Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge"

Transkript

1 FORSVARETS FORUM Bergen Kristiansand NR 9 15 SEPTEMBER Oslo Bodø Elverum Bærum Sortland Målselv Stavanger Andøy Ullensaker HØYRE OM! Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40 Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge Trondheim Harstad RETURUKE 43 INTERPRESS NORGE ISSN X Kr. 39,- Åmot Ørland Sør-Varanger

2 VETERANER HISTORIER ARNE HANESTAD ARVE M. AASBAK MARTHE BRENDEFUR Tjenestegjorde i Kongo Tjenestegjorde i Libanon Tjenestegjorde i Syria «Vi reiste ut den 22. mai Jeg husker at turen ned var lang. 23 timer i ett fly. Tre, fire mellom landinger, og vi måtte ha surstoff for å komme over alpene. Da vi landa i Leopoldville (dagens Kinshasa), var det mørkt og masse fremmede lukter». Les mer på itjenstefornorge.no «Isolasjonen i Beirut er selv følgelig det jeg husker best. Våren 1989 var den tyngste perioden i borgerkrigen i Libanon. Det var bare mennesker igjen i byen. Alle hadde rømt. Sjøveien var stengt. Byen var bomba sønder og sammen. Jeg husker hotellet hvor vi bodde, ble rammet av et bombeangrep». «Jeg hadde et engasjement som kvartermester på fregatten «KNM Helge Ingstad». Vi hadde seilt hele høsten. På kvelden fredag 29. november 2013 fikk vi ordre om å være med å frakte kjemiske stridsmidler ut av Syria. Da var det veldig mye som måtte gjøres klart om bord, på kort tid». Les mer på itjenstefornorge.no Les mer på itjenstefornorge.no Nettstedet itjenestefornorge.no handler om Norges internasjonale operasjoner fra 1947 og frem til i dag. Her samler vi inn historier, bilder, filmklipp og lydfiler fra alle som har deltatt i internasjonale operasjoner. Fortell din historie og les andres på itjenstefornorge.no Forsvarets mediesenter

3 FINNES DET EN BEDRE UTDANNING ENN Å VÆRE EN DEL AV ET BRA LAG? LÆRLING Søknadsfrist 15. februar LEDERUTDANNING Søknadsfrist 1. november og 15. april SPESIALSTYRKER Søknadsfrist 1. mars Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS ) Les om utdanning og søk på forsvaret.no

4 biletet FOTO: NIGHT HAWK DIKEMARK: 1300 løparar var med i patruljeløpet Night Hawk på Dikemark i Asker natta til 15. august. I den 7,8 kilometer lange løypa gjekk Oslo garnisonsforvaltnings lag med Asle Kvaase, Mohammed Hamouda og Martin Langrind av med sigeren. Patruljeløp er ei samansett tevling som inkluderer element frå militære disiplinar og orientering. Løpa kan vare frå timar opp til eit døgn. Haukeslepp 4 SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER

5 innhold FOTO: ARNE FLAATEN FOTO: ARNE FLAATEN 70 år Mannskapsavisa, senere Forsvarets forum og F, feirer 70 år som magasin i Portrettet Verten Andøya-ordfører Jonni Solsvik vil gjerne være vert, men ikke hvis Forsvaret ikke vil være der. 48 FOTO: ARNE FLAATEN 13 FORSIDEN: Halvparten av de 20 kommunene med flest forsvarsansatte er styrt av Høyre-ordførere 8 Kort fortalt 10 Kalenderen 11 Ledelsen 12 Tall 12 Klipp «Det er et økt alvor i debatten om Norges forsvar» Journalist TOVE GRAVDAL Innsatsstyrkene Det er ti år siden innsatsstyrkene til Heimevernet ble opprettet. Vi har snakket med over et dusin av dem. 26 FOTO: ARNE FLAATEN kultur Tolken Kamptolken Faizullah Muradi ble kastet ut, men fikk komme tilbake. Nå er han klar med bok. 66 FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ 14 Mer lagring i nord 15 Kjapt om 16 Fotoikonet 24 Skipshunden Bamse 52 Utland 54 Meninger 58 Mediegruppen 59 Meniges mening 60 Forsvaret og Hans Olav Lahlum 62 Miniportrett: Ole-Asbjørn Fauske 65 Kultur 68 Miks 70 Kryssord 73 Forsvarets informasjonssider 81 «Fartøyenes bemanning skal styrkes, og det blir mer trening. aktuelt Sabotøren Peter Sperre kom til Norge for å sabotere tyskerne fem år etter at han rømte landet. 18 dokumentet Forsvar og lokalvalget Lokalpolitikerne slåss i fellesskap for å beholde Forsvaret som stor lokal arbeidsgiver. 40 Generalinspektør for Sjøforsvaret LARS SAUNES BLADET GIKK I TRYKKEN 25. AUGUST 6 SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER

6 kort fortalt Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD Betaler ny skole redaksjonelt VIL FLYTTE: Rektor Mabel Slotterøy vil ha elevene bort fra flystøyen. Håberg skole ligger rett ved kampflybasen på Ørland. Nå ønsker Forsvarsdepartementet å kjøpe skolen for en sum som er høy nok til at Ørland kommune kan bygge ny i et mindre støyutsatt område. Ifølge beregninger vil kostnaden være mellom 100 og 130 millioner kroner. Forsvaret vil da kunne ta i bruk de gamle skolebygningene til kontorer og anleggsbygninger etterhvert som elevene flytter over til den nye skolen. Saken skal legges fram for Stortinget i løpet av høsten. F besøkte Håberg skole i forrige utgave les reportasje på fofo.no. Kjøper mini-droner Forsvaret har inngått kontrakt med Prox Dynamics om leveranse av droner til en verdi av 27 millioner kroner. De skal lages på Eggemoen utenfor Hønefoss, og de første dronene kommer i løpet av Forsvaret har bestilt både dag- og nattversjon av Black Hornet 2, som er svært lett (17,5 gram) og kan fly i 15 knops konstant vind, med kast på 20 knop. Den kan operere 1,5 km unna basestasjonen og har en flytid på 25 minutter, ifølge Teknisk Ukeblad. Prox Dynamics leverer i dag droner til ti forskjellige nasjoner, inkludert Storbritannia, USA og Australia. FLOTT: Visekorporal Sivert Sliper synes nybygget er fint. FOTO: TORBJØRN LØVLAND Samlet i Rustaleiren På Bardufoss er det åpnet nye forlegninger og spisemesse i Rusta leir. En halv milliard kroner har gitt to nye kaserner, kjøkken med spisemesse og ny infrastruktur i bakken. Samt fotball- og volleyballbaner. Maten her er bra, men det er litt lang kø det hadde vi ikke på den gamle flymessa, sier MP-visekorporal Sivert Sliper. Han får støtte av rekrutt Marte Syvderud fra Sambandsbataljonen, som synes nybygget ser kjempefint ut. Stor kapasitet. Tre mindre kjøkken har altså blitt til ett stort på nesten 4000 kvadrat. Det nye har 650 spiseplasser, og kan om nødvendig ta to bordsettinger fire ganger daglig. De rundt 30 ansatte har fått en veldig fin arbeidsplass, ifølge assisterende kjøkkensjef Mette Dahlberg. Fortsetter. Vi er nå godt i gang med den helhetlige gjennomføringsplanen for en kompakt Bardufoss leir, hvor kjøkkenet har en sentral rolle. Soldatene bor ikke lenger i Heggelia leir, men det gjenstår å bygge kontorer og garasjer for å fullføre flyttingen av Sambandsbataljonen, forklarer prosjektleder Tor Arne Fagerheim i Forsvarsbygg. På Bardufoss bygges det videre for helikopterbasen, ny brannstasjon for nær 150 millioner kroner er godkjent av Forsvarsdepartementet i sommer, og deretter kommer det nye befalshybler og kvarter. TORBJØRN LØVLAND F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra Forsvarsstaben. Bladet har som oppgave å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til lov om redaksjonell frihet i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. Medlem av: European Military Press Association F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presse skikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart. Trykk: Aktie trykkeriet AS Viktige og vanskelige valg 14. september går vi til valgurnene for å velge representanter til kommunestyrer og fylkesting. Det er ikke mange steder Forsvaret er tema i valgkampen. Naturlig nok vil mange si. Det er jo ikke i kommunestyrene at forsvarspolitikken vedtas, og forsvarsdebatt har det vært lite av selv før valg til Stortinget. For noen kommuner betyr Forsvaret likevel mye. Enkelte steder er det kommunens «hjørnesteinsbedrift». I en større artikkel i dette nummeret har vi besøkt flere «forsvarskommuner» og fått ordførere og andre lokalpolitikere i tale. Vi har prøvd å ta temperaturen på forholdet mellom kommunene og Forsvaret. Det er bred enighet på tvers av partiene om å ønske Forsvaret til stede. I disse tider er det frykt for å miste arbeidsplasser eller håp om å få noen flere. For det er i stor grad arbeidsplasser det snakkes om men ikke bare det. Også lokalpolitikere ser Forsvaret i et større perspektiv. «Jeg synes pendelen til tider svinger litt for mye mot distriktspolitikk i debatten om organiseringen av Forsvaret. Det blir feil», sier ordføreren i Andøy kommune, Jonni Solsvik. Han fastholder i et portrettintervju i denne utgaven at fagmilitære behov må komme først. Neste år legger regjeringen frem ny langtidsplan for forsvarssektoren til behandling i Stortinget. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har allerede sagt at det er behov for endringer og vanskelige valg. Trusselbildet vi står overfor, tilsier også det. «Det vil helt sikkert bli flere ordførerbesøk i Myntgata og på Løvebakken» Ekspertgruppen for forsvaret av Norge (Tamnes-utvalget) leverte sin rapport i vår. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) legger frem sitt sikkerhetsfaglige råd i september. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skal overrekke sitt fagmilitære råd 1. oktober. Det tverrpolitiske Vernepliktsutvalget, som ledes av Jonni Solsvik fra Andøy, kommer også med sin innstilling i løpet av høsten. Lokale politikere har kontakt med sine representanter på fylkesbenken på Stortinget. Det vil helt sikkert bli flere ordførerbesøk i Myntgata og på Løvebakken når forsvarssjefen har lagt frem sitt fagmilitære råd med konkrete forslag også til lokalisering av virksomheten. Verdt er det å merke seg at det mange steder gjennom årene har vært god og regelmessig kontakt mellom lokale myndigheter og stedlig militær sjef. Ordførere fra tunge forsvarskommuner som Målselv, Bardu, Elverum og Åmot møter generalinspektøren for Hæren et par ganger i året. Det er helt naturlig og riktig at lokale myndigheter og andre interessenter får anledning til å fremme sine synspunkter før regjeringen legger frem forslag til ny langtidsplan. Forsvarsministeren sier hun ønsker en åpen debatt velkommen og har lovet dem møter og muligheter for å komme med innspill. Det blir en krevende prosess, med mange, viktige valg. Målet må uansett være at Stortinget tar de beslutninger som best styrker evnen til å forsvare landet vårt. Skal utnytte veterankompetansen Veteraner er en stor, uutnyttet ressurs, sier Kenneth Bjerkelund, daglig leder i Leading Change. Rekrutteringsfirmaet skal bistå eks-militære i å få mest mulig relevante jobber i næringslivet og offentlig sektor. Bjerkelund er selv tidligere marinejeger, med ti år i Forsvaret. Befal uten krigsskole kan møte en del fordommer og uvitenhet hos potensielle arbeidsgivere. Vår oppgave i Leading Change blir å formidle hvilken unik kompetanse veteranene har. Særlig sikter vi oss inn på olje,- gass- og maritime næringer, sier Bjerkelund. I august signerte selskapet en samarbeidsavtale med Falck Nutec, som leverer kompetanse innen kriseforebygging og håndtering. Forsvarsfolk er kjent for å være gode i team og orientere seg i kaos, sier administrerende direktør Eli Sætersmoen i Falck Nutec. Generalløytnant Robert Mood er styreleder i Leading Change. Med dagens trusselbilde, er eksmilitære en høyaktuell ressurs, sier han. GRO ANITA FURREVIK SAMARBEID: Eli Sætersmoen fra Falck Nutec samarbeider med styremedlem Robert Mood og Kenneth Bjerkelund i Leading Change. FOTO: GRO ANITA FURREVIK 20 år sidan Forsvaret sparer på det frie kraftmarkedet og slår til når prisene er lave. Hittil har Forsvaret spart nesten 80 millioner kroner. Dette ble mulig da Stortinget vedtok den nye energiloven i 1991, som førte til at monopolet på levering av elektrisk kraft ble opphevet. 50 år sidan At Hærens materiell ikke er noen skraphaug, slik enkelte har påstått, skulle i hvert fall publikum bli overbevist om gjennom utstillinger og demonstrasjoner under Hærens uke. Stridsvogner, helikoptre og selvdrevet artilleri gir økt mobilitet, ildkraft og panserbeskyttelse. 8 SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER

7 dette skjer september/oktober ledelsen Det er viktige begivenheter på trappene i Forsvaret. MØTE OG SEMINAR 8-9/9: Sivil-militært kontaktmøte på Svalbard. 9-10/9: FSA sitt tryggingsforum på Rygge. 9-10/9: HR-forum på Gardermoen. 10/9: IFS-seminar om russisk tenking /9: Forsvarssjefsmøte i Tyrkia. 15/9: FFI-forum om optiske system. 16/9: Seminar i Oslo om HV /9: UAV-konferanse i USA. 22/9: Army Summit i Oslo /9: Leiarskapskonferanse på LKSK. 25/9: Militær påtalemakt tema på møte hos Generaladvokaten. 29/9: FFI-forum om spesialstyrkar. 29/9: Nuclear planning symposium i Oslo. 7/10 Forslag til Statsbudsjett for /10: Forsvarsministermøte i Nato. 13/10: FFI-forum: Samfunnstryggleik /10: Veterankonferanse i Trondheim /10: Konferanse i Oslo om sikring av bygg. KULTUR 7-9/9: Veteranmarkering i Skottland. 7-12/9: Paradar, Sjøforsvarets musikk i Bergen. 9/9: Stabsmusikken-konsert, Nationaltheateret. 10/9: Sesongopning for Luftforsvarsmusikken i Trondheim /9: Eurotreff for veteranar i Aalborg. 13/9: Veteranfly og vennedag på flysamlinga Gardermoen. 4/10: Frigjeringskonsert i Oslo konserthus. 9-10/10: Operagalla i Horten og Nøtterøy. IDRETT 5/9: Brigadestafetten i Målselv /9: NROF sitt patruljeløp, Eggemoen /9: NM i flyfemkamp, Trondheim. 19/9: NROF-meisterskapen i skyting, Kjevik. 24/9: NM orientering, Sognsvann. 2/10: Military World Games i Sør-Korea. ØVING 17-28/9: Strong Sword i Tyskland /9: Samaritan, og Forsvarstrim og Gram. 21/9-8/10: Bold Quest i USA. 30/9-1/10: Barents Rescue i Levi, Finland. 3/10-6/11: Stor Nato-øving i Spania. ANNA 15-18/9: DSEI, materiellmesse i London. 18/9: Boklansering i Oslo: Omstillinga i Forsvaret etter den kalde krigen. 22/9: Utrulling i Texas for første norske F /9: Utanriks- og forsvarskomiteen, Sortland. 24/9: MP sitt 75 års-jubileum på Sessvoll. 28/9: Folk og Forsvar sin studietur til Svalbard. 1/10: Forsvarssjefen leverar fagmilitært råd. 2/10: Parade ved opninga av Stortinget. 9/10: Kunngjering av fredsprisvinnaren. GODE RÅD: Frå fjorårets parlamentarikarforsamling i Haag, vi ser delegasjonsleiar Øyvind Halleraker og Frank Bakke-Jensen (nærast). FOTO: NATO Skal gi råd 400 utsendingar frå eit femtitals land er venta til Nato si parlamentarikarforsamling i Stavanger neste månad. Det er Stortinget som er vertskap for delegatar og observatørar som møtast i Stavanger Forum frå 9. til 12. oktober. Kvart år samlast dette uavhengige organet for å vere med på å stake ut den kursen Nato tar. Parlamentarikarforsamlinga er eit demokratisk bindeledd mellom politikken i Nato og nasjonalforsamlingane i dei einskilde landa. Forsamlinga har ei monitorerande oppgåve med å utarbeide eigne rapportar, strategiutvikling, resolusjonar og tilrådingar til generalsekretæren og Det nordatlantiske rådet, seier prosjektansvarleg Alexander Leirfall. Lang reise. I 60 år har Stortinget hatt ein delegasjon til parlamentarikarforsamlinga i Nato. Han tel fem representantar og like mange vara frå dei største partia. Leiar i inneverande fireårsperiode er Øyvind Halleraker (H). Liknande er det frå dei andre Nato-landa, partnarskapslanda og dei assosierte. Lengst reiser dei som kjem frå Afghanistan, Irak, Mali og USA. Målet er å skape kunnskap om Nato og forståing for korleis alliansen jobbar. Medrekna dei tilsette kan oppimot 900 menneske vere til stades dei tre dagane. NB: Dei to første møtedagane vert det arbeidd i fem komitear for å behandle rapportar og utarbeide resolusjonar: Ein tar for seg forsvars- og tryggingspolitikk, ein annan vitskap og teknologi, ein tredje diskuterer sivil trygging, ein fjerde komité er politisk og ein femte tufta på økonomi og tryggleik. På Nato sine nettsider kan ein lese dei 16 rapportane som ligg klare til handsaming dei spenner frå hybridkrig til klimaendring. Eg reknar med at dei viktigaste tema blir ISIL og Midt-Austen, Ukraina/Russland og terror/radikalisering, pluss kanskje ein rapport om Nordområda og det som går på kapasitetsutvikling og effektivisering i eit økonomisk trongt Nato, seier Leirfall. Parlamentarikarjobben er eit biverv for representantane, berre eit sekretariat sit fast i Brussel. Forsamlinga vert leia av den amerikanske kongressmannen Mike Turner. Resolusjonane er ikkje bindande, men eit råd som generalsekretæren i Nato i ettertid vil svare skriftleg på. Jens Stoltenberg vil også vere til stades på sesjonen i Stavanger. TORBJØRN LØVLAND 9. og 10. september held Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening sitt leverandørseminar på Akershus festning i Oslo. Investering i kampkraft Samtidig med at det pågår en forsvarsdebatt som i stor grad dreier seg om Forsvarets utfordringer, inntreffer det i september to viktige milepæler i utviklingen av vår fremtidige operative evne. Hæren tar i mot de første moderniserte CV-90, og det første norske F-35 kampfly er ferdig produsert. Dette vitner om at vårt forsvar fortsetter satsningen på moderne kampsystemer som kvalitets- og kapasitetsmessig er i toppklasse. Dette er også begivenheter som det er viktig for meg som forsvarssjef å markere da jeg vet hvilken betydelig innsats personellet som står bak, har nedlagt for at vi nå kan ta i mot både CV-90 og F september er jeg derfor til stede på Setermoen når Hæren overtar den første av totalt 144 nye kampvogner. Prosjektet er tidenes største materiellinvestering for Hæren og en del av en omfattende modernisering av Hærens hovedkampsystemer. Forsvaret og Hæren får nå en høyteknologisk og svært kapabel plattform tilpasset fremtidens digitale og krevende stridsfelt. De nye kampvognene representerer det ypperste som i dag finnes i sin kategori innen ildkraft, mobilitet og beskyttelse. Overtakelsen innebærer en viktig styrking av Hæren som nå blir bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Senere samme måned, 22. september, ruller det første norske F-35 kampflyet ut av fabrikklokalene til Lockheed Martin i Fort Worth. Dette er det første av fire treningsfly som skal brukes for å trene norske piloter i USA, slik at vi er klare til å ta imot og operere det første F-35 i Norge i Anskaffelsen av F-35 er ikke bare en erstatning for F-16, det er et kampfly med et langt bredere register av operative kapasiteter og fleksibilitet til å fylle både en defensiv og en offensiv rolle. Flyet vil i større grad kunne bidra i operasjoner i land- og sjødomenet. Utstyrt med moderne våpen, som Joint Strike Missile, nye sensorer og stealth teknologi, vil de nye kampflyene ha stor kampkraft og evne til overlevelse. I sum gir investeringen i disse to kampsystemene en betydelig styrkning av Forsvarets kampkraft. Med en slik satsning disse investeringene er, må vi sikre at vi klarer å få den maksimale operative effekten ut av systemene. Dette fordrer først og fremst at vi klarer å bygge opp og ta vare på den kompetansen og de ferdighetene som kreves av våre ansatte for å operere «Forsvaret har utfordringer knyttet til tilgjengelighet, reaksjonsevne og utholdenhet» og vedlikeholde systemene på en best mulig måte. Dernest krever det at vi klarer å etablere en driftsituasjon der vi kan operere systemene tilstrekkelig for å dekke både de operative behov og nødvendig trening. Jeg har de siste to årene pekt på at Forsvaret har utfordringer knyttet til tilgjengelighet, reaksjonsevne og utholdenhet. Tilstrekkelige ressurser til drift, styrket bemanning og håndtering av et betydelig etterslep på vedlikehold og anskaffelser av reservedeler er alle elementer i løsningen av disse utfordringene. Dette er forhold som vi ser nøye på i det fagmilitære råd, og som vil være en viktig del i den endelige anbefalingen som legges frem 1. oktober. De nye kampvognene og F-35 anskaffelsen lover godt, og de sikkerhetspolitiske endringer understreker viktigheten av å omsette disse investeringene til sikkerhet for Norge. Admiral HAAKON BRUUN-HANSSEN Forsvarssjef 10 SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER

8 tall klipp akkurat nå kroner er estimatet for et treårig 3.6mill forskningsprosjekt som dokumenterer norsk militær innsats på Balkan. Forsvarets veteraninspektør har besluttet å prioritere dette prosjektet fordi denne misjonen er adskillig mindre dokumentert enn andre Nato- og FN-oppdrag Norge har vært involvert i. Over nordmenn har tjenestegjort på Balkan, og veteraninspektøren har besluttet å delta i finansieringen av prosjektet til Institutt for forsvarsstudier (IFS). 78 plastkonteinere skal ha blitt ødelagt da fire Bell-helikoptre deltok i en øvelse med politiets beredskapstropp 22. mai i Kongsvinger. Forsvaret har nå fått ei regning på kroner fra firmaet som eide utstyret. De mener lavtflyvning er årsak til at 200 kontainerne på lagerområdet veltet. Forsvarsdepartementet vurderer nå kravet. svarte på spørreskjema 323kvinner om elektromagnetisk stråling på Marinens fartøyer. Svarene tilkjennegir ingen negative helseeffekter av å tjenestegjøre om bord, konkluderer HMS Sjø, som er et flerårig forskningsprosjekt rundt helsen til ansatte i Sjøforsvaret. De som jobber på fartøyene, er utsatt for stråling fra radar og radioantenner, og HMS Sjø var særlig interessert i å avdekke infertilitet, spontanaborter og misdannelser helt tilbake til 50-tallet. Det 9404kroner. kravet fra jordbærselgeren som ble blåst overende av et lavtflyvende Bell-helikopter i Moss i begynnelsen av juli. Helikopteret bisto politiets beredskapstropp på trening, men tok ikke høyde for en jordbærbod som ikke var forberedt på luftangrepet. Både boden og bærene blåste bortover gata, den kvinnelige selgeren måtte på sykehus, og Luftforsvarsstaben mener grunnlaget for erstatning er til stede. Frykt og forventning Forsvaret står foran en stor omorganisering der mye kan bli lagt ned. Rundt om i Forsvaret krysser noen fingrene, mens andre knytter nevene. Ryddig Russlands krav på Nordpolen er så langt ryddig og i pakt med internasjonale avtaler ( ) Vi håper Russland følger opp sin lage tradisjon med respekt for internasjonale avtaler i disse havområder. Verdens Gang på lederplass Syria I Syria er det Assad som er den største fienden, ikke IS. Sånn sett har luftangrepene økt mistroen til de vestlige styresmakter. Kommandørkaptein Per Christian Gundersen til Verdens Gang FOTO: TORBJØRN LØVLAND Frithjof Jacobsen, kommentator, i Verdens Gang. Utenom det vanlige Vi så det som et oppdrag utenom det vanlige. Det er ikke akkurat dagligdags med mitraljøser og skarpskyttere på et handelsskip. Robin Trulssen, kaptein på lasteskipet Traiko. Plass til flere USA og Tyrkia står sammen i hver sin krig. I krigen(e) i Syria og Irak er det nå veldig mange deltakere, men det er visst alltid plass til flere. Einar Hagvaag, kommentator, i Dagbladet Departementet foreslår Fire militære lover blir slått sammen til én. Det er vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven som har fusjonert. Formålet er å gjøre regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret mer tilgjengelig, oppdatert og tidsmessig relevant. Enklere. Lovene vi snakker om, har et foreldet språk som kan være vanskelig å forstå. Vi har for eksempel fjernet begreper som utskriving, oppbud og krigsfot. Med én lov i stedet for fire skal det bli lettere å finne sine rettigheter og plikter, sier seniorrådgiver Siri Koller Tufte i Forsvarsdepartementet (FD). Det er FD som foreslår den nye loven om verneplikt og tjeneste i Forsvaret. Tre av de gamle lovene omfatter verneplikt eller det å nekte slik tjeneste. Den fjerde gjelder tilsatte i Forsvaret. Men Koller Tufte mener det ikke vil komplisere i særlig grad. Totalt har Kurderne Nye væpnede kamper mellom Tyrkia og kurdiske opprørere styrker IS, og øker faren for mer kaos i Midtøsten. Robert Lowe, leder for Midtøstensenteret, London School of Economics, til Dagens Næringsliv. Atomvåpen Atomvåpen er bra, så lenge det er få som har dei. Asle Toje, forskingssjef, Det Norske Nobelinstitutt, til Dag og Tid Som i 1956 Som i 1956 mente Kreml i 2014 at Vesten hadde skylden for konflikten. Som i 1956 da Kreml mente fascisme hadde oppstått i Budapest, mente Kreml i 2014 at fascisme oppsto i Kiev i Som i 1956 mente Kreml i 2014, at russerne har en ensidig rett til å forsvare sine interesser militært utenfor landets grenser. Hans-Wilhelm Steinfeld på kronikkplass i Dagbladet Trusselbildet Trusselbildet av Vesten vekker dyp gjenklang i det russiske folk, som gjennom århundrer har lært seg å frykte innringing og invasjon. Stavanger Aftenblad på lederplass Kostnader Det må likevel være slik at også Forsvaret tenker langsiktig og ikke minst rasjonelt. Å flytte Telemark bataljon til Nord- Norge, for eksempel, vil påføre Forsvaret og staten Norge enorme kostnader. Østlendingen på lederplass Bydelen i Oslo Det populære utsagnet om at Forsvaret kun kan forsvare en bydel i Oslo, er irrelevant. Forsvaret vil aldri og har aldri selv i den kalde krigen kunnet balansere russisk militærmakt. Derfor er vi medlem av Nato. Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, i Dagens Næringsliv Flinke Gutta ser på oss som likeverdige og forventer det samme av oss som av seg selv. Samtidig er de flinke til å ta vare på hverandre. Elin Gjerde (20), den andre kvinnen som er tildelt utmerkelsen som beste elev i militær idrett på Sjøforsvarets befalsskole, til Sunnmørsposten ny forsvarslov antallet paragrafer blitt redusert fra 132 til 69. Vandelskontroll. På to punkter foreslås det reelle endringer: Den ene er at Forsvaret skal ha rett til å innhente opplysninger om pågående straffesaker i forbindelse med vandelskontroll, og den andre er at opplysninger kan innhentes også etter at personell har fylt 45 år. I tillegg foreslår Forsvarsdepartementet mindre endringer for å oppnå målet med et helhetlig og enkelt regelverk. Forsvarsdepartementet har sendt lovforslaget på høring med frist 1. oktober. Det må også ryddes i en rekke forskrifter, og det betyr at den nye loven tidligst vil kunne tre i kraft 1. januar TORBJØRN LØVLAND F inviterer gode skribenter til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang Tove Gravdal journalist i Morgenbladet. Hot news Forsvaret er høyt oppe i nyhetsbildet, og militærtjeneste er blitt hipt. Da mine jevnaldrende avtjente verneplikten på 1980-tallet, var det for mange en lidelse. De kom hjem med historier om idiotiske, irrelevante øvelser underlagt herskesyke sersjanter og var overbevist om at de hadde vært sjanseløse dersom Den røde hær hadde invadert Norge. Forsvaret ble latterliggjort og virket ikke viktig for oss som var vant til at kald krig var status quo. Med den kalde krigens slutt dabbet interessen ytterligere av. I redaksjonene der jeg jobbet på 1990-tallet, var det å følge forsvarssaker forbeholdt de spesielt interesserte. Sånn var det til langt ut på 2000-tallet da norske soldater ble sendt ut i skarpe oppdrag i Afghanistan uten at allmennheten visste om det. På Stortinget hadde forsvarskomiteen, inntil den ble slått sammen med utenrikskomiteen i 2009, lav prestisje. De folkevalgtes engasjement var ofte begrenset til dragkampen om å fordele Forsvarets ressurser til landets 19 fylker. Alt dette er dramatisk annerledes i Smarte og veltrente 19-åringer kjemper iherdig for å bli tatt opp i førstegangstjenesten. Aviser og etermedier har jevnlig toppoppslag om Forsvaret og setter noen av sine beste folk på stoffet. Hva er årsaken til denne endringen? Afghanistan er en del av forklaringen. Rundt 9000 nordmenn har tjenestegjort i de snart 14 årene vi har bidratt militært der. Etter hvert har tallrike reportasjer, tv-dokumentarer og bøker gitt oss nærkontakt med soldatlivet i en konflikt der det ikke var åpenbart hva man kjempet for. Det blir god tv av slikt og dermed økt interesse. Russland er neste stikkord. Annekteringen av Krim i mars i fjor var et rystende brudd med illusjonen om fredelig sameksistens i Europa til evig tid. Den potensielle fienden i øst fremstår nå som mer uforutsigbar enn under den kalde krigen. USAs avtroppende hærsjef, Ray Odierno, sa nylig til CNN at Russland i dag er den største trusselen mot USA, noe han begrunnet med at russerne står bak sofistikerte operasjoner i Ukraina. Russland er altså en større trussel enn terror, ifølge Odierno. Terrorfrykten bidrar også til økt forsvarsinteresse. Terrorbekjempelse er et politiansvar i Norge, men med de knappe ressursene vi har, tvinger et tettere samarbeid mellom politi og forsvar seg frem. Det er et økt alvor i debatten om Norges forsvar. Utfordringen blir, når forsvarssjefens fagmilitære råd om fremtidens forsvar blir lagt frem 1. oktober, å holde på den allmenne interessen. Lekkasjen til nettstedet aldrimer.no fra et internt ledermøte hos forsvarssjefen i juni tyder på at det kan bli mye og detaljrik dragkamp om utdanningsstrukturer og antall ubåter. Håpet er at revirkjemperne besinner seg og bidrar til å diskutere det vesentlige: Verden er blitt et farligere sted, hva gjør vi med det? Det bør bli et dominerende politisk tema denne høsten. «Det er et økt alvor i debatten om Norges forsvar» 12 SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER

9 BFO mottok torsdag FMR høringsutkastet fra Forsvarssjefen. Nå starter alvoret. Dette handler om penger! #Forsvaret#klartilstrid#FMR Fempunktsordre er vakkert. <3 Jeg elsker fempunktsordre. Vil ha mer! #miljøskada #forsvaret #hæren #respekt #ansvar #mot #alltidklar Jeg noterer med glede at de 3 mest leste masteroppgavene i #Forsvaret er skrevet av kvinner. «Robert Mood får refs av Tybring-Gjedde» Et solid overtramp av T-G. Mood har ytringsfrihet som alle andre #skammelig Følg oss Kjapt om Særaldersgrensen Navn: Harald Rønn (36) Stilling: Prosjektleder/oberstløytnant i FD VIL TIL TROMS: Den amerikanske hæren vil trene mer og oftere sammen med Brig N. FOTO: US ARMY Hvorfor setter Forsvarsdepartementet i gang et prosjekt på særaldersgrensen på 60 år for militært tilsatte? Prosjektet er en oppfølging av Kompetansemeldingen som kom i 2013, og må også ses i sammenheng med endringer som følge av pensjonsreformen. Det er viktig at slike prosesser møtes med et tilstrekkelig faktagrunnlag som synliggjør og ivaretar forsvarssektorens behov. Mer øving, mer lagring Amerikanerne vil lagre tungt krigsmateriell i Nord-Norge. I juni var den amerikanske hærsjefen i Europa (COMUSAEUR), general Ben Hodges, på besøk i Troms. I samtaler med generalinspektøren for Hæren (GIH) ga han uttrykk for ønske om å øve mer på norsk jord. I tillegg ønsker amerikanerne å lagre tyngre materiell for en kompanistridsgruppe på anslagsvis 200 mann, for å kunne øve jevnlig sammen med Brigaden i Nord-Norge. US Army er en nær og viktig samarbeidspartner for Hæren. Det er et samarbeid utviklet over mange ti-år med utvekslingsoffiserer, instruktører, elever og nå i økende grad med trening og øvelser. Under besøket til Hodges så vi på mulighetene for et tettere øvingssamarbeid. Det bekrefter GIH, generalmajor Rune Jakobsen. Besøket er fulgt opp med en mulighetsstudie gjennom sommeren, og er nå til vurdering i Forsvarsstaben (FST) og departementet (FD). Positiv. Jakobsen har på det nåværende tidspunkt i saksbehandlingen ikke lyst til å gå i detalj om hva som diskuteres, men bekrefter at det kan føre til økt norsk-amerikansk mekanisert samtrening på Setermoen. I Hæren gleder man seg over dette. I tillegg kan det bli et viktig bidrag til norsk sikkerhetspolitikk. Det er ingen tvil om at dette vil kunne gjøre begge nasjoners styrker bedre, og det vil kunne lette en eventuell framtidig fremgruppering av norske mekaniserte styrker til Finnmark, sier GIH. Interesse. I FST påpeker oberstløytnant Christian T. Knutsen, senior stabsoffiser for øving og trening i operasjonsavdelingen, at amerikanerne planlegger å komme med et par tusen mann under den kommende vinterøvelsen Cold Response. De største bidragene kommer fra US Marine Corps og US Army, og de vil blant annet ha med seg stridsvogner. Også US Air Force og US Navy vil delta. Vi merker at det er økt amerikansk interesse for å øve og trene med norske styrker. Vi blir i økende grad invitert til å delta på øvelser og trening med amerikanerne i Europa og de ønsker å komme oftere til Norge, sier Knutsen, og peker på at det er mange år siden man hadde tilsvarende øvingsdeltakelse fra USA. Strategisk. Når det gjelder mer permanent lagring av et amerikansk treningssett i Nord- Norge, må det godkjennes politisk. Vi jobber med å få det til. Vi må også se på hvor vi står i forhold til internasjonale avtaler og forpliktelser. USA har allerede et planverk for forsterking og innsats i Norge, og US Marines Corps har i mange år forhåndslagret materiell i Trøndelag, påpeker Knutsen. Den vanskelige situasjonen i Øst-Europa oppgis som grunn til økt amerikansk interesse for Norge. Amerikanerne har et lager med materiell for trening i Polen, og ønsker å se på muligheten for å flytte noe av dette til Norge. TORBJØRN LØVLAND Sees dette i sammenheng med regjeringens ønske om at folk flest skal stå lenger i arbeid? Samfunnsutviklingen og pensjonsreformen legger til grunn en forventning om at befolkningen er yrkesaktiv i en lengre del av livet. Dette er en overordnet utvikling som både regjering og storting ønsker. Prosjektets hovedoppgave er å vurdere faglige løsninger som ivaretar sektorens behov. For oss handler dette primært om hvordan vi utvikler og beholder relevant kompetanse. Stortinget har vedtatt Forsvarspersonelloven, hva vil utredningen munne ut i? Prosjektet har planlagt å fremme sine faglige anbefalinger høsten Hva som skjer videre, avhenger selvfølgelig av hva som blir anbefalt, og hvilke beslutninger som tas på ledernivået. Dersom man ønsker å endre dagens særaldersgrense på 60 år, må det fremmes som en proposisjon til Stortinget. TORBJØRN LØVLAND 14 SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER

10 fotoikonar Berømte krigsbilete og deira opphav FOTO: CARL MYDANS/LIFE/GETTY IMAGES Fotografen: Carl Mydans Mydans voks opp i ein småby nær Boston i Massachusetts i USA. Han hadde eigentleg tenkt seg ein karriere som lege og kirurg, men på universitetet fekk han prøve seg som journalist i studentavisa. Han heldt fram med engasjement i lokalaviser, og seinare fekk han arbeid som fotograf for den namngjetne Farm Security Administration (FSA), som vart skipa for å hjelpe landbruket i USA under depresjonsåra. Nettopp den fotografiske dokumentasjonen utført av elleve fotografar medverka til FSAs berømte status i historia. Da magasinet LIFE blei oppretta i 1936, var Mydans ein av de seks faste fotografane. Kona hans var journalist, og saman reiste dei til Europa for å rapportere om utbrotet av andre verdskrigen. Dei dokumenterte krigen i Finland, Frankrike, Italia og seinare i Kina, Malaysia og Filippinane. I Manila vart dei tekne av japanske styrkar og sat i fangeleirar i to år før dei blei utveksla med japanske fangar i Carl Mydans reiste beinveges attende til Europa og fekk med seg framgangen til dei allierte og frigjeringa av Italia og Frankrike. Da general Douglas MacArthur skulle invadere Filippinane, sende han eit eige fly for å hente Mydans slik at han kunne få med seg også denne frigjeringa. Eit av dei best kjende bileta til Mydans er av generalen som vader i land på øya Leyte den 9. januar Han fekk også vere med på frigjeringa av fangeleiren han sjølv forlét tre år tidlegare. Etter freden var han fast korrespondent for Life i Tokyo. Koreakrigen blei den neste store utfordringa, deretter reiste Mydans jorda rundt for magasinet Life til det vart lagt ned i Som fotojournalist heldt han fram som medarbeidar i Time. Han hadde gjennom alle år ført dagbøker om opplevingane sine og lét etter seg eit skattkammer av informasjon til glede for historiegranskarar. Kjelder: Wikipedia, World War Two Database, Time/Life, The Digital Journalist. Biletet: 70 år sidan Japan kapitulerte. Den 2. september 1945 vart dokumentet som markerte den endelege slutten på andre verdskrigen, underteikna. Dette skjedde om bord på slagskipet USS Missouri i Tokyo-bukta utanfor kysten av Japan. Seremonien tok 23 minutt og vart kringkasta verda rundt. Allereie 15. august, etter at USAs andre atombombe vart sprengd over Nagasaki veka før, kunngjorde keisar Hirohito at Japan kapitulerte utan vilkår. Kapitulasjonsdokumentet vart frå Japans side underteikna av Mamoru Shigemitsu, som sivil utsending med fullmakter på vegner av keisaren og general Yoshijiiro Umezu frå Japans generalstab. Frå USA underteikna general Douglas MacArthur og admiral C.W. Nimitz. Frå andre allierte land underteikna representantar for Kina, Storbritannia, Sovjetunionen, Australia, Canada, Frankrike, Nederland og New Zealand. Den kanadiske representanten skreiv namnet sitt på feil linje i dokumentet som var eksemplaret til Japan. Dette førte til protestar frå den japanske delegasjonen, men problemet vart raskt løyst av ein snartenkt amerikansk general. Verdsfreden var eit faktum. ARNE FLAATEN 16 SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER

11 aktuelt Sabotøren I 1940 rømde Peter Sperre landet. Han kom attende som sabotør. 18 SEPTEMBER 2015»»» SEPTEMBER

12 aktuelt» 2. verdenskrig I RINGEN: Soldatane i Fallskjermkompaniet var topptrena soldatar. Boksing var ein naturlig del av den fysiske fostringa. ALLE FOTO: PRIVAT HOPP: Vi hoppa mykje fallskjerm og eksperimenterte med utsprang frå ulike flytypar, fortel Peter Sperre. WAXWING: Fem av soldatene som deltok i sabotasjeaksjonene under operasjon Waxwing. Det var et blodslit å forflytte seg i vårsnøen. Når freden kom knakk vi skiene våre, forteller Peter Sperre (nummer to fra høyre).! SERIE I 2015 presenterer F saker knyttet til 2. verdenskrig og frigjøringen av Norge. Se også fofo.no Eg leverte illegale aviser i Ålesund. Ein dag fekk eg melding om at tyskarane var på sporet av noko. Eg måtte rømme. Det gjekk heldigvis ein båt same kvelden til England. Eg drog heim, men sa ikkje til foreldra mine kva eg skulle. Seinare same dagen var eg på veg, fortel Peter Sperre. Den 93-år gamle veteranen tar ein slurk av kaffikoppen. Han sit ute på terrassen med utsikt over vatnet. Det er 75 år sidan han bestemte seg for å reise til England. Under dekk låg det 30 gutar og gøymde seg. Vi ville få våpentrening og kjempe mot tyskarane. Men det heldt på å gå gale allereie før vi hadde kome av garde. Brigaden. Like etter avreisa vart dei stogga av ein tysk motortorpedobåt. Soldatane sjek ka papira til skipperen, men heldigvis ikkje lasta. Vi hadde med oss Sunnmørsposten om bord. Der stod det tydeleg eit opprop frå tyskarane om at «Skoten blir den som forlèt landet». Vi visste alle kva vi risikerte, seier Sperre. Under krigen blei tusenvis av nordmenn del av brigaden i Skottland. Motivasjonen var å kjempe mot tyskarane og delta i frigjeringa av Noreg. Det enda i bitterheit for mange som aldri fekk sjansen. Vi trena ofte saman med engelske fallskjermsoldatar. Men når dei vart sende ut for å kjempe mot tyskarane, blei vi verande att. Fallskjermkompaniet var nemleg øyremerkt aksjonar i Noreg, fortel Sperre. Sabotasje. 24. mars 1945 vart tolv mann frå fallskjermkompaniet sleppte over Nord-Trøndelag. Sperre var blitt plukka ut til å delta på operasjon Waxwing. Kvifor veit han framleis ikkje. Eg hugsar at eg hang i skjermen i måneskin over det snødekte landskapet. Det var ei herleg kjensle, sjølv om vi ikkje visste om vi ville overleve aksjonen. Gruppa var meint som eit føreparti som skulle ta imot resten av kompaniet. Da dette vart kansellert, fekk gruppa ordre om å drive sabotasje mot Nordlandsbanen for å hindre at tyske troppar vart flytta ut av landet. Eg var med på to aksjonar. Den første var nord for Majavatn der vi sprengde fleire hundre meter med skjenegang. Ved eit anna høve var planen å spore av eit tog nord for Grong. Sprengstoffet var på plass. Brått kom det ein dresin med fire fem tyskarar. Han stogga akkurat der som ladningane var utplasserte. Gutane hadde kopla saman fallskjermsnorer og låg klare til å løyse ut sprengladninga. To av tyskarane gjekk av dresinen, og vi bestemte oss for å trekkje av. Eksplosjonen kasta dresinen av skjenene og tok livet av soldatane, fortel Sperre. Oppdag. På bordet framføre seg har han ei marsipankake med eit bilete av fem menn med uflidd hår og pipe. Det er teke på frigjeringsdagen like ved Orrevatn. Kort tid i førevegen opplevde gruppa at tre tyskarar dukka opp i leiren. Soldatane frå fallskjermkompaniet tok dei til fangar. Eg følgde ein av tyskarane til latrina. Han fomla veldig med buksene. Brått snur han seg rundt med ein pistol han hadde gøymt i bukselinninga. Instinktivt fyrte eg av heile magasinet og soldaten fall baklengs ned i latrina. Vi fekk fiska han opp att. Det synte seg at han ikkje hadde blitt råka ein einaste gong. Men langs erma på uniforma var det spor etter kulene som hadde sneia han, seier Sperre. Dei sende spørsmål til London om kva dei skulle gjere»»» SENKET: I februar 1943 var KNM Uredd på oppdrag for å landsette Kompani-Linge agenter i Bodø. Ubåten traff en mine og hele mannskapet inkludert agentene omkom. KNM uredd ble dermed den eneste norske ubåten tapt i kamp. Ved minnesmerket i Dundee vil det bli lagt ned blomster under Forsvarets veteranprograms veterantur i september. Jan Baalsrud. Soldatane i Fallskjermkompaniet blei ekspertar på nærkamp - både med og utan våpen. Og instruktøren var ingen kven som helst. Etter den dramatiske flukta som seinare blei til boka og filmen «Ni liv» var Jan Baalsrud nærkampinstruktør i Skottland. Han var veldig god på skyting. Det var nesten som å sjå ein cowboy frå ein westernfilm, fortel Peter Sperre. Fairbain-Sykes fighting knife. Kniven var spesiallaga for nærkamp og «silent killing». Han vart utvikla av politimennene William Ewart Fairbairn og Eric Anthony Sykes basert på røynslene deira under teneste i Shanghai på talet. Under krigen brukte Fairbairn og Sykes bakgrunnen sin til å utvikle nærkampteknikkar. Desse vart lærte bort til allierte spesialstyrkar. Både kompani Linge, Commandos og fallskjermsoldatane som var med i operasjon Waxwing, fekk utdelt kniven. Linken til dagens spesialsoldatar vert markert ved at kniven er plassert i logoen til spesialstyrkane til Forsvaret. No 5. Troop 10 Interallied Commando var en tropp norske kommandosoldater. Under britisk kommando deltok de blant annet i frigjøringen av Walcheren i SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER

13 aktuelt» 2. verdenskrig Sideblikk» s Sjå Peter Sperre fortel om sabotøraksjonen i Grong.o. «Vi var tolv mann med fleire tusen tyske soldatar rundt oss på alle kantar. Ein kjenner seg liten og sårbar i ein slik situasjon» med tyskarane. Bodskapen var å skyte fangane. Det var kanskje enkelt å sitje i England og gi ei slik melding, men ikkje for oss som måtte utføre ordren. Men slik er det i krig, seier Sperre og vert stille. Frigjeringa. Ei veke seinare kom freden til Noreg. Men sjølv ikkje ved krigens slutt var Kniv. Denne linken kjem til syne ved «Fairprøvingane over for sabotasjegruppa. Dei var bairns-sykes fighting knife» som finst i logoen Historiker med på avvæpninga av tyske styrkar som i til FSK. Og som også er sentral i den nye logoen OLE KRISTIAN GRIMNES mange høve hadde drukke alkohol og oppførte til Forsvarets spesialstyrkar. Sperre fekk utdelt Professor emeritus seg trugande. Sjefen ved ein fangeleir byrja å kniven i Skottland før operasjon Waxwing. Skottland. I midten av september er han Universitetet i Oslo. skyte og kasta ein handgranat mot fangane. Framleis kjenner sunnmøringen ei sterk tilknyting deltakar på veterantur til Skottland. Der får Nordmennene måtte ta livet av han. til dagens spesialsoldatar. han vitje nokre av stadene fallskjermkom- SVEIN ARSTAD Vi var tolv mann med fleire tusen tyske sol- Hadde du vore med til Rena og sett på paniet var forlagt under krigen. Det var ei FOTO: ARNE FLAATEN 57 Filmen. Shetlandsgjengen (1954) er ein norsk-britisk drama- og krigsfilm. Little Norway: Var ein treningsleir for flyvåpenet som utdanna norsk personell under sjøens helt» av Jon Michelet. Her følgjer ein livet til mista livet under krigen. Boka. «Skogsmatrosen» er første bok i serien «En soldatar frå Kompani Linge Mange av rollene vert spela av dei opphavlege medlemmene, inkludert sjefen Leif Larsen. Shetlandsgjengen var ei norsk marineavdeling under britisk kommando den andre verdskrigen. Leiren låg i Toronto, krigssiglarane under 2. verdskrigen sett gjennom auga Avdelinga var med i ei rekkje som frakta flyktningar og agentar fram og attende mellom Noreg og Shetland. men vart seinare flyttet til Muskoka. Til saman til matrosen Halvor Skramstad. Skipet han tenestegjer operasjonar i Noreg og bestod Ti fiskeskøyter gjekk tapt, og avdelinga hadde 44 falne fram til Da gikk ein 2500 pilotar, navigatørar og mekanikarar var på, blir lagt inn under norsk og alliert kommando ved av frivillige under britisk kommando. Namnet fekk kompa- over til å bruke moderne, amerikanske ubåtjagarar. Sidan gjekk trafikken med stasjonert her i perioden Skyttarar i statsreiarlaget Nortraship. Bakteppet er krigen og den motstandsfolk, våpen, ammunisjon og flyktningar utan tap fram til frigjeringa. Handelsflåten ble utdanna ved Camp Norway stadige trugselen frå tyske ubåtar. Boka blei godt motteken og var blant dei mest selde hausten Martin Linge (bildet). niet frå sin fyrste leiar, kaptein Filmen fekk svært gode kritikkar og blei også seld til ei rekkje andre land. i Lunenburg, Canada. 22 SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER datar rundt oss på alle kantar. Ein kjenner seg liten og sårbar i ein slik situasjon, fortel Sperre. Mytteri. Tilhøvet til medsoldatane i fallskjermkompaniet endra seg også etter aksjonen i Noreg. Mange var misunnelege på dei som hadde vore med på operasjon Waxwing. Soldatane glødde av iver etter å gjere ein innsats og var lei av å bli haldne attende. Misnøya hadde toppa seg i Da gjorde kompaniet «utilsikta» mytteri og måtte avvæpnast av britisk militærpoliti og plasserast under vaktarrest. Det kan høyrast litt underleg ut, men det største «traumet» for gutane i Fallskjermkompaniet var at dei aldri vart brukte eller kom i kamp. Det var nok som å strø salt i allereie opne sår at det berre var tolv mann som fekk vere med mot slutten av krigen, mens resten av kompaniet blei att, seier Tomas Adam. Han er avdelingshistorikar ved Forsvarets spesialkommando (FSK) som har ansvar for å ivareta tradisjonane etter Kompani Linge, Commandos og Fallskjermkompaniet. hoppekurs med rundskjerm, hadde du kjent att mykje av treninga. For mange vil jo også fallskjermutstyret sjå nesten likt ut. Skilnaden er at dei hadde ei mykje hardare landing, seier Adam. Det vart nokre tøffe påkjenningar, ja. Det kjenner eg framleis i hofta. Men vi var topptrena soldatar. Eg meiner det ikkje var ein einaste mann i Fallskjermkompaniet som ikkje kunne vore med på tungtvassaksjonen, kvitterer Sperre. OPPDATERT: Tomas Adam frå Forsvarets spesialkommando og Peter Sperre ser på bilete frå tenesta i Skottland. Sperre held seg oppdatert. Eg kan framleis diskutere teknikkar og utstyr med han, fortel Adam. tøff tid med mykje trening. Det var også ei stor påkjenning ikkje å vite korleis det gjekk med familien heime. Men det var ikkje berre blodslit og lange utmarsjar. Vi vart veldig godt mottekne av lokalbefolkninga, seier Sperre og ser utover fjorden der ferda byrja i Vi reiste til England for å kjempe mot tyskarane. Vi ofra mykje, men dei fleste fekk aldri denne sjansen. Det er bittert å tenkje på. Utefronten 7. juni 1940 satt kong Haakon og regjeringen Nygaardsvold benket rundt bordet i Bispegården i Tromsø. Der og da vedtok de å opprette «utefronten». De ville føre krigen videre fra Storbritannia. Det var en tung avgjørelse, for det betydde å knytte sin skjebne til en stormakt som på den tiden så ut til å kunne bli den tapende part i krigen. Mange hjemme betraktet veien de valgte, som en «flukt»: Kongen og regjeringen ble ikke på sin post, men forlot sitt folk. Starten i Storbritannia var også tung. Mange ventet at tyskerne ville invadere landet. Regjeringen holdt sommeren 1940 et skip klart for at den kunne dra videre til Canada om det skulle bli nødvendig. Ett aktivum hadde utemyndighetene likevel, den store og moderne norske handelsflåten og alle dens sjøfolk. Det ble da også de «De ville føre krigen videre fra Storbritannia» som kom til å gi det viktigste bidraget til den allierte krigsinnsatsen. Flyvåpenet hadde nesten ingenting å bygge på og måtte starte opplæringen i Canada før den første operative tjenesten med Northrop-fly kunne etableres på Island i april Sjøforsvaret disponerte noen få båter og kunne ta fatt på sine operasjoner allerede ved månedsskiftet juni juli Hæren ble bygd opp med tanke på at den først skulle tre i aksjon ved frigjøringen av landet. Fra 1943 begynte oppbyggingen av polititroppene i Sverige, der mann nesten fordoblet tallet på utefrontens væpnede styrker. Kompani Linge var en historie for seg. Den var både hjemmefront og utefront om hverandre 7. juni 1945 fikk kongen en triumfartet mottagelse på norsk jord. Nå var alle norske patrioter enige om at kongen og regjeringen hadde valgt riktig. Det hadde langt fra vært tilfellet fem år tidligere. Den gangen hadde kongen og regjeringen ikke engang vært sikre på om de ville få se hjemlandet igjen.

14 aktuelt Udødelige Bamse Skipshunden Bamse var helt under 2. verdenskrig - og er det ennå. Bamse St. Bernardshund født i 1937 Kjæledegge for familien Hafto i Honningsvåg fra 1937 til Ble med minesveiperen Thorodd på tokt fra 1939 til sin død i Har mottatt flere utmerkelser, blant annet den britiske PSDA gullmedaljen (for animal gallantry and devotion to duty). Ble Marinens maskot og et ikon for 8000 norske kvinner og menn som gjorde tjeneste for Marinen utenfor Norge under 2. verdenskrig. FAMILIEHUNDEN: Vigdis Hafto har fått vinnerutkastet av familiens hund til odel og eie. I september skal Forsvarets veteranprogram hedre St. Bernardshunden når en delegasjon med blant annet seks krigsveteraner fra 2. verdenskrig blir med til norske baser og historiske steder i Skottland. I havnebyen Montrose, på østkysten mellom Dundee og Aberdeen, skal både graven og statuen av den legendariske hunden avlegges besøk. Også forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er med på turen. I tjeneste. Vigdis Hafto (80) er en av få som hadde et nært forhold til Bamse. Hun er datter av Erling Hafto, kapteinen på den norske minesveiperen Thorodd. Datteren var to år gammel da familien fikk Bamse som nytt familiemedlem i Dessverre husker jeg ingenting fra tiden med Bamse, jeg var for liten til å ha noe minne fra den gang, men i ettertid har han alltid fulgt meg som et godt minne, forteller Hafto. Bare to år etter at hunden kom inn i familiens liv, tok faren Erling med seg Bamse som skipshund på vaktbåten Thorodd da denne ble satt inn som nøytralitetsvakt i Nord-Norge. Året etter fulgte Thorodd, Hafto, Bamse og 12 andre marinefartøy med over til England da kongefamlien flyktet fra nazistene 7. juni Der ble vaktbåten bygget om til minesveiper. Bamse ble skipshund på Thorodd. Både mannskapet, øvrige marinemannskaper og befolkningen i skotske Montrose ble sterkt knyttet til St. Bernardshunden. Men Bamse døde 22. juli 1944, altså for 71 år siden, forteller Vigdis Hafto. Mange i Montrose deltok da hunden fikk sin verdige begravelse i byen. Han skal ha blitt begravet med snuten mot Norge, forteller Hafto. Legendarisk. I årene som gikk etter Bamses død, kom det stadig flere historier frem om skipshunden. Ikke alle er bekreftet som sanne, men vi velger likevel å bringe noen av dem til torgs her: n Bamse ble oppført på mannskapslisten til Thorodd. n Under «klart skip» hadde Bamse fast plass ved forre kanon. Et bilde av hunden med engelsk hjelm er blitt svært kjent. n Bamse passet på mannskap som hadde fått for mye å drikke i byen under landligge. n Bamse skal ofte ha tatt bussen alene. I Dundee fikk han sitt eget busskort. n Bamse reddet nestkommanderende på Thorodd da han ble angrepet av en mann på byen. n Hunden hoppet i havnebassenget tross sin vannskrekk da ett av mannskapene falt over bord. n En gang hunden selv falt i vannet, sier historiene at halve mannskapet hoppet etter. Legendarisk. 17. oktober 2006 ble det avduket en statue av Bamse på kaia i Montrose. En identisk kopi står på hjemstedet i Honningsvåg og en miniatyr på Marinemuseet i Horten. I Moss, hjemme hos Vigdis Hafto, står dessuten vinnerutkastet fra kunstneren Alan Beattie Herriot. Den skiller seg noe fra bronsestatuene i Montrose og Honningsvåg. Ja, dette er jo utkastet. Statuen som ble avduket av Prins Andrew i 2006, ble svært fin. Der står Bamse mer oppreist, sier Vigdis Hafto - som selvsagt var til stede da det skjedde. Hvordan påvirker Bamses historie deg så mange år etter krigen? Han skaper masse arbeid, sier Hafto og smiler, før hun legger til: Det har skjedd så mye positivt i ettertid, nye vennskapsbånd er knyttet, og det har vært mange reiser som følge av ettermælet til Bamse. Hun har sirlig klippet ut artikler, bilder og fortellinger om hunden og limt disse inn i et album. Nå og da ringer telefonen, eller noen tar kontakt for å få høre mer om Bamse, som også har fått egen regatta i Halifax, Canada, Bamse Convoi Cup og dessuten har egen fan-side på Facebook. Jeg er jo en av få som er live, og som har hatt nærkontakt med hunden, forteller hun. PS: 9. september legger Forsvarets veteranprogram ned krans på monumentet som er reist til minne om Bamse i Montrose. MASKOTT: Bamse var maskott for manskapet om bord på KNM Thorodd og ikon for norske sjøfolk under krigen. FOTO: PRIVAT PAAL RAVNAAS FOTO: ARNE FLAATEN 24 SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge FORSVARETS FORUM Bergen Kristiansand NR 9 15 SEPTEMBER Oslo Bodø Elverum Bærum Sortland Målselv Stavanger Andøy Ullensaker HØYRE OM! Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE

Detaljer

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27 FORSVARETS FORUM NR 6 15 JUNI RETURUKE 27 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst konflikt. SIDE 36 KYPROS KNUTEN - KONGSBERG KONGSBERG creates

Detaljer

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36 FORSVARETS FORUM NR 7/8 15 JULI/AUGUST RETURUKE 36 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 JAGER With our more than 60 years of innovative radar

Detaljer

VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23

VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23 FORSVARETS FORUM NR 5 13 APRIL RETURUKE 23 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- VÅR KAMP Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 Biletet Til minne om ein oberst

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,-

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,- FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER RETURUKE 50 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 SKAPEREN Bildereportasje Den tyske okkupasjonen ble gjenskapt under

Detaljer

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2011 FORSVARETS FORUM NR 7/8 11 JULI/AUGUST I 2008 hadde tre av ti

Detaljer

FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 40-ÅRSKRISA

FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 40-ÅRSKRISA FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 NR 1/2 15 JANUAR/FEBRUAR 40-ÅRSKRISA Forsvaret stiller med gammelt materiell på beredskap for Nato. Det skaper utfordringer. SIDE 38 RETURUKE

Detaljer

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE FORSVARETS FORUM NR 12 14 DESEMBER RETURUKE 4 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 TRUSSELEN Bildereportasje Sikling,

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL KULDE. Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr.

FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL KULDE. Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL RETURUKE 18 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 KULDE fotoreportasje I skogen på Rødsmoen tar Gunnar

Detaljer

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 12 12 DESEMBER AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT:

Detaljer

KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS

KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS FORSVARETS FORUM AKTUELT: Soldatburgeren SIDE 30 DOKUMENT: Gammel og offiser SIDE 36 TEKNIKK OG VITEN: Slik er HK416 SIDE 50 NR 3 14 MARS KAPRET Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

STØY. SAMTALEN: Kvinnemangelen SIDE 30 PORTRETT: Afghanistan-ambassadøren SIDE 46 AKTIV: Royal Marines på norsk skiskole SIDE 64

STØY. SAMTALEN: Kvinnemangelen SIDE 30 PORTRETT: Afghanistan-ambassadøren SIDE 46 AKTIV: Royal Marines på norsk skiskole SIDE 64 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 1/2 JAN/FEB 2013 FORSVARETS FORUM NR 1/2 13 JANUAR/FEBRUAR SAMTALEN: Kvinnemangelen

Detaljer

FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66

FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66 FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66 NR 1/2 14 JANUAR/FEBRUAR 1500 PENDLERE Antallet flypendlere har økt med 62 prosent

Detaljer

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 3 FORSVARETS FORUM NR 3 12 MARS RETURUKE 14 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,-

Detaljer

PÅ VEI HJEM. SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20 NR 9 12 SEPTEMBER. Nå forlater Forsvaret Faryab. Christian Gabrielsen sikrer en av kolonnene.

PÅ VEI HJEM. SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20 NR 9 12 SEPTEMBER. Nå forlater Forsvaret Faryab. Christian Gabrielsen sikrer en av kolonnene. Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 9 12 SEPTEMBER SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20

Detaljer

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

NEDSLITT. Forsvarsbygg. fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36 NR 12 13 DESEMBER

NEDSLITT. Forsvarsbygg. fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36 NR 12 13 DESEMBER FORSVARETS FORUM AKTUELT: Afghanistan-reisen SIDE 18 AKTIV: Den nye marsjtesten SIDE 64 KULTUR: Julekonserten SIDE 66 NR 12 13 DESEMBER Forsvarsbygg har fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36

Detaljer

TERROR? Kan vi forsvare oss mot SIDE 32. AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT I historiske spor SIDE 18 PORTRETT Rune Wenneberg SIDE 42 NR 9 11 SEPTEMBER

TERROR? Kan vi forsvare oss mot SIDE 32. AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT I historiske spor SIDE 18 PORTRETT Rune Wenneberg SIDE 42 NR 9 11 SEPTEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2011 NR 9 11 SEPTEMBER AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT

Detaljer

MITT ÅR I FORSVARET. I ett år fulgte vi førstegangstjenesten til Lisbeth Fekjær. SIDE 24. AKTUELT Piratjegerne SIDE 16

MITT ÅR I FORSVARET. I ett år fulgte vi førstegangstjenesten til Lisbeth Fekjær. SIDE 24. AKTUELT Piratjegerne SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2011 FORSVARETS FORUM NR 12 11 DESEMBER AKTUELT Piratjegerne SIDE 16

Detaljer

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 11 12 NOVEMBER Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2011. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2011. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

OPPLEVELSE B BLAD. Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE 32-39

OPPLEVELSE B BLAD. Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE 32-39 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KALDT VENNSKAP. Aktiviteter og øvelser innstilles, men i det daglige samarbeidet er det «business as usual» med Russland. SIDE 42

KALDT VENNSKAP. Aktiviteter og øvelser innstilles, men i det daglige samarbeidet er det «business as usual» med Russland. SIDE 42 FORSVARETS FORUM NR 7/8 14 JULI/AUGUST Aktiviteter og øvelser innstilles, men i det daglige samarbeidet er det «business as usual» med Russland. SIDE 42 INTERPRESS NORGE RETURUKE 36 ISSN 0809-845X Kr.

Detaljer

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer