Timeout Side 6. Faste Side 4,5,6. Side 11. Side 11. Nr årg - april - juni informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Timeout Side 6. Faste Side 4,5,6. Side 11. Side 11. Nr. 1-61. årg - april - juni 2014 - informasjon"

Transkript

1 Faste Side 4,5,6 Timeout Side 6 Side 11 Side 11 Nr årg - april - juni informasjon

2 Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf / Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Tlf Organist Kjetil Grevle Teien Tiltrer 20. januar 2014 Vikarprest Cecilie Jørgensen Strømmen Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf / Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf Trosopplæringsleder og prest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf / Menighetsrådsleder Steinar Andersen Tlf / Babysangleder Maria Brabrand 2 Menighetskontoret Åpningstider: Resepsjonen og telefon i kirken er betjent mellom kl stort sett alle hverdager. Skoleferier kl E-post: Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon / Telefaks: / Organisasjonsnummer: Konto menigheten: DnB NOR: Design: Mediekunstnerne.com Kirketorget Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Tlf eller epost Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: Layout Asbjørg Øxseth Ansvarlig for dette nummeret Asle Røhne Rossavik Velkommen innom nettsiden: Inkluder en gave til menigheten i ditt testament Ta kontakt med leder av menighetsrådet (se ovenfor), hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter. Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf kl eller send en e-post til Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim

3 Soknepresten har ordet Grunnlovsjubileet Søndag 23.februar fikk jeg anledning til å være til stede ved gudstjenesten i Oslo Domkirke. Denne storslåtte gudstjenesten var en kirkelig milepæl i markeringen av vårt Grunnlovsjubileum. HKH Kronprinsen, representanter for Regjering, Storting og Kirkens ledelse i Norge var til stede. Det samme var både Riksantikvar og Riksarkivar i kongeriket. Stortingspresidenten holdt en glitrende hilsningstale til Den norske kirke i forbindelse med feiringen. Hvorfor det? Jo, kirkene i Norge spilte en svært så viktig rolle i den historiske utvikling som ga oss Riksforsamlingen på Eidsvoll, Grunnloven og Christian Frederik som landets valgte konge. Rikforsamlingens siste dag, med kongevalget, var jo 17. mai. Veien dit hadde imidlertid mange svinger. Prins Christian Frederik av Danmark ble i 1813 utvent til stattholder og øverskommanderende i Norge og ankom landet 21. mai det året. Tanken var nok å bevare Norge under kongehuset, men allerede fra sommeren 1813 var han inne på tanken om en norsk selvstedighetspolitikk. Da Kielertraktaten 10. januar 1814 ble kjent, tenkte han først å bestige tronen i kraft av suverenitetsakten og kongeloven. Men som den forstandige realpolitiker har var, tok han en rundreise i Norge opp til Trondheim og samlet så det såkalte notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar. Etter dette forandret han sine planer og satte i gang prosedyren fram mot Riksforsamlingen på Eidsvoll 10.-april til 17. mai I dette løpet spilte de norske kirker, prester og menigheter en viktig rolle. Regent Christian Frederik tillyste nemlig bededag i de norske kirkene med valg av valgmenn som igjen skulle velge amtenes riksdagsmenn. Denne bededagen fant sted 25. februar 1814 i omtrent 360 kirker. En viktig grunn til dette var selvsagt at samtlige prester var kongens menn, og ved siden av offiserene (de militære holdt sine egne valg) nærmest de eneste som på det offentliges vegne kunne arrangere valgene. Men på denne måten ble faktisk de norske menighetene kongeriket Norges aller første valgkretser. På denne dagen svor menighetene den såkalte Folke-eden, der de med liv og blod og lovte å forsvare Norges selvstendighet. I det vi i dag forbinder med Oslo by var det Gamle Aker kirke, Vår Frelsers kirke ( i dag Domkirken) og Akershus Slottskirke som var valgkirker. I den siste var faktisk Christian Frederik selv til stede under gudstjenesten. Omtrent 180 av kirkene fra den gang har for øvrig fått en vakker blå plakett til å sette opp utendørs fra Riksantikvaren, og de som ønsker det, kan få en reproduksjon av de fullmaktsbrevene som regenten utstedte til kirkene før valget (De fins i dag i Riksarkievt.). Disse to dokumentasjonene ble behørig avduket i Oslo Domkirke søndag 23. februar i år, som sagt i nærvær av både Riksarkivet og Riksarkivar. Har så dette Grunnlovsjubileet noe med oss som kirke å gjøre i dag, nå når kirken er løst fra ekteskapet med Staten, nettopp gjennom en endring i Grunnloven? Vi vil mene at det i aller høyeste grad har med oss å gjøre, først og fremst fordi kirkens medlemmer er borgere av Kongeriket. Men også fordi vi som kirke forvalter den klassiske bibelske etikk som preget vår Grunnlov den gang. Det kanskje mest grunnleggende er menneskesynet: Det gudskapte mennesket er unikt og ukrenkelig. Det er skapt til å leve i relasjon til andre, og Gud, som er ordens Gud, vil gi styrke til dem som med lov bygger et godt samfunn. Og så er saken den at verken demokratiet eller Grunnloven er historiske og uforanderlige verdier. Menneskeverdet, demokratiet og gode og ordnede livsvilkår for oss som borgere må stadig hegnes om, bygges på nytt og tilordnes vår tid. At slikt ikke er en selvfølge ser vi i klartekst når situasjonen i Syria eller som i de seneste ukene: I Ukraina, møter oss gjennom nyhetene. Som menigheter og troende mennesker var vi en gang fødselshjelpere for det norske folkestyret. I dag har vi i like stor grad et ansvar for å ta vare på enkeltmennesker og samfunn, bidra med de krefter vi har til en god forvaltning av våre felles ressurser og fortsatt bygge et Norge vi kan takke Gud for å få leve i. I det gamle Hellas hadde de frie borgerne i bystatene sin første plikt i det å ta del i folkestyret og bygge samfunnet. Den som ikke var med på det, ble kalt en idiotés. I dag har det gått inflasjon i bruken av det norske ordet, men ærlig talt, er det ikke fortsatt virkelig idioti hvis man kun lar noen andre bære ansvaret for vårt felles liv i Norge og i verden? Det er mitt håp og mitt ønske for de månedene vi nå skal feire vår Grunnlov, at vi pusser blank den arven fra Eidsvoll at landet, det bygger vi sammen. God feiring! Vi takker for - alle som bryr seg om lokalmiljøet og naboen sin - alle som sitter i frivillige verv i foreningsliv og i det politiske liv i bydelen Vi ber for - alle som er kjemper med angst og bekymring - alle som føler seg ensomme - alle som har mistet en de hadde kjær og som er i sorg 3

4 4 Faste Kirkens treningsprogram for sjelen Tore Laugerud og Anders Mikalsen har fastet, - og forteller Publisert i avtale med Nordstrand menighetsblad Foto: Dag Kjær Smemo Tore Laugerud Hvorfor faster du? Jeg faster for å forberede meg til kirkens store fest, påsken. Faste er kirkens treningsprogram for sjelen. Jeg opplever at jeg har et stort behov for et slikt program i en hverdag preget av materialisme, stress og overflatiskhet. Hvordan faster du, rent praktisk? I 40 dager før påske avstår jeg fra bestemte ting som jeg ellers nyter i hverdagen, og setter stor pris på. Unntatt på søndagene. Da nyter jeg alt. Det jeg sparer på dette gir jeg som en ekstra pengegave til fattige Anders Mikalsen Hvorfor fastet du? - Det er mye jeg gir tiden til av mer eller mindre fornuftige sysler. Å faste utfordrer trangen og presset til å være effektiv og produktiv. Tempoet i kropp og tanke skrus ned, og det blir lettere å søke ro og stillhet. En klok mann har sagt at stillheten er døren til sjelen og sjelen er døren til Gud. Hvordan fastet du, rent praktisk? - Rent praktisk bestod min fastetid i å la være å spise fra jeg la meg torsdagen til middagstid fredagen. Gjerne en faste-light om du vil. Vann ble desto viktigere. Konsentrasjonen begynte å skli ut ved lunsjtider, så da stanset jeg jobbingen og søkte et sted det var mulig å være i ro og stillhet. Gjerne ved sjøen. eller nødlidende. Jeg leser også en fastebok og ber regelmessig. Faste handler om å gi oppmerksomhet til de store tingene i livet: Jesus, vår frelser og ansvaret for vår neste. Faste er å øve seg på å gjøre de rette valgene. Hvordan opplevde du dette? Jeg opplever at det river litt å avstå fra ting en vanligvis inntar som en selvfølge, særlig i begynnelsen. Men ettersmaken er god. Hva var det åndelige utbyttet av fasten? Det skjer en indre renselse og frigjøring. Jeg tåler bedre å leve med mangler og smerte og kjenner at jeg forenes dypere med andre som lever sårbare liv. Fasten gir noen erfaringer av at det er ikke så farlig om vår ytre sikkerhet rakner: Gud sørger for oss. En enkel fastebønn: Gud, Gi meg forstand til å velge rett. Gi meg mot til å handle rett. Gi meg kraft til å gjøre rett. - Hva var det åndelige «utbyttet» av fasten? - Dersom Gud hvisker så hører man gjerne best når roen og tempoet har senket seg. Kanskje var det meg selv jeg hørte bedre enn før. Sultfølelsen er sjelden vare for meg, og faste blir en påminner om dem som sulter uten å faste. Fasting blir gjerne mest til egen oppbyggelse. Og virker langt fra Jesajas ord om faste forstått som å «sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne». Kanskje Sultfølelsen er den største sjelden vare utfordringen ligger for meg, og der, men at den faste blir en starter med å søke påminner om Gud, gjerne i faste dem som sulter og bønn. Etter uten å faste. fastetiden setter jeg større pris på stillheten og ikke minst maten som følger. Risengrøt har aldri før smakt så godt. Fakta om faste: Faste innebærer delvis eller fullstendig avholdenhet fra mat evt. drikke i et bestemt tidsrom og kan gjennomføres utfra religiøse årsaker eller som en ren slankemetode. 4 Karnevalene rundt i verden er en innledning til fastetiden. Ordet karneval stammer trolig fra de latinske ordene caro (kjøtt) og vale (farvel), altså farvel til kjøttet. 4 Bibelen omtaler faste både i Det gamle og Det nye testamentet, som et middel til å rense sjelen og fokusere på Gud. 4 Kristen faste er knyttet til tiden før påske og varer i 40 dager. Fastetiden innledes askeonsdag og varer med unntak av søndagene frem til 1. påskedag. Fastetiden sees på som en tid for nøkternhet, med fokus på bønn og stillhet. 4 Katolsk faste innebærer for mange å avstå fra animalsk kost (kjøtt, egg, melk) i fastetiden. I den ortodokse kirke praktiseres to fastedager i uken og fire hovedfaster i løpet av året. Under fasten skal det verken spises kjøtt, fisk, egg eller meieriprodukter. 4 Islam har ramadan som den store fastemåneden. I denne måneden er hverken mat eller drikke tillatt mellom soloppgang og solnedgang. Fastetiden avsluttet med en stor fest, Id. (Siste slanketrend er den såkalte 5-2 dietten. Normalt matinntak 5 dager i uka og faste 2 dager i uka skal føre til både lavere vekt og bedre helse.) (Publisert i avtale med Nordstrand menighetsblad.)

5 Fasteaksjon Bli med på fasteaksjonen 6. april Du hjelper i katastrofer ved å støtte kirkens nødhjelp På samme måte som at Kirkens Nødhjelp trenger Wejdan som jobber med traumatiserte barn fra Syria, trenger organisasjonen at du gir tid, penger og bruker din stemme for å skape forandring. Står sammen Kirkens Nødhjelp jobber for at flest mulig skal få sjansen til å overleve katastrofer. Krigsflyktninger fra Syria er noen av dem du støtter ved å delta i fasteaksjonen. Da står du sammen med Wejdan Jarrah i hennes arbeid med å gi syriske flyktninger håp i en desperat situasjon. Wejdan er spesialist på å møte folk som har opplevd grusomme ting. Psykososial førstehjelp - Her i Zataari har alt for mange opplevd å se søsken og foreldre bli drept på bestialsk vis foran øynene deres. Hvis jeg kan bidra til at de i det minste ser håp om en bedre fremtid, har jeg verdens mest meningsfulle jobb, sier 32-åringen som Wejdan Jarrah i arbeid i flyktningleiren Zataari i Jordan. Blir du med på fasteaksjonen, bidrar du til at folk kan reise seg og få bedre liv. Elisabeth Kristiansen er prest i Lørenskog prosti. Her sammen med ungdom fra menigheten. er fra byen Ibrid i Jordan, og har master i psykososialt arbeid. - Innen mitt fagfelt kaller vi arbeidet vi utfører for psykososial førstehjelp. Det er akkurat hva det er; mange har behov for nødhjelp også psykisk. Mange hadde trengt individuell hjelp videre, men vi har ikke mer kapasitet enn det vi har, sier Wejdan. Selv om hun har den rette utdanningen og erfaringen, er det virkelig hardt arbeid: Konkret handling Fasteaksjonen gir en mulighet til at vi i Norge kan gjøre noe konkret med alt det vonde vi hører om i nyhetene. - Noe av det beste med fasteaksjonen, som kommer hvert år, er at vi kan gi menigheten en konkret oppgave som respons på lidelsen vi ser i verden. Det er sunt for alle aldersgrupper, og gjør oss som kirke troverdig. Vi sier ikke bare hvor ille det er, men vi gir anledning til å handle, sier Elisabeth Kristiansen fra Lørenskog, som har vært prest i Den norske kirke i 18 år, og deltatt på like mange aksjoner. Et stort arbeid for syriske flyktninger - Pengene vi samler inn til årets aksjon, går som vanlig til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår et stort arbeid for syriske flyktninger, der de leverer rent vann og trygge sanitære forhold, i tillegg til annet nødhjelpsarbeid, i samarbeid med Fakta: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april Vi møter hverdagshelter, som Wejdan, i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Støtten fra norske menigheter gjør at forbildene får mulighet til å skape virkelig og varig forandring. For seg selv, for andre og for hverandre. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en nødhjelpsaksjon som har blitt arrangert årlig siden Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Lambertseter menighet arrangerer aksjon søndag 6. april og trenger bøssebærere. Ta kontakt med Asle Røhne Rossavik på epost asle. eller mobil dersom du vil være med. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen direkte ved å: o Benytte kontonummer o Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) o Ringe givertelefon (200 kroner) o For 200 kroner kan du gi et menneske sikker tilgang til rent vann! kirkelige partnere som blant annet Det Lutherske Verdensforbund. Men Kirkens Nødhjelp arbeider også med gjenoppbygging og klimaforebyggende tiltak på Filippinene. Pengene som samles inn i fasteaksjonen, gjør det mulig å handle raskt i katastrofer, som etter tyfonen på Filippinene. 5

6 Faste 6 Mari Røhne Rossavik ønsket å forandre sine kjøpevaner. Klær og interiør frister fortsatt, men hun tar nå en timeout for kjøp av dette. Ved å droppe shopping en viss periode ønsker jeg å flytte fokuset vekk fra meg selv og mine behov, sier Mari. Timeout! / tilbud neitakk / Det startet med en byttekveld med gode venninner. Resultatet var fire nye bukser, tre kjoler og et par gensere. Klesskapet var fornyet og Mari Røhne Rossavik hadde fått en ide. Kan jeg slutte å shoppe? Tekst: Marit Grimstad Foto: Dag Smemo Shoppestopp eller shoppingfri har blitt en trend i flere miljøer det siste året. Tanken er å kutte forbruket drastisk ved å droppe shopping en viss periode og hensikten er å spare både lommeboka og miljøet. For Mari handler det også om å skifte fokus. - Forbruket vokser, vi bruker mer og mer på oss selv, samtidig som vi har alt vi trenger. Jeg kjente et behov for å stoppe opp og tenke på mitt eget bidrag til den utviklingen. Ved å droppe shopping en viss periode ønsker jeg å flytte fokuset vekk fra meg selv og mine behov, sier Mari. For morgenen etter byttekvelden våknet hun ikke bare med en haug med nye klær, hun våknet også med en helt ny lykkefølelse. Hun hadde mange nye plagg i skapet og samtidig gikk andre rundt og var fornøyd med klær hun selv ikke hadde brukt. - Det fikk meg til å se på mitt eget klesskapet med nye øyne. Det er helt fullt. Jeg har alt jeg trenger! Dermed kastet hun seg på trenden og ga seg selv og sine nærmeste et nytt løfte. Fra nyttår skal det verken handles klær, sko eller interiørartikler. Da Mari nevnte sitt nye prosjekt for en nær venninne, ble hun umiddelbart med på laget. Sammen startet de en facebook-gruppe og nå har enda flere i kretsen gitt det samme løftet. Null shopping, hvertfall frem til sommeren. - Det er jo gøy hvis flere blir med, så kan vi inspirere hverandre, tipse hverandre og arrangere flere byttekvelder. Kanskje varer shoppestoppen lenger også. Hvis det føles riktig blir det shoppestopp i hele Vi kaster mer og mer Klær er billig og utvalget er stort. Vi både kjøper mer og kaster mer tonn klær går rett i søpla hvert år tonn mat havner på samme sted. Vi lever i et samfunn preget av ukritisk overforbruk. Samtidig kommer stadig flere avsløringer om prislappens bakside. - Det handler om etikk og miljø. Om å ta et globalt ansvar, sier Mari. Jeg ønsker å være mer bevisst på hva mitt forbruk innebærer og ønsker å praktisere en generell nøkternhet i denne perioden Hvem gjør du dette for? - Jeg ønsket en endring i livet mitt, og da måtte jeg starte med meg selv. Men det påvirker også de rundt meg. Vi har to barn, og selv om shoppestoppen ikke gjelder dem direkte, blir også de flinkere til å spørre: trenger vi egentlig dette? Ingen har vondt av å vente litt på det man ønsker seg. Kanskje dette gjør at vi blir flinkere til å se forskjellen på en ønskeliste og en handleliste?

7 Slekters gang Mari har foreløpig ikke regnet på hvor mye penger som spares når handlingen kuttes. Men noen tusenlapper regner hun med at det blir. Det skal brukes på flere hyggelige opplevelser med familien, men også til noen som trenger det mer enn dem selv. - Vi har funnet et lite prosjekt som innebærer å starte skoler i slummen i Nairobi. Det er et prosjekt som tiltaler meg og som jeg ønsker å støtte ekstra i denne perioden. Tid til å tenke Å kutte eget forbruk, fokusere mer på andre og gi penger til de fattige. Det minner mistenkelig om en fasteaksjon. Er det det? - Jeg tenker at shoppestoppen varer lenger enn fastetiden og har ikke satt min aksjon i direkte sammenheng med fasten. Men kanskje det blir et ekstra poeng i fastetiden? Hva slags forhold har du til faste? - Jeg ser på fasten som en pause, en tenketid der man skal fokusere mer på Gud. Jeg har aldri praktisert faste selv, men vi har hatt den lilla bøssa fra Kirkens Nødhjelp på kjøkkenbenken og gitt litt ekstra i fastetiden, så på den måten kan du si at intensjonen er noe av den samme. Døpte Thea Hjemstadbakk Valø, Norah Solhaug, Elea Vandli Akre, Kaja Abelgaard Thomassen, Sofie Janger Torp, Sofie Beck, Ariana Jacobsen Signebøen, Eira Ritter-Johansen, Amalie Nordhassel Tovsrud, Saga Havaas Breivik, Ella Johanne Lein, Ada Wilberg Schibbye, Olivia Galiza Hansen, Victoria Herfindal- Andersen, Julia Justine Bakkerud Liland, Fredrikke Sol Røkkum, Ella Johansen John, Solveig Selmer Sonderman, Valentina Jacob, Astrid Elvine Marberg Strand., Noah Sebastian Jørgensen, Phillip Bjørvik Gundersen, Aksel Ursin Aasprong, Marcus Aas Selåsdal, Eskil Leverås Ingvaldsen, Sebastian Kahrs Budde Kleven, Isaac Mc Queen Honningsvåg, Leon Lindgren Svepstad, Johannes Skar Venjum, Oscar Lyngroth, Johannes Bryde-Erichsen, Sigurd Simonsen Sjaatil, Andras Kasa, Alexander Holme, Jonas Tesdal Hinze, Anton Smemo, Emil Fredriksen Bratbakken, Jesper Elias Andersen, Andreas Hauge Wingaard, Carl Wilhelm Nymark, Jakob Johnson Tellefsen, Sebastian Mork-Knutsen, Elias Lien Sønderby. Døde Inger Jansen Reiter, Snefrid Irene Bredesen, Sølvi Marie Bengli, Borghild Nygård, Gerd Baret, Olga Lauritzen, Solbritt Sundli, Solveig Prøytz, Sonja Evelyn Anderssen, Berit Meier, Gudrun Strand-Hansen, Marit Pedersen, Reidun Grethe Starberg, Kari Karrestad, Ruth Helen Hasbo, Gunlaug Furset, Tora Berthea Seip Queseth, Reidun Bøckmann Bjerke, Ragnhild Elisabeth Tangen, Lullo Evelyn Krafft, Betty-Gerd Granberg. Alf Felin, Odd Brivi, Arne Alfred Jensen, Jan Erik Carlsen, Øystein Westgaard, Bjørn Flaten, Bjørn Halvor Bernhard Halvorsrud, Stein Arild Strømme, Odd Momrak, Rolf Marthinsen, Egil Kaare Evensen, Per Gösta Håkan Sjøstrøm, Harry Svendsen, Asbjørn Sund og Lullo Evelyn Krafft. NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf Avd Majorstuen: Tlf (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå) Allerede nå opplever Mari at shoppestoppen har gitt en gevinst. Hun leser ikke tilbudsaviser og bruker ikke tid på å jakte på ting hun egentlig ikke trenger. Hun ønsket seg mer tid og opplever at tid er frigjort. Foreløpig savner hun ingenting. - Jeg er både fornøyd og lykkelig idag, men jeg tror at denne timeouten vil gjøre at jeg setter enda mer pris på det jeg har. Jeg har alt jeg trenger! Jeg ser på fasten som en pause (Publisert i avtale med Nordstrand menighetsblad.) Gravsteiner Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf Fax

8 Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke søndag i fastetiden Kl 11:00 Sprell levende gudstjeneste for små og store ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for inntil 2 dåp. Offer til Søndagsskoleforbundet. Kirkekaffe. Fortelling: 2 Mos 12,1-28 Palmesøndag Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 2 Mos 12,21-28; Ef 2, 12-18; Joh 12,12-24 Skjærtorsdag Kl 18: Messiansk påskemåltid i kirkerommet ledet av Asle Røhne Rossavik. Langfredag Kl 11:00 Pasjonsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Joh 18,1 19,42 1.påskedag Kl 11:00 Høytidsgudstjeneste ved prost Eigil Morvik. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Salme 118,14-24; 1Kor 15,1-11; Luk 24,1-9 2.påskedag KL 19:00 Påskejazzgudstjeneste med The Real Fake Band med flere. En vandring gjennom påskens drama i ord og toner. Egne tekster. Kollekt ved utgangen. Overskuddet går til Bibelselskapet. 2.søndag i påsketiden Kl 11:00 Sprell levende påskevandring ved Lars Kristian Gjone med flere. Nattverd. Offer til menighetens trosopplæring. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten og kirkekaffe Fortelling: Joh 20, søndag i påsketiden Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole. Kirkekaffe. Jes 54,7-10; Fil 3,12-14, Joh 16, søndag i påsketiden Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp. Fredrik Ulseth. Offer til trosopplæringen. Søndagsskole. Kirkekaffe. Hos 14,5-9; Rom 11,13-20; Joh 15,1-8 6.søndag i påsketiden Kl 11:00 Sprell levende gudstjeneste og misjonstivoli ved Asle Røhne Rossavik, Lars Kristian Gjone med flere. Offer til misjonsprosjektet Anastasia i Egypt. Kafe og leker for små og store etter gudstjenesten til inntekt for misjonsprosjektet Jer 29,10-14; 1.Joh 5,13-15; Luk 18,1-8 Kristi himmelfarts dag i Maridalen. Kl 11:00 Gudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Offer til Stefanusalliansen. Kirkekaffe. Salme 110,1-3/Apg 1,1-11; Ef 4,7-10; Mark 16,19-20 Søndag før pinse Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp ved Fredrik Ulseth. Offer til menighetens trosopplæring. Kirkekaffe. Hag 2,3-9; 1 Pet 4,7-11; Joh 15, pinsedag Kl 11:00 Høytidsgudstjeneste ved Simon Høimyr. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. 1 Mos 2,4-9; Apg 2,1-11; Joh 20, pinsedag Felles prostigudstjeneste søndag i påsketiden Kl 11:00 Høymesse ved Jostein Vist. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Esek 34,11-16, 1.Pet.2,20-25; Joh 10,11-18 Torsdagstreff kl i kirkestuen Allsang, mat og utlodning, og et tema. Følg med på oppslag i kirken. 8

9 Hva skjer i menigheten? Østmarkskapellet Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl Kafé med enkel servering fra kl (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer. Sportsgudstjeneste søndager kl : 6. april: Gunnar Kagge, Jan Ørnulf Melbostad 13. april: Elisabeth Torp, Jan Ørnulf Melbostad 21. april (mandag, 2. påskedag) Tore Laugerud, Jan Ørnulf Melbostad 27. april: Eigil Morvik, Jan Ørnulf Melbostad 4. mai: Eivind Arnevåg, Jan Ørnulf Melbostad 11. mai: Per Olav Vangen, Jan Ørnulf Melbostad FAMILIEDAG med grilling og leker! 18. mai: Bjørn Mathiesen, Jan Ørnulf Melbostad 25. mai: Jone Salomonsen, Jan Ørnulf Melbostad 1.juni: Ragna Dahlen, Trond Dahlen 9. juni: (mandag, 2. pinsedag) Gyro Sølvsberg, Jan Ørnulf Melbostad 15. juni: Øystein Larsen, Jan Ørnulf Melbostad Flere opplysninger; følg med på Velkommen til menighetens årsmøte søndag 27. april 2014 etter gudstjenesten. Saker til behandling: MM 01/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden. MM 02/2014: Årsmelding for 2013 MM 03/2013: Årsregnskap for 2013 Sykehjemsandakt Onsdager kl Kontakt: sykehjemsprest Tor Torbjørnsen. Tro og Lys En lørdag i måneden i menighetssalen i kirken: kl for funksjonshemmede og deres venner. Kontakt: Toril Slettner tlf Årets sommerturer sett av datoen! Frivilligsentralen og torsdagstreff inviterer til spennende sommerturer. Sett av datoene allerede nå mer om program og reisemål kommer i neste nr av menighetsbladet: 15. mai, 29. mai Kristi himmelfartsdag i Maridalen 17. juni 15. juli 5. august 21. august Det er påmelding til alle turene. 9

10 10

11 Tårnagenthelg for menighetens 8- og 9-åringer Lørdag og søndag 26. og 27. april inviteres alle 8- og 9- åringer (barn i 3. og 4. trinn) som bor i menigheten til å være agenter for å løse oppdrag og mysterier. Tekst: Lars Kristian.Gjone Eget nettsted for barn Søndagsskolen har utviklet nettstedet Her kan barna bli Tårnagenter, de kan få et eget agentbevis og løse enda flere oppdrag. De som ønsker det, kan også danne en egen Tårnagentklubb som er helt, helt hemmelig. Lambertseter menighet inviterer denne helgen alle 8-og 9-åringer til å være Tårnagenter i kirken. I løpet av helgen skal oppdrag og mysterier løses, og kirken, tårnet og klokkene utforskes. Barna bor hjemme, men vil være sammen lørdag kl og søndag kl 09:30-12:30. Kirketårn og andre hemmelige steder. Kirken og klokketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har vi lyst å gjøre noe med. Hvilke hemmeligheter bærer kirkeklokkene på? Vi vil også utforske om det finnes andre hemmelige steder i kirken, som en kjeller eller et annet skjult rom. Bibelens fortellinger I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for både agentene og for andre... Englevakter Vil du være Englevakt? En Englevakt er en som er med og passer på barna noen timer i løpet av helgen, en som kan være sammen med gruppene på oppdrag eller stå på post, hjelpe til med maten, m.m. Se gjerne mer informasjon på Spørsmål? Kontakt tiltaksleder Lars Kristian, tlf Påmelding Påmelding for barn og englevakter skjer per epost til innen 21. april. Deltakelse på Tårnagenthelgen er gratis, men som alltid er det innsamling av offer i Sprell levende gudstjenesten søndag 27. april. Da er det fint om barna kan ha med et beløp å gi. Velkommen til tårnagenthelg! 11

12 Fra bomberommet Oppslagstavle Hvorfor Tårnagenthelg? Hva om kirketårn og kirkeklokker ikke lenger er bare noe vi skimter eller hører på litt avstand? Hva om det i kirken vår finnes engasjerte barn som får alle rundt dem til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt nært? Hva om Tårnagentene får oss til å se og erfare at Bibelens fortellinger er fortellingen om våre egne liv og vårt eget nærmiljø? - Hva skjer da? Som Tårnagenter vil barna løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, klokkene i kirketårnet. Er du for stor til å være med som agent? Da kan du lese i bladet side 11 om flere andre oppdrag som venter på deg. Og la deg rive med av tidenes beste krimfortelling. Den dramatiseres i kirken hvert år frem mot påske. Hvordan berøres du av den i år? Blir det sterkt som lyden av kirkeklokkene? Lars Kristian Gjone Prest og leder for trosopplæringen tlf Skjærtorsdag kl 18: Messiansk påskemåltid i kirkerommet ledet av Asle Røhne Rossavik. Årets sommerturer Se side 9 Se side 14 KIWI 12

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre:

Detaljer

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Tro og Lys Sommersamling for Tro og Lys 2015, Sørlandets folkehøgskole, Birkeland. Tekst: Toril Slettner Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen,

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona

Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 85 NR. 1 2014 Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona Foto: Aldona Pivoriene Frogn kirke i vakker vintersol ANDAKT

Detaljer

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2014 Årg. 26 Stryke alterduken Besøk på Sølvsuper Forbønn Tema: Medarbeiderskap Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Ansatte Svein Malmbekk - Sogneprest

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Godt nytt. hjelper barn til skolegang i Kenya. Dåp Se side 3. fra Østenstad Menighet - April 2014. Anne Kristi Jønland. Det skjer i kirken:

Godt nytt. hjelper barn til skolegang i Kenya. Dåp Se side 3. fra Østenstad Menighet - April 2014. Anne Kristi Jønland. Det skjer i kirken: Det skjer i kirken: Dåp Se side 3 Godt nytt fra Østenstad Menighet - April 2014 Anne Kristi Jønland hjelper barn til skolegang i Kenya Ungdom fra Østenstad samler inn penger for Kirkens Nødhjelp Se side

Detaljer

MENIGHETSBLAD. Frivillige verv: Menighetsrådsledere: Redaksjon: Kontakter for blomsterfondene: Kirkekontoret i Rissa. Åpningstider: Barnearbeid

MENIGHETSBLAD. Frivillige verv: Menighetsrådsledere: Redaksjon: Kontakter for blomsterfondene: Kirkekontoret i Rissa. Åpningstider: Barnearbeid MENIGHETSBLAD FOR STADSBYGD PRESTEGJELD Nr 1 2014 64. årgang En norsk Bondebegravelse, optagen ved Reinskloster Kirkegaard i Ridsen. Faaes i Ludewigs Boghandling paa Børsen i Kiøbenhavn. Les mer side 2

Detaljer

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Sør for elva. Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014. s 2 s 4

Sør for elva. Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014. s 2 s 4 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014 s 6 s 2 s 4 Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år Feiring av grunnlovsjubileet Møt Terje Stykket Mjøndalen menighet Kirkekontoret

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON INFORMASJON Nr. 1 2014 Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Blankpusset salmeskatt Side 3 Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 God påske! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

NABOposten. Oppsal Menighetsblad. Nr. 2 - mars/april 2015-61. årgang

NABOposten. Oppsal Menighetsblad. Nr. 2 - mars/april 2015-61. årgang NABOposten Oppsal Menighetsblad Nr. 2 - mars/april 2015-61. årgang Utleie av Oppsal kirke Kontakt menighetskontoret Utleie av Søndre Skøyen kapell Forretningsfører: Sigurd Edv. Gullerud Telefon: 22 27

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer