Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59"

Transkript

1 Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 Fra Rørfjell Speidere i aksjon ved friluftsgudstjenesten 20. juni. Foto: Jan Erik Sundby

2 Den røde damen og den nakne sannhet Det er mange som har undret seg over de to barmfagre damene i røde kjoler som finnes på hver side av altertavlen i Råde kirke, og det er sikkert flere enn jeg som har kikket etter vingene! Men de to er ingen engler! I middelalderens kirker var det, i tillegg til korset og Maria, helgener som prydet både altere og alterskap. Og som regel var det enkeltstående skulpturer av helgener på sidealtrene. Helgenene var forbilder, og de kunne gå i forbønn for den enkelte. Men etter reformasjonen skulle helgener ut, og helgenbilder og helgenskulpturer ble ofte erstattet med bilder og skulpturer av dydene. Dyder var kvinner som representerte egenskaper som Rettferdighet, Styrke/mot, Visdom og Måtehold. Dette var antikkens dyder. Kirkefedrene føyde til dydene Tro, Håp og Kjærlighet. På 400- tallet kom Ydmykhet og Tålmodighet inn, fransiskanerne la vekt på Fattigdom og Lydighet. Andre dyder er Fromhet, Fred, Enighet, Taushet og Sannhet. Det er mange dyder! De to røde damene har langt bølgende hår. Den røde kjolen er av ny dato. I boken om Råde kirke står det at altertavlens vinger ble fjernet i Det kan vel hende at den ble fjernet på grunn av at damene da var nakne. Dette var i pietismens tid, og kyskhet, som for øvrig er enda en dyd, var meget viktig. Da de to ble satt opp igjen, fikk de i anstendighetens navn røde kjoler! Kanskje enda mer gåtefulle er de to nakne damene som står på hver sin side av altertavlen i Tomb kirke, de er fremdeles nakne! Sannhet er en dyd, fra tallet ble dyden Sannhet fremstilt som en naken dame med langt bølgende hår. Og det finnes et uttrykk den nakne sannhet! Kanskje det var det kunstneren tenkte på da han lot en naken dame med langt bølgende hår på hver side av altertavlen peke på altertavlen, som om de viste til den nakne sannhet! Torbjørg Holtestaul

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag Fredag Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Kateketkontoret Kantor Børge Sandal Menighetsfullmektig Ingbjørg Ravndal Grimstad Stine Maria T.O. Aase Trosopplæringsmedarbeider Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Stine Maria T.O. Aase Børge Sandal Ingbjørg Ravndal Grimstad Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Ingvar Lyche Prestens penn: God Sommer! Ikke alle reiser på ferie. Det kan det være ulike grunner til. Det kan skyldes økonomi, egen eller andres sykdom, eller rett og slett fordi en synes en har det så godt hjemme. En jeg kjenner, sier uten bitterhet: Jeg føler ikke noen trang til å reise. Gode, lange reiser kan jeg foreta hjemme på mitt eget tun. Men noen kjenner at de må over landegrensen. Og jeg tror at vi mennesker forandrer oss når vi passerer grensen. Vi åpner oss opp for de nye tingene og ser med turistøyne. Vi glemmer fort ting vi ikke liker, og vi dveler lenger ved de gode møtene. Vi roer ned og er mer virkelig til stede. Veldig ofte hører jeg nordmenn si etter en utenlandstur: Jeg har vært i mange kirker og det var så fint. Her hjemme pleier jeg ikke å gå i kirken, men der satte vi oss ned, ba en liten bønn, tente lys, og vi synes det var så fint også med skriftestolen. Hvorfor har ikke vi det slik? Lystenning har alle anledning til når det er gudstjeneste. Lysgloben er plassert rett innenfor inngangsdøren, og der kan alle som vil, tenne et lys. Ved siden av lysgloben har vi en bønnekrukke, hvor en kan skrive sin bønn (gjerne skrive hjemme og bringe med til kirken). Bønnekrukken bringes frem til alteret under gudstjenesten, men bønnene leses ikke. Under forbønnen ber vi for alle våre tause bønner. Angående skriftestolen så har dette menighetsbladet et eget stykke om skriftemålet, og i gudstjenesten 15. august vil vi ha skriftemål. Hver søndag i sommer ønskes dere velkommen til gudstjeneste i enten Råde eller Tomb kirke. Mitt håp er at dere får oppleve evangeliet som kraft og ikke som krav. Det er ikke lett å bli glad i et krav! Gå i fred. Tjen Herren med glede, og hvil i hans nåde. God sommer! Gyda Hesla Månedens bibelord: Salme 121,7-8: «Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Ingbjørg Ravndal Grimstad, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. Sparebanken DnB NOR Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Hilsen fra «gamlepresteparet» Det er hyggelig å kunne komme med en hilsen i menighetsbladet. Det er alt to år siden vi flyttet fra Råde. Vi er godt etablert her på på Hannestad nær Greåker. Men tankene går ofte til Råde og alle dere vi møtte i de 16 år vi var prestefolk i menigheten. Det var rike år med mange gode minner. Vi savner prestegården med det gode naboskap og alle de gode treffpunkter som vi hadde med bygdefolket. Men alt har sin tid, og nå er vi her og må forholde oss til det og bruke de muligheter som vi har. Og de er mange. Det var spennende for meg å bli valgt inn i menighetsrådet i Greåker som legt medlem. Og interessant er det å få være med i det kirkelige fellesråd i Sarpsborg. Best av alt er det å få være med og formidle evangeliet i ord og handling. Vi går nå inn i en sommertid med ferie og forhåpentligvis mange gode dager til hvile og samling av krefter til et nytt arbeidsår. Vi ønsker dere alle en god sommer og hilser dere med bibelord som gir livet det gode perspektiv: Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen, stor er din trofatshet, Gud. Med vennlig sommerhilsen fra Bjørg og Magne Grønlien. Misjonen tar også mye av vår tid. Bjørg som frivillig arbeider, og jeg i en 50 prosent stilling som frivillig misjonskonsulent i NMS. Her er det mange oppgaver som er spennende og interessante. Noen gudstjenester har jeg også. Og fremfor alt får vi mer tid med barnebarna. Dagene fylles opp med mange gode og givende gjøremål, og det setter vi pris på. Vi har fortsatt noe kontakt med Råde. Jeg som medlem av Råde Y s Men s Club og Bjørg i Lundeby misjonsforening. 4

5 Skriftemål hva og hvorfor? Skriftemålet har sin bakgrunn i et ord Jesus sa til disiplene etter sin oppstandelse: «Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt» (Joh 20,23). I den formen vi nå har det, oppstod skriftemålet i klostrene i tidlig middelalder. Munkene og nonnene bekjente sine synder for en prest. Han foreskrev noen botsøvelser (herav verbet «å skrifte»), og tilsa deretter syndenes forlatelse: «Jeg avløser deg!» Senere i middelalderen ble denne praksisen et tilbud for alle kristne, og man bygget etter hvert «skriftestoler» i kirkene, slik at både den skriftende og presten var anonyme for hverandre. Det var obligatorisk for alle troende å skrifte minst én gang i året. Denne «skriftemålstvangen» var Luther imot, og den ble opphevet i de protestantiske kirkene. Men Luther var selv lite tilfreds med at dette ofte førte til at skikken med å gå til skrifte helt ble borte. Selv benyttet Luther seg ofte av skriftemålet, hele sitt liv. Men han ga det en delvis ny betydning. I stedet for å legge mest vekt på bekjennelsen og angeren, la Luther all vekt på at vi skal tro fullt og fast på ordene om syndsforlatelsen: «Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse.» Luther sa: Dette er evangeliet i konsentrert form, direkte anvendt på den enkelte. Delvis for å få skriftemålet mer i bruk ble det i vår kirke vanlig å kreve skriftemål før man gikk til nattverd. På og 1700-tallet førte dette til at presten, før nattverdsgudstjenester, tok i mot mange mennesker til skrifte i kirken, enten i kirkens kor eller i sakristiet. Her satt presten i en egen skriftestol, mens de skriftende knelte på kneleskamler foran ham. Etter en felles syndsbekjennelse tilsa presten hver enkelt syndenes forlatelse. Denne skikken er fremdeles i bruk i Den norske kirke, men nå brukes alterringen som knefall også ved skriftemål. Syndsbekjennelsen er felles, men tilsigelsen av syndenes forlatelse skjer til hver enkelt. Men også det såkalte «private skriftemål» brukes. Det skjer oftest ved at man oppsøker presten på kontoret, etter avtale. Og hvilken nytte har man av skriftemålet? Når Luther anbefalte det så varmt, var det fordi han visste at mange kan ha problemer med å tro at Gud har strøket ut syndene deres. Og så bruker han et vakkert bilde: Når presten forkynner evangeliet fra prekestolen, kan presten lignes med en som står der og kaster gullmynter ut i forsamlingen: «Forsyn dere fritt, alle sammen!» Men noen tør ikke tro at tilbudet også gjelder dem. I skriftemålet går presten til den enkelte og trykker gullmynten inn i hans eller hennes hånd og sier: «Jo, det gjelder også deg!» Mange har erfart at skriftemålet ble en avgjørende hjelp til å legge ting bak seg, lukke et kapittel, rette ryggen og gå frigjort videre. Skriftemålet er ingen plikt, men det kan være en stor gave. Søndag 15. august kl i Råde kirke vil vi ha skriftemål i gudstjenesten. Der er alle velkommen! Gyda prest Skriftestol og knefall fra midten av 1600-årene i sakristiet i Vågå kirke. (Riksantikvaren) 5

6 Forskjønnelse av kirkegården samt oppmerking av handikapplasser utenfor kirken 6

7 Sommeravslutning for stab og menighetsråd i prestegården Kaffe og prat rundt bordene. Mye gode kaker. Menighetsrådets leder ønsket god sommer. Ingvar Lyche har alltid noe på hjertet. Sokneprest og kirkeverge ved oppvasken. Sånn skal det være! 7

8 Sommeravslutning for Ekko Som avslutning på semesteret hadde barnekoret Ekko invitert til sommeravslutning på Hallingsås. Her ble det grilling av pølser, sang og musikk, leker og kos. En deilig forsommerkveld ble det, og Ekko ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til nye sangstunder til høsten. Ekko holder til på Effata i Saltnes og øver på onsdager. Alle i Ekko er glad i å synge, også i friluft. Foreldre og søsken koste seg i sommersola. Alltid sang og musikk der hvor Iren Kinn tar frem trekkspillet. 8 Tina og Mari Karoline fikk en liten oppmerksomhet siden de var med i Ekko helt til de var ferdige i 7. klasse.

9 Menighetspleiens sommerfest for pensjonister på Furuly 9. juni 2010 ble den tradisjonsrike og populære sommerfesten for pensjonister arrangert på Furuly med meget god oppslutning personer hadde funnet veien til Menighetssenteret denne lyse sommerkvelden. En slik fest i regi av Menighetspleien i Råde har vært avholdt i mange, mange år, i tidligere tider på Tomb. Pensjonister møttes til hyggelig samvær, stemningen var god og praten gikk livlig rundt de vakkert pyntede bordene. Årets sammenkomst hadde et rikholdig program med Øivind Landmark som leder. Hans lune og uhøytidelige måte å lede på passer utmerket i denne sammenhengen. Tidligere sokneprest på Hvaler, Thore Thorkildsen, var kveldens kåsør. Programmet for øvrig bød på sang av Misjonsmusikken i Råde, opplesning ved Ranveig Wiersholm og kveldstanker ved sokneprest, Gyda Hesla, som bl.a delte med oss Davids 23. salme, kjent og kjær for mange. Nevnes må også den deilige bevertningen, smørbrød og bløtkaker, alt stelt i stand av Menighetspleiens dyktige stab. Etter blomsteroverrekkelser til de medvirkende, Twist til Misjonsmusikken! takket lederen for kvelden. Nok et vellykket arrangement, i Menighetspleiens regi var bragt vel i havn! RW 9

10 Babykafé Vi har i vår hatt babykafé på Furuly, som et prøveprosjekt. Etter kjempefin respons har vi bestemt oss for å fortsette med dette tilbudet i sommer og utover høsten! Mammaer og pappaer og andre som er hjemme med små barn på dagtid, er hjertelig velkommen til sosialt samvær onsdag 14. og onsdag 28. juli mellom klokken 11 og 13 på Furuly. Det er mulighet til å kjøpe kaffe/te og noe å bite i! Vi gleder oss til å treffe deg! Hilsen Stine og Monica. Mitt bibelord-stafetten «Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort.» (Joh, kap. 6, vers 37) Dette verset fikk jeg på min konfirmasjonsdag i 1953, og det har vært med meg siden. Vennlig hilsen Berit Glosli Borgersen Min utfordring går til May Borge Jacobsen 10

11 Hyllest til ei gammal tresnekke Så kjøpte vi båten, ei snekke av tre, så smekker i skroget og Oregon-pine ved. Vannskader var det, litt lekk ved propellen. For oss ble det drømmen om sommerkvelden. «Båtpussen blir nok et fryktelig slit,» sa folk - men vi malte snart vannlinja hvit. For båtpuss er drømmen om tida som kommer, «tå n klar for vannet, det lysner av sommer!» Vi fikk den på sjø n, fikk oss båtplass i havna. Snart var det bare litt godvær vi savna. «Den går alt for sakte,» sa huset sønn, «og dere kan like godt fiske i brønn!» Men vi tøffer rolig mens havet er stort. En båt skal gå sakte når livet går fort. Torunn Bjørnstad Båtvik 11

12 50-årskonfirmanter i R Søndag 6. juni var årets 50-årskonfirmanter samlet til gudstjeneste i Råde kirke. Jubileumsdagen fortsatte med hyggesamvær på Furuly menighetssenter med god bevertning og morsomme hendelser fra konfirmasjonstiden. Det var 56 ungdommer som ble konfirmert i Råde kirke i Hele 33 av dem hadde satt av denne sommerdagen til jubileumstreffet. 1. rekke fra v.: Astrid Westheim (Strømnes), Ragnhild Engseth (Gillingsrød), Bjørg Kari Lilleng (Holstad), Reidun Kihl (Syversen), Reidun 12 Kraft (Lund), Randi Litlekalsøy (Mikarlsen). 2. rekke fra v.: Per Willy Wilhelmsen (kapellan), Bodil Olsen (Tangen), Lisbeth Holme (Næss), Grethe Sukke (Wilhelmsen), Nelly Simensen (Bjerke), Liv Høiås (Arntsen), Gerd Kvaale (Westby), Olaug Stensrød, Ragnhild Jones

13 åde kirke 6. juni 2010 (Holth), Brith Leidalen (Lundeby), Turid Hoel (Hansen). 3. rekke fra v.: Hans Martin Borgebund, Birger Nysted, Bjarne Ek, Kåre Larsen, Kåre løkke, Rolf Høiås, John Johannessen, Arne Jørgen Lund, Hans Thorleif Lundeby, Bjørnulf Leidalen, Per Magne Hauger, Per Brogård. 4. rekke fra v.: Kjell Kirkerød, Arne Slangsvold, Helge Bjørnebekk, Egil Ihleby, Øivind Rosnes. 13

14 «Kom-og-syng»-koret besøker Råde igjen! Vi oppfordrer pårørende, støttekontakter, miljøarbeidere og øvrige kirkegjengere til å hjelpe til med å fylle Furuly med fargerikt fellesskap! I år markerer Råde menighet Diakoniens dag med gudstjeneste på Furuly søndag 5. september. Gudstjenesten blir særskilt lagt til rette for dem som er avhengig av ekstra bistand i hverdagen. Alle er invitert til samlingen på Furuly! To ganger tidligere har vi hatt besøk av det flotte Kom-og-syng -koret fra Sarpsborg. Vi synes det er så hyggelig at de kunne komme tilbake i Koret består av ca 30 medlemmer i alle aldre. Enkelte har solistoppgaver. Sangerne har ulike former for bistandsbehov, men å formidle sang og glede klarer de helt på egen hånd! Permisjon Ingbjørg Ravndal Grimstad har fått innvilget ett års permisjon fra sin stilling som menighetsfullmektig i Råde menighet. Hun har siden 1. mars jobbet 3 dager på Språk- og voksenopplæringssenteret i Sarpsborg. Der har hun nå fått ett års vikariat for skoleåret 2010/2011. Ingbjørg har jobbet mange år i menigheten. Hun startet i 1992 som vikarorganist, og fra 1999 ble hun fast ansatt som organist. Denne stillingen hadde hun frem til mars i Da begynte hun som menighetsfullmektig på kontoret. Ingbjørg har god kjennskap til bygda og det har vært fint å ha henne i staben. Vi ønsker henne lykke til i hennes nye jobb, og har forståelse for at hun vil prøve noe annet etter mange år i samme organisasjon! Kirkevergen «Rampa Sommerkafé» Nytt tilbud til unge i Råde! Like nedenfor skater-rampa i Karlshus ligger Furuly Menighetssenter. Her åpnes en ny sommerkafé, som er åpen annenhver torsdag fra kl til ca Kaféen er åpen følgende dager: 24. juni; 8. juli; 22. juli; 5. august. Du får noe å bite i og drikke, og anledning til samtale om trosspørsmål. Kaféen er et samarbeidsprosjekt mellom Pinsemenigheten Sion og Den norske kirke, Råde Menighet. Hjertelig velkommen! Hilsen Johan Juliussen, Per Willy Wilhelmsen og Gyda Hesla Furuly søndag 5. september kl Kirkekaffe/mat etterpå. VELKOMMEN! 14

15 Takk til Gyda Hesla! Fortsettelsesskolen var samlet hos meg i Skogveien 20. mai. Vi hadde gått på skole i Blåsalen på Prestegården og spurte Gyda prest om hun ville komme og hilse på oss som hadde fått lærdom i Blåsalen. Gyda kom med trekkspill, munnspill og allsanghefter. Hun var hos oss i flere timer. Vi fortalte fra skolen, og hun hadde mye å fortelle oss. Ja, vi var tretten 80-åringer som hygget oss med vår alle tiders prest. Takk for at du kom, Gyda! Hilsen Sigrid Torp Bli kjent i Råde Vandring ved Røstad kl Røstad er en gård fra middelalderen. Her er det flott kulturlandskap, noe som også resulterte i Råde Kommunes pris. Med sin tilknytning til vannet har fiske vært sentralt. Videre er det store og spesielle trær her, som eiker og furuer. På toppen av Røstadberget og fjellene rundt er det bronsealderrøyser. Og på Vrangben er det 3 gravrøyser, muligens fra eldre jernalder. Det er også kullmilegroper her. Vi skal følge kyststien. Møt opp til en hyggelig søndagstur. Parkering ved Røstad camping. Hilsen Erik Rønning Johansen MISJONSFEST på Furuly søndag 5. september kl Tale ved Malimisjonær Torun Lunde. Sang ved Jan Ingar Båtvik og Gunnar Moslått. God bevertning! Misjonsgave. Alle hjertelig velkommen! Arr.: NMS-foreningene i Råde Råde KFUK Høsten august kl : Marie Rædergård: «Erfaringer og perspektiver etter 8 mndr. på Vestbredden.» Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandaglørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Velkommen til oss og våre program: august: Alle fredager lett trim og allsang til musikk Annenhver onsdag: BINGO * Mandag 16. kl : Vi åpner igjen etter sommerferien. * Onsdag 18.: BINGO * Torsdag 19. kl : TEMA-tur til Hvaler. Besøk m/omvisning i Brottet m.m. Lunsj serveres på et spisested på Hvaler. Påmeldingsliste på Seniorkaféen ansv. Eigill Tangen. * Fredag 27.: Utlodning / Allsang til musikk eller lett underholdning. * Søndag 29. kl : FAMILIEmiddag/buffet. Pris 100,- pr. pers. september * Torsdag 9. kl : Avgang med buss for Høsttur til Sjusjøen m/overnatting, - vi besøker Løiten Brænderi AS og lysstøperi - vi besøker Alf Prøysens minnemuseum. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge

16 Skate-gutta på rampa Et sikkert vårtegn i Råde er aktiviteten på rampa midt i sentrum. Her kommer de med sine skateboards eller rullebrett på godt norsk og ruller fram og tilbake på rampa. Menighetsbladets utsendinger tok seg en tur for å høre litt mer om denne sporten. Vi traff på fem gutter som var i aktivitet der denne dagen: Andreas, Alexander, Kristoffer, Per Joacim og Anders. De er fra år. Vi spør to av dem : Hvor ofte er du her? Anders: Nesten hver dag etter skolen. Kristoffer: Jeg er her hver dag Blir det mye skating i sommer? Ja, både i Råde og på ferie! Så vi skjønner at dette må være veldig moro! Hvorfor er skating så gøy? Det er fart og konkurranse, og så øver vi på forskjellige triks som ollie, fifti-fifti og kick flip. Det er ikke så lett, derfor trenger vi mye trening. Kan jenter også skate? De kan, men det er ikke så mange som gjør det. Skating er en guttesport. Er dere ikke redde for å skade dere, det ser jo litt farlig ut når dere suser fram og tilbake? Nei, vi har holdt på en stund nå og føler oss 16 trygge. Bruker dere aldri hjelm eller beskyttelse på armer og bein? Vi bruker hjelm på store skatebaner som i Horten og i Fredrikstad. Beskyttelse ellers bruker vi ikke. Hva slags utstyr trenger du for å skate? Brett og skate-sko. Guttene har også sine store skate-forbilder: Jørgen Gundersen og Sam Haugesten som begge er fra Råde, og som er noen av Norges flinkeste skatere. Kanskje noen av disse guttene på rampa overtar etter dem en dag? Til slutt gir vi guttene en utfordring: Kanskje dere kan starte en skate-klubb i Råde? Ja, det var en god ide! Vi ønsker lykke til med skatingen, og kan ikke dy oss for en aldri så liten formaning om å være forsiktige! HTL og IRG

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde Tlf Fax Dører Vinduer Blomsterbrett Diverse innredninger Telefon Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt i Elektriske installasjoner Ta kontakt med oss om spare-/ plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Tlf Sarpsborgveien 5, 1640 Råde TLF Åpningstider: Man-fre Lørdag FREDRIKSTAD AS Dammyr 12 - Tlf Maling - Tepper/Ryer - Belegg - Tapet Man - Ons Tors Fre Lør Vi har 250 kvm med strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL Saltnesvn. 224, 1642 Saltnes Telefon: Mobil: E-post: - Markiser - Persienner - Fiskeutstyr - Div. jernvaeart. 18

19 Varm og kald mat for enhver anledning Telefon Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl På jakt etter ny bil? Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Bygdas egen RØRLEGGER Veumvn hele døgnet Terje Bilet ALT i rørleggerarbeid, rørleggermaterialer GODE TILBUD RIMELIGE TIMEPRISER TLF MOBIL ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER Rørleggerarbeide utføres Autorisert rørleggermester Svein O. Oven Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg AUT. RØRLEGGERMESTER 35 ÅRS ERFARING Terneveien 2, 1642 Saltnes Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Olimb.pdf :38:03 C M Y CM MY CY CMY K RÅDE BIBLIOTEK Telefon A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Plenfrø Salt Skjellsand Kalk Torv/Gjødsel Totaktsbensin for hagen Hageredskap Sagkjedeolje Vaskemidler Arbeidstøy Hundemat Kattemat...og mye annet F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf Furuly Menighetssenter Har du behov for selskapslokaler? da er Furuly stedet! Vi leier ut til: bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middagsgjester eller 120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf

22 FURULY August 24. Y s Men. TUR September 1. Babysang Småbarnsang Familiegudstjeneste NMS misjonsfest Bønnefyrtårnsamling. Tale v/oskar Skarsaune Onsdag 20. okt. kl : Kulturkveld hvor a cappella gruppa «VocApella» synger og Per Arne Dahl kåserer over emnet: «Kjærlighetens gjenskapermakt». Kafé og utlodning. Torsdag 21. okt.: kl : Ungdommens kveld Fredag 22. okt. kl : Hyggetreff Barna i Furuly Barnehage deltar. Ørnulf Elseth kåserer. Andakt ved Gyda Hesla. Loddsalg, åresalg og bevertning. Lørdag 23. okt.: Markedsdag med lopper, utlodning, åresalg, auksjon, kafé og salg av naturalier (saft, syltetøy, bakst, etc.). Det vil også bli ulike musikkinnslag. Søndag 24. oktber: kl Familegudstjeneste med kirkemiddag Det vil også i år bli utlodning av en barnesykkel og en voksensykkel som et eget lotteri. Det kommer mer informasjon om Furulydagene i neste nummer av menighetsbladet. 22 RÅDE MISJONSHUS August 4. Misjonsmøte Misjonsmøte Misjonsmusikken Husmisjon September 8. Misjonsmøte FURULYDAGENE 2010 kirke og kultur i nærmiljøet, okt Menighetsrådet satser igjen på «Furuly dager. En komité bestående av: Arne Hafel, Turid Borgen, Bjørn Alvær, Anders Lervold, Kirsten Kvame, Ingvar Lyche og Anne Grete Larsen (kirkeverge) har allerede vært i funksjon en tid. Her ser dere det foreløpige programmet:

23 Fra Tombsstevnet 2010

24 VELKOMMEN TIL KIRKEN 4. juli 6. søndag e. pinse MATT. 16, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Offer til menighetens eget arbeid. 11. juli 7. søndag e. pinse MATT. 16, Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Kirkekaffe. Offer til kirkens familievern. 18. juli 8. søndag e. pinse JES. 49, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved prest Ørnulf Elseth. Nattverd. Dåp. Offer til menighetens eget arbeid. 25. juli 9. søndag e. pinse MATT. 7, Tomb kirke kl : Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Nattverd. Offer til Amathea. 1. august 10. søndag e. pinse LUK. 12, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Dåp. Offer til menighetens eget arbeid. 8. august 11. søndag e. pinse JOH. 6, Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved Gyda Hesla. Dåp. Offer til Kirkens SOS. 15. august 12. søndag e. pinse SALME 32, 1-5 Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Tale ved professor Oskar Skarsaune. Sang ved Jon-Ragnar Grandahl. Skriftemål. Kirkekaffe. 22. august 13. søndag e. pinse MATT. 12, Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Offer til KABB. 29. august 14. søndag e. pinse MATT. 5, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Dåp. Offer til menighetens eget arbeid. 5. september 15. søndag e. pinse JOH. 5, 1-15 Furuly menighetssenter kl : Familiegudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Diakoniens dag. «Kom-og-syng»-koret. Kirkekaffe. Døpte: Liam Mathiassen Nygaard. Mina Sofie Michelsen. Malthe Lagerstedt. Tora Samset Almvik. Harald Albert Ringstad. Caroline Broch Blekkerud. Martin Andersen. Dennis Mathisen Sveung. Helene Poulsen Nørager Christiansen. Jesper Frøland. Mathea Weel. Viet: Linda Margaretha Hovde og Paul Christopher Jennings. Mari Sørensen Nystad og Nicolai Fredrik Christensen. Kristine Henriksen og Martin Lien. Døde: Ragnvald Andersen. Egil Johansen. Odd Johnsen. Åse Borghild Løkke. Thomas Rukke. Harald Halvorsen. Sigrid Sandtrø.

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby BYGDA OG KIRKEN SAMMEN I 825 ÅR Kirken vår er 825 år gammel. En kan undres på hva som førte til byggingen av kirken. Var det hovedsakelig

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60 Foto: Reidun Sørlie Allehelgensdag Første søndag i november feires Allehelgensdag. Begrepet «helgen» forklares med «mennesker som gjør det lettere å tro på

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Sommeren ligger foran oss, lang og ubrukt. De fleste av oss har både ferieplaner og sommerdrømmer. Tanker i vestveggen Tenk å sitte på

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 21. mai kl. 17.00 Diplomfest for Småbarnssang gruppene kl. 17.30 Kidz, 5-12 år kl. 19.00 Gospelkoret øver Torsdag 22. mai

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Når mai er forbi, så ta deg en tur til Steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som tidligere,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2010 Årg. 59 Råde kirke innvendig før restaureringen 1960 RÅDE KIRKE 825 ÅR Eksakt byggeår for Råde kirke er ikke dokumentert, men i følge våre fagfolk er det svært sannsynlig

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer