Nr Tema: DÅP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 2014 Tema: DÅP"

Transkript

1 menighetsblad Nr Tema: DÅP

2 I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra kirkens begynnelse har dåp vært et viktig skritt på veien inn i fellesskapet med Gud og de kristne. Ja, linjene går helt tilbake til den gang Gud ledet israelittene gjennom Sinai mot landet han hadde lovet dem, og ba dem bygge en telt-helligdom. Før prestene kunne gå inn der, skulle de forberede seg ved å vaske både kroppen og klærne. De innviet seg til å møte Gud. Dette fortsatte i Jerusalem. Før pilegrimene gikk inn i tempelet, badet de. Vend om Da Johannes skulle forberede folket på å ta i imot Messias, Frelseren som Gud hadde lovet, forkynte han: Vend om til Herren! Og mange kom, bekjente syndene og ble døpt av Johannes i Jordanelva for å få tilgivelse. Og Johannes sa: Etter meg kommer han som døper med Den hellige ånd. Side 2 I Barbu menighetsblad Da Jesus var stått opp etter døden, gav han disiplene i oppdrag å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. De skulle døpe dem og lære dem. Ti dager senere begynte disiplene å forkynne om Frelseren og sa: Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. Hvit kjole Gjennom dåpen gir Ånden mennesker fellesskap med Kristus. «Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.» skrev Paulus. Når vi bruker hvit dåpskjole, konfirmantkapper og prestekjole er det symboler på dette. Ordet 'døpe' kommer av å dyppe. De første ble nok dyppet helt under i vann, Velkommen til Barbu Tredje søndag i advent ønsket en fullsatt kirke menighetens nye kapellan, Erik Noddeland hjertelig velkommen til Barbu. Arendal Guttemusikkorps bidro til at det ble en flott festgudstjeneste. Gudstjenesten startet med en høytidelig Tegne en himmel prosesjon med David Junker Ohldieck Stein Torgersen leste innsettelsesbrevet som verdig bærer av korset. Prost Kolbjørn Gunnarson, sogneprest Rannveig Erik med å minne ham på å kjenne på fra bispedømmerådet, og prosten hilste Aas Olsbu, diakon Trygve Bergland, de gode forventningene. Han sa også at leder av bispedømmerådet Jan Olav det er en engasjert menighet han kommer til, og at det er flott å starte i en Olsen, menighetsrådets leder Stein Torgersen, samt to konfirmanter og to ny menighet i adventstiden. Erik skal barn fulgte Erik opp til alteret. forkynne og peke på Jesus i møte med medmennesker i hverdagen. Han skal tegne en himmel over enkelmenneskets liv. Prost Gunnarson ønsket Erik velkommen inn i fellesskapet og ønsket ham Guds velsignelse i arbeidet. Vår nye kapellan holdt en engasjert og jordnær preken over temaet tro og Erik Noddeland og Stein Torgersen Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn men allerede på 100-tallet leser vi om at man også kunne øse vann over dem som ble døpt. Det er ikke vannet som gjør underet i dåpen, men Gud som gir Ånden og lar dåpen være et «bad som gjenføder og fornyer». Denne fornyelsen skal få prege livet videre, for liten og stor, så vi stadig lærer mer og blir mer kjent med Gud og så lever blant medmenneskene preget av kjærlighet og omsorg, slik Jesus selv gjorde. (Les gjerne: 2.Mos 40.12; 3.Mos og 16.4; Mark 1.4; Matt ; Apgj 2.38; Tit 3.5; Kol og ) Erik Noddeland tvil og om Johannes som var utvalgt til å varsle at Messiaskongen skulle komme. Prekenteksten var fra Matteus 11. Til postludiet fremførte Guttemusikken, med dirigent Lars Bjørnar Strengenes, en flott medley av kjente julesanger. Gaver Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med hilsener og velkomstgaver til Erik og kona Inger. Blomster fra menigheten, krystallkors fra bispedømmerådet og elgstek fra sogneprest Rannveig Aas Olsbu et flott gaveutvalg. Erik avsluttet med å takke for den gode måten staben har tatt han imot på, og han gleder seg til å starte opp i Barbu. Vi ønsker Erik og Inger hjertelig velkommen! Tekst og foto: Thorunn Larsen Nærdal - Foto forside: Åge Nærdal

3 Hva heter barnet? Legg merke til navnet på han som er førstemann ut i spalten "Min hobby" i dette bladet. Han er broren min. Og han heter ikke Pinocchio. Det var spennende å bli storesøster. Jeg var seks år og syntes først det var litt synd at denne etterlengtete babyen var så blålilla og stygg. Men han kom seg snart, og dermed var det klart for neste spenning: Hva skulle han hete? Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn Foto: Thom Eilert Thorstensen Hos oss varte denne spenningen ekstra lenge. Noe eksotisk Moren vår var dansk og hadde tatt en del av hjemlandets tradisjoner med seg til Fie, der vi bodde. En av dem var at navnet på dåpsbarn ble holdt hemmelig, helt fram til det ble sagt høyt i kirken under selve dåpen. For andre i bygda var dette merkelig og fremmedartet, for dette var en tid da det eksotiske begynte på fergeleiet i Hirtshals. Kanskje det drev folk til å gjette og spekulere ekstra mye, og det gjorde vi, helt til vi satt der i Risør frikirke og fikk høre at barnet het Olav. Bjørgs betraktninger Altså ikke Pinocchio, som hadde vært førstevalget mitt. Noe broren min i ettertid sikkert synes er helt greit. En hemmelighet med Gud Jeg har vært i dansk barnedåp etter dette, og der har det foregått på samme måten. Og jeg kjenner at jeg liker denne tradisjonen: Tanken på at foreldrene og kanskje presten, for alt jeg vet har en hemmelighet sammen med Gud en liten stund, før barnet og navnet skal ut i verden. Bjørg Øygarden Fakta om dåp I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, ofte i løpet av de første tre månedene, men det er ingen aldersgrense for dåp. Konfirmasjonstida fører hvert år til at mange unge ønsker dåp. Dåpen har tradisjoner helt tilbake til urkirken. I Norge står tradisjonen fremdeles sterkt. I 2012 ble det døpt personer. Det gir en dåpsprosent på 63,7 av årskullet. Dåpsdrakten Dåpskjolene som brukes ved barnedåp i Den norske kirke, er ofte mye lengre enn barna, noe som understreker at de skal ha mulighet til å vokse med sin tro og sin tvil. Ved konfirmasjonen brukes det hvite kapper, og det tydeliggjør at de døpte ikke skal vokse fra dåpsdrakten, men vokse inn i den. I kirken er hvitt festens og gledens farge. Det er også renhetens farge og minner om Guds løfter. Dåpslyset I de fleste menigheter får dåpsfamilien eller den døpte et dåpslys som tennes ved alterets hovedlys eller ved det store kristuslyset i kirken. Det er en fin tradisjon å ta fram dåpslyset og tenne det på dåpsdagen. Lyset minner oss om at Jesus har brutt mørkets og dødens makt. Faddere Tradisjonen med faddere går helt tilbake til det andre århundret, da barn av kristne martyrer fikk nye foreldre. I flere hundre år var det vanlig i vår kirke at en av fadderne bar barnet til døpefonten. Det er en ære å bli spurt om å være fadder. Mange ganger vil fadderne tilhøre den nære familien og representere ulike generasjoner. For andre er det naturlig å velge venner av familien. Nedre aldersgrense er 15 år. Faddere tar på seg viktige oppgaver med å gi barnet opplæring i den kristne tro og må velges med det for øyet. Dåpsbarnet får fra to til seks faddere. Noen steder brukes betegnelsen gudmor/gudfar om faddere. Hva en fadder ikke er Å være fadder har ingen sivilrettslige plikter, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvaret for barnet Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn dersom foreldrene dør. Dette er en gammel tankegang, men den er ikke korrekt. Selve fadderansvaret handler bare om trosopplæringen til barnet. Åse Bjørndal Kilde: Kirken.no Fot Nr I Side 3

4 Bli bedre kjent med trosopplærings- Vibeke Marie Mæ Jeg tar kjøreturen til Sletteheia en regntung kveld i februar. Vibeke møter meg i døra med et smil og viser meg inn i en stor og varm stue. Jeg blir tilbudt kaffe, hjemmelaget lefse og føler meg hjemme. Det er lett å prate med Vibeke. Navnet Mæland kommer opprinnelig fra Sunnhordland, men Vibeke har bodd de fleste av sine barne- og ungdomsår i Bergen. Der fikk hun sterke bånd til arbeidet som drives av KFUK-KFUM. Hun studerte teologi på Menighetsfakultetet og ble ordinert til prest i Vibeke har bl.a. vært ettåring på Ten Sing Norway i England, jobbet som ledertreningssekretær ved KFUK-KFUMs hovedkontor i Oslo, vært kretssekretær i Østfold KFUK-KFUM og hatt stilling som kapellan i Risør og Søndeled. Nå er hun ansatt som trosopplæringskoordinator i Barbu i 50 % stilling. Hun er gift med Terje Tobiassen og har barna Eivind på 10 år og Marie på 7 år. Hjertebarn - Det er en voldsom stillingstittel du har, sier jeg, etter at vi har satt oss i sofaen. - Ja, tittelen er lang og tungvint, men jobben er fantastisk, sier Vibeke overbevisende. - Mitt arbeid består av å delta i, utvikle og gjennomføre ulike trosopplæringstiltak for barn og unge. Det er blant annet babysang, 4-årssamlinger eller tårnagenthelg. Gjennom dette får jeg møte mange herlige barn sammen med deres foreldre og også besteforeldre. Jeg har vokst opp med en bror som er blind. Derfor har jeg et ekstra varmt hjerte for funksjonshemmede barn og unge. Møtet med funksjonshemmede har gitt meg mye og har på en måte satt mitt eget liv i perspektiv. Hverdagsengel Noe godt med på veien - Det er en sterk drivkraft for meg å vite at jeg kan gi noe godt med på veien til dem jeg møter. Jeg ønsker å gjøre barn tryggere på seg selv og la dem få et møte med en tro gjennom det arbeidet vi driver i menigheten. Jeg vil være en nettverksbygger ved å skape miljøer der folk kan bli kjent i trygge fellesskap. Døra er åpen for alle. Man trenger ikke være «innafor» for å delta på aktivitetene vi tilbyr i Barbu. Dåpen en gave fra Gud selv - Det kan synes å være en trend i dag at foreldre ikke døper barna sine, med bakgrunn i en tanke om at de skal få en reell valgmulighet når de blir eldre. Jeg synes det er snudd helt på hodet. Som foreldre ønsker vi jo å gi våre barn det absolutt beste. Dåpen er en gave fra Gud selv. Jeg vil ikke nekte barna denne gaven. La dem få den så tidlig som mulig. De kan eventuelt senere velge ikke å ta den aktivt i bruk. Side 4 I Barbu menighetsblad Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn

5 koordinator land Tobiassen Noe har forandret meg - Jeg har alltid vært engasjert i det jeg holder på med og hatt stor arbeidskapasitet. Mye endret seg etter at vi ble utsatt for en trafikkulykke i Kroniske smerter gjør at jeg må begrense jobben til 40 %, og jeg må i hverdagen velge hva jeg bruker tid på. - Ofte måler vi hverandre etter det vi gjør. Jeg har brukt mye tid på å finne ut hvem jeg er nå når jeg ikke kan gjøre det jeg kunne før. Det var vanskelig å godta at jeg ikke kunne være en kone, en mor eller en prest slik jeg hadde tenkt. Jeg har sagt til Gud at han må ha ekstremt «god råd», for jeg har så lyst til å jobbe mer med det som engasjerer meg. Adspredelse - Jeg har behov for å omgi meg med ting og farger som skaper glede. Derfor henger vi gjerne opp bilder av barna og ting de har laget, på veggene. For to år siden fikk jeg, ved hjelp av min datter, en ny hobby. Hun ville så gjerne lære å sy. Vi skaffet symaskin, og til manges overraskelse lager vi nå tøy til både oss selv og andre. Selv om jeg må bruke en del tid på dagen til å restituere meg, liker jeg å bake og lage mat og går tur i skogen for å ta vare på helsa. Det er nå det gjelder - Ulykken og skaden har gjort noe med meg. Jeg ser ingen mening i det som skjedde, men ser nå at livet er verdt å leve. Jeg må komme meg fremover og finne en måte å leve med skaden på. Det er viktig for meg å lete etter de små gledene i hverdagen, selv om det bare er noen glimt i få sekunder. Jeg tar ingenting for gitt, for jeg vet ingenting om morgendagen. Derfor er det viktig for meg å leve livet nå og ta vare på dem rundt meg. Min kristne tro har ikke alltid vært like sterk i perioder av livet. Den har liksom vært i «standby»- modus. Men når jeg ser tilbake, ser jeg at troen på Gud har båret meg gjennom livet og ført meg dit jeg er i dag. Tekst og foto: Brit E Bugge Mjåvatn Nr I Side 5

6 Den store dagen Søndag 9. februar ble tvillingene Sandra Marie og Malin Marie døpt i Barbu kirke. Familie og venner samlet seg på de første benkeradene for å overvære den store begivenheten. En snau uke etter dåpsdagen fikk jeg komme på besøk til familien i Stensåsveien. Malin Marie hadde akkurat sovnet, mens Sandra Marie koste seg i vippestolen sin. Aldri i tvil om dåp Det er ikke lenger selvsagt at foreldre vil døpe barna sine. Derfor vil jeg gjerne vite hvorfor foreldrene Marion Fiane og Frank Andersen valgte å døpe barna sine i kirken. - Vi er begge medlemmer i statskirken, sier Frank, og mener det er riktig å la barna døpes som små. Vi gjør dette for dem nå, så kan de velge hvilken vei de vil gå når de blir eldre. Uansett er dette en fin og trygg ramme rundt oppveksten, slik vi ser det. - Jeg husker jeg gikk på søndagsskolen da jeg var barn, sier Marion. Jeg har fremdeles min barnetro, og jeg er glad for det jeg fikk med meg fra min egen oppvekst. En spesiell søndag - Det var ikke tilfeldig at vi valgte nettopp denne søndagen som dåpsdag, forteller Marion. Datoen gav seg i grunnen selv: tvillingene ble født nøyaktig fire måneder før, det var storesøsters fødselsdag, og det var morsdag! Godt forberedt På en slik dag kommer barna ut av vanlige rutiner, og man kan kjenne man seg urolig for hvordan ting skal gå. Hvordan var det for dere? - Vi var i grunnen veldig godt forberedt på hva som skulle skje. Vibeke Tobiassen og Erik Noddeland fra menigheten inviterte oss på en samling i kirken sammen med flere andre som skulle døpe barna sine. Der snakket vi litt om hva dåpen betyr, og gikk gjennom alt som skulle skje på selve dåpsdagen. Det var et veldig fint opplegg. Inkluderende møte - Rett etter at vi meldte fra om at vi ville døpe jentene våre, fikk vi innbydelse til å være med på babysang. Min kjære mamma Alfhild Fiane er med meg og jentene på babysang hver onsdag, siden Frank da er på jobb, forteller Marion. Min mor var ikke i tvil om at dette måtte jeg og jentene være med på. Og siden det ikke er så lett å danse babysamba med to små på armen, er mor med oss, noe som gjør det ekstra koselig. Vi er blitt utrolig godt mottatt av Vibeke, som leder disse samlingene, og vi kjente oss inkludert fra første stund. Dette er et flott tiltak. Vi gleder oss til hver samling, og barna elsker det! Side 6 I Barbu menighetsblad

7 Hva betyr det for deg å være fadder? Hvordan opplevde dere dåpsdagen? - Det var en regntung, men flott søndag. Sandra Marie skreik litt bak i kirken før gudstjenesten startet, men så kom den største rapen rett før vi skulle gå inn kirkegulvet. Hun roet seg, og etter det gikk alt på skinner. Det er fint å være omgitt av familie og venner som en kan dele dagen med. Etter kirken samlet vi 18 voksne og 5 barn til middag på Strand. Familiebånd er viktig - Tvillingene er oppkalt etter sin oldemor Marie Fiane fra Froland. Hun var et flott menneske. Dagen før dåpen tente jeg to lys på graven hennes. De skulle lyse fra da og gjennom hele dåpshandlingen. Det ble en sterk opplevelse for meg, sier Marion. Familiebånd er viktige for oss, og vi er veldig glade for at "mor og far (Reidar Fiane) i Lia" er veldig engasjerte i de to små jentene våre. Storesøster Adelheid og farmor er også kjempestolte. Aktiv familie - Vi er utrolig glade for at vi har fått Sandra Marie og Malin Marie. Det er to etterlengtede prinsesser! Det er klart det blir en del ekstra å gjøre når vi har fått to barn på en gang, men det finner vi gode systemer på. For oss er det dobbel glede med tvillingene. Vi liker å være aktive ute i naturen, og det vil tvillingene også bli en del av. De har allerede vært på sin første båttur, smiler Marion, men det er nok litt for tidlig med tur i kajakken, legger hun til. Vi vil takke Marion og Frank for at vi fikk dele deres tanker og opplevelser i forbindelse med dåpen i Barbu kirke, og vi ønsker dem og barna alt godt i tiden som kommer! Tekst og foto: Brit E Bugge Mjåvatn Svein Fiane: Det er hyggelig å bli spurt. Jeg ser på det som en tillitserklæring fra foreldrene. Andrea Fiane: Jeg tenker at det bringer familien enda nærmere sammen. Jeg er kusine til dåpsbarnas mor og syntes det var gøy å bli spurt. Antonio Fiane: Jeg var glad for å bli spurt og var ikke i tvil om at jeg ville være fadder. Spesielt artig å være fadder for tvillinger, siden jeg er tvilling selv. Lars Brørby: Det er veldig hyggelig og gir et annet bånd til barna man er fadder for. Jeg ønsker å følge opp ansvaret. Adelheid Andersen: Jeg er storesøster til tvillingene som ble døpt i dag, og syntes det var veldig hyggelig å bli spurt om å være fadder. Det gir en ekstra nærhet. Tekst: Åse Bjørndal Foto: Brit E Bugge Mjåvatn

8 Hvordan følge opp dåpen? Barbu menighet har mye arbeid som går inn under paraplyen trosopplæring. Alle foreldre til dåpsbarn og konfirmanter blir invitert til samvær der det blir tatt opp aktuelle temaer for den aldersgruppen barna er i. Dåpsbarna får en hilsen på 1-, 2- og 3-årsdagen for dåpen, og de blir i tillegg invitert til dåpsskole i fireårsalderen og når de fyller seks. Da er det skole først med tre samlinger, og så er det utdeling av Kirkebok og diplom i en gudstjeneste. Når barna går i tredje klasse, kan de være med på Tårnagent-helg i kirka. Da løses det mysterier, og barna blir kjent med kirken og kirkebygget. Femteklassinger blir invitert til Lys våken med overnatting i kirken og aktiv deltakelse i gudstjenesten. Familiekoret møtes fem ganger i året. Voksne og barn synger enkle sanger med futt i. Det satses på sanger det er mulig å lære seg på en ettermiddag, og som alle kan være med på. Når koret møtes på lørdagen, øves det inn tre sanger, det er tid for litt lek før alle har en kort samlingsstund og spiser pølser sammen. Søndag deltar familiekoret i gudstjenesten. for alle som er for gamle til barnekor og for unge til Ten-Sing, finnes koret Tween Sing. Konfirmantarbeidet er en viktig del av menighetens trosopplæringsprogram. Det er ulike måter å gjennomføre konfirmanttiden på, men felles for alle er et fokus på aktivitet og økt kunnskap om tro og liv. I tillegg til dette kommer ungdomsgudstjenester, barneklubben Kluzz, karneval, familieweekend og juletrefest. Vibeke Tobiassen er ansatt som trosopplæringskoordinator i Barbu menighet. Åse Bjørndal Er du mellom 6 år og 4. klasse, inviteres du til å bli med i Barnegospel, og Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn Bøker, musikk og film rett hjem barn får pakker med bibelfortellinger, kveldsbønner og filmer i postkassen tre ganger i året. Den viktigste trosopplæringen, de beste samtalene og den ærligste undringen skjer i hjemmet. Midt mellom middagsrester, legoklosser og sofaputer. Hver gang pakken fra Tripp Trapp kommer, så er produktene med på å skape rom for tro, håp og undring hjemme hos oss, sier Karen Kilane, trosopplærer i Den norske kirke og mamma til to små jenter. Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud for foreldre, besteforeldre, faddere og andre voksne som ønsker at barn de er glad i skal få opplæring i kristen tro. Klubben tilbyr tre pakker i året. Disse er varierte og inneholder bøker, CD-er, DVD-er, tøyprodukter og andre produkter som passer for barnets alder og utviklingsnivå. Tro i hverdagen Jeg og barna mine er spesielt glad i Kirkerottene og Bo og Nora, som vi har blitt kjent med gjennom klubben, sier Karen. Vi har ledd og grått, pratet om det skumle og det gode sammen med disse gode figurene, sier hun. Daglig leder i klubben, Cecilie Holdø sier at produktene i klubben, sammen med samtaler og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag. Leve livet IKO-Forlaget, som drifter klubben, ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener disse fortellingene kan vise at verden består av mer enn det vi kan ta og føle på. Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det det er teologi på sitt beste, sier hun. Dåpsklubben Tripp Trapp er for barn mellom 0 og 12 år. Klubben har ingen krav til minstekjøp, og som i andre bokklubber kan man velge å avbestille pakker eller å bestille ekstraprodukter til gode tilbudspriser. Av Turid K. Vevatne Side 8 I Barbu menighetsblad Se for mer informasjon.

9 Hvem er hvem i menigheten Anbefaler oppgaven Emma Christin Elgvin har vært dåpshilsenutdeler i Barbu menighet i flere år. - Jeg hadde fått besøk da mine egne barn var små, så da jeg ble spurt om å dele ut dåpshilsen i mitt område, som er Torsbuåsen og Gunhildsboveien, var jeg ikke i tvil. Dette er en hyggelig og enkel jobb jeg kan gjøre for menigheten, sier Emma Christin. - Jeg leverer en hilsen fra menigheten på ett-, to- og treårsdagen etter dåpen. Antallet barn jeg har på min liste, kan variere, og akkurat nå har jeg faktisk ingen, forteller hun. - Har det noen gang hendt at du har blitt avvist? - Nei, det har ikke skjedd. De aller fleste gir uttrykk for at det er fint å bli husket av menigheten. Noen vil ha en liten prat, mens andre bare tar i mot brosjyren og brevet om hva som skjer for barn i vår menighet. - Jeg vil sterkt anbefale andre å ta på seg denne oppgaven, sier Emma Christin. Det er lite tidkrevende, og det er en hyggelig og viktig jobb som alle kan gjøre. Det er for tiden ledige roder både i området Krøgenes-Songe, Kuvika- Vollene, rundt Rømmekollen og Melkedammen og Ørnekroken-Stemkjerrveien. En jobb for nettopp deg? Tekst og foto: Åse Bjørndal Foto: Vibeke Marie Tobiassen Velkommen på globalaksjonskveld 27. mars kl håper vi på fullt hus og gode inntekter på menighetshuset. Det blir salg av middag, kaffe og kaker. Vi selger alle de flotte tingene barna har laget, og det blir selvfølgelig loddsalg. Barnegospel og Tween Sing vil synge litt for oss i løpet av kvelden. Inntektene går til KM-Globals arbeid blant jenter i Bangladesh. Alle er hjertelig velkommen! Sprell levende søndagsskole! På søndagsskolen er alle barn velkommen! Vi synger, leker, gjør oppgaver og har skattejakt. Hver gang arbeider vi med en bibeltekst. Da hender det at vi har dukketeater, ser på bilder, viser tegnefilm, hører hørespill eller leker oss gjennom fortellingen. Søndagsskolen er samtidig med gudstjenesten i Barbu kirke. Vi starter inne i kirken noen minutter, og så går vi bak i Glassrommet og har søndagsskole der. Da varierer det hvor mange barn som kommer, men vi pleier å være stykker. Rita Andreassen, Ingrid B. Eksund og Vibeke Marie Tobiassen deler på å lede søndagsskolen. Resterende datoer denne våren: 30/3, 13/4, 11/5 og 25/5. Hjertelig velkommen på søndagsskolen! Endelig kom snøen! En ettermiddag i slutten av januar kunne en glad og munter gjeng KM Kluzz-barn ut og fryde seg i snøen. Tiden var satt av til uteaktivitet til stor glede for liten og stor. Vi akte, lagde snølykt og husket i huskene til Nyli barnehage. Deilig å kunne benytte denne stunden ute til lek og moro. Det er enda plass til flere barn på denne gruppen, så ikke nøl med å bli med. Vi treffes hver torsdag bortsett fra den første torsdagen i hver måned. Vi er en fin gjeng som driver med hobbyting, er på tur ute, tegner og holder på med andre spennende aktiviteter. Håper vi ser deg! Tekst og foto: Cecilie Strand Arr. Km-Kluzz, Tween Sing og speiderne Nr I Side 9

10 Glade for dåpen På dåpsdagen Foto: Thom Eilert Thorstensen Maria Budskapsdag, 17.mars 2013, var en spesiell dag i Barbu menighet. Tre av vårens konfirmanter hadde selv tatt et valg om å bli døpt. Dåpen skjedde under gudstjenesten, og sogneprest Rannveig Aas Olsbu synes det er flott at menigheten kunne være vitner til denne store begivenheten. Menighetsbladet har hatt en liten prat med de tre ungdommene, nå i etterkant. Ceilinn Bidong Ahnger Olsen, Nathalie Ommundsen Johnsen og Lisa Marie Halvorsen var konfirmanter i Barbu kirke i fjor. Av ulike grunner ble ingen av dem døpt som småbarn. Da de ønsket å konfirmere seg i kirken, tok de samtidig et bevisst valg om å la seg døpe. Dette er de glade for i dag, og de synes selve dåpsdagen var en spennende og fin opplevelse. De opplevde at båndet til Gud ble sterkere. Sterkt Det var Rannveig Aas Olsbu som døpte jentene, og hun synes det er sterkt å kunne gjøre dette i gudstjenesten. Det er flott at familie, venner og hele menigheten får være til stede og være vitner til det som skjer. Presten hadde dåpssamtale med jentene og deres familier før dåpsdagen, slik hun alltid har før barnedåp. Jentene understreker at de synes det er bra at de selv kunne bestemme om de ville døpes, at ingen andre bestemte det for dem. Alle tre opplevde at de fikk støtte fra familien da de hadde bestemt seg for å døpes, og dåpsdagen ble feiret med kake og kos med familie og faddere. De kom selv med forslag om hvem de ønsket som faddere. Dette er viktige personer i livene deres, og som de vet vil være der for dem når det måtte være. KRIK og KIA Jentene er fornøyd med konfirmasjonstiden i Barbu, selv om det var et travelt år med konfirmasjonsundervisning i tillegg til alle andre hobbyer og aktiviteter de deltar på. De deltok på fellesundervisning og var også med i ulike grupper. Lisa Marie var i KRIK, Kristen idrettskontakt, som hadde sitt opplegg i Fjellhallen, Birkenlund. Hun var godt fornøyd med kombinasjonen av undervisning og idrett. Ceilinn og Nathalie var på KIA, Kristent interkulturelt arbeid. De deltok på månedlige møter i kirkekjelleren i Trefoldighetskirken, noe jentene likte veldig godt. KIA jobber for flerkulturelt fellesskap og likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion. Bedre innsikt I løpet av konfirmasjonstiden var dåpen et tema, og jentene hadde mulighet til å få bedre innsikt og bekreftelse på at de tok et valg som var viktig og riktig for dem. Fra vennene kom det ingen negative reaksjoner. Alle visste at om du velger kristelig konfirmasjon, må du døpes først. Ungdomsgudstjenester En av jentene forteller til slutt at hun savner konfirmanttida, det var godt å ha et fast opplegg å gå på. Rannveig er ikke sen om å invitere de tre tidligere konfirmantene på ungdomsgudstjeneste i Barbu kirke kl den første søndagen i hver måned. Dette synes de høres fint ut, og Rannveig lover å sende sms og minne dem på ungdomsgudstjenesten. Takk til tre blide jenter som stilte opp til intervju om dåpen i menighetsbladet! Tekst og foto: Thorunn Larsen Nærdal Side 10 I Barbu menighetsblad Lisa Marie, Ceilinn og Nathalie i februar i år BARBU menig-

11 Praktiske konfirmanter på Margarethastiftelsen I oktober 2013 startet Barbu med et nytt prosjekt i forbindelse med konfirmantundervisningen. Mangeårig besøksvenn Sigrunn Kvalvåg tok initiativ til å starte bingo på Margarethastiftelsen. Hun har en hun besøker fast der, men har opplevd et stort besøksbehov også hos andre. Det var da hun kom på tanken å starte med et tilbud flere kunne dra nytte av En gavepakke Hun tok kontakt med diakon Trygve Bergland og miljøvert Astrid Gundersen på Margaretha stiftelsen angående dette. I Barbu var en i gang med konfirmantplanlegginga, og da kom dette initiativet som en gavepakke. Vi hadde en praktisk gruppe med konfirmanter i fjor på KIA (Kristent Interkulturelt arbeid) i Trefoldighetskjelleren, men hadde lyst til å integrere en praktisk konfirmantgruppe innenfor vår egen menighets grenser. Når ungdommen kommer Ni hyggelige og flinke konfirmanter meldte seg til dette tilbudet og er i løpet av konfirmantåret med på Margarethastiftelsen totalt åtte ganger. Disse konfirmantene gled rett inn i rollene som vertskap, sosiale samtalepartnere og medhjelpere. Beboerne på Margarethastiftelsen fyller dagligstua nærmest til randen. Vi har fått høre at det er nå én ting at det er bingo, men når «ungdommen» kommer, da kommer også flere eldre som ønsker et sosialt tilbud. Dette er et eksempel på en suksesshistorie, som vi er stolte av å ha fått til, først og fremst takket være et godt initiativ av en frivillig besøker. Tekst og foto: Trygve Bergland Ungdommens tur Ungdommene har fått sin egen gudstjeneste i Barbu kirke. Hver første søndag i måneden stiller foreldregruppa, sammen med ungdommer og unge voksne, opp for å organisere en kveld, spesialsydd for ungdommene. Kick-off 2. februar var det kick-off for gudstjenestene. Kvelden ble fylt med mye Over fire tus musikk, bønnevandring, forkynnelse og nattverd for de omtrent 50 menneskene som møtte opp. Etter gudstjenesten hadde foreldregruppa stelt i Vi har truffet t stand kveldsmat i glasshuset. Åpen for alle Ønsket er at ungdommene skal finne sin plass i kirka, og at vi skal bygge et miljø rundt gudstjenesten og kveldsmaten. Ungdomsgudstjenesten er åpen for alle ungdommer i alle aldre, mens kveldsmaten etterpå er forbeholdt de som faktisk er ungdommer Velkommen til ungdomsgudstjeneste! Tekst og foto: Åshild Milje Konfirmanter i Barbu Lørdag 3. mai kl. 11 Emma Sofia Embla Hellem Laila Cecilie Vevstad William Johansen Even Fossum Svein Joakim Aanonsen Else Kathinca Glidje Emilie Hannevik Grøtterud Eirik Langemyr Magnus Engesland Hellevik André Aleksandersen Kjetil Birkeland Marcus Skåle Christensen Jonah Andreas Mojlanen Andersen Lørdag 3. mai kl. 13 Jenny Marie Samland Emma Pedersen Hagane Erling Christensen Stian Debess Thea Sævrøy Johannesen Anna Auale Lundvall Miriam Naist Øvernes Natasha Muntaha Olsen Hassan Sigurd Heggtveit Andersen Lone Aasbø Tuva Terjesen Kvien Sander Hamre Andersen Kristine Henriksen Emilie Kathinka Nilsen Andrea Haugesten Marit Elise Worren Kløcker Anniken Egrem Søndag 4. mai kl. 11 Michael Eriksen Thomas Fjærbu Knutsen Marita Johnsen Strand Sondre Taraldlien Helene Johanne Odland Julie Pettersson Marius Olsen Hanstad Ole Magnus Baardsen Jesper Gulbrandsen Larsen Kristian Sæther Nilsen Silje Norheim BARBU menig- Nr I Side 11 11

12 Han så, vant og forsvant... Det er trist, men sant. Organisten vår, Thor Henning Isachsen, hadde sin siste gudstjeneste i Barbu kirke søndag 26. januar Veldig mange hadde møtt opp for å si farvel og takk for de årene han har virket i Barbu menighet. For anledningen hadde Thor Henning samlet barnekoret, som dessverre har ligget nede siden i sommer, til en siste opptreden. Vi visste at Thor Henning likte å jobbe med barn, og under gudstjenesten fikk vi bevis på at det var gjensidig. Han fikk en hvit rose fra hvert av barna. Og ordene to av de eldste barna sa til avskjed, kunne like godt ha vært sagt av de som satt nede i benkeradene. Du er den rareste, flinkeste, sprøeste og dyktigste dirigent vi kunne ha ønsket oss! Vi vil savne deg! Også de voksne korsangerne i menigheten tok farvel ved at medlemmer i både Barbu Kantori og Cantabile sto sammen i koret og sang An Irish blessing for ham, sammen med menigheten. Menigheten vil savne den allsidige musikaliteten til Thor Henning. Det være seg hans eminente orgelspill fra galleriet, hans briljante flygelvariasjoner fremme i koret, uten å kaste et blikk på tangentene, eller hans meget vakre barytonstemme, når han ledet menigheten i de mange bibelske salmene han introduserte. Barbu menighet ja, hele Arendals musikkmiljø - vil savne deg. Vi ønsker deg lykke til i Grorud menighet i Oslo! Tekst og foto: Thom Eilert Thorstensen Hvordan lese Bibelen for barn? Tradisjonen med å lage egne barnebibler er gammel i Norge. Den første kom ut allerede i 1830, og i dag finnes det et utall varianter av Bibelens fortellinger beregnet for barn. Man kan få mer eller mindre direkte gjenfortalte bibelfortellinger, Bibelen som aktivitetsbok, som bildebok, på vers eller som tegneserie i japansk manga-stil. I januar ga IKO-forlaget ut en ny barnebibel, spesielt beregnet på barn i Norden. 15 forfattere og illustratører har fått i oppdrag å gjenfortelle fortellinger fra Bibelen med utgangspunkt i barnets verden. En av forfatterne er Laura Djupvik, og i et intervju med Vårt Land sier hun dette om arbeidet med å gjøre de gamle fortellingene på nytt: Berøringsangst I begynnelsen hadde jeg berøringsangst. Spurte meg selv hvem som har rett til å berøre dette stoffet. Men så tenkte jeg på hvordan dette hadde vært en del av meg siden jeg var liten, og hvordan bibelfortellingene beriket min verden i barndommen, og så lot jeg det stå til. som er et nettsted med tips, inspirasjon og ressurser for foreldre, besteforeldre og faddere, kommer med følgende anbefaling: - En del av fortellingene i det gamle testamente er voldsomme. Vi anbefaler at man leser fra en barnebibel som ikke er så detaljrik, selv om enkelte forfattere av slike tar seg såkalte "kunstneriske friheter". Man kan eventuelt begynne med det nye testamentet. Anbefalinger Barnas bibel på vers og rim av den danske presten Johannes Møllehave og Min bildebibel utgitt på Verbum forlag er blant barnebiblene som blir anbefalt av BarnOgTro. Om Min bildebibel sier forlaget følgende: - Min bildebibel er laget med tanke på barn i alderen 2 til 8 år. Tekstene er skrevet i et samarbeid mellom seks erfarne barnebokforfattere som gjenforteller bibelfortellingene i korte trekk, så tett opp til bibelteksten som mulig. - Det beste er å la barnet velge en barnebibel med illustrasjoner som han/hun liker. Om det er en historie man savner i den, så kan man kjøpe enkeltbøker eller gjenfortelle historien selv. Det finnes dessuten barnebibler for ulike aldre, sier Solgunn Øvereng Matre på Åse Bjørndal 12 Side 12 I Barbu menighetsblad BARBU menig- Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn

13 Hva skjer med gudstjenestene i Barbu kirke? Barbu menighet har innført og tatt i bruk ny liturgi i gudstjenesten. Den er nå godt innarbeidet. Tilbakemeldingene er jevnt over positive. Det er også installert projektorer i kirken, slik at det er lett å følge med på salmer og liturgi. Innkjøp av nye salmebøker er foreløpig satt på vent. Ny salmebok foreligger både i papir- og digital utgave. Det er ønskelig å bruke litt tid på å gjøre menigheten kjent med den nye salmeboka før vi går til innkjøp. Ny gudstjenesteforordning i Barbu sokn Ikke nok med alt dette, vi skal også ha ny gjennomgang av den såkalte «gudstjenesteforordningen». Liturgireformen handlet om gudstjenestens form og innhold. Nå handler det om frekvens og ressurser. Det er dette som omtales som «forordning». Pusse støv Alle menighetene i Agder og Telemark bispedømme skal ha en slik gjennomgang. Det betyr at hvert sokn skal pusse støv av gammel forordning, som blant annet har vært bestemmende for hvor mange gudstjenester det skal være i kirkene, og når de skal avholdes. Ny gudstjenesteforordning åpner for endringer i forhold til dette. Har du innspill? Biskopen har bedt prester og menighetsråd om å se på forordningen i eget sokn, i samarbeid med kirkevergen. Dette handler selvsagt også om økonomi og ressursbruk. Det er prostens ansvar å følge prosessen og legge fram forslag til ny forordning eller eventuelt beholde nåværende forordning. Dette skal skje innen mai Menighetsrådet i Barbu er i gang med dette arbeidet, i samarbeid med prester og andre med særlig ansvar for gudstjenestene våre. Har du innspill, er det bare å ta kontakt med undertegnede. Rannveig Aas Olsbu sokneprest Det er biskopen som godkjenner gudstjenesteforordningen i det enkelte sokn. Aktuelle spørsmålstillinger i denne prosessen: - Hvordan passer dagens forordning til slik menigheten ser ut i dag? - Hvordan er besøket i de ulike kirker? - Hvordan er avstanden mellom kirkene er det mulig med flere fellesgudstjenester? - Er tidspunktene for gudstjenestene hensiktsmessige? - Hvordan ville det blitt dersom man flyttet dag og tidspunkt? - Hvordan er rammene rundt gudstjenestene? - Er det mulig å legge gudstjenesten og andre aktiviteter til samme tidspunkt og sted? kongelig dåp 1. Kongeskipet "Norge" 6. Døperen Johannes 2. Australia 7. Voksendåp 3. Japan 8. Matteus 28, 4. Håkon 1. - Håkon den gode 9. Svein Ellingsen 5. Påfugltronen 10. "Den virker syndenes forlatelse" Svar på «Ti fra Karl Johan» Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn Hvis du er Noen eksempler på hva din støtte betyr: For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til sultrammede For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpumpe I Barbu menighet vil konfirmanter og andre komme med bøsser 8. april. BARBU menig- 13 Nr I Side 13

14 Menighetsbladet innleder med dette en ny spalte, der mennesker i menigheten forteller om en hobby eller aktivitet de liker å holde på med. Dette blir en stafett, der utfordringen går videre fra gang til gang. Førstemann ut er Olav Johansen: Min hobby Jeg har selvsagt mer enn en hobby, men jeg har blitt bedt om å skrive om bare én. Siden dette er menighetsbladet, velger jeg en jeg syns det er fornuftig å misjonere litt om. Det er golf. Jeg har nå spilt golf siden Kun avbrutt av et par års pause da ungene var små. Hvorfor begynte jeg, radikale gutten fra bygda, med utdanning innen landbruk, å bevege meg over på den blå fiffens hjemmebane på Randesund i Kristiansand? Hvorfor kunne jeg ikke drive med orienteringsløp, sånn så mange andre av klassekameratene mine på jordskiftelinja gjorde? Det er selvsagt flere grunner: Den åpenbare: Det er lett å velge mellom å svette rundt i krattskauen mens du lurer på hvor du er - og å gå på en velstelt bane og rolig fundere på neste slag. Jeg har alltid vært glad i spill og konkurranser. Jeg og søsknene mine har vært enige om en ting: Det er mindre kjedelig å ta opp poteter hvis vi har en konkurranse om hvem som finner den største. Det er tullete å fiske uten å se hvem som får den første, den største og flest fisk. Jeg er også mer enn gjennomsnittet glad i kortspill, spill på mobiltelefonen og brettspill. Nesten alle brettspill er en miniatyr av noe. De foregår ofte på et landskap eller et kart. For en brettspillentusiast er det åpenbare målet å få spille det eneste brettspillet som er i full størrelse - golf. Det er nemlig det golf er: et brettspill. Noen kaller det en idrett, men det er et spill. Et spill som handler om en ting: å bringe en ball rundt en bane og oppi atten hull med minst mulig trøbbel underveis. Golf er selvsagt ferdighet, men det er også taktikk. Det er kanskje lurere å slå trekvart av maks, og legge seg opp på det breie feltet og så ha hundre meter igjen, enn å kline til og satse på 220 meters slaget og at ballen legger seg til ro der det er smalt. Men selv om jeg har planlagt å gå en runde med fornuftsknappen i stilling «på», har den det med å sprette over på «av» igjen etter et par hull, selv etter 20 år som golfer. Golf er sosialt. En kan selvsagt spille alene, men det blir litt som å legge kabal, ikke så veldig artig. Det er mye gøyere å slå et godt slag når noen ser det. Golf lærer deg høflighet og å lyve med pokerfjes. Du skal ikke le hvis noen klumser, du skal si «godt slag» hvis noen slår et godt slag, men det kan jo hende at «huff det var synd» ikke lyder helt ekte for han du konkurrerer mot, hvis han leda og nettopp har klint ballen langt ut i skauen. Det spesielle med golf er at alle er mestere - av og til. Jeg kan ikke slå så langt som Tiger Woods. Han slår over 300 meter. Jeg mangler en del på det. Men! På en attenhulls-runde vil en middelmådig golfer nesten alltid få til ett eller to slag som er en mester verdig. Kanskje jeg senker en putt på ti meter. Kanskje jeg slår meg inn fra hundre meter og blir liggende tre meter fra hullet og da ville publikum ha klappet - selv for Tiger Woods. Det er disse slagene vi hobbygolfere lever på. Golf har en positiv bieffekt som brettspill ikke har. Det er ypperlig trim. Etter atten hull har du gått nærmere ei mil (særlig hvis du slår litt sikksakk). Hva er målet mitt? Ikke å bli bedre, men å holde på - med mange klumseslag og noen perfekte. Det vil jeg gjøre førti-femti år til. Til neste gang utfordrer jeg Øyvind Henriksen. Tekst og foto: Olav Johansen Nytt fra menighetsrådet Organistsituasjonen Ny utlysningsprosess er i gang, og vi håper på å ha en ny organist på plass etter sommeren. I mellomtiden er Knut Reinert Bygland vikar og vil spille på gudstjenester og institusjoner. Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn huset. Dette blir kostbart, så det arbeides også med å skaffe penger. Menighetens årsmøte Alle ønskes velkommen til årsmøte på menighetshuset onsdag 9. april kl Høstbasar 11. oktober For å øke inntektene har vi vedtatt å arrangere høstbasar på menighetshuset lørdag 11. oktober. Her tenker vi oss hovedlotteri, åresalg, salg av hånd- Brannsikring på menighetshuset Det jobbes med å finne gode løsninger for pålagt brannsikring av menighetsarbeider, salg av hjemmelaget matvarer, kafe og noen programinnslag. For at dette skal kunne gjennomføres, trenger vi MANGE mennesker til ulike oppgaver. Hvis du kan tenke deg å jobbe med hovedlotteriet eller bidra med noe annet, ta kontakt med Vibeke Marie. Vibeke Marie Tobiassen Side 14 I Barbu menighetsblad BARBU menighetsblad

15 Ti fra Karl Johan KONGELIG: 1. Hva fikk kong Haakon 7. av det norske folk til 75 årsdagen i 1947? 2. Fra hvilket land kommer kronprinsesse Mary av Danmark? 3. I hvilket land er Naruhito kronprins? 4. Hvilken norsk konge ble dødelig såret på Fitjar på Stord i år 960? 5. Hva heter tronen som er blitt et symbol for det iranske monarki? DÅP: 6. Hvem var det som døpte Jesus? 7. Hva slags dåp praktiserer Pinsevennene, barnedåp eller voksendåp? 8. Hos hvilken evangelist finner vi dåpsbefalingen, som alltid blir lest i kirken ved dåp? 9. Hvem har skrevet teksten til den kjente dåpssalmen "Fylt av glede over livets under"? 10. Hva svarer Luthers Lille Katekismus på spørsmålet: "Hva gir og virker dåpen"? Karl Johan Emanuelsen, journalist Svarene finner du på side 13. Deilig smoothie 250 gram frosne jordbær 2 bananer 2 dl lettmelk eller skummet melk 1 ts vaniljesukker Skrell bananene, kutt dem i biter. Putt alle ingrediensene i en blender og bland til en jevn drikke. (Ønsker man en mindre søt variant, kan man øke mengden med frosne bær og kutte ned på mengden banan) Serveres i glass med sugerør. Pynt gjerne med frukt. Velbekomme! Håper det smaker! Hilsen Cecilie Strand Løsning på Sudoku i blad var 417. De heldige vinnerne av sjokolade fra Heimdal er: Åse Berit Thorjussen, Nils Olav Fidje og Tore Kjell Fløystad. Send de tre løsningstallene i den nye oppgaven til menighetsbladet på e-post: eller til menig-hetskontoret innen 8. mai. Vi må vite ditt navn, adresse og et telefonnummer vi kan nå deg på. Vi trekker tre nye vinnere, som får en smakfull overraskelse! SMS-tjenesten Vi har en tid hatt tilbud om SMStjeneste med gudstjenesteinvitasjon. I forbindelse med omlegging av dataprogram er tjenesten for tiden ute av drift. Vi satser på å få den i gang igjen, og da vil dere som står på lista, få SMS som før. Nye er velkomne til å motta SMSinvitasjon. Send en melding merket «SMS gudstjeneste» tlf , så ordner vi det. Rannveig Aas Olsbu Foto: Vibeke Tobiassen BARBU menighetsblad Nr I Side 15

16 Åpen barnehage Kirkens Bymisjon Arendal har nettopp etablert bymisjonssenter i Kastellveien 1, midt i Arendal sentrum. Første prosjekt er Åpen barnehage, som har vært i drift siden februar God atmosfære Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år sammen med foreldre/omsorgsperson. Barna vil oppleve en god atmosfære med mulighet for lek, formingsaktiviteter og kontakt med andre barn. Dette er en god trening for samhandling med andre barn og forberedelse til tradisjonell barnehage. Hver dag vil inneholde samlingsstund med sang, høytlesning, skuespill osv. Videre vil også lunsj være en fast dagsrutine. Rom for alle Kirkens Bymisjons visjon Rom for alle gjelder også i Åpen barnehage. Bli med i familiekoret Når familiekoret møtes, er det liv og røre. Barn og voksne synger sammen, og vi gjør det med trøkk og sjarm. Familiekoret synger enkle sanger med futt i. Vi satser på sanger det er mulig å lære seg på en ettermiddag, og som alle kan være med på. Hvis sangene i tillegg har bevegelser, er det jo ekstra gøy. På noen sanger får de eldste barna synge solo, enten sammen eller alene. Håper dere har lyst å bli med 5. og 6. april! Vi øver på menighetshuset lørdagen kl og møtes kl. 10 i kirken på søndagen. For mer info se kirken.no/barbu Side 16 I Barbu menighetsblad Alle skal oppleve at de er velkommen, uansett språk, kultur, sosial status og ulik livssituasjon. Åpen barnehage er vel så viktig for barnas foreldre/omsorgspersoner i forhold til å etablere sosiale nettverk og møte mennesker i samme situasjon som dem selv. Åpen barnehage kan også være et godt integreringstiltak av innvandrere. Åpen barnehage ledes av Trygve Bergland, som er ansatt som pedagog. Annet personell er frivillige i både barnehagemiljø og på kjøkken. I tillegg har vi en egen frivillig vaktmester. Det er et mål at ansatte og frivillige kan være gode forbilder i forhold til hvordan man snakker og samhandler med barn. Åpningstider Åpen barnehagen vil ha åpningstider på mandager, onsdager og fredager kl. 09:30 til 15:00. For vedtekter, årsplan og månedsplan, følg med på vår hjemmeside og på facebook (Søk på Kirkens Bymisjon Arendal). Trygve Bergland Foto: Vibeke Marie Tobiassen Dette kan du være med på: ARBEID FOR BARN OG UNGE Babysang 10 samlinger i semesteret (annonseres), onsdager kl. 11 på menighetshuset, 0-1-år Småbarnssang Annenhver torsdag på menighetshuset kl. 11, 1-6 år Familieklubben Hver 1. torsdag i måneden kl. 17 på menighetshuset. Barn og voksne sammen. Søndagsskole På en del gudstjenester i Barbu kirke kl. 11 KM-Kluzz: barnegospel og klubb Klubb på menighetshuset hver torsdag unntatt den første i måneden kl. 17 (middag 16.30) år KFUK-KFUM Speidere Hver torsdag i speiderkjelleren på menighetshuset kl. 17, klasse Tween Sing (Kor) Hver torsdag unntatt den første i måneden, på menighetshuset kl. 18, 5.-7.klasse Appell Ten Sing Hver onsdag på menighetshuset kl. 19. Fra 8. klasse Åpen Fredag (Klubb/kafe) Annenhver fredag på menighetshuset kl. 20. Fra 8. klasse ARBEID FOR VOKSNE Cantabile (Kor) Hver torsdag på menighetshuset / Barbu kirke kl Barbu Kantori Hver tirsdag i Barbu kirke kl. 19. Arendal KFUK-KFUM Ca. en søndag i mnd på menighetshuset Foto: Thorunn Larsen Nærdal kl. 18. Y s Men Club Ca. en mandag i mnd på menighetshuset kl Formiddagstreff 1. onsdag i mnd på menighetshuset kl Morgensang Hver torsdag i Barbu kirke kl. 09. Gudstjeneste Hver søndag i Barbu kirke kl. 11. For flere opplysninger, se

17 menighetskalender MARS Barbu kirke gudstjeneste med dåp Tween Sing Menighetshuset Globalaksjonskveld Hove Konfirmantleir Barbu kirke gudstjeneste med nattverd Kantoriet deltar. Søndagsskole APRIL Barbu kirke gudstjeneste med dåp 6-åringer og Familiekor deltar K kirkens Nødhjelps fasteaksjon Menighetshuset Menighetens årsmøte Barbu kirke gudstjeneste med dåp og nattverd Søndagsskole Havstad Bedehus Skjærtorsdagsgudstjeneste Barbu kirke Langfredagsgudstjeneste Barbu kirke gudstjeneste med dåp og nattverd Kirkekjelleren Trefoldighetskirken Temakveld konfirmant- foreldre Ungdomsrådgiver Kjetil Viland om ungdom og tro Barbu kirke Samtalegudstjeneste Appell Ten Sing Tromøy kirke konsert Cantabile Froland menighetssenter Ungdomsarrangement MAi /13.00 Barbu kirke Konfirmasjonsgudstjenester Barbu kirke Konfirmasjonsgudstjeneste Barbu kirke gudstjeneste med dåp Søndagsskole Barbu kirke gudstjeneste med nattverd Bjørnebo Speiderne på overnatting Barbu kirke gudstjeneste med dåp Søndagsskole Bjørnebo Naturens dag Barbu kirke konsert kantoriet og Kirsten Bråten Berg Uglebo Turgudstjeneste Kristi himmelfartsdag JUNi Barbu kirke gudstjeneste med nattverd Barbu kirke gudstjeneste med dåp Haslatangen Turgudstjeneste Parken Parkgudstjeneste med nattverd Trefoldighet menighet blir med Barbu kirke gudstjeneste med dåp og nattverd Det tas forbehold om endringer. Følg med på annonsering i avisene og på menighetens nettside FORMIDDAGSTREFF VÅREN 2014 Et tilbud til alle voksne som har fri om formiddagen. Vi samles på menighetshuset onsdager fra kl til ca med forskjellige tema, musikk, sang og god bevertning. SKYSS? Ring: etter kl Onsdag 2. april: Påsken i Jerusalem. Via Dolorosa ved Olav Alvsåker. Onsdag 7. mai: «Historien om Havblikk, fra aldershjem til legesenter» ved Thom Eilert Thorstensen. Onsdag 4. juni går bussturen vestover. Høvåg og Gabriel Scott kan være stikkord. Mer informasjon senere. DU ER HJERTELIG VELKOMMEN!! Ta gjerne noen med deg! MENIGHETENS ÅRSMØTE 9. APRIL Vi ønsker dere alle velkommen til årsmøtet på menighetshuset kl Der vil vi høre om og drøfte året som gikk og tidene som kommer, både gjennom årsmelding og regnskap/budsjett. I tillegg vil soknepresten Foto: vår Thorunn Rannveig Larsen Nærdal Aas Olsbu snakke om det studiet hun nå er i gang med. Det handler om «En kirke i endring med blikk på menighetsutvikling». Vi får høre om folkekirkens mange utfordringer og får med oss glimt fra Sverige og Danmark. På årsmøtet vil vi også ha kveldsmat og litt tid til prat og fellesskap. Jan Egil Hagli BARBU menig- Nr I Side 17 17

18 Barbu menighet Barbu menighetskontor: Menighetshuset, Nyli Terrasse 2 Tlf Kirkekontoret i rådhuset: Serviceboks 650, 4809 Arendal Tlf Kontortid: Mandag fredag kl Menighetens nettside: Sokneprest Rannveig Aas Olsbu Tlf: / Kapellan Erik Noddeland Tlf: / Organist STILLINGEN ER UTLYST. Soknediakon Ellen Haugland Tlf: / Diakon Trygve Bergland Tlf: Trosopplæringskoordinator Vibeke Marie Tobiassen Tlf: / Menighetssekretær Jan Egil Hagli Tlf: / Kirketjener Arnfinn Fidje Tlf: Ungdomsarbeider Åshild Milje Tlf: / Styrer Kirsten Løschbrandt Nyli barnehage Nyli Terasse 2, 4844 Arendal Tlf: / Menighetsrådets leder Stein Torgersen Tlf: Slekters gang DØPTE: Gutter: Leon Skarli Filip Aarsnes Daniel Midttun Gustavsen Maximilian Andrzei Sunnset (Lyngdal) Vegard Johan Brekke Steen Jenter: Sandra Marie Fiane-Andersen Malin Marie Fiane-Andersen DØDE: Menn: Øyvind Post 67 år Thorkild Bernhard Stene 80 år Egil Sauvik 68 år Asle Øynes 64 år Kvinner: Vera Christine Lilienstam 94 år Ingrid Sandbu Hansen 96 år Johanne Emilie Friis Jacobsen 100 år Alfhild Marie Rørvik 86 år Anne Margrethe Hørsdal Simonsen 69 år Synnøve Lillian Brødholt 82 år Hannie Kvamme Andersen 62 år Reidun Nesland 60 år ØNSKER DU BESØK? Nå er situasjonen i besøkstjenesten snudd helt om. Vi har flere besøkere enn det er etterspørsel etter. Sitter du hjemme og ønsker noen å prate med, gå tur med eller gjøre ting sammen med, da kan det å motta besøk være en god ting. Det er sosialt, hyggelig og gjensidig. Både besøker og besøksmottaker får som regel noe positivt ut av dette. I gjennomsnitt kommer besøkeren på besøk et par timer annenhver uke, men dette avtales individuelt etter ønsker, behov og kapasitet. Flere som mottar besøk, forteller om økt livskvalitet, og det er godt å motta nye impulser utover de dagligdagse. Ønsker du besøk eller ønsker mer informasjon om besøkstjenesten, ta kontakt med diakon Trygve Bergland, tlf Tipping Post i butikk Blomster BIRKENLUND (08-21) Euronics Arendal Kystveien 17 Tlf / Redaksjon menighetsbladet: Thorunn Larsen Nærdal, Bjørg Øygarden, Åse Bjørndal, Brit E Bugge Mjåvatn Redaksjonsansvar: Barbu menighetsråd Gaver til menigheten For å drifte menighetsblad og menighetshus, lønne ansatte og holde aktiviteter igang, trenger vi gaveinntekter. Du må gjerne merke gaven. Ny bankkonto Alle bidrag mottas med takk! Frist for innsendelse av stoff til nr er 8. mai. Stoff sendes: Barbu menighetsblad, Nyli terasse 2, 4844 Arendal E-post: 18 Side 18 I Barbu menighetsblad Nedre Tyholmsvei 1, 4836 Arendal Tfl / Barbudalen Arendal Tlf Fax HAREBAKKEN Langsæveien 5, 4846 Arendal Tlf Fax Et naturlig valg når det gjelder trykksaker! Telefon BARBU menig-

19 KRISTIANSAND Tlf: Tlf: vi gjør gode arbeidsplasser enda bedre vi gjør gode arbeidsplasser enda bedre vi gjør gode arbeidsplasser enda bedre idsplasser vi gjør enda gode bedre arbeidsplasser enda bedre Trenger du elektriker? Tlf Mob Kystveien 13, 4841 Arendal - E-post: ARENDAL Tlf: Tlf: Apotek 1 Svanen, Arendal i Amfi Arena PM PM Danielsen Kontorutstyr Tlf Fax ÅPNINGSTIDER: (1800) SØR SØRPM Danielsen Kontorutstyr ARENDAL Tlf: ARENDAL ARENDAL Tlf: 37 KRISTIANSAND Tlf: ARENDAL Tlf: Tlf: KRISTIANSAND Tlf: KRISTIANSAND Tlf: 38 Tlf: PM Danielsen Kontorutstyr PM Danielsen Kontorutstyr PM Danielsen Kontorutstyr Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd Begravelsesbyrå Olaf Slaattene AS Kystvn. 151, 4842 Arendal R SØR SØR SØR SØR Telefon hele døgnet: KRØGENES Tromøyveien 1, 4841 Arendal Tlf Fax INNEHAVER ELIN OG ASBJØRN SVENSEN Nygårdsv. 51, 4844 Arendal. Tlf Velg en bank det er lett å bli kjent med! His Galleri AS Kirkeveien 182, 4817 His Tlf Fax Utstillinger og salg av samtidskunst Alt i innramming Kvalitet og hurtig levering Stort utvalg kunstmateriell Postboks 70, 4801 Arendal - IKKE BARE GRAVSTEIN! - PEISER - PLATER UNDER/FORAN OVN - KJØKKENBENKPLATER - STEINPLEIEMIDLER - GRAVLYKTER OG LYS - M.M. Tlf AVDELING AVDELING BOKHANDEL VESKEHUSET Tlf Tlf Østregt./Torvgaten Arendal Annonsepriser: Kr pr. år (en spalte), kr ,- pr. år (to spalter) BARBU menig- 19 Nr I Side 19

20 Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. Fylt av beven foran ukjent fremtid legger vi vårt barn i dine hender. Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet. Fylt av undring er vi i din nærhet! Du som bærer verdensrommets dybder, venter på de små og tar imot oss. Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje, er vi født på ny til liv i Kristus, til et åpent liv i tro og tillit. Og ved tidens grense lever fortsatt dine løftes-ord ved døpefonten, dåpens lys forblir når livet slukner. Større rikdom enn hva ord kan romme, har du gitt oss gjennom dåpens gave. Herre, la vår tro bli fylt av glede! Tekst: Svein Ellingsen 1971 Melodi: Egil Hovland 1976 OPPLAG BARBU menig- Foto: Brit E. Bugge Mjåvatn

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum Nr. 1 Mars 2014 79. årgang Østsinni kirke Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014 Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. . Innskrivning nye konfirmanter 5. september kl. 18.00. Sommeråpent i Sandvikskirken på onsdager

Fellesskap i troen - rom for livet. . Innskrivning nye konfirmanter 5. september kl. 18.00. Sommeråpent i Sandvikskirken på onsdager SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 2, 96. ÅRGANG J UNI 2013 Takk for følget - velkommen til nye! En

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

En prekestol utenom det vanlige s. 10-11

En prekestol utenom det vanlige s. 10-11 En prekestol utenom det vanlige s. 10-11 «Den gode strid» E randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no n skal ikke ha lest mye i Bibelen

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

MÅNEDSBLADET TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN HEIMOM

MÅNEDSBLADET TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN HEIMOM MÅNEDSBLADET NYTT FRA SJØMANNSKIRKEN I LONDON HØSTNUMMER 2/2013 ÅRGANG 76 TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer