LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT"

Transkript

1 LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8 nummer 2 - Påsken 2004 Side 2 Påske i ASKØY MENIGHETSNYTT

2 @ : m e n : m e n INSPIRASJON Ingen kan stige inn i et kunstmuseum av en viss størrelse uten å legge merke til hvor mange av bildene som har funnet sin inspirasjon i bibelske motiver. Heller ikke kan noen gå ut av en kirke uten å ha sett hvor viktig den kristne kunsten er i kirkerommet. Kanskje har kunstnernes bilder betydd nesten like mye for vanlige folks opplevelser av den kristne tro som prestenes prekener? Og neppe er det noe i den kristne tro som har inspirert så mange kunstnere som påskens drama. øystein skauge PÅSKE I KUNSTEN 9 FORSIDEBILDET: Rogier van der Weyden: Miraflores altertavle Scenen på altertavlen illustrerer to begivenheter samtidig. I forgrunnen ser vi Kristus som åpenbarer seg for sin mor, Maria. I bakgrunnen ser vi hendelsen rett før denne, selve oppstandelsen påskemorgen. Kunstneren har kanskje tenkt at det var nødvendig å forklare hovedmotivet som ikke så ofte blir malt. Veien som snor seg fra graven til bygningen i forgrunnen, gjør det klart at Kristus straks gikk til sin mor slik at hun skulle være den første til å oppleve gjenforeningen med ham. BILDENE: 1. Matthias Grünewald. Korsfestelsen. St. Antony grav Musée d Unterlinden. Colmar, Frankrike. 2. Matthias Grünewald. Korsfestelsen. Ca The National Gallery of Art. Washington D. C. USA. 3. Christamaria Schröder von Selbitz. Altertavle i den evangeliske kirken i Hardheim, Tyskland 4. Evangelisk-luthersk kirke i Pleißa, Tyskland. Altertavle fra Alterbilde St. Ols kirke. Danmark. Fra Gunnar Hansen. 6. Begravelsen. Angelico. Italiensk kirke, ca Fransk. Inntoget i Jerusalem. Master of the Thuison. Altertavle fra 2. halvdel av 1500-tallet. 8. Pietro Lorenzetti. Inntoget i Jerusalem Fresco. Trancept of the Lower Church. San Francesco. Assisi, Italia. 9. Rogier van der Weyden. Nederland. Miraflores altertavle. Ca Capella Sistina. Hedrick van der Bröck Jesu oppstandelse. 11. Nattverden. Altertavle i Herdla kirke. Ole Eide Skjærtorsdag: Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men menneskenaturen er svak.» Matt 26,41 7 Palmesøndag: Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge! Joh 12, I dag er den kristne kunsten nærmere mange av oss enn noen gang før. For veldig mange har i våre dager tilgang til Internet. Der finner den som vil lete, uante mengder av fabelaktig kunst. Bilder som til daglig henger i de største og mest berømte gallerier rundt om i hele verden kan du laste ned på din datamaskin med noen tastetrykk. Kirkekunst fra Roma, Paris, Berlin eller Amsterdam kan du betrakte i ro og mak på din egen PC. Påskedag: Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Luk 24, 5 Påskedag: Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Matt 28, 5-6 Kanskje skulle du bruke litt tid foran PC en din til nettopp en slik virtuell kunstopplevelse av den store høytiden dette året? Men glem nå ikke din egen kirke i påsken da! For også i Askøys kirke finner du mektig påskekunst, som for eksempel nattverdmaleriet over alteret i Herdla kirke som vi gjengir på disse sidene, sammen med et utvalg bilder fra store deler av Europa Langfredag: Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hva hver skulle få. Mark 15, 24 2 Alt er laget for å understreke påskens mektige budskap: Kristus døde. Kristus stod opp. Kristus lever i dag. I din kirke! I din tro! Langfredag: Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd. Joh 19,

3 Tor Dag Kjosavik Menigheten trenger deg REDAKTØREN H A R ORDET Det finnes mange gode grunner til å gå til gudstjeneste og til å la være. Vi kan ta de siste grunnene først: For godt eller for dårlig vær, tilbud om gudstjeneste i radioen, for tidlig å stå opp søndag morgen, lite spennende å sitte i en stor kirke med lite folk. Grunnene til å gå er også flere: Det engelske ordet for gudstjeneste er service. Gudstjenesten er Guds servicestasjon for mennesker som kjenner de har behov for en åndelig dimensjon i livet. Selv om prekenen i radioen kan være minst like god som den du får høre i din lokale kirke, er det vanskelig å delta i gudstjenesten der gjennom salmesang og liturgi. Og det er heller ingen sakramenter i radioen. Nattverdens styrkemåltid får du bare høre om. Og du møter ingen mennesker ved radioapparatet unntatt noen i din nærmeste familie. Fellesskapet mangler. Det går an å snu på saken slik at du ikke spør etter hva du kan få ved å gå til gudstjeneste, men om hva du kan gi. Du kan være med å skape en levende menighet ved selv å møte opp, ved selv å delta i salmesang og liturgi, ved selv å delta i nattverden, ved selv å være med på å lage et fellesskap. Enkelte mennesker som går sjelden til gudstjeneste, for eksempel bare hver gang det er barnedåp i den nærmeste familie, får bekreftet det de tenkte om gudstjenesten på forhånd. Det var lite folk i kirken og liten deltagelse av de få som var der. Hvis noen holder seg borte fordi de regner med at det blir en lite spennende opplevelse fordi det er så få i kirken, blir det enda færre. Men hvis noen går fordi det skal bli mange, selv tar kontakt med dem de ikke kjenner, deltar i det som foregår og avlegger det gode vitnesbyrdet ved å gå fram til nattverdbordet, vil dette utvilsomt ha en smitteeffekt. Da kan gudstjenesten bli det viktigste redskapet for menighetens vekst. Da kan det å møtes i kirken søndag formiddag bli noe vi kan glede oss til for der får vi møte både Gud og medvandrere på : m e n : m e n I DETTE NUMMER: SIDE 2-3 : KUNST OG PÅSKE SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 : PÅSKEMÅLTIDET : MARIAS HEMLIGHET : IKONER - HELT GRESK : PÅSKEVANDRING : VIGSLINGER : GUDSTJENESTELISTE : SLEKTERS GANG SIDE 14 : PLAKATER SIDE 15 : ANNONSER SIDE 16 : UNGDOMSKLUBB PÅ ASKØY MENIGHETSNYTT Redaktør: Kapellan Tor Dag Kjosavik epost: Redaksjon: Tove Sneås Skauge og Johannes Kyte Layout: Øyvind Lerø Forsiden: se omtale side 2 Kasserer:Sissel Larsen Giro: Neste nummer kommer i uke 20. Frist for levering av stoff: onsdag 28. april Påskemåltidet I de senere årene har tradisjonen med feiring av et påskemåltid etter jødiskkristen skikk på skjærtorsdag eller en annen dag i påsken, fått innpass i norske hjem og menigheter.. Påskemåltidet gir en fortettet feiring av påskens drama. Her forenes feiringen av Israelsfolkets utferd fra Egypt og Jesu frelsesverk som Messias. Måltidet bygger på gamle jødisk-bibelske tradisjoner og på tradisjoner fra den første kristne kirken. To ulike frelseshistorier blir levendegjort gjennom symboler, i ord og matretter. Påskemåltid feires både i hjem og menighet. I menighetssammenheng vil det være naturlig å legge inn nattverdfeiring i opplegget; begge nattverdelementene brød og vin er viktige deler av påskemåltidet. Mye i feiringen av påskemåltid vil kunne virke fremmed og ukjent til å begynne med, men opplevelsen ved å ta del i det som skjer gjennom måltidet: tekstlesinger, sanger og bønner, vil kunne gi nye dimensjoner og dybder i vår påskefeiring. Rammene rundt påskemåltidet er faste, en plan, eller rettere liturgi, følges gjennom hele måltidet og rettene på bordet serveres i en fastsatt rekkefølge. Måltidet innledes med sang, bønn og lystenning. Deretter fylles det første av fire beger: Livets beger. Før dette begeret blir drukket, framsies bønnen Velsignet være du, Herre vår Gud, universets Konge som skapte vintreets frukt. Dette gjentas ytterligere tre ganger i løpet av måltidet. Begrene som drikkes er: Livets beger, Frihetens beger, Velsignelsens beger og Håpets beger. Begrene drikkes med tanke på hva Gud har gjort for oss. En persillekvast dyppes i saltvann og spises. De salte dråpene skal minne om Israelsfokets tårer i Egypt og om Jesu lidelse. Det midterste av tre leiver usyret brød brekkes i to. Den ene halvdelen blir lagt til side og vil senere kunne deles ut i nattverdsmåltidet. Brødsbrytelsen blir etterfulgt av fortellinger fra utferden fra Egypt. Det annet beger, frihetens beger fylles før en av de yngste i forsamlingen stiller spørsmålet: Hva er det som skiller denne kvelden fra andre kvelder? Spørsmålet besvares gjennom Bibelfortellingene om utfrielsen fra Egypt, etterfulgt av fortellingen om Messias lidelse, død og oppstandelse. Før selve måltidet, som betegnes som et agapemåltid (et kjærlighetsmåltid), drikkes frihetens beger. Usyret brød dyppes i en salat av bitre urter, deretter dyppes brødet i mursteinsdeigen. Før hovedretten spises et hardkokt egg. Måltidsfeiringen fortsetter med bønn, bibellesinger og sang. Til avslutning drikkes det fjerde vinbegeret, velsignelsens beger. Deretter hilser man hverandre med følgende hilsen; I år feirer vi påsken her. Neste år - i Himlenes rike, det nye Jerusalem. Elementene til påskemåltidet plasseres gjerne på et fat, sederfatet, og innholdet på fatet har symbolsk innhold: * Lammeknoken minner om påskelammet i Egypt, om slaktingen og om blodet på dørstolpene som gjorde at israelittene ble spart da Gud slo egypterne med ulykke. Lammet minner også om at Jesus er det rette påskelam som ble ofret for at vi kunne bli spart for dom og død. * Det usyrede brødet skal minne om trengslene og hastverket under utferden fra Egypt. Det minner også om Herrens lidende tjener som ble knust for våre misgjerninger. * De bitre urtene minner om hvordan egypterne gjorde livet surt for Israelsfolket. Likeledes minner de oss om Jesu bitre pine da han led på korset for vår skyld. * Mursteinsdeigen skal ved sitt utseende minne om leiren som ble brukt til slavenes byggearbeid i Egypt. * Egget symboliserer det ekstra offer som ble båret fram til tempelet i høytiden. * Persille dyppet i saltvann skal minne om slavetårene i Egypt og om Jesu lidelse. Prøv gjerne å be inn folk til et påskemåltid denne påsken. Hjelp til opplegg og liturgi finnes flere steder, blant annet i boken Åtte dager i Jerusalem. tove sneås skauge 4 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Joh 14,1 Joh 14.1 Dette er fra Jesu avskjedsord til disiplene etter påskemåltidet på skjærtorsdag. Jesus visste da at disiplene ville bli fylt av angst over det som skulle skje denne påsken. Det er godt for meg å bli minnet om de samme ordene også i dag. Noen ganger kan bekymringer for framtiden, sykdom, uro i verden osv melde seg. Da er det godt å søke ro og fred i Guds ord. Han gir meg og alle troende en trøstende resept.: Kom til meg med din uro, tro på Gud og tro på meg. Dette er min trygghet og tro i hverdagen: Å regne med Jesus, det han er og det han kan. God påske! ASLAUG STRAND MITT BIBIELVERS Kilde: Ole Chr. Kvarme: Åtte dager i Jerusalem - Verbum forlag

4 @ : m e n : m e n Visste du? Gud og Maria har en hemlighet IKONER - HELT GRESK? 5.- OG 6.-KLASSINGER MALER IKONER OG LÆRER GRESK. FAMILIE S I D E N 6 Jeg fikk besøk av en venninne her om dagen. Hun fortalte meg en hemmelighet - som hun hadde lov å si,altså. Jeg fikk henne til å skrive det ned så du kunne få høre det også. Se så fint hun Dask kunne skrive navnet mitt:... men... slik var det: Maria fikk besøk av en engel. Engelen hadde med denne beskjeden fra Gud: Du skal få være med og få alle mennesker til å forstå at jeg er glad i dem. Jeg må komme til verden, og det vil jeg at du skal hjelpe meg med! Du skal bli mamma, og babyen skal være Jesus. Fra da av begynte Maria å glede seg til jul. Sammen med Gud skulle hun overraske hele verden! Men når en dame har fått en baby i magen, kan hun ikke holde det hemmelig så veldig lenge. Snart var det noen som skjønte at noe var på gang. Maria visste at det var en spesiell baby som skulle komme. Likevel forsto hun nok ikke hele hemmeligheten til Gud før over tretti år seinere. Da hadde sønnen hennes blitt hengt på korset, og tre dager etterpå hadde Gud gitt ham nytt liv. Nå skal vi snart feire påske. Og likevel holder jeg på å snakke om jul! Dette med kirkeåret kan virke ganske forvirrende. Men det er egentlig ikke rarere enn at vi hvert eneste år minnes alt det som skjedde med Jesus i løpet av hele livet hans. Da må tingene komme litt hulter til bulter noen ganger. Vet du hvor lenge en baby er inne i magen før den blir født? Ni måneder! Da kan du bare regne baklengs fra jul, og da kommer du til 25. mars. Denne dagen kalles Marimesse, og den nærmeste søndagen feirer vi Maria budskapsdag i kirken. Så nå kan du begynne å glede deg til jul! Tenk om det kom en engel til meg med beskjed om at jeg skulle hjelpe folk til å forstå at Gud er glad i dem! Men fins det engler for løver? Og kan små løver være med og hjelpe Gud? Hva tror du? hilsen Dask Her kan du FARGELEGGE eller kanskje tegne dine egne flotte påskeegg?? ja, jeg er ikke noe egg altså, men det er bare anne helene, hun dåpsdamen som tenkte du kanskje kunne prøve å lage meg på et egg. det er fint med kyllinger, men hva med en påskeløve da? noen kalte jo jesus «løven fra juda»! Ikon er et gresk ord som rett og slett betyr bilde. Og bilder blir det jo laget en masse av på alle skoler. Men det er litt spesielle bilder som er blitt til på Strusshamn skole nå i vinter. Læreren, Elisabeth Melly, har fortalt elevene mye. De har også fått se flere bilder av denne typen, som ikke er så vanlige her hos oss, men ofte å se i andre land, særlig i kirkene i Østeuropa. Jeg fikk lære litt da jeg besøkte klassene som arbeidet med dette. Et ikon blir malt rett på en treplate. Det kan ikke forestille hva som helst, men må ha et motiv fra bibelhistorien, eller forestille en engel eller en helgen. Bildene må være klare og tydelige, og det er regler for hvilke farger som kan brukes. Det trengs lang tid og stor nøyaktighet for å få det fint. Mange syntes det var vanskelig, men det var også spennende å få en slik oppgave. Og når resultatet blir så fint, er det sikkert bare kjekt å tenke på at de har strevd litt for å få det til. Hvis vi ser en dame i blå kjole på bildene, kan vi være nesten sikre på at det er Maria. Den blå fargen skal minne om himmelen, fikk jeg vite. Andre personer og engler kan også ha helt spesielle kjennetegn. Ofte er det malt med gull på ikonene, så det ser nesten ut som om det lyser av dem. Det er mange bilder med Maria på, gjerne med Jesusbarnet på fanget. Noen har også malt påskemotiver, og det er mange fine engler. Bildene skal være ferdige til Maria budskapsdag, og det blir anledning til å se dem i Strusshamn kirke fram til pinse. Biskopen vil selvfølgelig få se de vakre ikonene når han kommer på besøk. Takk til alle dere som har laget de fine bildene og lånt dem ut til kirken! Elisabeth EGEN SØNDAG FOR FIREÅRINGER! Kirkene skaffer seg hvert år et lager av bøker beregnet på fireåringer, nok bøker til alle på hele Askøy som fyller fire år. Det er en ekte kirkebok, for det står masse spennende om kirken i den. Men det er også en ekte hjemme-bok. Den handler om Line som er fire år, og om det hun opplever sammen med familien sin. Det er mange sanger og fortellinger om Jesus i boka også, og mange fine bilder. Mange barn på Askøy har blitt glade i sin kirkebok, og vi vet at den er blitt lest i filler i mange hjem. Fireårsgudstjenesten er også både festlig og høytidelig når så mange av de som ble døpt for fire år siden, fyller kirkene sammen med familiene sine. I fjor inviterte vi 298 barn til utdelingssøndagene, og 171 fireåringer fikk bok, enten på selve dagen eller seinere. I Ask menighet var frammøtet på hele 74 prosent. Hvilken menighet vil toppe statistikken i år? Dere som er foreldre: Ikke la fireåringen deres gå glipp av denne gaven! Kan dere ikke møte opp selv, så send en slektning, fadder eller nabo for å ta imot boka. Det kommer invitasjon i posten, men her kan du allerede nå merke deg dagen for utdeling av Min egen kirkebok i din kirke. 18. APRIL: STRUSSHAMN KIRKE 2. MAI: ASK OG TVEIT KIRKER 9. MAI: ERDAL OG HERDLA KIRKER 7

5 @ : m e n Tre dager, fire personer. Tre er teologer, en er lærer. Skjærtorsdag sett fra sjelesørgerens øyne. Langfredag sett fra en teologs øyne. Påskedag sett fra misjonærens synspunkt. Bli med på en johannes kyte askøy Påskevandring på Sjelesørgeren om skjærtorsdag De kom til et sted som heter Getsemane. Da sa han til disiplene: Sett dere her mens jeg ber! Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem: Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk! Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og bad at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Han sa: Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette beger fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter: Simon, du sover? Klarte du ikke å våke en eneste time? Mark Ettersom Kristus har vært i gjennom døden så kan han også være med oss til the bitter end. Tor Nielsen er utfordret til å reflektere over skjærtorsdagsbudskapet sett i fra en sjelesørgers synspunkt. DØDSANGST - I teksten ser det ut som Jesus hadde dødsangst. Hadde han som er Gud virkelig dødsangst? - Ja, Kristus kjente smerte for han var også et fullkomment menneske. Men han skulle ikke bare død sin egen død. Han skulle også død vår død. Kristus vet at han skal ta Guds dom på seg. Derfor er han i den ytterste nød. Det er ikke få Tor Nielsen har sittet sammen med opp i gjennom årene som er dødssyke. Selv etter at han ble pensjonist for ett og halvt år siden blir han stadig tilkalt for å være med i samtaler og sjelesorg. - Er det mange som har dødsangst? - Angst for døden kommer som regel i sykdommens første fase. Det er godt å få være med å få gi Kristi fred til slike. Mange kjenner ofte etter om de har fred i stedet for å fokusere på Kristus. Jeg har sett mange med urolige hjerter som har blitt fylt med Kristi fred: Mor fikk sovne stille inn etter at hun fikk velsignelsen - Hvordan er det å sitte ved siden av en som er døende? Hva er du fokuserer på? - Jeg prøver å være bevisst på at jeg er der i Kristi sted. Jeg lytter og prøver å høre med Kristi øre. Hva ville Jesus selv ha sagt? Av og til har jeg begynt å forberede meg i bilen, men jeg har oppdaget det gang på gang at jeg trenger ikke å planlegge, for en annen har allerede vært der før meg. Les Efeserne Det viktige for meg er at de i huset skal merke at Jesus har vært der. NAVN: TOR H. NIELSEN YRKE: TIDLIGERE SOGNEPREST BOPEL: STRØMSNES PÅ ASK INVOLVERE SEG - I teksten ser vi at disiplene sovnet mens Jesus kjempet med døden. Hvordan er folk i dag, er folk flink til å bry seg? Både og. Noen er fantastisk flinke til å involvere seg. Våger du å gå tett innpå et menneske så vil det gjøre noe med deg som person. Du blir ikke overfladisk. Den som ikke har grått med et menneske kan heller ikke le skikkelig sammen med et menneske. Hvis du tenker at du går i Kristi sted og ikke i din egen kraft så vil du merke at døren allerede er åpen. SJELESORG - Hva er egentlig sjelesorg? - Sjelesorg er noe annet enn en kristen samtale, også noe annet enn en å gå til en psykolog. Sjelsorg er å være der i Kristi sted, lytte med Kristi øre og formidle Guds nåde. Jesus er sjelens hyrde, og sjelesørgerens oppgave er å nå inn til dette mennesket slik at Jesus får reist det opp til et nytt menneske. Og så er det bønnen. Det er også sjelesorg. Godt å få oppleve en samtale med et menneske innfor Gud, og få se at Gud får komme til med syndenes forlatelse. Gudstjeneste i Ask kirke 16. mai Til denne gudstjenesten vil vi spesielt invitere pensjonister som bor i Ask menighet, beboerne på Ask Bo- og Omsorgssenter og beboerne på Misjonsheimen. Etter gudstjenesten inviterer vi alle til kirkekaffe på Ask Bo- og Omsorgssenter. Kapellan Trond Egill Moe, soknediakon Jannicke Monstad Hana og Ask mannskor blir med på gudstjenesten. Alle er hjertelig velkomne! - Ja, jeg vet faktisk ikke helt om langfredag er en gledens dag eller en sorgens dag Dette året har Dag Øivind Østereng tatt ett års permisjon fra jobben som sogneprest i Ulvik i Hardanger og har flyttet hit til Askøy med familien for å jobbe på Norsk Lærerakademi. Men det ser ut som det blir med dette året. Han og familien har i disse dager bestemt seg for å flytte tilbake til Ulvik selv om de trives veldig godt på Askøy. - Det er menighetsprest jeg vil være, sier Dag Øivind. KORSFESTELSEN I HISTORIEN - Kan dette med Jesu korsfestelse dokumenteres rent historisk? - Det finnes flere utenombibelske skrifter, blant annet jødiske, som kan bekrefte at Jesus ble tatt til fange og hengt på et kors. Disse er uavhengige av Bibelen så dette er godt dokumentert. - Hvorfor ble korsfestelse brukt som avstraffelse i det gamle Romerriket? - Korsfestelsen skulle virke avskrekkende og preventivt og var en kjent avstraffelse i Romerriket. Dette er en avstraffelse som er brutal, nedverdigende og var brukt mot de verste forbryterne. Men samtidig er korsfestelsen blitt profetert i Det gamle testamente: Forbannet er hver den som henger på et tre, står det. Og det treet var korset. FRA HYLLEST TIL BESPOTTELSE - Hvordan kunne det gå bare noen få dager fra de hyllet Jesus til de fikk han korsfestet? - Dette er nesten en gåte. Men jeg tror ikke Jesus innfridde jødefolkets forventninger. Folkemengden trodde at Jesus skulle befri jødefolket fra Romerriket, men da han ble tatt til fange og ble tiltalt for Det høye råd så snudde stemningen seg. Forventning ble vendt til skuffelse. Selv disiplene skjønte ikke hva som skulle skje med Jesus, selv om han fortalte om både døden og oppstandelsen flere ganger. Også for disiplene ble det et nederlag, uten at de ropte korsfest, korsfest. - I teksten står det om overprestene og skriftlærde som spottet Jesus med at han ikke kunne frelse seg selv. Ville det ikke vært et fantastisk mirakel hvis han steg ned av korset? Teologen om langfredag På samme måte gjorde også overprestene og de skriftlærde narr av ham og sa til hverandre: Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! La nå Messisas, Israels konge stige ned av korset, så vi kan se og tro!.. Men Jesus ropte høyt og utåndet. Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Da offiseren som stod rett foran ham, så hvorledes han utåndet, sa han: Sannelig denne mannen var Guds Sønn! Mark Teksten på langfredag er så sterk at mine ord blir fort platte, sier Dag Øivind Østereng. Vi har funnet oss en krok bak i Strusshamn kirke etter en gudstjeneste for å snakke om langfredag, sett på av mange som den mørkeste dagen i påsken. Dette er et tilbud til deg som har opplevd samlivsbrudd i ekteskap eller samboerforhold. Samlivsbrudd fører til en endret livssituasjon, og for mange også en alvorlig krise. Behovet for en samtalegruppe på Askøy ser vi er der. Gruppen er tenkt lagt opp etter selvhjelpsprinsippet. Deltakernes egne erfaringer og ressurser legges til grunn for samtaler i gruppen. Synes du dette høres interessant ut og har lyst å høre mer kan du ta kontakt med: NAVN: DAG ØIVIND ØSTERENG YRKE: 50% STUDENTPREST OG 50% AKADEMILEKTOR VED NORSK LÆRERAKADEMI BOPEL: KROKÅSFELTET - Da ville Jesus spolert det som han skulle fullføre, men samtidig tror jeg dette var den store fristelsen for Jesus. For eksempel ble Jesus fristet av Peter om å gå utenom korset. Reaksjonen til Jesus viste at han hadde dødsangst. Det var hans kjærlighet til oss som bandt han til korset. Han var villig til å bli forlatt av Gud. KORSET FOR OSS - Hvorfor er Jesu død på korset så viktig for kristen tro? - Dette var Guds egentlige frelseshandling. For å forstå korset må man gå tilbake til offerhandlingene i Det gamle Testamente. Det er mange som har kritisert Gud for å være en hevngjerrig gud. Men Gud steg ned til oss og fikk smake både nød og død og dette gjorde han for oss. For meg betyr dette alt. Dette er ingen myte eller tanke, men noe konkret som skjedde rent historisk. Jesus har vært gjennom dødsriket, derfor kan han være med oss i dødskyggens dal som det står om i Salme 23. Han er hyrden som har gått foran. - Hva legger du vekt på ved en langfredag-gudstjeneste? - Det er viktig at jeg har noen som leser teksten godt. Dagen er egnet til tekstmeditasjon ettersom teksten er så sterk og det er mye tekst. Preken på en slik dag kan vanskelig lodde dybden så jeg lar teksten få tale, men kanskje en kort preken om hva dette betyr for oss. I hvert fall er denne dagen godt egnet for bot, samtidig som vi har i minnet at oppstandelsen kommer om 3 dager. Sorgen som ikke får blomster - Støttegruppe etter samlivsbrudd. Soknediakon Jannicke Monstad Hana, tlf Eller møt opp på første uforpliktende samling i Ungdomskafeen, Kleppestø Senter, inngang bak trappen ved apoteket/ lampebutikken i underetasjen. forts.... Informasjonsmøte: mandag 19. april, kl Du er hjertelig velkommen, uavhengig av kirketilknytning og livssyn.

6 10 fortsettelse «Påskevandring på Askøy» Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå var mørkt, kom Maria Magdalena til graven. Da så hun at steinen foran graven var tatt bort. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sa: De har tatt Herren bort fra graven og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Da gikk Peter og den andre disippelen av sted ut til graven..hittil hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han skulle stå opp fra de døde. Joh Misjonæren om påskedag Verken i buddhismen, shintoismen eller i noen andre religioner har de noe som ligner på Jesu oppstandelse fra det døde. Astrid og Bård Hauge har vært misjonærer i Japan fra 1980 til 1996 for Norsk Luthersk Misjonssamband. De hadde sitt virke i byen Kobe i Vest-Japan evangeliske lutherske kirke. Et kirkesamfunn med 40 til 50 menigheter og 3000 medlemmer. FLOTT Å FEIRE PÅSKE I JAPAN - Hvordan var det å ferie påske og påskedag i et land som Japan der 1% er kristne? - Det er jo ingen påskeferie i det japanske samfunnet, forteller Bård Hauge. Men vi syntes det var flott å få feire påske i Japan. Det kom så tydelig fram forskjellen mellom kristendom og de tradisjonelle religionene. - Japanerne er veldig opptatt av fedredyrkelse, reinkarnasjon og sjelevandring, men ingen oppstandelse, skyter Astrid Hauge inn. Noen ganger var vi med i en felleskristen markering av påskedag. Da møttes kristne fra flere kirkesamfunn ved soloppgang i en park eller ved en gravplass der vi hadde skriftlesning, sang og bønn. Dette var fantastisk å få være med på. Astrid og Bård Hauge kan ellers fortelle at dette er en gledesdag i de kristne kirkene i Japan. Ofte er det dåp, sang og skriftlesning. Oppstandelseshåpet står sentralt. KRISTEN I JAPAN - Mange av oss som bor i Norge har jo hørt om Jesu oppstandelse fra vi var liten, men hvordan var det å fortelle om dette til noen som aldri har hørt om dette før? - Japanerne er godt kjent med europeisk kunst, kultur og musikk som for eksempel Händels Messias, nattverden av Leonardo da Vinci og vestlige filmer. Det betyr at det som skjedde i påsken ikke er helt ukjent for den jevne japaner, men samtidig er Jesu oppstandelse fremmed for de. - Er det vanskelig for en japaner å bli kristen? - Ja! Mange er redde for å bli utstøtt fra fellesskapet, : m e n : m e n NAVN: ASTRID HAUGE YRKE: LÆRER PÅ KLEPPE BARNESKOLE NAVN: BÅRD HAUGE YRKE: 1.KONSULENT PÅ NORSK LÆRERAKADEMI BOPEL: ASK familien og fra samfunnet. Og det vanskelig å kombinere fedredyrkelse med kristen tro. Synd og kors er noe som ikke ligger i japansk kultur og er vanskelig for en japaner å skjønne. - Hvordan er det å være en kristen i Japan? - Det var ikke vanskelig for oss. Vi hadde ingen ekstra rettigheter, men heller ingen hets. Kristen etikk blir i Japan verdsatt meget høyt. Og det hjelper mye at man kan språket. ENSOMHET - I mange fattige land hvor det drives misjon er det diakonale arbeidet viktig. Hvordan var det å drive misjonsvirksomhet i et rikt land som Japan? - Japan er et veldig karrieresamfunn, og det er mange som er ensomme og som faller utenfor et slikt samfunn. For eksempel er funksjonshemning noe som holdes skjult i Japan. Derfor er det diakonale arbeidet også viktig i et land som er økonomisk rikt. FRIGJØRENDE - I påskedagsteksten så ser vi ingen glede fra verken Maria Magdalena eller disiplene når de så at graven var tom. Hadde dere noen opplevelser av glede fra japanerne over budskapet om Jesus? - Jeg fikk være med på enten å døpe, eller hjelpe opp i mot 30 stykker til tro i løpet av den perioden vi var der borte, forteller Bård Hauge. Og vi så at hver gang noen tok i mot budskapet om Jesus, så skapte det glede og nytt liv. - Ja, det var frigjørende for mange, sier Astrid Hauge og smiler. - Hvorfor er det så viktig i kristen tro at Jesus stod opp igjen? - Det betyr at Jesu korsdød er gyldig og godkjent av Gud. Frelsesverket er fullført, det som Jesus sa var sant. Det viser også seier over døden og dødskreftene og er beviset på at vi skal få arve evig liv. Kveldsmat på Herdla Dei siste åra, når det har vore gudsteneste i Herdla kyrkje på skjærtorsdag, har soknerådet bede inn til kveldsmat i kyrkjelydshuset etter gudstenesta. Slik vil vi gjere det i år òg. Velkomen til gudsteneste og velkomen til kveldsmat i kyrkjelydshuset. Andaktstelefonen, koster kun vanlige telleskritt (3-4 minutter) er uten inntekt for organisasjonene som driver den: Baptistkirken Den Frie Evangeliske Forsamling Den norske kirke: Domkirken og Oddernes kirke Foursquare Frelsesarmeen Pinsemenigheten i Kristiansand og Vennesla Den Evangelisk Lutherske - Frikirke i Kristiansand og Vennesla Det Norske Misjonsforbund Metodistkirken Normisjon - NLM Vigslingshøytider Askøymenighetene har denne vinteren blitt preget av tre viktige vigslingshøytider. Først gjaldt det vår ungdomsdiakon Endre Dåvøy som ble vigslet til diakon i Den norske kirke søndag 2. februar. Vigslingen ble utført av biskopens stedfortreder, domprost Ørnulf Elseth. Endre Dåvøy har vært ungdomsdiakon i Askøy prestegjeld i snart ett år, men det var først nå at han ble vigslet til denne tjenesten. Ved siden av utdannelsen som diakon, er Endre også utdannet kirkemusiker. Han leder derfor flere barne- og ungdomskor på øya, og to av disse, barnekoret Lysglimt og tensingkoret Teasing, var med på å sette musikalsk farge på festgudstjenesten. Også vår kateket Reidun Jofrid Bødal Kleppestrand har virket i sin tjeneste her på Askøy det siste året, men det var først ved gudstjenesten i Strusshamn kirke søndag 14. mars at hun fikk sin kateketvigsling. Denne gang var det biskop Ole D. Hagesæther selv som forsto den hellige handlingen. Reidun Jofrid er utdannet lektor med hovedfag i kristendom. Hun bor til daglig på Sotra sammen med sin familie, mann og to små barn. Derfor var også Landro kyrkje sitt familiekor med på hennes vigslingsgudstjeneste. Hele familien Kleppestrand er med der. Dessuten medvirket to prester som har betydd mye for henne gjennom hennes sterke liturgiske engasjement i bevegelsen Kirkelig Fornyelse, sokneprestene Victor Meyer og Svenn Martinsen. Ved begge disse anledningene arrangerte menighetsrådet kirkekaffe i menighetssalen i Strusshamn kirke. I tillegg til disse to kirkelige medarbeiderne her på Askøy, ble også Astrid Marie Haugland fra Ask ordinert til prest av biskop Ole D. Hagesæther på askeonsdag, 25. februar. Denne høytiden gikk for seg i Olsvik kirke der Astrid Marie nå gjør tjeneste som vikarprest. Astrid Marie er født på Taiwan hvor faren, Jan Haugland, var misjonsprest. Da hun var 11 år kom familien tilbake til Norge. Hun tok teologiutdannelse til misjonær ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Her møtte hun sin ektemann, Arve, og ekteparet dro som misjonærer for Det Norske Misjonsselskap til Thailand hvor de var i til sammen 12 år. For 3 år siden flyttet familien tilbake til Norge og bosatte seg på Ask. Ektefellen, Arve Hansen Haugland, arbeider som regionleder i Bjørgvin for Det Norske Misjonsselskap, men har også hatt en rekke vikartjenester som prest i kirkene på Askøy det siste året. Han er også leder av Ask menighetsråd. Ekteparet Haugland har 4 barn. Øystein Skauge Bispevisitasen Når dette bladet kommer ut, er bispevisitasen over. Vi regner med at biskopen har fått et godt innblikk i kirkelivet på Askøy og at han også har maktet å gi inspirasjon til de fem menighetene i prestegjeldet til fortsatt innsats for å utbre Guds rike. På grunn av leveringsfristen for stoffet til påskenummeret, var det ikke mulig å få med noe om selve visitasen i dette nummeret. Men vi kommer tilbake med fyldig dekning av visitasen i neste nummer. Det er skrevet en egen visitasmelding som er lagt ut i kirkene. Velkommen til gudstjeneste i Mizpa amfi 20. mai Kristi himmelfartsdag er det gudstjeneste i Mizpa amfi kl Mizpa ligger langs hovedvegen til Follese 200 meter før du kommer til Follese skole. Parkering blir ved skolen. Mizpa Amfi har vært et samlingsted for store friluftsmøter og konserter. Eiendommen ble skilt ut som egen eiendom allerede i år I 1909 ble området vigsla og fikk en overbygd talerstol. Økt krav til sitte komfort medførte at stedet ble mindre benyttet utover i 1990 årene. Stedet ble bedre kjent da Mizpa ble valgt til kulturminne for Askøy i Stedet har siden år 2000 vært benyttet til gudstjeneste Kristi himmelfartsdag, 17. mai arrangement for Follese-bygda og andre aktiviteter med konserten til Bjørn Eidsvåg som høydepunktet. I år er det montert nye benker i amfiet og med plass til stk. Vi håper at denne gudstjenesten kan bli en tradisjon og ønsker folk fra hele Askøy velkommen. Dagfinn Åsen Red. Ekteparet Haugland med sine fire barn. 11

7 Slekters gang Gudstjenester 4. april mai 2004 Døpte Vigde Døde PALMESØNDAG Dåp. Offer til Høymesse. Kapellan Kjosavik. Dåp. Of fer til Ask Familiegudstjeneste. Misjonsprest Hansen Haugland Dåp og nattverd. Offer til menighetsarb SKJÆRTORSDAG Ask Bo- og Omsorgssenter Sokneprest Skauge. Nattverd. Helsetunet Kapellan Hjortland og soknediakon Monstad Hana. Nattverd. Ravnanger Bo- og Omsorgssenter, kafeen Kapellan Hjortland og soknediakon Monstad Hana. Nattverd. Ask Høymesse. Kapellan Hjortland og soknediakon Monstad Hana. Nattverd. Offer til Herdla Høymesse. Kapellan Kjosavik. Nattverd. Of fer. Kveldsmat i menighetshuset etter gudstjenesten. Tveit Nattverd. Of fer til KFUK/M Askøy LANGFREDAG Langfredagsgudstjeneste. Kapellan Hjortland. Offer til Langfredagsgudstjeneste. Sokneprest Skauge. Offer til PÅSKENATT Erdal Påskenattsgudstjeneste. Kapellan Moe. Nattverd PÅSKEDAG Ask Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Kjosavik. Dåp. Offer til NMS. Høytidsgudstjeneste. Kapellan Moe. Dåp. Offer til Sjømannskirken. Høytidsgudstjeneste. Kapellan Hjortland. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet. Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer til Sjømannskirken PÅSKEDAG Høytidsgudstjeneste. Kapellan Moe. Nattverd. Offer til SØNDAG ETTER PÅSKE Ask Familiegudstjeneeste. Kapellan Moe. Nattverd. Stjernegnisten synger. Offer til Storfamiliegudstjeneste. Kapellan Kjosavik. Utdeling av 4-årsbok. Tveit Høymesse. Kapellan Kjosavik og repr. fra DNI. Nattverd. Offer til Israelsmisjonen SØNDAG ETTER PÅSKE Høymesse. Kapellan Hjortland. Dåp. Offer til menighetens misjonsprosjekt. Høymesse. Kapellan Kjosavik. Nattverd. Yʼs Menʼs deltar. Offer. Dåp. Offer til SØNDAG ETTER PÅSKE Ask Dåp. Utdeling av 4-årsbok. Offer til Høymesse. Kapellan Moe. Dåp. Offer til Familiegudstjeneste. Kapellan Hjortland. Utdeling av 4-årsbok. Offer til Min egen kirkebok SØNDAG ETTER PÅSKE Familiegudstjeneste. Kapellan Moe. Utdeling av 4-årsbok. Offer til Familiegudstjeneste. Kapellan Kjosavik. Dåp. Utdeling av 4- årsbok. Offer. Høymesse. Kapellan Hjortland. Nattverd. Offer til SØNDAG ETTER PÅSKE Ask Høymesse. Kapellan Moe og soknediakon Monstad Hana, Ask mannskor. Nattverd. Offer til NLM. Eldregudstjeneste. Høymesse. Kapellan Kjosavik. Nattverd. Offer til NORGES NASJONALDAG Ask Familiegudstjeneste. Kapellan Moe. Offer til menighets arbeidet. Erdal ungdomsskole Andakt v/kapellan Moe. Offer til Kirkens Nødhjelp. Familiegudstjeneste. Kapellan Kjosavik. Offer til misjonsprosjektet i Senegal. Familiegudstjeneste. Sokneprest Skauge. Offer til Kirkens Nødhjelp. Friluftsgudstjeneste. Kapellan Hjortland. Felleskorpset Hanøy, Haugland og Tveit deltar. Offer til Gr. Smiths arbeid i Brasil KRISTI HIMMELFARTSDAG Mizpa Friluftsgudstjeneste. Kapellan Moe. Nattverd. Sang av Follese Godtemplarkor SØNDAG ETTER PÅSKE Høymesse. Kapellan Hjortland. Dåp. Offer til Høymesse. Kapellan Moe. Dåp. Offer. Dåp. Offer til Vi gratulerer de hjem som har fått sine barn døpt Uke 4: Nathalie Andreassen Mia Iren Søraa Jonas André Johansen Martine Strømsnes Berg Anders Kjeilen Jakobsen Markus Nymo Johansen Kevin Sande Eskil Ellila Mathias Abrahamsen Tone Skråmestø Andrine Hatlen Juvik Jørgen Tellefsen Uke 6: Emma Heimli Grøtte Nathalie Skiftesvik Waardal Herman Holmedal Marie Oksnes Lunner Joakim Brunvall Jørgen Grong Alvsåker Hanne Grong Alvsåker Leah Olsnes Kleppe Sofie Stensrud Brekke Anna Rønelv Mundal Isac Ludvigsen Mjøs Uke 7: Petter Skjervik Sandra Lie Jørgen Kvernøy Uke 8: Marion Gulbrandsøy Nina Cathrin Solvoll André Didriksen Hauge Martin Gundersen Mikael Hugaas Torgersen Markus Nilsen Erik Svenskber Ariana Jeanine Dela Pena Natås Sebastian Håland Skogedal Jakob Sandal ASKØY PRESTEGJELD Administrasjonssjef Oddmund Sagstad Kontor Mobil Privat Konsulent/ menighetssekr. Håkon Andersen Kontor Sekretær Gro O. Nielsen Sentralbord Vi ønsker de nygifte til lykke Uke 7: Ruth Marie Engjom og Vegard Sæter DÅPSKJOLER Tveit menighet har dåpskjoler til leie: Kr 200, per stk. Henvendelse / Uke 9: Sandra Pettersen del Sol Tobias Jakobsen Uke 10: Helene Løland Harald Hanevik Folkestad Jonathan Dvergsdal Fluge Vegard Wisnes Elgsås Lea Hermine Laksy Marielle Bakke Uke 11: Jonas Holmedal Jensen Håvard Båtevik Schieldrop Marie Krokaas Katharina Ådlandsvik Hestetræet Mathias Haugland Kontorfullmektig Gunnar B. Rasmussen Kontor Kantor / organister: Gerd Inger Eide Yddal Kontor Privat Terje Haugom Privat Jolanta Ravnanger Privat Dåpsopplæringskonsulent Anne Helene Gjengedal Kontor Vi lyser fred over dem som har gått bort. Uke 4: Torvald Fauskanger f Arne Torleiv Svellingen f Emma Elisabeth Ellingsdatter Bratland f Kristine Gurine Velsvik f Uke 5: Oleanna Marie Fosse f Svanhild Marie Rong f Sigrid Johanna Pedersen f Martha Andreassen f Uke 6: Ragna Nilsine Lyngbø f Gudrun Sørli f Uke 7: Leif Severin Pedersen f Borghild Alette Minde f Svein Helge Oksnes f Adolf Bertin Jensen Hetlevik f Anton Heggholmen f Jan Aksel Juvik f Uke 8: Einar Fretheim f Albert Konrad Storøy f Einar Frugård f Uke 9: Ole Martin Bergby f Peder Fauskanger f Uke 10: Haldis Gundersen f Ingeborg Serenne Larsen f Uke 11: Turid Anna Fauskanger f Arvid Kristen Nilsen f Norvald Olai Haugland f Alfrida Lida Nilsen f Kateket Reidun Jofrid Bødal Kleppestrand Kontor Privat Mobil Ungdomsdiakon Endre Dåvøy Kontor Privat Mobil Diakon Jannicke Monstad Hana Kontor Mobil Privat Kirkekontoret i Askøy ÅPNINGSTIDER Mandag - Fredag kl Florvågveien 6, 5300 Kleppestø Telefon Telefaks KIRKENE Strusshamn Ask Erdal Herdla Tveit KIRKEGÅRDENE Pb. 77, 5302 Strusshamn Telefon Faks Oppsynsmann Torstein Berntsen Mobil Hvordan har du det EGENTLIG? Krisetelefon Epost-tjeneste: ET MENNESKE Å PRATE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Sokneprest Øystein Skauge Kontor Mobil Privat Kapellan Trond Egill Moe Kontor Mobil Privat Kapellan Egil S. Hjortland Kontor Mobil Privat Kapellan Tor Dag Kjosavik Kontor Mobil Privat

8 STORFAMILIEDAG MED: KASSEBILLØP Strusshamn kirke søndag 18 april IKKE LØNN, MEN BELØNNING. Vi trenger personer som kan være med å skape glede, trivsel og positive opplevelser for andre. Kan du gi litt tid, en gang i måneden, en gang i uken eller oftere for å prate, lytte til, gå tur med eller tilby sosialt samvær til noen som trenger det? Dette kan gi deg nye venner og sosialt fellesskap. Alle som ønsker å bruke tid til dette vil få opplæring og oppfølging. GiB B E R G E N B E G R A V E L S E S B Y R Å Verdighet Informasjon om alternativ Samtale i hjemmet Parkering Sløyfetrykkeri E T GRAVFERDSTJENESTEN I.B A/S Tilbyr hjelp, rådgivning og bistand ved begravelser og bisettelser DØGNBETJENT TELEFON Nærområde: BERGEN MED OMLAND LAKSEVÅG OLSVIK ASKØY DAMSGÅRDSVEIEN 210 Etter gudstjenesten søndag 18 april arrangerer vi kassebilløp. Du må selv stille med kassebil. Bilen kan brukes av flere sjåfører, så gå gjerne sammen med andre og lag et «team». Det blir premie for raskeste bil, og morsomste bil. For informasjon eller påmelding av biler ring til: Nils Arne Sæbø tlf Håkon Andersen tlf NB! HUSK HJELM Etter gudstjenesten er det satt av tid til middag i menighetssalen før kassebilløpet. Her kan de som ønsker det kjøpe en rimelig middag. PLAKATER Ask Bo- og Omsorgssenter og menighetene på Askøy trenger støttespillere. Vi ønsker velkommen til et uforpliktende informasjonsmøte onsdag 14. april 2004 kl på Ask Bo- og Omsorgssenter For spørsmål kontakt: Jannicke Monstad Hana, soknediakon tlf Linda Antonsen Syslak, aktivitør, Ask Bo- og Omsorgssenter tlf Linda Stendal Lystrup, institusjonsleder, Ask Bo- og Omsorgssenter tlf Solstrand BEGRAVELSESBYRÅ AS Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd TELEFON: DØGNVAKT Herm. Fossgt BERGEN Trekningsliste Gavekort: Den Nationale Scene: Petter Seip Gavekort: Vannkanten Kristian Øpstad Stålampe: Signe Dyrøy Gavekort: Middag Enhjørningen: Finn Henrik Eide Gavekort: Middag Lousiana: Ellen S.Hansen Gavekort: Middag Enhjørningen: Thomas Nilsen Pizza Dolly Dimple s: Inger Marie Nilsen Gavekort: Wesselstuen: E. Jensen Weekend Rainbow Hotels: Åse Skjellbred Weekend Augustin Hotel: Endre Dåvøy Tur Bergen-Hanstholm, Smyril Line: Stella/v Margit Johnsen Askøy KM, Askøy Ys-Men og Forbundsringen Ask Rett trekning: Håkon Andersen, Sissel H. Øvrebø og Tor L. Lehn Ny misjonsforening på Askøy Samlivsformer: Hva sier Bibelen, - og hvordan skal vi forholde oss til det? Temakveld i Strusshamn kirke 29. april kl Shalom Askøy ble navnet på den nye misjonsforeningen som ble stiftet på Askøy mandag 19. januar Foreningen er meldt inn i Den Norske Israelsmisjonen, Bergen krets. Møtet var i Hauglandshella bedehus, Haugland. Til sammen 11 medlemmer ble innskrevet i foreningen første kvelden. Stiftelsesmøtet vedtok at det ikke skal være betalt kontingent, bare skrevet medlemsskap. I møtet ble det valgt tre personer til et interimsstyre, for ett år. Disse er Gunnar Johnstad (sekretær), Paul Odland (leder), Fridtjov Skotnes (kasserer). På stiftelsesmøtet var det andakt ved Gunnar Johnstad, med tekst fra 4 Mos 20; om hvordan Moses kjempet for å lede folket i ørkenen, og hvordan Gud lot dem få vann å drikke! Gleden over å være med på noe aldri så lite historisk, var ellers noe neddempet da stiftelsesmøtet skjedde samme kveld som tragedien med lasteskipet Rocknes som kantret i Vatlestraumen og mange mennesker omkom. Det er planer om å arrangere en DNI-samling ca en gang pr måned, for hele kommunen. Datoene framover er fastsatt til 4. mai, 7. september, 12. oktober og 23. november. Dessuten vil en holde på påske-måltid-tradisjonen. I år får vi også et stort region-lotteri lagt til vår kommune, den 2. juni. Alle samlingene, unntatt påskemåltidet (Follese bedehus), blir i Hauglandshella bedehus. Ta gjerne kontakt med en av oss i interimsstyret om du ønsker å være medlem. Undervisning v/tor Dag Kjosavik, samtale og spørsmål. Målgruppe: Først og fremst ungdom, men alle interesserte er velkomne! Temakveld torsdag 15. april kl 1900 i Strusshamn kirke BarneVakten v/ Kariann Askeland. Bevisst og våken i møte med mediene Som tidligere blir det sang og musikk, anledning til å stille spørsmål og noe enkelt å bite i til en kopp kaffe eller te. VELKOMMEN! Alle sammen på tur Hele Askøy NLM drar på weekend-tur til Sætervika leirsted i april, helgen april. Navnet på helgen er kort og godt: Alle sammen. - Mange har gode minner fra weekend til Sætervika våren Vi tror at også denne weekenden og turen kan få stor betydning for oss som misjonsfolk og for det arbeidet heime og ute som vi står sammen om. Slik heter det i brosjyren for weekenden. Det blir bibeltimer, parallelle samlinger for barn, hyggetreff, god tid til frie aktiviteter, sang-time, med mer. Maks pris pr kjernefamilie er kr Endelig påmeldingsfrist er palmesøndag. Kontakt en av de fire som er i komiteen, om du ønsker å være med. Disse er: Astrid og Bård Hauge, tlf , Jolaug og Paul Odland, tlf Etterlysning På kirkekontoret tar vi vare på et par eksemplarer av hvert menighetsblad for arkivering. Vi er også pliktige til å sende fire eks. til Brønnøysund. Ved et uhell mistet vi noen ekstraeks. som kom fra trykkeriet. Det gjelder nummer 3 i år Finnes det noen av menighetsbladet lesere som har tatt vare på dette nummeret, ville vi være svært takknemlige om det kunne overlates til kirkekontoret. På forhånd takk. Red TAKK! Kvernøy & Nikolaisen Mekaniske verksted Lindhaugen, 5303 FOLLESE TLF: , MOB: ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS POSTBOKS KLEPPESTØ TELEFON DIN LOKALAVIS PÅ ASKØY STRUSSHAMN SENTER TELEFON: KLEPPESTØ ALT I STØP OG TRENGER GAVER FOR Å KUNNE GIS UT. BENYTT kontonr: Fotograf Kleppestø Senter Kleppestø FAGFOTOGRAFEN PÅ ASKØY RØRLEGGERFORRETNING 5305 FLORVÅG ASKØY MØBLER KLEPPESTØ MØBLER: PRINCESS: STRUSSHAMN SENTER KLEPPESTØ SENTER

9 «Såkornet UNDOMSKLUBBEN TEKST & FOTO: TOR DAG KJOSAVIK Hver fredag mellom kl. 19 og 22 samles ungdommer på Træet bedehus til ungdomsklubb. Denne klubben er ca. ti år gammel og det er fem menn som veksler på å ta ansvaret for klubbkveldene. Den avlegger et besøk, er det Henning Haugland som er leder. Han står i kiosken når det er behov for det og samler også de unge til en andaktsstund. Opplegget skiller seg ikke mye ut fra andre ungdomsklubber. De har anledning til å spille biljard, bordtennis og dartspill. Og kiosken frister selvsagt. Der er det både søtsaker og noe som kan puttes i mikrobølgeovnen. Vanligvis samles ca. 20 ungdommer på klubbmøtene, av en eller annen grunn nesten bare gutter. Denne kvelden er det et sportsarrangement som opptar noen, men ti gutter har funnet veien til bedehuset. Mange av dem er konfirmanter i år. Praten går om biler og fotball, men når det blir annonsert andakt blir det helt stille. I 10 minutter lytter de oppmerksomt når Henning snakker om Guds omsorg. Ja, måtte de unge forstå hva det innebærer å vandre Guds veier og få oppleve hans omsorg i det livet som ligger foran dem! som vinner ligaen i år?» «Blir det Arsenal eller Manchester United Kiosken er en viktig del av klubben!! Stillhet under andakten. Kirkens Nødhjelp Fasteaksjonen 2004 hjelper mot mer enn tørsten. 23. mars var alle konfirmantene med på årets fasteaksjon. De gikk fra dør til dør med innsamlingsbøsser og de fleste husstandene fikk besøk. Medlemmer av menighetsrådene, foreldre og andre frivillige stilte opp som sjåfører og tellekorps. Da dette nummeret gikk i trykken var ikke det økonomiske resultatet kjent, men vi håper at det iallfall ikke ble dårligere enn i tidligere år. Vi håper også at konfirmantene opplevde innsamlingen som en meningsfull oppgave. I år var det rent vann som stod i fokus under aksjonen. Det er et faktum at over én milliard mennesker i verden ikke har tilgang til rent drikkevann. Vi er ikke i stand til å hjelpe alle, men KN kan hjelpe mange i de landene der organisasjonen arbeider gjennom vår hjelp. Aksjonsdagen er over, men fasteaksjonen er ikke over før fastetiden er over. Det går fortsatt an å gi. I mange hjem står fastebøssene ennå på bordet og minner oss om en meningsfull måte å bruke fastetiden på. Giroblanketter er blitt udelt der folk ikke var hjemme. Det er bare å bruke konto nr , så kan du gi din gave til årets fasteaksjon. konto nr

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Kirkekoret? s : 9. nr. 7 - des. 2005 A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT. Julefest s:6. God Jul med julens blomster. side 8:

Kirkekoret? s : 9. nr. 7 - des. 2005 A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT. Julefest s:6. God Jul med julens blomster. side 8: A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT Julefest s:6 God Jul med julens blomster side 8: nr. 7 - des. 2005 Kirkekoret? s : 9 Julefest Kjære alle i menighet! Først vil jeg sammen med alle medlemmene i Kurayoshi evangelisk-lutherske

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

a:men Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester side 6 : side 7 : ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester side 6 : side 7 : ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. side 6 : side 7 : Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.3 2008 innhold: REDAKTØREN HAR ORDET TEOLOGI Side 3: Side 4: Side 6: Side

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst

a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2013 «Etter skoletid» en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst Se hele oversikten side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2015 55. årgang Foto: Gunnar Gravdal

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2015 55. årgang Foto: Gunnar Gravdal vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2015 55. årgang Foto: Gunnar Gravdal 2 Påskehilsen Ja, jeg tror på korsets gåte Ja, jeg tror på korsets gåte, sies det i en salme den danske salmedikteren

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold: 3 4-6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30 31

Lund Prestegjeld. Innhold: 3 4-6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30 31 Lund Prestegjeld 3 4-6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30 31 Innhold: Biskopens juletanker Han innante Tiende Frykt og glede i Burma Linda Jorud i Burma Anja Birkeland

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Levende kristne menigheter i Etiopia

Levende kristne menigheter i Etiopia Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2010) Fasten side 4-9 Musikk i påsken side 10 Speidere på kanotur side 12 Karneval i Hoeggen baksiden Levende kristne menigheter i Etiopia

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer