Glemmen. Menighetsblad. Nye prester. Om Korsvei. Om dåp. Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. Nr , 15. årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glemmen. Menighetsblad. Nye prester. Om Korsvei. Om dåp. Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. Nr 3-2015, 15. årg."

Transkript

1 Glemmen Nr , 15. årg. Menighetsblad Om dåp Nye prester Om Korsvei Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11.

2 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: Fredrikstad Fax.: Sokneprester Børre Aa. Sneltorp Tlf. kontor: Mob.: Bjørn Olav Andersen Tlf. kontor: Mob.: Morten Zakariassen Tlf. kontor: Mob.: Kirketjener Knut Heie Mob: Kateket Vigmund Gundersen Djupang Tlf: Trosopplærer Liv Vrålstad Tlf: Mob: Renholder Eva Nygaard Tlf: Menighetsrådet Leder Stein Mydske tlf e-post: mob Glemmen Menighetsblad Redaksjon Harald Peter Stette (redaktør) Bjørn Backelin Hanne Aarstad Åslaug Styve Mjånes (grafisk formgiver) Bladet kommer ut fire ganger i året. Julemesse Barne- og ungdomskorene i kirken arrangerer også i år sin tradisjonelle julemesse. Det blir kafeteria, mye fint å få kjøpt, og sang av korene. I det bladet går i trykken er imidlertid ikke tid og sted for julemessa endelig avklart. Trolig blir det julemesse i slutten av november. Følg med i menighetens nyhetsbrev, plakater og kunngjøringer i kirken. Vi oppfordrer alle til å slutte opp om korenes julemesse! kirke. Motivet forestiller erkeengelen St. Mikaels kamp mot det onde, symbolisert ved dragen. Erkeengelen Mikael er, sammen med apostelen Peter, vokteren av himmelporten. Av den grunn er St. Mikael ofte plassert ved en kirkes inngang. På den venstre siden av Mikael står Moses med tavlene. På den annen side står døperen Johannes, med lammet i armene. Bildehuggeren Emma Christine Matthiassen fra Oslo ( ) modellerte verket. Håkon Helgesen fra Kråkerøy utførte stenhoggerarbeidet. (Kilde: «Veiviser for Glemmen kirke» av Svein Skahjem, utgitt av Glemmen menighetsråd i forbindelse med kirkejubileet i 1999.) Under Egil Hovland-festivalen framføres bibelspillet «Rop høyt av glede, du Sions datter» av Thelle/ Gundersen i Glemmen kirke. Dette Bibelspillet innledes med at døperen Johannes stiger ned fra sin sokkel over inngangen til kirken og «avbryter» gudstjenesten. Foto: Bjørn Backelin (Takk til to av våre nye landsmenn som holdt stigen under fotograferingen.) Neste nummer: 1. desember 2015 Stoff må være innsendt innen 1. nov E-post: Hjemmeside Konto nr.: Ved ønske om skattefradrag ved gaver, må personnummer formidles menighetskontoret. Dåp mer enn en tradisjon? av Stein Mydske, menighetsrådets leder LEDER Takk for dåpen! Menighetsarbeidere Daglig leder Monica Søvde Tlf.: Jeg takker Gud og er glad for at jeg ble døpt som barn. Da har jeg gjort hva Gud har påbudt. Selv om jeg trodde eller ikke, ble jeg i Sekretær hvert fall døpt på Guds befaling, Nina Louise Jensen Tlf.: skrev kirkereformatoren Martin Luther for ca. 500 år siden. For Dirigent meg personlig har dåpsdagen i Vigdis Djupang Tlf: alltid stått som den viktigste dagen i livet fordi Gud da gjorde Bevisste foreldre Kantor meg til sitt barn og ga meg troen Vi opplever at foreldrene i dag Svein Erik Gundersen Tlf: Om forsiden som en gave. Takket være det er svært bevisste på det valget de 2 Granittrelieffet står på to søyler over hovedinngangen til Glemmen jeg etter hvert lærte om Gud har tar når de kommer med barna til 3 denne spiren av tro fått vokse og utvikle seg, slik at jeg nå etter vel 70 år kan si: Det Gud ga meg, holder fremdeles! Færre døpes I Årsmelding for Den norske kirke i 2014 kan vi lese at oppslutningen om dåp blant medlemmene i kirken svekkes. Andelen av barn i Norge som døpes i Den norske kirke, sank fra 77,7 til 62 prosent i perioden Dette skyldes både endringer i befolkningssammensetningen og at færre kirkemedlemmer velger dåp for barna sine. Mens det i 2012 ble døpt totalt barn og voksne, var tallet for Nedgangen ser ut til å være størst i de store byene. I Glemmen menighet viser statistikken over tid at det også er en viss nedgang, selv om tallet for 2014 er 17 høyere enn i Hva sier foreldrene? En kvalitativ undersøkelse foretatt av IPSOS MMI på oppdrag fra Kirkerådet, viser at dåp eller ikke dåp er et aktivt valg som foreldrene tar på alvor. Noen forteller at de mangler «gode grunner» for å velge dåp. Mange opplever tiden da dåp bringes på bane av kirken, som travel og krevende. En del får inntrykk av at dåp må skje innen barnet har nådd en viss alder. Noen gir uttrykk for at dette oppleves stressende og negativt, og for enkelte blir konklusjonen at de dropper dåp. Dåpsforeldre har ulike opplevelser av dåpsgudstjenesten, og tidligere erfaringer og inntrykk av kirken har stor betydning for om de velger dåp eller ikke. Hva skjer i Glemmen? Når vi på Menighetskontoret får fødselsmelding fra sykehuset om nyfødte som bor i Glemmen, står det også om foreldrene er medlemmer i Den norske kirke. Vi sender da en invitasjon til dåp med en oversikt over hvordan foreldrene kan melde sitt barn til dåp. Mange bruker da en link til et skjema på internett. Samtidig får foreldrene en oversikt over trosopplæringstiltak i menigheten. Etter innmelding til dåp av det første barnet, blir foreldrene kontaktet og invitert til en samtale med presten og en praktisk gjennomgang av dåpshandlingen i kirken. Når barn nr. 2, 3 osv. meldes inn, er det en felles samling med flere dåpsfamilier i kirken der både prest, trosopplærer og en frivillig medhjelper møter familien. Etter dåpen blir foreldrene personlig invitert til å ta med barna på alle de samlingene vi nå har i kirken, både på hverdager og søndager. Som menighet har vi et ansvar for å følge opp dåpsfamiliene og gi hjelp til at barna skal kunne vokse i den troen de har fått. dåp i kirken. Familiemedlemmer deltar ofte i dåpshandlingen med tekstlesning. Vi legger merke til at flere enn før deltar også i nattverden. Vår største utfordring nå er både å få flere foreldre til å velge å la barna bli døpt i kirken og ta dem med på dåpsopplæringstiltakene de inviteres til. Slik kan vi sammen bidra til at de som voksne sier: Troen holder fremdeles!

3 prestens hjørne Hvorfor velge dåp? ved Morten Zakariassen, prest i Glemmen. Jeg har lyst til å gi dere tre grunner. 1. Tradisjon. Vi trenger gode tradisjoner. Alle ser betydningen av å feire 17.mai. Vi vet hva en god julefeiring betyr for barna og for oss voksne. Når vi bærer barna våre til dåp, føyer vi oss inn i en lang tradisjon som startet med Jesu oppfordring til sine disipler: «Gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faders og Sønnens og Den hellige Ånds navn.» Vi står altså i en tradisjon som går tilbake til Jesus selv. Og det er en tradisjon vi blir oppfordret til å føre videre. 2. Fest. Når vi har dåp i kirken er det fest! For de fleste er det vanlig å ha dåpsselskap hjemme. Men selve festen finner sted i kirken fordi det er der det skjer det er der dåpen finner sted. Å feire et lite barn. Å feire livet. Å løfte fram barnet for Gud å be om alt godt for barnet det er en del av denne festen. Og menigheten som barnet blir en del av i dåpen vil glede seg med dere i familien. 3. Tro. Mange tenker at troen handler om å forstå det som har med Gud å gjøre. Men troen handler om så mye mer om tilhørighet om mysteriet vi ikke klarer å gripe om å stole på og jag har lyst til å legge til: om tvilen vi kan kjenne på! Når vi komme med barnet til dåp betyr ikke det at vi som foreldre må være sikker i vår sak, men at vi åpner opp for det vi ikke forstår. Og at vi legger vårt barn i Guds hender. Vi skal ha respekt for at mennesker ikke vil tro. Det er en menneskerett. Men skillet går ikke der mellom en sikker tro og en sikker bevisthet om at det ikke finnes en Gud. Jeg håper du ser det og at i kirken er det rom for tvilen og usikkerheten. Her skal det være rom nok for deg slik du er og for ditt barn. Velkommen til kirken velkommen til dåp! Min opplevelse av dåpen av Kristine Hollup Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, heter det i salmen vi sang under dåpen. For det er et under. Det lille barnet som plutselig kommer til verden. Vårt under kom til verden 6. oktober Det ble vår største og flotteste dag så langt i livet. Gutten vår skulle hete Johannes. Og vi ville at han skulle bli døpt i Glemmen kirke. Vi er begge døpt, og for oss var det naturlig at Johannes skulle døpes. Vi så dåpen som en feiring av det lille barnet en religiøs feiring, som også er en viktig tradisjon. Tradisjoner er viktig. Og dåpen som en kristen tradisjon er en påminning om viktige verdier som kirken er bærer av. Likeverd, toleranse, kjærlighet og nestekjærlighet er for oss grunnleggende verdier som vi ønsker å fylle livet til Johannes med. 4 To luker i himlen går opp. 5 Dåpen er en dag hvor vi som foreldre kjenner en ekstra stolthet og en glede over å vise fram barnet. Så da vi gikk mot alteret med Johannes i armene Selv femtrinns-raketter og kjernefysikk våre, fadderne bak oss og venner og familie samlet blir puslingers puslespill, Kirkevalget i Glemmen i menigheten, var det sterke følelser som strømmet når det nyfødte barn med et eneste blikk gjennom hjertet. I dåpssamtalen, i forkant av dåpen, beviser at Gud er til. også mulig i Glemmen kirke lørdag 5. september hadde presten fortalt om den symbolske meningen kl under Glemmendagen. ved å bære barnet inn på denne måten. Det skal minne oss på at ingen kan bære seg selv. Det synes jeg var fint å tenke på. Kirkevalget i Glemmen skjer søndag 13. september kl og mandag 14. september kl Valglokalene er Trara skole og Trosvik skole. Alle med stemmerett skal ha fått tilsendt valgkort. Dersom du er medlem av Den norske kirke og er over 15 år, men ikke har fått valgkort, må du ta kontakt med menighetskontoret, Nygaardsgata 28, eller Forhåndsstemming kan skje i tiden mandag 10. august til fredag 11. september kl på Kirkevergens kontor i Fredrikstad, Nygaardsgate 28. Du kan også forhåndsstemme i Glemmen kirke søndag 30. august kl (etter gudstjenesten) og søndag 6. september kl (etter gudstjenesten). Forhåndsstemming er Nærmere informasjon om valget finner du på menighetens hjemmeside: kirken.no/menighetene/glemmen.aspx I menighetsbladet nr. 2 for 2015 finner du en presentasjon av kandidatene. Menighetsbladet er tilgjengelig på nettet på menighetens hjemmeside. Nærmere informasjon om bispedømmerådsvalget og kirkemøtevalget finner du her: https://kirken.no/valg/ Kristine Hollup Dåpen er en seremoni full av symbolikk. Den er direkte knyttet til barnet og barnets innvielse i et kristent fellesskap. Johannes bar en lang, hvit kjole med lyseblå sløyfe. Den hvite kjolen er et bilde på hvordan han skal vokse inn i troen, og ta med seg viktige verdier i livet. Og at den er hvit symboliserer uskyld. Men det viktigste symbolet er barnet selv. Dåp i Glemmen kirke Det største mysterium Av André Bjerke Det største mysterium er ikke mer enn det: at en ørliten kropp er våknet til jorden. Den nyfødte ser. HER FOR Ellen Cathrine Ulf Bjørnar Terje David Jarle Dåp Tlf Tlf Biveien 21,1658 Torp Telefon hele døgnet: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad E-post:

