Nr. 3 August årgang Vi ønsker alle våre lesere en fin høst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 August 2006 18. årgang Vi ønsker alle våre lesere en fin høst!"

Transkript

1 Nr. 3 August årgang Vi ønsker alle våre lesere en fin høst! Seegård kirkes kor var søndag 11. juni på sommertur til Hadeland. Etter en velsmakende lunsj på Granavolden gjestgiveri fikk vi omvisning i Søsterkirkene og i Steinhuset av prost Ragnar Granaasen. Turen ble avsluttet med gudstjeneste i Nes kirke i Røykenvik, hvor koret deltok med sang. Foto: B. Nygård. Les mer side 7 og 8. Høstens konfirmanter side 4 og 5 Åndakt side 6 Påsketur til Madagaskar side 9

2 D E N N O R S K EK I R K E Snertingdal Sokn SNERTINGDAL SOGN er en del av Biri Prestegjeld. SNERTINGDAL MENIGHETS- KONTOR er felles kontor for Prest og menighetsråd. MENIGHETSKONTORETS BESØKS-ADRESSE: Seegård krk, Seegårdsvegen 106 Tlf POSTADRESSE: Kirkekontoret, Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik Telefon: Telefax: KONTORTIDER: Gjøvik kirkekontor: Åpent mandag - fredag kl Prest: Torsdag fra kl Diakon: Tlf Menighetssekretær: Torsdag kl Mandag er fridag for prestene. ANSATTE I MENIGHETEN: Hansen, Terje Kapellan Nygård, Laila Men.sekretær Skard, John Olav Diakon Sønstegaard, Knut Sokneprest Ødegård, Helge Menighetsrådsleder Aaslund, Odd Kirketjener, Nykirke Solberg, Monica Korsli Organist Skundberg, Kjell Kirketjener Seegård kirke et blad for kirke og bygd i Snertingdal Utgiver: Snertingdal Menighetsråd ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård REDAKSJONSKOMITE: Terje A. Hansen, Arnhild Hasle, Magnar Sjevelås og Elisabeth Kruse. Annonsemedarbeider: Anne Marit Stanes BANKKONTO: Bladet sendes alle husstander i Snertingdal Bladpenger kr 100. (men alle beløp mottas med takk). Utensoknsboende kan abonnere på bladet for kr. 150,-. Trykk: Land Trykkeri, Dokka. Leder Tanker rundt krigen i Midt-Østen I sommerens nyhetsbilde har store og små nyheter flimret forbi. Som en skrikende kontrast til vår hjemlige, trygge feriehverdag, kom dramatiske nyhetsbilder fra krigen i Midt-Østen. Blant libanesere, jøder og palestinere var det krigens forferdelige hendelser som var hverdagen. Krigsbilder rullet over TV-skjermen, mens en debatt rundt norsk mediadekning av krigen gikk i avisene. Hvem ville hjelpe krigens ofre? Det befant seg også nordmenn i Libanon. De som hadde det norsk pass ble hentet ut av krigsområdet. Vår selvopptatthet og egoisme kom til uttrykk i denne situasjonen. På åpent kamera på TV var en norsk dame meget indignert over forholdene og standarden på båten som brakte henne fra Libanon til Kypros. Trodde hun at det skulle være et cruise i Middelhavet? Tenk på alle de som måtte bli igjen i krigen En norsk mann fikk tilbud om transport ut av Libanon mens hans høygravide palestinske kone; som ikke hadde norsk pass, ble stående uten tilbud om hjelp. Så urettferdig kan verden være et norsk pass var den lille forskjellen. Krigen herjer i Midt-Østen, mens de dresskledde menn i FNs sikkerhetsråd kranglet i flere dager om ordlyden i en FN-resolusjon som skal fordømme krigen i Midt-Østen. Dette viser hvilket stormaktpolitisk spill denne konflikten egentlig er. Grupper står steilt mot hverandre, man kan krige og krige Historien viser vel at krig ikke har løst noen av problemene i Midt- Østen. Krig skaper bare ødeleggelse og mennesker på flukt. Det har vært forsøk på flere fredsprosesser i Midt-Østen, men historien bak konflikten er vanskelig og sammensatt. Muligheten for fred virker å være langt unna. Men fredens vei er likevel den eneste muligheten for palestinere, jøder og libanesere for å leve i en sameksistens preget av respekt. Krigen har aldri løst noen problemer, bare skapt mer hat. En må aldri miste troen på at arbeidet for fred er veien å gå, selv om det ser aldri så håpløst ut. Elisabeth K. 2

3 Oppslagstavla OASE samling i Lillehammer Lørdag 9. september blir det OASE-samling i Lillehammer Misjonshus, Kirkegt. 74 kl Vi inviterer til lovsang, forkynnelse og forbønn. Det blir en enkel bevertning og mulighet for å gi en gave til OASE-bevegelsen.. Onsdagsgruppa fellesskap.no står for det praktiske, og taler er Solfrid Elgvin Lied. OASE er en inspirasjons- og fornyelsesbevegelse for kristne i Norge. OASE vil ved Den Hellige Ånd utruste kristne til å bygge livskraftige fellesskap og sende dem til verden. BLI FYLTAV ÅNDEN er hovedbudskapet. Vi trenger Guds nærvær og Åndens kraft. En OASE-samling er enkel og gir anledning til å bli bedt for. Vi kan be om velsignelse, styrke og Guds inngripen i lidelser. Samlingen er regional for Hedmark og Oppland. Konsert i Seegård kirke Onsdag 4. okt. kl med Øystre Slidre Songlag og Valdresstrykerne. Entre` kr. 50,-. Alle er velkommen Temakvelder høsten 2006 Det har vært god respons på temakveldene de siste par årene i Biri og i Snertingdal. Vi som planlegger disse samlingene har jo et håp om at de skal få betydning for livene våre. Også i høst planlegger vi 3 temakvelder Onsdag 11.oktober kl i Seegård kirke Hva gjør skogen med vår psykiske helse på godt og vondt? Trysilkunstneren Bente Kvile Buflod, med sin gode stemme, vil sammen med diakon Asbjørn Sollien (tidligere diakonvikar i Biri/Snertingdal) belyse temaet med utgangspunkt i lyrikk av trysildiktere og Hans Børli. Onsdag 25.oktober kl i Seegård kirke Hvordan være til støtte og hjelp i livets vanskeligste dager Møte med ulike generasjoner i sorg og krise v/ Steinar Ekvik Steinar Ekvik har i mange år arbeidet med sorg og sorgreaksjoner særlig overfor barn og unge, og har skrevet flere bøker om emnet. Han har vært prest på Radiumhospitalet i flere år og er i dag sokneprest i Kråkerøy menighet. Onsdag 8.november kl på Biri Herredshus Politiets syn på den barmhjertige samaritan. V/Tom Pettersen Tom Pettersen har i mange år arbeidet ved Vestoppland politikammer på Gjøvik. Han har vært opptatt av integreringsarbeid gjennom bl.a.sjølmordsforebygging, russforebygging og barnevernsarbeid. Vil du leie Betel? Egner seg for kurs og møter og div. selskaper. Ring A. Gilberg Diakoniutvalgene i Biri og Snertingdal ønsker velkommen til disse temakveldene høsten 06. John Olav diakon 3

4 Konfirmantleir på «Merket» I sommer har Snertingdalskonfirmantene vært på leir sammen med Hunn og Vardalskonfirmantene på leirstedet Merket på Golsfjellet. Det har vært et variert program med både uteaktiviteter, undervisning og kristent felleskap. Redaksjonen har intervjuet noen av konfirmantene: Hva for aktiviteter har dere vært med på? Vi har vært med på skyting og gokart og fjelltur. Har dere hatt noe åndelig felleskap? Vi har hatt korssamlinger om kvelden med andakt, bønn, sang og musikk. Har dere blitt kjent med noen fra Vardal/Hunn? Ja, det har vært fint å være Snertingdalskonfirmant på leiren. Leiren ble bedre enn vi hadde ventet Disse konfirmantene ble intervjuet av presten, fra venstre: Hilde, Tine, Atle, Kristin og Mari Elisa. Foto: Terje Hansen Det har vært god forkynnelse. Noen konfirmanter har fått et nytt syn på den kristne tro. Torsdag kveld var det avsluttende gudstjeneste med nattverd. Gregers Lundh holdt preken og det ble lest opp vitnesbyrd fra noen av konfirmantene om hva leiren hadde betydd for dem. Etter gudstjenesten var det uteaktiviteter og grilling. Konfirmantene har fått med seg både moro og alvor på Merket. T.H. Det var lagt til rette for forskjellige aktiviteter. Her spiller konfirmantene volleyball. Foto: John Olav Skard 4

5 Hilsen til konfirmantene Når dette skrives er det bare ca 3-4 uker til dere skal konfirmeres. Dere har fått være med på et spennende nytt opplegg med lokale samlinger, storsamlinger på Gjøvik og leir på Merket. Det har vært både underholdning, forkynnelse og kristent felleskap. Jeg husker da jeg var på en pinsesamling i regi av KFUM/KFUK (Ynglingen) for mange år siden at det var en av lederne som etter diverse moro spøkefullt kalte KFUM/KFUK for Norges kristelige underholdningsforbund. Å være kristen ungdom er ikke å si nei til livet. Både alvor og moro hører med. Gud har skapt oss og han sier ikke nei til positiv livsutfoldelse. Samtidig er det bare en vei til frelse både for gammel og ung. Hvor kan vi finne denne veien? Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Ved dåpen og troen har vi del i Jesu fullkomne liv, hans soningsdød for oss og hans seierrike oppstandelse Når vi lever i troens og bønnens samfunn med Jesus vil han lede oss frem mot det evige mål hos seg. Kristent fellesskap er viktig. Kanskje noen av dere vil starte en klubb eller lignende. Ta kontakt med presten hvis dere trenger hjelp til å komme i gang. Et godt alternativ for kristent felleskap er også gospelkoret og Ynglingen på Gjøvik. Gud velsigne hver enkelt av dere! Vennlig hilsen Terje Hansen, prest Høstens konfirmanter Seegård kirke 3.september Lasse Ekseth Christoffer Fjæran Hilde Gillerhaugen Kristin Fladsrud Hegge Lars Gudbrand Hoff Hovel Lønnum Chris Andre Lehre Moen Atle Alund Pedersen Tina Randen Ole Håvard Lunde Rustad Mari Sveen Lars Henrik Sveum Nykirke 10. september Camilla Aske Espen Ekerhaugen Linn Jeanette Haugen Engen Ida Sørum Engh Tonje Lundon Gjerdbakken Ole Marius Komperud Grøterud Ruben Jonskås Haganæs Kristin Hasli Hansen Cato Hoffsbakken Hilde Moen Bjørn Anders Sveum Mina Lie Udahl Kim Andre Haugen Vestrum 5

6 ANDAKT Frykt ikke Tekst: Matt. 10, Teksten vår er en del av et større avsnitt der Jesus forkynner at forfølgelser vil komme. En tjener ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt meg vil de også forfølge dere, sa Jesus til sine disipler. Fariseerne og andre religiøse ledere anklaget Jesus for å ha samarbeidet med djevelen etter at han hadde helbredet en person. De hatet Jesus. De hatet Gud. Vi vet hvordan det gikk videre. Jesus ble utsatt for baktalelser og konspirasjon. Til slutt ble han et offer for justismord. Jesus tegner et ganske realistisk bilde av de kristnes kår i denne verden. Han har ikke lovet at livet vårt skal være fullstendig uproblematisk. Han har ikke lovet at vi aldri skal møte motgang, at vi aldri skal være syke, at vi aldri skal møte trengsler og forfølgelser. Livet for de kristne er på mange måter en vandring under korset. Vi skal ikke oppsøke motstand. Men hvis vi ikke møter motstand i det hele tatt, bør vi kanskje tenke oss om. Er det fordi vi har tilpasset oss denne verdens meninger, denne verdens oppfatning av kristendom og denne verdens verdier. Er vårt vitnesbyrd uten kraft uten slik at ingen støter seg på det. Er vi opptatt av å tilpasse evangeliet til tidsånden? Vær ikke redd for dem for dem som kan drepe legemet, men ikke kan drepe sjelen. sier Jesus. Han advarer mot menneskefrykt. Riktignok kan mennesker gjøre oss mye vondt. De kan fryse oss ut fra fellesskapet. De kan baktale oss. De kan latterliggjøre vår tro. Men de har likevel begrenset makt. Guds makt strekker seg inn i evigheten. Det er ham vi skal stå til regnskap for. Derfor skal vi frykte ham. Men menneskenaturen er skrøpelig. Selv apostelen Peter lot seg styre av menneskefrykt. Han fornektet sitt vennskap med Jesus natt til langfredag. Men Peter fikk oppreisning. Ved Guds nåde i Kristus fikk han en ny start. I en hver kristen finns det en Peter. Vår gamle natur står Gud imot. Men det gjelder å ikke fortvile hvis vi har sviktet, la oss heller gripe fatt i løftet om Guds tilgivelse og barmhjertighet i Kristus. Den Hellige Ånd vil ved Ordet og nattverden gi oss visshet om syndenes forlatelse. Den Hellige Ånd gir oss visshet om at Gud er med oss. Jesus sier: Selges ikke to spurver for en skilling. Men uten ham som er Far for dere faller ikke en til jorden. Ja, hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke, for dere er verdt mer enn mange spurver. Mennesker kan ikke gjøre hva de vil med oss. Gud frasier seg ikke kontrollen. Han styrer alt til beste for sine barn. Han lar alle ting tjene oss til det gode. Vi er hans eiendom, vi tilhører hans familie. Jesus oppfordrer oss til Gudsfrykt i stedet for å frykte mennesker. Gud hater synden. Det finnes ikke noe farligere enn å komme under Guds dom. Gud hater synden så sterkt at han lot sin vrede over den ramme sin egen Sønn da han led en stedfortredende død for oss. Syndens lønn er døden, det fikk Jesus oppleve som vår stedfortreder på Langfredag. Han ble forlatt av Gud. Men fordi Jesus var uten synd kunne ikke døden holde på Ham. Det kom en påskemorgen. Ved dåpen og troen har vi del i Jesu seier og vi får være arvinger til det evige liv. I dette evangelium kan vi finne styrke og mot selv om vi er sendt ut i en fiendtlig verden. Og dermed er vi inne på noe viktig når det gjelder menneskefrykten. Vi er i oss selv svake, men vi blir ikke sterkere av å holde oss borte fra Guds ord. Vi står i en kamp som kristne. Uten kraftkilden som Guds ord er vi dømt til å tape. Vi trenger å gripe til Guds løfter når vi står i kampen. Vi trenger på nytt å høre evangeliet om Guds nåde i Kristus slik at vi kan bli fornyet i vår tro og i håpet om det evige liv hos Gud. Amen. Terje Hansen 6

7 Koret gjester Hadeland Søndag 11.juni dro Seegård kirkes kor på tur til Hadeland. Ikke uventet kanskje å avlegge en visitt i tidligere dirigent Marit Wesenbergs nye distrikt(?). Jevnt fordelt på personbiler var de fleste av korets medlemmer med i tillegg til at det også ble plass for noen ektefeller og andre fra dalen. I programmet inngikk middag på Granavolden Gjæstgiveri før omvisning i Søsterkirkene, innholdsrikt og interessant guidet av sokneprest i Gran: Ragnar Granaasen. Kirkene ligger der side om side, noe som er et uvanlig syn her i landet. På folkemunne har det versert flere varianter av myter for å forklare fenomenet: En variant forteller at to søstre beilet til samme prest og bygde hver sin kirke for å oppnå prestens gunst, en annen at to søstre ikke ville gå i samme kirke og derfor bygget hver sin. Her er (fra venstre) Harry Bakken, Bernt og Laila Nygård, Anne Lise Åslund og Arnhild Hasle utenfor Granavolden Gjæstgiveri Arkeologiske undersøkelser tyder imidlertid på at det er lite hold i disse mytene: Begge kirkene er steinkirker fra middelalderen. Nikolaikirken er bygget i første halvdel av 1100-tallet og ble i sin tid innviet til St. Nikolaus. Selve koret ble forlenget på slutten av 1200-tallet. Kirken brant i 1773, enkelte ting fra før den tid er imidlertid bevart. Nikolaikirken er i dag hovedkirke for Gran prestegjeld. Mariakirken ble oppført som kapell til hovedkirken, sannsynligvis på 1200-tallet. Muligens er de eldste delene av kapellet oppført før Nikolaikirken. Det var for øvrig ikke uvanlig utenfor Norge at to kirker, viet til forskjellige helgener, fikk sin plassering ved siden hverandre. Også i Norge er en slik plassering kjent fra Seljord. Granaasen, som guidet oss, kom med interessante betraktninger om navnet søsterkirkene. Sannsynligvis har ikke Guide Granaasen (til høyre) fortalte interessant og levende om Søsterkirkene opp gjennom tidene 7

8 I kjelleren på Steinhuset. Granaasen kunne fortelle at stedet også i dag kunne benyttes til selskaper navnet noen tilknytning til familiære bånd, men er heller knyttet til munkeordenen Cisterciencerne - som i sin tid har hatt tilhold her. På prestegården står Steinhuset som antakelig er eneste verdslige middelalderhus i stein på Østlandet som er bevart fram til i dag. Det sies at huset ble bygget av presten Bård, som hadde Håkon Håkonson som gjest. Fra Søsterkirkene gikk turen til Røykenvik og Nes kirke. Her deltok koret i kveldsgudstjeneste. Kirken er for øvrig en av kirkene der gammeldirigenten i Seegård kirkes kor tjenestegjør. Repertoaret var delvis lagt opp med tanke på at to barn ble båret til dåpen denne kvelden: Det ble innledet med Brurelått fra Valdres og etter barnedåpen Gjendines bånlått. På programmet ellers sto For Guds folk er hvilen tilbake, Rop med jubel, Laudate omnes gentes og No e sola komma. I kveldssol gikk turen hjem til Snertingdal, etter et fin dag på Hadeland og hyggelig gjensyn med Marit. Tekst og foto: Magnar Sjevelås Min salme I forrige utgave av På Kirkevangen ble jeg utfordret til å finne en salme til høstnummeret. Mitt valg falt på Å leva det er å elska med tekst av Anders Vassbotn og melodi av Per Steenberg. Den står på nr 698 i Norsk Salmebok. Dette er en salme med en tekst som sier mye om en måte å leve sitt liv på, som vi alle burde ta inn over oss. Til neste nummer sender jeg stafettpinnen videre til Ragna Sørlie. Med hilsen Ole Randen 1. Å leva det er å elska det beste di sjel fekk nå; å leva, det er et arbeid mot rikare mål å trå. 2. Å leva det er i livet å finna det største verd; å leva, det er å vinna til sanning i all sin ferd. 3. Å leva det er å leggja all urett og lygn i grav; å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av. 8

9 Påsketur til Madagaskar Mary og Erling Frydenlund var i påsken i år på langtur. Etter ca 13 timers flytur landet de på øya Madagaskar som ligger ca 400 km fra sørøstkysten av Afrika, i Det Indiske hav. Øya er på km2 (Norge er på km2) og har 10,3 mil. innbyggere (1986). Det Norske misjonsselskap (NMS) har drevet arbeid der siden Mary skriver her om den fine, men utradisjonelle påsketuren: 2. april i år dro 10 turister med 2 ledere, Johanne og Bjørn Leinebø, til Madagaskar på 2 ukers tur. Johanne og Bjørn har vært NMS - misjonærer der fra 1983 til Fra 2001 har de vært engasjert på deltid i arbeid med bibeloversettelse, og i slutten av august i år drar de igjen ut som NMS- misjonærer eller rettere sagt som medarbeidere i Den Gassisk- Lutherske Kirke - FLM. Kirken er bygd opp omtrent som statskirken i Norge med menigheter som utgjør prestegjeld, flere prestegjeld danner et prosti og flere prosti utgjør en synode med en president (samme som bispedømme med en biskop her i Norge). Dette var noen av de opplysningene vi fikk av NMS sin representant på Madagaskar, Bjørn Eddy Andersen, da vi møtte han i hovedstaden Antananarivo 3. april. Etter å ha sett oss om i Antananarivo som har ca. 2 mill. innbyggere, dro vi videre til Antsirabe der norsk misjon startet og hadde sitt hovedsete. Vi bodde på Den norske skolen og besøkte Kirkens døveskole, jordbruksskole og en av de eldste misjonsstasjonene som nå er en del av den lutherske kirken. Det var ikke bilvei opp dit. Det Norske Misjonsselskap sin representant på Madagaskar Bjørn- Eddy Andersen sammen med oss i hagen på misjonssta - sjonen Vi møtte sogneprestparet som viste vei opp i høgda der sogne - kirken lå, og de selv med familie bodde. Han hadde som sog - neprest ansvar for 29 menigheter som han jevnlig besøkte og brukte da apostlenes hester, altså gikk til fots. Han brukte ikke engang sykkel, for raskeste veien var smale stier over marker og bratte lier. Hun jobbet på skolen som kirken hadde og snakket norsk fordi hun hadde arbeidet hos norske misjonærer og vært et år i Norge. Vi ble bedt inn på forfriskninger og kake som var steikt uten steikeovn og elektrisitet. Hovedstaden på Madagaskar heter Antananarivo, her sett fra en av høydene rundt byen. NMS kom til Madagaskar i 1866, og mange døde og ble gravlagt her den første tida. Vi var også i kirken der elevene hadde skolegudstjeneste. Det var fint å møte lærere og elever. I kirken over koret sto skrevet på gassisk Hebr.10.39: Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt ; vi er av dem som tror og berger vår sjel. 9

10 Kirken var fylt til siste plass under sko - legudstjenesten På Antsirabe møtte vi også Laila og Rivo Tjøstheim Razakandriana. Han arbeider med evangeliserings- opplæring og hun er lærer på fattigskolen som på 1 år har vokst fra 6 elever og til 60 barn og unge og 40 voksne. Alt er en del av den lutherske kirkens sitt fattigarbeid, og alle kommer helt av seg selv, forteller hun. Vi ble gang på gang imponert over hva misjonen og nå den lutherske kirken har utført og utfører på Madagaskar. Jeg kan nevne noe av det kirken har ansvar for i dag :Foruten presteskoler, bibelskoler og barnehjem har Kirken 20 sykehus og 50 poliklinikker, 3 jordbruksskoler, 3 blindeskoler, 5 døveskoler, 2 spedalsk- senter og ikke minst 4 integrerte landsbyprosjekter (helse- jordbruk skole evangelisering). I Ihosy i Baraland, på misjonsstasjonen der, møtte vi misjonærparet Sonja og Klaus- Christian Kyspert. Han og 5 gassere fortalte om landsbyprosjektet de var med på. De besøker fjerntliggende landsbyer der de prøver å hjelpe med både fysiske og åndelige behov. Barafolket, et enkelt kvegfolk som bor veldig spredt oppe i fjellene i små landsbyer, blir sett ned på av de andre stammene, og myndighetene har ingen eller lite kontakt med dem.det at de nå møter respekt og får hjelp av folk som har umaket seg med å gå til deres landsby for å hjelpe dem, åpner også for evangeliet slik at de ønsker dåpsopplæring og vil bli kristne. Kong Olavs fortjenestemedalje som hun fikk for sitt uegennyttige arbeid. Samme kveld spiste vi middag med synodepresidenten (biskopen) i Tulear- synoden. Han ga oss et innblikk i arbeidet og hvilke utfordringer Kirken står overfor i dag. Den lutherske kirken er delt opp i 20 synoder med hver sin ledelse som er ansvarlig for organisert menighetsarbeid for barn, ungdom og voksne. De driver bl. annet også evangeliseringsarbeid og menighetsbygging. Vi var i mange kirker, og flere var blitt for små for stadig voksende menigheter. Da bygger de ut etter hvert som de får penger, og vi var med på flere ofringer for at de kunne fortsette arbeidet. I et tilfelle manglet de penger til å kjøpe 12 bølgeblikkplater for å fullføre utbygginga. Langfredag var det 3 ofringer på samme gudstjeneste, men det var ingen sure miner for det, enda Madagaskar er regnet som 9. fattigste land i verden. Enda i dag praktiserer 57% av gasserne forfedredyrkelse der tegntyderen i hver landsby råder over liv og død. Er barnet født på et feil tidspunkt eller er tvilling, må foreldrene sette ut barnet for å dø, ellers fører det til ulykke både for foreldrene og landsbyen. Enda en viktig frukt av evangeliet, vil jeg fortelle om. Det er den såkalte hyrdebevegelsen. Det er kvinner og menn som er utdannet og innvigde til en særskilt åndelig og diakonal tjeneste, og de nyter stor respekt. Vi møtte dem i Tulear, en by i det sørlige Madagaskar der Johanne og Bjørn var stasjonert som misjonærer og nå skal tilbake til. Over hele landet har Kirken lignende omsorgssentere eller landsbyer der hyrdene tar imot, pleier og ber for syke og besatte. Vi møtte Mamma Cham som sammen med 4 andre startet det hele i Nå hadde hun blitt gammel og skrøpelig, men hun viste stolt fram En fin Lemur (halvape) 10

11 På Madagaskar finnes de ikke, og du kan gå i sandaler og shorts om du vil. Takket være gode guider, så vi flere forskjellige lemurarter, og de er spesielle for Madagaskar. Vi ble kjørt med oksespann inn til baobab-skogen Gassere flest virker blide og vennlige, og landet kalles for Solskinnsøya. Madagaskar har et unikt plante- og dyreliv og er på mange måter en naturperle. Det opplevde vi ikke minst i de to naturreservatene vi var i. Den første vi besøkte, lå i regnskogen, og det var først og fremst lemurene (halvapene) vi så etter. Utrulig fint å gå i tett regnskog uten å være redd for slanger eller andre farlige dyr. Det andre naturreservatet vi besøkte, var et nydelig fjellandskap, og der så vi på mange forskjellige medisinplanter som Madagaskar er så rik på. Vi stoppet også ved en fin lagune i fjellet der noen badet. Vi overnattet på Isalo Ranch like ved nasjonalparken i to netter før vi fortsatte videre til Tulleare og til et ferieparadis ca 30 km lenger nord ved Mozambique- kanalen. Der kunne vi nyte sola (helst i skyggen for min del) og havet, og de som ville, kunne reise ut og dykke i koralrevet. Der koste vi oss ordentlig med god mat og koselige og avslappende forhold. Høydepunktet var nok gåturen i baobab- skogen. Dit ble vi kjørt i kjerrer med oksespann foran. Det gikk bra så lenge vi holdt oss godt fast. Skjærtorsdag dro vi tilbake til Tulear og var bl. annet på konsert før vi lørdag dro tilbake til hovedstaden Antananarivo, med fly. 1.påskedag var virkelig en festdag i Kirken her. Alle kledde seg i sin fineste stas og var med på festgudstjeneste som varte 2-3 timer. Om kvelden gikk turen tilbake til Norge. Flyturen tok 11 timer til Paris og derfra to timer til Gardermoen. En spennende og opplevelsesfull tur var over. Mary «Lyrikk-hjørnet» LYRIKK POESI DIKT Et dikt kan være langt eller kort, men med få ord kan diktet formidle en tanke, en stemning, en opplevelse Et dikt kan gi oss noe være en god leseropplevelse. Det finnes en hel verden av gode dikt! PKV vil gjerne formidle noen av disse, og vil ha en fast diktspalte. Det første diktet i Lyrikk-hjørnet er skrevet av Olav H. Hauge: Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje at tidi skal opna seg at hjarta skal opna seg at dører skal opna seg at berget skal opna seg at kjeldor skal springa at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. Har du et favoritt dikt, hører vi gjerne fra deg. Kanskje du skriver dikt selv? Lyrikkhjørnet venter på innspill! 11

12 Stevne på Lundssetra Søndag 2.juli inviterte Normisjon til stevne på Lundssetra i Snertingdal. Dette er en type arrangement hvor været har betydning, og - denne bestemte dagen kunne ikke været vært bedre: De frammøtte hygget seg i skinnende sol under hele arrangementet. Pensjonert predikant i Normisjon (tidligere Indremisjonen), Aslaug Buflaten, holdt tale for dagen, og en gruppe fra Snertingdal Musikklag bidrog til at dagen ble ekstra hyggelig med god musikk. Bespisning hører med på et slikt stevne, og lokale medlemmer i Normisjon sørget for kaffe, påsmurte brødskiver og kaker. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger etter stevnet, hvor i underkant av 50 deltok, og det frister å gjenta stevnet etter noenlunde samme oppskrift også neste år, inkludert musikere fra musikklaget. Det er å håpe at været byr på en slik anledning også neste år Området ligger idyllisk og innbydende til for et stevne, i det minste når det er badet i sommersol Tekst: Magnar Sjevelås Foto: Olav Kalbakken Deltakerne lytter med interesse i sommersola, fra venstre Olaug og Oddvar Ringvold, Anders og Berit Haganes, Mona Kolberg og Berit Bergli Musikere fra Snertingdal Musikklag i aksjon: Foran Bror Kalbakken og Mona Stanes, bak fra venstre (enkelte delvis skjult) Jon Haugen, Sølvi Johansen, Arnulf Bergli, Røkke, Ole Randen og Ole Ludvig Tomter 12

13 ELEVBEDRIFT I ukene har 9. trinn på Snertingdal ungdomsskole hatt elevbedrift, for å tjene penger til skoletur og for å få erfaringer om hvordan det er å drive en bedrift. Dette er noe elevene syntes har vært morsomt og lærerikt. Mina L. Udahl, Linn Jeanette H. Engen og Kristin H. Hansen lagde lefser som de skulle selge. Bedriften deres heter «Læfse for Life». Hvorfor valgte dere å lage lefser? Det var det vi hadde lyst til. Har dere reklamert noe? Vi har hengt opp plakater rundt i bygda. Syns dere det er morsomt med elevbedrift? Ja, det syns vi. Maria L. Solbakke og Hovel Lønnum lagde flatbrød som de skulle prøve å selge. Hvorfor valgte dere dette? fordi vi hadde lyst til å bake flatbrød. Har dere reklamert? Ikke enda. Hva heter bedriften? «Det Glade Bakeri» I aksjon: Det synes at Hovel har gjort dette før Camilla Aske og Tina Randen har hatt en bedrift som heter «Eldreservice». Hvorfor valgte dere dette? Vi følte for å være hjelpsomme. Har dere reklamert? Vi har gått fra dør til dør på aldershjemmet og ved aldersboligene med lapper. Hva er det dere gjør? Vi hjelper de eldre med all slags småting. Kristin F. Hegge, Tonje Gjerdbakken, Hilde Moen og Ida S. Engh har hatt en café som heter «Café Thik». De har hatt og skal ha cafékvelder. Hvorfor valgte dere å gjøre dette? Fordi vi hadde lyst til å bake, vi liker å drive med det og vi håpte det ville selge. Har dere hatt noe reklame for det? Vi har hengt opp plakater og delt ut lapper. Hva syns dere om elevbedrift? det er artig, lærerikt, utfordrende og dritt-tøft. Chris André L. Moen og Christoffer Fjæran har hatt en café med navnet «Smakebiten Café» som elevbedrift. de skal også ha loppemarked sammen med caféen. Hvorfor valgte dere å drive med café? Lett å tjene penger på. Har dere reklamert? Litt rundt på skolen, vi jobber med å sette opp plakater. Hva syns dere om elevbedrift? Artig. 13

14 Bjørn Anders Sveum, Espen Ekehaugen, Lars Gudbrand Hoff og Cato Hoffsbakken har hatt en bedrift som heter «Treskælla». Hvorfor valgte dere dette? fordi vi liker å drive med det og vi sunes det er morsomt. Hva syns dere om elevbedrift? Bra. Hva lager dere? Hyller, lysstaker, smørkniver og litt annet forskjellig. Dette er ikke alle bedriftene, en nedenfor står det hva resten har drevet med. Ruben J. Haganæs, Svein Morten Høybråten, Kim André H. Vestrum og Ole Marius K. Grøterud har vært rundt på forskjellige gårder og vært avløsere. Avløserfirmaet deres heter «Rubens Avløserlag». Lasse Ekseth og Ole Håvard L. Rustad har gått rundt i Snertingdal dør på dør og solgt lodd. Atle Alund Pedersen, Mari Sveen, Silje Smedstuen og Hilde Gillerhaugen har laget skoleavis som de har solgt på skolen og nærmiljøet. Skoleavisa heter M*A*S*H. Foto: Mari Sveen og Atle Alund Pedersen Skrevet av: Hilde Gillerhaugen 14

15 Bo lettvint, trygt og godt? - nye omsorgsboliger i Snertingdal I midten av august sto 12 nye omsorgsleiligheter ferdig til innflytting i Snertingdal, en tilvekst omsorgstjenesten i dalen er svært fornøyd med at er kommet på plass. Det ligger mange muligheter i slike omsorgsboliger som de sier: Beboerne her vil være herrer i eget hus, og det er en klar tendens til at de som flytter inn i denne type bolig bevarer egen funksjonsevne lenge og vel. Det kan være mange grunner til det: Løsningen stimulerer mange til egenaktivitet, det er gode muligheter for godt naboskap og kontakt med andre, en slipper mange bekymringer, for eksempel som å bo langt fra folk, å gå en ny og kald vinter i møte og lignende...og: både yngre og eldre kan søke om å bli tildelt en slik bolig. Boligene er reist rundt et tun like ved Snertingdal omsorgssenter. Hver leilighet er på 60 kvadratmeter på ett plan samt en bod strategisk plassert ved inngangen. Det er fine leiligheter det er snakk om, holdt i lyse, duse farger, hvor god tilgjengelighet er lagt vekt på. Det er snakk om at her skal det være lettvint å bo! Alle rom unntatt soverom har varmekabler. Soverommet har i stedet panelovn. Det er også lagt til rette for at de som ønsker å fyre med ved kan montere vedovn selv. Boligene har videre brannvarsling, sprinkleranlegg og komfyrvakt. Leilighetene har ikke fast bemanning, men beliggenheten gjør det mulig å kjøpe mat fra sykehjemmet samt delta i aktiviteter der. I tillegg er det mulig å få tildelt hjemmetjenester som hjemmesykepleie, trygghetsalarm og praktisk bistand, på lik linje med de som bor i eget hjem. En slik eventuell tildeling av tjenester skjer etter søknad til Tildelingskontoret for omsorgstjenester i kommunen Ute er det opparbeidet parkeringsplass for 12 biler, seks av dem som carport. Veiene mellom leilighetene er asfaltert, og midt på tunet ligger en felles hellebelagt sitteplass godt egnet til å samles til formiddags- eller ettermiddagskaffe, ja for den del også til felles frokost. Her kan nok mange hyggelige treff komme til å finne sted! Hver leilighet har uteplass både foran og bak huset, også disse hellelagt. Med beplantning, som i disse dager er i ferd med å komme på plass, vil det bli svært hyggelig å oppholde seg ute i naturskjønne omgivelser dersom været skulle tillate det. Fra enkelte av leilighetene er det mulig fra stuevinduet å følge kalvenes yre sprett på jordet til Hov. Det vil også bli asfaltert vei mellom boligene og omsorgssenteret slik at det skal være enkelt å komme seg til sykehjemmet og delta på aktiviteter der. Plasseringen ved omsorgssenteret medfører også at det er kort vei til frisør, til bensinstasjon med enkelte dagligvarer, til fotpleier, lege og fysioterapeut, tilbud det kan være greit å kunne benytte uten å måtte reise lange veier! Leilighetene tas i bruk fra midten av august. Det er fortsatt noen boliger ledig - og mulig å avtale omvisning for de som måtte være interessert. Dette gjøres ved å ta kontakt med vaktmestertjenesten i Gjøvik boligstiftelse, telefon Å se området og boligene med egne øyne gir ofte et helt annet inntrykk enn en slik beskrivelse. Det er også mulig å få bistand med å finne ut hva husleien mer konkret vil beløpe seg til. Dette kan gjøres ved å ringe Gjøvik kommunes servicetorg, tlf og be om å bli satt over til velferd. Det er lett å komme til for forskjellige typer aktiviteter både på kjøkken... og bad Boligene er reist rundt et tun tilrettelagt som fel - les møteplass Tekst og foto: Magnar Sjevelås Skisse over utformingen av leilighetene Noen av boligene fotografert tvers over tunet 15

16 16

17 Strande Brudesalong & Selskapslokaler m/catering 70 brudekjoler, tilbehør, brudepike, brudesvenn, dåpsantrekk og selskapsklær. Sept har vi 5 forskjellige herreantrekk i alle str. Selskapslokale med 100 sitteplasser i matsalen. Vi leverer også mat, med eller uten servitører og kokke. SNERTINGDAL FOTKLINIKK SNERTINGDALSVEIEN SNERTINGDAL FOTPLEIE. SALG AV PRODUKTER OG GAVEKORT. RING FOR BESTILLING: INNEHAVER: RIGMOR SKAUG ENGEN Bestill brudekjole og selskapslokale for bryllupet og få 25% på kjole med tilbehør. Velkommen Tlf mob Snertingdalsvn. 1670, 2838 Snertingdal Landbruksregnskap Eierskiftebistand Forretningsregnskap Snertingdal Hestesenter Info: Aut. regnskapsfører Erik Hasli Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal Tlf.: Mobil: El-forsyning og El. Installasjon tlf DOKKA 17

18 Slekters gang Dåp Christian Ryland Lyng, 4. juni Halvor Austdal, 4. juni Emil Alund Hole, 11. juni Tuva Prestkvern Alund, 25. juni Rikke Strandvik-Sveum, 25. juni Ole Anders Hasle Sviund, 9. juli Per Emil Hasle Sviund, 9. juli Vigsel Berit Rime og Jonny Moen Aina Fladland og Kai Geir Øversveen Ann Kathrin Brobakken og Håvard Aalseth Mette Bekkelund og Bjørn Remi Jensen Døde Even Haugstad, f Johanne Louise Krum Sollien, f Mimmi Lorentze Jostad, f Bernt Austdal, f Kåre Finstad, f

19 19

20 Kirkekalender 20. august, 11.s.e.pinse Redalssætra kl.11, v/sønstegaard 27.aug. 12.s.e. pinse Seegård, v/ Hansen. Samtalegudstj. Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid 3.sept.13.s.e. pinse Seegård kl.11 v/hansen. Konfirmasjon Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid 10.sept. 14.s.e.pinse Nykirke kl.11 v/hansen. Konfirmasjon Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid 17.sept. 15.s.e.pinse Seegård kl. 11 v/hansen. 50-årskonfirmanter Takkoffer: Menighetens arbeid - Joh. 5, sept. 16.s.e.pinse Nykirke kl.11, v/erlimo Takkoffer: Menighetens kirkemusikalske arbeid - Luk. 10, okt. 17.s.e. pinse Seegård kl.11, v/hansen. Høstakkefest/Familiegudstj./ Bibler til 5.kl. Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetens dåpsopplæring 22.okt. 20.s.e. pinse Seegård kl. 11, v/hansen. Familiegudstj. Takkoffer: Menighetens dåpsopplæring 29.okt. Bots og bededag Nykirke kl.11, Hansen Takkoffer: Menighetsbladet - Luk. 13, nov. Allehelgensdag Seegård kl.1600, v/ Sønstegaard, Hansen, Skard. Seegård kirkes kor deltar. Takkoffer: Menighetens diakonale arbeid - Hebr. 12, nov. 23.s.e.pinse Nykirke kl. 11 v/erlimo Takkoffer: Menighetens arbeid - Mark. 12, nov. 24.s.e.pinse Nykirke kl v/hansen Sang og musikkgudstj. Takkoffer: Menighetens kirkemusikalske arbeid 26.nov. siste s. i kirkeåret Seegård kl.11, v/hansen Takkoffer: Menighetens dåpsopplæring - Matt. 25, 1-13 Gudstjenesteoversikten finnes i Returadresse: Kirkekontoret, Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik Møter Markeng Misjonsforening NLM: Onsdag 27.9.kl.19.00: Misjonsmøte på Betania v/kjell Holm. Onsdag kl.19.00: Misjonsmøte på Betania. Onsdag kl.19.00: Misjonsmøte v/svein Nyseth. Nykirke/Tabor IM tilsl. Normisjon: Onsdag 13.9 kl.19.00:misjonsmøte hos Mary og Erling Frydenlund v/sverres trio. Lørdag 30.9 kl.11.30: Formiddagstreff på Betel v/ Hanne Mette Roås. Onsdag kl.19.00: Misjonmøte hos Berit og Arnulf Bergli v/arne Wo l d. Lørdag kl.11.30: Formiddagstreff på Betel v/ Vigdis Øvern. Onsdag 8.11 kl.19.00: Misjonmøte hos Agnethe og Norleif Nordby. Ø v re Sn-dal misjonsforening av NMS: Onsdag 27.9.kl.19.00:Misjonsmøte hos Ingrid og Arvid Haug. Onsdag kl.19.00:Misjonsmøte hos Marie og Leif Kvernlien. Onsdag kl.19.00:misjonsmøte hos Ester og Einar Hovdelien. Ø v re Sn-dal misjonsforening av NLM: Onsdag 20.9.kl.19.00: Misjonsmøte på Betel v/kjell Holm. Fredag 13.- søndag Bibel-og misjonshelg på Betel v/øyvind Åsland. Onsdag kl.19.00: Misjonsmøte v/kjetil Bergmann. 8.okt. 18.s.e. pinse Nykirke kl.11, v/hansen. Sang og musikkgudstj. Takkoffer: Seegård kirkes kor 15.okt. 19.s.e.pinse Seegård kl.11, Woller Takkoffer: Menighetens arbeid - Mark. 10, hver fredag Skogheim Normisjon: Torsdag 21.9.kl 19.00: Misjonsmøte v/mari og Arnt Grimsbø. Onsdag kl.11.30: Formiddagstreff på Emmaus. Torsdag kl.19.00: Misjonsmøte v/peder A. Lunde. Frist for stoff til neste nummer er 1. oktober 20

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer