Loppemarked side 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loppemarked side 6-7"

Transkript

1 Nr 1, 2010 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a Mi tru side 4-5 Loppemarked side 6-7 UKUF drama side 10

2 Fastetiden - som skapt for ettertanke Gunn Berit Soldal Noen tanker har svirret i hodet mitt siden gudstjenesten sist søndag: At det er visse utfordringer og problemer i livet som kun kan løses med faste og bønn! Jeg har vokst opp med en hverdagslig og naturlig holdning til faste, men har ikke hatt noe særlig forhold til det selv. Kanskje har jeg gått glipp av noe? Kanskje vi som ikke faster av og til går glipp av noe stort? Bønnesvar? Velsignelser? Nye muligheter? Gud ønsker å ha en relasjon til oss! Til deg og meg! Bønn er vår kommunikasjon med Gud. Men vi har det så altfor travelt. Vi ber kanskje, men får Gud vår fulle oppmerksomhet? Vi vil gjerne at Gud skal ordne opp i våre utfordringer og problemer, men har vi tid til å være spesifikke nok med Gud? Gud lengter etter å være sammen med oss! Gud lengter etter å glede oss! Gud lengter etter å gi oss konsentrert oppmerksomhet! Det er viktig for oss å være innfor Guds nærhet, og glemme alt rundt oss for en stund ting som kan ta oppmerksomheten vår bort fra Gud. Da kan Gud bønnhøre oss. Glede oss. Fylle oss. Velsigne oss. Gi oss en retning for livet vårt Kanskje vi må ta den rette medisinen? Bønn Og faste når det trengs Følgende tekst er hentet fra internett: Fastetiden er de 40 dagene før påske. Faste og askese er to ord som hører sammen. I Det nye testamentet står det at Jesus fastet i ørkenen i førti dager før han begynte å virke blant folket. Kirkens fastetid varer også i førti dager. Det er 45 dager fra Askeonsdag til Påskeaften, men man skal ikke regne med søndagene i fastetiden, - søndagen er festdag til minne om at Jesus stod opp av graven. Faste og askese er to ord som hører sammen. Askese er et ord som har fått en negativ klang i våre ører, noe livsfjernt. Det dreier seg egentlig om det motsatte. Ordet betyr øvelse. Det har med trening å gjøre. Øve oss i å bli sannere, tydeligere, mer menneske. I fastetiden inviteres du til å stille noen spørsmål; Hva i ditt liv er det som risikerer å få for stor plass, - som trekker oppmerksomheten til seg slik at du beveger deg i en retning du egentlig ikke vil? Hva trenger du å gi avkall på for å kunne leve mer helhjertet og sant? Fastetiden er en tid for øvelse, - skjerpe sansene, lydhørheten, få øye på ditt eget liv, menneskene rundt deg, og Gud. Faste kan for eksempel bety å skru av radioen, TV, Internett, musikk, - det som blir bakgrunnsstøy, for å komme inn på den bølgelengden der du fornemmer Guds stemme. Og kanskje oppdager du at det ut av stillheten fødes ord som gir liv. Du inviteres til å leve for Guds ansikt i bønn. Vi kan lese om den rette fasten hos profeten Jesaja kap. 58 fra vers 5: Er dette den faste jeg vil ha: en dag da mennesket plager seg selv, henger med hodet som sivet, kler seg i botsdrakt og ligger i aske? Kaller du dette for faste, er det en dag etter Herrens vilje? Nei, slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!» Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og tale ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Vi er underveis som mennesker, i bevegelse. Vi er et pilegrimsfolk. En drøm eller lengsel drar oss og fører oss videre mot det landet der rettferdigheten bor. Vi får løfte fram drømmen, blankpusse den og øve oss i å følge Ham som er veien. Du inviteres til å gå inn i ditt kammers og be til din Far i det skjulte, om hva fastetiden, helt konkret, skal bety for deg. Så kan du bli ledet til, i sin tid, til å bli et tegn til fremtid og håp for andre. Kanskje du oppdager at ordene til Thomas Merton, munken blir dine: Det dypeste jeg vet om meg selv, er at jeg er et menneske elsket av Gud.

3 side 4-5 Loppemarked side 6-7 UKUF drama side 10 møte:plassen årgang Utgjevar: Undheim sokneråd Ansvarleg redaktør Hanne Brit Sandsmark Redaksjonen: Marta D. Undheim Hanne Brit Sandsmark Gunn Berit Soldal Bente Sikveland Foto: Hanne Brit Sandsmark Marta D. Undheim Gunn Berit Soldal På framsida: Elise, Jan Ingve, Ane, Amalie, Vilde, Hanna og Ann Kristin i dramagruppa. Adresse: Møteplassen Time kyrkjekontor Pb Bryne E-post: Internett: Mi påskesalme Rita G. Undheim Året var Eg hadde gått eitt år på bibelskule i Stavanger. Som avslutning skulle me ein tur til Israel.Me reiste heile familien vår, og det vart ein uforgløymeleg tur. Ikkje minst for jentene våre vart dette ei spesiell oppleving. Dei sa fleire gonger: «Tenk her har Jesus gått»! For kvar plass me stoppa, las pastor Arnfinn Clemetsen frå Bibelen. Mot slutten av turen var me komne til Golgata og Jesu grav. Det vart mektig for meg å stå der i hagen, å sjå fjellet og gravopninga, - og me fekk gå inn. Vel ute att stod me der tause og liksom prøvde å ta inn inntrykket. For meg vart det så sterkt eit møte med det at Jesus var stått opp, at lungene fylltes og lovsangen steig fram og eg stemde i: «Han er oppstanden, halleluja! Lov ham og pris ham, halleluja». Dei andre vart ståande i undring; men dei òg med ein stor takk til Jesus som overvann mørket og døden. Han lever for at eg skal få leva og formidla dette vidare. Der er mange fine påskesangar, men for meg vil alltid denne sangen ha ei spesiell betydning. Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død. Refr: Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn, Han som gir synderen livet igjen! Halleluja! Vi skyldfrie er. Halleluja! Vår Jesus er her! Tre dager dødens fange han var, før han stod opp og seiren var klar. Tvers gjennom gravens stengsel han gikk. Frelse og fred ved Jesus vi fikk. Engelen ropte: Frykt ikke mer! Han som du søker, er ikke her. Se der er stedet hvor han ble lagt. Han har stått opp - som selv han har sagt. Gå og fortell at tom er hans grav. Livet han vant da livet han gav, gav det til oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred han alle vil gi. Lay-out/Grafikk: Per Børge Hillestad Hanne Brit Sandsmark Trykk: NetPrint Prosessen, Bryne Opplag: 500 eks. møte:plassen E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a Nr 1, 2010 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget Mi tru

4 «Mi tru» Aaslaug trivst på vevstolen og brukar tid der så sant ho kan. Aaslaug Tunheim Marta D. Undheim Me har teke turen innom til Aaslaug på Tunheim for å høyra litt om hennar tankar og erfaringar med det å tru. - Av og til kan det vera vanskeleg å tru, seier Aaslaug, - ein må liksom festa lit til noko ein ikkje har sett. Trua må ha næring for å leva. Ein kan gå til kyrkje med eit ope sinn, eller vera saman med venner som ein er trygg på og dela Guds ord. Dette styrkjer trua mi. Bibelen er full av lovnader. I Joh står det: «For så elska Gud verda at han gav son sin den einborne, så kva den som trur på han ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv». Dette har eg valt å tru på sjølv om eg ikkje heilt kan fatta det. Eg får seia som Ivar Åsen har sagt: «Nei, vesle vitet strekk ikkje til, ei tru må stydja oppunder.» Slik summerer Aaslaug opp sine fyrste tankar om det å tru. Men som alle oss andre har også ho si trushistorie. Barneminne Dei åtte fyrste åra budde Aaslaug med familien i Hillevåg. - Du veit at det med Gud og Jesus har alltid vore ein naturleg del av livet mitt. Me las bordbøn og kveldsbøn heime, og me borna måtte vera med i kyrkja. Men det var helst litt kjedeleg, der måtte me sitja stilt. - Aaslaug har eit litt spesielt minne frå ho var lita om ei venninne til mora som heitte Mathea. Kvar gong dei var saman med henne ba ho for dei før dei skildest. - Det har nok gjort inntrykk, sidan eg hugsar det så godt, - og bore frukter kanskje... Over senga si, minnest Aaslaug, hadde ho eit stort fint biletet av ei lita jente med krøllete hår og fin kjole. Ho skulle gå over eit juv på ein tømmerstokk. Englane passa på henne. Det var trygt og godt å sjå på. Kristendomstimane På kapellet hadde Erling Lende sundagsskule. Dei var mange som møtte opp og fekk fine stjerner for frammøte. Om ho ikkje forstod alt som vart fortalt, visste ho at det var slik. Mest lærde dei på skulen i kristendomstimane. Fyrst for Anna «Lærinden» og så for Torleiv «Læraren». Dei var flinke å fortelja begge to. Alt vart så levande. - Me såg det for oss, og spesielt då me fekk sjå dei store plansjane med bilete frå Jødeland. Trur beint fram me kunne bibelsoga «foruttå». Endå det ikkje var nødvendig, så var det liksom tryggast. Då fekk me alt med. Forklaringa, med bodorda og artiklane skulle me kunna utanatt. Så det gjekk på rams og sit den dag i dag. Det er god ballast å ha med seg, seier Aaslaug og er takksam for det dei fekk med seg i skulen den tida.

5 Livsveven Ikke før veven har stilnet, og skyttelen sluttet å gå, vil Gud trekke teppet til side, og la oss riktig forstå. At også de mørke tråder så vel som de lyse bånd, var helt nødvendig for mønsteret i Mesterens mektige hånd. Modnast fram - Kristentrua har i grunnen fylgt meg gjennom heile livet, men meir eller mindre bevisst. Det låg og arbeidde i meg. Litt etter litt modnast det fram, eg måtte ikkje gå glipp av det Gud har for meg. Trur nok at det å få born og meir ansvar var med og gjorde meg bevisst på å ha Gud med i kvardagen. Aaslaug har ingen spesiell dag då ho kan seia at ho vart ein kristen. Ho gjekk ofte på preika på kapellet om sundagane, og ein gong Arne Aano hadde møte vart det til ho «gjekk fram», og på den måten bekjente trua. - Sidan har det vore naturleg og godt for meg å få gå til nattverd. Det er lett å tenkja at ein ikkje er verdig til det. Men det vert eg aldri. For meg er det litt av poenget at Gud er god mot dei uverdige. Eg får ta imot Jesu lekam og blod og få del i hans forsoning for meg, seier ho. Sjå framover Det er godt å kunna be. - Det lettar sinn og tankar å få ut det som tyngjer og ligg oss på hjarta. Og så trur eg det er viktig å takka. Då lysnar sinnet og gleda får rom. Aaslaug tykkjer det er godt å få be for fadderborna sine og dei næraste, og på den måten få leggja dei i Guds hand. Konfirmantane og ungdomsarbeidet, hugsar ho også på. - Det er viktig med det arbeidet som vert gjort for ungdommen. Ungdomstida er så avgjerande. Det er då dei kan peilast inn på den gode vegen og få med seg noko som vil bera frukt i livet deira før eller seinare! Seier ho og tenkjer høgt om framtida: - No når alderdomen kjem må me berre vera realistiske og innsjå at me har den kortaste tida att. For meg er det trygt å gå livskvelden i møte og vita at Guds tankar for oss er fredstankar. Han vil laga i stand eit rom, står det. Evig liv. Vanskeleg å sjå det føre seg, så det vert spennande å sjå...! - Men før det skal me vera trufaste i arbeidet her... Diktet ovanfor, om Livsveven, tykkjer ho seier noko viktig og godt om det å få vera i Guds omsorg med livet!

6 LOPPEMARKED Undheim Idrettshall Laurdag 13. mars kl Auksjon: Kl Marta D. Undheim Nå er det tid for loppemarked igjen. - Etter ein pause på to år, kan me ikkje liggja på latsida lenger, nå må det satsast igjen. Alltid gildt når det skjer noko! Dette seier «loppesjef» Jartrud Undheim. Ho har med seg Rita Søyland og Oddvar Egeland. Saman står dei i «bresjen» for arbeidet med loppemarkedet. - Me har fått inn så mange fine ting nå at det nesten skortar på lagerplass og då er det gildt å få laga til loppemarked, seier dei. Gildt Men er det ikkje mykje arbeid? Jau! Svarar dei i kor. - Men det er eit gildt arbeid! Når me kjenner den koselege, gamle lukta i nasen, då vert me så inspirerte! Seier loppesjefen med eit smil. Sjølvsagt er dei klar over at ikkje alle har den same interessa for gamalt. - Men eg trur dei fleste likar å sjå ting frå barndommen som det er knyta gode minne til. Og noko av det me får inn er såpass gamalt at det har ein historisk verdi, og då er det gildt å tenkja på at dette har generasjonar før oss brukt. Det minner oss om at me står i ein samanheng. Det verkar som dei kan ha det ganske løye og gildt saman, desse tre i loppestyret. Ofte vert det til at dei må mimra litt i lag når dei finn noko gamalt dei kjenner att. Sosialt Det viser seg at folk likar å koma på loppemarked. Der treffer dei folk, drøser og har det sosialt, samtidig som det er spennande å sjå kva som skal seljast. Det vert mykje «rødl», og under auksjonen stig stemninga endå nokre hakk. Stort engasjement og god gang. - Kjekt å sjå folk kosa seg. Det er ein eigen atmosfære og ein sjarm med alt folket, seier Jartrud. Idrettshallen Nytt i år er at dei har fått leiga idrettshallen. Det er dei veldig glade for. Her er det god plass, både til loppene og til bord der folk kan sitja og ta seg ein kopp kaffi. - Me set stor pris på det gode samarbeidet i bygda og er veldig glade for at me får nyta godt av det på denne måten. Det er gildt å visa fram den flotte hallen til alle som kjem

7 utanbygds frå. Me er litt stolt av alt det me kan få til her i bygda, veit du. Inntekta av loppemarkedet går til kapellet. Treng fleire folk Men dei treng fleire til å hjelpa seg. Det er mykje som skal på plass på førehand og mykje som skal ryddast vekk etterpå. Viss folk er villige til å ta det som ein dugnad med, vert me veldig glade. Kapellringen har teke ansvar for alt som har med mat og servering å gjera. Det er bra! Spesielt er det behov for sterke mannfolk (og kvinnfolk) til å bera. Både Jartrud og Oddvar har loftet fullt! Dei har òg bruk for folk til å «færa te», som det heiter på jærsk, og til å selja. Etterpå skal det ryddast og pakkast ned. Det skal også køyrast bord frå kapellet. Til det trengs stor bilar og tilhengarar. Ta kontakt med Jartrud G. Undheim På heimetelefonen, , eller mobiltelefonen, Og så er det viktig at folk kjem med lopper. Dei kan leverast i Idrettshallen torsdag 11. mars frå kl 9.00 til Kom med kva det er, berre det er heilt og reint, ikkje klær.

8 Aktuelt Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 5. mars kl i kapellkjellaren. Denne dagen er kvinner rundt om i heile verda samla til bøn. Ein tradisjon heilt tilbake til 1887, då kvinner i USA tok initiativet til ein slik dag. Å laga program og finna bøneemne til samlinga går på omgang, og i år er det kvinner frå Kamerun som har gjort det. Dette er det fint å få vera med på. Ein stor tanke at me er samla om det same rundt heile kloden, i bøn til Gud. Og det er det knytta store lovnader til! På Undheim vil me samlast i kapellkjellaren fredag 5. mars kl Håpar du ser deg tid til å vera med. Velkomen! Bokmelding Tittel: Skuret Undertittel: Der tragedien konfronterer evigheten Forfatter: William P. Young Utgitt på norsk: Hermon forlag sider, heftet, bokmål. Mange av bøkene en leser, er man ferdig med når boken er slutt. Dette er absolutt ikke en slik bok. Man tar den med seg videre, reflekterer over den, og den er på en måte en bok som setter seg fast. Forfatteren skriver på en lett og fengende måte, og en er med i fra første stund der han tar oss med på sin gode venn Mack`s nærmeste eventyrlige reise. Mack har opplevd det verste av det tenkelige. Fembarnsfaren mister sin yngste datter på en grotesk måte, og det fører ham inn i Den Store Sorgen der ingenting i livet er så mye verdt lenger. Han eksisterer, men Sorgen kaster mørke skygger over livet hans. Inntil han en dag får det uforklarlige brevet, undertegnet Pappa, som hans kone liker å kalle Gud. Hvor kommer brevet i fra? Han tar invitasjonen fra Pappa på alvor og oppsøker Skuret der datteren ble drept. Ingen annen enn hans gode venn vet om reisen. Dette skal bli et vendepunkt for Mack. Han blir på en måte tatt med inn i et grenseland, mellom hva? Ja, det kan man undres over. Er det et sted mellom himmel og jord, drøm eller våken tilstand, eller simpelthen et sted mellom liv og død? Her føler jeg at noe av utfordringen i boken ligger, hvordan tolker jeg det? Han møter iallefall Gud, som også her betegnes som Pappa, men som paradoksalt nok er i skikkelse av en stor, omsorgsfull mor. Vanskelig å forstå i begynnelsen, men etterhvert ser man sammenhengen mellom Mack`s problematiske forhold til sin far, og at han dermed har lettere for å forholde seg til en kvinneskikkelse som skal symbolisere det ytterste av kjærlighet og omsorg. Han møter også Jesus, som først og fremst er en god venn, kamerat og samtalepartner. Mack får utfordringer som for eksempel å gå på vannet sammen med Jesus. Han må tilgi sin verste fiende, men også skvære opp forholdet til sin far. Han får oppleve en flik av himmelen, møter sin datter Missy,og ser noe av den totale fulkommenheten som venter ham i evigheten. Han møter Den Hellige Ånd i form av en lett, svevende kvinneskikkelse. Hun er ekspert på hagearbeid og tar ham med seg på opprydning i en fantastisk hage. Forfatteren beskriver det på en måte som gjør at man blir overbevist om at dette er opplevd. Det sterkeste er når Mack møter en kvinne i Det gamle testamentet som lar ham få kjenne hvordan det er å være Gud og dommer. En umulighet som til slutt gjør at Mack selv lar seg dømme. Vi tenker på Jesus som ofret seg for vår skyld. Jeg kunne fortsette å tolke, undre meg og bli fasinert. Jeg kjenner trang til å snakke om boka. Den ender til slutt, selvfølgelig. En litt overraskende slutt, kanskje? Eller kanskje ikke? Ble jeg litt skuffet? Etter nærmere ettertanke, nei! Reisen forandret Mack`s liv, fjernet Den Store Sorgen, gjorde livet hans verdt å leve igjen. Boken lærer oss om Guds omsorg, Han bryr seg om oss, den sier masse om tilgivelse og ikke minst om hva vi har i vente i evigheten. Mack fikk valget mellom å bli hos sine beste venner, Treenigheten, men valgte selv å reise tilbake til sitt virkelige liv. Han hadde så mange som trengte ham her, og dessuten var det viktig å fortelle om sine opplevelser til meg og til deg. Så jeg oppfordrer ; denne boken må du lese!!! Bente Sikveland

9 Aktuelt VELKOMEN TIL GUDSTENESTE I UNDHEIMKYRKJA SØNDAG 7. mars kl Per Børge Hillestad. Venskapsgudsteneste. Drama. Lovsang. Søndagsskule. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Døypte 10. januar: PALMESØNDAG 28. mars kl Per Børge Hillestad og Jorunn Ueland. Familiegudsteneste. Dåpsskulen deltek. Miniklang. Dåp. Takkoffer til Søndagsskulen - Rogaland krets. SKJÆRTORSDAG 1. april kl Per Børge Hillestad. Nattverd. Takkoffer til Utstein Pilegrimsgard. Etterpå blir det ekte jødisk påskemåltid kor vi får innblikk i den jødiske symbolikken knytta til dette. Måltidet vert leia av Roy Throndsen. 1. PÅSKEDAG 4. april kl Per Børge Hillestad. Festgudsteneste. Dåp. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Påskefrokost kl Lerke Tjåland SØNDAG 18. april kl Per Børge Hillestad. Nattverd. Søndagsskule. DeKor. Takkoffer til Samarbeid for Menighet og Misjon. SØNDAG 2. mai kl Per Børge Hillestad. Dåp. Søndagsskule. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. KRISTI HIMMELFARTSDAG 13. mai kl Per Børge Hillestad og Ingfrid Time Nærland. Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. MANDAG 17. mai kl Per Børge Hillestad. Familie- og festgudsteneste. Takkoffer til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Jesus er lyset i verda 2. PINSEDAG 24. mai kl Per Børge Hillestad. Dåp og nattverd. Takkoffer til Misjonsalliansen. SØNDAG 30. mai kl Per Børge Hillestad. SØNDAG 13. juni kl Per Børge Hillestad. Friluftsgudsteneste. Riverside service Grilling. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. U N D H E I M K Y R K J A Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget Milde Jesus, dine hender la du kjærleg på dei små, og du sa til dine vener at til deg skal borna gå. Sjølv du vart til Herrens tempel eingong boren av di mor. Lat meg minnast ditt eksempel når eg høyrer dine ord.

10 UKUF DRAMA!!! Tekst og foto: Gunn Berit Soldal Undheimkirken startet opp dramagruppe på Undheim da Per Børge begynte som ungdomsarbeider for 6-7 år siden. Tradisjonelt har sang og musikk vært prioritert i menighetene, men da jeg ikke hadde noen evner i den retningen, satte jeg stor pris på at Undheimkirken var åpen, interessert, og villig til å prøve ut andre uttrykksformer. Jeg tror folk har masse av evner og gaver, og det er stort å få være en del av en kirke som ønsker å få disse frem, og ta de i bruk. Det er ikke til å legge skjul på at mange av oss er mer visuelt anlagt, og for noen av oss kommuniserer da drama på en veldig god måte. For meg personlig er jeg mest takknemlig for å få bruke tid sammen med ungdommer som lærer meg så mye gjennom deres ærlighet, forventinger og Siren del leker for å bli varm i trøya, og øver på ulike teaterstykker. Ungdommene synes det er gildt med drama. Vi utfordrer oss selv og våger mer når vi spiller en rolle. Det er klart at dette med drama gjør noe med oss! Vi blir sikrere på oss selv og får tro på oss selv. Og vi sitter igjen med en god opplevelse. Vi får også et annet syn på venner vi ser andre sider som ikke alltid er like synlige. Det er også sosialt. Og kjekt å snakke med folk. Det kjekkeste på dramaøvelsene er likevel koffertrunden, synes mange. Vi får oppmerksomhet, får ut ting vi tenker på, tømmer hjertet. Oppvarmingen med leker er også spesiell! Vi leker og får være litt barnslige! Ane, Amalie og Vilde Det er litt skummelt å opptre med teaterstykker, men veldig kjekt! Vi blir vant med å stå fram. Noen ender kanskje opp i Undheim Revyteater! Ca 10 ungdommer er med i dramagruppa, og det er plass til flere! Drama er et flott tilbud til alle fra 8. klasse og oppover, som ønsker å utforske seg selv og sine egne grenser. Dramagruppa opptrer på gudstjenester og på U21. Elise Jan Ingve, Vilde og Ann Kristin skuffelser. En ting har jeg vel lært meg gjennom livet, vi trenger å stå sammen. Dramagruppa samles hver onsdag to timer rett etter skoletid. Noen av dem slentrer gjerne innom handelslaget først for å kjøpe seg noe å ha i magen. Men hvordan er en dramaøvelse? En dramaøvelse er gjerne delt i to. Første del har vi det vi kaller en koffertrunde, en liten samtale om hvordan vi har det, både på godt og vondt, hva som rører seg i livene våre. Har noen et bønnebehov, tar man hensyn til det. Andre del har vi en

11 Takk til ALLE som var med og gjorde dette til ein uforgløymeleg kveld! Foto: Trygve Selbak

12 Takk til våre sponsorer: EL-TEAM Elektroentreprenør Morenefaret 5, Bryne, Tlf E-post: Internett: Tlf Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd Christian Nome Jarle Nærland GRAVMONUMENTER - UTSTILLING - TILBEHØR Reeveien 34, 4340 Bryne Døgnvakt Vår blomsterkontakt: Floriss Bryne, Brynesenteret (tidl. Hellands-senteret) Tlf

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

Nr. 3-2015 God påske!

Nr. 3-2015 God påske! Nr. 3-2015 God påske! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte LEIF VENTA PÅ AGNES I 43 ÅR KARI FURE, DAGEN Han la merke til den milde, lyshåra jenta då han var 19 år, men ho var opptatt. Ho kunne ikkje

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon

tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Nr. 3-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Et profetisk folk i urolige tider LEDER Å være et profetisk folk 2 Gud gjør mye mer enn det vi kan forstå gjennom

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad for Time Nr. 1 - februar 2012 44. årg. M-Aksklubben - viktig arena for borna Side 4 Den nye bibelomsetjninga Side 6 På Madagaskar Side 8 Klare for misjonsteneste Side 11 3 Bryne

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Det Hvite Bånd. 99. årgang nr. 3-2009. 1 Det Hvite Bånd

Det Hvite Bånd. 99. årgang nr. 3-2009. 1 Det Hvite Bånd Det Hvite Bånd 99. årgang nr. 3-2009 1 Det Hvite Bånd Det Hvite Bånd Innhold UTGIVER Det Hvite Bånd Landskontoret: Torggt. 1, 0181 Oslo tlf. 23 21 45 00 (telefontid 10.00-14.00) Faks: 23 21 45 01 E-post:

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/10

Fjelltunglimt Årgang 02/10 Fjelltunglimt Årgang 35 02/10 F a r g e r i k t f e l l e s k a p A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s M e n i n g s f u l l f r i t i d Ta r b ø l g e n f o r J e s u s N å r d i n e o r d å p n e

Detaljer

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Nr. 2 2011-23. årgang 1

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Nr. 2 2011-23. årgang 1 Meldingsblad Nr. 2 2011-23. årgang 1 Varhaug Misjonshus Innhald: Andakt Side 5 Min song Side 11 Sundag Side 13 Barnas side Side 14 Oversikt arrangement side 18 Ta en pause og nyt av vårt rikholdige tilbud

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Advent- og julenummer Nr. 6 - desember 2012 44. årg. Min Salme side 3 Tankar før jul side 4 Spora etter Gunleiv side 6 Frivilligsentralen side 10 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/2014 126. årgang. Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst.

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/2014 126. årgang. Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/2014 126. årgang Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst. Side 6 7 Les også om: Kafébesøk på Vandsøya Helgeland krets 100

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 4/2015 127. årgang. Guds rike velsignelse over påskehøytiden Tema: Påske

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 4/2015 127. årgang. Guds rike velsignelse over påskehøytiden Tema: Påske Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 4/2015 127. årgang Guds rike velsignelse over påskehøytiden Tema: Påske side 3-9, 32 Les også: Reportasjer fra Elieser, Stavanger, Stamsund og Vandsøya

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer