelt, og kunstfag spesielt, så vi tar høyde for at noen faller fra underveis. Kjersti Riise Karlsen er rektor ved landets første høgskoleutdanning i musikkteater, den privateide Musikkteaterhøyskolen. behovet fins Telemarksforskning gjorde i 2011 en undersøkelse av kompetansebehovet innen norsk teater, der de konkluderer med at det norske arbeidsmarkedet trenger cirka 25 nye skuespillere hvert år. Selv om dette tallet ble sterkt omstridt, er det ingen tvil om at konkurransen i yrket er hard. Bare i Oslo finnes det nå fem private skuespillerutdanninger, samt to forskole- og to høgskoleutdanninger. Er det behov for nok en utdanning med elever som tar opp lån for å finansiere skolepenger og en utdanning de kanskje ikke får bruk for? Det kan du si Vi har ingen statsstøtte og tar i skolepenger 15

16 per student. Av inntekter ellers har vi en kveldsskole og noen andre bransjeaktører som leier lokaler av oss. Privatskoler kan være kostbare. Jeg vet at enkelte skoler tar så mye som i skolepenger. Men jeg mener søkertallene våre viser at de private aktørene fyller et tomrom. Så lenge det finnes søkere, finnes det et behov. Det sier jo rapportene også. Hvilke rapporter? Vi som driver skoler rapporterer jo alt mulig inn til staten. Nå er det såpass kort tid siden rapporteringsordningen ble etablert, men over tid vil man ut fra disse tallene kunne se hvilke endringer utdanningssystemet trenger og hvor det svikter i kvalitet, og så videre. sirkushest Skolen er etablert som et AS med tre eiere: Kjersti er daglig leder og rektor, assisterende leder Per Rønningen og Tom Arild Hansen. Sistemann er så ung at han fremdeles får tilbud som artist, så han jobber mer utenfor bygget, smiler Kjersti. Hun har selv lang fartstid i bransjen, både som frilansdanser og administrator. Jeg har jobbet administrativt i denne bransjen siden jeg gikk ut fra danselinja på Fagerborg. I 2007 sluttet jeg, og trodde jeg var ferdig med musikalmiljøet. Men da jeg ble spurt om jeg kunne være interessert i å starte en egen skole, kom lysten tilbake. Det er vel dette med sirkushesten og sagmuggen, hehe Hvor kommer motivasjonen til å starte en skole fra? Man må rett og slett brenne for det. De gode sidene veier opp, men det kan være et slit med sjauing og bæring, og alle må stille opp. Og da skal man ha en god stab, som vi har, for det er ikke gitt at alle gidder å stille opp. Det er en fantastisk fin gjeng som jobber her, og dette høres sikkert ut som en klisje, men jeg kunne ikke tenke meg å være hjemme en eneste dag. skal ha betalt for jobb Skolen sysselsetter skolen omtrent 20 lærere, hvorav 8 i full stilling. Det er et krav at høgkoler har professorkompetanse, og Musikkteaterhøgskolen har ansatt professor Vladimir Bouchler som fagansvarlig i teater. Han har tidligere jobbet blant annet blant annet ved Teaterkonservatoriet i Bourdeaux, ved Royal Conservatory og La Cambre School of Stage design i Brussel. Kommer dere til å inngå noen former for formelt samarbeid med arbeidsgiversiden? Ja, vi er i ferd med å inngå en avtale om praksisarbeid med et teater nå, og er i dialog med to andre. Det skal skje i tråd med praktikantavtalen som ble opprettet mellom fagforeningene og NTO. Vi tar også mot kortere oppdrag fra bransjeaktører som ønsker underholdningsinnslag og lignende, men da skal både vi og studentene ha betalt for jobben. Vi taper sikkert noen oppdrag og mulig publisitet på det, men noen må bare stoppe den trenden med gratisarbeid. Elevene skal ikke læres opp til å jobbe gratis. At store reklamefinansierte aktører som TV2 i det hele tatt ber dem om å gjøre det, syns jeg er tragisk. FAKTA Musikkteaterhøyskolen tilbyr fra høsten 2013 et treårig bachelorstudium i musikkteater med lik vekt på dans, teater og sang. Musikkteaterskolen AS ble godkjent av NOKUT som fagskole i musikkteater i I 2012 ble skolen omsøkt og akkreditert som høgskole. Skolen eies av rektor Kjersti Riise Karlsen, Per Stian Rønningen og Tom Arild Hansen. To dager før semesterstart var det fortsatt litt igjen å gjøre med de nye lokalene til Musikkteaterhøyskolen. Her legges dansegulv i et av treningsstudioene. Undervisningsansvarlige er førstelektor Karen Johanne Hagen (sang), førstelektor Richard Lessey (dans) og professor Vladimir Bouchler (teater). 16

17 SKUESPILLERUTDANNING i Norge Det er mange veier inn i Skuespilleryrket. Konkurransen er tøff og inntjeningsmulighetene varierende, i alle fall i en etableringsfase. NSF anbefaler i utgangspunktet en grad du kan bygge videre på (med master eller kunstnerstipendiat) og som medfører lavest mulig lånekostnader. OFFENTLIG UTDANNING: Høgskoler: Tre norske offentlige høgskoler i Norge tilbyr skuespillerutdanning på bachelornivå: Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen Akademi for Scenekunst ved Høgskolen i Østfold Teaterproduksjon og skuespillerfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Det multinorske: Det Norske Teatret startet høsten 2012 opp en treårig teaterutdanning i samarbeid med HiNT: Det multinorske Forskoler: Nordic Black Express - en teaterskole og et utviklingsprosjekt i scenekunst for elever med transkulturell bakgrunn. NBX er Norsk Kulturråds flerkulturelle hovedsatsing. Oslo Musikk- og kulturskole tilbyr ettårig forstudium i teater PRIVAT UTDANNING Det finnes etterhvert en rekke private skuespillerutdanninger. I Oslo er det etter hva vi kjenner til, fem privatskoler som tilbyr skuespillerutdanning: Norsk Institutt for scene og studio Norsk Skuespillerinstitutt (toårig fagskole) Titan (toårig fagskole) Bårdar (toårig utdanning i musikalteater) Musikkteaterskolen (nylig akkreditert som høgskole). Skoler som er akkreditert av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) gir rett til støtte fra Lånekassen, men studentene må regne med utgifter til skolepenger i tillegg til levekostnader. ÅRLIG AUDITION Årlig audition for nyutdannede skuespillere finner sted 18. oktober. Søknadsfrist for skuespillere er 15. september. Årlig audition arrangeres hver høst som et samarbeid mellom Norsk Teaterlederforum, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Skuespillersenter. Alle teatersjefer, castere og andre fra arbeidsgiversiden inviteres. Hvem: Krav for deltakelse er treårig, praktisk skuespillerutdannelse på høyskolenivå, primært fra skole utenfor Norge. Ved ledig kapasitet kan søkere med annen utdanning / minimum tre års profesjonell praksis som skuespiller vurderes, men det er et poeng at auditionen er for skuespillere i etableringsfasen. Som hovedregel kan en utøver delta maksimum to ganger på Årlig audition. Hvordan: Hver deltaker får 4 minutter til rådighet. Alle tekster må fremføres på norsk, mens sanger kan være på et valgfritt språk. Teatret stiller mp3/cdspiller og piano til rådighet. Eventuell akkompagnatør må deltaker selv besørge. Alle deltakere får også en kort improvisasjonsoppgave som skal utføres i gruppe og under veiledning fra instruktør. Søknad skuespillere: Påmelding skjer via Norsk Skuespillersenters hjemmesider Søkere må legge ved 1-sides CV med nødvendig informasjon om utdanning / praksis og et portrettbilde (headshot) til bruk i programmet. Erfaringsmessig er det flere søkere enn plasser.søkere med godkjent skuespillerutdanning fra utlandet som ikke tidligere har deltatt, vil prioriteres. Alle søkere får svar senest to uker før auditon. Påmelding publikum: Årlig audition er kun åpen for instruktører, regissører, castere og andre som ansetter skuespillere. Publikum må melde seg på til publikum(a)riksteatret.no. Oppgi ditt navn +organisasjon du representerer. Påmeldingsfrist for publikum er fem til fire dager før arrangementet. Spørsmål om arrangementet kan rettes til Norsk Skuespillersenter,

18 TEATRETS HUKOMMELSE S t o l e n e AV ANNE HELGESEN Etter mer enn femti intervjuer med tilårskomne teaterarbeidere har jeg sluttet å være redd for stolen. Jeg sikter til lenestolen som mange gamle folk blir sittende i dag ut og dag inn, den som er omgitt av bøker, aviser, fotoalbum, gamle brev og tomme kaffekopper. Innledningsvis led jeg av den vrangforestilling at den godt polstrede lenestolen var et sluttpunkt trist, deprimerende. Nå vet jeg at dette er erkjennelsens og minnenes sted. I stolen sitter kunnskapen og refleksjonen. Helt siden 2007 har jeg hatt gleden av å arbeide sammen med skuespiller og prosjektleder Wenche Medbøe for å bygge opp et videoarkiv vi har døpt Teatrets hukommelse. Nå rommer det allerede 120 timer med med filmopptak der norske teaterarbeidere de flest av dem mellom 80 og 100 år - forteller åpent om sine liv i Thalias tjeneste. Mariken Halle, Petter Jacobsen og Ingvild Hellesøy har filmet intervjuene, det var disse som innførte bevisstheten rundt den gode stolen. Det første de gjorde hver gang vi kom hjem til et nytt intervjuobjekt, var å gjennomsøke husværet på jakt etter den utvalgte stolen. Selvsagt spurte de han eller henne som skulle intervjues: «Hvor liker du å sitte?» Men det var ikke alltid de var fornøyde med svar, og det førte ofte til flere runder med prøvesitting på ulike sitteredskaper. Resultatet er at det finnes langt mer enn lenestoler i vårt materiale. Der er pinnestoler, kontorstoler, benker og sofaer. Mangfoldet er frydefullt, overraskende og minner oss om at hva øyet ser er med å bestemme hva øret hører. Dessuten; selv den forventede lenestolen rommer høyst ulike personligheter. Liv Dommersnes (1922 -) sitter varm og drømmende i sin stol. Stemmen hennes er myk, hele skuespillermennesket er mykt og stolen er selvfølgelig myk. Merete Skavlan er hennes rake motsetning, den tidligere skuespiller og radioteatersjef er like rak i ryggen som sin stol. Stolens rygg er høy. Den rager over henne som om den vil være til hjelp når hun løfter tanker om norsk teaterkunst. Noen sitter i sofa. De mannlige sjefene sitter midt i dem og alene. Økonomiprofessor Arnljot Strømme Svendsen ( ) framviser ett godt sofaeksempel. Den tidligere styrelederen for Den Nationale Scene og for Norske teatres forening tar ikke så stor plass i sin sofa. Han sitter disiplinert og stille og likevel virker det riktig at han har fått all denne luften omkring seg. Det er annerledes med økonomisjef og tidligere riksteatersjef Eivind Hjelmtveit (1926 -). Han fyller hele sofaen sin, gestikulerer med armene, lener seg framover, bakover og til siden. Vitalitet tar plass. Sossen Krohg (1923 -), diva, skuespiller og Club7s berømte teatersjef har krøpet helt opp i sin sofabenk og plassert seg i det ene hjørnet. Hun sitter som på en sjeselong, dét møbelet er uendelig mer kvinnelig enn all verdens sofaer. Denne teatersjefen har flammerød kjole og matchende sokker, hun er et bilde av en europeisk avantgardist. Så er det dem som ennå ikke har gått fra scenen. Toralv Maurstad (1926 -) har liksom bare satt seg nedpå et øyeblikk på benken ved kjøkkenbordet. Elsa Lystad ( ) sitter på pinnestol ved spisebordet i stua. Hun er på vei til neste jobb hun også. Begge disse skuespillerne er mestre i selvframstilling. De er fortrolige med oss og med kamera, de er spontane og improviserer gjerne. anne helgesen Anne Helgesen (1955-) har doktorgrad i teatervitenskap. Sammen med prosjektleder Wenche Medbøe har hun intervjuet 53 norske teaterarbeidere i prosjektet Teatrets hukommelse. Helgesen arbeider som forsker, forfatter og figurteaterkunstner. Hun utga biografien Bokken Lasson. Neste dag stod hun like fornøiet i 2012, og forsker nå på norsk barnedramatikks historie. Hun er dessuten leder for Kattas Figurteater Ensemble. 18

19 Beskrivelsene av teatermenneskene og deres stoler kunne fortsatt. I Teatrets hukommelse s i t t e r allerede 53 meget taleføre personer. Planen min er å formidle noen av de aha-opplevelsene og refleksjonene som oppstår når min oppsamlede boklige teaterhistoriske lærdom støter på levende teaterarbeideres livserfaringer. Jeg vet allerede at jeg vil skrive om våre mange rare veier og utdanningsmetoder som kan føre til en jobb i teater, og om hvorfor noen av og til tar sin hatt og går fra en teaterproduksjon. Det skal bli plass til historier om hvordan enkeltmennesker griper inn og endrer både teaterpolitikken og Norgeshistorien. Dessuten må den uendelige lykkelige og ulykkelige kjærligheten som så mange av intervjuobjektene har til teatret, få en egen artikkel. Teaterkjærligheten den deler vi visst alle sammen. Jeg starter denne spalten med å takke alle som klokt og reflektert og ærlig har delt sine teatererfaringer ikke bare med oss som driver Teatrets hukommelse og men også med de forskerne som siden skal få muligheten til å bruke det innsamlede materialet. Jeg må skrive om stoler for å gi et bilde av alle de enestående forestillingene jeg har fått oppleve gjennom intervjuprosjektet. Stolene illustrerer nærheten mellom liv og kunst, en nærhet jeg mener all kunstforskningen må ta høyde for. En stol er et scenografisk objekt. Den blir ladet når vi trekker den opp på scenen, vi leser mange betydninger inn i en slik stol. Men det ville vært umulig å «lese» stolens betydning på scenen om den ikke hadde en lignende betydningsfullhet i våre daglig liv? Den som setter seg på en stol og taler, åpner seg og utleverer sitt liv til andres fortolkning. Det er en modig handling. Takk, til dere som våger å sitte ned! Stoler kan fylle hele dramatiske verk. De er symboler, fulle av tvetydigheter og dramatiske muligheter. Den italienske futuristen Filipi Tommas Marinetti ( ) skrev sin enakter/ intermezzi Stolene i en tid da troen på den industrielle framskrittet og på de unge, energiske enerne blant menneskene var på sitt sterkest. Hans stoler er fulle av menneskeforakt, de toger ut av scenen for egen maskin når de forstår hvilket selskap som er på vei for å sitte på dem. Dramatikeren Eugène Ionesco ( ) skrev sitt absurdistiske skuespill Stolene på 1950-tallet. Hans stoler samspiller heller ikke med menneskene som bruker dem, vi kan til og bli i tvil om det noen gang sitter mennesker på Ionescos stoler. Er stolene bare posisjoner? Taburetter? Og kan disse mennesekene egentlig fylle sin tildelte plass? Disse spørsmålene, denne tvilen, gjør tilværelse meningsløs i Ionescos drama. Stolene i Teatrets hukommelse fungerer heldigvis ikke slik. Der er rett menneske plassert i riktig stol, og det er aldri noe tvil om at dette mennesket er hjertelig til stede med hele sin livserfaring. Dette er meningsfylte stoler. Nå er jeg ikke lenger redd for stolene og de tilårskomne menneskene som sitter i dem. Å sitte er ikke et uttrykk for stillstand, det er en arbeidsstilling som gjør refleksjoner mulige. Dere skal få høre mer fra våre sittende talere i neste nummer av Stikkordet Anne Helgesen (t.v.) og Wenche Medbøe (t.h.) har intervjuet 53 sentrale personer med lang fartstid innen norsk teater i prosjektet Teatrets hukommelse. Her med Elsa Lystad i oransje stol. teaterets hukommelse Teatrets hukommelse er et prosjekt med innsamling av levende kildemateriale fra teaterhistorien, gjennomført av prosjektleder Wenche Medbøe og dr.art. Anne Helgesen fra våren 2007 til høsten intervjuobjekter fra ulike yrkesgrupper innen norsk teater er intervjuet. Hvert originalintervju er fra 1 til 4 timer, og totalt 120 timers materiale er samlet for forskning og formidling. Et redigert utvalg presenteres i filmen «Teatrets hukommelse.» Medvirkende team: Filmregissør Mariken Halle, designer Jenny Kyvik Hutchens, fotografer Petter Jacobsen, Ingvil Hellesmyr, Karen Torstensen og Liv Mari Mortensen. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Sceneinstruktørforening. Helgesen vil i denne spalten presentere noe av materialet fra Teatrets hukommelse for Stikkordets lesere. 19

20 BOKOMTALE Viktig om kvinnelige dramatikere Tre av utgivelser børster støv av glemte dramatikere og deres tekster. AV THORALF BERG En undersøkelse av repertoaret til norske institusjonsteatre i etterkrigstiden vil trolig vise at norsk dramatikk på 1800-tallet i hovedsak ble skrevet av en håndfull menn med Ibsen som den klart ledende. Men tidligere har prosjekter som «Norsk kvinnelitteraturhistorie» med utgivelsen av en trebinds litteraturhistorie med samme tittel, vist at kvinner ikke skrev bare romaner og lyrikk, men også dramatikk naturlig nok. I 2010 ble prosjektet Dette Skrev Kvinder (DeSK) startet, med prosjektledere Cecilie Lundsholt og Lene Therese Teigen. Intensjonen besto i å «gjenoppdage, nylese og skape interesse» for dramatikk skrevet av norske kvinner i tidsrommet fra 1870-tallet til like etter århundreskiftet. En undersøkelse viste at et tjuetalls kvinnelige dramatikere skrev over 70 skuespill i perioden, men at kun få ble fremført. I 2012 ble tre bøker gitt ut som resultat av prosjektet: Vidarforlagets Dette skrev kvinner innholder innlegg fra prosjektets seminar ved Universitetet i Oslo 2. april Foruten omtaler av prosjektet, Kieler og Garborg, kontekstualiserer flere av innleggene situasjonen til kvinnelige dramatikere mot slutten av 1800-tallet. I tillegg er noen av de omtalte skuespillene nyutgitt i to samlinger: Vidarforlaget har gitt ut tre av Hulda Garborgs skuespill: Mødre, Rationelt Fjøsstell og Edderkoppen. Sammen med Laura Kieler, Anna Munch og Alvilde Prydz er Garborg også representert i en samling utgitt av Transit forlag. DeSK-prosjektleder Teigen har skrevet forordet, og omslagent er til forveksling likt Vidarforlagets Garborgsamling. Hulda Garborg: Mødre, Rationelt Fjøsstell, Edderkoppen Vidarforlaget, 2012 Vidarforlaget og Transit har samme eier og sorterer under Bokvennen Forlag. Likheten i omslagdesignet signaliserer at de to samlingene er tenkt å inngå i en serie. Da er det litt underlig at Garborgs skuespill Edderkoppen er nytrykt i begge. Det ville utvilsomt vært bedre å la en annen dramatiker vært representert. Med disse tre utgivelsene har prosjektet fått en svært vellykket start. På en meget konkret måte synliggjør utgivelsene noen kvinnelige 1800-tallsdramatikeres produksjon. I nysgjerrighetsskapende innledninger og etterord, og ikke minst i det vide spekter av poengterte innlegg Hulda Garborg: Edderkoppen; Laura Kieler: Mænd af ære; Anna Munch: Sorte svaner; Alvilde Prydz: Undine Transit, 2012 Lene T. Teigen (red): Dette skrev kvinner Vidarforlaget, 2012 i «Dette skrev kvinner», vises det hvor aktuelle kvinnelige dramatikere var den gangen og er fremdeles! I så måte er det ikke helt lett å skjønne fraværet av disse kvinnenes dramatikk på dagens repertoar. (dag finnes tilstrekkelig med kvinnelige teatersjefer og dramaturger til at dramatikk av kvinner mot slutten av 1800-tallet skulle ha nok av talssøstre innen teaterfeltet.) Forhåpentligvis vil utgivelsene bidra til å overbevise om at det vil være både kunstnerisk og faglig interessant og berettiget å formidle noe av denne dramatikken til dagens publikummere. 20

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Rammeavtale Norsk lyd blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Norsk Skuespillerforbund (heretter kalt NSF) Welhavens gate 1 0166 Oslo 1. Avtalens formål

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ALLEMED ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136 Oslo 08.05.13 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref: 12/2136 HØRING ENDRING I FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER FOR KUNSTNERE Vi viser til høringsbrev av 08.03.2013. Norsk

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer