Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59"

Transkript

1 Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 Fra Rørfjell Speidere i aksjon ved friluftsgudstjenesten 20. juni. Foto: Jan Erik Sundby

2 Den røde damen og den nakne sannhet Det er mange som har undret seg over de to barmfagre damene i røde kjoler som finnes på hver side av altertavlen i Råde kirke, og det er sikkert flere enn jeg som har kikket etter vingene! Men de to er ingen engler! I middelalderens kirker var det, i tillegg til korset og Maria, helgener som prydet både altere og alterskap. Og som regel var det enkeltstående skulpturer av helgener på sidealtrene. Helgenene var forbilder, og de kunne gå i forbønn for den enkelte. Men etter reformasjonen skulle helgener ut, og helgenbilder og helgenskulpturer ble ofte erstattet med bilder og skulpturer av dydene. Dyder var kvinner som representerte egenskaper som Rettferdighet, Styrke/mot, Visdom og Måtehold. Dette var antikkens dyder. Kirkefedrene føyde til dydene Tro, Håp og Kjærlighet. På 400- tallet kom Ydmykhet og Tålmodighet inn, fransiskanerne la vekt på Fattigdom og Lydighet. Andre dyder er Fromhet, Fred, Enighet, Taushet og Sannhet. Det er mange dyder! De to røde damene har langt bølgende hår. Den røde kjolen er av ny dato. I boken om Råde kirke står det at altertavlens vinger ble fjernet i Det kan vel hende at den ble fjernet på grunn av at damene da var nakne. Dette var i pietismens tid, og kyskhet, som for øvrig er enda en dyd, var meget viktig. Da de to ble satt opp igjen, fikk de i anstendighetens navn røde kjoler! Kanskje enda mer gåtefulle er de to nakne damene som står på hver sin side av altertavlen i Tomb kirke, de er fremdeles nakne! Sannhet er en dyd, fra tallet ble dyden Sannhet fremstilt som en naken dame med langt bølgende hår. Og det finnes et uttrykk den nakne sannhet! Kanskje det var det kunstneren tenkte på da han lot en naken dame med langt bølgende hår på hver side av altertavlen peke på altertavlen, som om de viste til den nakne sannhet! Torbjørg Holtestaul