4 korspalten I Polen spiser man gusj når det regner av Mathias Lunde Kristoffersen I sommer har Ungdomskantoriet og Guttekoret (mannskoret) vært på en glamorøs reise til den østeuropeiske perlen Gdansk. Det fortjener et oppsummerende, lite postkort. Når et kor drar på kortur, så er korsang selvsagt én av grunnpilarene. Men reisen til Gdansk handlet om veldig mye mer. Samhold, ja, men også unik innsikt i den polske kulturen. Deler av den var spennende, andre deler var litt fascinerende men ekkel. Maten, for eksempel. servert agurkvann med en slags agurksmørje flytende i vannet (gusj). For ikke å snakke om den ene forretten, som bestod av buljong med gusj. Polen der, altså. Gusjens hjemland. Vi har også lært at Polen er et land som verdsetter store kirker. I Gdansk så jeg faktisk flere flotte kirker enn jeg så smakfulle Intervju 6 Polakkene er nemlig veldig - Jeg tror det må være at de på en ansvaret for regien også ved glade i det jeg kaller gusj genial måte kombinerer det enkle høstens oppførelse (red anm.) 7 (forskjellige typer mat most med det kunstnerisk høyverdige. (forts. s. 11) sammen til en udefinerbar smørje). Det var stort sett det vi fikk servert, til lunsj så vel som middag. Gusj med gusj, servert til gusj (i gusj). Til og med drikkevarene var spesielle. Til det Øystein Thelle De to store kunstnerne, Britt G Hallquist og vår egen Egil Hovland, fornyet sammen en genre. Og de gjorde det gjennom mange år med mange forskjellige spill. Dertil hadde de et apparat av ene måltidet fikk vi, for eksempel, matretter (hvilket i seg selv ikke han latet som han ikke syntes kor og kormedhjelpere som gjorde sier all verden om antallet flotte vi sang noe fint. Han vant for at stoffet kunne fremføres og ikke kirker, men seriøst: De har mange øvrig den uoffisielle prisen turens bare bli liggende i skuffen. De kirker i Polen). I én av dem skulle teiteste polakk. hadde også kontakter som var vi sågar holde konsert, noe vi med og spredde materialet over Fredrikstad og omegn selvsagt så fram til. Sangnerder hele landet. setter stor pris på heftig akustikk, og kantor Svein drømte nok om orgelet flere netter i forveien. Vi besøkte den aktuelle kirken dagen før konserten, og var frekke nok til å spørre en lokal presteskikkelse om tillatelse til å synge en liten sang der (bare for å øve oss på å synge med en ukjent akustikk). Det syntes presteskikkelsen var både frekt og masete, faktisk så masete at han truet med å avlyse hele konserten vi skulle holde dagen etter. Det viste det seg heldigvis at den sinte mannen ikke hadde myndighet til, for han hadde mer sinne enn han hadde makt i akkurat denne kirken. Konserten gikk etter planen, med overraskende mange tilhørere, og presteskikkelsen satt sikkert og furtet bak en vegg mens Når det er sagt: Den gjennomsnittlige polakken så ut til å sette pris på syngingen vi dro med oss til Gdansk. Vi sang stort sett hele tiden, enten på gata eller i en av de mange kirkene, og folk flest så ut til å smile og applaudere. Hadde de forstått teksten på Gud signe Noregs land hadde smilene muligens blitt noe stivere (i frykt av en norsk invasjon), men fordelen med en språkbarriere er at man kan (forts. s.8) Spillet om døperen Johannes av Bjørn Backelin I år arrangeres Hovlandfestivalen i Fredrikstad for tredje gang, i perioden oktober. 10. oktober framfører sangere og solister fra korene i Glemmen kirke blant annet bibelspillet «Rop høyt av glede, du Sions datter», et bibelspill om døperen Johannes, av Øystein Thelle og Svein Erik Gundersen i Glemmen kirke. Dette spillet er det første av to bibelspill/kirkespill fra deres hånd. De føyer seg inn i en lang tradisjon med bibelspill komponert - og forfattet av Egil Hovland og Britt G. Hallqvist. Enkelte av disse spillene har vært bestillingsverk til kirkedager eller kirkefestspill i Fredrikstad og andre steder i landet. De fleste bibelspillene er imidlertid komponert for Glemmen menighet, og har blitt «skreddersydd» for de korene og musikalske ressursene som menigheten har til disposisjon. Flere av bibelspillene har siden blitt framført også andre steder enn i Glemmen menighet, og flere er også vist på norsk fjernsyn. «Gutten som englene sang om» framføres hvert år både i Fredrikstad og i Bergen. Vi har tatt en liten prat med tidligere sogneprest i Glemmen kirke, Øystein Thelle, tekstforfatter til spillet vi skal få oppleve under Hovlandfestivalen i år. - Øystein, hva er det med bibelspill som gjør dem så spesielle? - Det spesielle er vel at mange aktører sammen, og med bruk av mange uttrykk, formidler noe viktig og godt knyttet til vår kristne tro. Bibeltekstenes fortellerkraft kommer frem ikke bare i ord, men i toner og handling. - Hvorfor har bibelspillene i Glemmen fått så stor oppmerksomhet? - Du har en gang sagt at Bibelspillene er bibelundervisning på en levende og engasjerende måte. Kan du utdype poenget? - Ord og toner, enstemmig og flerstemmig, med bevegelse og action som formidler et udødelig budskap, må bli sterke saker. Wagner brukte i sin tid uttrykket «Gesamtkunstwerk» som sine operaer. Det er i hvert fall en drøm å strekke seg mot. I tillegg forutsetter en fremførelse at mange, ikke minst barn og unge, lærer seg bibeltekster og nyere trosuttrykk utenat. Jeg tror mange av dem vil bære det med seg resten av livet. - Så årets bibelspill. Det ble uroppført i 2003? - Ja, det var Stein Mydske, leder av jubileumskomiteen for Glemmen kirke som i god tid på forhånd utfordret Svein Erik Gundersen og meg, om vi ikke kunne få til et bibelspill i stil med dem vi hadde hatt i Hovlands tid. Og slik ble det, men det var litt av et løft og selv fikk jeg en del hjelp av Vibeke Sæther som også regisserte spillet. Vibeke Sæther har for øvrig Benjamin Nordling Hans K. Helgesen Svein Åge Johansen Birgit Groth Vakttelefon (24t) Farmannsgate 10 Lokaleid Begravelsesbyrå

5 givertjeneste Glade givere! av Økonomiutvalget i Glemmen (Stein Mydske, Ivar Lier og Svein Skahjem) Visste du at Glemmen menighet har en givertjeneste der 23 faste givere i 2014 bidro med kr til menighetsarbeidet? Vi har stilt en av disse giverne noen spørsmål: - Hvorfor meldte du deg som fast giver til Glemmen menighet? Alt jeg eier, har jeg egentlig fått av Gud og jeg har ansvaret for hvordan jeg bruker det. Jeg har selv fått så mye gjennom menighetens arbeid og synes det er viktig å dele noe av det jeg selv har fått med flere. Det gir meg en ekstra stor glede å kunne bidra til at Glemmen menighet har et omfattende tilbud til barn, ungdom og voksne! - Får ikke menigheten penger fra både staten og kommunen? Jo, menigheten får penger fra kommunen til å vedlikeholde kirkebygget og til noen av de faste stillingene, mens staten bidrar med lønn til prestene. Men mye av det frivillige arbeidet i menigheten dekkes gjennom gaver fra enkeltmennesker. bestemt hvor mye jeg vil gi og hvor ofte jeg gir. Dette kan jeg også endre ved bare å gi beskjed til menighetskontoret. De fleste frivillige organisasjoner har et tilvarende tilbud til sine medlemmer og nå kan jeg trekke fra inntil kr. pr. år på selvangivelsen for slike gaver. Det blir jo en vinn vinn situasjon for alle parter! - Hvordan kan man bli fast giver? Menighetens økonomiutvalg har laget en flott brosjyre der man presenterer noe av det arbeidet som er helt avhengig av frivillige gaver. Ring menighetskontoret tlf for å få tilsendt en brosjyre. Du finner den også i kirken. Høytidsgudstjeneste i Glemmen kirke av Harald Peter Stette, foto Bjørn Backelin Søndag 9. august 2015 ble en høytidsdag i Glemmen menighet. To unge mennesker ble ordinert av Borg biskop til prestetjeneste i Den norske kirke. Karen Marie Lereim Sævareid ble ordinert til vikarprestetjeneste i Søndre Aker prosti i Oslo, med tjeneste først i Bøler menighet. Morgan Berg ble ordinert til prestetjeneste i Spjelkavik menighet i Ålesund. Selv om ingen av ordinandene er fra Glemmen, ønsket de likevel å ha ordinasjonen i Glemmen kirke fordi kormiljøet der har betydd så mye for dem. For oss i Glemmen og for våre kor var dette særs hyggelig. Ja, veien inn til kirkelig tjeneste for dem begge har gått gjennom kirkens korarbeid, noe som bør inspirere mange til å se på korarbeidet som et viktig både menighetsarbeid og trosopplæringsarbeid. De nyordinerte etter ordinasjonen. aktuelt Hva er fordelene med en fast givertjeneste? til folk flest. Nettstedet er dristig og har også For meg betyr det at jeg slipper å huske på å sende reportasjer om mennesker med en ateistisk inn en giro med det jeg ønsker å gi. Jeg har inngått bakgrunn som har kommet til tro, men også det Prosesjon ut av kirken. De nyordinerte går bak biskopen en avtale med menigheten der det overføres et fast motsatte om mennesker som en gang var troende, beløp fra min bankkonto hver måned. Jeg har selv men er det ikke lenger i dag. Se her: (forts. fra s.8) synge nøyaktig hva man vil uten konsekvenser. Når det kommer til sanger på polsk, så er repertoaret til glemmenkorene for øvrig svært beskjedent (faktisk helt fraværende). Jeg føler vi også må snakke litt om været (for vi er tross alt nordmenn). Været var, på sett og vis, helt strålende, for det fikk det norske været til å virke langt mer sommerlig da vi kom hjem. Polen leverte meteorologi fra midterste hylle (i bestefall). Det regnet ikke hele tiden, av og til så vi til og med solen, men det regnet litt hver eneste dag. Shorts skulle vise seg å være et hundre prosent ubrukelig plagg, og regnjakke skulle vise seg å bli minst like nyttig som polsk valuta. Desto større grunn til å søke inn i de mange kirkene for å irritere på seg lokale prester. Alt i alt ble det noen fantastiske dager (til tross for regn, gusj og sinte presteskikkelser). En herlig korgjeng, billige varer, en flott by og verdens kuleste kormødre sørget for nettopp det. Hederlig omtale også til guiden vår, som var over gjennomsnittet kul. Jeg kan uttale navnet hennes, men ikke skrive det (det begynte på bokstaven A). Jeg avslutter postkortet med et lite visdomsord jeg nettopp fant på: Kultur alene gir ikke en kul tur. Men alle kule turer inneholder kultur. Nettstedet Tro24 Det kristne dagsavisen Vårt Land har opprettet nettstedet Tro24 med fokus på hvordan kristen tro kan få plass i både hverdagen og høytidene Bli med i en misjonsgruppe? Glemmen unges misjon er en misjonsgruppe tilsluttet Det norske Misjonsselskap (NMS). Vi er en liten gruppe med kvinner i 50+ alder som treffes en kveldstund pr. mnd. i hjemmene våre. Hva gjør vi? -Vi tar utgangspunkt i et samtalehefte fra NMS. I høst heter heftet: Verdig liv - varig håp! -Vi er med og støtter økonomisk et landsbyprosjekt i Mali. Prosjektet driver bl. a. informasjonsarbeid og forebygging mot omskjæring, støtte til grønnsakshager og kornbanker og alfabetiseringskurs. -Vi prater mye om løst og fast rundt en kopp kaffe/te. Bli med! Velkommen! Første treff 26.august. Kontaktperson: Dinah Hurum, mob , epost:

6 korsveibevegelsen En vei - fire veivisere av Harald Hurum En gruppe personer med røtter i Den norske kirke tok initiativet til Korsvei i Siden da er det skapt mange ulike Korsvei-festivaler og -seminarer på ulike steder i Norge, Sverige og Danmark med deltakere.. I forsøket på å tolke kristentroen inn i vår tid øser vi fra mange kilder: det talte ord, nattverden, drama, bildende kunst, konserter, allsang, Thomasmesser, sang og bønnetradisjonen fra Taizé, friluftsliv, lek og kreative barneprogrammer. Vi har også øst av kilderikdommen i den verdensvide kirken, fra den russisk-ortodokse, den katolske, samt de reformerte kirkesamfunn, i tillegg til de evangelisk lutherske. Arbeidet med festivalene utgjør kjernen i en bevegelse som gradvis har fått lokale avleggere i form av inspirasjonsfellesskap i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Lillehammer, Østfold og Tromsø. Disse gruppene samles fra to til fem ganger i semesteret og arbeider med å utdype og spre Korsvei-visjonen lokalt. Gruppene ønsker ikke å være primærfellesskap som isolerer mennesker fra menighetslivet i nærmiljøet. Korsveis veivisere Hva betyr det å følge Jesus Kristus i vår tid? Korsvei har fire veivisere 1 Søke Jesus Kristus når fokuset forstyrres 2 Bygge fellesskap når egoismen styrer og splitter 3 Leve enklere når tidsklemme og grådighet tar tak 4 Fremme rettferdighet fordi Gud tar de undertryktes parti Veiviserne utfordrer. De forteller om bevegelse: søke, bygge, leve, fremme. De er ikke milepæler som angir hvor langt vi er kommet. De viser retning. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, skriver Korsveisamling apostelen Paulus, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Den første veiviseren er overordnet: Søke Jesus Kristus.Vårt kall er først og fremst et kall til ham. Den første veiviseren speiles i de øvrige tre, som også står i et tett forhold til hverandre. Sammen peker de mot Jesus Kristus, rettferdigheten, friheten og det gode liv. Harald og Dinah Hurum På sommerfestivaler og i lokale nettverk samles vi til felleskap og fest, fordypning og protest. Vil du være med? Se Vil du bli med på korsveigruppa som møtes to ganger i semesteret her i Østfold? Kontakt Dinah Moen Hurum, epost: (forts. fra s. 7) - Navnet «Rop høyt av glede, du Sions datter» er hentet fra profeten Sakarja i Det gamle testamentet. Hva er bakgrunnen og tankene bak nettopp dette sitatet? - Fordi det er en sentral adventstekst. Kirkejubileet foregikk over mange uker, men kulminerte opp mot 1. søndag i advent. Det gav gode føringer for grunnmotivene i spillet. Dessuten er døperen Johannes en sentral figur i adventstiden. Han baner vei for ham som skal komme, Kristus, kongen. Og når Gud møter sitt folk og Kristus møter sin kirke, tegnes det av Skriften ofte i bildet av et bryllup. Det har alltid fascinert meg. Ellers synes jeg nok «Spillet om døperen Johannes» skal være hovedtittel. Sitatet fra profeten er mer å forstå som en undertittel. Og som hymne kommer den jo først mot slutten av spillet. - Hvorfor valgte dere døperen Johannes som gjennomgangsperson for dette dramaet? - Jeg får nok ta skylden for det valget. Poenget var som nevnt at det gikk mot advent. Dertil figurerer han sammen med Moses og St. Mikael over inngangsportalen til Glemmen kirke. Jeg har alltid vært opptatt av at folk skulle begynne å se hva de har av kunst rundt seg, ikke minst i kirkene. Og så fikk jeg plutselig ideen om å la Johannes hoppe ned og komme inn for å fortelle hva han har på hjertet. Han kommer så å si og forstyrrer gudstjenesten. intervju - Hva ønsker du å få frem gjennom historien vi får oppleve? - Det store alvor og den store glede! Johannes inspirerer til oppbrudd. Noe stort er på gang. Nåden står for døren. Men kanskje litt annerledes enn mange hadde tenkt seg. Jesus gjør tegn som antyder hva som vil skje når Gud til sist får sin vilje, men han er ingen billig quickfix for alt vi sliter med. Johannes, veirydderen, må bøte med livet. Og han som kommer med den nye tiden, må også selv gjennom døden til livet. I likhet med oss. Men nettopp slik: den store jubel i tro og håp. - Kan du si noe om de dramaturgiske grep dere har gjort i dette spillet? - De er mange. Noe ligger allerede i librettoen, som jeg står for. Dernest har regissøren gode muligheter til å utfolde ting jeg ikke har sett. Det var for eksempel Vibeke som insisterte på at vi måtte ha med scenen ved Jordanelven da Jesus lar seg døpe av Johannes. Det ble fabelaktig! 10 - Hva ønsker dere å formidle gjennom tekst, drama 11 og toner? Hvert andre år arrangere Korsvei festival i Seljord. - Gleden over å kunne dele den store glede med Her samles opptil 3000 mennesker i alle aldre til Korsvei er født ut av lengselen etter å leve som Jesu alt folket. Men uten å dekke til at livet er fullt av gudstjenester, seminarer, temamøter, bibeltimer, disipler midt i vår tid. Korsvei er en bevegelse som motsigelser. Johannes står tross alt med lammet på dugnad og fest. De fleste av oss bor i telt på ønsker å bidra til å forandre både kirke og samfunn armen, der han troner over kirkeinngangen. Se der Dyrskuplassen. Campen er organisert i tun der nedenfra. Vi vil leve i Jesu frigjørende kraft i møte Guds lam som bærer verdens synd. Han pekte på vi sammen lager mat og får praktiske oppgaver. med vår tids utfordringer! Jesus. Det er eget opplegg for barn og ungdommer. Jeg gleder meg som et barn til oppsetningen! Storsamlingene foregår i et stort sirkustelt. FREDAGSKLUBBEN Fredag 04. september begynner Fredagsklubben på Lyngmo menighetssenter. Velkommen til en klubb med andakt, konkurranser, spill og mye gøy. Klubben er for femte, sjette og syvende klassinger og er fra kl til For Fredagsklubben: Tone Øen, Dinah Hurum, Dan Næss og Hanne Aarstad FORMIDDAGSTREFFET Mandag 07. september starter Formiddagstreffet på Lyngmo menighetssenter kl og er første mandag hver måned. For Formiddagstreffet: Olga Fossen

7 fra orgelkrakken Hovlandfesival av kantor Svein Gundersen Det går mot en ny hovlandfestival. Etter to år med konserter og arrangementer i forkant av allehelgensdag, er festivalen nå flyttet til dagene oktober. Fra orgelkrakken Lørdag 10. oktober har glemmenkorene ansvar for en konsert. Hovedprogrammet på denne konserten blir et bibelspill om døperen Johannes. Vi følger Johannes fra han trådte fram fra ørkenen som ildfull og karismatisk forkynner til han brutalt ble henrettet. Slik går det ofte med de som utfordrer makteliten! Bibelspillet er oppført tidligere i Glemmen kirke. Kirkens kor deltar og det er Vibeke Sæther som også denne gangen har regien. Teksten er av vår tidligere sogneprest ØysteinThelle og musikken er laget av undertegnede. Trosopplæring i Glemmen av trosopplærer Liv Vrålstad Babysang Babysang i Glemmen kirke er et åpent, gratis tilbud til foreldre med baby 0-1 år. Foreldrene velger selv når de vil starte og hvor ofte de vil delta. Med dette tilbudet ønsker vi å skape et miljø hvor nybakte foreldre kan treffes på samme bane og dele erfaringer, gleder, bekymringer og kanskje telefonnummer. Babysang i Glemmen er et ledd i trosopplæringsplanen for barn og unge 0-18 år hvor alle er velkomne. Babysang er også en direkte oppfølging etter dåp. Vi holder til i Glemmen kirke, inngang nord (handicapinngang) hver torsdag utenom skolens ferier. «Drop in» , sangstund ca 11.00, deretter felles lunsj. Kr. 20,- I vårt repertoar er tradisjonelle sanger og regler blandet med nytt og selvfølgelig har vi med stoff fra det kristne skattkammeret. Her er det ingen krav til musikalitet eller sangstemme. For ditt barn er din stemme det vakreste i verden! trosopplæring 12 Sesongstart torsdag 3.september. Hovlandfestivalen Familiemiddag i Glemmen kirkes menighetssal 13 Utdrag av program: er et populært tilbud til familier i farta. Torsdag 8. okt kl 19, Fredrikstad domkirke, åpningskonsert med Sølvguttene og Dan René Dahl Fireårsbok Vi tilbyr Fredag 9. okt kl 23, Østre Fredrikstad kirke, nattkonsert ved Ensemble Energico Lørdag 10. okt kl 12, Glemmen kirke, orgelkonsert ved Harald Herresthal Lørdag 10. okt kl 17, Fredrikstad domkirke, Skapelsen av Egil Hovland Barnekormønstring Lørdag 10. okt kl 18, Glemmen kirke, «Rop høyt av glede» Spillet om døperen Johannes Siden tidlig på -70 tallet har 4 åringer blitt invitert til kirken der de bor for å motta 4-års-bok eller Min Kirkebok. Denne tradisjonen fortsetter. Høsten 2015 kan fireåringene og deres familier Sosialt samvær Barnevennlig meny Overkommelig pris Familier i alle størrelser er velkomne. Søndag 11. okt kl 11, Fredrikstad domkirke, Pilgrimsmessen Søndag 11. okt kl 18, Aulaen Fredrikstad bibliotek, avslutningskonsert med Trondheimsolistene velge mellom høsttakkefest på Ambjørnrød senter 13.september eller høsttakkefest i Glemmen kirke 20. september. Første middag i høst er onsdag 16.september kl Se her: Kristne barnesanger på Youtube Nå er videoene med tegnsang lagt ut på youtubekanalen! Sangene er tegnsatt med gloser fra norsk tegnspråk, men brukt som i norsk grammatikk. Tilrettelegging for mennesker som trenger tydeliggjøring av ord og meninger. Der Catering til alle anledninger. Følg oss gjerne på facebook. Harald Øksnes mob Vil du synge i kor? Kirkens kor er i gang igjen, og det er alltid plass til nye medlemmer. Ungdomskantoriet kan feire 40-års jubileum i høst. Guttekoret, som forlengst har blitt mannskor, kan telle opp 20 år med aktivt virke. Altså et dobbeltjubileum! Feiringen vil vi konsentrere omkring 20. desember. Da inviterer korene til julekonsert. Både Minores og ungdomskantoriet kan i løpet av høsten vise seg fram i nye korkapper. Dette takket være gavmildhet fra mange i menigheten. Stor takk til alle som har bidratt. Og til sist, korene har alltid åpent hus i øvingstiden. Stikk gjerne innom kirken, sett deg ned noen minutter og lytt. Det er mye vakker sang å høre selv om det er på øvingsstadiet! Kirkemusikalsk hilsen fra kantor Svein finner du: Kjære Gud, Må din vei komme deg i møte, Vi tar hverandres hender, Vi tenner lys i globen vår, Måne og sol, Du er du og du duger, Guds kjærlighet, Hvem har skapt alle blomstene og Jeg blir så glad når jeg ser deg. Ideen kommer fra diakon Ann Christin Nicolaysen i domkirken. Sang ved Helga Johanne Størdal, piano ved Carl Andreas Næss. Se her: https://www.youtube.com/ watch?v=hxqtjunuqei Kantor Svein Gundersen Småbarnssang Onsdag ettermiddager kl samles foreldre og barn fra 1-2 års alder i Glemmen kirke til småbarnsang. Barna vil kjenne igjen sanger fra babysang, lære nye sanger og regler og bruke rytmeinstrument. Første samling i høst er onsdag 7.oktober. 2 dager i høstferien De to første dagene i høstferien, 28.og 29.september inviteres barn på 4. og 5.trinn til ferieklubb. Dagene vil bli fylt av aktiviteter ute og inne fra kl Kirkerottene kommer For tredje år på rad inviteres det til teaterforestilling for barn i kirken. Er det noen som ikke har hørt om Kirkerottene før, er det mulighet nå! «Kirkerottene og kattungen» vises i Glemmen kirke søndag 25. oktober kl Teaterstykket lar oss bli kjent med Kattunge og historien om Den barmhjertige samaritan, med tema nestekjærlighet. Familiemiddag «SHOW IT» PÅ ONSDAG I høst inviteres det til gudstjenester i Glemmen kirke en gang i måneden kl På disse samlingene er det lave terskler og høyt til taket. Onsdag 23. sept: «Show it» - familiesamling med overraskelser Onsdag 21. okt: «Krølle» -gudstjeneste med utdeling av 2 års bok Onsdag 18.november:«Show it»- familiesamling med overraskelser.

8 annonser LIVETS GANG Korene i Glemmen kirke øvelsestider Tirsdager kl : Barnekoret (fra 4. klasse) Tirsdager kl : Barnekorets ungdomsgruppe (fra 7. klasse) Tirsdager kl : Jubilate (voksenkor) Onsdager kl : Minores (fra 5 år) Onsdager kl : Ungdomskantoriet og Guttekoret Døpte: Vanessa Maria Chaparian-Ludvigsen Jakob Ydse Krogstad Andreas Bjørke (Holmen kirke) Stina Nygaard Gustafsson Lucas Edison Borge Matheo Edison Borge Liam Stenevik Sanne Viede Sandra Elisabeth Holgersson og Ola Alexander Stene Johannessen Gunvor Elisabeth Østerud Petersen og Thomas Nordengen Kine Øren og Jonny Johnsen Camilla Næss og Henrik Hansen Tanker om tro Døde: Finn Eilert Olsen. 68 år. Gluppeveien Anne-Karin Johansen. 65 år. Nordre Toppen Gerd Lisbeth Bjerring. 83 år. Riisløkka Truls Berger. 69 år. Brønnerødskogen Ester Solveig Kjørvik. 99 år. Kreftingsvei Ida-Margrethe Gøthesen. 82 år. Ilaveien Else Marit Wilberg. 77 år. Glemmengt Georg Olav Kristoffersen. 85 år. Jorunstien Ragnhild Anne Lise Søland. 78 år. Ilaveien Arne Johansen. 69 år. Einebærveien Kåre Armand Kristiansen. 89 år. Karivoldveien Elisabeth Maugsten. 49 år. Paul Holmsensvei Gurly Judith Øvstedal. 73 år. Idavei Per Øistein Andreassen. 80 år. Gluppeveien Solveig Thorvaldsen. 90 år. Pettersand Ruth Liverud. 81 år. Gydasvei Simon Egil Svandal. 73 år. Gluppeveien Laila Syversen74 år. Gluppeåsen Bjørge Ulfsrød. 61 år. Høyumveien. Tro er ikke det å få et tankesystem inn i hodet, en 14 art ideologi, en før-vitenskapelig tenkemåte. Tro er 15 et univers å stige inn i. Teologen Ernst Käsemann: «Troens egentlige motsetning er ikke vantroen, men overtroen». Tanker om tro (forts.) Støtt våre annonsører! Biskop Eivind Berggrav: Vi kan ikke tro mer enn Indisk ordtak: «Troen er den fugl som vet om det som vi føler bærer vårt liv. Dersom vi også daggryet og som derfor synger mens det ennå er må ta med på kjøpet alle de teologiske dogmer, mørkt». kommer vi i skade for å slepe på troen, i stedet for at den skulle bære oss. Teologen Carl Fr. Wisløff: «Troen er bare en tom Forfatteren Georges Bernanos: «Troa dør ikke, den hånd som tar imot gaven». bare slutter å forme våre liv». Biskop Nathan Söderblom: «Det er bare en ting som er vanskeligere enn å tro, og det er å ikke tro». Kontaktpersoner Grete Sundby (Minores), mobil Svein Erik Gundersen, mobil Vigdis Djupang, mobil Filosofen Søren Kierkegaard: «Hva ditt liv uttrykker, det er din tro». Korenes hjemmeside Facebook: Korene i Glemmen kirke. Inspirerende dirigent for Minores er Grete Sundby

9 PREKENLISTE og konserter 20 Gudstjenester og konserter framover. Endringer kan forekomme. Følg med i avisene. 23. august. 13. søndag i treenighetstiden Kl.11.00; Gudstjeneste med dåp og nattverd. Sneltorp. 30. august Vingårdssøndag Kl.11.00; Gudstjeneste med dåp og nattverd. Sneltorp. 5. september Kl til 15.00; Glemmendagen. «Show it»-samling kl Torg med stands, lykkehjul, film for barn, introduksjon av baby, småbarn- og korsang, aktiviteter høyt og lavt for små og store. 6. september 15. søndag i treenighetstiden Kl.11.00; Samlingsgudstjeneste med nattverd. Zakariassen. Alle kirkens kor. 13. september 16. søndag i treenighetstiden Kl.11.00; Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. Kl.11.00; Høsttakkefest med utdeling av 4 års bok på Ambjørnrød. Zakariassen. 20. september 17. søndag i treenighetstiden Kl.11.00; Høsttakkefest med utdeling av 4 års bok og dåp. Zakariassen. Minores. 23. september On. etter 17 s.i.t. Kl : Show-it gudstjeneste. Gundersen Djupang. 27. september 18. søndag i treenighetstiden Kl.11.00; Gudstjeneste med dåp og nattverd. Zakariassen. Gr. Jubilate. 4. oktober 19. søndag i treenighetstiden Kl : Gudstjeneste med dåp. Andersen Hovlandfestivalen 8. til 11 oktober. Konserter i Glemmen kirke: Lørdag 10. okt kl 12.00: Orgelkonsert ved Harald Herresthal Lørdag 10. okt kl 18.00: «Rop høyt av glede» Spillet om døperen Johannes 11. oktober 20. søndag i treenighetstiden Kl : Gudstjeneste med nattverd. Sneltorp. Avslutning av Hovlandfestivalen. Ungdomskantoriet, Guttekoret, Jubilate. 18. oktober 21. søndag i treenighetstiden Kl : Konfirmantpresentasjon. Gundersen Djupang. Zakariassen. Barnekoret, Barne- og Ungdomsgruppa. 21. oktober On etter 21. s.i.t. Kl : Krøllegudstjeneste. Andersen. Vrålstad. 2-års bok. Minores. 25. oktober Bots og Bønnedag. Kl : Gudstjeneste. Andersen. Cantus cordis. Kl : Kirkerotteteater. Kl : Lovsangsmesse for ungdom og andre. Gundersen Djupang. Zakariassen. 1. november Allehelgensdag. Kl : Gudstjeneste med nattverd. Zakariassen. Ungdomskantoriet. Guttekoret. 8. november 24. søndag i treenighetstiden Kl : Gudstjeneste med nattverd. Sneltorp. Reformasjonsjubileum med salmemesse. Jubilate. 15. november 25. søndag i treenighetstiden Kl : Gudstjeneste med dåp og nattverd. Zakariassen. Barnekoret. Barne og Ungdomsgruppa. Kl : Lovsangsmesse for ungdom og andre. Gundersen Djupang. 18. november Onsdag etter 25. s.i.t. Kl : Show-it gudstjeneste. Andersen. Rekreasjonsopphold Institutt for Sjelesorg på Modum Bad tilbyr ukesopphold med sjelesorgsamtaler. Alle kan søke hit, uten henvisning fra lege. Du får tilbud om tre samtaler. Du får eget rom og god mat. Du får ro og hvile Du får tid til å tenke og reflektere Du trenger ikke henvisning fra lege Du trenger ikke å ha kirkelig tilknytning Passer for enkeltpersoner og par. Kort ventetid. Ledige plasser i uke: 36, 37, 40, 44, 45, 48, og 50. Se priser på

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 15 KOMMENDE UKE Søndag 10.april kl. 11.00 Velkommen til salmegudstjeneste! På søndag blir det mye sang i kirken. Vi har salmemesse. Alle de liturgiske ledd er byttet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 22 KOMMENDE UKE Søndag 29. mai kl. 11:00 Mandag 30.mai kl. 19:00 Søndag 5. Juni kl. 11:00 Søndag 5. Juni kl. 17:00 Gudstjeneste med dåp og Nattverd (Bostrøm) Bønnegruppa

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 23 Søndag 31. mai kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Søndag 31.05. er det Treenighetssøndag. Vi har i pinsen feiret Den Hellige Ånd

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer