Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side år side 9 og 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side 7. 50 år side 9 og 17."

Transkript

1 Nr årgang Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12 Tangen kirke jubilerer side 4 og 5 Kirkevalg side 7 50 år side 9 og år siste side

2 Ny liturgi i Den norske kirke leder For mange år siden skrev presten og musikeren Bjørn Eidsvåg en sang han kalte På bakerste benk. Denne sangen beskriver hvilket forunderlig skue en gudstjeneste kan være for en som nokså tilfeldig og uforberedt dumper ned på kirkens bakerste benk en søndag formiddag kl Ikke bare er selve kirkerommet en smule abnormt, men også folks påkledning og oppførsel: Typen langt der framme han med kjole på, han ser opp i taket med ryggen til oss nå. Så begynner han å synge og jeg tenker: Stakkars mann, mulig han har peiling, men ikke på sang. Menigheten trimmer lett de spretter opp og ned, det er et syn å se fra bakerste benk. Og hvem har ikke, i det minste i de innledende faser av sin karriere som kirkegjenger, hatt problemer med å sette seg og reise seg til rett tid? Eller med å bekjenne sine synder og bryte ut i lovsang sammen med de andre? Eller huske trosbekjennelsens ordlyd nøyaktig? Det er mange hindringer, mange skjær i sjøen, som skal passeres med eleganse og dyktighet før en vanlig norsk høymesse kan oppleves som naturlig og meningsfull. Og det er mange som faller av underveis, lenge før de har oppdaget noe som helst av gudstjenestens storhet og liturgiens rikdom. Mange blir sittende på bakerste benk, som tilskuere til et underlig skuespill. Denne misere skal det nå bli slutt på, har Den norske kirke bestemt. Derfor er det på ganske kort tid blitt utarbeidet en ny grunnordning for menighetens hovedgudstjeneste. Denne grunnordning, eller Ordo som den kalles, består av følgende fem elementer: Samling Ordet Forbønn Bordet Sendelse. Sammenligner vi med nåværende høymesseliturgi, ser vi at disse elementene nokså godt samsvarer med det vi har, nemlig: Inngangsord Forkynnelse av Guds ord Menighetens forbønn Samling om Herrens bord Avslutning og velsignelse. En viktig forskjell er likevel, at det innenfor hvert av de fem nye leddene finnes et stort antall variasjonsmuligheter. Variasjonsmulighetene er faktisk så store, at de valg man her foretar setter preg på hele gudstjenesten. Derfor skal man heretter heller ikke ha egne høymesser, familiegudstjenester, prekengudstjenester, ungdomsgudstjenester osv. Man bruker den samme malen, Ordo, og setter den farge på gudstjenesten som situasjonen krever og som man ønsker. Den siste gjennomgripende gudstjenestereform vi hadde i Norge fant sted helt tilbake i Det ble foretatt revisjoner av denne i 1920 og i 1977, men disse var ikke av prinsipiell art. En vesensforskjell på den liturgi vi nå forlater og den vi får er følgende: Mens den gamle tok sikte på å være hevet over tid og sted høymessen skulle være den samme i glede og i sorg, ute ved kysten og i de dype skoger tar den nye sikte på å være preget av tid og sted. Gudstjenesten skal nå farges av den stemning som råder og stedet hvor den holdes. Hver menighet blir derfor bedt om å oppnevne et bredt sammensatt gudstjenesteutvalg. Når dette har arbeidet en tid må menighetsråd og menighetens årsmøte så ta stilling til en rekke spørsmål vedrørende liturgi, kirkemusikk, enkeltstående ledd i gudstjenesten, gudstjenestedeltagelse m.v. Alle som har tanker, og ikke minst: kritiske innvendinger mot måten gudstjenesten til nå har fungert på, har derfor en gyllen mulighet til å komme med innspill. Enkelte prøvemenigheter har allerede opplevd fornyelse og utvikling gjennom arbeidet med gudstjenesten. Det er vårt håp at så vil skje også i Stange og Tangen, når vi i løpet av kommende år for alvor er i gang med dette arbeidet. Frede Mandt Fjågesund 2

3 tenk på det Det handler om mennesker Kirken skal reformere gudstjenestene. Det skal gis større lokal mulighet for å utforme det som skal foregå i kirken. Vi har samtidig et nytt menighetsråd med samfunnsengasjerte mennesker som hver og en stiller opp med motivasjon, og et bredt spekter av egenskaper. Alle forutsetningene er på plass for at kirken kan mobilisere ressursene og bli et viktigere tannhjul i samfunnsmaskineriet. Et menighetsråd er kirkens forankring i folkesjela og samfunnsutviklingen. Uten en bevissthet om dette viktige ankerfestet kan utviklingen lett ta en annen retning enn kirken. Det vil i så fall være kritisk for målsettingen om å være en allmenn kirke. Det finnes vel knapt noen som har gått gjennom denne mørke sommeren uten noen form for mentale grunnstøtinger. Alle har alle på ulike måter vært del av en dyp landesorg. Vi er stadig en nasjon i sorgarbeid, og friske roser avløser de visne ved steder der folk samles i ettertanke. I situasjoner som denne har kirken både samlingsrom og spisskompetanse. Det er få personer i et lokalsamfunn som har mer erfaring med mennesker i sorg og fortvilelse enn nettopp presten. Dette er kunnskap vi alle trenger før eller siden i livet, men som ikke er pensum i skoleverket. Det samme er tilfellet ved andre ytterpunkter av livet. Det er gjennomført glattkjøringskurs for brudepar i regi av Stange kirke. Kommunens eldste innbyggere er besøkt av diakoniutvalget, i tillegg til mange arrangementer der barn og unge samles om aktiviteter og bestemte tema. Hvis man sammen med dette ser kirkens medlemmer under ett har Stange kirke kontaktpunkter mot mennesker med kunnskaper og erfaringer som med fordel kunne deles med andre. Dette gir et fantastisk grunnlag for å sy mellommenneskelige erfaringer sammen med dagsaktuelle tema, og som kunne gi gudstjenestene et helt nytt innhold. Gaute Nøkleholm istockphoto/spectral-design 3

4 Tor Karseth om kirkespillet Mikkel Medhjelper Han har laget kirkespill før. Vi har hørt om Pihl og hans sognebarn, som markerte Ridabu skoles 50 års jubileum i Det var også en markering av soknepresten Pihl sin 250årsmarkering, men Uten denne erfaringen, ville jeg nok ikke turt å skrive om Tangen kirke. sier Tor, og forteller om hvordan han brukte mye av de samme metodene på å finne frem til fakta. Det skal stemme med historien, og det var folketellinger og kirkebøker og skolekrets og beretning om geografien. På Tangen var det heller ikke en gitt hovedperson, slik det var i Vang, så det tok en stund før han fant ut hvor han skulle legge historien. Til å begynne med var han veldig fokusert på Vik, og bruket og den historien, og forteller om en vandring han har vært med på sammen med Reidun Østli og Kristian Messenlien fra skolen til Vik. Ikke de «store» Slike spel har han gjort før, med Arbeidsdag på Klevfoss og Unga på Mattisrud, men det stemte ikke med de personene som etter hvert utpekte seg som hovedpersoner rundt kirken. Det er kanskje noe av dette som gjør spelet så sterkt, at det ikke er presten eller de store som fokuseres, men at det er noen av alle dem som har stått sterke i mest av alt en beretning om Vangsbygda i 1804, da kirken brant ned etter lynnedslag. I fjor, da den nye kirken i Vang markerte 200 år, ble dette stykket satt opp på nytt. bakgrunnen og båret fram kirken på Tangen. Mikkel Helseth Da han endelig fikk hull på byllen og fant frem til Mikkel Helseth og tilknytningen til Refsal og Skaven, og så i kirkeboka at begge familier hadde barnedåp samme dagen i 1893, da var det nesten som en gavepakke. Med spelplassen på kirkebakken, rett utenfor kirkegården der alle disse menneskene er gravlagt, så ble dette til noe av det sterkeste han har gjort. 4

5 Det er litt underlig at jeg som ikke er medlem i kirken, skriver kirkespill, men når jeg nå gjør det har det vært viktig å fremstille rollene troverdig. Med trykk både på troen og verdigheten. Det er ingen tvil om at Mikkel Hansen Helseth var en troende mann. Han var aktiv i Bibelselskapet lenge før kirken ble bygget, og engasjementet hans for å få skilt ut Tangen som annekssokn med egen kirke var ekte. Det var det viktig å få fram, samtidig som han var en del av fellesskapet og hadde hjerte for menneskene rundt seg. Ikke noe heldig med været Og så har han brukt kjentfolk på Tangen, og forhørt seg om klokkene virkelig kunne høre klokkene til Torøgarden eller Elvebakken. Vi var ikke noe heldig med været da, men det ble flott likevel! Det var øs pøs regnvær og selv om tiden ble knapp mot premieredagen, og det burde ha vært en øvelsesdag mer, så fikk vi det til. Folk gjør dette på fritida, og det er grenser for hvor mye en kan presse folk, men det skjedde her som han har opplevd før, at når folk investerer tid og fellesskap så blir det et samhold på tvers av generasjoner og andre interesser. På Ådalsbruk har vi spilt Arbeidsdag på Klevfoss i 23 år, og folk har vokst inn i rollene, og nå spiller de like mye for seg selv som for publikum. Mikkel Medhjelper bør settes opp igjen allerede til neste år for å holde på det grunnlaget som er laget nå i år! sier Tor og så får jeg høre om det neste prosjektet hans, som er markering av Jernbanen 150 år, på Løten stasjon. BILDET FORRIGE SIDE: Tor (i hvit skjorte) hjelper til med dialogen mellom prestene. OVER: Tangen kirke pyntet til fest. (Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa) UNDER: Tor instruerer dåpsfølgene opp kirkebakken. 5

6 KONFIRMANTENE I STANGE KIRKE 5. JUNI Første rekke fra venstre: Daniel Dillerud, Thea Bjørseth Langkaas, Linn Marita Hogstad, Bjørnar Landheim Austlid, Even Kristiansen, Mats Haugli, Caroline Fosshaug. Andre rekke fra venstre: Camilla Olsen, Tina Hansen Granli, Jørgen Gjestvang, Tor Christian Skjellet, Inga Anne Vasaasen, Stian Kristiansen, Martin Birkelund, Ingeborg Dufseth, Iris Kristine Melby, Jon Rikard Paris Børvan, Frede Mandt Fjågesund. Tredje rekke fra venstre: Kenneth Skjærbekk, Ida Kristine Bogsveen Stenberg, Markus Floor, Thomas Wilson, Håvard Fikke, Ingvald Kristian Lind Pettersen, Magnus Kristiansen, Tonje Arneberg Bråthen, Elen Johanne Lahlum. (Foto: Pål Godager) Lys Våken i Stange og Tangen Vi fortsetter de vellykkede og spennende arrangementene med overnatting i kirken for 11-åringene. Lys Våken finner sted i Tangen helgen oktober. I Stange møtes vi i forbindelse med 1. søndag i advent. Vi starter lørdag 26. november, og avslutter med gudstjeneste søndag 27. november. Alle 11-åringer i Stange og Tangen vil få invitasjon god tid i forveien. Ny kirkeordning Det foregår for tiden en intens tautrekking både innad i kirken og i forhold til de politiske myndigheter om hvordan kirken i fremtiden skal organiseres. En ytre foranledning for diskusjonen er selvfølgelig det inngåtte kirkeforliket, om avvikling av statskirken. Dette skaper i sin tur en indrekirkelig diskusjon om organiseringen av en fremtidig kirke. Spørsmål som reises er hvem som skal ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar, hvem som skal utøve reell ledelse, økonomiske forhold, osv. Det ble holdt et møte om saken for alle ansatte i Hamar bispedømme i Løten kirke 14. april oktober holdes det et nytt møte for hele landet i Trondheim, etter at Kirkerådet har sendt ut en 630 siders betenkning om saken. Alle som nå er valgt til menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte har store påvirkningsmuligheter i en svært viktig sak. 6

7 Kirkevalget i Stange og Tangen Samtidig med årets kommune- og fylkestingsvalg ble det også avholdt valg til nye menighetsråd og bispedømmeråd i kirken vår. Under mottoet «Hvis kirken er viktig» ble det naturligvis også avholdt valg i Stange og Tangen. Resultatene er som følger: Stange menighetsråd Medlemmer Vegard Fikke, 49 år 438 stemmer Knut Erik Østgård, 47 år 416 stemmer Trond Enemo, 36 år 381 stemmer Else Marie Botterud, 67 år 381 stemmer Helge Alm, 44 år 375 stemmer Pauline Veen Johansen, 47 år 375 stemmer Ida Kathrine Lundby, 27 år 369 stemmer Nils- Kristian Møller, 64 år 364 stemmer Varamedlemmer Anne Marit Olsen, 56 år 364 stemmer Anders Nøkleholm, 28 år 360 stemmer Kari Bjørseth, 46 år 360 stemmer Astrid Johansen, 65 år 355 stemmer Henriette Mikkelsen Hoel, 27 år 353 stemmer Tangen menighetsråd Medlemmer Reidar Østli, 48 år 327 stemmer Bjørnar Johnsen, 31 år 325 stemmer Lisbeth Antonsen Skogsrud, 51 år 293 stemmer Marit Trosviken, 62 år 275 stemmer Ole Alfred Engevold, 47 år 274 stemmer Gunvor Mimmi Enger, 67 år 273 stemmer Berit Eldbjørg Mostulien, 63 år 264 stemmer Anne Kristoffersen, 43 år 261 stemmer Varamedlemmer Åshild Nordhagen, 37 år 260 stemmer Mai-Lis Johnsrud, 68 år 236 stemmer Per Johnsrud, 72 år 227 stemmer Tove Krattebøl, 52 år 215 stemmer Laila Thorvaldsen Frøysjø, 48 år 214 stemmer Hamar bispedømmeråd/ Kirkemøtet Ingrun Jule, avdelingsleder, Elverum, 40 år Sigmund Rye Berg, pensjonist, Stange, 72 år Anne-Lise Brenna Ording, aktivitør, Vinger, 24 år Reidar Åsgård, ordfører, Søre Elvdal, 68 år Eleanor Brenna, student/miljøterapeut, Brøttum, 52 år Toril Kristiansen, barnehagestyrer, Vardal, 50 år Roald Braathen, pensjonist, Brandbu, 65 år Tekst og foto: Trond Enemo Kilde: UNDER: Ragnhild Kjensmo Fuglerud var en av de som var med å påvirke kirkedemokratiet i årets valg. Tangen kirke 150 år - jubileumsprogram Søndag 23. oktober kl 1700 er det høsttakkefest. Vi pynter kirken og deler ut 4 års boka. Søndag 4. desember kl 1700 er det gospelkonsert med Espa og Tangen musikkorps. Lørdag 17. og søndag 18. desember kl 1700 vises Fra hverdagsliv til juleglans - en musikk- og teaterforestilling med Tangen Barneteater og Tangen Skolekorps Tekst og musikk med lokal tilknytning i nye arrangement. I tillegg kommer alle de vanlige arrangementene og gudstjenestene i Tangen og Strandlykkja i adventstida. 7

8 KONFIRMANTENE I TANGEN KIRKE 29. MAI Her sammen med sokneprest Nina Th. Bredsdorff. Johanna Live Sofie Andresen Haug, Lena Floor, Silje Simensen Lundquist, Anne Lise Lønbekken, Sigrid Severinsen, Sunniva Andreassen Slåtsveen, Thora Maria Eliassen Stensberg, Maren Østli. (Foto: Pål Godager) Min salme Karen Helene Lindstad, Stange I serien Min salme ble Karen Helene Lindstad i forrige nummer av menighetsbladet utfordret av Laila Frøysjø. I likhet med så mange trenger heller ikke Karen Helene noen lang betenkningstid før hun har et salmeforslag klart. Det må bli den vakre salmen av Anders Vassbotn: Å leva, det er å elska. Vassbotn skrev denne salmen i 1893, mens melodien ble skrevet av Per Stenberg i Siden da vet vi salmen har fått en overordentlig plass i det norske folkedypet, og at den er blitt brukt ved nærmest alle livets anledninger. Menighetsbladet (MB) spurte Karen Helene Lindstad (KHL) hvorfor hun valgte akkurat denne salmen. KHL: Jeg liker særlig det siste verset. Å kvitte seg med løgn og urett må være en god målsetting for livet. Hvis vi i tillegg klarer å gjøre som havet, å speile Guds himmel, uttrykker verset på en enkel og fin måte hvordan vi kunne leve livet på en god måte. MB: Har du noen spesielle minner knyttet til salmen? KHL: Vi sang svært ofte denne salmen i religionstimene på Hamar Katedralskole da jeg gikk der, sammen med lektor Grieg. Dette er gode minner. Som medlem i Romedal Sjømannsmisjon kan jeg si at vi fortsatt synger Å leva, det er å elska på foreningsmøtene. Så dette er en salme som ikke mister sin dype mening selv om årene går. MB: Hvem vil du utfordre til å velge Min salme neste gang? KHL: Da vil jeg utfordre Irmelin Sander på Tangen. Frede M. Fjågesund Salme 698 Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå; å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå. Å leva, det er i livet å finna det største verd; å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd. Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav; å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av. Tekst: Anders Vassbotn 1893 Melodi: Per Steenberg

9 For 50 år siden Tangen kirkes 100-års jubileum Det er 9. august i år 100 år siden Tangen kirke ble innviet. Forberedelser til jubileet har vært i gang i lengere tid, bl. a. har klokker Røe foretatt de mest grundige undersøkelser og har utarbeidet en historik som blir trykt og utgitt til jubileet. Jeg vil anbefale alle som har hatt og har kontakt med Tangen kirke å skaffe seg dette skrift og studere det grundig. Det er også skrevet en kantate til den store dagen. Jubileumsgudstjenesten blir søndag 6. august. Fungerende biskop, domprost Finstad, vil delta og foruten menighetens prester, de tidligere prester på Tangen, sokneprestene Hol og Hauge. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på skolen. Hvordan gudstjenesten i detaljer blir lagt an er ennå ikke helt fastlagt, men det vil bli kunngjort når dagen nærmer seg. Med den omfattende restaurering for noen år siden og med nytt orgel er Tangen kirke meget velholdt og pen. Kjærligheten til kirken har også gjennom årene gitt seg synlige utslag i utstyr som forsterker det gode helhetsinntrykk som en får når en kommer inn i denne kirken. Det er vel i grunnen bare elektrisk oppvarming som nå hører til de større ønskemål. Med sin beliggenhet på et høyt sted har den sikkert også en høy plass i manges bevissthet. I flombelysning vinterkveldene er den et betagende syn. Måtte så Guds Ånd få fylle huset, så dets største skatt, Guds ord og sakramenter, måtte få virke til liv og framgang for Tangen menighet. S. Kr. Vi presenterer de frivillige Frivillig i Stange Nils-Kristian Møller Hva er dine oppgaver? Jeg har vært medlem og leder av Stange menighetsråd siden Jeg sa ja til å stille på nytt, og er nå blitt valgt for perioden Jeg har også møtt som menighetsrådets representant i Stange kirkelige fellesråd siden Fra og med 2011 har jeg vært leder. Likeledes er jeg leder av husstyret for Stange menighetssenter Vollbo og for Åpen barnehage. Utover dette har jeg vært engasjert i styringsgruppen for trosopplæringsprosjektet Tidsbroen. Hvorfor er du frivillig? Jeg har alltid latt meg engasjere. Det første jeg var med i var speiderarbeid. Senere ble det lokalpolitikk. Siden er det blitt forskjellige lag og foreninger. Å delta i frivillig arbeid er en fin måte å bli kjent med folk på. Som innflytter har jeg på denne måten opplevd å komme i god kontakt med dem som bor her i Stange. Frivillig på Tangen Kjetil Mostue Hva er dine oppgaver? Jeg er med i Menighetsrådet, og har møtt i Fellesrådet. I tillegg er jeg tekstleser i gudstjenesten, og er med i gudstjenesteutvalget. ellers gjør jeg det som er nødvendig. Hvorfor er du frivillig? Alle lyt gjøre en jobb for at vi skal ha et aktivt og godt samfunn! Det gjelder meg også. 9

10 Vi fortsetter oppussingen på Vollbo I sommer har ivrige sjeler og tjenende ånder vært i aktivitet på Stange menighetssenter Vollbo. De av oss som kom tilbake etter en mer eller mindre velfortjent ferie ble ihvertfall overrasket over det som var skjedd. Begge stuene nede er blitt malt i lyse, moderne farger. Gardinene er skiftet ut. Og foreløpig er møbler fjernet og bilder tatt ned. Meningen er at man nå skal gi seg litt tid med ny møblering. Flere utbedringer står på vent. Med tiden har vi stor tro på at Menighetssenteret skal bli enda mer attraktivt og brukervennlig enn det har vært til nå. TIL VENSTRE: Husstyrerepresentantene Inger Bye og Kari Gjerstad har planene klare. OVER TIL VENSTRE: Jan Bye i konsentrert arbeid med kvistlakk og grunning. OVER TIL HØYRE: Kari Bjørgen har svingt en malekost før også.

11

12 Mellom tradisjon og fornyelse Fra advent i år og utover vil du merke noen forandringer ved Gudstjenesten. De både små og store endringene er et resultat av et omfattende arbeid med å reformere Gudstjenesten. Målet er å involvere folk mer og «blåse liv» i Gudstjenesten, og dermed også gjøre kirka enda mere relevant for enda flere. Menighetsbladet ba sokneprest i Stange, Frede Mandt Fjågesund, forklare de store trekkene i reformen og sette endringene inn i en større sammenheng. Hva er egentlig nytt og hvordan vil folk merke det? Involvering og flere lokale varianter -Viktig å understreke at Gudstjenesten fortsatt vil være å kjenne igjen, dette er en reform, ikke en revolusjon, sier han. Allikevel peker han på at reformen tar opp i seg de sterke felleskirkelige (økumeniske) strømningene i samfunnet, fornyer og åpner opp kirkerommet og inviterer kirkens medlemmer til å få et nærmere og enda mer aktivt forhold til Gudstjenesten. Alt mens den teologiske forankringen er solid. - Reformen er et endelig farvel til tanken om at messen kun er prest + organist og hvor kirkens medlemmer kun er et passivt publikum. Nå skal medlemmene trekkes aktivt med og få sette sitt preg på sin lokale kirke. Det blir spennende og gjøre Gudstjenesten givende for enda flere, sier han. -I stort er det derfor to viktige endringer, sier han. Lokale forskjeller - Det åpnes nå for større lokale forskjeller og tilpasninger på messen, i motsetningen til tidligere hvor den har vært helt lik over hele landet. Tanken er at tid, sted og folk i den enkelte menighet i større grad skal sette sin «farge» på Gudstjenesten, forteller han videre. Det andre er det Fjågesund oppsummerer i tre stikkord i en slik «demokratiseringen» av Gudstjenesten, nemlig involvering, stedegengjøring og fleksibilitet. I praksis vil dette si at man ved reformen får større valgmuligheter og påvirkning på en del av det liturgiske innholdet, for eksempel hvilke bønner som skal velges innenfor det felles fastsatte rammeverket og større innslag av ikke geistlige eller «leke» bidrag i messen. -Vi går nå inn i en periode hvor vi lokalt skal «smake» på den reviderte Gudstjenesten, så må menighetsrådet og menighetsmøtet etter hvert avgjøre hvilke endringer som i siste omgang skal inn på en permanent basis. Og her er det åpent for alle medlemmer av kirken å gjøre sin stemme gjeldende og delta i arbeidet med den nye ordningen. «Språkvask» Liturgispråket gjøres samtidig mer moderne, konkret og jordnært, slik at flere kan kjenne seg igjen i det som blir sagt.- For eksempel vil man nå si «Jesu kropp» istedenfor «Jesu legeme» og litt tunge formuleringer forenkles. Takk og Guds livgivende kraft I tillegg trekker Fjågesund frem at mange vil nok merke at «tonen» i hele Gudstjenesten blir forandret. Det blir mindre snakk om synd og bot, og mere om evangeliets frigjørende og livgivende kraft. Han gir et par eksempler: Før var den litt strenge klassiske syndsbekjennelsen det første man møtte i Gudstjenesten, og denne nesten pietistiske bots- og syndstankegangen har mange ment har vært for fremtredende. Syndsbekjennelsen er naturligvis fortsatt en viktig del av messen, men som liturgisk ledd flyttes den nå lenger bak i Gudstjenesten, samt at menighetene gis mange ulike tekstalternativer å velge imellom som alle formidler behovet for tilgivelse på en måte som lettere treffer folk av i dag, forklarer han videre. Nå blir en samlingsbønn hvor man takker for det kristne fellesskap noe av det første folk møter. Det handler om å kommunisere det kirken alltid har ment på en mer effektiv måte og på en måte som folk forstår og kan relatere seg til, utdyper han. Denne nye «tonen» finner man også blant annet i dåpsritualet, hvor man i enda sterkere grad løfter frem det lyse og oppbyggelige, og Guds livgivende kraft. Fokus på arvesynd og menneskets destruktive sider tones ned. -Gudstjenesten blir altså værende i det store slik den har vært, men man får nå en større grad av involvering og lokal farge. -Man kan nå i enda større grad gjøre variasjoner innenfor messens ulike ledd utifra ulike behov; er det for eksempel en messe for barn- og unge, eller barnefamilier til stede og så videre, sier han. - Bli med, engasjer deg og sett ditt preg på din kirke og hvordan Gudstjenesten i din menighet skal være uformet, avslutter han. Tekst og foto: Trond Enemo Ny salmebok Det så lenge ut til at arbeidet med ny salmebok ville bli utsatt på ubestemt tid. I disse dager kommer det imidlertid meldinger fra Kirkerådet om at det vil komme en ny salmebok med det første. I 2013 skal boken være klar, både med en papirutgave og med en del som skal kunne lastes ned elektronisk. 12

13 Stange kirkes musikknytt Tekst og foto: Martin Lennox Stange kirke Gitarkonsert søndag 23. oktober kl med Ole Martin Huser-Olsen. Billetter kr 200/150 (honnør), barn & skoleungdom gratis. Arrangør: Stiftelsen Alm Østre. Ole Martin Huser-Olsen, klassisk gitar, er Masterstudent ved Norges Musikkhøgskole. Våren 2010 gjennomførte han sin Bachelor eksamenskonsert ved samme skole og fikk høyeste karakter. Han har bred konserterfaring fra Norge, bl.a. en konsert i Edvard Griegs hjem, Troldhaugen, i 2005, samt årlige konserter ved Det Norske Opera fra Han har også holdt konserter i Los Angeles i 2008, Helsinki, 2010 og på det prestisjetunge Pompidou-senteret i Paris i Han er ofte hørt som solist, men deltar også i mange kammermusikkprosjekt. Ole Martin jobber mye med samtidsmusikk, men spiller også klassisk musikk fra renessanse til modernisme. I Stange kirke, spiller Ole Martin er variert program med musikk av Heitor Villa-Lobos Manuel de Falla og Joaquin Rodrigo. Stange kirke Aftensang for allehelgensdag søndag 6. november kl Stange kirkekor Kantor Martin Lennox Sokneprest Frede M.Fjågesund Gratis adgang - kollekt OVER TIL VENSTRE: Ole Martin Huser- Olsen (Foto: Rolf Grieg). OVER TIL HØYRE: Stange kirkekor (Foto: Martin Lennox). To fine helger med konfirmanter og ungdomsledere Konfirmantåret er allerede godt i gang. Vi har holdt leir på Mesnalia i august. Her var det i år flere konfirmanter enn noensinne, så vi måtte leie inn tre campingvogner for å få plass til alle. De konfirmantene fra Stange-bygdene som ikke var med på Mesnalia hadde sin egen samling på Åsbygda skole lørdag 24 september. Dette ble en dag med fint vær og god stemning. Vi som er prester hadde likevel ikke klart å gjennomføre såpass store arrangementer uten god hjelp og støtte. Derfor er vi svært glade for de litt eldre ungdommene som blir med videre, og da som hjelpeledere og ungdomsledere. TIL HØYRE: Tre hjelpeledere fra Stange: Georg Fjågesund, Silje Kristin Skansbo og Emma Fornebo Enger. 13

14 2335 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Tlf.: Storgt. 10, 2335 Stange Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Vi leverer blomster til alle anledninger HEDMARK KJØKKENET l Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken l Skyvedørsgarderobe etter mål l Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet l Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi Ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN Storgata 11, 2335 Stange Telefon: Tlf Tlf

15 Slekters gang Stange Døpte Borghild Paulsen Nora Mauset Oda Hellene Odin Sebastian Olstad Vemund Brenden Solberg (døpt i Åmot) Arian Jenssen Adrian Holm Heggeriset Tuva Jordheim Otten (døpt i Utvandrerkirka, Ottestad) Vigde Kjersti Pedersen og Erik Skaaden Ingrid Berg og Tor Armann Jansen Julie Heiberg Arnseth og Hans Otto Engeloug Ellen Marie Kvale og Knut Ragnarsson Rykhus Monica Hemli Stenbæk og Morten Øverby Kristin Børresen og Are Søby Vindfallet Døde Odd Magne Habberstad f Oddbjørg Emilsen f Solveig Grøholt f (Begr. i Vang) Asbjørn Johansen f Kirsten Asta Mickelson f Rolf Hagen f Leif Ødegård f Bjørg Nybak f Kristian Fredrik Syverud f Tangen Døpte Anni Marie Solbakken Vigde Hanne Ringnes og Bengt Sanne Linda Langrusten og Stein Mattis Bråten Anne Christin Sander og Ole Alfred Engevold Miriam Sander og Robert Sørensen Døde Margit Sveen f Marit Solveig Kristiansen f Anbjørg Arvesen f Gerd Svartnes f Evald Sørli f Gudstjenesten å gå inn i den hellige tid Begreper som den hellige tid og det hellige rom er blitt honnørord blant teologer og religionshistorikere i senere tid. Etter mitt skjønn bygger disse betraktningene i all hovedsak på noen observasjoner gjort av en rumensk-amerikansk religionshistoriker ved navn Mircea Eliade ( ). Eliade levde et omflakkende liv i mange europeiske land, dertil i India, før han ble professor i religionshistorie ved Universitetet i Chicago i I dette året utkom den tyske originalutgaven av en av hans mest kjente bøker, som på norsk fikk tittelen: Det hellige og det profane. Etter inngående studier av mange og svært forskjellige kulturer er det her Eliade kommer med den påstand, at det ikke finnes en eneste kultur som ikke har en forstilling om det hellige rom, den hellige tid og livets helliggjørelse. Det er ingen forskjell på såkalt primitive og såkalt høyerestående kulturer i så måte. Det er også slik, hevder Eliade, at vi i en ellers religionsløs, sekularisert, kultur fortsatt trekker med oss denne urmenneskelige trang til å gå inn i det tidløse, det hellige. Mot slutten av sin bok fyrer han av denne bredsiden mot en moderne, vestlig kultur: Kort sagt har flertallet av de religionsløse stadig del i pseudoreligioner og degenererte mytologier. Det forundrer oss ikke, for vi har allerede sett at det profane menneske er etterkommer av homo religiosus og ute av stand til å tilintetgjøre sin egen historie, sette en strek over sine religiøse forfedres adferd, de som har gjort det til det det er. Dette desto mindre fordi dets eksistens for en stor del næres av impulser som kommer fra dypet av dets vesen, fra det område som man kaller det ubevisste. Et rent fornuftsmenneske er en abstraksjon som ikke opptrer i virkeligheten. Vi som ikke skammer oss over evangeliet, som med åpne øyne kaller oss troens folk, går med takknemlighet inn i det hellige rom når klokkene ringer. Da helliges også tiden. Den opphører nærmest å eksistere, ihvertfall for en stakket stund. Vi blir der inne en liten evighet, slik også den Gud vi møter er fra evighet til evighet. Etterpå venter nye dager ute i det virkelige liv. Som alle vet, er dette krevende nok. Det er jevnt over mer enn krevende nok å være menneske. Men glansen og kraften og kjærligheten fra møtet med livets Herre bærer oss trygt av gårde på livets vei, i gode og i onde dager. Frede Mandt Fjågesund 15

16 NÆRMILJØSENTRALEN sør i Stange, 2337 Tangen Kontortid hver onsdag Eldretreff annenhver onsdag Tlf alle dager Tlf Tlf.: Tlf.: Hvordan har du det egentlig? Kirkens SOS Et menneske å snakke med når livet er som verst Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! Tlf.: Vi er spesialister på reproduksjon av gamle bilder STANGE MENIGHETS MINNEKORT Minnekortene er laget for kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Minnekortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Kortene fås kjøpt hos Kvisgaard, Fotosentret Stange og på Kirkekontoret (Stange menighetssenter Vollbo). Minnekortene koster kr. 30, pr. stk. Inntektene fra salget går til menighetens blomsterfond. 16

17 50-årskonfirmantene i Stange FØRSTE REKKE FRA VENSTRE: Arnhild (Vasaasen) Slettmoen, Eva (Olsen) Strøm, Bjørg Annie (Ween) Brenøe, Anne Margrethe (Ravne Kristiansen) Midtbø, Sylvia (Pedersen) Snekkersveen, Randi (Sørensen) Pedersen, Karin (Brovold) Skjærbekk, Wenche (Hoberg)Wilhelmsen, Sissel (Nyland) Solem. Andre rekke: Sogneprest Frede Mandt Fjågesund, Olav Ophus, Ingrid (Karstensen) Rostad, Gerd (Brohjem) Sveen, Solveig (Karstensen) Brecke, Helga Elise (Johansen) Åstrøm, Karin (Brohjem) Mikkelsen, Karin Wenche (Sveum) Moen, Marthe (Helmersen) Moen, Gerd (Sesseng) Johnsen, Valborg (Helger) Hellum. Tredje rekke: Knut Rosnæss, Alf Gulbrand Hellerud, Hans Erik Stadshaug, Einar Andreassen, Herbert Heinz Mothes,Brynhild (Ursin) Fanuelsen, Inge-Randi Hensvold. (Foto: Gunnar Hellum) Åpen barnehage Åpen barnehage er et møtested for alle som har ansvar for egne og/eller andres barn på dagtid, foreldre, besteforeldre, dagmamma og andre. - Tilrettelagt pedagogisk tilbud. - De voksne tar aktivt del i arbeidet med barna. - Det er ikke påmelding. Prisen er kr. 20,- pr. barn pr. gang. - Kan være et supplement til deltids heldagsplass i annen barnehage. Barnehagen holder til i Stange menighetssenter Vollbo skrått over vegen for rådhuset i Stange. Åpningstid tirsdager og torsdager kl Førskolelærer Anne Brit Helseth kan treffes på telefon Barnehagen drives av Stange menighet med støtte fra kommunen. Les mer på 17

18 Kirke og menighet Stange kirkekontor Besøksadresse: Vollasvingen 1. Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange Kontortid: Sentralbord: Faks: Kirkegård, grav og gravfeste: Epost: Stange menighet Menighetsrådsleder Nils-Kristian Møller: Sokneprest Frede Mandt Fjågesund: Privat: Kantor Martin Lennox: Kirketjener Øystein Engen: Kasserer Gunvor Skovli, , Kontonr. for gaver eller innbetaling: Kontonr. for gaver til orgelfondet: Tangen menighet Menighetsrådsleder Anita Tyseng: Sokneprest Nina Th. Bredsdorff: Organist Kari Bjørgen: Kirketjener Odvar Støen: Kontonummer for gaver: Stange kirkelige fellesråd (felles for alle menighetene) Fellesrådsleder: Nils-Kristian Møller: Kirkeverge Ivar Manum: Konsulent Gudrun Fjågesund: , Sekretær for prestene: Gunnhild Slåtten , Kirketorget Stange kirkekor Åpent for kvinner som ønsker å synge i kor. Øvelse hver tirsdag i Stange menighetssenter kl Dirigent Martin Lennox: Leder:Janne Lysø: MISJONSFORENINGENE Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl på Vollbo. Leder: Kari Bjørgen. Stange Santalforening/Normisjon møte 3. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. MENIGHETSPLEIEFORENINGENE Nordre sving menighetspleie Møte 1. torsdag i måneden. Leder: Marthe Elisabeth Sollerud Leie av Tangen Menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap eller lignende. Kontakt Anne Mari Sletli: Tlf (privat), mobil (Tangen prestekontor kan også kontaktes) STANGE OG menighetsblad TANGEN Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Frede Mandt Fjågesund (red.), Nina Th. Bredsdorff, Hans Jakob Holtet, Trond Enemo, Gaute Nøkleholm. Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontakt: Else Karin Nordnes, tlf.: BARN OG UNGDOM Tangen menighetsbarnehage Åpningstid: Styrer: Anne Lise Kleven Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl For barn fra 0 5 år i følge med en voksen. Styrer: Anne Brit Helseth, tlf.: Assistent: Anne Kathrine Vasaasen SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse SMUK-kvelder fra kl : 21. oktober, 18. november, 2. desember, julesmuk etter juletrefesten 29. desember kl Voksenledere: Vegard Fikke, May Sigrun Rusdal Fikke, Ellen Torill Haug Lillegård, Hildegunn Nysæther Hansen, Arne Såstad. Leie av Stange Menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Menighetssenterets bankkonto: Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: DMT, Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Gunvor Skovli, P.B. 154, 2336 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Bankgiro:

19 Gudstjenester s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund. Konfirmantpresentasjon. Ofr. Menighetens barne- og ungdomsarbeid s e pinse TANGEN KIRKE kl 1100 Familiegudstjeneste Lys Våken. Nina Th. Bredsdorff og 6. klassinger s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund. Presentasjon av nytt menighetsråd. Ofr. TV-aksjonen. TANGEN KIRKE kl 1700 Høsttakkegudstjenste med utdeling av kirkebok til 4-åringer. Nina Th. Bredsdorff. STANGE KIRKE kl 1800 Klassisk gitarkonsert. Se egen omtale Bots- og Bededag Stange Menighetssenter, VOLLBO kl 1100 Økumenisk gudstjeneste. Frede M. Fjågesund. Deltagelse ved Den norske kirke, Stange Frikirke og Pinsemenigheten. Ofr. Ungdom i Oppdrag Allehelgenssøndag STANGE KIRKE kl 1700 Allehelgensgudtjeneste og Aftensang. Frede M. Fjågesund. Stange kirkekor synger. Ofr. Menighetens musikkutvalg TANGEN KIRKE kl 1100 Allehelgensgudstjeneste. Nina Th. Bredsdorff s e pinse TANGEN KIRKE kl 1800 Ung Messe for og med konfirmanter i Stange og Tangen. Nina Th. Bredsdorff og Frede M. Fjågesund. Tangen Rock deltar STANGE KIRKE kl 1900Adventkonsert. Stange videregående musikklinje s i advent STANGE KIRKE kl 1100 Familiegudstjeneste Lys Våken. Frede M. Fjågesund og 11-åringer. Ofr. Menighetens trosopplæring TANGEN KIRKE kl 1700 Lysmesse og julegrantenning. Nina Th. Bredsdorff og skoleelever Lørdag TANGEN KIRKE kl 1700 Gospelkonsert. Espa/Tangen musikkorps s i advent STANGE KIRKE kl 1800 Lysmesse og 9 lesninger. Stange kirkekor synger. Ofr. KFUK/M STANGE KIRKE kl 1800 Adventkonsert. Stange kulturskole s i advent TANGEN KIRKE kl 1900 Vi synger inn jula med Tangen Damekor og Tangen Mandskor Lørdag STRANDLYKKJA KAPELL kl 1700 Julekonsert med Strandlykkja Blandede kor og barn fra Stenby skole TANGEN KIRKE kl 1700 Juleforestilling med Tangen skolekorps og Tangen Barneteater s i advent STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund. Ofr. Menighetens arbeid STANGE KIRKE kl 1900 Vi synger og spiller inn julen med lokale aktører TANGEN KIRKE kl 1700 Juleforestilling med Tangen skolekorps og Tangen Barneteater Siste s i kirkeåret Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen Julemesse Den årvisse julemesse i regi av NMS (Norsk Misjons selskap) holdes i år på Stange menighetssenter Vollbo lørdag 26 november, kl Det vil bli holdt andakt, samt servert grøt, kaker og kaffe. Det blir salg av produkter fra Misjonsselskapet, bl.a. lys. Videre blir det salg av hjemmebakte kaker og håndarbeid. Foreningens julelotteri har også i år mange fine gevinster. Vi ønsker alle velkommen på julemesse. Juleverksted for barn Det holdes juleverksted for barn i alderen 0-12 år på Stange menighetssenter Vollbo lørdag 10. desember kl Tanken er at småbarnsfamiliene denne lørdagen skal kunne kombinere det nyttige med det behagelige, idet de voksne kan gjøre noen juleinnkjøp mens barna lager julegaver og julepynt. Det er likevel nødvendig at de minste barna hele tiden ledsages av en voksen. Det serveres grøt, kaker og kaffe. 19

20 Glede i 100 år Såstad misjonsforening har formidlet glede til medlemmer og mennesker i Afrika og Asia gjennom 100 år. Det begynte som Såstad kvindemisionsforening for Det Norske Misjonsselskap. Seinere har foreningen også fått menn som medlemmer. De første møtene gikk på rundgang med både opplesning og sang. Protokollen forteller at møtene ble holdt hos fru Sørum eller hos frøken Temmen, hvor alle kunne heve stemmen. Frøken Birgit Torvaldsen var foreningens første formann, som var med og satte det hele i gang. Karen Gjerstad var formann i 37 år. Skrev Tore Nyland blant annet i en prolog til jubileet. Denne ble i sin helhet lest av dagens foreningsleder, Kari Bjørgen, under jubileumssamlingen. Jubileet ble feiret i gudstjenesten i Stange kirke 1. pinsedag. Mange stangesokninger var kommet til kirken, og det var også representanter fra området omkring. Dagens preken ble holdt av tidligere sokneprest Ola Rypdal. Da han arbeidet i Kirkerådet var han en pådriver for menighetenes misjonsprosjekt. I den forbindelse fikk han besøke misjonsarbeidet ut ved flere anledninger. Han fortalte blant annet fra den lutherske kirken i Kamerun som har vokst fram ikke minst på grunn av norsk misjon. Gudstjenesten hadde et internasjonalt preg, ved at Tsghereda Ghirmay fra Eritrea leste den ene teksten på sitt eget morsmål. Gunnhild, Ellen Dorthea og Eivor deltok med flott sang. Gudstjenesten ble ledet av sokneprest Frede Fjågesund. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i prestegården. De mange som deltok fikk se kvinnene i Såstad misjonsforening fremføre et spill som viste hvordan et foreningsmøte kunne arte seg for 100 år siden. Tidligere landsstyreleder i Det Norske Misjonsselskap (NMS), Marit Rypdal, fortalte om kvinnenes plass i misjonsarbeidet. Misjonen har betydd mye for kvinnenes posisjon både i Norge og i Afrika. Selv om foreningen og NMS er gammel, så er det fremdeles utfordringer som må løses på nye måter. I dag er misjonen i stor grad et internasjonalt fellesskap av kirker der vi deler med hverandre. NMS ser på sitt arbeid som Den Norske Kirkes misjonsarbeid. Derfor har mange menigheter en egen misjonsavtale med NMS. Såstadforeningen håper også Stange menighet også kan inngå en slik avtale om ikke så lenge. Arnfinn Bjørgen BILDET TIL VENSTRE: Inngangsprosesjonen ved gudstjenesten. UNDER TIL VENSTRE: Tekstlesere Mary Rusdal og Tsghereda Ghirmay. OVER TIL HØYRE: Marit Rypdal forteller fra Misjonsarbeidet. UNDER TIL HØYRE: Gunnhild, Ellen Dorthea og Eivor synger i kirken. 20

En kul Jesus? side 2. Tangen kirke 150 side 3, 7, 8. Ny kirketjener side 5. Fasteaksjonen side 13. Skole og kirke side 4. Nr. 2 2011 64.

En kul Jesus? side 2. Tangen kirke 150 side 3, 7, 8. Ny kirketjener side 5. Fasteaksjonen side 13. Skole og kirke side 4. Nr. 2 2011 64. Nr. 2 2011 64. årgang En kul Jesus? side 2 Tangen kirke 150 side 3, 7, 8 Ny kirketjener side 5 Fasteaksjonen side 13 www.stangemenighet.no Skole og kirke side 4 leder En av de viktigste oppgavene kirken

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Jubileumsåret. Jul. Hverdagsenglene. Musikk Side 12 13. Side 2, 9 11. Side 3, 15, 20. Side 4 og 5. Nr. 5 2011 64. årgang. www.stangemenighet.

Jubileumsåret. Jul. Hverdagsenglene. Musikk Side 12 13. Side 2, 9 11. Side 3, 15, 20. Side 4 og 5. Nr. 5 2011 64. årgang. www.stangemenighet. Nr. 5 2011 64. årgang Jubileumsåret Side 2, 9 11 Hverdagsenglene Side 4 og 5 Forsidefoto: Hans Jakob Holtet Jul Side 3, 15, 20 Musikk Side 12 13 www.stangemenighet.no På tampen av et jubileumsår! leder

Detaljer

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang TANGEN Døpe og lære leder To av Kirkens viktigste oppgaver er å døpe og lære. I Jesu siste møte med disiplene var det dette han påla dem. Denne avskjedstalen

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2011 64. årgang

www.stangemenighet.no Nr. 1 2011 64. årgang www.stangemenighet.no Nr. 1 2011 64. årgang Sorg leder Det er en underlig opplevelse hver gang jeg møter en ny familie i sorg. Som regel er det et godt møte. Ikke der hvor døden har vært voldsom eller

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stange menighet

DEN NORSKE KIRKE Stange menighet DEN NORSKE KIRKE Stange menighet Oversikt 1 Innledning 2 Takk 3 Menighetsrådets sammensetning 4 Menighetsrådets utvalg og deres arbeide 4.1 Gudstjenesteutvalget 4.2 Musikkutvalget 4.3 Barne- og ungdomsutvalget

Detaljer

menighetsblad Nr. 5 2008 61. årgang God jul til alle i Stange og Tangen!

menighetsblad Nr. 5 2008 61. årgang God jul til alle i Stange og Tangen! STANGE OG menighetsblad Nr. 5 2008 61. årgang TANGEN God jul til alle i Stange og Tangen! leder Julefeiring med spørsmål og usikkerhet Ikke på mange år har vi nærmet oss julen med så mange spørsmål og

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble

Detaljer

menighetsblad Årets bryllupssesong nærmer seg! side 2 Hvis du mangler kjærlighet side 3 Bryllup side 4 5

menighetsblad Årets bryllupssesong nærmer seg! side 2 Hvis du mangler kjærlighet side 3 Bryllup side 4 5 STANGE OG menighetsblad Nr. 2 2010 63. årgang TANGEN www.stangemenighet.no Årets bryllupssesong nærmer seg! side 2 Hvis du mangler kjærlighet side 3 Bryllup side 4 5 Årets konfirmanter side 6 Musikknytt

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

90 konfirmanter på leir

90 konfirmanter på leir STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2008 61. årgang TANGEN 90 konfirmanter på leir BILDET er av konfirmantene i Tangen og Stange på konfirmantleir på Mesnalia. Mer om leiren på side 4. Den nye soknepresten i

Detaljer

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang STANGE TANGEN OG menighetsblad Nr. 4 2009 62. årgang Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3 Hva er det med Kirken? leder Noen av oss har det bare sånn at vi ikke klarer oss uten Kirken!

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen Motiver til gravferd Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Nes kirkeruiner Begravelsesbyrå Nilsen AS NES KIRKERUINER Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Sagstuedammen Begravelsesbyrå Nilsen AS

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær.

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 31.01.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 30.01.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Konfirmantenes pilegrimsvandring. Såstad misjonsforening. Karnevalsgudstjeneste. side 11. side 4 og 5. side 17

Konfirmantenes pilegrimsvandring. Såstad misjonsforening. Karnevalsgudstjeneste. side 11. side 4 og 5. side 17 www.stangemenighet.no Nr. 2 2014 67. årgang Konfirmantenes pilegrimsvandring side 11 Såstad misjonsforening side 4 og 5 Karnevalsgudstjeneste side 17 Å være i kirken I år feirer vi 200 år med egen grunnlov

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 November M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desember M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 10:00-16:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Dag Landmark Ole Kristian Bonden Reidar Åsgård Roald Braathen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

menighetsblad Strandlykkja kapell 90 år Hvem av oss er den største? Menighetsrådsvalg Stange kirke musikknytt Side 11

menighetsblad Strandlykkja kapell 90 år Hvem av oss er den største? Menighetsrådsvalg Stange kirke musikknytt Side 11 STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2005 58. årgang TANGEN Hvem av oss er den største? Side 3 Menighetsrådsvalg Side 4 og 5 Årets 50-årskonfirmanter Side 6 Vedlikehold av kirker Side 8 og 9 Strandlykkja kapell

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

God jul! TANGE KIRKE NYOPPUSSET OG 150 ÅR side 2 og siste side INTERVJUET: KNUT ERIK ØSTGÅRD Side 4 5 SJU OM JUL side 5 6. Nr. 5 2010 63.

God jul! TANGE KIRKE NYOPPUSSET OG 150 ÅR side 2 og siste side INTERVJUET: KNUT ERIK ØSTGÅRD Side 4 5 SJU OM JUL side 5 6. Nr. 5 2010 63. Nr. 5 2010 63. årgang TANGE KIRKE NYOPPUSSET OG 150 ÅR side 2 og siste side INTERVJUET: KNUT ERIK ØSTGÅRD Side 4 5 SJU OM JUL side 5 6 God jul! www.stangemenighet.no leder God jul! I det Menighetsblad

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 28.08.2012 Vedlegg: Referat fra 28.08.2012. Vedtak: Referatet fra 28.08.2012 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 28.08.2012 Vedlegg: Referat fra 28.08.2012. Vedtak: Referatet fra 28.08.2012 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 25.09.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 25.09.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TIRSDAG 26. JUNI 2012kl. 13:00 15:10 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Nora Larsen, Jeanette

Detaljer

UKM 08/15. Søndag er gudstjenestedag!

UKM 08/15. Søndag er gudstjenestedag! UKM 08/15 Søndag er gudstjenestedag! Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

God påske! Sportsgudstjeneste og skidag side 9. Vakker musikk side 4. Bibel-år i år side 5. Meditasjonsmusikk på langfredag side 8

God påske! Sportsgudstjeneste og skidag side 9. Vakker musikk side 4. Bibel-år i år side 5. Meditasjonsmusikk på langfredag side 8 Nr. 1 2012 65. årgang God påske! Sportsgudstjeneste og skidag side 9 Vakker musikk side 4 Bibel-år i år side 5 Meditasjonsmusikk på langfredag side 8 Årets konfirmanter side 13 Mer Mikkel Medhjelper siste

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Nr. 5 2009 62. årgang

Nr. 5 2009 62. årgang Nr. 5 2009 62. årgang Det er advent! side 2 Mens Kvirinius var landshøvding side 2 Marthe Elisabeth Sollerud om jul side 4 50-årskon - firmanter side 3, 5, 6, 7 Nytt fra Tangen side 7 Internasjonal kafé

Detaljer