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag Fredag Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Kateketkontoret Kantor Børge Sandal Menighetsfullmektig Ingbjørg Ravndal Grimstad Stine Maria T.O. Aase Trosopplæringsmedarbeider Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Stine Maria T.O. Aase Børge Sandal Ingbjørg Ravndal Grimstad Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Ingvar Lyche Prestens penn: God Sommer! Ikke alle reiser på ferie. Det kan det være ulike grunner til. Det kan skyldes økonomi, egen eller andres sykdom, eller rett og slett fordi en synes en har det så godt hjemme. En jeg kjenner, sier uten bitterhet: Jeg føler ikke noen trang til å reise. Gode, lange reiser kan jeg foreta hjemme på mitt eget tun. Men noen kjenner at de må over landegrensen. Og jeg tror at vi mennesker forandrer oss når vi passerer grensen. Vi åpner oss opp for de nye tingene og ser med turistøyne. Vi glemmer fort ting vi ikke liker, og vi dveler lenger ved de gode møtene. Vi roer ned og er mer virkelig til stede. Veldig ofte hører jeg nordmenn si etter en utenlandstur: Jeg har vært i mange kirker og det var så fint. Her hjemme pleier jeg ikke å gå i kirken, men der satte vi oss ned, ba en liten bønn, tente lys, og vi synes det var så fint også med skriftestolen. Hvorfor har ikke vi det slik? Lystenning har alle anledning til når det er gudstjeneste. Lysgloben er plassert rett innenfor inngangsdøren, og der kan alle som vil, tenne et lys. Ved siden av lysgloben har vi en bønnekrukke, hvor en kan skrive sin bønn (gjerne skrive hjemme og bringe med til kirken). Bønnekrukken bringes frem til alteret under gudstjenesten, men bønnene leses ikke. Under forbønnen ber vi for alle våre tause bønner. Angående skriftestolen så har dette menighetsbladet et eget stykke om skriftemålet, og i gudstjenesten 15. august vil vi ha skriftemål. Hver søndag i sommer ønskes dere velkommen til gudstjeneste i enten Råde eller Tomb kirke. Mitt håp er at dere får oppleve evangeliet som kraft og ikke som krav. Det er ikke lett å bli glad i et krav! Gå i fred. Tjen Herren med glede, og hvil i hans nåde. God sommer! Gyda Hesla Månedens bibelord: Salme 121,7-8: «Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Ingbjørg Ravndal Grimstad, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. Sparebanken DnB NOR Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Hilsen fra «gamlepresteparet» Det er hyggelig å kunne komme med en hilsen i menighetsbladet. Det er alt to år siden vi flyttet fra Råde. Vi er godt etablert her på på Hannestad nær Greåker. Men tankene går ofte til Råde og alle dere vi møtte i de 16 år vi var prestefolk i menigheten. Det var rike år med mange gode minner. Vi savner prestegården med det gode naboskap og alle de gode treffpunkter som vi hadde med bygdefolket. Men alt har sin tid, og nå er vi her og må forholde oss til det og bruke de muligheter som vi har. Og de er mange. Det var spennende for meg å bli valgt inn i menighetsrådet i Greåker som legt medlem. Og interessant er det å få være med i det kirkelige fellesråd i Sarpsborg. Best av alt er det å få være med og formidle evangeliet i ord og handling. Vi går nå inn i en sommertid med ferie og forhåpentligvis mange gode dager til hvile og samling av krefter til et nytt arbeidsår. Vi ønsker dere alle en god sommer og hilser dere med bibelord som gir livet det gode perspektiv: Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen, stor er din trofatshet, Gud. Med vennlig sommerhilsen fra Bjørg og Magne Grønlien. Misjonen tar også mye av vår tid. Bjørg som frivillig arbeider, og jeg i en 50 prosent stilling som frivillig misjonskonsulent i NMS. Her er det mange oppgaver som er spennende og interessante. Noen gudstjenester har jeg også. Og fremfor alt får vi mer tid med barnebarna. Dagene fylles opp med mange gode og givende gjøremål, og det setter vi pris på. Vi har fortsatt noe kontakt med Råde. Jeg som medlem av Råde Y s Men s Club og Bjørg i Lundeby misjonsforening. 4

5 Skriftemål hva og hvorfor? Skriftemålet har sin bakgrunn i et ord Jesus sa til disiplene etter sin oppstandelse: «Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt» (Joh 20,23). I den formen vi nå har det, oppstod skriftemålet i klostrene i tidlig middelalder. Munkene og nonnene bekjente sine synder for en prest. Han foreskrev noen botsøvelser (herav verbet «å skrifte»), og tilsa deretter syndenes forlatelse: «Jeg avløser deg!» Senere i middelalderen ble denne praksisen et tilbud for alle kristne, og man bygget etter hvert «skriftestoler» i kirkene, slik at både den skriftende og presten var anonyme for hverandre. Det var obligatorisk for alle troende å skrifte minst én gang i året. Denne «skriftemålstvangen» var Luther imot, og den ble opphevet i de protestantiske kirkene. Men Luther var selv lite tilfreds med at dette ofte førte til at skikken med å gå til skrifte helt ble borte. Selv benyttet Luther seg ofte av skriftemålet, hele sitt liv. Men han ga det en delvis ny betydning. I stedet for å legge mest vekt på bekjennelsen og angeren, la Luther all vekt på at vi skal tro fullt og fast på ordene om syndsforlatelsen: «Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse.» Luther sa: Dette er evangeliet i konsentrert form, direkte anvendt på den enkelte. Delvis for å få skriftemålet mer i bruk ble det i vår kirke vanlig å kreve skriftemål før man gikk til nattverd. På og 1700-tallet førte dette til at presten, før nattverdsgudstjenester, tok i mot mange mennesker til skrifte i kirken, enten i kirkens kor eller i sakristiet. Her satt presten i en egen skriftestol, mens de skriftende knelte på kneleskamler foran ham. Etter en felles syndsbekjennelse tilsa presten hver enkelt syndenes forlatelse. Denne skikken er fremdeles i bruk i Den norske kirke, men nå brukes alterringen som knefall også ved skriftemål. Syndsbekjennelsen er felles, men tilsigelsen av syndenes forlatelse skjer til hver enkelt. Men også det såkalte «private skriftemål» brukes. Det skjer oftest ved at man oppsøker presten på kontoret, etter avtale. Og hvilken nytte har man av skriftemålet? Når Luther anbefalte det så varmt, var det fordi han visste at mange kan ha problemer med å tro at Gud har strøket ut syndene deres. Og så bruker han et vakkert bilde: Når presten forkynner evangeliet fra prekestolen, kan presten lignes med en som står der og kaster gullmynter ut i forsamlingen: «Forsyn dere fritt, alle sammen!» Men noen tør ikke tro at tilbudet også gjelder dem. I skriftemålet går presten til den enkelte og trykker gullmynten inn i hans eller hennes hånd og sier: «Jo, det gjelder også deg!» Mange har erfart at skriftemålet ble en avgjørende hjelp til å legge ting bak seg, lukke et kapittel, rette ryggen og gå frigjort videre. Skriftemålet er ingen plikt, men det kan være en stor gave. Søndag 15. august kl i Råde kirke vil vi ha skriftemål i gudstjenesten. Der er alle velkommen! Gyda prest Skriftestol og knefall fra midten av 1600-årene i sakristiet i Vågå kirke. (Riksantikvaren) 5

6 Forskjønnelse av kirkegården samt oppmerking av handikapplasser utenfor kirken 6

7 Sommeravslutning for stab og menighetsråd i prestegården Kaffe og prat rundt bordene. Mye gode kaker. Menighetsrådets leder ønsket god sommer. Ingvar Lyche har alltid noe på hjertet. Sokneprest og kirkeverge ved oppvasken. Sånn skal det være! 7

8 Sommeravslutning for Ekko Som avslutning på semesteret hadde barnekoret Ekko invitert til sommeravslutning på Hallingsås. Her ble det grilling av pølser, sang og musikk, leker og kos. En deilig forsommerkveld ble det, og Ekko ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til nye sangstunder til høsten. Ekko holder til på Effata i Saltnes og øver på onsdager. Alle i Ekko er glad i å synge, også i friluft. Foreldre og søsken koste seg i sommersola. Alltid sang og musikk der hvor Iren Kinn tar frem trekkspillet. 8 Tina og Mari Karoline fikk en liten oppmerksomhet siden de var med i Ekko helt til de var ferdige i 7. klasse.

9 Menighetspleiens sommerfest for pensjonister på Furuly 9. juni 2010 ble den tradisjonsrike og populære sommerfesten for pensjonister arrangert på Furuly med meget god oppslutning personer hadde funnet veien til Menighetssenteret denne lyse sommerkvelden. En slik fest i regi av Menighetspleien i Råde har vært avholdt i mange, mange år, i tidligere tider på Tomb. Pensjonister møttes til hyggelig samvær, stemningen var god og praten gikk livlig rundt de vakkert pyntede bordene. Årets sammenkomst hadde et rikholdig program med Øivind Landmark som leder. Hans lune og uhøytidelige måte å lede på passer utmerket i denne sammenhengen. Tidligere sokneprest på Hvaler, Thore Thorkildsen, var kveldens kåsør. Programmet for øvrig bød på sang av Misjonsmusikken i Råde, opplesning ved Ranveig Wiersholm og kveldstanker ved sokneprest, Gyda Hesla, som bl.a delte med oss Davids 23. salme, kjent og kjær for mange. Nevnes må også den deilige bevertningen, smørbrød og bløtkaker, alt stelt i stand av Menighetspleiens dyktige stab. Etter blomsteroverrekkelser til de medvirkende, Twist til Misjonsmusikken! takket lederen for kvelden. Nok et vellykket arrangement, i Menighetspleiens regi var bragt vel i havn! RW 9

10 Babykafé Vi har i vår hatt babykafé på Furuly, som et prøveprosjekt. Etter kjempefin respons har vi bestemt oss for å fortsette med dette tilbudet i sommer og utover høsten! Mammaer og pappaer og andre som er hjemme med små barn på dagtid, er hjertelig velkommen til sosialt samvær onsdag 14. og onsdag 28. juli mellom klokken 11 og 13 på Furuly. Det er mulighet til å kjøpe kaffe/te og noe å bite i! Vi gleder oss til å treffe deg! Hilsen Stine og Monica. Mitt bibelord-stafetten «Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort.» (Joh, kap. 6, vers 37) Dette verset fikk jeg på min konfirmasjonsdag i 1953, og det har vært med meg siden. Vennlig hilsen Berit Glosli Borgersen Min utfordring går til May Borge Jacobsen 10

11 Hyllest til ei gammal tresnekke Så kjøpte vi båten, ei snekke av tre, så smekker i skroget og Oregon-pine ved. Vannskader var det, litt lekk ved propellen. For oss ble det drømmen om sommerkvelden. «Båtpussen blir nok et fryktelig slit,» sa folk - men vi malte snart vannlinja hvit. For båtpuss er drømmen om tida som kommer, «tå n klar for vannet, det lysner av sommer!» Vi fikk den på sjø n, fikk oss båtplass i havna. Snart var det bare litt godvær vi savna. «Den går alt for sakte,» sa huset sønn, «og dere kan like godt fiske i brønn!» Men vi tøffer rolig mens havet er stort. En båt skal gå sakte når livet går fort. Torunn Bjørnstad Båtvik 11

12 50-årskonfirmanter i R Søndag 6. juni var årets 50-årskonfirmanter samlet til gudstjeneste i Råde kirke. Jubileumsdagen fortsatte med hyggesamvær på Furuly menighetssenter med god bevertning og morsomme hendelser fra konfirmasjonstiden. Det var 56 ungdommer som ble konfirmert i Råde kirke i Hele 33 av dem hadde satt av denne sommerdagen til jubileumstreffet. 1. rekke fra v.: Astrid Westheim (Strømnes), Ragnhild Engseth (Gillingsrød), Bjørg Kari Lilleng (Holstad), Reidun Kihl (Syversen), Reidun 12 Kraft (Lund), Randi Litlekalsøy (Mikarlsen). 2. rekke fra v.: Per Willy Wilhelmsen (kapellan), Bodil Olsen (Tangen), Lisbeth Holme (Næss), Grethe Sukke (Wilhelmsen), Nelly Simensen (Bjerke), Liv Høiås (Arntsen), Gerd Kvaale (Westby), Olaug Stensrød, Ragnhild Jones

13 åde kirke 6. juni 2010 (Holth), Brith Leidalen (Lundeby), Turid Hoel (Hansen). 3. rekke fra v.: Hans Martin Borgebund, Birger Nysted, Bjarne Ek, Kåre Larsen, Kåre løkke, Rolf Høiås, John Johannessen, Arne Jørgen Lund, Hans Thorleif Lundeby, Bjørnulf Leidalen, Per Magne Hauger, Per Brogård. 4. rekke fra v.: Kjell Kirkerød, Arne Slangsvold, Helge Bjørnebekk, Egil Ihleby, Øivind Rosnes. 13

14 «Kom-og-syng»-koret besøker Råde igjen! Vi oppfordrer pårørende, støttekontakter, miljøarbeidere og øvrige kirkegjengere til å hjelpe til med å fylle Furuly med fargerikt fellesskap! I år markerer Råde menighet Diakoniens dag med gudstjeneste på Furuly søndag 5. september. Gudstjenesten blir særskilt lagt til rette for dem som er avhengig av ekstra bistand i hverdagen. Alle er invitert til samlingen på Furuly! To ganger tidligere har vi hatt besøk av det flotte Kom-og-syng -koret fra Sarpsborg. Vi synes det er så hyggelig at de kunne komme tilbake i Koret består av ca 30 medlemmer i alle aldre. Enkelte har solistoppgaver. Sangerne har ulike former for bistandsbehov, men å formidle sang og glede klarer de helt på egen hånd! Permisjon Ingbjørg Ravndal Grimstad har fått innvilget ett års permisjon fra sin stilling som menighetsfullmektig i Råde menighet. Hun har siden 1. mars jobbet 3 dager på Språk- og voksenopplæringssenteret i Sarpsborg. Der har hun nå fått ett års vikariat for skoleåret 2010/2011. Ingbjørg har jobbet mange år i menigheten. Hun startet i 1992 som vikarorganist, og fra 1999 ble hun fast ansatt som organist. Denne stillingen hadde hun frem til mars i Da begynte hun som menighetsfullmektig på kontoret. Ingbjørg har god kjennskap til bygda og det har vært fint å ha henne i staben. Vi ønsker henne lykke til i hennes nye jobb, og har forståelse for at hun vil prøve noe annet etter mange år i samme organisasjon! Kirkevergen «Rampa Sommerkafé» Nytt tilbud til unge i Råde! Like nedenfor skater-rampa i Karlshus ligger Furuly Menighetssenter. Her åpnes en ny sommerkafé, som er åpen annenhver torsdag fra kl til ca Kaféen er åpen følgende dager: 24. juni; 8. juli; 22. juli; 5. august. Du får noe å bite i og drikke, og anledning til samtale om trosspørsmål. Kaféen er et samarbeidsprosjekt mellom Pinsemenigheten Sion og Den norske kirke, Råde Menighet. Hjertelig velkommen! Hilsen Johan Juliussen, Per Willy Wilhelmsen og Gyda Hesla Furuly søndag 5. september kl Kirkekaffe/mat etterpå. VELKOMMEN! 14

15 Takk til Gyda Hesla! Fortsettelsesskolen var samlet hos meg i Skogveien 20. mai. Vi hadde gått på skole i Blåsalen på Prestegården og spurte Gyda prest om hun ville komme og hilse på oss som hadde fått lærdom i Blåsalen. Gyda kom med trekkspill, munnspill og allsanghefter. Hun var hos oss i flere timer. Vi fortalte fra skolen, og hun hadde mye å fortelle oss. Ja, vi var tretten 80-åringer som hygget oss med vår alle tiders prest. Takk for at du kom, Gyda! Hilsen Sigrid Torp Bli kjent i Råde Vandring ved Røstad kl Røstad er en gård fra middelalderen. Her er det flott kulturlandskap, noe som også resulterte i Råde Kommunes pris. Med sin tilknytning til vannet har fiske vært sentralt. Videre er det store og spesielle trær her, som eiker og furuer. På toppen av Røstadberget og fjellene rundt er det bronsealderrøyser. Og på Vrangben er det 3 gravrøyser, muligens fra eldre jernalder. Det er også kullmilegroper her. Vi skal følge kyststien. Møt opp til en hyggelig søndagstur. Parkering ved Røstad camping. Hilsen Erik Rønning Johansen MISJONSFEST på Furuly søndag 5. september kl Tale ved Malimisjonær Torun Lunde. Sang ved Jan Ingar Båtvik og Gunnar Moslått. God bevertning! Misjonsgave. Alle hjertelig velkommen! Arr.: NMS-foreningene i Råde Råde KFUK Høsten august kl : Marie Rædergård: «Erfaringer og perspektiver etter 8 mndr. på Vestbredden.» Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandaglørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Velkommen til oss og våre program: august: Alle fredager lett trim og allsang til musikk Annenhver onsdag: BINGO * Mandag 16. kl : Vi åpner igjen etter sommerferien. * Onsdag 18.: BINGO * Torsdag 19. kl : TEMA-tur til Hvaler. Besøk m/omvisning i Brottet m.m. Lunsj serveres på et spisested på Hvaler. Påmeldingsliste på Seniorkaféen ansv. Eigill Tangen. * Fredag 27.: Utlodning / Allsang til musikk eller lett underholdning. * Søndag 29. kl : FAMILIEmiddag/buffet. Pris 100,- pr. pers. september * Torsdag 9. kl : Avgang med buss for Høsttur til Sjusjøen m/overnatting, - vi besøker Løiten Brænderi AS og lysstøperi - vi besøker Alf Prøysens minnemuseum. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge

16 Skate-gutta på rampa Et sikkert vårtegn i Råde er aktiviteten på rampa midt i sentrum. Her kommer de med sine skateboards eller rullebrett på godt norsk og ruller fram og tilbake på rampa. Menighetsbladets utsendinger tok seg en tur for å høre litt mer om denne sporten. Vi traff på fem gutter som var i aktivitet der denne dagen: Andreas, Alexander, Kristoffer, Per Joacim og Anders. De er fra år. Vi spør to av dem : Hvor ofte er du her? Anders: Nesten hver dag etter skolen. Kristoffer: Jeg er her hver dag Blir det mye skating i sommer? Ja, både i Råde og på ferie! Så vi skjønner at dette må være veldig moro! Hvorfor er skating så gøy? Det er fart og konkurranse, og så øver vi på forskjellige triks som ollie, fifti-fifti og kick flip. Det er ikke så lett, derfor trenger vi mye trening. Kan jenter også skate? De kan, men det er ikke så mange som gjør det. Skating er en guttesport. Er dere ikke redde for å skade dere, det ser jo litt farlig ut når dere suser fram og tilbake? Nei, vi har holdt på en stund nå og føler oss 16 trygge. Bruker dere aldri hjelm eller beskyttelse på armer og bein? Vi bruker hjelm på store skatebaner som i Horten og i Fredrikstad. Beskyttelse ellers bruker vi ikke. Hva slags utstyr trenger du for å skate? Brett og skate-sko. Guttene har også sine store skate-forbilder: Jørgen Gundersen og Sam Haugesten som begge er fra Råde, og som er noen av Norges flinkeste skatere. Kanskje noen av disse guttene på rampa overtar etter dem en dag? Til slutt gir vi guttene en utfordring: Kanskje dere kan starte en skate-klubb i Råde? Ja, det var en god ide! Vi ønsker lykke til med skatingen, og kan ikke dy oss for en aldri så liten formaning om å være forsiktige! HTL og IRG

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde Tlf Fax Dører Vinduer Blomsterbrett Diverse innredninger Telefon Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt i Elektriske installasjoner Ta kontakt med oss om spare-/ plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Tlf Sarpsborgveien 5, 1640 Råde TLF Åpningstider: Man-fre Lørdag FREDRIKSTAD AS Dammyr 12 - Tlf Maling - Tepper/Ryer - Belegg - Tapet Man - Ons Tors Fre Lør Vi har 250 kvm med strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL Saltnesvn. 224, 1642 Saltnes Telefon: Mobil: E-post: - Markiser - Persienner - Fiskeutstyr - Div. jernvaeart. 18

19 Varm og kald mat for enhver anledning Telefon Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl På jakt etter ny bil? Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Bygdas egen RØRLEGGER Veumvn hele døgnet Terje Bilet ALT i rørleggerarbeid, rørleggermaterialer GODE TILBUD RIMELIGE TIMEPRISER TLF MOBIL ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER Rørleggerarbeide utføres Autorisert rørleggermester Svein O. Oven Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg AUT. RØRLEGGERMESTER 35 ÅRS ERFARING Terneveien 2, 1642 Saltnes Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Olimb.pdf :38:03 C M Y CM MY CY CMY K RÅDE BIBLIOTEK Telefon A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Plenfrø Salt Skjellsand Kalk Torv/Gjødsel Totaktsbensin for hagen Hageredskap Sagkjedeolje Vaskemidler Arbeidstøy Hundemat Kattemat...og mye annet F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf Furuly Menighetssenter Har du behov for selskapslokaler? da er Furuly stedet! Vi leier ut til: bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middagsgjester eller 120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf

22 FURULY August 24. Y s Men. TUR September 1. Babysang Småbarnsang Familiegudstjeneste NMS misjonsfest Bønnefyrtårnsamling. Tale v/oskar Skarsaune Onsdag 20. okt. kl : Kulturkveld hvor a cappella gruppa «VocApella» synger og Per Arne Dahl kåserer over emnet: «Kjærlighetens gjenskapermakt». Kafé og utlodning. Torsdag 21. okt.: kl : Ungdommens kveld Fredag 22. okt. kl : Hyggetreff Barna i Furuly Barnehage deltar. Ørnulf Elseth kåserer. Andakt ved Gyda Hesla. Loddsalg, åresalg og bevertning. Lørdag 23. okt.: Markedsdag med lopper, utlodning, åresalg, auksjon, kafé og salg av naturalier (saft, syltetøy, bakst, etc.). Det vil også bli ulike musikkinnslag. Søndag 24. oktber: kl Familegudstjeneste med kirkemiddag Det vil også i år bli utlodning av en barnesykkel og en voksensykkel som et eget lotteri. Det kommer mer informasjon om Furulydagene i neste nummer av menighetsbladet. 22 RÅDE MISJONSHUS August 4. Misjonsmøte Misjonsmøte Misjonsmusikken Husmisjon September 8. Misjonsmøte FURULYDAGENE 2010 kirke og kultur i nærmiljøet, okt Menighetsrådet satser igjen på «Furuly dager. En komité bestående av: Arne Hafel, Turid Borgen, Bjørn Alvær, Anders Lervold, Kirsten Kvame, Ingvar Lyche og Anne Grete Larsen (kirkeverge) har allerede vært i funksjon en tid. Her ser dere det foreløpige programmet:

23 Fra Tombsstevnet 2010

24 VELKOMMEN TIL KIRKEN 4. juli 6. søndag e. pinse MATT. 16, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Offer til menighetens eget arbeid. 11. juli 7. søndag e. pinse MATT. 16, Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Kirkekaffe. Offer til kirkens familievern. 18. juli 8. søndag e. pinse JES. 49, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved prest Ørnulf Elseth. Nattverd. Dåp. Offer til menighetens eget arbeid. 25. juli 9. søndag e. pinse MATT. 7, Tomb kirke kl : Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Nattverd. Offer til Amathea. 1. august 10. søndag e. pinse LUK. 12, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Dåp. Offer til menighetens eget arbeid. 8. august 11. søndag e. pinse JOH. 6, Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved Gyda Hesla. Dåp. Offer til Kirkens SOS. 15. august 12. søndag e. pinse SALME 32, 1-5 Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Tale ved professor Oskar Skarsaune. Sang ved Jon-Ragnar Grandahl. Skriftemål. Kirkekaffe. 22. august 13. søndag e. pinse MATT. 12, Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Offer til KABB. 29. august 14. søndag e. pinse MATT. 5, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Dåp. Offer til menighetens eget arbeid. 5. september 15. søndag e. pinse JOH. 5, 1-15 Furuly menighetssenter kl : Familiegudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Diakoniens dag. «Kom-og-syng»-koret. Kirkekaffe. Døpte: Liam Mathiassen Nygaard. Mina Sofie Michelsen. Malthe Lagerstedt. Tora Samset Almvik. Harald Albert Ringstad. Caroline Broch Blekkerud. Martin Andersen. Dennis Mathisen Sveung. Helene Poulsen Nørager Christiansen. Jesper Frøland. Mathea Weel. Viet: Linda Margaretha Hovde og Paul Christopher Jennings. Mari Sørensen Nystad og Nicolai Fredrik Christensen. Kristine Henriksen og Martin Lien. Døde: Ragnvald Andersen. Egil Johansen. Odd Johnsen. Åse Borghild Løkke. Thomas Rukke. Harald Halvorsen. Sigrid Sandtrø.

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Sommeren ligger foran oss, lang og ubrukt. De fleste av oss har både ferieplaner og sommerdrømmer. Tanker i vestveggen Tenk å sitte på

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork Vansjø For oss som liker å ferdes ved eller på vannet, er Råde et flott sted om sommeren. Vi kan velge mellom de forholdsvis salte bølgene

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 God Påske! Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk. Ham vil vi takke for alt

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet. To bilder innenfor samme ramme

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet. To bilder innenfor samme ramme MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 2 24. årgang juni 2010 To bilder innenfor samme ramme AV REIDAR FINSÅDAL SOGNEPREST IDD KIRKE Det finnes bilder som forandrer

Detaljer

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19 Årgang 70 Juli/august 2010 Våler kommune Sommer Hurra! side 6 mmmmm - årets første markjordbær i Våler Bispevisitas side 7 Årets konfirmanter side 19 Vise for gærne jinter av Alf Prøysen 4.klassingene

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene

Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene Gjensyn etter 50 år Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene Hver høst kommer en stor flokk med 64- åringer til. 50 år tidligere ble de konfirmert her. Nå møtes de igjen,

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

NorKontakt. Ecuador- se side 4. reisebrev fra. Nr. 2/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Ecuador- se side 4. reisebrev fra. Nr. 2/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 2/2009 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Teologiside, s. 7 ð Arrangementer, s. 9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 reisebrev fra Ecuador-

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Jeg fant, jeg fant! Kjære leser. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,og han frelser dem som har en knust ånd.

Jeg fant, jeg fant! Kjære leser. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,og han frelser dem som har en knust ånd. I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Lensene 150 år............... 4 Skjer a...................... 8 17. mai i Dalen..............

Detaljer