SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Den viktigste yrkesrisikofaktoren for latekssensibilisering er bruk av latekshansker med pudder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Den viktigste yrkesrisikofaktoren for latekssensibilisering er bruk av latekshansker med pudder."

Transkript

1 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Den viktigste yrkesrisikofaktoren for latekssensibilisering er bruk av latekshansker med pudder.

2 MÖLNLYCKE HEALTH CARE POSTBOKS 6229 ETTERSTAD NO-0603 OSLO TEL: FAX: SIKRE HENDER Kjære lesere! Hva skal hansken beskytte mot? Ann Folin Clinical Nurse Co-ordinator Region North Mölnlycke Health Care Dette nummeret handler om et spørsmål som vi stadig oftere får fra dere som bruker operasjonshansker: Hvilke hansker anbefaler dere hos Mölnlycke at vi bruker? Hansker i naturgummilateks (NGL) eller i syntetisk materiale? Spørsmålet bunner ofte i en bekymring for å utvikle type 1 allergi mot naturgummilateks. Kaster vi et blikk tilbake i historien, kan vi se at bruken av operasjonshansker økte eksplosjonsartet i løpet tallet. Økningen var i takt med den globale spredningen av HIV og aids som førte med seg nye rutiner og anbefalinger for bruk av hansker. Hanskebehovet ble enormt, og produsentene fikk problemer med å levere i takt med etterspørselen, noe som gjorde at flere mindre seriøse aktører dukket opp innenfor hanskeproduksjonen. Dette førte i sin tur til at mange av hanskene som kom ut på markedet, hadde høye konsentrasjoner av både vannløselige proteiner fra NGL, endotoksiner og restkjemikalier. Dessuten var de fleste hanskene pudret med maisstivelse. Flere pasienter og helsepersonell utviklet allergi mot naturgummilateks i løpet av denne perioden. Men hvordan utarter dette seg så i dag med våre moderne, pudderfrie hansker i naturgummilateks? Bør hele avdelinger, eller til og med hele sykehus, gå over til syntetiske hansker eller er naturgummilateks det beste alternativet for størsteparten av sykehuspersonellet? Spørsmålet vi bør stille oss er: "Hva vil vi beskytte oss mot?" På dette grunnlaget bør vi velge en hanske og et materiale som oppfyller kravet om optimal beskyttelse uten bivirkninger som for eksempel allergi. Dette er hovedtemaet som diskuteres i ulike artikler i dette nummeret, og som vi håper at du vil synes er interessant å lese mer om. Det er alltid like positivt å få tilbakemeldinger fra dere som lesere. Har du bestemte meninger om årets tre nyhetsbrev eller ideer for fremtiden, er du hjertelig velkommen til å sende oss en e-post. Skriv til Ann Folin, Clinical Nurse Co-ordinator: Siden dette er årets siste nummer, vil vi hos Mölnlycke Health Care allerede nå få takke for året som har gått. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et godt nyttår. Vennlig hilsen Ann Folin

3 Kirurgiske hansker og lateksallergi har vi vært for raske til å trykke på panikknappen? 3 GRAHAM JOHNSON RN, SCPHN (OH) SPESIALIST PÅ YRKESHELSE Innledning Angst for de potensielle helse- og sikkerhetskonsekvensene av lateksallergi har fått en del av medlemmene i NHS Trusts and Health Boards til å vurdere å bytte fra kirurg- og undersøkelseshansker i naturgummilateks (NRL) til syntetiske alternativer. Det er nå en økende mistanke om at en slik strategi kan være prematur og feilbegrunnet. I 2002 støttet ankedomstolen i Storbritannia et borgerlig rettskrav om skadeserstatning fra en sykepleier som utviklet allergi fordi hun brukte NRLhansker (Dugmore kontra Swansea NHS Trust1). Dommen ble feilaktig tolket av enkelte som å tilsi at bruk av NRL-hansker burde forbys. Mange NHS Trusts tror fremdeles at UK Health and Safety Executive (HSE) har forbudt NRL-hansker. Dette er ikke tilfellet. En nylig vurdering av vitenskapelig evidens støtter fortsatt bruk av pudderfrie kirurgihansker av NRL med lavt proteininnhold. Denne artikkelen forklarer hvorfor enkelte NHS Trusts kan ha overreagert med vedtak om å bytte til lateksfri praksis. Bakgrunn Yrkesmessig bruk av helseprodukter tilvirket med NRL er svært vanlig i dag. Spesielt har bruken av engangshansker av NRL i operasjonsstuer økt kraftig i de siste årene hovedsakelig som en respons på behovet for å beskytte operasjonspersonalet og pasientene som gjennomgår kirurgien, mot risiko for infeksjon. Allergi for visse lateksproteiner oppsto først som en yrkessykdom på 1980-tallet. Lateksallergi av type I er en IgE-overfølsomhet for lateksproteiner hos personer med lateksspesifikke IgE-antistoffer fra tidligere eksponering og sensibilisering. Kliniske manifestasjoner varierer fra kontakturtikaria, kløe i huden og øynene, nysing, bronkospasmer og astma til anafylakse og dette kan oppstå hos personer som tidligere ikke er påvist å være sensibilisert. Lateksallergi type I må skilles fra kontaktdermatitt for gummi, som er en type IV-overfølsomhet for kjemikalier som tilsettes gummiprodukter under produksjon. Dette er mer vanlig, og foreligger som en vesikulær, eksematøs, pruritisk dermatitt som oppstår timer til dager etter kontakt med allergenet. Overser vi evidens? I tillegg til manglende distinksjon mellom lateksallergi av type I og type IV, kan vi også ha oversett forskjellen dersom NRL-hanskene med lavt proteininnhold er med eller uten pudder. De gjeldende anbefalingene er tydelige. Veiledningen til helsepersonell, som følger en vitenskapelig vurdering av tilgjengelig evidens(2) sier følgende: Den langt viktigste yrkesrisikofaktoren for latekssensibilisering er bruk av latekshansker med pudder. Hansker med pudder har høyere innhold av lateksallergener enn pudderfrie hansker, og det er sterk evidens for at bruk av disse er forbundet med en betydelig høyere forekomst av latekssensibilisering. NRL kontrolleres av EUs bestemmelser om kontroll med helsefarlige stoffer, som fastsetter at hvis eksponering for NRL ikke kan unngås på rimelig måte, bør den kontrolleres tilstrekkelig(3). Helsepersonale kan også feilaktig tro at lateksallergi er svært vanlig. Den rapporterte forekomsten i yrkessammenheng i Storbritannia er trolig under 1 av 200(4 6). Den nyligste utredningen, fra 2004, hevder at sensibiliseringsfrekvensen blant helsearbeidere varierer med så mye som 30 ganger der en langt lavere andel har symptomatisk allergi. Den reelle forekomsten av lateksallergi blant britiske helsearbeidere er fremdeles uviss, men er trolig sjelden (7) fastslår utredningen.

4 4 Etter Dugmore-saken i 2002 gikk mange Trusts over fra undersøkelseshansker av lateks til hansker av syntetisk nitril. Skotske helseråd fikk imidlertid retningslinjer som fastslår at NRL-hansker fremdeles kan være best egnet ved kirurgiske inngrep. I 2003 rapporterte HSE(8) om at NRL-hansker ved langvarig og nær hudkontakt var forbundet med en risiko for hudsensibilisering. Risikoen er imidlertid redusert for hansker med lavere nivåer av lateksproteiner og prosesskjemikalier. Proteinene i NRL-hanskene lekker inn i pudderet, som blir luftbåren når hanskene tas av. Dette skaper risiko for respiratorisk eller astmatisk reaksjon for brukeren og sensibiliserte personer i nærheten. Denne risikoen er nesten fullstendig eliminert i pudderfrie hansker med lavere nivåer av lateksproteiner og prosesskjemikalier." HSE innrømmer at arbeidsgivere kan anse at det fremdeles er behov for NRL-hansker under operasjoner på grunn av deres overlegne mikrobiologiske barrierebeskyttelse, sensibilitet og elastisitet sammenlignet med andre hanskematerialer (8). De gir også følgende råd: "Der NRL-hansker anses som absolutt nødvendig, [bør] innkjøpspolitikken [spesifisere] NRL-engangshansker med så lavt nivå av uttrekkbart (eller utvaskbart) protein som rimelig mulig, samt som er pudderfrie Etter Dugmoresaken understreket HSE at bruk av NRL-hansker ikke var ulovlig. De sa faktisk: Forholdene viste at det var rimelig praktisk for å forhinde eksponering [for NRL].... De understreket at "engangshansker av naturgummilateks kan brukes der en risikovurdering har identifisert det som nødvendig. Hanskene som benyttes, må ha lavt proteininnhold og være pudderfrie(8). Denne vurderingen må veies opp mot risikoen for allergiske reaksjoner forårsaket av naturgummihansker i forhold til risiko forbundet med bruk av hansker produsert av alternative materialer. (8) Samtidig hevder SCMPMD (Scientific Committee on Medicinal Products and Medical Devices) at det for tiden ikke ser ut til å finnes noen alternative materialer som tilsvarer sikkerhetsegenskapene til NRL i forhold til overføring av patogener.(9) De gjeldende retningslinjene Evidence Based Practice in Infection Control (epic2) sier også at NRL fremdeles er foretrukket materiale på grunn av at det beskytter effektivt mot blodbårne viruser (BBV) og har egenskaper som gjør at brukeren opprettholder deksteriteten.(10) En nylig britisk utredning av vitenskapelige evidens om yrkesmessige aspekter ved håndtering av lateksallergi er publisert av NHS Plus, Royal college of Physicians og Faculty of Occupational Medicine i fellesskap.(2) Utredningen fastslår følgende: Bruk av pudderfrie latekshansker med lavt proteininnhold reduserer signifikant forekomsten av lateksallergi og lateksindusert astma, samt av lateksrelaterte symptomer. På nasjonalt nivå er en politikk som oppmuntrer til å bytte til slike hansker, en påvist, effektiv metode for å redusere forekomsten av lateksallergi. Hvis kolleger av personer som allerede er lateksallergiske eller -sensibiliserte bruker pudderfrie latekshansker med lavt proteininnhold, kan alvorlighetsgraden av symptomene reduseres ytterligere, og i samme grad som om kollegaene bruker lateksfrie hansker. Alle tilfeller av lateksallergi og lateksindusert astma, bortsett fra de mest alvorlige, kan håndteres uten behov for stillingsendringer, arbeidsuførhetstrygd eller oppsigelser, ved at personen er nøye med å unngå lateks i arbeidet, og ved å foreta mindre endringer på arbeidsstedet. Det er ikke rapportert om nye tilfeller av lateksallergi etter bruk av pudderfrie latekshansker med lavt proteininnhold ved denne utredningen. Konklusjonen er som følger: Evidens støtter derfor ikke et fullstendig forbud mot bruk av latekshansker. Ytterligere veiledning for helsepersonell er publisert samtidig med NHS Plus-utredningen, og konkluderer med følgende: Latekshansker med pudder bør ikke brukes på arbeidsplassen hvis pudderfrie latekshansker er tilgjengelig som et alternativ. Alternativer til latekshansker kan medføre andre problemer, spesielt barriereintegritet etter bruk, brukertilfredshet, barriereeffektivitet og andre, mulige allergiske reaksjoner. Bytte til pudderfrie latekshansker kan være kostnadseffektivt (f.eks. med tanke på hanskekostnader, erstatninger). Er syntetiske kirurgihansker et sikkert alternativ? På tross av overbevisende evidens fra NHS Plusutredningen, epic2-retningslinjene og råd fra HSE og SCMPMD, begynner et økende antall av medlemmene i NHS Trusts nå å bruke hansker laget av syntetisk nitril, polyisopren og polykloropren. Dette fører til en rekke problemstillinger: Syntetiske hansker har vanligvis lavere strekkfasthet enn NRL, og etter at de er strukket, trekker de seg ikke helt sammen igjen.

5 De har vanligvis dårligere grep og sensitivitet sammenlignet med NRL. Denne kombinasjonen av faktorer kan påvirke berøringsfølsomheten og deksteriteten. Syntetiske hansker kan inneholde høye nivåer av akseleratoren forbundet med type IV-sensibilisering. 5 Typ 1 allergi Typ 4 allergi Typ 4 allergi Akseleratorer brukes vanligvis ved produksjon av undersøkelseshansker og kirurgiske hansker ikke bare de som er laget av NRL, men også av syntetiske materialer. Noen av disse akseleratorene kan gi forsinkede type IV-overfølsomhetsreaksjoner. Det kan finnes høyere restnivåer av akseleratorkjemikalier i syntetiske hansker, fordi de ikke utsettes for de samme, høye temperaturene under lekkasje- og klorineringsprosessene som NRL. I 2005 publiserte MHRA (Medical and Healthcare Products Regulatory Agency) en advarsel om at enkelte syntetiske, lateksfrie kirurgihansker og undersøkelseshansker brytes ned og kan løses opp i kontakt med visse løsemidler (f.eks. aceton, som finnes i produkter som flytende plaster).(11) Samtidig anbefales kirurger nå å bruke doble hansker for å redusere nålestikkskader og beskyttelse mot blodbårne viruser. De fleste studier av doble hansker er utført med NRL-hansker, inkludert bruk av fargede indikatorhansker for å oppdage punksjon av den ytre hansken. Bruk av doble, syntetiske hansker er så godt som ikke utprøvd, og kan ha en negativ effekt på deksteriteten samt føre til økt forekomst av belastningsskader. Diskusjon NHS Plus-utredningen av vitenskapelig evidens er et tungtveiende argument for at medlemmene i NHS Trusts ikke skal la seg presse til å bruke en fullstendig lateksfri strategi. Den antyder at bruk av pudderfrie latekshansker med lavt proteininnhold signifikant reduserer forekomsten av lateksallergi samt av lateksrelaterte symptomer.(2) Rapporten sier også at alle tilfeller av lateksallergi, bortsett fra de mest alvorlige, kan håndteres uten behov for stillingsendringer, arbeidsuførhetstrygd eller oppsigelser. Evidens støtter derfor ikke forbud mot NRL-hansker. Det er fremdeles et stort, kirurgisk behov for NRL-hansker på grunn av deres overlegne, mikrobiologiske barrierebeskyttelse, sensitivitet og elastisitet. Spesielt kirurger ønsker ikke nedsatt deksteritet. Cochrane-utredningen anbefaler doble hansker til alle kirurgiske inngrep.(12) Dette kan være et stort problem, da doble syntetiske hansker signifikant vil begrense deksteriteten sammenlignet med pudderfri NRL. Operasjonspersonale kan tro at hvis de bytter

6 6 til syntetiske, lateksfrie hansker, unngår de alle hudproblemer. Dette stemmer ikke. Det kan fremdeles forekomme hudreaksjoner av type IV på syntetiske hansker. Et generelt bytte fra latekshansker til syntetiske hansker kan føre til en økning i antallet personer som ikke kan bruke hansker i det hele tatt med økende forekomst av type IV-allergi som et resultat av bruk av syntetiske hansker, og en økning i manglende tilgjengelighet til hansker laget av NRL. En bør også være klar over at hvis en hanskebruker utvikler type IV-overfølsomhet, kan han/hun ikke gå tilbake til NRL-hansker, da samme akseleratorer brukes i begge hansketyper. Forskjellen mellom lateksallergi av type I og IV og effekten av disse allergiske reaksjonene på forskjellige typer kirurgihansker vet vi fremdeles lite om. Type I-lateksallergi kan forårsake en akutt reaksjon, med symptomer fra utslett, kløende eller rennende øyne eller nese, nysing og hosting til trangpustethet eller, i ekstreme tilfeller, anafylaktisk sjokk. Type IV-reaksjoner kan føre til kontaktdermatitt pga. forsinket overfølsomhet for kjemikalier som brukes i både latekshansker og lateksfrie hansker. Kirurgiske hansker er utformet for å gi beskyttelse. Uegnet hanskebruk er et problem, som ikke nødvendigvis løses ved å bytte til lateksfrie hansker, og en impulsiv respons på slike problemer kan føre til uegnet, ikke-evidensbasert hanskeutvelgelsespolitikk. Konklusjon Valg, innkjøp og bruk av hansker for å beskytte helsen, sikkerheten og komforten til personale og pasienter, bør være evidensbasert og ta hensyn til den yrkesmessige risikoen som en kan utsettes for. Det er generelt anerkjent at NRL er et svært holdbart og fleksibelt hanskemateriale som gir brukerne høy grad av deksteritet, sensitivitet og mikrobiologisk beskyttelse. På den andre siden har hansker laget av et syntetisk materiale lavere strekkfasthet, og barrierebeskyttelsen kan være nedsatt. Derfor bør slik politikk sikre at operasjonspersonalet har den beste mulige beskyttelsen mot nålestikkskader og blodbåren smitte. Vi bør forsøke å fastslå den reelle forekomsten av sensibilisering og kjemisk allergi, og hjelpe dem å formulere en politikk i forbindelse med lateksallergi og hanskebruk, ved bruk av en risikovurderingsprosess som tar hensyn til yrkesrisiko og nødvendige kontrolltiltak. NHS Plus-utredningen er lenge etterlengtet. Den tydeliggjør at evidens ikke støtter et forbud mot bruk av NRL-hansker, og at det hittil ikke foreligger noen gyldig grunn til å bytte fra latekshansker til lateksfrie hansker i sykehusmiljøer. Referanser: 1. Dugmore vs Swansea NHS Trust and another, Court of Appeal (Civil Division [2002] EWCA Civ NHS Plus, Royal College of Physicians, Faculty of Occupational Medicine. Latex allergy: occupational aspects of management. London, RCP, Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002, (COSHH) Approved Codes of Practice, HSE Books (COSHH). (oppdatert 16/05/2008; benyttet 7/08/2008). 4. Smedley J, Jury A, Bendall H, Frew A, Coggon A (1999). Prevalence and risk factors for latex allergy: a cross-sectional study in a United Kingdom hospital. Occup Environ Med;56(12): Chowdhury MM, Statham BN (2003). Natural rubber latex allergy in a health-care population in Wales. Br J Dermatol;148(4): Poole CJ, Nagendran V(2001). Low prevalence of clinical latex allergy in UK health care workers: a cross-sectional study. Occup Med (Lond);51(8): Cullinan P (2004). Latex allergy. CPD Bulletin Immunol and Allergy; 3(3): Health and Safety Executive, Field Operations Directorate, Service Sector. Natural Rubber Latex sensitisation in healthcare. Sector Information Minute (SIM) 7/2003/ Scientific Committee on Medical Products and Medical Devices (SCMPMD). Opinion on the protection offered by natural rubber latex medical devices against transmissible diseases.technical report: European Commission Health and Consumer Protection Directorate- Genera. 16. oktober, Pratt RJ, Pellowe CM, Wilson JA et al (2007). epic2: National evidencebased guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect;65 (suppl 1):S1-S Medical and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Medical Device Alert. MDA/2005/ juli, Tanner J, Parkinson H (2006). Double-gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 3 (first published online, 19. juli, 2006)

7 Forebyggende tiltak lønner seg: Færre tilfeller av allergi med hansker uten pudder 7 AV EVA TIWE, MEDISINSK JOURNALIST Astma og hudreaksjoner på grunn av naturgummilateks (NGL) er en alvorlig risiko for dem som jobber i helsevesenet. Men det lønner seg å treffe tiltak. Ved å redusere bruken av medisinske engangshansker av naturgummilateks med pudder, reduserer du også risikoen for sensibilisering. Det finnes altså ingen grunn til å være redd for å bruke hansker av naturgummilateks, så lenge en passer på å velge pudderfritt. Dette fremgår av den tysk-amerikanske studien Primary prevention of natural rubber latex allergy in the German health care system through education and intervention (1). Studien er utført av Henning Allmers, Jörg Schmengler og Christoph Skudlik fra Osnabrück og Delmenhorst i Tyskland og Boston i USA. Målet med studien var å finne ut om det fra et allergisynspunkt er meningsfullt å bytte ut hansker med pudder med pudderfrie hansker. Tre millioner helseansatte som er forsikret i Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ble berørt. Flere undersøkelser, publisert i velrenommerte tidsskrifter, har vist at så mange som nesten hver femte helseansatte er sensibilisert for allergen fra naturgummilateks. Sensibiliseringen skyldes at de proteinene som finnes i hansker og andre produkter av naturgummilateks, kommer i kontakt med hud og luftveier. Pudderet bærer med seg allergen Risikoen for å utvikle allergi øker når hanskene inneholder pudder, fordi pudderet kan sveve rundt i rommet og bære med seg allergen. I en studie av tannlegestudenter som ble publisert i Jama i 1999, fremgikk det at ingen av studentene som brukte pudderfrie hansker og arbeidet i et pudderfritt miljø, var sensibilisert, mens dette rammet mellom 5 og 15 prosent av dem som brukte hansker med pudder. Ved en tidligere undersøkelse i 1998 har Henning Allmers og hans medarbeidere kunnet vise at halvparten av de registrerbare, luftbårne NGL-allergenene forsvant helt etter et bytte til pudderfrie hansker (2). Denne enkle og praktiske forandringen gjør at sensibilisert personale kan fortsette å jobbe innenfor helsevesenet så lenge arbeidsgiveren bare gir tilgang til lateksfrie hansker. Men at sekundærforebygging fungerer, betyr selvfølgelig ikke at primærforebygging også alltid gjør det. Derfor gikk forskerne videre for å finne ut om også primærprevensjon lønner seg, det vil si om færre helseansatte blir sensibilisert hvis de arbeider i et miljø helt uten pudderholdige hansker. Grunnlaget ble lagt ved at en arbeidsgruppe som besto av dermatologer, allergologer og miljømedisinere fra sju tyske universiteter, og som ble opprettet i desember Målet var å komme frem til anbefalinger for forebygging av NGL-allergi hos helsepersonale og allergiske pasienter. De retningslinjene som ble resultatet, ble publisert i flere vitenskapelige tidsskrifter samt spredt av et yrkesmedisinsk forskningsinstitutt, Beruftgenossenschaftliches Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin. I tillegg sendte begge de største delstatene, Nordrein-Westfalen og Bayern, ut informasjonsmateriell og spørreskjemaer til sykehusledelsen for å få svar på hvor høy bruken av hansker med pudder var. Samtidig ble det påpekt at hansker med pudder kan føre til allergier i huden og luftveiene.

8 8 I år 2000 hadde den pudderfrie andelen ikke-sterile undersøkelseshansker ved akuttsykehusene steget til 85,3 prosent av nesten 800 millioner. Blant de sterile operasjonshanskene var 66,9 prosent av 112 millioner pudderfrie dette året. Informasjon til personalet I 1997 og 1998 ble det distribuert brosjyrer om NGLallergi med både vitenskapelig og mer populær informasjon fra forskningsinstitusjonene som har ansvar for erstatning til dem som rammes av lateksallergi. Det tyngste lasset ble trukket av BGW, som forsikrer sykehuspersonale, og som har ansvaret for ulykkesforsikring, kompensasjon til ansatte som rammes, og forebyggende tiltak. Alle private legesentre og tannlegemottak, samt alle private og religiøst finansierte sykehus er forsikret gjennom BGW. Dette innebærer at nærmere halvparten av alt helsepersonale fra Tyskland omfattes. 14 informasjonsmøter påpekte betydningen av forebyggende tiltak og opplyste om kostnadene ved å gå over til pudderfrie hansker samt diskuterte problemer med å overbevise fremfor alt kirurgene om fordelene med forandringen. Siden desember 1997 har det eksistert en forordning som regulerer bruken av farlige stoffer (TRGS- 540) med krav til at kun lavallergene og pudderfrie hansker skal brukes, og at hansker med pudder ikke lenger bør være tillatt på arbeidsplassene. Det året den første arbeidsgruppen ble dannet, i 1995, var bare 3,1 prosent av de nesten 665 millionene ikke-sterile undersøkelseshansker av naturgummilateks pudderfrie ved de tyske akuttsykehusene, mens det samme gjaldt 7,9 prosent av de 133 millionene sterile operasjonshansker av samme materiale. Grunner til bruken Forskerne konstaterer at det i hovedsak finnes to grunner til at det fra og med 1986 ble solgt stadig flere NGL-hansker med pudder i Tyskland. Av miljøårsaker ville en redusere bruken av undersøkelseshansker av polyvinylklorid, da disse brytes sakte ned og dessuten kan avgi skadelige stoffer når de brennes. Og for personalets sikkerhet var det nødvendig å bruke effektive barrierer mot forskjellige smittestoffer, først og fremst HIV og hepatitt. Det tok to år mer å redusere den prosentvise bruken av sterile hansker enn av ikke-sterile, noe som også er konstatert i andre studier. I 1998 var over halvparten av de ikke-sterile NGL-hanskene pudderfrie, men bare 26,2 prosent av de sterile. Det er kjent at pudderet bærer proteiner fra hanskene, protein som i sin tur kan sette i gang en sensibiliseringsprosess. Den som har blitt sensibilisert for naturgummilateks, må unngå materialet for all fremtid for å ikke få helseskade. Hvis en bare bruker pudderfrie hansker med lavt proteininnhold burde risikoen for sensibilisering blant helsepersonalet minske, resonnerte forskerne. Det er krav til at alle tyske leger og tannleger rapporterer mistenkte arbeidsmiljøskader til sin forsikringsinstitusjon. Antallet rapporterte tilfeller *av NGL-allergi i perioden 1996 til september 2001 ble oppgitt fra BTW, og resten av året 2001 ble anslått ut fra den allerede kjente informasjonen. En detaljert analyse av forsikringsdata gjorde det mulig å anslå antallet personer og antallet mistenkte tilfeller ved samtlige tyske akuttsykehus og tannlegemottak. Færre allergitilfeller uten pudder I 1996 ble det registrert 90 tilfeller av astma forårsaket av NGL-allergi på akuttsykehusene, et tall som ett år senere hadde steget til 115. Deretter begynte antallet rammede å synke suksessivt i takt med at bruken av NGL-hansker med pudder minsket. I 1998 var antallet nye tilfeller drøyt 100. I 1999 hadde det sunket til litt over 60 tilfeller og i 2001 var det færre tilfeller enn 20. Den totale forekomsten av NGL-fremkalte hudproblemer blant alle forsikrede i BGW sank fra 664 tilfeller i år 1996 til 217 i år Astmatilfellene sank over samme periode fra 280 til 80 tilfeller. En positiv forbindelse mellom bruken av NGLhansker med pudder og de rapporterte, mistenkte tilfellene av NGL-allergi kunne statistisk bekreftes fra forskernes data.

9 En undergruppe på 70 personer med konstatert NGL-allergi ble valgt ut for at en skulle kunne bedømme hvor lang tid det vanligvis går mellom eksponering for NGL og de allergiske symptomene. 64 var kvinner og resten menn, en kjønnsfordeling som ble forklart av at 89 prosent av Tysklands sykepleiere og annet assistentpersonale var kvinner da studien ble gjennomført. Det viste seg at det pleier å ta i gjennomsnitt 15 måneder å utvikle de første symptomene på lateksallergi for personale som arbeider i et miljø med hansker med pudder, og ytterligere i gjennomsnitt ett år før de første symptomene dukker opp fra luftveiene. Ifølge forskerne kan dette forklare at det skiller totre år mellom den maksimale bruken av hansker med pudder og det maksimale antallet av konstaterte forekomster av NGL-allergi. 9 Urtikaria er den vanligste sykdommen De første symptomene hos de 70 spesialundersøkte allergirammede var urtikaria hos 39 personer (56 prosent), urtikaria i kombinasjon med andre symptomer hos 8 personer (11 prosent), rhinitt eller astmasymptomer hos 16 personer (23 prosent) og konjunktivitt i ett eneste tilfelle. Forskernes data inneholder bare informasjon fra akuttsykehus vanlige lege- og kirurgimottak inngår ikke i studien. I år 2001 viste en annen undersøkelse (3) at bruken av undersøkelseshansker med pudder i forhold til sterile hansker av naturgummilateks fremdeles lå på henholdsvis 43 og 49 prosent. Dette kan forklare hvorfor antallet tilfeller av rapportert NGLallergi ikke har sunket like mye der som ved akuttsykehusene. Den første indikasjonen på at allergiforekomsten synker når bruken av hansker med pudder minsker, kom i Da ble det ikke funnet nye tilfeller av sensibilisering hos sykehuspersonale som arbeidet i et pudderfritt miljø. Derimot ble det oppdaget to nye tilfeller der hansker med pudder fortsatt var i bruk. Større kunnskaper flere tilfeller At antallet rapporterte tilfeller økte mellom 1996 og 1998 skyldes trolig i det minste delvis også den intensive informasjonskampanjen i 1997 og Tidligere var NGL-allergi mindre kjent utenfor kretsen av allergispesialister. Med økte kunnskaper også hos annet personale ble det lettere å forstå og rapportere mistenkte tilfeller. Forskerne konkluderer sin studie med at data fra halve det tyske sykehuspersonalet og hele personalet ved landets tannlegemottak viser at antallet tilfeller av NGL-allergi har sunket siden Dette indikerer at de forebyggende tiltakene, fremfor alt at pudderfrie hansker med lavt proteininnhold er tatt i bruk i stedet for NGL-hansker med pudder, og muligheten for sensibilisert personale til å arbeide i et lateksfritt miljø ikke bare har hatt sekundærpreventiv effekt ved å gi sensibiliserte personer en mulighet til å fortsette å jobbe. Tiltakene har også vist seg å føre til en redusert forekomst av NGL-allergi hos helsepersonale, noe som tyder på at også primærprevensjon er mulig hvis en bare griper inn på en enkel og praktisk måte samt følger opp innsatsen effektivt. Hvis en bare velger pudderfrie hansker, finnes det altså ingen grunn til å være redd for å bruke naturgummilateks. Risikoen for å rammes av plager etter bruk av syntetiske hansker, er minst like stor som for nikkel, sminke, parfyme og andre kjemikalier som vi utsetter huden for. Dessuten holder NGL-hansker bedre enn syntetiske hansker og gir derfor bedre beskyttelse mot smittestoffer. Referanser: 1. Allmers H et al. Primary prevention of natural rubber latex allergy in the German health care system through education and intervention. J Allergy Clin Immunol 2002;110: Allmers H et al. Reduction of latexaeroallergens and latex-specific IgE antibodies in sensitized workers after removal of powdered natural rubber latex gloves in a hospital. J Allergy Clin Immunol 1998;102: Haamann F. Erfolgreiche Prävention von Latexallergiendurch eine Schwerpunktaktion der BGW. 28. Sicherheitsfachtagung Krankenhaus Celle: Ströher Druck; 2001.

10 10 Naturgummilateks en sak for sykepleiere ING-MARIE BUNDESEN, AUTORISERT OPERASJONS- SYKEPLEIER, FIL.MAG. INNENFOR PLEIE OG OMSORG, UNIVERSITETSADJUNKT SEKSJONEN FOR HELSE OG SAMFUNN, HØYSKOLEN I HALMSTAD, POSTBOKS 823, SE HALMSTAD, SVERIGE De siste 20 årene har vi sett en økning i bruken av operasjonshansker. Samtidig har hanskerelaterte problemer med overfølsomhet økt. Målsettingen med studien har vært å kartlegge kunnskaper om naturgummilateks (NGL) blant sykepleiere som arbeider i NGL-nære miljøer. Undersøkelsen gir oss informasjon om både utdannings- og praksisrelatert erfaring med allergi. 78 yrkesaktive sykepleiere og 27 sykepleiere under utdanning fylte ut et spørreskjema med 20 påstander om NGL og NGL-relatert allergi. Resultatet viste at sykepleiernes kunnskaper er lave. Sykepleiere under utdanning (n = 27) oppnår et bedre resultat enn yrkesaktive sykepleiere (n = 78). Det er viktig at sykepleiere har grunnleggende kunnskaper om overfølsomme reaksjoner samt kunnskaper om NGL. Det bør utarbeides retningslinjer for håndteringen av pasienter og personell i NGLnære miljøer. lateks, ble første gang brukt i 1998 i USA(1). Tillatelse til å bruke skjemaet ble innhentet fra rettighetshaveren, tidsskriftet AORN Journal. Skjemaet er konstruert etter en gjennomgang av litteratur som omhandler dette feltet. Ut fra 40 påstander innenfor NGL-området ble ti erfarne sykepleiere bedt om å delta i testen. Deretter ble påstandene vurdert av tre nasjonale eksperter på feltet. Ekspertene ga poeng basert på påstandenes relevans, noe som siden ble jamført med litteraturen. Til slutt sto 20 påstander igjen. For å kunne bruke spørreskjemaet i Sverige var det et krav at skjemaet ble oversatt til svensk. Etter oversettingen ble den språklige delen korrekturlest av en tospråklig person med engelsk som morsmål. Når spørreskjemaet var oversatt, ble faktainnholdet kontrollert av en sykepleier som arbeider med NGLprodukter i Sverige. Det har dessuten blitt gjennomført en pilotstudie for å teste den svenske versjonen av spørreskjemaet. I pilotstudien deltok sykepleiere fra spesialutdanningen innefor akuttsykepleie med fokus på akuttbehandling, anestesi, intensivpleie eller operasjon. Undervisning i NGL inngikk i utdanningen. Pilotstudien resulterte ikke i at spørsmålene ble endret. Hovedstudien ble gjennomført etter at en etikktest var gjennomført og tillatelse fra virksomhetene var innhentet. Samtlige 130 sykepleiere ved tre avdelinger i en anestesi- og akuttklinikk ved et sykehus i Sør-Sverige ble oppfordret til å delta. Resultat Av de til sammen 130 yrkesaktive sykepleierne var det 78 sykepleiere som fylte ut spørreskjemaet (60 %). I denne gruppen fantes det sykepleiere både med og uten spesialutdanning. De yrkesaktive sykepleierne avsluttet sin sykepleierutdanning i perioden fra 1966 til I pilotundersøkelsen som inngikk i studien, deltok 27 av 36 spurte sykepleiere under utdanning (75 %). De 27 studentene avsluttet sin sykepleierutdanning i perioden fra 1991 til De 20 påstandene i spørreskjemaet ble besvart med ett av følgende alternativer: Helt uenig, Delvis uenig, Stemmer delvis eller Stemmer helt sju av påstandene var feilaktige. Den høyeste poengsummen som kunne nås, var 20 poeng. Og konklusjonene som Kleinbeck o.a.(1) trakk i sin studie, betraktet 17 poeng som grensen for på en sikker måte å kunne pleie pasienter med konstatert lateksallergi. Studiens opplegg og utforming Studien er en replikasjonsstudie som ble gjennomført som en spørreundersøkelse. Utformingen var kvantitativ, deskriptiv og analytisk. Spørreskjemaet inneholdt 20 påstander om NGL samt en rekke bakgrunnsspørsmål. Spørreskjemaet, som brukes til å måle sykepleieres kunnskaper om allergi mot naturgummi- Kunnskapspoeng (maksimalt 20 poeng) Yrkesaktive Studerende Samtlige sykepleiere sykepleiere sykepleiere (n=78) (n=27) (n=105) Middelverdi 11,99 15,44 12,88 Median Standardavvik 4,341 1,826 4,134

11 Lewis o.a.(2) beskriver at en sykepleier som både har erfaring med å pleie pasienter med NGL-allergi og har utdanning på området, har kompetanse til å gi pasientene den beste pleien. I den foreliggende studien sammenfalt ikke disse komponentene ettersom sykepleierne som var under utdanning, ikke hadde møtt så mange pasienter, og sykepleierne som hadde møtt mange pasienter, ikke i like høy grad var blitt utdannet på feltet. Når både erfaring og kunnskap integreres, kan det antakelig være mulig å oppnå en høyere verdi. Kunnskap er et sammensatt begrep som omfatter flere ulike dimensjoner. Nærmere bestemt teoretiske kunnskaper, praktiske kunnskaper samt kunnskap om når og hvor de skal brukes.(3,4) Å utvikle seg fra novise til ekspert innenfor sykepleieryrket avhenger ikke av alder eller yrkespraksis. Dette fører ikke automatisk til læring. Det er først når kunnskapen integreres med refleksjon, at den fører til læring og personlig utvikling.(5) Utdanningsrelatert erfaring med NGL og allergi Yrkesaktive Studerende Samtlige sykepleiere sykepleiere sykepleiere (n=78) (n=27) (n=105) Erfaring fra grunn utdanning i sykepleie 7 (9%) 3 (11,1%) 10 (9,5 %) Erfaring fra yrkespraksis 20 (25,6%) 27 (100%) 47 (44,7%) Erfaring fra spesialutdanning i sykepleie 23 (29,5%) 3 (11,1%) 26 (24,7 %) Praksisrelatert erfaring med allergiske plager Yrkesaktive Studerende Samtlige sykepleiere sykepleiere sykepleiere (n=78) (n=27) (n=105) Er allergisk selv 27 (34,6%) 10 (37%) 37 (35,2%) Har allergi blant sine nærmeste 37 (47,4%) 17 (63%) 54 (51,4 %) Pleier pasient med NGL-allergi 55 (70,5%) 3 (11,1%) 58 (55,2%) I følgende sju påstander oppnår de studerende sykepleierne bedre resultater. p < 0,01. En stjerne * indikerer at påstanden er feilaktig: Selv om det er ubehagelig, er NGL-reaksjoner som er IgE-mediert (type 1), ikke livstruende.* Personer med fruktallergi (f.eks. banan) bør unngå kontakt med NGL. Syntetisk gummi utgjør en stor fare for lateksømfintlige individer.* Personer med ryggmarksbrokk har økt risiko for allergiske reaksjoner mot NGL. Personer med medfødte misdannelser i uro- og genitalområdet har økt risiko for allergiske reaksjoner mot NGL. Åndenød kan være et symptom på NGL-allergi. Planlagte operasjoner på pasienter med konstatert allergi mot naturgummilateks, skal utføres tidlig på morgenen. Påstanden som samtlige deltakere hadde minst kunnskap om, var: Røde og hovne hender etter at man har tatt av seg hanskene, indikerer allergi mot NGL.* Funderinger Hvorfor valgte så mange yrkesaktive sykepleiere ikke å fylle ut spørreskjemaet? Blant de yrkesaktive sykepleierne var svarfrekvensen 60 % til tross for gjentatte oppfordringer til å fylle ut skjemaet. Tidspress er en faktor som ble vurdert som avgjørende. Det ble også uttrykt bekymring for at kunnskapsmangler kunne bli synliggjort. Dette kan ha ført til at de som fylte ut spørreskjemaene, var sykepleiere som følte seg fortrolige med temaet. Dersom samtlige som ble invitert til å delta i undersøkelsen hadde fylt ut spørreskjemaet, kunne det ha resultert i en enda lavere verdi. Anbefalinger Det er viktig at sykepleiere kan bidra til en god og sikkert pleie for pasienter og personell i NGL-nære miljøer. Det bør gjøres en innsats for opplæring i løpet av grunnutdanningen i sykepleie, samt fortløpende både i løpet av yrkeslivet og ulike påbyggingsstudier. Samtlige sykepleiere bør ha kunnskap om risikofaktorer for utviklingen av overfølsomhetsreaksjoner, ved kontakt med NGL-produkter som er kjent gjennom tidligere forskning. Det inngår i sykepleierens yrkesrolle å følge den vitenskaplige utviklingen samt den utviklingen som skjer i den kliniske virksomheten. Det er avgjørende å følge utviklingen innenfor feltet både med hensyn til materialvalg og innenfor pleien av personer med overfølsomhetsreaksjoner. Sykepleien bør utarbeide lokale retningslinjer som er tydelige og lett tilgjengelige for å kunne tilby et sikkert og trygt miljø både for pasienter og personell. Studien kan leses i sin helhet i AORN Journal August 2008;88(2): Natural Rubber Latex: A Matter of Concern for Nurses Jeg vil rette en stor takk til foretaket Mölnlycke Health Care for stipendiet som gjorde dette arbeidet mulig. Kilder: 1. Kleinbeck SV, English NL, Sherley MA, Howes JA. A Criterion-Referenced Measure of Latex Allergy Knowledge, AORN Journal, 1998;68(3) : Lewis LC, Norgan G, Reilly M. Are Nurses Knowledgeable in Regards to Latex Allergy?, Seminars in Perioperative Nursing, 1998;7(4): Gustavsson B. Kunskapsfilosofi Tre kunskapsformer i historisk belysning, Stockholm: Wahlström & Widstrand, Gustavsson B. Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, (accessed June 18, 2008). 5. Benner PE. From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice, Menlo Park, CA: Addison-Welsey Pub Co, Nursing Division;

12 En cas de non remise priére de returner a Box Niederaula Allemagne Deutsche Post Port payé Flensburg Allemagne Brief/Lettre Luftpost/Prioritaire Mölnlycke Health Care Postboks 6229 Etterstad NO-0603 Oslo Tel: Fax: Ønsker du eller en kollega å få tilsendt gratis utgave av Sikre Hender? Send oss en mail med ditt navn, avdeling og adresse til arbeidsplassen din MÖLNLYCK HEALTH CARE, 2008 SIKRE HENDER 3/08 2,1K PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2008

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 1 2009 Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Det er signifikant flere hull i operasjonshansker av syntetiske materialer sammenliknet med operasjonshansker i naturgummilateks 2 Sikre hender Nyhetsbrev

Detaljer

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på?

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på? 1 2010 Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på? 2 Sikre hender Nyhetsbrev om infeksjonsforebygging Mölnlycke Health Care AS Box 6229

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2006

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2006 950 99 SH 3-2006 NO 06-11-23 10.53 Sida 1 3 2006 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2006 MÖLNLYCK HEALTH CARE, 2006 SIKRE HENDER 3/06

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 2 2013 SIKRE HENDER I flesteparten av tilfellene var den som ble skadet, ikke den som opprinnelig brukte skalpellen, men en som fikk den overlevert. 2 Sikre hender Nyhetsbrev

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 2 2005 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Det kan være en økt risiko for at en pasient er HIV-positiv ved behandling av ansiktsbrudd. Det er en forbindelse mellom bruddskader i ansiktet og

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Bacheloroppgave i sykepleie «Hvilke holdninger har sykepleiere til sitt ansvar for å ivareta munn- og tannstell hos eldre i institusjon?»

Detaljer

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Ellen Pettersen Masteroppgave i Samfunnssikkerhet- fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene Juni 2015 Antall

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Sammendrag. Tittel: Snakk om tobakk! Problemstilling: Hvordan kan sykepleier på gastrokirurgisk avdeling hjelpe pasienter å

Sammendrag. Tittel: Snakk om tobakk! Problemstilling: Hvordan kan sykepleier på gastrokirurgisk avdeling hjelpe pasienter å Sammendrag Tittel: Snakk om tobakk! Problemstilling: Hvordan kan sykepleier på gastrokirurgisk avdeling hjelpe pasienter å starte en røykeavvenningsprosess? Valg av metode: Litteraturstudium basert på

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Denne rapporten innholder resultater fra del 3 i prosjektet Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv, og er den fjerde leveransen til Fondet for regionale verneombud i bygge-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3. Tema: HUD

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3. Tema: HUD RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3 Tema: HUD SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den EKG mest moderne og 24 timers softwareblodtrykk. og

Detaljer

Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø

Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø Institutt for klinisk odontologi Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø Katrine Gullhav Hansen, Sandra Marie Jakobsen, Lisa Søreide Johansen, Werner Johansen Masteroppgave, integrert

Detaljer

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Pb. 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk,

Detaljer

Misbruk av sykepenge- ordningen i folketrygden

Misbruk av sykepenge- ordningen i folketrygden R Misbruk av sykepengeordningen i folketrygden Rapport 2011-03 Proba-rapport nr. 2011-03, Prosjekt nr. 949 ISSN: 1891-8093 HB, PDS/AG, 4. mars 2011 - Proba samfunnsanalyse - Offentlig Rapport 2011-03

Detaljer

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012 Flukten fra Afrika Hvordan kan avdelingssykepleier på et etiopisk sykehus hindre flukt av sykepleiere til utlandet? BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Diakonhjemmet Høgskole Avdeling for sykepleie Kull: 09SYK

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie

Avsluttende eksamen i sykepleie Avsluttende eksamen i sykepleie Kandidatnummer 107 10 276 ord Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos barn med nyoppdaget insulinavhengig diabetes? Februar 2013 Kull 179 Høyskolen Diakonova Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Stykkevis og delt En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer med bruk av sjekklisten «Trygg kirurgi» Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Institutt for Sosialt arbeid

Detaljer