Loppemarked side 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loppemarked side 6-7"

Transkript

1 Nr 1, 2010 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a Mi tru side 4-5 Loppemarked side 6-7 UKUF drama side 10

2 Fastetiden - som skapt for ettertanke Gunn Berit Soldal Noen tanker har svirret i hodet mitt siden gudstjenesten sist søndag: At det er visse utfordringer og problemer i livet som kun kan løses med faste og bønn! Jeg har vokst opp med en hverdagslig og naturlig holdning til faste, men har ikke hatt noe særlig forhold til det selv. Kanskje har jeg gått glipp av noe? Kanskje vi som ikke faster av og til går glipp av noe stort? Bønnesvar? Velsignelser? Nye muligheter? Gud ønsker å ha en relasjon til oss! Til deg og meg! Bønn er vår kommunikasjon med Gud. Men vi har det så altfor travelt. Vi ber kanskje, men får Gud vår fulle oppmerksomhet? Vi vil gjerne at Gud skal ordne opp i våre utfordringer og problemer, men har vi tid til å være spesifikke nok med Gud? Gud lengter etter å være sammen med oss! Gud lengter etter å glede oss! Gud lengter etter å gi oss konsentrert oppmerksomhet! Det er viktig for oss å være innfor Guds nærhet, og glemme alt rundt oss for en stund ting som kan ta oppmerksomheten vår bort fra Gud. Da kan Gud bønnhøre oss. Glede oss. Fylle oss. Velsigne oss. Gi oss en retning for livet vårt Kanskje vi må ta den rette medisinen? Bønn Og faste når det trengs Følgende tekst er hentet fra internett: Fastetiden er de 40 dagene før påske. Faste og askese er to ord som hører sammen. I Det nye testamentet står det at Jesus fastet i ørkenen i førti dager før han begynte å virke blant folket. Kirkens fastetid varer også i førti dager. Det er 45 dager fra Askeonsdag til Påskeaften, men man skal ikke regne med søndagene i fastetiden, - søndagen er festdag til minne om at Jesus stod opp av graven. Faste og askese er to ord som hører sammen. Askese er et ord som har fått en negativ klang i våre ører, noe livsfjernt. Det dreier seg egentlig om det motsatte. Ordet betyr øvelse. Det har med trening å gjøre. Øve oss i å bli sannere, tydeligere, mer menneske. I fastetiden inviteres du til å stille noen spørsmål; Hva i ditt liv er det som risikerer å få for stor plass, - som trekker oppmerksomheten til seg slik at du beveger deg i en retning du egentlig ikke vil? Hva trenger du å gi avkall på for å kunne leve mer helhjertet og sant? Fastetiden er en tid for øvelse, - skjerpe sansene, lydhørheten, få øye på ditt eget liv, menneskene rundt deg, og Gud. Faste kan for eksempel bety å skru av radioen, TV, Internett, musikk, - det som blir bakgrunnsstøy, for å komme inn på den bølgelengden der du fornemmer Guds stemme. Og kanskje oppdager du at det ut av stillheten fødes ord som gir liv. Du inviteres til å leve for Guds ansikt i bønn. Vi kan lese om den rette fasten hos profeten Jesaja kap. 58 fra vers 5: Er dette den faste jeg vil ha: en dag da mennesket plager seg selv, henger med hodet som sivet, kler seg i botsdrakt og ligger i aske? Kaller du dette for faste, er det en dag etter Herrens vilje? Nei, slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!» Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og tale ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Vi er underveis som mennesker, i bevegelse. Vi er et pilegrimsfolk. En drøm eller lengsel drar oss og fører oss videre mot det landet der rettferdigheten bor. Vi får løfte fram drømmen, blankpusse den og øve oss i å følge Ham som er veien. Du inviteres til å gå inn i ditt kammers og be til din Far i det skjulte, om hva fastetiden, helt konkret, skal bety for deg. Så kan du bli ledet til, i sin tid, til å bli et tegn til fremtid og håp for andre. Kanskje du oppdager at ordene til Thomas Merton, munken blir dine: Det dypeste jeg vet om meg selv, er at jeg er et menneske elsket av Gud.

3 side 4-5 Loppemarked side 6-7 UKUF drama side 10 møte:plassen årgang Utgjevar: Undheim sokneråd Ansvarleg redaktør Hanne Brit Sandsmark Redaksjonen: Marta D. Undheim Hanne Brit Sandsmark Gunn Berit Soldal Bente Sikveland Foto: Hanne Brit Sandsmark Marta D. Undheim Gunn Berit Soldal På framsida: Elise, Jan Ingve, Ane, Amalie, Vilde, Hanna og Ann Kristin i dramagruppa. Adresse: Møteplassen Time kyrkjekontor Pb Bryne E-post: Internett: Mi påskesalme Rita G. Undheim Året var Eg hadde gått eitt år på bibelskule i Stavanger. Som avslutning skulle me ein tur til Israel.Me reiste heile familien vår, og det vart ein uforgløymeleg tur. Ikkje minst for jentene våre vart dette ei spesiell oppleving. Dei sa fleire gonger: «Tenk her har Jesus gått»! For kvar plass me stoppa, las pastor Arnfinn Clemetsen frå Bibelen. Mot slutten av turen var me komne til Golgata og Jesu grav. Det vart mektig for meg å stå der i hagen, å sjå fjellet og gravopninga, - og me fekk gå inn. Vel ute att stod me der tause og liksom prøvde å ta inn inntrykket. For meg vart det så sterkt eit møte med det at Jesus var stått opp, at lungene fylltes og lovsangen steig fram og eg stemde i: «Han er oppstanden, halleluja! Lov ham og pris ham, halleluja». Dei andre vart ståande i undring; men dei òg med ein stor takk til Jesus som overvann mørket og døden. Han lever for at eg skal få leva og formidla dette vidare. Der er mange fine påskesangar, men for meg vil alltid denne sangen ha ei spesiell betydning. Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død. Refr: Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn, Han som gir synderen livet igjen! Halleluja! Vi skyldfrie er. Halleluja! Vår Jesus er her! Tre dager dødens fange han var, før han stod opp og seiren var klar. Tvers gjennom gravens stengsel han gikk. Frelse og fred ved Jesus vi fikk. Engelen ropte: Frykt ikke mer! Han som du søker, er ikke her. Se der er stedet hvor han ble lagt. Han har stått opp - som selv han har sagt. Gå og fortell at tom er hans grav. Livet han vant da livet han gav, gav det til oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred han alle vil gi. Lay-out/Grafikk: Per Børge Hillestad Hanne Brit Sandsmark Trykk: NetPrint Prosessen, Bryne Opplag: 500 eks. møte:plassen E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a Nr 1, 2010 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget Mi tru

4 «Mi tru» Aaslaug trivst på vevstolen og brukar tid der så sant ho kan. Aaslaug Tunheim Marta D. Undheim Me har teke turen innom til Aaslaug på Tunheim for å høyra litt om hennar tankar og erfaringar med det å tru. - Av og til kan det vera vanskeleg å tru, seier Aaslaug, - ein må liksom festa lit til noko ein ikkje har sett. Trua må ha næring for å leva. Ein kan gå til kyrkje med eit ope sinn, eller vera saman med venner som ein er trygg på og dela Guds ord. Dette styrkjer trua mi. Bibelen er full av lovnader. I Joh står det: «For så elska Gud verda at han gav son sin den einborne, så kva den som trur på han ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv». Dette har eg valt å tru på sjølv om eg ikkje heilt kan fatta det. Eg får seia som Ivar Åsen har sagt: «Nei, vesle vitet strekk ikkje til, ei tru må stydja oppunder.» Slik summerer Aaslaug opp sine fyrste tankar om det å tru. Men som alle oss andre har også ho si trushistorie. Barneminne Dei åtte fyrste åra budde Aaslaug med familien i Hillevåg. - Du veit at det med Gud og Jesus har alltid vore ein naturleg del av livet mitt. Me las bordbøn og kveldsbøn heime, og me borna måtte vera med i kyrkja. Men det var helst litt kjedeleg, der måtte me sitja stilt. - Aaslaug har eit litt spesielt minne frå ho var lita om ei venninne til mora som heitte Mathea. Kvar gong dei var saman med henne ba ho for dei før dei skildest. - Det har nok gjort inntrykk, sidan eg hugsar det så godt, - og bore frukter kanskje... Over senga si, minnest Aaslaug, hadde ho eit stort fint biletet av ei lita jente med krøllete hår og fin kjole. Ho skulle gå over eit juv på ein tømmerstokk. Englane passa på henne. Det var trygt og godt å sjå på. Kristendomstimane På kapellet hadde Erling Lende sundagsskule. Dei var mange som møtte opp og fekk fine stjerner for frammøte. Om ho ikkje forstod alt som vart fortalt, visste ho at det var slik. Mest lærde dei på skulen i kristendomstimane. Fyrst for Anna «Lærinden» og så for Torleiv «Læraren». Dei var flinke å fortelja begge to. Alt vart så levande. - Me såg det for oss, og spesielt då me fekk sjå dei store plansjane med bilete frå Jødeland. Trur beint fram me kunne bibelsoga «foruttå». Endå det ikkje var nødvendig, så var det liksom tryggast. Då fekk me alt med. Forklaringa, med bodorda og artiklane skulle me kunna utanatt. Så det gjekk på rams og sit den dag i dag. Det er god ballast å ha med seg, seier Aaslaug og er takksam for det dei fekk med seg i skulen den tida.

5 Livsveven Ikke før veven har stilnet, og skyttelen sluttet å gå, vil Gud trekke teppet til side, og la oss riktig forstå. At også de mørke tråder så vel som de lyse bånd, var helt nødvendig for mønsteret i Mesterens mektige hånd. Modnast fram - Kristentrua har i grunnen fylgt meg gjennom heile livet, men meir eller mindre bevisst. Det låg og arbeidde i meg. Litt etter litt modnast det fram, eg måtte ikkje gå glipp av det Gud har for meg. Trur nok at det å få born og meir ansvar var med og gjorde meg bevisst på å ha Gud med i kvardagen. Aaslaug har ingen spesiell dag då ho kan seia at ho vart ein kristen. Ho gjekk ofte på preika på kapellet om sundagane, og ein gong Arne Aano hadde møte vart det til ho «gjekk fram», og på den måten bekjente trua. - Sidan har det vore naturleg og godt for meg å få gå til nattverd. Det er lett å tenkja at ein ikkje er verdig til det. Men det vert eg aldri. For meg er det litt av poenget at Gud er god mot dei uverdige. Eg får ta imot Jesu lekam og blod og få del i hans forsoning for meg, seier ho. Sjå framover Det er godt å kunna be. - Det lettar sinn og tankar å få ut det som tyngjer og ligg oss på hjarta. Og så trur eg det er viktig å takka. Då lysnar sinnet og gleda får rom. Aaslaug tykkjer det er godt å få be for fadderborna sine og dei næraste, og på den måten få leggja dei i Guds hand. Konfirmantane og ungdomsarbeidet, hugsar ho også på. - Det er viktig med det arbeidet som vert gjort for ungdommen. Ungdomstida er så avgjerande. Det er då dei kan peilast inn på den gode vegen og få med seg noko som vil bera frukt i livet deira før eller seinare! Seier ho og tenkjer høgt om framtida: - No når alderdomen kjem må me berre vera realistiske og innsjå at me har den kortaste tida att. For meg er det trygt å gå livskvelden i møte og vita at Guds tankar for oss er fredstankar. Han vil laga i stand eit rom, står det. Evig liv. Vanskeleg å sjå det føre seg, så det vert spennande å sjå...! - Men før det skal me vera trufaste i arbeidet her... Diktet ovanfor, om Livsveven, tykkjer ho seier noko viktig og godt om det å få vera i Guds omsorg med livet!

6 LOPPEMARKED Undheim Idrettshall Laurdag 13. mars kl Auksjon: Kl Marta D. Undheim Nå er det tid for loppemarked igjen. - Etter ein pause på to år, kan me ikkje liggja på latsida lenger, nå må det satsast igjen. Alltid gildt når det skjer noko! Dette seier «loppesjef» Jartrud Undheim. Ho har med seg Rita Søyland og Oddvar Egeland. Saman står dei i «bresjen» for arbeidet med loppemarkedet. - Me har fått inn så mange fine ting nå at det nesten skortar på lagerplass og då er det gildt å få laga til loppemarked, seier dei. Gildt Men er det ikkje mykje arbeid? Jau! Svarar dei i kor. - Men det er eit gildt arbeid! Når me kjenner den koselege, gamle lukta i nasen, då vert me så inspirerte! Seier loppesjefen med eit smil. Sjølvsagt er dei klar over at ikkje alle har den same interessa for gamalt. - Men eg trur dei fleste likar å sjå ting frå barndommen som det er knyta gode minne til. Og noko av det me får inn er såpass gamalt at det har ein historisk verdi, og då er det gildt å tenkja på at dette har generasjonar før oss brukt. Det minner oss om at me står i ein samanheng. Det verkar som dei kan ha det ganske løye og gildt saman, desse tre i loppestyret. Ofte vert det til at dei må mimra litt i lag når dei finn noko gamalt dei kjenner att. Sosialt Det viser seg at folk likar å koma på loppemarked. Der treffer dei folk, drøser og har det sosialt, samtidig som det er spennande å sjå kva som skal seljast. Det vert mykje «rødl», og under auksjonen stig stemninga endå nokre hakk. Stort engasjement og god gang. - Kjekt å sjå folk kosa seg. Det er ein eigen atmosfære og ein sjarm med alt folket, seier Jartrud. Idrettshallen Nytt i år er at dei har fått leiga idrettshallen. Det er dei veldig glade for. Her er det god plass, både til loppene og til bord der folk kan sitja og ta seg ein kopp kaffi. - Me set stor pris på det gode samarbeidet i bygda og er veldig glade for at me får nyta godt av det på denne måten. Det er gildt å visa fram den flotte hallen til alle som kjem

7 utanbygds frå. Me er litt stolt av alt det me kan få til her i bygda, veit du. Inntekta av loppemarkedet går til kapellet. Treng fleire folk Men dei treng fleire til å hjelpa seg. Det er mykje som skal på plass på førehand og mykje som skal ryddast vekk etterpå. Viss folk er villige til å ta det som ein dugnad med, vert me veldig glade. Kapellringen har teke ansvar for alt som har med mat og servering å gjera. Det er bra! Spesielt er det behov for sterke mannfolk (og kvinnfolk) til å bera. Både Jartrud og Oddvar har loftet fullt! Dei har òg bruk for folk til å «færa te», som det heiter på jærsk, og til å selja. Etterpå skal det ryddast og pakkast ned. Det skal også køyrast bord frå kapellet. Til det trengs stor bilar og tilhengarar. Ta kontakt med Jartrud G. Undheim På heimetelefonen, , eller mobiltelefonen, Og så er det viktig at folk kjem med lopper. Dei kan leverast i Idrettshallen torsdag 11. mars frå kl 9.00 til Kom med kva det er, berre det er heilt og reint, ikkje klær.

8 Aktuelt Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 5. mars kl i kapellkjellaren. Denne dagen er kvinner rundt om i heile verda samla til bøn. Ein tradisjon heilt tilbake til 1887, då kvinner i USA tok initiativet til ein slik dag. Å laga program og finna bøneemne til samlinga går på omgang, og i år er det kvinner frå Kamerun som har gjort det. Dette er det fint å få vera med på. Ein stor tanke at me er samla om det same rundt heile kloden, i bøn til Gud. Og det er det knytta store lovnader til! På Undheim vil me samlast i kapellkjellaren fredag 5. mars kl Håpar du ser deg tid til å vera med. Velkomen! Bokmelding Tittel: Skuret Undertittel: Der tragedien konfronterer evigheten Forfatter: William P. Young Utgitt på norsk: Hermon forlag sider, heftet, bokmål. Mange av bøkene en leser, er man ferdig med når boken er slutt. Dette er absolutt ikke en slik bok. Man tar den med seg videre, reflekterer over den, og den er på en måte en bok som setter seg fast. Forfatteren skriver på en lett og fengende måte, og en er med i fra første stund der han tar oss med på sin gode venn Mack`s nærmeste eventyrlige reise. Mack har opplevd det verste av det tenkelige. Fembarnsfaren mister sin yngste datter på en grotesk måte, og det fører ham inn i Den Store Sorgen der ingenting i livet er så mye verdt lenger. Han eksisterer, men Sorgen kaster mørke skygger over livet hans. Inntil han en dag får det uforklarlige brevet, undertegnet Pappa, som hans kone liker å kalle Gud. Hvor kommer brevet i fra? Han tar invitasjonen fra Pappa på alvor og oppsøker Skuret der datteren ble drept. Ingen annen enn hans gode venn vet om reisen. Dette skal bli et vendepunkt for Mack. Han blir på en måte tatt med inn i et grenseland, mellom hva? Ja, det kan man undres over. Er det et sted mellom himmel og jord, drøm eller våken tilstand, eller simpelthen et sted mellom liv og død? Her føler jeg at noe av utfordringen i boken ligger, hvordan tolker jeg det? Han møter iallefall Gud, som også her betegnes som Pappa, men som paradoksalt nok er i skikkelse av en stor, omsorgsfull mor. Vanskelig å forstå i begynnelsen, men etterhvert ser man sammenhengen mellom Mack`s problematiske forhold til sin far, og at han dermed har lettere for å forholde seg til en kvinneskikkelse som skal symbolisere det ytterste av kjærlighet og omsorg. Han møter også Jesus, som først og fremst er en god venn, kamerat og samtalepartner. Mack får utfordringer som for eksempel å gå på vannet sammen med Jesus. Han må tilgi sin verste fiende, men også skvære opp forholdet til sin far. Han får oppleve en flik av himmelen, møter sin datter Missy,og ser noe av den totale fulkommenheten som venter ham i evigheten. Han møter Den Hellige Ånd i form av en lett, svevende kvinneskikkelse. Hun er ekspert på hagearbeid og tar ham med seg på opprydning i en fantastisk hage. Forfatteren beskriver det på en måte som gjør at man blir overbevist om at dette er opplevd. Det sterkeste er når Mack møter en kvinne i Det gamle testamentet som lar ham få kjenne hvordan det er å være Gud og dommer. En umulighet som til slutt gjør at Mack selv lar seg dømme. Vi tenker på Jesus som ofret seg for vår skyld. Jeg kunne fortsette å tolke, undre meg og bli fasinert. Jeg kjenner trang til å snakke om boka. Den ender til slutt, selvfølgelig. En litt overraskende slutt, kanskje? Eller kanskje ikke? Ble jeg litt skuffet? Etter nærmere ettertanke, nei! Reisen forandret Mack`s liv, fjernet Den Store Sorgen, gjorde livet hans verdt å leve igjen. Boken lærer oss om Guds omsorg, Han bryr seg om oss, den sier masse om tilgivelse og ikke minst om hva vi har i vente i evigheten. Mack fikk valget mellom å bli hos sine beste venner, Treenigheten, men valgte selv å reise tilbake til sitt virkelige liv. Han hadde så mange som trengte ham her, og dessuten var det viktig å fortelle om sine opplevelser til meg og til deg. Så jeg oppfordrer ; denne boken må du lese!!! Bente Sikveland

9 Aktuelt VELKOMEN TIL GUDSTENESTE I UNDHEIMKYRKJA SØNDAG 7. mars kl Per Børge Hillestad. Venskapsgudsteneste. Drama. Lovsang. Søndagsskule. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Døypte 10. januar: PALMESØNDAG 28. mars kl Per Børge Hillestad og Jorunn Ueland. Familiegudsteneste. Dåpsskulen deltek. Miniklang. Dåp. Takkoffer til Søndagsskulen - Rogaland krets. SKJÆRTORSDAG 1. april kl Per Børge Hillestad. Nattverd. Takkoffer til Utstein Pilegrimsgard. Etterpå blir det ekte jødisk påskemåltid kor vi får innblikk i den jødiske symbolikken knytta til dette. Måltidet vert leia av Roy Throndsen. 1. PÅSKEDAG 4. april kl Per Børge Hillestad. Festgudsteneste. Dåp. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Påskefrokost kl Lerke Tjåland SØNDAG 18. april kl Per Børge Hillestad. Nattverd. Søndagsskule. DeKor. Takkoffer til Samarbeid for Menighet og Misjon. SØNDAG 2. mai kl Per Børge Hillestad. Dåp. Søndagsskule. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. KRISTI HIMMELFARTSDAG 13. mai kl Per Børge Hillestad og Ingfrid Time Nærland. Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. MANDAG 17. mai kl Per Børge Hillestad. Familie- og festgudsteneste. Takkoffer til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Jesus er lyset i verda 2. PINSEDAG 24. mai kl Per Børge Hillestad. Dåp og nattverd. Takkoffer til Misjonsalliansen. SØNDAG 30. mai kl Per Børge Hillestad. SØNDAG 13. juni kl Per Børge Hillestad. Friluftsgudsteneste. Riverside service Grilling. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. U N D H E I M K Y R K J A Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget Milde Jesus, dine hender la du kjærleg på dei små, og du sa til dine vener at til deg skal borna gå. Sjølv du vart til Herrens tempel eingong boren av di mor. Lat meg minnast ditt eksempel når eg høyrer dine ord.

10 UKUF DRAMA!!! Tekst og foto: Gunn Berit Soldal Undheimkirken startet opp dramagruppe på Undheim da Per Børge begynte som ungdomsarbeider for 6-7 år siden. Tradisjonelt har sang og musikk vært prioritert i menighetene, men da jeg ikke hadde noen evner i den retningen, satte jeg stor pris på at Undheimkirken var åpen, interessert, og villig til å prøve ut andre uttrykksformer. Jeg tror folk har masse av evner og gaver, og det er stort å få være en del av en kirke som ønsker å få disse frem, og ta de i bruk. Det er ikke til å legge skjul på at mange av oss er mer visuelt anlagt, og for noen av oss kommuniserer da drama på en veldig god måte. For meg personlig er jeg mest takknemlig for å få bruke tid sammen med ungdommer som lærer meg så mye gjennom deres ærlighet, forventinger og Siren del leker for å bli varm i trøya, og øver på ulike teaterstykker. Ungdommene synes det er gildt med drama. Vi utfordrer oss selv og våger mer når vi spiller en rolle. Det er klart at dette med drama gjør noe med oss! Vi blir sikrere på oss selv og får tro på oss selv. Og vi sitter igjen med en god opplevelse. Vi får også et annet syn på venner vi ser andre sider som ikke alltid er like synlige. Det er også sosialt. Og kjekt å snakke med folk. Det kjekkeste på dramaøvelsene er likevel koffertrunden, synes mange. Vi får oppmerksomhet, får ut ting vi tenker på, tømmer hjertet. Oppvarmingen med leker er også spesiell! Vi leker og får være litt barnslige! Ane, Amalie og Vilde Det er litt skummelt å opptre med teaterstykker, men veldig kjekt! Vi blir vant med å stå fram. Noen ender kanskje opp i Undheim Revyteater! Ca 10 ungdommer er med i dramagruppa, og det er plass til flere! Drama er et flott tilbud til alle fra 8. klasse og oppover, som ønsker å utforske seg selv og sine egne grenser. Dramagruppa opptrer på gudstjenester og på U21. Elise Jan Ingve, Vilde og Ann Kristin skuffelser. En ting har jeg vel lært meg gjennom livet, vi trenger å stå sammen. Dramagruppa samles hver onsdag to timer rett etter skoletid. Noen av dem slentrer gjerne innom handelslaget først for å kjøpe seg noe å ha i magen. Men hvordan er en dramaøvelse? En dramaøvelse er gjerne delt i to. Første del har vi det vi kaller en koffertrunde, en liten samtale om hvordan vi har det, både på godt og vondt, hva som rører seg i livene våre. Har noen et bønnebehov, tar man hensyn til det. Andre del har vi en

11 Takk til ALLE som var med og gjorde dette til ein uforgløymeleg kveld! Foto: Trygve Selbak

12 Takk til våre sponsorer: EL-TEAM Elektroentreprenør Morenefaret 5, Bryne, Tlf E-post: Internett: Tlf Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd Christian Nome Jarle Nærland GRAVMONUMENTER - UTSTILLING - TILBEHØR Reeveien 34, 4340 Bryne Døgnvakt Vår blomsterkontakt: Floriss Bryne, Brynesenteret (tidl. Hellands-senteret) Tlf

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Snart påske side 7. Nr 1, 2009. Årrestad kvinneforeining side 4-5. Mi tru side 6. Dåpsskulen og aktuelt side 8-9

Snart påske side 7. Nr 1, 2009. Årrestad kvinneforeining side 4-5. Mi tru side 6. Dåpsskulen og aktuelt side 8-9 Nr 1, 2009 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a Snart påske side 7 Årrestad kvinneforeining side 4-5 Mi tru side 6 Dåpsskulen

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Nr 1, 2011. M ø t a n y e v e n n e r - S ø k j a G u d - F å d e l i o p p d r a g e t. E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a

Nr 1, 2011. M ø t a n y e v e n n e r - S ø k j a G u d - F å d e l i o p p d r a g e t. E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a D e t d u v i l a t a n d r e s k a l g j e r a m o t d e g, s k a l d u g j e r a m o t d e i Nr 1, 2011 M ø t a n y e v e n n e r - S ø k j a G u d - F å d e l i o p p d r a g e t møte:plassen E i t

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer