Timeout Side 6. Faste Side 4,5,6. Side 11. Side 11. Nr årg - april - juni informasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Timeout Side 6. Faste Side 4,5,6. Side 11. Side 11. Nr. 1-61. årg - april - juni 2014 - informasjon"

Transkript

1 Faste Side 4,5,6 Timeout Side 6 Side 11 Side 11 Nr årg - april - juni informasjon

2 Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf / Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Tlf Organist Kjetil Grevle Teien Tiltrer 20. januar 2014 Vikarprest Cecilie Jørgensen Strømmen Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf / Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf Trosopplæringsleder og prest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf / Menighetsrådsleder Steinar Andersen Tlf / Babysangleder Maria Brabrand 2 Menighetskontoret Åpningstider: Resepsjonen og telefon i kirken er betjent mellom kl stort sett alle hverdager. Skoleferier kl E-post: Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon / Telefaks: / Organisasjonsnummer: Konto menigheten: DnB NOR: Design: Mediekunstnerne.com Kirketorget Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Tlf eller epost Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: Layout Asbjørg Øxseth Ansvarlig for dette nummeret Asle Røhne Rossavik Velkommen innom nettsiden: Inkluder en gave til menigheten i ditt testament Ta kontakt med leder av menighetsrådet (se ovenfor), hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter. Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf kl eller send en e-post til Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim

3 Soknepresten har ordet Grunnlovsjubileet Søndag 23.februar fikk jeg anledning til å være til stede ved gudstjenesten i Oslo Domkirke. Denne storslåtte gudstjenesten var en kirkelig milepæl i markeringen av vårt Grunnlovsjubileum. HKH Kronprinsen, representanter for Regjering, Storting og Kirkens ledelse i Norge var til stede. Det samme var både Riksantikvar og Riksarkivar i kongeriket. Stortingspresidenten holdt en glitrende hilsningstale til Den norske kirke i forbindelse med feiringen. Hvorfor det? Jo, kirkene i Norge spilte en svært så viktig rolle i den historiske utvikling som ga oss Riksforsamlingen på Eidsvoll, Grunnloven og Christian Frederik som landets valgte konge. Rikforsamlingens siste dag, med kongevalget, var jo 17. mai. Veien dit hadde imidlertid mange svinger. Prins Christian Frederik av Danmark ble i 1813 utvent til stattholder og øverskommanderende i Norge og ankom landet 21. mai det året. Tanken var nok å bevare Norge under kongehuset, men allerede fra sommeren 1813 var han inne på tanken om en norsk selvstedighetspolitikk. Da Kielertraktaten 10. januar 1814 ble kjent, tenkte han først å bestige tronen i kraft av suverenitetsakten og kongeloven. Men som den forstandige realpolitiker har var, tok han en rundreise i Norge opp til Trondheim og samlet så det såkalte notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar. Etter dette forandret han sine planer og satte i gang prosedyren fram mot Riksforsamlingen på Eidsvoll 10.-april til 17. mai I dette løpet spilte de norske kirker, prester og menigheter en viktig rolle. Regent Christian Frederik tillyste nemlig bededag i de norske kirkene med valg av valgmenn som igjen skulle velge amtenes riksdagsmenn. Denne bededagen fant sted 25. februar 1814 i omtrent 360 kirker. En viktig grunn til dette var selvsagt at samtlige prester var kongens menn, og ved siden av offiserene (de militære holdt sine egne valg) nærmest de eneste som på det offentliges vegne kunne arrangere valgene. Men på denne måten ble faktisk de norske menighetene kongeriket Norges aller første valgkretser. På denne dagen svor menighetene den såkalte Folke-eden, der de med liv og blod og lovte å forsvare Norges selvstendighet. I det vi i dag forbinder med Oslo by var det Gamle Aker kirke, Vår Frelsers kirke ( i dag Domkirken) og Akershus Slottskirke som var valgkirker. I den siste var faktisk Christian Frederik selv til stede under gudstjenesten. Omtrent 180 av kirkene fra den gang har for øvrig fått en vakker blå plakett til å sette opp utendørs fra Riksantikvaren, og de som ønsker det, kan få en reproduksjon av de fullmaktsbrevene som regenten utstedte til kirkene før valget (De fins i dag i Riksarkievt.). Disse to dokumentasjonene ble behørig avduket i Oslo Domkirke søndag 23. februar i år, som sagt i nærvær av både Riksarkivet og Riksarkivar. Har så dette Grunnlovsjubileet noe med oss som kirke å gjøre i dag, nå når kirken er løst fra ekteskapet med Staten, nettopp gjennom en endring i Grunnloven? Vi vil mene at det i aller høyeste grad har med oss å gjøre, først og fremst fordi kirkens medlemmer er borgere av Kongeriket. Men også fordi vi som kirke forvalter den klassiske bibelske etikk som preget vår Grunnlov den gang. Det kanskje mest grunnleggende er menneskesynet: Det gudskapte mennesket er unikt og ukrenkelig. Det er skapt til å leve i relasjon til andre, og Gud, som er ordens Gud, vil gi styrke til dem som med lov bygger et godt samfunn. Og så er saken den at verken demokratiet eller Grunnloven er historiske og uforanderlige verdier. Menneskeverdet, demokratiet og gode og ordnede livsvilkår for oss som borgere må stadig hegnes om, bygges på nytt og tilordnes vår tid. At slikt ikke er en selvfølge ser vi i klartekst når situasjonen i Syria eller som i de seneste ukene: I Ukraina, møter oss gjennom nyhetene. Som menigheter og troende mennesker var vi en gang fødselshjelpere for det norske folkestyret. I dag har vi i like stor grad et ansvar for å ta vare på enkeltmennesker og samfunn, bidra med de krefter vi har til en god forvaltning av våre felles ressurser og fortsatt bygge et Norge vi kan takke Gud for å få leve i. I det gamle Hellas hadde de frie borgerne i bystatene sin første plikt i det å ta del i folkestyret og bygge samfunnet. Den som ikke var med på det, ble kalt en idiotés. I dag har det gått inflasjon i bruken av det norske ordet, men ærlig talt, er det ikke fortsatt virkelig idioti hvis man kun lar noen andre bære ansvaret for vårt felles liv i Norge og i verden? Det er mitt håp og mitt ønske for de månedene vi nå skal feire vår Grunnlov, at vi pusser blank den arven fra Eidsvoll at landet, det bygger vi sammen. God feiring! Vi takker for - alle som bryr seg om lokalmiljøet og naboen sin - alle som sitter i frivillige verv i foreningsliv og i det politiske liv i bydelen Vi ber for - alle som er kjemper med angst og bekymring - alle som føler seg ensomme - alle som har mistet en de hadde kjær og som er i sorg 3

4 4 Faste Kirkens treningsprogram for sjelen Tore Laugerud og Anders Mikalsen har fastet, - og forteller Publisert i avtale med Nordstrand menighetsblad Foto: Dag Kjær Smemo Tore Laugerud Hvorfor faster du? Jeg faster for å forberede meg til kirkens store fest, påsken. Faste er kirkens treningsprogram for sjelen. Jeg opplever at jeg har et stort behov for et slikt program i en hverdag preget av materialisme, stress og overflatiskhet. Hvordan faster du, rent praktisk? I 40 dager før påske avstår jeg fra bestemte ting som jeg ellers nyter i hverdagen, og setter stor pris på. Unntatt på søndagene. Da nyter jeg alt. Det jeg sparer på dette gir jeg som en ekstra pengegave til fattige Anders Mikalsen Hvorfor fastet du? - Det er mye jeg gir tiden til av mer eller mindre fornuftige sysler. Å faste utfordrer trangen og presset til å være effektiv og produktiv. Tempoet i kropp og tanke skrus ned, og det blir lettere å søke ro og stillhet. En klok mann har sagt at stillheten er døren til sjelen og sjelen er døren til Gud. Hvordan fastet du, rent praktisk? - Rent praktisk bestod min fastetid i å la være å spise fra jeg la meg torsdagen til middagstid fredagen. Gjerne en faste-light om du vil. Vann ble desto viktigere. Konsentrasjonen begynte å skli ut ved lunsjtider, så da stanset jeg jobbingen og søkte et sted det var mulig å være i ro og stillhet. Gjerne ved sjøen. eller nødlidende. Jeg leser også en fastebok og ber regelmessig. Faste handler om å gi oppmerksomhet til de store tingene i livet: Jesus, vår frelser og ansvaret for vår neste. Faste er å øve seg på å gjøre de rette valgene. Hvordan opplevde du dette? Jeg opplever at det river litt å avstå fra ting en vanligvis inntar som en selvfølge, særlig i begynnelsen. Men ettersmaken er god. Hva var det åndelige utbyttet av fasten? Det skjer en indre renselse og frigjøring. Jeg tåler bedre å leve med mangler og smerte og kjenner at jeg forenes dypere med andre som lever sårbare liv. Fasten gir noen erfaringer av at det er ikke så farlig om vår ytre sikkerhet rakner: Gud sørger for oss. En enkel fastebønn: Gud, Gi meg forstand til å velge rett. Gi meg mot til å handle rett. Gi meg kraft til å gjøre rett. - Hva var det åndelige «utbyttet» av fasten? - Dersom Gud hvisker så hører man gjerne best når roen og tempoet har senket seg. Kanskje var det meg selv jeg hørte bedre enn før. Sultfølelsen er sjelden vare for meg, og faste blir en påminner om dem som sulter uten å faste. Fasting blir gjerne mest til egen oppbyggelse. Og virker langt fra Jesajas ord om faste forstått som å «sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne». Kanskje Sultfølelsen er den største sjelden vare utfordringen ligger for meg, og der, men at den faste blir en starter med å søke påminner om Gud, gjerne i faste dem som sulter og bønn. Etter uten å faste. fastetiden setter jeg større pris på stillheten og ikke minst maten som følger. Risengrøt har aldri før smakt så godt. Fakta om faste: Faste innebærer delvis eller fullstendig avholdenhet fra mat evt. drikke i et bestemt tidsrom og kan gjennomføres utfra religiøse årsaker eller som en ren slankemetode. 4 Karnevalene rundt i verden er en innledning til fastetiden. Ordet karneval stammer trolig fra de latinske ordene caro (kjøtt) og vale (farvel), altså farvel til kjøttet. 4 Bibelen omtaler faste både i Det gamle og Det nye testamentet, som et middel til å rense sjelen og fokusere på Gud. 4 Kristen faste er knyttet til tiden før påske og varer i 40 dager. Fastetiden innledes askeonsdag og varer med unntak av søndagene frem til 1. påskedag. Fastetiden sees på som en tid for nøkternhet, med fokus på bønn og stillhet. 4 Katolsk faste innebærer for mange å avstå fra animalsk kost (kjøtt, egg, melk) i fastetiden. I den ortodokse kirke praktiseres to fastedager i uken og fire hovedfaster i løpet av året. Under fasten skal det verken spises kjøtt, fisk, egg eller meieriprodukter. 4 Islam har ramadan som den store fastemåneden. I denne måneden er hverken mat eller drikke tillatt mellom soloppgang og solnedgang. Fastetiden avsluttet med en stor fest, Id. (Siste slanketrend er den såkalte 5-2 dietten. Normalt matinntak 5 dager i uka og faste 2 dager i uka skal føre til både lavere vekt og bedre helse.) (Publisert i avtale med Nordstrand menighetsblad.)

5 Fasteaksjon Bli med på fasteaksjonen 6. april Du hjelper i katastrofer ved å støtte kirkens nødhjelp På samme måte som at Kirkens Nødhjelp trenger Wejdan som jobber med traumatiserte barn fra Syria, trenger organisasjonen at du gir tid, penger og bruker din stemme for å skape forandring. Står sammen Kirkens Nødhjelp jobber for at flest mulig skal få sjansen til å overleve katastrofer. Krigsflyktninger fra Syria er noen av dem du støtter ved å delta i fasteaksjonen. Da står du sammen med Wejdan Jarrah i hennes arbeid med å gi syriske flyktninger håp i en desperat situasjon. Wejdan er spesialist på å møte folk som har opplevd grusomme ting. Psykososial førstehjelp - Her i Zataari har alt for mange opplevd å se søsken og foreldre bli drept på bestialsk vis foran øynene deres. Hvis jeg kan bidra til at de i det minste ser håp om en bedre fremtid, har jeg verdens mest meningsfulle jobb, sier 32-åringen som Wejdan Jarrah i arbeid i flyktningleiren Zataari i Jordan. Blir du med på fasteaksjonen, bidrar du til at folk kan reise seg og få bedre liv. Elisabeth Kristiansen er prest i Lørenskog prosti. Her sammen med ungdom fra menigheten. er fra byen Ibrid i Jordan, og har master i psykososialt arbeid. - Innen mitt fagfelt kaller vi arbeidet vi utfører for psykososial førstehjelp. Det er akkurat hva det er; mange har behov for nødhjelp også psykisk. Mange hadde trengt individuell hjelp videre, men vi har ikke mer kapasitet enn det vi har, sier Wejdan. Selv om hun har den rette utdanningen og erfaringen, er det virkelig hardt arbeid: Konkret handling Fasteaksjonen gir en mulighet til at vi i Norge kan gjøre noe konkret med alt det vonde vi hører om i nyhetene. - Noe av det beste med fasteaksjonen, som kommer hvert år, er at vi kan gi menigheten en konkret oppgave som respons på lidelsen vi ser i verden. Det er sunt for alle aldersgrupper, og gjør oss som kirke troverdig. Vi sier ikke bare hvor ille det er, men vi gir anledning til å handle, sier Elisabeth Kristiansen fra Lørenskog, som har vært prest i Den norske kirke i 18 år, og deltatt på like mange aksjoner. Et stort arbeid for syriske flyktninger - Pengene vi samler inn til årets aksjon, går som vanlig til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår et stort arbeid for syriske flyktninger, der de leverer rent vann og trygge sanitære forhold, i tillegg til annet nødhjelpsarbeid, i samarbeid med Fakta: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april Vi møter hverdagshelter, som Wejdan, i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Støtten fra norske menigheter gjør at forbildene får mulighet til å skape virkelig og varig forandring. For seg selv, for andre og for hverandre. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en nødhjelpsaksjon som har blitt arrangert årlig siden Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Lambertseter menighet arrangerer aksjon søndag 6. april og trenger bøssebærere. Ta kontakt med Asle Røhne Rossavik på epost asle. eller mobil dersom du vil være med. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen direkte ved å: o Benytte kontonummer o Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) o Ringe givertelefon (200 kroner) o For 200 kroner kan du gi et menneske sikker tilgang til rent vann! kirkelige partnere som blant annet Det Lutherske Verdensforbund. Men Kirkens Nødhjelp arbeider også med gjenoppbygging og klimaforebyggende tiltak på Filippinene. Pengene som samles inn i fasteaksjonen, gjør det mulig å handle raskt i katastrofer, som etter tyfonen på Filippinene. 5

6 Faste 6 Mari Røhne Rossavik ønsket å forandre sine kjøpevaner. Klær og interiør frister fortsatt, men hun tar nå en timeout for kjøp av dette. Ved å droppe shopping en viss periode ønsker jeg å flytte fokuset vekk fra meg selv og mine behov, sier Mari. Timeout! / tilbud neitakk / Det startet med en byttekveld med gode venninner. Resultatet var fire nye bukser, tre kjoler og et par gensere. Klesskapet var fornyet og Mari Røhne Rossavik hadde fått en ide. Kan jeg slutte å shoppe? Tekst: Marit Grimstad Foto: Dag Smemo Shoppestopp eller shoppingfri har blitt en trend i flere miljøer det siste året. Tanken er å kutte forbruket drastisk ved å droppe shopping en viss periode og hensikten er å spare både lommeboka og miljøet. For Mari handler det også om å skifte fokus. - Forbruket vokser, vi bruker mer og mer på oss selv, samtidig som vi har alt vi trenger. Jeg kjente et behov for å stoppe opp og tenke på mitt eget bidrag til den utviklingen. Ved å droppe shopping en viss periode ønsker jeg å flytte fokuset vekk fra meg selv og mine behov, sier Mari. For morgenen etter byttekvelden våknet hun ikke bare med en haug med nye klær, hun våknet også med en helt ny lykkefølelse. Hun hadde mange nye plagg i skapet og samtidig gikk andre rundt og var fornøyd med klær hun selv ikke hadde brukt. - Det fikk meg til å se på mitt eget klesskapet med nye øyne. Det er helt fullt. Jeg har alt jeg trenger! Dermed kastet hun seg på trenden og ga seg selv og sine nærmeste et nytt løfte. Fra nyttår skal det verken handles klær, sko eller interiørartikler. Da Mari nevnte sitt nye prosjekt for en nær venninne, ble hun umiddelbart med på laget. Sammen startet de en facebook-gruppe og nå har enda flere i kretsen gitt det samme løftet. Null shopping, hvertfall frem til sommeren. - Det er jo gøy hvis flere blir med, så kan vi inspirere hverandre, tipse hverandre og arrangere flere byttekvelder. Kanskje varer shoppestoppen lenger også. Hvis det føles riktig blir det shoppestopp i hele Vi kaster mer og mer Klær er billig og utvalget er stort. Vi både kjøper mer og kaster mer tonn klær går rett i søpla hvert år tonn mat havner på samme sted. Vi lever i et samfunn preget av ukritisk overforbruk. Samtidig kommer stadig flere avsløringer om prislappens bakside. - Det handler om etikk og miljø. Om å ta et globalt ansvar, sier Mari. Jeg ønsker å være mer bevisst på hva mitt forbruk innebærer og ønsker å praktisere en generell nøkternhet i denne perioden Hvem gjør du dette for? - Jeg ønsket en endring i livet mitt, og da måtte jeg starte med meg selv. Men det påvirker også de rundt meg. Vi har to barn, og selv om shoppestoppen ikke gjelder dem direkte, blir også de flinkere til å spørre: trenger vi egentlig dette? Ingen har vondt av å vente litt på det man ønsker seg. Kanskje dette gjør at vi blir flinkere til å se forskjellen på en ønskeliste og en handleliste?

7 Slekters gang Mari har foreløpig ikke regnet på hvor mye penger som spares når handlingen kuttes. Men noen tusenlapper regner hun med at det blir. Det skal brukes på flere hyggelige opplevelser med familien, men også til noen som trenger det mer enn dem selv. - Vi har funnet et lite prosjekt som innebærer å starte skoler i slummen i Nairobi. Det er et prosjekt som tiltaler meg og som jeg ønsker å støtte ekstra i denne perioden. Tid til å tenke Å kutte eget forbruk, fokusere mer på andre og gi penger til de fattige. Det minner mistenkelig om en fasteaksjon. Er det det? - Jeg tenker at shoppestoppen varer lenger enn fastetiden og har ikke satt min aksjon i direkte sammenheng med fasten. Men kanskje det blir et ekstra poeng i fastetiden? Hva slags forhold har du til faste? - Jeg ser på fasten som en pause, en tenketid der man skal fokusere mer på Gud. Jeg har aldri praktisert faste selv, men vi har hatt den lilla bøssa fra Kirkens Nødhjelp på kjøkkenbenken og gitt litt ekstra i fastetiden, så på den måten kan du si at intensjonen er noe av den samme. Døpte Thea Hjemstadbakk Valø, Norah Solhaug, Elea Vandli Akre, Kaja Abelgaard Thomassen, Sofie Janger Torp, Sofie Beck, Ariana Jacobsen Signebøen, Eira Ritter-Johansen, Amalie Nordhassel Tovsrud, Saga Havaas Breivik, Ella Johanne Lein, Ada Wilberg Schibbye, Olivia Galiza Hansen, Victoria Herfindal- Andersen, Julia Justine Bakkerud Liland, Fredrikke Sol Røkkum, Ella Johansen John, Solveig Selmer Sonderman, Valentina Jacob, Astrid Elvine Marberg Strand., Noah Sebastian Jørgensen, Phillip Bjørvik Gundersen, Aksel Ursin Aasprong, Marcus Aas Selåsdal, Eskil Leverås Ingvaldsen, Sebastian Kahrs Budde Kleven, Isaac Mc Queen Honningsvåg, Leon Lindgren Svepstad, Johannes Skar Venjum, Oscar Lyngroth, Johannes Bryde-Erichsen, Sigurd Simonsen Sjaatil, Andras Kasa, Alexander Holme, Jonas Tesdal Hinze, Anton Smemo, Emil Fredriksen Bratbakken, Jesper Elias Andersen, Andreas Hauge Wingaard, Carl Wilhelm Nymark, Jakob Johnson Tellefsen, Sebastian Mork-Knutsen, Elias Lien Sønderby. Døde Inger Jansen Reiter, Snefrid Irene Bredesen, Sølvi Marie Bengli, Borghild Nygård, Gerd Baret, Olga Lauritzen, Solbritt Sundli, Solveig Prøytz, Sonja Evelyn Anderssen, Berit Meier, Gudrun Strand-Hansen, Marit Pedersen, Reidun Grethe Starberg, Kari Karrestad, Ruth Helen Hasbo, Gunlaug Furset, Tora Berthea Seip Queseth, Reidun Bøckmann Bjerke, Ragnhild Elisabeth Tangen, Lullo Evelyn Krafft, Betty-Gerd Granberg. Alf Felin, Odd Brivi, Arne Alfred Jensen, Jan Erik Carlsen, Øystein Westgaard, Bjørn Flaten, Bjørn Halvor Bernhard Halvorsrud, Stein Arild Strømme, Odd Momrak, Rolf Marthinsen, Egil Kaare Evensen, Per Gösta Håkan Sjøstrøm, Harry Svendsen, Asbjørn Sund og Lullo Evelyn Krafft. NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf Avd Majorstuen: Tlf (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå) Allerede nå opplever Mari at shoppestoppen har gitt en gevinst. Hun leser ikke tilbudsaviser og bruker ikke tid på å jakte på ting hun egentlig ikke trenger. Hun ønsket seg mer tid og opplever at tid er frigjort. Foreløpig savner hun ingenting. - Jeg er både fornøyd og lykkelig idag, men jeg tror at denne timeouten vil gjøre at jeg setter enda mer pris på det jeg har. Jeg har alt jeg trenger! Jeg ser på fasten som en pause (Publisert i avtale med Nordstrand menighetsblad.) Gravsteiner Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf Fax

8 Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke søndag i fastetiden Kl 11:00 Sprell levende gudstjeneste for små og store ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for inntil 2 dåp. Offer til Søndagsskoleforbundet. Kirkekaffe. Fortelling: 2 Mos 12,1-28 Palmesøndag Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 2 Mos 12,21-28; Ef 2, 12-18; Joh 12,12-24 Skjærtorsdag Kl 18: Messiansk påskemåltid i kirkerommet ledet av Asle Røhne Rossavik. Langfredag Kl 11:00 Pasjonsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Joh 18,1 19,42 1.påskedag Kl 11:00 Høytidsgudstjeneste ved prost Eigil Morvik. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Salme 118,14-24; 1Kor 15,1-11; Luk 24,1-9 2.påskedag KL 19:00 Påskejazzgudstjeneste med The Real Fake Band med flere. En vandring gjennom påskens drama i ord og toner. Egne tekster. Kollekt ved utgangen. Overskuddet går til Bibelselskapet. 2.søndag i påsketiden Kl 11:00 Sprell levende påskevandring ved Lars Kristian Gjone med flere. Nattverd. Offer til menighetens trosopplæring. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten og kirkekaffe Fortelling: Joh 20, søndag i påsketiden Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole. Kirkekaffe. Jes 54,7-10; Fil 3,12-14, Joh 16, søndag i påsketiden Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp. Fredrik Ulseth. Offer til trosopplæringen. Søndagsskole. Kirkekaffe. Hos 14,5-9; Rom 11,13-20; Joh 15,1-8 6.søndag i påsketiden Kl 11:00 Sprell levende gudstjeneste og misjonstivoli ved Asle Røhne Rossavik, Lars Kristian Gjone med flere. Offer til misjonsprosjektet Anastasia i Egypt. Kafe og leker for små og store etter gudstjenesten til inntekt for misjonsprosjektet Jer 29,10-14; 1.Joh 5,13-15; Luk 18,1-8 Kristi himmelfarts dag i Maridalen. Kl 11:00 Gudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Offer til Stefanusalliansen. Kirkekaffe. Salme 110,1-3/Apg 1,1-11; Ef 4,7-10; Mark 16,19-20 Søndag før pinse Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp ved Fredrik Ulseth. Offer til menighetens trosopplæring. Kirkekaffe. Hag 2,3-9; 1 Pet 4,7-11; Joh 15, pinsedag Kl 11:00 Høytidsgudstjeneste ved Simon Høimyr. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. 1 Mos 2,4-9; Apg 2,1-11; Joh 20, pinsedag Felles prostigudstjeneste søndag i påsketiden Kl 11:00 Høymesse ved Jostein Vist. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Esek 34,11-16, 1.Pet.2,20-25; Joh 10,11-18 Torsdagstreff kl i kirkestuen Allsang, mat og utlodning, og et tema. Følg med på oppslag i kirken. 8

9 Hva skjer i menigheten? Østmarkskapellet Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl Kafé med enkel servering fra kl (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer. Sportsgudstjeneste søndager kl : 6. april: Gunnar Kagge, Jan Ørnulf Melbostad 13. april: Elisabeth Torp, Jan Ørnulf Melbostad 21. april (mandag, 2. påskedag) Tore Laugerud, Jan Ørnulf Melbostad 27. april: Eigil Morvik, Jan Ørnulf Melbostad 4. mai: Eivind Arnevåg, Jan Ørnulf Melbostad 11. mai: Per Olav Vangen, Jan Ørnulf Melbostad FAMILIEDAG med grilling og leker! 18. mai: Bjørn Mathiesen, Jan Ørnulf Melbostad 25. mai: Jone Salomonsen, Jan Ørnulf Melbostad 1.juni: Ragna Dahlen, Trond Dahlen 9. juni: (mandag, 2. pinsedag) Gyro Sølvsberg, Jan Ørnulf Melbostad 15. juni: Øystein Larsen, Jan Ørnulf Melbostad Flere opplysninger; følg med på Velkommen til menighetens årsmøte søndag 27. april 2014 etter gudstjenesten. Saker til behandling: MM 01/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden. MM 02/2014: Årsmelding for 2013 MM 03/2013: Årsregnskap for 2013 Sykehjemsandakt Onsdager kl Kontakt: sykehjemsprest Tor Torbjørnsen. Tro og Lys En lørdag i måneden i menighetssalen i kirken: kl for funksjonshemmede og deres venner. Kontakt: Toril Slettner tlf Årets sommerturer sett av datoen! Frivilligsentralen og torsdagstreff inviterer til spennende sommerturer. Sett av datoene allerede nå mer om program og reisemål kommer i neste nr av menighetsbladet: 15. mai, 29. mai Kristi himmelfartsdag i Maridalen 17. juni 15. juli 5. august 21. august Det er påmelding til alle turene. 9

10 10

11 Tårnagenthelg for menighetens 8- og 9-åringer Lørdag og søndag 26. og 27. april inviteres alle 8- og 9- åringer (barn i 3. og 4. trinn) som bor i menigheten til å være agenter for å løse oppdrag og mysterier. Tekst: Lars Kristian.Gjone Eget nettsted for barn Søndagsskolen har utviklet nettstedet Her kan barna bli Tårnagenter, de kan få et eget agentbevis og løse enda flere oppdrag. De som ønsker det, kan også danne en egen Tårnagentklubb som er helt, helt hemmelig. Lambertseter menighet inviterer denne helgen alle 8-og 9-åringer til å være Tårnagenter i kirken. I løpet av helgen skal oppdrag og mysterier løses, og kirken, tårnet og klokkene utforskes. Barna bor hjemme, men vil være sammen lørdag kl og søndag kl 09:30-12:30. Kirketårn og andre hemmelige steder. Kirken og klokketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har vi lyst å gjøre noe med. Hvilke hemmeligheter bærer kirkeklokkene på? Vi vil også utforske om det finnes andre hemmelige steder i kirken, som en kjeller eller et annet skjult rom. Bibelens fortellinger I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for både agentene og for andre... Englevakter Vil du være Englevakt? En Englevakt er en som er med og passer på barna noen timer i løpet av helgen, en som kan være sammen med gruppene på oppdrag eller stå på post, hjelpe til med maten, m.m. Se gjerne mer informasjon på Spørsmål? Kontakt tiltaksleder Lars Kristian, tlf Påmelding Påmelding for barn og englevakter skjer per epost til innen 21. april. Deltakelse på Tårnagenthelgen er gratis, men som alltid er det innsamling av offer i Sprell levende gudstjenesten søndag 27. april. Da er det fint om barna kan ha med et beløp å gi. Velkommen til tårnagenthelg! 11

12 Fra bomberommet Oppslagstavle Hvorfor Tårnagenthelg? Hva om kirketårn og kirkeklokker ikke lenger er bare noe vi skimter eller hører på litt avstand? Hva om det i kirken vår finnes engasjerte barn som får alle rundt dem til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt nært? Hva om Tårnagentene får oss til å se og erfare at Bibelens fortellinger er fortellingen om våre egne liv og vårt eget nærmiljø? - Hva skjer da? Som Tårnagenter vil barna løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, klokkene i kirketårnet. Er du for stor til å være med som agent? Da kan du lese i bladet side 11 om flere andre oppdrag som venter på deg. Og la deg rive med av tidenes beste krimfortelling. Den dramatiseres i kirken hvert år frem mot påske. Hvordan berøres du av den i år? Blir det sterkt som lyden av kirkeklokkene? Lars Kristian Gjone Prest og leder for trosopplæringen tlf Skjærtorsdag kl 18: Messiansk påskemåltid i kirkerommet ledet av Asle Røhne Rossavik. Årets sommerturer Se side 9 Se side 14 KIWI 12

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN PROTOKOLLER FRA MØTER I MENIGHETSRÅDET

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN PROTOKOLLER FRA MØTER I MENIGHETSRÅDET Protokoll fra møte tirsdag 1.desember kl 18.30 i Lambertseter kirke. Til medlemmer og varamedlemmer av menighetsrådet for 2015-2019: Borgny Vestli, Fredrik Røste Haugen, Christian Danielsen, Gjertrud Gulestøl

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

SUPERHELTER i fastetiden. Illustrasjoner: Håkon Strøm

SUPERHELTER i fastetiden. Illustrasjoner: Håkon Strøm SUPERHELTER i fastetiden Illustrasjoner: Håkon Strøm Til de voksne Faste det er et ord de fleste forbinder med å la være å spise eller drikke. Men det viktigste med fastetiden er ikke det en skal la være

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Metodistkirken: Kirkeårets tekster

Metodistkirken: Kirkeårets tekster - 1 - Metodistkirken: Kirkeårets tekster ADVENTSTIDEN 1. søndag i adventstiden A: Jes 2:1-5 Sal 122 Rom 13:11-14 Matt 24:36-44 B: Jes 64:1-9 Sal 80:1-7, 17-19 1 Kor 1:3-9 Mark 13:24-37 C: Jer 33:14-16

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer