Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side år side 9 og 17.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side 7. 50 år side 9 og 17."

Transkript

1 Nr årgang Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12 Tangen kirke jubilerer side 4 og 5 Kirkevalg side 7 50 år side 9 og år siste side

2 Ny liturgi i Den norske kirke leder For mange år siden skrev presten og musikeren Bjørn Eidsvåg en sang han kalte På bakerste benk. Denne sangen beskriver hvilket forunderlig skue en gudstjeneste kan være for en som nokså tilfeldig og uforberedt dumper ned på kirkens bakerste benk en søndag formiddag kl Ikke bare er selve kirkerommet en smule abnormt, men også folks påkledning og oppførsel: Typen langt der framme han med kjole på, han ser opp i taket med ryggen til oss nå. Så begynner han å synge og jeg tenker: Stakkars mann, mulig han har peiling, men ikke på sang. Menigheten trimmer lett de spretter opp og ned, det er et syn å se fra bakerste benk. Og hvem har ikke, i det minste i de innledende faser av sin karriere som kirkegjenger, hatt problemer med å sette seg og reise seg til rett tid? Eller med å bekjenne sine synder og bryte ut i lovsang sammen med de andre? Eller huske trosbekjennelsens ordlyd nøyaktig? Det er mange hindringer, mange skjær i sjøen, som skal passeres med eleganse og dyktighet før en vanlig norsk høymesse kan oppleves som naturlig og meningsfull. Og det er mange som faller av underveis, lenge før de har oppdaget noe som helst av gudstjenestens storhet og liturgiens rikdom. Mange blir sittende på bakerste benk, som tilskuere til et underlig skuespill. Denne misere skal det nå bli slutt på, har Den norske kirke bestemt. Derfor er det på ganske kort tid blitt utarbeidet en ny grunnordning for menighetens hovedgudstjeneste. Denne grunnordning, eller Ordo som den kalles, består av følgende fem elementer: Samling Ordet Forbønn Bordet Sendelse. Sammenligner vi med nåværende høymesseliturgi, ser vi at disse elementene nokså godt samsvarer med det vi har, nemlig: Inngangsord Forkynnelse av Guds ord Menighetens forbønn Samling om Herrens bord Avslutning og velsignelse. En viktig forskjell er likevel, at det innenfor hvert av de fem nye leddene finnes et stort antall variasjonsmuligheter. Variasjonsmulighetene er faktisk så store, at de valg man her foretar setter preg på hele gudstjenesten. Derfor skal man heretter heller ikke ha egne høymesser, familiegudstjenester, prekengudstjenester, ungdomsgudstjenester osv. Man bruker den samme malen, Ordo, og setter den farge på gudstjenesten som situasjonen krever og som man ønsker. Den siste gjennomgripende gudstjenestereform vi hadde i Norge fant sted helt tilbake i Det ble foretatt revisjoner av denne i 1920 og i 1977, men disse var ikke av prinsipiell art. En vesensforskjell på den liturgi vi nå forlater og den vi får er følgende: Mens den gamle tok sikte på å være hevet over tid og sted høymessen skulle være den samme i glede og i sorg, ute ved kysten og i de dype skoger tar den nye sikte på å være preget av tid og sted. Gudstjenesten skal nå farges av den stemning som råder og stedet hvor den holdes. Hver menighet blir derfor bedt om å oppnevne et bredt sammensatt gudstjenesteutvalg. Når dette har arbeidet en tid må menighetsråd og menighetens årsmøte så ta stilling til en rekke spørsmål vedrørende liturgi, kirkemusikk, enkeltstående ledd i gudstjenesten, gudstjenestedeltagelse m.v. Alle som har tanker, og ikke minst: kritiske innvendinger mot måten gudstjenesten til nå har fungert på, har derfor en gyllen mulighet til å komme med innspill. Enkelte prøvemenigheter har allerede opplevd fornyelse og utvikling gjennom arbeidet med gudstjenesten. Det er vårt håp at så vil skje også i Stange og Tangen, når vi i løpet av kommende år for alvor er i gang med dette arbeidet. Frede Mandt Fjågesund 2

3 tenk på det Det handler om mennesker Kirken skal reformere gudstjenestene. Det skal gis større lokal mulighet for å utforme det som skal foregå i kirken. Vi har samtidig et nytt menighetsråd med samfunnsengasjerte mennesker som hver og en stiller opp med motivasjon, og et bredt spekter av egenskaper. Alle forutsetningene er på plass for at kirken kan mobilisere ressursene og bli et viktigere tannhjul i samfunnsmaskineriet. Et menighetsråd er kirkens forankring i folkesjela og samfunnsutviklingen. Uten en bevissthet om dette viktige ankerfestet kan utviklingen lett ta en annen retning enn kirken. Det vil i så fall være kritisk for målsettingen om å være en allmenn kirke. Det finnes vel knapt noen som har gått gjennom denne mørke sommeren uten noen form for mentale grunnstøtinger. Alle har alle på ulike måter vært del av en dyp landesorg. Vi er stadig en nasjon i sorgarbeid, og friske roser avløser de visne ved steder der folk samles i ettertanke. I situasjoner som denne har kirken både samlingsrom og spisskompetanse. Det er få personer i et lokalsamfunn som har mer erfaring med mennesker i sorg og fortvilelse enn nettopp presten. Dette er kunnskap vi alle trenger før eller siden i livet, men som ikke er pensum i skoleverket. Det samme er tilfellet ved andre ytterpunkter av livet. Det er gjennomført glattkjøringskurs for brudepar i regi av Stange kirke. Kommunens eldste innbyggere er besøkt av diakoniutvalget, i tillegg til mange arrangementer der barn og unge samles om aktiviteter og bestemte tema. Hvis man sammen med dette ser kirkens medlemmer under ett har Stange kirke kontaktpunkter mot mennesker med kunnskaper og erfaringer som med fordel kunne deles med andre. Dette gir et fantastisk grunnlag for å sy mellommenneskelige erfaringer sammen med dagsaktuelle tema, og som kunne gi gudstjenestene et helt nytt innhold. Gaute Nøkleholm istockphoto/spectral-design 3

4 Tor Karseth om kirkespillet Mikkel Medhjelper Han har laget kirkespill før. Vi har hørt om Pihl og hans sognebarn, som markerte Ridabu skoles 50 års jubileum i Det var også en markering av soknepresten Pihl sin 250årsmarkering, men Uten denne erfaringen, ville jeg nok ikke turt å skrive om Tangen kirke. sier Tor, og forteller om hvordan han brukte mye av de samme metodene på å finne frem til fakta. Det skal stemme med historien, og det var folketellinger og kirkebøker og skolekrets og beretning om geografien. På Tangen var det heller ikke en gitt hovedperson, slik det var i Vang, så det tok en stund før han fant ut hvor han skulle legge historien. Til å begynne med var han veldig fokusert på Vik, og bruket og den historien, og forteller om en vandring han har vært med på sammen med Reidun Østli og Kristian Messenlien fra skolen til Vik. Ikke de «store» Slike spel har han gjort før, med Arbeidsdag på Klevfoss og Unga på Mattisrud, men det stemte ikke med de personene som etter hvert utpekte seg som hovedpersoner rundt kirken. Det er kanskje noe av dette som gjør spelet så sterkt, at det ikke er presten eller de store som fokuseres, men at det er noen av alle dem som har stått sterke i mest av alt en beretning om Vangsbygda i 1804, da kirken brant ned etter lynnedslag. I fjor, da den nye kirken i Vang markerte 200 år, ble dette stykket satt opp på nytt. bakgrunnen og båret fram kirken på Tangen. Mikkel Helseth Da han endelig fikk hull på byllen og fant frem til Mikkel Helseth og tilknytningen til Refsal og Skaven, og så i kirkeboka at begge familier hadde barnedåp samme dagen i 1893, da var det nesten som en gavepakke. Med spelplassen på kirkebakken, rett utenfor kirkegården der alle disse menneskene er gravlagt, så ble dette til noe av det sterkeste han har gjort. 4

5 Det er litt underlig at jeg som ikke er medlem i kirken, skriver kirkespill, men når jeg nå gjør det har det vært viktig å fremstille rollene troverdig. Med trykk både på troen og verdigheten. Det er ingen tvil om at Mikkel Hansen Helseth var en troende mann. Han var aktiv i Bibelselskapet lenge før kirken ble bygget, og engasjementet hans for å få skilt ut Tangen som annekssokn med egen kirke var ekte. Det var det viktig å få fram, samtidig som han var en del av fellesskapet og hadde hjerte for menneskene rundt seg. Ikke noe heldig med været Og så har han brukt kjentfolk på Tangen, og forhørt seg om klokkene virkelig kunne høre klokkene til Torøgarden eller Elvebakken. Vi var ikke noe heldig med været da, men det ble flott likevel! Det var øs pøs regnvær og selv om tiden ble knapp mot premieredagen, og det burde ha vært en øvelsesdag mer, så fikk vi det til. Folk gjør dette på fritida, og det er grenser for hvor mye en kan presse folk, men det skjedde her som han har opplevd før, at når folk investerer tid og fellesskap så blir det et samhold på tvers av generasjoner og andre interesser. På Ådalsbruk har vi spilt Arbeidsdag på Klevfoss i 23 år, og folk har vokst inn i rollene, og nå spiller de like mye for seg selv som for publikum. Mikkel Medhjelper bør settes opp igjen allerede til neste år for å holde på det grunnlaget som er laget nå i år! sier Tor og så får jeg høre om det neste prosjektet hans, som er markering av Jernbanen 150 år, på Løten stasjon. BILDET FORRIGE SIDE: Tor (i hvit skjorte) hjelper til med dialogen mellom prestene. OVER: Tangen kirke pyntet til fest. (Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa) UNDER: Tor instruerer dåpsfølgene opp kirkebakken. 5

6 KONFIRMANTENE I STANGE KIRKE 5. JUNI Første rekke fra venstre: Daniel Dillerud, Thea Bjørseth Langkaas, Linn Marita Hogstad, Bjørnar Landheim Austlid, Even Kristiansen, Mats Haugli, Caroline Fosshaug. Andre rekke fra venstre: Camilla Olsen, Tina Hansen Granli, Jørgen Gjestvang, Tor Christian Skjellet, Inga Anne Vasaasen, Stian Kristiansen, Martin Birkelund, Ingeborg Dufseth, Iris Kristine Melby, Jon Rikard Paris Børvan, Frede Mandt Fjågesund. Tredje rekke fra venstre: Kenneth Skjærbekk, Ida Kristine Bogsveen Stenberg, Markus Floor, Thomas Wilson, Håvard Fikke, Ingvald Kristian Lind Pettersen, Magnus Kristiansen, Tonje Arneberg Bråthen, Elen Johanne Lahlum. (Foto: Pål Godager) Lys Våken i Stange og Tangen Vi fortsetter de vellykkede og spennende arrangementene med overnatting i kirken for 11-åringene. Lys Våken finner sted i Tangen helgen oktober. I Stange møtes vi i forbindelse med 1. søndag i advent. Vi starter lørdag 26. november, og avslutter med gudstjeneste søndag 27. november. Alle 11-åringer i Stange og Tangen vil få invitasjon god tid i forveien. Ny kirkeordning Det foregår for tiden en intens tautrekking både innad i kirken og i forhold til de politiske myndigheter om hvordan kirken i fremtiden skal organiseres. En ytre foranledning for diskusjonen er selvfølgelig det inngåtte kirkeforliket, om avvikling av statskirken. Dette skaper i sin tur en indrekirkelig diskusjon om organiseringen av en fremtidig kirke. Spørsmål som reises er hvem som skal ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar, hvem som skal utøve reell ledelse, økonomiske forhold, osv. Det ble holdt et møte om saken for alle ansatte i Hamar bispedømme i Løten kirke 14. april oktober holdes det et nytt møte for hele landet i Trondheim, etter at Kirkerådet har sendt ut en 630 siders betenkning om saken. Alle som nå er valgt til menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte har store påvirkningsmuligheter i en svært viktig sak. 6

7 Kirkevalget i Stange og Tangen Samtidig med årets kommune- og fylkestingsvalg ble det også avholdt valg til nye menighetsråd og bispedømmeråd i kirken vår. Under mottoet «Hvis kirken er viktig» ble det naturligvis også avholdt valg i Stange og Tangen. Resultatene er som følger: Stange menighetsråd Medlemmer Vegard Fikke, 49 år 438 stemmer Knut Erik Østgård, 47 år 416 stemmer Trond Enemo, 36 år 381 stemmer Else Marie Botterud, 67 år 381 stemmer Helge Alm, 44 år 375 stemmer Pauline Veen Johansen, 47 år 375 stemmer Ida Kathrine Lundby, 27 år 369 stemmer Nils- Kristian Møller, 64 år 364 stemmer Varamedlemmer Anne Marit Olsen, 56 år 364 stemmer Anders Nøkleholm, 28 år 360 stemmer Kari Bjørseth, 46 år 360 stemmer Astrid Johansen, 65 år 355 stemmer Henriette Mikkelsen Hoel, 27 år 353 stemmer Tangen menighetsråd Medlemmer Reidar Østli, 48 år 327 stemmer Bjørnar Johnsen, 31 år 325 stemmer Lisbeth Antonsen Skogsrud, 51 år 293 stemmer Marit Trosviken, 62 år 275 stemmer Ole Alfred Engevold, 47 år 274 stemmer Gunvor Mimmi Enger, 67 år 273 stemmer Berit Eldbjørg Mostulien, 63 år 264 stemmer Anne Kristoffersen, 43 år 261 stemmer Varamedlemmer Åshild Nordhagen, 37 år 260 stemmer Mai-Lis Johnsrud, 68 år 236 stemmer Per Johnsrud, 72 år 227 stemmer Tove Krattebøl, 52 år 215 stemmer Laila Thorvaldsen Frøysjø, 48 år 214 stemmer Hamar bispedømmeråd/ Kirkemøtet Ingrun Jule, avdelingsleder, Elverum, 40 år Sigmund Rye Berg, pensjonist, Stange, 72 år Anne-Lise Brenna Ording, aktivitør, Vinger, 24 år Reidar Åsgård, ordfører, Søre Elvdal, 68 år Eleanor Brenna, student/miljøterapeut, Brøttum, 52 år Toril Kristiansen, barnehagestyrer, Vardal, 50 år Roald Braathen, pensjonist, Brandbu, 65 år Tekst og foto: Trond Enemo Kilde: UNDER: Ragnhild Kjensmo Fuglerud var en av de som var med å påvirke kirkedemokratiet i årets valg. Tangen kirke 150 år - jubileumsprogram Søndag 23. oktober kl 1700 er det høsttakkefest. Vi pynter kirken og deler ut 4 års boka. Søndag 4. desember kl 1700 er det gospelkonsert med Espa og Tangen musikkorps. Lørdag 17. og søndag 18. desember kl 1700 vises Fra hverdagsliv til juleglans - en musikk- og teaterforestilling med Tangen Barneteater og Tangen Skolekorps Tekst og musikk med lokal tilknytning i nye arrangement. I tillegg kommer alle de vanlige arrangementene og gudstjenestene i Tangen og Strandlykkja i adventstida. 7

8 KONFIRMANTENE I TANGEN KIRKE 29. MAI Her sammen med sokneprest Nina Th. Bredsdorff. Johanna Live Sofie Andresen Haug, Lena Floor, Silje Simensen Lundquist, Anne Lise Lønbekken, Sigrid Severinsen, Sunniva Andreassen Slåtsveen, Thora Maria Eliassen Stensberg, Maren Østli. (Foto: Pål Godager) Min salme Karen Helene Lindstad, Stange I serien Min salme ble Karen Helene Lindstad i forrige nummer av menighetsbladet utfordret av Laila Frøysjø. I likhet med så mange trenger heller ikke Karen Helene noen lang betenkningstid før hun har et salmeforslag klart. Det må bli den vakre salmen av Anders Vassbotn: Å leva, det er å elska. Vassbotn skrev denne salmen i 1893, mens melodien ble skrevet av Per Stenberg i Siden da vet vi salmen har fått en overordentlig plass i det norske folkedypet, og at den er blitt brukt ved nærmest alle livets anledninger. Menighetsbladet (MB) spurte Karen Helene Lindstad (KHL) hvorfor hun valgte akkurat denne salmen. KHL: Jeg liker særlig det siste verset. Å kvitte seg med løgn og urett må være en god målsetting for livet. Hvis vi i tillegg klarer å gjøre som havet, å speile Guds himmel, uttrykker verset på en enkel og fin måte hvordan vi kunne leve livet på en god måte. MB: Har du noen spesielle minner knyttet til salmen? KHL: Vi sang svært ofte denne salmen i religionstimene på Hamar Katedralskole da jeg gikk der, sammen med lektor Grieg. Dette er gode minner. Som medlem i Romedal Sjømannsmisjon kan jeg si at vi fortsatt synger Å leva, det er å elska på foreningsmøtene. Så dette er en salme som ikke mister sin dype mening selv om årene går. MB: Hvem vil du utfordre til å velge Min salme neste gang? KHL: Da vil jeg utfordre Irmelin Sander på Tangen. Frede M. Fjågesund Salme 698 Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå; å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå. Å leva, det er i livet å finna det største verd; å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd. Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav; å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av. Tekst: Anders Vassbotn 1893 Melodi: Per Steenberg

9 For 50 år siden Tangen kirkes 100-års jubileum Det er 9. august i år 100 år siden Tangen kirke ble innviet. Forberedelser til jubileet har vært i gang i lengere tid, bl. a. har klokker Røe foretatt de mest grundige undersøkelser og har utarbeidet en historik som blir trykt og utgitt til jubileet. Jeg vil anbefale alle som har hatt og har kontakt med Tangen kirke å skaffe seg dette skrift og studere det grundig. Det er også skrevet en kantate til den store dagen. Jubileumsgudstjenesten blir søndag 6. august. Fungerende biskop, domprost Finstad, vil delta og foruten menighetens prester, de tidligere prester på Tangen, sokneprestene Hol og Hauge. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på skolen. Hvordan gudstjenesten i detaljer blir lagt an er ennå ikke helt fastlagt, men det vil bli kunngjort når dagen nærmer seg. Med den omfattende restaurering for noen år siden og med nytt orgel er Tangen kirke meget velholdt og pen. Kjærligheten til kirken har også gjennom årene gitt seg synlige utslag i utstyr som forsterker det gode helhetsinntrykk som en får når en kommer inn i denne kirken. Det er vel i grunnen bare elektrisk oppvarming som nå hører til de større ønskemål. Med sin beliggenhet på et høyt sted har den sikkert også en høy plass i manges bevissthet. I flombelysning vinterkveldene er den et betagende syn. Måtte så Guds Ånd få fylle huset, så dets største skatt, Guds ord og sakramenter, måtte få virke til liv og framgang for Tangen menighet. S. Kr. Vi presenterer de frivillige Frivillig i Stange Nils-Kristian Møller Hva er dine oppgaver? Jeg har vært medlem og leder av Stange menighetsråd siden Jeg sa ja til å stille på nytt, og er nå blitt valgt for perioden Jeg har også møtt som menighetsrådets representant i Stange kirkelige fellesråd siden Fra og med 2011 har jeg vært leder. Likeledes er jeg leder av husstyret for Stange menighetssenter Vollbo og for Åpen barnehage. Utover dette har jeg vært engasjert i styringsgruppen for trosopplæringsprosjektet Tidsbroen. Hvorfor er du frivillig? Jeg har alltid latt meg engasjere. Det første jeg var med i var speiderarbeid. Senere ble det lokalpolitikk. Siden er det blitt forskjellige lag og foreninger. Å delta i frivillig arbeid er en fin måte å bli kjent med folk på. Som innflytter har jeg på denne måten opplevd å komme i god kontakt med dem som bor her i Stange. Frivillig på Tangen Kjetil Mostue Hva er dine oppgaver? Jeg er med i Menighetsrådet, og har møtt i Fellesrådet. I tillegg er jeg tekstleser i gudstjenesten, og er med i gudstjenesteutvalget. ellers gjør jeg det som er nødvendig. Hvorfor er du frivillig? Alle lyt gjøre en jobb for at vi skal ha et aktivt og godt samfunn! Det gjelder meg også. 9

10 Vi fortsetter oppussingen på Vollbo I sommer har ivrige sjeler og tjenende ånder vært i aktivitet på Stange menighetssenter Vollbo. De av oss som kom tilbake etter en mer eller mindre velfortjent ferie ble ihvertfall overrasket over det som var skjedd. Begge stuene nede er blitt malt i lyse, moderne farger. Gardinene er skiftet ut. Og foreløpig er møbler fjernet og bilder tatt ned. Meningen er at man nå skal gi seg litt tid med ny møblering. Flere utbedringer står på vent. Med tiden har vi stor tro på at Menighetssenteret skal bli enda mer attraktivt og brukervennlig enn det har vært til nå. TIL VENSTRE: Husstyrerepresentantene Inger Bye og Kari Gjerstad har planene klare. OVER TIL VENSTRE: Jan Bye i konsentrert arbeid med kvistlakk og grunning. OVER TIL HØYRE: Kari Bjørgen har svingt en malekost før også.

11

12 Mellom tradisjon og fornyelse Fra advent i år og utover vil du merke noen forandringer ved Gudstjenesten. De både små og store endringene er et resultat av et omfattende arbeid med å reformere Gudstjenesten. Målet er å involvere folk mer og «blåse liv» i Gudstjenesten, og dermed også gjøre kirka enda mere relevant for enda flere. Menighetsbladet ba sokneprest i Stange, Frede Mandt Fjågesund, forklare de store trekkene i reformen og sette endringene inn i en større sammenheng. Hva er egentlig nytt og hvordan vil folk merke det? Involvering og flere lokale varianter -Viktig å understreke at Gudstjenesten fortsatt vil være å kjenne igjen, dette er en reform, ikke en revolusjon, sier han. Allikevel peker han på at reformen tar opp i seg de sterke felleskirkelige (økumeniske) strømningene i samfunnet, fornyer og åpner opp kirkerommet og inviterer kirkens medlemmer til å få et nærmere og enda mer aktivt forhold til Gudstjenesten. Alt mens den teologiske forankringen er solid. - Reformen er et endelig farvel til tanken om at messen kun er prest + organist og hvor kirkens medlemmer kun er et passivt publikum. Nå skal medlemmene trekkes aktivt med og få sette sitt preg på sin lokale kirke. Det blir spennende og gjøre Gudstjenesten givende for enda flere, sier han. -I stort er det derfor to viktige endringer, sier han. Lokale forskjeller - Det åpnes nå for større lokale forskjeller og tilpasninger på messen, i motsetningen til tidligere hvor den har vært helt lik over hele landet. Tanken er at tid, sted og folk i den enkelte menighet i større grad skal sette sin «farge» på Gudstjenesten, forteller han videre. Det andre er det Fjågesund oppsummerer i tre stikkord i en slik «demokratiseringen» av Gudstjenesten, nemlig involvering, stedegengjøring og fleksibilitet. I praksis vil dette si at man ved reformen får større valgmuligheter og påvirkning på en del av det liturgiske innholdet, for eksempel hvilke bønner som skal velges innenfor det felles fastsatte rammeverket og større innslag av ikke geistlige eller «leke» bidrag i messen. -Vi går nå inn i en periode hvor vi lokalt skal «smake» på den reviderte Gudstjenesten, så må menighetsrådet og menighetsmøtet etter hvert avgjøre hvilke endringer som i siste omgang skal inn på en permanent basis. Og her er det åpent for alle medlemmer av kirken å gjøre sin stemme gjeldende og delta i arbeidet med den nye ordningen. «Språkvask» Liturgispråket gjøres samtidig mer moderne, konkret og jordnært, slik at flere kan kjenne seg igjen i det som blir sagt.- For eksempel vil man nå si «Jesu kropp» istedenfor «Jesu legeme» og litt tunge formuleringer forenkles. Takk og Guds livgivende kraft I tillegg trekker Fjågesund frem at mange vil nok merke at «tonen» i hele Gudstjenesten blir forandret. Det blir mindre snakk om synd og bot, og mere om evangeliets frigjørende og livgivende kraft. Han gir et par eksempler: Før var den litt strenge klassiske syndsbekjennelsen det første man møtte i Gudstjenesten, og denne nesten pietistiske bots- og syndstankegangen har mange ment har vært for fremtredende. Syndsbekjennelsen er naturligvis fortsatt en viktig del av messen, men som liturgisk ledd flyttes den nå lenger bak i Gudstjenesten, samt at menighetene gis mange ulike tekstalternativer å velge imellom som alle formidler behovet for tilgivelse på en måte som lettere treffer folk av i dag, forklarer han videre. Nå blir en samlingsbønn hvor man takker for det kristne fellesskap noe av det første folk møter. Det handler om å kommunisere det kirken alltid har ment på en mer effektiv måte og på en måte som folk forstår og kan relatere seg til, utdyper han. Denne nye «tonen» finner man også blant annet i dåpsritualet, hvor man i enda sterkere grad løfter frem det lyse og oppbyggelige, og Guds livgivende kraft. Fokus på arvesynd og menneskets destruktive sider tones ned. -Gudstjenesten blir altså værende i det store slik den har vært, men man får nå en større grad av involvering og lokal farge. -Man kan nå i enda større grad gjøre variasjoner innenfor messens ulike ledd utifra ulike behov; er det for eksempel en messe for barn- og unge, eller barnefamilier til stede og så videre, sier han. - Bli med, engasjer deg og sett ditt preg på din kirke og hvordan Gudstjenesten i din menighet skal være uformet, avslutter han. Tekst og foto: Trond Enemo Ny salmebok Det så lenge ut til at arbeidet med ny salmebok ville bli utsatt på ubestemt tid. I disse dager kommer det imidlertid meldinger fra Kirkerådet om at det vil komme en ny salmebok med det første. I 2013 skal boken være klar, både med en papirutgave og med en del som skal kunne lastes ned elektronisk. 12

13 Stange kirkes musikknytt Tekst og foto: Martin Lennox Stange kirke Gitarkonsert søndag 23. oktober kl med Ole Martin Huser-Olsen. Billetter kr 200/150 (honnør), barn & skoleungdom gratis. Arrangør: Stiftelsen Alm Østre. Ole Martin Huser-Olsen, klassisk gitar, er Masterstudent ved Norges Musikkhøgskole. Våren 2010 gjennomførte han sin Bachelor eksamenskonsert ved samme skole og fikk høyeste karakter. Han har bred konserterfaring fra Norge, bl.a. en konsert i Edvard Griegs hjem, Troldhaugen, i 2005, samt årlige konserter ved Det Norske Opera fra Han har også holdt konserter i Los Angeles i 2008, Helsinki, 2010 og på det prestisjetunge Pompidou-senteret i Paris i Han er ofte hørt som solist, men deltar også i mange kammermusikkprosjekt. Ole Martin jobber mye med samtidsmusikk, men spiller også klassisk musikk fra renessanse til modernisme. I Stange kirke, spiller Ole Martin er variert program med musikk av Heitor Villa-Lobos Manuel de Falla og Joaquin Rodrigo. Stange kirke Aftensang for allehelgensdag søndag 6. november kl Stange kirkekor Kantor Martin Lennox Sokneprest Frede M.Fjågesund Gratis adgang - kollekt OVER TIL VENSTRE: Ole Martin Huser- Olsen (Foto: Rolf Grieg). OVER TIL HØYRE: Stange kirkekor (Foto: Martin Lennox). To fine helger med konfirmanter og ungdomsledere Konfirmantåret er allerede godt i gang. Vi har holdt leir på Mesnalia i august. Her var det i år flere konfirmanter enn noensinne, så vi måtte leie inn tre campingvogner for å få plass til alle. De konfirmantene fra Stange-bygdene som ikke var med på Mesnalia hadde sin egen samling på Åsbygda skole lørdag 24 september. Dette ble en dag med fint vær og god stemning. Vi som er prester hadde likevel ikke klart å gjennomføre såpass store arrangementer uten god hjelp og støtte. Derfor er vi svært glade for de litt eldre ungdommene som blir med videre, og da som hjelpeledere og ungdomsledere. TIL HØYRE: Tre hjelpeledere fra Stange: Georg Fjågesund, Silje Kristin Skansbo og Emma Fornebo Enger. 13

14 2335 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Tlf.: Storgt. 10, 2335 Stange Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Vi leverer blomster til alle anledninger HEDMARK KJØKKENET l Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken l Skyvedørsgarderobe etter mål l Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet l Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi Ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN Storgata 11, 2335 Stange Telefon: Tlf Tlf

15 Slekters gang Stange Døpte Borghild Paulsen Nora Mauset Oda Hellene Odin Sebastian Olstad Vemund Brenden Solberg (døpt i Åmot) Arian Jenssen Adrian Holm Heggeriset Tuva Jordheim Otten (døpt i Utvandrerkirka, Ottestad) Vigde Kjersti Pedersen og Erik Skaaden Ingrid Berg og Tor Armann Jansen Julie Heiberg Arnseth og Hans Otto Engeloug Ellen Marie Kvale og Knut Ragnarsson Rykhus Monica Hemli Stenbæk og Morten Øverby Kristin Børresen og Are Søby Vindfallet Døde Odd Magne Habberstad f Oddbjørg Emilsen f Solveig Grøholt f (Begr. i Vang) Asbjørn Johansen f Kirsten Asta Mickelson f Rolf Hagen f Leif Ødegård f Bjørg Nybak f Kristian Fredrik Syverud f Tangen Døpte Anni Marie Solbakken Vigde Hanne Ringnes og Bengt Sanne Linda Langrusten og Stein Mattis Bråten Anne Christin Sander og Ole Alfred Engevold Miriam Sander og Robert Sørensen Døde Margit Sveen f Marit Solveig Kristiansen f Anbjørg Arvesen f Gerd Svartnes f Evald Sørli f Gudstjenesten å gå inn i den hellige tid Begreper som den hellige tid og det hellige rom er blitt honnørord blant teologer og religionshistorikere i senere tid. Etter mitt skjønn bygger disse betraktningene i all hovedsak på noen observasjoner gjort av en rumensk-amerikansk religionshistoriker ved navn Mircea Eliade ( ). Eliade levde et omflakkende liv i mange europeiske land, dertil i India, før han ble professor i religionshistorie ved Universitetet i Chicago i I dette året utkom den tyske originalutgaven av en av hans mest kjente bøker, som på norsk fikk tittelen: Det hellige og det profane. Etter inngående studier av mange og svært forskjellige kulturer er det her Eliade kommer med den påstand, at det ikke finnes en eneste kultur som ikke har en forstilling om det hellige rom, den hellige tid og livets helliggjørelse. Det er ingen forskjell på såkalt primitive og såkalt høyerestående kulturer i så måte. Det er også slik, hevder Eliade, at vi i en ellers religionsløs, sekularisert, kultur fortsatt trekker med oss denne urmenneskelige trang til å gå inn i det tidløse, det hellige. Mot slutten av sin bok fyrer han av denne bredsiden mot en moderne, vestlig kultur: Kort sagt har flertallet av de religionsløse stadig del i pseudoreligioner og degenererte mytologier. Det forundrer oss ikke, for vi har allerede sett at det profane menneske er etterkommer av homo religiosus og ute av stand til å tilintetgjøre sin egen historie, sette en strek over sine religiøse forfedres adferd, de som har gjort det til det det er. Dette desto mindre fordi dets eksistens for en stor del næres av impulser som kommer fra dypet av dets vesen, fra det område som man kaller det ubevisste. Et rent fornuftsmenneske er en abstraksjon som ikke opptrer i virkeligheten. Vi som ikke skammer oss over evangeliet, som med åpne øyne kaller oss troens folk, går med takknemlighet inn i det hellige rom når klokkene ringer. Da helliges også tiden. Den opphører nærmest å eksistere, ihvertfall for en stakket stund. Vi blir der inne en liten evighet, slik også den Gud vi møter er fra evighet til evighet. Etterpå venter nye dager ute i det virkelige liv. Som alle vet, er dette krevende nok. Det er jevnt over mer enn krevende nok å være menneske. Men glansen og kraften og kjærligheten fra møtet med livets Herre bærer oss trygt av gårde på livets vei, i gode og i onde dager. Frede Mandt Fjågesund 15

16 NÆRMILJØSENTRALEN sør i Stange, 2337 Tangen Kontortid hver onsdag Eldretreff annenhver onsdag Tlf alle dager Tlf Tlf.: Tlf.: Hvordan har du det egentlig? Kirkens SOS Et menneske å snakke med når livet er som verst Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! Tlf.: Vi er spesialister på reproduksjon av gamle bilder STANGE MENIGHETS MINNEKORT Minnekortene er laget for kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Minnekortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Kortene fås kjøpt hos Kvisgaard, Fotosentret Stange og på Kirkekontoret (Stange menighetssenter Vollbo). Minnekortene koster kr. 30, pr. stk. Inntektene fra salget går til menighetens blomsterfond. 16

17 50-årskonfirmantene i Stange FØRSTE REKKE FRA VENSTRE: Arnhild (Vasaasen) Slettmoen, Eva (Olsen) Strøm, Bjørg Annie (Ween) Brenøe, Anne Margrethe (Ravne Kristiansen) Midtbø, Sylvia (Pedersen) Snekkersveen, Randi (Sørensen) Pedersen, Karin (Brovold) Skjærbekk, Wenche (Hoberg)Wilhelmsen, Sissel (Nyland) Solem. Andre rekke: Sogneprest Frede Mandt Fjågesund, Olav Ophus, Ingrid (Karstensen) Rostad, Gerd (Brohjem) Sveen, Solveig (Karstensen) Brecke, Helga Elise (Johansen) Åstrøm, Karin (Brohjem) Mikkelsen, Karin Wenche (Sveum) Moen, Marthe (Helmersen) Moen, Gerd (Sesseng) Johnsen, Valborg (Helger) Hellum. Tredje rekke: Knut Rosnæss, Alf Gulbrand Hellerud, Hans Erik Stadshaug, Einar Andreassen, Herbert Heinz Mothes,Brynhild (Ursin) Fanuelsen, Inge-Randi Hensvold. (Foto: Gunnar Hellum) Åpen barnehage Åpen barnehage er et møtested for alle som har ansvar for egne og/eller andres barn på dagtid, foreldre, besteforeldre, dagmamma og andre. - Tilrettelagt pedagogisk tilbud. - De voksne tar aktivt del i arbeidet med barna. - Det er ikke påmelding. Prisen er kr. 20,- pr. barn pr. gang. - Kan være et supplement til deltids heldagsplass i annen barnehage. Barnehagen holder til i Stange menighetssenter Vollbo skrått over vegen for rådhuset i Stange. Åpningstid tirsdager og torsdager kl Førskolelærer Anne Brit Helseth kan treffes på telefon Barnehagen drives av Stange menighet med støtte fra kommunen. Les mer på 17

18 Kirke og menighet Stange kirkekontor Besøksadresse: Vollasvingen 1. Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange Kontortid: Sentralbord: Faks: Kirkegård, grav og gravfeste: Epost: Stange menighet Menighetsrådsleder Nils-Kristian Møller: Sokneprest Frede Mandt Fjågesund: Privat: Kantor Martin Lennox: Kirketjener Øystein Engen: Kasserer Gunvor Skovli, , Kontonr. for gaver eller innbetaling: Kontonr. for gaver til orgelfondet: Tangen menighet Menighetsrådsleder Anita Tyseng: Sokneprest Nina Th. Bredsdorff: Organist Kari Bjørgen: Kirketjener Odvar Støen: Kontonummer for gaver: Stange kirkelige fellesråd (felles for alle menighetene) Fellesrådsleder: Nils-Kristian Møller: Kirkeverge Ivar Manum: Konsulent Gudrun Fjågesund: , Sekretær for prestene: Gunnhild Slåtten , Kirketorget Stange kirkekor Åpent for kvinner som ønsker å synge i kor. Øvelse hver tirsdag i Stange menighetssenter kl Dirigent Martin Lennox: Leder:Janne Lysø: MISJONSFORENINGENE Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl på Vollbo. Leder: Kari Bjørgen. Stange Santalforening/Normisjon møte 3. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. MENIGHETSPLEIEFORENINGENE Nordre sving menighetspleie Møte 1. torsdag i måneden. Leder: Marthe Elisabeth Sollerud Leie av Tangen Menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap eller lignende. Kontakt Anne Mari Sletli: Tlf (privat), mobil (Tangen prestekontor kan også kontaktes) STANGE OG menighetsblad TANGEN Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Frede Mandt Fjågesund (red.), Nina Th. Bredsdorff, Hans Jakob Holtet, Trond Enemo, Gaute Nøkleholm. Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontakt: Else Karin Nordnes, tlf.: BARN OG UNGDOM Tangen menighetsbarnehage Åpningstid: Styrer: Anne Lise Kleven Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl For barn fra 0 5 år i følge med en voksen. Styrer: Anne Brit Helseth, tlf.: Assistent: Anne Kathrine Vasaasen SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse SMUK-kvelder fra kl : 21. oktober, 18. november, 2. desember, julesmuk etter juletrefesten 29. desember kl Voksenledere: Vegard Fikke, May Sigrun Rusdal Fikke, Ellen Torill Haug Lillegård, Hildegunn Nysæther Hansen, Arne Såstad. Leie av Stange Menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Menighetssenterets bankkonto: Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: DMT, Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Gunvor Skovli, P.B. 154, 2336 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Bankgiro:

19 Gudstjenester s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund. Konfirmantpresentasjon. Ofr. Menighetens barne- og ungdomsarbeid s e pinse TANGEN KIRKE kl 1100 Familiegudstjeneste Lys Våken. Nina Th. Bredsdorff og 6. klassinger s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund. Presentasjon av nytt menighetsråd. Ofr. TV-aksjonen. TANGEN KIRKE kl 1700 Høsttakkegudstjenste med utdeling av kirkebok til 4-åringer. Nina Th. Bredsdorff. STANGE KIRKE kl 1800 Klassisk gitarkonsert. Se egen omtale Bots- og Bededag Stange Menighetssenter, VOLLBO kl 1100 Økumenisk gudstjeneste. Frede M. Fjågesund. Deltagelse ved Den norske kirke, Stange Frikirke og Pinsemenigheten. Ofr. Ungdom i Oppdrag Allehelgenssøndag STANGE KIRKE kl 1700 Allehelgensgudtjeneste og Aftensang. Frede M. Fjågesund. Stange kirkekor synger. Ofr. Menighetens musikkutvalg TANGEN KIRKE kl 1100 Allehelgensgudstjeneste. Nina Th. Bredsdorff s e pinse TANGEN KIRKE kl 1800 Ung Messe for og med konfirmanter i Stange og Tangen. Nina Th. Bredsdorff og Frede M. Fjågesund. Tangen Rock deltar STANGE KIRKE kl 1900Adventkonsert. Stange videregående musikklinje s i advent STANGE KIRKE kl 1100 Familiegudstjeneste Lys Våken. Frede M. Fjågesund og 11-åringer. Ofr. Menighetens trosopplæring TANGEN KIRKE kl 1700 Lysmesse og julegrantenning. Nina Th. Bredsdorff og skoleelever Lørdag TANGEN KIRKE kl 1700 Gospelkonsert. Espa/Tangen musikkorps s i advent STANGE KIRKE kl 1800 Lysmesse og 9 lesninger. Stange kirkekor synger. Ofr. KFUK/M STANGE KIRKE kl 1800 Adventkonsert. Stange kulturskole s i advent TANGEN KIRKE kl 1900 Vi synger inn jula med Tangen Damekor og Tangen Mandskor Lørdag STRANDLYKKJA KAPELL kl 1700 Julekonsert med Strandlykkja Blandede kor og barn fra Stenby skole TANGEN KIRKE kl 1700 Juleforestilling med Tangen skolekorps og Tangen Barneteater s i advent STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund. Ofr. Menighetens arbeid STANGE KIRKE kl 1900 Vi synger og spiller inn julen med lokale aktører TANGEN KIRKE kl 1700 Juleforestilling med Tangen skolekorps og Tangen Barneteater Siste s i kirkeåret Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen Julemesse Den årvisse julemesse i regi av NMS (Norsk Misjons selskap) holdes i år på Stange menighetssenter Vollbo lørdag 26 november, kl Det vil bli holdt andakt, samt servert grøt, kaker og kaffe. Det blir salg av produkter fra Misjonsselskapet, bl.a. lys. Videre blir det salg av hjemmebakte kaker og håndarbeid. Foreningens julelotteri har også i år mange fine gevinster. Vi ønsker alle velkommen på julemesse. Juleverksted for barn Det holdes juleverksted for barn i alderen 0-12 år på Stange menighetssenter Vollbo lørdag 10. desember kl Tanken er at småbarnsfamiliene denne lørdagen skal kunne kombinere det nyttige med det behagelige, idet de voksne kan gjøre noen juleinnkjøp mens barna lager julegaver og julepynt. Det er likevel nødvendig at de minste barna hele tiden ledsages av en voksen. Det serveres grøt, kaker og kaffe. 19

20 Glede i 100 år Såstad misjonsforening har formidlet glede til medlemmer og mennesker i Afrika og Asia gjennom 100 år. Det begynte som Såstad kvindemisionsforening for Det Norske Misjonsselskap. Seinere har foreningen også fått menn som medlemmer. De første møtene gikk på rundgang med både opplesning og sang. Protokollen forteller at møtene ble holdt hos fru Sørum eller hos frøken Temmen, hvor alle kunne heve stemmen. Frøken Birgit Torvaldsen var foreningens første formann, som var med og satte det hele i gang. Karen Gjerstad var formann i 37 år. Skrev Tore Nyland blant annet i en prolog til jubileet. Denne ble i sin helhet lest av dagens foreningsleder, Kari Bjørgen, under jubileumssamlingen. Jubileet ble feiret i gudstjenesten i Stange kirke 1. pinsedag. Mange stangesokninger var kommet til kirken, og det var også representanter fra området omkring. Dagens preken ble holdt av tidligere sokneprest Ola Rypdal. Da han arbeidet i Kirkerådet var han en pådriver for menighetenes misjonsprosjekt. I den forbindelse fikk han besøke misjonsarbeidet ut ved flere anledninger. Han fortalte blant annet fra den lutherske kirken i Kamerun som har vokst fram ikke minst på grunn av norsk misjon. Gudstjenesten hadde et internasjonalt preg, ved at Tsghereda Ghirmay fra Eritrea leste den ene teksten på sitt eget morsmål. Gunnhild, Ellen Dorthea og Eivor deltok med flott sang. Gudstjenesten ble ledet av sokneprest Frede Fjågesund. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i prestegården. De mange som deltok fikk se kvinnene i Såstad misjonsforening fremføre et spill som viste hvordan et foreningsmøte kunne arte seg for 100 år siden. Tidligere landsstyreleder i Det Norske Misjonsselskap (NMS), Marit Rypdal, fortalte om kvinnenes plass i misjonsarbeidet. Misjonen har betydd mye for kvinnenes posisjon både i Norge og i Afrika. Selv om foreningen og NMS er gammel, så er det fremdeles utfordringer som må løses på nye måter. I dag er misjonen i stor grad et internasjonalt fellesskap av kirker der vi deler med hverandre. NMS ser på sitt arbeid som Den Norske Kirkes misjonsarbeid. Derfor har mange menigheter en egen misjonsavtale med NMS. Såstadforeningen håper også Stange menighet også kan inngå en slik avtale om ikke så lenge. Arnfinn Bjørgen BILDET TIL VENSTRE: Inngangsprosesjonen ved gudstjenesten. UNDER TIL VENSTRE: Tekstlesere Mary Rusdal og Tsghereda Ghirmay. OVER TIL HØYRE: Marit Rypdal forteller fra Misjonsarbeidet. UNDER TIL HØYRE: Gunnhild, Ellen Dorthea og Eivor synger i kirken. 20

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang STANGE TANGEN OG menighetsblad Nr. 4 2009 62. årgang Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3 Hva er det med Kirken? leder Noen av oss har det bare sånn at vi ikke klarer oss uten Kirken!

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang TANGEN Døpe og lære leder To av Kirkens viktigste oppgaver er å døpe og lære. I Jesu siste møte med disiplene var det dette han påla dem. Denne avskjedstalen

Detaljer

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang TANGEN En ny kake til jul? 60 g gjær 60 g sukker 1,5 dl lunken melk 250 g smør (usaltet) 1 klype kanel, kardemomme og malt muskatt 2 ss rom 200 g rosiner 5

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer?

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer? STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2005 58. årgang TANGEN Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Stange kirkes orgelfond Side 7 Sør-Afrika Side 10 og 11 Tanker om Tangen kirke Side 8 Rettferdige bananer? Side 14

Detaljer

Karneval i Tangen menighets barnehage

Karneval i Tangen menighets barnehage STANGE OG menighetsblad Nr. 1 2005 58. årgang TANGEN Karneval i Tangen menighets barnehage Karneval er den store, morsomme festen før fastetida begynner. Karneval betyr egentlig «farvel til kjøttet», men

Detaljer

50-års konfirmantene jubilerer

50-års konfirmantene jubilerer STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2004 57. årgang TANGEN 50-års konfirmantene jubilerer Både for Stange og Tangen blir det jubileumsgudstjenester for 50-års konfirmantene: Søndag 12. september kl. 11.00 i

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Ny kirketjener i Stange

Ny kirketjener i Stange Nr. 1 2003 56. årgang Ny kirketjener i Stange Misjonsvinduet side 4 Menighetslivet i bilder side 8 12 Årsmelding for Stange menighetsråd side 13 Regnskaper side 15 17 og 19 Knut Kjeverud heter den nytilsatte

Detaljer

Adventstid i Stange og Tangen

Adventstid i Stange og Tangen Stange kulturskole Tirsdag 3. desember kl.18.00 arrangerer Stange kulturskole konsert i Stange kirke. Lysmessene 8. desember 2. søndag i advent, 8. desember, kl. 18.00 er det lysmesse i Stange kirke med

Detaljer

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper 141 000 til Aksjon Håp i Stange Søndag 10. desember gikk en stor flokk bøssebærere ut til Stanges befolkning for å samle inn en 2000 års takkegave til Norsk Misjonsråd. Pengene skulle benyttes til en rekke

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Bønneskole. Ny daglig leder Bjørg Sløgedal. Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 3

Bønneskole. Ny daglig leder Bjørg Sløgedal. Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 3 Bønneskole V ed starten på et nytt semester ble vi i gudstjenesten minnet om bønnens storhet og privilegium ved at vi leste og hørte Jesu ord:»mitt hus skal være et bønnens hus».(luk 19,41-48) randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Som pust i graset - på slettene, som sus i eng, som leikande vind i havsens bårer er du, Guds hellige Ånd.

Som pust i graset - på slettene, som sus i eng, som leikande vind i havsens bårer er du, Guds hellige Ånd. Nr. 3/2008 63. årgang Metodistkirkens speiderleir: Senja 08 på Medby... side 4 Høring om ny ordning for kirkens gudstjenesteliv... side 6 Årets TV-aksjon: Søndag 19. oktober... side 8 Livet går opp og

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 3/2015. 2. årg. Storhamar kirke 1975-2015 Informasjon 2 PINSETIDEN Språkunder Vi har feiret pinse for en tid tilbake, i kirken kaller vi hele tiden fra pinse til

Detaljer

Menighetsblad. odum. Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Job 19, 25:

Menighetsblad. odum. Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Job 19, 25: Nr. 4 Desember 2010 e. Kr. Årgang 79 odum Menighetsblad Jørgen Korsvik Job 19, 25: Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Vikersund menighetssenter 30 år Eldres

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 Kim, alle klokker klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle. Tindre, Guds stjerner som englenes øyne kan funkle! Fred kom til jord, himmelens fred med Guds

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November 2009 62. årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner God jul! Nyttårskonsert med Nadja og Ljuba SE SIDE 17 Ord til deg: Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes

Detaljer